Aktuális befektetési ajánlataink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális befektetési ajánlataink"

Átírás

1 Aktuális befektetési ajánlataink adókímélô megoldásokkal Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma - Mont Blanc Alap Reálszisztéma Marco Polo Alap Reálszisztéma Alapok jellemzôi Reálszisztéma Tartós Befektetési Számla Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program Belföldi részvények és portfoliókezelés Külföldi részvények Reálszisztéma Nyugdíj-elôtakarékossági Számla Magyar Állampapírok 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal A jelen kiadványban foglaltak változásának jogát a Reálszisztéma Zrt. fenntartja

2 Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Filozófiánk, hogy Ügyfeleinknek magas színvonalon nyújtsuk mindazt, amit megígértünk: pontos és gyors kiszolgálást, szakértelmet és udvariasságot, azaz kiváló minôségû szolgáltatást kölcsönösen elônyös áron. Kruchióné Marsi Piroska elsô ügyvezetô Befektetési szolgáltatások terén 1994 óta fordulhat Társaságunkhoz bizalommal. A brókercég tagja a 24 éves Reálszisztéma Csoportnak, mely Magyarország egyik legsikeresebb hazai tulajdonú vállalatcsoportja. Biztos pont a nyugtalan világban. Az ember szeret tartozni valahová. Szereti biztonságban érezni magát. Szeretné azt is, ha javairól és azok biztonságáról valaki olyan gondoskodna, akiben kételyek nélkül megbízik. Mi ezt az örök emberi igényt igyekszünk kielégíteni. Üzletfilozófiánk alapja a minôség és a szakértelem. Szolgáltatásaink felölelik a teljes befektetési palettát, legyen szó akár állampapírról, hazai vagy külföldi részvényrôl, határidôs vagy devizaügyletrôl, vállalati kötvényrôl vagy befektetési jegyrôl. Üzletkötôink, tanácsadóink és elemzôink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a hazai és a nemzetközi tôkepiacokról. Most és itt A naprakészség nemcsak a rövid távú befektetések esetében fontos. Társaságunknál a hosszú távra megtakarítani szándékozók keretjellegû megbízást adhatnak Reálszisztéma értékpapírok vásárlására a Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program keretében, amely adómegtakarítással is kombinálható. A következô oldalakon bemutatjuk azon fontosabb termékeinket, amelyek a külföldi részvények kivételével Tartós Befektetési Számlán adómentessé tehetôk. Figyelmébe ajánljuk továbbá kapcsolódó szolgáltatásainkat, többek között a befektetési tanácsadást és portfoliókezelést. 2 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP

3 Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Mi az elvárása azon ügyfeleinknek, akik szeretnék pénzüket jó helyen tudni, tisztes hozamot elérni de kimagasló kockázatot nem szeretnének vállalni? Magas hozam elfogadható kockázat A feloldhatatlan ellentmondásra egy megoldás létezik, többféle vállalati, állam- és nemzetközi kötvény vásárlása: a vállalati kötvények által nyújtott magas hozam begyûjtése valamint a sokféleség révén a kockázatok mérséklése. A Reálszisztéma csoport által életre hívott Mont Blanc Alap ezen befektetôi igények kielégítésére jött létre. Az Alap mérete lehetôvé teszi olyan devizában kibocsátott banki kötvények vásárlását, melyek hozama a piaci kamatokat jelentôsen meghaladja, viszont csak nagyösszegû megtakarítás felett érhetôk el. A Mont Blanc Alap befektetési jegyének megvásárlásával viszont Ön is részesedhet a forintban, euróban, dollárban, stb. kibocsátott magyar, illetve nemzetközi banki, állam- és vállalati kötvények magas hozamából. Az Alap eszközeit elsôsorban feltörekvô piaci állampapírokba és vállalati kötvényekbe fekteti, de kockázat mérséklés céljából szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Forintban kibocsátott magyar állampapírokat fôképpen likviditáskezelési céllal tart az Alap a portfoliójában. A középtávon megcélzott magas hozam elérése céljából az értékpapír állomány elemei között jelentôs súllyal szerepelhetnek a nemzetközi pénzügyi intézmények és jó hitelminôsítésû vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek, valamint a kockázatok csökkentése és/vagy a hatékony portfólió kialakítása céljából, egyedi részvények vagy részvénykosarak (ETF) is. Továbbá az Alapban várhatóan számottevô szerepet foglalnak majd el a jó hitelminôsítésû hazai vállalatok és hitelintézetek, illetve ahhoz kapcsolódó kibocsátók devizában denominált közép és hosszú távú kötvényei (jelzáloglevelei). A Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap a legalább három évre tervezô befektetôknek ajánlott, mivel a befektetések öszszetétele (befektetési politika) miatt valószínûleg középtávon (3-5 év) tud a befektetési jegyek tulajdonosainak magasabb hozamot biztosítni. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a www. realszisztema.hu, a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. nem vállalnak felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. 3

4 Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap* NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP A Reálszisztéma - Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap befektetési politikája kialakításánál azokat a globális makrogazdasági tendenciákat veszi figyelembe, amelyek feltehetôen az elkövetkezô 3 5 év során legnagyobb hatást gyakorolják majd a befektetésekre. Az Alap az alábbi globális makrogazdasági problémákat figyelembe véve építi fel portfolióját: 1) Halmozódó amerikai adósság 2) Rohamosan növekvô globális pénzkínálat 3) Várható olajhiány 4) Kimerülô ipari ásványok és nyersanyagok. Ezen trendek bekövetkezése miatt arra számítunk, hogy az elkövetkezô 3-5 év folyamán rohamosan felgyorsul az infláció, és a fenti tényezôk inflációs hatása a legtöbb befektetés nyereségét lenullázza. Néhány részvény szektor értéke azonban épp az infláció miatt várhatóan jelentôsen emelkedik majd. Az Alap tôkéjét jórészt ilyen részvényekbe fekteti be, hogy ezáltal a kockázatmenteset meghaladó hozamot biztosítson Befektetôinek. Visszafordíthatatlan folyamatok miatt öregedô populáció, az ipar kitelepítése, a fogyó olajkészletek a fejlett országokban hosszú-távon is a gazdasági növekedés lassulása várható. Ezért a kormányok továbbra is csak a hitel további növelésével, vagyis növekvô pénznyomtatással képesek gazdaságukat élénkíteni. Csak 2008 óta több mint 500-szor csökkentették a kamatot világszerte, vagyis a korábban kivételesnek számító intézkedések szokásossá váltak. A rendkívül magas globális adósságszint miatt a kamatszinteknek nullához közel kell maradniuk, ami negatív valódi kamatot jelent. Vagyis minden politikai fogadkozás ellenére a pénznyomtatást nem lehet abbahagyni, mert az súlyos recessziót váltana ki. Ezért soha nem volt nagyobb szükség pénzügyi biztonságra, mint ma. Erre évezredek óta az arany a legbiztosabb eszköz. Ez a globális pénzügyi politika szilárd alapot biztosít az aranyár elôbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkezô növekedéséhez (a fizikai arany ára, szemben a papír arany árával**, már most is emelkedik). A világszerte növekvô infláció miatt ugyanis várható, hogy a több mint 200 billió dollárra becsült globális befektetéseknek ma még csak 0,5%-át kitevô aranybefektetések aránya növekedni fog. Mindezen folyamatok tartósan és jelentôsen fogják az arany árát növelni. Ennek a várakozásnak látszólag ellentmond, hogy az arany ára szeptember óta esik. Ráadásul egyes szakértôk véleménye szerint is véget ért az arany szárnyalása. Álláspontunk szerint viszont az arany továbbra is biztos befektetés. Ebbôl a szempontból különösen tanulságos az 1980-as évekre visszatekinteni, mert az arany mai viselkedése nagyon hasonló az utolsó nagy aranyszárnyalást megelôzô 1974 és 1976 közötti idôszakhoz, amikor az arany ára csaknem 50%-ot zuhant, mielôtt 1981-ben +800%-os emelkedéssel rekord magasságot ért el. Ma is egy a 80-as évekhez hasonló folyamatnak vagyunk tanúi. Amikor a piac ezt felismeri, az arany és ezüstrészvények jelentôs árfolyam emelkedése következhet majd be. Ezért a Reálszisztéma- Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap világszerte ígéretes arany és ezüst részvényeket keres, hogy az elkövetkezô néhány évben jelentôs hozamnövekedést érhessen el befektetôi számára. Ezekkel a vállalatokkal mi személyesen is tartjuk a kapcsolatot, hogy vezetôikkel közvetlenül tárgyalhassunk, és így saját szemünkkel gyôzôdjünk meg a vállalatok valós képességeirôl. (*) Az alap elôzô neve: Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap, Hatályos tól (**) Fontos különbséget tenni az aranyár és az arany fém ára között. Míg az elôbbi egy tôzsdei spekulációs ár, az utóbbi, amit fizetnünk kell, ha arany fémet vásárolunk, és ennek ára a valódi kereslet/kínálat függvénye képen alakul. A fent kiszámított hozamok a kamatadó, a visszaváltási jutalék és a számlavezetési költségek levonása elôtt értendôk. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövôbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. 4 A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. nem vállal felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A jelen Portfólió jelentést a REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: ÁPTF /94.) jelentette meg. A befektetési jegyek vezetô forgalmazója az REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. (tev.eng.sz PSZÁF III/73.008/1998), a Budapesti Értéktôzsde tagja.

5 AZ ALAPOK JELLEMZÔI* NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Alap neve Reálszisztéma - Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap Reálszisztéma - Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Alap besorolása Alapkezelô Letétkezelô Fôforgalmazó Devizanem Befektetési jegy alapcímlete Nyílt végû, nyilvános alap Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt Budapest, Kossuth Lajos u. 4. MKB BANK Zrt Budapest, Váci u. 38. Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt Budapest, Kossuth Lajos u. 4. HUF és EUR 1 Ft és 1 EUR Benchmark (referencia index) RMAX Index** 40% S&P Eurozone Gov. Bond Index (1-3 év) 30% MAX Index 30% S&P/BGCantor U.S. Treasury Bond Index (1-3 év) Optimális befektetési idôtáv 5 év 3-5 év Fôbb makrogazdasági befektetési irányok Eladási jutalék infláció, nyersanyaghiány, energiaválság, feltörekvô piacok tartós növekedése, élelmiszeripari beruházások hazai és nemzetközi, elsôsorban feltörekvô régiók vállalati és államkötvénypiaci befektetések Eladási árfolyamérték maximum 5%-a Visszavásárlási jutalék 1 éven belül: 5% 1 év és 2 év között: 3% 2 év és 3 év között: 1% 3 éven túl: nem kerül felszámításra 1 éven belül: 1% PSZÁF engedély száma, kelte EN-III/ÉA-10/2010; január 19. H-KE-III-82/2013; február 25. Bankszámlaszám HU HUF HU EUR * Az alapok rövidített tájékoztatói letölthetôk a honlapról. ** Hatályos: Ezelôtt: RMAX +2% Fôforgalmazó Központi telefon: Budapest V. Városház u Kossuth Lajos u Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövôbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója, illetve a Kiemelt Befektetôi Információ - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtekinthetô a Forgalmazó helyeken, a Kibocsátó székhelyén illetve az Alapkezelô és a Vezetô Forgalmazó hivatalos honlapján, a a oldalakon, továbbá a Felügyelet által üzemeltetett weboldalon. Az oldalon megjelenô valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Javasoljuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kezelési szabályzatot és Tájékoztatót - mely egyéb információkat is tartalmaz - figyelmesen olvassa át, óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésbôl származó esetleges károkat, mielôtt meghozza befektetési döntését. A kockázatokról szóló részletes ismertetés a Tájékoztató A kockázatok címû szakaszában található. A befektetésbôl származó haszon és a befektetés eredeti értéke ingadozni fog, ami által a befektetôk tulajdonában lévô eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg. A jelentésben megjelentetett teljesítmény magasabb és alacsonyabb is lehet, mint a választott referenciaindex teljesítményt reprezentáló adat. A REÁLSZISZTÉMA Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: /94.) és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. (tev.eng. sz.:73.008/1998.) nem vállalnak felelôsséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minôsül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. 5

6 Tartós Befektetési Számla! Adómentes befektetés? Mi is az a Tartós Befektetési Számla? A Tartós Befektetési Számlaszerzôdés (TBSZ) a magánszemély Befektetô által pénzösszeg hosszú távú lekötésére befektetési szolgáltatóval, illetve hitelintézettel kötött külön megállapodás, amelynek célja, hogy a felek a lekötési hozam tekintetében kedvezô adózási szabályokat alkalmazzanak. A tartós befektetési számlához kapcsolódó alapfogalmak: Gyûjtôév: a Tartós Befektetési Szerzôdés megkötésének naptári éve Lekötött pénzösszeg: a gyûjtôévben egy összegben vagy részletekben történt befizetések összege Lekötési idôszak: a befizetés naptári évét követô legalább három naptári év (a továbbiakban: hároméves lekötési idôszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári év (a továbbiakban: kétéves lekötési idôszak, a három- és kétéves idôszak együtt: ötéves lekötési idôszak) Lekötési hozam: Befektetôt a lekötés megszûnésekor, megszakításakor megilletô bevételnek a lekötött pénzösszeget meghaladó része Milyen adókedvezmények érhetôk el? Már a 3 éves lekötés lejárta esetén is jelentôs az adókedvezmény, hiszen a Tartós Befektetési Számlán kezelt megtakarítások hozama utáni adó 16 %-ról 10%-ra csökken, és nem kell a július 31. után képzôdô kamatjövedelmekre egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni. A nyitás évét követô 5. év elteltével a Befektetô adómentesen juthat hozzá megtakarításához. Pl. a 2013-as gyûjtôévben elhelyezett összeg leteltével, azaz utolsó munkanapját követôen vehetô fel adómentesen. Mi a feltétele a kedvezô adózásnak? Tartós Befektetési Számlaszerzôdés megkötése és azon kezdô megtakarításként legalább Ft elhelyezése. A kedvezô adózás további feltétele a befizetett pénzeszközök 3 vagy 5 évre történô lekötése és a lekötési periódusok lejártának kivárása. Az adókedvezményt vagy a teljes adómentességet a Befektetô elveszíti, ha a lekötési idôszakot megszakítja. A lekötés 3 éven belüli megszakítása esetén a normatív 16 %-os adót, míg 3 év utáni megszakítás esetén a kedvezményes 10 %-os adót kell megfizetni a lekötési hozam után. Kell-e egészségügyi hozzájárulást (eho) fizetni a TBSZ után? A augusztus 1-jét megelôzôen megkötött TBSZ szerzôdések lekötési hozama után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. A augusztus 1-jét követôen kötött TBSZ szerzôdések megállapított lekötési hozama után kizárólag akkor kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési idôszak utolsó napját megelôzôen sor kerül. Ki köthet Tartós Befektetési Számlaszerzôdést és milyen gyakorisággal? Minden magyar adórezidens magánszemély évente egy számlát nyithat Társaságunknál, azaz akár minden évben egy új számla nyitható. Mikor és mennyit lehet befizetni a számlára? Egy adott Tartós Befektetési Számlára csak a nyitás naptári évében lehet befizetni (gyûjtôév). Ez alatt az idôszak alatt bármikor lehet befizetéseket teljesíteni és bármekkora összegben azzal, hogy az elsô befizetés legkisebb összege forint. Bármilyen deviza, valuta elhelyezhetô a számlán. Mibe lehet fektetni? január 1-jétôl nemcsak forintban, hanem bármely devizában denominált pénzügyi eszköz elhelyezhetô a számlán (részvény, kötvény, befektetési jegy, árupiaci termék és ezek származtatott termékei) január 1-jétôl zártkörben kibocsátott értékpapír nem helyezhetô a számlára. A TBSZ futamideje alatt a számlán lévô eszközök szabadon értékesíthetôk, a portfolió összetétele a Befektetô döntése szerint bármikor átrendezhetô. Milyen adóbevallási kötelezettsége keletkezik a Befektetônek? A TBSZ-n keletkezett jövedelmet a magánszemély Befektetônek nem kell bevallania, ha az adó nulla %. Amennyiben a lekötési idôszak megszakításra kerül, úgy a Befektetônek adó megállapítási kötelezettsége keletkezik. Ekkor a Társaságunk által a tárgyévet követô év február 15-ig megküldött adóigazolás alapján a jövedelmet terhelô adókat a Befektetô állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A számlán lévô megtakarítás örökölhetô? Igen, a Tartós Befektetési Számlán lévô teljes állományra az általános illetékkötelezettségen kívül további adófizetés nem keletkezik, azaz adómentesen kerülhet az örökös számlájára átvezetésre - az illetékszabályok figyelembe vételével. 6 Jelen tájékoztató anyag nem minôsül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak, továbbá adótanácsadásnak. A jelen tájékoztatás a kiadásakor (2013.szeptember) hatályos jogszabályokat veszi figyelembe. A Tartós Befektetési Számlára vonatkozó szabályok (így különösen az adójogszabályok, illetve azok értelmezései) változhatnak, amelybôl eredô következményekért a Reálszisztéma Zrt. nem felelôs. Ezért a megfelelô befektetési döntései meghozatala elôtt kérjük, részletesen tanulmányozza át a Tartós Befektetési Számlára és az azon elhelyezett befektetések adózására vonatkozó elôírásokat, valamint a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatát, hirdetményeit és a vonatkozó szerzôdéseit. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem teljes körûek és a Reálszisztéma Zrt. a változtatás jogát fenntartja.

7 Sok kicsi sokra megy Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program Milyen célt szolgál a Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program? A Program segítségével egy olyan kényelmes megtakarítási formát teszünk elérhetôvé ügyfeleinknek, amellyel befektetési céljaikat rugalmasan kialakított és egyénre szabott feltételek mellett érhetik el. A program révén rendszeresen, akár havi gyakorisággal tudnak megtakarítani kisebb összegeket, külön ügyintézés nélkül. Milyen befektetést javasolunk a program keretében? Elsôsorban a folyamatos kibocsátású Reálszisztéma - Marco Polo Alapot és a Reálszisztéma - Mont Blanc Alapot ajánljuk, amelyek ismérveiket és befektetési politikájukat tekintve optimális befektetések egy hosszú távú megtakarításhoz. Természetesen a Megtakarítási program keretében más típusú befektetésekre (állampapírok, vállalati kötvények, stb.), illetve portfoliókezelésre is van lehetôség. Kinek ajánljuk? Mindazoknak, akik hosszú távon gondolkodva szeretnének megtakarítani, de havonta csak kisebb összegeket tudnak félretenni. Programunkkal a megtakarítás klasszikus formáját kínáljuk ezen ügyfeleinknek. Miért érdemes a Programban részt venni? egyedileg tervezhetô, mert a havi befektetési összeget és a teljes célösszeget Ön határozza meg kis összeggel, akár már havi pár ezer forintos megtakarítással is igénybe vehetô rugalmas, mert a havi befektetési összeg utólag növelhetô, vagy csökkenthetô kényelmes, hiszen nem szükséges havonta befektetési megbízásokat adnia a program nem szakad meg akkor sem, ha nem áll rendelkezésére a havi befektetési összeg Ön bármikor dönthet havi befektetései leállításáról, így az addig összegyûjtött összeg tovább fial a befektetési alapban nincsenek rejtett költségek, utólagos szankciók hosszú távon már kisebb összegekkel is jelentôs hozamot érhet el adókímélô megoldásokkal TBSZ, NYESZ lehetôség nyílik a havi szinten befektetett öszszegek kedvezményes, vagy akár adómentes gyarapítására a Program keretében befektetett pénzét az Alapkezelô és a Befektetési Szolgáltató szakértôire bízza, akik sok éves pénzügyi és befektetési tapasztalattal rendelkeznek Hogyan lehet igénybe venni a Programot? A Reálszisztéma Classic Megtakarítási Programban való részvétel feltétele számlanyitás a Reálszisztéma Zrt-nél és a Megtakarítási Programra vonatkozó szerzôdés megkötése. Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM A Programmal kapcsolatos rendelkezésekrôl kérjük, tájékozódjon a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatából, vonatkozó szerzôdéseibôl, valamint hirdetményeibôl. Az üzletszabályzat letölthetô a honlapról. 7

8 Belföldi részvények forgalmazása Kiknek ajánljuk? 3Azoknak a befektetôknek, akik a magasabb hozam érdekében hajlandók magasabb kockázatot is vállalni. 3Akik keveslik a betéti termékek alacsony, az infláció mértékét közelítô kamatait. 3Akik részesedni szeretnének a magyar gazdaság reprezentánsainak (OTP, MOL, RICHTER, stb.) teljesítményébôl. 3Akik kedvelik a szabályozott piacok átláthatóságát és biztonságát. Szolgáltatásaink: válasszák a részvénybefektetést a Budapesti Értéktôzsdén! Részvénykereskedelem egyedi megbízások alapján Amennyiben Ön napi rendszerességgel tudja követni a tôkepiaci eseményeket és a részvény árfolyamok változását, akkor személyes brókere segítségével egyedileg alakíthatja részvénypiaci befektetéseit. Döntéseit naponta megújuló elemzésekkel és rövid távú kereskedési tippekkel segítjük. Tôzsdézzen on-line Kényelmes tôzsdei kereskedési felületet kínálunk mindazoknak, akik az interneten keresztül, számítógép segítségével szeretnének tôzsdézni. A könnyen kezelhetô webes felületen nemcsak megbízásokat adhat, hanem naprakészen tájékozódhat számláinak aktuális egyenlegérôl. A kereskedés megkönnyítése érdekében akár valós idejû adatokat és legjobb öt ajánlat mélységû ajánlati könyvet is láthat. Portfóliókezelési szolgáltatás Felgyorsult világunkban az idô az egyik legnagyobb érték. Napjaink ránk zúduló információáradatát szakavatott kézzel szûrni nem könnyû feladat és elég idôigényes is. Ráadásul ma már pénzügyi eszközök sokasága érhetô el a piacokon, amelybôl a Befektetô számára megfelelô termék kiválasztása is komoly felkészültséget igényel. Ha Ön túlságosan elfoglalt, vagy még csak most ismerkedik a részvények, kötvények, devizák és nyersanyagok világával, akkor bízza pénzét felkészült szakembereinkre. Portfóliókezelési szolgáltatásunk keretei között átvállaljuk Öntôl ezeket a feladatokat. Befektetési politikánkat az Ön egyedi elvárásainak, igényeinek figyelembe vételével egyénre szabva alakítjuk ki. Felmérjük befektetési tapasztalatait, hozamelvárását, kockázatviselô képességét és ez alapján állítjuk össze és kezeljük a portfólióját. A tôzsdei kereskedés folyamatos kockázatot jelent a befektetô részére, ami nem mindenki által vállalható. Mielôtt úgy döntene, hogy részvényekkel, devizákkal, nyersanyagokkal, CFD-vel vagy határidôs, opciós termékekkel kíván kereskedni, körültekintôen számba kell vennie befektetési céljait, korábbi tapasztalatait és saját kockázatvállalási hajlandóságát. A jelen tájékoztatás nem teljes körû, a részletekrôl érdeklôdjön Társaságunknál, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 8

9 Külföldi részvények forgalmazása Nemzetközi kereskedés 25 külföldi tôzsdén és piacon, több mint különbözô részvénnyel és különbözô CFD-vel London Miért érdemes külföldi piacokon kereskedni A közelmúltban a külföldi részvények egyre népszerûbbek lettek a hazai befektetôk körében. Az európai és az amerikai tôzsdék nagy likviditása és az árfolyamok mozgékonysága ösztönzôleg hatott a magyar befektetôkre. Igaz, hogy a kockázatok szintje magasabb, de az elérhetô hozam is magasabb lehet a BÉT-en megszokott mértéknél. A külföldi értékpapírokba történô befektetésekkel ugrásszerûen kitágul a rendelkezésre álló termékek horizontja. Lehetôség nyílik például olyan vállalati szektorokba, illetve ezeket képviselô papírokba történô befektetésekre, amelyekhez hasonlóak a magyar értéktôzsdén kevésbé, vagy egyáltalán nincsenek jelen. A befektetés célja lehet egy olyan távoli régió vagy ország is, ahol átlagon felüli felértékelôdés várható. Ennek következtében egy nemzetközi instrumentumokat tartalmazó portfólió lehetôvé teszi árfolyamnyereség elérését olyan esetekben is, amikor a hazai értékpapírpiac stagnál. Továbbá konkrét nemzetközi befektetési ötletekkel és részvényelemzésekkel tudjuk ügyfeleink sikeres globális kereskedését elôsegíteni. Mind a hosszú távra befektetôknek, mind az aktívan kereskedôknek tudunk tanácsokkal szolgálni: Hosszabb távú befektetési javaslat Optimális befektetési idôhorizont: minimum 1 negyedév. 3Reálszisztéma negyedéves best-ideas (legjobb ötleteink), részvény 3Havi globális macro hírlevél Rövidebb távú befektetési javaslat Optimális befektetési idôhorizont: minimum 1 hét (vagy pár nap), vagy maximum 1 hónap. 3Rövidtávú, kizárólag trade ötletek részvényekrôl, nyersanyagokról vagy index (CFD és ETF) pozíciókról Szakértôink és befektetési tanácsadóink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére friss, aktuális ajánlatokkal. Keresse ôket a hátsó borítón található telefonszámokon! Külföldi devizában denominált befektetések értéke nemcsak a piaci árfolyam, hanem a devizaárfolyam változása függvényében is nôhet vagy csökkenhet. A befektetési eszközökkel, különösen a származékos eszközökkel történô tôkeáttételes kereskedés természeténél fogva spekulatív, mind nyereség, mind veszteség keletkezéséhez vezethet, mely túllépheti akár a befektetés teljes összegét. Azt tanácsoljuk, hogy befektetéseiket csak megfelelô tapasztalat mellett, a kockázatok teljes tudatában intézzék. 9

10 egy lehetôség, amellyel csak nyerhet! Mi is az a Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz számla? A Nyugdíj-elôtakarékossági Számla (NYESZ) az öngondoskodás ösztönzése céljából törvényi keretek között létrehozott államilag támogatott megtakarítási forma. A NYESZ tulajdonképpen nem más, mint egy kifejezetten nyugdíjcélra szolgáló befektetési számla, amely egy értékpapírszámlából és egy pénzszámlából áll. Olyan rugalmas elôtakarékoskodási program, amely az önálló befektetési döntés lehetôségét meghagyja a Befektetônek. Ehhez akár teljes adómentesség és állami adó visszatérítés is társulhat. Átláthatósága és egyszerûsége révén mindenkinek ajánljuk, aki szeretné a nyugdíjas éveit nyugodtan, tartalmasan és a megszokott életszínvonalon eltölteni. Kiknek ajánljuk a Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz Számlát? Mindenkinek, aki nagykorú magyar állampolgár és takarékoskodni szeretne nyugdíjas éveire. Azoknak, akiknek legalább 10 éve van még az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez. Természetesen a takarékoskodást érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni, de nyugdíjasok is nyithatnak számlát. Azoknak, akik el szeretnék kerülni a kamat- és árfolyamnyereség adó megfizetését. Azoknak, akik fizetnek személyi jövedelemadót, de szeretnének visszakapni a levont adójukból. Akik folyamatosan nyomon szeretnék követni, hogy a nyugdíjra félretett pénzük mennyit ér. Akik a befektetési döntéseket szakmai segítség mellett önmaguk hoznák meg. Mik a legfontosabb elônyök? Nagyon alacsony költségek: minden egyes befizetést követô elsô tranzakció a befizetés összegéig díjmentes. Díjmentes tanácsadói szolgáltatás. A befektetések átláthatósága, a konstrukció egys z e r ûs é g e. Nyugdíjasok és aktív keresôk is nyit hat nak Reálszisztéma Nyugdíj+Plusz Számlát. A megtakarítások hozama mentesül az árfolyamnyereség- és kamatadó alól. Adókedvezmény: az évente befizetett összeg 20%-a, maximum Ft (a nyugdíjkorhatárt január 1. elôtt elérôk számára maximum Ft), amennyiben az összevont adóalap adójának adókedvezmények levonása után fennmaradó része ezt az összeget eléri. Az állami támogatást nem kell összevonni más kedvezményekkel, így az önkéntes pénztárak, illetve életbiztosítások kedvezményén túlmenôen is jogosít adó visszatérítésre. A számlán lévô megtakarítás örökölhetô. Számlanyitáskor forint befizetése szükséges, a további befizetések összegét és gyakoriságát Ön határozza meg. Nincs kötelezô befizetés. Hasznos tudnivalók A számlán tartott megtakarítás kifizetése csak akkor minôsül adómentes nyugdíjszolgáltatásnak, ha Ön már nyugdíjjogosult és a kifizetés a számlanyitás utáni 10. adóévben vagy késôbb történik. A január 1-jét megelôzôen nyitott Nyugdíjelôtakarékossági Számlák esetében az adómentességhez elegendô a nyugdíjszolgáltatásnak minôsülô felhasználás és az ezt megelôzô 3. adóévben történô számlanyitás. Ha Ön úgy szünteti meg a Nyugdíj-elôtakarékossági Számláját és veszi fel a megtakarítását, hogy az nem minôsül nyugdíjszolgáltatásnak (még nem nyugdíjas és/vagy a számlanyitás után még nem telt el 10 év), akkor szja és eho fizetési kötelezettsége is keletkezik, valamint az igénybe vett nyugdíj-elôtakarékossági támogatás összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetnie. Jelen tájékoztató anyag nem minôsül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak, továbbá adótanácsadásnak. A jelen tájékoztatóban hivatkozott nyugdíj-elôtakarékossági támogatás iránti igény az adóbevallásban érvényesíthetô az ügyfél összevontan adózó jövedelmének adója (SZJA) terhére, amelyet az NAV utal át nyugdíj-elôtakarékossági számlára. A jelen tájékoztatás a kiadáskor (2013.szeptember) hatályos jogszabályokat veszi figyelembe. A nyugdíjelôtakarékossági számlára vonatkozó szabályok (így különösen az adójogszabályok, illetve azok értelmezései) változhatnak, amelybôl eredô következményekért a Reálszisztéma Zrt. nem felelôs. Ezért a megfelelô befektetési döntései meghozatala elôtt kérjük, részletesen tanulmányozza át a Nyugdíj-Elôtakarékossági Számlára és az azon elhelyezett befektetések adózására vonatkozó elôírásokat, valamint a Reálszisztéma Zrt. mindenkori Üzletszabályzatát, hirdetményeit és a vonatkozó szerzôdéseit. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem teljes körûek. kamatadómentesen és adóvisszatérítéssel 10

11 Az Ön Állampapír kereskedôje a belvárosban! Elônyök: egyszerûség és biztonság állami garancia a tôkére és a hozamra is fix kamatozás bármikor váltható és visszaváltható forintos, illetve 1 eurós alapcímlet Kínálatunk: Forintban: Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejû állampapír, mely az Ön igényeinek megfelelô lejáratra vásárolható. Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejû, kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle, 3, 5, 10 és 15 éves futamidôvel kerülnek értékesítésre, így akár hosszú évekre biztosítani tudja magának a garantált és magas kamatot. Euróban: Prémium Euró Magyar Államkötvény (PEMÁK) Elérhetô 1 eurótól Garantált reálhozam (EU végleges harmonizált fogyasztói árindex + kamatprémium) Fix kamatok a futamidô alatt nem változnak. Lejárat elôtt is hozzáférhetô kamattal növelten. 11

12 Reálszisztéma Értékpapír Iroda Budapest V., Városház u Kossuth Lajos u. 4. Központi telefon: web: MUNKATÁRSAK: Kruchióné Marsi Piroska elsô ügyvezetô Belföldi, külföldi részvények, állampapírok: Humpester Attila ügyvezetô igazgató Ádám János operatív igazgató Antal Viktor üzletkötô Györgyik Kamilla üzletkötô Kovács János üzletkötô Kovács Zsolt üzletkötô Tóth-Szoták Attila üzletkötô Zwolenszky Szilvia üzletkötô Befektetési jegyek: Patainé Nehlich Ildikó termékértékesítô Ádám Éva termékértékesítô Varga Péterné termékértékesíô Elemzések, befektetési tanácsadás: Kiss István vezetô elemzô belföldi részvények, makrogazdaság Szabó Tamás elemzô belföldi-, külföldi részvények, CFD-k Bakács Tamás ügyvezetô igazgató, portfólió manager Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt. Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. Reálszisztéma Kft. Kiskereskedelmi Hálózat Reálszisztéma Menedzser Shop Swarovski Márkaboltok Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Realsystem Kiadó A jelen kiadványban foglaltak kizárólag tájékoztatások és nem minôsülnek adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetésre való ösztönzésnek, még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz vétele mellett foglal állást. A befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezôk is alakíthatják, amelyekre a Reálszisztéma Zrt-nek nincs befolyása. A befektetô által hozott döntés következményei a Reálszisztéma Zrt-re nem háríthatók át. Mielôtt befektetési döntést hozna, kérjük lépjen kapcsolatba tanácsadójával, üzletkötôjével.

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. december az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Magasugrás Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei Nyugdíjelőtakarékosság, hogyan tovább? a cikk a 7. oldalon

Részletesebben

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015.

MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla. Érvényes: 2015. MKB Trezor Számlák ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla MKB Trezor Tartós Befektetési Számla Érvényes: 2015. március 23-ától Az MKB Trezor Számlák előnyei Az MKB Trezor Tartós Megtakarítási

Részletesebben

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek

Lakossági ügyfelek Befektetések. Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Lakossági ügyfelek Befektetések Gyümölcsöző befektetés! Adómentes megtakarítási lehetőségek Nyugdíj-előtakarékossági Számla (NYESZ-R) A Nyugdíj-előtakarékossági Számla jelenleg az egyetlen olyan megtakarítási

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

XIV. évfolyam, 93. különszám

XIV. évfolyam, 93. különszám XIV. évfolyam, 93. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Pénzügyekről közérthetően Hamis vagy valódi? Láthatatlan pénz www.penziranytu.mnb.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz A hónap témája: Év végi hajrá megtakarítási fronton Mit a megtakarítás? Konstrukciók állami támogatással, ill. kamatkedvezménnyel. TBSZ,

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Befektetési hitel Általános Terméktájékoztató

Befektetési hitel Általános Terméktájékoztató Befektetési hitel A Befektetetési hitel egy olyan hiteltípus, amely kizárólag értékpapírok és más pénzügyi eszközök megvásárlására használható fel. Célja Ügyfeleink értékpapír és egyéb eszközeinek vásárlásához

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban

Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatásaival kapcsolatban Hatályos: 2014. január 13-tól Közzététel: 2014. január 13. OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes

apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan hirdetésekkel, levelekkel, amelyek néhány hasznos információt adnak az adott befektetési

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2010. áprilisi szám az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Faragja le adóját! 4. oldal Hozzuk létre befektetési portfóliónkat! 9. oldal Aktuális körkép a befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben