XXIII. évfolyam írek. uzsai JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu"

Átírás

1 R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JÚLIUS - AUGUSZTUS

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 27-én rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester 2 képviselő távollétével megállapította a határozatképességet. A napirend elfogadását követően, az első napirendi pont keretében 5 igen szavazattal elfogadásra került a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, mely a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyilvántartásában szereplő ,Ft alatti vagyontárgyak selejtezésére, valamint az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében nevelt 1 db sertés értékesítésére vonatkozott. Ezt követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a gyámügyi feladatokról szóló beszámolót. A beszámoló egyhangú elfogadása mellett a Képviselőtestület köszönetét fejezte ki a jelzőrendszer valamennyi tagjának az elmúlt évben végzett munkájáért. Harmadik napirendi pont keretében került megtárgyalásra a többcélú kistérségi feladatellátásról szóló beszámoló, amelyet 5 igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület. A negyedik napirendi pont keretében került egyhangúlag jóváhagyásra az Önkormányzat évi költségvetésében biztosított előirányzat módosítása. Ötödik és hatodik napirendi pontként a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása, valamint egységes szerkezetben történő megalkotása került elfogadásra 5 igen szavazattal. A hetedik és nyolcadik napirendi pont keretén belül az Egészségügyi és Családgondozó Központ alapító okiratának módosítása, valamint egységes szerkezetben történő megalkotása 5 igen szavazattal elfogadásra került. A kilencedik napirend keretében5 igen szavazattal a képviselő-testület döntött pályázat benyújtásáról gyermekétkeztetés feltétételeinek javítását célzó támogatásra. A pályázat keretén belül lehetőség nyílhat a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde működő óvoda konyhájának felújítására és a feladatellátáshoz szükséges korszerű eszközök beszerzésére. A tizedik napirendi pont keretében a Ruzsa, Fő utca aszfaltburkolatának felújítását célzó támogatásra pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület 5 igen szavazattal. Az egyéb előterjesztések keretében 5 igen szavazattal döntött a képviselő-testület arról, hogy a Ruzsa község közigazgatási területén lévő eladásra szánt telkeket nem kívánja megvásárolni. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolóját vitatták meg a képviselők. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 24-én tartott rendes ülést, melyet Sánta Gizella polgármester távollétében Ollmann-né Lovászi Ágnes alpolgármester vezetett, aki megállapította a határozatképességet és az ülést megnyitotta. A napirend elfogadását követően, az első napirendi pont keretében 6 igen szavazattal elfogadásra került a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, mely a Körzeti Szabadidő Sport Egyesület és a Ruzsai Iskolai Egyesület eseti támogatási kérelmeinek elbírálására vonatkozott. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta, melyet 6 igen szavazattal elfogadott. Harmadik napirendi pont keretében került megtárgyalásra a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde munkájáról szóló beszámoló, amelyet 6 igen szavazattal elfogadott a Képviselő-testület. Határozatában rögzítette kifejezett köszönetét az intézmény dolgozóinak elmúlt évi színvonalas munkájáért melyet mind munkaidőben, mind munkaidőn kívül tanúsítottak. A negyedik napirendi pont keretében került 6 igen szavazattal elfogadásra a könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáról szóló beszámoló, ahol a Képviselő-testület köszönetét fejezte ki az elmúlt évi eredményes feladatellátásért a szakfeladat és a művelődési ház dolgozói tekintetében. Ötödik napirendi pont keretében került 6 igen szavazattal elfogadásra a községi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása. A hatodik napirendi ponton belül került 6 igen szavazattal megalkotásra a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet, valamint hetedik napirendi pontként szerepelt a Szilárd hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, melyet 6 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadott. Ezen módosítások a július 1. napjával hatályba lépő jogszabályi változások miatt váltak szükségessé, melyek lakosságot érintő kérdéseiről külön cikkben tájékoztatjuk Önöket. A nyolcadik napirendi pont keretében a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata került jóváhagyásra 6 igen szavazattal. Kilencedik napirendi pontként a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére szóló javaslat került megtárgyalásra, melyet 6 igen szavazattal a képviselő-testület elfogadott tekintettel arra, hogy a tavalyi év tapasztalatai kedvezőek, az ügymenetekben, feladatellátásban probléma nem merült fel, a szabadságok kiadása tervezhető és kivitelezhető volt a folyamatos, ügyeleti jellegű feladatellátás mellett. Az erre vonatkozó felhívást külön cikkben olvashatják. A tizenegyedik napirendi pontként szerepelt a Ruzsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata, melyet 6 igen szavazattal elfogadott a képviselő-testület.

3 3. A tizenkettedik napirendi ponton belül 6 igen szavazattal döntött a képviselő-testület a Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ruzsa községben működő óvoda intézményére vonatkozóan. Tizenharmadik napirendi ponton belül elfogadásra került 6 igen szavazattal a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - VIII. számú módosításokkal egységes szerkezetű - Társulási Megállapodása, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - XV. számú módosításokkal egységes szerkezetű - Társulási Megállapodásának elfogadásáról. Az egyéb előterjesztések keretében a Képviselő-testület áttanulmányozta a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezete (VÉROSZ) által megvalósítani kívánt 'Romainnov' kompetencia alapú oktatási, tartós munkahelyteremtő, komplex Vállalkozás Integrátori Program megismerésével kapcsolatosan eljuttatott anyagot, melyre vonatkozóan további tájékoztatást kért a megalapozott döntés meghozatalának érdekében. Szintén egyéb előterjesztés keretében tárgyalta a Képviselő-testület a Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó szakosztálya által küldött megkereséséről, mely a szeptember 6-án Papp János emlékére megrendezésre kerülő Tájékozódási Futóverseny anyagi támogatására vonatkozott. A Képviselő-testület egyhangúlag döntött a rendezvény anyagi támogatásáról. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolóját vitatták meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését szeptember 16-án 15 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata hivatalának (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Beszámoló az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok helyzetéről, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához történő csatlakozás Előadó: Sánta Gizella polgármester 5) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető FELHÍVÁS IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket és a Tisztelt Lakosságot, hogy Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (egyetértésben Pusztamérges Községi Önkormányzat és Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel) a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 232. (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a szervezet vezetőjének javaslatára igazgatási szünetet rendelt el július augusztus 8. napjáig. Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza, melyben foglaltak alapján az igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét is lehet, azonban a feladatellátást biztosítani kell. A feladatellátás biztosítása érdekében délelőtti ügyelet, anyakönyvi ügyekben folyamatos telefonos ügyelet fog működni. A pénztári kifizetések (települési támogatások, segély) augusztus 5. napján 9:00 órától történnek, azonban az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva tart! Szociális ügyekben kérem, hogy az igazgatási szünetet megelőzően gondoskodjanak a kérelmek beszerzéséről, esetleges kitöltéséről, mert az igazgatási szünet időtartama alatt csak a kérelmek leadására lesz lehetőség! A kérelem nyomtatványok letölthetőek a weboldalról a Hivatal/Letölthető nyomtatványok menüpontban, vagy kikérhetőek ügyfélfogadási időben a Hivatalban. Kérem a fentiekben foglaltak figyelembevételét és szíves megértésüket! Fődi Anita - jegyző TÁJÉKOZTATÁS ÁLLATORVOSI PRAXIS - VÁLTOZÁSRÓL Tisztelt Lakosság! Dr. Szanka János bejelentette, hogy állatorvosi praxisát április 30. napjával megszüntette. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy fentiekre tekintettel az állatorvosi feladatokat május 1. napjától Dr. Papp Sándor állatorvos látja el. Elérhetősége, telefonszáma: Hatósági állatorvos: Dr. Kovács Tibor Elérhetősége: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 4. Fődi Anita - jegyző

4 4. HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a hatályba lépő jogszabályváltozásoknak megfelelően július 1-től bevezeti a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtést. Ezáltal az Önök lakóövezetében a házhoz menő zsákos gyűjtés, a hulladékudvar, valamint a gyűjtőszigetes rendszer áll rendelkezésre. A csomagolási hulladékkal megrakott saját háztartásában használatos zsáko(ka)t társaságunk július 1-től minden hónap első keddjén külön gyűjtőjáratban reggel 6 órától szállítja el, válogatóüzemünkben történő utóválogatásra. Kérjük, hogy a fent jelzett időpontig szíveskedjenek a megtelt zsáko(ka)t kihelyezni az ingatlanuk elé. Az Önök lehetőségében áll továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szigeten elhelyezni a csomagolási papír, műanyag, fém, és vegyes öblösüveg hulladékot. Az ezektől eltérő anyagok (pl. kommunális hulladék, lom) belehelyezése, és a gyűjtőszigetre való lerakása TILOS. Ez a cselekmény környezetszennyezés, és így súlyos szabálysértésnek minősül. Tájékoztatjuk, hogy a házhoz menő zsákos szelektív gyűjtésnél az alábbi táblázat 2. oszlopában szereplő anyagfajták helyezhetők. Felhívjuk figyelmét, hogy üveg elhelyezésére ebben a formában NINCS lehetőség, azt továbbra is kérjük a gyűjtőszigeteken elhelyezni! To v á b b i i n f o r m á c i ó t a s z e l e k t í v h u l l a d é k g y ű j t é s r ő l a z a l á b b i w e b o l d a l o n t a l á l h a t : Papír M űanyag Fém Szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok Hasznosíthatatlan, szelektíven nem gyűjthető hulladékok Újságpapír, hullá mpapír, kartondoboz la pjára hajtogatva (hungarocell nélkül), szórólapok, csoma golópapír, tönkrement köny vek, prospektusok, elhasznált füzetek. Használt papír zsebkendő, használt szalvéta, egyéb szennyezett papír (pl.: zsíro s, olajos papírok, csokis papírok, jégkrémes papírok) m űanyag borító, matrica, stb. Üdítős- és ásványvizes flakonok (PET palack), PP+HDPE flakonok (ko zmetikai, mosószeres, stb. flakonok), nylon szatyor és zacskó, többrétegű italos karton (üdítős és tejes dobo zok). Hungarocell, vajas, tejfölös, joghurtos műanyag dobozok (kimosva sem), műanyag poharak, egyéb szennyezett műanyag, stb. Üdítős, energiaitalo s és dobozok, konzervdobozok. Olajos, festékes, vegyszeres fém dobozo k és egyéb fémhulla dékok, stb. alkoholos A szelektív hulladékot elhelyezése előtt kérjük, úgy kezelje, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, emiatt kérjük, TAPOSSA LAPOSRA! A kilapított levegőmentes formájú italos kartondobozra, PET palackra hajtsa vissza a kupakot, mielőtt visszanyerné eredeti térfogatát! Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken: * Telefonos és személyes ügyfélszolgálat (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) Ügyfélfogadási ideje: hétfő, kedd, szerda: 8:00-15:00 csütörtök: 7:00-19:00 péntek: 8:00-13:00 Telefon: 62/ ; Fax: 62/ Hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: 62/ Köszönjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, a környezet minőségének javításához.

5 5. TÁNCVERSENY SZEGEDIEK RUZSÁN - AVAGY EGY NYUGDÍJASCSOPORT LÁTOGATÁSA A Tájak - Korok - Múzeumok Egyesület szegedi Móra Ferenc Múzeum Tagcsoport ez évi programjának összeállításakor javasoltam, látogassunk Ruzsára, nekem Rúzsára. Majd később előzetes helyi egyeztetés után így is történt. Ennek napja június 16-a volt. Huszan menetrend szerinti autóbusszal utaztunk. Vörös Tiborné Marika a művelődési ház igazgatója segített bennünket a község megismerésében. Kezdtük az épület nagytermében, ahol tájékoztatást kaptunk arról, hogy milyen művelődési, kulturális tevékenység történik náluk. Hallottunk Ruzsa történetéről. Bepillantást nyertünk az egyes szobákban történő munkáról. Meglepetésként hatott a pompás könyvtár. A Tömörkény térrel kezdtük az úgymond falunézést. Menet közben Marika ismertetett, a kérdésekre válaszolt. Eljutottunk a Napsugár Otthonhoz, majd másik utcán vissza a központba. Mindenfelé gondozottságot, tisztaságot tapasztaltunk, nem beszélve a virágokról, amelyek a kertekben és a házak előtt nyíltak. Az idő gyorsan haladt, meghallgattuk a déli harangszót. Nem sokkal utána a szép kis templomba betértünk, amelynek különleges harangtornya van. Valószínű egyedüli az országban. Sétáltunk az egykori homoktengerből kialakított parkban. Olyan érzésünk támadt, mintha botanikus kertbe járnánk. Tisztaság, ápoltság, állandó öntözés, szökőkút, virágok, életerős fák, a harapni való jó levegő. Két szegedi képzőművész alkotásait tekintettük meg. Tóth Sándor szobrászművész Szent István szobrát, aki elfoglaltság miatt sajnos nem tudott velünk jönni. Külön örömünk, hogy a lengyel emlékmű alkotója jelenlétével megtisztelt bennünket. Brzózka Marek szobrászművész családjával gépkocsival érkezett. Említettem útitársaimnak, hogy életre szóló élményük marad az, hogy az alkotóval közösen emlékezhettünk a lengyel hősi pilótákra, akik a második világháborúban életüket adták hazájukért. Repülőgépüket nem messze Ruzsától lőtték le. Láttuk a közelmúltban kialakított szép piacteret, az 1848-as emlékfát, 1956-os és a Kossuth emlékhelyet. Beléphettünk a többirányú képzéssel foglalkozó általános iskolába, melyet bármelyik város elfogadhatna. Az egykori kisvasúti állomás ma orvosi rendelő. Az egykori Szegedi Gazdasági Vasút humorosan: Szilveszter Gondolt Valamit, Szomorúan Guruló Vonat. E sorok írója sokat utazott rajta Domaszékra, másik vonalán Feketeszélre. De Ruzsán is jártam. Volt közöttünk akik innen származtak el vagy itt tanított a régi iskolában. A pékség épületében falatoztunk és pihengettünk, amely ránkfért, hiszen már nem vagyunk fiatalok, de érdeklődők igen. Dicséret illeti a mai és a korábbi községvezetőket, akik feladatul tűzték ki maguknak, hogy lakhelyük szebbé, élhetővé, műalkotásokban gazdagabb legyen. Valamint azokat a polgárokat is illeti, akik ebben önzetlen segítők voltak. Nagy-nagy hálával tartozunk Vörös Tiborné Marikának, aki több órán át fáradhatatlanul vezetett bennünket. Útitársaim mondták, hogy élményekben igen gazdag napjuk volt. Nagyon jól érezték magukat, örültek, hogy eljöttek. Kószó Jenő /85 éves/ - Szeged T áncolni jó. Versenyezni izgalmas. Hogy a kettő együtt milyen, azt kívülállóként úgy láttam, fantasztikus érzés lehet. Június első hétvégéjére országos mazsorett versenynek adtunk helyet a Tömörkény téren. A mi kis csoportunk mint első versenyzők indították a napot a nyitó tánccal, közösen a mórahalmi és kiskunmajsai csoportokkal. A verseny sok kategóriája, a csoportos és egyéni szereplések csinosabbnál csinosabb lányokat hoztak színpadra. A 12 városból és a mi falunkból érkezett csapatok 220 versenyzőt indítottak összesen. Délelőtt a kicsik, délután a nagyok mutatkoztak be. A zsűri viszont ugyanaz volt egész nap. Büszkék vagyunk a mi gyerekeinkre. Természetesen nem lehettünk elfogulatlanok velük. Első éve gyakorolnak, nagyon vegyes korosztályi besorolásban, mégis ügyesek voltak. A kategóriájukban elért 3. helyezés és a bronz minősítés elérése igazi sikertörténet. A maratoni nap eredménye a fáradtság mellett a tűző napon felégett vállak és arcok, de legfőképp rengeteg érem, boldog arcok, örülő szülők és edzők. A verseny kihozta mindenkiből a legjobbat, az eredmények kimagaslóak. A mazsorett szövetség vezetői és a zsűri tagjai elismerően szóltak a helyszínről és a lebonyolításról. Ideális a Tömörkény téren felállított szabadtéri színpad az ilyen típusú rendezvényeknek. A művelődési ház kitűnő hátteret nyújtott az öltözési lehetőséggel, a versenyirodának és a számítástechnikai háttérnek. Dolgozóink munkája nagyban hozzájárult a nap sikeréhez. Örülök, hogy részese lehettem egy színvonalas bajnokságnak. Jó érzés részese lenni mások örömének is, meg a szórakoztató rendezvénynek is, hiszen mégiscsak a szórakozáshoz tartoznak a tánchoz kötődő események. Gratulálok a ruzsai kislányoknak az elért eredményekhez! Hajrá lányok, jövőre veletek ugyanitt! Vörös Tiborné - közművelődési szakember

6 6. ERDEI SÉTA ELMÚLT EGY ÉV... Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél? énekli Koncz Zsuzsa. Elmúlt egy év, hova tűnt a fáradt ősz, sokszínű táj? Ezeket a kérdéseket megválaszolhatta közönségünk az idei Évadzáró gálán. Nem múlt el nyomtalanul! Lenyűgöző tudásról adtak tanúbizonyságot a faluban működő állandó és alkalmi társulatok. A színházias alkotások szereplői mind színpadra léptek június 12-én. A kicsi gyerekektől a legidősebb felnőttekig, aki csak egyszer is bejött a művelődési házba egy szereplés kedvéért, mindenki bemutathatta, mivel töltötte a szabadidejét az elmúlt évadban. Szemmel láthatóan igen sokat tanultak. Érdekesek, szórakoztatóak, látványosak a csoportjaink által előadott műsorok. Szívet melengető, ahogyan készülnek, de a fellépések hangulata felülmúlhatatlan. Ahogy azt a függöny mögül láthatom, mindent megér. A legjobb formáját szeretné nyújtani az összes fellépő. Bátran mondhatom, ez most is sikerült! Ügyesek voltatok Fiúk! Ügyesek voltatok Lányok! Válaszolhatunk Koncz Zsuzsának, hogy hova tűnt a szép tavasz. Itt a gyümölcse, tessék megnézni! A próbák, edzések eredménye mérhetővé vált az év végére. Az igazolást kiadhatjuk a résztvevőknek, jó helyen töltötték a szabadidejüket. Tudásukat, edzettségüket gyarapították szeptembertől május végéig. Jöhet egy kis pihenés, mielőtt ismét belevágunk az újabb koreográfiába, az újabb edzésbe, vagy éppen a vers- és novella írásába. A műsort szórakoztatóbbá, élvezetesebbé téve, no meg időt nyerve az átöltözőknek, a fellépők közötti szünet helyett felolvastuk a Miért vonzó Ruzsa? pályázatra benyújtott versenyműveket. Némelyik írás könnyet csalt szemünkbe, hisz a hazaszeretet, a falu szeretete nyilvánult meg az idézetekben. Köszönet illeti a gálaműsor támogatóit. A nézőként résztvevő családtagok, látogatók nélkül mit sem ért volna a bemutatkozás. Hozzájárulásukkal elősegítették, hogy a csoportok jelképes vendéglátásban részesüljenek, s egy kis emlékkel búcsúztathassák ezt az évadot a szeptemberi újrakezdés reményében. És jön majd még sok-sok év; Akire vársz, talán majd rád talál. szól a dal, amellyel kívánok kellemes nyaralást, pihenést a klubtagjainknak. Bízom benne, ránk találnak szeptemberben ismét! Vörös Tiborné - közművelődési szakember A FALUGAZDÁSZ HÍREI Aktualitások: - Azok a gazdák, akik termeléshez kötött zöldség illetve szálas fehérje (lucerna) támogatást is igényeltek a területalapú támogatás során- gazdálkodási napló vezetését kell végezniük. Ezen belül a spárga termesztőknek a gazdálkodási naplót július 31-ig az MVH részére is be kell küldeniük postai úton. - Kamarai tagdíjbevallásra lehetőség van :2015. június 30-át követően, de legkésőbb július 31-ig ebben az esetben, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is kötelesek fizetni a tagdíj mértékén túl. A tagdíj befizetés határideje: július 31. Czakóné Dudás Mónika - 70/ N ők és pletyka. Így azonosítanak bennünket a rossznyelvek. Ezt cáfolandó mesélem el, mennyire hasznos és informatív délutánt, kora estét töltöttünk együtt. A megszokott 3. csütörtökre időzített Femina Kör összejövetelét túrázással töltöttük. Az erdőbe mentünk e szép nyári napon. Indulás a Fenyves utca végéről. Kedves vendéglátónk, Fődiné Gizike jól szervezett tábortüzét előkészítve hagytuk el a falut. Az első lépéseknél máris érdekes növényt találtunk. Az erdei gyomok és virágok között sok hasznos és illatos gyógy- és fűszernövény szolgálja életünk egészségesebbé tételét, de kevésbé törődünk velük, jórészt irtani szoktuk. Ahogy az a szakkönyvekből olvasható, egy kis odafigyeléssel kétszeresen tehetünk egészségünkért. A séta az erdőben önmagában is feltölti tüdőnket oxigéndús, tiszta levegővel, s a mozgás jótékonyan befolyásolja testünk egészének működését. Az ismert gyógynövények gyűjtésével és felhasználásával kiegészítve napi étrendünket, mondhatjuk, hogy 2 az 1-ben ajándékot kapunk. Ettől is többet jelentett azonban a közösség tapasztalatából következett beszélgetés. A gyógynövényekről jut eszembe kezdetű mondat sok-sok érdekességet vetett fel. Mindenkinek sikerült valamit hozzátenni saját ismereteiből a beszélgetéshez, hogy másokat is megismertessen hasznosságokkal. Közben nem csak a körülöttünk lévő természeti értékeket figyeltük, hanem értékes gondolatok cseréltek gazdát. Olyan szólással ismerkedtünk meg, amely biztosan az itteni emberek ajkán keletkezett. A paraszt ember eszét a homokszemek csiszolják élesre, mondta egyik társunk. Visszaérve szalonnasütésre alkalmas parázs várta kis csapatunkat a Fenyves utca végén. Előkerültek a tarisznyából a finomságok, s gyorsan elkészült a jól megérdemelt vacsora. Köszönjük vendéglátónknak, túravezetőnknek a szép estét. Emlékezetes perceket éltünk át együtt. A júliusi összejövetelen remélem folytathatjuk a remek hangulatú találkozók sorát. Szeretném a nyári aktuális témát felvetve, az aszalással és befőzéssel kapcsolatos ismereteket gondolatébresztőként elindítani, hogy ezzel készüljünk a télre. Szokásos helyünkön, a művelődési házban várom a csatlakozni vágyókat július 16-án 18:00 órakor. Vörös Tiborné - közművelődési szakember

7 7. MEGALAKULT A RUZSA TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÉS A RUZSAI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG R uzsa Község Önkormányzata az 59/2015. (IV.29.) Kt. sz. határozatában döntött a Ruzsa Települési Értéktár, valamint önálló szakmai bizottságként a Ruzsai Értéktár Bizottság létrehozásáról. Meghatározta Szervezeti és Működési Szabályzatát, tagságát. A Ruzsa Települési Értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A nemzeti értékek megőrzendő és egyedülálló értékek. Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében értékeinket össze kell gyűjteni dokumentálás céljából. A dokumentációt szigorú nyilvántartás és kutathatóság szempontjai szerint meg kell őrizni. A magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta Szakterületenkénti kategóriák - agrár- és élelmiszergazdaság - egészség és életmód - épített környezet - ipari és műszaki megoldások Az alakuló ülésen felmerült több, az épített és a természeti környezet tárgykörébe tartozó tárgy, tájegységi képződmény, kulturális örökség felvételi lehetősége. Példaként említettük a Hótt-fákat, az Öreg Iskolánál lévő kétféle termést adó körtefát, a 7 m széles, Szabadkáig vezető földutat, az útszéli kereszteket, helytörténeti jelentőségű fotókat. Kérem a Tisztelt Olvasókat, hazafias, ruzsai lokálpatriótákat, tegyenek javaslatot a helyi értéktárba értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. A helyi értékké nyilvánítás szabálya Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet meghatározott formanyomtatványon indokolni és dokumentálni szükséges. A javaslattétel tartalmi és formai előírásait a 114/2013. (VI.16.) Kormányrendelet és melléklete tartalmazza. A javaslatot a bizottság megvizsgálja, majd nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt az elfogadásról vagy elutasításról. Döntését szakterületenkénti kategóriákban, határozatba foglaltan hozza meg. A Bizottság a helyi értéktárba felvett adatokat az önkormányzat honlapján teszi közzé. A javaslattevőt írásban értesíti a döntésről és a megyei értéktárba megküldi azt. - kulturális örökség sport természeti környezet turizmus és vendéglátás felvehető értékekre. Meséljenek régi történeteket, mutassanak fényképeket, hogy értéktárba kerülhessenek régi értékeink, valamint újak teremtését mozdíthassuk elő. Az Értéktár Bizottság alábbi tagjaihoz forduljanak: Balogh József, Bata István (alelnök), Dóczi Tiborné, Gárgyán Imre, Negyela Zoltán, Vetró Klára, Vörös Tiborné. Ajánlataikat, ötleteiket szeretettel várjuk és fogadjuk. E ls ő k é r é s ü n k : a r c k é p v a g y jó m in ő s é g ű fé n y k é p n é h a i N é m e th Im r e p lé b á n o s ú r r ó l. K é r e m, h o g y jú liu s 2 0 -ig h o z z a e l a m ű v e lő d é s i h á z b a v a g y a te le h á z b a, h o g y d ig ita liz á lh a s s u k, u tá n a r ö g tö n v is s z a a d ju k! Vörös Tiborné - Települési Értéktár Bizottság elnöke EGYESÜLETI HÍREK A Te l e h á z a t m ű k ö d t e t ő A z Intelligens Faluért Egyesület életében az utóbbi időben történt változásokról szeretném tájékoztatni a lakosságot: Bóka Zoltánné sajnálatos halálának következtében, valamint az elnökségi tagok mandátumának lejárta miatt május 22-én közgyűlést tartottunk, melyen egyesületünk megválasztotta új elnökét és az elnökségi tagokat. Egybehangzó szavazást követően a tisztségeket 3 évig az alábbi személyek képviselik: Elnök: Haskó Zsolt Alelnök: Vörös Tibor Bálintné Titkár: Vetró Klára Vetró Klára egyesületi titkár Vetró Klára - titkár

8 8. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS augusztus 20-án 10 órakor ünnepi műsor az Alkotmány téri Szent István szobornál. Mindenkit szeretetel vár: Ruzsa Község Önkormányzata TEMPLOMBÚCSÚ RUZSÁN A ruzsai Urunk Színeváltozása Plébánia szeretettel hív és vár minden Kedves Hívőt a augusztus 9-ei templombúcsúra. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét msgr. Dr. Németh László főlelkész, a római Szent István Ház igazgatója celebrálja. Ezen a szentmisén emlékezünk meg templomunk alapkőletételének 30. évfordulójáról is. Negyela Zoltán - plébános

9 9. FOCIS HÍREK 7. helyen ért véget a Megyei III. Homokhát bajnokság a Ruzsa KSE számára. Megszerezhető 90 pontból 49-et sikerült összegyűjteni a csapatnak. 5. legkevesebb gólt kapta a bajnokságban a RUZSA. A következő szezon első mérkőzése valószínűleg augusztus 22. vagy 23. lesz. Legtöbbet kezdett játékosok: Tandari K.(30 meccs), Varró E.(29), Jáger D.(28) Top 5 házi góllövő:21 góllal Bagi T.,14 Masa R.,9 9 Varga R.,Szilágyi J.,4 Tanács T. Top 3 legfegyelmezetlenebb játékosok: 3 piros lap, 11 sárga lap Simon N., 2 piros lap 7 sárga lap Bata Z., 1 piros lap 7 sárga lap Jáger D. Köszönjük az egész éves kitartó és lelkes szurkolást!! 28. Forduló RUZSA KSE - Csongrád Tse III. 0-0 Felállás: Papp Sz. - Bata, Rózsa L., Tandari, Papp Á. - Szilágyi, Varró, Jáger D., Tóth(Krisztin) - Masa (Jáger Cs.), Bagi Horváth István: "Volt helyzet itt is ott is, így igazságos az eredmény!!" 30. Forduló Baks Baráti Se - RUZSA KSE 1-1 (0-1) Gsz.:Szilágyi Kiállítva: Simon Felállás: Rózsa K.(Papp Sz.) - Bata, Tandari, Rózsa L., Papp Á. - Simon, Jáger D., Varró(Tanács), Szilágyi(Krisztin) - Bagi, Masa Horváth István: "Nagyot küzdött a csapat! Emberhátrányban voltunk egy félidőn keresztül, mégis nekünk volt több helyzetünk! Az én szememben ezt a meccset megnyertük 29. Forduló RUZSA KSE - Pusztamérges Fc 3-2 (2-2) Gsz.:Bagi(3) Felállás: Rózsa K. - Simon(Krisztin), Tandari, Jáger D., Papp Á. - Bata, Ma sa, Varró(Varga G.(Papp Sz.)), Szilágyi - Bagi, Tóth(Tanács) Horváth István: "Zsebben a három pont,és ez a legfontosabb!!!!" KREATÍV TÁBOR GYEREKEKNEK AUGUSZTUS /8-16 óráig minden nap/ SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS RUZSÁN A Napsugár Otthonban Július 16. csütörtök Augusztus 13. csütörtök 8-12 éves korosztálynak Jelentkezéseket max. 20 főig fogadunk el. Kérjük, hogy tízórait mindenki hozzon magával. Ebédet biztosítunk!! Ár.: 3000,-Ft/fő/3 nap Dr. Smeller Lilla Dr. Gyetvai Tamás óra között várja a betegeket. KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontja: Jelentkezési határidő: Július óra művelődési ház Részletes program szórólapon lesz olvasható! JÚLIUS 10., JÚLIUS 24. AUGUSZTUS 07., AUGUSZTUS 21. SZEPTEMBER 04. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

10 10. A POLGÁRMESTER VÁLASZOL Tisztelt Polgármester! A temető az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Meg lehetne oldani, hogy a sírok közé személyautóval ne lehessen behajtani magánszemélyeknek? Mivel van parkoló. Igaz egyes személyek az autójukból sem szeretnének kilépni, hogy a virágot elhelyezzék a szerettük síremlékén, és pedig nem is nehezen mozognak meg nem idősek. A polgármester válasza: Kedves Levélíró! Az Ön által fölvetett problémát már többen jelezték és az én véleményemmel is egyezik. A temető egy kegyeleti hely, ahol szeretteink nyugszanak. Mindannyiunk érdeke a csend és a nyugalom biztosítása. Ezúton kérem a temetőlátogatókat, hogy aki mozgásában nem súlyosan korlátozott szíveskedjen gépkocsiját a parkolóban hagyni és a sírok között gyalog közlekedni, így biztosan nem zavarnak senkit és elkerülik az esetleges sírrongálásokat is. Amennyiben továbbra sem szűnik meg az autós közlekedés, akkor bezárásra kerül a hátsó kapu is, és egy kijelölt időpontban lesz lehetőség a mozgásukban korlátozottaknak a temető területére autóval behajtani. Bízom abban, hogy ezután mindenki belátással lesz a temetőlátogatók kérésére! Tisztelt Polgármester Asszony! A zzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy legyen szíves ezt a lincshangulatot ami Ruzsán történik megakadályozni. Lassan két hónapja zajlik ez az embertelen mocskolódás, amerre megyünk mindenütt ez a téma. Kb 5-6 sztorit hallottunk, melyik az igaz? Senki nem tud semmit, de azért borzasztó, attól félünk, hogy ez sokkal rosszabb is lesz. Bemegyünk a boltba, a Patikába, a Postára, csak a rosszat hallani.nem volt elég, hogy egy terhes nőt megvertek? Mi lesz még? Ilyen még Ruzsán talán soha nem volt. egy ruzsai lakos A polgármester válasza: Kedves Ruzsai Lakos! Nem értem pontosan az Ön által vázolt lincs hangulatot, bizonyára az én tájékozatlanságom, de nem tudom pontosan mit jelent, amire hivatkozik! Az biztos, hogy egy kis közösségben mint amilyen Ruzsa is gyakran kelnek életre különböző hírek, pletykák, ezeknek az elcsitulása attól függ mennyire és mennyien tartják ébren. Saját tapasztalatból tudom, az a tűz alszik el leghamarabb, amelyet nem szítanak! Kedves Polgármester Asszony! n is egy kéréssel fordulok Önhöz, ami nem csak engem, hanem elég sokunkat érint itt Ruzsán! Mégpedig a gyermekvédelmi támogatással nem értünk egyet. Sok ruzsainak jár a támogatás, holott tudjuk, hogy munkahelyük van bejelentett és ,-Ft-on felül keresnek + a családi pótlék és mégis kapják a gyermekvédelmi támogatást, ami szerintünk nem járna nekik és ami a legbosszantóbb, hogy még el is dicsekednek vele a játszótéren, hogy amikor be kell mutatni a bérpapírt a hivatalnál, akkor abban a hónapban elmennek táppénzre és így sokkal kevesebb lesz az összeg a bérpapírjukon. Szerintünk ez csalás, így nekem is járhatna a segély. Én két gyermeket nevelek, fizetem a havi ebéd költséget, ami bizony elég sok. Én is kértem támogatást, de nem kaptam meg, mert 1200,-Ft-tal túlléptem a megengedett összeget. Elég sokan fel vagyunk ezen háborodva, legyen igazság végre!!! Ez ügyben!!! Szerintünk, aki dolgozik és ,- Ft-ot keres, annak nem is járhatna a segély + még a családi pótlék is. Mi lenne a megoldás? Szerintünk kérje le a hivatal a munkáltatótól minden hónapban a bérpapírt és majd rájönnek, hogy mennyien csalnak. Minden hónapban úgysem tudnak elmenni táppénzre! Az én gyerekeim is megérdemelnék az ingyen ebédet, a vásárlási utalványokat az iskolakezdésnél, a nyári szünetben kapott ebédet és még sorolhatnám! Úgy tudjuk, az ilyen csalást még büntetik is! Hát ezek meg is érdemelnék, hogy visszafizettessék velük. Kérem, ez ügyben tegyen igazságot, mert nagyon sokan fel vagyunk háborodva! É A polgármester válasza: Tisztelt Levélíró! A gyermekvédelmi rendszer működését jogszabály szabályozza és jegyzői hatáskörbe helyezte, erre tekintettel az Ön által fölvetett probléma megválaszolását Fődi Anita jegyzőtől kértem: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörbe tartozik, magasabb szintű jogszabály tartalmazza megállapításának feltételeit, arra vonatkozóan sem az Önkormányzat Képviselő-testületének, sem a jegyzőnek szabályozási jogköre nincs. A jogosultságigénylés elbírálásának szabályait és feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szabályozza, ennek részletes szabályairól a Hivatal ügyfélfogadási idejében bármikor tájékoztatást kérhet. A törvény összegszerűen állapítja meg a jogosultság egy főre jutó vagyoni és jövedelmi feltételeit is. Erre tekintettel a jegyzőnek nincs mérlegelési jogköre arra vonatkozóan, hogy ezt a jövedelemhatárt a kérelmező 1.200,-Ft-tal, vagy ,-Ft-tal haladja meg, a kérelmet el kell utasítani, ha az abban foglaltak alapján a kérelmező nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Megállapítás esetén egy főre eső jövedelmet rendel vizsgálni a törvény, az ott részletezett szabályok szerint. Ez azt jelenti, hogy egy több fős háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem biztos, hogy meghaladja a jogosultsági határt attól függetlenül, hogy a szülő bejelentett munkahelyén ,-Ft-on felül keres és családi pótlékot kap, hiszen ez a jövedelem a háztartásban élők számával osztódik. A gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása egy évi határozott időtartamra történik, s hivatalból abban az esetben indítható felülvizsgálati eljárás, ha alapos okkal vélelmezhető a jogosultsági feltételekben bekövetkezett változás és azt a kérelmező nem jelenti be. Ebben az esetben valóban lehetőség van szankciók akár visszafizetési kötelezettség megállapítására, ellátás megszüntetésére kiszabására, de csak abban az esetben, ha bizonyíthatóan nem vélelmezhetően - a hatóság szándékos megtévesztése történt meg. A felülvizsgálati eljárás lebonyolításához a kérelmezőnek kell a szükséges dokumentumokat benyújtania, a munkáltatói igazolást kikérni, melynek tartalmát nem áll módunkban vizsgálni. Amennyiben információja van az észrevételében is leírt hatóság megtévesztésére irányuló magatartásról, kérem jelezze azt a feltételezést alátámasztva felülvizsgálati eljárás lefolytatásának megkezdése céljából.

11 KÖNYVTÁROSNAP RUZSÁN A 43. Csongrád Megyei Könyvtárosnapot 2015ben Ruzsán tartottuk. A reggeli találkozás, kávézás a könyvtárban a szokásos jó hangulatban telt, a viszontlátás öröme és reménye sokak szerint a nap egyik fénypontja. Az érkezés percei, a beszélgetés és reggeli kávézás/pogácsázás után a nagyteremben gyülekeztünk, hogy elkezdjük a nap szakmai részét. Mindig megtiszteltetés, ha a község vezetése köszönt bennünket. Idén Sánta Gizella, Polgármester Asszony köszöntötte az egybegyűlt könyvtárosokat, valamint vendégeinket, munkatársakat. Sok képpel gazdagon illusztrált köszöntőjében, mely egyben a település bemutatása is volt. A találkozó központi témája idén a helyi értékek keresése, feltárása volt. Felvillantak szép képek a természeti szépségekről, az épített kulturális környezetről, a kulturális életről. Láthattuk egy kistelepülés fejlődési ívét, minden értelemben vett gazdagodását, épülését. A nyüzsgő társadalmi életet, a falu értékeit. A köszöntő szavak után szűkítve a kört Vörös Tiborné Marika a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa mutatta be a művház történetét, mindennapjait, Császár Ágota, könyvtáros kollegina pedig egy egészen különleges saját készítésű videóval mutatta be az ő mindennapjait, a könyvtárosság szépségeit, buktatóit, az öröm pillanatait. Szintén egy videón keresztül nyertünk bepillantást az elmúlt évek egyik legnagyobb ruzsai projektjébe, egy 34 milliós EU-s pályázat munkáiba. Gotti előadása és videói után tovább ismerkedtünk a helyi értékekkel, a Csűrdöngölő táncegyüttes rövid bemutatóját tekinthettük meg. Őket követően meghívott nemkönyvtáros vendégelőadónk igen informatív bemutatója következett. Székely Anna, a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodájának munkatársa, a Megyei Értéktár Bizottság tagja. Az általános ismeretek után azt vizsgáltuk meg, hogy vajon milyen szerepe lehet a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak a helyi értékek feltárásában. Ez természetesen településenként változó, elsősorban kistelepüléseken lehet igazán fontos. De mint Kukkonka Judittól, a Somogyi-könyvtár munkatársától megtudtuk, egy megyei könyvtár is sokat tehet a helyi és megyei értékek feltárásáért, megőrzéséért. Miután megtudtuk, hogy mit tehet a nagytestvér hálátlan módon már jóval dél után, közvetlen az ebéd előtt egyszem férfi előadónk következett, a bordányi IKSZT helyi értéktár vezetője, Börcsök Roland. Ő a bizottság (nagyon aktív) tagja. Prezentációjában összefoglalta a jelenleg az értéktárban szereplő helyi értékeket, azok ismérveit, valamint egy pici betekintést nyerhettünk a bizottság munkájába, céljaiba. Az ízletes ebéd előtt még volt egy kis dolgunk. A sok érdekes, ám szellemileg fárasztó előadás és a testi élvezetek mellett mindenkinek szüksége van egy kis játékra is. A nyereményeket, az egyedi könyvjelzőket Vetró Klára, ruzsai képviselő asszony ajánlotta fel. Mivel már kellően elcsigázott és éhes volt az összegyűlt könyvtárosok zöme, nem kívántuk tovább várakoztatni az ízlelő bimbókat, a helyi szervezők igen gyorsan tálalták az ízletes ebédet.hogy ne csak a kulináris élvezeteknek hódoljunk, és megismerhessük a helyi értékeket is az ebédhez a Ruzsai Citerazenekar szolgáltatta az aláfestő zenét. Köszönettel a vendéglátóknak. Oros Sándor Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének titkára

12 12. JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Szent István út 2. Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelés ideje Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: Csütörtök ó Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Szent István út / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Időpont kérés: hétköznap d.u. 30/ vagy rendelési időben az es számon ó között Hétfő: óra Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Péntek vérvételi eredmény kiadás Bőrgyógyászat Dr Fárk Marianna Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök 9-14 óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Fogászat Dr. Dancsik Zoltán Változó! Változó! VÁLTOZÁS A FOGÁSZATI RENDELÉSBEN Dr Gaál Klára fogorvos betegsége miatt - előreláthatóan októberig szünetel a fogászati rendelés. Helyettesíti dr Dancsik Zoltán pusztamérgesi fogorvos. Időpontegyeztetés: 0630/ A helyettesítés rendjéről tájékoztatást kaphatnak a es telefonszámon a polgármesteri hivatalban, az egészségházban elhelyezett hirdetésen. ORVOSI ÜGYELET Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig.

13 13. TISZTELT LAKOSSÁG! Továbbításra került mikrotérségi szinten (Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges) a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK Zrt.) részére a Mórahalomra, mint járásközpontba történő tömegközlekedéssel történő átjutás lehetőségeinek hiánya, mint a lakosság körében felmerülő probléma. A menetrend-módosítások lehetőségét megvizsgálják, de az alábbiak szerint tájékoztattak a SzegedMórahalom-Zákányszék-Ruzsa-Öttömös-Pusztamérges autóbuszvonal kivonatos menetrendjéről, mely tartalmazza azokat a járatokat, melyekkel az átjutás lehetséges: Sánta Gizella - polgármester RECEPTAJÁNLÓ Búcsúra ajánlom, nagyon finom! A krém tetszés szerint variálható más ízesítésű krémmel. Skót krémes Tészta: 30 dkg lisztet, 6 dkg margarinnal, 5 dkg porcukorral, 1 tojással, 1 sütőporral, ½ dl tejjel összegyúrunk. 3 lapot sütünk. Krém: 3 tojás sárgáját, 25 dkg porcukorral kikavarunk. Néhány csepp tejet is adhatunk hozzá. Csomómentesen elkeverünk benne 2 cs. vaníliás cukrot, 10 dkg lisztet és 1 l tejet. Krémmé főzzük. Ha elkészült, még forrón belekeverjük a tojások habbá vert fehérjét. Ezzel a krémmel megtöltjük a lapokat. Ha kihűlt, tetejére csokimázat simítunk. Csak másnapra szeletelhető! Könnyen elkészíthető, vendégvárás előtti nap jobban ráérünk! Jó étvágyat kívánok! Vörös Tiborné

14 14. Lakossági Apró Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ Albérletbe kiadó Ruzsától 1,5 km-re, erdő mellett lévő magánház /bútorozva/. 1 hold bekerített jó minőségű föld van hozzá igény szerint. Érd.: 0630/ Ruzsai családi ház ELADÓ! Gondozott kerttel, 2 pincével, állattartásra kialakított helyiségekkel! Szegedi ingatlancsere érdekel! Irányár: ,-Ft Érd.: 0670/ ANYAKÖNYVI HÍREK HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Lajkó Istvánné szül.: Boros Matild Papp Imre elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! SZÜLETÉS június 12-én Ábrahám Évának és Nagy Balázsnak Máté nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA Hatvan év együtt jóban, rosszban, Napsütésben, szélben, viharokban! Te voltál biztos menedék, kőszikla, Köszönöm, hogy nem hagytál el soha! Gárgyán István és Fodor Gizella házasságkötésének 60. évfordulója alkalmából kívánunk jó egészséget és még sok szép együtt töltött évet. LCD monitor - és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen ( Komlós Zsolt: 0630/ Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése KUTYAKOZMETIKA Bontás - fültisztítás - karomvágás, fürdetés nyírás - trimmelés, bűzmirigytisztítás, háztól-házig szállítás (20 km-ig; Ft) Árlista + több info: ( 06/ Magyar, English, Deutsch, Nederlands RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Dorozsmai út 42. Tel.: ; Fax:

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

;(fr o. szám ú előterjesztés

;(fr o. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ;(fr o. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2016.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Tisztelt Képviselő-testület! A közigazgatási

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 43/2015. Tárgy: Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó: Papp István jegyző Az előterjesztés aláírás

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 8-án közmeghallgatás útján megtartott nyilvános üléséről. 1 Készült:

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31 -i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 100/2013. (VI. 27.) képviselő-testületi határozatban döntés

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 18-ai rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 18-ai rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 192/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. december 18-ai rendes ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat a 2014. évi téli igazgatási

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület október 27-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület október 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd E l ő t e r j e s z t é

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK S Z A B Á L Y Z A T a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása. 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben