Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801"

Átírás

1 tatanterv kódja SZVBAL10 TORTBAL01 Szabadon tárgyak BA Általános kompetenciákat fejl. bölcsészettud. és társadalomtud. ismeretek 10 Kötelező Kötelező FILOL0001 Bevezetés a filozófiába Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert TARSIL2 Társadalmi ismeretek KSTT3000 Applied social economics 2 3 KSTT3001 Globális kapitalizmus és szociálpolitika 2 3 KSTT3007 Contemporary drug policy 2 3 KSTTL0001 A szociális munka alapjai 2 5 KSTTL0025 A szociológia és a társadalomelmélet alapjai 2 5 KSTTL0033 Jóléti és szociális gazdaság 2 4 KSTTL0034 A társadalom- és szociálpolitika alapjai 2 4 NETI0002 Társadalmi ismeretek PONTL0002 Európai Unió működése 2 3 PSZI0003 Társadalmi ismeretek 2 4 SZOCL0133 Család és társadalom 2 3 TORTL0001 TORTBAL02 KLAFL0001 KLAFL0002 Kutatási és szerkesztési alapelvek 1. Történelmi szakmai alapozó ismeretek A latin nyelv alapjai: bevezetés a latinba I. A latin nyelv alapjai: bevezetés a latinba II. Kollokvium 10 Kollokvium 10 Gyakorlati jegy 10 Dr. Molnár Dániel Kollokvium 10 Dr. Mucsi Georgina Kollokvium 10 Dr. Molnár Dániel Kollokvium 10 Juhász Gábor Dr. Kollokvium 10 Dr. Szöllősi Gábor Kollokvium 10 Dr. Cserti Csapó Tibor Kollokvium 10 Laczkóné Dr.Tuka Ágnes Kollokvium 10 Dr. Bigazzi Sára Kollokvium 10 Dr. Bucher Eszter 1 4 Kötelező Kollokvium Dr. Gőzsy Zoltán 26 Kötelező 1 2 Kötelező Gyakorlati jegy 10 Kulin Veronika Erzsébet Kötelező Gyakorlati jegy 10 Kulin Veronika Erzsébet NEPRL0001 Bevezetés a néprajztudományba 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Kisbán Eszter TORTL0002 Bevezetés a régészetbe - őstörténet 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Soós Eszter TORTL0003 Bevezetés a történettudományba 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Fedeles Tamás TORTL0004 TORTL0005 TORTL0006 Gazdaságtörténeti, történeti statisztikai és demográfiai alapismeretek Történeti földrajz politikai földrajz Történeti földrajz politikai földrajz II. 4 2 Kötelező Gyakorlati jegy 10 Gyimesi Réka 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Fischer Ferenc Kötelező Kollokvium 10 Dr. Fischer Ferenc TORTL0007 Művészet- és művelődéstörténet Kötelező Kollokvium 10 Pilkhoffer Mónika Dr. TORTL0008 Vallás- és egyháztörténet 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Gőzsy Zoltán

2 tatanterv kódja TORTL0009 A történeti megismerés sajátosságai 1 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Fedeles Tamás TORTL0010 Tanulmányút Kötelező Gyakorlati jegy Dr. Csibi Norbert TORTL0011 Kutatási és szerkesztési alapelvek Kötelező Gyakorlati jegy 10 Dr. Gőzsy Zoltán TORTBAL03 Ókortörténet 9 Kötelező TORTL0012 Az ókori Közel-Kelet története előadás 1 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Csabai Zoltán TORTL0013 Ókori görög történelem előadás 1 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Lindner Gyula Géza TORTL0014 Az ókori Róma története előadás TORTBAL04 Az ókor története és kultúrája 2 6 TORTL0015 TORTL0016 TORTL0017 TORTL0018 TORTL0019 TORTBAL05 TORTL0020 TORTL0021 Az ókori Közel-Kelet története előadás Az ókori görög világ története és kultúrája Az ókori Róma története és kultúrája A Kárpát-medence őskori és ókori története és kultúrája Európa őskori és ókori története és kultúrája A középkor és koraújkor története Egyetemes történelem a középkorban előadás Egyetemes történelem a koraújkorban előadás 2 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Lindner Gyula Géza Kollokvium 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 5 Kötelező 2 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Sashalmi Endre Kötelező Kollokvium 10 Hahner Péter Dr. TORTBAL06 Egyetemes történelem a középés koraújkorban szeminárium TORTL0022 Franciaország a középkorban TORTL0023 Anglia a középkorban TORTL0024 TORTL0025 TORTL0026 TORTL0027 A Német-római Császárság a középkorban Az invesztitúraharc és európai változatai Szerzetesség, zarándoklatok, eretnekség és népi vallásosság a középkorban Szentek és szentté avatások a középkorban TORTL0028 A középkori pápaság Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 TORTL0029 Egyháztörténet Közép-Európában a Gyakorlati jegy TORTL0030 A Kijevi Rusz és a mongol hódítás TORTL0032 A fehér sastól az Anjou liliomig Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy 10

3 tatanterv kódja TORTL0033 Lengyelország a Jagelló-korban TORTL0034 Dinasztikus szövetségek századi Kelet-Közép- Európában TORTL0035 Térképészet a középkorban TORTL0036 Térképészet a koraújkorban TORTL0037 A humanizmus és a reneszánsz TORTL0038 A reformáció és katolikus reform TORTL0039 Franciaország a TORTL0040 A Tudor- és Stuart-kori Anglia Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 TORTL0041 A Moszkvai Rusz és Oroszország története ( ) Gyakorlati jegy 10 TORTL0042 A koraújkori politikai gondolkodás Gyakorlati jegy 10 TORTL0043 Az Oszmán Birodalom és Európa a közép-és koraújkorban Gyakorlati jegy 10 TORTL0055 A Német-római Császárság a koraújkorban Gyakorlati jegy 10 TORTL0056 Államfejlődés a koraújkori Európában Gyakorlati jegy 10 TORTL0057 Középkori gazdaság- és társadalomtörténet Gyakorlati jegy 10 TORTL0058 Koraújkori gazdaság-és társadalomtörténet Gyakorlati jegy 10 TORTBAL07 TORTL0059 TORTL0060 középkorban és koraújkorban középkorban előadás koraújkorban előadás 6 Kötelező 2 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Font Márta 3 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Végh Ferenc TORTBAL08 középkorban és koraújkorban szeminárium 2 4 TORTL0061 Az Árpád-kori Magyarország TORTL0062 Az Anjou-kori Magyarország TORTL0063 TORTL0064 TORTL0065 Magyarország Luxemburgi Zsigmond idején Magyarország a Hunyadi- és a Jagelló-korban Dinasztikus konfliktusok és konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10

4 tatanterv kódja TORTL0066 Magyarország és szomszédai a középkorban TORTL0067 Szláv népek a középkorban TORTL0068 A középkori magyar társadalom TORTL0069 TORTL0070 TORTL0071 TORTL0072 TORTL0073 TORTL0074 TORTL0075 TORTL0076 TORTL0077 Az értelmiség kialakulása és fejlődése dennapi élet a középkori A középkori magyar egyházszervezet Szerzetesrendek a középkori Szentek és szentté avatások a középkori A Magyar Királyság és a Szentszék a középkorban Életrajzok, életrajzírás a középkori Művelődés, oktatás, kultúra a középkori Egyházi társadalom a középkori TORTL0078 A várháborúk kora ( ) Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 TORTL0079 A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés (1591/ ) Gyakorlati jegy 10 TORTL0080 Fejezetek az Erdélyi Fejedelemség történelméből Gyakorlati jegy 10 TORTL0081 Magyarország a visszafoglaló háború korában ( ) Gyakorlati jegy 10 TORTL0082 TORTL0083 TORTL0084 TORTL0085 A Rákóczi-szabadságharc ( ) Habsburg udvar és magyar rendiség a kora újkorban A Magyar Királyság kormányzattörténete a Az Erdélyi Fejedelemség és Európa a 17. TORTL0086 A hódoltság TORTL0087 TORTL0088 TORTL0089 Magyarország és az oszmán hódítás Az oszmánellenes védelmi rendszer a Hadügyi átalakulás a kora újkori TORTL0090 Végvárak és végváriak TORTL0091 Művelődés a kora újkori Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10

5 tatanterv kódja TORTL0092 Reformáció és katolikus megújulás a három részre szakadt Gyakorlati jegy 10 TORTL0093 Politikai eszmék a századi Erdélyi Fejedelemségben és Európában Gyakorlati jegy 10 TORTBAL09 TORTL0094 TORTL0095 TORTL0096 TORTL0097 Egyetemes és magyar történelem az újkorban Egyetemes történelem a 18. előadás Egyetemes történelem a 19. előadás z újkorban 1848-ig- előadás z újkorban 1848 után előadás 11 Kötelező 3 3 Kötelező Kollokvium 10 Hahner Péter Dr. 4 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Bebesi György 3 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Gőzsy Zoltán 4 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Gőzsy Zoltán TORTBAL10 Egyetemes történelem a szeminárium 3 4 TORTL0098 Nyugat-Európa története a 18. Gyakorlati jegy 10 TORTL0099 Nyugat-Európa története a 19. Gyakorlati jegy 10 TORTL0100 Közép- és Kelet-Európa története a 18. Gyakorlati jegy 10 TORTL0101 Közép- és Kelet-Európa története a 19. Gyakorlati jegy 10 TORTL0102 Az Európán kívüli világ története a 18. (M) Gyakorlati jegy 10 TORTL0103 TORTL0104 TORTL0105 TORTL0106 TORTL0107 TORTL0108 TORTL0109 TORTL0110 TORTBAL11 Az Európán kívüli világ története a 19. Nemzetközi kapcsolatok a 18. Nemzetközi kapcsolatok a 19. Gazdaságtörténet a Társadalomtörténet a Művelődéstörténet a Alkotmány- és jogtörténet a Egyháztörténet a z újkorban szeminárium 3 4 TORTL0111 Magyarország története TORTL Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy 10 Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

6 tatanterv kódja TORTL0113 TORTL0114 TORTL0115 TORTL0116 TORTL reformkorban. z es forradalom és szabadságharc idején. z es és 1860-as években Magyarország története TORTL0118 Magyarország története Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy TORTL0119 Magyarország gazdaságtörténete a Gyakorlati jegy TORTL0120 Magyarország társadalomtörténete a Gyakorlati jegy TORTL0121 Magyarország művelődéstörténete a Gyakorlati jegy TORTL0122 Magyarország alkotmány- és jogtörténete a Gyakorlati jegy TORTL0123 Magyarországi egyháztörténet a Gyakorlati jegy TORTBAL12 TORTL0124 Egyetemes és magyar történelem a 20. Egyetemes történelem a 20. század első felében előadás 12 Kötelező 5 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Vitári Zsolt Tamás TORTL0125 Egyetemes történelem a 20. század második felében előadás 6 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Fischer Ferenc TORTL század első felében előadás 5 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Dévényi Anna TORTL század második felében előadás 6 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Dévényi Anna TORTBAL13 Egyetemes történelem a 20. szeminárium 5 6 TORTL0128 Az első világháború története TORTL0129 TORTL0130 Nyugat-Európa a két világháború között Közép-Európa története a két TORTL0131 A Balkán a két TORTL0132 TORTL0133 Nemzetközi kapcsolatok a két Az Európán kívüli világ a két 5 6 Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

7 tatanterv kódja TORTL0134 Gazdaságtörténet TORTL0135 Társadalomtörténet TORTL0136 Művelődéstörténet TORTL0137 Kelet-Európa története a két TORTL0138 A második világháború története TORTL0139 Nyugat-Európa 1945 után TORTL0140 Közép-Európa története 1945 után TORTL0141 A Balkán 1945 után TORTL0142 TORTL0143 Nemzetközi kapcsolatok 1945 után Az Európám kívüli világ 1945 után TORTL0144 Az európai integráció története TORTL0145 Kelet-Európa története a két Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy TORTBAL szeminárium TORTL0146 TORTL0147 Magyarország a forradalmak időszakában Magyarország a Horthykorszakban TORTL0148 A Horthy-korszak társadalmai TORTL0149 Hétköznapi élet a Horthy-korban TORTL0150 A Horthy-korszak megítélése TORTL0151 Magyarország a második világháborúban TORTL0152 A Rákosi-korszak TORTL0153 A Kádár-korszak TORTL0154 Magyarország TORTL0155 TORTL0156 TORTL0157 TORTL0158 TORTL0159 Hétköznapi élet a kommunista diktatúrában A társadalom és a hatalom viszonya a kommunista diktatúrában Határon túli magyarság a 20. Magyarország gazdasága a 20. Magyarország külpolitikája a 20. Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy Gyakorlati jegy

8 tatanterv kódja TORTL0160 Magyarország a keleti blokkban TORTBAL15 A Kárpát-medence népei és vallásai a népvándorlás korától napjainkig Gyakorlati jegy Kötelező TORTL0161 A Kárpát-medence népei és vallásai az ókortól a 17. századig 2 3 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Barabás Gábor TORTL0162 TORTL0163 A Kárpát-medence népei és vallásai a A Kárpát-medence népei és vallásai a Kötelező Kollokvium 10 Dr. Csibi Norbert Kötelező Kollokvium 10 Hornjak Árpád Dr. TORTBAL16 Szakdolgozati tárgyak 6 Kötelező TORTL0164 Szakdolgozati szeminárium 4 2 Kötelező Gyakorlati jegy 10 Dr. Bebesi György TORTL0165 Szakdolgozat 6 4 Kötelező Szakdolgozat Dr. Bebesi György