A habilitáci. Dr. Beke Anna. gyógyászati Klinika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A habilitáci. Dr. Beke Anna. gyógyászati Klinika"

Átírás

1 Újszülöttek neurológiai kórkk rképei. A habilitáci ció-rehabilitáció lehetıségei Dr. Beke Anna Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és s NıgyN gyógyászati Klinika

2 Az újszülöttkori idegrendszeri károsodások felosztása congenitalis malformatiók hypoxiás-ischaemiás encephalopathia neonatális stroke agyvérzések központi idegrendszeri gyulladások újszülöttkori görcsök újszülöttkori neuromusculáris betegségek neurometabóliás betegségek újszülöttkorban kezdıdı degeneratív kórképek

3 A központi idegrendszer korai sérülésének alapjai Jellegzetesen éretlen vascularisatio Elégtelen autoregulatio (pressure-passive agyi keringés) Érés-függı sérülékenység (oligodendroglia-precursorok) védımechanizmus a plaszticitás bizonytalan kimenetel

4 Az agy véráramlásának jellemzıi újszülöttkorban A gesztációs korral nı az agy teljes véráramlása és változik a regionális cerebrális véráramlás- nı az anyagcsere és energia szükséglet is. Regionális jellemzık A cerebrális véráramlás hierarchiája-cephalocaudális irányú fejlıdés Legnagyobb a véráramlás a szürkeállományban, agytörzsi magvakban és a diencephalonban, legalacsonyabb a fehérállományban Vérellátási határzónák-koraszülöttekben periventriculárisan Reguláció -érett újszülöttekben parasagittálisan Autoreguláció- állandó agyi véráramlás fenntartása változó perfúziós nyomások mellett (vasoconstrictio, vasodilatatio) Koraszülöttekben az autoregulációs határok szőkebbek-fokozott a hajlam az ischemiás és vérzéses elváltozásokra Hypoxia és hypercapnia hatására elvész az autoreguláció A pco 2 hatása: hypercapnia-vasodilatatio, hypoxia-vasoconstrictio Alacsony véráramlás mellett a fehérállomány vasodilatatív kapacitása limitált

5 Az agyi vérkeringés jellemzıi Az agyi véráramlás meghatározói Az agyoedema kialakulása Normál agyi flow: 100 ml/min/100 g 50 ml/min/100g-nál károsodik a fehérjeszintézis ml/min/100g-nál az ATP szintézis és az elektromos aktivitás 10 ml/min/kg-nál elvész az iongrádiens ICP (CVP)= intracerebralis nyomás CPP= cerebralis perfúziós nyomás MAP= artériás középnyomás

6 Az éretlen agy keringési zavarai (Levene) Hypoperfusio Hyperperfusio Ischaemia Haemorrhagia

7 A hypoxiás-ischaemiás encephalopathia fogalma, háttere Prae- és intrapartum vagy postnatalisan elszenvedett asphyxiát követıen kialakuló klinikai és neuropathológiai kép Hypoxia - a vér oxigénkínálata csökken Ischaemia romlik a szöveti perfúzió Szubsztrát csökkenés is van az agyban ez glukóz hiány Akut teljes asphyxia: a magzat vagy újszülött gázcseréje a keringés megszakadása vagy súlyos kardiorespiratórikus elégtelenség miatt Krónikus magzati asphyxia: a gázcsere zavara miatt tartósan elégtelen szöveti oxigenizáció az intrauterin életben

8 A perinatális asphyxia gyakorisága A méhen belüli elhalások 50 %-a, a perinatalis halálozás 20 %-a ered asphyxiából 1000 élveszülésbıl 20 újszülött asphyxiás 6 hypoxiás-ischaemiás encephalopathiás 1-2 meghal vagy maradandóan károsodott Az asphyxia megoszlása: antepartum 20 % intrapartum 35 % ante-intrapartum 35 % postpartum 10 %

9 A hypoxiás-ischaemiás encephalopathia pathomechanizmusa Krónikus intrauterin asphyxia - magzati shock a keringés redistribúciója- az agyi véráramlás nı - a regionális agyi vérellátás változik pressor-passive keringés Hypoxia- miokardiális ischaemia- bradycardia- low cardiac output -szisztémás hypotensio csökken az agyi vérellátásischaemia Módosítja a magzat érettsége (érett vagy kora), az ártalom súlyossága (hypoxia és/ vagy ischaemia), idıtartama (akut vagy krónikus)

10 Az agykárosodás kórélettana asphyxiában Intrauterin hypoxia (krónikus) Hypoxia-ggl caroticum Hypovolaemia- sinus caroticus, vénás baroreceptorok Szimpatikus aktiváció-keringés redistribúció: a perfúzió fenntartása az agyban, szívzomban, mellékvesében, vasoconstrictio-perfúzió csökkenés a többi szervben Neuronok károsodása Primer neuronális veszteség-sejt lysis, colliquatios necrosis Secunder neuronális veszteség -korai folyamatok: excitatoros neurotranszmitterek, apoptosis indukció -kezdeti reperfúziós fázis: gátlás dominanciája (10-30 perctıl órákig), szabadgyökök -hiperexcitátio fázisa (6-12 órától óráig): relatív hypoxia, ischaemia -késıi fázis: növekedési faktorok (NGF, IGF-1,FGF, CGRP=neuroprotektív hatás)

11 A neonatális stroke jellemzıi Gyermekkorban : vérzéses eredet ( A-V malformatio, aneurysma, tumor) Újszülött korban: artériás érelzáródás (embolizáció, thrombus, ischaemia) leggyakoribb a. cerebri media-ban (Mannino, Trauner) Ok: lepényi ok, asphyxia, DIC, sepsis, polycythaemia, iker-iker transfúzió, szívhiba, PDA Vénás infarktus (sinus thrombosis) Patofiziológia: az elzáródott ér ellátási területén minden sejtes elem elpusztul (corticalis, subcorticalis és fehérállomány necrosis) Klinikum: ritkán tünetszegény a korai szakban, korai görcs, hemiparézis (ált. a jobb o-i gyakoribb!), homonymus hemianopsia, intellektuális érintettség Az érett újszülött-kori görcsök 5 %-a stroke eredető A cerebral paretikusak 20 %-át teszik ki a stroke- ban szenvedık

12 A perinatalis hypoxiás-ischaemiás encephalopathia felosztása a klinikai tünetek alapján I. Stadium II. Stadium III. Stadium enyhe (24 óra) Mérsékelt (72 óra) Súlyos (tartós) Tudat Tiszta Hypnagog Mély coma sympaticotonia somnolens v. coma Izomtónus normális csökkent petyhüdt Reflexaktivitás Fokozott hyperirritabilis csökkent, de irritabilis lehet Hiányzik, agytörzsi funkciócsökkenés EEG Normális háttértevékenység Normális vagy kissé laposabb háttértev. Cerebralis stress Kóros alaptevékenység, low voltage, BSminta vagy izoelektromos

13 Szervi elváltozások postasphyxiában Szív- érrendszer Tüdı Vese Mellékvese Gyomorbélrendszer, máj Anyagcsere Kültakaró Vérképzı rendszer Ischaemia, rossz contractilitas, ritmuszavarok, cardiomyopathia, tricuspidalis insufficientia, low cardiac output, hypotensio, shock Persistaló fetalis keringés, tüdıvérzés, respiratorikus distress, meconium aspiratio Akut corticalis- és tubularis necrosis, renalis tubularis acidosis, renális hypertensio Vérzés, elégtelenség Perforatio, stress ulcus, necrotisaló enterocolitis, emelkedett májenzimek, alacsony prothrombinszint, hyperammonaemia Aránytalan ADH secretio, hyponatraemia, hypoglycaemia, hypocalcaemia, metabóliás acidózis, myoglobinuria Subcutan zsírnecrosis Disseminált intravascularis coagulatio

14 Az érett újszülött hypoxiás agysérülése I. Cytotoxicus agyoedema óra rosszul látható agyi struktúrák fokális vagy diffúz echogenitás-fokozódás Késıi kép: a basalis ganglionok súlyos sérülésestatus marmoratus (K.H.Deeg Pädiat.Prax 54, )

15 Az érett újszülött hypoxiás agysérülése II. Parasagittalis sérülés a cortexben és subcorticalisan Bilateralis, szimmetrikus Elsısorban a parietooccipitalis érhatárterületeken Fehérállományi necrosisok (K.H.Deeg Pädiat.Prax 54, )

16 Az érett újszülött hypoxiás agysérülése III. Parasagittalis érhatárterület, mélyen a sulcusban, a kamrai ependymából jövı ventriculofugális és az agyfelszínrıl jövı ventriculopedalis arteriák között A Doppler képen láthatók a ventriculofugális és ventriculopedalis arteriák és a kis avascularis terület a sulcus mélyén (K.H.Deeg Pädiat.Prax 54, )

17 Az érett újszülött hypoxiás agysérülése IV. Hypervascularisatio súlyos asphyxia után 14 nappal a basalis ganglionokban, kezdıdı hypermyelinisatio (parasagittalis metszet) Felszaporodott vascularisatio a basalis ganglionokban és a nagyagy féltekékben két hónappal a súlyos asphyxia után Kamratágulat atrophia miatt (K.H.Deeg Pädiat.Prax 54, )

18 Az érett újszülöttek hypoxiás-ischaemiás idegrendszeri károsodásai Pathologia: Cytotoxicus agyoedema (12-72 óra) Thalamus infarctus (1-3 nap) A szürkeállomány sérülése (>2 hét) A fehérállomány sérülése (>2 hét) A basalis ganglionok sérülése (2 héttıl 9 hónapig Klinikum: 3 stádium súlyosság szerint Prognosis: a 2. stádium %-ban, a 3. stádium és a kóros EEG (low voltage és suppression burst) 20-40%-os halálozást illetve 50%-ban súlyos kimenetelt jelent A sérülések elhelyezkedése alapvetıen függ az érellátástól és az agy fejlettségi szintjétıl Következmény: cerebralis paresis

19 Kivizsgálás és terápia újszülöttkori idegrendszeri kórállapotokban Vizsgálatok Kiterjesztett Apgar score Monitorizálás Fizikális vizsgálati sorfejlıdésneurológia Biokémiai markerek Képalkotó eljárások Elektrofiziológiai vizsgálatok Genetikai vizsgálatok Ismételt vizsgálatoknyomonkövetés Akut ellátás normofunkció fenntartása görcsgátlás tehermentesítés sejt-védelem Tartós kezelés team-munka

20 Terápiás lehetıségek és próbálkozások hypoxiásischaemiás encephalopathiában I. Megelızés Terápiás ablak az inzultustól a reperfúziós szakig (órák!) A vitális paraméterek rendezése (megfelelı ventilláció és perfúzió!) A vérgázok normalizálása Normoglycaemia Folyadék-elektrolit-sav-bázis háztartás rendezése A folyadékbevitel csökkentése (se osm.: 290 mosm/l) A rheológiai viszonyok és az alvadási faktorok optimalizálása Thermoneutrális környezet biztosítása Fertızések kezelése Görcsgátlás Intracraniális nyomáscsökkentés ( Furosemid, Mannisol) Opiát antagonisták (légzésdepresszió és hypothermia ellen, Naloxon)

21 Terápiás lehetıségek és próbálkozások hypoxiás-ischaemiás encephalopathiában II. Excitatorikus aminosav receptorok gátlása pl: Dizolcipin (MK-801), NBQX, glutamát antagonista pl: lamotrigine, topiramate Calcium csatorna blokkolók pl. nicardipine (?), Flunarazine-hypotensio! Lipid-peroxidáció gátlók: oxypurinol, allopurinol, xantin-oxidase gátló, gyökfogók (cholesterol, vitaminok, Deferoxiamin (Desferal), U-7851F megelızi a vasdependens lipidperoxidációt Polyethilénglikol ( kiviszi a szabadgyököt az agyból)-profilaxis!) NO ellenes szerek Phenobarbital Hypothermia A gyulladásos mediátorok hatásának gátlása (thrombocita aktiváló faktor gátlása) GM1 gangliozide, egy membránkomponens, a placentán átjutva védi a fejlıdı agyat a hypoxiától, a membránok integritását biztosítja nerve growth factor -neuroprotektív szer

22 Neuropathológiai elváltozások és utóképek hypoxiás-ischaemiás encephalopathiában érettség szerint Koraszülöttek periventricularis leukomalacia másodlagos periventricularis vérzés Tüneti kép: spasticus mozgászavar: tetraparesis diplegia hemiparesis Érett újszülöttek subcorticalis-corticalis cysták, atrophia selectiv neuronalis necrosis status marmoratus újszülöttkori stroke Tüneti kép: tetraplegia, hemiparesis, mentális lézió Társuló tünetek: epilepsia, sensoros-, kognitív- és magatartászavar, tanulási zavarok

23 A periventricularis sérülés pathomechanizmusa koraszülöttekben Éretlen vascularisatio, pressor-passive keringés Sérülékeny oligodendroglia-prekurzorok Szabadgyök-hatás (hemoglobin-vas) Extracelluláris glutamate Citokinek-gyulladás Apoptosis Gyors-elégtelen myelinisatio-migrácios zavarok Volpe Pediatric Research 50: (2001)

24 A periventricularis leukomalacia kialakulása Focalis: a mély fehérállományban minden sejtelem elpusztul, helyén cysta (long penetrator szint) Diffúz: az oligodendroglia prekurzorok pusztulnak, késıbbi myelinkárosodás, (short penetrator szint) UH-val nem mutatható ki! (J.J.Volpe.Pediatric Research 50: (2001)

25 Perinatális intracraniális vérzések 1. Subdurális vérzés 2. Primer subarachnoideális vérzés 3. Intracerebrális vérzés 4. Periventriculáris-intraventriculáris vérzés Ad 1. Elsısorban érett újszülöttben, traumás, ritka, focalis cerebrális syndroma: hemiparesis, focalis görcs, szem deviáció, homolaterális pupilla abnormalitás Krónikus subdurális effusio Dg: UH, CT Terápa: subdurális punctio, mőtét! Ad 2. Leggyakrabban hypoxiás eredető, jóindulatú, minimális klinikai jel! Jó interictális állapotú újszülött görcsöl. Dg: CT, MR, UH-csak, ha nagy mennyiségő! Prognózis: jó Ad 3. Multifaktoriális: trauma, hypoxia, prematuritás, érfejlıdési rendellenesség Agytörzsi kompresszió tüneti képe, krónikusan hemiparesis a kiterjedéstıl függıen Dg: CT, MR, Prognózis: koraszülöttben igen rossz

26 Periventricularis-intraventriculáris vérzés Incidencia: a 32. gesztációs hét alatt % Neuropathológia: a germinális matrix vérzése ill. vérzéses infarktusa leggyakrabban a thalamus.nucleus caudatus határán indul tenzió kiugrás, vénás pangás, plexus vérzést is okozhat Rizikófaktorok: koraszülöttség, hypoxia, a periventricularis germinális matrix erei Pathogenesis: intravascularis, vascularis, extravascularis faktorok Megelızı hypoxiás-ischaemiás károsodás: PVL, pontin neuronal necrosis Agykamrai nyomásfokozódás és károsodott agyi perfusio: a germinalis matrixban a gliapraecursorok elpusztulnak Károsodik a periventricularis fehérállomány: periventricularis haemorrhagias infarktus Artériás vasospasmus focalis agyi ischaemiával Posthaemorrhagias hydrocephalus (késıi kép) Tünetek: kezdet az elsı napon (50%)-72 órán belül (90%) 1. Klinikailag néma 25-50% 2. Fokozatos romlás: tudatzavar, hypotonia, szemmozgás zavar 3. Gyors romlás, katasztrófa szindróma : általános tünetek, akut anémia, bradycardia, hypotónia, görcs

27 A peri-intraventricularis vérzés (PVH-IVH) stádiumainak gyakorisága és neurológiai következményei Gyakoriság: % neurológiai következmények 10 0 I.st. II.st. III.st. IV.st. 25% 45% 30% 10% spastikus tünetek intelligencia deficit érzékszervi károsodások subependimális vérzés kamrába törı vérzés, dilatatió nélkül oldalkamrát kitöltı vérzés dilatatióval vérzés betör a periventricularis állományba

28 A PVH/IVH kezelése és prognózisa Terápia: a cerebrális perfusio fenntartása, a cerebrális vérnyomás biztosítása, az intracraniális nyomás csökkentése görcsoldás a vitális paraméterek fenntartása a normofunkció fenntartása (vérgázok, ionok, folydékháztartás) A kamradilatáció kialakulása 50%-ban nem progrediál, 50%-ban lassan progrediál 25%-ban spontán regrediál 25 %-ban gyorsan progrediál-posthaemorrhagiás hydrocephalus alakul ki Kezelése: mőtéti (VP shunt, egyéb speciális mőtétek) Prognózis: az állománysérülés jelenlététıl és jellegétıl függ

29 A koraszülöttek agykárosodásának elıfordulása Az USA-ban az 1000 gramm alatti súllyal születettek közel 90 %-a túlélı 10 %-ban fejlıdik ki cerebralis paresis %-ban alakul ki késıbb kognitív deficit és magatartászavar, mely tanulási nehézségekhez vezet! (M. Hack, D. Wilson-Constello, H. Friedmann et al. Arch Pediatr Adolesc Med 154: NS. Wood, N. Markow, K. Costeloe et al. N Engl J Med 343: )

30 A koraszülöttek agysérülésének következményei Az agy fejlıdésének kritikus és sérülékeny ideje a terhességi hét (neurogenesis, migratio, maturatio, apoptosis, synaptogenesis) Periventricularis fehérállomány laesio >cerebralis atrophia, temporalis és visualis kéreg sérülés, elégtelen agyi növekedés Iskoláskorban MR jelek: csökkent agytérfogat, regionális eltérések, csökkent a kérgi szerkezet és az agyfelszínek komplexitása a megértési folyamatok és a térbeli látás sérültek Prognosis: csökkent sensomotoros- és középsı temporalis cortex térfogat > alacsonyabb össz-, performális- és verbális IQ! (B. Vohr, M. Allen N Engl J Med 352; )

31 A koraszülöttek neurológiai károsodásai Pathologia: periventricularis leukomalacia intraventricularis haemorrhagia periventricularis haemorrhagiás infarctus Klinikum: %-ban nincs korai tünet, legfeljebb enyhe tónuszavarok és viselkedészavarok Késıi kép (latencia idı!): spasticus mozgászavar: diplegia, tetraparesis, társuló tünetek: sensoros deficit, görcsök, szellemi károsodás posthaemorrhagiás hydrocephalus-szal szövıdhet! Az ultrahang csak a korai szakban, atrophia és cysták esetén kórjelzı, a diffúz fehérállomány sérülés csak MR vizsgálattal igazolható (M. Mirmiran, P.D. Barnes, K. Keller et al. Peditarics 114(4) )

32 A koraszülöttek hypoxiás-ischaemiás agyi károsodásának ultrahang és MR jelei 1. Átmeneti homogén periventricularis densitásfokozódás frontoparietalisan (29,5 hetesen) 2. Normalizálódott a fehérállomány (34,5 hét) 3. Aznap készült MR felvételen a frontális és parietalis periventricularis zónában enyhe jelintenzitás változás látható Lilan T.L.Sie, Marjo S. van der Knapp et al. AJNR 21: , 2000

33 A koraszülött idegrendszer fejlıdésének jellemzıi Általános szabályoz lyozási éretlenség A fejlıdés s szakaszos Az izomtónus változv ltozékonyabb és extensiós túlsúlyú Idegélettani ok: a corticospinalis pálya éretlenebb, mint a vestibulospinalis és reticulospinalis A mozgásf sfázisok megjelenési sorrendje másm A mozgáskoordin skoordináció gyengébb Gyakoribbak az érzékszervi gyengeségek, gek, figyelemzavarok, alvászavarok, tanulási - és viselkedés s zavarok, kötıdési k nehézs zségek GONDOZÁS ESÉLY???

34 Neurológiai kórjelzı tünetek a 44. gesztációs héten Minor abnormalitások Allen M.C., Capute A.J Intermittáló extenziós tónusfokozódás Enyhe nyaki hypotónia Túl élénk vagy hiányzó ısi reflexek Posturális reflex aszimmetria Tónus vagy ínreflex aszimmetria Gyenge keresı vagy szopóreflex Agyidegek: faciális aszimmetria, bizarr szemmozgások, rövid nystagmus, rövid myoclonus Izgatottság, bágyadtság Hang-túlérzékenység Major abnormalitások Hypotonia: generalizált, nyak-vállöv, törzs, csípı Lemenı nap-tünet Habituáció hiánya: fényre, hangra Kifejezett nyaki extensor, hypertónia (tarkó)

35 Koraszülöttek neurológiai vizsgálata Az agy korai károsodása mindig kóros fejlıdést indít el, ennek mértéke nemcsak a károsodás kiterjedésétıl függ, hanem a kompenzáló mechanizmusok hatásosságától is. A korai neurológiai vizsgálatok prognosztikai értéke bizonytalan!

36 Az éretlen korasz szülöttek idegrendszeri vizsgálat latának fıf szempontjai Korrigált kor! Fizikális-neurológiai vizsgálat-fejkörfogat! (standardizált, összehasonlítható, kontrollálható) Laboratóriumi vizsgálatok A képalkotók döntıek a diagnózis felállításában, az elektrofiziológiai vizsgálatok bizonyos betegségekben kórjelzıek, koraszülöttekben prognosztikai értékük korlátozott Érzékszervi vizsgálatok ( rendszeres kontrollok!) Genetikai vizsgálatok A fejlıdésneurológiai-fejlıdéspszichológiai vizsgálat jelzi az individuális jellemzıket is!!! GONDOZÁS ESÉLY???

37 Fejlıdési zavarok és elıfordul fordulásuk (Blasco) érett kora Cerebrális paresis 0,3-0,5 % (10 x) Mentális retardatió 3 % (5 %) Vakság 0,1-0,5 % (2 %) Siketség 0,1-0,2 % (10 x) Tanulási- és figyelemzavar 5-7 % (8-15 %) Autizmus 0,4 %

38 indirekt ophtalmoscopia LÁTÁSKÁROSODÁS!

39 HALLÁSKÁROSODÁS! objektív audiometria

40 Az igen kissúly lyúak és s extrém m kissúly lyúak fejlıdése Szomatikus jellemzık kétharmaduk kétéves k korra eléri társait, t van aki csak 8 évesen (M. Hack) a tartós s lélegeztetl legeztetés s után n egyharmaduknál l visszatérı légúti betegségek gek 10x-es a hallásk skárosoás enyhe motoros deficit, pl. koordináci ciózavar, finommozgászavar késıi lateralizáci ció szemészeti szeti eltérések (nem ROP) Szellemi fejlıdés 1500 gramm alattiaknál l 80 %-ban% normális IQ, 1000 g alattiaknál l ponttal alacsonyabb normál l sávban s is!(elgen Elgen, Sommerfelt) ) Egyenetlen intelligencia struktúra ra normális IQ mellett egyötödükn knél l koncentráci ció-gyengeség, g, %-ban% iskolai nehézs zség (kognitív-,, percepciós-,, beszédzavar, viselkedészavar) szavar) a 32. hétnh tnél éretlenebbeknél l %-ban% szüks kséges 1-21 éves fejlesztés, s, évhalasztás A pervasiv zavarok aránya 9% (kontroll 3%) Stevenson et al. Pszichoszomatikus zavarok gyakoribbak: alvászavarok, étvágytalanság, g, fejfájás, túlzott t aktivitás, fáradf radékonyság) súlyos károsodk rosodásoktól l mentes koraszülöttekn tteknél, megfelelı családi körülmk lmények mellett normális a fejlıdés s biztosíthat tható!

41 A görcsrohamok definíciója A görcsroham az agymőködés összehangoltságának átmeneti megszakadása a kortikális neuronok hiperszinkron, excesszív kisülései következtében. Epilepszia a kétszer vagy többször ismétlıdı, provokáció nélkül fellépı görcsrohamokkal járó kórállapot, amely többnyire valamely krónikus patológiás állapot (agytumor, agyi dysgenesis, poszttraumás hegesedés) vagy valamely genetikai eltérés talaján alakul ki. Epilepszia szindróma a rohammal, mint elsıdleges tünettel konzekvensen együttjáró klinikai jellemzık (EEG eltérések, életkor, kiváltó tényezık, az öröklıdés módja, a kórlefolyás, a prognózis és a különbözı antiepileptikus kezelések) csoportja.

42 A rohamok osztályozása rohamterjedés szerint A. Fokális hiperexcitábilis területrıl ráterjed a környezı neocortexre illetve az ellenoldali féltekére szekunder generalizációval a subcorticalis régióra B. Primer generalizált rohamok mindkét féltekén szimultán zajlanak

43 Az újszülöttkori görcsök okai I. Ok Kezdet Relatív gyakoriság 0-3 nap >3 nap koraszülött érett Asphyxia * *** *** Agyvérzés * ** ** Hypoglycaemia * ** * Hypocalcaemia * * * ** Meningitis * ** ** Fejlıdési zavar * * ** **

44 Az újszülöttkori görcsök okai II. Agyfejlıdési rendellenességek Genetikai constitutio (kromoszóma rendellenesség) Encephalopathia (metaboliás, spongiform, postasphyxiás) Pyridoxin hiány Toxicus elvonási syndroma Benignus familialis convulsio Ötödnapi görcs Idiopathias

45 Az éretlen agy fokozott ingerlékenységének okai Az újszülöttek %-ában elıfordul valamilyen görcsroham A Ca ++ - és Na + - csatornák viszonylag korán kifejlıdnek Az excitációs szinapszisok korábban fejlıdnek ki, mint az inhibitorosok Az NMDA-receptorok expresszója átmenetileg fokozódik posztnatalisan Az éretlen agyban összetettebb az axonok arborizációja, mint késıbb A gliasejtek eleinte a K + -ionokat kevésbé képesek eltávolítani A GABA az élet korai szakaszában paradox módon excitátoros neurotranszmitterként viselkedik-ez összefügg a klorid ionok magasabb intracelluláris koncentrációjával-a kifelé áramlik az intracelluláris klorid, csökken a negatív töltés, a neuron depolarizálódik Az excitátoros/inhibitoros arány az élet korai szakaszában magasabb

46 A görcsök megjelenési formái Minimális vagy subtilis görcsök Motoros automatizmusok Centrális apnoek Klónusos görcsök a. fokális b. generalizált Tónusos görcsök a. fokális b. generalizált Myoklónusos görcsök a. fokális b. multifokális c. generalizált

47 Az újszülöttkori görcsök klinikai formái I. Intrauterin görcsök: pyridoxin dependencia, agyi dysplasia Korai görcsök jelzett neurológiai érintettséggel (4. napig) Klinikai kép: status, lethargia, hypotonia, szopási nehézség, renyhe reakciókészség vagy izgatottság, tremor Korai görcsök jól lévı újszülöttnél Klinika kép: ritka, ált. a 2. napon lép fel, fokális vagy multifokális kevés neurológiai tünet Ok: primer subarachnoidealis vérzés, lokális intracerebrális vérzés, érelzáródás EEG: interictálisan csaknem normális, ictalisan is csak gócjel látható

48 Klinikai formák II. Késıi megjelenéső görcsök (4. naptól) Klinikai kép: ritkán súlyos, pl. bakteriális meningitis Órákig, napokig tarthat, nem érinti a vegetatív funkciókat Ok: meningitis, metabóliás zavar, pl. hypocalcaemia EEG: klónusos, gyakran fokális, eszméletlenséggel járhat A prognózis jobb, mint a korai görcsnél Myoclonusos görcs vagy korai infantilis spazmus Klinikai kép: hypsarrythmiánál rövidebb görcsök, szaggatott megjelenéssel Ok: általában súlyos organikus károsodás EEG: suppression burst képe

49 Klinikai formák III. Benignus familialis neonatalis konvulzió (2-15. nap) Klinikai kép: gyakran ismétlıdı roham, interictálisan normális status Autosomalis domináns, de van recesszív formája is EEG: görcsjelek láthatók, sokszor klinikai roham nélkül Ötödik napi görcs (3-7. nap) Klinikai kép: jól lévı, érett újszülött. Fokális klónusos vagy multifokális konvulzió apnoeval, soha nem tónusos! Ok: nincs pozitív anamnesztikus és neurológiai adat. Esetleg Zn hiány? EEG: alternáló theta ritmus, theta pointu alternant, normál alvásciklus nincs paroxysmalis jel és alacsony feszültség

50 Vizsgálatok újszülöttkori görcsnél Feltétlenül szükséges: anamnézis, vércukor, ionok, koponya ultrahang haemocultura, lumbalpunctio intrauterin vírusinfekcio kizárása Ha a fentiek negatívok és az újszülött görcsöl: EEG- polygraphia cukor-kromatográfia (galactosaemia) aminósav kromatográfia organikus savvizsgálat képalkotó pyridoxin infúzió

51 Tremor és görcs elkülönítése Szem deviatio Kóros szemmozgás Ingerrel kiváltható Jellegzetes mozgással jár Passzív flexióval a mozgás leállítható TREMOR nincs igen remegés igen GÖRCS van nem klónusos rángás nem

52 Az újszülöttkori görcsök kezelése Gyógyszer Telítı dózis Fenntartó dózis Vérszint Felezési idı Phenobarbital (Gardenal, Sevenal) mg/kg iv. 3-4 mg/kg/die 2 részletben mikrogramm/ml 100 óra Phenytoin (Epanutin, Diphedan) mg/kg iv. 2-5 mg/kg/die 4 részletben Mikrogramm/ml 100 óra Diazepam (Seduxen, Stezolid, D-Desitin) 0,25-1,0 mg iv, r. 0,7-2,7 mg/ó inf. Ismételhetı 4-6x 24 óráig mikrogr/ml óra Clonazepam (Rivotril) 0,01-0,03 mg/tskg/die Max. 0,1 mg/kg/die óra Primidone (Sertan) mg/kg mg/kg, 3 részletben 5-12 mikrogr/ml változó Carbamazepine (Tegretol szirup) 1 éves korig mg/die 8-12 mikrogr/ml Lidocain (lignocain) 4 mg/kg/ó Napi 1 mg/kg-al 3-6 mikrogr/ml 3 óra csökkenteni

53 Az újszülöttkori görcsök akut kezelése A légzés biztosítása A keringés támogatása Hypoglycaemia esetén: 10%-os glucose oldat, 2 ml/tskg iv., majd folyamatosan infúzióban 5-7 ml/tskg/perc Agyoedema esetén óvatos dehidrálás (Furosemid) Szükség szerint: 5%-os Ca gluconat 4ml/tskg iv %-os Mg-szulfát 0,2 ml/tskg iv., im. Pyridoxin: mg/kg iv Antikonvulzív kezelés: elsıvonalbeli-phenobarbital (Gardenal) telítı dózisban, másodvonalbeliek-benzodiazepinek: diazepam (Seduxen) 0,1 mg/tskg iv (emelhetı!) (antidotum: Anexate) lorazepam, clonazepam (Rivotril): 0,05-0,1 mg/tskg iv., midazolam: ug/kg/ó lignocain 4mg/kg-2 mg/kg/ó phenytoin (Epanutin) 20 mg/tskg (1 mg/tskg/min inf) paraldehyd

54 Újabb, ritkán alkalmazott antikonvulzívumok Vigabatrin (Sabril)-a GABA strukturális analógja Lamotrigin (Lamictal)-feszültségfüggı Na csatorna blokkoló gátolja a glutamat hatást Oxcarbazepine-carbamazepine rezisztens esetekben is hat! Topiramate-az AMPA és KA receptorokon gátolja a glutamat-ot Nincsenek neonatológiai tapasztalatok!

55 Az utánvizsgálati rendszer neonatológus fejlıdésneurológus fejlıdéspszichológus ROP szőrés, látásvizsgálat, VEP hallásszőrés, OAE, BERA agykárosodás? koponya echo MRI, CT EEG, polygraphia, kiváltott válasz fejlıdési szint (FQ) Brunet-Lézine teszt Bayley teszt anya, család, szociális helyzet látásélesség rövidlátás kancsalság terápiás terv (Katona módszer) fejlesztési terv*módszerek: Petı, Dévény, Gézengúz, HRG, Korai Fejlesztı... FQ-IQ receptív és expresszív beszéd vizsgálat látásvizsgálat hallásvizsgálat 2., 3., 5.,6. évben kontroll egyéni fejlesztés megszervezése megfelelı közösségben verbális, nonverbális IQ OWI-Wechsler, Bender, rajzteszt részképesség (Sindelar) figyelem-magatartászavar (Pieron) kontroll: az elsı tanév után beiskolázás iskolaérettségi vizsgálat

56 Képességcsoportok Motoros: Adaptációs: Kommunikatív: Szociális: nagy- és finom mozgások, koordináció, egyensúly (forgás, felállás, futás, rajzolás, építés) problémamegoldó és manipulatív készségek, interakció a környezettel mások megértése és önmaga kifejezése verbális és nonverbális úton más személyekkel való kapcsolat módja (mosoly, idegenek felismerése kornak megfelelı játék)

57 A motorium fejlıdése

58 A cerebralis paresis jellemzıi Definito: non-progresszív agyi eredető bénulás, mely korai agykárosodásra vezethetı vissza Elıfordulás: 2-4 /1000 élveszülött 1500 g alatt 2-4 %, 1000 g alatt % Tünetek: dominál a mozgászavar (centrális paresis, dystonia,athetosis) 15 %-ban epilepsia %-ban érzékszervi károsodások 15 %-ban mentális sérülés finommozgás zavarok, viselkedési és tanulási zavarok Terápia: korai, individuális, intenzív fejlesztés teammunkában Prognózis: rendszeres fejlesztés mellett nagy egyéni variációk lehetnek

59 Sindelar teszt (a részképességek vizsgálata) Készség jó közepes gyenge Figyelem (tartóss sság) Észlelés vizuális verbális akusztikus téri orientáci ció Intermodális integráci ció Emlékezet szeriális lis,, vizuális, verbális akusztikus Intermodális szeriális Beszédmotorika Vizuo-motoros koordináci ció

60

61

62 A fejlesztés stratégi giái A gyerekre fókuszáló programok típusai: az állapotukból adódó speciális igényeiknek megfelelı feltételek biztosítása: habilitáció, rehabilitáció, serkentés, fejlesztés, terápia A szülıkre fókuszáló programok céljai: redefiníció: a gyerekkel kapcsolatos elvárások, percepciók optimalizálása tanítás: a fejlıdésre, gondozásra, nevelésre vonatkozó tudás bıvítése, készségek fejlesztése tanácsadás: a szülıi szerephez, életvezetéshez A közös fókuszú programok a fentiek kombinációját adják

63 A sérült s koraszülött, újszülött kezelésének szempontjai I. ÚJSZÜLÖTTKOR-KORAI CSECSEMİKOR Korai neurológiai diagnózis (komplex kivizsgálás!) A képességek pontos felmérése (team-munka) A terápiás terv felállítása (a szülıkkel egyeztetés) A neurohabilitáció mielıbbi megkezdése CSECSEMİKOR A kezelés és fejlesztés egységének biztosítása (az egyéni terápiás terv újragondolása) A neurohabilitáció befejeztével újabb módszerek alkalmazása, pl. konduktív pedagógia, korai értelmi (gyógypedagógiai) fejlesztés, egyéb kombinált, komplex fejlesztések, döntıen szenzoros illérzékszervi fejlesztések

64 A sérült s koraszülött, újszülött kezelésének szempontjai II. KISDEDKOR Szegregáció vagy integráció? A sérülés jellegétıl és súlyosságától függıen-családi körülmények! Konduktív pedagógia és/vagy más KISGYERMEKKOR Tartós, elsısorban motoros károsodás esetén a konduktív nevelés folytatása, Az önellátás, szocializáció és a tanulás elısegítése (óvoda, iskola)- konduktív pedagógia GYERMEKKOR-SERDÜLİKOR Az integráció elısegítése-pályaválasztás-konduktív pedagógia

65 A Petı módszer, a konduktív v pedagógia gia jellemzıi Cél: komplex nevelés a mozgássérült ember fejlesztésére dysfunctióból orthofunctió elérése Jellege: komplex, centrális és perifériás támadáspontú Alkalmazhatóság: központi idegrendszeri sérülésekre és perifériás léziókra pl. plexus sérülés is Idıbelisége: hat hónapos kor utáni kezdettıl minden életkorban Módszere: a mozgástudatosság kialakítása, az aktivitásra nevelés, izomerı fokozása, a kontraktúrák kialakulásának megakadályozása, a túlmozgások, kényszermozgások megfékezése, a mozgásdinamika és -harmónia, az önállóság elérése, emellett a személyiség fejlesztése és szocializációja Más módszerek alkalmazásának egyidejőségét nem zárja ki

A gyermekkori epilepsziák felismerése

A gyermekkori epilepsziák felismerése A gyermekkori epilepsziák felismerése Dr. med. habil. Fogarasi András Tudományos igazgató Bethesda Gyermekkórház, Budapest fogarasi@bethesda.hu Tel: 4222-875 Fıbb lépések Felismerés Diagnózis Klasszifikáció

Részletesebben

GYERMEKNEUROLÓGIAI ESETEK PREAHOSPITÁLIS ELLÁTÁSA. Krivácsy Péter

GYERMEKNEUROLÓGIAI ESETEK PREAHOSPITÁLIS ELLÁTÁSA. Krivácsy Péter GYERMEKNEUROLÓGIAI ESETEK PREAHOSPITÁLIS ELLÁTÁSA Krivácsy Péter Témák Fejfájás Görcsállapotok Status epilepticus Eszméletzavarok V-P shunt Előfordulás Jellemzők Tünettan Ellátás Praktikák Fejfájás 6-7

Részletesebben

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1.

Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése. Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. Újszülöttek és koraszülöttek újraélesztése Dr. Szabó Miklós 2010. Április 1. A megszületéskor adaptálódik 1/ légzés, keringés, idegi mőködések, érzékszervek metabolizmus, tápcsatorna, kültakaró, immunrendszer,

Részletesebben

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia

Mentális retardáció BNO 10 (F70-79) BNO-10 BNO-10 BNO-10. Mentális retardáció és pszichopatológia BNO 10 (F70-79) Mentális retardáció Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Abbamaradt vagy nem teljes mentális fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké amelyek

Részletesebben

GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT

GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT GYAKORLATI GYERMEKGYÓGYÁSZAT AZ INTENZÍV ELLÁTÁST IGÉNYELT KORASZÜLÖTTEK OTTHONI ELLÁTÁSA ÉS TÁPLÁLÁSA Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Medico Uno Rt. 2007. április 5. 2 TARTALOM

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Neurológiai Továbbképzı Tanfolyam Pécs, 2008. Bors László PTE Neurológiai Klinika

Neurológiai Továbbképzı Tanfolyam Pécs, 2008. Bors László PTE Neurológiai Klinika SCLEROSIS MULTIPLEX A GYAKORLATBAN Neurológiai Továbbképzı Tanfolyam Pécs, 2008. Bors László PTE Neurológiai Klinika NEM EGYSÉGES A KLINIKAI MEGJELENÉS NEM EGYSÉGES A PATHOLÓGIA NEM EGYSÉGES A PATHOGENETIKA

Részletesebben

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

A szédülő beteg vizsgálata. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. A szédülő beteg vizsgálata A diagnózis alapjai: I. részletes anamnézis II. fizikális vizsgálat III. eszközös diagnosztikai módszrek:

Részletesebben

Etiológia. Epidemiológia. Patofiziológia. Terápia

Etiológia. Epidemiológia. Patofiziológia. Terápia Etiológia Epidemiológia Patofiziológia Terápia Szisztémás betegség időszakában vagy jól dokumentált agyi történéssel szoros időbeli kapcsolatban jelentkező roham. Szinonímák: alkalmi reaktív provokált

Részletesebben

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Epilepszia mőtéti m ti kezelése Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Az epilepsziasebészet szet helye az epilepszia terápi piájában 2005-ben Epilepszia prevalenciája: 0,5-1 % kb. 20-30%-ban az epilepszia

Részletesebben

A fizika törvényei szerint bántalmazás vagy baleset

A fizika törvényei szerint bántalmazás vagy baleset A fizika törvényei szerint bántalmazás vagy baleset Ferenczi Andrea, Czégeni Árpád Attila Gárdos László Zala Megyei Kórház Bántalmazás vagy baleset Csecsemőket és kisdedeket ért súlyos sérülések esetén

Részletesebben

HSV encephalitist követő encephalopathia

HSV encephalitist követő encephalopathia HSV encephalitist követő encephalopathia esetbemutatás Dr. Dobner I. Sarolta, Dr. Újhelyi Enikő, Dr. Gondos Enikő, Dr. Somlai Ágnes, Kolozsi Tímea, Dr. Liptai Zoltán 2013.12.06. 18 hó, fiú Érdemi megbetegedés

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél

Célkitőzések. A keringésmegállás etiológiája (2) A keringésmegállás etiológiája (1) A keringésleálláshoz vezetı út gyermekeknél Célkitőzések A kritikus állapotú gyermek felismerése, vizsgálata (és kezelése) Szentirmai Csaba SE AITK, SE I. Gyermekklinika A kritikus állapotú gyermek felismerése A keringési- és a légzési jeleinek

Részletesebben

Epilepszia. Dr. Barsi Péter SE MR Kutatóközpont, Budapest

Epilepszia. Dr. Barsi Péter SE MR Kutatóközpont, Budapest A kérőlaptól a diagnózisig - MR vizsgálatok a gyakorlatban ( Amit tudni akarsz az MR-ről ) Tanfolyam orvosoknak és radiográfusoknak Mediworld Plus Diagnosztikai Kft, Székesfehérvár, 2013. május 24 Epilepszia

Részletesebben

Mentális retardáció komplex kezelése. Készítette: Dr. Hódy Szilvia

Mentális retardáció komplex kezelése. Készítette: Dr. Hódy Szilvia Mentális retardáció komplex kezelése Készítette: Dr. Hódy Szilvia Mentális retardáció Az emberek között jelentős különbségek vannak értelmi képességeiket illetően. Korunk civilizációs társadalmában könnyebben

Részletesebben

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07.

Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi. Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Várandósok, szoptató anyák, kisgyermekesek foglalkozásegészségügyi problémái Dr. Brunner Péter 2012. 03. 07. Sérülékeny csoportok A munkaképes korú férfi munkavállalóknál sérülékenyebbek (vulnerábilis

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Commotio cerebri (enyhe és közepes fokú koponya- és agysérülés)

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Commotio cerebri (enyhe és közepes fokú koponya- és agysérülés) Commotio cerebri (enyhe és közepes fokú koponya- és agysérülés) Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció és alapvetõ megállapítások A koponya sérülései következtében funkcionális és

Részletesebben

2008. 12. 04. Sebık Ágnes

2008. 12. 04. Sebık Ágnes Öröklıdı izombetegségek 2008. 12. 04. Sebık Ágnes Izombetegség gyanúja esetén Anamnézis 1. Negatív és pozitív tünetek 2. Idıbeliség 3. Családi anamnézis 4. Kiváltó tényezık Fizikális vizsgálat 5. Az izomérintettség

Részletesebben

Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor

Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor Salomváry Bernadett, Korányi Katalin, Somlai Judit, P. Nagy Gábor Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Országos Onkológiai Intézet, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Országos Klinikai Idegtudományi

Részletesebben

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok

Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Újszülöttkori szőrıvizsgálatok Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 Mirıl lesz szó? 1. Újszülöttkori szőrıvizsgálatok szabályozása. 2. Fejlıdési rendellenességek szőrése. 3. Anyagcsere-betegségek

Részletesebben

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest

Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai. Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Nanosomia A kivizsgálás indikációi, irányai Dr. Halász Zita egyetemi docens Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest Az ideális növekedés alapfeltétele adequat táplálkozás, energia bevitel krónikus

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Stroke-betegek ápolása Papp László Tartalom Emlékeztetı: a stroke klinikumi alapjai A stroke prevenciója A stroke típusai, ápolási feladatok az egyes típusok

Részletesebben

Az újszülöttek ellátása Széll András

Az újszülöttek ellátása Széll András Az újszülöttek ellátása Széll András Peter Cerny Alapítvány Az újszülöttellátás célja A cardiorespiratoricus adaptatio elősegítése Az adaptatiót zavaró tényezők kiküszöbölése A megzavart adaptatio élettani

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció

Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció A kérőlaptól a diagnózisig - MR tanfolyam orvosoknak és szakdolgozóknak "Amit tudni akarsz az MR-ről..." Bajcsy-Zsilinszky Kórház, 2014. május 9 Fejlődési rendellenességek felnőttkori manifesztáció Dr.

Részletesebben

periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a

periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a periarrest állapot: 14-600 /100 ezer terhesség cardiac arrest: 3-5/ 100 ezer terhesség a terhes nő resustitatioja= két páciens/ anya és magzat/ a magzati túlélés legjobb lehetősége az anya túlélése fontos

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter

Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Neurológiai szakápolástan 2007-2008/I. szemeszter Idegrendszeri daganatos betegségben szenvedık ápolása Papp László Az idegrendszer daganatainak klinikumi összefoglalása Daganatok típusai Primer/szekunder

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újszülöttkori thrombocytopenia Újszülöttkori thrombocytopenia Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Az irányelvet összeállította: dr. Balogh Lídia Definíció és alapvetõ megállapítások Thrombocytopeniáról akkor beszélünk,

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Görcsállapotok HEMS eljárásrend

Görcsállapotok HEMS eljárásrend Görcsállapotok HEMS eljárásrend Szerzők Jóváhagyta Verzió / dátum v1.2 2013.11.20. Érvényes 2014.12.31. Vonatkozik JOGOK Dr. Kiss Miklós, Dr. Füredi Gábor Dr. Hetzman T. Lászó orvos igazgató Magyar Légimentő

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3.

Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Újszülöttkori-csecsemőkori transzfúziók sajátosságai,transzfúziók indikációja Prof. Dr. Machay Tamás Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 2013.Május 3. Az újszülöttkori anaemia okai Fiziológiás anaemia

Részletesebben

Az agyhalál megállapítása

Az agyhalál megállapítása ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT Az agyhalál megállapítása Szervkoordinációs Iroda Mihály Sándor Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda Transzplantációs koordináció, mint az ápolás speciális

Részletesebben

STROKE PÁPAI TIBOR 1

STROKE PÁPAI TIBOR 1 STROKE PÁPAI TIBOR 1 Agyi térszűkítő folyamatok A koponya belső ürege zárt tér Agyburkok liquor agyállomány vér AGYÁLLOMÁNY COMPRESSIOJA KOPONYAŰRI NYOMÁSFOKOZÓDÁS koponyaűr beszűkül Vérzés Oedema Daganat

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Antitest-mediált encephalitisek

Antitest-mediált encephalitisek Antitest-mediált encephalitisek Dr. Simó Magdolna Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika II.Terápiás Aferezis Konferencia 2013. szeptember 27. Autoimmun encephalopathiák Antitestek neuron ill. glia sejtfelszíni

Részletesebben

Gyermekkori endokrin riumi diagnosztikája

Gyermekkori endokrin riumi diagnosztikája Gyermekkori endokrin betegségek gek laboratóriumi riumi diagnosztikája Dr.Sz Szőts PéterP Tibor Ph.D..D., c. egyetemi docens. Erzsébet KórhK rház z Gyermekosztály, Hódmezıvásárhely Veleszületett letett

Részletesebben

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus

III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák. III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus III./3.2.3.3. Egyes dystonia szindrómák III./3.2.3.3.1. Blepharospasmus A blepharospasmus jellemzője a szemrést záró izomzat (m. orbicularis oculi) tartós vagy intermittáló, kétoldali akaratlan kontrakciója.

Részletesebben

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete A VHL szindróma egy nagyon ritka (1/100 000) örökletes genetikai rendellenesség, aminek a betegségként történő megjelenése (manifesztálódása)

Részletesebben

Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa

Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa Epilepszia és s epilepsziás rohamok diagnózisa Janszky József Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Epilepsziás s roham definíci ciója Objektív vagy szubjektív klinikai tünetek Ok: agyi neuronpopuláció

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Hypothyreosis és s terhesség. Anya, magzat,újsz

Hypothyreosis és s terhesség. Anya, magzat,újsz Hypothyreosis és s terhesség. Anya, magzat,újsz jszülött. Dr. Molnár Ildikó Immunendokrinológia, EndoMed, Debrecen Hypothyreosishoz vezet okok Nknél l 7.5%, férfiaknf rfiaknál l 2.8% (> 10 miu/ml TSH)

Részletesebben

BPPV, krónikus szubjektív szédülés, vertebrobasilaris stroke. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28.

BPPV, krónikus szubjektív szédülés, vertebrobasilaris stroke. Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. BPPV, krónikus szubjektív szédülés, vertebrobasilaris stroke Dr. Mike Andrea Pécs, 2013. november 28. 1. Belszervi kórképek (50%): Etiológia: Preszinkopés szédülés ortoszatikus hipotenzió, vazovagalis

Részletesebben

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása)

A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) A World Health Organisation diagnosztikus rendszerébõl BNO-10 (1995) (Az ICD-10, 1992 fordítása) F84 - Pervasiv fejlõdési zavarok A zavaroknak egy olyan alcsoportja, melyben a reciprok szociális interakciók,

Részletesebben

A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest

A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest A neurológia tárgya és a neurológiai diagnózis Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest neuro- = ideglogia = valaminek a tudása, λέγω (lego), beszélni A teljes országban, érvényes működési nyilvántartással

Részletesebben

A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége

A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége A thromboembóliás betegségek prevenciója és népegészségügyi jelentısége Prof. Dr. Domján Gyula Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Népegészségtani Intézet Bevezetı gondolatok A VTE Magyarországon

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 9.

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 9. Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 9. 1 Miről lesz szó? I. AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG (SHOCK)

Részletesebben

Anisocoria. Anisocoria

Anisocoria. Anisocoria Anisocoria Orvosa anisocoriát állapít meg. Ebben az esetben a jobb és a bal szem pupillája nem azonos nagyságú. Kisfokú anisocoria, azaz a pupillák méretének különbözősége, fiziológiás. Előfordul, hogy

Részletesebben

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI

A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI ph, normálértékek ph = a H-koncentráció negativ tizes alapú logaritmusa a H koncentrációt a vérben a CO2 és a HCO3- közti egyensúly határozza meg CO2 + H2O H2CO3 HCO3- + H+

Részletesebben

Syncope: mi köze k. a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika

Syncope: mi köze k. a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Syncope: mi köze k a neurológusnak? Janszky JózsefJ Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Ritka neurológiai kórképek ritkán járhatnak syncopéval Parkinson kórban ritkán és a multiszisztémás atrófia

Részletesebben

neuropathiák a gyakorlatban

neuropathiák a gyakorlatban neuropathiák a gyakorlatban Prof. Dr. Illés Zsolt Oxford, Church College neurológiai alapelv lézió helye hol van? centrum periféria tünetek oka: betegség lézió helye? rendszer struktúra lézió helye: struktúra

Részletesebben

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest

Dr. Tóth Miklós. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. Belgyógyászati Klinika. Budapest A laboratóriumi vizsgálatok szerepe a hypercalcaemiák differenciál-diagnosztikájában és a betegségek nyomonkövetésében Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesületének kongresszusa 2007. augusztus

Részletesebben

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban A diagnózishoz elengedhetetlen Segít a patofiziológia megértésében LEMS, MMN, AMAN Elektrofiziológia

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

BETEGELLÁTÁS IDEGGYÓGYÁSZATI MEGBETEGEDÉSEKBEN

BETEGELLÁTÁS IDEGGYÓGYÁSZATI MEGBETEGEDÉSEKBEN 1 BETEGELLÁTÁS IDEGGYÓGYÁSZATI MEGBETEGEDÉSEKBEN 2 Monitorizálás Általános monitorizálás 3 Pulzus Vérnyomás Légzés SpO2 Testhőmérséklet Diuresis Folyadékegyensúly Széklet Tápláltsági állapot Neurológiai

Részletesebben

Gyermekkori neuroinfekciók intenzív ellátása

Gyermekkori neuroinfekciók intenzív ellátása Gyermekkori neuroinfekciók intenzív ellátása Ujhelyi Enikő dr. phd Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Budapest Gyermekintenzív Osztály MSOTKE 2012.11.9-10 Székesfehérvár Gyorsan ölő infekciók

Részletesebben

A halál klinikai meghatározása

A halál klinikai meghatározása A halál klinikai meghatározása Jogi és etikai problémák halálközelben Dr. Kovács Judit, aneszteziológus, intenziv terápiás főorvos Tanatológia Konferencia, 2014 Mi a halál? Mi történik, amikor maghalunk?

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI

TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI CSOMAGOK TÉRÍTÉSI DIJAI TÁJÉKOZTATÓ ÁRLISTA MŰTÉTI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ, ILLETVE MŰTÉTI BEAVATKOZÁST NEM IGÉNYLŐ MEGBETEGEDÉSEK FEKVŐBETEG ELLÁTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A JÁRÓBETEGELLÁTÁS KERETÉBEN VÉGZETT VIZSGÁLATOK,

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05.

Gyakorló ápoló képzés 2012.06.05. Jellemzők, rehabilitáció A hallási fogyatékos emberek Halláskárosodás- a populáció 10%-a Hanghullámok gyakorisága, frekvenciája = Hz; Hangerő = db Az emberi fül 20-20 000 Hz-t érzékel, Emberi beszéd kb.

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

A mozgásszervi fogyatékosok

A mozgásszervi fogyatékosok Okok, következmények, rehabilitáció A mozgásszervi fogyatékosok A mozgásszerv: tartó és mozgatóapparátus A fogalom definíciója, gyakorlati szempontok alapján: Mozgásfogyatékos az a személy, akinél aktív

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez?

A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? A ferde fejtartás szemészeti okai Mikor forduljunk gyermekszemészhez? Serfőző Csilla, Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Optik-Med Kft., Novaset Kft. Soproni Anna, Szemészeti Magánrendelő, Budapest

Részletesebben

A mozgások supraspinalis szervezıdése

A mozgások supraspinalis szervezıdése A mozgások supraspinalis szervezıdése A motoros rendszer szervezıdése A motoros tevékenység elhatározása Asszociációs kéreg Basalis ganglionok Cerebellum Thalamus Sensoros információ TERV PROGRAM Primaer

Részletesebben

Monitorozás az intenzív osztályon. Neuromonitorozás

Monitorozás az intenzív osztályon. Neuromonitorozás Monitorozás az intenzív osztályon Neuromonitorozás Lehetőségek A fizikális státusz megítélése Neurológiai tünetek: pupillák, cornea reflex, szemállás, arcasymmetria, paresis, tudatállapot Skálák: GCS,

Részletesebben

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük)

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük) Hypertónia Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Oliver Rácz 2009 1 Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) Erő, amellyel a vér az erek (artériák) falára hat (ezt

Részletesebben

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika

Koraszülött és újszülött szállítás. Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Koraszülött és újszülött szállítás Dr. Nagy Andrea DEOEC Gyermekklinika Mozgó Intenzív Osztály mnicu Összetétele: Nagy gyakorlatú intenzíves szakasszisztens Neonatológiában jártas orvos Mentőgépkocsivezető

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Afázi ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Dr. Janszky József egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Beszéd Gyermekkorban a külsı beszéd fokozatosan internalizálódik

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Demyelinisatios betegségek

Demyelinisatios betegségek Demyelinisatios betegségek Dr. Zsigmond Ildikó MR Kutatóközpont, Mediworld Plus Kft., Mediworld Diagnosztika Kft. 2013. május 24. Székesfehérvár A fehérállomány: - Az idegsejtek velőshüvellyel borított

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2015.Március 16 1 THROMBOSISOK. ANTI-THROMBOTIKUS KEZELÉS ÉS ENNEK FOGÁSZATI

Részletesebben

Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II. Janszky József Egyetemi adjunktus

Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II. Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepszia és epilepsziás rohamok I-II Janszky József Egyetemi adjunktus Epilepsziás roham definíciója Objektív vagy szubjektív klinikai tünetek Ok: agyi neuronpopuláció abnormálisan synchron aktivációja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2342-06 Intenzív betegellátás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Analgetikumok vesekárosító hatása

Analgetikumok vesekárosító hatása Analgetikumok vesekárosító hatása Nagy Judit Harkány, 2010. Előadás vázlata Leggyakoribb vesekárosító analgetikumok Vesekárosodásra hajlamosító tényezők Analgetikumok okozta vesekárosodások leggyakoribb

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak

Hypoxia oxigénhiány. Definíció és alapfogalmak Hypoxia oxigénhiány Rácz Olivér és Dombrovský Péter Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Šafárik Egyetem, Orvosi Kar hypoxmisk 1 Definíció és alapfogalmak Hypoxia szöveti oxigénhiány Hypoxémia alacsony O

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete A. aff. A. eff. H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete Bowman-tok Tubulusfolyadék Podocyta-nyúlványok Proximalis tubulus Mesangialis sejtek Basalis membrán Glomeruluskapilláris Endothelsejt

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben