Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ"

Átírás

1 Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Válogatás a Szolnoki Főiskola Könyvtárának Elektronikus dokumentumaiból 1. évfolyam 1. szám sz.

2 Lektorálta és az Előszót írta: Kincses Julianna Válogatta és az annotációkat készítette: Darida Andrea A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Közreadja: Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Az összeállítás csak elektronikus formában kerül terjesztésre. A példányok elérhetők a Könyvtár alportálján: szám

3 Tartalom Előszó Tudomány Enciklopédia Személyiséglélektan Szociálpszichológia Neveléslélektan Néprajz Magyar mondavilág Természetrajz Csillagászat Antropológia Lelki higiénia Mezőgazdaság Agronómia Gyógynövények Italkészítés Értékesítés Várak, Kastélyok Zene Útikönyvek Művelődéstörténet Világtörténet Magyarország története Szépirodalom Idegennyelv-tanulás Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Könyvtárunk elérhetőségei, megközelítés Jelmagyarázat: Számítógépes program Hangos könyv Zene szám

4 Előszó Kedves Olvasó! A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Ízelítő című kiadványa utolsó lapszámában utaltam arra, hogy egy újabb, hasonlóan szép ajánlóval fogunk színre lépni. A szintén negyedéves periodicitással megjelenő, a Ráhangoló címet kapó lap első számát olvashatják az érdeklődők. Ez ahogy jeleztem a Könyvtár egyéb, értékes gyűjteményéből, nevezetesen az elektronikus dokumentumok gyűjteményéből (CD-k, DVD-k, hangoskönyvek) származó művek ajánlását tartalmazó kiadvány. Szintén válogatott, annotált bibliográfia, szép köntösbe öltöztetve. Ebben az első számban reményeink szerint Ráhangoló -dnak olvasóink ezekre a könyvtári dokumentumokra is és szívesen kölcsönzik és hallgatják például Alexandre Dumas: A három testőr című klasszikusát Varga Tamás előadásában vagy Márai Sándor: Eszter hagyatéka-t Nagy-Kálózy Eszter interpretálásában, esetleg a Ráckevei Anna hangján megszólaló Szabó Magda művet, a Régimódi történetet. A szépirodalmi művek mellett történelmi, életrajzi, turisztikai témájú dokumentumok is leírásra kerülnek, remélve, hogy elnyerik Olvasóink tetszését, s gyakran rákattintnak honlapunkra, hogy kiválasszák, melyik művet is kölcsönözzék/hallgassák az itt ajánlottak közül. Kincses Julianna központigazgató szám

5 TUDOMÁNY A múlt magyar tudósai 1. Az Akadémiai Kiadó kismonográfia-sorozata 1970 és 2002 között élő 105 kiváló magyar tudós életét és munkásságát dolgozta fel. Találunk közöttük orvosokat, biológusokat, vegyészeket, közgazdászokat, filozófusokat, nyelvészeket, történészeket, filológusokat, mérnököket, zeneszerzőket, matematikusokat is. Vannak közöttük általánosan ismert, világhírű Nobel-díjasok éppúgy, mint csak hazánkban, avagy csak szűkebb tudományterületükön ismert alkotók. Valamennyiükben közös azonban, hogy tudományterületük legnagyszerűbb, maradandót alkotó, nemegyszer iskolateremtő egyéniségei ők, akik az általános magyar kultúra meghatározó alakjai is egyben. Az egyes köteteket jeles tudománytörténészek, pályatársak, tanítványok írták. Az életrajz és a szakmai tevékenység ismertetése mellett alapos bibliográfia is található: az illető tudós legfontosabb (gyakran az összes) műveinek jegyzéke, illetve a róla szóló szakirodalom adatai teszik teljessé a monográfiákat. Hogy könnyebben tájékozódhassunk a néha talán kevéssé ismert nevek között is, mindegyik elején arcképet és egy rövid bevezetést találunk, az életrajzi lexikon vonatkozó szócikkét, amely tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat róla. A CD teljeskörű keresőprogramja kényelmesen használhatóvá teszi a magyar tudomány történetének eme kivételes tárházát. A múlt magyar tudósai [Elektronikus dokumentum]. - Szöveges adatbázis és képek. - Budapest : Akadémiai Kiadó : Arcanum Adatbázis Kft., db CD ; 12 cm CD-ROM olvasó; Windows 95/98/ ME/NT/2000/XP szám

6 ENCIKLOPÉDIA Pannon enciklopédia - A magyarság kézikönyve 2. A magyarság ismereteinek soha nem látott teljességű tárháza, a Pannon Enciklopédia nagy sikerű sorozatának első kötete, A magyarság kézikönyve. A tíz, tematikusan csoportosított tárgykör modern forrásmunkák felhasználásával, naprakészen ismerteti az egyes témákat. A szakterületek legkiválóbb hazai képviselői mintegy száz neves tudós és szakértő működtek közre az enciklopédia létrehozásában. Ez a minden korosztály számára haszonnal forgatható munka, amely egy hatalmas ívű sorozat első kötete, bepillantást enged a Kárpát-medence földrajzába, növény- és állatvilágába, a magyar nép történetébe az ősidőktől egészen napjainkig, valamint áttekinti a magyar tudomány és technika századait. Külön fejezet jut a vallásnak és a filozófiának, a képzőművészetnek, a filmnek és a színháznak, a zenének és a táncnak, valamint a nyelvnek és az irodalomnak. Az anyagot több mint ezer kép, ábra térkép színesíti. A CD fő fejezetei: Magyarország földje, Növény- és állatvilág, A magyarság története, A technika századai, A tudomány századai, Vallás és filozófia, Képzőművészet, Film és színház, Zene és tánc, Nyelv és irodalom. Pannon enciklopédia [Elektronikus dokumentum]. - Multimédia. - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., db CD ; 12 cm [1. kötet] A magyarság kézikönyve / [főszerk. Halmos Ferenc; [szerk. Kuszák Ágnes, Mézes Márta]; [névmutató Nemesbüki Miklós] CD-ROM olvasó; Windows 95/98/ ME/NT/2000/XP szám

7 SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN Személyiségkalauz : üzleti szemmel nem csak 3. Ezen a területen több kiváló irodalom is megjelent az elmúlt években, most pedig hallgatható formában is elérhető a tudásanyag. Ez a három hanglemez azonban jóval több, mint a könyv "kihangosítása! Legfőbb jellemzője a laza és humoros stílus. Tartalmazza az olvasók és tréningszervezők által legütősebbnek ítélt jeleneteket, tanulságos szituációkat. Frappáns színészi hangjátékok teszik színessé az anyagot, mely természetesen kiegészül a szerzők szakmai magyarázatával. A hangulatot pedig kísérő effektek és zenei elemek fokozzák. Mindezeknek köszönhetően az egyes személyiségek élénkebben jelennek meg, mint valaha, így még könnyebben és gyorsabban be lehet azonosítani a típusokat. A CD-ket hallgatva hatékony módon, szórakozva tanulhatunk. Ráadásul, az olvasás után hangos formában is elsajátított anyag nem csak az információkat rögzíti, hanem bármilyen élethelyzetben gyorsabban előhozza a kívánt reakciókat. 1. CD tartalma: A szangvinikus személyiség; A kolerikus személyiség 2. CD tartalma: A melankólikus személyiség; A flegmatikus személyiség 3. CD tartalma: A vegyes típusok; Kapcsolatok; Több típus együttműködése; Bakiparádé Nyíri Zoltán Személyiségkalauz : üzleti szemmel nem csak üzletembereknek [Elektronikus dokumentum] / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Univ. K., [2010]. - 3 db CD ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

8 SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA A szeretet művészete 4. Művészet-e a szeretet, vagy kellemes érzés, amely a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, beleesik? A könyv az előbbi feltevésen alapul: a szeretés olyan művészet mely megtanulható, és meg is kell tanulnunk, mert ez az egyedüli lehetősége egyre elidegenedő világunkban arra, hogy az elkülönültséget, a magányt legyőzzük. Erich Fromm ( ) Freud és C. G. Jung pszichológiájának ismert és elismert kritikusa, egyben a fogyasztói társadalom bírálója. E mellett filozófus, de leginkább a XX. század egyik legjelentősebb humanista gondolkodója. A mű Krizsó Szilvia előadásában hallható. A szeretet művészete [Elektronikus dokumentum] / Erich Fromm ; Krizsó Szilvia előadásában ; [ford. Várady Szabolcs]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; Mojzer, cop db CD (237 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

9 NEVELÉSLÉLEKTAN Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig 5. Ranschburg Jenő a következő gondolatokat fűzi könyvéhez: Nevelési hibát kétféle okból követhet el a szülő: saját jellemhibájából adódóan, vagy egyszerűen tudatlanságból azért, mert téves vagy hiányos információkkal rendelkezik arról, hogyan kell megoldania a problémákat, melyek a családi élet elkerülhetetlen kísérői. A felhalmozott tapasztalatok és kutatási eredmények összefoglalásával azonban lehetőséget adunk és kell is adnunk a szülőnek ahhoz, hogy elsajátítsa mindazt, amit a gyermeknevelés nehéz és felelősségteljes munkájához feltétlenül tudnia kell. Miért gondoljuk, hogy az a biológiai érettség, amely a szülővé válás nélkülözhetetlen előfeltétele, nyomban gyermeknevelésre is alkalmassá teszi az embert? A gyermek viselkedésében minden kétséget kizáróan ott van a környezet hatása: a felnőttek, mindenekelőtt a szülők világképe, életfelfogása, nevelési módszerei, melyek a kívánt vagy éppen azzal ellentétes irányban, de mindenképpen formálják, alakítják a személyiséget. Nem Messiás-é minden újszülött? kérdi Madách Az ember tragédiájában Fénylő csillag, mely feltűnt a családban E könyvvel segítséget szeretnék nyújtani ahhoz, hogy a sok, szeretettel és reménységgel várt újszülöttből mely feltűnt a családban egészséges, becsületes és harmonikus ember váljék." A mű a szerző előadásában hallható. Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig [Elektronikus dokumentum] / Ranschburg Jenő ; a szerző előad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Saxum, cop db CD-ROM ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

10 NÉPRAJZ A magyar nép művészete 6. A múlt század derekától Európa-szerte erőre kapott a nemzeti gondolat, a nemzetállamok kialakulása, helyi és nemzeti kultúrák felértékelődése. A modern gyáripar esztétikailag igénytelen tömegtermékeivel szemben erősödött a kézművesség, az iparművészeti-háziipari termékek iránti (időleges és némiképpen nosztalgikus) szimpátia. A hazai szellemi életben, művészetekben is markánsan megjelent a népi-nemzeti gyökerekhez fordulás. Az építészetben Lechner Ödön, Thoroczkai Wigand Ede, Kós Károly, a zenében Bartók és Kodály, az irodalomban Móricz Zsigmond nevét említhetjük. A kormányzat által is támogatott gyűjtőmunka 1904-ben indult a sokoldalú, kiválóan író, jó szervező Malonyay vezetésével. Neves és népes munkatársi gárda segítségével járták az ország tájegységeit, gyűjtötték, rendszerezték, festményen, grafikán, fényképen megörökítették a népi kultúra, a népi képzőművészet fellelhető elemeit. A viszonylag szárazabb, részletező, ám az értékek megőrzése, leltározása szempontjából alapvető jelentőségű leírásokat stílusos táj- és környezetleírások, színes riportok és interjúk frissítik. A CD-ROM az eredeti papírkiadás teljes anyagát tartalmazza: mintegy kétezer oldalnyi szöveget, több mint ötezer illusztrációt és több mint kétszáz nagy felbontású színes képet. A magyar nép művészete [Elektronikus dok.] / írta Malonyai Dezső. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, [2000]. - 1 CD-ROM ; 12 cm Min. 486-os PC, Windows 3.1, CD-ROM olvasó, 256 színű monitor szám

11 MAGYAR MONDAVILÁG Magyar regék és mondák 7. Lengyel Dénes magyar író, irodalomtörténész, pedagógus, Benedek Elek (író, költő, újságíró) unokája. Pedagógiai tárgyú írásaiban többek közt az irodalomtanítás módszertani kérdéseivel foglalkozott. Szerkesztette a Nagy Magyar Költők címet viselő sorozatot, valamint népszerűsítette a 19. század ismert alkotóit. Továbbá Jókai Mór összes művei Kritikai kiadás sorozatának egyik szerkesztője volt. Életének legutolsó éveiben érdeklődésének középpontjába került a magyar mondavilág. A Magyar regék és mondák felöleli a magyar középkor történelmét, ismerteti a hun-magyar mondákat és a honfoglalást. Megismerhetjük az Árpádok és Hunyadiak korát. A mű nyomán megelevenednek a török idők és a Rákóczi szabadságharc eseményei is. A CD-én 33 monda hallható Kaszás Attila előadásában, amely őrzi a korabeli források nyelvi zamatát. Magyar regék és mondák [Elektronikus dokumentum] / Lengyel Dénes ; Kaszás Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer : Móra, db CD-ROM (190 min) ; 12 cm CD-, DVDlejátszó; személyi számítógép szám

12 TERMÉSZETRAJZ A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 8. Konrad Lorenz az 1950-es években a szakterületén kívül is ismertté vált, amikor tanulmányait, szórakoztató és anekdotaszerű állattörténeteit a természettudományban kevésbé jártasok számára, sőt még a gyerekek számára is hozzáférhetővé tette. Ismertsége folyamatosan növekedett többek között az Az agresszió (1963) és A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (1973) hatására. A nyilvánosság egyre inkább társadalomkritikusnak és filozófusnak tartotta. A szerző jelen művében olyan folyamatokat és jelenségeket mutat be, melyek nemcsak kultúránkat fenyegetik bukással, hanem magát az emberi fajt is. A technológia fejlődése és túlracionalizált életmódunk egyik következményeként eltorzul érzelmi világunk. Az emberiség egyre fogékonyabb az egyéniséget romboló hatásokra, gondolkodásunk ijesztően uniformizálódik. Konrád Lorenz 35 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatai napjainkban is időtállóak, s az általa megfogalmazott kételyek és állítások érvényesebbek mint valaha. A mű Galambos Péter előadásában hallható. Lorenz, Konrad ( ) A civilizált emberiség nyolc halálos bűne [Elektronikus dokumentum] / Konrad Lorenz ; [ford.] Gellért Katalin ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth ; Mojzer, cop db CD (208 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

13 CSILLAGÁSZAT Utazás a naprendszerben 9. A lebilincselő program páratlanul igényes grafikus felület közvetítésével kínál nem mindennapi utazást a földi légkörtől távolabbi otthonunk, a Naprendszer határáig. Az út során narrátor kísérőink kalauzolásával megismerhetjük a Napot, a bolygókat, az üstökösöket és a többi távolinak és titokzatosnak tűnő égitestet. Lélegzetelállító felvételeket csodálhatunk meg és olvashatunk a múlt, a jelen, és a jövő űrszondáiról, például az 1997-ben felbocsátott Pathfinder rendkívül sikeres Marskutatásáról. A nagyszerű csillagászok és felfedezők életrajzait olvasva képet alkothatunk a magyar és az egyetemes csillagászat történetéről, áttekinthetjük a legfontosabb égi eseményeket 2049-ig, nyomába eredhetünk a Betlehemi csillag történetének és választ kapunk sok izgalmas kérdésre, például: mi okozza az évszakok változását a Földön, milyen jövő vár a Naprendszerre, mit tudnak a kutatók a marsbéli életről. A program egyedülálló szenzációja az az animációs modell, mely élethűen mutatja be a Naprendszer égitestjeinek mozgását. A CD-ROM kísérőzenét, hangalámondást, közel ezer jó minőségű képet és számos animációt tartalmaz. Szarka Levente Utazás a naprendszerben [Elektronikus dokumentum] / írta Szarka Levente ; rend. Grőb Attila bőv., átd. kiad.. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Kossuth Kiadó, db CD-ROM ; 12 cm CD-, DVDlejátszó; személyi számítógép Min. Win98. op. r szám

14 ANTROPOLÓGIA Népek lexikona 10. A Népek Lexikona hamisítatlan multimédia program. 800 nép részletes leírását tartalmazza fotókkal, videofelvételekkel és népzenékkel illusztrálva. A Föld minden szegletéből találunk etnikumokat, melyek kultúrájával, számunkra néha furcsa szokásaival ismerkedhetünk meg. A népek közötti kapcsolatok feltárását hiperhivatkozások teszik könnyen elérhetővé, az interaktív térképek pedig segítenek lakóhelyük elhelyezkedésének gyors megtalálásában. A program tartalmazza még a leggyakrabban beszélt mintegy 240 nyelv leírását, helyenként hanganyaggal bemutatva, és 60-féle vallás ismertetését. Külön menüben találhatjuk meg a 70 filmbejátszás, és a 40 népzene gyűjteményét. Tesztekkel adhatunk számot tudásunkról, és szótár segít az idegen szavak megértésében. A Népek Lexikona kiadvány minden korosztály számára érdekes és hasznos tudásanyagot tartalmaz. Nem csak tanórák kiegészítéseként, hanem otthoni szórakozásra is ajánljuk. Népek lexikona [elektronikus dok.] : multimédia enciklopédia : 800 nép, 250 nyelv, 50 vallás, népzenék, filmek, tesztek, térképek / kész., kiad.... Wolf Studio Multimédia. - [Budapest] : Wolf Studio, [2003]. - 1 CD-ROM : színes ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

15 LELKI HIGIÉNIA Pszichofitness 11. Ez a vademecum ("gyere velem") könyv a kíváncsiak és vállalkozó kedvűek számára született. Azoknak, akik szeretnék megismerni saját lelki működéseik titokzatos világát. De nem öncélúan! Szeretnének e tudás által olyan lehetőségekhez és készségekhez jutni, amellyel elősegítik testi-lelki egészségük megőrzését, jó közérzetük, fizikai fittségük, lelki egyensúlyuk fenntartását. Azokhoz is szól ez a könyv, akik hajszoltak, fáradtak, kimerültek, szomorúak, kisebb-nagyobb ideges tünetekkel bajlódnak, esetleg valamilyen testi működészavar már előállott náluk. Szeretné tudni, mi történik velünk stresszhelyzetben? Mi zajlik ilyenkor testi-lelki működéseinkben? Milyen megküzdési lehetőségeink vannak? Szeretné jobban érezni magát a saját bőrében? Szeretne örülni az életnek? Keresse meg a válaszokat Bagdy Emőke segítségével és lépjen az önismeret útjára! A dokumentum a Nemzeti Kulturális Alap Márai-program 4. ütem keretében került beszerzésre Bagdy Emőke (1941-) Pszichofitness [Elektronikus dokumentum] / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangfelvétel. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, db CD (117 min) ; 12 cm CD-, DVDlejátszó; személyi számítógép szám

16 30 perc stresszoldó relaxáció 12. Harminc perc teljes nyugalom. A tökéletes ellazulást most Ön is kipróbálhatja az Indiában végzett jógatanárnő segítségével. Nagy Gabriella jógatanár 2002-ben Indiában Trivandrumban ismerkedett meg a jógával és a Sivanada Centrumban szerezte meg a tanári képesítést. Ashtanga Vinjasa jógát tanult Valerie Jeremienko amerikai tanártól Qatarban s ezt követően itt tanított egy évig ban visszatért Magyarországra majd az Iyengar jógával kezdett foglalkozni. Jógatanára Kevin Gardiner (New York) filozófiáját érzi a legközelebb magához miszerint: "Mindannyian tanulók vagyunk. A különbséget közöttünk csak a gyakorlással eltöltött idő teszi." Ajándékozzon magának naponta fél órát és töltődjön fel energiával! Nagy Gabriella 30 perc stresszoldó relaxáció [Elektronikus dokumentum] / [Nagy Gabriella] ; [zene Hortobágyi László]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Hangoskönyv Kft., db CD-ROM ; 12 cm CD-, DVDlejátszó; személyi számítógép szám

17 MEZŐGAZDASÁG-AGRONÓMIA Hagyományok, ízek, régiók 13. Egy nemzet jövőjét saját hagyományainak ismerete, tisztelete és ápolása is meghatározza. E gondolat jegyében jött létre a kulturális örökségünk és történelmünk részét alkotó Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény. A közreműködő népes szakértői csoport nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy összegyűjtse, rendszerezze, feldolgozza és közreadja a nemzedékeink hagyományaihoz kötődő, tájjellegű és ma is fellelhető termékeket. A munka eredményeképpen megszületett könyvet ajánljuk az oktatásban, kutatásban, termékfejlesztésben, élelmiszer-ipari vállalkozásokban, vendéglátásban és az idegenforgalomban dolgozó szakembereknek tevékenységük színesítésére, tudásuk bővítésére és elmélyítésére. Bátorítunk minden érdeklődőt, hogy böngéssze, olvasgassa a CD-t, ha új és érdekes ismereteket akar szerezni a hagyományok, a különleges, tájjellegű ízek és az egyes régiók mezőgazdasági és élelmiszerkészítési kultúrájáról. A CD a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény december 31-ig beérkezett és jóváhagyott termékleírásait tartalmazza. Hagyományok, ízek, régiók [elektronikus dok.] : Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye / [írták Borsódy Mihály et al.] ; [közread. az] Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. - Budapest : FVM AMC Kht., [2003]. - 1 db CD-ROM ; 12 cm CD-, DVDlejátszó; Adobe Acrobat Reader szoftver szám

18 GYÓGYNÖVÉNYEK Gyógynövények Magyarországon 14. A program lehetőséget nyújt a gyógynövények és terápiás alkalmazásuk megismerésére, kórfolyamatok, hatások, felhasznált növényi részek szerinti csoportosításra. Segítséget nyújt a szakemberek és laikusok számára egyaránt a gyógynövény terápiákban, valamint az öngyógyításban történő alkalmazásra. A fotók diashow-ba rendezhetők, valamint tesztek segítségével mérheti le a felhasználó a tudását. A hazánkban leggyakrabban használt 155 gyógynövény faj kerül bemutatásra 463 fotó, 300 oldalnyi szöveges leírás és 25 videofelvétel felhasználásával. Gyógynövények Magyarországon [Elektronikus dokumentum] / [szöveg, fotó Babulka Péter et al.]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Com Com Bt, [1997]. - 1 db CD-ROM ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

19 ITALKÉSZÍTÉS Italok, koktélok 15. Multimédia termékünk az italok szerteágazó világában próbál az érdeklődők számára eligazítást nyújtani. Megismerhetjük a főbb italfajtákat és tájékozódhatunk a legtöbb ital történelméről, előállításuk módjáról, főbb italtípusokról és felszolgálásuk módjáról is. Az italfélék bemutatását egy közel 500 tételből álló adatbázis is segíti, melyen keresztül áttekinthetjük a hazai italkínálatot, kereshetünk az egyes italmárkák között, megtekinthetjük az ital képét és rövid ismertetőt olvashatunk róluk. A CD részletesen foglalkozik a koktélkészítéssel, megismerhetjük a báritalok típusait, készítésük módját, technikáját. Az egyes báritalok készítését recepteken keresztül mutatja be. Mindezen felül külön menüből érhetjük el azt a közel 1500 koktélreceptet, amely a világon legelterjedtebb koktélok alapanyagait és elkészítésük módját ismerteti. Külön alkoholos vagy alkoholmentes receptek között válogathatunk. Megismerkedhetünk a koktélkészítés eszközeivel és az egyes italokhoz használható pohártípusokkal is. A társasági italok kínálatát egy több száz képből álló fotógaléria teszi teljessé, ahol áttekinthetjük, hogy is kell kinéznie munkánk végtermékének. Italok, koktélok [Elektronikus dokumentum] [CD-ROM]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Informania Digitalmédia, cop db CD- ROM ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

20 ÉRTÉKESÍTÉS Az értékesítés mesterei 16. Nyíri Zoltán közgazdász és egyetemi oktató, akinek szakterülete a vállalati kommunikáció (értékesítés, ügyfélkapcsolatok, prezentációk), valamint a vezetés és a csapatépítés. Hackl Krisztián közgazdász és vállalati tréner, aki tapasztalatait a világ számos országában szerezte. A szerzők által megszólított interjúalanyok mindannyian kiváló értékesítők, válaszaik ezért rendkívül tanulságosak és tapasztalataikból a hallgató rengeteget meríthet. Felkészítenek a természetes kapcsolatteremtésre, a meggyőző prezentációra, a könnyed kifogáskezelésre, a profi lezárásra, a sikeres ajánlatkérésre és a hosszú távú vevőgondozásra. Élvezetes és laza stílusban elmesélik, hogy mi az ami működőképes az értékesítés világában. A hangoskönyvben többnyire autókereskedő, ingatlanértékesítő, orvoslátogató, befektetési tanácsadó adja át tudása legjavát. Az interjúkból számos hatékony eladási módszert és pofonegyszerű trükköket ismerhetünk meg. 1. CD tartalma: Autóval a csúcsra; A top-rep lány 2. CD tartalma: A gazdaság hullámhosszán; Mestersége: intelligencia 3. CD tartalma: Kacsasült üzletasszony módra; Bankárpóker; Bakiparádé 4. CD tartalma: Báli butik; Be-takarítás Nyíri Zoltán Az értékesítés mesterei : [...avagy így csinálják a profik] : interjúk sikeres magyar értékesítőkkel [Elektronikus dokumentum] / [riporter] Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Universitas Szeged, db CD egy műanyag tokban (315 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

21 VÁRAK, KASTÉLYOK Várak, kastélyok, legendák 17. A kastély általában előkelő, jómódú személyek szabadon álló, palotaszerű székhelye, főurak, földesurak fényűző várszerű lakóhelye birtokukon. Az előkelők lakhelyei a középkor végén és a reneszánsz kezdetén szokás szerint meg voltak erősítve. Az erődszerű építkezés elemei (tornyok, vízzel telt árkok, hidak stb.) a kastély architekturájában a mai napig is fennmaradtak. Az olyan kastélyt, amely már annyira meg van erősítve, hogy kisebb várnak is beillik, várkastélynak hívják. A kastélyépítészet főként a században virágzott. A vár ezzel szemben kifejezetten védelmi célból emelt erődítmény, fénykora pedig a középkorban volt, a feudális széttagoltság idején. A tűzfegyverek elterjedésével ( század) a várak jelentősége is csökkent. A kastélyok és várak történetét számos legenda övezi. A nevezetes családok ősi fészkei közül némelyik még ma is épen, a legtöbb azonban már csak romos állapotban fogadja az odalátogatókat. A háromrészes sorozat első állomásán a történelmi Magyarország 21 északi vármegyéjébe látogathatunk el. A mai Szlovákián, Kárpátalján és az Északi-középhegység területét magába foglaló felső-magyarországi térségen elhelyezkedő 189 vár és kastély múltját-jelenét ismerhetjük meg a multimédia eszközeivel. Várak, kastélyok, legendák : [multimédia barangolás a történelmi Magyarország váraiban] [Elektronikus dokumentum]. - Pécs : Talma, [2001] db CD ; 12 cm CD- vagy DVDlejátszó, személyi számítógép szám

22 ZENE Symphonic Red Concert Show 18. Havasi Balázst magyar zongoraművészt és zeneszerzőt a Liszt Ferenc Zeneakadémián olyan professzorok tanították, mint Falvai Sándor, vagy a több mint 200 klasszikus lemezen közreműködő zongoraművész professzor, Jandó Jenő ban, 21 évesen már tanított a Weiner Leó Konzervatóriumban. A Zeneakadémián töltött évek alatt Havasi megnyerte a fiatal művészek jövőjének támogatását zászlajára tűző szervezet, a Yamaha Foundation of Europe által szervezett zongoraverseny első díját és 2008 között négy szólózongora albumot jelentetett meg egymás után (Piano, Seven, Infinity, RED), amelyeket teljes egészében zeneszerzőként jegyzett. Saját művein jól érezhető a klasszikus zenei tanulmányokkal eltöltött közel 25 év, ugyanakkor felfedezhető benne a mai kor filmzenei, repetitív, vagy new age behatása is november 26-án állt színpadra először a Havasi Symphonic produkció a Magyar Zeneakadémia nagytermében. A produkcióban közel 100 művész vett részt és a Dohnányi Szimfonikus Zenekar, valamint az Akadémiai Kórustársaság mellett közel húsz világzenei szólista működött közre. A Symphonic Red Concert Show páratlan zenei élményt és igazi kikapcsolódást ígér! Havasi Symphonic Red Concert Show / Havasi ; [közrem. Budafoki Dohnányi Zenekar]. - [Budapest] : Havasi Records Ltd, cop ; 1 db CD-ROM (12 cm) + 1 db füzet ; [16 p.] CD- vagy DVDlejátszó, személyi számítógép szám

23 ÚTIKÖNYVEK Bécs : saját idegenvezetővel 19. Könyvünkből egyszerűen felkészülhet egy tartalmas bécsi hétvégére. Röviden bemutatja az osztrák főváros történelmi negyedeit és legizgalmasabb látnivalóit, hogy a helyszínen könnyebben meglelje az Önt leginkább érdeklő látványosságokat. A szövegben információkat talál a legjobb, legfontosabb szálláshelyekről és éttermekről, vendéglőkről, valamint az osztrák főváros magyar vonatkozású emlékeiről. A kötet végén dióhéjban összefoglalják azokat a turisztikai tudnivalókat, melyek a leghasznosabbak egy bécsi kiránduláson. Ha még többet kíván megtudni az idegenforgalmi nevezetességekről, hallgasson Mácsai Pálra, aki végigkalauzolja Önt a legszebb útvonalakon. A könyvet és a hangfelvételt együtt is használhatja, ugyanis a térképnél jelezték, hogy a hangfelvétel hányadik számát indítsa el további információkért az adott helyről, épületről. Kellemes időtöltést kívánunk! Bécs : saját idegenvezetővel / magyar hangja Mácsai Pál ; [a köt. szövegét összeáll. és szerk. Eszter Virág Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + 1 db CD CD- vagy DVDlejátszó, személyi számítógép szám

24 London : saját idegenvezetővel 20. Olyan könyvet tart a kezében kedves olvasó, melyet akár egy óra alatt is végigolvashat, és segítségével eltervezheti londoni utazását. A könyv mellé pedig ez esetben is egy audioidegenvezetőt mellékeltek, akire bátran hallgathat. A hangos útikönyv összegyűjti a legnépszerűbb látnivalókat és az azokhoz kapcsolódó lényeges információkat. Semmi más dolga nincs, mint kiválasztani, mivel szeretné eltölteni rövidebb-hosszabb szabadságát a brit fővárosban. Nem csak abban nyújts segítséget, hogy mit nézhet meg és hogyan juthat el oda, hanem hogy hol érdemes megszállnia és megkóstolnia a remek angol étkeket és a pompás söröket. A CD-én letölthető információk, képgaléria, internetes linkgyűjtemény található, melyek segítségével előkészítheti, vagy éppen felelevenítheti a Londonban eltöltött napokat. A helyszíneken pedig az egyes látnivalóknál a megfelelő számot kiválasztva a CD-én magyarul hallgathatja meg, amit arról a helyről tudni érdemes. Kellemes utazást kívánunk! London : saját idegenvezetővel / magyar hangja Fekete Ernő ; [a köt. szövegét összeáll. és szerk. Eszter Virág Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + 1 db CD CD- vagy DVDlejátszó, személyi számítógép szám

25 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET A technika krónikája 21. Mindig is érdekelték a technika vívmányai, azok feltalálói, s nem tudta ezzel kapcsolatos kíváncsiságát kielégíteni? Most minden ezzel kapcsolatos kérdésére választ kaphat, ebből a magyar nyelvű, interaktív enciklopédiából, melyben nyomon követheti azokat a találmányokat, melyek segítségére voltak az emberiségnek. Ismerkedjen meg a világ technikai fejlődésével, az emberiség történelmének korai, őskori találmányaival kezdődően a XXI. század technikai vívmányaival bezárólag. Nyerjen betekintést napjaink vezető iparágainak (telekommunikáció, közlekedés, távközlés és űrhajózás) mindennapjaiba, az általuk használt technológia részletes bemutatásával. Ismerjük meg együtt a találmányok és felfedezések születési körülményeit, az adott kor történelmi, társadalmi és kulturális eseményeit! A technika krónikája : műszaki tudományos enciklopédia : találmányok és feltalálók időrendben [Elektronikus dokumentum]. - Újrakiad. - Multimédia. - Budapest : Automex Kft : Cyberstone, db CD ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

26 VILÁGTÖRTÉNET Nagy képes világtörténet 22. A századforduló előtti utolsó évtizedek könyvkiadásunk aranykorát jelentették, s ez a kor kiváltképpen kedvezett a történettudományi munkáknak Magától értetődő volt hát egy nagy terjedelmű, magas színvonalú egyetemes történeti munka kiadása. Ezzel a munkával Marczali Henriket bízták meg, akinek külföldi tájékozottsága, szakirodalom-ismerete, s nem utolsósorban nyelvtudása lehetővé tette, hogy a kortárs francia, angol, s német kollégák színvonalán dolgozhatott. A Nagy Képes Világtörténet teljes sorozata 1898 és 1905 között jelent meg. Különösen izgalmassá teszi a kézikönyvet, hogy a magyar történelmet is beágyazták a szerzők, mégpedig addig szinte sehol nem látott szinkronitásba az európai eseményekkel. Miért vonzó ma is a Marczali-féle világtörténet? A szerzőknek és a szerkesztőnek sikerült olyan korszerű szemléletű munkát alkotni, amely lényeges irányait tekintve ma sem avult el. A teljes szövegű visszakeresés, a hatalmas illusztrációs anyag gépi feldolgozása, a hierarchikus tartalomjegyzék, a számítógépes eszköztár viszont új életet lehelt az amúgy is lenyűgöző kézikönyvbe. Marczali Henrik Nagy képes világtörténet [Elektronikus dok.] / Marczali Henrik. - Szöveg, képek és térképek. - Budapest : Arcanum, [s. a.]. - 1 CD-ROM ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

27 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Magyar történeti életrajzok 23. A Magyar Történelmi Társulat a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelentette meg a század fordulóján jeles történelmi személyiségeink életrajzainak sorozatát. A kor kiváló történész-írói tollából 57 személy (a borítón tévesen szerepel 58!) életútján át viharos történelmünk évszázadainak 57 szelete tárul fel a tatárjárás utáni időszaktól a kiegyezés koráig, Kun Lászlótól Széchenyi Istvánig. Az élvezetes, közérthető stílusban megírt kötetek szórakoztató olvasmányt jelentenek a történelem iránt érdeklődő laikusoknak is, ugyanakkor a hatalmas, több mint 7000 képből álló illusztrációs anyag és a jegyzetapparátus a szakemberek számára is forrásul szolgálhat. Magyar történeti életrajzok : a Magyar Történelmi Társulat sorozatának digitális változata : 58 jeles történelmi személyiség életrajza 7000 képpel [Elektronikus dokumentum]. - Szöveg és kép. - Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., [2003]. - 1 db CD ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

28 SZÉPIRODALOM Miért pont én? 24. Albert Györgyi pályáját a nyolcvanas évek elején rádiós újságíróként kezdte, majd a képernyőn is felbukkant. Később kulturális rendezvények, filmek sajtófőnöki teendőit végezte, általa tehetségesnek tartott művészeket népszerűsített az írott sajtóban. Szabadúszóként, sajtó- és PR-menedzserként dolgozott egészen 2008-ig a hirtelen bekövetkező haláláig. Betegségéről és könyvéről így vall: Tizenkét éve diagnosztizálták a depressziómat. Akkor azt hittem, ez annyit jelent, őrült vagyok, elmebeteg, bolond. A kilencvenes évek elején még jóval kevesebbet lehetett tudni erről a betegségről, mint ma. Könyvemet azért írtam, hogy segítsek a sorstársaimnak: ha elolvassák, reményeim szerint sokkal rövidebb ideig tartó és kevésbé éles fájdalmat éreznek majd, amikor meghallják a lesújtó ítéletet: depresszió. Albert Györgyi Miért pont én? [Elektronikus dokumentum] / Albert Györgyi ; felolvassa Albert Györgyi. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Sony BMG, cop db CD-ROM ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

29 A három testőr as évek végén járunk. Az ifjú D Artagnan Párizsba érkezik, zajlik az udvari élet, a titkos megbeszélések, intrikák, politikai gyilkosságok. Ebben a légkörben él Ausztriai Anna királyné és befolyásolható férje, XIII. Lajos. Annának máshoz húz a szíve, Buckinghem hercegét szereti. Bár a szerelmesek titokban találkoznak, Richelieu bíboros emberei mégis fényt derítenek a románcra. Egy éjszaka váratlanul megjelenik a királynénál a herceg. Anna szerelme zálogául Buckinghamnek adja a nyakékét. Richelieu, hogy feledje a királyné hűtlenségét Lajos előtt, ráveszi a királyt, hogy kívánja meg a feleségétől a nyakék viselését a közelgő udvari ünnepségen. A nyakéket D Artagnan és három testőr barátja szerzi vissza, így mentve meg Ausztriai Anna becsületét. A klasszikusok azért klasszikusok mert időtlenek. A három testőr ma is, másfél évszázaddal első megjelenése után, izgalmas, letehetetlen könyv. Számtalanszor megfilmesítették már, azonban a regény nyomába sem lehet érni. A változatosság (nincs két egyforma párbaj a műben), a történetek fonalának érdekessége, az egész művet átszövő erotika miatt ma is abbahagyhatatlan művet tart kezében a hallgató. Dumas, Alexandre ( ) A három testőr [Elektronikus dokumentum] / Alexandre Dumas ; [ford. Csatlós János] ; Varga Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Sonore Kft., db CD-ROM (23 h 25 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

30 Eszter hagyatéka 26. Az 1939-ben írt kitűnő regény egy beteljesületlen szerelem története. A történet a harmincas évek végének Balatonfelvidékére repít minket, ahol Eszter, a hamvaiban is szép úrinő él csendesen, szerényen. Már nem vár sokat az élettől, hisz élete valahol véget ért, mikor szerelme, a hűtlen, szélhámos Lajos nővérét vette el helyette. A mindig fellegekben élő, jellemgyenge, de szeretni valóan kedves Lajos és Eszter nagy találkozásának lehetünk részesei. Lajos felesége halála után, gyermekeivel látogatóba érkezik az asszonyhoz, aki még mindig szereti. A találkozás oka igencsak prózai: Lajos, aki már mindenétől megfosztotta Esztert, most végső menedékét készül elrabolni, a családi otthon eladására kéri. Eszter ekkor tudja meg, hogy a férfi nősülése előtt végső elkeseredésében levelekben könyörgött Eszternek, hogy szökjenek meg együtt, mert szüksége van rá. Eszter azonban sohasem kapta meg a leveleket. Márai Sándor ( ) Eszter hagyatéka [Elektronikus dokumentum] / Márai Sándor ; Nagy-Kálózy Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, db CD-ROM (225 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

31 Régimódi történet 27. Margit apját, Jablonczay Kálmánt mindenki úgy emlegeti, hogy a kasznár. Marinak és Kálmánnak két gyereke van Margiton kívül, Gizella és Kálmánka. Gizella vénlány, Kálmánka pedig folyamatosan lányok után járkál. Kálmán miután elhagyja Marit, a fiával munkát vállal a folyó szabályozásánál. Két évvel később Kálmánka házasságajánlatot tesz Gacsáry Emmának, akit nagyanyja Rákhel nevel. Emma terhes lesz Kálmánkától, mind eközben úgy szórják a pénzt, mint az urak. Kálmánka folyamatosan csalja a nőt Anettel, a szolgálójukkal. Mikor erre Rákhel rájön, el is mondja Emmának, azonban időközben születik a lányuk, Lenke. Kálmánka minden pénzét elveszti, végül már a Gacsáry birtokot is elárverezik. Mari úgy dönt, csellel elveszi Lenkét és intézetbe adja az akkor 4 éves kislányt. 16 éves korára Lenke olyan gyönyörű lesz, hogy mindenki a csodájára jár. Mari tiltja a fiúktól Lenkét és azt akarja, hogy apácának neveljék. Otth István és Hoffer Józsi párbajoznak a lányért, amiből Józsi kerül ki győztesen. Lenke arra számít, hogy megkéri a kezét, de a fiú búcsúzni jött, az apja ugyanis nem engedi, hogy elvegye őt. Lenke végül Majthényihez megy férjhez, bár nem szereti. Majthényi hamarosan tönkremegy és elválik Lenkétől. Elvált asszonyként nehezen talál munkát, egyedül csak Szabó Elek hajlandó alkalmazni. Mari pedig, miután Klári, a szolgálójuk is elhagyja őket Gizellához költözik és végleg elengedi a lányt. Szabó Magda Régimódi történet [Elektronikus dokumentum] / Szabó Magda ; előadja Ráckevei Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop db CD-ROM (984 min) ; 12 cm MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

32 Hogy volt : emlékek, portrék, vallomások 28. A legjobb időpontban írtam meg ezeket a portrészerű vallomásokat. Ötvenes éveim elejét taposom. Még többékevésbé színhelyesen emlékszem arra, hogyan volt. Ha várok tízhúsz esztendőt, tisztánlátásomat bizonyára elhomályosítják a meszesedő erek. - vallja Vámos Miklós, akinek emlékei, portréi, vallomásai a huszadik század harmadik harmadából valók. Híres, sok esetben immár klasszikussá vált írókról, művészekről, szerkesztőségekről és kiadókról, szerkesztőkről és szerkesztettekről, cenzorokról és cenzoráltakról kerülnek elő az emlékek. Mindenkinek ajánlható, aki szeretne kedvet kapni, hogy még többet olvasson róluk - tőlük. A sírva-nevetős szövegekből sok olyan személyes részletet tudhatunk meg, amelyek izgalmasabbá és érthetőbbé teszik a hatvanas-hetvenes-nyolcvanaskilencvenes évekről a köztudatban élő képet. Vámos Miklós (1950-) Hogy volt : emlékek, portrék, vallomások a szerző előadásában [Elektronikus dokumentum] / Vámos Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop db CD-ROM (203 min) ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN ) MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó, személyi számítógép szám

33 IDEGENNYELV-TANULÁS English by stealth 29. "Gentleman" Henry összehívja bandáját, "Sandwich" Fredet, Olivert és Joet az évszázad bűntettének végrehajtására, de nehézségek merülnek fel, mert Fred mindig éhes, Oliver állandóan aggodalmaskodik és Joe felfogóképességének lassúságát csak lustasága múlja felül. Henry felderítő útra küldi Fredet és Olivert a Denton Cottage-ba, ahol a tettet végre akarják hajtani... Ahogy megismerkedünk a szereplőkkel, úgy ismerkedünk meg fokozatosan az angol nyelv szókincsével és nyelvtanával: a főnevekkel, melléknevekkel, névmásokkal és az alapvető igeidőkkel. Ezek gyakorlására bőséges lehetőség nyílik mindenkinek igénye, tudásszintje, tanulási sebessége és kedve szerint. A CD összesen 60 percnyi rajzfilmet és 360 feladatot, illetve gyakorlatot tartalmaz: szövegértési, olvasási, írási, szókincset bővítő, nyelvtani tudást fejlesztő gyakorlatok, mikrofonos drillek, valamint játékok. Mindezeket 1500 szavas hangos szótár, kifejezéstár és 50 oldalas, lényegretörő multimédia nyelvtankönyv egészíti ki. A CD anyaga óra alatt dolgozható fel. [1.] Kezdő szint English by stealth : a detective story in three parts : a key to english : language teaching CD serial with cartoons [Elektronikus dokumentum] = Lopva angolul : detektívtörténet három részben : kulcs az angol nyelvhez : nyelvoktató CD-ROM sorozat rajzfilmmel. - Interaktív multimédia. - Baja : Profi-Média Kft., [1997]-[1998]. - 3 db CD-ROM ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

34 Német 30. Anyanyelvünket a tárgyak és a szavak folyamatos összekapcsolása révén tanuljuk meg. Ezt a természetes módszert vette át a Europress NyelvLabor sorozata. Kizárólag a célnyelvet használja, ahol a Súgó nyelve magyar. Azokat a nyelvoktatási technikákat alkalmazza, amelyek a világszerte ismert Rosetta Stone nyelviskola tanfolyamain alakultak ki. A program több mint 200 különböző gyakorlat segítségével kb hétköznapi szóra és kifejezésre tanítja meg a felhasználót. A NyelvLabor arra tanítja Önt, hogy az új nyelven gondolkodjék, ne pedig fordítson. Módszerének lényege a kiejtett szó, az írott szó és a kép folyamatos és állandó összekapcsolása, gondosan megválasztott szövegösszefüggésekben és mondatsorokban. Így Ön szinte észrevétlenül sajátíthatja el a nyelvet. Német [Elektronikus dokumentum] [CD-ROM]. - [Budapest] : Europress Hungary, db CD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvlabor )cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

35 Tesztre készen 31. A Tesztre készen CD-ROM autentikus vizsgaanyagot tartalmaz, amelyek egészen a közelmúltig élesben is felhasználásra kerültek az Idegennyelvi Továbbképző Központ (Rigó utca) nyelvvizsgáin. A szerzők a központ munkatársai, akik a feldolgozás során szem előtt tartották a nyelvvizsgára felkészülés speciális szempontjait. A program célja, hogy a multimédia és a számítógépes interaktivitás lehetőségeinek felhasználásával a hagyományos taneszközöknél sokoldalúbb lehetőséget biztosítson a vizsgára való felkészülésre. Amit kínál: vizsgaszituációnak megfelelő 50 feladatos teszt, ellenőrzés és értékelés, tesztfeladatok lekérése nyelvtani kategóriánként, több mint száz interaktív nyelvtani gyakorlat, 20 vizsgaszöveg feldolgozása, hallás utáni szövegértés, valamint a teljes anyagot átfogó szószedet többféle keresési lehetőséggel, mely elérhető minden modulban. Tesztre készen [számítóg. fájl] : középfokú interaktív vizsgatesztek, nyelvtani gyakorlatok és hallás utáni szövegértési feladatok a nyelvvizsgán : francia [CD-ROM] / [... szerk. Vernay-Lekanov Melinda, Körmendy Mariann et al.]. - Budapest : Akad. K. ; : ITK. - 1 számítóg. opt. lem. ; 12 cm + mell. (12 p.) MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

36 Olasz szótanító CD-ROM 32. A Szótanító Olasz CD-ROM-ot ajánljuk mindenki számára, aki már meglévő szókincsét kívánja bővíteni vagy nyelvvizsgára készül. Látványos program segítségével gyakorolhatunk alap vagy önállóan összeállított szókészletekkel. Több mint 5000 olasz szó és kifejezés áll rendelkezésünkre, melyek helyes kiejtését hangos szótár segíti. Alap és bővített szókincs, jutalomjáték, saját szó listák készítése és szerkesztése teszi a tanulási folyamatot teljessé. Továbbá lehetőség van gyakorló lista készítésére az elrontott szavakból. A teljes olasz rendhagyó igeválaszték is megjelenik és számos opció, tesztelési lehetőség segíti a munkát több mint 40 témakörben. Olasz szótanító CD-ROM [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Zombie Soft, cop CD-R ; 12 cm MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

37 Orosz 33. Tanuljon nyelvet úgy, ahogyan az anyanyelvét elsajátította! - ezzel a jelmondattal népszerűsíti az Europress NyelvLabor a sorozatait. Célja, hogy teljes egészében interaktív nyelvtanulási eszközt adjon a számítógép-használók kezébe. Ideális azok számára bármely korosztályhoz tartozzanak is akik első lépéseiket teszik egy új nyelv elsajátításának útján, de azoknak is, akik egy külföldi üzleti útra, vagy üdülésre készülődve szeretnék egy kicsit felfrissíteni, gyakorolni és bővíteni eddig megszerzett tudásukat. A program egyszerű fogalmakkal és kifejezésekkel indul, és módszeresen bővíti a szókincset és a nyelvtani tudást, mindig arra építve, amit Ön az előzőekben elsajátított. A NyelvLabor program a nyelvtanulás kényelmes, hatékony és korszerű eszköze. Orosz [Elektronikus dokumentum] [CD-ROM]. - [Budapest] ; : Europress Hungary : CD Multimédia, db CD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvlabor ) MS Windows 9X; Me; NT/2000; XP (magyar nyelvű); 64 MB RAM; CD- ROM meghajtó szám

38 CÍMMUTATÓ Cím Oldal/Tétel 30 perc stresszoldó relaxáció 16./12. Bécs : saját idegenvezetővel 23./19. A civilizált emberiség nyolc halálos bűne 12./8. English by stealth 33./29. Az értékesítés mesterei 20./16. Eszter hagyatéka 30./26. Gyógynövények Magyarországon 18./14. Hagyományok, ízek, régiók 17./13. A három testőr 29./25. Havasi - Symphonic Red Concert Show 22./18. Hogy volt : emlékek, portrék, vallomások 32./28. Italok, koktélok 19./15. London : saját idegenvezetővel 24./20. A magyar nép művészete 10./6. Magyar regék és mondák 11./7. Magyar történeti életrajzok 27./23. Miért pont én? 28./24. A múlt magyar tudósai 5./1. Nagy képes világtörténet 26./22. Német 34./30. Népek lexikona 14./10. Olasz szótanító CD-ROM 36./32. Orosz 37./33. Pannon enciklopédia (1. kötet] A magyarság kézikönyve) 6./2. Pszichofitness 15./11. Régimódi történet 31./27. Személyiségkalauz : üzleti szemmel nem csak üzletembereknek 7./3. A szeretet művészete 8./4. Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig 9./5. A technika krónikája : műszaki tudományos enciklopédia 25./21. Tesztre készen 35./31. Utazás a naprendszerben 13./9. Várak, kastélyok, legendák 21./ szám

39 SZERZŐI NÉVMUTATÓ Szerző Oldal/Tétel Albert Györgyi 28./24. Babulka Péter 18./14. Bagdy Emőke 15./11. Dumas, Alexandre 29./25. Fromm, Erich 8./4. Havasi Balázs 22./18. Lengyel Dénes 11./7. Lorenz, Konrad 12./8. Malonyai Dezső 10./6. Márai Sándor 30./26. Marczali Henrik 26./22. Nagy Gabriella 16./12. Nyíri Zoltán 7./3. ; 20./16. Ranschburg Jenő 9./5. Szabó Magda 31./27. Szarka Levente 13./9. Vámos Miklós 32./ szám

40 MUNKATÁRSAINK Kincses Julianna központigazgató Cserényi Száva kölcsönző könyvtáros Litkei-Nyíri Anita állománygyarapító könyvtáros Darida Andrea feldolgozó könyvtáros szakdolgozati koordinátor Takácsné Bán Erzsébet tájékoztató könyvtáros Gedei Péterné feldolgozó könyvtáros Tasnádiné Tóth Ilona tájékoztató könyvtáros Kálmán Éva kölcsönző könyvtáros Hernyák Gábor informatikus, online tartalommenedzser Telefon: / / Telefax: / Web: / szám