NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA"

Átírás

1 A

2 I. Általános rendelkezések A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb szabályzatok nem rendeznek. E szabályzatokkal arra törekszünk, hogy egyesületünk fegyelmezett tagjainak jó testedzési lehetőséget, kultúrált szórakozást biztosítsunk, a vadgazdálkodási, környezet és természetvédelmi célkitűzéseink megvalósítása kapcsán. A háziszabály hatálya kiterjed mindenkire, aki vadászterületünkön vadászik, egyesületünk életében tagként vagy munkavállalóként illetve meghívottként részt vesz. II. Vadászati módok, a vadászat rendje Minden vadászat során kímélni, óvni kell a természet értékeit és az ember alkotta létesítményeket, növényi kultúrákat. Kerülni kell ezek károsítását. Vadászati érdekből sem szabad a természeti szabályokat sérteni. Tilos a vadászterületen sötétedés után egy óra múltával gépkocsival közlekedni, a vadállomány nyugalmát zavarni. Lesvadászat alkalmával a leshelyet a legrövidebb úton kell megközelíteni és elhagyni. 1., Társas vadászatok A vadászati tervet apróvad tekintetében bérvadásztatással, továbbá a tagjaink szórakozását is biztosító konyhavadászattal kívánjuk megvalósítani. 1./ A bérvadásztatásra irányadónak tekintjük a felsőbb szervek iránymutatásait, és keressük azokat a lehetőségeket. melyek útján a vadászatok köre gazdaságosan kiszélesíthető anélkül, hogy egyéb egyesületi céljaink veszélyeztetve volnának. Bérvadászaton csak az vehet részt, akit az Intézőbizottság (továbbiakban: IB) erre kijelölt. Fácán és nyúl csak az IB által szervezett társasvadászaton ejthető el. Vadgazdálkodási érdekből az IB hivatásos vadásznak adhat ettől eltérő utasítást, egyedek kilövésére. Minden más vadfaj a vadászatra érvényes szabályok szerint egyéni vadászat során is elejthető. Vadászati idényenként társasvadászatot tartunk. Ezek ütemtervét az IB a vadászatok megkezdése előtt kiadja minden tagnak és a hivatásos vadásznak. Kárelhárító vadászatot is szervezhet az IB a mezőgazdasági kártételek csökkentése végett. 2./ Konyhavadászatot tartunk a fácánidényben lehetőleg minden héten. Általában annyi vadat lövünk, amennyi a résztvevők vadászrészének kielégítéséhez elegendő. Konyhavadászaton tölténytérítés nincs. 2. oldal

3 2., Egyéni vadászatok 1./ Őzvadászat A./ Csak a vadgazdálkodási tervben meghatározott számú, ivarú és minőségű őzet lövünk ki. B./ Az IB határozza meg, hogy a bérvadászatatásra szánt egyedeken kívül személy szerint melyik tag mit lőhet ki. Az őzkilövési engedélyek kiosztásánál tekinetettel leszünk a társaság érdekében végzett munkára. A kötelező mértéket meghaladó egyesületi munkát tekintjük az elosztás elsődleges alapjának. a vadászat során talált beteg egyedeket a kisérő hivatásos vadász kérésére kell kilőni. C./ A kilövési engedélyeket a vadászmester állítja ki az e célra rendszeresített tőpéldányos, számozott nyomtatványtömbből. Ebben kell meghatározni a kilőhető őzek számát, ivarát, minőségét. Az engedélyt sikeres vadászat alkalmával a kisérő bevonja. Az engedélyes ezen ismeri el a kilövés helyét, idejét. D./ Őzvadászat csak a hivatásos vadász kiséretében folytatható, vadazonosítójel használata kötelező. A kísérő személyét a vadászmester jelöli ki. E./ A vadász csak a kisérő által meghatározott egyedet hőheti ki. F./ Az engedélyt úgy kell kiadni, hogy a határidő sikertelen eltelte után még más (sport vagy hivatásos) vadász kilőhesse a tervben szereplő őzeket. G./ A trófea és a lőttvad húsának megőrzése a kísérő hivatásos vadász feladata. H./ Ha a vadászat a vadásztársaság golyós fegyverével történik, akkor ahhoz a lőszert is a kísérő biztosítja térítés ellenében. 2./ Vaddisznóvadászat Éjszakai vadászat csak vadkárelhárítás céljából, reflektorral történhet, a Megyei Halászati és Vadászati Felügyelőség engedélyével. Reflektornak csak legalább 100 méterig, a vad felismerését biztosító fényerejű lámpa fogadható el. A lámpa minőségét a vadászmester ellenőrzi. Kereső- és céltávcső használata kötelező. Eredményes vadászat esetén, a vad csak a vadazonosítójel vadra történő felhelyezése után vehető birtokba! Vaddisznó vadászati módok: - társas hajtó - cserkelés - terelés (riglizés) - lesvadászat 3. oldal

4 A./ Társas hajtóvadászat Minden esetben az IB szervezi. B./ Cserkelés A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni.cserkelni csak napvilágnál, kereső és fegyvertávcső használatával lehet. C./ Terelés (riglizés) A vadászatot a vadászmesternek, annak akadályoztatása esetén az IB valamelyik tagjának előre be kell jelenteni, aki kijelöli a vadászat vezetőjét. A terelésen minimum 5 fő vehet részt, amelyből 1 fő lehet vendég; illetve maximum 12 fő, amelyből 3 fő lehet vendég. A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni. A vadászatot csak napvilágnál szabad folytatni. D./ Lesvadászat A vadászatot annak közvetlen megkezdése előtt kell a beírókönyvbe bejegyezni. A beírásnak tartalmaznia kell a: - magasles számát, pontos hely meghatározással; - vadászat kezdő és befejező időpontját; - vadászaton résztvevők nevét. Lesvadászatra egy alkalommal egy fő vendég hívható. A magaslest napvilágnál kell elfoglalni. A vadászat befejeztével a területen áthaladók kötelesek fényjeleket adni. A területen lévő valamennyi fix és mozgatható magasles a vadásztársaság kezelésébe tartozik és azokat valamennyi tag jogosult használni. A számozást követően magasles csak az IB engedélyével készíthető. Mozgatható magasles helyváltoztatása esetén az új helyet a térképen be kell jelölni. Lesvadászatot folytató személy köteles kézi látcsövet használni, éjszakai vadászat esetén -engedély birtokában pedig a cél megvilágítására alkalmas fényszórót alkalmazni. Szóróra csak gabona vagy szálastakarmány helyezhető ki. Egybekben valamennyi vadászati módnál a vadászati szabályzat előírásai az érvényesek. 3./ Vízivad vadászata Vízivad vadászata egyénleg törénik. A vadászat napkelte előtt egy órával kezdhető és napnyugta után egy óráig folytatható. A beírókönyv használata kötelező. 4./ Kártékony apróvad vadászata 4. oldal

5 Létszámapasztás végett az év minden szakában e célra külön is tathatnak vadászatot a tagok, s arra vendéget és hajtót korlátozás nélkül hívhatnak. III. A vadászatvezető feladatai és jogköre A résztvevők egyéni felelősségének érintetlenül hagyása mellett a vadászatvezető felelős a vadászat szabályszerű és biztonságos lefolyásáért. Ezért utasításait ha azok jogszabállyal vagy hatósági utasításokkal nem ellentétesek a résztvevők az egyébként viselt vadászati tisztségüktől függetlenül kötelesek maradéktalanul betartani. A vadászat előkészítése során a vadászatvezető megszemléli a meghajtásra tervezett területet, hogypontos képe legyen a mezőgazdasági munkák állásáról. Ennek megfelelően készíti el a részletes eseti tervet, amelyet eligazításkor ismertet. Gondoskodik a személy- és vadszállítás eszközeiről, hajtókról stb. A vadászat során indítja a vadászokat és hajtókat, a hajtás során pedig irányítja a hajtás lefolyását. Ügyel arra, hogy minden résztvevő betartsa a vonatkozó rendelkezéseket, hogy a lőtt vadakat megkeressék és azok átadásra kerüljenek. A vadászatokat általában a vadászmester vezeti. Akadályoztatása esetén a társaság elnöke írásos megbízással felhatalmazhat olyan sport- vagy hivatásos vadászt is, aki jól ismeri a vadászatra vonatkozó jogszabályokat, ismeri a helyszínt, a terepet és a vadászok körében megbecsülést élvez. IV. Vendéghívás Vendéget az IB és a tagok egyénileg hívhatnak. A külföldi- és belföldi bérvadászokat nem vendégeknek, hanem olyan üzleti feleknek tekintjük, akikkel a jó kapcsolat fenntartása vadgazdálkodási érdekből nélkülözhetetlen. A tagok vendéghívási jogai: 1., Őzvadászatra az IB- től kapott engedély vendégre átruházható. 2., Minden tag akinek ez a joga megvonva nincs évente két vadászt hívhat teljes vadászrésszel fácán és nyúlvadászatra. Ezen felül: 3., Az IB a vadászati ütemtervben írja elő, hogy mely társasvadászati napokra nem hívható vendég. 5. oldal

6 4., Vízivad vadászatra minden tag öt vendéget hívhat évente. 5., Kártékony vadra a vendéghívás általában nincs korlátozva. A vadászrészt minden esetben a vendégnek adjuk ki előbb. A vendég vadászrésze annyi, mint a tagok aznapi vadászrésze. Kiséretre szorul a vendég és az a tag, aki még nem ismeri a területet. a vendéget elsősorban a meghívója kísérje. Akadályoztatása esetén erre a feladatra, kellő helyismerettel rendelkező más vadászt a meghívó kérjen meg. Őzvadászat során csak hivatásos vadász lehet a kisérő. A kisérő köteles a háziszabály rendelkezéseit a vendéggel ismertetni és ügyelni arra, hogy azokat a vendég betartsa. V. Baleset elhárítás 1., Beírókönyv használata minden egyéni vadászat megkezdése előtt kötelező. Őzvadászatnál a kisérő hivatásos vadász, más esetben pedig a meghívó kisérő köteles a vadászat pontos helyét, időpontját, a résztvevők nevét, a vadászat módját (les, cserkelés), a vadfajt feltüntetni. A beírást közvetlenül a vadászat megkezdése előtt lehet érvényesen teljesíteni. VI. Vadászrész 1., A tagok évente vízivadon kívül 60 db apróvadat kaphatnak. Nagyvad kompetencia esetén 1kg = 1 apróvaddal. Ennek kiadására azonban az alábbi korlátozások állnak fenn: A./ Aki roncsolt (értékesítésre nem alkalmas ) vadat ad le a terítékbe, az vadászrészként azt kapja vissza. B./ A vadászatvezető a vadgazdálkodási tervnek, továbbá az IB döntésének és a teríték mértékének megfelelően állapítja meg esetenként a vadászrész mennyiségét. Ez általában 3,kivételesen indokolt esetben 4 db fácán lehet és legfeljebb 2 db nyúl. 2., A vadászjelöltek és hajtók fejenként egy apróvadat (fácán) kaphatnak. 3., Egy-egy fácánt kaphatnak a munkavizsgás kutyák vezetői, ha a kutya más vadászok vadjainak felkutatásában is segített. 4., Nagyvad elejtője a trófeára és a belsőségre tarhat igényt. A trófeát bírálat után kapja meg. Megilleti a gerezna is, ha a hús nem kerül eladásra. 6. oldal

7 VII. A hivatásos vadász vadászati tevékenysége 1., Munkaköri kötelessége a kártékony vadak létszámának apasztása vadászat útján is. Ezek elejtéséért részére lődíjat fizetünk, az elejtéskor érvényben lévő rendeletben meghatározott módon. 2., A hasznos vadak vadászata a hivatásos vadásznak nem munkakörével kapcsolatos joga, azonban ha munkáját jól látja el, ugyanazokat a vadászati jogokat engedélyezzük, mint amilyen jogokat a tagok gyakorolnak. Ezt a lehetőséget azonban az IB fegyelmi eljárás nélkül is, részben vagy egészben megvonhatja. Társas vadászatok alkalmával a hivatásos vadász, akik szolgálatban van, vadászati tevékenységet csak munkaköri kötelességeinek elsődleges és maradéktalan teljesítése mellett végezhet.. VIII. Vadgazdálkodás 1., A vadgazdálkodási feladatokban való közreműködés személyes tagdíjfizetéssel és vagyoni hozzájárulással minden tagnak kötelesége. 2., Élőhelyfejlesztési tervünk kiterjed a meglévő adottságok megőrzésére, pótlására, s ahol lehetséges a fejlesztésre is. 3., Vadállományunk minőségjavítását a mennyiség fenntartása mellett elsőrendű feladatunknak tekintjük. Őzállománynál ezt selejtezéssel kívánjuk elérni. Ezért őzkilövésre csak hivatásos vadász kiséretében kerülhet sor. Sutából is csak a beteg, meddő, gyenge egyedek lőhetőek ki. A kilövés jogát az IB határozza meg. 4., Vagyonvédelem A területünkön élő vad, nemkülönben a lőttvad, valamint az eszközállományunk társadalmi tulajdonban van. Megóvásuk a tagoknak és alkalmazottaknak egyaránt kötelessége. Már a lövés leadásánál ügyelni kell a vadászias lőtávolságra. Kerülni kell a csak véletlenül eredményes távoli és roncsolást eredményező közeli lövéseket. Az utánkeresést lelkiismeretesen kell elvégezni. A lövést leadó vadászt segítsék szomszédai a lőttvad felkutatásában. Gondoskodni kell arról, hogy minden lőttvad ( a roncsolt, a tévedésből lelőtt fácántyúk stb.) is terítékre kerüljön. Onnan kell kiadni a vadászrészt. 5., Élővad állományunk védelme nemcsak a hivatásos vadásznak, hanem minden vadásznak kötelessége. 7. oldal munkával,

8 A kártékony vadak létszámapasztói ha tagok is ugyanolyan összegű lődíjtérítést kapnak, mint a hivatásos vadász. Állatbetegség fellépése esetén, valamint mesterséges fácántenyésztés során állatorvosi közreműködéssel gondoskodunk az egészségvédelemről. 6., Természetvédelem terén fennálló állampolgári kötelességünkre tekintettel, vadászati tevékenységet csak természetkárosítás nélkül folytatunk. IX. Egyesületi élet A tagok jogai és kötelezettségei: 1., A belépéskor a felvett vagy átigazolt tag Ft vagyoni hozzájárulást köteles készpénzben, vagy átutalással a Nagyiváni Vadásztársaság számlájára befizetni. A tagdíj havi összege 7000 Ft, amelyet maximum két részletben (március 15.-ig illetve szeptember 15.-ig) előre köteles fizetni a tagság. A befizetést személyesen a Társaság ügyintézőjénél lehet befizetni, vagy a fenti pénzintézetnél számlára utalni. 2., Minden tag köteles személyes munkával is részt venni a vadásztársaság közös feladatainak megvalósításában. A vadgazdálkodásra a közös vagyon megóvására és gyarapítására irányuló tevékenységben minden tag köteles évente a vadászati idény végéig (február 28-ig) kétszer nyolc óra, összesen tizenhat óra egyesületi munkát végezni. Az egyesületi munkáról való távolmaradás esetén a tag vagyoni hozzájárulást köteles fizetni naponta, illetve nyolc óránként 3000 Ft-t azaz Háromezer forintot, vagy 1 fő ( a tag által fogadott) napszámost köteles biztosítani az adott napon. Az egyesületi munkanapokról az IB dönt annak fügvényében, hogy hány nap szükséges nyúlbefogásra illetve egyéb munkákra. Indokolt esetben az IB dönthet további kettő nap társadalmi munka elrendeléséről. Az a tag, aki a kötelező 2 egyesületi munkanapot teljesítette és újabb munkanapot tölt el egyesületi munkával, az napi 2000 Ft azaz kettőezer forint pénzbeni juttatásban részesül. A társadalmi munka nyilvántartását a hivatásos vadász végzi az IB egy tagjának ellenjegyzésével. Az elnök, a titkár valamint a vadászmester az IB-ben végzett munkája beszámításra kerül a társadalmi munkába. Az egyesületi munka 1 napja megváltható 1db vörösróka vagy 1 borz vagy 3 db szarka vagy 3 db dolmányos varjú elejtésével. Kártevők elejtésével mindkettő nap megváltható! 3., Töröljük azt a tagot, aki a tagdíjat illetve a tárgyévi vadászjegyét fizetési határidőt meghaladva, 30 napon belül nem fizeti meg. 4., Azoknak a sportvadászoknak, akik a vadászat sikerét munkavizsgás kutyákkal segítik elő, a közgyűlés külön jutalmat adhat, a hivatásos vadászoknak pedig havi 1200 Ft - azaz egyezerkettőszáz forint kutyatartásidíjat. Azoknak a vadászoknak, akik fiatal vadászkutyájukat munkavizsgára készítik fel, az IB konyhavadászatra engedélyt adhat, hogy kutyájukat gyakorlásra magukkal vigyék. 8. oldal

9 Ez a szabályzat 2014 napjával lép hatályba. E szabályok megszegése fegyelmi vétségnek számít, és fegyelmi eljárást von maga után. Amennyiben természeti viszonyok vagy hatósági felsőbb szervi rendelkezések miatt az IB kénytelen e szabályoktól eltérni, köteles a legközelebbi közgyűlésen annak megtörténéséről és okairól beszámolni, a közgyűléstől pedig utólagosan felmentést kérni. Nagyiván, Dr. Gyöngy Ferenc elnök... Ébner Gábor vadászmester 9. oldal

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára

Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Felkészülés az Állami Vadászvizsgára Országos Magyar Vadászkamara Az Országos Magyar Vadászkamara kiadványa Szerkesztette: HELTAY ISTVÁN, KABAI PÉTER Közreműködött:

Részletesebben

Felkészülés. a vadászvizsgára

Felkészülés. a vadászvizsgára Felkészülés a vadászvizsgára Felkészülés a vadászvizsgára ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA Kedves Vadászjelölt! A vadászvizsgával kapcsolatos tudnivalókat a vidékfejlesztési miniszter a vadászvizsgát megelőző

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KADARCSI SPORT-HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A 2014. február 23. napján megtartott közgyűlésen elfogadott módosítások vastag-dőlt betűtípussal vannak

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Országos Magyar Vadászkamara

Országos Magyar Vadászkamara Országos Magyar Vadászkamara ETIKAI KÓDEX Az Országos Magyar Vadászkamara szabályzata a vadászok vadászat során tanúsítandó alapvető kötelességeiről Budapest 2013 Preambulum A vadász önként vállalt tevékenységét

Részletesebben

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata 1.. 1. Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2.

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008.

Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Európai TPM Intézet ALAPSZABÁLYA 2008. Elfogadta a 2008. április 25. napján tartott alakuló közgyűlés 1 ALAPSZABÁLY Az Európai TPM Intézet elnevezésű egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése

Részletesebben

EB OVO Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

EB OVO Egyesület A L A P S Z A B Á L Y EB OVO Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az EB OVO Egyesület létrehozását 2010. január 6-án határozták el az alapító tagok, az elfogadott Alapszabályt a Fővárosi Bíróság felhívásának megfelelően pontosították,

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben