Aktuális befektetési ajánlataink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális befektetési ajánlataink"

Átírás

1 Aktuális befektetési ajánlataink adókímélô megoldásokkal Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma - Mont Blanc Alap Reálszisztéma Marco Polo Alap Reálszisztéma Alapok jellemzôi Reálszisztéma Tartós Befektetési Számla Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program Belföldi részvények és portfoliókezelés Külföldi részvények Reálszisztéma Nyugdíj-elôtakarékossági Számla Magyar Állampapírok 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal A jelen kiadványban foglaltak változásának jogát a Reálszisztéma Zrt. fenntartja

2 Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Filozófiánk, hogy Ügyfeleinknek magas színvonalon nyújtsuk mindazt, amit megígértünk: pontos és gyors kiszolgálást, szakértelmet és udvariasságot, azaz kiváló minôségû szolgáltatást kölcsönösen elônyös áron. Kruchióné Marsi Piroska elsô ügyvezetô Befektetési szolgáltatások terén 1994 óta fordulhat Társaságunkhoz bizalommal. A brókercég tagja a 24 éves Reálszisztéma Csoportnak, mely Magyarország egyik legsikeresebb hazai tulajdonú vállalatcsoportja. Biztos pont a nyugtalan világban. Az ember szeret tartozni valahová. Szereti biztonságban érezni magát. Szeretné azt is, ha javairól és azok biztonságáról valaki olyan gondoskodna, akiben kételyek nélkül megbízik. Mi ezt az örök emberi igényt igyekszünk kielégíteni. Üzletfilozófiánk alapja a minôség és a szakértelem. Szolgáltatásaink felölelik a teljes befektetési palettát, legyen szó akár állampapírról, hazai vagy külföldi részvényrôl, határidôs vagy devizaügyletrôl, vállalati kötvényrôl vagy befektetési jegyrôl. Üzletkötôink, tanácsadóink és elemzôink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a hazai és a nemzetközi tôkepiacokról. Most és itt A naprakészség nemcsak a rövid távú befektetések esetében fontos. Társaságunknál a hosszú távra megtakarítani szándékozók keretjellegû megbízást adhatnak Reálszisztéma értékpapírok vásárlására a Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program keretében, amely adómegtakarítással is kombinálható. A következô oldalakon bemutatjuk azon fontosabb termékeinket, amelyek a külföldi részvények kivételével Tartós Befektetési Számlán adómentessé tehetôk. Figyelmébe ajánljuk továbbá kapcsolódó szolgáltatásainkat, többek között a befektetési tanácsadást és portfoliókezelést. 2 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP

3 Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Mi az elvárása azon ügyfeleinknek, akik szeretnék pénzüket jó helyen tudni, tisztes hozamot elérni de kimagasló kockázatot nem szeretnének vállalni? Magas hozam elfogadható kockázat A feloldhatatlan ellentmondásra egy megoldás létezik, többféle vállalati, állam- és nemzetközi kötvény vásárlása: a vállalati kötvények által nyújtott magas hozam begyûjtése valamint a sokféleség révén a kockázatok mérséklése. A Reálszisztéma csoport által életre hívott Mont Blanc Alap ezen befektetôi igények kielégítésére jött létre. Az Alap mérete lehetôvé teszi olyan devizában kibocsátott banki kötvények vásárlását, melyek hozama a piaci kamatokat jelentôsen meghaladja, viszont csak nagyösszegû megtakarítás felett érhetôk el. A Mont Blanc Alap befektetési jegyének megvásárlásával viszont Ön is részesedhet a forintban, euróban, dollárban, stb. kibocsátott magyar, illetve nemzetközi banki, állam- és vállalati kötvények magas hozamából. Az Alap eszközeit elsôsorban feltörekvô piaci állampapírokba és vállalati kötvényekbe fekteti, de kockázat mérséklés céljából szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Forintban kibocsátott magyar állampapírokat fôképpen likviditáskezelési céllal tart az Alap a portfoliójában. A középtávon megcélzott magas hozam elérése céljából az értékpapír állomány elemei között jelentôs súllyal szerepelhetnek a nemzetközi pénzügyi intézmények és jó hitelminôsítésû vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a hatékony portfólió kialakítása céljából, egyedi részvények vagy részvénykosarak (ETF) is. Továbbá az Alapban várhatóan számottevô szerepet foglalnak majd el a jó hitelminôsítésû hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók devizában denominált közép és hosszú távú kötvényei (jelzáloglevelei). A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap a legalább három évre tervezô befektetôknek ajánlott, mivel a befektetések öszszetétele (befektetési politika) miatt valószínûleg középtávon (3-5 év) tud a befektetési jegyek tulajdonosainak magasabb hozamot biztosítni. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a www. realszisztema.hu, a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. nem vállalnak felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. 3

4 Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap* NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP A Reálszisztéma - Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap befektetési politikája kialakításánál azokat a globális makrogazdasági tendenciákat veszi figyelembe, amelyek feltehetôen az elkövetkezô 3 5 év során legnagyobb hatást gyakorolják majd a befektetésekre. Az Alap az alábbi globális makrogazdasági problémákat figyelembe véve építi fel portfolióját: 1) Halmozódó amerikai adósság 2) Rohamosan növekvô globális pénzkínálat 3) Várható olajhiány 4) Kimerülô ipari ásványok és nyersanyagok. Ezen trendek bekövetkezése miatt arra számítunk, hogy az elkövetkezô 3-5 év folyamán rohamosan felgyorsul az infláció, és a fenti tényezôk inflációs hatása a legtöbb befektetés nyereségét lenullázza. Néhány részvény szektor értéke azonban épp az infláció miatt várhatóan jelentôsen emelkedik majd. Az Alap tôkéjét jórészt ilyen részvényekbe fekteti be, hogy ezáltal a kockázatmenteset meghaladó hozamot biztosítson Befektetôinek. Visszafordíthatatlan folyamatok miatt öregedô populáció, az ipar kitelepítése, a fogyó olajkészletek a fejlett országokban hosszú-távon is a gazdasági növekedés lassulása várható. Ezért a kormányok továbbra is csak a hitel további növelésével, vagyis növekvô pénznyomtatással képesek gazdaságukat élénkíteni. Csak 2008 óta több mint 500-szor csökkentették a kamatot világszerte, vagyis a korábban kivételesnek számító intézkedések szokásossá váltak. A rendkívül magas globális adósságszint miatt a kamatszinteknek nullához közel kell maradniuk, ami negatív valódi kamatot jelent. Vagyis minden politikai fogadkozás ellenére a pénznyomtatást nem lehet abbahagyni, mert az súlyos recessziót váltana ki. Ezért soha nem volt nagyobb szükség pénzügyi biztonságra, mint ma. Erre évezredek óta az arany a legbiztosabb eszköz. Ez a globális pénzügyi politika szilárd alapot biztosít az aranyár elôbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkezô növekedéséhez (a fizikai arany ára, szemben a papír arany árával**, már most is emelkedik). A világszerte növekvô infláció miatt ugyanis várható, hogy a több mint 200 billió dollárra becsült globális befektetéseknek ma még csak 0,5%-át kitevô aranybefektetések aránya növekedni fog. Mindezen folyamatok tartósan és jelentôsen fogják az arany árát növelni. Ennek a várakozásnak látszólag ellentmond, hogy az arany ára szeptember óta esik. Ráadásul egyes szakértôk véleménye szerint is véget ért az arany szárnyalása. Álláspontunk szerint viszont az arany továbbra is biztos befektetés. Ebbôl a szempontból különösen tanulságos az 1980-as évekre visszatekinteni, mert az arany mai viselkedése nagyon hasonló az utolsó nagy aranyszárnyalást megelôzô 1974 és 1976 közötti idôszakhoz, amikor az arany ára csaknem 50%-ot zuhant, mielôtt 1981-ben +800%-os emelkedéssel rekord magasságot ért el. Ma is egy a 80-as évekhez hasonló folyamatnak vagyunk tanúi. Amikor a piac ezt felismeri, az arany és ezüstrészvények jelentôs árfolyam emelkedése következhet majd be. Ezért a Reálszisztéma- Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap világszerte ígéretes arany és ezüst részvényeket keres, hogy az elkövetkezô néhány évben jelentôs hozamnövekedést érhessen el befektetôi számára. Ezekkel a vállalatokkal mi személyesen is tartjuk a kapcsolatot, hogy vezetôikkel közvetlenül tárgyalhassunk, és így saját szemünkkel gyôzôdjünk meg a vállalatok valós képességeirôl. (*) Az alap elôzô neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap, Hatályos tól (**) Fontos különbséget tenni az aranyár és az arany fém ára között. Míg az elôbbi egy tôzsdei spekulációs ár, az utóbbi, amit fizetnünk kell, ha arany fémet vásárolunk, és ennek ára a valódi kereslet/kínálat függvénye képen alakul. A fent kiszámított hozamok a kamatadó, a visszaváltási jutalék és a számlavezetési költségek levonása elôtt értendôk. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövôbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. 4 A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. nem vállal felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A jelen Portfólió jelentést a REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: ÁPTF /94.) jelentette meg. A befektetési jegyek vezetô forgalmazója az REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. (tev.eng.sz PSZÁF III/73.008/1998), a Budapesti Értéktôzsde tagja.

5 AZ ALAPOK JELLEMZÔI* NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Alap neve Reálszisztéma - Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap Reálszisztéma - Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Alap besorolása Alapkezelô Letétkezelô Fôforgalmazó Devizanem Befektetési jegy alapcímlete Nyílt végû, nyilvános alap Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt Budapest, Kossuth Lajos u. 4. MKB BANK Zrt Budapest, Váci u. 38. Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt Budapest, Kossuth Lajos u. 4. HUF és EUR 1 Ft és 1 EUR Benchmark (referencia index) RMAX Index** 40% S&P Eurozone Gov. Bond Index (1-3 év) 30% MAX Index 30% S&P/BGCantor U.S. Treasury Bond Index (1-3 év) Optimális befektetési idôtáv 5 év 3-5 év Fôbb makrogazdasági befektetési irányok Eladási jutalék infláció, nyersanyaghiány, energiaválság, feltörekvô piacok tartós növekedése, élelmiszeripari beruházások hazai és nemzetközi, elsôsorban feltörekvô régiók vállalati és államkötvénypiaci befektetések Eladási árfolyamérték maximum 5%-a Visszavásárlási jutalék 1 éven belül: 5% 1 év és 2 év között: 3% 2 év és 3 év között: 1% 3 éven túl: nem kerül felszámításra 1 éven belül: 1% PSZÁF engedély száma, kelte EN-III/ÉA-10/2010; január 19. H-KE-III-82/2013; február 25. Bankszámlaszám HU HUF HU EUR * Az alapok rövidített tájékoztatói letölthetôk a honlapról. ** Hatályos: Ezelôtt: RMAX +2% Fôforgalmazó Központi telefon: Budapest V. Városház u Kossuth Lajos u Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövôbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: /94.) és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. (tev.eng. sz.:73.008/1998.) nem vállalnak felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. 5

6 Tartós Befektetési Számla! Adómentes befektetés? Mi is az a Tartós Befektetési Számla? A Tartós Befektetési Számlaszerzôdés (TBSZ) a magánszemély Befektetô által pénzösszeg hosszú távú lekötésére befektetési szolgáltatóval, illetve hitelintézettel kötött külön megállapodás, amelynek célja, hogy a felek a lekötési hozam tekintetében kedvezô adózási szabályokat alkalmazzanak. A tartós befektetési számlához kapcsolódó alapfogalmak: Gyûjtôév: a Tartós Befektetési Szerzôdés megkötésének naptári éve Lekötött pénzösszeg: a gyûjtôévben egy összegben vagy részletekben történt befizetések összege Lekötési idôszak: a befizetés naptári évét követô legalább három naptári év (a továbbiakban: hároméves lekötési idôszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári év (a továbbiakban: kétéves lekötési idôszak, a három- és kétéves idôszak együtt: ötéves lekötési idôszak) Lekötési hozam: Befektetôt a lekötés megszûnésekor, megszakításakor megilletô bevételnek a lekötött pénzösszeget meghaladó része Milyen adókedvezmények érhetôk el? Már a 3 éves lekötés lejárta esetén is jelentôs az adókedvezmény, hiszen a Tartós Befektetési Számlán kezelt megtakarítások hozama utáni adó 16 %-ról 10%-ra csökken, és nem kell a július 31. után képzôdô kamatjövedelmekre egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni. A nyitás évét követô 5. év elteltével a Befektetô adómentesen juthat hozzá megtakarításához. Pl. a 2013-as gyûjtôévben elhelyezett összeg leteltével, azaz utolsó munkanapját követôen vehetô fel adómentesen. Mi a feltétele a kedvezô adózásnak? Tartós Befektetési Számlaszerzôdés megkötése és azon kezdô megtakarításként legalább Ft elhelyezése. A kedvezô adózás további feltétele a befizetett pénzeszközök 3 vagy 5 évre történô lekötése és a lekötési periódusok lejártának kivárása. Az adókedvezményt vagy a teljes adómentességet a Befektetô elveszíti, ha a lekötési idôszakot megszakítja. A lekötés 3 éven belüli megszakítása esetén a normatív 16 %-os adót, míg 3 év utáni megszakítás esetén a kedvezményes 10 %-os adót kell megfizetni a lekötési hozam után. Kell-e egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni a TBSZ után? A augusztus 1-jét megelôzôen megkötött TBSZ szerzôdések lekötési hozama után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. A augusztus 1-jét követôen kötött TBSZ szerzôdések megállapított lekötési hozama után kizárólag akkor kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési idôszak utolsó napját megelôzôen sor kerül. Ki köthet Tartós Befektetési Számlaszerzôdést és milyen gyakorisággal? Minden magyar adórezidens magánszemély évente egy számlát nyithat Társaságunknál, azaz akár minden évben egy új számla nyitható. Mikor és mennyit lehet befizetni a számlára? Egy adott Tartós Befektetési Számlára csak a nyitás naptári évében lehet befizetni (gyûjtôév). Ez alatt az idôszak alatt bármikor lehet befizetéseket teljesíteni és bármekkora összegben azzal, hogy az elsô befizetés legkisebb összege forint. Bármilyen deviza, valuta elhelyezhetô a számlán. Mibe lehet fektetni? január 1-jétôl nemcsak forintban, hanem bármely devizában denominált pénzügyi eszköz elhelyezhetô a számlán (részvény, kötvény, befektetési jegy, árupiaci termék és ezek származtatott termékei) január 1-jétôl zártkörben kibocsátott értékpapír nem helyezhetô a számlára. A TBSZ futamideje alatt a számlán lévô eszközök szabadon értékesíthetôk, a portfolió összetétele a Befektetô döntése szerint bármikor átrendezhetô. Milyen adóbevallási kötelezettsége keletkezik a Befektetônek? A TBSZ-n keletkezett jövedelmet a magánszemély Befektetônek nem kell bevallania, ha az adó nulla %. Amennyiben a lekötési idôszak megszakításra kerül, úgy a Befektetônek adó megállapítási kötelezettsége keletkezik. Ekkor a Társaságunk által a tárgyévet követô év február 15-ig megküldött adóigazolás alapján a jövedelmet terhelô adókat a Befektetô állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A számlán lévô megtakarítás örökölhetô? Igen, a Tartós Befektetési Számlán lévô teljes állományra az általános illetékkötelezettségen kívül további adófizetés nem keletkezik, azaz adómentesen kerülhet az örökös számlájára átvezetésre - az illetékszabályok figyelembe vételével. 6 Jelen tájékoztató anyag nem minôsül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak, továbbá adótanácsadásnak. A jelen tájékoztatás a kiadásakor (2013.szeptember) hatályos jogszabályokat veszi figyelembe. A Tartós Befektetési Számlára vonatkozó szabályok (így különösen az adójogszabályok, illetve azok értelmezései) változhatnak, amelybôl eredô következményekért a Reálszisztéma Zrt. nem felelôs. Ezért a megfelelô befektetési döntései meghozatala elôtt kérjük, részletesen tanulmányozza át a Tartós Befektetési Számlára és az azon elhelyezett befektetések adózására vonatkozó elôírásokat, valamint a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatát, hirdetményeit és a vonatkozó szerzôdéseit. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem teljes körûek és a Reálszisztéma Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

7 Sok kicsi sokra megy Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program Milyen célt szolgál a Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program? A Program segítségével egy olyan kényelmes megtakarítási formát teszünk elérhetôvé ügyfeleinknek, amellyel befektetési céljaikat rugalmasan kialakított és egyénre szabott feltételek mellett érhetik el. A program révén rendszeresen, akár havi gyakorisággal tudnak megtakarítani kisebb összegeket, külön ügyintézés nélkül. Milyen befektetést javasolunk a program keretében? Elsôsorban a folyamatos kibocsátású Reálszisztéma - Marco Polo Alapot és a Reálszisztéma - Mont Blanc Alapot ajánljuk, amelyek ismérveiket és befektetési politikájukat tekintve optimális befektetések egy hosszú távú megtakarításhoz. Természetesen a Megtakarítási program keretében más típusú befektetésekre (állampapírok, vállalati kötvények, stb.), illetve portfoliókezelésre is van lehetôség. Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik hosszú távon gondolkodva szeretnének megtakarítani, de havonta csak kisebb összegeket tudnak félretenni. Programunkkal a megtakarítás klasszikus formáját kínáljuk ezen ügyfeleinknek. Miért érdemes a Programban részt venni? egyedileg tervezhetô, mert a havi befektetési összeget és a teljes célösszeget Ön határozza meg kis összeggel, akár már havi pár ezer forintos megtakarítással is igénybe vehetô rugalmas, mert a havi befektetési összeg utólag növelhetô, vagy csökkenthetô kényelmes, hiszen nem szükséges havonta befektetési megbízásokat adnia a program nem szakad meg akkor sem, ha nem áll rendelkezésére a havi befektetési összeg Ön bármikor dönthet havi befektetései leállításáról, így az addig összegyûjtött összeg tovább fial a befektetési alapban nincsenek rejtett költségek, utólagos szankciók hosszú távon már kisebb összegekkel is jelentôs hozamot érhet el adókímélô megoldásokkal TBSZ, NYESZ lehetôség nyílik a havi szinten befektetett öszszegek kedvezményes, vagy akár adómentes gyarapítására a Program keretében befektetett pénzét az Alapkezelô és a Befektetési Szolgáltató szakértôire bízza, akik sok éves pénzügyi és befektetési tapasztalattal rendelkeznek Hogyan lehet igénybe venni a Programot? A Reálszisztéma Classic Megtakarítási Programban való részvétel feltétele számlanyitás a Reálszisztéma Zrt-nél és a Megtakarítási Programra vonatkozó szerzôdés megkötése. Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM A Programmal kapcsolatos rendelkezésekrôl kérjük, tájékozódjon a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatából, vonatkozó szerzôdéseibôl, valamint hirdetményeibôl. Az üzletszabályzat letölthetô a honlapról. 7

8 Belföldi részvények forgalmazása Kiknek ajánljuk? 3Azoknak a befektetôknek, akik a magasabb hozam érdekében hajlandók magasabb kockázatot is vállalni. 3Akik keveslik a betéti termékek alacsony, az infláció mértékét közelítô kamatait. 3Akik részesedni szeretnének a magyar gazdaság reprezentánsainak (OTP, MOL, RICHTER, stb.) teljesítményébôl. 3Akik kedvelik a szabályozott piacok átláthatóságát és biztonságát. Szolgáltatásaink: válasszák a részvénybefektetést a Budapesti Értéktôzsdén! Részvénykereskedelem egyedi megbízások alapján Amennyiben Ön napi rendszerességgel tudja követni a tôkepiaci eseményeket és a részvény árfolyamok változását, akkor személyes brókere segítségével egyedileg alakíthatja részvénypiaci befektetéseit. Döntéseit naponta megújuló elemzésekkel és rövid távú kereskedési tippekkel segítjük. Tôzsdézzen on-line Kényelmes tôzsdei kereskedési felületet kínálunk mindazoknak, akik az interneten keresztül, számítógép segítségével szeretnének tôzsdézni. A könnyen kezelhetô webes felületen nemcsak megbízásokat adhat, hanem naprakészen tájékozódhat számláinak aktuális egyenlegérôl. A kereskedés megkönnyítése érdekében akár valós idejû adatokat és legjobb öt ajánlat mélységû ajánlati könyvet is láthat. Portfóliókezelési szolgáltatás Felgyorsult világunkban az idô az egyik legnagyobb érték. Napjaink ránk zúduló információáradatát szakavatott kézzel szûrni nem könnyû feladat és elég idôigényes is. Ráadásul ma már pénzügyi eszközök sokasága érhetô el a piacokon, amelybôl a Befektetô számára megfelelô termék kiválasztása is komoly felkészültséget igényel. Ha Ön túlságosan elfoglalt, vagy még csak most ismerkedik a részvények, kötvények, devizák és nyersanyagok világával, akkor bízza pénzét felkészült szakembereinkre. Portfóliókezelési szolgáltatásunk keretei között átvállaljuk Öntôl ezeket a feladatokat. Befektetési politikánkat az Ön egyedi elvárásainak, igényeinek figyelembe vételével egyénre szabva alakítjuk ki. Felmérjük befektetési tapasztalatait, hozamelvárását, kockázatviselô képességét és ez alapján állítjuk össze és kezeljük a portfólióját. A tôzsdei kereskedés folyamatos kockázatot jelent a befektetô részére, ami nem mindenki által vállalható. Mielôtt úgy döntene, hogy részvényekkel, devizákkal, nyersanyagokkal, CFD-vel vagy határidôs, opciós termékekkel kíván kereskedni, körültekintôen számba kell vennie befektetési céljait, korábbi tapasztalatait és saját kockázatvállalási hajlandóságát. A jelen tájékoztatás nem teljes körû, a részletekrôl érdeklôdjön Társaságunknál, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 8

9 Külföldi részvények forgalmazása Nemzetközi kereskedés 25 külföldi tôzsdén és piacon, több mint különbözô részvénnyel és különbözô CFD-vel London Miért érdemes külföldi piacokon kereskedni A közelmúltban a külföldi részvények egyre népszerûbbek lettek a hazai befektetôk körében. Az európai és az amerikai tôzsdék nagy likviditása és az árfolyamok mozgékonysága ösztönzôleg hatott a magyar befektetôkre. Igaz, hogy a kockázatok szintje magasabb, de az elérhetô hozam is magasabb lehet a BÉT-en megszokott mértéknél. A külföldi értékpapírokba történô befektetésekkel ugrásszerûen kitágul a rendelkezésre álló termékek horizontja. Lehetôség nyílik például olyan vállalati szektorokba, illetve ezeket képviselô papírokba történô befektetésekre, amelyekhez hasonlóak a magyar értéktôzsdén kevésbé, vagy egyáltalán nincsenek jelen. A befektetés célja lehet egy olyan távoli régió vagy ország is, ahol átlagon felüli felértékelôdés várható. Ennek következtében egy nemzetközi instrumentumokat tartalmazó portfólió lehetôvé teszi árfolyamnyereség elérését olyan esetekben is, amikor a hazai értékpapírpiac stagnál. Továbbá konkrét nemzetközi befektetési ötletekkel és részvényelemzésekkel tudjuk ügyfeleink sikeres globális kereskedését elôsegíteni. Mind a hosszú távra befektetôknek, mind az aktívan kereskedôknek tudunk tanácsokkal szolgálni: Hosszabb távú befektetési javaslat Optimális befektetési idôhorizont: minimum 1 negyedév. 3Reálszisztéma negyedéves best-ideas (legjobb ötleteink), részvény 3Havi globális macro hírlevél Rövidebb távú befektetési javaslat Optimális befektetési idôhorizont: minimum 1 hét (vagy pár nap), vagy maximum 1 hónap. 3Rövidtávú, kizárólag trade ötletek részvényekrôl, nyersanyagokról vagy index (CFD és ETF) pozíciókról Szakértôink és befektetési tanácsadóink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére friss, aktuális ajánlatokkal. Keresse ôket a hátsó borítón található telefonszámokon! Külföldi devizában denominált befektetések értéke nemcsak a piaci árfolyam, hanem a devizaárfolyam változása függvényében is nôhet vagy csökkenhet. A befektetési eszközökkel, különösen a származékos eszközökkel történô tôkeáttételes kereskedés természeténél fogva spekulatív, mind nyereség, mind veszteség keletkezéséhez vezethet, mely túllépheti akár a befektetés teljes összegét. Azt tanácsoljuk, hogy befektetéseiket csak megfelelô tapasztalat mellett, a kockázatok teljes tudatában intézzék. 9

10 egy lehetôség, amellyel csak nyerhet! Mi is az a Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz számla? A Nyugdíj-elôtakarékossági Számla (NYESZ) az öngondoskodás ösztönzése céljából törvényi keretek között létrehozott államilag támogatott megtakarítási forma. A NYESZ tulajdonképpen nem más, mint egy kifejezetten nyugdíjcélra szolgáló befektetési számla, amely egy értékpapírszámlából és egy pénzszámlából áll. Olyan rugalmas elôtakarékoskodási program, amely az önálló befektetési döntés lehetôségét meghagyja a Befektetônek. Ehhez akár teljes adómentesség és állami adó visszatérítés is társulhat. Átláthatósága és egyszerûsége révén mindenkinek ajánljuk, aki szeretné a nyugdíjas éveit nyugodtan, tartalmasan és a megszokott életszínvonalon eltölteni. Kiknek ajánljuk a Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz Számlát? Mindenkinek, aki nagykorú magyar állampolgár és takarékoskodni szeretne nyugdíjas éveire. Azoknak, akiknek legalább 10 éve van még az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez. Természetesen a takarékoskodást érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni, de nyugdíjasok is nyithatnak számlát. Azoknak, akik el szeretnék kerülni a kamat- és árfolyamnyereség adó megfizetését. Azoknak, akik fizetnek személyi jövedelemadót, de szeretnének visszakapni a levont adójukból. Akik folyamatosan nyomon szeretnék követni, hogy a nyugdíjra félretett pénzük mennyit ér. Akik a befektetési döntéseket szakmai segítség mellett önmaguk hoznák meg. Mik a legfontosabb elônyök? Nagyon alacsony költségek: minden egyes befizetést követô elsô tranzakció a befizetés összegéig díjmentes. Díjmentes tanácsadói szolgáltatás. A befektetések átláthatósága, a konstrukció egys z e r ûs é g e. Nyugdíjasok és aktív keresôk is nyit hat nak Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz Számlát. A megtakarítások hozama mentesül az árfolyamnyereség- és kamatadó alól. Adókedvezmény: az évente befizetett összeg 20%-a, maximum Ft (a nyugdíjkorhatárt január 1. elôtt elérôk számára maximum Ft), amennyiben az összevont adóalap adójának adókedvezmények levonása után fennmaradó része ezt az összeget eléri. Az állami támogatást nem kell összevonni más kedvezményekkel, így az önkéntes pénztárak, illetve életbiztosítások kedvezményén túlmenôen is jogosít adó visszatérítésre. A számlán lévô megtakarítás örökölhetô. Számlanyitáskor forint befizetése szükséges, a további befizetések összegét és gyakoriságát Ön határozza meg. Nincs kötelezô befizetés. Hasznos tudnivalók A számlán tartott megtakarítás kifizetése csak akkor minôsül adómentes nyugdíjszolgáltatásnak, ha Ön már nyugdíjjogosult és a kifizetés a számlanyitás utáni 10. adóévben vagy késôbb történik. A január 1-jét megelôzôen nyitott Nyugdíjelôtakarékossági Számlák esetében az adómentességhez elegendô a nyugdíjszolgáltatásnak minôsülô felhasználás és az ezt megelôzô 3. adóévben történô számlanyitás. Ha Ön úgy szünteti meg a Nyugdíj-elôtakarékossági Számláját és veszi fel a megtakarítását, hogy az nem minôsül nyugdíjszolgáltatásnak (még nem nyugdíjas és/vagy a számlanyitás után még nem telt el 10 év), akkor szja és eho fizetési kötelezettsége is keletkezik, valamint az igénybe vett nyugdíj-elôtakarékossági támogatás összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetnie. Jelen tájékoztató anyag nem minôsül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak, továbbá adótanácsadásnak. A jelen tájékoztatóban hivatkozott nyugdíj-elôtakarékossági támogatás iránti igény az adóbevallásban érvényesíthetô az ügyfél összevontan adózó jövedelmének adója (SZJA) terhére, amelyet az NAV utal át nyugdíj-elôtakarékossági számlára. A jelen tájékoztatás a kiadáskor (2013.szeptember) hatályos jogszabályokat veszi figyelembe. A nyugdíjelôtakarékossági számlára vonatkozó szabályok (így különösen az adójogszabályok, illetve azok értelmezései) változhatnak, amelybôl eredô következményekért a Reálszisztéma Zrt. nem felelôs. Ezért a megfelelô befektetési döntései meghozatala elôtt kérjük, részletesen tanulmányozza át a Nyugdíj-Elôtakarékossági Számlára és az azon elhelyezett befektetések adózására vonatkozó elôírásokat, valamint a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatát, hirdetményeit és a vonatkozó szerzôdéseit. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem teljes körûek. kamatadómentesen és adóvisszatérítéssel 10

11 Az Ön Állampapír kereskedôje a belvárosban! Elônyök: egyszerûség és biztonság állami garancia a tôkére és a hozamra is fix kamatozás bármikor váltható és visszaváltható forintos, illetve 1 eurós alapcímlet Kínálatunk: Forintban: Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejû állampapír, mely az Ön igényeinek megfelelô lejáratra vásárolható. Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejû, kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle, 3, 5, 10 és 15 éves futamidôvel kerülnek értékesítésre, így akár hosszú évekre biztosítani tudja magának a garantált és magas kamatot. Euróban: Prémium Euró Magyar Államkötvény (PEMÁK) Elérhetô 1 eurótól Garantált reálhozam (EU végleges harmonizált fogyasztói árindex + kamatprémium) Fix kamatok a futamidô alatt nem változnak. Lejárat elôtt is hozzáférhetô kamattal növelten. 11

12 Reálszisztéma Értékpapír Iroda Budapest V., Városház u Kossuth Lajos u. 4. Központi telefon: web: MUNKATÁRSAK: Kruchióné Marsi Piroska elsô ügyvezetô Belföldi, külföldi részvények, állampapírok: Humpester Attila ügyvezetô igazgató Ádám János operatív igazgató Antal Viktor üzletkötô Györgyik Kamilla üzletkötô Kovács János üzletkötô Kovács Zsolt üzletkötô Tóth-Szoták Attila üzletkötô Zwolenszky Szilvia üzletkötô Befektetési jegyek: Patainé Nehlich Ildikó termékértékesítô Ádám Éva termékértékesítô Varga Péterné termékértékesíô Elemzések, befektetési tanácsadás: Kiss István vezetô elemzô belföldi részvények, makrogazdaság Szabó Tamás elemzô belföldi-, külföldi részvények, CFD-k Bakács Tamás ügyvezetô igazgató, portfólió manager Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt. Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. Reálszisztéma Kft. Kiskereskedelmi Hálózat Reálszisztéma Menedzser Shop Swarovski Márkaboltok Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Realsystem Kiadó A jelen kiadványban foglaltak kizárólag tájékoztatások és nem minôsülnek adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetésre való ösztönzésnek, még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz vétele mellett foglal állást. A befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezôk is alakíthatják, amelyekre a Reálszisztéma Zrt-nek nincs befolyása. A befektetô által hozott döntés következményei a Reálszisztéma Zrt-re nem háríthatók át. Mielôtt befektetési döntést hozna, kérjük lépjen kapcsolatba tanácsadójával, üzletkötôjével.

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Aktuális befektetési ajánlataink év végére

Aktuális befektetési ajánlataink év végére Aktuális befektetési ajánlataink év végére adókímélô megoldásokkal Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program Reálszisztéma Marco Polo Alap Reálszisztéma Tartós Befektetési

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Lakossági ügyfelek Befektetések Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ-R) A Nyugdíj-előtakarékossági Számla jelenleg az egyetlen olyan megtakarítási

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó

Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó A jelen tájékoztatóban nyújtott adóügyi következményekre vonatkozó információk az idei évre szólnak, pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2013. augusztus 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2013. augusztus 08. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL

ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL ÉVI 12%-OS HOZAM ELÉRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE AZ ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁTTAL Az Erste OTP Bónusz Certifikáttal rövid távon a kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó extra profit érhető el, amennyiben az

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok

ÖtletAdó. Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok ÖtletAdó Év végi megtakarítási és befektetési ajánlatok Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak.

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre.

Az Alapforgalmazó Zrt.-nél a TBSZ alapján vezetett TBSZ számlán jelenleg kizárólag befektetési jegyre vonatkozó ügyleti megbízás hajtható végre. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS (TBSZ) 1. Mi a Tartós Befektetési Szerződés? A személyi jövedelemadóról szóló törvény[1] értelmében tartós befektetési szerződés hitelintézettel, illetve befektetési vállalkozással

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla)

A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója. a CIB Maraton Értékpapírszámlára. (Tartós Befektetési Számla) A CIB Bank Zrt. Részletes Terméktájékoztatója a CIB Maraton Értékpapírszámlára (Tartós Befektetési Számla) (2016. január 1-től hatályos szabályozás) Lezárva: 2016. január 12. A jelen részletes terméktájékoztatót

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE

ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE Profitáljon a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste DAX Twin-Win Note-ot? Azon ügyfeleinknek, akik profitálni

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

ÉV VÉGI MEGTAKARÍTÁSI ÉS BEFEKTETÉSI AJÁNLATOK

ÉV VÉGI MEGTAKARÍTÁSI ÉS BEFEKTETÉSI AJÁNLATOK ÉV VÉGI MEGTAKARÍTÁSI ÉS BEFEKTETÉSI AJÁNLATOK Az alább leírtak nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak. A tájékoztatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Figyelmeztetés a kockázatokra:

Figyelmeztetés a kockázatokra: A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont

Részletesebben

nyugdíjelőtakarékossági számla

nyugdíjelőtakarékossági számla Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíjelőtakarékossági számla Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát!

Részletesebben

nyugdíjelőtakarékossági számla

nyugdíjelőtakarékossági számla Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíjelőtakarékossági számla Szeretné megalapozni a nyugdíjas évek biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak

Részletesebben

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLA VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszáma: 15-02- 050265, adószáma: 10045655-2-15, KSH

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel!

5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 5,5 év után évi 5% (EHM: 4,52%) FIX kamat, lehetőség évi 10% (EHM: 8,29%) kamatra, tőkevédelem mellett Erste Digitalis BUBOR 5/10 Kötvénnyel! 1. Kinek ajánljuk figyelmébe az Erste Digitális BUBOR 5/10

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY

ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY 100%-os tőkevédelem és részesedés a legmeghatározóbb német részvényeket tartalmazó DAX index teljesítményéből! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste DAX Növekedési Kötvény-t?

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK Érvényes: 2016.május 09-től Hatályos 2016.március 01-től Matrac betét I. BETÉTSZÁMLÁK, KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK Lekötési idő kamat EBKM 3 hónap (FIX kamatozású,

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: július 20-tól

LAKOSSÁGI FORINT MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: július 20-tól LAKOSSÁGI FORINT MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2016. július 20-tól Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét Összeghatár Kamat* Lekötési

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015.09.18-tól Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági számlán lekötött fix kamatozású betét Összeghatár Kamat* Lekötési idő 1 hónap

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2017.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2017. Az MKB Trezor Számlák előnyei MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2017. január 3-ától Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Pioneer Katamarán Származtatott Alap. Pioneer Abszolút Hozam Stratégiák. Fáradhatatlanul figyeljük a széljárást!

Pioneer Katamarán Származtatott Alap. Pioneer Abszolút Hozam Stratégiák. Fáradhatatlanul figyeljük a széljárást! Pioneer Katamarán Származtatott Alap Pioneer Abszolút Hozam Stratégiák Fáradhatatlanul figyeljük a széljárást! www.pioneerinvestments.hu Pioneer Katamarán Származtatott Alap Ön olyan befektetést keres,

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196)

Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Bond (SN196) Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible

Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible Az Erste Strukturált Termék Részvény Reverse Convertible (RC)- (továbbiakban Termék) egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

www.ersteinvestment.hu

www.ersteinvestment.hu Vonzó hozamlehetőség Erste Group EURO STOXX 50 Express-Anleihe Olyan rövid- vagy középtávú befektetést keres, mely egy vonzó kupont és előrehozott kifizetés lehetőségét rejti magában? Ehhez a maximum 4

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

A lakossági állampapír befektetések

A lakossági állampapír befektetések A lakossági állampapír befektetések Mi az állampapír? Az állampapír az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon.

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. II.

Hírlevél. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére. 2012. II. Piaci aktualitások, hasznos információk, befektetési ajánlatok kizárólag Private Banking ügyfeleink részére 2012. II. negyedév Hírlevél Tartós Befektetési Számla nem csak forint alapon! Gyorsulnak a forint

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ MKB TREZOR TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS 5. ÉV VÉGI MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 1. AZ IDEI ÉVBEN LEJÁRÓ TBSZ TREZOR 2011 SZÁMLÁM TELJES ÁLLOMÁNYÁT SZERETNÉM LEKÖTÉSI NYILVÁNTARTÁSBAN

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben