2010. évi határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi határozatok"

Átírás

1 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges üzlet (Kosd, Eőszi L. tér 361/11. hrsz. alatti ingatlan) Önkormányzati ingatlant leendő vállalkozásának telephelyeként megjelölje a Társasági Szerződésében és az ingatlant a vonatkozó jogszabályok alapján telephelyként használja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a nyilatkozat aláírására. és dr. Varga Gabriella jegyző 2/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet Szegvári Jánosné bérlővel kötött bérleti szerződését február 1-től határozatlan időre jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 241/2009. (XII. 29. ) sz. Kt. határozat hatályát veszti. Amennyiben Szegvári Jánosné által vagy közvetlen hozzátartozója által alapított Kft. megalakul, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegvári Jánosnéval kötött bérleti szerződést ennek megfelelően módosítsa. 3/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződés megszüntetéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet bérleti szerződését Getz Péter bérlővel január 31-el megszünteti. 1

2 4/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarosnak történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a Nagymaros által kért a Nappali szociális ellátásra vonatkozó évi teljesítési adatokat, valamint a évi költségvetési tervezetet az élelmezési kiadások, valamint bevételi oldalon a térítési díjak nélkül 3 napon belül küldje meg Nagymaros Önkormányzata számára. Felelős: Erdős István pénzügyi előadó Határidő: 3 nap 5/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarostól történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: A meghívottként jelen lévő Dr. Keczely Béla aljegyzővel történt megállapodás alapján felkéri Nagymaros Város Önkormányzatát, hogy a évi teljesítési adatok, valamint a évi költségvetési tervezet megérkezését követően 3 napon belül küldje meg a megállapított térítési díjakat. Felelős: Határidő: 6 nap 6/2010. (I. 12.) Kt. Személyi térítési díjról A képviselő-testülete: A személyi térítési díj összegét napi 684 Ft-ban maximálja március 31-ig. 2

3 7/2010. (I. 12.) Kt. Az idősek szállításáról A képviselő-testülete: Az intézményvezető külön egyezzen meg Som Zoltánnal az átmeneti időszakra az idősek beszállításáról. Felelős: Majerné Tóth Márta 8/2010. (I. 12.) Kt. Nyílt levél megfogalmazásáról A képviselő-testülete: Megbízza a jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy nyílt levelet a nagymarosi aljegyzővel együtt arról, hogy az idősek klubjában nyílt nap kerül megrendezésre. A levél mindenkinek kerüljön kiküldésre aki az elmúlt 3 évben ÖNO tag volt. A rendezvény megszervezésére 20 napon belül kerüljön sor. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző és Urbán Ferencné polgármester Határidő: 2 hét 9/2010. (I. 12.) Kt. Óvoda projekt eszközbeszerzéséről A képviselő-testülete: Felkéri a jegyzőt, hogy 3 árajánlatot kérjen az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 10/2010. (I. 12.) Kt. Fejesné Gyenes Katalin jutalmazásáról A képviselő-testülete: Felkéri a polgármestert, hogy Fejesné Gyenes Katalin részéer egyszeri nettó 7150 Ft juttatást biztosítson. 3

4 11/2010. (I. 12.) Kt. Iktatóprogramról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a évi költségvetésbe a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán bruttó 188 e/ft összeg betervezésre kerüljön felhalmozási kiadásként. és dr. Varga Gabriella jegyző 12/2010. (I. 12.) Kt. TÁMOP Pedagógusképzés pályázatáról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a Napköziotthonos Óvoda és az Arany János Általános Iskola benyújtsa a TÁMOP Pedagógusképzésre kiírt pályázatot. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető és Makkainé File Edit iskolaigazgató 13/2010. (I. 12.) Kt. A közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatásáról A képviselő-testülete: A évi költségvetésbe céltartalékként Ft/ fő/év össze kerüljön betervezésre a közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatására. 4

5 14/2010. (I. 12.) Kt. Hozzájárulás a Speed Rally Team SE versenyeinek szervezéséhez A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team SE a Fóti MGTSZ területét (Kosd-Cselőtepusztán a volt tehenészet területét) technikai sportok rendezvényeinek helyszínére igénybe vegye. 15/2010. (I. 28.) Kt. Idősek Klubjába történő ételszállításról A Nagymaros Gondozási Központ Idősek Klubjának kosdi telephelyére a főzőkonyháról az ételszállítást térítésmentesen biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 16/2010. (I. 28.) Kt. Ételkiszállításról Ha szociális étkezőként igény merül fel az ebéd kiszállítására, úgy azt Ft/háztartás/nap költséggel biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 17/2010. (I.28.) Kt. Az óvoda projekt pótmunkáiról Jóváhagyja Mihály Zsolt műszaki ellenőr által összeállított pótmunkákat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet benyújtsa., Kincses Róbert projektmanager 5

6 18/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKaBAU Kft. III. részszámlájának kifizetéséről Jóváhagyja a SzaNaKa-BAU Kft. III. részszámláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására. 19/2010. (I.28.) Kt. CONSTRUKTŐR BAU Kft. számlájának kifizetéséről Jóváhagyja a CONSTRUKTŐR BAU Kft. számláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására, illetve a teljesítés igazolás aláírására. 20/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKa-BAU szerződésmódosításáról Megbízza a polgármestert, a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződés módosítására, az opció kivételére, valamint a jóteljesítési garanciára vonatkozó megállapodás megkötésére. A Szőke és Társai ügyvédi iroda közreműködésével. 6

7 21/2010. (I.28.) Kt. Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásáról A képviselő-testület - A Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t bízza meg az óvoda projekt eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításával. 22/2010. (I.28.) Kt. Zöld Híd díjairól Az előterjesztésben szereplő összeg, amit a Zöld Híd kiküldött nagyon sok. Felkéri a polgármester asszonyt, hogy ne támogassa a szavazáson. 23/2010. (I.28.) Kt. A Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről A Polgármesteri Hivatal létszáma március 1-től 1 fővel csökkenjen. és Dr. Varga Gabriella jegyző 7

8 24/2010. (I.28.) Kt. Lemondó nyilatkozathoz A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) Temető utca felújítása pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatot jóváhagyja. 25/2010. (I.28.) Kt. Az étkeztetés Nagymaros Gondozási Központnak történő átadásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (VII.16.) sz. rendelet 1.sz. mellékletéből kerüljön ki az étkeztetés, az átmeneti segély azonban maradjon polgármesteri hatáskörben. 26/2010. (I.28.) Kt. Az Arany János Általános Iskola felújítására beadandó pályázatról Támogatja a pályázat beadását tetőfelújításra, külső akadálymentesítésre és a nyílászárók cseréjére vonatkozóan. 8

9 27/2009. (I.28.) Kt. SzaNaKa-Bau Kft-vel kötendő megállapodásról Megállapodást kell kötni a SzaNaKa-Bau Kft-vel az Óvoda felújítással kapcsolatos villany, gáz, víz és csatornafogyasztásra és annak fizetésére. A műszaki átadáskor a vállalkozónak igazolnia kell az Önkormányzat felé, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Határidő: február /2010. (II.11.) Kt. 17/2010. (I.28.) kt. határozat visszavonása A 17/2010. (I.28.) kt. határozatát visszavonja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 29/2009. (I.28.) Kt. Az Óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjéről Az óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjét az alábbiakban határozza meg: - Lift, - Konyha külső drájvitolása, - Konyha nyílászáróinak cseréje, (ameddig a keret engedi). Megbízza a projektmenedzsert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet elkészítse. és Dr. Varga Gabriella jegyző 9

10 30/2010. (II. 11.) Kt. Létszám átcsoportosításról Szeptembertől a Polgármesteri Hivatalból nem kerül átcsoportosításra 0,5 fő az Óvodához. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 31/2010. (II. 11.) Kt. Óvodatitkári feladatellátásról 0,5 fő biztosításáról óvodatitkári feladatok ellátására a projekt megvalósulását követően dönt a testület. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 32/2010. (II. 11.) Kt. Az Önkormányzat Intézményeiben foglalkoztatottak létszámáról A Polgármesteri Hivatal 1 fővel csökken, a munkáltatói döntést március 1-ig meg kell hozni szeptemberétől a Polgármesteri Hivatal létszáma újabb 0,5 fővel nem csökken. Ferencné polgármester és Dr. Varga Gabriella jegyző 10

11 33/2010. (II. 11.) Kt. A 3 év alakulását bemutató mérleg növekedéséről a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérlegben (gördülő tervezés) évre vonatkozóan 2,0 százalékos növekedést irányoz elő. és Dr. Varga Gabriella jegyző 34/2010. (II. 11.) Kt. 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséről Hozzájárul a 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. és Dr. Varga Gabriella jegyző 35/2010. (II. 11.) Kt. A kosdi Arany János Általános iskola infrastrukturális fejlesztése pályázatról A képviselő-testülete: 1. A 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet 6 -ában foglaltak alapján pályázatot nyújt be az Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése céljából a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához. 2. A támogatás elnyerése esetén a támogatási összeg 20 %-át, Ft, azaz: Négymillió kilencszázkilencvenhatezer hétszázhetvenhat forint önerőt tárgyévi költségvetésből az önkormányzat biztosítja. 3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatkozott rendelet 7 -ában foglalt pályázati adatlapot február 15-ig az ebr 42. információs rendszerben rögzítse, továbbá a szükséges mellékleteket ugyanezen határidőig a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához juttassa el. 4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges önerő biztosításáról és összegéről szóló nyilatkozatot aláírja., Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: február

12 36/2010. (02.18.) Kt. Intézkedési terv a gyerekek kosdi iskolába íratásáról A képviselő-testülete: Felkéri a Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy a szülők a kosdi iskolába irassák gyermekeiket. Felelős: Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottsága Határidő: március /2010. (02.18.) Kt. Kosd Község Közfoglalkoztatási tervének módosítása A képviselő-testülete: A közfoglalkoztatási tervet az alábbi módosításokkal elfogadja: A terv 2. pontjában meghatározott feladatkörök elnevezése helyébe az alábbi lép: Takarítói, kézbesítői, intézményi kisegítői munkakör. A feladatok ellátása kiegészül az alábbi feladatkörökkel: - adminisztratív munka - könyvtári leltározás - egyéb karbantartási munkák és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 38/2010. (II. 18.) Kt évi Belső ellenőrzésről Jóváhagyja a évi belső ellenőrzésről szóló jelentésket. és Dr. Varga Gabriella jegyző 12

13 39/2010. (II. 18.) Kt. Külterületen lévő elektromos vezeték adatairól Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temető hosszak területén áthaladó ELMŰ vezeték adatait gyűjtse össze (mikor került oda, kiadott rá engedélyt és mikor). és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. A település rendezési tervvel kapcsolatos kérelmezők értesítéséről Megbízza a jegyzőt, hogy március 15-ig egy utolsó felszólítást küldjön az érintetteknek, hogy erősítsék meg szándékukat. A levélben szerepeljen, hogy amennyiben nem jelentkeznek, akkor területük külterület marad. és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Talajterhelési díjról Megbízza Dr. Pécsi Kálmán képviselőt, hogy László Zoltán adóügyi főtanácsossal egyeztessen a kérdéses esetekről. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és László Zoltán és folyamatos 42/2010. (II. 18.) Kt. Civil Szervezetek támogatására kiírandó pályázat önerejéről Az igényelt támogatás minimum 20 %-át önerőként kell vállalnia a pályázó szervezetnek. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 13

14 43/2010. ( II. 18.) Kt. A Kosd községben működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatására kiírandó pályázatról A kosdi civil szervezetek közösségformáló, értékteremtő tevékenységének elismerése és támogatása céljából pályázatot ír ki a évre. 1. A pályázatra olyan Kosdon bejegyzett (az önkormányzatnál hivatalosan bejelentett), civil szervezet, egyesület, alapítvány pályázhat, amelynek taglétszáma többségében kosdi lakos. 2. A pályázó rendelkezzen a évre vonatkozó programmal és költségvetéssel, illetve a évi tevékenységéről beszámolót csatoljon. 3. A pályázott összeg csak működési költségre (személyi és dologi kiadások) irányulhat. 4. A pályázat tartalmazza a támogatandó cél megjelölését, az igényelt támogatás összegét, az önerő mértékét (min. 20%), és nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a hatályos számviteli szabályok szerint elszámol a támogatás összegével az önkormányzat felé. 5. Határidők: - a pályázat kihirdetése: február a pályázat benyújtása: április 9. - a pályázat elbírálása: áprilisi testületi ülésen (április 29.) - az elszámolás benyújtása: amennyiben a pályázat bérjellegű kifizetést tartalmaz az elszámolás határideje november 30. Egyébként december A pályázat kihirdetése a község honlapján (www.kosd.hu), a polgármesteri hivatal hirdetőjén, és a Kábeltévében történik. 8. A pályázatokat írásban Kosd Község Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága címére (2612 Kosd, Szent István u. 2), Csontos Zoltán elnöknek címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába. A borítékra rá kell írni: Pályázat A támogatásról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az odaítélt támogatás a szerződéskötést követően vehető igénybe a vállalt feladat teljesítésével. Amennyiben a támogatási összeg kevesebb az igényelt támogatástól a pályázó a szerződéskötésig az igénytől elállhat. 10. A pályázatok elbírálásának szempontja, hogy a megfogalmazott cél mennyire nagy közönséget szólít meg, hatásában túlmutat-e a település határain, menyire terjeszti és védi a magyar kultúrát, a nemzeti ügyet, és mennyire közösségalkotó, - megtartó tényező. A Képviselő-testület a évi költségvetésében keretösszeget különít el a pályázatok támogatására. 14

15 44/2010. (II. 18.) Kt. Énekkar kérelméről Megbízza a jegyzőt, hogy küldjön tájékoztató levelet az énekkarnak, hogy a civil szervezetek pályázatának keretében tudnak támogatáshoz jutni. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 45/2010. (II. 18.) Kt. Az MFB hitelről folytatandó tárgyalásról Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalást az OTP Bank Nyrt-vel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó hitelkeretünk bővítésének lehetőségéről. Dr. Varga Gabriella jegyző 15

16 46/2010. (II. 18.) Kt. Dózsa György utcai lakosok kérelméről Megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a következő képviselő testületi ülésre vizsgálja meg az 56/2010. iktatószámú kérelmet. Felelős: Településfejlesztési Bizottság Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Ruhakonténer kihelyezéséről A Vöröskereszt kérésére engedélyezi egy ruhakonténer kihelyezését az orvosi rendelő mögötti parkolóba térítésmentesen. 48/2010. (II. 18.) Kt. A pénzügyi bizottság elnökéről A Pénzügyi Bizottság elnökének Bodnár Mihálynét választja a Pénzügyi Bizottság határozat alapján.. 49/2010. (III. 18.) Kt. Nagymarossal történő közös tárgyalásról Megbízza Urbán Ferencné polgármestert, Erdős István pénzügyi főelőadót és Bodnár Mihálynét a pénzügyi bizottság elnökét, hogy Nagymarossal közös tárgyaláson vegyen részt a jövő hét folyamán. 16

17 50/2010. (III. 18.) Kt. Kosd Község Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolójáról Alapítvány beszámolóját elfogadja. 51/2010. (III. 18.) Kt. Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetésről Felkéri Szabó János műszaki előadót, hogy a Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetést állítsa össze. 52/2010. (III. 18.) Kt. 233/2009.(XI.26.) számú folyószámlahitel fedezetről szóló kt. határozat módosításáról A 233/2009. (XI.26.) kt. határozatát módosítja. Az új futamidő: május 1-től április 30-ig. További feltételek maradnak. 53/2010. (III. 18.) Kt. 20/2010. (I.28.) sz. határozat módosításáról Módosítja a 20/2010. (I.28.) sz. határozatát azzal, hogy a Szanaka- Bau-val kötött szerződés módosítására nem kerül sor. Az opciókról való lemondás közös nyilatkozattal történik. 17

18 54/2010. (III. 18.) Kt. Az óvoda projekttel kapcsolatos feladatokról Felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot március 19-én a Daneeka Kft-vel és a Szőke és Társai Ügyvédi Irodával, hogy a legutóbbi VÁTI levelet március 22-ig véleményezzék. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 55/2010. (III.18.) Kt. A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjairól A képviselő-testülete: A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjait az alábbiak szerint megválasztotta: Szavazatszámláló Bizottságok 1. sz. szavazókör Tagok: Póttag: Jobbágy Ferencné Kollár Kálmánné Verebesné Kiss Judit Nagyné Kátai Edina Demény Zsanett Kárpáti Gábor Ifj. Fehér Kálmán 2. sz. szavazókör Tagok: Lang László Müller Kálmán Palástiné Kabai Tünde 18

19 Póttagok: Mezei Zoltán Horhi Józsefné Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 56/2010. (III. 18.) Kt. Óvodaprojekt eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárásáról Felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Perfectus Kft-vel az óvoda eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A forrást a tartalék terhére biztosítjuk. 57/2010. (III. 23.) Kt. VÁTI-val való időpont egyeztetésről Felkéri a projektmenedzsert, hogy fogalmazza meg a VÁTI-nak küldendő levelet, amelyben az Önkormányzat az óvoda projekttel kapcsolatos személyes tárgyalást kezdeményez. A levél VÁTI-nak való megküldésére a polgármester asszonyt kéri fel. és Kincses Róbert projektmenedzser 58/2010. (III. 23.) Kt. Szanaka Bau Kft-vel kötött szerződés módosításáról Módosítani kívánja a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződést az alábbiakkal: - az opciók kivétele - a jólteljesítési garancia szerepeltetése 19

20 59/2010. (III. 23.) Kt. Eszközbeszerzési eljárás elindításáról Felkéri az óvodavezetőt, hogy állítson össze egy javított eszközlistát, majd ezt a kezdeményezett egyeztetésen a VÁTI jóváhagyása után ezzel indítsa meg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást a Perfectus Kft közreműködésével. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető, és Kincses Róbert projektmenedzser 60/2010. (III. 23.) Kt. ÖNÓ tagság létszámnövelési motivációjáról Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nyugdíjas korú, vagy 65 év feletti kosdi lakosok listáját gyűjtse ki. A listán szereplő nyugdíjasoknak az ÖNÓ népszerűsítését tartalmazó levél kerüljön kiküldésre. Azon ÖNÓ tagoknak, akik új tagot hoznak és az új tag 6 hónapig ÖNÓ tag marad, egy havi térítésmentesség jár. Az ÖNÓ vezető, ha az ÖNÓ taglétszámát 15 fő fölé emeli, azt 6 hónapig megtartja, abban az esetben minden 15 fölötti újonnan beszervezett tag után Ft célprémium illeti meg. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 61/2010. (III. 23.) Kt. Nappali szociális ellátásról A kosdi telephelyre vonatkozó nappali szociális ellátásra és a szociális étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg. Intézményi térítési díj: Ft/nap/fő Szociális étkeztetés: Ft/nap/fő Személyi térítési díj a szociális törvény alapján legyen meghatározva. 20

21 (30 %). Ételkiszállítás: Ft/nap/háztartás Az intézményi szolgáltatás igénybevétele étkeztetés nélkül: Ft/nap/fő. A évre Ft-ot jóváhagy a Gondozási Központ intézményvezetői túlmunka költségére + adminisztráció, bérszámfejtés, könyvelés, beszámolás költségére. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 62/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Gondozási Központ évi intézményvezető túlmunkadíjáról Jóváhagyja Ft átutalását Nagymaros Város Önkormányzata számára a évi intézményvezető túlmunkadíjra. 63/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Önkormányzatnak kifizetendő Gondozási Központ működési költség előlegéről Jóváhagyja 6 havi működési költség előleg kifizetését, összesen Ft összegben. (2010. március augusztus hónapra havi Ft) 64/2010. (III. 23.) Kt. Iskolaigazgatói pályázat kiírásáról A mellékelt pályázati kiírást azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy intézménytársulás esetén a munkavégzés változó telephelyeken történik Pest megyében. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 21

22 65/2010. (III. 23.) Kt. Penci Önkormányzattal történő Általános Iskolai intézménytársulásról Kifejezi azon szándékát, hogy Penc Község Önkormányzata által felkínált intézményi társulással élni kíván. 66/2010. (III. 23.) Kt. Új számítógép beszerzéséről Jóváhagyja az ellopott eszközök pótlását (a tartalék keret terhére) azzal, hogy a Biztosító kifizetését követően az összeg kerüljön visszapótlásra. 67/2010. (III. 23.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 22

23 68/2010. (III. 23.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 69/2010. (III. 23.) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 70/2010. (III. 23.) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 23

24 71/2010. (III. 23.) Kt évi Közbeszerzési tervről Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 72/2010. (III. 23.) Kt. Őrbottyáni Rendőrőrs támogatásáról Támogatja az Őrbottyáni Rendőrőrsöt havi Ft-tal. A forrást a tartalék keret terhére biztosítja. 73/2010. (III. 23.) Kt. Betörési kár kijavításához szükséges összeg biztosításáról Az árajánlatok közül a Ft összegű megrendelést és kifizetést hagyja jóvá. 74/2010. (III. 23.) Kt. TEÚT pályázat lemondó nyilatkozatáról A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEÚT) Temető utca felújítása (525 FM) pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatról szóló 24/2010. (I.28.) kt. határozatát megerősíti. A támogatásból lemondásra kerülő fel nem használt összeg Ft. A lemondás oka alacsonyabb tényleges költség. 24

25 75/2010. (IV.28.) Kt. Folyószámlahitel fedezetről Kosd Község Önkormányzata ,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét tól ig határozza meg: A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 754/1. és hrsz-ú forgalomképes ingatlanon a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 25

26 76/2010. (IV.28.) Kt. Kosd Most Szerkesztőség támogatásáról Azzal a feltétellel támogatja a Kosd Most Újságot, hogy az újság 1 oldalt tartson fenn minden egyes számában az Önkormányzat tájékoztatóinak megjelentetésére. Objektív tájékoztatáshoz köti a támogatás odaítélését, kéri, hogy a jegyző asszony a szerkesztőbizottság munkájában vegyen részt. és dr. Varga Gabriella jegyző 77/2010. (IV.28.) Kt. A kosdi Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról Alábbiakban döntött a civil szervezetek támogatásáról: Gratia Nostra Vegyeskar: Ft Kosd Most Szerkesztőség: Ft Kosdi Sportkör: Ft Rozmaring Hagyományőrző Csoport: Ft Speed Rally Team Sportegyesület: Ft A támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásnak megfelelően november 30-ig, vagy december 10-ig köteles elszámolni. 78/2010. (IV.28.) Kt. Óvoda projekt számláinak jóváhagyásáról Jóváhagyja a Constuktőr-Bau Kft. márciusi és áprilisi számlájának ill. a Daneeka Invest Kft. első negyedévi számlájának a kifizetését. 26

27 79/2010. (IV.28.) Kt. Könyvvizsgáló kiválasztásáról Felkéri a polgármestert, hogy a Kosdi Óvoda fejlesztése és akadálymentesítése projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 80/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájáról A beszerzendő eszközöket az alábbi kategóriák szerint bontja meg: - akadálymentesítéses eszközök -bútor, textília, tornaeszköz -fejlesztőjáték, kültéri játék eszköz - egyéb eszköz Felkéri az óvodavezetőt, hogy a mellékelt eszközlista alapján kérjen kategóriánként 3-3 árajánlatot. és Majerné Tóth Márta óvodavezető 81/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájának változásáról Jóváhagyja az eszközlistával kapcsolatos változás bejelentőt az alábbiak szerint: 150 óvodai fektető helyett férőhelyeknek megfelelően 100 db kerüljön beszerzésre, illetve lemond azokról az eszközökről, amelyek nem tarthatók meg 5 évig (fogyóeszközök: fogmosó pohár, fogkefe, fésű)., dr. Varga Gabriella és Majerné Tóth Márta óvodavezető 27

28 82/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt helyszíni bejárásáról 2010 május 7. napját (17.00 óra) választja az óvoda közös helyszíni bejárására. A teljes körű tájékozódás érdekében felkéri a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt és a projektmenedzsert, hogy a bejáráson tájékoztassa a képviselő-testületet. 83/2010. (IV.28.) Kt. Erős Zsigmond kérelméről Megbízza a jegyző asszonyt, hogy az Erős Zsigmond tulajdonát képező külterületi ingatlanával érintkező telkek tulajdonosait értesítse, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát birtokba kívánja venni, kérje ennek tudomásul vételét. Kéri tájékoztató jelleggel megjelentetni a felhívást. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 84/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásáról Az élelmiszer nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárását nem kívánja lebonyolítani. 28

29 85/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag beszerzésről Megbízza az élelmezésvezető, hogy kérjen be kategóriánként 3-3 árajánlatot élelmezési nyersanyag szállítására. Felelős: Benesovits Erzsébet élelmezésvezető 86/2010. (IV.28.) Kt. Magyar Útkörök Mozgalom kérelme Támogatja a Magyar Úrkörök Mozgalom kérelmét. Részünkre Ft, azaz: Harmincezer forint keretet biztosít, támogatási összegként. 87/2010. (V.13.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 67/2010. (III.23.) sz. határozatát. 29

30 88/2010. (V.13.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3951/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 68/2010. (III.23.) sz. határozatát. 89/2010. (V.13) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/18. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 69/2010. (III.23.) sz. határozatát. 90/2010. (V.13) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/14. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 70/2010. (III.23.) sz. határozatát. 30

31 91/2010. (V.17) Kt. Erős Zsigmond állásfoglalás kéréséről Úgy határozott, hogy az Önkormányzat területcserével kívánja megoldani Erős Zsigmond által felvetett problémát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy erre vonatkozóan előzetes elvi megállapodást kössön a testület által jóváhagyott melléklet szerinti megállapodást megkösse. 92/2010. (V.17) Kt. Dologi kiadás zárolásáról A város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásaiból 1 millió forintot, azaz: Egymillió forintot (veszélyes hulladék előirányzatát) zárol, a felhasználásáról a későbbiekben dönt. 93/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a Duna-Dráva Cement Kftnek illetve a Duna Kavicsüzemek Kft-nek Kérje segítségüket 5 tonna cement és 20 tonna kavics ingyenes, vagy kedvezményes beszerzésére vonatkozóan. 31

32 94/2010. (V.17) Kt. Horhi József alpolgármester megbízásáról Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy tárgyaljon Dobó úrral, az erdészet vezetőjével a Bányai utca vízelvezetésével kapcsolatban a problémáról és annak költségeiről. Felelős: Horhi József alpolgármester és folyamatos 95/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a DMRV Zrt-nek. Kérje segítségüket a Táncsics utcában történt vízcsőtörés következményeként az út helyreállításához, zúzott kővel való feltöltéséhez. 96/2010. (V.17) Kt. Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselők megbízásáról Felkéri Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselőket, hogy nézzék meg a Pintér Gábor telke mögötti árokszakaszt, tegyenek javaslatot, hogy hol legyen a Bányai utcában a földalatti vízelvezető lefolyónyílása. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor és folyamatos 32

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 43/2016. (IV. 28.) sz. h a t á r o z a t a

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 43/2016. (IV. 28.) sz. h a t á r o z a t a 43/2016. (IV. 28.) sz. Tárgy: Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről A képviselő-testület: a Váci Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja., illetve

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben