Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Jankovits Ferencné polgármester, Erdélyi József, Molnárné Boros Katalin, Németh Imre, Ifj. Takács Béla (érkezett: órakor) testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Buga Viktor testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Jankovits Ferencné: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel 6 tagjából 4 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: 1. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének évi háromnegyed éves helyzetéről évi költségvetési koncepció elfogadása. 3. Társulási lehetőség szociális feladatok ellátására. 4. Állásfoglalás megyei intézmények átszervezéséről. 5. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat önrésze, és a évi hulladékszállítási díjak meghatározása.

2 évi vízdíj meghatározása. 7. Hitelfelvétel. 8. Takarítói állás meghirdetése. 9. Télapócsomag a gyerekeknek. Zárt ülési napirend: 10. Szociális segélykérelmek elbírálása. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat költségvetésének évi háromnegyed éves helyzetéről. Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a működésképtelen önkormányzatok támogatása pályázaton 1 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, ami javítja az év végi helyzetet. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy millió Ft-ot tudott az önkormányzat ebben az évben pályázatokból összegyűjteni. Ez véleménye szerint nagyon jó, összességében olyan rossz évet nem zárnak. Az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázatot még nem bírálták el. A játszótér-pályázat is áthúzódik jövő évre, kitolták a benyújtási határidőt január 10-ig. Szavazásra bocsátja beszámoló elfogadását. 62/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének évi háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont: évi költségvetési koncepció elfogadása. Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint csodákat nem fognak tudni tenni a következő évben sem. Pályázni kell mindenképpen, aztán majd meglátják, mi sikerül. A ravatalozó felújítására megpróbálnak újra pályázatot benyújtani, s ha az orvosi rendelőre benyújtott pályázat nem sikerül, akkor arra is. A szennyvízcsatorna egy nagy kérdés még. Úgy néz ki, hogy kiírják a pályázatot és az önkormányzat tud is majd rá pályázni.

3 Varga Attiláné: elmondja, hogy az ÖNHIKI-pályázatot, vagy a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására kiírt pályázatot mindenképpen be kellene nyújtani. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a koncepció elfogadását. 63/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepciót az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelettervezetet a koncepcióban foglaltak szerint terjessze elő. Határidő: február napirendi pont: Társulási lehetőség szociális feladatok ellátására. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy Bősárkány döntött arról, hogy egy társulást szervez az étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatok valamint a nappali ellátás keretében idősek klubja biztosítására, amennyiben a társult települések lakosságszáma eléri a 3000 főt, ebben az esetben ugyanis plusz normatíva jár a feladatok ellátására. Cakóháza, Rábcakapi úgy döntött, hogy Kónyhoz csatlakozik, Maglóca Bősárkányhoz, Acsalag és Barbacs pedig még nem döntött. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a múlt ülésen már volt szó erről a témáról. Úgy gondolja, hogy mivel a gyermekjóléti és családsegítő szolgálati feladatokat is Kóny látja el, ezen feladatok ellátásával is Kónyhoz kellene csatlakozni. Jelenleg nincs senki, aki gondozásra szorul. Bősárkány ugyan kicsit közelebb van, de Kónyt javasolja. Németh Imre: véleménye szerint, ha jelenleg nincs igény, akkor egyelőre nem tudjuk megítélni, hogy menne az egyik, vagy a másik. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy közben kiderült az is, hogy tavaly decemberben már aláírtak egy megállapodást Kónnyal az étkeztetésre és házi segítségnyújtásra, csak erre nem emlékezett senki. Varga Attiláné: elmondja, hogy Bősárkány a falugondnoki szolgálattal együttműködve szerette volna ellátni a feladatokat, amiért a falugondnoki szolgálatnak fizettek volna a plusz normatívából. Németh Imre: megkérdezi, hogy mi alapján döntik el, ki szorul rá az étkeztetésre. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a szociális törvényben vannak erre szabályok, ezen felül a helyi önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a jogosultsági feltételek részletes szabályait. Jankovits Ferencné: javasolja a részvételt a Kóny székhelyű társulásban. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 3

4 64/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy továbbra is részt kíván venni a Kóny székhelyű társulásban a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatok vonatkozásában és nem kíván részt venni a Bősárkány székhelyű társulásban. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületét értesítse. 4. napirendi pont: Állásfoglalás megyei intézmények átszervezéséről. Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a javaslatot. 65/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete egyetért a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezésével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Győr - Moson - Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. Határidő: december 15. Ifj. Takács Béla órakor megérkezik. 5. napirendi pont: Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat önrésze, és a évi hulladékszállítási díjak meghatározása. Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ma délután volt Kónyban egy értekezlet, amit a Rekultív Kft. kezdeményezett a évi díjakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulásban a Tárnokrétire eső önrész a pályázat benyújtásához ,- Ft. A hulladékgazdálkodási rendszert mindenképpen fejleszteni kell, A Rekultív Kft. is vállalta, hogy segíti ezt a társulást, de az önkormányzatoknak elég sokat hozzá kell tenni. Mivel az önkormányzatok nagy része nem tudja befizetni ezt az önrészt, felmerült egy olyan lehetőség, hogy a hulladékszállítási díjakba beépítik ennek

5 bizonyos részét, amiből egy önerő alapot képeznek. Így tulajdonképpen a lakosságra lenne hárítva ez az összeg. Ha nem tudja vállalni valamelyik önkormányzat a rá eső önrészt, s e miatt nem valósulna meg a beruházás, vissza kell fizetni a megnyert előkészítési támogatást, amit arányosan a településre terhelnének. Mivel Tárnokréti nem tudja vállalni ezt az önrészt, sajnos a lakosságra kell hárítani, mert nincs más megoldás. Javasolja ezért, hogy a testület a Rekultív Kft. által megjelölt variációk közül a harmadikat fogadja el, melyben szerepel egy zsákos szelektív hulladékgyűjtés a háztartásoktól, szerepel a KEOP-pályázatos önrész célalap. a már befizetett ISPA-tervezési önrészt (amit az elmúlt két évben Tárnokréti beépített a hulladékszállítási díjba) pedig a Rekultív Kft. visszautalja az önkormányzatnak, amit szintén majd a KEOP-pályázat önrészéhez tud felhasználni. A zsákos szelektív gyűjtés annyit jelentene, hogy minden háztartás kapna évi 10 db zsákot, amiben a PET-palackokat gyűjthetné, és ezt a Rekultív Kft. mindenkitől elszállítaná. A 60 l-es gyűjtőedény ürítési díja: 174,- Ft + ÁFA, 120 l- es gyűjtőedény ürítési díja: 349,- Ft + ÁFA. Ezt javasolja a rendeletben elfogadni. A tavalyi évben a 70 éven felülieknek nem kellett díjat fizetni, az önkormányzat átvállalta. Úgy gondolja, hogy ezt most ne vállalja át az önkormányzat. Véleménye szerint nem olyan megterhelő ezt a díjat megfizetni, adott esetben lehet, hogy vannak olyan fiatalabbak, akik jobban rászorulnának a támogatásra. Ha valaki rászorul, átmeneti segély formájában kaphat támogatást akár a hulladékszállítási díj megfizetéséhez is. Viszont a 70 éven felüli egyedülállóknak egyáltalán nem kell díjat fizetni. A Képviselő-testület egyetért a felvetéssel. Jankovits Ferencné: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 11/2008.(XII.2.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló 16/1996.(XI.27.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 6. napirendi pont: évi vízdíj meghatározása. Jankovits Ferencné: ismerteti az előterjesztést. Javasolja a rendelet tervezet szerinti megalkotását. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 12/2008.(XII.2.) rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvízdíj megállapításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy a Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási rendszer keretén belül a KEOP-pályázat benyújtásához szükséges településre eső önrészt az önkormányzat vállalja, oly módon, hogy a hulladékszállítási díjakba beépít egy olyan összetevőt, melyből a Rekultív Kft. célalapot képez, és visszautal az önkormányzatnak. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 5

6 66/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése elnevezésű KEOP pályázat településre eső önrészét oly módos kívánja biztosítani, hogy az önrészt a lakossági hulladékszállítási díjba beépíti. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse. 7. napirendi pont: Hitelfelvétel. Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a falugondnoki busz kifizetéséhez hitelt kell felvenni, mivel a pályázat utófinanszírozott. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő banktól vegyen fel a testület ,- Ft hitelt. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 67/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy a falugondnoki busz kifizetéséhez 3 millió Ft hitelt vesz fel, mivel a busz megvásárlására benyújtott pályázat utófinanszírozott. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a hitelt a legkedvezőbb ajánlatot tevő banktól veszi fel. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban intézkedjen. 8. napirendi pont: Takarítói állás meghirdetése. Jankovits Ferencné: javasolja, hogy csak megbízási szerződéssel alkalmazzanak egy embert takarítói feladatok ellátására heti 10 órában. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

7 68/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete február 5-től takarítói feladatok ellátására heti 10 órás megbízással felhívást tesz közzé. A megbízási díj bruttó ,- Ft/hó. Jelentkezési határidő: január 10. Elvégzendő feladatok: kultúrház, önkormányzat hivatala, valamint orvosi rendelő takarítása. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az állás meghirdetéséről gondoskodjon. 9. napirendi pont: Télapócsomag a gyerekeknek. Jankovits Ferencné: javasolja, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek 1.500,- Ft értékben vásároljon télapócsomagot a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 69/2008.(XII.1.) határozata Tárnokréti Község Képviselő-testülete december 6-án, a község 14 éven aluli gyermekei részére 1.500,- Ft/gyermek értékben télapócsomagot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csomagok összeállításáról gondoskodjon. A Képviselő-testület a csomagok árát évi költségvetése terhére biztosítja. Napirend után: Jankovits Ferencné: elmondja, hogy a Leader-csoport hátrányos helyzetű településeinek volt egy összejövetel, melyen arról volt szó, hogy 160 millió Ft támogatás oszlik 8 felé. Ebből Tárnokréti 15 millió Ft-ra pályázhat, amiből 2,5 millió Ft falufejlesztésre fordítható, 12,5 millió Ft pedig vállalkozói célra használható. Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Jankovits Ferencné polgármester dr. Molnár Erika jegyző 7

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-11/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. november 5-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkéri Varga Imréné és Potyondi Veronika képviselőket. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-19/nyílt/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

1.sz. napirend: Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. április 15-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában Jelen vannak: Macsári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben