BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET. 6. számú melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET. 6. számú melléklet"

Átírás

1 6. számú melléklet A kollégiumi férőhelyek osztásának menete 1. Általános rendelkezések 1) A Martos Flóra Kollégiumban (továbbiakban: kollégium) férőhelyre jogosult a VBK minden nappali tagozatos aktív hallgatója, aki érvényes kollégiumi jelentkezést adott le. A kollégiumi férőhely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 18. (5) pontjában meghatározott időszakra szól. Kollégiumi jelentkezést csak az elektronikus kollégiumi felvételi rendszeren keresztül lehet leadni. 2) Kollégiumi elhelyezésben nem részesülhet a hallgató, ha más egyetemi szabályzatok úgy rendelkeznek. 2. Homogén csoportok 1) A következő kollégiumi homogén hallgatói csoportokat (továbbiakban: KHHCS) különböztetjük meg: a. BSc képzéses hallgatók b. MSc képzéses hallgatók c. Elsőéves hallgatók: BSc elsős hallgatók MSc elsős hallgatók 3. Férőhelyszámok megállapítása 1) Kiosztható férőhelyek: Az EHK által elfogadott férőhelyszámból levonásra kerülnek a hallgatói képviselők, kollégiumi mentorok és állami ösztöndíjjal az egyetemen tanuló hallgatók (A1, A2, A3 és B kategória) által igényelt helyek. 2) A Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (továbbiakban: SZASZ) tagjai számára a VBK HK biztosítja az együttlakást egy adott szinten a Martos Flóra Kollégiumban (a továbbiakban: SZASZ-kontingens), amelynek szobabeosztását a SZASZ végzi. a) A SZASZ-kontingensbe csak olyan szakkollégiumi tag osztható be, aki a kollégiumi felvételi eljárás során a Martos Flóra Kollégiumba nyert felvételt. 3) Minden félévben a férőhelyek az összes jelentkezett hallgató között létszámarányosan kerülnek szétosztásra a következő kategóriák szerint: a) Elsős BSc-s hallgatók; b) Elsős MSc-s hallgatók; c) Felsős BSc-s, -MSc-s és -Osztatlan képzéses hallgatók. 4) A (3) a) pontban meghatározott hallgatók esetében valamennyi kiosztható férőhely szociális helyzet alapján kerül kiosztásra.

2 5) A 3) b) és c) pontban meghatározott hallgatók között a tanulmányi és közösségi helyek a kiosztható férőhelyek 90%-a, a szociális helyek pedig a kiosztható férőhelyek 10%-a kerül kiosztásra. 4. Bírálati szempontok 1) A hallgatók felvételénél a Kollégiumi Bizottság több szempontot vesz figyelembe, melyet külön-külön értékel. 2) A kollégiumi homogén hallgatói csoportokon belül a hallgató tanulmányi pontszáma a megelőző két aktív félév ösztöndíj indexeiből és teljesített kreditjeiből számítandó. Az első aktív félévét teljesítő hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális eredményüket duplán számítjuk, mivel csak egy félévet teljesítettek. Mindkét félévben 30 teljesített kreditig kreditenként 1 pontot kap a hallgató. 30 kredit fölött minden teljesített kreditért fél pont kapható. (Tehát például aki az első félévben 34, a másodikban pedig 28 kreditet teljesít, a kreditek utáni kapott pontszáma: =60.) A 5.0-ás ösztöndíj indexhez tartozik 70 pont, a 2-es átlaghoz tartozik 0 pont. A 2-esnél alacsonyabb átlag esetén tizedenként -1 pont jár. A 2-nél magasabb átlagokhoz lineáris interpoláció használatával rendelünk pontszámot. A tanulmányi pontokat egy tizedesre kerekítjük. Azok a hallgatók, akik az adott képzésben először veszik fel a Diplomamunka (MSc képzésben lévő Diplomamunka 1 tárgy nem tartozik ide), vagy a Szakdolgozat című tárgyat, a legutóbbi félévre automatikusan 100 tanulmányi pontot kapnak. Ez a kedvezmény azonban csak egyszer vehető igénybe, és a hallgató választ, hogy a BSc, vagy az MSc képzésben szeretné felhasználni. Az elmúlt két félévre kapott pontok összege adja a hallgató tanulmányi pontszámát. A pályázatban szereplő adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal: valótlan adatok megadása esetén a pályázó ellen fegyelmi eljárás indítható; az adatlap hibás kitöltése miatt a pályázót érő hátrányokért a KB nem vállalja a felelősséget, és ezek nem képezhetik később felszólalás indokát sem. A KB fenntartja magának a jogot, hogy egyes egyedi, egyértelműen el nem bírálható esetekben az adott pályázatot egyedileg, a fenti elvektől eltérő módon bírálja el. 3) Minden - a Kar és a HK által szervezett - rendezvény szervezésében részt vevőhallgató, vagy a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos tevékenységet végző hallgatómunkáját az aktuális rendezvény főszervezője, az öntevékeny körben végzett tevékenységalapján a kör vezetője, egyéb esetben a Kollégiumi Bizottság értékeli. A körvezetők és főszervezők értékelései alapján a Kollégiumi Bizottság pontok odaítélésével értékeli kollégiumra jelentkezett és adott közösségi munkát végzett hallgatókat. Minden körvezető, rendezvény-főszervező a által megadott határidőig egy féléves értékelést készít a körtagjainak/rendezvény szervezőinek munkájáról. Minden körvezető és rendezvényszervező ugyanannyi pontot oszt ki. Ezen értékelés alapján határozza meg a Kollégiumi Bizottság a közösségi pontokat. Az öntevékeny csoport vezetője nem értékeli a saját munkáját.

3 Pontok számítása: S = P * ( L / 10 ) S: súlyozott pontérték P: körvezetők, rendezvény-főszervezők által kiosztott pontok L: a pontot kapott személyek száma (az adott tevékenységre) Közösségi Pont = S * X X: adott rendezvényre vonatkozó súlyozó szorzó Rendezvények súlyozó szorzói: Kör, Rendezvény Szorzók Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 0,9 Martos Stúdió Kör 0,85 Mentor Kör őszi félévre vonatkozóan 0,85 Mentor Kör tavaszi félévre vonatkozóan 0,3 Kerékpár Kör 0,1 Kondi Kör 0,1 Ping-pong Kör 0,1 Bogrács Kör 0,1 Sakk Kör 0,1 Jóga Kör 0,1 Kémszám tábor 0,4 Vegyésznapok Gólyatábor 0,3 GólyaCsata Ballagás, Gyűrűavató 0,1 Felező 0,1 Kollégiumi Napok Show s sonka Vegykonyha, kávézó, borozó 0,1 Sportrendezvények: Jeges est 0,1 Réffy kupa 0,1 Vegyésznapok sportnap 0,1 BME Fesztivál sportnap 0,1

4 4) A körvezetőket és rendezvényszervezőket a Kollégiumi Bizottság előre meghatározott kategóriákba sorolja, amely alapján ők adott minimum közösségi pontot kapnak. A körvezetőknek, rendezvény-főszervezőknek adott kategóriák, amelyek alapján minimum pontszámot kapnak: Ars Presso Kör, Martos Stúdió Kör, BME-VBK Mentor Kör és SZASZ körvezetője: Vegyésznapok, Gólyatábor és Kémszám tábor főszervezője: 50 pont 30 pont Show s sonka főszervezője, Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör tagjai Egynapos rendezvények, valamint Vegyésznapokon a Borozó, Kávézó és Vegykonyha főszervezői, Sakk Kör, Ping-pong Kör, Kondi Kör, Jóga Kör, Bogrács Kör és a Kerékpár Körvezetője: 20 pont 10 pont 5) Ha egy hallgató több öntevékeny csoportban is tevékenykedik a pontszámai összeadódnak. A kollégiumi felvételnél csak az előző félévben elért közösségi pontokat vesszük figyelembe. A közösségi tevékenységre összesen adható pontok száma nem haladhatja meg a hallgató az adott félévben a tanulmányi eredményére kapott összes pontjának 50%-át. 6) A hallgató szociális helyzetére adható pontokat a VBK HK Szociális Bizottság elnöke, a BME Egységes Szociális Rendszer adatbázisából teszi elérhetővé. Szociális pontot csak a rendszerben regisztrált és megfelelően elbírált hallgató kaphat. 7) A 3. 3) b) pontban meghatározott hallgatók kollégiumi pontszáma a kari egységes felvételi (max. 45) és a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki karán szerzett közösségi pontok összességéből kerül kiszámításra. 8) A BME HFKJSZ-a alapján érvényben lévő büntetőpontok alapján a hallgató végső pontszámából levonásra kerül a büntetőpontok kétszerese. Amennyiben a hallgató ellen fegyelmi eljárás indult és megrovást kapott, a pontjaiból 20 pont, szigorú megrovás esetén 30 pont kerül levonásra. 5. Külföldi és féléváthallgatásban résztvevő hallgatók 1) Az idegen nyelvű képzésben résztvevő, illetve Erasmus pályázatot nyert hallgatók külföldi félévét követően, az azt megelőző aktív félév teljesítményét vesszük figyelembe.

5 6. Kollégiumi férőhelyek odaítélése 1) A hallgatóknak, a tanulmányi eredmény és a közösségi tevékenység alapján kapott pontjait KHHCS-ként összegezzük, és ezt az összpontszámot kollégiumi pontként definiáljuk. A hallgatókat kollégiumi pontok szerint állítjuk csökkenő sorrendbe. A férőhelyek szétosztása a KHHCS-k között létszámarányosan történik 2) Azok a hallgatók, akik így nem jutottak férőhelyhez és a felvételi eljárás során érvényes szociális pályázatot adnak le, és ha az aktuális szociális pontjaikkal az előző félévben szociális támogatásban részesültek (volna), szociális alapon fellebbezésre jogosultak. Őket 4. 4) pont szerint a szociális helyzetre kapott pontok súlyozott értéke, valamint a tanulmányi-és közösségi pontjaik összege alapján állítjuk csökkenő sorrendbe és ebben a sorrendben töltjük fel a 3. 4) és 5) pontok szerinti szociális helyeket. 3) Az őszi félévre odaítélt férőhelyek augusztus közepén, a tavaszi félévre odaítélt férőhelyek pedig a regisztrációs hétig kerülnek kihirdetésre. 7. Várólista 1) Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, a kollégiumi pontjaik sorrendjében várólistára kerülnek, amennyiben jelentkeznek a KB által előírt módon. Ha egy hallgató félév közben költözik ki, a kollégiumi férőhelyére a várólistán, soron következő azonos nemű hallgató jogosult. Mivel a hallgatók különböző csoportokat alkotnak a felvételi eljárás során, ezért a várólista pontrendszere a következő módszeren alapul: a KB azt veszi figyelembe, hogy a várólistára jelentkező hallgató pontszáma hány %-a annak a pontszámnak, ami a hallgató csoportjában a ponthatár volt a felvételi eljárás során. Tehát a hallgatók ezen %-os érték alapján kerülnek csökkenő sorrendbe a listán. 2) Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, a várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték. 8. Felszólalás 1) Az elbírálás előzetes eredménye ellen felszólalni az eredmények közzétételétől kezdve 3 munkanapon belül lehet a KB valamely tagjának címzett FELSZÓLALÁS tárgyú e- mailben. Felszólalás indoka csak eljárási hiba lehet, azaz ha a hallgató véleménye szerint pályázatának elbírálásakor hiba történt a VBK HK Kollégiumi Bizottsága részéről, vagy nem az előre meghirdetett osztási elvek szerint jártunk el. Az nek tartalmaznia kell a hallgató nevét, NEPTUN kódját, elérhetőségeit, és a vélt eljárási hiba írásos indoklását. Felszólalás esetén az azt beadó hallgatóra vonatkozó előzetes felvételi határozat semmissé válik; ügyében a KB új döntést hoz a 3. pontban részletezett elvek szerint. Amennyiben a hallgató nem ad be felszólalást, a rá vonatkozó felvételi határozat a felszólalási határidő

6 leteltekor külön értesítés nélkül véglegessé válik (tehát a rá vonatkozó előzetes eredmény érvénybe lép). A hallgató a rá vonatkozó végleges felvételi határozatot jogosult írásban is kikérni a HK-tól. Ennek módjáról és a további fellebbezési lehetőségekről a végleges eredmények kihirdetésével együtt adunk tájékoztatást. 9. Záró rendelkezések 1) A hallgatók szobabeosztását a kollégiumi mentorok készítik, és a KB hagyja jóvá. A félév közbeni átköltözéshez a KB írásos engedélye szükséges. 2) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. 3) A felszólalási jogot a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata 15. -a biztosítja. 4) Jelen mellékletet a Kari et i ülésén elfogadta és a 2013/2014-es tanév őszi félévében alkalmazza először.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / 2014. tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről

A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről A Szegedi Tudományegyetem Szabályzata a Kollégiumi Jelentkezések Pontozásos Rendszeréről, Elbírálásának Eljárási és Szervezeti Rendjéről Szeged, 2011. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör... 12 (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör... 18 (4) Martos Kerékpár Kör...

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések Jelen eljárásrend a Középiskolai Leánykollégium kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását

Részletesebben

BCE-KIK Kari melléklet

BCE-KIK Kari melléklet BCE-KIK Kari melléklet A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRÓL, TÉRÍTÉSEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT (Egyetemi Térítési

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben