A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894"

Átírás

1 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt vállal a kerület lakosságának egészségnevelésében. Igen, bárkit, aki az ÁNTSZ által szervezett egészségnapokon megjelenik. Az ÁNTSZ olyan résztvevőket vár, akik a saját területükről részt vesznek a lakosság szűrésében, felvilágosításában, a szolgálat szakmai felügyelete alatt.

2 Ariadne Szakképzési és Karriertervezési Iskola 1089 Budapest, Golgota u. 6. Tel : , 0620/ Fax: Az Ariadne felnőttképzéssel foglalkozó intézmény, ahová elsősorban a szakmával nem rendelkező, 10. osztályt elvégzett fiatalok, felnőttek, munkanélküliek, illetve pályamódosítók jelentkezését várják Az iskola alapítása óta több ezer fiatal, felnőtt munkanélküli, pályamódosító és aktív dolgozó számára tette lehetővé a munkahely megszerzését, illetve annak megtartását, az elsajátított korszerű ismeretek segítségével Képzéseik gyakorlatcentrikusak, ami azt jelenti, hogy növelt óraszámban oktatják a szakmai gyakorlatot. Hallgatóik sok elméleti ismeretet sajátítanak el a gyakorlati foglalkozásokon, így könnyebben haladnak a szakma magas szintű gyakorlása felé. Oktatóik, tanáraik, munkatársaik alapos szakmai és magas szintű pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek. Szakképesítést adó képzéseik az Országos Képzési Jegyzékben szerepelnek, ezért hallgatóik a tanfolyam sikeres befejezése után OKJs bizonyítványt kapnak. Képzéseinkről telefonon lehet érdeklődni OKJs bizonyítványt adó szakképzéseket és egyéb betanító képzéseket tartunk, tanfolyami formában, felnőttképzés keretében.

3 Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u 2426 Tel: ; Honlap: Autizmus Alapítvány 1989ben alakult. Fenntartóként működtet: gyermek és ifjúságpszichiátriai Ambulanciát mely az OEPpel való szerződéses viszony alapján működő járóbeteg ellátó, gondozó intézmény. Feladatköre 2003tól kibővült gondozási és terápiás feladatokkal (TERC) egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, melynek feladatai 8 évfolyamos pedagógiai iskola, szakszolgálat, szakmai szolgáltatások. Nappali ellátást nyújtó intézmény, fiatal felnőttek sajátos igényeire fókuszáló foglalkoztatás, terápia. Diagnosztizálás (Ambulancia), tanácsadás családok illetve szakemberek részére, egyéni fejlesztő foglalkozások (TERC) oktatás, integráció, felnőttek ellátása, oktatás szakemberek, szülők, érdeklődők részére Igen, 25 főt naponta. Minden nap előre egyeztetett időben. (Jelenleg az iskola és a nappali felnőtt ellátó helyek teljes kapacitása betöltve). Igen, 2 főt. Adománygyűjtéshez, adminisztrációs munkákhoz, alkalmi fizikai segítőnek, kortárs segítőnek. Igen, Pervazív fejlődési zavarok/autizmus témakörben. Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai. Szociális/kommunikációs tanfolyam autizmussal élő gyermekek fejlesztésére. Autizmus területén működő oktatásban és szociális ellátásban dolgozó emberek részére szervezzük képzéseinket.

4 Budapesti Rendőrfőkapitányság VIII. ker. Rendőrkapitánysága Budapest, VIII. ker. Víg u. 36. Tel: ; 107; 112.; ; /48200; Honlap:www.police.hu; A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 40/A. (2) bekezdés alapján a közbiztonság és a belső rend védelme, valamint a Rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 1. és 2. ában foglalt feladatok végrehajtása. Bűncselekmények bekövetkezése esetén, kárenyhítésben, családon belüli erőszak esetén, bűnmegelőzésben, bűnüldözésben, közlekedésrendészeti problémákban, élet és vagyonvédelemben. Igen, fogadnak klienseket. Nincs megszabva, naponta. A kapitányság panaszirodája és ügyelete 24 órában fogadja a bejelentőket. A bűnügyi szervek (bűnüldözés, vizsgálat, gazdaságvédelem) 0816 óra között fogadják az ügyfeleket. Hétfő: és , Kedd: nincs, Szerda: , Csütörtök: , Péntek: Igen. fiatalok, gyermekkorúak (DADA, baleset és bűnmegelőzés) és idősek (baleset és bűnmegelőzés) számára. Nincs.

5 Deák Diák Általános Iskola 1089 Budapest, Orczy út 35. Tel: ; Fax: ; Honlap: ; Általános iskola

6 Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány 1052 Budapest, ApáczayCsere János u. 1. IV/40.) Tel: Fax: Honlap: Mail: A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet), 1996os alapítása óta missziója szerint magyar nonprofit szervezetként a demokratikus civil társadalom kiépítéséért dolgozik Magyarországon, KözépKelet Európában, illetve más fejlődő vagy elmaradott régiókban. Célja olyan innovatív programok végrehajtása, amelyek elősegítik a nonprofit szektor fenntarthatóságát és hosszútávon hozzájárulnak a demokratikus átalakulási folyamatok megszilárdulásához, a demokratikus intézmény és értékrendszer kialakulásához, megerősödéséhez. Az Alapítvány elsősorban adományokkal, támogatásokkal illetve ezek közvetítésével, és a fenti célokat szolgáló tudás és ismeretanyag átadásával kívánja céljait megvalósítani. Az alapítvány tevékenységében alapvető értéknek tekinti az együttműködést (különös tekintettel a szektorok közötti kooperációra), a professzionalizmust, az átláthatóságot, a lokalitást és a fenntarthatóságot. Az Alapítvány 3 stratégiai területre illetve azok kihívásaira helyezi a hangsúlyt. Elsősorban a magyarországi és középkelet európai, másodsorban a világ más tájain működő civil szervezetek igényeire reagál. 1. EU csatlakozás, amelynek során Magyarország és a frissen csatlakozott államok civil szektora számára kihívást jelentenek a bürokratikus elvárások, az átláthatóság biztosítása és az EU szintű érdekérvényesítés. Az Alapítvány célja a civil szervetek készségeit és tudáskészletét fejleszteni ezeken a területeken. Technikai segítségnyújtást biztosít Phare ACCESS 2001, 2002 és 2003 támogatási programokban Strukturális és Közösségi Alapok nyerteseket monitoroz Magyarországon 2. Nemzetközi fejlesztés és globalizáció jelentette kihívás a multikulturalizmus kiterjesztése, a befogadó / többségi társadalom és a különböző etnikai és vallási csoportok közötti kommunikáció megteremtése, az északdél közötti különbség csökkentése, amelyekre reagálni értékközvetítéssel és a helyi érdekek képviseletével kíván az alapítvány. Idekapcsolódó tevékenységek: MagyarAmerikai Partnerség Program (HAPI) Teleház fejlesztési program Jugoszláviában Montenegró Érdekképviseleti Program (MAP) Civil érdekképviselet fejlesztése, civilszervezetek kapacitásfejlesztése, EUs pályázatírói tudás fejlesztése, továbbá önkormányzati és civil együttműködések fejlesztése BoszniaHercegovinában és Szerbiában Kapcsolatfejlesztés és együttműködési projektek generálása magyar, boszniai és szerb civilszervezetek és önkormányzatok között Civil társadalom szükségletfelmérés BoszniaHercegovinában, Szerbia és Montenegróban és Macedóniában Interreg IIIB CADSES Tapasztalatok az Újonnan érkezők Integrációjában migráció és nemzetközi fejlesztés illetve migráció és területfejlesztés összekapcsolása olasz, lengyel és balkán partnerekkel 3. A civil szektor megnövekedett jelentősége, ahol a legnagyobb kihívást az érdekvédelem és a hatékony pályázáshoz és kapacitás bővítéshez szükséges készség és tudás hiányában szenvedő kisebb, vidéki civil szervezetek fejlesztése jelenti. Az Alapítvány a kapacitásnövelést és szervezetfejlesztést segíti ezen a területen különböző programokon keresztül: Hálózat a Demokráciáért Program Magyarország, A USAID magyarországi nonprofit szektort fejlesztő programja (TANGO) Roma Érdekvédelmi Program Világbank Small Grants Program Teleház fejlesztési program Magyarországon ENSZ Menekültügyi Program kiadványok szerkesztése, megjelentetése (civil/nonprofit jogi környezet, teleházprogram, stb) weboldal fenntartása. Jelenleg két fő önkéntes dolgozik, általában egyszerre maximum ennyi fő. Szakképzettségüktől, koruktól, képességeiktől, stb. függ: Eddig tolmácsolás, szervezés, kutatás, adatbázisépítés területein működtek közre. Nyelveket beszélő, számítógépes tudással rendelkező személyeket várunk, ugyanis a legtöbb projekt, amelyekbe be tudjuk őket vonni, nemzetközi.

7 Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek Civil szervezetek. Migránsoknak és szervezeteik részére munkaerőpiaci integrációt elősegítő tréning (budapesti és országos szinten),a Menedék Egyesülettel egy hálózatot megszervezve munkahelyadatbázis, munkaerőpiaci kutatás migránsokkal kapcsolatosan (budapesti szinten), migránsok részére vezetői tréning egy INTERREG IIIB CADSES projekt keretében a VIII. kerületben

8 Dobó Katalin Családorvosi Bt Budapest, Trefort u.3 Tel: /259, Fax: Dr. Dobó Katalin orvos és Lengyelné Gyökös Ildikó által végzett Családorvosi rendelés a Trefort utcai rendelőben. Dobó Katalin 19 éve dolgozik a nyolcadik kerületben, 15 éve van a Trefort utcában rendelője. Pszichoterápiát tanul, családterapeuta. Részt vesz a rezidens képzésben, orvostanhallgatókat is oktat. Dr. Dobó Katalin családterápiás és pszichoterápiás képzésben is részt vett, családterapeuta, pszichoterápiás szakvizsgája folyamatban. Eddigi szakvizsgái: belgyógyászat, háziorvostan. Pszichoszomatikus szemléletű gyógyítás, együttműködésre nyitott a pszichiátriaiszociális ellátórendszerrel. A munka a háziorvosi rendelés keretei között folyik. A praxisban beteg felvételére még van kapacitás. Eseti, ambuláns ellátásra is van mód. Hétfő, szerda, páros péntek: 1519 óra, Kedd, csütörtök, páratlan péntek:812 óra, rendelési időben kérhető telefonon előjegyzés: a vagy s számon, 259s mellék. Tájékoztatásban, adminisztrációban, idős, egyedülálló, önmagát ellátni nem tudó beteg segítéséhez várunk önkénteseket. Szociálisan, pszichológiailag érzékeny, esetleg korábbi egészségügyi, ápolási, beteg melletti tapasztalattal rendelkezőket.

9 Ébredések Alapítvány 1089 Budapest, Kálvária tér 5. Tel: Fax: Mail: Honlap: Célja a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedők rehabilitációja. Tevékenysége szorosan összefonódik a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának munkájával. Székhelye a SOTE Kálvária téri Nappali Kórháza. Az Ébredések Alapítvány innovatív tevékenységet végző, igen magas szinten képzett, kreatív munkatársakból áll, akik a pszichiátria és azon belül a pszichiátriai rehabilitáció megújulását célzó kezdeményezéseket indítanak el. Az alapítvány olyan bölcsőszervezet, amely számos területen indított útjára a megújulást szolgáló kezdeményezéseket, és ezek önálló talpra állását segítette elő. Ilyen területek pl. a közösségi pszichiátria, az önsegítés és érdekvédelem, a területen dolgozó civil szervezetek bővülése, a stigmacsökkentés, a szociális ellátás fejlődése. Közösségi pszichiátria, az önsegítés és érdekvédelem, a területen dolgozó civil szervezetek bővülése, a stigmacsökkentés, a szociális ellátás fejlődése. Minden nap 816 óra között fogadunk klienseket. Elsősorban szociális munkásokat. Tart szervezete képzéseket? Igen. Ha igen, milyeneket? Ki a tréningek Igen. Az alapítvány rendszeresen tart képzéseket, klienseik részére munkaközvetítés.

10 Gamma Gt. Önsegítő csoport 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 10. Tel: Honlap: Alkoholistákat segítő szenvedélybetegekből álló csoport. Kórházi és egészségügyi kapcsolataik, lelkigondozó szolgálatuk van. Az országban több csoportjuk is működik. Igen, 1020 fő hetente. Csütörtökön 1820ig. Igen, szenvedélybeteg segítő tanfolyam. Nem A szervezet neve: Horváth Sándor hivatásos gondnok gyám szociális szolgáltató és tanácsadó 1086, Budapest, Dobozi utca 23 Tel/fax: , Hivatásos gondnok irodánk 1998 óta működik. Olyan elesett, illetve pszichés problémákkal küzdő ügyfelekkel foglalkozunk, akiket a bíróság cselekvőképességüket érintően gondnokság alá helyezte. Irodánk továbbá a Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthonának (Szentgotthárd) az előgondozást végzi. Milyen területeken nyújtanak segítséget? Irodánk elsősorban gyámügyi és szociális területen továbbá intézményi elhelyezésekben nyújt segítséget. Igen. Hétfő: ; Kedd csütörtök: ; Péntek: Igen, 12 főt. Igen. de a tréningeken a munkatársak vesznek részt.

11 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat 1081 Budapest, Népszínház utca 22. Tel: , Fax: Családgondozással, családterápiával, díjhátralék és adósságkezeléssel foglalkoznak. Tartós munkanélkülieknek nyújtanak segítséget, ingyenes jogi és pszichiátriai tanácsadást tartanak. Népkonyhát működtetnek. Munkanélküli területen ( bárkinek,aki rászorul ), a hajléktalanok kivételével. Nem foglalkoznak adományozással. Igen Igen, tartós munkanélküliekkel való foglalkozáshoz, a népkonyhán való segítéshez, díjhátralék kezeléséhez. Elsősorban szociális asszisztensi végzettséggel rendelkezőket várunk. Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek Álláskereső klubok.

12 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat VIII. ker."támasz" Addiktológiai Gondozó 1089 Budapest, Korányi Sándor u 3/a Tel: A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat keretén belül a VIII. kerületi addiktológiai betegek, kliensek ellátása, pszichoterápiás és gyógyszeres kezelése. Alkohol, drog, gyógyszerfüggőség, codependencia, egyes pszichiátriai betegségek, pánikbetegségek, nem klinikai függőségek( játékszenvedély),párkapcsolati problémák. Igen, 35 fő naponta. Hétfő:918; Kedd: 819; Szerda:911, 1318; Csütörtök: 819; Péntek: 814 Igen, 1 fő naponta. Hajléktalan kutatás, felmérés. Szociális munkásokat várunk, fontos az empátia.

13 Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 1089 Budapest, Kőris u. 35. Tel: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló év XXXI. Tv. 40. a értelmében a gyermekjólét szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a GYVT. 39. ban foglaltakon túl folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozásinevelési tervét, szervezi a legalább három helyettes szülőt foglalkoztató helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, segíti a nevelésioktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít,kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. A Gyermekjóléti Szolgálat gyermekek átmeneti otthont is működtet. A GYVT 50. a értelmében:) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a gyermek családjába történő visszatéréshez. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló év XXXI. Tv. 39. a értelmében:a gyermekjólét szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése. a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,a szabadidős programok szervezése,) a hivatalos ügyek intézésének segítése,a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,az a) pontban, a GYVT. 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együtt működés megszervezése, tevékenységük összehangolása,tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,az egészségügyi és a szociális ellátás különösen a családsegítő szolgáltatás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,) javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,utógondozó szociális munka biztosítása a otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Igen.A Szolgálat korlátozás nélkül, folyamatosan fogad ügyfeleket. Ügyfélfogadás a Kőris utcai székhelyen: Hétfő: , kedd: , szerda: ,

14 csütörtök: , péntek: A családgondozók az ügyfeleket a hét minden munkanapján beosztásuk szerint a lakásukon is felkeresik. A Gyermekek Átmeneti Otthona a hét minden napján 24 órában működik. Igen 2 főt. Gyermekek Átmeneti otthonába gyermekfelügyelői feladatokra, a Szolgálathoz szabadidő szervezéshez. Szociális végzettségű szakembert, vagy jelenleg szociális képzésben résztvevő hallgatót várunk. Igen, Szolgálattal kapcsolatban lévő, a GYVTben meghatározott feladatokban résztvevő szakemberek részére szakmai továbbképzéseket.

15 Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 1081 Budapest, Köztársaság tér 4. Tel/fax: Mail: Közoktatási háttérintézmény. A kerületben élő, tartózkodó ill. a kerület nevelési oktatási intézményeibe járó 3 18 éves korú, beilleszkedési magatartási és tanulási nehézséget mutató gyerekeket, tanulókat látja el. Pszichológiai gondozás, pedagógiai fejlesztés. Igen, előjegyzés szerint: hétfőcsütörtök 818ig, péntek 816ig. Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek

16 Józsefvárosi Önkormányzat Általános Iskola és Gimnázium 1086 Budapest, Erdélyi utca 68. Tel/Fax: Józsefváros Magdolnanegyedének patinás iskolája ez. A Mátyás tér és a Teleki tér között található. Spontán szegregáció eredményeként az általános iskolai tagozaton 95% fölött van a cigánygyerekek aránya. Az ide járó gyerekek családjai súlyosan hátrányos helyzetben élnek. Pedagógiai programunk, nevelési oktatási gyakorlatunk igyekszik reagálni ezekre, a problémákra is. Közoktatási feladatokat lát el intézményünk.

17 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi Iroda 1082 Budapest, Baross u Tel: , , Fax: Mail: Gyermekvédelmi iroda hatósági munka A Polgármesteri Hivatal Gyermekvédelmi irodáján a kerületi lakosok rendszeres és eseti ügytípusokban egyedi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeiket intézhetik, melyek a szociális törvény által szabályozottak a gyermekvédelmi törvény figyelembevételével. Ügyfeleket a következő időpontokban fogadunk: H ; Sz ? P

18 Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1082 Budapest, Baross utca 6668 Tel: ; ; A Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán a kerületi lakosok rendszeres és eseti ügytípusokban egyedi önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyeiket intézhetik, melyek a szociális törvény által szabályozottak. Pénzbeni ellátások; természetbeni nyújtott szociális ellátások; személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások; átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények. Igen 35 kliens naponta: H ; Sz ? P Nem Tart szervezete képzéseket? Nem Ha igen, milyeneket? Ki a tréningek

19 Kék Pont Alapítvány Kontakt programok (tűcsere) 1089 Budapest, Kálvária tér 5 Honlap:www.kekpont.hu A Kék Pont célja, a droghasználat ártalmainak csökkentése (különös tekintettel az illegális drogokra) a droghasználó egyén, a család és az egész társadalom vonatkozásában. Célunk az is, hogy elősegítsük klienseink életminőségének általános javulását Alacsonyküszöbű ártalomcsökkentő program, célja a drogfogyasztók és közvetetten a társadalom ártalmainak (fertőzések, halálesetek, egészségügyi többletköltségek, stb.) megelőzése, csökkentése. Fontos cél a droghasználók egészségmagatartásának megváltoztatása (biztonságos szerhasználat, biztonságos szex, stb.), és a teljes perifériára sodródásuk megakadályozása. Igen. 30 fő naponta.hv 1620 Igen fő. Kapcsolattartás kliensekkel. Olyanokat fogadunk önkéntesnek, akik elfogadják az ártalomcsökkentő szemléletet. Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek Igen.

20 KözépMagyarországi Regionális Munkaügyi Központ 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel: Fax: Honlap:www.afsz.hu Mail: főigazgató: Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg feladataikat, ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggő feladatokat. Szolgáltatásokat szervez és bonyolít, működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, munkaközvetítést végez, fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket információt nyújt, tanácsadást végez, rehabilitációs munkacsoportot működtet. Részt vesz a megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, szociális rászorultság külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságában. Munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal a, pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntéselőkészítéssel kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján végzik munkájukat. Álláskeresés, munkajogi tanácsadás, pálya, munka, álláskeresési, pszichológiai tanácsadás. Igen. Közigazgatási intézmény lévén annyi ügyfelet kell ellátnunk, amennyien felkeresnek bennünket. Hétfő, kedd, szerda: Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel Péntek: Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek Igen. Pályaorientáció, pályakorrekció: pályaválasztók és pályamódosítók számára Álláskeresési tréning: álláskeresők részére specializáció nélkül Igen. A szervezet neve: Küldetés Egyesület és Erzsébetvárosi Támogató Szolgálata 1072 Budapest, Klauzál tér 5 Tel: Fax: Honlap:www.küldetes.hu Az egyesület 1991 óta foglalkozik középsúlyos értelmi fogyatékos felnőtt fiatalok foglalkoztatásával óta működik az Egyesület Erzsébetvárosi Támogató Szolgálata, mely egész Budapestet lefedi. A VIII. kerülettel együttműködési szerződésük van, melyben az egyesület vállalja a kerületben fogyatékkal élők személyi segítését és szállítását. Információnyújtás, tanácsadás, személyi ügyek intézése, orvossal, betegellátókkal való kapcsolattartás. A fogyatékkal élő kliens mindennapjaiban ügyeinek elintézésében való segítés, vagy meghatalmazás alapján helyette való eljárás. Igen, 35 kliens naponta; Hétfő: 913, kedd: 1217, Szerda:913, csütörtök: 1217, Péntek: telefonügyelet

21

22 Magatartástudományi Intézet EAAD Magyarország 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4 Tel: Fax: Honlap:www.behsci.hu, Oktatás, kutatás. Főként prevenciós programok. Mentálhigiéniás ellátás Igen, 4 főt havonta; szerda 911ig Igen, segítőknek.

23 Magyarországi Roma Parlament 1084 Budapest, Tavaszmező u. 6. Tel/fax: A Magyarországi Roma Parlament 1991 óta működő civil szervezet, ami pályázati forrásokból tartja fenn magát. A szervezet munkáját segíti és hatékonyságát növeli a Fővárosi Önkormányzata Cigány Házzal (Romano Kher) és az Amaro Drom Roma Alapítvánnyal történő, évek óta tartó, szoros együttműködés Az MRP Szociális és Jogi Irodája hétfőn, szerdán és pénteken egész napos nyitva tartással várja roma ügyfeleit jogi és érdekképviseletei ügyeikkel. Ügyfeleink mindennemű problémáját (szociális ügyek, lakásproblémák, polgári peres ügyek, családjogi ügyek, tanulmányi pályázatok, munkakeresés, stb.) szociális referensünk, jogászunk és ügyvédünk segítségével próbáljuk megoldani. A konkrét segítségnyújtáson túl igyekszünk szellemi, lelki és egyéb, tárgyi (pl.: ruhaadomány, tanszerek) támogatást nyújtani a számunkra. Irodánk évente ügyintézést folytat, havonta átlagosan 100at. Ügyfeleink az ország egész területéről érkezhetnek, de irodánk elhelyezkedése miatt, leginkább Budapestről, azon belül a VII., VIII. és IX. kerületből valók. Az irodában szociális referens és jogász áll az ügyfelek rendelkezésére az alábbi ügyekben: lakásügyek (pl. lakáskiürítési, lakásvesztéssel kapcsolatos perek) szociális ügyek (pl: díjhátralék kezeléssel, segélyekhez való hozzájutással, munkaügyi ellátásokkal és jogvitákkal kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés) családjogi ügyek (pl. gyermekelhelyezési, gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek) tulajdonjogi ügyek. egyéb: tájékoztatás pályázatokról, alkalmanként ruhaosztás, munkakeresés, stb. Igen 10 főt naponta, hétfőn, szerdán, pénteken 9.00 és 16.00h között. Igen, 12 főt. Önkénteseket fogadnánk adminisztratív, irodai és ügyintézői munkakörbe ill. alkalmanként ruhaosztás lebonyolítására, táboroztatásra, stb. Elsősorban romákat várunk koruk, nemük, végzettségük irreleváns. Igen, lovári nyelvtanfolyam bárkinek.

24 Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület (Betánia) 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 10. Levélcím.: 1053 Budapest, Ferenciek tere 78. Tel./fax: Mail: A Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület (MSzTSzJE) 1996ban alakult, a társadalom pszichoszociális bajainak felderítésére és kezelésére szolgáló német szociális munkások által kifejlesztett sokoldalú módszer hazai meghonosítását, terjesztését, szupervízió melletti alkalmazását, továbbfejlesztését tűzte ki céljául. Az egyesület szociálterápiás szerepjáték alkalmazó, csoportvezető, ill. csoportterapeuta képesítést adó képzéseket folytat ( I.,II.,III.) 150 órás képzési szakaszokban. Az alapképzésre épülő részképzések a módszer fiatalok és időskorúak körében, valamint a lelkigondozás területén történő alkalmazására képesítenek. Kínálunk személyiségfejlesztő és szupervíziós programokat is. A képzési program a pszichoszociális területen dolgozók számára segítséget nyújt saját attitűdjük tisztázásához, önismeretük, empátiás készségük és szakmai kompetenciájuk növeléséhez. Hozzájárul a résztvevők személyes érlelődéséhez. A szociálterápiás szerepjáték hatékony eszköz lehet a szociálpedagógia / szociális munka, a pszichoszociális kezelés területein és a képzési szektorban, a lelkipásztori, orvosi egészségügyi, mentálhigiénés munkában, a bűnmegelőzés és a prevenció területén, valamint a személyiségfejlesztés vonatkozásában és a szupervízió keretei között is. A program célkitűzése az egyes játékok egyre intenzívebb átélése, a csoportos gyakorlatok és a játékkészség fejlődése az egyes játéktípusok, illetve gyakorlatok szabályainak és egyéb feltételeinek megismerése. Nem Tart szervezete képzéseket?ha igen, milyeneket? Ki a tréningek 150 órás szociálterápiás szerepjáték alkalmazó, csoportvezető, és csoportterapeuta képzések, 35 órás szakmai személyisgéfejlesztő képzések, szupervíziós alkalmak.

25 Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 1083 Budapest, Szigony u. 37. Tel: Fax: Kapcsolattartó: Matócsi Tibor, Oláh Péter A Megálló Csoport Alapítvány komplex, egész napos gondozást, fejlesztést nyújt az önsegítés elvei alapján szenvedélybeteg fiataloknak. A program specialitása, hogy működtetésében is meghatározó szerepet kapnak a célcsoport tagjai, elsősorban gyógyult szenvedélybetegek. A program jelmondata: Ebben a körben van helyed! azt kívánja jelezni, hogy a naponta 921 óráig nyitva tartó ház tevékenységet, munkát, emberi kapcsolatokat, tanulási lehetőséget kínál az erre igényt tartó kallódó, szenvedélybeteg, magányos, deviáns fiataloknak. A Megálló Csoport a következő szakmai programokat működteti: Nyitott ház, Nappali rehabilitációs program, Sport élet, Oktatási program, Prevenciós program, Félutas program, Gyógyult szenvedélybetegek foglalkoztatása segítőként, Közösségi Szenvedélybeteg Ellátás. A szenvedélybeteg magatartás egyfajta szocializáció eredménye, s ezért megváltoztatása is egy teljes szocializációs folyamatot igényel. Programunkban ezt a szocializációs folyamatot, komplexitást és a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Életteret kívánunk biztosítani azoknak, akik marginalizálódott helyzetükön, kallódó életformájukon változtatni szeretnének. Egy támogató, segítő légkörben a Megálló Ház működtetésének felelősségteljes feladatát és ez által saját és társaik sorsának formálását a saját kezükbe adjuk, olyan feladatot kínálva ezzel, mely eddig életükből hiányzott, mellyel megmutathatják értékeiket, képességeiket, visszaszerezhetik elvesztett, és/vagy lerombolt önbizalmukat, életbe vetett hitüket. Úgy érezzük, sikerült megvalósítanunk, s megmutatnunk, hogy a szenvedélybetegek képesek visszailleszkedni a társadalomba, s mi több megfelelő körülmények között, jelentős szerepet tudnak vállalni sorstársaik segítésében. Alapvető célunkat elértük: a Megálló az anyagosoké, általuk és értük létezik és működik. Kábítószer vagy alkoholfogyasztók, és függők; bentlakásos rehabilitációt félbehagyott szenvedélybetegek, kórházi vagy más elvonáson átesettek, többszörösen visszaeső szerhasználók; józanságukat megtartani kívánó gyógyult szenvedélybetegek, középiskolából kimaradt, képzetlen, deviáns életvezetésű fiatalok; életvezetési és beilleszkedési zavarokkal küszködők, marginalizálódottak, társas kapcsolatokat és elfoglaltságot keresők; az érintett hozzátartozók, valamint a segítő szándékú szakemberek és érdeklődők. Igen.

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 2 114/3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013.

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM. Jászberény, 2013. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a. SZAKMAI PROGRAM Jászberény, 2013. Tartalomjegyzék: Bevezető gondolatok I. Az intézmény szervezetére vonatkozó szakmai-szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben