GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. Anyaotthon működési rendje"

Átírás

1 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat Pénzgazdálkodási Osztály Készítette Dobosné Keresztényi Ágnes pénzgazdálkodási osztályvezető Ellenőrizte.. Pethőné Tarnai Erzsébet főigazgató gazdasági helyettese A dokumentáció kódja: GSZ-Pénzg,05,3 Oldalak száma: 17 Mellékletek száma: 8 Érvénybelépés időpontja: Jóváhagyta Dr Ofner Péter főigazgató főorvos MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Változat száma Módosított oldalszám Módosította Aláírás/dátum Jóváhagyta Aláírás/dátum Kibocsátás időpontja Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási lista tartalmazza sorszám szerint.

2 GAZDASÁGI SZABÁLYZAT... 1 ANYAOTTHON MŰKÖDÉSI RENDJE... 1 PÉNZGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY... 1 I. BEVEZETÉS... 3 II. SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 3 III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜGYREND CÉLJA, AZ ÜGYREND TARTALMAZZA:... 3 IV. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA AZ ANYAOTTHON SZAKMAI FELÜGYELETE AZ ANYAOTTHON FELSZERELTSÉGE AZ ANYAOTTHONBA TÖRTÉNŐ BEUTALÁS FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK RÉSZLEGES TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT TELJES TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT KIEMELT DÍJ A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE ELENGEDÉSÉNEK LEHETSÉGES ESETEI A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA AZ ANYAOTTHONBAN ELHELYEZETT HOZZÁTARTOZÓK ÉS VENDÉGEK ÉTKEZTETÉSE A VENDÉGEK KULCSOKKAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA VENDÉGKÖNYV VEZETÉSE A VENDÉGEK TÁVOZÁSA... 9 V. HIVATKOZÁSOK... 9 VI. MELLÉKLETEK... 9 MELLÉKLETEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. oldal: 2/17

3 I. BEVEZETÉS A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet anyaotthonának működési rendjét a következők szerint határozom meg. II. SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ügyrend célja, hogy meghatározza az anyaotthon működési rendjét, az egyes munkafolyamatok lebonyolításának módját. 2. Az ügyrend tartalmazza: az egyes szervezeti egységek feladatait, az anyaotthon működtetése során elvégzendő feladatokat meghatározza az ellenőrzés főbb területeit. IV. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 1. Az anyaotthon szakmai felügyelete Az Anyaotthon működtetése az ápolási igazgató hatásköre. Az ápolási igazgató hatáskörében irányítja, meghatározza és ellenőrzi az anyaotthon működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében: Megszervezi a beutaltak fogadásának és távozásának körülményeit, Biztosítja az anyaotthon rendjének fenntartását, A vendégek részére meghatározza a házirendet, és gondoskodik azok kifüggesztéséről, Ellenőrzi a kulcsok biztonságos kezelését, Megszervezi a vendégforgalomhoz kapcsolódó különféle nyilvántartások vezetését, Szervezi a férőhely kapacitás zavartalan kihasználását, Szervezi a várólistás vendégek behívását, Szervezi a térítési díj befizetések előkészítését, Igazolja a szállásdíjak befizetésének jogosságát, A vagyonvédelem érdekében gondoskodik a szobaleltárak elkészíttetéséről és a helyiségekben történő kifüggesztéséről, oldal: 3/17

4 Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén megfelelő intézkedéseket kezdeményez, Meghatározza az anyaotthon zökkenőmentes működtetésével kapcsolatos különféle munkafolyamatok sorrendjét, és azt személyre szólóan kidolgozza, Gondoskodik a működéshez szükséges anyagokról és karbantartásokról /takarítószerek, tiszta ágyhuzatok, stb./ 2. Az anyaotthon felszereltsége A Gyermek Szívközpont földszintjén helyezkedik el az Anyaotthon. 2 db 3 ágyas szoba, fürdőszobával 2 db 2 ágyas - pótágyazható szoba, fürdőszobával központi konyha étkező: mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel házi telefonvonal 3. Az anyaotthont igénybe vehetők köre Az Anyaotthont igénybe veheti: A 18. életévét be nem töltött ellátott beteg hozzátartozója /egy fő/ Az intézet vendége 4. Az anyaotthonba történő beutalás Az anyaotthon csak beutalóval vehető igénybe. Az Anyaotthonba történő beutalást az 1.sz. mellékletnek megfelelő Anyaotthoni beutaló c. nyomtatványon kell kezdeményezni. Az anyaotthoni beutaló tartalmazza: Az anya /apa/ hozzátartozója nevét Az ellátott gyermek nevét Az anyaotthoni felvétel kezelő orvos általi indokolását, amely lehet: o anyatejes táplálás o gyermek gondozása o egyéb ok, amelyet a kezelő orvos megjelöl a beutalás várható időtartamát oldal: 4/17

5 a kezelőorvos aláírását a betegosztály megnevezését Az elhelyezést az ellátott beteg közeli hozzátartozója esetében a férőhely-kihasználtság figyelembevételével - az ápolási igazgató engedélyezi. Az Anyaotthonban - lekötetlen férőhely-kapacitás esetén - átmenetileg az Intézet vendégei is elhelyezhetők az Ápolási igazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján, a Főigazgató vagy a Gazdasági Főigazgató-helyettes engedélyével. Férőhely-kapacitás hiánya esetén a beutalásra javasolt hozzátartozók, és a beutalást igénylő vendégek várólistára kerülnek. A várólistások az átmeneti elhelyezést értesítés alapján meghatározott időponttól vehetik igénybe. Az anyaotthoni beutalót igénylők közül ideértve a várólistás igénylőket is az elhelyezés tekintetében prioritást élveznek azok a hozzátartozók, akiknek beutalását a kezelőorvos javasolja. Az igénylések minősítése a fontossági sorrend figyelembevételével - az ápolási igazgató hatásköre. 5. Fizetendő térítési díjak A díjakat az Ebtv. 23. j) pontja alapján állapítottuk meg. 5.1.Részleges térítési díj fizetésére kötelezett Az intézetben ápolt fogyatékos biztosított beteg belföldi állampolgár hozzátartozója, Az intézetben ápolt fogyatékos beteg külföldi állampolgár hozzátartozója abban az esetben, ha nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alá tartozik, és egyébként a betegellátást az OEP az uniós szabályok szerint finanszírozza. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a tizennegyedik életévét be nem töltött belföldi biztosított hozzátartozója. A részleges térítési díj összege: Ft + áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) 5.2.Teljes térítési díj fizetésére kötelezett Az intézetben ápolt belföldi beteg hozzátartozója, abban az esetben amikor az ellátás igénybevételének megkezdésekor a tizennegyedik életévét betöltötte a biztosított. oldal: 5/17

6 Az intézményben ápolt külföldi beteg hozzátartozója abban az esetben, ha nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alá tartozik, és egyébként a betegellátást az OEP az uniós szabályok szerint finanszírozza. Vendég A teljes térítési díj összege: Ft +áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) 5.3.Kiemelt díj Az intézetben ápolt, külföldi állampolgár hozzátartozója, ahol a betegellátást az OEP nem finanszírozza. Kiemelt díj összege: 60 euró + Áfa /éjszaka. ( áfa július 1-től 25 %!) E befolyt bevételből az intézeti költségek fedezetére 7.200,- Ft/éjszaka működési költség szolgál, a fennmaradó befolyt összeget a Pénzgazdálkodási osztály elkülönítetten kezeli, Dr. Szatmári András főigazgató szakmai helyettese rendelkezik a felhasználás módjáról A térítési díj megfizetése elengedésének lehetséges esetei Kivételes méltánylást igénylő esetekben írásbeli kérelem alapján a térítési díj alól mentesülhet azon belföldi hozzátartozó, aki a lakóhelyileg illetékes önkormányzat által is igazoltan: A szülő (eltartó) Rendszeres szociális segélyben részesülnek Nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban (rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék ) Rokkantsági nyugdíjban amennyiben a nyugdíj összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 2009-ben ez az összeg Ft A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 2009-ben ez az összeg Ft A szoptatós édesanyák belföldi ápolt esetében A 20 napon túl ápolt belföldi beteg hozzátartozója a 21. naptól kezdődően. Az írásbeli kérelemben meghatározott méltányossági feltételeket a kórházi szociális munkás ellenőrzi, az Ápolási igazgató terjeszti fel a Főigazgatóhoz a térítési díj elengedésére. A térítési díjak elengedését fenti okok miatt a Főigazgató engedélyezheti. oldal: 6/17

7 5.5. A térítési díj megfizetésének határideje A részleges, a teljes és a kiemelt térítési díjat előre kell az intézet házipénztárába befizetni: Az anyaotthoni beutalón megjelölt időtartamra és összegben Vendég esetében az általa igényelt időtartamra és összegben A térítési díjat az anyaotthoni ellátás első napján kell előre befizetni Amennyiben az anyaotthoni beutalón megjelölt várható időtartamon túl történik az igénybevétel, a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján kell fizetni. Amennyiben a szállás igénybevételének tényleges időtartama rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözetet vissza kell téríteni a befizetőnek az igénybevétel utolsó napján Az anyaotthoni beutalás időtartama alatt alkalomszerűen el nem töltött éjszakák miatt visszatérítés nem jár. Amennyiben a belföldi hozzátartozó 20 napon túl tartózkodik az anyaszálláson folyamatosan, a 21. naptól kezdődően nem kell térítési díjat fizetnie A térítési díj megfizetésének módja A térítési díjat a Betegfelvételi iroda által kiállított 2. számú melléklettel az Intézet Házipénztárába kell befizetni. Az anyaotthoni beutalón feltüntetett díj teljes összegét az elhelyezés első napján kell befizetni. Amennyiben várható időtartamon túl veszi igénybe a beutalt az anyaotthoni elhelyezést, úgy a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján kell befizetnie. Amennyiben az anyaotthon igénybevétele rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözetet vissza kell téríteni az igénybevevő részére az eltávozás napján. A folyamatosan 20. napot meghaladó beutaláskor a 21. naptól nem kell térítést fizetni a belföldi beteg hozzátartozójának. A befizetés történhet készpénzben bankkártyával és önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyező pénztár által kibocsátott pénztári kártyával. A befizetés pénzneme hivatalos fizetőeszközünk: a Forint. A befizetésekről, átutalásokról, pótbefizetésekről és visszafizetésekről hivatalos pénztári számlabizonylatot készít a Házipénztár, amelyek 1 példányát az anyaotthont igénybevevő részére átadja. 6. Az anyaotthonban elhelyezett hozzátartozók és vendégek étkeztetése A részleges, teljes és kiemelt térítési díjat fizető hozzátartozók és vendégek igény szerint teljes ellátásban /reggeli, ebéd, vacsora/ részesülhetnek. Az étkezés igénybevételének jogosultságát az ápolási igazgató igazolja a vendég igazolványon. /4.sz.melléklet/ Amennyiben a vendég nem veszi igénybe az intézeti étkeztetést, ez nem jelentheti a térítési díj csökkentését. oldal: 7/17

8 7. A vendégek kulcsokkal történő ellátása A vendégeket a kötetlen közlekedés, és a személyes tulajdon védelme érdekében - szobakulccsal és az anyaotthont lezáró keresztajtó kulcsával is el kell látni. A szobakulcsok tartalék példánya az ápolási igazgató által meghatározott helyen tárolandó. A szobakulcsok tartalék példánya használandó a helyiségek takarításához és egyéb szükség szerinti zavarelhárításhoz. A kulcsokról kulcsátadó könyvet kell vezetni, amelyből kitűnik, hogy kinek, milyen célból került átadásra a kulcs, illetve mikor került leadásra. A kulcsok kulcstartóját a szobaszámokkal el kell látni. Ideiglenes távozás esetén a vendégeknek a kulcsokat a 2. Épület portáján le kell adni. A porta a kulcsokat csak a vendég igazolvány felmutatása ellenében adhatja ki. /4.sz.melléklet/. A kulcsok kiadása előtt a portán a vendégeket azonosítani kell. Ehhez az anyaotthont igénybevevő vendégekről - az ápolási igazgató által jóváhagyott /aláírt/ névjegyzéket kell a portára leadni, amely tartalmazza a vendégek nevét, az elhelyezés időtartamát és a szobaszámot / 5.sz.melléklet /. A névjegyzéken és a vendég igazolványon szereplő adatok összehasonlítása, az adatok egyezősége fennállása esetén kerülhet sor a kulcsok kiadására. 8. Vendégkönyv vezetése Az anyaszállást igénybevevőkről vendégkönyvet kell vezetni /6.sz. melléklet/. A vendégkönyvet a személyi igazolvány, útlevél/tartózkodási engedély alapján kell kitölteni. A vendégkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: A vendég neve, lánykori neve, Születési helye, ideje, Anyja neve, Állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, vagy tartózkodási helye Személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély száma, A beutalás várható és tényleges időtartama, A szoba száma, A térítési díj várható és tényleges összege Az ellátott beteg neve és törzsszáma. A vendégkönyvet a beutalók illetve a beutalást engedélyező egyéb okmányok alapján kell vezetni. A vendégkönyv adatai alapján kell a recepciós ívet kitölteni az anyaotthon igénybevétele jogosságának ellenőrzéséhez. oldal: 8/17

9 9. A vendégek távozása Távozáskor a vendégeknek le kell adniuk a vendég igazolványt és a kulcsokat. Egyben ellenőrizni kell, hogy a szobaleltár hiánytalan-e, és a vendégek a tulajdonukat képező használati tárgyak elviteléről gondoskodtak-e. A vendégek távozása után az új beutaltak fogadásához szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Ezen Anyaotthon működési rendjének hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a i dátummal kiadott azonos című szabályzat. V. HIVATKOZÁSOK VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Anyaotthoni beutaló 2. számú melléklet: Értesítés Anyaotthoni térítési díj befizetéséről 3. számú melléklet: Értesítés Anyaotthoni térítési díj visszatérítésről 4. számú melléklet: Vendégigazolvány 5. számú melléklet: Névjegyzék 6. számú melléklet: Vendégkönyv 7. számú melléklet: Kérelem 8. számú melléklet: Tájékoztató oldal: 9/17

10 1.sz.melléklet MELLÉKLETEK Anyaotthoni beutaló..száma A hozzátartozó igénybevevő neve: A gyermek intézeti ellátott neve: Törzsszáma:. Betegosztály megnevezése:. Az elhelyezés várható időpontja: -tól.-ig éjszaka A beutalt térítési díja: 1. Részleges térítési díjra jogosult: 3.300,- bruttó Ft/éjszaka 2. Teljes térítési díjra jogosult: 6.420,- bruttó Ft/éjszaka 3. Kiemelt térítési díj: 72,- bruttó euró/éjszaka Budapest, 2009 hó nap.. kezelőorvos javaslattevő ápolási igazgató engedélyező ( A megfelelő díjtétel aláhúzandó! ) oldal: 10/17

11 2.sz.melléklet Betegfelvételi iroda Értesítés Anyaotthoni térítési díj befizetéséről Befizető neve: Térítési díj összege:. bruttó Ft/éjszaka Elhelyezés várható időtartama.... Összesen befizetendő:.....bruttó Ft. Kérem a számla elkészítését, és a befizetésé teljesítésének ellenőrzését. Budapest, 2009.hó nap ápolási igazgató Anyaotthoni beutalt nyilatkozata: - alulírott. tudomásul veszem, hogy nem vehető igénybe az E alap terhére: a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve ha a biztosított a fogyatékos személynek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül, valamint abban az esetben ha a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor nem töltötte be a tizennegyedik életévet. - tudomásul veszem, hogy a kiemelt szintű kórtermi elhelyezés az Ebtv. 23 gb) és j) pontja alapján részleges térítési díj mellett vehetem igénybe, mivel ezen szolgáltatás nem képezi részét a biztosítotti jogviszonynak. - tudomásul veszem, hogy az anyaotthoni ellátásra a fenti. Ft összeget, az igénybevétel első napján befizetem. - amennyiben a várható időtartamon túl veszem igénybe a szállást, úgy a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján befizetem. - amennyiben a szállás igénybevételének tényleges időtartama rövidebb lesz a befizetett időtartamtól a különbözet visszatérítésére vagyok jogosult az eltávozásom napján. - tudomásul veszem, hogy nem jár visszatérítés a beutalás időtartama alatt az anyaotthonban alkalomszerűen el nem töltött éjszakára. - a folyamatosan 20. napot meghaladó beutaláskor a 21. naptól nem kell térítést fizetnem. - az Anyaotthon működési rendjét elolvastam, és a 8.sz. mellékletet átvettem. Budapest, hó.nap beutalt olvasható aláírása oldal: 11/17

12 3.sz.melléklet ÁPOLÁSI IGAZGATÓ Pénzgazdálkodási Osztály részére Helyben Értesítés Anyaotthoni térítési díj visszatérítésről Kérem, hogy./név/ /szig.szám részére..igénybe nem vett éjszakára Ft térítési díjat visszatéríteni szíveskedjenek. Budapest, hó..nap ápolási igazgató oldal: 12/17

13 4.sz.melléklet ANYAOTTHONA VENDÉG-IGAZOLVÁNY Érvényes:..-tól...-ig Név: Szobaszám:. Étkezésre jogosult/nem jogosult.* Jogosultsági napok: Budapest, PH. ápolási igazgató *megfelelő szöveg aláhúzandó, étkezésre jogosultság esetén az étkezési napok bejelölendők! ANYAOTTHONA VENDÉG-IGAZOLVÁNY Érvényes:..-tól...-ig Név: Szobaszám:. Étkezésre jogosult/nem jogosult.* Jogosultsági napok: Budapest, PH. ápolási igazgató *megfelelő szöveg aláhúzandó, étkezésre jogosultság esetén az étkezési napok bejelölendők! oldal: 13/17

14 5.sz.melléklet ANYAOTTHONA Porta részére! N é v j e g y z é k az anyaotthonba beutaltakról..tól.ig N É V Szobaszám Tartózkodás időtartama Budapest,. PH. ápolási igazgató oldal: 14/17

15 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAIINTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG Oldalszám: 14/ 17 Változat: 1 ANYAOTTHON MŰKÖDÉSI RENDJE 6.sz. melléklet ANYAOTTHON VENDÉGKÖNYVE Sorszám Név Leánykori név Születési hely, idő Anyja neve Állandó lakcíme Szem. Ig. Útlevél száma A beutalás időtartama Szoba -szám Térítési díj várh. és tényl. összege Az ellátott beteg Neve és törzs- Száma

16 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET 7.sz. melléklet KÉRELEM Méltányossági feltételek miatt, az anyaotthoni ellátás díjának elengedését kérem: A belföldi ápolt hozzátartozójának neve: A belföldi ápolt akinek hozzátartozója neve:. Budapest, 2009.hó.nap.. kérelmező aláírása A méltányossági feltételek leírása ami miatt a térítési díj elengedését javasoljuk: A fenti méltányossági feltételek az Anyaotthon működési szabályzatában szerepelnek. A méltányossági feltételeket ellenőriztük, és javasoljuk az anyaotthoni ellátás díjának elengedését. Budapest, 2009.hó..nap. szociális munkás ápolási igazgató Engedélyezem:.. főigazgató főorvos

17 8.sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ Az Anyaotthoni elhelyezés térítési díjai: Részleges térítési díj: Teljes térítési díj: Kiemelt térítési díj: 3.300,- bruttó Ft/éjszaka 6.420,- bruttó Ft/éjszaka 72,- bruttó euró/éjszaka Érvényes: június 1-től Az - szabályozza az anyaotthoni beutalás lehetőségét és módját - az anyaotthon igénybevételekor alkalmazható díjtételeket, a befizetések időpontját és módját - térítési díjak megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásokat - a méltányossági feltételeket - minden, az anyaotthon rendelkezésre bocsátásával és igénybevételével kapcsolatos ügyrendi előírást Kérjük az anyaotthoni elhelyezést igénylő hozzátartozót, gondosan tanulmányozza a mellékelten kifüggesztett fenti- szabályzatot. Budapest, június 1... ápolási igazgató A dokumentum kódja: GSZ-Pénzg,05,2 Érvénybelépés időpontja: oldal: 16/17 Változat száma: 1

Gazdasági Szabályzat

Gazdasági Szabályzat GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat A kiemelt igény szintű Pénzgazdálkodási osztály Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Pethőné Tarnai Erzsébet gazdasági igazgató Dr. Keszthelyi

Részletesebben

Anyaotthon működési rendje

Anyaotthon működési rendje GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gazdasági Szabályzat Ápolási Igazgatóság Készítette 2014.06.01 Ellenőrizte Jóváhagyta Minőségügyi szempontból ellenőrizte Schilling Magdolna ápolási igazgató

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012.(... ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) rendelet

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

A KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEINEK HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

A KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEINEK HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 2. melléklet A KOLLÉGIUM SZABAD FÉRŐHELYEINEK HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2016.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben