A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN"

Átírás

1 A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő

2 Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok babona, tudatlanság, egészségkultúra hiánya, egyre rosszabbodó egészségügyi viszonyok

3 Visszatekintés: Országos Stefánia Szövetség (hivatásos védőnői szervezet) Védőnő - dr. Tauffer Vilmos anya-csecsemő, gyermekek védelme Fő célkitűzés: Csecsemőhalandóság csökkentése Nemzet számbeli erősítése A védőnő körzetében lehetőleg már a terhesség alatt és a szülés közeledtével puhatolódzék az érdekeltnél, vajon lehet-e segítségére higiénés szempontokból szociális támogatásával, vagy anyagi szükség esetén

4 Hálózat fokozatos, folyamatos bővítése 1926: Nem a betegség gyógyítása a cél, hanem a tanítás, oktatás mellett elsősorban minden olyan körülmény elhárítása, mely a jövő generáció fejlődését és életképességét károsan befolyásolhatja. 20-as évek közepe: gondozási korhatár 3 év (kisgyermek halálozás csökkentése) 6 év : Stefánia Szövetség Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat

5 Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (Rockefeller Alapítvány és Johan Béla) Falusi egészségvédelmi munkakoncepciója és gyakorlati megvalósítása. 1930: kettős képzés ápolónői védőnői Feladatok: Anya-, és csecsemővédelem Iskola-egészségügy Nemi betegségek és TBC elleni küzdelem Szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése Szociális gondozás 1941: egyesülés 1044 védőnő 1948: jelentős változás

6 1950: Egészségügyi Minisztérium egységes irányítás a gyógyító megelőző ellátás körzeti orvos védőnő A gyermekorvosi körzetek kialakulása elkezdődött között Fodor József-i hagyományokra épült iskola-egészségügyi ellátás (védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése, bizonyos vizsgálatok önálló vezetése, dokumentáció Iskolai egészségnevelés családi éltre nevelés felvilágosító, egészségnevelő előadások 1975: főiskolai képzés

7 (1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik többek között: a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét (figyelembe kell venni a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, az ellátandó oktatási intézmények számát és típusát is, valamint a szakmai felügyelet véleményét.) A lakóhelyen, illetve annak közelében biztosítja a hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló folyamatos egészségügyi ellátást

8 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Területi védőnő (óvoda) Vegyes körzet (terület+óvoda+iskola) Iskolavédőnő

9 FEJÉR MEGYE Védőnői státuszok száma: 198 Főállású iskolavédőnő: 38 Tanácsadók száma: 126 Orvosi rendelővel közös: 27 Oktatási intézmények száma: 176

10 VÉDŐNŐI GONDOZÁS SZÍNTERE Tanácsadó (fenntartó/tulajdonos biztosítja) Családok otthona Közösségi programokra alkalmas helyszínek Nevelési/Oktatási intézmények

11 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 1. E rendelet hatálya a területi védőnői ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, valamint ezen szolgáltató fenntartójára/tulajdonosára terjed ki. 2. (3) A védőnő ellátási területe (az Eütv ának (2) bekezdésében foglaltak szerint) megállapított védőnői körzetre terjed ki. szabad védőnő választás 4. (2).. A tanácsadó műszaki és egyéb előírásait (4. számú melléklet) Területi védőnői ellátás az alapfelszerelését (5. számú melléklet) tartalmazza.

12 TERÜLETI VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 2. (4) A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. (A lakcímmel rendelkezés megállapításánál a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 5. -ának (2)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók.) (5).köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.

13 GONDOZOTTAK SZÁMA A védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. (2) Amennyiben az iskolai védőnői feladatok ellátása teljes munkaidejű iskolavédőnő foglalkoztatásával nem biztosított, akkor a területi védőnő az oktatási intézmény(ek)ben is ellátja a védőnői feladatot (nem haladhatja meg a 750 pontértéket).

14 Védőnői kapcsolódások HO/HGYO GONDOZOTT Szülésznőgyógyász szakorvos Járványügy Nevelésioktatási intézmények VÉDŐNŐ Társadalmi szervezetek Önkormány zat Kórház Vezető védőnő

15 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 1. számú melléklet : A területi védőnő által elvégzendő vizsgálatok (életkorhoz kötött szűrővizsgálatok látás, hallás) 2. számú melléklet: A területi védőnői tanácsadások rendje 4. számú melléklet: A tanácsadó kialakítása 5. számú melléklet: A tanácsadó alapfelszerelése 6. számú melléklet: A területi védőnő által ellátható gondozottak számának meghatározása 7. számú melléklet: A védőnő által használt nyomtatványok jegyzéke

16 Működési feltételek VÉDŐNŐI GONDOZÁS Munkáltató által biztosított személyi, tárgyi, képzés, továbbképzés, szakmai értekezletek

17

18 JOGSZABÁLYOK, SZAKMAI SZABÁLYOK Szakmai irányelvek: 8 Szakmai protokollok: 10 Eljárásrendekhez Szakfelügyeleti Iránymutatások/Ajánlás: 11 Módszertani levelek:13 Egyéb: (WHO Kódex, Minden csecsemő fontos vitamin profilaxis)

19 TERÜLETI VÉDŐNŐI ELLÁTÁS a) Nővédelem (családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel VMP b) Várandósgondozás (külön jogszabály) c) Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; d) Gyermekek gondozása - újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (táplálás (AT), fejlődés percentil beteg gyermek ápolása, védőoltások, V felismerése, jelzés, óvodai feladatok, szűrővizsgálatok, stb.)

20 Cél: 33/1992. (XII. 23.) NM RENDELET A TERHESGONDOZÁSRÓL az állapotos nő egészségének megőrzése a magzat egészséges fejlődése egészségesen születésének elősegítése a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése valamint a szülésre, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés. komplex egészségügyi szolgáltatás szülés-nőgyógyász szakorvos háziorvos védőnő (gondozási terv) gyermeket váró nő 1. számú melléklet: A védőnők által önállóan végezhető vizsgálatok

21 Gondozás Családlátogatás VÁRANDÓS GONDOZÁS Tanácsadás Gondozási terv Dohányzás Felelős állattartás Csoportos foglalkozás

22 CSECSEMŐ-GYERMEK GONDOZÁS Újszülött - tanulói jogviszony megkezdése Törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulása gyermek nevelésének és szocializációjának segítése gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása pszichoszomatikus fejlődés fokozott figyelemmel kísérése és segítése (fejlődést veszélyeztető tényező észlelése háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele)

23 Táplálás CSECSEMŐ-GYERMEK GONDOZÁS Krónikus beteg, a fogyatékos személyek, fogyatékossággal élő, magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel Tájékoztatás az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése - külön jogszabályban, módszertani levélben Óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása - külön jogszabályban Otthon gondozott - oktatási intézménybe nem járó - tanköteles korú gyermek gondozása

24 CSECSEMŐ-GYERMEK GONDOZÁS Soron kívüli családlátogatás végzése a nevelésioktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján Gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén Tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről (állami, civil karitatív)

25 Prevenció!!!! CSALÁDGONDOZÁS Figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, tájékoztatás az önkéntesen igénybevehető ajánlott szűrővizsgálatokról Részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában véradás, falunap, VMP, emlőszűrés, baba-mama klub, babamasszázs, világnapok.

26 26/1997. (IX. 3.) NM RENDELET AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL 800 fő teljes munkaidőben iskolavédőnői feladatot végző iskolavédőnőt kell biztosítani. Az ellátható tanulók száma 1000 fő (ha a 800 főt meghaladó tanulói létszám iskolavédőnői ellátása más módon nem biztosítható) A gyógypedagógiai oktatási intézmény(ek)ben amennyiben a tanulók létszáma a 400 főt eléri szükséges egy teljes munkaidejű iskolavédőnő biztosítása. Egyeztetett munkaterv: a védőnői feladatok összeállítása a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével

27 26/1997. (IX. 3.) NM RENDELET AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRÓL Tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás vizsgálata 6.o.; pajzsmirigy tapintásos vizsg. 4. évfolyamtól) Egészségnevelés, egészségfejlesztés: a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), b) családtervezés, fogamzásgátlás, c) szülői szerep, csecsemőgondozás (verseny) d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, e) szenvedélybetegségek megelőzése. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 10. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).

28 Jelentések: Havonta (területi munka) on-line Járványügy Folyamatos oltási jelentés Kampányoltás Tetvesség elleni védekezés Szeptember 15. (iskola-egészségügy) on-line Szöveges összefoglaló (terület, iskola, értékelés) Beszámoló (önkormányzati testület, tantestület) Éves tájékoztató a területi védőnő gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15. Egyéb: Munkaértekezlet Továbbképzés Esetmegbeszélés (7) bekezdés alapján]

29 KÖSZÖNÖM AMEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT I. ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Az összeállítás rövid áttekintésben bemutatja az egy évszázados védőnői hivatás ellátásának különböző

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban

Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban védônô Védô nô i hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban Cso r d á s Ág n e s MSc vé d ô n ô, Magyar Védô nô k Egyesülete elnök Az összeállítás készült a Védô nô i szempontok minôségfejlesztési

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben