2010. évi határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi határozatok"

Átírás

1 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges üzlet (Kosd, Eőszi L. tér 361/11. hrsz. alatti ingatlan) Önkormányzati ingatlant leendő vállalkozásának telephelyeként megjelölje a Társasági Szerződésében és az ingatlant a vonatkozó jogszabályok alapján telephelyként használja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a nyilatkozat aláírására. és dr. Varga Gabriella jegyző 2/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet Szegvári Jánosné bérlővel kötött bérleti szerződését február 1-től határozatlan időre jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 241/2009. (XII. 29. ) sz. Kt. határozat hatályát veszti. Amennyiben Szegvári Jánosné által vagy közvetlen hozzátartozója által alapított Kft. megalakul, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegvári Jánosnéval kötött bérleti szerződést ennek megfelelően módosítsa. 3/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződés megszüntetéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet bérleti szerződését Getz Péter bérlővel január 31-el megszünteti. 1

2 4/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarosnak történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a Nagymaros által kért a Nappali szociális ellátásra vonatkozó évi teljesítési adatokat, valamint a évi költségvetési tervezetet az élelmezési kiadások, valamint bevételi oldalon a térítési díjak nélkül 3 napon belül küldje meg Nagymaros Önkormányzata számára. Felelős: Erdős István pénzügyi előadó Határidő: 3 nap 5/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarostól történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: A meghívottként jelen lévő Dr. Keczely Béla aljegyzővel történt megállapodás alapján felkéri Nagymaros Város Önkormányzatát, hogy a évi teljesítési adatok, valamint a évi költségvetési tervezet megérkezését követően 3 napon belül küldje meg a megállapított térítési díjakat. Felelős: Határidő: 6 nap 6/2010. (I. 12.) Kt. Személyi térítési díjról A képviselő-testülete: A személyi térítési díj összegét napi 684 Ft-ban maximálja március 31-ig. 2

3 7/2010. (I. 12.) Kt. Az idősek szállításáról A képviselő-testülete: Az intézményvezető külön egyezzen meg Som Zoltánnal az átmeneti időszakra az idősek beszállításáról. Felelős: Majerné Tóth Márta 8/2010. (I. 12.) Kt. Nyílt levél megfogalmazásáról A képviselő-testülete: Megbízza a jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy nyílt levelet a nagymarosi aljegyzővel együtt arról, hogy az idősek klubjában nyílt nap kerül megrendezésre. A levél mindenkinek kerüljön kiküldésre aki az elmúlt 3 évben ÖNO tag volt. A rendezvény megszervezésére 20 napon belül kerüljön sor. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző és Urbán Ferencné polgármester Határidő: 2 hét 9/2010. (I. 12.) Kt. Óvoda projekt eszközbeszerzéséről A képviselő-testülete: Felkéri a jegyzőt, hogy 3 árajánlatot kérjen az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 10/2010. (I. 12.) Kt. Fejesné Gyenes Katalin jutalmazásáról A képviselő-testülete: Felkéri a polgármestert, hogy Fejesné Gyenes Katalin részéer egyszeri nettó 7150 Ft juttatást biztosítson. 3

4 11/2010. (I. 12.) Kt. Iktatóprogramról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a évi költségvetésbe a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán bruttó 188 e/ft összeg betervezésre kerüljön felhalmozási kiadásként. és dr. Varga Gabriella jegyző 12/2010. (I. 12.) Kt. TÁMOP Pedagógusképzés pályázatáról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a Napköziotthonos Óvoda és az Arany János Általános Iskola benyújtsa a TÁMOP Pedagógusképzésre kiírt pályázatot. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető és Makkainé File Edit iskolaigazgató 13/2010. (I. 12.) Kt. A közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatásáról A képviselő-testülete: A évi költségvetésbe céltartalékként Ft/ fő/év össze kerüljön betervezésre a közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatására. 4

5 14/2010. (I. 12.) Kt. Hozzájárulás a Speed Rally Team SE versenyeinek szervezéséhez A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team SE a Fóti MGTSZ területét (Kosd-Cselőtepusztán a volt tehenészet területét) technikai sportok rendezvényeinek helyszínére igénybe vegye. 15/2010. (I. 28.) Kt. Idősek Klubjába történő ételszállításról A Nagymaros Gondozási Központ Idősek Klubjának kosdi telephelyére a főzőkonyháról az ételszállítást térítésmentesen biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 16/2010. (I. 28.) Kt. Ételkiszállításról Ha szociális étkezőként igény merül fel az ebéd kiszállítására, úgy azt Ft/háztartás/nap költséggel biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 17/2010. (I.28.) Kt. Az óvoda projekt pótmunkáiról Jóváhagyja Mihály Zsolt műszaki ellenőr által összeállított pótmunkákat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet benyújtsa., Kincses Róbert projektmanager 5

6 18/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKaBAU Kft. III. részszámlájának kifizetéséről Jóváhagyja a SzaNaKa-BAU Kft. III. részszámláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására. 19/2010. (I.28.) Kt. CONSTRUKTŐR BAU Kft. számlájának kifizetéséről Jóváhagyja a CONSTRUKTŐR BAU Kft. számláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására, illetve a teljesítés igazolás aláírására. 20/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKa-BAU szerződésmódosításáról Megbízza a polgármestert, a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződés módosítására, az opció kivételére, valamint a jóteljesítési garanciára vonatkozó megállapodás megkötésére. A Szőke és Társai ügyvédi iroda közreműködésével. 6

7 21/2010. (I.28.) Kt. Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásáról A képviselő-testület - A Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t bízza meg az óvoda projekt eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításával. 22/2010. (I.28.) Kt. Zöld Híd díjairól Az előterjesztésben szereplő összeg, amit a Zöld Híd kiküldött nagyon sok. Felkéri a polgármester asszonyt, hogy ne támogassa a szavazáson. 23/2010. (I.28.) Kt. A Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről A Polgármesteri Hivatal létszáma március 1-től 1 fővel csökkenjen. és Dr. Varga Gabriella jegyző 7

8 24/2010. (I.28.) Kt. Lemondó nyilatkozathoz A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) Temető utca felújítása pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatot jóváhagyja. 25/2010. (I.28.) Kt. Az étkeztetés Nagymaros Gondozási Központnak történő átadásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (VII.16.) sz. rendelet 1.sz. mellékletéből kerüljön ki az étkeztetés, az átmeneti segély azonban maradjon polgármesteri hatáskörben. 26/2010. (I.28.) Kt. Az Arany János Általános Iskola felújítására beadandó pályázatról Támogatja a pályázat beadását tetőfelújításra, külső akadálymentesítésre és a nyílászárók cseréjére vonatkozóan. 8

9 27/2009. (I.28.) Kt. SzaNaKa-Bau Kft-vel kötendő megállapodásról Megállapodást kell kötni a SzaNaKa-Bau Kft-vel az Óvoda felújítással kapcsolatos villany, gáz, víz és csatornafogyasztásra és annak fizetésére. A műszaki átadáskor a vállalkozónak igazolnia kell az Önkormányzat felé, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Határidő: február /2010. (II.11.) Kt. 17/2010. (I.28.) kt. határozat visszavonása A 17/2010. (I.28.) kt. határozatát visszavonja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 29/2009. (I.28.) Kt. Az Óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjéről Az óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjét az alábbiakban határozza meg: - Lift, - Konyha külső drájvitolása, - Konyha nyílászáróinak cseréje, (ameddig a keret engedi). Megbízza a projektmenedzsert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet elkészítse. és Dr. Varga Gabriella jegyző 9

10 30/2010. (II. 11.) Kt. Létszám átcsoportosításról Szeptembertől a Polgármesteri Hivatalból nem kerül átcsoportosításra 0,5 fő az Óvodához. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 31/2010. (II. 11.) Kt. Óvodatitkári feladatellátásról 0,5 fő biztosításáról óvodatitkári feladatok ellátására a projekt megvalósulását követően dönt a testület. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 32/2010. (II. 11.) Kt. Az Önkormányzat Intézményeiben foglalkoztatottak létszámáról A Polgármesteri Hivatal 1 fővel csökken, a munkáltatói döntést március 1-ig meg kell hozni szeptemberétől a Polgármesteri Hivatal létszáma újabb 0,5 fővel nem csökken. Ferencné polgármester és Dr. Varga Gabriella jegyző 10

11 33/2010. (II. 11.) Kt. A 3 év alakulását bemutató mérleg növekedéséről a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérlegben (gördülő tervezés) évre vonatkozóan 2,0 százalékos növekedést irányoz elő. és Dr. Varga Gabriella jegyző 34/2010. (II. 11.) Kt. 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséről Hozzájárul a 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. és Dr. Varga Gabriella jegyző 35/2010. (II. 11.) Kt. A kosdi Arany János Általános iskola infrastrukturális fejlesztése pályázatról A képviselő-testülete: 1. A 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet 6 -ában foglaltak alapján pályázatot nyújt be az Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése céljából a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához. 2. A támogatás elnyerése esetén a támogatási összeg 20 %-át, Ft, azaz: Négymillió kilencszázkilencvenhatezer hétszázhetvenhat forint önerőt tárgyévi költségvetésből az önkormányzat biztosítja. 3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatkozott rendelet 7 -ában foglalt pályázati adatlapot február 15-ig az ebr 42. információs rendszerben rögzítse, továbbá a szükséges mellékleteket ugyanezen határidőig a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához juttassa el. 4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges önerő biztosításáról és összegéről szóló nyilatkozatot aláírja., Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: február

12 36/2010. (02.18.) Kt. Intézkedési terv a gyerekek kosdi iskolába íratásáról A képviselő-testülete: Felkéri a Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy a szülők a kosdi iskolába irassák gyermekeiket. Felelős: Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottsága Határidő: március /2010. (02.18.) Kt. Kosd Község Közfoglalkoztatási tervének módosítása A képviselő-testülete: A közfoglalkoztatási tervet az alábbi módosításokkal elfogadja: A terv 2. pontjában meghatározott feladatkörök elnevezése helyébe az alábbi lép: Takarítói, kézbesítői, intézményi kisegítői munkakör. A feladatok ellátása kiegészül az alábbi feladatkörökkel: - adminisztratív munka - könyvtári leltározás - egyéb karbantartási munkák és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 38/2010. (II. 18.) Kt évi Belső ellenőrzésről Jóváhagyja a évi belső ellenőrzésről szóló jelentésket. és Dr. Varga Gabriella jegyző 12

13 39/2010. (II. 18.) Kt. Külterületen lévő elektromos vezeték adatairól Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temető hosszak területén áthaladó ELMŰ vezeték adatait gyűjtse össze (mikor került oda, kiadott rá engedélyt és mikor). és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. A település rendezési tervvel kapcsolatos kérelmezők értesítéséről Megbízza a jegyzőt, hogy március 15-ig egy utolsó felszólítást küldjön az érintetteknek, hogy erősítsék meg szándékukat. A levélben szerepeljen, hogy amennyiben nem jelentkeznek, akkor területük külterület marad. és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Talajterhelési díjról Megbízza Dr. Pécsi Kálmán képviselőt, hogy László Zoltán adóügyi főtanácsossal egyeztessen a kérdéses esetekről. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és László Zoltán és folyamatos 42/2010. (II. 18.) Kt. Civil Szervezetek támogatására kiírandó pályázat önerejéről Az igényelt támogatás minimum 20 %-át önerőként kell vállalnia a pályázó szervezetnek. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 13

14 43/2010. ( II. 18.) Kt. A Kosd községben működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatására kiírandó pályázatról A kosdi civil szervezetek közösségformáló, értékteremtő tevékenységének elismerése és támogatása céljából pályázatot ír ki a évre. 1. A pályázatra olyan Kosdon bejegyzett (az önkormányzatnál hivatalosan bejelentett), civil szervezet, egyesület, alapítvány pályázhat, amelynek taglétszáma többségében kosdi lakos. 2. A pályázó rendelkezzen a évre vonatkozó programmal és költségvetéssel, illetve a évi tevékenységéről beszámolót csatoljon. 3. A pályázott összeg csak működési költségre (személyi és dologi kiadások) irányulhat. 4. A pályázat tartalmazza a támogatandó cél megjelölését, az igényelt támogatás összegét, az önerő mértékét (min. 20%), és nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a hatályos számviteli szabályok szerint elszámol a támogatás összegével az önkormányzat felé. 5. Határidők: - a pályázat kihirdetése: február a pályázat benyújtása: április 9. - a pályázat elbírálása: áprilisi testületi ülésen (április 29.) - az elszámolás benyújtása: amennyiben a pályázat bérjellegű kifizetést tartalmaz az elszámolás határideje november 30. Egyébként december A pályázat kihirdetése a község honlapján (www.kosd.hu), a polgármesteri hivatal hirdetőjén, és a Kábeltévében történik. 8. A pályázatokat írásban Kosd Község Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága címére (2612 Kosd, Szent István u. 2), Csontos Zoltán elnöknek címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába. A borítékra rá kell írni: Pályázat A támogatásról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az odaítélt támogatás a szerződéskötést követően vehető igénybe a vállalt feladat teljesítésével. Amennyiben a támogatási összeg kevesebb az igényelt támogatástól a pályázó a szerződéskötésig az igénytől elállhat. 10. A pályázatok elbírálásának szempontja, hogy a megfogalmazott cél mennyire nagy közönséget szólít meg, hatásában túlmutat-e a település határain, menyire terjeszti és védi a magyar kultúrát, a nemzeti ügyet, és mennyire közösségalkotó, - megtartó tényező. A Képviselő-testület a évi költségvetésében keretösszeget különít el a pályázatok támogatására. 14

15 44/2010. (II. 18.) Kt. Énekkar kérelméről Megbízza a jegyzőt, hogy küldjön tájékoztató levelet az énekkarnak, hogy a civil szervezetek pályázatának keretében tudnak támogatáshoz jutni. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 45/2010. (II. 18.) Kt. Az MFB hitelről folytatandó tárgyalásról Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalást az OTP Bank Nyrt-vel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó hitelkeretünk bővítésének lehetőségéről. Dr. Varga Gabriella jegyző 15

16 46/2010. (II. 18.) Kt. Dózsa György utcai lakosok kérelméről Megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a következő képviselő testületi ülésre vizsgálja meg az 56/2010. iktatószámú kérelmet. Felelős: Településfejlesztési Bizottság Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Ruhakonténer kihelyezéséről A Vöröskereszt kérésére engedélyezi egy ruhakonténer kihelyezését az orvosi rendelő mögötti parkolóba térítésmentesen. 48/2010. (II. 18.) Kt. A pénzügyi bizottság elnökéről A Pénzügyi Bizottság elnökének Bodnár Mihálynét választja a Pénzügyi Bizottság határozat alapján.. 49/2010. (III. 18.) Kt. Nagymarossal történő közös tárgyalásról Megbízza Urbán Ferencné polgármestert, Erdős István pénzügyi főelőadót és Bodnár Mihálynét a pénzügyi bizottság elnökét, hogy Nagymarossal közös tárgyaláson vegyen részt a jövő hét folyamán. 16

17 50/2010. (III. 18.) Kt. Kosd Község Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolójáról Alapítvány beszámolóját elfogadja. 51/2010. (III. 18.) Kt. Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetésről Felkéri Szabó János műszaki előadót, hogy a Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetést állítsa össze. 52/2010. (III. 18.) Kt. 233/2009.(XI.26.) számú folyószámlahitel fedezetről szóló kt. határozat módosításáról A 233/2009. (XI.26.) kt. határozatát módosítja. Az új futamidő: május 1-től április 30-ig. További feltételek maradnak. 53/2010. (III. 18.) Kt. 20/2010. (I.28.) sz. határozat módosításáról Módosítja a 20/2010. (I.28.) sz. határozatát azzal, hogy a Szanaka- Bau-val kötött szerződés módosítására nem kerül sor. Az opciókról való lemondás közös nyilatkozattal történik. 17

18 54/2010. (III. 18.) Kt. Az óvoda projekttel kapcsolatos feladatokról Felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot március 19-én a Daneeka Kft-vel és a Szőke és Társai Ügyvédi Irodával, hogy a legutóbbi VÁTI levelet március 22-ig véleményezzék. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 55/2010. (III.18.) Kt. A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjairól A képviselő-testülete: A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjait az alábbiak szerint megválasztotta: Szavazatszámláló Bizottságok 1. sz. szavazókör Tagok: Póttag: Jobbágy Ferencné Kollár Kálmánné Verebesné Kiss Judit Nagyné Kátai Edina Demény Zsanett Kárpáti Gábor Ifj. Fehér Kálmán 2. sz. szavazókör Tagok: Lang László Müller Kálmán Palástiné Kabai Tünde 18

19 Póttagok: Mezei Zoltán Horhi Józsefné Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 56/2010. (III. 18.) Kt. Óvodaprojekt eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárásáról Felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Perfectus Kft-vel az óvoda eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A forrást a tartalék terhére biztosítjuk. 57/2010. (III. 23.) Kt. VÁTI-val való időpont egyeztetésről Felkéri a projektmenedzsert, hogy fogalmazza meg a VÁTI-nak küldendő levelet, amelyben az Önkormányzat az óvoda projekttel kapcsolatos személyes tárgyalást kezdeményez. A levél VÁTI-nak való megküldésére a polgármester asszonyt kéri fel. és Kincses Róbert projektmenedzser 58/2010. (III. 23.) Kt. Szanaka Bau Kft-vel kötött szerződés módosításáról Módosítani kívánja a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződést az alábbiakkal: - az opciók kivétele - a jólteljesítési garancia szerepeltetése 19

20 59/2010. (III. 23.) Kt. Eszközbeszerzési eljárás elindításáról Felkéri az óvodavezetőt, hogy állítson össze egy javított eszközlistát, majd ezt a kezdeményezett egyeztetésen a VÁTI jóváhagyása után ezzel indítsa meg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást a Perfectus Kft közreműködésével. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető, és Kincses Róbert projektmenedzser 60/2010. (III. 23.) Kt. ÖNÓ tagság létszámnövelési motivációjáról Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nyugdíjas korú, vagy 65 év feletti kosdi lakosok listáját gyűjtse ki. A listán szereplő nyugdíjasoknak az ÖNÓ népszerűsítését tartalmazó levél kerüljön kiküldésre. Azon ÖNÓ tagoknak, akik új tagot hoznak és az új tag 6 hónapig ÖNÓ tag marad, egy havi térítésmentesség jár. Az ÖNÓ vezető, ha az ÖNÓ taglétszámát 15 fő fölé emeli, azt 6 hónapig megtartja, abban az esetben minden 15 fölötti újonnan beszervezett tag után Ft célprémium illeti meg. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 61/2010. (III. 23.) Kt. Nappali szociális ellátásról A kosdi telephelyre vonatkozó nappali szociális ellátásra és a szociális étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg. Intézményi térítési díj: Ft/nap/fő Szociális étkeztetés: Ft/nap/fő Személyi térítési díj a szociális törvény alapján legyen meghatározva. 20

21 (30 %). Ételkiszállítás: Ft/nap/háztartás Az intézményi szolgáltatás igénybevétele étkeztetés nélkül: Ft/nap/fő. A évre Ft-ot jóváhagy a Gondozási Központ intézményvezetői túlmunka költségére + adminisztráció, bérszámfejtés, könyvelés, beszámolás költségére. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 62/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Gondozási Központ évi intézményvezető túlmunkadíjáról Jóváhagyja Ft átutalását Nagymaros Város Önkormányzata számára a évi intézményvezető túlmunkadíjra. 63/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Önkormányzatnak kifizetendő Gondozási Központ működési költség előlegéről Jóváhagyja 6 havi működési költség előleg kifizetését, összesen Ft összegben. (2010. március augusztus hónapra havi Ft) 64/2010. (III. 23.) Kt. Iskolaigazgatói pályázat kiírásáról A mellékelt pályázati kiírást azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy intézménytársulás esetén a munkavégzés változó telephelyeken történik Pest megyében. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 21

22 65/2010. (III. 23.) Kt. Penci Önkormányzattal történő Általános Iskolai intézménytársulásról Kifejezi azon szándékát, hogy Penc Község Önkormányzata által felkínált intézményi társulással élni kíván. 66/2010. (III. 23.) Kt. Új számítógép beszerzéséről Jóváhagyja az ellopott eszközök pótlását (a tartalék keret terhére) azzal, hogy a Biztosító kifizetését követően az összeg kerüljön visszapótlásra. 67/2010. (III. 23.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 22

23 68/2010. (III. 23.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 69/2010. (III. 23.) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 70/2010. (III. 23.) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 23

24 71/2010. (III. 23.) Kt évi Közbeszerzési tervről Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 72/2010. (III. 23.) Kt. Őrbottyáni Rendőrőrs támogatásáról Támogatja az Őrbottyáni Rendőrőrsöt havi Ft-tal. A forrást a tartalék keret terhére biztosítja. 73/2010. (III. 23.) Kt. Betörési kár kijavításához szükséges összeg biztosításáról Az árajánlatok közül a Ft összegű megrendelést és kifizetést hagyja jóvá. 74/2010. (III. 23.) Kt. TEÚT pályázat lemondó nyilatkozatáról A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEÚT) Temető utca felújítása (525 FM) pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatról szóló 24/2010. (I.28.) kt. határozatát megerősíti. A támogatásból lemondásra kerülő fel nem használt összeg Ft. A lemondás oka alacsonyabb tényleges költség. 24

25 75/2010. (IV.28.) Kt. Folyószámlahitel fedezetről Kosd Község Önkormányzata ,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét tól ig határozza meg: A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 754/1. és hrsz-ú forgalomképes ingatlanon a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 25

26 76/2010. (IV.28.) Kt. Kosd Most Szerkesztőség támogatásáról Azzal a feltétellel támogatja a Kosd Most Újságot, hogy az újság 1 oldalt tartson fenn minden egyes számában az Önkormányzat tájékoztatóinak megjelentetésére. Objektív tájékoztatáshoz köti a támogatás odaítélését, kéri, hogy a jegyző asszony a szerkesztőbizottság munkájában vegyen részt. és dr. Varga Gabriella jegyző 77/2010. (IV.28.) Kt. A kosdi Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról Alábbiakban döntött a civil szervezetek támogatásáról: Gratia Nostra Vegyeskar: Ft Kosd Most Szerkesztőség: Ft Kosdi Sportkör: Ft Rozmaring Hagyományőrző Csoport: Ft Speed Rally Team Sportegyesület: Ft A támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásnak megfelelően november 30-ig, vagy december 10-ig köteles elszámolni. 78/2010. (IV.28.) Kt. Óvoda projekt számláinak jóváhagyásáról Jóváhagyja a Constuktőr-Bau Kft. márciusi és áprilisi számlájának ill. a Daneeka Invest Kft. első negyedévi számlájának a kifizetését. 26

27 79/2010. (IV.28.) Kt. Könyvvizsgáló kiválasztásáról Felkéri a polgármestert, hogy a Kosdi Óvoda fejlesztése és akadálymentesítése projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 80/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájáról A beszerzendő eszközöket az alábbi kategóriák szerint bontja meg: - akadálymentesítéses eszközök -bútor, textília, tornaeszköz -fejlesztőjáték, kültéri játék eszköz - egyéb eszköz Felkéri az óvodavezetőt, hogy a mellékelt eszközlista alapján kérjen kategóriánként 3-3 árajánlatot. és Majerné Tóth Márta óvodavezető 81/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájának változásáról Jóváhagyja az eszközlistával kapcsolatos változás bejelentőt az alábbiak szerint: 150 óvodai fektető helyett férőhelyeknek megfelelően 100 db kerüljön beszerzésre, illetve lemond azokról az eszközökről, amelyek nem tarthatók meg 5 évig (fogyóeszközök: fogmosó pohár, fogkefe, fésű)., dr. Varga Gabriella és Majerné Tóth Márta óvodavezető 27

28 82/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt helyszíni bejárásáról 2010 május 7. napját (17.00 óra) választja az óvoda közös helyszíni bejárására. A teljes körű tájékozódás érdekében felkéri a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt és a projektmenedzsert, hogy a bejáráson tájékoztassa a képviselő-testületet. 83/2010. (IV.28.) Kt. Erős Zsigmond kérelméről Megbízza a jegyző asszonyt, hogy az Erős Zsigmond tulajdonát képező külterületi ingatlanával érintkező telkek tulajdonosait értesítse, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát birtokba kívánja venni, kérje ennek tudomásul vételét. Kéri tájékoztató jelleggel megjelentetni a felhívást. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 84/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásáról Az élelmiszer nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárását nem kívánja lebonyolítani. 28

29 85/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag beszerzésről Megbízza az élelmezésvezető, hogy kérjen be kategóriánként 3-3 árajánlatot élelmezési nyersanyag szállítására. Felelős: Benesovits Erzsébet élelmezésvezető 86/2010. (IV.28.) Kt. Magyar Útkörök Mozgalom kérelme Támogatja a Magyar Úrkörök Mozgalom kérelmét. Részünkre Ft, azaz: Harmincezer forint keretet biztosít, támogatási összegként. 87/2010. (V.13.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 67/2010. (III.23.) sz. határozatát. 29

30 88/2010. (V.13.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3951/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 68/2010. (III.23.) sz. határozatát. 89/2010. (V.13) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/18. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 69/2010. (III.23.) sz. határozatát. 90/2010. (V.13) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/14. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 70/2010. (III.23.) sz. határozatát. 30

31 91/2010. (V.17) Kt. Erős Zsigmond állásfoglalás kéréséről Úgy határozott, hogy az Önkormányzat területcserével kívánja megoldani Erős Zsigmond által felvetett problémát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy erre vonatkozóan előzetes elvi megállapodást kössön a testület által jóváhagyott melléklet szerinti megállapodást megkösse. 92/2010. (V.17) Kt. Dologi kiadás zárolásáról A város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásaiból 1 millió forintot, azaz: Egymillió forintot (veszélyes hulladék előirányzatát) zárol, a felhasználásáról a későbbiekben dönt. 93/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a Duna-Dráva Cement Kftnek illetve a Duna Kavicsüzemek Kft-nek Kérje segítségüket 5 tonna cement és 20 tonna kavics ingyenes, vagy kedvezményes beszerzésére vonatkozóan. 31

32 94/2010. (V.17) Kt. Horhi József alpolgármester megbízásáról Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy tárgyaljon Dobó úrral, az erdészet vezetőjével a Bányai utca vízelvezetésével kapcsolatban a problémáról és annak költségeiről. Felelős: Horhi József alpolgármester és folyamatos 95/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a DMRV Zrt-nek. Kérje segítségüket a Táncsics utcában történt vízcsőtörés következményeként az út helyreállításához, zúzott kővel való feltöltéséhez. 96/2010. (V.17) Kt. Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselők megbízásáról Felkéri Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselőket, hogy nézzék meg a Pintér Gábor telke mögötti árokszakaszt, tegyenek javaslatot, hogy hol legyen a Bányai utcában a földalatti vízelvezető lefolyónyílása. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor és folyamatos 32