GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje"

Átírás

1 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat Pénzgazdálkodási Osztály Készítette Dobosné Keresztényi Ágnes pénzgazdálkodási osztályvezető Ellenőrizte.. Pethőné Tarnai Erzsébet főigazgató gazdasági helyettese A dokumentáció kódja: GSZ-Pénzg,05,3 Oldalak száma: 17 Mellékletek száma: 8 Érvénybelépés időpontja: Jóváhagyta Dr Ofner Péter főigazgató főorvos MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Változat száma Módosított oldalszám Módosította Aláírás/dátum Jóváhagyta Aláírás/dátum Kibocsátás időpontja Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint.

2 GAZDASÁGI SZABÁLYZAT... 1 ANYAOTTHON MŰKÖDÉSI RENDJE... 1 PÉNZGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY... 1 I. BEVEZETÉS... 3 II. SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 3 III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜGYREND CÉLJA, AZ ÜGYREND TARTALMAZZA:... 3 IV. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA AZ ANYAOTTHON SZAKMAI FELÜGYELETE AZ ANYAOTTHON FELSZERELTSÉGE AZ ANYAOTTHONBA TÖRTÉNŐ BEUTALÁS FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT TELJES TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT KIEMELT DÍJ A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE ELENGEDÉSÉNEK LEHETSÉGES ESETEI A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA AZ ANYAOTTHONBAN ELHELYEZETT HOZZÁTARTOZÓK ÉS VENDÉGEK ÉTKEZTETÉSE A VENDÉGEK KULCSOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA VENDÉGKÖNYV VEZETÉSE A VENDÉGEK TÁVOZÁSA... 9 V. HIVATKOZÁSOK... 9 VI. MELLÉKLETEK... 9 MELLÉKLETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. oldal: 2/17

3 I. BEVEZETÉS A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet anyaotthonának működési rendjét a következők szerint határozom meg. II. SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ügyrend célja, hogy meghatározza az anyaotthon működési rendjét, az egyes munkafolyamatok lebonyolításának módját. 2. Az ügyrend tartalmazza: az egyes szervezeti egységek feladatait, az anyaotthon működtetése során elvégzendő feladatokat meghatározza az ellenőrzés főbb területeit. IV. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 1. Az anyaotthon szakmai felügyelete Az Anyaotthon működtetése az ápolási igazgató hatásköre. Az ápolási igazgató hatáskörében irányítja, meghatározza és ellenőrzi az anyaotthon működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében: Megszervezi a beutaltak fogadásának és távozásának körülményeit, Biztosítja az anyaotthon rendjének fenntartását, A vendégek részére meghatározza a házirendet, és gondoskodik azok kifüggesztéséről, Ellenőrzi a kulcsok biztonságos kezelését, Megszervezi a vendégforgalomhoz kapcsolódó különféle nyilvántartások vezetését, Szervezi a férőhely kapacitás zavartalan kihasználását, Szervezi a várólistás vendégek behívását, Szervezi a térítési díj befizetések előkészítését, Igazolja a szállásdíjak befizetésének jogosságát, A vagyonvédelem érdekében gondoskodik a szobaleltárak elkészíttetéséről és a helyiségekben történő kifüggesztéséről, oldal: 3/17

4 Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén megfelelő intézkedéseket kezdeményez, Meghatározza az anyaotthon zökkenőmentes működtetésével kapcsolatos különféle munkafolyamatok sorrendjét, és azt személyre szólóan kidolgozza, Gondoskodik a működéshez szükséges anyagokról és karbantartásokról /takarítószerek, tiszta ágyhuzatok, stb./ 2. Az anyaotthon felszereltsége A Gyermek Szívközpont földszintjén helyezkedik el az Anyaotthon. 2 db 3 ágyas szoba, fürdőszobával 2 db 2 ágyas - pótágyazható szoba, fürdőszobával központi konyha étkező: mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel házi telefonvonal 3. Az anyaotthont igénybe vehetők köre Az Anyaotthont igénybe veheti: A 18. életévét be nem töltött ellátott beteg hozzátartozója /egy fő/ Az intézet vendége 4. Az anyaotthonba történő beutalás Az anyaotthon csak beutalóval vehető igénybe. Az Anyaotthonba történő beutalást az 1.sz. mellékletnek megfelelő Anyaotthoni beutaló c. nyomtatványon kell kezdeményezni. Az anyaotthoni beutaló tartalmazza: Az anya /apa/ hozzátartozója nevét Az ellátott gyermek nevét Az anyaotthoni felvétel kezelő orvos általi indokolását, amely lehet: o anyatejes táplálás o gyermek gondozása o egyéb ok, amelyet a kezelő orvos megjelöl a beutalás várható időtartamát oldal: 4/17

5 a kezelőorvos aláírását a betegosztály megnevezését Az elhelyezést az ellátott beteg közeli hozzátartozója esetében a férőhely-kihasználtság figyelembevételével - az ápolási igazgató engedélyezi. Az Anyaotthonban - lekötetlen férőhely-kapacitás esetén - átmenetileg az Intézet vendégei is elhelyezhetők az Ápolási igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján, a Főigazgató vagy a Gazdasági Főigazgató-helyettes engedélyével. Férőhely-kapacitás hiánya esetén a beutalásra javasolt hozzátartozók, és a beutalást igénylő vendégek várólistára kerülnek. A várólistások az átmeneti elhelyezést értesítés alapján meghatározott időponttól vehetik igénybe. Az anyaotthoni beutalót igénylők közül ideértve a várólistás igénylőket is az elhelyezés tekintetében prioritást élveznek azok a hozzátartozók, akiknek beutalását a kezelőorvos javasolja. Az igénylések minősítése a fontossági sorrend figyelembevételével - az ápolási igazgató hatásköre. 5. Fizetendő térítési díjak A díjakat az Ebtv. 23. j) pontja alapján állapítottuk meg. 5.1.Részleges térítési díj fizetésére kötelezett Az intézetben ápolt fogyatékos biztosított beteg belföldi állampolgár hozzátartozója, Az intézetben ápolt fogyatékos beteg külföldi állampolgár hozzátartozója abban az esetben, ha nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alá tartozik, és egyébként a betegellátást az OEP az uniós szabályok szerint finanszírozza. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a tizennegyedik életévét be nem töltött belföldi biztosított hozzátartozója. A részleges térítési díj összege: Ft + áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) 5.2.Teljes térítési díj fizetésére kötelezett Az intézetben ápolt belföldi beteg hozzátartozója, abban az esetben amikor az ellátás igénybevételének megkezdésekor a tizennegyedik életévét betöltötte a biztosított. oldal: 5/17

6 Az intézményben ápolt külföldi beteg hozzátartozója abban az esetben, ha nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alá tartozik, és egyébként a betegellátást az OEP az uniós szabályok szerint finanszírozza. Vendég A teljes térítési díj összege: Ft +áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) 5.3.Kiemelt díj Az intézetben ápolt, külföldi állampolgár hozzátartozója, ahol a betegellátást az OEP nem finanszírozza. Kiemelt díj összege: 60 euró + Áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) E befolyt bevételből az intézeti költségek fedezetére 7.200,- Ft/éjszaka működési költség szolgál, a fennmaradó befolyt összeget a Pénzgazdálkodási osztály elkülönítetten kezeli, Dr. Szatmári András főigazgató szakmai helyettese rendelkezik a felhasználás módjáról A térítési díj megfizetése elengedésének lehetséges esetei Kivételes méltánylást igénylő esetekben írásbeli kérelem alapján a térítési díj alól mentesülhet azon belföldi hozzátartozó, aki a lakóhelyileg illetékes önkormányzat által is igazoltan: A szülő (eltartó) Rendszeres szociális segélyben részesülnek Nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban (rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék ) Rokkantsági nyugdíjban amennyiben a nyugdíj összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 2009-ben ez az összeg Ft A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 2009-ben ez az összeg Ft A szoptatós édesanyák belföldi ápolt esetében A 20 napon túl ápolt belföldi beteg hozzátartozója a 21. naptól kezdődően. Az írásbeli kérelemben meghatározott méltányossági feltételeket a kórházi szociális munkás ellenőrzi, az Ápolási igazgató terjeszti fel a Főigazgatóhoz a térítési díj elengedésére. A térítési díjak elengedését fenti okok miatt a Főigazgató engedélyezheti. oldal: 6/17

7 5.5. A térítési díj megfizetésének határideje A részleges, a teljes és a kiemelt térítési díjat előre kell az intézet házipénztárába befizetni: Az anyaotthoni beutalón megjelölt időtartamra és összegben Vendég esetében az általa igényelt időtartamra és összegben A térítési díjat az anyaotthoni ellátás első napján kell előre befizetni Amennyiben az anyaotthoni beutalón megjelölt várható időtartamon túl történik az igénybevétel, a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján kell fizetni. Amennyiben a szállás igénybevételének tényleges időtartama rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözetet vissza kell téríteni a befizetőnek az igénybevétel utolsó napján Az anyaotthoni beutalás időtartama alatt alkalomszerűen el nem töltött éjszakák miatt visszatérítés nem jár. Amennyiben a belföldi hozzátartozó 20 napon túl tartózkodik az anyaszálláson folyamatosan, a 21. naptól kezdődően nem kell térítési díjat fizetnie A térítési díj megfizetésének módja A térítési díjat a Betegfelvételi iroda által kiállított 2. számú melléklettel az Intézet Házipénztárába kell befizetni. Az anyaotthoni beutalón feltüntetett díj teljes összegét az elhelyezés első napján kell befizetni. Amennyiben várható időtartamon túl veszi igénybe a beutalt az anyaotthoni elhelyezést, úgy a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján kell befizetnie. Amennyiben az anyaotthon igénybevétele rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözetet vissza kell téríteni az igénybevevő részére az eltávozás napján. A folyamatosan 20. napot meghaladó beutaláskor a 21. naptól nem kell térítést fizetni a belföldi beteg hozzátartozójának. A befizetés történhet készpénzben bankkártyával és önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyező pénztár által kibocsátott pénztári kártyával. A befizetés pénzneme hivatalos fizetőeszközünk: a Forint. A befizetésekről, átutalásokról, pótbefizetésekről és visszafizetésekről hivatalos pénztári számlabizonylatot készít a Házipénztár, amelyek 1 példányát az anyaotthont igénybevevő részére átadja. 6. Az anyaotthonban elhelyezett hozzátartozók és vendégek étkeztetése A részleges, teljes és kiemelt térítési díjat fizető hozzátartozók és vendégek igény szerint teljes ellátásban /reggeli, ebéd, vacsora/ részesülhetnek. Az étkezés igénybevételének jogosultságát az ápolási igazgató igazolja a vendég igazolványon. /4.sz.melléklet/ Amennyiben a vendég nem veszi igénybe az intézeti étkeztetést, ez nem jelentheti a térítési díj csökkentését. oldal: 7/17

8 7. A vendégek kulcsokkal történő ellátása A vendégeket a kötetlen közlekedés, és a személyes tulajdon védelme érdekében - szobakulccsal és az anyaotthont lezáró keresztajtó kulcsával is el kell látni. A szobakulcsok tartalék példánya az ápolási igazgató által meghatározott helyen tárolandó. A szobakulcsok tartalék példánya használandó a helyiségek takarításához és egyéb szükség szerinti zavarelhárításhoz. A kulcsokról kulcsátadó könyvet kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy kinek, milyen célból került átadásra a kulcs, illetve mikor került leadásra. A kulcsok kulcstartóját a szobaszámokkal el kell látni. Ideiglenes távozás esetén a vendégeknek a kulcsokat a 2. Épület portáján le kell adni. A porta a kulcsokat csak a vendég igazolvány felmutatása ellenében adhatja ki. /4.sz.melléklet/. A kulcsok kiadása előtt a portán a vendégeket azonosítani kell. Ehhez az anyaotthont igénybevevő vendégekről - az ápolási igazgató által jóváhagyott /aláírt/ névjegyzéket kell a portára leadni, amely tartalmazza a vendégek nevét, az elhelyezés időtartamát és a szobaszámot / 5.sz.melléklet /. A névjegyzéken és a vendég igazolványon szereplő adatok összehasonlítása, az adatok egyezősége fennállása esetén kerülhet sor a kulcsok kiadására. 8. Vendégkönyv vezetése Az anyaszállást igénybevevőkről vendégkönyvet kell vezetni /6.sz. melléklet/. A vendégkönyvet a személyi igazolvány, útlevél/tartózkodási engedély alapján kell kitölteni. A vendégkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: A vendég neve, lánykori neve, Születési helye, ideje, Anyja neve, Állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, vagy tartózkodási helye Személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély száma, A beutalás várható és tényleges időtartama, A szoba száma, A térítési díj várható és tényleges összege Az ellátott beteg neve és törzsszáma. A vendégkönyvet a beutalók illetve a beutalást engedélyező egyéb okmányok alapján kell vezetni. A vendégkönyv adatai alapján kell a recepciós ívet kitölteni az anyaotthon igénybevétele jogosságának ellenőrzéséhez. oldal: 8/17

9 9. A vendégek távozása Távozáskor a vendégeknek le kell adniuk a vendég igazolványt és a kulcsokat. Egyben ellenőrizni kell, hogy a szobaleltár hiánytalan-e, és a vendégek a tulajdonukat képező használati tárgyak elviteléről gondoskodtak-e. A vendégek távozása után az új beutaltak fogadásához szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Ezen Anyaotthon működési rendjének hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a i dátummal kiadott azonos című szabályzat. V. HIVATKOZÁSOK VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Anyaotthoni beutaló 2. számú melléklet: Értesítés Anyaotthoni térítési díj befizetéséről 3. számú melléklet: Értesítés Anyaotthoni térítési díj visszatérítésről 4. számú melléklet: Vendégigazolvány 5. számú melléklet: Névjegyzék 6. számú melléklet: Vendégkönyv 7. számú melléklet: Kérelem 8. számú melléklet: Tájékoztató oldal: 9/17

10 1.sz.melléklet MELLÉKLETEK Anyaotthoni beutaló..száma A hozzátartozó igénybevevő neve: A gyermek intézeti ellátott neve: Törzsszáma:. Betegosztály megnevezése:. Az elhelyezés várható időpontja: -tól.-ig éjszaka A beutalt térítési díja: 1. Részleges térítési díjra jogosult: 3.300,- bruttó Ft/éjszaka 2. Teljes térítési díjra jogosult: 6.420,- bruttó Ft/éjszaka 3. Kiemelt térítési díj: 72,- bruttó euró/éjszaka Budapest, 2009 hó nap.. kezelőorvos javaslattevő ápolási igazgató engedélyező ( A megfelelő díjtétel aláhúzandó! ) oldal: 10/17

11 2.sz.melléklet Betegfelvételi iroda Értesítés Anyaotthoni térítési díj befizetéséről Befizető neve: Térítési díj összege:. bruttó Ft/éjszaka Elhelyezés várható időtartama.... Összesen befizetendő:.....bruttó Ft. Kérem a számla elkészítését, és a befizetésé teljesítésének ellenőrzését. Budapest, 2009.hó nap ápolási igazgató Anyaotthoni beutalt nyilatkozata: - alulírott. tudomásul veszem, hogy nem vehető igénybe az E alap terhére: a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve ha a biztosított a fogyatékos személynek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül, valamint abban az esetben ha a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor nem töltötte be a tizennegyedik életévet. - tudomásul veszem, hogy a kiemelt szintű kórtermi elhelyezés az Ebtv. 23 gb) és j) pontja alapján részleges térítési díj mellett vehetem igénybe, mivel ezen szolgáltatás nem képezi részét a biztosítotti jogviszonynak. - tudomásul veszem, hogy az anyaotthoni ellátásra a fenti. Ft összeget, az igénybevétel első napján befizetem. - amennyiben a várható időtartamon túl veszem igénybe a szállást, úgy a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján befizetem. - amennyiben a szállás igénybevételének tényleges időtartama rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözet visszatérítésére vagyok jogosult az eltávozásom napján. - tudomásul veszem, hogy nem jár visszatérítés a beutalás időtartama alatt az anyaotthonban alkalomszerűen el nem töltött éjszakára. - a folyamatosan 20. napot meghaladó beutaláskor a 21. naptól nem kell térítést fizetnem. - az Anyaotthon működési rendjét elolvastam, és a 8.sz. mellékletet átvettem. Budapest, hó.nap beutalt olvasható aláírása oldal: 11/17

12 3.sz.melléklet ÁPOLÁSI IGAZGATÓ Pénzgazdálkodási Osztály részére Helyben Értesítés Anyaotthoni térítési díj visszatérítésről Kérem, hogy./név/ /szig.szám részére..igénybe nem vett éjszakára Ft térítési díjat visszatéríteni szíveskedjenek. Budapest, hó..nap ápolási igazgató oldal: 12/17

13 4.sz.melléklet ANYAOTTHONA VENDÉG-IGAZOLVÁNY Érvényes:..-tól...-ig Név: Szobaszám:. Étkezésre jogosult/nem jogosult.* Jogosultsági napok: Budapest, PH. ápolási igazgató *megfelelő szöveg aláhúzandó, étkezésre jogosultság esetén az étkezési napok bejelölendők! ANYAOTTHONA VENDÉG-IGAZOLVÁNY Érvényes:..-tól...-ig Név: Szobaszám:. Étkezésre jogosult/nem jogosult.* Jogosultsági napok: Budapest, PH. ápolási igazgató *megfelelő szöveg aláhúzandó, étkezésre jogosultság esetén az étkezési napok bejelölendők! oldal: 13/17

14 5.sz.melléklet ANYAOTTHONA Porta részére! N é v j e g y z é k az anyaotthonba beutaltakról..tól.ig N É V Szobaszám Tartózkodás időtartama Budapest,. PH. ápolási igazgató oldal: 14/17

15 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAIINTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG Oldalszám: 14/ 17 Változat: 1 ANYAOTTHON MŰKÖDÉSI RENDJE 6.sz. melléklet ANYAOTTHON VENDÉGKÖNYVE Sorszám Név Leánykori név Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Szem. Ig. Útlevél száma A beutalás időtartama Szoba -szám Térítési díj várh. és tényl. összege Az ellátott beteg Neve és törzs- Száma

16 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 7.sz. melléklet KÉRELEM Méltányossági feltételek miatt, az anyaotthoni ellátás díjának elengedését kérem: A belföldi ápolt hozzátartozójának neve: A belföldi ápolt akinek hozzátartozója neve:. Budapest, 2009.hó.nap.. kérelmező aláírása A méltányossági feltételek leírása ami miatt a térítési díj elengedését javasoljuk: A fenti méltányossági feltételek az Anyaotthon működési szabályzatában szerepelnek. A méltányossági feltételeket ellenőriztük, és javasoljuk az anyaotthoni ellátás díjának elengedését. Budapest, 2009.hó..nap. szociális munkás ápolási igazgató Engedélyezem:.. főigazgató főorvos

17 8.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Az Anyaotthoni elhelyezés térítési díjai: Részleges térítési díj: Teljes térítési díj: Kiemelt térítési díj: 3.300,- bruttó Ft/éjszaka 6.420,- bruttó Ft/éjszaka 72,- bruttó euró/éjszaka Érvényes: június 1-től Az - szabályozza az anyaotthoni beutalás lehetőségét és módját - az anyaotthon igénybevételekor alkalmazható díjtételeket, a befizetések időpontját és módját - térítési díjak megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásokat - a méltányossági feltételeket - minden, az anyaotthon rendelkezésre bocsátásával és igénybevételével kapcsolatos ügyrendi előírást Kérjük az anyaotthoni elhelyezést igénylő hozzátartozót, gondosan tanulmányozza a mellékelten kifüggesztett fenti- szabályzatot. Budapest, június 1... ápolási igazgató A dokumentum kódja: GSZ-Pénzg,05,2 Érvénybelépés időpontja: oldal: 16/17 Változat száma: 1

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. Tel: +36 1 235-6557; Fax: +36 1 266-4621 TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette:...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház-rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u.4-6. honlap: www.pantaleon.hu Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a térítési díj ellenében igényben vehető

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben