A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER."

Átírás

1 A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.) (Titus Flavius Vespasianus római császár) 1. Egyszerű v. véletlen csere (árut áruért) korszak: termékfelesleget adtak egy másik, egyéni szükséglet kielégítésére alkalmas áruért Jellemzői: az ősközösségi társadalomra jellemző a csere csak akkor jöhetett létre, ha olyan felek találkoztak, akiknek kölcsönösen éppen egymás termékére volt szüksége (a felesleg és a szükséglet találkozott) lebonyolításában gondot okozott az egyes javak oszthatatlansága, pl. 1 db kőbalta =? db bivaly 2. Árupénz korszak: a fejlődés folyamán a termékek közül kiemelkedett néhány áru, amelyek különleges tulajdonságai alapján alkalmasak voltak arra, hogy csereeszközül szolgáljanak. Ilyen árupénz volt pl. a só, állati bőr, gabona stb. Hosszú időn át az árupénz töltötte be az általános csereeszköz szerepét. Jellemzői: az ősközösségi társadalomra jellemző az árupénz kelendőbb volt a többi árunál, mindenki szívesen elfogadta (még akkor is, ha az árupénzt nem kívánta elfogyasztani, hiszen tudta, hogy bármikor megfelelő termékre cserélhető), az árucsere létrejöttének nem folt feltétele a feleslegek és szükségletek kölcsönös találkozására, az árupénznek értéke (munkatermék, azaz munka testesül meg benne) és használati értéke (szükséglet kielégíthető vele) is volt. 3. Nemesfémpénz korszak: a pénz szerepét később a nemesfémek (arany, ezüst, réz) töltötték be. A nemesfém előnyös tulajdonsága, hogy kis mennyiségben is jelentős értéket képvisel. A pénz értékét a fém értéke fejezte ki (nevezhetjük névértéknek v. képviseleti értéknek is). Jellemzői: használati értéke nincs (szükséglet nem elégíthető ki vele), a különböző címletek miatt az oszthatóság követelményének jól megfelelt, a jelentós használat miatt a kopás számottevő lehetett (így az értéke is csökkent), csonkítással (a nemesfém tartalom csökkentésével) csökkent az értéke, ennek eredményeként a névérték (ami rá volt írva) és a fémértéke elszakadt egymástól. A nemesfémpénz-rendszerek fajtái: monometallizmus: az a pénzrendszer, amelyben csak egyféle fémből készültek az érmék (egyes országokban ez az arany, másokban az ezüst volt) bimetallizmus: az arany és az ezüst együtt töltötte be a pénz szerepét. Egy idő után az egyiket értékesebbnek ítélték, ezért ezt fokozatosan felhalmozták (megtakarították), míg a másikat, mert rosszabbnak tartották, többet használták (igyekeztek megszabadulni tőle), s így a jobb pénz fokozatosan kiszorult a forgalomból. 4. Pénzhelyettesítők korszaka: a megnövekedett áruforgalom lebonyolításához egyre több pénzre volt szükség. Ennek kielégítése megnövelte az előállítási költségeket (a rosszabb hozamú bányákat is művelés alá vették), egyre több gondot jelentett a pénz szállítása és őrzése is. A javak előállítása nagyobb mértékben növekedett, mint a nemesfémek kitermelése, ezért egy idő után mivel pénzhiány keletkezett megjelentek a papiros alapú pénzhelyettesítők. A pénzhelyettesítők két fajtája keletkezett, melyek sorrendben a következők: klasszikus papírpénz: aranyat vagy ezüstöt képvisel (helyettesít), névleges értéke szerint aranyra vagy ezüstre átváltható (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 1

2 klasszikus bankjegy: a bank önmagára szóló váltója (feltétlen fizetési ígérete), amely forgatható (az üzleti forgalomban továbbadható), és a kibocsátó bank bármikor visszaváltotta törvényes nemesfémpénzre. Forgalomképesebb volt a klasszikus papírpénznél. mert a bankár váltója iránt nagyobb volt a bizalom. Ebben a korszakban sok bank bocsátott ki bankjegyet, de egyik sem volt törvényes fizetési eszköz, mert nem volt elfogadási kényszerük. Ezt a helyzetet felismerve a hatalom (uralkodó vagy állam) létrehozta a saját bankját, melyet kizárólagos joggal ruházott fel, a bankjegykibocsátás jogával (ettől kezdve más bank nem bocsáthatott ki bankjegyet). Erre a bankjegyre elfogadási kényszert vezetett be. 5. Mai pénz korszak: belső érték nélküli pénz (tehát nem pénzhelyettesítő, mert pl. aranypénzre nem váltható át), az állam közreműködésével teremtett törvényes fizetési eszköz (azaz adott államban mindenki köteles fizetésnél elfogadni), számára kényszerforgalmat biztosít, és az állam is elfogadja (pl. adók, vám, illetékek stb. fizetésekor). Hitelpénz, mivel hitelnyújtással keletkezik, és annak visszafizetésével szűnik meg. A hitelpénz olyan bankpasszíva, amely ellátja a pénznek a forgalmi, fizetési és felhalmozási eszköz funkcióját. (Ezekről a funkciókról a következő részben szólunk.) A pénz fogalma és funkciói Pénz: az általános egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz. Az áruvilágból fejlődött ki. Tulajdonságai: forgalomképesség (adott országban a fizetés során mindenki elfogadja), oszthatóság (a nagyobb címlet kisebb címletekre átválható), tartósság (nem romlik meg), könnyű felismerés lehetősége (vizuálisan vagy tapintással, a valódisága speciális vizsgáló eszközzel) A pénz funkciói: 1. Értékmérő: kifejezi az egyes termékek (áruk) árát. A termék (áru) ára annak értéke pénzben kifejezve. Az ár kifejezi, hogy a termék (áru) hány pénzegységért (forintért, dollárért, stb.) vásárolható meg. A pénzben kifejezett árak ismeretében a termékek érték összemérhető (összehasonlítható). 2. Forgalmi eszköz: a pénz közvetíti az áruk cseréjét, tehát mint a csere eszköze jelenik meg. Ebben a funkciójában az áru és a pénzmozgás időben egybeesik (tehát csak a készpénzes vásárláskor érvényesül a forgalmi eszköz funkció). 3. Fizetési eszköz: az adós-hitelezői viszony jelenik meg a funkcióban, azaz előbb vásárolunk és később fizetünk, vagy előbb fizetünk (előleget adunk) és később kapjuk meg az árut - tehát az áru és pénzmozgás elszakad egymástól, sőt lehetséges, hogy árumozgásra nem kerül sor (pl. adót fizetünk). 4. Felhalmozási eszköz: azaz alkalmas arra, hogy a felesleget összegyűjtve megtakarítsuk (felhalmozzuk) azzal a céllal, hogy a pénzzel későbbi szükségleteket elégítsünk ki, vagy a pénz hozadékából jövedelemre tegyünk szert. A pénz fajtái Megjelenési formáját tekintve: készpénz: bankjegy és érme a készpénzfizetés eszköze (a pénz fizikailag is részt vesz benne) bankszámlapénz: ez is pénz, amely bankszámla jóváírás v. terhelés formájában él készpénz nélküli fizetés eszköze (a pénz fizikailag nem jelenik meg) pénzhelyettesítők: a pénz forgalmi eszköz funkcióját javítják úgy, hogy a fizetés során technikailag helyettesítik azt, miközben a pénzhelyettesítőnek megfelelő névértékű számlapénz- vagy bankjegymennyiség valahol letétben van. Ismertebb fajtái: bankkártya (betéti kártya, hitelkártya) mobiltelefonnal történő fizetés (pl. útdíj, parkolási díj stb.) saját hálózatban fizetésre használható plasztikkártyák pontgyűjtő kártyák Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 2

3 A modern pénznek a felsorolt technikai formái egyikből a másikba általában bármikor átalakulhatnak. Napjainkban a pénzforgalom túlnyomó hányada számlapénzben kerül lebonyolításra és a készpénzforgalom visszaszorul a kiskereskedelembe. Nemzeti pénzrendszer: a pénzforgalom államilag szabályozott formája (meghatározza a pénz szerepét betöltő dolgot, pl. az MNB által kibocsátott bankjegy és érme, annak egységét, pl. 1 Ft, a pénzjegyek fajtáit (címletek: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000) A pénzteremtés mechanizmusa, a pénz megszűnése Általános szabály: a modern pénzrendszerben pénzt csak bank (bankrendszer) teremthet. A teremtett pénz mennyiségével növekszik a forgalomban lévő pénz mennyisége. A pénz csak a bankrendszeren kívül töltheti be funkcióit. A pénzteremtés során arra kell ügyelni, hogy a pénz iránti kereslet és kínálat egyensúlyát tartósan fennmaradjon. Pénzteremtő képességgel rendelkezik a 1. Jegybank: készpénzt és számlapénzt teremthet jegybanki pénzteremtés 2. Kereskedelemi bankok: számlapénzt (hitelpénzt) teremthetnek kereskedelmi banki pénzteremtés A jegybanki pénzteremtésének elvileg nincs korlátja, de a forgalom szükségletét meghaladó pénzteremtésnek komoly inflációs következményei lehetnek. A kereskedelmi bankok pénzkibocsátási képességét a jegybank (monetáris tanács) szabályozza (a kötelező tartalékrátán keresztül). A pénzteremtés alapvető módjai: 1) Hitelnyújtás: a bank az adós betétszámláján jóváírja a hitel összeget. 2) Külföldi fizetőeszközök (valuta, deviza) vásárlása: a bank a vállalkozástól megvásárolja a devizát, melynek forintra átszámított ellenértékét a vállalkozás betétszámláján jóváírja. 3) Értékpapír-vásárlás: a bank értékpapírt (váltó, kötvény, stb.) vásárol, és ennek ellenértékét a papír korábbi birtokosának rendelkezésére bocsátja Nem minősül pénzteremtésnek, ha a bank átrendezi az eszközeit (pl. értékpapírt vásárol deviza ellenében). A pénz forgalomból való kivonása (megsemmisülése, megszűnése) a teremtéssel ellentétes módon történik: 1) Hitelek visszafizetésével 2) Devizák eladásával 3) Értékpapírok eladásával A jegybank pénzteremtésének lehetőségei: = emisszió (bankjegy és érme kibocsátása) = hitelnyújtás a kereskedelmi bankok részére, = külföldi fizetőeszköz vásárlása a kereskedelmi bankoktól (ennek révén hazai pénz juttatása egyes gazdasági szektorokba) = betéti kamat fizetése a kereskedelmi bankoknak, = értékpapírok vásárlása (visszavásárlása) révén pénz juttatása a forgalomba. A kereskedelmi bankok pénzteremtésének lehetőségei: = hitelnyújtás a háztartás vagy a vállalkozás szektorának (pénzteremtő hitel) a bank jóváírja az összeget az ügyfél (gazdálkodó szervezet, magánszemély) bankszámláján (ez a pénz tehát hitelpénz, a cég vagy személy a bankkal szembeni követelése), = értékpapírok vásárlása vagy visszavásárlása a háztartás vagy a vállalkozás szektorától, = külföldi fizetőeszköz vásárlása a háztartás vagy a vállalkozás szektorától, = betéti kamat kifizetése a betéteseknek. A modern pénzteremtés alapvetően könyvelési művelet. Fontos újra kiemelni, hogy a jegybank ugyanakkor készpénzt is képes teremteni. A hitelpénz-mechanizmus körforgás jellegű. Ezt mutatja be a következő példa: a bankok a vállalati szektornak nyújtott hitelek révén pénzt juttatnak a gazdaságba (forgalomba) a pénz innen a további szektorokhoz (háztartás, állam) kerül; miután a hitelfelvevő vállalat értékesítette áruit, a bevételeiből törleszti a felvett hitelt; a pénz visszakerül a bankhoz, ezáltal megszűnik. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 3

4 A pénz időértéke A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz tartva tenyész; költögetve vész! (Dogonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások, 1820) A pénz időértékének értelmezés: A ma kapott pénz többet ér, mint a holnapi, vagyis egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A pénznek időértéke van, mert a) a korábban kapott pénzösszeg befektethető és hozamot (pl. kamatot, osztalékot) termel, tehát értékesebb, mint a későbbi időpontban megkapott azonos összeg, b) a már megkapott pénzösszeg biztos, a későbbi pénz bizonytalan, a kockázat tehát csökkenti a pénz időértékét. Más megközelítésben: a megtakarítással rendelkező (befektető) áldozatot vállalva lemond egy mai fogyasztásról a hozam reményében, a fogyasztását pedig elhalasztja egy jövőbeli időpontra. A befektető két ok miatt vár kárpótlást : a) a pénz időértéke miatt és a b) kockázat miatt. Adott pénzösszeg időértékét az időtartam és a kamat vagy kamatláb befolyásolja. Példa: forintot betétként bankba teszünk. Ha a bank 10% kamatot fizet, akkor a pénzünk 1 év múlva forintot ér ( annak 10%-a). Az infláció csökkenti a pénz vásárlóerejét: minél magasabb a várt infláció, annál kevésbé értékes a jövőbeni pénz a maihoz képest (magasabb kamattal kell jutalmazni a várakozást). A pénz időértékének számítása: az az eljárás, amelynek során meghatározzuk egy adott időpontbeli tőkeértéknek r kamatláb ismeretében egy másik időpontra számított értékét. Adott pénzösszegnek meghatározhatjuk a jövőbeli értékét és kiszámíthatjuk a jelenlegi, vagy ahogy nevezzük: a jelenértékét. A jövőbeni érték (Future Value, FV): arra ad választ, hogy a ma meglévő pénznek (a mai pénznek) adott kamatlábbal számítva mennyi a kamattal felnövekedett értéke. Számítható egyszerű vagy kamatos kamatozással (általában ezt használják). A kamatos kamatszámítás alkalmazása esetén a kamatot időszakonként (pl. évente) legalább egyszer kiszámítják és azt az induló pénzösszeghez hozzáadják. A mai pénz összegéhez hozzáadott kamat után is számítanak kamatot a következő időszakban. Innen ered az elnevezés: kamatos kamatszámítás. A pénzösszeghez (a tőkéhez) hozzáadott kamatot nevezik tőkésített kamatnak. Számítása évenkénti kamatjóváírás esetén: FV n = PV (1+r) n FV n = a pénz jövőbeni értéke PV = jelenérték (Present Value), a 0-dik periódusbeli (a kezdő) pénzösszeg r = az évi kamatláb n = kamatozási periódusok (pl. évek) száma (1+r) n = kamattényező (Future Value Inters Factor, FVIF) Példa: forintot helyezünk el betétként és 3 évre lekötjük 10 százalékos kamatláb mellett. Mennyi pénzt kapunk három év múlva kamatos kamatozás esetén? Megoldás: FV 3= (1+0,1) 3 = Ft A jelenérték: egy jövőbeni fizetési kötelezettség vagy követelés jelenlegi értéke (mennyit kell most betétként elhelyezni ahhoz, hogy ebből a fizetési kötelezettség vagy követelés a meghatározott időben ki elégíthető legyen). Számítása a fenti képlet átrendezése után: FV n PV = (1+r) n Példa: Egy befektetésből 4 év múlva 1 millió forint hozamra számítunk, 15% pénzpiaci kamatláb mellett. Mennyi ér ma? Megoldás: PV = /(1+0,15) 4 = , = Ft (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 4

5 A pénzügyi szolgáltatások fajtái A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénzügyi szolgáltatások és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét az évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 3. -a határozza meg. Pénzügyi szolgáltatásokat és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat a pénzfeldolgozási tevékenység kivételével - kizárólag pénzügyi intézmények végezhetnek. Pénzügyi szolgáltatások: a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában: 1. betét gyűjtése (a betétes a pénzét ideiglenesen a hitelintézet rendelkezésére bocsátja, amely a betét használatáért kamatot fizet, és a köteles a betét összegét visszafizetni); 2. hitel és pénzkölcsön nyújtása (a hitelintézet pénzt bocsát a hitelt felvevő adós rendelkezésére, az adós pedig kötelezettséget vállal a felvett hitel visszafizetésére és a kikötött kamat valamint az egyéb díjak megfizetésére); 3. pénzügyi lízing (az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a lízingbevevő jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon tulajdonjogot szerezzen. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj törlesztésének ütemezését); 4. pénzügyi szolgáltatás közvetítése; 5. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása (a hitelintézet az ügyfél megbízására részére pénzforgalmi számlát nyit és vezet, teljesíti fizetési megbízásait, lebonyolítja fizetési forgalmát); 6. elektronikus pénz kibocsátása; 7. papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (pl. utazási csekk, váltó); 8. kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; 9. valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel történő kereskedelmi tevékenység; 10. pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység, amelynek célja a hitelintézet betétszerzési, pénzkölcsönző és egyéb szolgáltató tevékenységének elősegítése); 11. letéti szolgáltatás (a hitelintézet ügyfelétől értéket /pénz, értékpapír stb./ vesz át azzal, hogy ügyfele megbízása alapján megőrzi, elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére), széfszolgáltatás (a hitelintézet vállalja, hogy díjfizetés ellenében ügyfelének állandóan őrzött helyiségben értékek elhelyezésére szolgáló zárható fiókot/rekeszt bocsát rendelkezésére); 12. hitel referencia szolgáltatás; 13. követelésvásárlási tevékenység. A kiegészítő pénzügyi szolgáltatások fajtái A kiegészítő szolgáltatások kockázata nem olyan mértékű és a tevékenység nem kíván különleges feltételeket, ezért nem indokolt a speciális működési követelmények előírása. A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában: 1. pénzváltási tevékenység (külföldi fizetőeszköz adásvétele belföldi fizetőeszköz ellenében / külföldi fizetőeszközök adásvétele más külföldi fizetőeszköz ellenében); 2. fizetési rendszer működtetése (elszámolásforgalmi ügylet: elektronikus elszámolási rendszerek működtetése); 3. pénzfeldolgozási tevékenység (bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása, valódiságuk és forgalomképességük ellenőrzése, az újra forgalomba hozható tételek /kötegek, rolnik/ összeállítása); 4. pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon (a résztvevők között forintügyletek, deviza-hitel ügyletek, devizabetét-ügyletek, devizák adásvételének közvetítése); 5. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 5

6 2. A bankrendszer Bankrendszer: adott ország bankjainak és a rájuk vonatkozó szabályoknak az összessége. Alapvető feladata a társadalom megtakarításainak összegyűjtése és befektetése, a kockázatok elosztása és a pénzforgalom bonyolítása. Az egy és kétszintű bankrendszer sajátosságai 1) Egyszintű bankrendszer (hazánkban december 31-ig) Az ország központi bankja a jegybank, amely ellátja a jegybanki feladatokat, közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági élet szereplőivel: = vezeti számláikat, = lebonyolítja fizetési forgalmukat és = hitelt folyósít részükre. A központi bank mellett működő többi szakosított bank (szakbank) meghatározott ügyfélkör számára meghatározott szolgáltatásokat végzett. 2) Kétszintű bankrendszer (1987. január 1-től kétszintű a bankrendszer Magyarországon) Jellemzői: a központi bank nem áll közvetlen kapcsolatban a gazdasági élet szereplőivel, csak a bankrendszer második szintjén álló bankokkal (üzleti bankok: kereskedelmi bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek), ezért nevezik a bankok bankjának; a második szinten álló pénzintézetek (üzleti bankok, pénzügyi vállalkozások) végzik a pénzintézeti tevékenységeket (pénzügyi szolgáltatásokat), melyek jellemzői a következők: = nyereségérdekeltek, önállóan gazdálkodnak, a társasági forma jellemző rájuk, = vegyes profilúak, = területi kötöttség nélküliek, = a pénzintézetek között verseny van. A magyar bankrendszer felépítése A hazai bankrendszer kétszintű. I. (felső) szint: Jegybank (MNB) (Monetáris hatóság) II. (alsó) szint: Pénzügyi intézmények (Monetáris végrehajtók) Hitelintézetek Pénzügyi vállalkozások Bankok Szakosított Szövetkezeti hitelintézetek hitelintézetek Lakástakarék- Jelzálog- Fejlesztési Takarék- Hitelpénztárak hitelintézetek hitelintézetek szövetkezetek szövetkezetek (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 6

7 A monetáris hatóság A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. Monetáris hatóságon szűkebb értelemben egy ország központi bankját (jegybankját) értjük, míg tágabb értelmezésben a központi bankon kívül az országban működő többi állami pénzügyi ellenőrző szervet is érthetjük. Magyarország központi bankja a Magyar Nemzeti Bank, amely egyben a pénzpiacok állami felügyeletét is ellátja. Az MNB szervezeti jellemzői, elsődleges célja, alapfeladatai Státusza: önálló, feladatai végrehajtása és kötelességei teljesítése során független intézmény, tevékenységét az ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával végzi; nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat a Kormánytól, politikai párttól, az Európai Unió intézményeitől, szerveitől és hivatalaitól. Jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság; részvényei a Magyar Állam tulajdonában vannak, az államot mint részvényest az államháztartásért felelős miniszter (jelenleg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter) képviseli; jegyzett tőkéje 10 milliárd Ft; a cégjegyzékben nem szerepel, nevében az Rt. elnevezést nem használja, az MNB-ben közgyűlés nem működik (alapítás éve: 1924) Szervei: Monetáris Tanács: az MNB alapfeladataival kapcsolatos szakmai kérdésekben a legfontosabb döntéshozó testület Pénzügyi Stabilitási Tanács: hatáskörébe tartozik a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal; tagjai: az MNB elnöke (Dr. Matolcsy György), mint a Tanács elnöke, az alelnökök és az elnök által kijelölt vezetők Igazgatóság: felelős a Monetáris Tanács és Pénzügyi Stabilitási Tanács által hozott döntések végrehajtásáért, valamint az MNB működésének irányításáért; tagjai: az MNB elnöke, mint az igazgatóság elnöke és az alelnökök Felügyelőbizottság: az MNB folyamatos tulajdonosi ellenőrzésének szerve, melynek irányítása alá tartozik az MNB belső ellenőrzési szervezete; az elnökét (Járai Zsigmond) és három tagját az Országgyűlés választja, egy tagot az államháztartásért felelős minisztert képviseli, egy pedig a miniszter által megbízott szakértő. Az MNB elsődleges célja: az árstabilitás elérése és fenntartása (a nemzeti pénz értékállóságának megőrzése). E cél veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikájának megvalósulását azzal, hogy kiszámítható és hiteles monetáris politikájával az inflációt alacsony szinten tartja. Az MNB alapvető feladatai: meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát: kizárólagosan jogosult a törvényes fizetőeszköznek minősülő bankjegy és éremkibocsátásra: hivatalos deviza- és aranytartalékot képez és kezeli azt: támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását: a pénzforgalom zavartalan működése érdekében kialakítja, szabályozza és működteti a pénzforgalmi rendszert: feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra: A Monetáris Tanács, a monetáris politika Az MNB monetáris politikáját, valamint e politika eszközeit önállóan alakítja ki. A Monetáris Tanács tagjai: a) belső tagok: az MNB elnöke és három alelnöke b) külső tagok: az Országgyűlés által választott 2-5 elismert közgazdász A Monetáris Tanács tagjává az a magyar állampolgár nevezhető ki, illetve választható, aki monetáris, pénzügyi vagy a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik. A tagokat az Országgyűlés választja, a mandátum 6 évre szól és nem meghosszabbítható. Szükség esetén bármikor összehívható, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 7

8 Monetáris politika: Az MNB elsődleges célja szolgálatában a monetáris politikai eszközökkel befolyásolja a pénz- és hitelkínálatot, valamint a pénz- és hitelkeresletet. Monetáris politikai eszközök: azok az eszközök, amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz. a) számlavezetési tevékenységével összefüggésben betétet fogad el és megfelelő biztosíték ellenében hitelt nyújt (az ületi bankoknak). b) nyíltpiaci műveletek és visszavásárlási megállapodások keretében értékpapírokat vásárol, ad el és közvetít az azonnali és származtatott piacokon, c) saját értékpapírokat bocsát ki: MNB forintkötvény és MNB devizakötvény (nem kamatozik, jegybanki alapkamattal diszkontált kibocsátási vételáron kerül értékesítésre). d) árfolyamokat és kamatokat befolyásol és határoz meg: külföldi pénznemek forintra és forintnak külföldi pénznemekre való átszámítására vonatkozó hivatalos árfolyamokat jegyez és hoz nyilvánosságra irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg e) értékpapírokat visszleszámítol: az MNB a pénzszűkében lévő üzleti bankoktól váltót vásárol (lejárat előtt), ami által pénz kerül a bankokba. (A váltót a bankok a vállalkozásoktól vásárolják, amit leszámítolásnak nevezünk.) Az ellenértéket a bankok hitelezésre használják fel. f) a kötelező jegybanki tartalék szabályozása: a pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik, egyes eszközeik és mérlegen kívüli tételeik meghatározott arányában (a tartalékot helyezzenek el az MNB-nél (a tartalék mértékét határozza meg a tartalékráta) g) egyéb jegybanki eszközöket alkalmaz. Az MNB hatósági és felügyeleti feladatai Hatóságként jár el a pénzügyi szervezetek, valamint tevékenységek feletti felügyeletet gyakorolva az o engedélyezési, o ellenőrzési, o fogyasztóvédelmi ellenőrzési és o piacfelügyeleti eljárás során. a törvényes fizetőeszközről (jelenlegi vagy bevont) utánzat készítésének engedélyezése és ellenőrzése, a jegybanktörvényben, az MNB elnöke rendeleteiben és az MNB határozataiban foglalt rendelkezések megtartásának ellenőrzése során. Ellátja a pénzügyi intézmények felügyeletét, melynek célja a zavartalan, átlátható és hatékony működésének biztosítása, a szervezetek prudens (körültekintő, biztonságos) működésének elősegítése, a tulajdonosok gondos joggyakorlásának felügyelete, a pénzügyi rendszert fenyegető, nemkívánatos üzleti és gazdasági kockázatok feltárása, megelőző intézkedések alkalmazása, a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme. A monetáris végrehajtók (pénzügyi intézmények) Pénzügyi szolgáltatást - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. A pénzügyi intézmények a pénzügyi szolgáltatások üzletszerű folytatása mellett kizárólag csak a törvényben meghatározott (pénzügyekkel rokon) egyéb tevékenységeket végezhetik (pl. kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása, biztosításközvetítői tevékenység végzése, befektetési szolgáltatási tevékenység végzése, aranykereskedés, részvénykönyvvezetés, elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatás, követelések behajtása stb.) (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 8

9 1) Hitelintézetek: azok a pénzügyi intézmények, amelyek a pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjtenek, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújtanak. (minimum ezeket végezniük kell!!!) Kizárólag jogosultak a betétgyűjtésre, valamint a pénzváltási tevékenység nyújtására. Bank: üzletszerűen foglalkozik betétgyűjtéssel, saját tőkét meghaladó mértékű pénzeszköz elfogadásával, hitel és pénzkölcsön nyújtásával és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával. Jogot szerezhet minden pénzügyi szolgáltatás végzésére. Szakosított pénzintézet: külön törvény által meghatározott pénzügyi szolgáltatások végzésére felhatalmazott pénzügyi intézmény: o Jelzálog-hitelintézet jelzáloghitelezés (OTP Jelzálogbank, UniCredit Jelzálogbank, FHB Bank) o Lakástakarékpénztár lakáscélú megtakarítások gyűjtése és lakáscélú hitelnyújtás (Fundamenta-Lakáskassza, OTP Lakástakarékpénztár, Erste Lakástakarékpénztár) o Fejlesztési hitelintézet fejlesztések finanszírozása (Magyar Fejlesztési Bank) Nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Szövetkezeti hitelintézet: a helyi lakosság, illetve a kisvállalkozások részére nyújt pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat. Nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Fajtái: o Takarékszövetkezet: kb fiókja működik hazánkban o Hitelszövetkezet: a pénzváltás kivételével tevékenységeit csak saját tagjai korében végezheti 2) Pénzügyi vállalkozások: pénzügyi szolgáltatások közül egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. A pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon a pénzügyi vállalkozás csak kizárólagos tevékenységként végezheti. Nem jogosul a következők végzésére: betétgyűjtés, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, pénzváltási tevékenység. Az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás csak a következő két tevékenysége végezheti: = kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, = pénzügyi szolgáltatás közvetítése. A törvény a pénzügyi vállalkozások közé sorolja a pénzügyi holdingtársaságot is. Pénzfeldolgozási tevékenységet pénzügyi intézménynek nem minősülő, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet is végezhet. A pénzügyi intézmények csak meghatározott társasági formában, meghatározott saját tőkével alapíthatók és tevékenységüket kizárólag az MNB által kiadott engedély birtokában kezdhetik meg. Alapítási feltételek: Pénzügyi intézmény fajtája Szervezeti forma Induló tőke legkisebb összege Bank Rt. 2 milliárd Ft Szakosított hitelintézet Rt. tevékenységtől függő Szövetkezeti hitelintézet Szövetkezet 300 millió Ft (15 tag) Pénzügyi vállalkozás Rt, szövetkezet, alapítvány 50 millió Ft (500 millió Ft a fizetési rendszert működtető, 2 milliárd Ft pénzügyi holding esetében) Pénzügyi intézmény alapításához az induló tőkét kizárólag pénzbeni hozzájárulással lehet teljesíteni. Az induló tőkét a működés megkezdéséig kizárólag olyan hitelintézetnél vezetett fizetési számlán lehet tartani, amely nem vesz részt az alapításban, amelyben az alapítónak nincs tulajdona, illetve amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal. (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 9

10 Ajánlott linkek: Dr. Vigvári András: A pénzügyek alapjai. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, Digitális Tankönyvtár rito_rxpqttrciho5cvm0.html Naár János: A pénz fogalma, funkciói. A magyar bankrendszer prezentáció (Összeállította: Naár János) V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium 10

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben