BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM"

Átírás

1 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, február november

2 A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. számú mellékletének, a Szervezeti és Mőködési Rend 10. számú függelékének, a Szervezeti és Mőködési Rend Kiegészítése Kollégium anyagának 4. számú melléklete BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, február november

3 A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje Kollégiumi elhelyezés / A kollégiumi elhelyezés egy tanévre (10 hónap) szól (szeptember június), ennek.. 16./ Tanév közben a kollégiumi férıhely lemondása, mely csak különösen indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján, illetve a hallgatói jogviszony megszőnése esetén lehetséges, a hallgatónak tárgyhó 15-ig kell a hó végi férıhelylemondását írásban bejelentenie. A jelzett határidın túli férıhelylemondás esetén, a következı havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére. 17./ 16./ A kollégiumi térítési díj befizetési határidejének 2 hónappal történı túllépése. 18./ 17./ A BMF Szervezeti és mőködési szabályzatának, Szervezeti és mőködési rend... A kollégiumi felvételi eljárás rendje 6. 9./ A BMF HÖK tanulmányi ügyekért felelıs alelnöke, jelen szabályozás 2. számú Függelékében rögzített határidıvel, a Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetıi részére átadja, a kollégiumi férıhelyekre pályázó hallgatók tanulmányi pontszámait teljesítménymutatóit ( csoportindex ) tartalmazó adatbázisokat. 12./ A kollégiumi felvételi eljáráson való részvétel során, a hallgatónak a következıkre kell fokozottan ügyelnie: A tavaszi kollégiumi jelentkezési idıszakban a kollégiumi felvételi pontszám meghatározásakor a márciusban aktuális szociális helyzet alapján megállapított szociális pontszámot, illetve az ıszi félév lezárását követıen rendelkezésre álló tanulmányi teljesítménymutatót ( összesített csoportindex ) alapján meghatározott tanulmányi pontszámot, továbbá a megadott közösségi, közéleti tevékenységre kapott pontokat használják a Kollégiumi Felvételi Bizottságok. (1. számú Függelék) 14./ Az elsıfokú felvételi eljárás lefolytatásának lépései a tavaszi, valamint a nyári kollégiumi jelentkezési idıszakban: 17./ A felvételrıl, illetve az elutasításról okszerően igazolt írásbeli határozatban.. 18./ A hallgató sikeres kollégiumi felvételei eljáráson való részvételt követıen, férıhelyét a tavaszi kollégiumi felvételi eljárási idıszak során június 30-ig, a nyári kollégiumi felvételi eljárási idıszak során augusztus 30-ig mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidıkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díj kiírásra kerül a hallgató részére. 19./ 18./ Az elsı fokon meghozott elutasító határozat ellen a hallgatónak fellebbezési.. 20./ 19./ A Kollégiumi Felvételi Bizottságok felvételi döntéseiket egyszerő szótöbbséggel 21./ 20./ Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyer egy kollégiumi férıhelyre,. 22./ 21./ A kollégiumi felvétel helyszínre és férıhelyre szól (nem szobára és..

4 23./ 22./ A tanév során megüresedı kollégiumi férıhelyek szükség esetén. 24./ 23./ A tanév közben megüresedett helyek feltöltésérıl a Kollégiumi Felvételi.. Záró rendelkezések 7. 2./ Jelen, A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje 6. verziószámú anyagot, a Budapesti Mőszaki Fıiskola Szenátusa november 16-i február 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadta, ennek megfelelıen az elfogadása napján lép hatályba. 3./ Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a Fıiskola Szenátusa által februárban júniusában jóváhagyott, a KSZMSZ 4. mellékletét képezı, verziószámú, A kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje dokumentum. Budapest, november február Dr. Rudas Imre rektor

5 BMF KOLLÉGIUM Felvételi Eljárási Rend 1. számú Függelék A kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges pontszámok meghatározása A pontrendszer összetevıi és arányai (Összesen: 100 pont) A tavaszi kollégiumi jelentkezési idıszakban a bennlévı ( Felsıbb éves ), míg a nyári idıszakban a leendı elsı éves, és a februárban keresztfélévben indult képzésre felvett új hallgatók, illetve az Erasmusról visszatérı, és az átjelentkezı hallgatók vehetnek részt. Felsıbb éves Leendı elsı éves A./ Tanulmányi teljesítmény (T) 40 pont 50 pont B./ Szociális helyzet (S) 50 pont 50 pont C./ Közösségi munka (K) 10 pont Kollégiumi felvételi pontszám: K FP = ( T + S + K ) Pontozási szempontok részletezése A./ Tanulmányi teljesítmény ( T maximum 40 / 50 pont) A.2./ Nyári jelentkezési idıszak ( ), és a februárban keresztfélévben indult képzésre felvett új hallgatók ): A tanulmányi teljesítmény mérıszáma, a fıiskolai felvételi pontszám alapján kerül meghatározásra.

6 BMF KOLLÉGIUM 2. számú Függelék Felvételi Eljárási Rend A kollégiumi felvételi eljárás idıütemezése, feladatok, határidık és felelısök Feladatok (teendık) megnevezése Érintett hallgatók köre (*) Kollégiumi felvételi eljárásra vonatkozó határidık Április 30-ig (folyamatos) Kollégiumi felvételi eljárás meghirdetése Február 28-ig (folyamatos) Június 30-ig Kollégiumi jelentkezés,- és a szociális helyzet lepontoztatása a BMF HÖK e- Február 28-ig szoctám rendszerén keresztül Augusztus 10-ig Március 15-ig A szociális helyzet megállapítása, a pontszámok meghatározása, és a felvételi adatbázisban történı rögzítése Tanulmányi teljesítmény mutató megállapítása, a pontszámok meghatározása, és a felvételi adatbázisban történı rögzítése Leendı elsıévesek Neptun adatbázis átadása, a HÖK,- és a Kollégiumi Felvételi Bizottságoknak I. fokú Kollégiumi felvételi döntés (elbírálás, határozat, kiértesítés) Fellebbezési, illetve jogorvoslati kérelmek leadási határidı II. fokú Kollégiumi felvételi döntés, a fellebbezések (jogorvoslat) elbírálása Beköltözések, a kollégiumi férıhelyek elfoglalása Elhelyezést nyert hallgatók Augusztus 12-ig Augusztus 10-ig Március 15-ig Augusztus 10-ig Augusztus 05-ig Május 31-ig Március 31-ig Augusztus 15-ig Június 08-ig Április 15-ig Augusztus 25-ig Június 15-ig Április 30-ig Augusztus 31-ig Regisztrációs hetet megelızı hétvége Felelıs(ök) Kollégiumigazgató Igénylı hallgatók BMF HÖK szociális ügyekért felelıs alelnök BMF HÖK tanulmányi ügyekért felelıs alelnök Kollégium Neptun rendszergazda Fıiskolai és a Kollégiumi Neptun rendszergazdák Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetıi Elutasított hallgatók Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetıi Elhelyezést nyert hallgatók

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje

A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételre vonatkozó egységes eljárásrendje 6/e. számú melléklet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE, vagy Egyetem) rendelkezésére

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések Jelen eljárásrend a Középiskolai Leánykollégium kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2013. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2013 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos

Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium. Ráday Kisokos Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégium Ráday Kisokos 1 Tartalom Hasznos információk... 2-6. oldal A kollégiumi díj befizetése... 7. oldal Szervezeti és Mőködési Rend (SzMR)... 8-16. oldal Házirend...

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Elfogadva: 2001. június 11. Kihirdetve: IK 2001. évi 8. szám Hatályba lépés: 2001. augusztus 31. Módosítva: 2006. február 6-i hatállyal Alkalmazás: 1/2001. (VI. 11.) MÜK SZABÁLYZAT a választási szabályzatról

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben