Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság X. Országos Konferencia Szeptember 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság X. Országos Konferencia. 2012. Szeptember 21."

Átírás

1 Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság X. Országos Konferencia Szeptember 21. A gyermekegészségügyi ellátás jelenlegi helyzete, prioritások a népegészségügyi helyzet javítása érdekében Dr. Mramurácz Éva Országos Gyermekegészségügyi Intézet

2 Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére I. Kiemelt célok 1. A csecsemő-, gyermek-, és ifjúság egészségügyi ellátás, komplex gyermek-egészségügyi alrendszerként jelenik meg szoros harmóniában az érintett korosztályokat érintő oktatási, szociális, sport, ifjúság-politikai és esélyegyenlőségi társadalmi programokkal. 2. Fogyó népességű és egyszerre gazdasági válsággal küszködő társadalmunkban különösen fontos, hogy a gyermekek egészsége mely nem a betegség hiányát, hanem testi-szellemi-szociális és spirituális jólétet jelenti a kormánypolitika hangsúlyos programjává váljon. 3. A bio-pszicho-szociális egészségszemlélet alapján a csecsemők, gyermekek és serdülők egészségének, jóllétének előfeltétele, hogy legyen egy világos célokat megfogalmazó és összehangolt ágazatközi együttműködésen alapuló cselekvési tervet tartalmazó Nemzeti Csecsemő-, Gyermek-, és Ifjúsági Stratégia.

3 Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére II. Főbb intézkedési irányok, prioritások 1. A kritikusan alacsony csecsemő- és gyermek szakorvosszám emelése. 2. A gyermekgyógyászati szubspecialitások ellátását segítő második szakvizsgák továbbfejlesztése, gyermek szakápolás vonzóvá tétele 3. Minden gyermeket lásson védőnő és csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos /házi gyermekorvos (praxis közösségek). 4. Gyermekegészségügyi szakellátásban is érvényesüljön a progresszívítás elve. 5. A finanszírozás is vegye figyelembe a gyermekegészségügyi alrendszert, mind a szakellátásban, mind a járóbeteg, és a házi gyermekorvosi ellátásban is.

4 Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére III. Kiemelt gyermekegészségügyi szakterületek 1. Hemato-onkológiai ellátás 2. Gyermek és ifjúságpszichiátria, (iskolapszichológusi hálózat kiépítése) 3. Újszülött és koraszülött ellátás 4. Sürgősségi, baleseti és intenzív ellátás, mentés 5. Habilitáció, rehabilitáció (ide kapcsolható a TÁMOP Koragyerekkor kiemelt program is.)

5 TÁMOP Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt I. Projekt társadalmi és szakmai céljai: Minden de különösen a hátrányos helyzetű- 0-7 éves korú gyermek egészséges életkezdetének és sikeres iskolakezdésének támogatása a gyermekek fejlődésének nyomon követésével, támogatásával, a fejlődési rizikó tényezők és az eltérő fejlődést mutató gyermekek kiszűrésével az egészségügyi alapellátásban. Ennek érdekében: egységes módszertan kidolgozása és a korszerű ismertek átadása továbbképzések keretében a gyermek-egészségügyi alapellátás szakemberei (védőnő, házi-, gyermekorvos) számára a szülőkkel való partneri együttműködés erősítése, módszertani anyagok és szülő-edukáció segítségével a gyermek fejlődésével, gondozásával, nevelésével kapcsolatos szülői tudatosság és kompetencia növelése érdekében. Gyermekegészségügyi informatikai rendszer megújítása a hatékony adat és információáramlás kialakítása és a fenti célok megvalósítása érdekében.

6 TÁMOP Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt II. Az OGYEI munkatársai és meghívott szakértők részvételével óta folyamatosan részt vett a projekt előkészítésében. (évente szervez Korai fejlesztés, rehabilitáció címen továbbképzéseket) A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul majd meg. https://www.antsz.hu/projectek/tamop_614_koragyermek A Magyar Köztársaság Kormánya a projektjavaslatot március 24-i ülésén a TÁMOP keretében Koragyermekkori program (0-7 év) kiemelt programként nevesítette a 2009/2010. évi Akciótervben. A Pályázati kiírás május 3-án jelent meg. A projekt szakmai koncepciója, illetve a pályázati kiírás anyaga itt olvasható:

7 TÁMOP Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt III. A pályázati dokumentumok előkészítését, benyújtását a GYEMSZI, mint projektgazda és konzorciumi partnere az OTH irányította, - írásbeli megállapodás alapján az OGYEI, mint szakmai partner részvételével. Jelenleg a benyújtott pályázat formai és szakmai bírálata zajlik, ezt követően jut el a megvalósítási szakaszhoz. Megvalósítás tervezett időszaka: II. negyedév IV. negyedév Az előkészítési tevékenység során a projekt szakmai alapkoncepcióját több alkalommal bemutatták szakmai testületek, intézmények vezetőinek, delegáltjainak, szakmai konferenciák résztvevőinek.

8 A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Program felkérésére Aszmann Anna, Valek Andrea OGYEI Gyermekek egészségi állapotának és fejlődésének összefüggése a társadalmi gazdasági helyzettel (SES*) A rossz egészség és a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági háttér összefüggése régóta ismert, azonban tudományos megfigyelése (ipari forradalom) és a célzott kutatások csak később (1900-as évek vége) bizonyították, hogy az összefüggés: SES egészség és fejlődés (nem fordítva); A jó gazdasági-társadalmi helyzet fő meghatározói: iskolázottság, foglalkoztatottság, jövedelem fokozzák az egyén megbirkózási, racionális probléma feldolgozási képességét, társas támogatottságát, csökkentik az egészségrontó szokások esélyét; A gyermekszegénység nemcsak a gyermekkor, de a későbbi felnőttkor egészségi állapotára is kedvezőtlen befolyást gyakorol: alacsony születési súly, magasabb csecsemőhalálozás, szomatikus és pszichomotoros fejlődésben való elmaradás, rosszabb iskolai teljesítmények és ennek felnőttkori következményei, balesetek, táplálkozási hiánybetegségek, elhízás, több hospitalizáció SES: Socio-Ökonómiai Státusz

9 Néhány adat és összefüggés A hazai kis súlyú születések (8,6%), a csecsemőhalálozás (5,3 *) arányaiban nagy területi, településtípus és iskolai végzettség szerinti különbségek vannak (É-Magyarország; É-Alföld, Dél-Dunántúl rovására) Kis súlyú születések regionális különbségei: 7,1-11% Csecsemőhalálozás regionális különbségei: 4,3-7,2 Kis súlyú születés és csecsemőhalálozás az anyák iskolázottsága szerint A serdülőkorú anyák újszülöttjeinek 12,7%-a kis súlyú, 7,2 hal meg csecsemőkorban Fiatalkori terhességek aránya: Kp-Magyarországon 16,2 É-Magyarországon 38,4 *2011. évi adat

10 Gyermekszegénység és következményei A gyermekszegénység aránya az egész Unióban meghaladja az általános szegénység arányát ( 17-28%, területtől és gyermekszámtól függően) Mo-on ez a különbség magas, 5%; Háztartások aránya, ahol nem jutott elég pénz ennivalóra: Kp-Mo.-on 4%, É-Mo.-on 13% Anyagi depriváció: Magyarországon 26%, a kereső nélküli háztartásokban 50% jó Uniós átlagok: 2-15% Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (2010): 38,6%, erősen összefügg az iskolázottsággal! Korai iskolaelhagyók (országosan 10,5%) aránya É-Mo.-on: 15,6% A PISA vizsgálat szerint Magyarországon a legkifejezettebb a szülői iskolázottság szerepe a gyermek iskolai teljesítményében, a különbség 24% (OECD országokban: 14%)

11 Válaszolók aránya 4 A születéskori tápláltsági állapot és az anya iskolai végzettsége összefüggést mutat a testmagasság és testtömeg növekedés mellett a kognitív funkciókkal is (Joubert és mtsai) A fejlett ipari országokban ma az elhízás a rossz szociális helyzettel mutat összefüggést, a fejlődő országokban vegyes a kép. Az összefüggést hazai vizsgálatok is bizonyítják (Bodzsár É., Zsákai A.) A HBSC kutatás nemzetközi és hazai adatai bizonyítják, hogy a jobbmódú családok gyermekei egészségesebben táplálkoznak, többet mozognak, jobban érzik magukat a világban. Egyenes az összefüggés a szülők iskolázottsága és a gyermek iskolai teljesítménye, és iskola választása között is. Sportolás gyakorisága a szülők jómódúsága szerint 100% 80% 60% 40% 20% 0% 29,2 36,2 42,5 28,9 41,9 31,7 32,5 32,1 24,9 JM 1 JM 2 JM 3 Jómódúság skála 5-7 nap 3-4 nap 0-2 nap

12 A szolgáltatások elérhetőségében és minőségében a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a gyermekegészségügyi ellátás fejlesztése dokumentált cél Az egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése hatékony ágazatközi együttműködést igényel Az iskolaorvosi ellátás nem kellően tölti be funkcióját, népegészségügyi jelentőségének megfelelően újjá kell építeni (Idézetek a Semmelweis tervből) Az óvodák és iskolák egészségügyi ellátásában rejlő lehetőségek: mindenki számára biztosított hozzáférés, környezet-egészségügyi szempontok érvényesítése a prevencióban, együttműködés a pedagógiával 5

13 Országos Gyermekegészségügyi Intézet prioritásai a Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatosan

14 I. Adatgyűjtések HBSC vizsgálat Iskoláskorúak egészségmagatartása (négyévente, önbevalláson alapuló, négy korcsoport: osztályosok, reprezentatív) NIC III. szintű neonatológiai osztályok (21 db) teljeskörű országos adatgyűjtése. Célja az intenzív ápolást igénylő újszülöttek és koraszülöttek túlélésének és életminőségének javítása Gyermekrehabilitációs adatbázis Területenként (régió, megye, város) és ellátási formánként, a meglévő intézmény(ek) alapvető elérhetőségeit, az ott elérhető ellátási formákat mutatja meg, vagy konkrét intézményre is lehet keresni Iskolaegészségügyi jelentés feldolgozása

15 II. Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás évente éves hal meg! Elfogadott Nemzeti Gyermek- és Ifjúságbiztonsági Akcióterv (0-24 évesek véletlen baleseteinek megelőzési programja) ig 30%-kal kívánja csökkenteni a halálos balesetek számát. Összhangban az európai cselekvési tervvel A Népegészségügyi Programmal és a Nemzeti Baleset-megelőzési Stratégiával Tárcaközi Tanács Gyermekbiztonsági Tanács Honlap, hírlevél, szóróanyagok Koordináció: OGYEI (Páll Gabriella, Árki Ildikó) Elsősegélynyújtás Intaktív oktató DVD-k középiskolásoknak, laikusoknak Középiskolai oktató program

16 III. Bántalmazás megelőzése évente minimum 30 gyermek hal meg! Önálló munkacsoport honlap a témáról (12 aloldal célcsoportonként, kiemelt témánként, boxos szerkezet, facebook-os kampány) Módszertani anyagok, szakértői munka Képzések a témában, 2012-ben konferencia: Lyukak a védőhálón címmel Kampányok: Sose rázd a kisbabád!

17 IV. Kamaszok Egy oldal kamaszokról, de nem csak kamaszoknak. OGYEI munkatársai (pszichológusok, orvos, védőnő, egészségtan tanár, dietetikus) és tiniszerkesztők. Naponta új cikk (főként saját írás), szavazások, tesztek, szerinted? rovat, ajánló. Kiemelt témánk az egészséges életmód, de igyekszünk érdekessé tenni, személyes hangú, de nem megosztó írások közzétenni. OH által akkreditált pedagógus továbbképző modul egészségnevelés, egészségfejlesztés témában KamaszOK vagyunk

18 V/1. Családtervezéssel és Ifjúsággal kapcsolatos szolgáltatások Családtervezés Szolgáltatásaink: védőnői konzultáció, szülészetnőgyógyászat, andrológia, genetikai tanácsadás, laborvizsgálatok, pszichiátria, pszichológia, dietetika, allergia eufenikai program Speciális multidiszciplináris kamaszambulancia Szolgáltatásaink: pszichiátria, pszichológia, gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, andrológia, bőrgyógyászat, gyógytorna, dietetika Genetikai tanácsadás

19 V/1a. Körvonalazódó eredmények Családtervezési Program Szülés utáni depresszió eufenikai megelőzése Gyermekvállalási kedv fokozása Csecsemőgyilkosságok csökkentése A vetélés, a koraszülés, a veleszületett rendellenességek egyaránt eredményesen csökkenthetőek voltak programunkkal Kamaszambulancia Kamaszok vezető halálokainak: a szuicidum és a balesetek számának csökkentése

20 V/2a. Perinatális és koragyermekkort érintő programok Prevenció Pozitív családtervezés keretében: Szülői hivatásra felkészítő kurzus Csecsemő és kisgyermekes klub Rendelés Szoptatást támogató Veszteség rendelés Terápia Szülő-csecsemő konzultáció Oktatás OGYEI Regulációs zavarok akkreditált 100 órás képzés, 2 alkalommal PPKE Szülő-csecsemő konzulens 2 éves posztgraduális képzés (2012-ben 24 szülő-csecsemő konzulens végzett) SE Védőnő képzés (Koragyermekkori regulációs zavarok 1 éves, 6 kreditpontos tárgy)

21 V/2b. Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (SZTNB) SZTNB újraalakulása Egészségügyi Minisztérium, WHO, UNICEF, Országos Gyermekegészségügyi Intézet szervezésében. Bababarát Kórház (BBK) 2005: 2012: 7 17 Bababarát Terület (BBT) 2005: 2012:? 110 Szoptatásért Magyar Egyesület Konferencia 2005: 2012: 0 alk., 0 fő 7 alk., 1855 fő Kiadványok 2005: 2012: 0 6 melyből 3 ingyenesen letölthető a honlapról.

22 VI. Allergia-prevenciós program Réthy Lajos és mtsai Továbbképző (akkreditált ) előadások (gyermekgyógyász, védőnő) Konszenzus konferenciák szervezése (2010-Glutén konszenzus) Felvilágosító előadások, Családoknak, allergiás anamnézissel A baba megszületése után: Allergológiai szaktanácsadás, gyermekgyógyászati vizsgálattal: újszülöttkortól 3 éves korig- nyomonkövetés Tudományos kutatás (Bécsi Egyetem, kollaboráció, előadások 2011: Pécs/Isztambul, 2012: Tapolca/Genf,- MGYT és EAACI)

23 VI/a. Kutatás Anyai probiotikum-fogyasztás hatása az anyatej egyes bioaktiv alkotóelemeire. Az atopia-prevenció egyik lehetséges mechanizmusa? Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest Réthy L. és mtsai. Dept. of Nutritional Sciences, University of Vienna

24 VII. A magyar védőoltási rend kihívásai 2012-ben Európai összehasonlításban is kiemelten eredményes az életkorhoz kötött védőoltási rend 11 infekció ellen, költségvetésből finanszírozott, ingyenes Újabb védőoltások beillesztése nagy költséggel jár, de európai tendencia HPV, menb, VZV, rota A védőoltásellenes lobbi kislétszámú, igen aktív csoport, háziorvos vezetővel fő veszélye a védőoltásokba vetett bizalom megingatása a lakosság erre fogékony csoportjában interneten tájékozódó, de egészségügyi kérdésekben laikus, gyakran értelmiségi szülők minden tekintetben alternatívok étkezés,

25 VII/a. Internetes hozzáférés az oltási tanácsadóhoz orvosoknak (OGYEI koordinálásával)

26 Köszönöm a figyelmet!