ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK"

Átírás

1 ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a hazánkban elôforduló varjúféléket! Vadászhatók-e hazánkban ezek a fajok? 3. Milyen vadfajra szabad vadászni motoros jármûrôl? 4. Hogyan csoportosíthatja a vadászfegyvereket a puskacsô mozgathatósága szerint? Mondjon rá példákat! 5. Mit jelent a vadászati idény fogalma, mely hatóság és milyen szempontok szerint állapítja meg? Soroljon fel 10 vadfaj vadászati idényét! 6. Mi a kotorékozás? 7. Milyen nagyvadetetô típusokat ismer? 1. Milyen korcsoportokat lehet a gímbikák között elkülöníteni? Hogyan ismeri fel az egyes korcsoportokat? 2. Mely lúdfajok vadászhatók Magyarországon? Mikor és milyen módon vadászhatók? 3. Mit ért a nagyvadállomány mennyiségi és minôségi szabályozása alatt? 4. Milyen fô részekbôl áll a golyós fegyver csöve? 5. Kié a vadászati jog Magyarországon? 6. Ismertesse a lôtt nagyvad kezelésének szabályait! 7. Milyen vadgazdálkodási célú berendezéseket ismer? 1. Mivel táplálkozik a gímszarvas, milyen károkat okozhat? A vad által okozott kár elhárításának formái. 2. Ismertesse a galambfélék vadgazdálkodási jelentôségét! Mely fajok vadászhatók? 3. Milyen szempontok szerint lehet selejtezni a szarvasborjút, és mikor? 4. Mi a huzagolás? 5. Melyek a vadászat személyi feltételei, ki vadászhat Magyarországon? 6. Ismertesse az agancsos nagyvad trófeájának kikészítési szabályait! 7. Mi a cserkészút és mi a szerepe? 1. Ismertesse egy idén született gímszarvas ünôborjú élete elsô néhány évének fôbb mozzanatait? Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot? 2. Ismertesse a nyári lúd biológiáját! Láthat-e télen nyári ludat Magyarországon? 3. Mikor szabad vadászfegyverrel lövést leadni, milyen biztonsági elôírásokat kell betartani? 4. Milyen tártípusokat ismer? Mondjon rá példákat! 5. Mi az agancs és a szarv közötti különbség? 6. Mekkora a vadászterület minimális nagysága? 7. Mi a véreb feladata? 1. Mikor van a gímszarvas párzási idôszaka, mi ennek a vadászias neve?

2 2. Mit tud a fácán táplálkozásáról? Mivel segíti a vadgazda a fácán táplálékbázisának megôrzését, növelését? 3. Mire szolgál a vadazonosító jel és miként kell használni? 4. Mi a choke? Mi a szerepe? 5. Ki lehet hivatásos vadász, melyek a feltételei? 6. Milyen nagyvad trófea bírálati képleteket ismer? 7. Mi a vizsla feladata a társas vadászaton? Sorolja fel a Magyarországon vadászható nagyvadfajokat! 2. Hogyan érinti a Ramsari Egyezmény a vízivad vadászatát Magyarországon? 3. Mit nevezünk lesvadászatnak? Milyen fajok vadászhatók lesbôl? 4. Mi a zárszerkezet feladata és milyen zártípusokat ismer? 5. Ki adhat engedélyt tilalmi idôszakban vad elejtésére? 6. Ismertesse a vadászjeggyel rendelkezô vadászra vonatkozó trófeabírálat rendjét (mikor, hol és milyen trófeát kell bíráltatni)! 7. Nagyvadas területen milyen célból alakítanak ki vadföldet? 1. Milyen korcsoportokat lehet dámbikák között elkülöníteni és mirôl ismeri fel ezeket? 2. Milyen ragadozó madárfajokat ismer? Vadászható ezek közül valamelyik? 3. Mi minôsül társas vadászatnak? Soroljon fel néhány társas vadászati módot! 4. Ismertesse a golyós lôszer felépítését! Mondjon példát különbözô lövedék típusokra! 5. Ki és milyen feltételek mellett vadászhat Magyarországon? 6. Ismertesse a vadeltartó képesség fogalmát és típusait! 7. Ismertesse a barkácsolást! 1. Mit tud a dámszarvas párzási idôszakáról? 2. Sorolja fel a Magyarországon vadászható récefajokat? 3. Van-e Magyarországon vadászati idénye a mezei ill. a házi görénynek? Ha igen, mikor? 4. Milyen a peremes töltényhüvelyû golyós lôszer, milyen fegyverekhez használják? 5. Milyen szervezet látja el a vadgazdálkodás szakmai felügyeletét? 6. Ismertesse a gímtrófea bírálatának legfontosabb elemeit! 7. Apróvad társasvadászat során melyek a leggyakoribb baleseti források? 1. Ismertesse egy idén született gímszarvas bikaborjú élete elsô néhány évének fôbb mozzanatát! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik? 2. Mikor és hogyan lehet szalonkára vadászni Magyarországon? 3. Mikor szabad mezei nyulat élve befogni? 4. Sorolja fel a sörétes fegyver fô részeit! 5. Mit tud az agancs rendellenes fejlôdésérôl? Ez állandó vagy ideiglenes jelenség? Mi befolyásolja? 6. Mi számít hibás lelövésnek egyéves ôzbak esetében? 7. Hol, milyen célból és hogyan alakítanak ki szórót? 1. Milyen korcsoportokat lehet az ôzbakok között elkülöníteni? Mirôl ismeri fel ezeket? 2. Szabad-e Magyarországon galambra, gerlére vadászni? Ha igen, mely fajokra és mikor?

3 3. Mikor van a vadrécék vadászati idénye Magyarországon? Korlátozva van-e az elejthetô mennyiség? 4. Mi a Scott-kulcs és mi a feladata? 5. Mit tud a vadásztársaság érdekképviseletérôl? 6. Ismertesse a mufloncsiga felépítését, a muflontrófea kikészítésének menetét! 7. Mi a céltávcsô feladata? Ismertesse egy idén született sutagida élete elsô három évének fôbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot? 2. Mit tud a fogoly szaporodásáról? Hogyan növelhetô a fogoly állomány? 3. Melyek a legfontosabb biztonsági elôírások szárnyas apróvad vadászaton? 4. Hogyan határozza meg a sörétes fegyver szórási százalékát? 5. Sorolja fel, mely esetek minôsülnek jogosulatlan vadászatnak? 6. Hogyan kell a trófeát bemutatásra (bírálatra) elôkészíteni? 7. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, ha apróvadas vadászterületen vadföldet akarunk létesíteni? 1. Ismertesse egy idén született hímivarú vadmalac élete elsô néhány évének fôbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik? 2. Hogyan különbözteti meg a héját a barna rétihéjától? Vadászható-e valamelyik faj a kettô közül? 3. Milyen vadra szabad éjszaka vadászni? Használhat-e fényszórót? 4. Mit ért a golyós fegyver kaliberén? 5. Ismertesse a vadászati jog haszonbérletére vonatkozó elôírásokat! 6. Sorolja fel az ôzagancs részeit! 7. Mi befolyásolja a távcsövek fényerejét? 1. Mikor van az ôz párzási idôszaka? Milyen sajátosságai vannak az ôz vemhességének? 2. Ôshonos-e Magyarországon a fogoly? Milyen élôhelyeken fordul elô? Vadászható ez a faj? 3. Ismertesse a körvadászat menetét! Melyek a legfontosabb biztonsági szabályok? 4. Mivel foglalkozik a ballisztika? 5. Milyen szakmai indokok játszanak szerepet a vadászati tilalmi idôk megállapításában? 6. Mi jellemzi a golyóérett gímbikát? 7. Milyen eszközök szükségesek a szarvas és ôztrófeák kikészítéséhez? Mivel táplálkozik az ôz? Milyen károkat okozhat? 2. Vadászható-e Magyarországon a nagy lilik és a kis lilik? Hogyan lehet megkülönböztetni e két fajt? 3. Milyen feltételek között és hogyan kell tárolnia fegyverét? 4. Hogyan kell belôni a távcsöves golyós vadászfegyvert? 5. Milyen vadászati szervezeteket ismer?

4 6. Soroljon fel formai hibás mufloncsigákat! 7. Ismertesse a disznós kutyák feladatát, soroljon fel vaddisznós kutyafajtákat! Melyik évszakban születnek a gímszarvas borjak? Száz nôivarú egyedre általában mekkora szaporulattal lehet számolni? 2. Szabad-e Magyarországon varjúfélékre vadászni? Ha igen, mely fajokra? 3. Ismertesse a leshely elhagyásának szabályait, az éjszakai vadászat biztonsági elôírásait! 4. Hogyan csoportosítja a vadászfegyvereket a csövek száma szerint? Mondjon rá példákat! 5. A vad és a gépjármû összeütközés felelôsségének megállapítása. 6. Soroljon fel formai hibás ôzagancsokat! Hogyan ítéli meg ezeket a szelekció szempontjából? 7. Soroljon fel tiltott vadászati módokat! Hogyan és mikor alakulnak ki a szarvasrudlik, miért van ezeknek jelentôsége? 2. Fácán élôhelye és szaporodása. 3. Ismertesse a társas vadászati módokat (apróvad-, nagyvad vadászat). 4. Milyen az ismétlô rendszerû vadászfegyver? Mondjon rá példákat! 5. Ismertesse a trichinellózis és a sertéspestis betegségeket? 6. Mi a szôrmés ragadozók trófeája? 7. Utánkeresésre milyen fajtájú vadászkutyát használna? Az ôzek milyen idôs korban válnak ivaréretté, és általában milyen idôs korban vesznek részt ténylegesen a szaporodásban? 2. Szabad-e Magyarországon egerészölyvre vadászni? Mirôl ismeri fel ezt a fajt? 3. Mi a vadászias lôtávolság sörétes és golyós fegyver estében? 4. Mi a kegyelemlövés? Mikor van rá szükség és hogyan végezzük? 5. Soroljon fel vadgazdálkodási berendezéseket, ismertesse szerepüket! 6. Állománykezelési szempontból milyen korcsoportokba sorolja be a gímszarvast? 7. Csoportosítsa a vadászkutya fajtákat alkalmazási területük szerint! Ismertesse az ôz agancsciklusát! 2 Sorolja fel a legismertebb védett récefajokat! 3 Hogyan tudja megbecsülni a muflonkos korát? 4 Mi történhet, ha nem a fegyver töltényûrének megfelelô lôszert akar kilôni a sörétes fegyverbôl? 5 A rálövés helyén milyen jelekbôl következtethetünk a vad megsebesülésére? 6 Mit jelent a vadásznyelvben az örökös közepes trófeát viselô vad? Hogyan ítéli meg állománykezelési szempontból? 7 Milyen les típusokat ismer?

5 Ismertesse egy idén született nôivarú vadmalac élete elsô néhány évének fôbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor párzik, mikor hoz utódot? 2. Mely récefajok vadászhatók Magyarországon? Mirôl ismeri fel ezeket? 3. Mi a vadászatvezetô feladata? Kötelezô-e társas vadászaton vadászatvezetôt kijelölni? 4. Hogyan csoportosítja a vadászfegyvereket csôelrendezés szerint? Mondjon rá példákat! 5. A szél szerepe és jelentôsége a vadászatban! 6. Ismertesse a vad feltörését és nyúzását! 7. Soroljon fel vadászati célú berendezéseket! Ismertesse az optimális ivararányt vadfajonként és ennek hatását az egyedek viselkedésére és a szaporulatára. 2. Jellemezze a fácán élôhelyét és táplálék összetételét! 3. Sorolja fel az egyéni vadászati módokat! 4. Hogyan csoportosítja a golyós vadászfegyvereket tárrendszer szerint! Mondjon rá példákat! 5. Mi az I. fokú Vadászati Hatóság feladata? 6. Mi a konda? Milyen egyedek alkotják és hogyan viselkednek? 7. Ismertesse a vadászavatás szertartását! Ismertese a róka szaporodását, utódnevelését, társas életét. 2. Ismertesse a Magyarországon vadászható galambfélék vadászati idényeit. 3. Melyik vadfaj jellemzô betegsége a tularémia? Ismertesse az ellene való védekezést! 4. Töltési rendszerük szerint, milyen golyós vadászfegyvereket ismer, ezek közül Magyarországon milyennel lehet vadászni? 5. A vadászatra jogosult milyen esetben pusztíthatja el a kóbor kutyát, macskát? 6. Mondjon példát fiatal gímbika hibás kilövésére! 7. Mi a különbség agancs és trófea között! Sorolja fel a nyest és a nyuszt közötti különbségeket (küllem, élôhely, életmód)! 2. Ismertesse az úszórécék általános jellemzôit! A vadászható récefajok közül melyeket soroljuk ide? 3. Vadetetés szerepe nagyvad és apróvad fajok esetében. 4. Gyújtási mechanizmus szerint milyen golyós vadász lôszereket ismer, jellemezze azokat! 5. Mi a vadkár és a vadászati kár? 6. Nagyvad egyéni és társasvadászat esetén, hogyan adjuk meg a tiszteletet az elejtett vadnak? 7. Magyarázza meg mit jelent a keresôtávcsövön a 7x50 jelzés!

6 1. Ismertesse a vaddisznó vedlését (évente hányszor, mikor, egyedek közötti különbségek)! 2. Ismertesse a fácán párzási idôszakát! Soroljon fel három fácán alfajt! 3. Mikor van Magyarországon a mezei és az üregi nyúl vadászati idénye? 4. Ismertesse a sörétes lôszerek felépítését! 5. Mi a vadvédelmi bírság? Ki fizeti és miért? 6. Ismertesse gímtrófea bírálati szempontjait (felsorolás jelleggel)! 7. Milyen típusú sózókat ismer? Mi a szerepük a vadgazdálkodásban? Milyen élôhelyen fordul elô az ôz Magyarországon? Vadgazdálkodási szempontból melyek a legjobb élôhelyek? 2. Ismertesse a fogoly párzási idôszakát! 3. Mi a koslatás? 4. Társas apróvad vadászaton mikor kell a fegyvert kiüríteni? 5. Ki minôsül a vad elejtôjének, nagyvad és apróvad esetében? 6. Milyen formai hibákat tud felsorolni gímszarvas agancson? 7. Szükségesnek tartja-e a nagyvad nyári takarmányozását? 1. Milyen élôhelyen fordul elô a gímszarvas jelentôsebb számban? Vadgazdálkodási szempontból melyek a legjobb élôhelyek a gím számára? 2. Bukó récék általános jellemzôi. Magyarországon vadászható fajai. 3. Mi a "barcogó teknô"? 4. Mit ért a sörétes fegyver kaliberén? Melyek a leggyakrabban használatos kaliberek? 5. Sorolja fel a vadászat céljára használható eszközöket! 6. Soroljon fel formai hibákat a dám és az ôz agancson! 7. Milyen vadfajnál fordulhat elô idült ólommérgezés és mi okozza ezt a betegséget? 1. Mi jellemzi a pézsmapocok életmódját? Vadászható-e ez a faj Magyarországon? 2. Ismertesse a szárcsa táplálkozási jellemzôit! Vadászható-e Magyarországon ez a faj? 3. Milyen tényezôk befolyásolják a bôgés kezdetét? 4. Mivel foglalkozik a belballisztika? 5. Mi a teendô, ha társas vadászaton baleset történik? 6. Ismertesse a vadkanagyar bírálati szempontjait (felsorolás jelleggel). 7. Mi a töret? 1. Ismertesse a muflon Magyarországi elterjedési területét, élôhelytípusait. 2. Mi a héja fô tápláléka? Szabad-e hazánkban héjára vadászni? 3. Mikor vonul át hazánkon az erdei szalonka és mikor lehet vadászni rá? 4. Mivel foglalkozik a külballisztika? 5. Van-e a vaddisznónak olyan betegsége, parazitája, ami az embert is veszélyeztetheti? 6. Milyen eszközök és berendezések szükségesek a vaddisznós kertben? 7. Ismertesse a nagyvad teríték készítésének módját. 1. Ismertesse a gímszarvas társas életét. 2. Melyik lúdfaj fészkel hazánkban? Ismertesse szaporodását. Vadászható-e ez a faj Magyarországon? 3. Milyen hatással van a selejtezés a nagyvad minôségére?

7 4. Milyen alapvetô biztonsági szabályokat kell betartania golyós vadászfegyverrel való vadászat esetén (egyéni és társas vadászat)? 5. Társas vadászaton milyen szerepük van a retrievereknek? 6. Mi a pacsmagolás? 7. Ismertesse az ôzbak trófeájának kikészítését! Ismertesse a vaddisznó viselkedését a búgási idôszakában! 2. Ismertesse az erdei-, és sárszalonka közötti legfontosabb különbségeket ( küllem, életmód)! Melyik faj vadászható hazánkban? 3. Mi a gerezna? 4. Mi a célballisztika? 5. Mi a vadászatvezetô feladata a társasvadászaton? 6. Ismertesse a szárnyas vad trófeáit! 7. Magyarországon melyik állatfajban alakul ki leggyakrabban a veszettség, milyen tünetei vannak? 1. Ismertesse az ôz táplálkozási sajátosságait! 2. Ismertesse a fácán életmódját, szaporodását! 3. Mi a különbség a fácán- és a fogoly etetôk között? 4. Magyarázza meg mit jelent a "7x65R" jelzésû lôszer! 5. Soroljon fel legalább öt az emberre is veszélyes vadbetegséget! 6. Mi a vadföld, mi a szerepe? 7. Milyen vadfajok dagonyáznak és milyen célból? 1. Milyen speciális nagyvad vadászati módokat ismer? Részletezze azokat! 2. Mi a lohosodás? 3. Milyen vadászkutyafajtákat használunk vaddisznó hajtóvadászaton? 4. Mit jelent a "30.06"-os kaliber? 5. Mi a lesgödör? Milyen vadfajra történô vadászatoknál lehet használni? 6. Milyen típusú, rendeltetésû vadászterületeket ismer! 7. Vaddisznó nôivarú egyedét mikortól nevezzük kocának, és mikor lehet vadászni rá? 1. Mezei nyúl szaporodásának jellegzetességei. 2. Ismertesse a szárnyas vad találati jelzéseit! 3. Mit nevezünk léniázásnak, kapuzásnak, zsákolásnak? 4. Miért kötelezô a keresôtávcsô használata nagyvad vadászat során? 5. Ismertesse a gímszarvasra vonatkozó vadászati idényeket! 6. Mi a Stroh-jegy? 7. Mi a riglizés, ez milyen vadászati mód? 1. Ismertesse a mezei nyúl társas életét! 2. Nevezze meg a Magyarországon fészkelô egyetlen fajdfélét! Vadászható-e ez a faj? 3. Ismertesse a nagyvad találati jelzéseit! 4. Sörétes vadászfegyverbôl milyen golyót szabad kilôni? Milyen vadfajokra vadászhat ily módon? 5. Ki, mikor, milyen esetekben vonhatja vissza a vadászjegyet? 6. Mi a különbség a vaddisznó és a szarvas nyomképe között?

8 7. Ismertesse a lôtt apróvad kezelését és szállítását! Mit tud a muflon párzási idôszakáról és mi ennek a vadászias neve? 2. Hol és mikor lehet fácántyúkot lôni? 3. Vadászható-e Magyarországon a farkas, vidra, róka, vadmacska, mosómedve? 4. Milyen szûkítésû fegyvercsöveket ismer? Soroljon fel néhány példát! 5. Magyarországon hol nem szabad vízivadra vadászni? 6. Mi a különbség a róka és a borz nyoma között? 7. Ismertesse a gímbika agancsciklusát! 1. Ismertesse a dámbika agancsciklusát! 2. Ismertesse a tôkés réce szaporodását, társas viselkedését! 3. Nagyvad vadászaton mirôl kell meggyôzôdnie, mielôtt a lövést leadná? 4. Félautomata (öntöltô) sörétes fegyverekbe hány lôszert szabad tölteni? 5. Milyen jogszabályok szabályozzák a vadgazdálkodást és a vadászatot? 6. Ismertesse az ôzagancs bírálatának legfontosabb elemeit! 7. Ismertesse a cseh pásztát és az U hajtást! 1. Ismertesse egy idén született bakgida élete elsô néhány évének fôbb mozzanatait! Milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik? 2. Jellemezze a Magyarországon ismert lúdfajokat, mely fajra lehet vadászni és mikor? 3. Vadászat során kinek van joga a vadászfegyverek ellenôrzésére? 4. Mi a jelentôsége a céltávcsônek? 5. Ismertesse az ôzhívást! Mikor, miért, hogyan? 6. Soroljon fel vadgazdálkodási berendezéseket, ismertesse szerepüket! 7. Mi a beállóhely? Ismertesse a vadállomány létszámának megállapítására vonatkozó legjelentôsebb módszereket! 2. Mi jellemzi a fogoly élôhelyét? Mit tehet a vadgazda a faj megóvása érdekében? 3. Mit jelent a szinten tartó állományhasznosítás? 4. Melyek a fegyver szállításának követelményei? 5. Milyen okmányoknak kell a vadászat során a vadásznál lenni? 6. Lehet-e aranysakálra vadászni hazánkban, ha igen mikor? 7. Milyen vadra és milyen feltételekkel lehet csónakból vadászni? Mit tehet a vadgazda, hogy megôrizze a gímszarvas állomány minôségét? 2. Mit tud a Magyarországi túzok állomány helyzetérôl? 3. Melyek a lôtt apróvad kezelésének legfontosabb szabályai? 4. Milyen nagyságú sörétet használ: a ludak, a fácán, a szalonka, a mezei nyúl, és a róka vadászatára? 5. Mi a teendô, ha védett állatot kívánunk befogni, elejteni? 6. Van-e összefüggés a vaddisznó életkora és agyarának hossza között? 7. Mi a vadaskert és mi a célja?

9 Mit nevez a vadásznyelv territóriumnak? Mely vadfajokra jellemzô? 2. Lehet-e hazánkban szürkegémre vadászni és milyen feltételek esetén? 3. Mit jelent a golyóérettség fogalma? 4. Mely vadfajok ejthetôk el sörétes puskából lôhetô gyöngygolyóval? 5. Mirôl rendelkezik a Washingtoni egyezmény? 6. Milyen fertôzések és paraziták támadhatják meg a vaddisznót? 7. Milyen szabályok vonatkoznak a vadászjegy kiváltására, illetve érvényesítésére? Vadászható faj-e Magyarországon a menyét, pézsmapocok, nyest, nyuszt, hermelin, ha igen mikor? 2. Mit tud a holló magyarországi helyzetérôl? (állományalakulás, elterjedés, táplálkozás, költés) vadászható-e ez a faj? 3. Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 4. Melyek a fegyverszállítás szabályai társas apróvad vadászat hajtásai között a gépkocsiban, ill. a platón való utazásnak? 5. Mirôl rendelkezik a Bonni egyezmény? 6. Milyen élôhely típusokat kedvel az ôz? 7. Rókakotorékban milyen más vadfajokat lehet esetenként találni? Ismertesse egy idén született dám-bikaborjú élete elsô néhány évének fôbb mozzanatait (milyen évszakban születik, milyen más egyedek társaságában él, mikor és milyen agancsot rak fel, mikor párzik)! 2. Ismertesse a tôkés réce hazai állományviszonyait, szaporodását, táplálkozását! 3. Sorolja fel a kullancs által okozott betegségeket! 4. Mi játszódik le a golyós lövedék becsapódása után a vad testében? 5. Milyen következményekkel jár, ha vadász természetvédelmi oltalom alatt álló faj egyedét ejti el? 6. Ismertesse a társas vadászaton való viselkedés íratlan szabályait! 7. Milyen vízi jármûveket használhat vadászatra? Jellemezze a golyóérett gímszarvas bikát (küllem, agancs)! 2. Milyen élôhelyeken találkozhatunk szarkával és szajkóval? Ismertesse vadgazdálkodási jelentôségüket! 3. Ismertesse a nagyvad befogására alkalmas berendezéseket, eszközöket! 4. Vaddisznó és gímszarvas vadászias elejtésére milyen kaliberû golyós vadászfegyvereket használna? 5. Mi minôsül tiltott vadászati eszköznek? 6. Mirôl rendelkezik a Berni Egyezmény? 7. Milyen tacskófajtákat ismer és ezeket milyen vadászatra használják?

10 Hogyan nevezzük a muflon fiatal és ivarérett hím, ill. nôstény egyedét? Magyarországon hol fordul elô ez a faj? 2. Milyen feltételek mellett vadászhatunk hazánkban szürkegémre, nagy kárókatonára, illetve dankasirályra? 3. Miért szükséges és hogyan kell végezni a mezei nyúl téli takarmányozását? 4. Milyen körülmények között tarthatja otthon fegyvereit? 5. Mit tartalmaz a haszonbérleti szerzôdés? 6. Mirôl rendelkezik a Ramsari Egyezmény? 7. Mit nevez a vadásznyelv farkaságnak? 1. Ismertesse a mezei - és az üregi nyúl életmódját, élôhelyét, szaporodását, társas viselkedését! 2. Mikor vonul át hazánkon az erdei szalonka? Jellemezze élôhelyét és táplálkozását! 3. Mi a boszorkánygyûrû? Mikor találkozhatunk vele és hol? 4. Kinek és milyen feltételekkel adhatja át vadászat céljára a fegyverét? 5. Ki a vadásztársaság törvényes jogi képviselôje? 6. Ismertesse a dám trófea bírálatának legfontosabb elemeit! 7. Ismertesse a róka vadászati és vadgazdálkodási jelentôségét, vadászati idényét! Ismertesse a vaddisznó táplálkozásának jellemzôit, jelent-e problémát az erdô- és mezôgazdálkodásban? 2. Ismertesse az úszó récék általános jellemzôit. Mely fajokra lehet közülük vadászni? 3. Mikor van a nyest vadászati idénye Magyarországon? 4. Vadászfegyver meghibásodása esetén mi a teendôje a vadásznak, kinek adhatja át javítás céljára a lôfegyvert? 5. Sorolja fel a vadásztársaság ügyintézô szerveit. 6. Soroljon fel maradandó rendellenességeket az agancson; ezeket mi okozhatja? 7. Milyen vadászati mód a terelés, vagy riglizés? Ismertesse! 1. Ismertesse a selejtezés alapelveit a trófeajellemzôk alapján! 2. Ismertesse a hazánkban vadászható galambfélék életmódját! Táplálkozás, szaporodás, társas viselkedés. Mikor lehet vadászni rájuk? 3. Mi határozza meg gímszarvasoknál a rangsorrend kialakulását? Milyen jelentôsége van ennek vadgazdálkodási szempontból? 4. Csoportosítsa a golyós lôszereket lövedéktípusuk szerint! 5. Melyek a vadásztársasági tagok legfontosabb jogai és kötelezettségei? 6. Lehet-e vadászni hazánkban mosómedvére, nyestre, nyestkutyára, nyusztra? Ha igen, mikor? 7. Ismertesse a vaddisznóhajtás általános szabályait (baleset megelôzés, lôttvad kezelés, terítékkészítés)! 1. Ismertesse az agancsfelrakásra ható legfontosabb tényezôket! 2. Ismertesse a fogoly társas viselkedését, szaporodását, élôhelyének jellemzôit!

11 3. Mit nevezünk mimikrinek? 4. Mit nevezünk csôtorkolati energiának? 5. Fertôzôdhet-e az ember tularémiával, ha igen milyen körülmények között? 6. Heresérülés milyen típusú torzulást eredményezhet az agancs fejlôdésében? 7. Síkvidéki nagyvadas vadászat során mi indokolja a magasles használatát? Soroljon fel hazai jelentôsebb dámszarvas élôhelyeket! 2. Botulizmus fellépése estén melyek a legfontosabb teendôk fácán kibocsátó helyen? 3. Sorolja fel a vadgazda legfontosabb teendôit a vadkár elhárításának érdekében? 4. Mi a jelentôsége a változtatható nagyítású céltávcsônek? Vaddisznó éjszakai vadászatánál milyet ajánlana? 5. Ismertesse a gímtrófea bírálatának legfontosabb paramétereit! 6. Ismertesse a kérôdzôkre jellemzô összetett gyomrot! 7. Mikor van hazánkban a vetési lúd vadászati idénye? Ismertesse a vaddisznó társas életét, szociális szervezôdését! 2. Sorolja fel a Magyarországon, solymászatra leggyakrabban alkalmazott ragadozómadarakat! 3. Melyek a lôtt nagyvad kezelésének legfontosabb szabályai? 4. Ismertesse a vaddisznó éjszakai vadászatára vonatkozó feltételeket! 5. Mit tud a földtulajdonhoz kötött vadászati jogról? 6. Ismertesse a dámlapát részeit! 7. Mit nevez a vadásznyelv "köténynek"? 1. Mi jellemzô a kérôdzôk táplálkozására? Melyek a hazai kérôdzô vadfajok? 2. Mit jelent az a kifejezés hogy a fészekhagyó madár? 3. Mikor van a szárcsa vadászati idénye hazánkban? 4. Mi a fojtás és mi a feladata? 5. Ki kaphat vadászati engedélyt? 6. Milyen idôs korában érett vadászatra a fácán? 7. Milyen vadászatokon tudjuk eredményesen használni a magyar vizslát?

Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek

Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek Á llami Vada szvizsga Szó beli Te telek 1. tétel 1. Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a hazánkban előforduló varjúféléket! Vadászhatóak-e ezek a fajok? 3. Milyen vadfajra szabad

Részletesebben

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 1. Mi a különbség az agancs és a szarv között? Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a tőkés réce költés biológiáját, hazai helyzetét.

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Országos Magyar Vadászkamara Az Országos Magyar Vadászkamara kiadványa Szerkesztette: HELTAY ISTVÁN, KABAI PÉTER Közreműködött:

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Állami vadászterületek Magyarországon KÖZEL 1 MILLIÓ HEKTÁR VADÁSZTERÜLET ÉVENTE MINTEGY 70.000 NAGYVAD KILÖVÉSE ÉVENTE MINTEGY 15.000 APRÓ- ÉS VIZIVAD KILÖVÉSE TÖBB

Részletesebben

Felkészülés. a vadászvizsgára

Felkészülés. a vadászvizsgára Felkészülés a vadászvizsgára Felkészülés a vadászvizsgára ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA Kedves Vadászjelölt! A vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a vidékfejlesztési miniszter a vadászvizsgát megelőző

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Vadászati törvény. Vadászható fajok Vadászidények. Vadászati eszközök és módok. Vadászati tilalmak Vadgazdálkodási tervezés

Vadászati törvény. Vadászható fajok Vadászidények. Vadászati eszközök és módok. Vadászati tilalmak Vadgazdálkodási tervezés Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Az apróvadgazdálkodás jogi környezete Vadászati törvény Kapcsolódó hazai jogszabályok Európai Unió jogi környezete Nemzetközi egyezmények Az

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2009. XII. szám Aktuális teendők December hónap a társas nagyvad vadászatok fő időszaka, ezért ismételten

Részletesebben

A trófeabírálat jogszabályi háttere

A trófeabírálat jogszabályi háttere Trófeabírálat, SMKBV2235VN A trófeabírálat jogszabályi háttere Bleier Norbert 2010 Törvényi szabályozás 1996/LV. törvény (a vad védelméről a vadgazdálkodásról és a vadászatról) 73-as és 74-es önálló fejezetben

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Szakértő olvasónk közérdekű és több vadászt is érintő kérdésének részlete: Lehet, hogy új felvetés részemről, hogy

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA A I. Általános rendelkezések A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb

Részletesebben

1. A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása

1. A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása 14324 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 99. szám A vidékfejlesztési miniszter 72/2012. (VII. 24.) VM rendelete a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Részletesebben

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28.

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28. Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. 1 A pénzügyi teljesítést az alábbi számlaszámra kérjük: Kedves Vadászvendégek! A Vért Vadászati Kft. 17.000 hektár területen végez vadgazdálkodási

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek

Trófeabírálat. A vadászat szerepe. A trófeák kultusza. Vadászati rendszerek A vadászat szerepe Trófeabírálat I. előadás A közösség táplálékkal való ellátása A fiatalok harcra való felkészítése Sport A sportban a mérhetőség fontos Mennyiség Minőség Dopping Vadászati rendszerek

Részletesebben

2010. X. szám. Aktuális teendők

2010. X. szám. Aktuális teendők Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2010. X. szám Aktuális teendők Az őzagancsok bemutatási határideje: október 30! A Vtv. szerint a vadfaj

Részletesebben

NAGYBEREK VADÁSZATI BT.

NAGYBEREK VADÁSZATI BT. Szarvasbika GÍMSZARVAS Trófeasúly EUR ( ) EUR ( ) / 10g 3,99 kg - ig 700.- - 4,00-4,99 kg 900.- - 5,00-5,99 kg 1200.- - 6,00-6,99 kg 1450.- + 7,5.- 7,00-7,99 kg 2150.- + 8,5.- 8,00-8,99 kg 3000.- + 10,5.-

Részletesebben

SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS. Kiegészítések. Dr. Heltai Miklós 2005-10-03.

SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS. Kiegészítések. Dr. Heltai Miklós 2005-10-03. SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS Kiegészítések Dr. Heltai Miklós 2005-10-03. Tartalomjegyzék 1. A hazai és az Európai Uniós szabályozás hatása és szerepe a vadgazdálkodásra... 2 1.1. A vadászati törvény

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról

Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról Az íj alkalmas a vadak elejtésére ez tény. Mégis a magyar vadásztársadalom évekkel ezelőtt még furcsán és szkeptikusan állt ehhez a csodás és nemes

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Vadgazdálkodás Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus VAD Magyarországon honos, előforduló, átvonuló, a vadgazdálkodás szempontjából jelentős, szabadon élő emlősállat- és madárfaj. 1. Honos, telepített, rendszeresen

Részletesebben

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől.

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől. St. George Vadászatszervező és Utazási Iroda Árlista Érvényes 2008. március 1 jétől. Kedves Vadászvendégünk! Nagyon örülünk, hogy új árjegyzékünket bemutathatjuk Önöknek! A St. George Vadásziroda a legmagasabb

Részletesebben

Vtv. Módosítása 2015 ősz. Vadászati jog és igazgatás. A törvény alapelvei. Vtv

Vtv. Módosítása 2015 ősz. Vadászati jog és igazgatás. A törvény alapelvei. Vtv Vtv. Módosítása 2015 ősz Vadászati jog és igazgatás II.: az 1996. évi LV. törvény A módosítások célja az új üzemtervi ciklusra (2017. március 1.) készülve a jogszabály megújítása Az elfogadott változások

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2008. IX. szám Jelen levelünket a megszokottól eltérő módon, egy pár napos csúszással juttatjuk el Önök

Részletesebben

Bevezetés. A vadkár jogi szabályozásának alapjai. A jogszabályi háttér. Vitás helyzetek A vadgazdálkodás konfliktushelyzetei

Bevezetés. A vadkár jogi szabályozásának alapjai. A jogszabályi háttér. Vitás helyzetek A vadgazdálkodás konfliktushelyzetei Bevezetés A vadkár jogi szabályozásának alapjai Dr. Heltai Miklós Egyetemi docens SZIE VMI Az élőhelyek többsége ma már emberi hatás alatt áll Erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, egyéb természeti erőforrás

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 2014 / 2015. vadászati év Hungarian Game Management Database 2014 / 2015 hunting year Gödöllő 2015 Az ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof.

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 215 / 216. vadászati év Hungarian Game Management Database 215 / 216 hunting year Gödöllő 216 Az ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof. Csányi

Részletesebben

Ragadozók. Emlős ragadozók Magyarországon. Ragadozók kladogramja. Konfliktusok a ragadozókkal 2013.10.29. Ragadozók szerepe az ökoszisztémában

Ragadozók. Emlős ragadozók Magyarországon. Ragadozók kladogramja. Konfliktusok a ragadozókkal 2013.10.29. Ragadozók szerepe az ökoszisztémában Ragadozók Emlős ragadozók Ragadozó gazdálkodás A ragadozók (Carnivora) az emlősök (Mammalia) osztályának egyik rendje. Latin nevük Carnivore, a Carne (hús) és a Vorare (felfal) szóösszetétel eredménye,

Részletesebben

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI Zsigmond Richárd földművelésügyi igazgató 2014. március 25. Zárttéri nagyvadtartás 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza Vadaskertek

Részletesebben

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda ÁRLISTA Nagyvad Hunting Kft. H-2694, Magyarnándor, Kossuth u. 6/A Mobil: +36/30/370-9476 Fax: +36/35/300-052 E-mail: nagyvad-hunting@freemail.hu nagyvad@t-email.hu

Részletesebben

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 54 625 01 Vadgazdálkodási

Részletesebben

VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés VADÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VADÁSZ Feladatok és tevékenységek A vadászat

Részletesebben

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA 2013. március.. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ A házi szabályzat hatálya kiterjed az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, vendégvadászaira

Részletesebben

A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012

A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012 2013/79 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 79. szám 2013. november 15 A vadgazdálkodás jellemzői, 2008 2012 A tartalomból Bevezetés 1 1. A vadgazdálkodás jogi szabályozása,

Részletesebben

Kedves Vadásztársunk!

Kedves Vadásztársunk! Kedves Vadásztársunk! A HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. Veszprémtõl északra, a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintû vadgazdálkodási tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban

Részletesebben

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év

VADGAZDALKODASI. ADATTAR 2013/2014. vadászati év ,, VADGAZDALKODASI r ADATTAR 2013/2014. vadászati év Hungarian Game Management Database 2013/2014 hunting year Gödöll 2014 Az ORSZÁGOS VAD GAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof.

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK. Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig. Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC

ÁRJEGYZÉK. Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig. Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC ÁRJEGYZÉK Érvényes 2011. március 1-tõl 2012. február 29-ig Vadászterületek: GEMENC, HAJÓS-HOMOKI, LENES-KARASZ, BÉDA-KARAPANCSA GEMENC a természet szolgálatában 6501 Baja, Szent Imre tér 2. Telefon: 79

Részletesebben

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6955. számú törvényjavaslat a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 70. szám 7239

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 70. szám 7239 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 70. szám 7239 A földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának

Részletesebben

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllő telefon: 28-522086, fax: 28-420189, email: css@ns.vvt.gau.hu Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november)

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november) Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november) Dr. Bíró Zsolt A mezei nyúl populáció-dinamikája különböző élőhelyeken

Részletesebben

A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata

A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata Interneten közzétéve: http://www.csokaserdo.hu/2008/11/haziszabalyzat I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék 1 II. Általános rendelkezések 3 III. Vadászati módok,

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr.

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr. ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ Szerkesztette: dr. Csányi Sándor Gödöllõ 1997-1999 ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ BEVEZETÉS Az utóbbi

Részletesebben

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11050. számú törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Németh Imre földművelésügyi

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év

VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR / vadászati év VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR 2016 / 2017. vadászati év Hungarian Game Management Database 2016 / 2017 hunting year Gödöllő 2017 Az ORSZÁGOS VADGAZDÁLKODÁSI ADATTÁR kiadványa. A kiadványt szerkesztette: Prof.

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI

SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI Szemethy László, Katona Krisztián, Fehér Ádám (szemethy.laszlo@mkk.szie.hu, www.vmi.info.hu ) Fenntartási terv fórum Mátrafüred, 2015.07.06. A jelenlegi helyzet

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen

Részletesebben

56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet

56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet 56/2005. (VI. 25.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Részletesebben

Vadászat, vadgazdálkodás II.

Vadászat, vadgazdálkodás II. Vadászat, vadgazdálkodás II. Természetvédelmi mérnök szak levelező tagozat, III. évfolyam 2007/08 tanév 2. félév Vadászkutyák Agarászat Solymászat Íjászat Vadászkutyák Hosszú múltra visszatekintő tenyésztés

Részletesebben

BÁCS VADÁSZ. Fotó: Ladányi Tamás. Kelebia, december 1.

BÁCS VADÁSZ. Fotó: Ladányi Tamás. Kelebia, december 1. BÁCS VADÁSZ Fotó: Ladányi Tamás Kelebia, 2016. december 1. Kedves Olvasó! A KELEBIA VADÁSZTÁRSASÁG egyesületként működik, 1991. április 5-e óta, 39 fős tagsággal mint terület nélküli bérkilövő társaság.

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

A leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával szeretnénk megkönnyíteni felkészülését a vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el!

A leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával szeretnénk megkönnyíteni felkészülését a vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el! Tisztelt Vadászjelölt! A vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a vidékfejlesztési miniszter a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendeletben tette

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A 2010.03.12. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés

Részletesebben

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT 2 A Berettyószentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság közgyűlése az egyesületi életre, vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó, helyi adottságoknak

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2013. 2014. érvényes. március 1-től. február 28-ig. Kalocsa. Kecel. Szekszárd. Bonyhád. Baja. Bátaszék M6. Mohács GEMENC

ÁRJEGYZÉK 2013. 2014. érvényes. március 1-től. február 28-ig. Kalocsa. Kecel. Szekszárd. Bonyhád. Baja. Bátaszék M6. Mohács GEMENC Kalocsa 6 M6 Fadd 6 63 6 Miske 5 M6 Öcsény 2 54 51 Decs 56 55 ÁRJEGYZÉK Érsekhalma 6 Nemesnádudvar Jánoshalma Sükösd Érsekcsanád Sárpilis 51 Pörböly Bátaszék M6 Dusnok M9 1 Császártöltés Hajós Fajsz M9

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete 2004/62. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 6453 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 79/2004. (V. 4.) FVM rendelete a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi

Részletesebben

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2017. március 1-én hatályba lépő rendelkezései 2. A Vtv. 5. -a helyébe

Részletesebben

A csapdázás. lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában

A csapdázás. lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában A csapdázás lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában Napjaink vadgazdálkodási gyakorlatára jellemző, hogy a ragadozókkal szinte kizárólag az apróvadas területeken foglalkoznak. Az esetek

Részletesebben

A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata. Tartalomjegyzék

A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata. Tartalomjegyzék A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata I. Általános rendelkezések 2 II. Vadászati módok, a vadászat rendje 2 A. Társas vadászatok 2 1. A bérvadásztatás 2 2. Társasvadászatot 2 B. Egyéni vadászatok

Részletesebben

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzéke Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig

Részletesebben

Kelebiai vadászterület

Kelebiai vadászterület Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1-től 2018. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig Gímszarvasbika, selejt

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2011. III. szám Aktuális teendők 1. Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának.

Részletesebben

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 2011. évi beszámoló Beszámoló 2011 Ópusztaszeri Vízügyi VT T i s z t e l t K ö z g y ű l é s! Az Ópusztaszeri Vízügyi VT tevékenységét az elmúlt évekéhez hasonlóan a

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE

ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló LV/1996. törvény alapján a vadállomány

Részletesebben

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Elnök asszony! országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökéne k Helyben 20@9, FEBR 2 4. Tisztelt Elnök asszony! Módosító javaslat A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján az egyes

Részletesebben

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról*

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 22862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 182. szám 2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 1. A vad védelméről,

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2013. XI. szám Aktuális teendők 1. Tájékoztatjuk a vadászatra jogosultakat és a hivatásos vadászokat,

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen. 1 / 15 oldal

A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen. 1 / 15 oldal A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen 1 / 15 oldal A hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság taggyűlése - az Alapszabály 10. -a alapján az egyesületi

Részletesebben

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom témája az erdő és a vadgazdálkodás kapcsolatának jogi szabályozása. A vad védelméről a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Készítette: Nagy István Mottó: Magyarország legyen Európa Vadaskertje! 1. Célja 2. A vad helye a természeti környezetben 2.1 A vadgazdálkodás kapcsolata az

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon él ő állatfaj a Föld megújuló természeti erő forrásainak, valamint

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 30/1997. (IV.30.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Részletesebben

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása 4. (1) A vad védelméről, a

Részletesebben

Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni felkészülését az állami vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el!

Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni felkészülését az állami vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el! FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLAMI VADÁSZVIZSGÁRA Tájékoztató anyag Kedves Vadászjelölt! Ezzel az ismertetővel szeretnénk megkönnyíteni felkészülését az állami vadászvizsgára, kérjük figyelmesen olvassa el! Az Országos

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti

Részletesebben

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Ez évi utolsó számunkban befejezzük a szolgálati lőfegyvert tartókkal kapcsolatos szabályozások ismertetést. Most

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2015. XI. szám Aktuális teendők 1. Felhívjuk azon civil tagszervezeteink figyelmét, akik még nem módosították

Részletesebben

GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG

GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG Gyöngyöspatai Vadásztársaság 1162 Budapest, Csömöri út 362 T+F.: 06-1-409-1788 GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Házi Szabályzat célja Hogy a jogszabályok,

Részletesebben

Rendszertani besorolás. Molekuláris törzsfa

Rendszertani besorolás. Molekuláris törzsfa Rendszertani besorolás Molekuláris törzsfa Gímszarvas, dámszarvas, szikaszarvas Párosujjú patások rendje (Artiodactyla) Kérődzők alrendje (Ruminantia) Disznóalakúak Tevealakúak Vízilófélék Szarvasfélék

Részletesebben

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31.

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. a 2012. szeptember 29.-én megtartott közgyűlésen készült jegyzőkönyvi kivonat.. sz. melléklete Háziszabál yz at 1. A háziszabályzat a vadászatra vonatkozó

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

Részletesebben