Beszámoló a évben végzett védőnői munkáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról"

Átírás

1 Beszámoló a évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 28/1998.(VI.17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 26/1997.(IX.3. ) NM rendelet az iskola- egészségügyi ellátásról 33/1992.(XII.23.) NM rendelet a terhes gondozásról Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről A fenti jogszabályok és a munkánkat segítő munkaköri leírás, szakmai módszertani levelek, irányelvek alapján számolunk be munkánkról. Az adatok a évi Védőnői Jelentés Összesítőjéből származnak, melynek kitöltése a76/2004. ESZCSM rendelet alapján kötelező. A védőnői munka az alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventíy tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi. Tevékenysége során szakmailag együttműködik a házigyermekorvossal és a felnőtt háziorvossal. Gyógykezelésben részesülő személyek esetében az orvos rendelkezése szerint jár el. A közoktatás, a gyermekjóléti, szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel együttműködik. A védőnő szakmai felügyeletét a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének illetékes vezető védőnője látja el. Gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él, valamint ahol 7-18 éves otthon gondozott gyermek tartózkodik. A gondozási tevékenység kiterjed az iskola egészségügyi munkára is. Decs I. körzet bemutatása: Területhez tartozó utcák: Őcsényi u., József A. u., Damjanich u., Vízszél u., Haladás u., Erkel F. u., Sárköz u., Bem Apó u., Rákóczi F. u., Ete u., Bélyei T. u., Duna u., Bíborvég u., Szövetkezeti u., Babits M. u., Hársfa u., Kölcsey F.u, Terv u., Hunyadi u., Május 1.u., Váczi M. ltp., Garay J. u., Móricz Zs., u., Ady E. u. páros oldala, Szőlőhegyi u. páratlan oldala 35-ös házszámig, Deák F. u. páros oldala 16/a-tól felfelé, páratlan oldal17/a -tól felfelé, Széll J. u. páros oldal 16.-tól felfelé, páratlan oldal 15.től felfelé, Alkotmány u. páros oldala 60-tól felfelé, páratlan oldal 25-től felfelé, Széchenyi u. páros oldala 56-tól felfelé, páratlan oldal 57-től felfelé, Gárdonyi G. u. páros oldala 54-től felfelé, páratlan oldal 53- tól felfelé, Öreg u. páros oldala 40-es házszámig, páratlan oldala 35-ös házszámig, Vasútállomás Külterületek: Szomfova, Szivattyútelep, Gyöngyösoldal, Lassi. Területet ellátó védőnő: Pécsi Zoltán Csabáné Tanácsadások helye: Decs, Őcsényi u.10. Tanácsadás ideje: hétfő: önálló védőnői várandós tanácsadás: óra szerda: önálló védőnői csecsemő tanácsadás: 8-10 óra kedd: csecsemő szaktanácsadás: 8-10 óra Körzetet ellátó szakorvos: Dr. Péntek Elvíra házi gyermekorvos

2 Terhes MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) megszűnt, így nőgyógyász szakorvos már nem jár ki tanácsadást tartani. A várandós kismamákat Szekszárdon, Várandós Gondozó keretén belül látják el, mely a kórház Szülészet-, Nőgyógyászati épületében működik. Oktatási intézmények: A területhez tartozik a Bíborvég Általános Iskola, valamint az óvoda. Ellátottak köre: A 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet 2. (5) bekezdése alapján a védőnő köteles ellátni a lakcímmel rendelkező személyeken túl- a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét a védőnőnél bejelentette. A statisztikai adatok a Területi védőnői jelentés összesítője alapján készültek. Gondozott családok száma: 106 Nővédelmi munka: Nővédelmi látogatások száma: 19 havi átlag: 1,58 Nővédelmi tanácsadáson megjelentek száma: 1 Várandós anyák gondozása: Várandós anyák száma: 17 fő ebből veszélyeztetett: 8 fő ( 6 fő egészségügyi okból, 1 fő szociális okból, 1 fő környezeti és egészségügyi okból) Várandós látogatások száma: 145 havi átlag: 12,08 Önálló védőnői tanácsadáson résztvevő várandós anyák száma: 207 fő havi átlag: 17,25 Gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása: Az év folyamán szült anyák száma: 14 Szült anyák közül gondozásban részesülők száma: 14 Gyermekágyas anyáknál történt látogatás száma: 72 havi átlag: hónaposok száma: 165 havi átlag : 13,75 Veszélyeztetettek: egészségügyi ok miatt veszélyeztetett: 24 havi átlag: 2 környezeti ok miatt: 8 havi átlag: 0,66 eü.+környezeti okból: 0 Védőnői látogatások száma: 281 havi átlag: 23,41, ebből veszélyeztetett: 70 havi átlag: 5,8 Orvossal tartott tanácsadáson megjelentek száma:90 havi átlag: 7,5 Önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 92 havi átlag: 7, hónaposok száma: 506 havi átlag: 42,16 Veszélyeztetettek száma: egészségügyi okból: 33 havi átlag: 2,75 környezeti okból: 29 havi átlag: 2,41 eü.+környezeti okból:0 Védőnői látogatások száma: 298 havi átlag: 24,83 Orvossal együtt tartott tanácsadáson megjelentek száma: 89 havi átlag: 7,41 Védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 96 havi átlag:8 3-6 évesek száma: 951 havi átlag: 79,25 Veszélyeztetettek száma: egészségügyi okból: 131 havi átlag: 10,91 környezeti okból: 89 havi átlag: 7,41 eü.+ környezeti okból: 5 havi átlag: 0,41 Védőnői látogatások száma: 264 havi átlag: 22 Orvossal együtt tartott tanácsadáson megjelentek száma: 54 havi átlag: 4,5 Védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 97 havi átlag: 8, éves otthon gondozott gyermekek száma: 76 fő havi átlag: 6,33 Veszélyeztettek száma: egészségügyi okból: 23 havi átlag: 1,91 környezeti okból: 0 havi átlag: 0 eü.+ környezeti okból: 12 havi átlag: 1 Iskola-egészségügyi tevékenység: A körzethez tartozik az általános iskola, valamint az óvoda. Az alapszűréseket önállóan végzem a módszertani irányelv szerint. Adatok a 2012./2013.-as tanévre vonatkoznak. Oktatási intézménybe beíratottak száma: Bíborvég ÁMK általános iskola: 158 fő Tesz-Vesz óvoda: 140 fő Szűrővizsgálatban részt vett tanulók száma: általános iskolában: 158 fő

3 Óvodában csak tisztasági-tetvességi szűrést végzek, a pszichoszomatikus szűrővizsgálatokat önálló védőnői tanácsadás keretén belül végzem. Kiemelt feladat az egészségnevelés/fejlesztés, elsősorban az egészséges életmód támogatása, a népegészségügyi program az iskolai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében. Egészségfejlesztési foglalkozások száma: 12 alkalom az általános iskolában, óvodában 2 alkalom. Közegészségügyi és járványügyi feladatok keretén belül a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési, valamint adminisztratív (szülői tájékoztatók írása, védőoltás teljesítéséről jelentés, egészségügyi dokumentációba regisztrálni a védőoltás beadását) feladatokat végzem. Védőoltásban részesült tanulók száma: 6. osztályban 18 fő, 7 osztályban 16 fő,8. osztályban 17 fő Tetvességi vizsgálatot negyedévente végzek, fejtetvesség esetén szükség szerint. Pediculosis (fejtetvesség) vizsgálatok száma: óvodában: 15 alkalom, általános iskolában 14 alkalom. Környezet-egészségügyi feladat a tantermek, tornaterem és egyéb helyiségek ellenőrzése, hiányosság esetén jelzéssel élek. Csoportos egészségnevelés területen 8 alkalommal volt, résztvevők száma: 271 fő (6 alkalom a nyári kézműves foglalkozás, 1 alkalom Anyatejes nap -i rendezvény, 1 alkalom óvodai csoportban szülői értekezleten való részvétel). Decs II. körzet bemutatása: Területhez tartozó utcák: Fő u., Dr. Pilissy Elemér u., Tabán u., Petőfi Sándor u., Arany János u., Dózsa György u., Kossuth Lajos u., Táncsics Mihály u., Béke u., Dankó u., Temető u., 48-as u., Jókai Mór u., Zrínyi Miklós u., Faluvég u., Ady Endre u.páratlan oldala, Szőlőhegyi u. páros oldala, valamint a páratlan oldal 37-től felfelé; Deák Ferenc u.páros oldala 14-ig, páratlan oldala15-ös házszámig ; Széll Judit u. páros oldal 14-ig, páratlan oldal 13-as házszámig ; Alkotmány u. páros oldala 58-ig, páratlan oldal 23-ig ;Széchenyi István u. páros oldala 54-ig, páratlan oldal 55-ig ; Gárdonyi Géza u. páros oldala 52-ig, páratlan oldal 51-es házszámig ; Öreg u. páros oldal 42-től -, páratlan oldal 37-től felfelé, Külterület: Kisperjés Tuladuna Cserenc Alföldszállás Kapcsolt község: Sárpilis Területet ellátó védőnő:szabolcsné Kátai Mária Tanácsadás helyei: Decs, Őcsényi u. 10 Ideje: Önálló csecsemő tanácsadás: hétfő: 8-9, 30 óra között Önálló várandós tanácsadás: hétfő: 12, óra között Szakorvossal tartott csecsemő tanácsadás: kedd: 8-10 óra között Sárpilis, Nyéki u. 2 Ideje: Önálló csecsemő tanácsadás: péntek: 8-8, 30 óra Önálló várandós tanácsadás: péntek: 8, 30-9 óra Körzetet ellátó szakorvos: Dr. Péntek Elvira házi gyermekorvos Terhes MSZSZ területünkön nem működik. Oktatási intézmények: A területhez tartozik a sárpilisi óvoda és általános iskola. Ellátottak köre: A 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet2. (5) bekezdése alapján a védőnő köteles ellátni- a lakcímmel rendelkező személyeken túl- a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényt a védőnőnél bejelentette. Gondozott családok száma: 137 (2012 decemberi állapot szerint ) Nővédelmi munka: Nővédelmi látogatások száma: 42/ havi átlag: 3,5 Várandós anyák gondozása: Várandós anyák száma: 35 fő, ebből veszélyeztetett: 14fő (3 fő egészségügyi okból, 10 fő környezeti okból és 1 fő egészségügyi +szociális okból)

4 Önálló védőnői tanácsadáson résztvevő várandós anyák száma: 217 fő, / havi átlag: 18 fő Várandós anyáknál történt látogatások száma: 155 /havi átlag: 12.9 Gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása: Az év folyamán szült anyák száma: 23 fő A szült anyák közül gondozásban részesülők száma: 23 fő. Gyermekágyas anyáknál történt látogatás száma: 145 /havi átlag: évesek gondozása: 0-11 hónaposok száma: 302fő, /havi átlag: 25,1 Ebből veszélyeztetett: 134fő, /havi átlag: 11.2 egészségügyi ok miatt:68 /havi átlag:5,6 környezeti ok miatt:61 /havi átlag: 5 egészségügyi és környezeti ok miatt:5 fő / havi átlag:0,4 Védőnői látogatások száma: 538,/havi átlag:44,8 ebből veszélyeztetettek látogatása:267 /havi átlag:22,2 Orvos és védőnő együttesen tartott tanácsadásán megjelentek száma: 143 /havi átlag: 11,9 Önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 233 /havi átlag: 19, hónaposok száma: 585 fő, /havi átlag: 48,75 Ebből veszélyeztetett: 125 fő,/havi átlag: 10,4 Ebből 2 fő egészségügyi, 1 fő egészségügyi és környezeti okok miatt együttesen, a többi környezeti okok miatt. Védőnői látogatások száma: 309 /havi átlag: 25,75 Orvossal együtt tartott tanácsadáson megjelentek száma: 110 /havi átlag: 9,17 Önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 121 /havi átlag: évesek száma: 1309 fő, /havi átlag: 109 Ebből veszélyeztetett: 336, /havi átlag: 28 egészségügyi ok miatt: 31 fő, /havi átlag: 2,58 környezeti ok miatt: 287 fő, /havi átlag: 23,9 eü.+környezeti ok miatt: 18, /havi átlag: 1,5 Védőnői látogatások száma: 240 /havi átlag: 20 Orvossal együtt tartott tanácsadáson megjelentek száma: 47 fő, /havi átlag: 3,9 Önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma: 109 fő, /havi átlag: 9 Iskola-egészségügyi tevékenység: A körzethez tartozó- sárpilisi- oktatási intézményben az alapszűréseket önállóan végzem, a vonatkozó módszertani irányelv szerint. A sárpilisi iskolába beíratottak száma: 18 fő, ebből veszélyeztetett:11 fő Szűrővizsgálatokban részt vett tanulók száma: 18 fő A sárpilisi óvodában a beíratottak száma: 24fő, ebből veszélyeztetett 8 fő Az óvodáskorúak szűrővizsgálata tanácsadás keretén belül történik. A népegészségügyi program szerint kiemelt feladat az egészségnevelés/fejlesztés. Egészségnevelést az iskolában 4 alkalommal végeztem, melyek során az egészséges táplálkozás, az egészséges környezet, valamint a személyi higiéne kapott fontos szerepet. Az óvodában egészségnevelés 2 alkalommal történt, személyi higiéne, fejtetvességmegelőzés terén. Tisztasági tetvességi vizsgálatokat mindkét intézményben havi rendszerességgel végzem. A védőnői körzetek bemutatása után a gondozási és egyéb feladatainkat szeretnénk ismertetni. Nővédelmi munka új elemként illeszkedik a hagyományos védőnői munkába. Ez irányú munkánk során közreműködünk egészségnevelésben, családtervezéssel kapcsolatban tanácsokat adunk, az anyaságra való felkészülést segítjük, valamint a lakosság szűrővizsgálatainak szervezésében részt veszünk. Várandós anyák gondozása komplex egészségügyi szolgáltatás, a szülész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos, a gyermeket váró nő együttműködésén alapulva végezzük.

5 33/1992.(XII.23.) NM rendelet alapján önállóan végzett szűrővizsgálatokkal követjük a magzat fejlődését,a várandós anya egészségi állapotát. A gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása során segítséget nyújtunk, és tanácsot adunk a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan, valamint a szoptatással, gyermekgondozással, családtervezéssel kapcsolatos kérdésekben. Főbb feladatok: A 0-6 éves korúak gondozása során családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozást végzünk. Segítjük a harmonikus szülőgyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és szocializációját. A gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismereteket nyújtjuk. A szoptatást és az anyatejes táplálást fokozott figyelemmel kísérjük, az anyatejjel való táplálást szorgalmazzuk, különösen az első 6 hónapban. Szűrővizsgálatokat végzünk a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi orvost/ gyermekorvost értesítjük. A családokat tájékoztatjuk az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezését, nyilvántartását, jelentését a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint teljesítjük. Az életkorhoz kötött védőoltásokban részesülők aránya 100%. Egyéb feladatok: Részt veszünk továbbképzéseken, munkaértekezleteken, egyéb szakmai értekezleteken. A munkánkról kimutatást, a gyermekekről személyes dokumentációt vezetünk, a jogszabályok és a helyi protokollok szerint. Az előírt jelentési kötelezettségeknek eleget teszünk. Csoportos egészségfejlesztést végzünk a lakosság körében, a helyi újságba cikkeket írunk. Minden évben anyatejes napot szervezünk az anyatejes táplálás propagálása érdekében. A társszakmákkal rendszeresen konzultálunk. Évente több alkalommal (szezonálisan) ruhaosztást szervezünk a Humánszolgáltató Központ munkatársaival együtt. A nyári szünetben heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat tartunk gyermekek részére, szintén a Családsegítő -, és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival együtt. Munkánk során az évi XLVII. Törvényt az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatok védelméről betartjuk es évben a Képviselő Testület és az Önkormányzat támogatásával a Védőnői Tanácsadó felszerelést tudtuk bővíteni, így a tanácsadó alapfelszereltsége a törvényi előírásoknak megfelel. Tisztelt Képviselő Testület! A beszámolónk célja: a Testület tájékoztatása a védőnői munkáról. Megköszönjük munkánk iránti bizalmukat, segítő együttműködésüket. Decs, Tisztelettel: Szabolcsné Kátai Mária Pécsi Zoltán Csabáné védőnők

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2011. évi tevékenységéről 2011. január 1-től az Egészségmegőrzési Központ tevékenységi köre jelentősen kibővült azzal, hogy a védőnői szolgálat az intézményhez került.

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Sajtóhírekből 1 értesültem arról, hogy szülei Agárdon halálra éheztették másfél

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA IKTATÓSZÁM: EMK-144/2015. AZ EGÉSZSÉGMEGŐ RZÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA Dunaújváros, 2015. március 2. Kleinné Németh Judit intézményvezető Az Egészségmegőrzési Központ szakterületei I. Iskolai egészségnevelési,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 8630 BALATONBOGLÁR, VIKÁR B.u.4. /Fax: 85/550-464 E-Mail cím: EUKOZP@FREESTART.HU Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-3/2011. Sorszám: 14. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben