TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként. A vadásztársaság területe: 6237 ha, mely több község határában terül el. A vadásztársaság taglétszáma: maximum 50 fő A társaság területén apróvad és őzvadászatot szervez. A vadászterület földrajzi adottságai: vízszintes, síkterület, vadeltartó képessége, vadlétszáma közepesnek mondható. A területen élő vad megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet talál, téli etetésről a társaság tagjai gondoskodnak. A vadásztársaság a földtulajdonosokkal kötött haszonbérleti szerződés alapján gyakorolja a vadászati jogot. I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A Házi Szabályzata személyi hatálya kiterjed: a) A Vadásztársaság tagjaira, választott tisztségüktől függetlenül. b) A Vadásztársaság vendégvadászaira. c) A Vadásztársaság hivatásos vadászaira és egyéb alkalmazottaira, amennyiben a munka Törvénykönyve és más szabályok ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak. I./2. A Házi Szabályzat területi hatálya kiterjed: A haszonbérleti szerződésben meghatározott területre, a társaság egész területére. II./1. A vadászat szervezése: II. FEJEZET: A VADÁSZAT RENDJE ÉS SZABÁLYAI a) A nyúlvadászatok szervezése és a vadászatok vezetése a vadászmester feladata. Gyülekezési hely: Tarnamérai Tarnamente Vadásztársaság Vadászháza (Zaránk). b) A fácánvadászatok egy brigádban történnek. A vadászmester által kidolgozott ütemterv alapján. A nyúl és a fácánvadászatot a törvényben előírt végzettséggel rendelkező vadász vezetheti, melyre a megbízást az Intéző Bizottság adja. Gyülekezési hely: Tarnamérai Tarnamente Vadásztársaság Vadászháza (Zaránk). Oldal: 1 / 5

2 c) A társasvadászatok kezdete szombaton és vasárnap (és a Vadászati Ütemterv szerint) reggel 8 óra, befejezés 14 óra. d) Vadászatot csak az ütemtervben arra az időszakra meghatározott területen lehet folytatni. e) Indokolt esetben a vadászatvezető adhat felmentést a meghatározott tervtől való eltérésre, elnökkel való előzetes egyeztetés alapján és a rendőrségre történő bejelentés után. f) Vadászatra jelentkezés szeszmentes, józan állapotban, tiszta ruhában, ápolt külsővel, bevizsgált érvényes lőfegyverrel, sebkötöző csomaggal, megkülönböztető jelzés használata kötelező (kalapszalag, mellény, karszalag). g) A vadászterületre vadászat céljából kimenni a Vadásztársaság területén elhelyezett Vadászati Naplóba /Beírókönyvbe/ történő beírás alapján engedélyezett. h) Beírókönyv használata a hivatásos vadász kivételével minden tagnak kötelező. i) A területen egy darab Vadászati napló kerül elhelyezésre. Helye: Tarnamérai Posta bejárata. Beírókönyvbe a hibázást vagy a vad elejtését miden esetben be kell írni. j) Őz selejtezését hivatásos vadász vagy a vadászmester jelenlétében a vadásztársaság tagjai is végezhetik. Sutázásra egy alkalommal vendég hívható. k) Őzbak kilövésére engedélyt az Intéző Bizottság adhat, melyről a közgyűlésnek beszámol. II./2. A vadászatvezető feladata: a) Eredményes vadászat balesetmentes megszervezése. b) Vadászat előtt a vadászatban résztvevők egyértelmű eligazítása a vadászható vadfajok és a baleset elhárítás vonatkozásában. c) Meggyőződni arról, hogy a társas vadászaton hajtóként csak 14. életévüket betöltött személyek vesznek részt. d) A hivatásos vadásszal való egyeztetés a vadmozgás megismerése érdekében. e) A lőtt vad szakszerű kezelésének betartása. f) Minden sportvadász köteles a vadászat alkalmával az egészségügyi csomagot, és a törvény által előírt okmányokat magánál tartani, melyet a vadászatvezető kérésére be kell mutatni. g) Amennyiben baleset történik, azt azonnal jelenteni kell a vadászatvezetőnek. A vadászatot fel kell függeszteni, a segítségnyújtást azonnal meg kell kezdeni. A baleset helyszínét biztosítani kell, a helyszínt érintetlenül kell megőrizni. h) Lőfegyverrel történt balesetet minden esetben jelenteni kell az illetékes Rendőrhatóságnak. i) Minden balesetet ki kell vizsgálni és a mulasztásért felelős személyt /baleset előidézőt/ felelősségre kell vonni. Oldal: 2 / 5

3 II./3. Vendéghívás a Vadásztársaságnál: a) A társasvadászatra hívható vendégek számát egy-egy vadászati évad kezdetén a közgyűlés határozza meg. b) Az Intéző Bizottság apróvad vadászatokra 10 vendégjegyet kap, amelyeket a társaság szempontjából fontos emberek meghívására használ. c) Az Intéző Bizottság évad idején egy alkalommal vadászatot szervezhet. d) A vadászvendég hívás jogát átadni nem lehet. e) Apróvad vadászaton a vendégvadászt a meghívó vadász kíséri. f) kotorékozásra kotorék ebbel rendelkező vendégvadász hívható. g) Vadkacsa és balkáni gerle vadászatra heti egy alkalommal vendég hívható. II./4. Külföldiek vadásztatása: a) A külföldiek bérvadásztatásával kapcsolatos előkészítést, levelezést a társaság elnöke végzi. b) A külföldiek vadásztatását a vadászmester (vagy az általa megbízott személy) irányításával a hivatásos vadász végzi. II./5. Általános rendelkezések: a) A dúvadjel elszámolása negyedévenként a vadászmester és az ellenőrző bizottság egy tagja jelenlétében történik. b) A vadászatban munkavizsgával rendelkező, jól dolgozó, és a vadászatot nem zavaró kutyák vehetnek részt. Amelyik vadászkutya a vadászatot zavarja, a vadat tép, fegyelmezetlen, a vadászatból ki kell zárni. c) A Vadásztársaság területén vadászkutyák idomítására lehetőség van. d) Minden sportvadásznak minden leadott róka dúvadjel után 1.000,- forint jár. III. FEJEZET: VADGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK a) A vadgazdálkodási és vadvédelmi berendezések létesítése /sózók, etetők, vadrejtők, magaslesek/, azok megóvása szükség szerinti javítása elsődlegesen a vadőr feladata. b) A társaság területén a Vadásztársaság tagjai is kötelesek a vadgazdálkodási és vadvédelmi berendezések kiépítésében és megóvásában részt venni. c) A vadak téli etetését a vadászmester intézkedése szerint a vadőr vagy a sportvadászok végzik. d) A téli takarmányok szükség szerinti beszerzése az Intéző Bizottság feladata. Oldal: 3 / 5

4 e) Tiltott időben, tiltott módon történő vadászat /orrvadászat/ megakadályozása, felderítése a vadőrökön kívül miden sportvadász kötelessége. A védekezést, ellenőrzést ha szükséges- folyamatosan éjjel is biztosítani kell. f) Szőrmés és szárnyas ragadozókat folyamatosan gyéríteni kell /kivéve védetteket/. g) Jó kapcsolatra kell törekedni a vadászterületen gazdálkodó szervekkel, egyénileg gazdálkodókkal, a terület felügyelő közigazgatási hivatallal, rendőrséggel. h) A vadásztársaságnál 2 fő hivatásos vadász van. A hivatásos vadászok kötelesek jól dolgozó vadászkutyát tartani. A társaság a kutya tartáshoz hozzájárulást fizet, melynek összege 2.000,- Ft/hó. Amennyiben a kutya nem jól dolgozik, az összeg kifizetése nem indokolt. IV. FEJEZET: EGYESÜLETI ÉLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK a) A vadásztársasághoz újonnan belépő vadásztag vadfejlesztési hozzájárulást köteles fizetni. A vadfejlesztési hozzájárulás mértékét a közgyűlés határozza meg, melyet a tagfelvételtől számított 30 napon belül köteles befizetni. A vadfejlesztési hozzájárulás ,- Ft. Vadásztag vérszerinti leszármazottja számára ,- Ft. b) Az éves tagdíj ,- Ft, melynek mértékét a közgyűlés határozza meg. Befizetési határidő: tárgyév július 31. Indokolt esetben az Intéző Bizottság méltányosságot gyakorolhat. c) A tagok jogosultak őzhús kompetenciára, melynek mértéke tagonként egy fél őz. Ennek a juttatásnak az igénybevételére csak az a vadásztárs jogosult, aki terítékre hozza az őzet, amelyet elejthet megbízás alapján is. Az őz kompetenciának a szigorú ellenőrzése az Intéző Bizottság feladata. d) Vagyonvédelem, természetvédelem minden vadásznak, vadászjelöltnek, hivatásos vadásznak kötelessége. Egymás testi épségét veszélyeztetni tilos. Vadászaton alacsony lövést, vélt mozgásra lövést leadni TILOS! e) Jogosult a vadásztag közgyűlésen felszólalni, észrevételeit közölni, rendezvényeken részt venni, vadászrészt elvinni. Határozathozatalra kollektívan jogosult. f) Kötelessége a testület által hozott határozatokat, rendelkezéseket betartani. A vadásztagnak kötelessége a területen gazdálkodó orrvadászokat megfékezni, a dúvadakat irtani. g) A vadásztársaság tagjainak 2 nap társadalmi munka elvégzése kötelező. A társadalmi munka megszervezése az Intéző Bizottság feladata. Az elmulasztott társadalmi munka értéke ,- Ft/fő/nap. Befizetési határidő: utolsó társadalmi munkanap letelte után 8 munkanap. h) A társaság vagyoni helyzetét alapvetően befolyásoló élőnyúl befogás nem része a kötelező társadalmi munkának, az ezen való részvétel minden vadásztag kötelessége. Oldal: 4 / 5

5 i) A társaság életében kiemelkedő munkát végzett tagokat az Intéző Bizottság jutalmazhatja. j) A közgyűlést évente két alkalommal, Intéző Bizottsági ülést három alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. A közgyűlésen a tagok tájékoztatást kapnak a vadásztársaság vagyoni helyzetéről, vadgazdálkodásról, személyi ügyekről, fegyelmi helyzetről, külföldi bérvadásztatásról. Az a vadásztárs, aki ellen eljárás folyik és a bizottság előtt nem jelenik meg és a bizottságokkal nem működik, együtt az a folyamatban lévő eljárás lezárásáig a területen vadászatot nem folytathat. V. FEJEZET: VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK a) A vadászterületen bekövetkezett rendkívüli eseményeket a társaság elnökének /ha nem érhető el, akkor titkárának/ azonnal jelenteni kell, aki köteles a további intézkedést megtenni. /pl. személy elleni támadás, betörés, természetkárosítás/. Amennyiben a károsítás tűz vagy környezetszennyezés, mindenkinek /sportvadásznak, hivatásos vadásznak egyaránt/ kötelessége az azonnali mentés a helyi adottságoknak megfelelően. b) A társas vadászatok alkalmával a vadászat elhagyása csak a vadászatvezető értesítésével történhet. Ennek elmulasztása esetén fegyelmi eljárás indítható. c) A vadazonosítókat a társaság Elnöke és Vadászmestere veheti át a Vadászati hatóságtól. Elszámolási kötelezettsége az Elnöknek és a Vadászmesternek a kötelessége. A vadazonosító felhasználása oly módon történik a kettő hivatásos vadásznak igény szerinti átadásra kerül, valamint tagonként egy darab vadazonosító vehető fel átvételi elismervény aláírása után. A hivatásos vadászoknak és a tagoknak az elnök és a vadászmester felé kell elszámolni, a vadazonosítókkal. A vadazonosítókat őzbak vadászat valamint őz suta és őz gida illetve vaddisznó vadászatakor kerül felhasználásra. d) E Házi Szabályzat március 30.-án lép hatályba, így az előző Házi Szabályzat érvényét veszti. Tarnaméra, március 30. Pári Zsolt VT. Elnök 1. hitelesítő 2. hitelesítő Oldal: 5 / 5

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA A I. Általános rendelkezések A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. február 28. I. Általános rendelkezések A szabályzat alapvető célja a törvényes működés belső feltételeinek,

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék. Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 27. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI. 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE. 3 1.3. 3 1.4. 4 2. 5 2.1.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI. 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE. 3 1.3. 3 1.4. 4 2. 5 2.1. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELADATAI... 3 1.2. AZ SZMSZ KITERJEDÉSI JOGKÖRE... 3 1.3. AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJA:... 3 1.4. AZ SZMSZ HATÁLYBA

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet 60.395/1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 1. Az intézményre

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND

DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND DÉR ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYE HÁZIREND 2 HÁZIREND A Házirendet a 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Megyei Vadásznap Jogszabályváltozások III.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

A Városi Kollégium Házirendje

A Városi Kollégium Házirendje A Városi Kollégium Házirendje Szolnok, 2011. június 30. I. Preambulum 1. A házirend célja 2. A házirend feladata 3. A házirend jogszabályi alapjai 4. A házirend hatálya 4.1. Személyi hatály 4.2. Területi

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Orosháza Békés Dévaványa 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. H Á Z I R E N D 1 I. Általános rendelkezések 4 1. A házirend célja és feladata 4 2. A házirend hatálya 4 3. A házirend

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE NYÍREGYHÁZA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 2014. 1 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK-SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE, NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény í 2013 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti felépítés... 5 2 Az intézményvezető

Részletesebben

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület elfogadta: 2009. augusztus 26. / Legutóbbi módosítás: 2013. június 05./ Kelt: Öttevény, 2009.

Részletesebben