BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 553/2014. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVANOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tár1!V: A Békéscsaba, Trefort utca 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan értékesítése Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlannyilvántartásban Békéscsaba 3382 hrsz. alatt felvett ingatlan, amely természetben a Békéscsaba, Trefort utca 21. szám alatt, Békéscsaba város belterületén, közvetlenül a város piaca mellett, a Trefort utca és az Illésházi utca sarkán, frekventált, igen forgalmas környezetben helyezkedik el. Környezetében üzletek, piac, többszintes társasházi lakások találhatók. Az ingatlan megközelítése több irányból lehetséges. A parkolás az ingatlan előtt megoldott. A környék infrastrukturális és közmű-ellátottsága teljes. Az ingatlan alapterülete 2242 m 2. A telek jobb oldali határvonal ára, az utcafrontra került elhelyezésre a főépület. Az épület az 1900-as évek elején épült, korábban óvodaként funkcionált, földszint+emelet+magastetős kialakítású. Az épület fűtése 2 db gázkazánnal megoldott, hagyományos radiátoros fűtéssel. Az ingatlan elektromos energia ellátása a település rendszerére kapcsolva földkábelen keresztül mérő órával biztosított. A vízellátás saját mérő órán keresztül a városi vízvezetékrendszerről biztosított. A keletkező szennyvíz a városi szennyvízhálózatba van vezetve. A gázellátás a település gázvezeték rendszerére saj át mérőórán keresztül van bekötve.

2 2 Az ingatlan korábban óvodaként működött, jelenleg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. hasznosítja. Az ingatlanszakértői vélemény alapján az ingatlan nettó forgalmi értéke ,- Ft (bruttó ,- forint). Az ingatlan megvásárlására vételi ajánlat érkezett. Javasoljuk az ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítését. Amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel Békéscsabán, szeptember 26. napján, az önkormányzati ingatlanok hasznosítására kötött megbízási szerződés mellékletét képező ingatlanlistát módosítani kell. A határozat végrehajtásában közreműködő hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban Békéscsaba 3382 hrsz. alatt felvett, 2242 m 2 területű ingatlant nettó ,- Ft, azaz hetvenmillió forint (bruttó ,- Ft) kikiáltás i áron, árverés útján értékesíti. Az árverési hirdetmény az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező árverési szabályzat alapján kerül elkészítésre. 2. Az árverésen kialakult vételárat a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az ingatlanárverés nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert - amennyiben az ingatlanárverés sikeres és a tulajdonjog átruházása megtörténik - az Önkormányzat és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által Békéscsabán, szeptember 26. napján, az önkormányzati ingatlanok hasznosítására kötött megbízási szerződés mellékletének módosítására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, szeptember 5. EllenjegYZéSD (\ (), JogI:... Pénzügyi: oo o( ooo

3 SZAKÉRTÖIVÉLEMÉNY A 5600 BÉKÉSCSABA, TREFORT U. 21. SZÁM ALATTI, 3382 HRSZ-Ú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKÉRŐL RUCZ LÁSZLÓ igazságügyi szakértő ingatlan-értékbecslő Ny.sz.: Készítette: Rucz László \4 igazságügyi szakértő Békéscsaba, szeptember 10. lru!z llá 2::fló étté 1'.9 ling21ítrdit vagyoi81éf'éri{enő Eg2Z ág[hgyi zakée'uí 5GSq}lf Ia;éké ulb'9 rt Jf21wHii Mo 6. 1feH ; «Ji6<«Hg459=! 5J9Fax fp666/t.n f.Er.lIlaR

4 2 1./ ELŐZMÉNYEK: Megbízás: Megbízást kaptam, hogy a Békéscsabai Járási Földhivatainál az 5600 Békéscsaba, Trefort u. 21. szám alatti, belterület 3382 helyrajzi számon nyilvántartott óvoda (használata szerint üzlet, irodák) megnevezésű ingatlan értékbecslését végezzem el, az ingatlan forgalmi értékének meghatározása céljából. Megbízás tárgya: Az értékbecslés az 5600 Békéscsaba, Trefort u. 21. szám alatti, belterület 3382 helyrajzi számon nyilvántartott óvoda (használata szerint üzlet, irodák) megnevezésű ingatlanra vonatkozik, az ott lévő berendezésekre és felszerelési tárgyakra megbízásom nem terjed ki. A megbízás az ingatlan értékesítési célból történő, az ingatlan jelenlegi állapota valós forgalmi értékének meghatározására terjed ki. Adatszolgáltatás, információk: Az értékbecslés elkészítéséhez a megrendelő rendelkezésemre bocsátotta az ingatlan tulajdoni lap hiteles másolatát, továbbá hivatalos térképmásolatát, az épület szintenkénti alaprajzát, továbbá körvonalazta az ingatlan hasznosításával kapcsolatos elvárásokat, feltételezéseket. A rendelkezésemre álló iratanyagok tanulmányozásával egy időben, szeptember 9-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a megbízó biztosította, s egyben tájékoztatott az épület állapotáról, gondoskodott annak megtekinthetőségéről. A helyszíni szemlén állapotrögzítő fotókat készítettem. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAI: Címe: Helyrajzi száma: Területe: Művelési ág: Tulajdonos: Jogcím: Megjegyzés: 5600 Békéscsaba, Trefort o.. 21G m 2 óvoda (használata szerint üzlet, irodák) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ város ÖNKORMÁNYZATA 1/1 részben 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. vétel Tehermentes! Forgalomképes! t.l;jlj Lá; ;r;ró éfi})é:é 8.: li \1jgEHt \v'g)'oi!]é téf-ierő 9 ngii: álgt1gj/u 1:akélitj '1Q}GJ Iacéllié Q:' 81 PaJ 9 1i11l f'fi[ii. RE. 6c ""eh: Ni66/324 '"},{!9 (J6 >}(j)/<lj4:\59 Ti 53<; 7 Z55 E=!J[\jtuH:

5 3 Az értékbecslés során alkalmazott módszerek A piaci összehasonlító megközelítés lényege az, hogy a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat összehasonlít juk a jelen értékbecslés tárgyát képező épületegyüttessel. Az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok és a vizsgált vagyontárgy közötti különbözőségek ismeretében kiigazít juk az olyan eltéréseket, mint pl. az ingatlan fizikai és gazdasági jellemzői, használati módja, az értékesítés vagy ajánlat feltételei, továbbá az értéknek a piaccal összefiiggő vagy az ingatlantól fiiggetlen összetevői. Az így elvégzett számítások eredményei többnyire kijelölik a vizsgált ingatlan értékének lehetséges tartományát. Az összehasonlító elemzés körébe több, a vizsgált épületegyütteshez leginkább hasonló ingatlant vontunk be. Összehasonlítási egységnek 1 m 2 épület területet választottunk. Az összehasonlítás elemeit az ingatlanok azon jellemzői alkotják, melyek a vételárat ajánlati árat leginkább befolyásolják. A figyelembe vehető összes tényezőt a következő 6 összehasonlítási alapelemmellehet lefedni: eladás/ajánlat ideje, eladás/ajánlat körülményei, környezet, az ingatlan elhelyezkedése, az adott ingatlan típusra ható piaci körülmények, fizikai jellemzők, használati mód. A vizsgált épületegyüttes és az összehasonlításba bevont ingatlanok közötti különbözőségekből adódó kiigazításokat százalékokban fejezzük ki. A költségalapú megközelítés során az ingatlan értékét úgy határozzuk meg, hogya telek becsült értékéhez hozzáadjuk az épületek újjáépítésének vagy pótlásának mindenkori költségét, amiből előzőleg levontuk az épületek bármely okból bekövetkezett értékcsökkenésének összegét. Ez a megközelítés rendkívül hasznos új vagy majdnem új épületek, speciális funkciójú ingatlanok, valamint olyan ingatlanok értékelésére, melyek csak ritkán cserélnek gazdát a piacon. Az újraelőállítási költség az ugyanolyan vagyontárgy felépítésének költsége, folyó áron számolva, ugyanolyan anyagok, építési, gyártási szabványok, tervek, elrendezés és munkaerő felhasználásával. Az értékcsökkenés mértékét három összetevő: a fizikai romlás, a funkcionális elavulás és a külső okokra visszavezethető gazdasági elavulás alkotja. Az épületek fizikai avulása a létesítmény rendeltetésszeru használatából származó, valamint a természeti tényezők hatásaként bekövetkezett értékcsökkenés. RIillc.G: Lál Zh éit1fé Z9 ung2id2!i] 'Fag)T (f.pif11ée"ékő, g3i áiú]gyb ;r.r:,:él!tij 56q}([V J8itéIL[é 2!lhal,!\fir'Hl{ RL 6, /324(\J; 06<HU9}59] 53, 'Fax 666/] 7=Z55 E-nru:dn

6 A funkcionális elavulás az építőanyagokban, építési technológiában bekövetkezett változásokat, a vizsgált épületek működtetésében jelentkező többletráfordításokat, kihasználatlan területeket tartalmazza, amelyek behatárolják a korszerűsítés és a bővítés lehetőségeit. Funkcionális avulást okoznak olyan belső ingatlanjellemzők is, mint a nem megfelelő alaprajz és gépészeti felszerelés, továbbá a méter vagy más jellemzők okozta funkcionális elégtelenség, illetve túlméretezettség. A külső okokra visszavezethető elavulás időleges vagy végleges értékcsökkenés, amely a vagyontárgyon kívüli negatív hatások miatt áll elő. Ilyen hatás lehet az általános gazdasági helyzet romlása, e kereslet hiánya vagy a térségben megvalósuló ingatlanfejlesztés, melynek következtében módosul az építési övezeti besorolás és az ingatlan eredeti funkciója. A földingatlan értékét a költségalapú közelítésnél is piaci összehasonlító módszer felhasználásával állapít juk meg. Ennek során a környéken az értékbecslés időszakában jellemző eladási árakból indulunk ki, különös tekintettel az alább felsorolt értékbefolyásoló tényezőkre: a telek elhelyezkedése és környezete, egyéb jellegzetességek, a megközelítés módja, a közművekre való csatlakozás lehetősége, az infrastruktúra kiépítettség, fejlesztési, beépíthetőségi lehetőségek, jelenlegi hasznosítás módja, az ingatlant terhelő korlátozások, jövőbeni hasznosításra vonatkozó lehetőségek, piaci keresleti-kínálat viszonyok. A föld és az épületek értékelése általában magában foglalja az épületgépészeti berendezések és a közművezetékeket is. A tulajdonos ezeket is az ingatlant működtető üzleti vállalkozás rendelkezésére bocsátja, hogy az épületeket és az ingatlan határain belül lévő szabad földterületet a lehető legjobban tudja használni. Az ilyen épületgépészeti berendezések általában beépülnek az épület szerkezetébe vagy a földbe, illetve az épület szerkezeteihez vagy a talajhoz vannak rögzítve. Így ezekre külön értékelés nem készül, értékük az épületek értékében benne foglaltatik. A jövedelem-tőkésítési megközelítés módszerének lényege az, hogy bizonyos vagyontárgyak úgy is értékelhetők, mint a bérleti piacon jelen lévő ingatlanok. Ez esetben az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításából származó éves adózott nettó jövedelem tőkésítésével becsüljük annak piaci értékét. Ekkor az épületegyüttest, mint befektetési típusú vagyontárgyat vesszük figyelembe. E módszer használhatóságának feltétele, hogy az ingatlan jelenlegi jövedelemtermelő képessége legyen a jövőre vonatkozóan is. Más szóval azt feltételezzük, hogy komolyabb átalakítás nélkül, jelenlegi funkciój ában és állapotában hasonló haszonnal működtethető tovább. Ezen eljárás korrekt alkalmazás ának két fontos lépése van: egyrészt a tőkésítendő jövedelem, másrészt a tőkésítési ráta helyes megválasztása. A tőkésítendő jövedelemre a múltbeli tényadatok alapján olyan becslés fogadható el, amelyet az eseti, rendkívüli tételektől megtisztítottunk és jelenértékre számítottunk. A tőkésítési rátában pedig ki tm llá JEE6 ép tré 1'.9 llirilgue.h Vi:1igy:[.HJtér:éri{cr.E.ő<; gg: ágifigye ídjlkéü1ö 560C» JH;éti{é (,, 21h8i J\yfa:Ir'H u. 60 l"d G]6=6) 0'1-3/94l59- M 5s IF'x (Y66/ ] 7Z559 IE n1.!1iin 4

7 kell fejeződnie a befektető-tulajdonos hozamelvárásának, az ingatlan bérbeadással történő hasznosításával vállalt kockázatnak. A tőkésítendő jövedelem számításánál a bérleti díj bevételének és a költségek becsült értékéből indulunk ki. A bérleti díjra vonatkozó becslés a vizsgált ingatlanok környékén, a hozzá hasonló színvonalú és funkciójú ingatlanok bérleti díjainak elemzésén alapult. A bérleti díjak a rezsiköltségeket nem tartalmazzák, ezt a bérlők fizetik. A működési költségek számbavételénél a közös költség, a hasznosítási funkció hoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, továbbá a fenntartás, felújítás, a biztosítás és az adók becsült költségeit vesszük figyelembe. Jelen esetben az ingatlan jelenlegi állapota forgalmi értékének megállapításánál a a piaci összehasonlító adatokon és a hozamszámításon alapuló módszert alkalmaztam. 2./ SZEMREVÉTELEZÉSI ÉS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK: Az ingatlan helyszíni megtekintésekor vizsgáltam a környezeti sajátosságokat, a közúton való megközelítés lehetőségét, az infrastrukturális ellátottságot, a közművesítés mértékét. Az ingatlan szemrevételezésénél rögzítettem a műszaki állapotra vonatkozó adatokat, összehasonlítva a hasonló adottságú ingatlanok adataival. A területi adatokat a rendelkezésemre bocsátott tervek alapján rögzítettem, s azokat alapadatként kezeitem. A forgalmi érték a szokásos értékelési módszerek alkalmazásával meghatározható, figyelembe véve hasonló adottságú ingatlanok iránti keresletet és kínálatot, mely a jelenlegi kiegyensúlyozott piaci viszonyokat tükrözi. Az ingatlan forgalmi értéke hasonló adottságú ingatlanok piaci kínálati árainak korrekciójával került megállapításra. A forgalmi érték meghatározásához saját és társ ingatlanforgalmazók, valamint a és a internetes adatbázisból vett adatokat használtam fel Helyszíni szemle módja: műszaki szemrevételezés. 2.2 Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezetre vonatkozó megállapítások. 2.3 Közmű ellátottság. 2.4 A telek adottságai. 2.5 Felépítmények, kerítés, térburkolatok. 2.6 Forgalmi értéket befolyásoló tényezők. 2.7 Forgalmi érték megállapítása. Mellékletek IRID}l Lá lió énj>h<é 1;9 ftid1gta\l1] í8;gjr(ij!h'j;ég tékgeő'l f;g31 gügyn Z21kéfi"'tő 56.tl 13é}ké c; 21bll!'I/U.21fi"Hlf f..r. 60 -,M»; '59=] 53 lf'x nl(j,6614!,] /",az53, lfmrrah

8 Béké c mb frrefíl}![ \wo :2 li e il-!r 1: Az ingatlan településen belüli fekvése. megközelíthetősége. környezetre vonatkozó megállapítások: 6 Az ingatlan Békéscsaba belterületén, közvetlenül a városközpont határán, a Trefort utca és Illésházi utca sarkán, kereskedelmi, szolgáltató, környezetben fekszik, vasútállomástól kb. 1,2 km-re, helyi buszmegállótól kb. 200 m-re. A környezetében és a telken megfelelő számú parkoló biztosított, gépjárművel jól megközelíthető. Környezetében kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények, telepszem többlakásos lakótelep és piac található. Környezetszennyezésre, környezeti károsodásra utaló nyomokat nem találtam. 2.3 KÖzműellátottsága: Elektromos energia ellátás: az ingatlan elektromos energia ellátása a település rendszerére kapcsolva önálló mérőórán keresztül biztosított. Vízellátás: az ingatlan vízellátása a település vezetéke s rendszerére önálló mérő órán keresztül biztosított. Szennyvízelvezetés: a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése a település közüzemi csatornarendszerébe történik. Gázellátás: az ingatlan a település kisnyomású gázvezetékére saját mérő órán keresztül be van kötve. A terület összességében jó közműkapcsolatokkal, jó infrastrukturális és közlekedési adottságokkal rendelkezik. 2.4 A telek adottságai: Szabálytalan sokszög alakú, északnyugat-délkelet hossztengelyű, sík, jó adottságú saroktelek, fekvése, megközelíthetősége jó, környezete és a telek gondozott. A telek megközelítése a Trefort utcáról lehetséges, szilárd burkolatú bejárón, nagykapun keresztül. Megközelítése még rossz időjárási körülmények között is jó. Megfelelő számú parkoló a telken belül biztosított. 2.5 Felépítménvek, kerítés. térburkolatok: A telek kerített, a telekhatáron kb. 1,8 m magas előre gyártott vasbetonkerítéssel. Felépítmények: Az ingatlanon 2 épület található a főépület, melléképület. volt óvoda és egy RIJ.!lz Lm 1.JÓ ép'nfé 9 m;gtilam vg) 0!!ftffték.(f; nij Dg8! ág{igy zalkértő Ja;r.lié t::: ai.brs [\/i?i!!tnk Dll. 6. 1['eE Q16=Jq/.t t5j s n 7<Z 5 JE>mf11aRH

9 7 Felépítménvek: 1. Főépület: Az épület, utcafronti, fóldszint+emeletes, kis részén tetőteres, tégla fal szerkezetű, tagolt sátortetős épület égetett agyagcserép fedéssel, melyben a mellékelt helyiséglista és alaprajzok szerinti helyiségek találhatók. Az épület eredetileg óvodaként funkcionált, jelenleg üzlethelyiség és irodák találhatók benne, nagy részben bérlettel hasznosított. Fűtése korábban gázkazánról üzemeltetett, radiátoros központi fűtés volt, az elmúlt években a rendszer elfagyott, lekapcsolták, jelenleg helyiségenként olajradiátorokkal és infra hősugárzókkal történik, melegvízellátását villanybojlerek biztosítják. Építés éve az 1900-as évek elejére tehető, az óvoda meg szűnte után évekig nem használták, fűtési rendszere elfagyott, egyes helyeken falnedvesedés tapasztalható. Az épületben irodákat és üzlethelyiséget alakítottak ki, részlegesen felújították, további felújítása, korszerűsítése szükséges, műszaki állapota közepes. Hasznos alapterülete: földszint: emelet: Szerkezeti anyagai: - alap: tégla sávalap, - lábazat: tégla lábazat, 362m2 359m2 - falazat: tömör nagyméretű tégla falszerkezet, - fódém: poroszsüveg fódém, - tetőszerkezet: faszerkezetű tetőszerkezet, - héjalás: égetett agyagcserép, - nyílászárók: faszerkezetű ajtók, gerébtokos ablakok, 2 rétegű üveg, - padlóburkolatok: kerámialap, mozaiklap, PVC és parketta burkolatok, - homlokzatképzés: Kőporos vakolat, téglaburkolat. 2. Melléképület: A bejárattól balra, szabadon a hátsó telekhatárra merőlegesen telepített, fóldszintes, tégla falszerkezetű, részben lapos tető s, részben nyeregtetös épület égetett agyagcserép fedéssel, melyben a mellékelt szerinti helyiségek, kazánház, tárolók, mosdó találhatók. Fűtése korábban gázkazánról üzemeltetett, radiátoros központi fűtés volt, az elmúlt években a rendszer elfagyott, lekapcsolták, jelenleg nincs, meleg-vízellátása nincs. Építés éve az 1970-es évekre tehető, műszaki állapota közepes. Hasznos alapterülete: 59 m2 Szerkezeti anyagai: - alap: beton sávalap, - lábazat: vasbeton lábazat, - falazat: téglablokk falszerkezet, - fódém: vasbeton palló- és borított gerendafódém, - tetőszerkezet: faszerkezetű nyeregtető, - héjalás: kavicsolt bitumenes lemez és égetett agyagcserép" - nyílászárók: fém- és faszerkezetű ajtók, ablakok, - padlóburkolatok: simított betonburkolatok, - homlokzatképzés: sima festett vakolat, [l{uljc1!, L zv.ó 4Jilfé p9 lthgflltum V(gy1H!iéF:"ténf.eMJi9 ng21z grdgy s;u.:aiiiéé"ő B;éJké 21h2}1htl[rftH IUl. 60 llet!i1li5=66/31.,4: fj"t' 9 ;6,?i,»/ J.{\,9'=] 53 11', G16),6/ E-mfln

10 8 HELYISÉGLISTA Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Trefort u. 21. HRSZ: 3382 Azonosító: Alap- Alap- Alap- I Megnevezés terület Me2Devezés terület. Megnevezés teriiiet ml m2 m2 FöldslÍnt Emelet Melléképület Közlekedő 19,25!Lépc95 3,77 Kazánház 15,65 Közlekedő 18,05 Melegítő konyha 28,10 Tároló 3,21 Szoba 12,05 Közlekedő 19,02 Tároló 6,89 Wc 4,04 Iroda 16,07 Tároló 16,77 Mosdó 2,51 Wc 1,00 Mosdó 16,44 Konyha 4,99 Mosdó 8,57 Etkező 10,21 Öltöző 18,33 Ruhatár 5,74 Raktár 6,80 Szoba 29,32 Foglalkoztató 62,41 Szoba 30,14 Foglalkoztató 49,61 Foglalkoztató 97,19 Foglalkoztató 55,94 Szoba 45,98 Oltöző 37,60 Szoba 35,55 Mosdó 8,84 Wc 1,12 Mosdó 4,88 Wc 6,56 Wc 3,68 I Lépcsőház Iroda Folyósó 16,03 Folyósó 16,03 Folyósó 8,03 Folyósó 8,03 zesen: 362 összesen: 359 összesen: 59 OSSZESEN 780 Redukált terület kimutatás: 1. Főépület (721 m2) 100 %: 721 m2 2. Melléképület (59 m2) 40 %: 24m2 Összesen: 745m2 2.6 Forgalmi értéket befolyásoló ténvezó'k: Az érték megállapítás ánál figyelembe vettük az ingatlan környezetében kialakult ingatlanárakat, az ingatlan elhelyezkedését, műszaki állapotát. [{ille1. llá: ztló éprté 1;'i Érií1gá6frP.lm vgylti;élitéu{ehő9 figa:l g \'. g;-yr J.?:::tikétUn 5 ((i) Ji ll] J3é[é 21b2j9 M31irTIk Me ifi;. 1I'd v6-66/32",r;,, J; aj:(j<:3{!s}l.;t 9J= F],( 6=66!417=255? E-il1[nan

11 2.7 Forgalmi érték meghatározása: 2.7/ A.. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés: Piaci érték (PÉ) = hasznos összterillet (H) X módosított alapérték 9 1. Círn Felép. Ár m2 Ft 5600 Békéscsaba, Szarvasi út OOO OOO 2 szintes, felújított, jó állapotú iroda-üzlet, K orre k" ClOS t é nyez ők az erte "k e l t mgat. anna va ló össze h ason r' ltas a l apjan " Fekvés miatt 15% méret miatt 0% felszereltsége és állapota miatt -30% Korrigált fajlagos alapár: Ftlm2 2. Círn Felép. Ár m2 Ft 5600 Békéscsaba, belváros OOO 2 szintes, átlagos állapotú irodaház, K orre ki" CIOS t é nyez ők az é'k rte e l t mgat. ann al vao l'ö ssze h ason rt' l as a l apjan " Kínálati ár miatt -10% méret miatt 0% felszereltsége és állapota miatt -5% Korrigált fajlagos alapár: Ftlm2 3.. Cím Felép. Ár m2 Ft 5600 Békéscsaba, Andrássy út OOO 2 szintes, közepes állapotú, volt MÁv rendelőintézet, K orre k'ó Cl S té nyezo "k aze 'rt'k e e It' mga ti ann al va ló" ossze h ason rt' l as a l apj 'án Fekvés miatt -5% méretmiatt 0% felszereltsége és állapota miatt 5% Korrigált fajlagos alapár: Átlagos korrigált fajlagos alapár: Ftlm Ftlm2 Az ingatlan forgalmi értékének megállapítása: K T T Fajlagos ár Ftlm Fajlagos ár Ftlm Fajlagos ár Ftlm Forgalmi érték mindösszesen: Terület (m2) 745 x Piaci alapúforgalmi érték (M Ft): FajI. alapár (FtJm2) Forgalmi érték kerekítve 70 OOO OOO Ft 70,OM Ft RY]Q;:i[. Lá :dó én»ríé Z9 hllgttalril V2g)r OirHIT?tékellŐ llg312 igdig/d zaj:{érr-ni Bén{té e ah3»m!2iir'ti UA. 6c 'Ileli ü! = E-Ii1tfiann

12 2.7/ B. Hozamszámításon alapuló értékelés: 10 Hozamszámításon alapuló érték (Hé)= jelenérték =[éves egyenleg / (d)] - befektetési kiadások A tőkésítési kamatláb (d =>megtérülési ráta) Aszámításban, értékmeghatározásban szereplő adatokat saját és társ ingatlanforgalmazók, valamint a és a intemetes adatbázisból, valamint tapasztalati Számítások és a tulajdonos adatszolgáltatása alapján optimális üzemelés figyelembevételével használtuk fel. A számításnál a 545 m2 bérbe adható területtel, Ft!hó/m2 kínálati bérleti díjjal számoltam, 3 % felújítási és 3 % menedzsment költséghányaddal, 90 %-os biztonsági tényezővel kalkulálva. Az ingatlan értékét csökkentettem az épület szükséges felújítási és korszerűsítési költségével, mint szükséges befektetéssel 721 m2 figyelembe vételével, ,- Ftlm2 felújítási összeggel számolva. Hozamszámítás: Irodák, üzlet bérleti díj tervezhető hozama: Kínálati ár miatt -10 %: ,- Ftlév ,- Ftlév Összes tervezett hozam: ,- Ftlév Biztonsági tényező (Begyűjtési veszteség): 90% Módosított hozam: ,- Ftlév Felújítási, karbantartási költség (3 %): ,- Ftlév Menedzsment költsége (3 %): ,- Ftlév Becsült éves hozam (Ft): ,- Ftlév Tőkésítési ráta (%): 6,5 % Nettó forgalmi érték (NPV): ,- Ft Befektetési kiadások: Szükséges k.orszerűsítés felújítás: Összes befektetés: Kerekített forgalmi érték: ,- Ft , Ft ,- Ft Hozamszámításon alapuló érték 69,9M Ft Végső (súlyozott) forga/ltli érték: 70,0 M Ft Rl1Z L l'-hó érr}nésle') ll1lgatn21fil \Y'21írjll1léérl{eEő<; ng:l.ngiiligjn?!;alkérfrő B<.éIé atb2.i,llrf.k IDL 6. T'eE: Ü6:=6(&/3Z-.{j,«}, ; 06=3ij/9.,g59] 3 9 6/4 Ji 7Z559 f2>trrnl2ilfin

13 11 ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY Az 5600 Békéscsaba, Trefort u. 21. szám alatti, belterület 3382 helyrajzi számon nyilvántartott óvoda (használata szerint üzlet, irodák) művelési ágú ingatlan nettó forgalmi értékét (az érték az ÁFÁ-t nem tartalmazza) a helyszíni szemle, a tulajdonos adatszolgáltatása alapján és a településen kialakult ingatlanárakra figyelemmel határoztuk meg. Jelen szakértői véleményünk nem tartalmazza az ingatlanon található gépek és mobil technológiai berendezések értékét! Az ingatlan kerekített nettó forgalmi értékét: Ft azaz Hetvenmillió 00/100 forintban határozom meg. Záradék: A megrendelő tudomásul veszi, hogy az értékbecslés során diagnosztikai vizsgálat elvégzésére nem került sor. A forgalmi érték becslésének érvényessége: A keltezés től számított 90 nap! Békéscsaba, szeptember 10. RUCZ LASZLÓ igazságügyi szakértő ingatlan-értékbecslő Ny.sz. : \p{t RuczLászló igazságügyi szakértő ingatlan/orgalmi értékbecslő RH:l llá Zti0, épth Z9 llnglthhil v1gy{}:l!iir(téktili ngz:.gmgyll.1jd4;é'i"i.f 6(j)O Béll{é t\: h(l!, l\rrurnk tffic 60 'If tefi.p6-66!324)4}&},.[l; 06=3(v1<9J59 D 53) Fa5(\ 06 6;6/4 r 71/5' 9 le-nm8!fir

14 12 Korlátozó feltételek és nyilatkozat Korlátozó feltételek Az értékelést végző személyek nem vállalnak felelősséget olyan, később jelentkező gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az itt megadott értéket. V éleményt nem nyilvánítok jogi ügyekben. A tulajdonjoggal kapcsolatos adatokat megbízhatónak tekintett forrásokból kaptam. Feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálog, vagy egyéb kötelezettség azon kívül, amelyeket konkrétan megemiítettem értékbecslésemben. A vagyonértékelő jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemlén, az épület üzemeltetőjének szóbeli tájékoztatása és a részünkre átadott adatszolgáltatás alapján mutattam be. Nem végeztem talajmechanikát, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de valódiságukért nem vállalok felelősséget. Vizsgáltam az adatszolgáltatótól kapott adatok valóságtartalmát, a méter és a területi adatok valódiságát. Nem vizsgáltam a gazdasági és üzemeltetési, bérbeadás i jellegű adatokat. A vagyonértékelés mellékleteként becsatolt dokumentumok csak a bemutatás célját szolgálják és segítenek megjeleníteni a jelentésben tárgyalt kérdéseket. Avagyonértékelő szakembereknek nincs meg a képesítésük arra, hogy felismerjék a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat, Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az ingatlan értékét. Ezen vagyonértékelő jelentés előzetes írásbeli engedélyem nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem használható. Az értékelési szakvélemény a 32/200 (VIII.29.) PM és a 26/2005 (VIII.Il.) PM Rendelettel módosított 25/1997 PM. Rendelet előírásainak megfelelően készült. Békéscsaba, szeptember 10.. RUCZ LÁSZLÓ '9azságü9yi szakértő IOgatran-értékbecslő Ny.sz.: RuczLászló ingatlanforgalmi értékbecslő RIU1Cb.: :..;á z:nó épf'-éz'l nr:1lg hlll:1 \/ $.gjr 'NffiéytékeHő9 ngi gügy D ztiié ltő Hén{é e aihn5 T"fndlk te. 60 7efi 6]6-66/32.,Q.- ij4}; S JEimiialftfi :

15 lridlcz Lá étiitész9 illlgtbfiíj. Valg)rOlliléf("élkehŐ9 ngalzságúigyn SZktéAt ij 56qD IffiéRié e afi:}a 5 l'm[it'lik Ul. 6. 1re!l 0666/324=..tQ}.s; 53,Fx {j)(fi\66/4] IS!m1lallH 13

16 14 Szabályozási terv \ 'a t -.'- <. \. -"*:!Ier ' '4." ", ":'...r'/ l \\I \. r<jlc1 llá l:lló éf»6t0 il 1 f.lthgalralfn \YalgyonéJrtéHeő5 ngap.: gafigy SJ:aJ.[Íiéfi'"ii 3Hk. é 21lbl21, fvf3lfnlk lill. 60 nen: QN&-66í32=-Mp; G:é 30íg:,5 j)-,it5j5 1Fx O66i 7,,255? fem21fili ruczlaci!a1gmail.com

17 Térképmásolat 15 ifblle:l JLál ;l tó [vétrésíl; hllgtna!ití vagyol11ii' )?ktő., fi:1 á1aegyi :la!kéituf Iffiélké t.\:: JltJla /]-2JrrEk úlo 60 'llen Mi6((ÍJ32..t,-O'{;; Jl6=] rn/'..t5 ]53'1 Fx: Gl666/4] 72 5 le=r11ldg

18 16 Tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulaj doni lap 'a Hf.!:t s aba:. Jlinísi Fóklh!.vatal o -o BtlX!t:1aba56CJ SunthtV3Utér 18 Pf l7i. 'Ei til (!J 'il Ei BelteriHet 33B2 belyrajzi seám Z S600 eél!éscsaba frefort utca Al: ingatlan adatai: alrés"let adatok rnuveléai ág/kivett megneve.éc/ Nem bitele'!: 1 ulajoooi lap Szemle másolat M:lcss;:ám: 3ilCI05f24584! ü5 I.RÉSZ J!1in.o Szetor Oldal: \.It. Kl.vett ÓVoc:loll II n.rész 2. tubjc.ioni hányad: l/l blijeqyzó IU!tro:z... t, árkuéai icl6: 32990/1994/1992, 12 _ 22 j ogc'!",, vétel joq.illás : tulajdonos ",,. ett<é.scsaba HeGYeI JOGÓ vij\os ŐNKoaMNql<7"'-TA címj S600 BÉKésCSABA Szent Ist;án tér '; 2242 '".. ID.RÉSZ NeH TAR1'ALJolAZ &JeGk'zés_ Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap!i{ujlcz 1L8J J.:TIó épútrs1', nm:g:ifit31c] 1V2gyIl1l(i(téfi{eH19 Eg3::?:. 2:glÜig}:n Ztl:kéwitÍf 5O Rlké Calh:ru:J [wf.dlit:hf lillr. 6. «N}<O/9459]5.39 lfax (}1i=66/,7 Z559 je>limifif,

19 17 Fényképek Környezet: Homlokzatok: Rfl1iZ m ó épfíté 9 hngat.am V$.gyt1I'Hli ékp.ő9 llgje ifjgyn :lkédtő Jaké Z,n)l2}5 I\.l[aJrrlik U:o 60 TeE «Mi-66/,524t-..i}qJ-íl; Q6=3ij/9.tl59] 53, F<aix:, }6,-,66/4 D 72 5'J le>mrllh

20 Épület belső földszint: lfl<ékté ; t-nfbl2l 9 '!fjtefojrk lillo 2 n" IHIJr i I RIlliCE Lá EHó ép t Z9 iidlgaba v:ctigyonértéfftő9 ig8i1:ságügyi zakéb'tő Bé ié c aft 2i l\<litruft'hii fill. 6 T <ell Ql6-66/3 2..t--tO; 06<ij/ 39..] SJ s 1r;)K 06 u 66/4],] Em31 En ru

21 19 Ruc:;e á!. l!jó ée))té.í.t9 ffilgqp.a,11l V21gy01lilérékeW nga ágügyd s2?:akét't:41 fffi&rí%é z,llr2i a;iriilii. tulo (io Tei 06-66/324--tQ); 535 lf2d ij(}=66/4] lemjtz!ih

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés A 9241 Jánossomorja 888 hrsz-ú, természetben Jánossomorja Vasút utca 25. szám alatt fekvő gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Győr, 2015.

Részletesebben

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS A SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL SZOVA ZRT. Műszaki Osztály 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés. A 9241 Jánossomorja 782/4 hrsz-ú, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Pataki Tamás Igazságügyi forgalmi szakértő 1 SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza, Szent István tér 14. I. emelet 2. számú lakás értékesítése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékének megállapítása

Ingatlan forgalmi értékének megállapítása Ingatlan forgalmi értékének megállapítása Készítette: Katona János Konzulens: Mizseiné dr. Nyiri Judit Feladat Az értékelés célja a Székesfehérvár 8483/6 helyrajzi számú, a természetben Budai út 43. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

A szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban 6254/A/6 helyrajzi számon felvett Szombathely, Király u. 1. II/8. szám alatti ingatlan forgalmi értékbecslése

A szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban 6254/A/6 helyrajzi számon felvett Szombathely, Király u. 1. II/8. szám alatti ingatlan forgalmi értékbecslése A szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban 6254/A/6 helyrajzi számon felvett Szombathely, Király u. 1. II/8. szám alatti ingatlan forgalmi értékbecslése Szombathely, 2015. május 10. Készítette: Tiborcz Mérnöki

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐl Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 754/2012. Előadó: Mell.: 3 db Stiibe Gergely Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Vágóhíd értékelési feljegyzés

Vágóhíd értékelési feljegyzés Vágóhíd értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6239. Császártöltés, Úttörő utca 80. HRSZ: 1495/27 Típusa: vágóhíd Értékelés kelte: 2012. február 14. Készítette: Vulcanus Bt. 6211. Kaskantyú, Bercsényi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház és udvar Az értékelés kelte: 2012.05.15 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 576 m 2 Épületek száma: 1 db Építmények száma: db Beépített alapterület:

Részletesebben

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról

1/18. Dokumentáció. A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 1/18 Dokumentáció A 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9., 24650/0/A/2; 24650/0/A/3; 24649/0/A/5; 24650/0/A/8; 24650/0/A/10 hrsz-ú ingatlanokról 2/18 1 AZ INGATLANOK ISMERTETÉSE 1.1 Az ingatlanok elhelyezkedése,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház Cím: Helyrajzi szám: 4600 Kisvárda, Bihari János u. 6. 67/14 Az értékelés kelte: 2012.04.22 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 592 m 2 Épületek

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. lakóház Cím: Helyrajzi szám: 4563 Rohod, Kossuth Lajos utca 46. 382 Az értékelés kelte: 2012.04.23 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe: 3 861 m 2 Épületek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Hunya, Széchenyi utca 11. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2040 Budaörs, Névtelen u kivett lakóház és udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlan 270/1008-ad

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2040 Budaörs, Névtelen u kivett lakóház és udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlan 270/1008-ad INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2040 Budaörs, Névtelen u. 6--1. kivett lakóház és udvar és gazdasági épület megnevezésű ingatlan 270/1008-ad tulajdoni hányadának forgalmi értékéről 1 INGATLAN ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Lakóház, melléképület, udvar értékelési feljegyzés

Lakóház, melléképület, udvar értékelési feljegyzés Lakóház, melléképület, udvar értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 6230. Soltvadkert, Zalka Máté utca 4. HRSZ: 2192/40 Típusa: lakóház, melléképület, udvar Értékelés kelte: 2012. február 08. Készítette:

Részletesebben

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. -------------------------------------------------------------------- Vona István vagyonhasznosítási és vagyonértékelési vezető menedzser Tárgy:

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 13636-3 /G30/2013. MISKOLC, Szent Anna temetőben elhelyezkedő 1542/2 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI

Részletesebben

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására

Javaslat Budapest XXIII. ker. (cím).. és.. hrsz. ingatlanok megvásárlására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest XXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A Felsőlajos 058/26. hrsz-u, és a Felsőlajos 059/2. hrsz-u ingatlanok értékesítése Az

Részletesebben

Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. belterület

Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. belterület 2 3 Molnár és Tóth Kft. Szh.:2ii3 Erdőkertes, Géza utca 10. Fth.: 2151 Fót, Nagy Lajos király utca 21. Budapest belterület XVI. Adatszolgáltatás iktatószáma: 7206 2 535 2016 TAKARNET Földhivatali Információs

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Ozorák István e. v. Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás Mobil: 30/ 9287 704, E-mail: istozi@t-online.hu INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Tárgy:

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS WEST INGATLAN Értékbecslő és Ingatlanforgalmazó BT 9794 Felsőcsatár, Petőfi u.22. Telefon/Fax: 94-351-050 Mobil: 06-30-2161-106 E-mail: westingatlan@gportal.hu INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 9700 SZOMBATHELY

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Békéscsaba, Szent istván tér 7.

Békéscsaba, Szent istván tér 7. BÉKÉSCSABA lviegyel JOGÚ VAROS POLGAR1l1ESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikt. sz.: fv. 72212013. Eldado: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.:ldh Hiv. sz.:- Postacím: 5601 ri J 12. Telefon : (66) 5:!3-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A kiírásra kerülő pályázati hirdetmény tartalmára vonatkozóan az alábbiakat javasoljuk:

A kiírásra kerülő pályázati hirdetmény tartalmára vonatkozóan az alábbiakat javasoljuk: ../2016. Bácsalmás Város Polgármesterétől Véleményező Bizottság: Témafelelős: Keresztesy Csaba Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Osztály: PBÜ Osztály Döntéshozatal módja: Melléklet: - Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Karamell-Snack Kft FA

Karamell-Snack Kft FA Karamell-Snack Kft FA (6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A.) tulajdonában lévő telephely 6300 Kalocsa Ciglidi út 2/A, hrsz: 3053/15, 3053/16, 3053/17 Megnevezés Épület megnevezése Porta-irodaép. Nugát üzem Ikerraktár

Részletesebben

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához Műszaki leírás az 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő 1021 helyrajzi számú ingatlan felmérési dokumentációjához Elhelyezkedés, megközelítés Mezőberény délkelet Magyarországon található, Békés

Részletesebben

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére

a Pásztó, Nagymező út 6-8. fsz. 1. szám alatti volt fogorvosi rendelő értékesítésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Tel.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-29/2016. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY METAX BT. 4026 DEBRECEN, KÁLMÁNCSEHI ÚT 21 INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 98. 1 ajtó Debrecen, 2016.07.26 Készítette: Mezősi György ép. mérnök, igazságügyi építész és ingatlan

Részletesebben

Értékbecslési ismeretek

Értékbecslési ismeretek Értékbecslési ismeretek (Számítások) 1. Két év múlva kapott összeg F = 121.000,- Ft. Az éves kamatláb r = 10 %. A vizsgált évek száma n = 2. Melyik a jelenérték? 100.000,- Ft 110.000,- Ft 133.100,- Ft

Részletesebben

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 118., 200735. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

ADATLAPOK A(Z) SZÁM ALATTI ÁLLAMI TULAJDONÚ HM VAGYONKEZELŐI JOGÚ LAKÁS/SZGK. TÁROLÓ ELIDEGENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ

ADATLAPOK A(Z) SZÁM ALATTI ÁLLAMI TULAJDONÚ HM VAGYONKEZELŐI JOGÚ LAKÁS/SZGK. TÁROLÓ ELIDEGENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATÁHOZ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL BUDAPESTI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY Nyt. szám:. számú példány ADATLAPOK A(Z) SZÁM ALATTI ÁLLAMI TULAJDONÚ HM VAGYONKEZELŐI JOGÚ LAKÁS/SZGK. TÁROLÓ ELIDEGENÍTÉSÉNEK

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

METAX BT. INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3 C II/ DEBRECEN, Péterfia u. 4.

METAX BT. INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3 C II/ DEBRECEN, Péterfia u. 4. METAX BT. 4026 DEBRECEN, Péterfia u. 4. INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3 C II/2 Debrecen, 2016.11.09 Készítette: Mezősi György ép. mérnök, igazságügyi építész és

Részletesebben

petrónus Postacím: 7603 Pécs, Pf.:122

petrónus Postacím: 7603 Pécs, Pf.:122 SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY MEGBÍZÁS TÁRGYA Az értékelt ingatlan megnevezése : A Szicília étterem által használt ingatlanrész AZ INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA Település (város, kerület) : Dombóvár

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-114 /2016. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

[14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS. 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület. Szakmai szervezetek:

[14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS. 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület. Szakmai szervezetek: [14 / 1] 2011. augusztus 07 INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 2074 Perbál, belterület 804hrsz. kazánház helyiség és földterület Szakmai szervezetek: Budapest, 2011. augusztus 07 [14 / 2] 2011. augusztus 07

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY Lakóház, udvar, gazdasági épület Cím: Helyrajzi szám: 7800 Siklós, Széchenyi utca 8. 782 Az értékelés kelte: 2012.04.06 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely

PÁLYÁZAT. Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely PÁLYÁZAT Budapest XVIII. kerületben lakóház és műhely Irányár: 57 510 000 Ft Eljárás ügyszáma: 6.Fpk.11-15-070051 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p197625 Pályázat kezdete: 2015. október

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról Szekszárd, 2008. július 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Megbízás tárgya 1.2. Kiindulási adatok, információk 1.3. Értékbecslési módszer

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY. Pécs III.Ker. Nagy-berki út 1292/9 helyrajzi számú közút és üzemi épület bérleti díja

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY. Pécs III.Ker. Nagy-berki út 1292/9 helyrajzi számú közút és üzemi épület bérleti díja INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY Pécs III.Ker. Nagy-berki út 1292/9 helyrajzi számú közút és üzemi épület bérleti díja Készült: Pécs, 2015.05.19.. Tiszai Szabolcs osztályvezető.... Bakay Eszter számviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 8-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: A Harkány, Üdülő u. 23. alatti ingatlan értékesítése

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA.

~l f. lecstr ~ '. [1. Jegyzői kabinet vezetője ~ GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. Ügyiratszám: 45.397/2012.v1l1. Ügyintéző: File János NYÍREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540;

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Csárdaszállás, Arany János utca 6. szám alatti ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. április 19. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi

Részletesebben

NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ülés napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 492-712015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 2628 SZOB MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 21 2011. július Rev.01 Page 1 of 13 Megye Régió Pest Lakosság száma Kb. 2,971 Autópálya csatlakozás - Országút 12 Repülőtér Közép-Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Bizottsági hatáskör Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságának 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat ingatlan értékesítésre Előterjesztő:

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A 4242 Hajdúhadház Kossuth utca 3. Hrsz.: 12074/4 1 AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Az ingatlan címe: 4242 Hajdúhadház Kossuth utca 3. Helyrajzi száma: 12074/4 Bejegyzett

Részletesebben

Műszaki Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes Csikós Józsefné ügyintéző Gazdasági Osztály

Műszaki Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető helyettes Csikós Józsefné ügyintéző Gazdasági Osztály Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató Békés Város Önkormányzatának tulajdonát képező korábban értékesítésre kijelölt, valamint üresen álló ingatlanjai hasznosításáról és állapotáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 49 410 000 Ft Eljárás ügyszáma: 8.Fpk.05-14-000171 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p88333

PÁLYÁZAT. Irányár: 49 410 000 Ft Eljárás ügyszáma: 8.Fpk.05-14-000171 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p88333 PÁLYÁZAT Berente belterületén kivett üzem és saját használatú út megnevezésű ingatlanok Irányár: 49 410 000 Ft Eljárás ügyszáma: 8.Fpk.05-14-000171 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p88333

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Szolnok, Thököly utca 79. HRSZ.: 8533 5000 SZOLNOK MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 14 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Jász-Nagykun-Szolnok Régió Közép-Magyarország Lakosság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/11/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 28-i ülésére Tárgy: Az Eplény 236/1 helyrajzi számú

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 1309/2 hrsz. 3246 MÁTRADERECSKE MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 035 2011. július Rev.01 Page 1 of 10 Megye Régió Heves Lakosság száma Kb. 2.000 Autópálya csatlakozás M3 (40km) Országút

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése

MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése MAGYAR TELEKOM NYRT. Eger, Fellner Jakab utca 1. (hrsz.: 4951) beépített ingatlan értékelése 2010. március 3. JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS #6 Az értékelt vagyontárgy Az értékelt

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398

PÁLYÁZAT. Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398 PÁLYÁZAT M1 Autópálya Óbarok pihenőhelynél étterem és félkész szálloda eladó Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398 Pályázat

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg: 01-09-920128), mint a TISZA Takarékszövetkezet f.a (székhely: 5430 Tiszaföldvár,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete. Iktatószám: T-216/2016.

II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete. Iktatószám: T-216/2016. Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-216/2016. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. december 15-ei rendkívüli, zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft.

A 2010. október 15.-én készült értékbecslési szakvéleményben tárgyi ingatlan - jelen állapotában - meghatározott forgalmi értéke 3.500.000,-Ft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. s>u?ir>pest Kfívüros X. kerület Kőbányai önkorinánr/at Képviselő-testület ülése lc.llsi.[ 57, {ZOtO- Uu^ 15M.lI Tárgy: Bp. X. Petrőczy u. 24. fsz. 3. sz. alatti 42011/0/A/6 hrsz-ú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 228. Melléklet: 3 db TÁRGY: Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 19-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

Társasházi üdülő, garázs ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi üdülő, garázs ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi üdülő, garázs ingatlanforgalmi értékbecslése A társasházi üdülő címe: 7815. Harkány, Bartók Béla utca 23. A épület, 1. emelet 5. Társasházi üdülő: HRSZ: 2375/A/23 A garázs címe: 7815. Harkány,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T

CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. kerület Szállító utca 3., 209961/25. hrsz.-ú ingatlan részilletőségére vonatkozó elővásárlási joggyakorlással

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 383/2015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell. : 2 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben