Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2. Szak: BSc Sportszervező. Tagozat: nappali, levelező

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2. Szak: BSc Sportszervező. Tagozat: nappali, levelező"

Átírás

1 Tantárgy: Testnevelés és Sporttörténet 2 Szak: BSc Sportszervező Tagozat: nappali, levelező Tantárgyfelelős neve: Dr. Szikora Katalin Tanszék: Társadalomtudományi A tantárgy oktatója: Dr. Szikora Katalin Tantárgy angol elnevezése: History of Sport 2. Tárgyfelvétel ideje: I. évf. 2 félév Kreditpont: 2/2 NEPTUN kód: TBRTTTTST2N, TBKTTTTST2L Előtanulmányok: Testnevelés és sporttörténet 1. NEPTUN kódja: TBRTTTTST1N, TBKTTTTST1L Kontaktórák: 30/15 Vizsgaforma: Kollokvium Tantárgyi kapcsolatok: Filozófia, Szociológia, Az oktatás célja: A tantárgy oktatása során - a hallgatók középiskolában szerzett történelmi ismereteire alapozva, ezen ismereteket kiszélesítve - a testnevelés és a sport társadalom-, gazdaság- és politikatörténeti alapozó összefüggéseit mutatjuk be, az új ismereteket az általános történelmi fejlődés historikus keretébe ágyazva juttatjuk el az egyetemi ifjúsághoz. Bemutatásra kerülnek az egyetemes (I. 2 kredit) és a magyar történelem (II. 2 kredit) egyes korszakainak testnevelés és sporttörténeti eseményei, a sportszervezetek kialakulása, tevékenysége, jelentős sportszakembereinek (edzők, versenyzők) valamint sportpolitikusainak munkássága. Követelmények: az előadások 75%-án való részvétel, szóbeli vizsgán való megfelelés. Témakörök: Testkultúra a kora középkori Magyországon - a honfoglaló magyarság sportjátékai és a katonai kiképzés - keresztény legendák - testkultúra az egyházi és világi nevelésben - iskolák és a sport - lovagi nevelés és lovagi játékok

2 - a magyar lovagkor hősei: Szent László, Nagy Lajos - a Szent László legendák ábrázolása a középkori freskókon - a magyarországi megjelenésük - testnevelési játékok - Népi játékok és sportok a kezdetektől a XVI. századig - népi játékok (birkózás, kőhajítás, futás, stb.) - vadászat, madarászat, - fegyverek, mint a sport eszközei, engedélyezés, tiltás Testkultúra a magyar reneszánsz idején - a magyar reneszánsz előzményei, Luxemburgi Zsigmond udvarában - reneszánsz nevelők magyarországi tevékenysége - Pierre Paolo Vergerio a testnevelésről - más külföldi hatások, az itáliai reneszánsz és az északi reneszánsz hatása - magyar diákok külföldi tanulmányainak hatása itthon - lovagi játékok, versenyek - katonai kiképzés - vadászat, párviadalok, kocsiversenyek - Hunyadi Mátyás reneszánsz udvarának testkultúrája - a Fekete sereg testnevelése, jelentős katonai személyiségek (Kinizsi, Magyar, Zsiska) - Oláh Miklós. Zsámboki János munkássága - az udvari kultúra kialakulása (tánc, illem, viselkedéskultúra, higiénia, nyelvtudás, vívás) - a népi játékok a reneszánsz idején (méta és más ütős játékok) - az iskola és a testnevelés kapcsolata Testkultúra és sport a török hódoltság időszakában - A török támadások politikai, gazdasági és társadalmi háttere - a végvári rendszer kialakulása, kiéíztése - a végvárak szerepe - jelentős végvárak parancsnokai: Dobó, Losonczy, Szondy, Túri stb. - a katonai kiképzés és a testi erő - a török hadsereg és a bevezetett közigazgatás jellemzése - végvári párviadalok (Eger, Szigetvár) - Katonai sportok a XV-XVII. században - úszás és evezés - nyilazás, birkózás - Zrínyi Miklós a katonai nevelésről és a sportról -testkultúra és sport a városokban - a városi fejlődés - céllövő egyesületek - a céhek versenyei - fürdőélet és turisztika Az iskolai testnevelés Magyarországon a középkorban és a kora újkorban - egyházi és világi iskolák - testnevelés és oktatás az iskolákban - tiltások és engedmények - Apáczai Csere János élete és tevékenysége - Magyar enciklópédia és hatása

3 - Johannes Amos Comenius Magyarországon - Orbis Sensualium Pictus és a testnevelés - Comenius más munkás pl. Didactica Magna - a felvilágosult abszolutizmus iskolapolitikája Európa országaiban - új természettudományos irányzatok megjelenés - oktatási törvények megjelenése - a Ratio Educationis - A Ratio testnevelésre egészségre vonatkozó paragrafusai - A 2. Ratio Educationis testnevelési szakirodalom megjelenése - Tessedik Sámiel, Mátyus István Polgári törekvések a nevelés és a testkultúra ügyében - a katonai nevelés kérdése - Széchenyi, (lóverseny, evezés, labdajátékok, úszás) - és Wesselényi (vadászat, vívás) elképzelései és mecénási tevékenysége - a katonai sportok ébredése - lóversenyek, evezés, vívás, úszás - a modern sportágak megjelenése - az kötelező iskolai testnevelés bevezetéséért való küzdelem - Tavasi Lajos, Eötvös József szerepe - a torna megjelenése, Egger Vilmos, Clair Ignác tevékenysége - a modern sportvívás és szakirodalma vívómesterei - Chappon Alajos, Domján János - a magyar nyelvű úszó szakirodalom megjelenése - a korcsolya és más polgári sportok népszerűsödése Sportegyesületek, klubok és nemzeti intézmények kialakulása a XIX. században - az önkényuralom testkultúrája: passzív rezisztencia a sportban - Habsburg iskolapolitikai törekvések (Leo Thun: Organisations Entwurf) - A kiegyezés hatása a testnevelésre és sportra az egyletek kialakulása - NTE története - jelentős személyiségei Matolay Elek, Maurer János. Bokelberg Ernő, Oheroly János - A MAC története - jelentős személyiségei Eszterházy Miksa, Molnár lajos - a sportsajtó megjelenése - lapok a lovászat és a vadászat köréből Bérczy Károly szerkesztése - új polgári életmód stílusok, nyaralások, telelések a szabadidő sportolás megjelenése - turizmus - külföldi hatások, példák - A sportolás, mint a társadalom által elfogadott tevékenység - a sportegyesületek, sportszövetségek létrejötte - bajnokságok, versenyek, az első NB -k - az állam feladatvállalása - az OTT megszervezése a testnevelés finanszírozása: testnevelési alap

4 Sport és testnevelés a trianoni Magyarországon - az 1921 sporttörvény elemzése - Karafiáth Jenő szerepe - Klebelsberg és a sport - műveinek sportvonatkozásai - a vesztes háború hatása - az iskolai testnevelés fejlesztése, középiskolai bajnokságok - a testnevelési törvény és a TF alapítása - a sport, mint kitörési pont - hazai sportélet kiszélesítése - MOVE és a sportélet - Cserkészet és a testnevelés és a sport 1933 Gödöllő - KISOK, KISOSZ iskolai sport - hazai rendezésű nemzetközi versenyek, úszás, asztalitenisz - a főiskolai sport megjelenése, FVB budapesti FVB A Horthy korszak szabadidő mozgalma és munkássportja - a vállalati sport szerepének növekedése - cégegyesületek Weisz Manfréd Csepel - A Gyári Szabadidő Központ megalakulása - Alkalmazottak és munkások szabdidőegyesületei - Szakszervezetek és a sport - Baloldali politika és a sport - az MSZDP sportpolitikája - Kéthly Anna a vezérszónok - a korszak munkássport mozgalma - magyar munkások a szpartakiádokon és a - munkásolimpiákon A magyar sport irányítása és társadalmasítása a XX. század második felében a többpártrendszer sportpolitikája - pártsportegyesületek létrejötte az egy-párt rendszer diktatúrája és a sport - a sportélet pártpolitikai alapokra kerül - változás az iskolai testnevelés helyzetében 1945 után - iskolák államosítása és a testnevelés - iskolai jelvényszerző (Kilián) mozgalom - úttörő olimpiák - MHK mozgalom időleges változások - egyetemi sport és testnevelés - élsport olimpiai szereplés mindenek felett - az állami sportszervezetek - a sportirányítás szervezetei

5 Kötelező irodalom: Földes Éva Kun László Kutasi László: A magyar testnevelés és sport története Bp Sport Kiadó. (vagy az 1989-es kiadás) Magyarország a XX. században, Kun László: Sport, szórakozás (1918-tól-) 75 éves a TF. Bp TF kiadása. Siklóssy László: A magyar sport 1000 éve I-III. kötet. Bp Ajánlott irodalom: Bakonyi Tibor: Állam, civil társadalom sport Bp. Kossuth 2007