MÉDIUMISMERET II. Forgó Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉDIUMISMERET II. Forgó Sándor"

Átírás

1 Forgó Sándor

2 MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK

3 Forgó Sándor Eger, 2011

4 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A 7., 8., 9. és 10. fejezetet írta: dr. Tóth Tibor A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos Készült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, Egerben Vezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben TÁMOP /1/A

5 Tartalom Médiatechnológiák története és alkalmazása 1. Bevezetés Célkitűzés A kurzus tartalma A kurzus tömör kifejtése Kompetenciák és követelmények Tanulási tanácsok, tudnivalók Az elektronikus kommunikáció- és információfeldolgozás korszaka Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése Az elektronikus média, elektronikus publikálás fogalomköre Az információ és technika A kommunikációs forradalmak A korszak elemzése Az elektronikus információ-feldolgozás korszaka Az Internet jelene, jövője A számítógép és hálózati kommunikáció A hypermédia Az Internet A személyi távközlés jövője (A perszonalizált kommunikáció) Az Internet közvetítésével megvalósuló televíziózás Összefoglalás Önellenőrző kérdések Az elektronikus távközlés, a kép és hangrögzítés korszaka Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A telekommunikáció története Jelzés kódolt zászlókkal Az optikai jelzésektől az elektronikus képátvitelig Az optikai távíró (1793) A távíró keletkezése fejlődése A telefon kialakulás, fejlődése Mobil kommunikáció celluláris telefon, GSM A mobil rendszerek generációi Összefoglalás Önellenőrző kérdések

6 4. A rádiós és televíziós műsorszórás kialakulása, fejlődése Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A rádió keletkezése, fejlődésének állomásai A rádió fejlődésének állomásai A rádió és rádióhallgató A rádió, mint tömegkommunikációs eszköz A rádió jövőjét biztosító tényezők A televízió története A tömegkommunikáció csoportosítása A televíziózás jövője Összefoglalás Összefoglaló kérdések Állókép-, és hangrögzítés Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A camera obscura A laterna magica A fényképezésről A fényképezés előzményei A fényképezés története A hangrögzítés A mágneses rögzítések (hang-és képírók) Összefoglalás Önellenőrző kérdések A mozgókép születése és fejlődése Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A mozgókép-érzékelés alapjai A mozgás megjelenítése a mozgókép előtt Mozgás megjelenítése a mozi előtt A többszemélyes, közös befogadás A film és a mozi A némafilm kora A hangosfilm Mozgófilm-vetítők és nyersanyagok A mozi helye a médiában Új tendenciák a mozizás területén Összefoglalás Önellenőrző kérdések A mozgókép (film, videó) formanyelve

7 7.1 Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A film formanyelvének kialakulása A montázs A plánok (képkivágások) A kameramozgások A gépállások A kompozíció A világítás A videó formanyelve Összefoglalás Önellenőrző kérdések Kreatív videó Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése Ötlettől a filmig A stáb A stábok legfontosabb szakemberei Összefoglalás Önellenőrző kérdések Munka a stúdióban Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A tévéstúdió Hangstúdiók Összefoglalás Önellenőrző kérdések A videofelvételek digitalizálása Célkitűzés Tartalom A tananyag kifejtése A digitalizálás A bemásolás A digitalizálás menete Videó szerkesztési gyakorlat A videó szerkesztés első lépése Második lépés Harmadik lépés Negyedik lépés A hangok módosítása A feliratozás

8 Hangfelmondás A film befejezése Összefoglalás Önellenőrző kérdések Összefoglalás A kurzusban kitűzött célok összefoglalása Tartalmi összefoglalás A tananyagban tanultak részletes összefoglalása Kiegészítések Irodalomjegyzék Hivatkozások Ábrajegyzék Médiumelemek Tesztek Próbateszt Záróteszt A Záróteszt B Záróteszt C

9 1. BEVEZETÉS Az utolsó 100 évben a tudományok (ezen belül is talán elsősorban a műszaki tudományok) és a technika nagymértékben felgyorsuló fejlődése szinte hihetetlen távlatokat nyitott a tömegkommunikáció és a technikai eszközökkel történő személyközi kommunikáció előtt. A számítógépek alkalmazása az elektronikus kiadványszerkesztésben alapfeltétel. Terjedésével a betűszedők, nyomdagépek korszaka a végéhez érkezett, a számítógépek elterjedésével a tipográfia a hagyományos szakmai területeken kívülre került. Az elmúlt 100 év találmányai közül a kommunikáció szempontjából a fontosabbak még: a szikratávíró, telefon, számítógépek és számítógéprendszerek, videofon stb. bizonyítják, az emberi kapcsolatteremtésnek olyan lehetőségei váltak valóssággá, melyek 100 évvel ezelőtt még a legmerészebb feltételezések között sem szerepeltek. Rengeteg írás jelent meg, beszéd hangzott el arról, miként is fogja az információs technológiák forradalma átalakítani életünket. Az információs társadalom, a digitális forradalom, a média-konvergencia közismert kifejezésekké váltak, a boltokban pedig megjelentek azok a high tech 1 termékek, amelyek mindezt a fogyasztó számára megtestesítik. A folyamat persze messze túlmutat mindennapi életvitel kisebb-nagyobb változásain: a szép új világ felépítésére számos program született mind nemzetállami, mind nemzetek fölötti, regionális szinten. A nagy, átfogó cselekvési programok, eszmefuttatások mellett gyakran találkozhatunk az egyes részletekre vonatkozó új tételekkel, előrejelzésekkel is, s közöttük érthetően előkelő helyett foglalnak el azok, amelyek a média világának átalakulásával kapcsolatosak. 2 A jövő információhordozói: A könyvek és folyóiratok még sokáig megmaradnak, de digitalizálva tárolják őket. A szövegben elhelyezett utalások segítségével az olvasó a számára legérdekesebb útvonalat bejárva lehet tanulni. Mivel elengedhetetlen képi információk megjelenítése, a grafikus alapú rendszerek válnak uralkodóvá, melyek optikai lemezeken tárolhatók, és ISDN számítógépes hálózatok továbbíthatók. A tudományos kommunikáció részben áttevődik a hálózatokra, és elektronikus folyóiratok, valamint videokonferenciák formájában. A vezeték-nélküli (rádióhullámok) segítségével történő információtovábbítás szinte teljeskörűvé válik. A rengeteg adatbázishoz, katalógushoz és egyéb információforráshoz hipertext, hipermédia multimédiás (szöveg, kép és hang együtt) formában lehet hozzáférni. A tudományos ismeretek megjelenésének egyik érdekes formája a virtuális valóság (virtual reality), mely szimulálja a kutatás tárgyát, a különböző érzékszervekkel (látás, hallás, tapintás stb.) rajzok helyett egyszerűen besétálhatunk a kísérlet, vizsgálat tárgyába. 1 high-tech az emberi léptékű a csúcstechnológia, magas technikai ragyogás. 2 GÁLIK MIHÁLY: Marad vagy változik? A konvergencia és az Internet hatása a médiapiac sajátosságaira. Jelkép szám. 9

10 1.1 CÉLKITŰZÉS Olyan szakemberek képzése a cél, akik rendelkeznek az elektronikus média fogalomkörének átfogó ismeretével, ezen kívül ismerik az elektronikus publikálás (off-line, online) ismérveit. Elméleti ismereteik (műfaji, formanyelv) birtokában képesek műsorszórásra alkalmas videofelvételek elkészítésére a magyarországi vállalatok, cégek és nonprofit szervezetek elvárásainak igényeinek megfelelően. A tantárgyban tanultak alapján képesek lesznek rendszerszerű tervezésre, kivitelezésre és koordinálására. 1.2 A KURZUS TARTALMA 1. Bevezetés 2. Az elektronikus kommunikáció- és információfeldolgozás korszaka 3. Az elektronikus távközlés, a kép és hangrögzítés korszaka 4. A rádiós és televíziós műsorszórás kialakulása, fejlődése 5. Állókép-, és hangrögzítés 6. A mozgókép születése és fejlődése 7. A mozgókép (film, videó) formanyelve 8. Kreatív videó 9. Munka a stúdióban 10. A videofelvételek digitalizálása 11. Összefoglalás 12. Kiegészítések 1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE A hallgatók megismerkednek az infokommunikációs eszközök alkalmazásának elméleti alapjaival, a médiatechnológiák történeti aspektusaival, elektronikus publikálás általános ismérveivel, valamint a kreatív videó, a televíziós videotechnika fogalmaival; a videó felvétel-készítési, stúdió és lejátszó technikai eszközök felépítésével, működési elveivel, az elektromos kép technikai jellegzetességeivel, létrehozásának, módosításának, editálásának műszaki lehetőségeivel. Megismerik a film és videó formanyelvének alapvető fogalmait: plánok, kameramozgások, montázs stb. Betekintést kapnak a mozgóképgyártás folyamataiba (előkészítés, forgatás, utómunka). 1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK A kurzus során a hallgató a történelmi szakaszolás és elméleti alapozás mellett széleskörű mesterségbeli tudásra tesz szert szerezzen jártasságot az elektronikus tervezés, kivitelezés, szervezés, kreatív alkotómunka területén. Legyen képes elektronikus anyagot, ill., mozgóképes (videó) produkciót (szinopszis, forgatókönyv, alapján) megtervezni, kivitelezni. 1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK A kurzus 12 leckét tartalmaz. Elméleti és gyakorlati példákon keresztül ismereteket szerezhet a médiatechnológia szakterületéről. Rendszeres gyakorlással és a leckék végén ta- 10

11 lálható feladatok elkészítésével tudását biztos alapokra helyezheti. Kövesse tanácsainkat, értse meg a szövegeket, tekintse át a példákat, válaszoljon a kérdésekre, és próbálja megoldani a feladatokat. Ez elektronikus tanulás olyan képzési forma, amely a tanár személyes jelenléte nélkül történik, ezért ajánlatos a keretrendszerben a tanulási útmutatót, vagy egyéb médiaforrásokat rendszeresen használnia. Amennyiben tanulmányai során problémák adódnak, úgy szíveskedjen felkeresni a kapcsolattartó személyt (adminisztrátor informatikai rendszergazda tutor, tanár). Az elektronikus jegyzet egységes szerkezetben tartalmazza az előszót és tanulási tanácsokat, tartalmi áttekintést, tankönyv használatát, struktúráját, célkitűzések megfogalmazását, a követelményrendszert, ill. a leckék, tananyagegységek tagozódását, majd az összefoglalást és a kérdéseket. A leckék végén találja a tananyag elsajátítását ellenőrző kérdéseket. 11

12 2. AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS KORSZAKA 2.1 CÉLKITŰZÉS Ebben a fejezetben betekintést kapunk az elektronikus információ-feldolgozás korszakairól és megismerkedünk napjaink korszerű információs társadalmi elvárásaival. 2.2 TARTALOM Az elektronikus távközlés, elektronikus információ-feldolgozás korszakának elemzése. Az elektronikus információ-feldolgozás korszaka. Számítógépes generációk. Hypermédia lényege. Az Internet kialakulása. A WEB kialakulása és története. A perszonalizált kommunikáció (a jövő a személyi távközlés). Az Internet közvetítésével megvalósuló televíziózás. Az on-line televíziók jellemzői. 2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE Az elektronikus média, elektronikus publikálás fogalomköre Az új rögzítési és kommunikációs technológiák (telefon, rádió, televízió az Internet) mára gyökeresen átalakították a bennünket körülvevő világot, az egymásról való tudás a tudatosan megtervezett kommunikáció napi gyakorlata az élet minden szintjét átjárja. A számítógép megjelenése, használata és a globális hálózat kialakulása alaposan átrajzolta gondolkodásmódunkat és társadalmi életünket. Ezért óriási a jelentősége annak, hogy hosszabb távú, történeti-társadalmi összefüggésben is lássuk a technikai fejlődés okozta új eszközeink hatásait. A technológiai fejlődés egyik következménye a publikációk számának növekedése, és formai átalakulása. Az egész eddigi kommunikációtechnológiai történelem napjainkban teljesedik ki. Az információtechnika fejlődése és beépülése a társadalomba a korábbi fejlődési ciklusokhoz képest példa nélküli sebességgel történik. Míg a legfontosabb ipari berendezések, gépek felfedezéséhez kb. 250 évre volt szükség, addig például a számítástechnika területén 40 év alatt hasonló vagy még nagyobb nagyságrendű fejlődés ment végbe. Ugyanilyen arány, legalább öt-hatszoros sebességnövekedés figyelhető meg az új technika elterjedéséhez szükséges időtartam terén is. Az emberi kommunikációt hordozó médiumok körének bővülése, funkcióik bonyolultabbá válása visszahat magára a kommunikációra tartalmi értelemben is. Érdemes visz- 12

13 szatekinteni Vannevar BUSH gondolatatira 3 (1945) melyben a rögzítési és kommunikációs technológiák és az un. rekordokról 4 ill., jövőjéről szól: Mennyiben szolgálta eddig a tudomány és a kutatás nyomán feltalált eszközök az emberiség javát? Kezdetben megnövekedett az ember hatalma anyagi környezete felett. Jobb ételt ehetett, jobb ruhában járhatott, jobb lakásban lakhatott, egyszóval, nagyobb biztonságban élhetett, és részben felszabadult a puszta lét igája alól. Megismerte saját biológiai működését, így fokozatosan úrrá lett a betegségek felett, és hosszabb lett az élete. A tudomány felfedte a fiziológiai és pszichológiai funkciók kapcsolatát, és ez által teljesebb lelki egészséget ígér. Megteremtette az emberek közötti gyors kommunikáció lehetőségét: megalkotta a gondolatok rekordját, és lehetővé tette, hogy mindenki hozzáférhessen az emberi szellem eme tárházához, és szabadon vegyen belőle. Ettől kezdve a tudás már nem az egyeden keresztül, hanem a faj életén át gyarapodik és hagyományozódik. A fotocella, ami fizikai értelemben látja a dolgokat, a fejlett fényképezési eljárás, aminek a segítségével nemcsak a látható, de a láthatatlan is rögzíthető; az izzókatódos cső, ami hatalmas erőket képes vezérelni, és kevesebb energiát használ, mint a szúnyog szárnya mozgatásához; a katódsugárcső, ami a mikroszekundum töredéke alatt végbemenő folyamatokat is láthatóvá teszi; a relék, amik sokkal megbízhatóbban és ezerszer gyorsabban hajtanak végre egy cselekvéssort, mint az ember megszámlálhatatlan ilyen eszköz létezik ma már, és ezek új utakat nyithatnak a tudományos rekordkészítésben. Napjainkban a hagyományos szemlélet mellett elterjedőben az a felfogás miszerint a feladat az, hogy olyan állampolgárokat neveljünk, akik a számítógépek és hálózatok világában önállóan gondolkodó, de együttműködő és megértő cselekvői lesznek a társadalomnak. Ebben a szemléletben nem a számítástechnika a lényeg, hanem az hogy a modern világ kontinuitását az emberi gondolkodás történetének legjobb eszméivel közösítse. 5 NYÍRI Kristóf már mobil információs társadalomról ír: mely nem pusztán a szövegeslineáris információ, hanem egyszersmind az interaktív képi és hangi információ társadalma Az információ és technika Az információtudás, az információ hatalom. Az ember történeti fejlődése során az információ mindig meghatározó tényező volt. Napjainkban az információ birtoklása létszükségletté vált, hiszen az információs társadalom kialakulása szempontjából elengedhetetlen követelmény az ahhoz való gyors hozzájutás. A könyvnyomtatás, a kommunikációs eszközök fejlődése az évszázadok során bizonyította már, hogy nem elégedhetünk meg az információ tartalmi közlésével. A tartalmat a 3 BUSH: We May Think. Út az új gondolkodás felé. Ahogy gondolkodhatnánk. The Atlantic Monthly July BUSH terminológiájában a rekord specifikusan a tudomány vonatkozásában jelenti az eredmények feljegyzését, az adatrögzítés hagyományos és új eljárásait, a rögzített adatot fizikai formájában, ill. a rögzítési eljárás során produkált (elektromos) jelet. Tágabb értelemben rekordnak számít mindenfajta rögzített lexikális vagy képi adat és az elődeinktől örökölt teljes tudásanyag is; legtágabb, absztrakt jelentésében pedig a rekord az emberi faj krónikája 5 VÁMOS Tibor. Informatika a közoktatásban Konferencia előadása (Ózd) 6 NYÍRI Kristóf: Bevezető gondolatok a Westel és az MTA Filozófiai Kutatóintézete Mobil Információs Társadalom Kutatási Programjához. URL: 13

14 forma közvetíti számunkra, ezért a formai kivitelezésre is ugyanakkora hangsúlyt kell fektetnünk. Az üzenetet úgy kell kialakítanunk, hogy esztétikai élmény nyújtása mellett elősegítse a hatékony befogadást. Ehhez elengedhetetlen követelmény az emberi pszichikum és társas lét alapos ismerete. A nyomtatott információhordozók növekvő előállítási és terjesztési költségei, a megfelelő olvasókör megtalálásának nehézségei arra kényszerítik a kiadókat, hogy az elektronikus publikálás felé forduljanak. Milyenek lesznek a jövő információhordozói? Az olcsó és egyre könnyebben elérhető elektronikus publikációs lehetőségek ráadásul az információk további felelőtlen termelésére csábítanak, és megkerülik azokat a szűrőket, amelyek a hagyományos kommunikációs csatornákban az évszázadok során kialakultak. ALAN BLACTEKY az amerikai MCNC CONCERT hálózat alelnöke megdöbbentő becslést tett közzé: a világon megjelentetett információk 90%-a már most is digitális. 7 Napjainkban egyre több olyan médiatechnológia áll a fiatal korosztály rendelkezésére, melyek lehetővé teszik az üzenetek elektronikus megtervezését, feldolgozását, előállítását, megjelenítést. Az interaktív médiaeszközök elterjedése egyre több olyan új előnyöket kínál a felhasználók számára. Az információfeldolgozással foglalkozóknak nincs más választása, mint alkalmazkodni a változásokhoz. A műsorszórás, a távközlés és a számítógépes hálózatok konvergenciája a fogyasztó számára is megtapasztalható valóság kezd lenni, még ha a kezdeti tapasztalatok, mondhatni, vegyesek is Tehát a nem kerülhetjük meg a digitális technikákat és a hozzájuk tartozó technológiákat. P. ROBINSON szerint az információ-technológiának olyan kemény szabályai vannak, amelyek gondolkodásunkat teljes mértékben át kell hatni. A négy ökölszabály megfogalmazása szerint a következő: Előretekintő hozzáállásra van szükség (a gyorsan fejlődő technika nem engedi meg a múlt vagy a jelen problémáinak figyelembevételét, a lassan mozduló kormányok előnytelen helyzetbe hozzák az országukat és a gazdaságukat). Kifelé tekintő megközelítés szükséges (figyelembe kell venni a nemzetközi irányvonalakat). Optimista hozzáállás kell (a pesszimizmus és a várható negatív hatások túlhangsúlyozása megelőz ugyan egyes problémákat, de másokhoz vezet). Együttműködésre van szükség (a technológia fejlesztéséhez és a vele járó gondok megoldásához nemzetközi együttműködés kell) A kommunikációs forradalmak A kommunikációs forradalmak korszakait a szakirodalom az alábbi szerint taglalja: A beszéd megjelenése Az írás (kézírás, betűírás) kialakulása A nyomtatás feltalálása, kizárólagossá válása Az elektronikus távközlés kiépítése 7 Forrás: PETER ROBINSON TIDE 2000 The Legacy (Idézi Drótos). 8 DRÓTOS im. 14

15 Az elektronikus információ-feldolgozás (a hálózati kommunikáció kialakulása, a multimediális kommunikáció megjelenése, a perszonális kommunikáció elterjedése) A korszak elemzése 1. kép A kommunikációs korszakok és médiumok Az elektronikus információ-feldolgozás korszakról akkortól beszélünk, amikortól lehetségessé vált egy adott tartalom átalakítása olyan elektronikus jelekké, amelyek nagy távolságra eljuttathatók és könnyen dekódolhatók. Ez a folyamat a 19. században gyorsult fel. A 19. század az ipari forradalom korában gyorsuló ütemben születtek a kommunikáció szempontjából jelentős felfedezések. Ezek a felfedezések alapozták meg az elektronikus információfeldolgozás lehetőségét Joseph Nicéphore NIÉPCE a fotográfia felfedezője Charles BABBAGE megfogalmazta a modern számítógépes technológia alapvető ötleteit Samuel MORSE New Yorkban bemutatja távíróját Alexander Graham Bell bemutatja a telefont Paul NIPKOW Németországban már 1884-ben feltalálta a képfelbontás elvét Guglielmo MARCONI feltalálja a drótnélküli távírót, szabadalmaztatja a rádiót Angliában Thomas Alva EDISON szabadalmaztatja a fonográfot Edison műhelyében DICKSON kinetográffal filmeket forgatott, melyeket kinetoszkóppal lehetett megtekinteni. 15

16 1895 LUMIÈRE-testvérek bemutatták a párizsi Grand Café-ban az első mozgóképeket és elindították ezzel a kinematográfiát Donald MURRAY kifejlesztett egy távírót, mely lyukszalagra írja át a jelet rádióközvetítésre került sor a virginiai Arlingtonból Párizsba John Logie BAIRD London Glasgow között vezetéken tévéadást közvetített Az elektronikus információ-feldolgozás korszaka Számítógépek már a 17. században készültek, de fejlesztésük az elektromosság térhódításával a 19. századtól kezdődött. Az igazi fejlődést II. Világháború után a két nagyhatalom közti ellentét szülte hidegháborús törekvések nagyban befolyásolták. Első helyen említhetjük a katonai fejlesztés igényét (légvédelem, miniatürizálás, pontosság stb.), majd az 1950-es évektől az űrversenyt, mely kialakult az Egyesült Államok és Szovjetunió között. Harmadikként, de nem utolsó sorban a piaci verseny megerősödése is több és gyorsabb információhoz való jutást igényelt a maga területén (multinacionális cégek, profitszerzés stb.) Nagy áttörést jelentett hadászatban a számítógépek összekapcsolása úgy, hogy egyetlen csomópontja sem függött a többitől. Ez később megjelent a civil szférában is, mely előbb tudományos kutatásokhoz kötődött (ARPANET) majd ebből fejlődött ki a metahálózat, az Internet ( ). Ennek legdinamikusabb területe a csak szöveges Gophert felváltó World Wide Web (WWW) az információk grafikus megjelenítésének és a köztük való navigáció egérkattintásos módszerének standardja. Az első ilyen programok (1994) az információ vizualizációját jelentették. A WWW az Internetet szövegtérből vizuális (cyber) térré alakította Az Internet jelene, jövője Marc WEISER 9, a XEROX egykori főkonstruktőre a számítógépek fejlesztésének és használatának négy korszakát különbözteti meg: A tanulmány, amelyben WEISER jövőképét kifejtette 1990-ben jelent meg a Science tudományos folyóiratban. A mainframe-korszak amikor egy számítógépen sok felhasználónak kellett osztozni. A személyi számítógépek kora amikor egy személyhez egy számítógép tartozott. Az Internet-korszak amikor a hálózaton keresztül sok géphez lehet hozzáférni. A mindenütt jelenlévő háttér-számítógépek kora amikor mindenkire sok számítógép jut. A jövőbe tekintve mindenképp további terjedésre és technológiai fejlődésre számíthatunk. Az Internet által nyújtott információ-tömeg befogadása már ma is óriási megterhelést jelent az emberek számára. Ugyanakkor a televízióval szemben az Internet sokkal több beavatkozási lehetőséget és csatornaváltást biztosít, sőt kisebb anyagi- és időráfordítással bárki megjelenhet rajta saját információival. 9 Weiser, MARK: A jövő század számítógéprendszerei. In: Tudomány, november. (idézi Komenczi 2002)

17 A jövő tendenciája lehet az elektronikus információáramlás koncentrálódása és egyetlen globális csatornára kerülése is. Ezt a koncepciót szorgalmazza a jelenlegi 10 amerikai alelnök Al GORE is, akit az említett tendenciát megnevesítve, az információs szupersztráda fő támogatójának tartanak. A szupersztrádán a telefonhívás, a rádió- és TV-adás, az üzleti levél vagy fax, a banki átutalás mind egy kábelen vagy akár műholdon át jut el a címzetthez. Az USA korábbi alelnöke szerint: Az...iskolák minden korosztályát rá kell kapcsolni az új információs szupersztrádára, jó szoftverekkel és jól képzett tanárokkal (Clinton, 1996). A fenti elvek alapján tekintsük át az egyes kommunikációs korszakokat. A korszakolás a szokásost kibővítve a következő táblázat mutatja A számítógép és hálózati kommunikáció 1. A BESZÉD megjelenése i.e éve 2. ÍRÁS (kézírás) i.e. 4. Évezred, (betűírás) i.e körül 3. A KÖNYV NYOMTATÁS kizárólagossá válása ~ AZ ELEKTRONIKUS TÁVKÖZLÉS kiépítése, 4.2. A KÉP-ÉS HANGRÖGZÍTÉS 19.sz. 5. ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ- FELDOLGOZÁS; számítógépes generációk A multimédiális kommunikáció; A HÁLÓZATI KOMMUNIKÁCIÓ kialakulása A perszonális kommunikáció A hypermédia 2. kép A számítógépes korszakok összefoglalása 11 Az előzőekben feldolgoztuk számítógépek 5 generációs fejlődését (elektroncsöves-, tranzisztoros-, integrált áramkörös-, mikroprocesszoros- és az un. intelligens számítógép). Most pedig idézzük fel, hogy milyen technológia fejlesztések születtek az elmúlt 50 évben. Memex (V. BUSH 1952); Hipertext rendszerű információszervezési elv (T. NELSON; 1965); További információk: 17

18 A számítógép és az ember együttélése (szimbiózisa) (LICKLIEDER; 1968); A multimédia, az egér, mint számítógépes eszköz megjelenése stb. (ENGELBART; ); Grafikus felhasználói felület (Grafical User Interface), (XEROX; 1984); Hálózatok fejlődése (ARPANet; 1969, Internet; 1989); WWW-teória (TIM BERNERS-LEE; 1989). Mellőzve a korábban már más tantárgyak keretében tárgyaknál megismert korszakokat beszéd, az írás (kézírás, betűírás), nyomtatás feltalálása a következőkben a korszerű (elektronikus elven működő) médiatechnológiák feldolgozáshoz szükséges ismeretekkel foglalkozunk. Heterogén információ (szöveg, hang, kép, videó stb.) olyan egységes szerkezetben, amely többféleképpen használható. A hypermédia másként a multimédia módszerrel elkészített anyag olyan szervezése, amely elősegíti a gyors tanulást annak révén, hogy az információt logikai sorrendben is követhetővé teszi. A sorrendet az adott logikai séma alapján az olvasó dönti el Az Internet 1957 A Szputnyik kilövése (a világ első műholdja) az ARPA (Advanced Research Projects Agency) létrehozása az USA Hadügyminisztériumán (Department of Defense) belül, 1968 a tervezett hálózat bemutatása az ARPA számára 1969 Az ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) létrehozása; a kísérleti csomagkapcsolt hálózat kiépítésével a BBN (Bolt, Beranek and Newman) Technologies-t bízzák meg Kezdetben négy csomópont: UCLA (University of California at Los Angeles) SRI (Stanford Research Institute) UCSB (University of California at Santa Barbara) University of Utah 1971 Oktatási és kutatási intézmények kapcsolódása 15 csomópont (23 számítógép) (UCLA, SRI, UCSB, Univ. of Utah, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA/Ames) 12 Forrás: 18

19 1973 Az első nemzetközi kapcsolat az ARPANET-hez (Anglia és Norvégia) Az Internet kialakulása 1982 Összekapcsolódás a MILNET-tel (Military Network; amerikai katonai hálózat) További hálózatok kapcsolódása MINET (a MILnet európai megfelelője) NFSNET (National Science Foundation Network) BITNET (Because It's Time Network; egyetemek közötti kommunikációt biztosító hálózat, eredetileg IBM nagyszámítógépeket kötött össze) EARN (European Academic Research Network) USENET (hírcsoportok, "hirdetőtáblák" elérését biztosító hálózat; eredetileg UNIX operációs rendszerű gépeket kötött össze) EUNet (hasonló célú, európai országokat összekötő hálózat) 1990 az ARPANET megszűnik az Internet további fejlődése 1990-es évek a World Wide Web kialakulása 1990-es évek vége További, dinamikus növekedés Az Internet globalizálódása (az országos és nemzetközi vonalak sávszélességének növekedése; a földrajzi határokon átívelő szolgáltatások megjelenése) Az Internet popularizálódása (pl. ingyenes szolgáltatások; otthoni Internet elérés általánossá válása) A személyi távközlés jövője (A perszonalizált kommunikáció) Perszonalizált kommunikáción azt értjük, hogy az eddig központilag, választási lehetőség nélküli távközlési és tömegkommunikációs megnyilvánulásokat felváltja a tartalmak egyéni, személyre szabott kiválasztásának lehetősége, melynek gyakorlásához sokfunkciós digitális eszközre van szükség. Ez a változás már beindult. Olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekkel elintézhetjük akár a bankügyeinket, ugyanakkor filmet is nézhetünk rajtuk vagy tanulhatunk is velük (számítógépek, IPod-ok, ibook stb.). Ez a változás lényeges átalakulásokat indított be pl. a televíziózás területén, mert kényelmes pozíció feladásra kényszerültek a tévétársaságok, vagyis fel kellett venniük a versenyt az Internet nyújtotta lehetőségekkel: letölthető 13 Forrás: 19

20 tartalmak, ismételhetőség, idő független-, párhuzamos használat stb.. A passzív nézőből aktív szerkesztő válhat kép Nemzeti Audiovizuális Archívum honlapja Az Internet közvetítésével megvalósuló televíziózás A világot lefedő számítógépes háló, a World Wide Web megfelelő sebességű Internet kapcsolat mellett alkalmas teljes körű multimédia szolgáltatások nyújtására, így televíziós műsorok közvetítésére is. Az Interneten keresztül megvalósuló műsorterjesztés azonban potenciálisan sokkal több, mint ugyanannak a szolgáltatásnak egy újabb elosztási csatornán való eljuttatása a fogyasztóhoz. Az Internet felhasználásával úgy tűnik valóban elterjedhet az úgynevezett interaktív televíziózás, amivel kapcsolatban már jó néhány kísérlet történt a kilencvenes években, de ezek rendre kudarcba fulladtak. Az új kulcsszó a feljavított televíziózás 15, amely a néző számára még élvezetesebb, még szórakoztatóbb, az egyéni érdeklődésének még inkább megfelelő műsorokat nyújt. Csak a példa kedvéért néhány már kipróbált és sikeres kínálati elem főbb műsortípusonként: hírek, információs műsorok: a legszélesebb választékú hírek, valamint háttéranyagok, elemzések az aktuális eseményekhez kapcsolva; sportközvetítések: részletes információk a játékosokról és a csapatokról, eredménystatisztikák, interjúk a sztárokkal, kulisszatitkok a csapatok felkészüléséről; 14 A szerző megjegyzése: Lehet, hogy a televíziózás lényege vész el ezáltal, mert megszűnik a nekem szolgáltatnak kényelmes pozíció. 15 GRAHAM, A. DAVIES, G. (1997) Broadcasting, Society and Polocy in the Multimedia Age. University of Luton Press, John Libbey Media. Idézi Gálik Mihály; Marad, vagy változik? A konvergencia és az Internet hatása a médiapiac sajátosságaira c írásában. 20

21 MÉDIUMISMERET II. filmek, sorozatok: háttérinterjúk, videoklipek, a sztárok ilyen-olyan ügyei; show műsorok: werk-anyagok, a műsorokba be nem került részletek, a sztárokról összegyűjtött információk, on-line beszélgetés stb. A műsorlehetőségek száma szinte korlátlan. Természetesen új módon lehet reklámozni is, nem beszélve arról, hogy az elektronikus vásárlás és az elektronikus bankműveletek bonyolítása is hozzátartozik a lehetőségekhez, azaz a többletbevételeket hozó kereskedelmi szolgáltatások nyújtására is alkalmas a feljavított televíziózás rendszere. Video átvitel az Interneten: A valós idejű video átvitel sokkal szélesebb sávot kíván, mint a hangátvitel. Ma még az Internetes video-közvetítések minősége elég gyenge. A következő típusú video-átvitelek léteznek az Interneten: On-line, pont-pont videokonferencia; egy utas audiovizuális sugárzás (broadcasted audiovisual feeds) Interaktív audio/video archívum: Ebben az esetben a valósidejű átvitel ritkán követelmény. Egy archívumból le lehet tölteni az egész fájlt (lassan) a lejátszás már a helyi merevlemezről (gyorsabban) történhet. Video átvitel az Interneten Videokonferencia; a videokonferencia csoportok vagy egyének közötti olyan beszélgetés, melynek résztvevői különböző helyen vannak, viszont láthatják és hallhatják egymást. Általában a hagyományos videokonferencia speciális nagy sávszélességű telefonvonal(ak)on zajlik. Világszerte földrajzilag különböző helyeken kiépített speciális felszereltségű konferencia termeket használnak erre a célra. Az Interneten pl. a CU-SeeMe program a videokonferencia egy egyszerű formáját teszi lehetővé minden olyan felhasználó között, akik egy megbeszélt chat csatornához csatlakoznak és rendelkeznek videokamerával. Video átvitel az Interneten Streaming Video; A streaming video (mozgó)képek sorozata amelyeket tömörített formában küldenek el/szét az Interneten és a néző(k)nél azonnal megjelennek a képek, mihelyst az adatok megérkeznek. A nézőnek egy speciális lejátszó programra van szüksége, amely kitömöríti és megjeleníti a képi adatokat. Rendszerint előre digitálisan felvett v. digitalizált videofájlokat küldenek el így az Interneten, viszont lehetőség van élő közvetítésre egyidejűleg akár több néző részére is. Az elterjedtebb streaming video (és streaming media) technológiák: RealSystem (RealPlayer), NetShow Services. Az on-line kamerák jellemzői térben távoli helyek elérése viszonylag egyidejű bejátszások változatos helyszínek változtatható kameraállások Időbeli egyidejűség A hírérték mindennapossága Párhuzamos történetek 21

22 A kamerák hátrányai Viszonylag kis sebességű elérés Viszonylag nagy időközök a mintavételezésnél Az on-line televíziók jellemzői interaktivitás (On-line műsorok esetén a néző átminősülhet jó esetben műsorkészítővé, a néző gerjeszt cselekvéseket, a valódi műsorkészítő nézővé válik, elmosódnak a pontos határok). non-linearitás; a néző maga állítja össze saját napi TV-programját, az egyes blokkokon belül is viszonylagos szabadsággal rendelkezik. Térben távoli helyszínek Közelebb hozza a világot A véletlen megnövelt szerepe Magánélet, közélet egybemosása Egy on-line tv hétköznapjai során lehetséges szerkezet: A híradó egyik blokkja (nem lineáris) Kerekasztal beszélgetés, melybe a néző beleszólhat (on-line adás) Más kameraállás, melyet a néző választhat ki magának Az on-line televíziók hátrányai: Lassú elérhetőség Nehezen kezelhető Nem nyújt valódi interaktivitást Gyakran régi hírek, nem mindennapos frissítés On-line televíziók címe az Interneten Tévé WATCH TV WATCH TV BBC News (UK) CCTV-4 (China) DW-TV (Germany) n-tv (Germany) NASA TV (USA) Fashion TV (France) Rádió MUSIC TV/RADIO: Avexnet TV (Japan) Basement (Australia) Donna (Belgium) Viva Plus (Germany) VPRO (Netherlands) MP3 Radio Stations Radio-Locator 4. kép On-line televíziók és rádiók az Interneten 22

23 2.4 ÖSSZEFOGLALÁS MÉDIUMISMERET II. E fejezetben betekintést kaptunk az elektronikus információ-feldolgozás korszakaiba. Az emberiség kommunikációs korszakai közül teljes részletezettséggel csak az elektronikus távközlés, elektronikus információ-feldolgozás korszakának feldolgozását végeztük el. A számítógépes generációk, a hypermédia lényegén túl részletesen feldolgoztuk az Internet közvetítésével megvalósuló televíziózás megvalósítási lehetőségeit. 2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1. Mutassa be az elektronikus távközlés, az elektronikus információfeldolgozás korszakait, fő ismérveit! 2. Fejtse ki a hypermédia jellemzőit! 3. Fejtse ki az Internet kialakulásának történetét! 4. Fejtse ki a perszonalizált kommunikáció lényegét! 23

24 3. AZ ELEKTRONIKUS TÁVKÖZLÉS, A KÉP ÉS HANGRÖGZÍTÉS KORSZAKA 3.1 CÉLKITŰZÉS Megismertetni a nagy távolságra küldendő üzenetek küldési formáinak történeti előzményeit. (hangjelek: dob, élőhang, fény általi jelek; füst- és fényjelek, heliográfok (fényjelek tükrökkel), zászlójelek. A hatékony információkódolás, módjainak megismerése, melyek biztosítják az átadandó üzenet mennyiségének növelését, titkosságát. Betekintést kapunk az optikai (szemafor) jelzések keletkezésébe és az elektronikus képátviteli rendszerekbe. Mobil kommunikáció, a celluláris telefon kialakulásának történetén túl bemutatásra kerülnek a mobil generációk is. A wireless (vezeték nélküli) technológiák nemcsak a távközlésben, hanem a hivatali és házi számítógépes hálózatokban, és a műsorszórásban is rohamosan terjednek. Ezek ismerete napjainkban elkerülhetetlen. Digitális műsorszórás és hozzákapcsolódó új szolgáltatások bemutatása révén betekintünk a jövő technológiáiba. 3.2 TARTALOM Napjainkban tanúi lehetünk az emberiség történetében lezajló harmadik forradalmi változásnak. Az első ilyen nagy az egész társadalomra kihatással lévő változás a mezőgazdasági, a második az ipari forradalom volt. A körülöttünk zajló informatikai forradalom eredményeként kialakulóban van az információs társadalom. Ebben a leckében a távközlés történetét és eszközeit mutatjuk be abban a hitben, hogy az információs társadalomhoz vezető út így rajzolódik ki teljes egészében. 3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE A telekommunikáció története A kommunikáció története a tér és idő legyőzésének története; az időt két irányban is le kellett győzni: az információkat egyre gyorsabban átadni és egyre tartósabban rögzítni. 16 A kommunikáció irányultsága szempontjából vagy ponttól pontig, vagy szórt jelegű lehet. A telekommunikáció; meghatározott felek közötti információcsere. Az üzenetnek mindig konkrét címzettje van. Jellemzője a kommunikáló felek közötti sűrű szerepcsere. A telekommunikáció fogalmán az egymástól távol lévő személyek közötti kommunikációt értjük, vagyis a halló- és látótávolságon kívüli közlést. 17 A tizenkilencedik század elejéig a távközlés főleg az optikai- és hang jelek továbbításán alapult. Már a ősi emberi közösségekben szükség volt arra, hogy az információkat nagyobb távolságra tudják eljuttatni. Erre a célra hosszú évezredekig két információhordozó állt az 16 FÜLÖP Géza: (1984) Ember és információ. 2. átd. kiad. Budapest, Múzsák. 50. o. 17 FORGÓ Sándor et.al. (1997) Informatika a tanügyigazgatásban. Budapest: OKKER o. 24

25 emberiség rendelkezésére: a hang és a fény. Az utóbbi gyorsabban és messzebb terjed, az előbbit viszont kevésbé állítják meg az útjába kerülő akadályok Az ókor idején az információ-távközlés feljegyzésen és szállításon vagy optikai akusztikai (emberi hangjelzés, dob stb.) szignálokon keresztül történt. Világítótornyok reléállomásokkal, valamint megfelelően kódolt füstjelek adhattak tovább információkat. Az optikai távíró közvetlen elődjének a jelzőtüzek használatát tekinthetjük kép TRAIANUS uralkodó lámpással jelző állomásokat használt. A következő 2000 évben nem történt túl nagy fejlődés. Azonban a teleszkóp fejlődése a 16. században lehetővé tette, hogy a jelzőállomásokat nagyobb távolságra helyezzék. Az órák fejlődése pedig a távközlés szinkronizálásának fejlődését is maga után vonta. Már nagyon régen felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetne gyorsabban továbbítani üzenetet. Heliográfok 19 Az első írásos forrás a TIBERIUS római uralkodó által használt változatról szól (i.sz. 37): Majdnem 10 évig Tiberius uralkodása alatt Rómát Capri szigetéről kormányozták. Minden nap egy olyan fajta heliográffal küldte parancsait a szárazföldre, amely a nap sugarait továbbította egy fényezett fémüvegen keresztül Jelzés kódolt zászlókkal körül korai utalásokat találhatunk már PLUTARKHOSZNÁl (46 120) is, aki olyan görög tengeri csatákról tesz említést, amelyekben zászlójelzéseket is alkalmaztak. 18 Egy távíró attól optikai, hogy adó és vevő között mechanikai, elektromos vagy egyéb esemény-jellegű öszszeköttetés nincs a felek csupán vizuálisan észlelik egymás távoli jelzéseit.) 19 helio = nap, gráf = írni, vagyis a Nappal írni. 20 A mai napig vitatják, vajon Tiberius vajon tükröket vagy valamiféle jelzőfényeket használt-e. 21 Több információ: 25

26 900. Bizánci tengerészet kapitányaitól elvárták, hogy figyeljék az admirális hajóját, aki a központi árboc különböző oldalain és magasságain különböző színű zászlókkal és füsttel adta ki parancsait ban DE LA BOURDONNAIS bevezeti a számozott kódokat a zászlókra. 10 különböző színű zászló jelölte a számokat 0-9-ig. 3 készlet zászló 1000 különböző jelet eredményezett ban DE BIGOT, a Francia Tengerészeti Akadémia megalapítója Brest-ben az első megoldás egy változatát valósította meg. 336 eltérő zászlójelet vezetett be előre meghatározott eseményekhez vagy hajótól hajónak parancsokhoz ben LORD RICHARD HOWE, brit Királyi Tengerészetnél egy másik rendszert vezetett be, a Howe kódot. Az általa használt apparátus: 10 színes zászló, valamint 6 különleges zászló a kontrol kódokra, mint pl. befejezés. Ennek alapján 260 elemű számozott szócikkes szótárat hozott létre, mely 1799-ben 340-re bővült SIR HOME POPHAM admirális, szintén a brit Királyi Tengerészetnél már univerzális üzenetközvetítő rendszert talált fel, amelyen belül bizonyos közlések mintegy a rövidítés okán rögzített szimbólumokhoz kötődtek. E rendszer alkotta A tengerészeti szótár távírási jelei -t, ami a Popham kód néven vált ismertté. 6. kép Nelson admirális üzenete ALBERT JAMES MYER, amerikai hadiorvos: kialakított egy jelzéssémát (Wig Wag) zászlókkal és lámpásokkal, mely két alapmozdulaton alapult: balra vagy jobbra mozgás. 26

27 7. kép Wig Wag jelzések. A távközlési rendszernek azonban közös kódrendszerrel kell rendelkezni, titkosítva, úgy hogy biztosítsa a fogadó fél nyugtázását is. Nézzük meg, hogy milyen egy ilyen rendszer. Az alábbiakban összefoglaljuk a távolsági kommunikációs formákat. Módszer Első felhasználás Utolsó feljegyzett Galambok Egyiptom i.e Futók/futárok Egyiptom i.e Jelzőtüzek /lámpások USA, Kalifornia USA, Pony Express Trója i.e Anglia 1588 Kiabálók Perzsia i.e. 400 Németország 1796 Heliográfok Görögo. i.e. 400 USA, Arizona 1886 Zászlók Görögo. i.e. 400 hajó ma is 8. kép Távolsági kommunikációs módszerek összefoglalása Az optikai jelzésektől az elektronikus képátvitelig A kezdeti korszak a futárszolgálattól, a postakocsin át, a francia Chappe fivérek szemafor jelzésekkel működő megoldásain át, a morzejelek megjelenéséig tart Az optikai távíró (1793) Az 1789-ben győzedelmeskedő francia forradalom hosszú háborúskodást indított el Európában. A környező államok sorban támadták meg a fiatal francia köztársaságot, a hírek 27

28 gyors továbbítása igen fontossá vált. A megfelelő technikai megoldást CLAUDE CHAPPE ( ) és két testvére kezdte el keresni. Több próbálkozás után végül is az 1793 év hozta meg a sikert, elkészült a szemaforos távjelző, melynek kidolgozásában ABRAHAM-LOUIS BRÉGUET ( ), a kor híres órása és műszerkészítője is részt vett kép 1 A szemaforos távjelző ben hordozható szemaforos rendszert fejlesztenek ki, amelyet még a krími háború ( ) idején is használtak, nem csak hadi célokra, ezért egyre nagyobb mennyiségű üzenetet továbbított a Chappe-féle szemafor rendszer. A szemafor távíró egészen a XIX. század közepéig üzemelt, csak a villamos távírók megjelenése tudta kiszorítani A távíró keletkezése fejlődése A 19. század közepétől kezdődően az elektromos, illetve elektromágneses jelenségek, valamint az optikai képalkotás és a kémiai képrögzítés új információs forradalmat idézett elő. Az elektromossággal foglalkozó fizikusok közül Samuel Morse emelkedik ki, aki ben létrehozta az első távíróvonalat Baltimore és Washington között, melyet What hath God wrought?, mit mívelt Isten! bibliai idézet lepötyögésével nyitott meg. A távíró elterjedése hatalmas gazdasági és politikai változásokat hozott. Az üzenetek továbbításának lehetősége új vállalkozások megjelenéséhez vezetett. A hír árujellegét és értékét felismerő vállalkozók egymás után alapították a hírügynökségeket. 24 Az 1860-as években egy skót fizikus, JAMES MAXVELL elméleti következtetései, miszerint az elektromágneses változások a térben ugyanúgy terjednek szét, mint a vízbe dobott kő körül a hullámok, csak később tárgyiasult ben rádióközvetítésre került sor a virginiai Arlingtonból Párizsba. 22 A hosszas kísérletezés után elkészült rendszert bemutatták a Konventnek, mely felismerte Chappe munkájának a jelentőségét, s 1794-ben Párizs és Lille között már meg is kezdte működését az első 225 km-es szakasz. 23 Több információ: Párizs: Agence Havas, New York: Associated Press; 1849 Berlin: Wolff's Telegraphenbüro (WTB); 1851 London: Reuter's Telegram Company.

29 1926-ban John LOGGIE BAIRD és 1931-ben MANFRED VON ARDENNE televízióképátviteli kísérleteket rendeltek el ben a német birodalmi posta nagyvárosokat kötött össze kábellel, így a létrejött az első kábeltelevízió GUGLIELMO MARCONI márki az olasz király jelenlétében bemutatja a szikratávírót: drót nélkül táviratozik egy La Spezia-i hajógyárból a tőle 16 km-re lévő San Martino páncélos cirkálóra A telefon kialakulás, fejlődése A távíró sikerének hatására viszont már sokan kezdtek el azon gondolkodni, hogy lehetne az elektromosság segítségével eljuttatni az emberi beszédet nagy távolságra. Az egyidejű vezetékes hangközlés ALEXANDER GRAHAM BELL távbeszélő készülékével valósult meg február 14-én nyújtotta be Washingtonban a szabadalmi hivatalhoz a távbeszélő leírását, melynek alapján neki ítélték oda a találmány kidolgozásának és bemutatásának a jogát. ELISHA GRAY is valami hasonló találmányon dolgozik, sőt a Western Union megbízásából THOMAS ALVA EDISON is kísérletezni kezdett. 10. kép Az elektronikus hangátvitel modellje Bell alapján, 1876-ból. A beszédet a mikrofon alakítja át hangfrekvenciás jellé, melyet felerősítve a hangszóró membránja hangjelekké alakít vissza. 29

30 11. kép Korabeli interface ember és a telefon között Korabeli interface ember és a telefon között, jobbra egy többkagylós készülék baloldalon pedig egy információ-megosztásra szolgáló kagylósor.(1884) D. W. HUGHES feltalálja a szénmikrofont Théatrophone (színházi közvetítő) Párizsban ERICSSON telefon BELL magneto-telefonja áprilisában PUSKÁS TIVADAR Párizsban üzembe helyezte a világ első telefonközpontját, majd Pesten a telefonhírmondót. Telefonközpont találmányát Magyarország és Franciaország kivitelével megvásárolták. 12. kép Vezetékes világ Philadelphiában (1886) 30

31 13. kép Telefonközpont Párizsban A telefont az első időszakban még tömegkommunikációs eszközként és nem információs célra használták. Ez az alkalmazás készítette elő a rádiózás megszületését. Pl.: 1891-ben New York-ból a Massachusetts állambeli Newton-ba távkoncertet sugároztak. 14. kép Távkoncert New York-ból Newton-ba ben Puskás feltalálja a körtelefont, a rádió ősét. (Az amerikai vezetékes távírót megismerve fogalmazódott meg benne a vonalak központba kapcsolása.) Telefonhírmondó sikerének oka, hogy az újságok lassan készültek, óránként friss híreket szolgáltatott légvezetéken a 6000 előfizetőnek. Ez az eszköz vált a hír- és mű- 31

32 sorközlő rádió előfutárává. A telefonhírmondó megvalósította, a műsoros rádió funkcionális megfelelőjét. Ezt végül 1894-ben POPOV a vezeték nélküli összeköttetés megteremtésének alapjait szikrainduktoros berendezése révén valósítja meg. GUGLIELMO MARCONI szikratávírója, és POPOV találmányuknál már nem az áramot, hanem az elektromágneses rezgéseket használták a jelek továbbítására ben fejlesztette ki ALMON STROWGER az első automatikus telefonközpontot Lejár BELL eredeti szabadalma, elkezdődik a konkurenciaharc ERICSSON telefon, Stockholm (II. Miklós cárnak készült 10 db belőle) ezer km a tenger alatti távírókábelek hossza a világon. Ebben az időben a nagyhatalmak felismerik a telefon szerepét az társadalom egészére nézve. Nem véletlen, hogy 1918-ban Állami ellenőrzés alá vonja a telefont az USA-ban Az első képközvetítés telefonvonalon (Bell) Az első transzatlanti telefon- beszélgetés ig még rádión (hosszúhullámú adókon) keresztül folynak ezek a telefonálások, így a beszélgetések a terjedéstől is függenek. (A meglevő távírókábelekhez erősítőre lenne szükség, hogy hangot is átvihessenek.) Világ körüli telefonhívás; WALTER S. GIFFORD, az AT&T elnöke T. G. MILLERREL, a Long Lines Dept. elnökhelyettesével beszél egy 23 ezer mérföld hosszú, drótokból és rádióból álló áramkörön keresztül Mikrohullámú többcsatornás telefon Kaliforniában. St. Louisban beindul az első mobiltelefon- szolgálat A Bell kifejleszti a Data-Phone rendszert, melyen adatok küldhetőek nagy sebességgel Az amerikai-szovjet forródrót műholdas összeköttetéssel él tovább a korábbi, 1963 óta működő kábel helyett Az első mobiltelefon- hálózat beindul az USA-ban A világ legelső (valóban) GSM (Global System for Mobile Communication) telefonhívása a Nokia készülékéről Los Angelesben az első digitális mobiltelefon- szolgáltatás Teljes a Westel mobiltelefon-lefedettség Magyarországon február. Budapesten a Pannon GSM üzembe helyezi az első Magyarországon működő GSM-rendszert A Nokia bemutatja a világ első, Internet hozzáférést nyújtó médiatelefonját, a Nokia 7110-est, mely WAP-platformon működik WAP-alapon Internetoldalak mobiltelefonon november. Színre lép a harmadik magyar mobilszolgáltató, a Vodafone Ip alapú távközlési technológiák Wireless technológiák elterjedése a számítógép és mobiltelefonok kommunikációjában után, 3G mobil rendszerek, IP mobilitási kérdések, vezeték nélküli infrastruktúra vizsgálata. 32

33 15. kép Távközléstechnika fejlődésének elképzelése 1992-ben Mobil kommunikáció celluláris telefon, GSM A mobil távközlés A mai mobiltelefonok egyik őse az 1895-ben az olasz Marconi által feltalált rádióadó/vevő volt, amely a megfelelő vevőkészülékkel rendelkezők számára élvezhető nyilvános rádióadások mellett megteremtette a valós idejű, zárt, kétirányú kommunikáció lehetőségét is. GSM a hangot digitalizált formában továbbító, és így a légköri viszonyokból eredő zavaroktól mentes mobil távközlési rendszer. Elődje az analóg mobiltelefon-hálózat volt. Az analóg rendszerek zavarérzékenységükön túl egymással sem voltak kompatibilisek, így a készülékek csak saját hálózataikban működtek. Ezt küszöbölte ki az ún. cella rendszer, melynek lényege, hogy a földrajzilag meghatározott légtérbe (cellákba) sugároz jeleket, lehet egyesíteni egymással. Ezt követően rádióadók több évtizeden keresztül csak a hajósok és az állami szervek (rendőrség, katonaság stb.) használatában voltak. Sokáig szintén csak e kör számára volt elérhető a szolgáltatás. Csak 1970-ben kezdik kihasználni a rádiótelefon nyújtotta előnyöket. Ez a technológia manapság emberek millióinak könnyíti meg az életet, akik magukkal víve ezeket a maroktelefonokat bárhonnan és bárkivel tudnak kommunikálni ben, szintén Bell laboratóriumaiban látott napvilágot a cellás telefon még jobban kidolgozott modellje. A Bell kutatói által megalkotott technológiát a Federal System (AMPS) névre keresztelték, amit 1978-ban próbáltak ki először Chicagóban ben, Japánban beállították az első mobiltelefon hálózatot, amit két évvel később Európa követett, végül 1983-ban az Egyesült Államokban, pontosabban Chicagóban felál- 33

34 lították az első cellás rendszerrel működő gazdasági távközlési hálózatot. Attól fogva a maroktelefon láz az egész világon elterjedt. Az 1980-as évek elején megjelentek az úgynevezett polgári sávot használó CB adó/vevők, továbbá az először Nyugat-Európában majd 1990-től Magyarországon is működő analóg mobiltelefon rendszerek ben a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) keretein belül GSM (Groupe Spécial Mobile) néven a digitális beszédtovábbítás egységes rendszerének kidolgozására munkacsoport alakult, amely megalkotta a GSM (Global System for Mobile Telecommunication) szabványt. 25 Ma a GSM Association felügyeli a fejlesztéseket, és koordinálja a saját telefon külföldi használhatóságát biztosító roaming 26 egyezményeket. A GSM rendszerek világméretű elterjedésével gyakorlatilag már mind az öt kontinensen találhatunk olyan országot, ahová GSM telefonunkat magunkkal vihetjük A mobil rendszerek generációi A mobilrendszerek változását három jellemzővel lehet leírni. Elsőként a jelminőség fokozott javulásával, másodsorban a szolgáltatások bővülésével, harmadsorban a más rendszerekhez való illeszthetőséggel. A jelminőség javulását a mobiltelefonok esetében a kezdeti analóg technika megszűnésével a digitalizáció hozta meg. Ez az időszak a 90-es évek elejére tehető. Itt említendő meg a jelátvitel gyorsaságának növekvő mérete is. A szolgáltatások bővülését két megközelítésben vizsgálhatjuk. Egyik, amikor a telefonáláshoz köthető szolgáltatásokat figyeljük, a másik, amikor magának a készüléknek, a nem telefonáláshoz köthető funkcióit vesszük sorba. A telefonáláshoz kötődő szolgáltatásoknál kiemelendő az eltérő rendszerek összekapcsolásának lehetősége valamint két felhasználó beszélgetésén kívüli, különböző megjelenésű információk (pl.: szöveges- és hangüzenet, álló- és mozgókép, konferencia beszélgetés) küldésének lehetősége. A nem telefonáláshoz köthető szolgáltatások növekedésénél az álló- és mozgóképrögzítést és ezek szerkeszthetőségét, az adathordózókép való használatot, rádióként üzemeltetést, filmnézést, játékokat, GPS szolgáltatást, emelhetjük ki. A köröndöző rendszerekhez való kapcsolódási lehetőségek közül kiemelendő az Internet valamint a szolgáltatók közötti zavartalan átjárhatóság megvalósulása. 25 A GSM rendszer ma az egész világot átszövi, jelenleg 205 országban több mint 580 hálózat működik, amelyek közel 850 millió előfizetővel rendelkeznek (2003. novemberi adat). A hazai szolgáltatók, a Westel, a Pannon GSM és a Vodafone ma 7,5 millió aktív előfizetéssel rendelkeznek (2003. szeptemberi adat). A beszédalapú összeköttetésen kívül a GSM rendszer alkalmas rövid szöveges üzenetek (SMS), multimédiás üzenetek (MMS) továbbítására, különböző sebességű adatátviteli szolgáltatások (HSCSD, GPRS, EDGE) nyújtására, illetve a mobiltelefonokra optimalizált Internet-honlapok tartalmának megjelenítésére (WAP szolgáltatás). RÉVÉSZ GÁBOR MTA. 26 Roamingszolgáltatás a GSM rendszerű telefonokon igénybe vehető szolgáltatás, segítségével a telefon használója idegen hálózatba lépve a hazai hálózatban megszokott módon használhatja készülékét. A roamingot műszakilag a GSM rendszer szabványossága, jogilag pedig a szolgáltatók között fennálló kétoldalú szerződések teszik lehetővé. A roaming díj mindig a hazai számlán jelentkezik. A várható költségeket érdemes még elutazás előtt tisztázni szolgáltatónk ügyfélszolgálatával, mert egy adott városban elérhető hálózatok használati díjai között jelentős eltérések lehetnek. RÉVÉSZ GÁBOR MTA 34

35 Első generáció (1G) ( ) Második generáció (2G) (1992 ) Harmadik generáció (3G) (2000 ) És mi a jövő? Az eszköz, mint ahogy ez a természetben is megfigyelhető, reagál a körülményekre. Ha a természetben bekövetkezik egy jelentős változás, beavatkozás, akkor onnantól ahhoz viszonyítva működik. Pl.: a csernobili katasztrófa következtében hatalmas levelű növények nőttek a környéken, mutációk zajlottak le. Így van ez az eszközök illetve az eszközöket létrehozó piac világában is. Valószínűsíthető, hogy az átlag ember számára is tapasztalható tendenciák tovább folytatódnak: a készülékek egyre gyorsabbak lesznek és egyre több olyan szolgáltatást fognak beléjük gyömöszölni a gyártók, amelyek mobil- és a változásokra gyorsan reagálni képes vagy kényszerült embert kiszolgálják, kihasználják(?). Vélhetően a telefon metamorfózisa tovább folytatódik. 16. kép UMTS- rendszerű 3G mobil telefon videokamerával 17. kép PDA (Personal Digital Assistance) illusztráció 35

36 3.4 ÖSSZEFOGLALÁS Megismertük a nagy távolságra küldendő üzenetek küldési formáinak történeti előzményeit és a hatékony információkódolás, módjait. Betekintést kaptunk az optikai (szemafor) jelzések keletkezésébe és az elektronikus átviteli rendszerekbe. Mobil kommunikáció, a celluláris telefon kialakulásának történetén túl bemutatásra kerültek a mobil generációk is és felvázoltunk egy jövőképet. 3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1. Mutassa be a nagy távolságra küldendő üzenetek legkorábbi küldési formáit! 2. Milyen kommunikációs formák alkotják a távközlés előtörténetét? 3. Melyek egy távközlési rendszer felépítésének kulcselemei? 4. Mutassa be a kommunikációt az optikai jelzésektől az elektronikus képátvitelig! 5. Mutassa be a telefon kialakulását, fejlődését! 6. Hogy alkalmazták a telefont, tömegkommunikációs eszközként? 7. Mi a mobil távközlés működésének elve és milyen előzményei voltak a kialakulásának? 8. Mutassa be a mobil rendszerek generációit! 9. Mi a mobil távközlés jövője? 36

37 4. A RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS MŰSORSZÓRÁS KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE 4.1 CÉLKITŰZÉS Megismertetni az elektronikus hang és kép továbbításának történetét. Ismerje a rádió és televízió keletkezésének, fejlődésének állomásait napjainkig Tudja összehasonlítani a rádiót és a televíziót. Ismerje a rádió tévé tömegkommunikációs ismérveit. 4.2 TARTALOM Rádiózás kezdetei A rádió keletkezése, fejlődésének állomásai A film és a rádió A rádió, mint tömegkommunikációs eszköz A rádiózás kritikája A rádió jövőjét biztosító tényezők A televízió története A televízió születése kialakulása, fejlődése A film és a televízió 4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE A rádiózás történetében két területet vizsgálnunk: egyik a technikai feltételek alkulása, másik a rádiózás, mint kommunikációs folyamat értelmezése. Technikai értelemben a rádiózás, a hangok elektromágneses hullámokká átalakítását, azok végtelen számú vevőkészülékhez történő továbbítását jelenti. Kommunikációs folyamatként a rádiózás többnyire egyirányú folyamat, melyben az adó előre szerkesztett vagy élőben létrehozott hangzó tartalmak átkódolt jeleit eljuttatja az ismeretlen vevőkhöz, és ebbe a folyamatba a vevők rádiókészülékeikkel dekódolva a jeleket, tetszőlegesen kapcsolódnak be A rádió keletkezése, fejlődésének állomásai Európában a rádiózás kezdetben a távközlés állami monopóliumára épült. A postához, a telefonhoz hasonlóan állami felügyelettel, államilag szabályozott műsortovábbítással működött. Az egyes országokban, a történelmi és kulturális hagyományok és a politikai berendezkedés függvényében különbözött a politika, az állam súlya a rádióban: a liberális angol modelltől a propagandagépezet részeként működő, totálisan államosított szócsőig 27 terjed a paletta. A rádió jelentősége függetlenül a televízió látványos térhódításától ma is meghatározó. Ennek, többek között, az az egyszerű oka van, hogy míg a képernyőt figyelni kell, és helyhez kötött a néző, addig a rádió mobilizálható: a konyhától az autóig állandó társ. 27 Az 50-es években, amikor az agitáció, a pártpropaganda került előtérbe gyártották Magyarországon a néprádiókat, melyeken csak a két magyar adást lehetett fogni. Más adók műsorát tilos volt hallgatni. A világvevő készülékeket már a háború alatt be kellett szolgáltatni, tartva az ellenség híreinek hatásától. 37

38 A rádiózáshoz vezető találmányokról korábbi leckénkben már volt szó (rádióhullámok felfedezése, a hangnak, mint jelnek átalakítása, továbbíthatóságának kérdései). Ezek nélkül mai értelemben nem beszélhetnénk rádiózásról. A rádió, mint a huszadik század egyik legnagyobb jelentőségű technikai vívmánya is folyamatosan nyerte el helyét és alakította ki sajátos tartalmi, műfaji repertoárját. A teljesség igénye nélkül idézzük fel néhány külföldi és magyarországi esemény időpontját. A válogatás szempontja a rádiózással kapcsolatos valamely jellemző tulajdonság, jelenség, esemény hangsúlyozása A rádió fejlődésének állomásai MARCONI vezeték nélküli távírók készít Magyarországon a 31. tc. kimondja, hogy a villamosság útján való írás-, hír-, kép- és hangközvetítés állami monopólium REGINALD A. Fessenden Pittsburghben hangot közvetít, melyet meglepett hajós távírászok hallanak Telefonhírmondó szórakoztató-információs műsorral jelentkezik Budapesten. A telefonhírmondó feltalálója Puskás Tivadar PUSKÁS halála után Popper István létrehozza a Telefonhírmondó Rt.-t, kiépíti a saját hálózatot MARCONI bemutatja a rádiót (wireless) POPOV kísérletei. Később az orosz bürokrácia felőrli idegeit MARCONI szabadalmaztatja a vezeték nélküli (wireless) távírót (azaz magyarul a szikra távírót) Elektronikus erősítő (audion néven), LEE DE FOREST találmánya G. W. PICARD feltalálja a detektoros rádiót A Broadcasting Act az USA-ban: megkezdődhet a rádió (wireless) polgári alkalmazása CHARLES HEROLD rádióamatőr San Joséban műsort szolgáltat. A fonográfról játszott műsort a közeli rádióamatőrök veszik. Ez volt az első kívánságműsor: az egyik műsorvezető felolvasta a gramofonok címeit, és ezek közül lehetett választani Amatőrrádiós láz Budapesten. Rendelet a rádiókészülékek bejelentésére Magyarországon. Március 15-én Apponyi Albert beszédet intéz a mélyen tisztelt láthatatlan közönség -hez A csepeli 250 W-os adó kísérleti üzeme. A közvetítés a Posta Kísérleti Állomáson, egy bútorszállító kocsiból folyik. Detektoros vevők Kísérleti adások. A bemondó, Magyari Imre: Halló, halló, itt a magyarországi Rádióhírmondó 2 kw-os leadóállomása az 565 m-es hullámhosszon DAVID SARNOFF megalapítja az NBC-t, az RCA lemeztársaság rádióját A BBC elindulása Nagy-Britanniában: nem adhat reklámot, előfizetési díjakból él E. H. ARMSTRONG kidolgozza az FM-moduláció elvét, melyet 1933-ban mutat be Elindul Lakihegy 120 kw-os adója GÖBBELS központosítja Németország addig független rádióállomásait. 38

39 1938. október. 30. Orson Welles H. G. Wells Világok harca (War of the Worlds) című művének élő rádióváltozatával tömegpánikot kelt New Yorkban. A rádiózás történetének legnagyobb hatású rádiójátéka Elkészül az Orion 933 rádióvevő-készülék A magyar néprádiót az önköltségi árnál is olcsóbban, 24 havi részletre dobják piacra, s a 130 ezer megrendelésből csak 45 ezret tudnak kielégíteni. A falun még mindig detektoros vevőket használnak, mert nincs áram, a telepek ára pedig drága Propagandaadások: a harc az éterben is folyik A fiatalok a BBC popzenei műsorát hallgatják Magyarországon A Holdra szállás élő közvetítése Megjelenik a szovjet gyártmányú hordozható Sokol rádió Elindul a Danubius, az első magyar kereskedelmi rádió. Az adás elsősorban a hazánkba látogató turistáknak szól, német nyelven, a nyugati URH-sávban A Szabad Európa Rádió beszünteti magyar adását Műholdas digitális rádió Már 3 ezer rádió műsorát lehet élőben hallgatni az Interneten Az Újvidéki Rádió adóit lebombázzák FM-rádióval egybeépített mobiltelefonok Kísérletek a digitális AM -mel, a DRM-rádióval. Digitális műholdas rádió csatornával Coca-Cola-reklám a zimbabwei rádióban A csak internetes rádiók már a harmadik világban is megjelennek. 18. kép Az Orion gyártmányú rádió vevőkészülék reklámja A műsor elején bemondták a rádiódráma címét, majd időjárás-jelentés és egy zenés műsor következett. Néhány perc múlva azonban megszakították a zenés adást és bemondták, hogy egy professzor jelentése szerint a Mars bolygón rendszeres időközökben megjelenő gázkitöréseket észlelt. A dráma a továbbiakban szakértői megnyilatkoztatásból, a tömeg izgatott háttérzajából és a riporter egyenes adást szimuláló hangjából állt, aki közvetlen életveszélyben számolt be az idegen civilizáció látogatásáról. Nyilatkozott a kirendelt katonai egységvezető s a belügyminiszter is. Ezek után visszakapcsoltak a zenés műsorra. A vizsgálatok szerint a hatmillió hallgató mintegy egyharmada pánikba esett, annak ellenére, hogy az adás alatt négy közlemény hívta fel a figyelmet, hogy regényfeldolgozásról, rádiójátékról van szó. Az emberek sírtak, imádkoztak, telefonáltak, rohantak élelmiszerkészleteik feltöltésére, de főleg menekültek, eltorlaszolva az utakat mentették életüket. 39

40 4.3.3 A rádió és rádióhallgató A rádió jelentősége ma is meghatározó. Mint fentebb említettük általa az információ befogadása nem helyhez kötött. A tudatos rádiózás mellett általánossá vált a háttérrádiózás, és ehhez a rádióműsoroknak is alkalmazkodni kellett. A beszélgetések pörgősek, komolyabb dolgokról igazából csak a közszolgálati rádiókban és a késő esti órákban esik szó, amikor annak a rétegnek, melyet valóban érdekel az aktuális téma, van ideje leülni és csak a rádióra koncentrálni. Néhány közszolgálati rádió kivételével, a rádiók leginkább a hírek közlésére, reklámozásra és zenehallgatásra szakosodtak. A történetmesélés, vagyis a rádiójátékok, mára már szinte teljesen eltűntek az éterből A rádió, mint tömegkommunikációs eszköz A tömegkommunikációs eszközök legfontosabb közös jellemzője a tömegszerűség és a vele együtt járó demokratizmus, a technikai berendezések segítségével történő tartalomelőállítás és megsokszorozás. A rádió esetében a tartalom megsokszorozásán a jelek sugárzását értjük. Ma sok rádió az egész világon hallgatható. Az Internetes rádiózással akár a lokális adók is bekapcsolódhatnak a globális rádiózásba. A tömegkommunikáció tartalmi vonatkozásai összetettek. Része úgy a tájékoztatás, mint a szórakoztatás, művelődés és a politikai és fogyasztói manipuláció. A rádió sem kivétel ez alól A rádió jövőjét biztosító tényezők A rádió nagy előnye, hogy nem helyhez kötött a befogadás, sok tevékenység végezhető aközben, ha valaki rádiót hallgat. Ez az előnye sokáig meg fog maradni, hiszen hiába gyors és mobil az Internet használata is, de a legfontosabb érzékszervünket köti le, a szemünket, mely nélkül a térben mozogni, ténykedni lehetetlen. Mindezek mellett a rádió gyors, olcsó, hatékony, könnyen tud reagálni minden változásra és eseményre. A rádiózás, szemben minden látásra és hallásra egyszerre alapozó médiummal (film, tévé), nem kényszeríti a befogadót teljes passzivitásra. A hallott dolgokat el kell képzelni, így a befogadó rákényszerül képzelete működtetésére a gondolkodásra. A rádiózás területén is megfigyelhető a szakosodás, a specializáció. Műfajcsaládokon belül is tovább tagolódott a tematikus lebontás. Pl. a zene terén könnyű-, komolyzene, könnyűzenén belül akár korszakonként folytatódott az osztódás. A rádió megteremtette, és állandóan fejleszti a regionális és lokális rádiózást, sőt, ma már nem ritka az egyszemélyes rádió főleg az Interneten. Ennek a jelenségnek a mozgatója talán összefügghet a Ha én egyszer kinyitom a számat 30 jelenséggel, vagyis a kisemberek, csoportok szándékaikat, véleményüket így oszthatják meg a világgal vagy a címzettekhez így vélik eljuttatni üzenetüket. 29 Forrás: 30 Csortos Gyula ( ) kabaré jelenetéből. 40

41 A rádiózásban sokkal könnyen megteremthető az interakció. Ha van pl. nálunk mobiltelefon, elegendő technika áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy alkalomadtán egy műsor részesei legyünk A televízió története A televíziózás története is összeköthető azzal a technikai folyamattal, melynek lényege a jelek átalakítása elektronikus jelekké, azok továbbítása, majd egy dekódolásra alkalmas eszköz segítségével az ember számára újra érzékelhető jellé, esetünkben kép- és hangjelekké történő visszaalakítása. A Nipkow tárcsától, a telechoron át a televízióig Németországban PAUL NIPKOW kifejleszt egy készüléket, mely képes arra, hogy egy fotocellával a képet elektromos jellé alakítsa át. Ennek alapja egy spirálisan lyukakkal ellátott lemez, mely a kép és egy szeléniummal bevont felület között forog, lehetővé téve a kép felbontását fénysugarakra. A szerkezet másik végén az elektromos jel ismét fénnyé alakult, és egy hasonló korong képpé alakítja a tárgyat. 19. kép Az (opto)mechanikus képátvitel Nipkow tárcsa ben Németországban KARL FERDINAND BRAUN kifejleszti a katódsugárcsövet. Ez egy különleges vákuumcső, mely képeket jelenít meg fluoreszkáló felületen elektromos sugár hatásra. A képernyők ma is ezen elv szerint működnek. 41

42 20. kép KARL FERDINAND BRAUN és az általa kifejlesztett katódsugárcső MÉLIES, a látványos, fantasztikus film atyja egyik művében megjelenik két tudós, akik 1907-ben képet közvetítenek egy szoba egyik sarkából a másikba. Ekkor már ismerték a katódsugárcsőt (Braun 1897), s hamarosan megjelenik CAMPELL tanulmánya a távoli elektromos vízióról. Magyarországon Mihály Dénes ben a Telefongyár laboratóriumában végzett sikeres kísérleteket képek elektromos úton történő továbbítására, majd ugyanő 1928-ban már a német posta kiállításán mutatta be a telechort, a televízió ősét. Egy év múlva a Berlin- Witzlebeni rádióállomás rendszeresen kezdett sugározni mozgó képeket. Ekkor már mesterséges fényforrás nélkül sikerült emberek képeit átvinni, még este is. Másodpercenként mintegy 10 képet sugároztak, képenként 1800 képpontot. Ami 3 személy arcának a képtávírónál élesebb átvitelét tette lehetővé, mivel az egymást követő képek mintegy kiegészítették egymást. 31 Legelső távolbalátó elgondolása az 1919-ben megszületett Telehor volt, amely képes volt állóképek közvetítésére több kilométeres távolságra től a berlini Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaftnál folytatta kutatásait az állóképek, majd később a mozgóképek átvitelére vonatkozóan

43 21. kép MIHÁLY DÉNES és Telechor készüléke december 19. Az Egyesült Államokba kivándorolt orosz fizikus, VLADIMIR ZWORKYN elkészíti az elektronikus ikonoszkópot, mely az első tévékamera. Az elektronikus képletapogatással működő képfelvevő mellet Zworykin képmegjelenítő csövet is készít a kineszkópot, mely az első képcső volt. Ugyanekkor készítették az első televíziókészüléket elindult az első rendszeres, nyilvános televíziós adás az USA-ban. 22. kép ZVORYKIN az általa fejlesztett ikonoszkóp modellekkel ZVORIKIN bejegyzi a színes tv szabadalmát ban szabadalmaztatta teljesen elektronikus televízió rendszerét TIHANYI KÁLMÁN 33. Ez bár felületesen nézve hasonló a korábban javasolt katódsugárcsöves megoldásokhoz, működési koncepciója más technológiára épült, mely a töltéstárolás elve néven vált híressé. A korszerű televízió alapelvére és felépítésére vonatkozó találmányt, bár a Telefunken és Siemens cégek igen lelkesen fogadták, végül mégis a mechanikus televízió továbbfejlesztése mellett döntöttek. 32 Forrás: 33 Az RCA 1930-ban, angol és francia szabadalmainak közzétételét követően kereste meg TIHANYIt. Tárgyalásai 1934-ben sikerrel zárultak. Ekkor a cég az ő találmányai alapján megvásárolta szabadalmait. 43

44 23. kép A TIHANYI-féle töltéstárolás elvén működő katódsugárcső A berlini rádió kiállítás szenzációja a képrádió. Itt mutatják be KAROLUS, MIHÁLY DÉNES és BAIRD különféle mechanikus rendszereit. Utóbbi kettő a Nipkowtárcsát használja, a kép képpontból áll, ennél többet a 9 khz-es sávszélesség (középhullámon) nem is tett lehetővé. 24. kép Baird mechanikus televíziója MANFRED VON ARDENNE sikeres kísérleteket végez a teljesen elektronikus képátvitellel. Ugyanakkor Zvorykin megszerkeszti az első használható képfelvevő csövet Berlinben megkezdik az első rendszeres, csak elektronikus tévéadások (előzőleg filmszalagra vett műsorral) a Paul Nipkow-ról elnevezett adóval Fontos év a televízió történetében: már közvetítést adtak a berlini olimpiáról: megkezdte kísérleti adásait Londonban a BBC, és az USA-ban is sugároztak képeket a New-York-i Empire State Building tetejéről, 1938-ban. Mégis az igazi tévé-civilizációról, úgy kontinensünkön, mint Amerikában, csak a második világháború lezárását követő időszaktól beszélhetünk Angliában kísérleti adások 240 soros Baird-, illetve 405 soros Marconi- rendszerben. Az első adás a BBC-nél Adele Dixon Television című számával indult Angliában beindul a Marconi-rendszerű adás a koronázási ceremónia közvetítésével. 44

45 1939. április. A New York-i világkiállításon az RCA pavilonja a szenzáció, ahol az NBC zárt láncú műsorát nézhetik a látogatók JOHN WALSON koaxiális kábellel kollektív antennát szerel az első kábeltévéhálózat (CATV USA): Community Antenna Television Színes tv az RCA gyártól az USA-ban, mely visszafelé nem kompatibilis Az NTSC (National TV System Committee) kidolgozza a színestévé-szabványt A Magyar TV hivatalosan megkezdi adását a május 1-jei felvonulás közvetítésével Telefonhívás az MTV-stúdióba: Könyörgöm, várjanak még pár percet a film kezdésével, a vendégeim kicsit késnek! Telstar-1: az első tévéközvetítés az USA és Európa között Képek a Marsról épp kráteres felszínt mutattak, ami alapján eleinte azt hitték, hogy a felszín a Holdhoz hasonló (Mariner 4) A Holdra szállás élőben. Az MTV 2 indulása Az első fizetős kábeltévé, az HBO (Home Box Office) Wilkes-Barre-ban, Pennsylvaniában Elindul a CNN amerikai hírcsatorna. Első adását 2 millió kábeles néző láthatta körül. Sony hordozható tv: Watchman Az Egyesült Államokban a háztatások fele kábeltévé hálózatokhoz van csatlakoztatva; Astra műhold Magyar tévéműsor Kábeltévé Székesfehérváron műholdas műsorokkal a CNN élőben közvetít az Öböl-háborúról, azonban a nagy cégek lemondják reklámjaikat a háborús képek miatt. A CNN több millió dollárt veszít; V-chip 34 az erőszakot közvetítő tévéadások kizárására; az USA-ban az amerikai háztartások 98 %-ban van tévé; a Sony bemutatja lapos TV-készüléket; A Duna TV december 24-én kezdi meg rendszeres adását az Eutelsat II. F3 műholdján. II. János Pál pápa magyar nyelven elmondott üzenetében köszönti az első magyar műholdas adás nézőit HDTV az USA-ban a DBS (Direct Broadcast Satellite) tévéhálózat; TBS (Turner Broadcasting System) a világ legnagyobb médiabirodalma; A Sony web-tv-je es évek. Plasma tv. Az óriási, lapos képcsövű tv-k megjelenése Az MTV 2 adása műholdra kerül. Elindulnak a magyar országos kereskedelmi tévéadások (RTL Klub és tv2) A digitális műholdas vétel elterjed (BSkyB) Nagy-Britanniában Az első DVB-T, digitális földi tévéadás Budapesten. 34 Az erőszak és a nemiség ábrázolásának megítélése a szabályozás általános dilemmája, s az ilyen műsorszámok nézhetőségének szülői kontroll alá helyezését segíti elő egy 1996 elején elfogadott és 1997 kezdetétől hatályos amerikai törvény. A megoldás kulcsa egy, a televíziókészülékbe épített műszer, az ún. V-chip (a V nagybetű a violence szóra utal, ami angolul erőszakot jelent). A műsorszolgáltatók kötelesek a játékfilmeket a mozi hálózatban alkalmazott jelölésekkel ellátni, s ezek alapján a V-chip a gyerekeknek és kiskorúaknak nem ajánlott kategóriájú filmeknél automatikusan kikapcsolja a készüléket, hacsak más utasítást nem kap. 45

46 2000. Kísérletek a digitális DVB-(Digital Video Broadcasting: digitális videó műsorszórás), tévével. Az USA-ban 100, Magyarországon 50 csatornás hálózatok. Látható, hogy az utolsó negyven évben mennyire felgyorsult a különböző technikai felfedezések, találmányok alkalmazása és akkor még az 1990-es évekről nem is ejtettünk szót (HDTV, Interaktív TV stb.), melyekről az utolsó történeti korszakban fogok említést tenni. 25. kép Képek a német televíziózás kezdetéről: 46

47 NIPKOWról elnevezett adóállomás, stúdió-technikai szoba, a rádió kiállítás képei, a Telehor, az első élőadás, kép és hangjelek erősítésére szolgáló egység képei. Látható, hogy az utolsó negyven évben mennyire felgyorsult a különböző technikai felfedezések, találmányok alkalmazása és akkor még az 1990-es évekről nem is ejtettünk szót (HDTV, Interaktív TV stb.), melyekről az utolsó történeti korszakban fogok említést tenni. Érdekes megemlíteni, hogy EDISON 1922-ben úgy vélte, hogy a mozgókép elterjedése forradalmasítani fogja az oktatási rendszert, és hamarosan feleslegessé teszi a tankönyvek nagy részét ban, az első rádióadó felavatásakor HOOVER amerikai gazdasági miniszter azt jósolta, hogy az Amerikát behálózó adók el fogják terjeszteni a helyes és választékos nyelvhasználatot ben David SARNOFF, az RCA technikai vezetője úgy látta, hogy a magas színvonalú tévéjátékok fogják országszerte lényegesen magasabb szintre emelni a közízlést A tömegkommunikáció csoportosítása Bár a témakörünkkel nincs közvetlen kapcsolatban, célszerű legalább röviden kitérnünk a médiumoknak arra a felosztására is, amelyet MCLUHAN alkotott meg mintegy négy évtizeddel ezelőtt. 35 Hűvös médiumok élőbeszéd kézirat televízió Forró médiumok rádió, fonográf nyomtatás mozi 26. kép Hűvös és forró médiumok. MCLUHAN Felfogásában hűvös médium mint az élőbeszéd, a kézirat vagy a televízió több aktivitást kíván meg a címzettől, mint a forró médium. Ha a médium magas fokon meghatározza az információt, a címzett részvétele a befogadásban csekély. Ha viszont a médium csekély intenzitású, a részvétel magas fokú lesz. A redundáns, szituációhoz kötődő élőbeszéd, illetve az egyéni betűformákkal teli kézirat a befogadó alkotó figyelmét igényli, míg a megszerkesztett rádió- és fonográfszöveg készen szállít mindent. A nyomtatást azért sorolja a forró médiumok közé, mert képélessége nagyobb, mint a kéziraté, tehát készen van, nem kell silabizálni. A fenti gondolatmenet alapján meglepő a számunkra a film és a televízió külön kategóriába sorolása. Az elkülönítést MCLUHAN a film és a televízió (korabeli) képminőségkülönbségére alapozta. A televízió közvetítő struktúrájáról A tévé is kezdetben képesített rádióként, illetve egyfajta színházként kezdte pályafutását. A tartalmi és elektronikus aspektusokat mellőzve érdemes áttekinteni René BERGER 36 gondolatait, aki a közvetítő struktúrát a következőképpen foglalta össze: 35 MCLUHAN, Marshall: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press, HERZOGENRATH, Wulf: Videóművészet/Új médium de nem új stílus. In: Médiatörténeti szöveggyűjtemény. Bp., Barabás Ilona Kkt o. 47

48 Makro-tévé: 2-3 adó sugároz passzív fogyasztók milliói számára, a nézőknek a műsorra alig van befolyásuk. Előnye: széles választékú sokrétű programkínálat, amely sokak igényeit veszi figyelembe. Mezo-tévé: ahogyan az USA-ban részben már megvalósították, az NSZK-ban pedig még a megvitatás stádiumában van. Számos adó működik, amelyet a nézők bizonyos mértékig befolyásolhatnak, amennyiben a műsor a nyilvánosság számára hozzáférhető. Ezeknél fennáll a gazdasági érdektől való függőség veszélye és a kínálat felaprózódása. Mikro-tévé: A videó, ahogyan mi értelmezzük, mint gyártási és elosztási lehetőség az egyéntől az egyénhez, a kisebbségtől a kisebbséghez. Bárki készíthet műsort, a kazettát postán elküldheti és azt bármely címzett lejátszhatja. Ide tartoznak a legtöbb művész és videócsoport kis, hordozható berendezései. Ez a globális falu eszméje, amelyben mindannyian egymással kommunikáló kreatív szomszédok vagyunk A televíziózás jövője A televíziózásra is nagy hatást gyakorolt a digitalizáció. A hatás már érzékelhető. Záros határidőn belül az analóg televíziózást ki fogja szorítani a digitális televíziózás, minek tartalmi, műfaji következményei is lesznek. A technikai változások elsősorban a jelminőségre, a tartalomfeldolgozás és továbbítás sebességére valamint a befogadási körülmények bővülésében lesz mérhető leginkább. A digitális jel, ha megfelelő az átviteli keresztmetszet, jelveszteség nélkül kezelhető, továbbítható. A tartalomfeldolgozás is gyorsul, a szalagos kamerák kezdenek kiszorulni, már ma is sokféle mobilis szerkesztő berendezés, műholdas mobil bejátszók léteznek. Akár az esemény helyszínéről kész anyag küldhető a tévétársaság székhelyére. Nagyobb szerepet kapnak már most is a nem hivatásos kommunikátorok, vagyis a nézők is, hiszen akár otthonról feltölthetnek tartalmakat az Interneten keresztül. Az Internet, a tartalmak tárhelyeken történő szerepeltetése befolyást gyakorol a befogadási körülményekre. Ma is megvalósítható már, hogy akár a természet lágy ölén élőben vagy archívból megnézzünk pl. egy híradót. Természetesen mindezeknek műfaji következményei is vannak. A tévéalkotóknak mindezekkel számolniuk kell, és létre kell hozniuk olyan tartalmakat, ki kell találni új műfajokat, amelyek mondjuk egy vonat csatlakozásának megvárásának körülményeire, mint befogadási körülményre adaptáltan fogyaszthatók. A tárolt tartalmak felhasználási lehetőségei még nem rajzolódtak ki teljesen, de feltételezhető, hogy megvalósulhat a személyre szabott televíziózás. De valószínű, azért nem fog kiveszni a klasszikus tévézési forma sem, melynek az a lényege, hogy este leülünk a készülék elé és megnézzük, mi is a kínálat. Ez a stratégia az emberi lustaságra épít. Mindig lesznek olyan tévézők, akik nem veszik még azt a fáradságot sem, hogy saját programot állítsanak össze és töltsenek le a tévétársaságok tárhelyeiről. 4.4 ÖSSZEFOGLALÁS Megismerkedtünk az elektronikus hang és kép továbbításának történetével. Betekintést adtunk a rádió és televízió keletkezésének, fejlődésébe. A tanultak alapján össze tudja öszszehasonlítani a rádiót és a televíziót. Megismerkedtünk a rádió tévé tömegkommunikációs 48

49 ismérveivel, mely ismertek alapján képes kritikusan megítélni az egyes médiumok szerepét és hatékonyságát. 4.5 ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 1. Mutassa be a rádió keletkezését, fejlődésének állomásait napjainkig! 2. Ismertesse a rádió tömegkommunikációs ismérveit! 3. Melyek a rádió jövőjét biztosító tényezők? 4. Mutassa be a televízió születésének, kialakulásának, fejlődését! 5. Melyek találmányok képezik a televíziózás alapját? 6. Hogyan működött a NIPKOW tárcsa a telechoron és képfelvevő-megjelenítő (kamera, televízió)? 7. Vázolja fel a televíziózás jövőképét! 49

50 5. ÁLLÓKÉP-, ÉS HANGRÖGZÍTÉS 5.1 CÉLKITŰZÉS Ebben a leckében először különbséget teszünk az álló-és a mozgókép fogalomrendszerében. Tanulmányozni fogjuk, hogy milyen elven működik és kik használták kezdetben a camera obscurát. Ezt követően áttekintjük a fényképezés történetét. Megismerjük a képrögzítések és a film kialakulásának előzményeit, az állóképvetítő eszközök fejlődését. A hangrögzítés kezdeti próbálkozásait megismerve a mechanikus rögzítésektől a mágneses rögzítésekig. 5.2 TARTALOM A camera obscura az optikai megfordíthatóság elve Az állóképvetítő eszközök fejlődése (Laterna Magica) A fényképezésről A fényképezés története A képrögzítések kialakulásának előzményei A fényérzékenység felfedezése A színes fényképezés A hangrögzítés Köszönjük neked EDISON A hang és képrögzítés fejlődése. A fonográftól az DVD-ig 5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE A camera obscura A camera obscura a külső fényhatás befogadására szolgáló eszköz és minden optikai elven működő kamera ősének tekinthető. Az optikai elven működő kamerák törzsfejlődésében nem történt más, csak a camera obscura köré olyan szolgáltatások épültek, amelyek komfortosabbá teszik a munkát. Egy érdekesnek tűnő analógia vázolható fel a camera obscura, mint elsötétített kamra és a laterna magica ( varázslámpás ) között. A sötétkamra megfelel a vetítőteremnek (benne elhelyezkedve vetítésnek lehetünk szemtanúi). Továbbgondolva a sort, a laterna magica lényegében egy fordított camera obscura, mely kifelé vetít: a fényforrás és a kép belül van, a nézők kívül. Tehát a vetítés már a kezdetektől jelen volt a leképezésekben. A camera obscura 37 jelenségét vagyis hogy ha egy elsötétített szobában apró lyukat vágunk a falba, a szemben lévő falon fordított állásban megjelenik a külvilág kicsinyített képe minden bizonnyal korábban megfigyelték, mintsem leírták volna. Ha a camera obscurában arra a helyre, ahová a kép vetítődik, képrögzítésre alkalmas technikai megoldást találunk ki, akkor megalkotjuk a technikai-képrögzítő kamerát. Ez azonban először 1822-ben vált lehetségessé. Addig is voltak törekvések a kép rögzítésére, de ezeket a képeket maga az ember rajzolta meg. 37 KOLTA Magdolna: Képmutogatók. A fotográfiai látás kultúrtörténete c. műve alapján 50

51 27. kép Camera obscura ábrázolás 38 Bár az eszköz ismerete, a vele való foglalkozás végig jelen volt a középkori tudományos irodalomban, mégis a reneszánszban élte első virágkorát. A 16. századtól egymást követik a camera obscura működésének és használatának említései körül LEONARDO a következőket írja Ha egy teret vagy tájat napfény világít meg és a vele szemben álló, árnyékban maradt épület falába apró lyukat fúrunk, a megvilágított tárgy képe a lyukon át a vele szemben lévő, besötétített szoba falára vetül. A falba fúrt lyuktól nem messze tartsunk fel egy fehér papírlapot, amelyen a fent említett tárgyak képe körvonalaiban és színeiben helyesen, méreteiben lekicsinyítve és feje tetejére állítva rajzolódik ki. 39 A camera obscura a fényképezőgépig is nagy változásokon ment át. A lyuk elé lencsék, azaz optika került, melynek köszönhetően kisebbre volt zsugorítható a camera obscura, mert megváltozott a fókusztávolság, egy tükör segítségével pedig a kép kivetülésének helye. Az változtatható átmérőjű lyuk, vagyis az írisz kitalálásával a dobozba bekerülő fény mennyisége vált szabályozhatóvá. Ezek a korai megoldások biztosítják a kamerák fő beállításait ma is. 38 Forrás: 39 LEONARDO DA VINCI: Codex Atlanticus, 1500 k. 51

52 28. kép Optikával ellátott, os szögben leképező eszköz A laterna magica 29. kép Az egri Hell Miksa-féle camera obscura kezelője, Gyarmati Vince,1993 A vetítés, a falon megjelenő árnyképek szemlélése nem új találmány, a kínaiak, és a keleti népek már évezredekkel ezelőtt szórakoztatták egymást árnyjátékokkal, árnyakat vetítő tárgyakkal. A laterna magica a vetítők ősének tekinthető, a sötétkamra az optika megfordíthatóságnak az elvén működik ból származik a vetítés elvének első ábrázolása, az első laterna magicát LEONE BATTISTA ALBERTI 1437-ben építi, s Leonardo is foglalkozik azzal, mi módon lehet a fénysugarakat egy üveglencsével irányítani ben Thomas 40 Részletesebben lásd: Doris Rauschgatt: Laterna magica die illuminierte Welt. In: Ernst Kieninger-Doris Rauschgatt: i. m. 11. o. Idézi: KOLTA M

53 Walgenstein a dán matematikus készítette Laterna magica már tartalmazza az alapvető szerkezeti részeket; (fényforrás, reflektor, lencse, üveglapra felvitt kép). Ezzel megszületik a vetítés művészete kép Laterna magica vetítő és Laterna magica-vetítés 1750-ben jelent meg a nyomatvetítő, másképpen episzkóp, mely átlátszatlan képek, rajzok bemutatására szolgált. Ismertetése Leonard EULER ( ) nevéhez fűződik, aki mutatta be a készüléket. A vetített képek egész addig kézzel készülte, még a fényképezést NIÉPCE fel nem találta ezzel megteremtődött a diafilmezés lehetősége. A villamos világítás és az izzólámpa felfedezése (Edison) nagyban megnövelte a vetítők fényerejét A fényképezésről Kezdetben azért készítettek képeket, hogy felidézzenek valamit, ami nincs jelen. Később fokozatosan nyilvánvalóvá vált, hogy a kép túl is élheti azt, amit megjelenít. Ekkor már azt mutatta, milyen volt régen valaki vagy valami s így értelemszerűen azt is, milyennek látták egykor a tárgyat mások. Még később a képíró sajátos látásmódját is a kép részének kezdték elismerni. A kép már arról tanúskodott, hogyan látta X-et Y írja John Berger (1990) a képek szerepéről. 42 Susan SONTAG (1977) A fényképezésről c. könyvében azt írja, hogy a fényképezőgép ideális fegyver a birtoklással teli tudat számára Fényképezni annyi, mint birtokba venni a lefényképezett tárgyat. Azt jelenti, hogy bizonyos viszonyt létesítünk a világgal, s ez a viszony a tudás következésképpen a hatalom érzetét kelti. 43 A képkészítés ősi vágy, több minden motiválhatja. Hosszú út vezet Platón barlangjából a sötétkamráig. 41 Johann Krünitz 1780-ban megjelent Encyklopedia című munkája, melyben 50 oldalon keresztül tárgyalja a laterna magica feltalálóit. 42 John Berger (1990): Mindennapi képeink, Corvina, pp. 10.o. ISBN X 43 Susan Sontag (1977): A fényképezésről, Európa Kiadó, pp.10. o. Hu ISSN

54 31. kép ábra: Sziklarajz Namíbiából 44 és Skandináviából 45 A fénykép azért lehet emlékezetesebb a mozgóképnél, mert nem folyamat, hanem az idő egy körülhatárolt szelete. 46 A televízió alig megválogatott képek folyama, melyben minden egyes kép törli az előzőt. Minden állókép egy-egy kitüntetett pillanat, amelyet vékony tárggyá formáltak át, hogy az ember eltehesse és újra megnézhesse. A fénykép az irányítás fontos intézményeinek szolgálatába állt, a családéba és a rendőrségébe, ahol jelképes tárgyként, illetve információhordozóként tölti be szerepét. A világ bürokratikus katalógusában ma már csak akkor érvényes a sok fontos dokumentum, ha rá van tűzve az állampolgár arcának fénykép-szimbóluma A fénykép köré az információ fogalmának újfajta értelmezése szövődött. A fotó: a tér és az idő vékony szelete. A fényképek kormányozta világban minden határvonal ( kivágás ) önkényesnek tetszik. Akármi elválasztható, elszakítható akármitől: csak más képkivágást kell alkalmaznunk. (És megfordítva: akármi összekapcsolható akármivel.) A fényképezés előzményei Az ember ősidőktől fogva vágyott, arra hogy a vízben visszatükröző arcmását rögzítse. A 18 századtól kezdve egyre többen szerették volna megörökíttetni arcmásukat, ezért a portrékészítés önálló iparággá vált. Az olajfestmény azonban csak a leggazdagabbak privilégiuma maradt. 44 Forrás: 45 Forrás: 46 Susan Sontag: Platón barlangjában: (in: A fényképezésről. Európa, Modern Könyvtár, oldal.) 47 Susan Sontag: Platón barlangjában: (in: A fényképezésről. Európa, Modern Könyvtár, oldal.) 54

55 32. kép Portréfestő galéria a 17. századból (olajfestmény) A festményen David TENIERS (flamand festő): Leopold WILHELM herceg galériájában (1674) című műve látható. A fényképkészítéshez kapcsolva megemlítendők a sziluettek, (silhouette 48, fr. = árnykép) melyek voltaképpen egy emberi profil függőleges felületre vetett árnyékának körberajzolása vagy vágása. Ezek létrehozásához fényre volt szükség. 33. kép Sziluett rajzoló berendezés 48 A sziluett XIV. Lajos pénzügyminiszteréről, Etienne de SILHOUETTE-ről nyerte nevét, s a 18. században sziluettnek neveztek minden profilból ábrázolt arcot. 55

56 A litográfia 1797-ben történő feltalálásával lehetővé vált, hogy viszonylag olcsón nagy példányszámban jelenhessenek meg a képek ben Johann Heinrich SCHULZE megállapítja, hogy bizonyos anyagok fényre érzékenyen reagálnak (kalcium-ezüstnitrát) ben Thomas WEDGWOOD-nak sikerült ezüstnitrát oldattal kezelt papirosra rámásolni áttetsző rajzoknak, faleveleknek, rovarszárnyaknak körvonalait, és rajzát. A sötétkamrában, ezüstnitrát segítségével, reprodukált képet azonban nem tudta rögzíteni, mivel a kép a fény hatására eltűnt ben az első valódi fényképfelvételnek az éve. NIÉPCE kidolgozott egy új eljárást, melyet héliográfiának 49 nevezett el ben sikerült egy a sötétkamrában elhelyezett, judeai aszfalttal bevont ónlemezre vetődő képet rögzítenie. Az eljárás hosszú megvilágítást igényelt, mely meggátolta a héliográfia elterjedését. A fentebb említett kísérletek mindegyike tartalmazza a fotózásnak valamely fontos szegmensét: megvilágítás, fényérzékeny anyag, a vetített kép, áttetsző kép, a másolás. Ezen összetevők együttese teremti meg a fotózás feltételeit, hiszen ma a megvilágítás, a fénynek köszönhetően vetítődik a kép egy fényérzékeny anyaggal bevont felületre. A másolás meg úgy zajlik, hogy az áttetsző negatívot világítjuk át, annak a képe vetül a fényérzékeny anyaggal bevont felületre A fényképezés története A fényképezés nem más, mint a külvilág mechanikus leképezése az ember közvetlen beavatkozása nélkül. A maradandó leképezéshez két alapvető feltétel szükséges: egy olyan optikai eszköz, mely a leképezést végrehajtja, illetve egy olyan fényérzékeny felület, mely az optikán keresztül érkező képet rögzíti és tartósan megőrzi. Lényegében a fényképezés során irányított fotokémiai folyamatok játszódnak le. A fény rávetül a fényérzékeny anyaggal bevont felületre, minek következtében a fényérzékeny anyagban a fény fotokémiai változásokat eredményez. A különböző kutatások a XIX. sz. elején teremtették meg a mechanikus leképezés feltételeit. A gyakorlatban ezüstsókat használnak fényérzékeny anyagként, melyet zselatinba ágyazva visznek rá az átlátszó hordozóanyagra. A fényképezőgép zárszerkezetének nyitásakor (exponálásakor) a nyílás előtt lévő tárgyak képe rávetítődik a fényérzékeny anyagra, és ott rejtett (látens) kép jön létre. Láthatóvá az előhívással tehetjük. Így kapjuk meg a negatív képet, melynek világossági értékei fordítottja az eredetinek. Amikor negatív képen keresztül újabb fényérzékeny réteget világítunk meg, létrejön a valóságnak megfelelő pozitív kép. 49 Egy aszfaltfajtát, az ún. judeai aszfaltot levendulaolajban oldott fel és vékony rétegben cinklemezre vitte. Lenolajjal áttetszővé tett rézmetszetet helyezett az aszfaltozott felületre és több órán át erős napfényre tette. Azon a helyen, ahol a fény sugarai áthatoltak, az aszfalt megkeményedett, míg a többi helyen képlékeny maradt. Az elkészült lemezről a lágyan maradt részeket levendulaolajjal öblítette le. Így a folyamat végén megmaradt a metszet rögzített másolata. 56

57 34. kép Joseph Nicéphore NIÉPCE első fényképe, J. N. NIÉPCE litográfus már 1814 óta készített fényképeket. E téren a magyar tudomány is értékes hozzájárulást mutatott fel: Petzval József, akkor már bécsi egyetemi tanár, többféle arc- és tájkép lencsét szerkesztett. A Leica fényképezőgép (1930) 1925-öt tekintjük a kisfilmes fényképezés kezdetének, hamarosan pedig véglegessé vált a formátum, a milliméteres felvételekből 36-ot rögzítő filmtekercs ben az első, széles körben elterjedt fényképészeti eljárást Louis Jaques Mandé Daguerre dolgozta ki. Petőfi Sándor egyetlen hiteles portréja is egy daguerreotypia. 35. kép PETŐFI Sándor portréja (daguerreotypia) A fotográfia történetének fontos állomását jelentette Talbot és Daguerre 1841-es találmánya a még ma is használatos negatív-pozitív eljárás. A felvételeket kezdetben síküveglapra exponálták, majd később celluloid filmre. A színes fényképezés elvét 1912-ben szabadalmaztatták. Az idő folyamán a hosszú expozíciós idő, melynek köszönhetően a kezdeti felvételek megjelenésükben hasonlítottak az akkori festményekre, az egyre érzékenyebb anyagoknak 50 A kép 8 órás expozícióval készült. 57

58 köszönhetően töredékidőre csökkent. Hamarosan megjelentek az egyszerűen kezelhető gépek is ban Eastman új fényképezőgéppel jelent meg a piacon, melyen a zárat huzallal lehetett felhúzni, és gombnyomással kioldani. A gépet Eastman KODAK No. 1. névre keresztelte. Az új géppel bárki képes volt jó minőségű felvételeket készíteni. Ezt 1890-ben öt új típus követte, melyhez kidolgozta a celluloidos tekercsfilmet. A 3D és az állókép 36. kép Kodak 2. fényképezőgép Már a fényképezés korai szakaszában igény volt nem csak a téma, a tárgy, az élmény, hanem a tér birtoklására is. A legismertebb megoldást, a tájképfestészetet hamar kiszorította fénykép, mint ahogy tette ezt az összes másoláson alapuló ábrázolással is. Az tér birtoklása tehát eleinte a tőlem távol eső táj lefényképezésében jelentkezett. Robert BARKER ( ) készített először ún. panorámaképeket. A befogadás nem hasonlítható egy hagyományos kép befogadásának körülményeihez, itt a nézőnek körsvenket kell végeznie ahhoz, hogy a tartalmat megismerje. Magyarországon a legismertebb panorámakép a Feszty-körkép. 37. kép Robert BARKER panorámaképe (1793) Forrás: 58

59 38. kép FESZTY Árpád: Magyarok bejövetele ( ) 52 Később a panoráma hatás diavetításel kombinálva került megalkotásra, majd 1900-ban RAOUL GRIMOIN SANSON bemutatta a Cineorámát, amely már filmet használt a szinkronizált többszörös vetítéshez. 39. kép Cineoráma vetítés, 1900-as évek eleje 53 E tájképdivat különálló, a panoráma-hatással közeli rokonságot mutató ága volt a sztereónézés. Bizonyos helyeken évtizedeken át ez volt a fotográfiai képpel való találkozás legfőbb módja. A sztereónézővel történő képnézegetés a polgári családok, társaságok egyik legérdekesebb időtöltésének számított. Ezek a térhatású megoldások vezettek el a térhatású mozgókép megvalósításáig, valamin a virtuális valóság (VR) világába. 52 Forrás: 53 Forrás: 59

60 5.3.6 A hangrögzítés 54 A mechanikus rögzítések 40. kép Sztereó fotók és anaglif ábrák A hanghullámok rögzítését és későbbi időpontban történő visszaadását THOMAS EDISON oldotta meg. A fonográf teljesen mechanikus működésű. Az általa feltalált fonográf képes rögzíteni és lejátszani a hangot, de ezek mind egyedi felvételek voltak, sokszorosításuk nem volt megoldva. Az első fonográfok igen kifejező módon bizonyítják, hogy a hanghullámok levegőhullámok (a levegő sűrűsödése és ritkulása), amelyek üteme a mindenkori hang magasságának felel meg. Edison találmányánál a tű egy hengerpalástra merőleges irányú mozgást végezve írta be a jeleket. A néhány perces információrögzítéshez egy henger alakú rögzítő felület kellett, melyben a csak a palást felület volt a hasznos. 41. kép Thomas Alva Edison és fonográfja 54 Több információ: 60

61 1888-ban a hangfelvételek tömeggyártását a német-amerikai feltaláló, EMIL BERLINER szabadalmaztatott gramofonja tette lehetővé. (BERLINER, gramofonja révén elválik a felvétel és lejátszás, míg nem napjainkban újra találkoztak az írható olvasható CD formájában.) 42. kép Emil BERLINER és gramofonja 43. kép A gramofon működése 55 BERLINER viasz henger helyett lapos kör alakú lemezt alkalmazott, megalkotván így a hanglemezt. Ezzel a rendszerrel lehetővé vált a lemezek sokszorosítása. A fonográfnak mégis volt egy nagyon fontos kulturális küldetése: a könnyű, hordozható fonográf új lehetőségeket adott a népzene gyűjtésében. VIKÁR Béla, majd KODÁLY Zoltán és BARTÓK Béla fonográfos gyűjtései olyan értékeket mentettek meg szinte az utolsó pillanatokban, amelyek egyébként visszavonhatatlanul eltűntek volna. A felvételek ugrásszerű javulását hozta az 1910-es években a mechanikus eljárás felváltása a villamos lemezvágással. Ennél a hangot a mikrofon villamos jellé alakítja, a jel elektronikus erősítőbe jut, ez működteti az elektromágneses vágófejet. A villamos lejátszás elterjedése újabb fejlesztés előtt nyitotta meg az utat. A mikrobarázdás, hosszanjátszó lemezt GOLDMARK Péter 1944-ben találta fel az USA-ban ben került kereskedelmi forgalomba, s néhány év alatt lesöpörte a piacról a hagyományos lemezeket. A mikrobarázdás technológia továbbfejlesztésével lehetővé vált egy hangbarázdában két egymásra merőleges hangcsatorna besajtolása, s ezzel a sztereo lemezek gyártása (1959). 55 Több információ: gramophone/m2-153-e.html 61

62 A hangrögzítés technológiájának továbbfejlődése egyre jobb minőséget, formátum- és hordozó gazdagságot, ezáltal a befogadás körülményeinek változatosságát, a felhasználási területek bővülését eredményezte. Pl.: hordozható kazettás magnó jelent meg a piacon, 1987-ben a Digital Audio Tape (DAT), 1998-ban megalkotja a Sony a WM-EX677 walkman-t, a Rio 500 MP3 lejátszókészüléket. A felsorolást nem lehet lezárni, mert olyan sebességgel történnek változások ezen a területen (is) A mágneses rögzítések (hang-és képírók) A mágneses jelek rögzítésének nagy jelentősége van a hang és képrögzítés valamint az adatrögzítés, tárolás sokszorosítás terén ig nyúlnak vissza a mágneses eljárás gyökerei. Waldemar POULSEN nevéhez köthető az elv kidolgozása, melynek lényege, hogy a mikrofon hangfrekvenciás jelét elektromágnesbe vezette. Az így keletkező elektronikus jelek rögzítésére ő még nem mágnesszalagot (acélhuzalt) használt, így nehézkes volt a hang visszajátszása. A megoldást Fritz PFLEUMER német technikus szabadalma, a mágnesszalag jelentette 1928-ban. A mágnesszalag a képrögzítés terén is nagy lehetőségeket nyitott meg. Charles Ginsburg 1951-es találmánya, a mágnesszalagos videó. Ezzel a televíziózás is új lendületet kapott. A képszalagos berendezés az elektromos képjeleket egy mágnesszalagra rögzíti, mint ahogy egy magnetofonkészülék a hangfrekvenciás mágneses információkat. 44. kép GINSBURG találmánya, az Ampex mágnesszalagos videó A kép- és hangjelek rögzítése nagy tárhelyet igényel. Az első videomagnók tekercsei hatalmasok voltak, mert lejátszáshoz, az élvezhető képminőség érdekében hatalmas sebességgel kellett forogniuk ben a Toshiba kifejleszti a helikális (ferde sávos), forgófejes videót 56, ami azt jelentette, hogy ugyanolyan mennyiségű felületre több jel fért el, csökkent a hordozó mérete. Ez az újítás vezetett el a kazettás videoszalagokig, a home alkalmazáshoz is hozzájárult ben a JVC VHS home videóját piacra dobta. 56 Több információ: 62

63 45. kép Helikális, forgófejes rögzítési mód ben a Phillips bemutatja az első videodiscet. Ennek azért van jelentősége mert később, amikor sikerül a video- és audiojeleket digitalizálni, ez a 90-es évek eleje, a szalagos felhasználás mellett fokozatosan teret foglal magának az írható CD-R lemez, majd a 90-es évek közepén a DVD lemez, melyen nagyságrendekkel jobb minőség és mennyiség biztosítható. Meg kell említenünk a digitális technológia térhódításának elterjedését a videózásban (2000 környéke), ekkor már lehetővé vált a digitális képrögzítés is. Az első hordozók mágnesszalagok voltak, majd mára teret nyert a memóriakártyás megoldás is. A mágneses rögzítést követően a Hi-Tech technológiák révén újabb rögzítési formák is megjelentek, úgymint: az optikai rögzítés, majd a DVD-től a BD (Blu-ray) diszk, a mágneses-optikai elven működő MiniDisc, a Szilárdtest (SSD) meghajtók, Flash-memóriák és a holografikus (Holographic Versatile Disc (HVD) tárolók. Ezek működési és tárolási elv szerinti feldolgozásával a Médiumismeret I. tárgyban találkozhat az olvasó. 5.4 ÖSSZEFOGLALÁS Ebben leckében áttekintettük az állóképvetítő eszközök fejlődését (Laterna Magica). Tanulmányoztuk, milyen elven működik és kik használták kezdetben a camera obscurát. Tisztáztuk, hogy a minden kamera a camera obscura köré épült. Ezt követően áttekintettük a fényképezés történetét. A hangrögzítés kezdeti próbálkozásait megismerve, a mechanikus rögzítésektől eljutottunk a mágneses (hang-és képírók) rögzítésekig. 57 Forrás. 63

64 5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1. Értelmezze az álló-és a mozgókép fogalmát! 2. Milyen elven működik a camera obscura? 3. Mit jelent az a kifejezés, miszerint minden kamera egy camera obscra köré épült? 4. A térhatású képeknek milyen mai megfelelői léteznek? 5. Fejtse ki a fényképezés történetét! 6. Melyek voltak a képrögzítések kialakulásának előzményei? 7. Mutassa be az állóképvetítő eszközök fejlődését! (Laterna Magica) 8. Mutassa be s hangrögzítés kezdeteit! 9. Melyek a hang és képrögzítés főbb állomásai? 64

65 6. A MOZGÓKÉP SZÜLETÉSE ÉS FEJLŐDÉSE A film tudvalevőleg az egyetlen művészet, melynek születése napját tudjuk. (BALÁZS Béla) 6.1 CÉLKITŰZÉS E leckében áttekintetjük a mozgókép-érzékelés alapelveit. A képmegjelenítési formák ismeretében tájékozottá válik a mozgókép fogalomrendszerében. Tanulmányozhatja a mozgás ábrázolásának, valamint a mozgáslátás egyéni és közösségi megtekintési formáit. Áttekintetjük a némafilm születésének kezdeti lépéseit, ezen belül a mozgókép rögzítési próbálkozásokat. Megismerkedhet a mozi születésének körülményeivel, valamint a hangosfilm keletkezésével. Megismeri a mozgófilm vetítőket és a nyersanyagokat, a mozi helyét a médiában. Végül megismerkedünk a mozizás új tendenciáival. 6.2 TARTALOM A mozgókép-érzékelés alapjai A megjelenítők A mozgás ábrázolása történeti áttekintés Mozgás megjelenítés és az egyéni megtekintés A közös képnézés a laterna magica vetítés A némafilm születése kezdeti lépések Mozgóképrögzítés A hetedik művészet születése A mozi születése A hangosfilm Filmvetítők és nyersanyagok A mozi helye a médiában A házimozi Új tendenciák a mozizás területén 6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE A mozgókép-érzékelés alapjai A mozgókép érzékelés alapja állóképek gyors sorozata, mégis mozgóképet látunk a vásznon. Ez az emberi látás bizonyos fokú tehetetlenségének köszönhető; az emberi szemben a látott kép nem tűnik el azonnal ( kettős tehetetlenség : élettani és lélektani hatás). A villámlás például a másodperc ezredrészéig tart, mégis úgy érezzük, hogy egy ideig láttuk, s ezt az időt hosszabbnak becsüljük, mint a valóságban volt. A késleltetési tehetetlenség alapja az ún. retinális utókép, mely az erős stimulációt követő illúzió. A szem kb. egytized másodpercig megőrzi a látványt. A fenti jelenség leírására régóta történtek próbálkozások, de a magyarázat később születet meg. 65

66 46. kép A látásunk folyamata 1765-ben egy bizonyos D ARCY lovag még azt is megmérte, hogy a fény keltette hatás kb. egynyolcad másodpercig marad meg a recehártyán. Egy izzó széndarabot lengetett maga körül gyorsuló sebességgel. Végre beállt a pillanat, amikor a fénylő körív éppen zárul, azaz összeér. Így tudjuk meg: a fénybenyomás egy ponton annyi ideig tart még, mint amennyi időre szüksége van a széndarabnak a körív leírására. Ily módon D ARCY úgy találta, hogy a szemben a fénybenyomás időtartama kb. 1/8 másodperc A mozgás megjelenítése a mozgókép előtt A mozgás ábrázolása egyidős az emberrel. Már az őskori ábrázolás közt is találhatunk olyan megjelenítéseket, melyek a mozgás érzékeltetésére utalnak kép Hétlábú szarvas Altamira A felső-egyiptomi Beni-Hassani sírboltban találtak egy i.e ból származó rajzsorozatot, ami két birkózó küzdelmét úgy örökítette meg, hogy mozgásuk fázisait rajzolta egymás után.

67 48. kép Birkózók mozgásfázisai Beni Hasszanból (Egyiptom) A példák közös alapja az az optikai felismerés volt, hogy a percepció nem azonnali, azaz a megfigyelt tárgy szem előtti felbukkanása és a szemben megjelenő képe között időbeli elcsúszás van, s ráadásul az így keletkezett kép egy ideig akkor is megmarad a retinán, amikor maga a tárgy már eltűnt a szemünk elől. A jelenséget már Titus Lucretius CARUS (k.e. 99? 50?) megemlítette De rerum natura című munkájában: végtére nem csodálatos-e hogy a képek mozogni látszanak, karjaikat és többi tagjaikat dobálva. Mert ahol az első eltűnik, megszületik más helyzetben a másik és úgy tetszik, mintha az előbbi mozdulatát változtatta volna. Bizony, el kell hinni, mert ez gyorsan folyik le. PTOLEMAIOS (140 körül élt) pedig azt írta le, hogy ha egy fehér korong egyik szektorát befestjük, majd a korongot forgatjuk, bizonyos sebességnél az egész körfelület annak az egy szektornak a színében jelenik meg előttünk Mozgás megjelenítése a mozi előtt Mozgóképet a film előtt is tudtak előállítani. Megjelenésükben, működtetésükben különböznek egymástól, de egyben megegyeznek: egy mozgás fázisait tartalmazzák és a fázisokat olyan gyorsan tárják a szemlélő elé, hogy azok a folyamatos mozgás érzetét keltik. Egyszemélyes befogadás A thaumatrop egy korong, két oldalán eltérő tartalommal egy zsinegre fűzve. A legegyszerűbb eszközök közé tartozik, de mégis magában hordozza a filmművészet technikai és tartalmi működésének lényegét. 58 HEVESSY IVÁN: A film életrajza. A film őskora és hőskora. A filmjáték dramaturgiája. Budapest, Hafa, o. 67

68 49. kép A FITTON-féle thaumatróp (Wunderturner, Wunderscheibe) 1826-ból. Egyszer: az eszköz gyors pörgetésével a két kép egyetlen kép érzetét kelti. A film is állóképek sorozata, a képek gyors egymásutáni vetítése is folyamatos mozgást eredményez. Másszor: a két tartalom összeadódik, megváltozik a jelentés. Ezen az elven működik a montázs, a filmnyelv egyik legfontosabb eleme. Fontos megfigyelést végzett 1825-ben Peter Mark ROGET. Ha egy forgó kocsikerék küllői között nézünk egy másik forgó kocsikereket, az bizonyos forgássebességnél és távolságból nézne látszólag akár visszafelé is foroghat. Ezt stroboszkók jelenségnek nevezzük. Ez a megfigyelés is hozzásegítette az utódokat a film megszületéséhez, mert a kocsikerék küllői ugyanazt a szerepet töltötték be, mint a filmfelvevő és a lejátszó esetében a pilla, melynek az a szerepe, hogy eltakarja fényt addig, ameddig a film továbbítódik. 50. kép Bioscope vetítőgép, DEMÉNY György szabadalma 68

69 A felismerés gyakorlati megvalósulása a phenakistoskop, zoetrop és ezek továbbfejlesztett változata a praxinoscope, stroboscop. Mindegyik lényege a kép, szünet kép gyors egymásutánisága. Phenakistoscop (életkerék) működtetése (Joseph Antoine PLATEAU, 1829) alapján. 51. kép Phenakistoscop (életkerék) PLATEAU 1833-ban kifejlesztett stroboscophoz már nem volt szükség tükörre. Két korongot erősítettek egy tengelyre, az egyiken szerepeltek a rajzolt figurák, a másikon voltak a rések. A két korongot ellentétes irányba forgatták, sebességük tehát a szemhez viszonyítva összeadódott. Mivel ez még jobban lerövidítette a szemlélés idejét, a mozgás illúziója még nagyobb lett. 52. kép Stroboscop és zoetrop 1868-ban J. B. Linnet készítette el a kineográf-ot, más néven zsebmozit, pörgetős füzet. Alapgondolata, hogy a mozgásfázisok a szem előtt olyan gyorsan peregnek le, hogy az állóképek sora valódi mozgás érzetét kelti. A mutoscop is ezt az elvet követi, csak eszköz segítségével pörgethetjük a lapokat. 69

70 53. kép Kineográf, Az ábrán a hüvelykmozi, (zsebkineográf, flicked books) és mutoscop, (kinora) látható. Thomas Alva EDISON készítette el a kinetoscopot (1890). Ebben az eszközben már filmen voltak a mozgásfázisok, de a befogadás körülménye egy főre korlátozott volt. 54. kép EDISON Kinetoscopja A többszemélyes, közös befogadás Ahhoz, hogy sokan láthassanak egy képet, fel kell nagyítani vagy/és meg kell sokszorozni és ennek egyik legkézenfekvőbb eszköze a film, módszere a vetítés. A mozi megszületésének és lényegi vonása a film kivetítése, sokszorosítsa. 70

71 A film, a mozi előtti próbálkozások mind a mozi valamelyik jellemzőjét alkalmazták. A XVIII. század végéről Robertson phantasmagoria show 59 -ja, ködfátyolképei és úsztatásai kivetítve voltak láthatók. 55. kép ROBERTSON-féle phantasmagoria show 1866-ban Alois POLANECKY sztereogramm-szalon berendezései megsokszorozták a befogadók számát. Az 1870-es években August Fuhrman az azonos elven működő Kaiserpanoramát alkotta meg, az elnevezéssel reklámozva vállalkozását (kaiser császár). 56. kép Társas-élményt adó Kaiserpanorama 59 Phantasmagoria (phantaskop) (ETIENNE GASPARD ROBERTSON, 1799) A fantazmagória lényege, hogy egy viasszal vagy vízzel átitatott, finom, áttetsző textília mögül vetítettek, s a vetítő közelítésével, távolításával, bonyolult mozgatásával olyan hatást tudtak kelteni, mintha a vetített csontvázak, szellemek közelednének, illetve távolodnának a nézőtől 71

72 Említést érdemel még Emile REYNAUD 1877-ben megalkotott Praxinoscope-ja, melyet vetítőegységek egészítve ki sok ember számára tette láthatóvá a mozgóképet. 57. kép Praxinoscop mini színházzá és vetítővé alakítva között E. REYNAUD, a praxinoszkópot egyfajta mini színházzá és vetítővé alakította át, így bővítve meg a nézők körét A film és a mozi A filmkészítés technikai előzményei A film olyan információhordozó, mely átvilágítható és, melyen egy felületen, egymás után, külön-külön mezőben helyezkednek el a mozgásfázisokat tartalmazó képek. Eadweard MUYBRIDGE ún. kronofotográfia eljárással készített fotókat mozgásfázisokról, melyek nem egy felületen vannak, mert a felvételt több fényképezőgéppel készítette. A fázisfotókat praxiloscopba helyezve mozgatta meg. 58. kép Eadweard MUYBRIDGE: Lépcsőn lemenő nő ( ) Forrás. 72

73 Etien-Jules MAREY ( ) is készített kronofotografokus felvételeket, de ő a morgásfázisokat fotopuskával vagy külön lapokra vagy egy felületre, de nem külön képmezőkbe rögzítette. 59. kép MAREY mozgástanulmánya kép MAREY fotópuskával készült felvételei 62 MUYBRIDGE és MAREY tudásának ötvözete eredményezi a film logikáját. Ezt Edward Alva Edison fedezte fel, de ő, mint ezt előbb olvashattuk, nem vetített ki a felvételeit, manem kinetoscopban tette közzé A némafilm kora 1895-ben, amikor Louis és Auguste LUMIÉRE először vetítettek fizető közönség előtt, útjára indult az új médium, a mozi. Az első vetítést hosszantartó kísérletezések előzték meg. Elengedhetetlen volt a fénykép, az EDISON-féle 35 mm-es film, az elektromosság és még sok más apró részlet felfedezése, illetve kidolgozása, ahhoz, hogy a párizsi Grand Caféban összegyűlt döbbent közönség láthassa az állomásra begördülő vonatot. Már az indulásnál tisztában voltak azzal, hogy ilyen mennyiségű információt a tömeg számára könnyen felfogható módon semmilyen más tömegkommunikációs eszköz nem közvetít. A korábbi mozgóképes megjelenítésekhez viszonyítva megváltozik a befogadás körülménye: 61 Forrás: 62 Megfigyelni a párhuzamot a phenakistoscop és a fotópuska tárcsája között. (A szerző) 73

74 egyszerre, akár több helyen is, sok ember részesül ugyanabban az élményben. A filmben rejlő lehetőségek így meghatványozhatókká váltak. 63 A Lumière testvérek megalkották a kinematográfot, mely egyszerre felvevőkamera, másolóberendezés és vetítőszerkezet. Működésének lényege, hogy a kamerába fűzött filmre úgy készülnek a mozgás fázisfelvételi, hogy a film a felvétel pillanatában nem mozog. Csak akkor mozdul tovább, ha a takarópille (más néven zárszerkezet) eltakarja a fény útját a képablakban. Ezzel az eljárással a képkockák egymás után helyezkednek el. 61. kép A Lumière testvérek, és a filmfelvevő elve A sz. fordulóján, amikor a film a mozi megszületett, kirajzolódott a filmművészet két nagy csoportja a fikciós film és a nem fikciós film. A LUMIÉRE fivérek filmjeit tekinthetjük a nem fikciós filmek ősének, hiszen az ő filmjeik lényegében eseményrögzítésekből tevődtek össze. Készítettek felvételeket a családjukban, különböző közterületeken, idegen országokban stb., ezzel megteremtve a filmhíradó, a néprajzi film, a dokumentumfilm és a családi filmezés alapjait. 62. kép LUMIÉRE fivérek: A vonat érkezése (1895) Nem véletlen a modern kor diktátorainak (Sztálin, Hitler) ragaszkodása a filmhez, házi rendezőik tömegével készítették a propagandafilmeket. (Szerző) 74

75 Néhány évvel később tűnt fel egy másik filmes, Georges MELIÉS. Ő a fikciós, vagyis a kitalált történetekre épülő filmműfaj atyjának tekinthető. A kor filmtechnikai színvonalához képest rendkívül nagy kreativitásról tanúskodnak munkái. Olyan filmtrükköket dolgozott ki, amelyek gyakran a fantasztikum világába vezetnek. 63. kép MELIÉS: Utazás a holdba, Minden új művészeti terület hasonlít egy kicsit a kifejezőeszköz-tárához leginkább hasonlító másik művészeti területhez. A film kezdetekben a színházzal mutatott rokonságot, töbmindenben hasonlítottak egymáshoz: a befogadás körülménye, a történetmesélés módja, szerkezete (helyszínek, jelenetek, idő- és tér ugrás stb.). A technikai változásoknak köszönhetően hamar kialakult a film saját nyelve. Amerikában az első filmvállalatok az Edison, Biograph és a Vitagraph. Az 1905-ös esztendőt követően egymás után születtek meg a filmgyártó és kölcsönző vállalatok. Ez annak köszönhető, hogy az amerikai film megtalálta az új művészet legkifejezőbb eszközeit: a filmet a dokumentumszerű, valósághű ábrázolás szolgálatába állították, a technikai trükkök segítségével pedig irreális, képzeletbeli világot varázsoltak elénk. Edwin S. Porter megteremtette a western típusú filmet A nagy vonatrablás és más hasonló filmjeivel. Az amerikai némafilm legnagyszerűbb alkotásának David W. GRIFFITH az Egy nemzet születése című filmjét tartották. A franciáknál Mack SENNETT rendkívüli komikusokat fedezett fel és dolgoztatott filmjeiben, például Charlie CHAPLINT, Ben TURPINT és a híressé váló fürdőruhás lánysereget és a rendőrosztagot. A némafilm kora sajátos színészi játékot követelt. Hatalmas gesztusok, intenzív mozgás jellemezte. A hangja a filmeknek nem volt, de a vetítések nem voltak némák, mert gyakran filmet egy mesélő kommentálta, vagy zongorakísérettel tették élvezhetőbbé ben történt valósult meg a hang és képrögzítés találkozása akkor, amikor az első hangos filmet levetítették, de csak 1929 után aratott végérvényesen győzelmet a némafilm felett. 64 Forrás: 65 Forrás: 75

76 6.3.7 A hangosfilm A film hangosításával már a kezdetektől kísérleteztek. A magyar származású Georges DEMENY fotochronogramja a hangformálást képben mutatta. Phonoszkóp 1892-ben egy másik találmányában leírta, hogyan köthetők össze a felvett képek egy fonográffal. A hangosfilmmel előtérbe kerül a kép és a szó viszonya, a köztük lévő különbség, bár a film sokak szerint soha nem volt meg a szöveg nélkül: a némafilmben a felirat helyettesítette. A betűméret növelése a kiemelt, emelt hangot jelezte. Több híres filmes aggódott azért, hogy a hanggal a film lényege, a színészi játék fog elveszni, Eizenstein attól tartott, hogy a hanggal a valóság illúziója erősödni fog, érdektelenné válik a film. Az aggodalom nem volt alaptalan, mert erősödött a hanggal a színházi hatás, de ez a félelem között eloszlott Mozgófilm-vetítők és nyersanyagok Széleskörű elterjedéséig több film formátumot, méretet használtak. A 16 mm-es keskenyfilm csak 1922-ben jelent meg, majd ennek fényhangos változata 1932-ben. Az amatőrfilmezés megjelenésével és térhódításával párhuzamosan megszületett a 8 mm-es formátum is (Super 8, 1964, Kodak). A mozgófilm elterjedésével egy időben bevonult a pedagógia eszköztárába. Már ben léteztek Magyarországon iskolai mozik. Létrejött 1913-ban a Pedagógiai Filmgyár RT. Ha EDISON jóslata nem is valósult meg, ti., hogy a filmek majd a könyvek szerepét veszik át az oktatásban, a film hosszú útkeresése alatt, sokszor változó mértékben, de jelentős médiumává vált az oktatásnak. Filmformátumok A vetítendő film technikai paraméterei közül legfontosabbak a film szélessége és a hangosítás módja. Kiemelkedő oktatási jelentőséggel kettő filmformátum terjedt el: 16 mm-es keskenyfilm a 8 mm-es (N8 és S8) keskenyfilm. Meg kell említeni a 35 mm-es formátumú mozifilmet is, melynek oktatási jelentősége nem számottevő. Kezelése bonyolult, speciális körülmény és képzettség szükséges a film vetítéséhez. Az oktatásban használható filmeknek csak csekély hányada kerül 35 mm-es formátumban terjesztésre, bár a master gyakran 35 mm-es technikával készül. A 16 mm-es keskenyfilm oktatási jelentősége kiemelkedő, hiszen ebben a formátumban található az iskolai munkában felhasználható filmek döntő többsége. A mindkét szélén perforált a néma, az egyik szélén perforált a hangos változat. A hang lehet fényhang vagy mágneshang. A hangosfilmek többsége fényhangos változatban készül. A kópiák általában 300 vagy 500 m-es tekercsekben orsóra csévélve, start- és végszalaggal ellátva kerülnek forgalomba. 76

77 64. kép Filmméretek. Az ábrán látható filmformátumok: Keskenyfilm: 16 mm Normál: 8 mm Szuper: 8 mm. A 8 mm-es filmek közül a Normál 8 (N8) már 1932-ben létezett. Gyakran találkozunk a 2x8-as elnevezéssel is, hiszen hosszirányú szétvágással a 16 mm-es filmből jön létre. A N8 filmek néma kivitelben készülnek, utólag hangosítható, mágneshang formában. A Super 8-as (S8) eredete gyakorlatilag a N8, de ennél a formátumnál a perforáció mérete és helyzete eltér a N8-tól. Ez a változás eredményezte, hogy a két terület kb. 40%-kal nagyobb az N8-nál. Ez a vetített kép minősége és lehetséges maximális mérete szempontjából rendkívül fontos pozitív változást hozott. Hangosítása a 16 mm-es filmhez hasonlóan a perforációval ellentétes oldalon elhelyezett mágneshangcsík segítségével történik. Lényeges változást jelentett, hogy a S8 filmnyersanyagok az elmúlt évtizedben már mágneshangcsíkkal együtt kerültek forgalomba, így a hangosfilmfelvevők és filmvetítők elterjedésével egy rendkívül sokoldalúan használható és könnyen kezelhető filmformátummá vált. A S8- as film technikai paramétereit tekintve kiválóan alkalmas oktatási célra. A vetíthető képméret, a kép minősége, a hangosítási lehetőségek, az egyszerű és könnyen kezelhető technika mind mind emellett szól. A videotechnika térhódítása miatt a S8 mégsem vált az oktatásban olyan médiummá, mint azt több optimista jóslat prognosztizálta a 70-es évek elején. 65. kép 35 mm-es filmformátumok 77

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) alkalmazása a közlekedésben A telekommunikáció

Részletesebben

Harmadik gyak. Hálózatok, Internet

Harmadik gyak. Hálózatok, Internet Harmadik gyak Hálózatok, Internet Hálózatok kialakulásának okai: Erőforrás-megosztás Nagyobb megbízhatóság Takarékosság Skálázhatóság Hatékony kommunikációs eszköz Hálózatok fajtái Lokális hálózat (Local

Részletesebben

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell A nyolcvanas években a személyi számítógépek (PC) robbanásszeren kezdtek elterjedni, de már az első számítógépek megjelenése után

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF Az Internet 2 A hálózatok összekapcsolt, hálózatba szervezett rendszere, amely behálózza a világot. Részévé vált életünknek.

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner

Az email 40 éves története. Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Az email 40 éves története Beleznay Péter pbeleznay@flane.com CCIE#10282, CCSI#31966 Fast Lane Cisco Learning Solution Partner Történelmi előzmény 1957. október 4. A Szovjetunió fellövi az első Szputynik-ot,

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI

A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI TÉRPÁLYÁI 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 69. Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet 2 A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV

CÍM. Hybrid Broadcast Broadband TV CÍM Hybrid Broadcast Broadband TV Bevezetés Az IPTV piacot a mai napig zárt rendszerű egyedi fejlesztésű rendszerek uralják. Az új szabványosítási folyamatnak ( Connected TV, HbbTV ) eredményeképpen ez

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai Előadó: dr. Sarkady Ildikó HTE MediaNet 2013 Konferencia Velence 2013. október 3-4. A prezentáció tartalma Határos jogterületek összetartása és elkülönülése

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára António Felizardo Hungaro DigiTel Kft. 2015. okt. 8. Igény Kapacitás - Adatforgalom Alkalmazások Felhasználó Hálózat Egyik a másikat gerjeszti,

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László Számolás az ujjakon 2. (Kína- India) A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév:

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 IEA2/1

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató) Készítette: Dátum: Fűr Attila 2014.10.30. Bevezetés A mobilitás szerepe átértékelődik Gazdasági környezet változik: Válság, megszorítások kevesebb

Részletesebben

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu NGP Áttekintés GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu Tartalom Mi az NGP? Miért az 1.szegmensű fax gép a kiválasztott? Milyen funkciókat kínál az NGP-vel ellátott

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10.

VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10. VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Digitalia 2013. szeptember 10. TARTALOM TV tények (eszközök, nézési idő, nézést növelő faktorok) Multiplatform (eszközök, külföldi adatok,

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19.

A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA. Vörös Csilla március 19. A NÉZŐI VÁLASZTÁS SZABADSÁGA Vörös Csilla 2014. március 19. Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK CSATORNA VÉTELI MÓD INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ ÉS HASZNÁLATA

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor

MOBIL PLATFORMHÁBORÚ. Török Gábor MOBIL PLATFORMHÁBORÚ Török Gábor Szabad Szoftver Konferencia, 2010 Tartalom Bevezetés A mobilpiacról Mobil platformok Fejlesztői szemszögből A nyíltság szintjei Történelmi áttekintés Mérföldkövek: mobil

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet

DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC magyar jogi vonatkozások hírközlés- és médiajogi gyökerek jelenlegi helyzet dr. Sarkady Ildikó Piactér vagy piacgazdaság? A Digitális Egységes Piac kialakulása és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és - Informatikai rendszergazda A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben