Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2010/4-5 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az elmúlt két hónap a jogalkotás területén sok újdonságot nem hozott, Országgyűlés által megalkotott jogszabályok a szolgáltatási területünket érintően nem születtek, csupán néhány kormány- illetve miniszteri rendelet került kiadásra. Ellenben több kérdés, értelmezési probléma merült fel korábbi Hírleveleinkben ismertetett jogszabályváltozásokkal kapcsolatban, ezekre ismételten visszatérünk. Többször foglalkoztunk az április elsejétől bevezetett egyszerűsített foglalkoztatás kérdéseivel. Visszatérünk az alkalmi munka legfontosabb szabályaira, a korábbiakhoz képest bevezetett szigorításokra. A korengedményes nyugdíj módosított jogosultsági és folyósítási kérdéseiről az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a honlapján közleményt adott ki. A legfontosabb tudnivaló, hogy a meghatározott feltételek teljesülése esetén a korengedményes nyugdíjazásra december 31-ét követő időponttól is sor kerülhet. Írtunk már korábban a gyermekgondozási díj módosult szabályairól. Időközben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatót adott ki, melyet változtatás nélkül honlapunkon teszünk közé. Hírlevelünkben tehát az alábbi témakörökkel foglalkozunk: - Még egyszer az egyszerűsített foglalkoztatásról - Korengedményes nyugdíj december 31. után - Változások a társadalombiztosítás területén - Egyebek - Ismét változott a jegybanki alapkamat - Kollektív szerződés bejelentése, nyilvántartása - Változnak a FEOR számok - Saját gépkocsival munkába járás - költségtérítés május 1-től - Önkéntes pénztári befizetések adózása - Jogszabálykalauz 2010/április-május - HR naptár 2010/május-június ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 1

2 I. Még egyszer az egyszerűsített foglalkoztatásról - az alkalmi munka szigorítása - Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény április 01-jén lépett hatályba, több kategóriát is értelmez, így a) természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, b) kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által történő foglalkoztatásra, c) mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára vagy d) alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon munkaviszony. Miután a vállalkozásoknál az a)-c) pontban foglalt munkavégzés egyáltalán nem jellemző, megállapítható, hogy a vállalkozások zöménél csak az alkalmi munka értelmezhető, mint egyszerűsített foglalkoztatási forma. Alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között a) legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és b) egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és c) egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. Mintaszerződés az ALFA HÍRLEVÉL 2010/3. számában található. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés Az alkalmi munka keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja.tv., illetve a Tbj. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a magánszemély biztosítottá válik, és a járulékfizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni, vagyis a foglalkoztatót 27 százalék mértékű társadalombiztosítási járulék, a biztosítottat pedig 9,5 százalék mértékű nyugdíjjárulék (tagdíj) valamint 7,5 százalék mértékű egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési kötelezettség terheli. Például az az alkalmi munkavállaló, aki az Eftv. hatályba lépését megelőzően nem minősült biztosítottnak, április 1-jétől egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő alkalmazás esetében már biztosítottá válik. Az új rendelkezés valamennyi, az Eftv. alapján foglalkoztatott alkalmi munkavállalóra vonatkozik. Igazolások kiadása Amennyiben az alkalmi munka keretében alkalmazott személy a Tbj. szerint biztosított személynek minősül, a foglalkoztatónak a biztosított személy adatait nyilvántartásba kell venni és erről a magánszemélynek igazolást kell kiadni, hogy abból a törvényben előírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art.23 szerint megállapítható mulasztási bírság a nyilvántartásba nem vett személyenként terheli. A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított részére, mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 2

3 A foglalkoztató köteles írásban tájékoztatni a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg az általa megfizetett társadalombiztosítási járulékról, a biztosított jövedelméből levont egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékról, valamint nyugdíjjárulékról (tagdíjról), illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról, a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. A foglalkoztató továbbá a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, a levont járulékok (tagdíj) összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. Bejelentési szabályok Alkalmi munka esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a) a munkáltató nevét (megnevezését), adóazonosító számát, illetve adóazonosító jelét, b) a munkavállaló természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét, TAJ-számát, c) az egyszerűsített foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony minőségét, kezdetének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, d) a munkavégzés helyét. A bejelentést a munkáltató választása szerint a) a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikusan kell megtenni, b) mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is teljesíteni lehet (2010. július 01-től). Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 10T1041E számú elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Fenti adatlap kizárólag az APEH honlapjáról tölthető le, ingyenesen. Annak érdekében, hogy a munkáltató elektronikus úton bejelentést tehessen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie. Ezzel kapcsolatosan a illetve a honlapokon információk szerezhetők be. Bevallási szabályok Főszabályként a munkáltató az alkalmi munkával összefüggő bevallási kötelezettségét az Art ának (2) bekezdése szerint teljesíti, vagyis a 1008-as bevallást elektronikus úton havonta kell benyújtani, a tárgyhót követő hó 12. napjáig. Az alkalmi munkával összefüggésben a bevallásban kell feltüntetni az adott hónapban történt alkalmi munka napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes összegét és a foglalkoztatás napját (napjait). Ellátásra való jogosultság Az az alkalmi munkavállaló, aki után a járulék és a személyi jövedelemadó megfizetése az általános szabályok szerint történik, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosulttá válik. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 3

4 II. Korengedményes nyugdíj december 31. után Korábbi Hírleveleinkben többször foglalkoztunk a korengedményes nyugdíj ezévi szabályairól, a módosított feltételekről. A jogalkotói szándékot nem ismerve arra a felismerésre juthatunk, hogy a korábbi évek szabályaitól eltérően ebben az évben a munkáltatók nagyobb mozgástérrel rendelkeznek. Mire alapozzuk ezt? december 31-ig jogszabályi előírás volt, hogy a munkáltató és a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodást a nyugdíjazás időpontját megelőző egy éven belül köthette meg. Ezt a korlátozást január 1-től törölték. Azaz, ha teljesül három feltétel: a) a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkort (az 1952-ben születetteknél az 57. életév betöltését követő 183.nap, az ban születetteknél az 57. életév, a korkedvezményt szerzett személyeknél a korkedvezménnyel csökkentett január 1-jétől hatályos jogszabály szerinti - öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkor) és szolgálati időt (legalább 37 év) december 31-ig betölti, illetve megszerzi, b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a regionális munkaügyi központnak bejelentette, továbbá c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek, e három feltétel megléte esetén a korengedményes nyugdíjazásra december 31-ét követő időponttól is sor kerülhet. Miután a jogszabályból január elsején kikerült az a feltétel, hogy a megállapodást legkorábban a nyugdíj folyósítását megelőző egy éven belül lehet megkötni, a korengedményes nyugdíj igénylésére december 31. után az előrehozott nyugdíjjogosultság időpontjáig bármikor sor kerülhet. A munkavállalóval kötött megállapodásban szerepeltetni kell, hogy a munkavállaló a korengedményes nyugdíjat mikor fogja igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy az előzőekben taglalt három feltétel megléte esetén a korengedményes nyugdíj igénybevételének időpontja az adott munkavállaló előrehozott nyugdíjra jogosultságának időpontját megelőzően bármilyen időpont lehet. Ezt az álláspontunkat megerősítette az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság KP-18623/2010 számú leírata. III. Változások a társadalombiztosítás területén május 1-től változtak a közösségi koordinációs szabályok az Európai Unió társadalombiztosításában. Az új szabályozás szerint a kiküldetésben lévő munkavállalók célországonként a kiküldetés kezdetétől számított 24 hónapon keresztül a kiküldő államban maradnak biztosítottak, amelyhez kizárólagosan a kiküldő ország illetékes hatóságának a hozzájárulása szükséges. A vállalkozásoknak célszerű felülvizsgálni a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos eljárási szabályzataikat. A közösségi rendelet hatálya kiterjed a tagállamok állampolgáraira, egy tagállamban lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre akik egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak, vagy tartoztak-, valamint ezek családtagjaira. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 4

5 A főbb változások: Jelenleg a több tagállamban munkát végző munkavállaló, aki a munkáját részben abban az országban végzi, amelyben a lakóhelye van, a lakóhelye szerinti ország járulékszabályainak hatálya alá tartozik. Az új rendelkezések szerint azonban a kiküldött csak abban az esetben maradhat a lakóhelye szerinti állam járulékszabályainak hatálya alatt, ha tevékenységének lényeges részét (legalább negyedét) ebben az államban folytatja munkaideje/díjazása alapján. A kettős járulékfizetés elkerülése céljából május 1-től a járulékfizetés abban az országban történik, amelyikben a magánszemély munkavállalóként végez tevékenységet. Két évet meghaladó kiküldetési időtartam esetén a járulékfizetés továbbra is a kiküldő országban történik. A kivételes szabály alkalmazása az érintett országok illetékes hatóságainak megállapodása alapján lehetséges. Az egészségbiztosítási jogszabályok változása következtében május 1-től módosultak a gyermekgondozási díjra jogosultság feltételei, a folyósítás ideje és az ellátás alapjául szolgáló napári napi átlagkereset kiszámítása. Átmeneti szabályok: A jei időpontban folyamatban lévő gyermekgondozási díj igény elbírálása, folyósítása esetében a án hatályos szabályokat kell alkalmazni. A jét megelőzően megállapított gyermekgondozási díj ellátást a törvénymódosítás nem érinti. A je előtt született gyermekekre tekintettel igényelt ellátásra akkor is a án hatályos szabályokat kell alkalmazni, ha az igénylés ezt az időpontot követően történik. Az átmeneti szabályokra figyelemmel, a át követő szülés esetében a gyermekgondozási díjra való jogosultságot, valamint a folyósítás feltételeit a terhességi gyermekágyi segély lejártát követően kell vizsgálni. Az átmeneti szabályt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az új ( jén hatályos) szabályok szerint gyermekgondozási díjra jogosultságot megelőző két éven belül (akár egy napot is) az igénylő részesült már gyermekgondozási díjban és a korábbi ( régi ) gyermekgondozási díjra jogosultsága án hatályos jogszabályok alapján került elbírálásra. Az OEP Tájékoztató web oldalunkról letölthető. IV. Egyebek Ismét változott a jegybanki alapkamat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2010. (IV.26) MNB rendelete tovább csökkentette a jegybanki alapkamat mértékét április 27-től a jegybanki alapkamat mértéke 5,25 %. Kollektív szerződés bejelentése, nyilvántartása A 9/2010. (IV. 13.) SZMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendeletet módosítja. A módosított rendelet szerint a kollektív szerződést kötő felek bejelentési kötelezettségüket a minisztérium honlapján (www.szmm.gov.hu) erre a célra rendszeresített Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer keretében található kollektív szerződés nyilvántartási menüpont alatt közzétett, a rendelet melléklete szerinti adattartalmú adatlapnak a kitöltésével és ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 5

6 a.) a minisztériumba postai úton történő megküldésével, vagy b.) elektronikus kitöltésével és bejelentésével (a továbbiakban: elektronikus bejelentés) teljesítik. A Rendelet 1. sz. melléklete meghatározza a kollektív szerződéskötés (módosítás, megszűnés) bejelentésére szolgáló adatlap konkrét tartalmát is. Változnak a FEOR számok január 01-jétől új FEOR-08 lép életbe A KSH elnökének 7/2010. (IV. 23.) közleménye szerint a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR- 08) január 01. napján lép hatályba. A nomenklatúra hatályba lépés előtti nyilvánosságra hozásával az a cél, hogy mindenki megismerje a FEOR-08 négyszámjegyes rendszerét, módszertani segédleteit, és fel tudjon készülni annak január 01-jei bevezetésére. A FEOR-08 nomenklatúrát csakis január 01. után kell használni, 2010-ben még a FEOR-93 nomenklatúra hatályos. A FEOR-93 nomenklatúra január 01-i hatállyal lépett életbe, a régi FEOR merev, kötött rendszerét váltotta, főbb ismérvei az alábbiak: - négyszámjegyes decimális rendszer (az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti); - tekintetbe veszi, hogy a piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb, differenciáltabb, ezért lényegében a vállalható minimumot, a "közös nevezőt" alkotja; - a rendszer jellege nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az ötödik, hatodik stb. számhelyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal egészítsék ki. A FEOR-93 főcsoportjainak megnevezése: 1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági vezetők 2 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 3 Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások 5 Szolgáltatási jellegű foglalkozások 6 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 7 Ipari és építőipari foglalkozások 8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 9 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások 0 Fegyveres szervek foglalkozásai A FEOR-08 főcsoportjainak megnevezésében csak az 1. és 5. főcsoport megnevezésében van minimális változtatás, egyébként teljesen fedik a korábbi FEOR-93 főcsoportokat. A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE 1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK- KÉPVISELETI VEZETÕK, TÖRVÉNYHOZÓK 2 FELSÕFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLÕ FOGLALKOZÁSOK 3 EGYÉB FELSÕFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLÕ FOGLALKOZÁSOK 4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOK 5 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK 6 MEZÕGAZDASÁGI ÉS ERDÕGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK 7 IPARI ÉS ÉPÍTÕIPARI FOGLALKOZÁSOK 8 GÉPKEZELÕK, ÖSSZESZERELÕK, JÁRMÛVEZETÕK 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLÕ (EGYSZERÛ) FOGLALKOZÁSOK 0 FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 6

7 Ugyanakkor a főcsoportok bontásában változások vannak, ebből adódóan az egyes FEOR számokban változás tapasztalható (pl. targoncavezető az eddigi 8343 helyett 8425 lesz január 01-től.) Az, hogy a FEOR számok változásából adódóan milyen gyakorlati teendői lesznek január 01-től a munkáltatóknak, még nem ismeretes. Amint erre vonatkozóan hivatalos közlemény jelenik meg, úgy azt Hírlevelünkben közöljük. Saját gépkocsival munkába járás - költségtérítés május 1-től Az előző hírleveleinkben tájékoztatást adtunk a közigazgatási határon kívül munkába járók költségtérítésének új szabályairól. Mint beszámoltunk róla, az új kormányrendelet a munkábajárás esetén kötelezően fizetendő költségtérítés eseteit sorolja fel. Az új jogszabály arról rendelkezik, hogy a meghatározott feltételek megvalósulása esetén milyen formában és mértékben köteles a munkáltató hozzájárulni a munkavállaló munkába járással kapcsolatban felmerült kiadásaihoz. Nem korlátozza vagy tiltja meg az utazási költségek más formában vagy mértékben történő térítését. Az ezen jogcímen juttatott bevétel adókötelezettségéről rendelkezik az Szja.tv. 25. (2) bekezdése, melynek tartalma a legutóbbi törvénymódosítás értelmében nem változott, csak pontosította annak megfogalmazását. Eszerint: (2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg), vagy b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) ba) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy bb) hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért odavissza távolság figyelembevételével kilométerenként 9 forint értékben kap a magánszemély. Ennek megfelelően a 9 Ft/km költségtérítés a korábbiakhoz hasonlóan minden olyan esetben adható, amikor a munkavállaló naponta a közigazgatási határon kívülről jár be a munkahelyére, vagy hétvégén hazautazik, illetve azokban az esetekben is amikor a közigazgatási határon belül lévő munkavégzési hely sem helyi sem helyközi közlekedéssel nem érhető el. A munkáltatónak nem is kell vizsgálnia, hogy a munkavállaló ténylegesen milyen közlekedési eszközt vesz igénybe. A kormányrendelet 4. -a azokat az eseteket sorolja fel, amikor a munkáltató köteles az Szja.tv. szerinti 9 Ft/km-es költségtérítés fizetésére. A rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkáltató más munkába járásnak minősülő- esetben is alkalmazza az Szja.tv. 25. (2) bekezdése b) pontjának rendelkezését anélkül, hogy vizsgálná a munkahelyre való eljutás konkrét körülményeit. A munkába járás fogalma kiterjed az átutazás céljából igénybe vett helyi közösségi közlekedéssel történő utazásra is, így az ilyen utazásra jogosító jegy, bérlet juttatása adójogi megítélésére az Szja.tv. 25. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet is adóteher nélkül biztosítható, nem minősül az Szja.tv a szerinti kedvezményes adózású természetbeni juttatásnak. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 7

8 Önkéntes pénztári befizetések adózása Az előző évi utolsó számunkban ismertettük többek között a kedvezményesen adózó juttatások körét, feltételeit. Mint írtuk: Bevételnek minősül továbbá a) a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkozatói hozzájárulásból - önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakba a minimálbér 50 %-át, - önkéntes kölcsönös egészségpénztárakba és önsegélyező pénztárakba együttvéve a minimálbér 30 %-át, - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 %-át meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy munkáltatói önkéntes pénztári hozzájárulás jogcímen bevétele az adóévben más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta vagy az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével több hónapra előre vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. /70../ Ez a szabályozás már előre vetítette, hogy problémás lesz a gyakorlati alkalmazása, hiszen a szó szerinti értelmezés alapján a munkáltató nem adhat kedvezményes adó megfizetése mellett önkéntes pénztári hozzájárulást akkor, ha a munkavállaló arról nyilatkozik, hogy az adóévben más kifizetőtől származott önkéntes pénztári hozzájárulás címén bevétele. A jogalkotó célja vélhetően az volt, hogy egyidejűleg fennálló munkaviszonyok esetén csak az egyikben legyen jogosult a magánszemély 25 % szja megfizetése mellett önkéntes pénztári hozzájárulásra. Mint korábban már többször előfordult, amikor a jogszabály módosítása helyett a szakminisztérium és/vagy adóhatóság hivatalos közleményben értelmezte az elrontott szabályozást, ebben az esetben is a PM-APEH közös tájékoztatót adott ki április 22-én (olvasható az APEH honlapján). A tájékoztató lényege, hogy, ha a munkavállalónak egyidejűleg több munkáltatója van, a nyilatkozatot nem teheti meg, ha valamely munkáltatója a nyilatkozattétel időpontjától számított hónapokra előre utalással továbbra is részesíti pl. előreutalással- e juttatásban. Egymást követő munkaviszonyok esetén a magánszemély a nyilatkozatot akkor nem teheti meg, ha korábbi munkáltatója a nyilatkozattétel időpontjától számított hónapokra előre utalással már részesítette az adóévben e juttatásban, és azt nem fizettette vissza. Egymást követő munkaviszonyok esetén a magánszemély a nyilatkozatot akkor sem teheti meg, ha a nyilatkozatot kérő munkáltató élni kívánna a nyilatkozattétel időpontjától visszafelé számított három hónapra történő visszamenőleges utalás lehetőségével, de a korábbi munkáltató ezekre a hónapokra már részesítette e juttatásban. A nyilatkozat hiánya nem zárja ki a juttatás lehetőségét, azonban ilyen esetben a hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül! ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 8

9 V. Jogszabálykalauz 2010/április-május Magyar Közlöny: évi 47. szám: 8/2010. (III. 31.) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi SZMM rendelet CLII. törvény hatálybalépésével kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről Magyar Közlöny: évi 51. szám: Hatályos: /2010. (IV. 9.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a Korm. rendelet magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról Magyar Közlöny: évi 52. szám: Hatályos: /2010. (IV. 13.) a kollektív szerződések bejelentésének és SZMM rendelet nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Magyar Közlöny: évi 54. szám: Hatályos: /2010. (IV. 15.) SZMM rendelet a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól Hatályos: Magyar Közlöny: évi 61. szám: 9/2010. (IV. 26.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről Hatályos: Magyar Közlöny: évi 63. szám: 140/2010. (IV. 28.) egyes szociális tárgyú kormányrendeletek Hatályos: Korm. rendelet módosításáról 01., Hivatalos Értesítő: évi 28. szám: 7/2010. (IV.23.) A Foglalkozások Egységes Osztályozási Hatályos: KSH Közlemény Rendszeréről 01. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 9

10 VI. HR naptár május és június A HR naptár funkciót azért indítottuk el, hogy hasznos segítséget nyújtson, gondolatébresztő legyen gyakorló HR szakemberek számára. A naptárban szakterületek szerint foglaljuk össze az általában az adott hónapra szóló fontosabb feladatokat. Ez a funkció természetesen nem tartalmaz cégspecifikus időpontokat, a fő feladatokra koncentrál. A HR teendők területén májusban és júniusban általában a teljesítményértékelésé a főszerep. Bérszámfejtés, adminisztráció, nyilvántartás A bérszámfejtésben a minden hónapban megszokott irányadó dátumok mellett a következőkre kell figyelni: munkabér fizetés legkésőbbi napja: május 10., június 10. havi adatszolgáltatás az Apeh felé: május 12., június évben május 24-e pünkösd hétfő, folyamatos műszakot alkalmazó cégek esetén ez a nap fizetett ünnepi munkavégzésnek minősül. HR adminisztráció és nyilvántartás területén fontos feladat az egyéni személyi jövedelemadó bevallások elkészítése ott, ahol ezek elkészítésében a vállalkozás segítséget nyújt. Az éves adategyeztetést érdemes május hónapban megtenni és a módosításokat a nyilvántartó programokba felvezetni. HR Controlling A havi controlling elkészítésén túl részvénytársaságok esetében májusban várható az éves közgyűlés megtartása, amelyhez számos előző évi tájékoztató adat előállítása szükséges. Ezek általában a jutalmak és ösztönzők elemzése, egyes vállalati célok megvalósulásához kötött kifizetések és azok eredményességének elemzése, bérek és kapcsolódó kompenzációs elemek szervezeti egységenkénti eloszlásának elemzése stb. Júniusban a teljesítményértékelésekhez kötődő vállalati adatok és munkakörökhöz rendelt mutatók összegyűjtése és kiértékelése is a HR controlling feladata lehet. A Társaságok a jövő évi vállalati célkitűzéseiket és a tervezésük stratégiai szintű elveit általában már májusban, vagy júniusban egyeztetni kezdik. A HR vezetés a vezetéssel együtt, a kontrolling bevonásával ebben az időszakban kezdi a saját stratégiai tervének átgondolását, kialakítását. Munkaügyi kapcsolatok Munkaügyi kapcsolatok terén a nyár kezdetén általában lelassulnak a folyamatok. Ha a nyár nagy hőséggel köszönt ránk, általában a munkavédelmi aktivitás erősödik és az érdekvédelmi szervezetek nagyobb figyelmet fordítanak a védőruha, védőital kérdéskörre. Májusban és júniusban ha éppen aktuális szokott lezajlani az Üzemi Tanács és/vagy a Munkavédelmi Képviselők megválasztása. Ebben a Munkáltatónak általában nincs különösebb dolga, de elő kell segítenie a folyamatot. Általában májusban szokott sor kerülni azokra a Munkavállalói Fórumokra, amelyeken a menedzsment tájékoztatást nyújt a munkatársaknak az éves eredményekről, a bérfejlesztés végrehajtásáról, teljesítmények alakulásáról, ami az elmúlt évet (időszakot) érinti. Kompenzáció Kompenzációs területen amennyiben nem év elején történik - általában májusban, néha félévkor, júniusban van az éves béremelés, illetve néhány munkáltató félévente teszi meg a munkaköri változásokból adódó bérkorrekciókat. Az elosztás és adminisztráció májusra-júniusra ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 10

11 általában már rendelkezésre áll, ezek rendszerbeli ellenőrzése, jóváhagyása szokott feladatot jelenteni. Ha ebben az időszakban változtatunk a béreken, érdemes azokat ismételten összevetni a benchmark adatokkal és a teljes vállalati körrel, valamint elemezni az így kialakult képet. Néhány munkáltató június hónapban fizet jutalmat a féléves eredmények függvényében, vagy kereset-kiegészítést szabadság-juttatásként. Ezek elosztási elveit általában Kollektív Szerződés tartalmazza, itt általában az időzítésre kell figyelni, ha ez az összeg változó, akkor az időközben bekövetkezett munkaköri változásokra. Amennyiben vállalatunk pályázat útján elnyerhető díjakat, jutalmakat (pl. innovációs díj) rendszerét működteti, ilyenkor már kiírtuk a pályázatokat és az első anyagok már talán be is érkeztek. Munkakörök, munkaköri rendszerek, munkakörértékelés Itt az ideje a II. féléves munkakörértékelési felülvizsgálatnak, ha ez gyakorlata a cégünknek. Májusra-júniusra már rendelkezésre áll a vezetők javaslata, talán megtörténtek az egyeztető megbeszélések, munkakörértékelési bizottsági ülések (az érdekképviseletek bevonásával). Ha változások történtek a rendszerben, annak megfelelően módosítani kell az alapbérmátrixot és adminisztrálni kell a munkaköri rendszerben, illetve a személyügyi rendszerekben meg kell tenni az egyes egyéni módosításokat. Ha cégünknél egyedi jóváhagyási folyamat működik, az esetleges módosításokat amely egyéni munkaszerződéseket is érint először jóvá kell hagyatni, majd a munkaszerződéseket annak megfelelően el kell készíteni, és alá kell iratni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ha az egyes munkakörmódosításoknak további kompenzációs vonzatai is vannak (személygépkocsi juttatás, cafeteria emelés), azokat is engedélyeztetni és rendezni kell. Teljesítmény menedzsment Teljesítmény menedzsment területén itt a féléves értékelések, vagy tájékozódó megbeszélések ideje! Ha a féléves értékeléseket tartunk májusban érdemes értesíteni a vezetőket a megbeszélések lefolytatásáról és az időhatárokról, júniusban pedig értékelni kell. Személyügyi rendszereket használóknak fontos, hogy az eredmények rögzítésére is legyen megfelelő idő. HR osztályként figyelni kell arra, hogy a teljesítmény értékelésből adódó esetleges munkaügyi helyzetekre fel legyen készülve, és elegendő idő és erőforrás álljon rendelkezésre ezek kezelésére, ha a vezetőket segítenie kell. Ha a teljesítmény értékelés az éves bérfejlesztés alapja, érdemes elemezni a féléves eredmények alakulását, mert a bértervezés augusztus hónapban általában már aktuális. Kompetenciamenedzsment Oktatás Májusban és júniusban van a tréningek legnagyobb szezonja. Az érintett munkatársak általában hiányoznak ilyenkor a munkahelyekről, és az oktatásszervezés feladata a minél gördülékenyebb lebonyolítás, valamint a költséghatékony működtetés. Kompetenciamenedzsment területén érdemes a munkaköri rendszer változásait itt is lekövetni, illetve felülvizsgálni, hogy szükséges-e valamit változtatni, módosítani. (Ha munkaköri alkalmassági teszteket használ a cég, akkor a kompetenciarendszerben történő változásokat azokban is után kell követni!) Ha nyári gyakorlatra érkeznek hozzánk diákok, azok alkalmazását (munkaruha, védőruha, munkahely, szerződés) gondosan elő kell készíteni és a képzőintézménnyel egyeztetni szükséges a pontos szerződéskötésről (Együttműködési Szerződés a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény alapján), valamint a követelményekről. ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 11

12 A május-júniusi hónapok fontosabb teendőit az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Témakör április Feladat Bérszámfejtés, adminisztráció HR controlling Munkaügyi kapcsolatok Kompenzáció Munkakörök, munkaköri rendszerek irányadó időpontok: munkabér fizetés legkésőbbi napja: május 10., június 10. havi adatszolgáltatás az APEH felé: május 12., június 14., SZJA bevallások beküldése május 20. Havi zárási feladatok, Éves rendes közgyűléshez adatszolgáltatás, jövő évi stratégiai terv összeállítása, teljesítményértékeléshez kötődő vállalati és munkaköri adatok, információk összegyűjtése, elemzése. Munkavállalói Fórumok megszervezés, Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselő választás (amennyiben esedékes), védőital juttatás (lehetséges hőségriadó). Esetleges éves béremelés félévkor, bérkorrekciók a munkakörértékelésből adódóan, féléves jutalmak kifizetése, pályázatok kiírása Munkaköri rendszer féléves felülvizsgálata és a módosítások bevezetése (jóváhagyásos rendszerekről nem feledkezzünk meg!) Teljesítménymenedzsment Féléves teljesítményértékelések, vagy tájékozódó megbeszélések Kompetenciamenedzsment - oktatás Oktatás és tréningszervezés, lebonyolítás, kompetencia rendszer felülvizsgálata a munkakörértékelési rendszer változására tekintettel, nyári gyakorlatosok fogadása ALFA HÍRLEVÉL 2010/4-5 12

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 1 Az OMMF 2010. február havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2010/1

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2010/1 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2010/1 Tisztelt Olvasó, Kedves Partnerünk! Nem sok idő telt el legutóbbi Hírlevelünk elkészítése óta, ám az év végi intenzív jogalkotás folytán megjelent új jogszabályok,

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

3. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2010-08-01-től Milyen munkát lehet az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezni? Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony (a továbbiakban: egyszerűsített foglalkoztatás)

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (2013-tól) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) az egyszerűsített foglalkoztatásnak a következő

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes VÁLTOZÁSOK 2009. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes Társadalombiztosítási járulék törvény A társadalombiztosítási ellátásaira

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2013. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait (továbbiakban: Eft.)

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben