2010. évi határozatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. évi határozatok"

Átírás

1 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges üzlet (Kosd, Eőszi L. tér 361/11. hrsz. alatti ingatlan) Önkormányzati ingatlant leendő vállalkozásának telephelyeként megjelölje a Társasági Szerződésében és az ingatlant a vonatkozó jogszabályok alapján telephelyként használja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a nyilatkozat aláírására. és dr. Varga Gabriella jegyző 2/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet Szegvári Jánosné bérlővel kötött bérleti szerződését február 1-től határozatlan időre jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 241/2009. (XII. 29. ) sz. Kt. határozat hatályát veszti. Amennyiben Szegvári Jánosné által vagy közvetlen hozzátartozója által alapított Kft. megalakul, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szegvári Jánosnéval kötött bérleti szerződést ennek megfelelően módosítsa. 3/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet bérleti szerződés megszüntetéséről A képviselő-testülete: A Zöldséges üzlet bérleti szerződését Getz Péter bérlővel január 31-el megszünteti. 1

2 4/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarosnak történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: Felkéri a pénzügyi előadót, hogy a Nagymaros által kért a Nappali szociális ellátásra vonatkozó évi teljesítési adatokat, valamint a évi költségvetési tervezetet az élelmezési kiadások, valamint bevételi oldalon a térítési díjak nélkül 3 napon belül küldje meg Nagymaros Önkormányzata számára. Felelős: Erdős István pénzügyi előadó Határidő: 3 nap 5/2010. (I. 12.) Kt. Nagymarostól történő adatszolgáltatásról A képviselő-testülete: A meghívottként jelen lévő Dr. Keczely Béla aljegyzővel történt megállapodás alapján felkéri Nagymaros Város Önkormányzatát, hogy a évi teljesítési adatok, valamint a évi költségvetési tervezet megérkezését követően 3 napon belül küldje meg a megállapított térítési díjakat. Felelős: Határidő: 6 nap 6/2010. (I. 12.) Kt. Személyi térítési díjról A képviselő-testülete: A személyi térítési díj összegét napi 684 Ft-ban maximálja március 31-ig. 2

3 7/2010. (I. 12.) Kt. Az idősek szállításáról A képviselő-testülete: Az intézményvezető külön egyezzen meg Som Zoltánnal az átmeneti időszakra az idősek beszállításáról. Felelős: Majerné Tóth Márta 8/2010. (I. 12.) Kt. Nyílt levél megfogalmazásáról A képviselő-testülete: Megbízza a jegyzőt, hogy fogalmazzon meg egy nyílt levelet a nagymarosi aljegyzővel együtt arról, hogy az idősek klubjában nyílt nap kerül megrendezésre. A levél mindenkinek kerüljön kiküldésre aki az elmúlt 3 évben ÖNO tag volt. A rendezvény megszervezésére 20 napon belül kerüljön sor. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző és Urbán Ferencné polgármester Határidő: 2 hét 9/2010. (I. 12.) Kt. Óvoda projekt eszközbeszerzéséről A képviselő-testülete: Felkéri a jegyzőt, hogy 3 árajánlatot kérjen az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 10/2010. (I. 12.) Kt. Fejesné Gyenes Katalin jutalmazásáról A képviselő-testülete: Felkéri a polgármestert, hogy Fejesné Gyenes Katalin részéer egyszeri nettó 7150 Ft juttatást biztosítson. 3

4 11/2010. (I. 12.) Kt. Iktatóprogramról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a évi költségvetésbe a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladatán bruttó 188 e/ft összeg betervezésre kerüljön felhalmozási kiadásként. és dr. Varga Gabriella jegyző 12/2010. (I. 12.) Kt. TÁMOP Pedagógusképzés pályázatáról A képviselő-testülete: Jóváhagyja, hogy a Napköziotthonos Óvoda és az Arany János Általános Iskola benyújtsa a TÁMOP Pedagógusképzésre kiírt pályázatot. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető és Makkainé File Edit iskolaigazgató 13/2010. (I. 12.) Kt. A közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatásáról A képviselő-testülete: A évi költségvetésbe céltartalékként Ft/ fő/év össze kerüljön betervezésre a közalkalmazottak és a MT hatálya alá tartozó munkavállalók egyéb béren kívüli juttatására. 4

5 14/2010. (I. 12.) Kt. Hozzájárulás a Speed Rally Team SE versenyeinek szervezéséhez A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team SE a Fóti MGTSZ területét (Kosd-Cselőtepusztán a volt tehenészet területét) technikai sportok rendezvényeinek helyszínére igénybe vegye. 15/2010. (I. 28.) Kt. Idősek Klubjába történő ételszállításról A Nagymaros Gondozási Központ Idősek Klubjának kosdi telephelyére a főzőkonyháról az ételszállítást térítésmentesen biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 16/2010. (I. 28.) Kt. Ételkiszállításról Ha szociális étkezőként igény merül fel az ebéd kiszállítására, úgy azt Ft/háztartás/nap költséggel biztosítja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 17/2010. (I.28.) Kt. Az óvoda projekt pótmunkáiról Jóváhagyja Mihály Zsolt műszaki ellenőr által összeállított pótmunkákat. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet benyújtsa., Kincses Róbert projektmanager 5

6 18/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKaBAU Kft. III. részszámlájának kifizetéséről Jóváhagyja a SzaNaKa-BAU Kft. III. részszámláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására. 19/2010. (I.28.) Kt. CONSTRUKTŐR BAU Kft. számlájának kifizetéséről Jóváhagyja a CONSTRUKTŐR BAU Kft. számláját és felhatalmazza a polgármestert a kifizetés utalványozására, illetve a teljesítés igazolás aláírására. 20/2010. (I.28.) Kt. SzaNaKa-BAU szerződésmódosításáról Megbízza a polgármestert, a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződés módosítására, az opció kivételére, valamint a jóteljesítési garanciára vonatkozó megállapodás megkötésére. A Szőke és Társai ügyvédi iroda közreműködésével. 6

7 21/2010. (I.28.) Kt. Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásáról A képviselő-testület - A Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t bízza meg az óvoda projekt eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításával. 22/2010. (I.28.) Kt. Zöld Híd díjairól Az előterjesztésben szereplő összeg, amit a Zöld Híd kiküldött nagyon sok. Felkéri a polgármester asszonyt, hogy ne támogassa a szavazáson. 23/2010. (I.28.) Kt. A Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről A Polgármesteri Hivatal létszáma március 1-től 1 fővel csökkenjen. és Dr. Varga Gabriella jegyző 7

8 24/2010. (I.28.) Kt. Lemondó nyilatkozathoz A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) Temető utca felújítása pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatot jóváhagyja. 25/2010. (I.28.) Kt. Az étkeztetés Nagymaros Gondozási Központnak történő átadásáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (VII.16.) sz. rendelet 1.sz. mellékletéből kerüljön ki az étkeztetés, az átmeneti segély azonban maradjon polgármesteri hatáskörben. 26/2010. (I.28.) Kt. Az Arany János Általános Iskola felújítására beadandó pályázatról Támogatja a pályázat beadását tetőfelújításra, külső akadálymentesítésre és a nyílászárók cseréjére vonatkozóan. 8

9 27/2009. (I.28.) Kt. SzaNaKa-Bau Kft-vel kötendő megállapodásról Megállapodást kell kötni a SzaNaKa-Bau Kft-vel az Óvoda felújítással kapcsolatos villany, gáz, víz és csatornafogyasztásra és annak fizetésére. A műszaki átadáskor a vállalkozónak igazolnia kell az Önkormányzat felé, hogy közüzemi díjtartozása nincs. Határidő: február /2010. (II.11.) Kt. 17/2010. (I.28.) kt. határozat visszavonása A 17/2010. (I.28.) kt. határozatát visszavonja. és Dr. Varga Gabriella jegyző 29/2009. (I.28.) Kt. Az Óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjéről Az óvoda projekt pótmunkáinak sorrendjét az alábbiakban határozza meg: - Lift, - Konyha külső drájvitolása, - Konyha nyílászáróinak cseréje, (ameddig a keret engedi). Megbízza a projektmenedzsert, hogy a VÁTI felé a pótmunka kérelmet elkészítse. és Dr. Varga Gabriella jegyző 9

10 30/2010. (II. 11.) Kt. Létszám átcsoportosításról Szeptembertől a Polgármesteri Hivatalból nem kerül átcsoportosításra 0,5 fő az Óvodához. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 31/2010. (II. 11.) Kt. Óvodatitkári feladatellátásról 0,5 fő biztosításáról óvodatitkári feladatok ellátására a projekt megvalósulását követően dönt a testület. és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 32/2010. (II. 11.) Kt. Az Önkormányzat Intézményeiben foglalkoztatottak létszámáról A Polgármesteri Hivatal 1 fővel csökken, a munkáltatói döntést március 1-ig meg kell hozni szeptemberétől a Polgármesteri Hivatal létszáma újabb 0,5 fővel nem csökken. Ferencné polgármester és Dr. Varga Gabriella jegyző 10

11 33/2010. (II. 11.) Kt. A 3 év alakulását bemutató mérleg növekedéséről a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérlegben (gördülő tervezés) évre vonatkozóan 2,0 százalékos növekedést irányoz elő. és Dr. Varga Gabriella jegyző 34/2010. (II. 11.) Kt. 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséről Hozzájárul a 3946/26. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. és Dr. Varga Gabriella jegyző 35/2010. (II. 11.) Kt. A kosdi Arany János Általános iskola infrastrukturális fejlesztése pályázatról A képviselő-testülete: 1. A 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet 6 -ában foglaltak alapján pályázatot nyújt be az Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése céljából a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához. 2. A támogatás elnyerése esetén a támogatási összeg 20 %-át, Ft, azaz: Négymillió kilencszázkilencvenhatezer hétszázhetvenhat forint önerőt tárgyévi költségvetésből az önkormányzat biztosítja. 3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hivatkozott rendelet 7 -ában foglalt pályázati adatlapot február 15-ig az ebr 42. információs rendszerben rögzítse, továbbá a szükséges mellékleteket ugyanezen határidőig a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához juttassa el. 4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges önerő biztosításáról és összegéről szóló nyilatkozatot aláírja., Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: február

12 36/2010. (02.18.) Kt. Intézkedési terv a gyerekek kosdi iskolába íratásáról A képviselő-testülete: Felkéri a Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy intézkedési tervet arra vonatkozóan, hogy a szülők a kosdi iskolába irassák gyermekeiket. Felelős: Kulturális Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottsága Határidő: március /2010. (02.18.) Kt. Kosd Község Közfoglalkoztatási tervének módosítása A képviselő-testülete: A közfoglalkoztatási tervet az alábbi módosításokkal elfogadja: A terv 2. pontjában meghatározott feladatkörök elnevezése helyébe az alábbi lép: Takarítói, kézbesítői, intézményi kisegítői munkakör. A feladatok ellátása kiegészül az alábbi feladatkörökkel: - adminisztratív munka - könyvtári leltározás - egyéb karbantartási munkák és Dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 38/2010. (II. 18.) Kt évi Belső ellenőrzésről Jóváhagyja a évi belső ellenőrzésről szóló jelentésket. és Dr. Varga Gabriella jegyző 12

13 39/2010. (II. 18.) Kt. Külterületen lévő elektromos vezeték adatairól Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a temető hosszak területén áthaladó ELMŰ vezeték adatait gyűjtse össze (mikor került oda, kiadott rá engedélyt és mikor). és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. A település rendezési tervvel kapcsolatos kérelmezők értesítéséről Megbízza a jegyzőt, hogy március 15-ig egy utolsó felszólítást küldjön az érintetteknek, hogy erősítsék meg szándékukat. A levélben szerepeljen, hogy amennyiben nem jelentkeznek, akkor területük külterület marad. és Dr. Varga Gabriella jegyző Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Talajterhelési díjról Megbízza Dr. Pécsi Kálmán képviselőt, hogy László Zoltán adóügyi főtanácsossal egyeztessen a kérdéses esetekről. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és László Zoltán és folyamatos 42/2010. (II. 18.) Kt. Civil Szervezetek támogatására kiírandó pályázat önerejéről Az igényelt támogatás minimum 20 %-át önerőként kell vállalnia a pályázó szervezetnek. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 13

14 43/2010. ( II. 18.) Kt. A Kosd községben működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok támogatására kiírandó pályázatról A kosdi civil szervezetek közösségformáló, értékteremtő tevékenységének elismerése és támogatása céljából pályázatot ír ki a évre. 1. A pályázatra olyan Kosdon bejegyzett (az önkormányzatnál hivatalosan bejelentett), civil szervezet, egyesület, alapítvány pályázhat, amelynek taglétszáma többségében kosdi lakos. 2. A pályázó rendelkezzen a évre vonatkozó programmal és költségvetéssel, illetve a évi tevékenységéről beszámolót csatoljon. 3. A pályázott összeg csak működési költségre (személyi és dologi kiadások) irányulhat. 4. A pályázat tartalmazza a támogatandó cél megjelölését, az igényelt támogatás összegét, az önerő mértékét (min. 20%), és nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a hatályos számviteli szabályok szerint elszámol a támogatás összegével az önkormányzat felé. 5. Határidők: - a pályázat kihirdetése: február a pályázat benyújtása: április 9. - a pályázat elbírálása: áprilisi testületi ülésen (április 29.) - az elszámolás benyújtása: amennyiben a pályázat bérjellegű kifizetést tartalmaz az elszámolás határideje november 30. Egyébként december A pályázat kihirdetése a község honlapján (www.kosd.hu), a polgármesteri hivatal hirdetőjén, és a Kábeltévében történik. 8. A pályázatokat írásban Kosd Község Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága címére (2612 Kosd, Szent István u. 2), Csontos Zoltán elnöknek címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal iktatójába. A borítékra rá kell írni: Pályázat A támogatásról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az odaítélt támogatás a szerződéskötést követően vehető igénybe a vállalt feladat teljesítésével. Amennyiben a támogatási összeg kevesebb az igényelt támogatástól a pályázó a szerződéskötésig az igénytől elállhat. 10. A pályázatok elbírálásának szempontja, hogy a megfogalmazott cél mennyire nagy közönséget szólít meg, hatásában túlmutat-e a település határain, menyire terjeszti és védi a magyar kultúrát, a nemzeti ügyet, és mennyire közösségalkotó, - megtartó tényező. A Képviselő-testület a évi költségvetésében keretösszeget különít el a pályázatok támogatására. 14

15 44/2010. (II. 18.) Kt. Énekkar kérelméről Megbízza a jegyzőt, hogy küldjön tájékoztató levelet az énekkarnak, hogy a civil szervezetek pályázatának keretében tudnak támogatáshoz jutni. Felelős: Dr. Varga Gabriella jegyző 45/2010. (II. 18.) Kt. Az MFB hitelről folytatandó tárgyalásról Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalást az OTP Bank Nyrt-vel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó hitelkeretünk bővítésének lehetőségéről. Dr. Varga Gabriella jegyző 15

16 46/2010. (II. 18.) Kt. Dózsa György utcai lakosok kérelméről Megbízza a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a következő képviselő testületi ülésre vizsgálja meg az 56/2010. iktatószámú kérelmet. Felelős: Településfejlesztési Bizottság Határidő: március /2010. (II. 18.) Kt. Ruhakonténer kihelyezéséről A Vöröskereszt kérésére engedélyezi egy ruhakonténer kihelyezését az orvosi rendelő mögötti parkolóba térítésmentesen. 48/2010. (II. 18.) Kt. A pénzügyi bizottság elnökéről A Pénzügyi Bizottság elnökének Bodnár Mihálynét választja a Pénzügyi Bizottság határozat alapján.. 49/2010. (III. 18.) Kt. Nagymarossal történő közös tárgyalásról Megbízza Urbán Ferencné polgármestert, Erdős István pénzügyi főelőadót és Bodnár Mihálynét a pénzügyi bizottság elnökét, hogy Nagymarossal közös tárgyaláson vegyen részt a jövő hét folyamán. 16

17 50/2010. (III. 18.) Kt. Kosd Község Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolójáról Alapítvány beszámolóját elfogadja. 51/2010. (III. 18.) Kt. Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetésről Felkéri Szabó János műszaki előadót, hogy a Táncsics utcai lakók kérelmével kapcsolatos költségvetést állítsa össze. 52/2010. (III. 18.) Kt. 233/2009.(XI.26.) számú folyószámlahitel fedezetről szóló kt. határozat módosításáról A 233/2009. (XI.26.) kt. határozatát módosítja. Az új futamidő: május 1-től április 30-ig. További feltételek maradnak. 53/2010. (III. 18.) Kt. 20/2010. (I.28.) sz. határozat módosításáról Módosítja a 20/2010. (I.28.) sz. határozatát azzal, hogy a Szanaka- Bau-val kötött szerződés módosítására nem kerül sor. Az opciókról való lemondás közös nyilatkozattal történik. 17

18 54/2010. (III. 18.) Kt. Az óvoda projekttel kapcsolatos feladatokról Felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot március 19-én a Daneeka Kft-vel és a Szőke és Társai Ügyvédi Irodával, hogy a legutóbbi VÁTI levelet március 22-ig véleményezzék. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 55/2010. (III.18.) Kt. A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjairól A képviselő-testülete: A évi Országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságainak tagjait az alábbiak szerint megválasztotta: Szavazatszámláló Bizottságok 1. sz. szavazókör Tagok: Póttag: Jobbágy Ferencné Kollár Kálmánné Verebesné Kiss Judit Nagyné Kátai Edina Demény Zsanett Kárpáti Gábor Ifj. Fehér Kálmán 2. sz. szavazókör Tagok: Lang László Müller Kálmán Palástiné Kabai Tünde 18

19 Póttagok: Mezei Zoltán Horhi Józsefné Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző és folyamatos 56/2010. (III. 18.) Kt. Óvodaprojekt eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárásáról Felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Perfectus Kft-vel az óvoda eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A forrást a tartalék terhére biztosítjuk. 57/2010. (III. 23.) Kt. VÁTI-val való időpont egyeztetésről Felkéri a projektmenedzsert, hogy fogalmazza meg a VÁTI-nak küldendő levelet, amelyben az Önkormányzat az óvoda projekttel kapcsolatos személyes tárgyalást kezdeményez. A levél VÁTI-nak való megküldésére a polgármester asszonyt kéri fel. és Kincses Róbert projektmenedzser 58/2010. (III. 23.) Kt. Szanaka Bau Kft-vel kötött szerződés módosításáról Módosítani kívánja a Szanaka-Bau Kft-vel kötött szerződést az alábbiakkal: - az opciók kivétele - a jólteljesítési garancia szerepeltetése 19

20 59/2010. (III. 23.) Kt. Eszközbeszerzési eljárás elindításáról Felkéri az óvodavezetőt, hogy állítson össze egy javított eszközlistát, majd ezt a kezdeményezett egyeztetésen a VÁTI jóváhagyása után ezzel indítsa meg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárást a Perfectus Kft közreműködésével. Felelős: Majerné Tóth Márta óvodavezető, és Kincses Róbert projektmenedzser 60/2010. (III. 23.) Kt. ÖNÓ tagság létszámnövelési motivációjáról Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a nyugdíjas korú, vagy 65 év feletti kosdi lakosok listáját gyűjtse ki. A listán szereplő nyugdíjasoknak az ÖNÓ népszerűsítését tartalmazó levél kerüljön kiküldésre. Azon ÖNÓ tagoknak, akik új tagot hoznak és az új tag 6 hónapig ÖNÓ tag marad, egy havi térítésmentesség jár. Az ÖNÓ vezető, ha az ÖNÓ taglétszámát 15 fő fölé emeli, azt 6 hónapig megtartja, abban az esetben minden 15 fölötti újonnan beszervezett tag után Ft célprémium illeti meg. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 61/2010. (III. 23.) Kt. Nappali szociális ellátásról A kosdi telephelyre vonatkozó nappali szociális ellátásra és a szociális étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg. Intézményi térítési díj: Ft/nap/fő Szociális étkeztetés: Ft/nap/fő Személyi térítési díj a szociális törvény alapján legyen meghatározva. 20

21 (30 %). Ételkiszállítás: Ft/nap/háztartás Az intézményi szolgáltatás igénybevétele étkeztetés nélkül: Ft/nap/fő. A évre Ft-ot jóváhagy a Gondozási Központ intézményvezetői túlmunka költségére + adminisztráció, bérszámfejtés, könyvelés, beszámolás költségére. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 62/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Gondozási Központ évi intézményvezető túlmunkadíjáról Jóváhagyja Ft átutalását Nagymaros Város Önkormányzata számára a évi intézményvezető túlmunkadíjra. 63/2010. (III. 23.) Kt. Nagymaros Önkormányzatnak kifizetendő Gondozási Központ működési költség előlegéről Jóváhagyja 6 havi működési költség előleg kifizetését, összesen Ft összegben. (2010. március augusztus hónapra havi Ft) 64/2010. (III. 23.) Kt. Iskolaigazgatói pályázat kiírásáról A mellékelt pályázati kiírást azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy intézménytársulás esetén a munkavégzés változó telephelyeken történik Pest megyében. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 21

22 65/2010. (III. 23.) Kt. Penci Önkormányzattal történő Általános Iskolai intézménytársulásról Kifejezi azon szándékát, hogy Penc Község Önkormányzata által felkínált intézményi társulással élni kíván. 66/2010. (III. 23.) Kt. Új számítógép beszerzéséről Jóváhagyja az ellopott eszközök pótlását (a tartalék keret terhére) azzal, hogy a Biztosító kifizetését követően az összeg kerüljön visszapótlásra. 67/2010. (III. 23.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 22

23 68/2010. (III. 23.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 69/2010. (III. 23.) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 70/2010. (III. 23.) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Akkor hagyja jóvá az elidegenítési tilalom törlését, ha a tulajdonos bemutatja az Önkormányzatnál az új vevővel kötött adásvételi szerződést, amelyben az új vevő vállalja a terület 4 éven belüli beépítését. 23

24 71/2010. (III. 23.) Kt évi Közbeszerzési tervről Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét elfogadja. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 72/2010. (III. 23.) Kt. Őrbottyáni Rendőrőrs támogatásáról Támogatja az Őrbottyáni Rendőrőrsöt havi Ft-tal. A forrást a tartalék keret terhére biztosítja. 73/2010. (III. 23.) Kt. Betörési kár kijavításához szükséges összeg biztosításáról Az árajánlatok közül a Ft összegű megrendelést és kifizetést hagyja jóvá. 74/2010. (III. 23.) Kt. TEÚT pályázat lemondó nyilatkozatáról A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEÚT) Temető utca felújítása (525 FM) pályázati elszámolásával kapcsolatban a támogatási szerződéshez készült lemondó nyilatkozatról szóló 24/2010. (I.28.) kt. határozatát megerősíti. A támogatásból lemondásra kerülő fel nem használt összeg Ft. A lemondás oka alacsonyabb tényleges költség. 24

25 75/2010. (IV.28.) Kt. Folyószámlahitel fedezetről Kosd Község Önkormányzata ,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét tól ig határozza meg: A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 754/1. és hrsz-ú forgalomképes ingatlanon a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot alapítsanak. A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 25

26 76/2010. (IV.28.) Kt. Kosd Most Szerkesztőség támogatásáról Azzal a feltétellel támogatja a Kosd Most Újságot, hogy az újság 1 oldalt tartson fenn minden egyes számában az Önkormányzat tájékoztatóinak megjelentetésére. Objektív tájékoztatáshoz köti a támogatás odaítélését, kéri, hogy a jegyző asszony a szerkesztőbizottság munkájában vegyen részt. és dr. Varga Gabriella jegyző 77/2010. (IV.28.) Kt. A kosdi Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról Alábbiakban döntött a civil szervezetek támogatásáról: Gratia Nostra Vegyeskar: Ft Kosd Most Szerkesztőség: Ft Kosdi Sportkör: Ft Rozmaring Hagyományőrző Csoport: Ft Speed Rally Team Sportegyesület: Ft A támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásnak megfelelően november 30-ig, vagy december 10-ig köteles elszámolni. 78/2010. (IV.28.) Kt. Óvoda projekt számláinak jóváhagyásáról Jóváhagyja a Constuktőr-Bau Kft. márciusi és áprilisi számlájának ill. a Daneeka Invest Kft. első negyedévi számlájának a kifizetését. 26

27 79/2010. (IV.28.) Kt. Könyvvizsgáló kiválasztásáról Felkéri a polgármestert, hogy a Kosdi Óvoda fejlesztése és akadálymentesítése projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 80/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájáról A beszerzendő eszközöket az alábbi kategóriák szerint bontja meg: - akadálymentesítéses eszközök -bútor, textília, tornaeszköz -fejlesztőjáték, kültéri játék eszköz - egyéb eszköz Felkéri az óvodavezetőt, hogy a mellékelt eszközlista alapján kérjen kategóriánként 3-3 árajánlatot. és Majerné Tóth Márta óvodavezető 81/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt eszközlistájának változásáról Jóváhagyja az eszközlistával kapcsolatos változás bejelentőt az alábbiak szerint: 150 óvodai fektető helyett férőhelyeknek megfelelően 100 db kerüljön beszerzésre, illetve lemond azokról az eszközökről, amelyek nem tarthatók meg 5 évig (fogyóeszközök: fogmosó pohár, fogkefe, fésű)., dr. Varga Gabriella és Majerné Tóth Márta óvodavezető 27

28 82/2010. (IV.28.) Kt. Az óvoda projekt helyszíni bejárásáról 2010 május 7. napját (17.00 óra) választja az óvoda közös helyszíni bejárására. A teljes körű tájékozódás érdekében felkéri a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt és a projektmenedzsert, hogy a bejáráson tájékoztassa a képviselő-testületet. 83/2010. (IV.28.) Kt. Erős Zsigmond kérelméről Megbízza a jegyző asszonyt, hogy az Erős Zsigmond tulajdonát képező külterületi ingatlanával érintkező telkek tulajdonosait értesítse, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát birtokba kívánja venni, kérje ennek tudomásul vételét. Kéri tájékoztató jelleggel megjelentetni a felhívást. Felelős: dr. Varga Gabriella jegyző 84/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárásáról Az élelmiszer nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárását nem kívánja lebonyolítani. 28

29 85/2010. (IV.28.) Kt. Élelmezési nyersanyag beszerzésről Megbízza az élelmezésvezető, hogy kérjen be kategóriánként 3-3 árajánlatot élelmezési nyersanyag szállítására. Felelős: Benesovits Erzsébet élelmezésvezető 86/2010. (IV.28.) Kt. Magyar Útkörök Mozgalom kérelme Támogatja a Magyar Úrkörök Mozgalom kérelmét. Részünkre Ft, azaz: Harmincezer forint keretet biztosít, támogatási összegként. 87/2010. (V.13.) Kt. Kékesi Sándor elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 67/2010. (III.23.) sz. határozatát. 29

30 88/2010. (V.13.) Kt. Fehér Zoltánné elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3951/3. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 68/2010. (III.23.) sz. határozatát. 89/2010. (V.13) Kt. Wéber László elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/18. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 69/2010. (III.23.) sz. határozatát. 90/2010. (V.13) Kt. Kovács Lajos elidegenítési tilalom törlésére irányuló kérelméről Hozzájárul a 3956/14. hrsz-ú ingatlan tehermentesítéséhez, a bejegyzett tilalom törléséhez. Ezzel egyidejűleg visszavonja a 70/2010. (III.23.) sz. határozatát. 30

31 91/2010. (V.17) Kt. Erős Zsigmond állásfoglalás kéréséről Úgy határozott, hogy az Önkormányzat területcserével kívánja megoldani Erős Zsigmond által felvetett problémát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy erre vonatkozóan előzetes elvi megállapodást kössön a testület által jóváhagyott melléklet szerinti megállapodást megkösse. 92/2010. (V.17) Kt. Dologi kiadás zárolásáról A város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásaiból 1 millió forintot, azaz: Egymillió forintot (veszélyes hulladék előirányzatát) zárol, a felhasználásáról a későbbiekben dönt. 93/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a Duna-Dráva Cement Kftnek illetve a Duna Kavicsüzemek Kft-nek Kérje segítségüket 5 tonna cement és 20 tonna kavics ingyenes, vagy kedvezményes beszerzésére vonatkozóan. 31

32 94/2010. (V.17) Kt. Horhi József alpolgármester megbízásáról Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy tárgyaljon Dobó úrral, az erdészet vezetőjével a Bányai utca vízelvezetésével kapcsolatban a problémáról és annak költségeiről. Felelős: Horhi József alpolgármester és folyamatos 95/2010. (V.17) Kt. Támogatás kéréséről Felkéri a polgármestert, hogy írjon levelet a DMRV Zrt-nek. Kérje segítségüket a Táncsics utcában történt vízcsőtörés következményeként az út helyreállításához, zúzott kővel való feltöltéséhez. 96/2010. (V.17) Kt. Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselők megbízásáról Felkéri Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor képviselőket, hogy nézzék meg a Pintér Gábor telke mögötti árokszakaszt, tegyenek javaslatot, hogy hol legyen a Bányai utcában a földalatti vízelvezető lefolyónyílása. Felelős: Dr. Pécsi Kálmán és Pazicska Gábor és folyamatos 32

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 21.- én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló Ülés ideje: 2013. november 18. Az ülésre meghívottak: Bencze

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 31-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 80/2016. (VI. 23.) sz. h a t á r o z a t a

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testülete 80/2016. (VI. 23.) sz. h a t á r o z a t a 80/2016. (VI. 23.) sz. A projekt megnevezése: Kosdi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése A pályázati konstrukció száma: KEHOP 5.2.9. A pályázat megvalósítási helyszínei: Épület neve

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9.- én 11 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete a község 2011. évi költségvetéséről Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben