A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER."

Átírás

1 A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.) (Titus Flavius Vespasianus római császár) 1. Egyszerű v. véletlen csere (árut áruért) korszak: termékfelesleget adtak egy másik, egyéni szükséglet kielégítésére alkalmas áruért Jellemzői: az ősközösségi társadalomra jellemző a csere csak akkor jöhetett létre, ha olyan felek találkoztak, akiknek kölcsönösen éppen egymás termékére volt szüksége (a felesleg és a szükséglet találkozott) lebonyolításában gondot okozott az egyes javak oszthatatlansága, pl. 1 db kőbalta =? db bivaly 2. Árupénz korszak: a fejlődés folyamán a termékek közül kiemelkedett néhány áru, amelyek különleges tulajdonságai alapján alkalmasak voltak arra, hogy csereeszközül szolgáljanak. Ilyen árupénz volt pl. a só, állati bőr, gabona stb. Hosszú időn át az árupénz töltötte be az általános csereeszköz szerepét. Jellemzői: az ősközösségi társadalomra jellemző az árupénz kelendőbb volt a többi árunál, mindenki szívesen elfogadta (még akkor is, ha az árupénzt nem kívánta elfogyasztani, hiszen tudta, hogy bármikor megfelelő termékre cserélhető), az árucsere létrejöttének nem folt feltétele a feleslegek és szükségletek kölcsönös találkozására, az árupénznek értéke (munkatermék, azaz munka testesül meg benne) és használati értéke (szükséglet kielégíthető vele) is volt. 3. Nemesfémpénz korszak: a pénz szerepét később a nemesfémek (arany, ezüst, réz) töltötték be. A nemesfém előnyös tulajdonsága, hogy kis mennyiségben is jelentős értéket képvisel. A pénz értékét a fém értéke fejezte ki (nevezhetjük névértéknek v. képviseleti értéknek is). Jellemzői: használati értéke nincs (szükséglet nem elégíthető ki vele), a különböző címletek miatt az oszthatóság követelményének jól megfelelt, a jelentós használat miatt a kopás számottevő lehetett (így az értéke is csökkent), csonkítással (a nemesfém tartalom csökkentésével) csökkent az értéke, ennek eredményeként a névérték (ami rá volt írva) és a fémértéke elszakadt egymástól. A nemesfémpénz-rendszerek fajtái: monometallizmus: az a pénzrendszer, amelyben csak egyféle fémből készültek az érmék (egyes országokban ez az arany, másokban az ezüst volt) bimetallizmus: az arany és az ezüst együtt töltötte be a pénz szerepét. Egy idő után az egyiket értékesebbnek ítélték, ezért ezt fokozatosan felhalmozták (megtakarították), míg a másikat, mert rosszabbnak tartották, többet használták (igyekeztek megszabadulni tőle), s így a jobb pénz fokozatosan kiszorult a forgalomból. 4. Pénzhelyettesítők korszaka: a megnövekedett áruforgalom lebonyolításához egyre több pénzre volt szükség. Ennek kielégítése megnövelte az előállítási költségeket (a rosszabb hozamú bányákat is művelés alá vették), egyre több gondot jelentett a pénz szállítása és őrzése is. A javak előállítása nagyobb mértékben növekedett, mint a nemesfémek kitermelése, ezért egy idő után mivel pénzhiány keletkezett megjelentek a papiros alapú pénzhelyettesítők. A pénzhelyettesítők két fajtája keletkezett, melyek sorrendben a következők: klasszikus papírpénz: aranyat vagy ezüstöt képvisel (helyettesít), névleges értéke szerint aranyra vagy ezüstre átváltható (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 1

2 klasszikus bankjegy: a bank önmagára szóló váltója (feltétlen fizetési ígérete), amely forgatható (az üzleti forgalomban továbbadható), és a kibocsátó bank bármikor visszaváltotta törvényes nemesfémpénzre. Forgalomképesebb volt a klasszikus papírpénznél. mert a bankár váltója iránt nagyobb volt a bizalom. Ebben a korszakban sok bank bocsátott ki bankjegyet, de egyik sem volt törvényes fizetési eszköz, mert nem volt elfogadási kényszerük. Ezt a helyzetet felismerve a hatalom (uralkodó vagy állam) létrehozta a saját bankját, melyet kizárólagos joggal ruházott fel, a bankjegykibocsátás jogával (ettől kezdve más bank nem bocsáthatott ki bankjegyet). Erre a bankjegyre elfogadási kényszert vezetett be. 5. Mai pénz korszak: belső érték nélküli pénz (tehát nem pénzhelyettesítő, mert pl. aranypénzre nem váltható át), az állam közreműködésével teremtett törvényes fizetési eszköz (azaz adott államban mindenki köteles fizetésnél elfogadni), számára kényszerforgalmat biztosít, és az állam is elfogadja (pl. adók, vám, illetékek stb. fizetésekor). Hitelpénz, mivel hitelnyújtással keletkezik, és annak visszafizetésével szűnik meg. A hitelpénz olyan bankpasszíva, amely ellátja a pénznek a forgalmi, fizetési és felhalmozási eszköz funkcióját. (Ezekről a funkciókról a következő részben szólunk.) A pénz fogalma és funkciói Pénz: az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. Az áruvilágból fejlődött ki. Tulajdonságai: forgalomképesség (adott országban a fizetés során mindenki elfogadja), oszthatóság (a nagyobb címlet kisebb címletekre átválható), tartósság (nem romlik meg), könnyű felismerés lehetősége (vizuálisan vagy tapintással, a valódisága speciális vizsgáló eszközzel) A pénz funkciói: 1. Értékmérő: kifejezi az egyes termékek (áruk) árát. A termék (áru) ára annak értéke pénzben kifejezve. Az ár kifejezi, hogy a termék (áru) hány pénzegységért (forintért, dollárért, stb.) vásárolható meg. A pénzben kifejezett árak ismeretében a termékek érték összemérhető (összehasonlítható). 2. Forgalmi eszköz: a pénz közvetíti az áruk cseréjét, tehát mint a csere eszköze jelenik meg. Ebben a funkciójában az áru és a pénzmozgás időben egybeesik (tehát csak a készpénzes vásárláskor érvényesül a forgalmi eszköz funkció). 3. Fizetési eszköz: az adós-hitelezői viszony jelenik meg a funkcióban, azaz előbb vásárolunk és később fizetünk, vagy előbb fizetünk (előleget adunk) és később kapjuk meg az árut - tehát az áru és pénzmozgás elszakad egymástól, sőt lehetséges, hogy árumozgásra nem kerül sor (pl. adót fizetünk). 4. Felhalmozási eszköz: azaz alkalmas arra, hogy a felesleget összegyűjtve megtakarítsuk (felhalmozzuk) azzal a céllal, hogy a pénzzel későbbi szükségleteket elégítsünk ki, vagy a pénz hozadékából jövedelemre tegyünk szert. A pénz fajtái Megjelenési formáját tekintve: készpénz: bankjegy és érme a készpénzfizetés eszköze (a pénz fizikailag is részt vesz benne) bankszámlapénz: ez is pénz, amely bankszámla jóváírás v. terhelés formájában él készpénz nélküli fizetés eszköze (a pénz fizikailag nem jelenik meg) pénzhelyettesítők: a pénz forgalmi eszköz funkcióját javítják úgy, hogy a fizetés során technikailag helyettesítik azt, miközben a pénzhelyettesítőnek megfelelő névértékű számlapénz- vagy bankjegymennyiség valahol letétben van. Ismertebb fajtái: bankkártya (betéti kártya, hitelkártya) mobiltelefonnal történő fizetés (pl. útdíj, parkolási díj stb.) saját hálózatban fizetésre használható plasztikkártyák pontgyűjtő kártyák Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 2

3 A modern pénznek a felsorolt technikai formái egyikből a másikba általában bármikor átalakulhatnak. Napjainkban a pénzforgalom túlnyomó hányada számlapénzben kerül lebonyolításra és a készpénzforgalom visszaszorul a kiskereskedelembe. Nemzeti pénzrendszer: a pénzforgalom államilag szabályozott formája (meghatározza a pénz szerepét betöltő dolgot, pl. az MNB által kibocsátott bankjegy és érme, annak egységét, pl. 1 Ft, a pénzjegyek fajtáit (címletek: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000) A pénzteremtés mechanizmusa, a pénz megszűnése Általános szabály: a modern pénzrendszerben pénzt csak bank (bankrendszer) teremthet. A teremtett pénz mennyiségével növekszik a forgalomban lévő pénz mennyisége. A pénz csak a bankrendszeren kívül töltheti be funkcióit. A pénzteremtés során arra kell ügyelni, hogy a pénz iránti kereslet és kínálat egyensúlyát tartósan fennmaradjon. Pénzteremtő képességgel rendelkezik a 1. Jegybank: készpénzt és számlapénzt teremthet jegybanki pénzteremtés 2. Kereskedelemi bankok: számlapénzt (hitelpénzt) teremthetnek kereskedelmi banki pénzteremtés A jegybanki pénzteremtésének elvileg nincs korlátja, de a forgalom szükségletét meghaladó pénzteremtésnek komoly inflációs következményei lehetnek. A kereskedelmi bankok pénzkibocsátási képességét a jegybank (monetáris tanács) szabályozza (a kötelező tartalékrátán keresztül). A pénzteremtés alapvető módjai: 1) Hitelnyújtás: a bank az adós betétszámláján jóváírja a hitel összeget. 2) Külföldi fizetőeszközök (valuta, deviza) vásárlása: a bank a vállalkozástól megvásárolja a devizát, melynek forintra átszámított ellenértékét a vállalkozás betétszámláján jóváírja. 3) Értékpapír-vásárlás: a bank értékpapírt (váltó, kötvény, stb.) vásárol, és ennek ellenértékét a papír korábbi birtokosának rendelkezésére bocsátja Nem minősül pénzteremtésnek, ha a bank átrendezi az eszközeit (pl. értékpapírt vásárol deviza ellenében). A pénz forgalomból való kivonása (megsemmisülése, megszűnése) a teremtéssel ellentétes módon történik: 1) Hitelek visszafizetésével 2) Devizák eladásával 3) Értékpapírok eladásával A jegybank pénzteremtésének lehetőségei: = emisszió (bankjegy és érme kibocsátása) = hitelnyújtás a kereskedelmi bankok részére, = külföldi fizetőeszköz vásárlása a kereskedelmi bankoktól (ennek révén hazai pénz juttatása egyes gazdasági szektorokba) = betéti kamat fizetése a kereskedelmi bankoknak, = értékpapírok vásárlása (visszavásárlása) révén pénz juttatása a forgalomba. A kereskedelmi bankok pénzteremtésének lehetőségei: = hitelnyújtás a háztartás vagy a vállalkozás szektorának (pénzteremtő hitel) a bank jóváírja az összeget az ügyfél (gazdálkodó szervezet, magánszemély) bankszámláján (ez a pénz tehát hitelpénz, a cég vagy személy a bankkal szembeni követelése), = értékpapírok vásárlása vagy visszavásárlása a háztartás vagy a vállalkozás szektorától, = külföldi fizetőeszköz vásárlása a háztartás vagy a vállalkozás szektorától, = betéti kamat kifizetése a betéteseknek. A modern pénzteremtés alapvetően könyvelési művelet. Fontos újra kiemelni, hogy a jegybank ugyanakkor készpénzt is képes teremteni. A hitelpénz-mechanizmus körforgás jellegű. Ezt mutatja be a következő példa: a bankok a vállalati szektornak nyújtott hitelek révén pénzt juttatnak a gazdaságba (forgalomba) a pénz innen a további szektorokhoz (háztartás, állam) kerül; miután a hitelfelvevő vállalat értékesítette áruit, a bevételeiből törleszti a felvett hitelt; a pénz visszakerül a bankhoz, ezáltal megszűnik. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 3

4 A pénz időértéke A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz tartva tenyész; költögetve vész! (Dogonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások, 1820) A pénz időértékének értelmezés: A ma kapott pénz többet ér, mint a holnapi, vagyis egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A pénznek időértéke van, mert a) a korábban kapott pénzösszeg befektethető és hozamot (pl. kamatot, osztalékot) termel, tehát értékesebb, mint a későbbi időpontban megkapott azonos összeg, b) a már megkapott pénzösszeg biztos, a későbbi pénz bizonytalan, a kockázat tehát csökkenti a pénz időértékét. Más megközelítésben: a megtakarítással rendelkező (befektető) áldozatot vállalva lemond egy mai fogyasztásról a hozam reményében, a fogyasztását pedig elhalasztja egy jövőbeli időpontra. A befektető két ok miatt vár kárpótlást : a) a pénz időértéke miatt és a b) kockázat miatt. Adott pénzösszeg időértékét az időtartam és a kamat vagy kamatláb befolyásolja. Példa: forintot betétként bankba teszünk. Ha a bank 10% kamatot fizet, akkor a pénzünk 1 év múlva forintot ér ( annak 10%-a). Az infláció csökkenti a pénz vásárlóerejét: minél magasabb a várt infláció, annál kevésbé értékes a jövőbeni pénz a maihoz képest (magasabb kamattal kell jutalmazni a várakozást). A pénz időértékének számítása: az az eljárás, amelynek során meghatározzuk egy adott időpontbeli tőkeértéknek r kamatláb ismeretében egy másik időpontra számított értékét. Adott pénzösszegnek meghatározhatjuk a jövőbeli értékét és kiszámíthatjuk a jelenlegi, vagy ahogy nevezzük: a jelenértékét. A jövőbeni érték (Future Value, FV): arra ad választ, hogy a ma meglévő pénznek (a mai pénznek) adott kamatlábbal számítva mennyi a kamattal felnövekedett értéke. Számítható egyszerű vagy kamatos kamatozással (általában ezt használják). A kamatos kamatszámítás alkalmazása esetén a kamatot időszakonként (pl. évente) legalább egyszer kiszámítják és azt az induló pénzösszeghez hozzáadják. A mai pénz összegéhez hozzáadott kamat után is számítanak kamatot a következő időszakban. Innen ered az elnevezés: kamatos kamatszámítás. A pénzösszeghez (a tőkéhez) hozzáadott kamatot nevezik tőkésített kamatnak. Számítása évenkénti kamatjóváírás esetén: FV n = PV (1+r) n FV n = a pénz jövőbeni értéke PV = jelenérték (Present Value), a 0-dik periódusbeli (a kezdő) pénzösszeg r = az évi kamatláb n = kamatozási periódusok (pl. évek) száma (1+r) n = kamattényező (Future Value Inters Factor, FVIF) Példa: forintot helyezünk el betétként és 3 évre lekötjük 10 százalékos kamatláb mellett. Mennyi pénzt kapunk három év múlva kamatos kamatozás esetén? Megoldás: FV 3= (1+0,1) 3 = Ft A jelenérték: egy jövőbeni fizetési kötelezettség vagy követelés jelenlegi értéke (mennyit kell most betétként elhelyezni ahhoz, hogy ebből a fizetési kötelezettség vagy követelés a meghatározott időben ki elégíthető legyen). Számítása a fenti képlet átrendezése után: FV n PV = (1+r) n Példa: Egy befektetésből 4 év múlva 1 millió forint hozamra számítunk, 15% pénzpiaci kamatláb mellett. Mennyi ér ma? Megoldás: PV = /(1+0,15) 4 = , = Ft (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 4

5 A pénzügyi szolgáltatások fajtái A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét az évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 3. -a határozza meg. Pénzügyi szolgáltatásokat és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat a pénzfeldolgozási tevékenység kivételével - kizárólag pénzügyi intézmények végezhetnek. Pénzügyi szolgáltatások: a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában: 1. betét gyűjtése (a betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja, amely a betét használatáért kamatot fizet, és a köteles a betét összegét visszafizetni); 2. hitel és pénzkölcsön nyújtása (a hitelintézet pénzt bocsát a hitelt felvevő adós rendelkezésére, az adós pedig kötelezettséget vállal a felvett hitel visszafizetésére és a kikötött kamat valamint az egyéb díjak megfizetésére); 3. pénzügyi lízing (az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon tulajdonjogot szerezzen. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj törlesztésének ütemezését); 4. pénzügyi szolgáltatás közvetítése; 5. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (a hitelintézet az ügyfél megbízására részére pénzforgalmi számlát nyit és vezet, teljesíti fizetési megbízásait, lebonyolítja fizetési forgalmát); 6. elektronikus pénz kibocsátása; 7. papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (pl. utazási csekk, váltó); 8. kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; 9. valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel történő kereskedelmi tevékenység; 10. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység, amelynek célja a hitelintézet betétszerzési, pénzkölcsönző és egyéb szolgáltató tevékenységének elősegítése); 11. letéti szolgáltatás (a hitelintézet ügyfelétől értéket /pénz, értékpapír stb./ vesz át azzal, hogy ügyfele megbízása alapján megőrzi, elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére), széfszolgáltatás (a hitelintézet vállalja, hogy díjfizetés ellenében ügyfelének állandóan őrzött helyiségben értékek elhelyezésére szolgáló zárható fiókot/rekeszt bocsát rendelkezésére); 12. hitel referencia szolgáltatás; 13. követelésvásárlási tevékenység. A kiegészítő pénzügyi szolgáltatások fajtái A kiegészítő szolgáltatások kockázata nem olyan mértékű és a tevékenység nem kíván különleges feltételeket, ezért nem indokolt a speciális működési követelmények előírása. A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában: 1. pénzváltási tevékenység (külföldi fizetőeszköz adásvétele belföldi fizetőeszköz ellenében / külföldi fizetőeszközök adásvétele más külföldi fizetőeszköz ellenében); 2. fizetési rendszer működtetése (elszámolásforgalmi ügylet: elektronikus elszámolási rendszerek működtetése); 3. pénzfeldolgozási tevékenység (bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása, valódiságuk és forgalomképességük ellenőrzése, az újra forgalomba hozható tételek /kötegek, rolnik/ összeállítása); 4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon (a résztvevők között forintügyletek, deviza-hitel ügyletek, devizabetét-ügyletek, devizák adásvételének közvetítése); 5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 5

6 2. A bankrendszer Bankrendszer: adott ország bankjainak és a rájuk vonatkozó szabályoknak az összessége. Alapvető feladata a társadalom megtakarításainak összegyűjtése és befektetése, a kockázatok elosztása és a pénzforgalom bonyolítása. Az egy és kétszintű bankrendszer sajátosságai 1) Egyszintű bankrendszer (hazánkban december 31-ig) Az ország központi bankja a jegybank, amely ellátja a jegybanki feladatokat, közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági élet szereplőivel: = vezeti számláikat, = lebonyolítja fizetési forgalmukat és = hitelt folyósít részükre. A központi bank mellett működő többi szakosított bank (szakbank) meghatározott ügyfélkör számára meghatározott szolgáltatásokat végzett. 2) Kétszintű bankrendszer (1987. január 1-től kétszintű a bankrendszer Magyarországon) Jellemzői: a központi bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdasági élet szereplőivel, csak a bankrendszer második szintjén álló bankokkal (üzleti bankok: kereskedelmi bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek), ezért nevezik a bankok bankjának; a második szinten álló pénzintézetek (üzleti bankok, pénzügyi vállalkozások) végzik a pénzintézeti tevékenységeket (pénzügyi szolgáltatásokat), melyek jellemzői a következők: = nyereségérdekeltek, önállóan gazdálkodnak, a társasági forma jellemző rájuk, = vegyes profilúak, = területi kötöttség nélküliek, = a pénzintézetek között verseny van. A magyar bankrendszer felépítése A hazai bankrendszer kétszintű. I. (felső) szint: Jegybank (MNB) (Monetáris hatóság) II. (alsó) szint: Pénzügyi intézmények (Monetáris végrehajtók) Hitelintézetek Pénzügyi vállalkozások Bankok Szakosított Szövetkezeti hitelintézetek hitelintézetek Lakástakarék- Jelzálog- Fejlesztési Takarék- Hitelpénztárak hitelintézetek hitelintézetek szövetkezetek szövetkezetek (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 6

7 A monetáris hatóság A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. Monetáris hatóságon szűkebb értelemben egy ország központi bankját (jegybankját) értjük, míg tágabb értelmezésben a központi bankon kívül az országban működő többi állami pénzügyi ellenőrző szervet is érthetjük. Magyarország központi bankja a Magyar Nemzeti Bank, amely egyben a pénzpiacok állami felügyeletét is ellátja. Az MNB szervezeti jellemzői, elsődleges célja, alapfeladatai Státusza: önálló, feladatai végrehajtása és kötelességei teljesítése során független intézmény, tevékenységét az ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával végzi; nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat a Kormánytól, politikai párttól, az Európai Unió intézményeitől, szerveitől és hivatalaitól. Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság; részvényei a Magyar Állam tulajdonában vannak, az államot mint részvényest az államháztartásért felelős miniszter (jelenleg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter) képviseli; jegyzett tőkéje 10 milliárd Ft; a cégjegyzékben nem szerepel, nevében az Rt. elnevezést nem használja, az MNB-ben közgyűlés nem működik (alapítás éve: 1924) Szervei: Monetáris Tanács: az MNB alapfeladataival kapcsolatos szakmai kérdésekben a legfontosabb döntéshozó testület Pénzügyi Stabilitási Tanács: hatáskörébe tartozik a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal; tagjai: az MNB elnöke (Dr. Matolcsy György), mint a Tanács elnöke, az alelnökök és az elnök által kijelölt vezetők Igazgatóság: felelős a Monetáris Tanács és Pénzügyi Stabilitási Tanács által hozott döntések végrehajtásáért, valamint az MNB működésének irányításáért; tagjai: az MNB elnöke, mint az igazgatóság elnöke és az alelnökök Felügyelőbizottság: az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve, melynek irányítása alá tartozik az MNB belső ellenőrzési szervezete; az elnökét (Járai Zsigmond) és három tagját az Országgyűlés választja, egy tagot az államháztartásért felelős minisztert képviseli, egy pedig a miniszter által megbízott szakértő. Az MNB elsődleges célja: az árstabilitás elérése és fenntartása (a nemzeti pénz értékállóságának megőrzése). E cél veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikájának megvalósulását azzal, hogy kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja. Az MNB alapvető feladatai: meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát: kizárólagosan jogosult a törvényes fizetőeszköznek minősülő bankjegy és éremkibocsátásra: hivatalos deviza- és aranytartalékot képez és kezeli azt: támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását: a pénzforgalom zavartalan működése érdekében kialakítja, szabályozza és működteti a pénzforgalmi rendszert: feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra: A Monetáris Tanács, a monetáris politika Az MNB monetáris politikáját, valamint e politika eszközeit önállóan alakítja ki. A Monetáris Tanács tagjai: a) belső tagok: az MNB elnöke és három alelnöke b) külső tagok: az Országgyűlés által választott 2-5 elismert közgazdász A Monetáris Tanács tagjává az a magyar állampolgár nevezhető ki, illetve választható, aki monetáris, pénzügyi vagy a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik. A tagokat az Országgyűlés választja, a mandátum 6 évre szól és nem meghosszabbítható. Szükség esetén bármikor összehívható, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 7

8 Monetáris politika: Az MNB elsődleges célja szolgálatában a monetáris politikai eszközökkel befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet. Monetáris politikai eszközök: azok az eszközök, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. a) számlavezetési tevékenységével összefüggésben betétet fogad el és megfelelő biztosíték ellenében hitelt nyújt (az ületi bankoknak). b) nyíltpiaci műveletek és visszavásárlási megállapodások keretében értékpapírokat vásárol, ad el és közvetít az azonnali és származtatott piacokon, c) saját értékpapírokat bocsát ki: MNB forintkötvény és MNB devizakötvény (nem kamatozik, jegybanki alapkamattal diszkontált kibocsátási vételáron kerül értékesítésre). d) árfolyamokat és kamatokat befolyásol és határoz meg: külföldi pénznemek forintra és forintnak külföldi pénznemekre való átszámítására vonatkozó hivatalos árfolyamokat jegyez és hoz nyilvánosságra irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg e) értékpapírokat visszleszámítol: az MNB a pénzszűkében lévő üzleti bankoktól váltót vásárol (lejárat előtt), ami által pénz kerül a bankokba. (A váltót a bankok a vállalkozásoktól vásárolják, amit leszámítolásnak nevezünk.) Az ellenértéket a bankok hitelezésre használják fel. f) a kötelező jegybanki tartalék szabályozása: a pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik, egyes eszközeik és mérlegen kívüli tételeik meghatározott arányában (a tartalékot helyezzenek el az MNB-nél (a tartalék mértékét határozza meg a tartalékráta) g) egyéb jegybanki eszközöket alkalmaz. Az MNB hatósági és felügyeleti feladatai Hatóságként jár el a pénzügyi szervezetek, valamint tevékenységek feletti felügyeletet gyakorolva az o engedélyezési, o ellenőrzési, o fogyasztóvédelmi ellenőrzési és o piacfelügyeleti eljárás során. a törvényes fizetőeszközről (jelenlegi vagy bevont) utánzat készítésének engedélyezése és ellenőrzése, a jegybanktörvényben, az MNB elnöke rendeleteiben és az MNB határozataiban foglalt rendelkezések megtartásának ellenőrzése során. Ellátja a pénzügyi intézmények felügyeletét, melynek célja a zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, a szervezetek prudens (körültekintő, biztonságos) működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete, a pénzügyi rendszert fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, megelőző intézkedések alkalmazása, a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme. A monetáris végrehajtók (pénzügyi intézmények) Pénzügyi szolgáltatást - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. A pénzügyi intézmények a pénzügyi szolgáltatások üzletszerű folytatása mellett kizárólag csak a törvényben meghatározott (pénzügyekkel rokon) egyéb tevékenységeket végezhetik (pl. kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása, biztosításközvetítői tevékenység végzése, befektetési szolgáltatási tevékenység végzése, aranykereskedés, részvénykönyvvezetés, elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatás, követelések behajtása stb.) (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 8

9 1) Hitelintézetek: azok a pénzügyi intézmények, amelyek a pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjtenek, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújtanak. (minimum ezeket végezniük kell!!!) Kizárólag jogosultak a betétgyűjtésre, valamint a pénzváltási tevékenység nyújtására. Bank: üzletszerűen foglalkozik betétgyűjtéssel, saját tőkét meghaladó mértékű pénzeszköz elfogadásával, hitel és pénzkölcsön nyújtásával és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával. Jogot szerezhet minden pénzügyi szolgáltatás végzésére. Szakosított pénzintézet: külön törvény által meghatározott pénzügyi szolgáltatások végzésére felhatalmazott pénzügyi intézmény: o Jelzálog-hitelintézet jelzáloghitelezés (OTP Jelzálogbank, UniCredit Jelzálogbank, FHB Bank) o Lakástakarékpénztár lakáscélú megtakarítások gyűjtése és lakáscélú hitelnyújtás (Fundamenta-Lakáskassza, OTP Lakástakarékpénztár, Erste Lakástakarékpénztár) o Fejlesztési hitelintézet fejlesztések finanszírozása (Magyar Fejlesztési Bank) Nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Szövetkezeti hitelintézet: a helyi lakosság, illetve a kisvállalkozások részére nyújt pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat. Nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Fajtái: o Takarékszövetkezet: kb fiókja működik hazánkban o Hitelszövetkezet: a pénzváltás kivételével tevékenységeit csak saját tagjai korében végezheti 2) Pénzügyi vállalkozások: pénzügyi szolgáltatások közül egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. A pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon a pénzügyi vállalkozás csak kizárólagos tevékenységként végezheti. Nem jogosul a következők végzésére: betétgyűjtés, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, pénzváltási tevékenység. Az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás csak a következő két tevékenysége végezheti: = kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, = pénzügyi szolgáltatás közvetítése. A törvény a pénzügyi vállalkozások közé sorolja a pénzügyi holdingtársaságot is. Pénzfeldolgozási tevékenységet pénzügyi intézménynek nem minősülő, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet is végezhet. A pénzügyi intézmények csak meghatározott társasági formában, meghatározott saját tőkével alapíthatók és tevékenységüket kizárólag az MNB által kiadott engedély birtokában kezdhetik meg. Alapítási feltételek: Pénzügyi intézmény fajtája Szervezeti forma Induló tőke legkisebb összege Bank Rt. 2 milliárd Ft Szakosított hitelintézet Rt. tevékenységtől függő Szövetkezeti hitelintézet Szövetkezet 300 millió Ft (15 tag) Pénzügyi vállalkozás Rt, szövetkezet, alapítvány 50 millió Ft (500 millió Ft a fizetési rendszert működtető, 2 milliárd Ft pénzügyi holding esetében) Pénzügyi intézmény alapításához az induló tőkét kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet teljesíteni. Az induló tőkét a működés megkezdéséig kizárólag olyan hitelintézetnél vezetett fizetési számlán lehet tartani, amely nem vesz részt az alapításban, amelyben az alapítónak nincs tulajdona, illetve amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 9

10 Ajánlott linkek: Dr. Vigvári András: A pénzügyek alapjai. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, Digitális Tankönyvtár rito_rxpqttrciho5cvm0.html Naár János: A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer prezentáció (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 10

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

Pénzforgalom. A pénz fogalma, funkciói

Pénzforgalom. A pénz fogalma, funkciói Pénzforgalom A pénz fogalma, funkciói A közvetlen termékcsere nehéz és kezdetleges formája a gazdasági kapcsolatoknak. meztelen pék éhes szabó (termelés alacsony szintjére, vagy válságra jellemző) A termelés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás A pénzügyi intézmények által végezhető szolgáltatások: a) pénzügyi szolgáltatások és b) kiegészítő pénzügyi szolgáltatások. Üzletszerű tevékenység:

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer

Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu. A monetáris rendszer Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A monetáris rendszer Monetáris rendszer fogalma, elemei, pénzteremtés mechanizmusa 1. A bankrendszer alapjai 2. A pénzteremtés folyamata 3. Endogén-egzogén pénzteremtés

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank tevékenységének bemutatása

Magyar Nemzeti Bank tevékenységének bemutatása Magyar Nemzeti Bank tevékenységének bemutatása 2016. 05. 12. Jogi forma részvénytársasági formában működő jogi személy. Székhely: Budapest részvényei az állam tulajdonában vannak. jegyzett tőke: 10 000

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 5. Előadás A pénzpiac és az LM görbe A pénzpiac A pénzpiac nagyon sajátos piac. Ellentétben más piacokkal itt a kínálat nem eladási szándékot,

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08.

Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Közgazdaságtan II. Pénz és pénzteremtés Szalai László 2015.04.08. Mi a pénz? A középosztály pénz olyan, mint a pornográfia, nehéz lenne pontosan definiálni, de aki látja, biztosan tudja, hogy ez az. Orbán

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok

Makropénzügyek. 1. Elméleti alapok Makropénzügyek 1. Elméleti alapok Félév menete Tananyag Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába, Osiris 1996, I. rész: Pénzelmélet Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/bevezetes-monetaris/adatok.html

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím

Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Azono -sító kód D01 Megnevezés Szakterület Név Telefon, e-mail cím Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról E04

Részletesebben

A pénz a makroökonómiában

A pénz a makroökonómiában A pénz a makroökonómiában Makroökonómia 4. elıadás 1 Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben: pénzfolyamatok önállóan Pénz: általános egyenértékes,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a Magyar Nemzeti Bankról

T/ számú törvényjavaslat. a Magyar Nemzeti Bankról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ számú törvényjavaslat a Magyar Nemzeti Bankról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 0 2013. évi törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 31.

Lamanda Gabriella március 31. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. március 31. Intézményi befektetők: Befektetési alapok Biztosítások Pénztárak Semleges bankműveletek Pénzforgalom lebonyolítása Aktív bankműveletek Hitelnyújtás

Részletesebben

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke

Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke Az MNB-ben felvilágosítást adó bankszakmai felelősök jegyzéke MNB D01 D11 D12 Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról Nem rezidensekkel szemben keletkezett éven túli állami

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

előadás Látogató központ

előadás Látogató központ ankok szerepe a pénzügyi közvetítő rendszerben előadás Látogató központ Pénzügyi közvetítő rendszer Mi az a pénzügyi közvetítő rendszer? A pénzügyi közvetítő rendszer nem hagyományos árukkal (kenyér, sportcipő)

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

Bankrendszer a mai gazdaságban

Bankrendszer a mai gazdaságban A. Hogyan alakult ki a bankrendszer, és mi a bankok szerepe? B. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a bankok? C. Miből származik a bankok profitja? A. Hogyan alakult ki a bankrendszer, és mi a bankok szerepe?

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T MELLÉKLETEK Hatályos: 2014.10.01-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank cégadatai... 3 A Dél-Dunántúli Takarék Bank fiókjai...

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata

A pénz fogalma. Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Monetáris poli4ka elmélete és gyakorlata Aktuális gazdaságpoli0kai ese2anulmányok 2013. Tavasz 7. előadás A pénz fogalma A pénz olyan eszközök állománya, amelyek azonnal felhasználhatók tranzakciók (gazdasági

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Kuttor Dániel Pál Zsolt Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2016. szeptember 16. Elszámolásforgalom Hitelintézetek,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-219/2014. számú határozat a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet számára A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor. 2010. június KÖZGAZASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11.

Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella November 11. Bankismeretek 7. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. November 11. Miről volt szó? Befektetések Befektetési alapok Nyugdíjcélú előtakarékosság Életbiztosítások Elmaradtunk: Semleges banki szolgáltatások

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 1. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 A pénz időértéke Mit jelent a pénz időértéke? Egy forint (dollár, euró, stb.) ma

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-186/2014. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. számára A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ I. TÉNYÁLLÁS Kiemelt Közvetítő a Hitelintézettel kötött megbízási szerződés és a vonatkozó felügyeleti engedély

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján hozott H-FH-I-B-184/2014. számú határozat a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet számára A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-147/2014. számú határozata a Szentesi Hitelszövetkezet számára A Szentesi Hitelszövetkezetnél (székhelye: 6600 Szentes, Apponyi tér 12., a

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben