A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti"

Átírás

1 Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 24-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Jankovits Ferencné polgármester, Buga Viktor, Molnárné Boros Katalin, Németh Imre, Ifj. Takács Béla testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Erdélyi József testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel 6 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Tárnokréti település szennyvízkezelése évi költségvetési rendelet megalkotása. 3. Kistérségi szociális intézmények térítési díjainak meghatározása évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.

2 2 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez hozzájárulás. 6. Megállapodás bányaszolgalmi jog gyakorlásáról. Zárt ülési napirend: 7. Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása. 8. Megbízási díjak emelése. 9. Tájékoztató a Polgármester szociális hatáskörben hozott évi döntéseiről. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Tárnokréti település szennyvízkezelése. Jankovits Ferencné: ismerteti az előzetes vizsgálatok elvégzésére érkezett ajánlatokat. Ifj. Takács Béla: Szigeti Attila ajánlatát javasolja elfogadni. Igaz, hogy ez magasabb összegű, mint a másik ajánlat, de össze kell hasonlítani az ajánlatok tartalmát. Jankovits Ferencné: úgy látja, hogy mindkét cég ugyanazt végzi el, csak az egyik ,- Ftért, a másik pedig ,- Ft-ért. Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a ,- Ft-os ajánlatban csak a talajvíz vizsgálata van benne, és nem tartalmazza a talajmintavételt, talajmechanikai feltárást, talajvizsgálatot, laborvizsgálatot. Ezek a feladatok az ajánlat második részében találhatók, amit már ,- Ft-ért végeznek el. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a ,- Ft-os vizsgálat alapján eldönthető, hogy tovább lehet-e lépni. Ifj. Takács Béla: véleménye szerint ebből csak az látható, hogy mekkora a talajvíz, a geodézia csak a következő lépésben szerepel. Ezért javasolja a Szigeti Attila Mérnökiroda ajánlatát elfogadni, hiszen ha a talajvíz miatt lehetséges az egyedi szennyvízkezelés, de a talajszerkezet miatt nem, akkor az már csak a második körben, ,- Ft-ért derül ki. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy beszélt a győri céggel, és azt mondták neki, hogy a másik ajánlat sokkal kevesebbet tartalmaz, mint az övék. Ifj. Takács Béla: véleménye szerint az ajánlatokból nem ez tűnik ki. Szigeti Attila Mérnökiroda ajánlatát támogatja. Ezt a céget szakember ajánlotta, agyőri cégről meg nem is igazán tudnak semmit. Jankovits Ferencné: a ,- Ft-os ajánlatot támogatja. Első lépésben ennél többet nem érdemes csinálni. Az előzetes vizsgálat után lehet újra ajánlatot kérni, ha tovább lehet lépni.

3 3 Buga Viktor: Szigeti Attila ajánlatát támogatja, mivel az szélesebb körű vizsgálatot takar. Németh Imre: ,- Ft-os ajánlatot támogatja. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a Szigeti Attila Mérnökiroda ajánlatát. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 4/2010.(II.24.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szigeti Attila Mérnökirodától (6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3.) rendeli meg az egyedi szennyvízkezelés alkalmasságának vizsgálatát. A vizsgálat költsége: ,- Ft + ÁFA. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési megállapodást az árajánlatban foglaltak szerint kösse meg. 2. napirendi pont: évi költségvetési rendelet megalkotása. Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szöveges előterjesztésben a szociális ellátások állami támogatása még nem szerepelt a bevételi oldalon, de a rendelettervezetbe már beépítette, így magasabb lett a költségvetési főösszeg. Ezeket év közben a leigénylések után kapja meg az önkormányzat. Elmondja, hogy a tavalyinál 1,3 millió Ft-tal kevesebb állami támogatást kap az önkormányzat. Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy a sportpályára tervezett ,- Ft mit takar. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a tavaly megbeszéltek szerint a sportpálya kialakítására, földmunkákra, füvesítésre tervezték be ezt az összeget. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 2/2010.(II.25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. (A rendelet írásban mellékelve.) 3. napirendi pont: Kistérségi szociális intézmények térítési díjainak meghatározása. Jankovits Ferencné: ismerteti a rendelettervezeteket. Elmondja, hogy a kistérségi intézmények térítési díjait minden önkormányzatnak rendeletben kell elfogadni. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás tekintetében pedig a kónyi társulás tagja Tárnokréti. Kónyban a következő

4 4 díjakat fogadták el: étkezés 450,- Ft/adag, házi segítségnyújtás óradíja 250,- Ft. Házi segítségnyújtást jelenleg nem vesz igénybe senki a településen, de a lehetősége megvan. Ismerteti a jelenlegi étkeztetési díjakat. Elmondja, hogy Kónyban egységes díjakat szeretnének, így abban az esetben, ha az önkormányzat eltérően szeretné megállapítani a díjakat, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell megtérítenie. Javasolja, hogy jövedelemtől függetlenül 450,- Ft-ban határozzák meg az étkeztetés díját. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a kistérségi intézmények térítési díjairól szóló rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 3/2010.(II.25.) rendelete a kistérségi szociális intézmények térítési díjainak mértékéről. (A rendelet írásban mellékelve.) Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjait meghatározó rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 4/2010.(II.25.) rendelete az étkeztetés és idősek nappali ellátása térítési díjának mértékéről szóló 11/2009.(X.27.) rendeletének módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: évi közfoglalkoztatási terv elfogadása. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a szociális törvény módosítása kötelezővé tette a tavalyi évtől az önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás terv készítését, melyet a Munkaügyi Központtal is véleményeztetni kell. A tervezetet a Munkaügyi Központ véleményezte, és jóváhagyta. Elmondja, hogy a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók után csak akkor kapja meg az önkormányzat az állami támogatást, ha rendelkezik közfoglalkoztatási tervvel. Ebben az esetben egyébként az állam a foglalkoztatott személy munkabérének 95 %-át megtéríti az önkormányzatnak. Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy ha több embert szeretnének foglalkoztatni, akkor mi a teendő. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a tervet lehet módosítani év közben. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási tervet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 5/2010.(II.24.) határozata

5 5 Tárnokréti Község Képviselő-testülete a évi közfoglalkoztatási tervet az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tervet a Munkaügyi Központ és a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 5. napirendi pont: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez hozzájárulás. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a továbbiakban a kistérségi társulás fogja ellátni. Úgy néz ki, hogy 2010-ben még a jelenlegi szolgáltató működteti majd a szolgáltatást. A működési költségekre évtől állami támogatás nem jár, hanem pályázatot kell benyújtani. A pályázat benyújtásához minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy kívánja-e a településen biztosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és ha igen, akkor hány főre. A következő évtől várhatóan fizetni is kell a szolgáltatásért. Szavazásra bocsátja a javaslatot, azzal, hogy 14 főre kívánja biztosítani az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 6/2010.(II.24.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa február 10-én tartott ülésén meghatározottaknak megfelelően nyilatkozik arról, hogy részt kíván venni a kistérséget átfogó jelzőrendszeres segítségnyújtó szolgáltatásban. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás fedezetének megteremtése érdekében a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás részt vesz a JHS/000743/10 pályázati azonosítóval ellátott pályázatban. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a településen lefolytatott igényfelmérés alapján 14 fő jogosult részére kívánja biztosítani a szolgáltatást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Kistérségi Társulást értesítse. 6. napirendi pont: Megállapodás bányaszolgalmi jog gyakorlásáról. Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a megállapodás elfogadását. Véleménye szerint azt a területet másra úgysem tudják használni. A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma: 5 fő. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta: 7/2010.(II.24.) határozata

6 6 Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy megállapodást köt az Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel (9027. Győr, Puskás Tivadar u. 37.) az Önkormányzat tulajdonában lévő Tárnokréti 039/19. hrszú ingatlanon történő bányaszolgalmi jog létesítéséről egyszeri ,- Ft kártalanítás ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az előterjesztett tartalommal írja alá. Napirend után: Ifj. Takács Béla: megkérdezi, hogy ha valaki nem lakik a faluban, akkor köteles-e a háza előtt eltakarítani a havat. Sok helyen gond van a hóeltakarítással. Megkérdezi, hogy mit lehet tenni, ha valaki nem tesz eleget a kötelezettségének. Esetleg az önkormányzat ellapátolhatná, és kiszámlázhatná. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy igen, köteles eltakarítani. Szabálysértési eljárást lehet indítani, ha nem tesz eleget a kötelezettségének. Véleménye szerint azonban először felszólítást kellene küldeni. Nem javasolja, hogy az önkormányzat lapátolja el a havat a tulajdonosok helyett, mert akkor esetleg többen is az önkormányzatra hagynák a feladatot. Varga Attiláné: elmondja, hogy nincs akadálya, hogy az önkormányzat elvégezze a feladatot, de véleménye szerint ez csak a végső megoldás legyen. Először fel kellene szólítani a tulajdonosokat. Ifj. Takács Béla: elmondja, hogy a faluban kb. 1 hónapja itt van egy kóbor kutya. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy már megpróbálta megfogni, de nem tudta. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy lehetőség van kutyamenhelyre elvitetni, vagy sintérrel elvitetni a kutyát. Vagy Bősárkányban lakik egy hölgy, aki a kóbor kutyáknak gazdát szokott keresni, de ahhoz meg kellene fogni a kutyát. Ha pedig veszélyes a kutya, akkor a rendőrségtől lehet engedélyt kérni, hogy belterületen kilövethessük. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a hárgászegyesülettel kötött megállapodásuk decemberben lejárt. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hogyan tudna az önkormányzat a horgásztóval kapcsolatban egy kis bevételre szert tenni. Ifj. Takács Béla: javasolja, hogy üljön össze az egyesület. Németh Imre: elmondja, hogy tavasszal össze fogja hívni az egyesületet. Jankovits Ferencné: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Jankovits Ferencné polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-11/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. november 5-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-1/2015. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2015. január 28-án 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 241-10/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 433/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. augusztus 9-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Áder László Christmann-né Horváth Klára Győri Csaba Tolnai Ferencné képviselők Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Áder László Christmann-né Horváth Klára Győri Csaba Tolnai Ferencné képviselők Császárné Kovács Erzsébet külsős alpolgármester JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 10-én (csütörtökön) tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Jelen

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. Jegyzőkönyv SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 12-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben