Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Blága Tibor polgármester, Farkas Miklósné alpolgármester, Kinczer Kálmán képviselő A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző, Csete Ildikó családgondozó 1-2. napirendi pontnál, Melegné Luft Tünde családgondozó 1-2. napirendi pontnál, Horváth Szabolcs falugondnok 3. napirendi pontnál Blága Tibor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 3 tagjából 3 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók 2. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat évi tevékenységéről. Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok 4. A településen történő fűnyírás átszervezése. 5. Tűzoltójármű-tároló kivitelezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása.

2 6. Megbízás adása könyvtárosi tevékenység ellátására. 7. Kistérségi művészetoktatás támogatása. Zárt ülési napirend: 8. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 2 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról Előterjesztő: Melegné Luft Tünde és Csete Ildikó családgondozók Csete Ildikó: elmondja, hogy nem kívánják kiegészíteni a beszámolójukat, de kérdésekre szívesen válaszolnak. Farkas Miklósné: megkérdezi, hogy nincs-e gond a gyerekekkel a faluban. Melegné Luft Tünde: elmondja, hogy szerencsére nincs sok probléma. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat működéséről szóló beszámolót. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 15/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

3 3 16/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr - Moson - Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 3. napirendi pont: Beszámoló a falugondnoki szolgálat évi tevékenységéről. Előterjesztő: Horváth Szabolcs falugondnok Horváth Szabolcs: elmondja, hogy hétfőn továbbképzésre megy. Ez egy 5 hetes képzés lesz, minden héten egy napot kell menni. Farkas Miklósné: elmondja, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy betegszállítás csak indokolt esetben történjen. Nagyon jó a falunak, hogy van ez a busz, de oda kell figyelni rá, hogy indokolt esetben menjen. Fontos, hogy ne érhesse támadás az önkormányzatot. Véleménye szerint a pénzt inkább a falubuszon fogja meg az önkormányzat, és ne a fűnyíráson. Horváth Szabolcs: elmondja, hogy minden esetről a polgármester dönt. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 17/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 4. napirendi pont: A településen történő fűnyírás átszervezése. Blága Tibor: elmondja, hogy nagyon sokba kerül az önkormányzatnak, hogy minden lakóingatlan előtt nyírja a füvet. Két főnek 8 nap, egy főnek 16 nap kell arra, hogy az egész faluban végezzen. Kb. 5-6 alkalommal kell lenyírni a füvet egy évbe, ami egy dolgozónak 3 havi munka. Ez azt jelenti, hogy kb ,- Ft-ba kerül az önkormányzatnak a fűnyírás. Elmondja, hogy Farádon az önkormányzat évi 2.500,- Ft-ért egész évben tisztán tartja az ingatlanok előtti közterületet annak, aki igényli. Véleménye szerint Maglócán is be lehetne vezetni, hogy meghatározott

4 4 összegért lenyírja az önkormányzat a füvet annak, aki igényli. Aki nem igényli, annak pedig saját magának kell megoldania. Farkas Miklósné: véleménye szerint ,- Ft nem olyan sok. Volt, amikor az önkormányzat ,- Ft-ot fizetett ki vállalkozónak csak a temető nyírásáért. Elmondja, hogy sokat gondolkodott ezen a kérdésen, de nehezen tud dönteni. Annyira megszokták már az emberek, hogy az önkormányzat lenyírja előttük a füvet. Nem tudja, hogy lehetne igazságosan meghatározni, hogy ki mennyit fizessen. Blága Tibor: véleménye szerint a kisebb házak előtt, ahol m az utcafront hossza, legyen 300,- Ft egy nyírás, a nagyobb telkeknél pedig 600,- Ft. Ez kb. önköltségi árat jelent. A jövő héten tarthatnánk egy közmeghallgatást is ebben a témában. Farkas Miklósné: véleménye szerint az szükségtelen. Azért választotta meg a falu a képviselőtestületet, hogy döntsön. Véleménye szerint annyira nincs rossz helyzetben az önkormányzat, ezért javasolja, hogy idei évben még nyírja az önkormányzat mindenki előtt a füvet, úgy ahogy eddig, térítésmentesen, és jövőre térjen vissza rá a testület újra. Kinczer Kálmán: egyetért a javaslattal. Blága Tibor: elmondja, hogy, ha pénzért nyírná az önkormányzat a füvet, akkor a 4 órás dolgozó munkabérét az fedezné. Farkas Miklósné: elmondja, hogy most azzal is tud spórolni az önkormányzat, hogy az új dolgozót 4 órában alkalmazza, és nem 8 órában. Elmondja, hogy többen mondták a faluban, hogy inkább falunap ne legyen, de a fűnyírásról továbbra is gondoskodjon az önkormányzat. Véleménye szerint mást már nem nagyon kapnak az emberek, ez legalább maradjon meg nekik. Blága Tibor: elmondja, hogy sokan vannak a faluban vállalkozók, külföldiek, most helyettük is ingyen nyírja a füvet az önkormányzat ezer forintot tudna még az önkormányzat megspórolni ebben az évben. Farkas Miklósné: nem javasolja az ingyenes fűnyírás megszüntetését. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint továbbra is az önkormányzat vállalja az egész településen a fűnyírást, térítésmentesen. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 18/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy továbbra is térítésmentesen biztosítja a település egész területén az ingatlanok előtti közterületeken a fűnyírást. A Képviselő-testület a jövő évben újra tárgyalja a kérdést. Felelős: Blága Tibor Határidő: folyamatos

5 5 5. napirendi pont: Tűzoltójármű-tároló kivitelezésére vonatkozó árajánlat megtárgyalása. Blága Tibor: elmondja, hogy a tűzoltójármű-tároló tervei elkészültek, a kivitelezésére Kiss Gábor bágyogszováti ácsmester adott ajánlatot, mely szerint a munkadíj ,- Ft + ÁFA. Véleménye szerint ennek egy részét ki lehetne váltani azzal, hogy pl. társadalmi munka keretében egy kis bográcsozással összekötve a pillérkiását, a betonozást, térkő lerakást, állványozást meg lehetne csinálni, ezzel máris ,- Ft +ÁFA költséget meg lehetne spórolni. Az anyagköltség kb ,- Ft. Kinczer Kálmán: véleménye szerint, nem biztos, hogy a fiatalok meg tudják ezeket a feladatokat csinálni, nincs olyan szakértelmük. Véleménye szerint szakemberre kellene bízni az egészet. Blága Tibor: úgy gondolja, hogy esetleg egy szakember felügyelhetné a munkát. Farkas Miklósné: véleménye szerint bográcsozás nélkül is meg lehetne próbálni a társadalmi munkát megszervezni, természetesen szakember felügyeletével. Bográcsozásra pedig inkább majd az átadáskor kerüljön sor. Blága Tibor: javasolja, hogy a tűzoltójármű-tároló megépítésével az elkészült tervek alapján az önkormányzat bízza meg Kiss Gábor egyéni vállalkozót, ezen kívül az önkormányzat társadalmi munkát szervez a különböző részfeladatok elvégzésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 19/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tűzoltójármű-tároló kivitelezésével az építési engedélyezési tervek alapján az engedélyben foglaltaknak megfelelően megbízza Kiss Gábor (9145 Bágyogszovát, Fő u. 9.) egyéni vállalkozó ácsmestert. A Képviselő-testület dönt arról, hogy egyes munkafolyamatok elvégzésére szakemberi felügyelettel társadalmi munkát szervez A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a vállalkozóval annak figyelembe vételével kösse meg, hogy a társadalmi munkában elvégzett feladatok csökkentik az ajánlatban szereplő bruttó ,- Ft összegű megbízási díjat. A szükséges anyagot az önkormányzat vásárolja meg. Felelős: Blága Tibor 6. napirendi pont: Megbízás adása könyvtárosi tevékenység ellátására. Dr. Molnár Erika: javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármester urat a könyvtárosi feladatok ellátásával.

6 6 Blága Tibor: társadalmi munkában vállalja a könyvtárosi feladatok ellátását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 20/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Blága Tibor polgármestert a könyvtárosi feladatok ellátásával. A könyvtárosi feladatokat Blága Tibor társadalmi megbízatásban látja el. Felelős: Farkas Miklósné alpolgármester 7. napirendi pont: Kistérségi művészetoktatás támogatása. Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy jelenleg Csorna Város Önkormányzata működteti a művészeti iskolát, melyet a kistérség átvenne. Elmondja, hogy jelenleg nincs maglócai tanulója a művészeti iskolának. Farkas Miklósné: javasolja, hogy amennyiben maglócai gyerek is igénybe veszi a művészeti iskola szolgáltatásait járuljon hozzá az önkormányzat az intézmény működtetéséhez. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot. 21/2011.(V.20.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a művészetoktatás kistérségi szinten történő megvalósítása esetén a képzésben résztvevő maglócai tanulók után az intézmény működtetéséhez hozzájárulást fizet. A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben maglócai tanuló beiratkozik az intézménybe a hozzájárulás konkrét összegéről külön határoz. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervet-vezetőjét értesítse. Felelős: Blága Tibor polgármester Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja.

7 7 A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Blága Tibor dr. Molnár Erika polgármester jegyző

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Csizmadia László építészmérnök Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Csizmadia László építészmérnök Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. január 20-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben