Földrajz 10. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földrajz 10. évfolyam"

Átírás

1 A gazdasági élet szerkezete, mutatói TK. -- o Földrajz. évfolyam / tanév Papp András A társadalom működésének alapját a gazdasági tevékenység adja Természet + társadalom bonyolult kapcsolata Alapja szükséglet kielégítése (élelem, ruházkodás, kultúra stb.) Az ember szükségletei kielégítése céljából hasznosítja és átalakítja a természetet Természeti erőforrások: Ásványkincsek, Éghajlati adottságok Természetes növénytakaró Talaj Vízkészlet Hal- vadállomány USA, Utah állam, Bingham Kanyon Anyagi javak előállításának folyamata a termelés Termelőeszköz + ember = termelőerő Színvonalát a társadalom fejletsége határozza meg Humán erőforrás = ember Képzettség Tudás Szakértelem Lelki, fizikai egészségi állapot A fogyasztó vásárolja meg a terméket Termelés eredményei: Nyersanyagok Alapanyagok Félkész- és késztermékek Szolgáltatások

2 Feladat Megoldás Csoportosítsd a következő anyagokat! Kőolaj, fodrászat, papír, liszt, vasérc, fa, vendéglátás, számítógép, banki tevékenység, taxi, mangánérc, mozi, arany, pamutszövet, acél, műanyag, búza, PVC-cső, projektor, ötvözet, rézérc, gyapot Nyersanyag: Alapanyag: Félkész- és késztermék: Szolgáltatás: Nyersanyag: Kőolaj, vasérc, fa, mangánérc, arany, búza, rézérc, gyapot Alapanyag: liszt, pamutszövet, acél, ötvözet, műanyag, Félkész- és Késztermék: papír, számítógép, PVC-cső, projektor, Szolgáltatás: fodrászat, vendéglátás, banki tevékenység, taxi, mozi,, Gazdaság fejlettségének mérése GDP és GNP Bruttó hazai termék (Gross Domestic Product) az adott országban egy év alatt előállított új termék és szolgáltatások összértéke Bruttó nemzeti termék (Gross National Product) GDP + külföldön megtermelt jövedelem Jellemzően egy főre adják meg Rank Luxembourg Bermuda Jersey Equatorial Guinea United Arab Emirates Norway Guernsey Ireland Cayman Islands United States Andorra British Virgin Islands Iceland Hong Kong Denmark Canada Isle of Man Austria San Marino Country GDP - per capita (PPP) $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $, $ Gazdasági szerkezet Mezőgazdaság (primer) Élelmiszerek, ipari nyersanyagok Növénytermesztés Állattenyésztés Erdő és vadgazdálkodás Halászat

3 Ipar (szekunder szektor) Kitermeli és feldolgozza a nyersanyagokat és félkész termékeket. Villamosenergia is ide tartozik Minél fejlettebb az ipar annál magasabb fokú feldolgozás Szolgáltatás (tercier szektor) Nem termel anyagi javakat Egyének, közösségek szükségleteit elégíti ki Közlekedés, szállítás Kereskedelem Vendéglátás Egészségügy Oktatás Közműszolgáltatás Jogi igazgatás Pénzügy Infrastruktúra Negyedik szektor (kvaterner) tudásipar Kutatás + fejlesztés (K+F) Információs technológia Pl. Internet Google Nanotechnika Mozgásban a világgazdaság HF: Világgazdaság története TK. -. o. Világgazdaság: Áruk, szolgáltatások, információ, termelési tényezők átlépik az országhatárokat A világgazdaság egységesen a piacgazdaság elve alapján működik (kereslet-kínálat) Nemzetközi munkamegosztás (specializáció, szakosodás) Bonyolult kapcsolatrendszer alakult ki Világháború után a világ kettévált USA érdekszféra Tőkés országok Piacgazdaság Többpártrendszerű demokrácia Erős piacgazdaság Japán Nyugat-Európa Fogyasztói társadalom Tömegtermelésfogyasztás Szovjetunió Szocialista országok Tervutasításos rendszer Gyenge gazdaság Egypártrendszer, kommunista diktatúra Kelet-Európa országai Hidegháború

4 Világháború után Fejlődő országok (harmadik világ) Nem dőlt el, hogy tőkés vagy szocialista országok lesznek Piacgazdaság vagy szocialista USA <>USSR fegyverkezési verseny > tudományos kutatások > gazdasági fejlődés > katonai elrettentés > USSR gazdasági kimerülés Piac és tervutasításos rendszer közötti kapcsolat gyenge Világháború után Világgazdaság = nemzeti piacok összessége Országokon belül a vállaltok specializálódtak > előnyök kihasználása Vámhatárok alkalmazása (korlát tőke, termékek) Egy-egy termelési folyamat országon belül történt Erősödött a tőkekivitel > regionális integrációk -es évektől új korszak Centrum: Centrum és periféria Fejlett országok Korszerű Irányító szerep a világ gazdasági rendszerére Befolyás nemzetközi kereskedelemre, tőke és pénz mozgás Magas fokú integráció Magas fokú infrastrúktura Centrum és periféria Félperiféria: Centrumtól távolabb Központi államok háttér országai Erőforrást, piacot, terjeszkedési területet biztosítanak Periféria: Peremvidékek Fejlődő országok Világgazdaságoktól nagymértékben függnek Passzív szerepet töltenek be Európai Unió USA Japán Centrum területek triád Felzárkózóban Kína Tőke- technológia áruk főáramlása Működőtőke %-át adják Kereskedelmi többlet > Kína, Japán Kereskedelmi deficit > USA

5 A világgazdaság globalizációja Globalizáció világméretűvé válása Más néven posztindusztriális (ipar utáni) -es olajválság után indult Kőolaj drága > energia drágulása > termékek ára növ. >infláció > recesszió Fejlődési szakasz váltás > tömegtermelés helyett > egyedi termékek Kulcsszó > gyorsaság

6 A globalizáció folyamata Költségcsökkentés > megtalálni a legolcsóbb helyet bárhol a világon Globalizációhoz szükséges: Tőke Munkaerő Áruk Információk szabad áramlása Világgazdaság kölcsönös függés Transznacionális vállalatok (TNC) Regionális integrációk Monetáris világgazdaság (pénzügyi) Kommunikációs technológia (internet) Új fogyasztási szokások (nagyszülőkunokák) Globalizáció hatásai Termelés világméretűvé válása Fejlődő országok bekapcsolódnak > főleg nyersanyaggal > nincs tudás gazdaság Környezetszennyező elavult gépek, technológiák Nyugat-Európa átalakuló ipari vidékek > rozsdaövezetek (Rurh-vidék) Fejlett országok > gazdagabbak Fejlődő o. szegényednek Gazdagok > bevándorlás megállítása (EU, USA) Transznacionális vállalatok TK. -. Magyar- Rang- Ered- Összes- Piaci- Foglalkoz- Transznacionális vállalat sor** CÉG NEVE Nemzetiség országi rangsor Tevékenységek Árbevétel mény eszköz- értéke milliárd USD érték**** tatottak ezer fő Exxon Mobil***,,,,, Nemzetközi vállalatok Nemzetközi színtéren is tevékenykedő vállalatok Multinacionális vállalat Vegyes, nemzetközi tulajdonosi kör Transznacionális vállalat A vállalati tevékenység felosztása nemzetközi szinten, a részek integrált működtetése Wal-Mart Stores Royal Dutch/Shell Group*** BP*** General Motors*** Chevron Ford Motor*** DaimlerChrysler*** Toyota Motor*** Conoco Phillips*** General Electric*** Total*** ING Group*** Allianz Worldwide*** Citigroup*** AXA Group*** holland/brit brit német japán francia holland német francia kiskereskedelem tartós fo cikkek tartós fo cikkek tartós fo cikkek tartós fo cikkek beruházási javak pénzügyi szolg. biztosítás banki tevékenység biztosítás,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Volkswagen Group*** német tartós fo cikkek,,,,, American Intl Group*** biztosítás,,,, n.a. Nippon Tel & Tel japán távközlés,,,,,

7 GDP szerint.) (GDP közelítő) milliárd Ft Foglalko ztatottak száma fő milliárd Ft milliárd Ft Transznacionális vállalatok (TNC) MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NYRT.*,,, MAGYAR TELEKOM NYRT. * GE HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. SZERENCSEJÁTÉK ZRT. RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYRT. * MAGYAR POSTA ZRT. MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. SANMINA-SCI MAGYARORSZÁG ELEKTRONIKAI GYÁRTÓ KFT. PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DUNAFERR-CSOPORT * PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. BORSODCHEM NYRT.* E.ON HUNGÁRIA ZRT.*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A TNC-k és leányvállalataik a világ GDPjének megközelítőleg %-át Exportjának %-át adják. nagyvállalat, több mint leányvállalattal trillió dollárnyi működőtőkét tart mozgásban TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.,,, CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA ZRT. *, TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT.,,, MAGYAR SUZUKI ZRT.,, BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT.*,, ALCOA-KÖFÉM KFT.,, A tőkeáramlást ösztönzők I. Nemzetgazdasági tényezők: Stabil politikai légkör, személyi biztonság, Tartós gazdasági konjunktúra, Kiszámítható árfolyam és kamatpolitika, Fejlett pénzügyi és fizikai infrastruktúra, Hatékony információs rendszerek, Gyors, bürokrácia mentes intézményrendszer. Forrás:World Investment R. FDI állomány és áramlás a világban (milliárd USD folyó áron) FDI állomány FDI állomány FDI áramlás FDI áramlás TNC-k céljai: Erőforrások megszerzése (nyersanyag, energia, olcsó munkaerő, szellemi tőke, technológia) Hatékonyságnövelés (méretgazdaságosság, tényezőellátottság) Piacszerzés Stratégiai célok, tulajdonszerzés Regionális integrációk TK. -.

8 Versengés vagy együttműködés A nemzetközi problémák megoldására napjainkban két megoldás létezik. Versengés és együttműködés Ha az együttműködés gazdasági területen történik, akkor nemzetközi gazdasági együttműködésről beszélünk. Mit jelent az integráció? Egyesülés, összefonódás Lehetnek: Vállalat-vállalat Országon belüli (pl. kistérségek, régiók) Országok közötti Főleg gazdasági integrációk vannak Miért jönnek létre gazdasági integrációk? Piacnövelés Munkaerő szükséglet Versenyképesség növelése Tőke kihelyezés Erősebb gazdasági súly> politikai Technológiai fejlődés Formai keretek. Szabad kereskedelmi terület EFTA, CEFTA, NAFTA. Vámunió EGK. július.. Közös Piac -, a valódi közös piac -re alakult ki. Egységes Piac EK. január -től. Gazdasági Unió Gazdasági és Monetáris Unió EU: megvalósítás alatt!!!. Politikai Unió Vámkedvezmények A kereskedelmi integráció legalacsonyabb foka, mikor az országok az egymás közötti kereskedelemben bizonyos, előre meghatározott termékek esetén a vámokból bizonyos mértékű kedvezményt adnak. Szabadkereskedelmi övezet A kereskedelmi integráció azon fajtája, mikor a részt vevő országok egymás között nem alkalmaznak vámokat, de közös külső vámot vagy egyéb védelmi eszközt nem alkalmaznak. Vámunió A kereskedelmi integráció magasabb foka, mikor a részt vevő országok, amellett, hogy egymás között vámoktól mentesen kereskednek, harmadik országok felé közös vámokat alkalmaznak. Közös piac A kereskedelmi integráció magasabb foka, ahol a részt vevő országok vámunióban állnak és emellett a gazdasági faktorok (áruk, szolgáltatások, tőke, munkaerő) az országok között szabadon áramlanak.

9 Nemzetközi szervezetek csoportosítása Nemzetközi szervezetek szerepe a világgazdaságban TK. -. o. Gazdasági szabályozásra jöttek létre Politikai stabilitást biztosítanak Humanitárius célból jöttek létre (lehetnek civil szervezetek is)

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL

FOGALMAK A VILÁGGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉMAKÖRBŐL 1. TERMELÉS az anyagi javak előállításának folyamata 2. TERMELŐERŐ termelőeszköz + az ember a maga szaktudásával 3. HUMÁN (emberi) ERŐFORRÁS az ember a szaktudásával, képzettségével, tapasztalatával, alkalmazkodó-

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály

TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ. 10. osztály TANMENET TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály KÉSZÍTETTE: TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE (MOZAIK KÖNYVKIADÓ TANMENETÉNEK ADAPTÁLÁSA) 1 Az éves keret felosztása Témakör Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan

Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan Tolnai Ágnes Nemzetközi gazdaságtan oktatási segédanyag GROTIUS E-KÖNYVTÁR 2010 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír alapú vagy

Részletesebben

Regionális világgazdaságtan - tételek -

Regionális világgazdaságtan - tételek - Regionális világgazdaságtan - tételek - 1. Ismertesse a XXI. századi nemzetállamok gazdasági feladatait, szerepét! A nemzetállamok stabil üzleti környezet megteremtésével, illetve emberi erőforrás és technológiai

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése.

Szükséglet. A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. Szükséglet A gazdaság működtetésének célja és hajtóereje a szükségletek kielégítése. A szükséglet az emberekben felmerülő hiányérzet, termékek és szolgáltatások iránti igény, amely cselekvésre készteti

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu Az elemző bemutatása Készítette: Karakás Márta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozásfejlesztés Szakirány V. évfolyam Szeged, 2008. november 2 1) Bevezetés A globalizáció hatására a

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

Globális világgazdaság

Globális világgazdaság Globális világgazdaság A globalizáció kettős értelme: Emberiség időben egyre jobban egységesedő fejlődéstörténete Ezen folyamat kiteljesedése o 1970-es években kezdet (transznacionális vállalatok) o térben

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS I. kötet 2013. december Tartalom Összefoglaló megállapítások Pest megye helyzetértékeléséről... 6 1. PEST MEGYE A NEMZETKÖZI ÉS NAGYTÉRSÉGI TÉRBEN...

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005.

ICEG VÉLEMÉNY XXII. Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai. 2005. ICEG VÉLEMÉNY XXII Bilek Péter: Növekedés és versenyképesség három kohéziós ország és Olaszország empirikus tapasztalatai 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 4 I. Írország 5 II. Olaszország 10 III.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 3 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 49. szám 2003. szeptember Artner Annamária A MAGYAR TELEPHELYŰ MULTINACIONÁLIS CÉGEK EU- CSATLAKOZÁSUNKKAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG

Budapesti Gazdasági Főiskola A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS EU MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat EU szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK SZEREPE ÍRORSZÁG GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉBEN Készítette:

Részletesebben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Japán világgazdasági szerepváltozása... 6 2.1. Japán részvétele

Részletesebben

KÍNA STRATÉGIA. Kormányzati fórum a stratégiai kutatások eredményeiről. Kína és az Európai Unió intézményes kapcsolatrendszere (Inotai András)

KÍNA STRATÉGIA. Kormányzati fórum a stratégiai kutatások eredményeiről. Kína és az Európai Unió intézményes kapcsolatrendszere (Inotai András) Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia KÍNA STRATÉGIA Kormányzati fórum a stratégiai kutatások eredményeiről Kína és az Európai Unió intézményes kapcsolatrendszere (Inotai András) Budapest,

Részletesebben

HOGYAN KERESKEDJÜNK KATARRAL

HOGYAN KERESKEDJÜNK KATARRAL HOGYAN KERESKEDJÜNK KATARRAL TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A 2007-2010 -ig tervezett katari befektetések szektoronként... 4 Általános Információk Katarról... 5 Földrajz és éghajlat... 5 Népesség és nyelv...

Részletesebben

Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig

Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK HAJÓS RÉKA ZITA Az ír csoda. Írország gazdasági fejlôdése a függetlenné válástól napjainkig 2006 Tartalom 1. A témaválasztás indoklása.....................................................

Részletesebben

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7.

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7. Vállalati méret és felelősség Fenntarthatósági Füzetek 7. Az adatgyűjtésben és feldolgozásban közreműködött: Dömötör Edina. Szerkesztette: Dr. Szigeti Cecília www.cgpartners.hu ISSN 2061-6007 A kiadványt

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben