Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott"

Átírás

1 Pénzkezelési szabályzat Mellékletek 1. sz. melléklet Bankszámlák feletti rendelkező személyek 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolása 3. sz. melléklet Az egyes pályázatokra számlák feletti rendelkező személyek 4. sz. melléklet Hamisnak látszó pénzről szóló jegyzőkönyv 5. sz. melléklet Nyilatkozat a pénztáros teljes anyagi felelősségéről 6. sz. melléklet Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv 7. sz. melléklet Értesítés az elszámolásra kiadott összeggel határidőre el nem számoló dolgozókról. 8. sz. melléklet Étkezési utalványok felhasználási rendje 9. sz. melléklet Kerekítési szabályok 10. sz. melléklet A kamatkedvezmény miatti adókötelezettség 11. sz. melléklet Nyilatkozat OTP kártya használatához 12. sz. melléklet Nyilatkozat üzemanyag kártya használatához 13. sz. melléklet Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére 14. sz. melléklet Pénztári kulcsok nyilvántartása

2 1. sz. melléklet A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák feletti rendelkezés, a pénztári beés kifizetés teljesítéséhez az alábbi személyek aláírása szükséges: Név dr Bedő Zoltán dr Gaál Ágnes Derecskeiné Nagy Edit Cserhalmi Mária Szklenár Andrea Megygyesi Edina Szakál Mihály Gáborné Kecskés Zoltán Lajosné Kéri Albertné Beosztás főigazgató gazdasági igazgató osztályvezető Melléklet: banki aláírás bejelentő karton

3 2. sz. melléklet Az egyes pályázatokra megnyitott számlák felsorolása MÁK forint alapú számla HU HU HU HU MÁK EURO alapú számla HU /SOLIBAM/ MGI HU /DROPS/ MGI HU /PLANT EVI / MGI HU /ADAPTAWHEAT/ MGI HU /PROMISE/ AOTI HU /CSALAMON/ NÖVI K&H Bank által vezetett EURO alapú számla HU /EUCARPIA/ MGI

4 3. sz. melléklet Az egyes pályázatokra számlák feletti rendelkezés, a pénztári be- és kifizetés teljesítéséhez az alábbi személyek aláírása szükséges: Név dr Bedő Zoltán dr Gaál Ágnes Derecskeiné Nagy Edit Cserhalmi Mária Szklenár Andrea Megygyesi Edina Szakál Mihály Gáborné Kecskés Zoltán Lajosné Kéri Albertné Beosztás főigazgató gazdasági igazgató osztályvezető Melléklet: banki aláírás bejelentő karton

5 J e g y z ő k ö n y v 4. sz. melléklet Felvéve:.év.hó..napján a..házipénztár helyiségében. Jelen vannak:.befizető.pénzügyi vezető..pénztáros Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása A mai napon megjelent pénztárosunknál (foglalkozása:.., lakcíme:..város, község u..sz. szem.ig.száma:.) hogy pénzbefizetést teljesítsen. A pénztárosnak feltűnt, hogy a.ft címletű..sorozat és..sorszámú bankjegy* (érme) hamis, illetve hamisítványnak látszik. A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét).év hó -n.nevű egyéntől kapta városban (községben). A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a..sorszámú elismervényt adtuk ki a befizető részére. kmf... pénzügyi vezető pénztáros befizető Nem kívánt rész törlendő

6 5. sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott,.pénztáros tudomásul veszem, hogy (költségvetési szerv) házipénztárában kezelt valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel pénztáros Lakhely: Személyi ig. szám:. Tanú: 1.) 2.) Név:.. Név: Lakhely: Lakhely:. Személyi ig. szám. Személyi ig. szám..

7 P É N Z T Á R átadás-átvételi jegyzőkönyv 6.sz. melléklet Készült:.az MTA Agrártudományi Kutatóközpont pénztárhelyiségében. Jelen vannak: pénztár átadó..pénztár átvevő..ellenőr Készpénz zárókészlet címletenként: Ft-os Ft-os Ft-os Ft-os Ft-os Ft-os Ft-os Ft-os.. 50 Ft-os.. 20 Ft-os.. 10 Ft-os.. 5 Ft-os.. Összesen:.azaz..Ft Utolsó felhasznált bizonylatok: Készpénzfelvételi utalvány: Pénztárjelentés: Bevételi pénztárbizonylat: Kiadási pénztárbizonylat:.... Étkezési jegyek: tömb db címlet Egyéb érték: db.db Kiegyenlítetlen számla: Kifizetetlen tétel:.. pénztárátadó pénztárátvevő ellenőr

8 6.sz. melléklet / 2.oldal 1. Egyéb átadásra kerülő bizonylatok - időszaki pénztárjelentés (-tól-ig): - kiadási bizonylat (-tól-ig) sorszáma: - bevételi bizonylat (-tól-ig) sorszáma: - készpénzfelvételi utalvány (-tól-ig) tömbök: - fizetési számla (-tól ig): - készpénzigénylés elszámolásra (-tól-ig): - készpénzigénylés üzemanyagelőlegre (-tól-ig): - üzemanyagelőleg elszámolás (-tól-ig): - felvásárlási jegy (-tól-ig): - nyugta (-tól-ig): - számlatömb vagy számlagarnitúra (-tól-ig): Átvevő igazolja, hogy a kezelésre átvett szigorú számadású nyomtatványok a szintén átvett analitikus nyilvántartással megegyeznek. Jelenlévők tényleges számlálás alapján megállapítják, hogy a házipénztárban található készpénzmennyiség.ft, azaz... Forint /címletenkénti felsorolást lásd a pénztárjelentésben is/, a pénztárjelentésben rögzített egyenleggel megegyezik. Átvevő..pénztáros a jegyzőkönyv alapján ideiglenes / végleges jelleggel a mai naptól a pénztári tevékenységet teljes anyagi felelősséggel átveszi. kmf. átadó pénztárellenőr.. átvevő. gazdasági igazgató

9 7. sz. melléklet Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.. gazdasági igazgató részére Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel. Név Beosztás Elszámolásra kiadott összeg Elszámolási véghatáridő Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el. 200 hó.nap... pénztáros

10 8. sz. melléklet Étkezési utalványok felhasználási rendje Az Agrártudományi Kutatóközpont vezetősége úgy döntött hogy a évi SZJ-ról szóló törvény rendelkezése alapján a közalkalmazott választásának megfelelően Ft értékű meleg étel - kizárólag az ATK Mezőgazdasági Intézet konyháján történő fogyasztásra beváltható - utalványt, vagy Ft névértékű Erzsébet utalványt ad a dolgozói számára az év 10 hónapjára. Az utalvány megilleti a - közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót, - felmentési idejét töltő dolgozót a munkában töltött időre, - Intézetben dolgozó nyugdíjas magánszemélyt, aki nyugdíjazását közvetlen megelőzően Intézetünkben közalkalmazotti jogviszonyba állt, - kötelező szakmai gyakorlaton lévő diákot, az igazolt szakmai gyakorlat idejére, - az év közben belépő dolgozót attól a hónaptól, amelynek első napján alkalmazásban áll - 4 órában foglalkoztatott dolgozót, az étkezési utalvány 50 %-a illeti meg, 6 órában foglalkoztatott dolgozót az utalvány 75 %-a. Nem illeti meg az utalvány a - megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót, kivéve a nyugdíjas foglalkoztatottat, aki nyugdíjazását megelőzően Intézetünkben közalkalmazotti jogviszonyban állt, - fizetetlen szabadságon lévő dolgozót a szabadság idejére, - szülési szabadságon lévő dolgozót a szülési szabadság idejére, GYED, GYES idejére - amennyiben más intézményben részesül kedvezményben - 30 napot meghaladóan táppénzen lévő dolgozót a táppénz teljes időtartamára, - kivéve az üzemi balesetből adódó táppénzes időt napot meghaladó külföldi tartózkodás idejére. Az étkezési utalvány névre szóló, amelyen a beváltás helye és felhasználhatóságának határideje fel van tüntetve. Az utalvány készpénz felvételére nem jogosít fel, kizárólag étkezési jegyre váltható be.

11 9. sz. melléklet Kerekítési szabályok Az Országgyűlés az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonására tekintettel, a készpénz átadásával történő fizetések egységes szabályok szerinti teljesítése érdekében, a következő törvényt alkotja: 1.. (1) Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetése esetén, ha a fizetendő végösszeg nem5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni. (2) A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és az (1) bekezdés alapján meghatározott készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül. (3) A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező. (4) Az e törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni. 1.. A kerekítés szabálya a következő: a.) 0,00 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; b.) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; c.) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; d.) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; forintra végződő összegre kell kerekíteni. Az 1 és 2 Ft-os érmék bevonásával összefüggő kerekítéseknél a kiinduló szabály, hogy a kerekítési különbözet, függetlenül attól, hogy az növelő vagy csökkenő, mindig azt a tételt érinti, amelyekkel kapcsolatban felmerült. Előfordulnak olyan esetek is, amikor a kifizetés több tételből jön össze, a kifizetendő kiadásról külön-külön nem lehet megállapítani a kerekítés összegét. Ebben az esetben a számlán lévő legnagyobb tételhez kell a kerekítést elszámolni. Előlegek esetén számlánként kell a kerekítés összegét elszámolni, a vásárlásokat külön-külön kell rögzíteni, azokat összevonni nem lehet.

12 10. sz. melléklet Az évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról előírása az elszámolásra kiadott összegek adózási vonatkozásaira: Kamatkedvezményből származó jövedelem 72. (1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére - ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos piaci értékére - vetítve kell kiszámítani. (2) A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,19-szerese. Az adót a kifizető adóévenként, az adóév utolsó napjára - ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára - megállapítja, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint megfizeti, illetve bevallja. Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadóelőleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el. (3) (4) A jövedelem megállapításánál - az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem kell figyelembe venni a következő jogcímeken és a következő feltételekkel fennálló követelések utáni kamatkedvezményt: a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők), valamint az e követelésekkel összefüggésben szerződés vagy jogszabály alapján fizetendő kártérítés, kötbér és más hasonló kötelezettség; b) jegyzett, de még be nem fizetett tőke; c) kizárólag a kifizető tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében - 30 napot meg nem haladó időtartamra - adott előleg, elszámolásra kiadott összeg; d) az osztalékelőlegnek az a része, amely a kifizetését követő első beszámoló elfogadásával osztalékká vált; e) az adó, az adóelőleg, a járulék, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás megállapításával (elszámolásával) összefüggésben, valamint a munkaviszonyból származó jövedelem elszámolása (számfejtése) során az elszámolás szokásszerű rendjéből adódóan keletkezett követelés; e rendelkezés nem alkalmazható a munkáltató, a bér kifizetője, a társas vállalkozás, a polgári jogi társaság által megfizetett, de le nem vont adóelőleg miatt keletkezett követelésnek arra a részére, amelynek beszámítására az adóelőleg megfizetésének hónapját követő hatodik hónap elteltével nem került sor; f) lakás célú hitel, ha azt a munkáltató munkavállalójának vagy helyi önkormányzat a magánszemélynek hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján olyan lakása építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, vagy bármely, az említett célra hitelintézettől, vagy bármely, az említett célra korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta, amely lakás nem haladja meg a lakás célú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét; lakáskorszerűsítés a lakás célú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott korszerűsítés; g) olyan munkabérelőleg, amelynek folyósítása legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható; h) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja részére jogszabály alapján folyósított családalapítási támogatás, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogszabály alapján folyósított toborzópénz és családalapítási támogatás; i) az állami tulajdon megvásárlásához hitelintézet útján nyújtott hitel;

13 j) olyan, a jogszabályban meghatározott feltételek mellett nyújtott hitel, kölcsön esetén, amelynél a felszámítható kamat mértékét jogszabály határozza meg (ideértve különösen a Diákhitel Központ által nyújtott hallgatói hitelt); k) üzletpolitikai célból, nyilvánosan meghirdetett, mindenki által azonos feltételek mellett igénybe vehető áruvásárlási kölcsön; l) pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás üzletszerű nyújtására jogosult kifizető e tevékenysége keretében nyilvánosan meghirdetett feltételek mellett nyújtott hitel (ide nem értve a belső hitelt) esetében; m) a Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló kártérítési felelőssége körébe tartozó hiánnyal összefüggésben fennálló követelés; n) a külföldi kiküldetésre, külszolgálatra tekintettel adott előleg, elszámolásra kiadott összeg, feltéve, hogy annak a kifizetővel való elszámolása a visszaérkezést követő 30 napon belül megtörténik; o)

14 11. sz. melléklet NYILATKOZAT OTP kártya használathoz Alulírott igazolom, hogy az általam átvett kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismertem és betartom, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vettem Martonvásár Nyilatkozat tevő aláírása

15 12. sz. melléklet NYILATKOZAT Üzemanyag kártya használathoz Alulírott igazolom, hogy az általam átvett kártya birtoklásával, valamint a kártyahasználattal, őrzéssel, letiltással, elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit megismertem és betartom, illetve ezek megszegése esetén követendő eljárást tudomásul vettem Martonvásár Nyilatkozat tevő aláírása

16 13. sz. melléklet JEGYZŐKÖNYV (pénztári eltérés esetére) Felvéve: 200..év hó. napján a..házipénztár helyiségében. Jelen vannak:.. pénztáros.. pénztári ellenőr.. jegyző Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közti eltérés kivizsgálása. A mai napi pénztárzárlat után..ft, azaz..forint többlet, illetve.ft, azaz forint hiány keletkezett, melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani. Fentiek miatt a pénztáros a többlet a.. számú bizonylaton bevételezte, a hiányt a jegyzőkönyv alapján befizette a házipénztárba. Kelt:.. Pénztár ellenőr.. Pénztáros

17 13. sz. melléklet

18 14. sz. melléklet Pénztár kulcsok nyilvántartása Sorszám A kulcs megnevezése A kulcs átadójának neve A kulcs átvevőjének neve A kulcs átvételének oka A kulcs átvételének ideje nap, óra, perc Az átvétel igazolása

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 140. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 29., kedd 140. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 33404

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK - tanulmány - Készítette: Sárosi Péter 2006. december Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az ellenőrzések célterületei...

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008 KlnszÆm-00.qxd 00.0.0. : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (%

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben