KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN"

Átírás

1 KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (továbbiakban a Kar) kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását szabályozza. A szabályzat szövegét a Hallgatói Képviselet (továbbiakban HK) Kollégiumi Hallgatói Bizottságának (továbbiakban KHB) albizottsága, a Kollégiumi Felvételi Bizottság (továbbiakban KFB) alkotja. A felvételi szabályzat a Kar számára rendelkezésre álló valamennyi kollégiumi férőhelyre vonatkozik. A kollégiumi férőhelyek odaítéléséről a KFB dönt az alábbi irányelvek szerint. 2. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok az alapképzésben és mesterképzésben részt vevő, illetve ösztöndíjas külföldi hallgatók, akik augusztus óra határidőig a kiírásnak megfelelő kollégiumi felvételi pályázatot adtak le (továbbiakban: a kollégiumi elhelyezésre jogosultak). A kollégiumi elhelyezés kezdete és vége a beköltözéskor aláírt Bentlakási Megállapodásban van rögzítve. A kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában kollégiumi térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybe vételével összefüggő díj tartozása nincs [TJSZ 18. (12)]. A kollégiumokba való beköltözés és a kollégiumokból való kiköltözés pontos menetrendje a https://kfr.sch.bme.hu oldalon érhető el. 2.1 A férőhely odaítélésének szempontjai A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai (továbbiakban: hagyományos eljárás) a tanulmányi eredmény (maximum 100 pont), közösségi tevékenység (maximum 100 pont) és az esetleges fegyelmi pontok. Ezek összege a kollégiumi felvételi pontszám. Amennyiben a hallgató pályázata a hagyományos eljárás során elutasításra kerül, a szociális rászorultság mértékét vesszük figyelembe (maximum 100 pont, lásd: pont), amennyiben a hallgató érvényes szociális pályázatot ad le erre a célra. Egyéb esetekben a 2.2 pont a mérvadó Közösségi pontok A közösségi pontot a pályázók az öntevékeny körökön belüli munkájukért kapják (elmúlt két hazai aktív félév alapján). A pontokat a KHB javaslatát figyelembe véve ítélik oda. A közösségi pontszámokkal kapcsolatban a pályázóknak legkésőbb a férőhely igénylések beadási határidejéig van felszólalási joguk a KHB-nál a címen. 1 / 8

2 A pontok számításának képlete: A mesterképzésre jelentkező, eddig is a Karra járó hallgatók közösségi pontjainak elbírálása az alapképzésre járó hallgatókéval megegyező módon történik. A mesterképzésre jelentkező, eddig nem a Karra járó hallgatóknak csak az alábbi határidőig beküldött, közösségben végzett munkáról szóló szöveges beszámoló és csatolt igazolások ellenében tud a KHB közösségi pontot számolni. Az igazolásokat elektronikus úton kell eljuttatni a KHB címére: A levelek beérkezési határideje: július óra Tanulmányi pontok BSc képzésen lévő hallgatók A pályázó tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pontban részesül. A számítás alapja az előző két aktív hazai félév ösztöndíjindexének századra kerekített számtani átlaga [TVSZ 29. (w)] (továbbiakban: átlag). Amennyiben csak egy aktív féléve volt a pályázónak, úgy egy féléves átlaga kerül figyelembe vételre. A tanulmányi pont minden kollégiumi hallgatói csoportban külön kerül meghatározásra olyan módon, hogy a 2.0-ás átlagra 0, a kollégiumi hallgatói csoport (továbbiakban: khcs) legjobb pontszámát elért, de még nem tanulmányi kedvezményezett (a khcs felső 20%-a) tagjának 100 pont jár, a kettő között lineáris az eloszlás. Szakirányos kollégiumi hallgatói csoportba azok kerülnek, akik már legalább két féléve megkezdték (fő) szakirányukat. A végső tanulmányi pontszám a kapott pontok kerekítés nélküli egész része. A 2.0-ás átlagot el nem érő hallgató a tanulmányi okból elutasított kategóriába kerül, tanulmányi pontszáma a következőképp alakul: 0.0: -100 pont, 2.0: 0 pont, közte lineáris skála. A KFB a következő kollégiumi hallgatói csoportokkal számol: BSc Mérnök Informatikus BSc Villamosmérnök BSc Mérnök Informatikus szakirány BSc Villamosmérnök szakirány MSc elsős MSc Mérnök Informatikus MSc Villamosmérnök MSc Egészségügyi Mérnök MSc Gazdaságinformatikus 2 / 8

3 Az ösztöndíjindex kiszámításának képlete: Első aktív félévüket megkezdő BSc képzésen lévő hallgatók A kollégiumba jelentkezett hallgatókat az egyetemi felvételi pontszámuk alapján rangsoroljuk. A számukra fenntartott férőhelyek maximum 10%-át ezen sorrend alapján töltjük fel. Az így felvételt nem nyert hallgatók kollégiumi férőhelyre kizárólag szociális úton pályázhatnak. Részletes tájékoztató a GólyaDVD-n, a https://szoc.sc.bme.hu és a https://kfr.sch.bme.hu oldalakon találhatóak. A jelentkezési határidő mindkét oldalon: augusztus óra Minden frissen felvett BSc hallgatónak, aki szeretne kollégiumi férőhelyre pályázni, kötelező leadnia a szociális pályázatot. Második aktív félévüket megkezdő BSc képzésen lévő hallgatók A második aktív félévüket megkezdő BSc-s hallgatóknál a tanulmányi pontok pozitív érték esetén 1.5- tel kerülnek felszorzásra, negatív esetben 1.5-tel kerülnek elosztásra. MSc képzésen lévő hallgatók Első aktív félévüket megkezdő MSc képzésen lévő hallgatók A tanulmányi pont minden kollégiumi hallgatói csoportban külön kerül meghatározásra olyan módon, hogy a záróvizsga dolgozat pontszámának duplázása után, 36 pontra 0, a khcs legjobb pontszámát elért, de még nem tanulmányi kedvezményezett (a khcs felső 20%-a) tagjának 100 pont jár, a kettő között lineáris az eloszlás. A 36 pontot el nem érő hallgató a tanulmányi okból elutasított kategóriába kerül, tanulmányi pontszáma a következőképp alakul: 0: -100 pont, 36: 0 pont, közte lineáris skála. Minden más rendszerben írt felvételi megfeleltetéséről a KFB dönt egyéni hatáskörében. Nem az első aktív félévüket megkezdő MSc képzésen lévő hallgatók Ezen hallgatók tanulmányi pontszámának kiszámítási módja megegyezik a BSc-s hallgatók pontszámításával. Rájuk a 1.5-ös szorzó nem vonatkozik Szociális pontok A szociális alapon történő pályázás esetén a bemutatandó igazolások listája és a pályázati kiírás a https://szoc.sc.bme.hu címen található meg. Amennyiben a pályázó nem jelenik meg az előre meghirdetett bemutatási időpontban, pályázata automatikusan elutasításra kerül. Az egyes körülményekre adható pontszámokat a TJSZ 2. melléklete tartalmazza, amely a címen érhető el. A szociális alapú pályázás menete megegyezik a szociális támogatás pályázásával. A jelentkezés részletei megtekinthetők lesznek a https://szoc.sc.bme.hu weboldalon. Csupán azon hallgatóknak tudjuk elfogadni a pályázatát, akik elektronikusan jelentkeztek augusztus :00-ig. A 3 / 8

4 szükséges iratokat a jelentkezési határidőig kell feltölteni a https://szoc.sc.bme.hu oldalon ismertetett módon. FIGYELEM! Hiánypótlás nincs, illetve ez nem szociális támogatás elbírálási időpontja! Amennyiben a hiánytalan szociális pályázatot bemutató hallgatók nem nyernek férőhelyet a hagyományos eljárásban, részükre szociális helyzetük alapján a KFB férőhelyet ítélhet maximum 30 főig. Szociális pályázat útján a pályázónak nincs lehetősége kollégiumot választani. Az ő kiértesítésük a többi pályázat eredményhirdetésével egy időben történik Fegyelmi pontok A fegyelmi pontok a következőképp számítanak bele a kollégiumi felvételi pontszámba: Amennyiben az adott hallgatónak 10-nél kevesebb fegyelmi pontja volt az aktuális jelentkezési időszak előtti félévben, úgy a felvételi pontszáma csökken ezen pontok számával. Amennyiben a fegyelmi pontok száma elérte a 10-et és sor került fegyelmi eljárásra, a kollégiumi felvételi pontszám a következőképp alakul: o Ha a fegyelmi eljárás során a hallgató nem kapott semmilyen büntetést vagy megrovást, úgy a felvételi pontok száma nem csökken. o Ha a fegyelmi eljárás során a hallgató megrovást kapott, úgy a felvételi pontok száma csökken 20 ponttal. o Ha a fegyelmi eljárás során a hallgató szigorú megrovást kapott, úgy a felvételi pontok száma csökken 30 ponttal. A fegyelmi pontok egy naptári év után évülnek el. 2.2 Különleges kérvények A KHB összesen a rendelkezésre álló keret maximum (kerekítve) 2 %-ig az általános feltételektől eltérően is férőhelyet biztosíthat hallgatóknak. Minden pályázó, aki az alább található valamelyik kategória szerint kér férőhelyet, a pályázati kiírásnak megfelelően pályázhat arra. Ez alapján születik döntés arról, hogy részesül-e a pályázó kollégiumi férőhelyben és amennyiben igen, az általa választott kollégiumi épületben kerül-e elhelyezésre. Az odaítélés alapja kiemelkedő közösségi munka lehet. A kérvényeket az címre kell küldeni július óra határidőig. 2.3 A HK, KHB tagjainak elhelyezése A mindenkori Kollégiumi Hallgatói Bizottság és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet tagjainak az általános feltételektől, illetve szempontoktól eltérően a Kollégiumi Felvételi Bizottság kollégiumi felvételt biztosíthat. 4 / 8

5 2.4 A felvételi rangsor kialakítása A kollégiumi férőhelyre pályázó hallgatók között rangsort kell kialakítani a felvételi pontszám alapján. A hallgatók besorolási sorrendje: A KHB által jóváhagyott, különleges kérvényt beadó hallgatók; HK, KHB tagjai; Minden kollégiumi hallgatói csoportban a 20% legjobb átlagú hallgató (tanulmányi kedvezményezettek); Külföldi ösztöndíjas hallgatók (nemzetközi szerződéses, [TJSZ 18. 4/b]); A további pályázók az összesített pontszámuk alapján kialakított sorrend szerint kerülnek elhelyezésre az általuk megjelölt kollégiumi épületekbe. Szociális pályázatot benyújtó hallgatók; Tanulmányilag elutasított hallgatók; Utólagosan jelentkezettek; 2.5 Kollégiumi épület választása A pályázóknak lehetőségük van kollégiumi épületet választani. A KFB a pályázatok elbírálása során törekszik arra, hogy a pályázókat az általuk választott kollégiumi épületben helyezze el. Az épületbe való besorolás során a szociális pontszám nem játszik szerepet Szobabeosztás A kollégiumba felvételt nyert hallgatók szobabeosztása (adott kollégiumon belül) elsősorban a pályázók kérései alapján készül el, minden információ a https://kfr.sch.bme.hu oldalon érhető el Szakkollégiumok Minden az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a kar szakkollégiumának tagja, lehetőség szerint biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem jogosít a többi szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól Költözés A félév során nincs lehetőség kollégiumok közötti költözésre. Kollégiumon belül költözni csak előre kihirdetett időpontban lehet, ha ehhez minden érintett írásban hozzájárul. A költözési feltételek a költözés előtt a https://kfr.sch.bme.hu oldalon kerülnek kihirdetésre A férőhely visszamondása A kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatónak legkésőbb a megadott beköltözési időpontot követő 5 munkanapon belül be kell költöznie, ellenkező esetben férőhelyét veszíti. Fizikai akadályoztatása esetén a GMF Kollégiumok Osztályt a megadott beköltözési időpontig értesítenie kell a férőhely későbbi elfoglalásáról, azonban ekkor a férőhely biztosítás időtartamára is fennáll a hallgató kollégiumi térítési díjfizetési kötelezettsége [TJSZ 18. (14)]. A férőhelyét el nem foglaló hallgató az adott félévben csak akkor kaphat kollégiumi férőhelyet, ha minden várólistán lévő hallgató nyert már kollégiumi elhelyezést [TJSZ 18. (15)]. 5 / 8

6 Amennyiben a hallgató félév közben visszamondja a kollégiumot, az adott hónapon felül kéthavi kollégiumi díjat köteles kifizetni, valamint a következő féléves kollégiumi férőhely pályázata automatikusan elutasításra kerül [TJSZ 18. (9)]! Ebben az esetben a hallgató kizárólag a várólista végére jelentkezhet. A visszamondást jelezni kell egyaránt a portán kiköltözésnél és a címen Várakozólista A kollégiumi elhelyezést nem nyert hallgatók a kollégiumi felvételi rangsor szerinti sorrendben várakozólistára kerülnek. A várólista végére kerülnek a jelentkezési határidő után utólagos kollégiumi felvételi pályázatot leadó hallgatók is (utólagos kollégiumi jelentkezésre az egész félév során lehetőség van). A várakozólista alapján a kollégiumok feltöltése folyamatos. A második oktatási hét végéig a hallgatónak lehetősége van nyilatkozni (lásd lentebb) a https://kfr.sch.bme.hu oldalon, hogy mely kollégiumokban igényel férőhelyet üresedés esetén, vagy pedig arról, hogy teljesen lemond a várólistán elfoglalt helyéről. Amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, úgy minden általa megjelölt kollégiumi férőhely üresedés esetén értesítést kap. A harmadik oktatási héttől a félév végéig már csak a várólistás helyről való teljes lemondásról lehet nyilatkozni. Aki első körben nem kapott férőhelyet, és a várólistán van, annak automatikusan felajánlásra kerül a szabad hely, amennyiben az adott kollégiumi épületben való lakhatási szándékát jelezte. Amennyiben nem él a felkínált lehetőséggel, úgy az adott kollégiumi férőhely igénye törlődik. Ha így már egyik kollégiumban sem kaphatna férőhelyet, akkor a várólistáról is lekerül, azonban a fentebb leírt módon lehetősége van újra jelentkezni. Pontszámegyezés esetén a tanulmányi pont dönt, további egyezés esetén az érintett hallgatók egyszerre kerülnek kiértesítésre és a férőhelyek kiosztása a visszajelzések sorrendjében történik. Az így felvételt nem nyert hallgatók megtartják helyüket a várólistán Jogviszony megszűnése Az kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgató hallgatói jogviszonya megszűnésének vagy szüneteltetése kezdetének időpontjától számított 8 munkanapon belül köteles a kollégiumból kiköltözni [TJSZ ] Több fennálló jogviszony A hallgató egy adott félévben csak egy felvételi pályázatot adhat be az egyetemmel létesített hallgatói jogviszonyai számától függetlenül. Amennyiben a hallgató több felvételi pályázatot ad be a Kari Hallgatói Képviseleteknek, akkor a hallgató összes pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, és legközelebb csak a következő félévben kaphat kollégiumi férőhelyet. Amennyiben a hallgató az Egyetemmel létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt, úgy csak azon a képzésen adhat be felvételi pályázatot, amelyen jogviszonya korábban jött létre. [TJSZ 18. 2] 6 / 8

7 2.6 A kollégiumi térítési díjak A hallgatónak a kollégiumi díjfizetési kötelessége van, ha felvételt nyert, és beköltözött, vagy helyét fenntartatja a beköltözésig. Az egyes kollégiumokban államilag finanszírozott hallgatók részre a következőképp alakulnak a díjak: Baross Gábor: Ft/hó Bercsényi : Ft/hó Kármán Tódor: Ft/hó Martos Flóra: Ft/hó Nagytétényi úti: Ft/hó Schönherz Zoltán: Ft/hó Vásárhelyi Pál: Ft/hó Wigner Jenő: Ft/hó Változás esetén a https://kfr.sch.bme.hu oldalon adunk tájékoztatást. Az aktuális havi díjat mindig az adott hónap 5. napjáig be kell fizetni, ellenkező esetben késedelmi díjat szab ki a Kollégiumok Osztály. A költségtérítéses hallgatók esetén felmerülő különbözet (havi Ft) a fentebb említett összegekhez adódik hozzá. 2.7 A kollégiumi felvételihez leadandó igazolások Az előző féléves ösztöndíjindex a Neptun adatbázisából kerül felhasználásra, míg az aktuális ösztöndíjindex kiszámítása a pályázó feladata és felelőssége, mely a leckekönyvek lezárásakor ellenőrzésre kerül. A hivatalos ösztöndíjindextől pozitív irányú eltérés esetén a Hallgatói Képviselet kollégiumi fegyelmi eljárást kezdeményez és ennek eredményeképpen a hallgató férőhelye megvonásra kerülhet. A jelentkezés feltétele egy, a követelményeknek megfelelő, félévesnél nem régebbi igazolványkép feltöltése, amelyet a KFB felhasznál a hallgató kollégiumi belépőkártyájának az elkészítéséhez. A KFB fenntartja a jogot, hogy a saját megítélése szerint nem megfelelő képet visszautasítsa, és ezzel a kollégiumi jelentkezést is visszautasítja helyes kép feltöltéséig. 3. ADATKEZELÉS A KFB az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján kezeli a pályázók által rábízott adatokat. Az adatokat egyetemen kívüli fél részére csak a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével adja ki, azonban egyetemen belüli kötelező adatszolgáltatásokat (kifizetési összegek, kollégiumi elhelyezés) teljesít. 7 / 8

8 A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a KFB a következő adatokat kezelje: az elmúlt négy aktív félévének ösztöndíjátlaga és közösségi pontja; az aktuálisan érvényben lévő fegyelmi pontszámok; elsőéves BSc-sek egyetemi felvételi pontszáma; elsőéves MSc-sek esetében a záróvizsga pontszáma; a pályázó személyes adatai (szül. név, szül. dátum, szem. ig. szám, állandó és ideiglenes lakcím), elérhetősége és fényképe; a leadott szociális igazolások adatai, melyek a pályázati kiírás melléklete szerint érvényesek. 4. ÉRTESÍTÉS A pályázók a kollégiumi férőhely pályázatukkal kapcsolatban minden értesítést a https://kfr.sch.bme.hu oldalon, és az ott megadott címükre kapnak, ezért jelentkezéskor a pályázó felelőssége, hogy létező és olvasott címe legyen megadva, telefonszámán elérhető legyen. 5. JOGORVOSLAT Eljárási hiba gyanúja esetén a felsőbbéves és MSc elsős hallgatók augusztus :59-ig, szociális alapú kollégiumi fellebbezésnél és a BSc első éves hallgatók esetében augusztus :59-ig a kari Hallgatói Képviselet elnökéhez adhat be ben és írásban felülvizsgálati kérelmet, aki ezt egy héten belül elbírálja és értesíti a pályázót. 6. PÁLYÁZAT LEADÁSA A pályázat hiánytalansága a pályázó felelőssége, hiányosan leadott pályázat, részlegesen kitöltött adatlap alapján kollégiumi férőhely nem ítélhető meg. 7. EGYÉB A pályázat benyújtásával a hallgató beleegyezik abba, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium lakójaként automatikusan felkerül a levelezőlistára a https://kfr.sch.bme.hu oldalon megadott címével. A listára a kollégiummal kapcsolatos fontosabb információk érkeznek (szobaellenőrzések, rovarirtás, ágynemű csere, stb.). 7.1 Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos egyéb információk A kollégiumi felvételivel kapcsolatos kérdéseket a Kollégiumi Felvételi Bizottságnál lehet feltenni, a címen. 7.2 Fontos határidők július :00 külsős MSc-s hallgatók közösségi pontjának elfogadtatása július :00 különleges kérvények leadása augusztus 4. 18:00 kollégiumi pályázat leadása augusztus :59 eljárási hiba esetén a jogorvoslat leadása (felsőbb évesek, MSc elsősök) augusztus :00 szociális pályázat leadása kollégiumhoz augusztus :59 eljárási hiba esetén a jogorvoslat leadása (szociális pályázatoknál) 8 / 8