EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet"

Átírás

1 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat

2 A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében. A védőnői körzet földrajzilag meghatározott. A települési önkormányzat képviselő testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátás körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. (1997. évi CLIV törvény az egészségügyről) 2

3 A védőnő munkáltatója Klasszikus esetben a területi védőnő közalkalmazott, a polgármesteri hivatal, vagy annak egy gazdasági egységének az alkalmazottja. (Kistérségi társulás is lehet a védőnők munkáltatója.) Napjainkban lényegesen vegyesebb a kép: egyéni vállalkozóként, különböző gazdasági társaságok alkalmazottjaiként is ellátható a körzeti védőnői feladat. A védőnői ellátás biztosítása működési formától függetlenül az önkormányzat feladata és felelőssége. 3

4 Szakmai felügyelet A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ illetékes vezető védőnője látja el. Jelenlegi megnevezése: kistérségi vezető védőnő, munkahelye ÁNTSZ kistérségi intézete. Az ÁNTSZ védőnői szakfelügyeletének a felépítése: kistérség, régió, OTH, (Egészségügyi Minisztérium) A védőnőt napi munkáján kívüli rendkívüli, ill. időszakos feladattal megbízhat: a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint az ÁNTSZ a vonatkozó jogszabályok alapján. 4

5 A védőnői körzet kialakításának szempontjai A körzet kialakításánál figyelembe kell venni: a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét, az ellátandó gondozottak számát, a körzetbe tartozó oktatási intézmények számát és típusát, valamint a felsoroltakra vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét. 5

6 A területi védőnői ellátás kiterjedése Az ellátás a megállapított védőnői körzetben élőkre terjedhet ki. A védőnő nem választható! A védőnő feladatait az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. Ezen túlmenően köteles ellátni a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét a védőnőnél bejelentette. Az ellátandó gondozottak száma összesen 250 fő lehet, ami legfeljebb 25%-kal túlléphető. 6

7 A védőnői szolgálat finanszírozása Az egészségügyi szolgáltató érvényes működési engedély birtokában köthet finanszírozási szerződést a REP-el ( MEP) A szolgáltatónak a havi finanszírozásra utalt összeg összetevői: fix összegű havi díj, az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően + az ellátottak száma alapján számított pontértéknek megfelelő összeg. 7

8 A védőnői ellátás, gondozás A védőnői ellátás családközpontú gondozás, mely az egészség megtartását, és fejlesztését szolgálja. A gondozás a családlátogatások, védőnői tanácsadások során valósul meg. Jellemzői: a gondozottal egyeztetve, folyamatosan, célzottan, a szükségleteknek megfelelően végzi a területi védőnő. A védőnő munkája során bizalmi légkör megteremtésére törekszik! 8

9 A védőnői tevékenység színterei, és tartalma A tanácsadó helyiség rendszeres védőnői tanácsadás, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése. A családok otthona a szülővel egyeztetett gondozási terv alapján végzett rendszeres és célzott családlátogatások teljesítése. Nevelési oktatási intézmények - tisztasági vizsgálatok, egészségfejlesztési tevékenység, kötelező szűrővizsgálatok elvégzése. Közösségi színterek! Pl. művelődési ház, könyvtár stb. egészségfejlesztési-, egészségvédelmi-, és felvilágosító programokban történő részvétel esetén. 9

10 A területi védőnő különleges helyzete Jelenleg a védőnő az egyetlen olyan állami alkalmazott, aki minden gyerekről tud. Még a periférián, nyomorban élő, családokat is otthonukban látogatja. - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz! A gondozás során mind a gyermekről, mind a családjáról rendkívül összetett információkat szerez. Adminisztrációs kötelezettségének eleget téve, a várandóssal történő első találkozástól kezdve vezeti az egészségügyi dokumentációt. (Az egészségügyi adatok vezetése, megőrzése kötelező, visszakereshető.) 10

11 A védőnői ellátásra irányadó legfontosabb jogszabályok évi CLIV. Törvény az egészségügyről 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról MEES Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 11

12 A területi védőnő feladatai Nővédelem Várandós anyák gondozása Gyermekágyas anyák segítése 0 6 éves korú gyermekek gondozása - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz! Óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményekben a tanulók ellátása. Családgondozás Egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. 12

13 0 6 éves korú gyermekek védőnői gondozása I. A harmonikus szülő-gyerek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának a segítése, az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. A szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejes táplálás szorgalmazása. Az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése. 13

14 0 6 éves korú gyermekek védőnői gondozása II. Szűrővizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján Korai felismerés, és fejlesztés lehetősége! A szűrés során észlelet eltérésről a háziorvos, házi gyermekorvos értesítése a további vizsgálatok céljából. A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, ill. a gyerekjóléti szolgálat értesítése mellett fokozott gondozásba vétel. Életkorhoz kötött védőoltásokkal kapcsolatos teendők: a családok tájékoztatása, az oltások szervezése, nyilvántartása, jelentése. 14

15 Szűrővizsgálatok 1, 3, 6 hónapos életkorban Testi fejlődés vizsgálata: testtömeg-, testhossz-, mellkaskörfogat-, fejkörfogat mérése, a fejlődés és a tápláltsági állapot értékelése hazai standardok szerint. Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata Az érzékszervek működésének vizsgálata: látás vizsgálata, hallás és beszédfejlődés vizsgálata A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján 15

16 Szűrővizsgálatok 1 6 éves életkorban A vizsgálatok 1 éves életkorban, majd 6 éves korig éves gyakorisággal történnek. Testi fejlődés vizsgálata: testtömeg-, testhossz-, mellkaskörfogat-, fejkörfogat mérése, a fejlődés és a tápláltsági állapot értékelése hazai standardok szerint. A pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartási problémák vizsgálata. Érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata. Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire Vérnyomásmérés 3-6 éves életkor között évente 16

17 A szűrővizsgálatok kivitelezése A védőnő kötelezettség, hogy a szűrővizsgálatokat a 0 6 éves korosztály közösségbe járók tagjai esetében is: a területileg illetékes védőnő végezze - ő ismeri a család körülményeit, az egészségügyi előzményeket (születés körülményei, lezajlott betegségek, stb.) a védőnői tanácsadóban történjenek a vizsgálatok (indokolt esetben a család otthonában) a szülő, törvényes képviselő jelenlétében,vele együttműködve, hitelesített eszközökkel végezze a védőnő, és az elvégzett védőnői szűrővizsgálatokról és az eredményekről Védőnői Tájékoztatót -t (Igazolást) kapjon a szülő. A vizsgálat során észlelt elváltozásokról a házi gyermekorvost, háziorvost értesíteni kell. 17

18 A szülő kötelezettsége a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban A leegyeztetett időpontban a szülő köteles a gyermeket elvinni vizsgálatokra. A vizsgálatok elmulasztásával gátolja az elváltozások korai felismerését és kezelését. Mulasztásával akadályozhatja, veszélyeztetheti a gyermek mentális, szomatikus, érzelmi fejlődését.. - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz! Mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel élhet a védőnő, gyermek veszélyeztetése, elhanyagolása címén! 18

19 A védőnő kapcsolat- rendszerének legfontosabb szereplői A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart, és együttműködik: az egészségügyi alapellátás szakembereivel, kiemelten a háziorvossal,házi-gyermekorvossal (valamennyi körzetébe tartozó gyermek háziorvosával!) szükség szerint a szakellátást végző személyekkel (szakorvos, szakszolgálatok, fejlesztést végző szakemberek, stb.) a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel a közoktatás dolgozóival. 19

20 Gyerekvédelemhez kapcsolódó védőnői feladatok A védőnőnek kiemelt szerepe van az észlelő-és jelzőrendszerben. Rendszeresen, és több helyszínen is találkozunk gondozottainkkal. Feladatunk a családok otthonában végzett látogatás, aminek alkalmával megfigyelhetjük a család működését, a családtagok viszonyát egymáshoz, és látjuk a kapcsolatokban bekövetkezett változásokat is. A gyermek fejlődését követjük születésétől a felnőtté válásig. Feladataink közben testméretek ellenőrzése szemügyre vehetjük a gyermek testét is. 20

21 A védőnő feladatai az észlelő-és jelzőrendszer tagjaként Megelőzés: A veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a cél. Észlelés, felfedezés: A veszélyeztetettek fokozott gondozása. Az elhanyagolás és bántalmazás időben történő felismerése a cél. Jelzés: Elhanyagolás, bántalmazás esetén fontos, hogy ne késlekedjünk, észlelése esetén haladéktalanul történjen meg a megfelelő jelzés a gyerekjóléti szolgálat felé. Közös gondozás: A szakszolgálat visszajelez a védőnőnek a megtett intézkedésről. Ezt követően rendszeres információ csere, esetenként közös látogatások végzése. 21

22 Védőnő és óvoda A gyermekek egészségben történő felnevelése, és egészségvédelme közös feladat. A család, a gyermek, a pedagógus, és az intézményt ellátó védőnő jó együttműködése alapozza meg a kívánt eredményeket, ill. a szükséges változásokat. A védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett munkaterv szerint végzi a feladatait. 22

23 Védőnő óvodai feladatai I. Megelőzéshez kapcsolódó feladatok A gyermek egészségi állapotának követése. A gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése - fejtetvesség szűrése. Igény szerint egészségfejlesztő foglalkozások tartása - egészséges életmód, személyi higiéne. Közegészségügyi-járványügyi, környezet-eü., balesetvédelmi feladatok Az intézményben folyó közétkeztetés, az intézmény környezetének ellenőrzése tisztasági-közegészségügyi szempontból. Részvétel a balesetvédelmi ellenőrzésen, javaslattétel a balesetvédelmi szempontból szükséges változtatásokra. 23

24 Védőnő óvodai feladatai II. Betegellátáshoz kapcsolódó feladatok Akut beteg elsősegély jellegű ellátása, pl. lázcsillapítás. Balesetnél elsősegélynyújtás. Igény szerint a pedagógusok segítése az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek megszerzésében, bővítésében. A krónikus beteg gyermek gondozása, segítség nyújtás az intézménybe történő sikeres integrációhoz. Tájékoztatással kapcsolatos feladatok Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, írásos tájékoztatás) Egészségügyi információk közlése gyerekekkel, pedagógussal, szülőkkel. 24

25 A fejtetvesség elleni védekezés Az iskola-eü. hálózatnak a fejtetvesség elleni védekezésben ellátandó feladatait részben az iskola-eü., ill. a járványügyi rendelet előírásai rögzítik. Alsó fokú oktatási intézményekben felvételkor, ill. a tanév elején kell az esetleges tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat elvégezni, majd negyedévenként megismételni. Aki a tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. Az irtószer biztosítása az intézmény fenntartójának a feladata. Tetvesség észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett csoportban kéthetenként meg kell ismételni, mindaddig míg három egymást követő vizsgálat eredménye negatív lesz. A szülők tájékoztatása, és segítése a gondos otthoni kezelés elvégzéséhez. A gyermeket a közösségből huzamos időre kitiltani nem indokolt! 25

26 Egyéb védőnői feladatok A kötelező, és önként vállalt feladatok sora szinte végtelen! A védőnői feladatok végzését jogszabályok, protokollok, módszertani levelek, ajánlások, és szakfelügyeleti iránymutatások szabályozzák. Amit egyetlen jogszabály sem ír elő, de nélkülözhetetlen: : az emberek szeretete, kreativitás, leleményesség, alkalmazkodó képesség, jó kommunikációs készség és szakmai elköteleződés. 26

27 Védőnő és Gyerekház kapcsolata A Gyerekház munkáját segíteni nem kötelesség, inkább lehetőség! Az együttműködés területeit a helyi igényeknek megfelelően érdemes alakítani. Meghatározó a védőnő leterheltsége és fogadókészsége. Konszenzusra kell törekedni. 27

28 Gondolkodjunk együtt a jó megoldásokon! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 28

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása Sajtóhírekből 1 értesültem arról, hogy szülei Agárdon halálra éheztették másfél

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben