Angyali üdvözlet. A hír szent, a vélemény szabad. m, 12. sz, i rod. em a i l r me ly, á s é v e: II. év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angyali üdvözlet. A hír szent, a vélemény szabad. m, 12. sz, i rod. em a i l r me ly, á s é v e: II. év"

Átírás

1 XV S folya II. év esz z e rk tőség A l ap í : Ny í r á to ám / 00. december / g yer mely ihir m f k a Z olt án, élet / Hu szá r M áty á s, arcu l at. Felelő s ki ad re a lom / M a ko m,. sz, i rod n Eszter Ny í r á n G tta: d r. ó: MOL A ergely, a Gyer melyér t Faluvédő Eg yesü let a lapító tag j A hír szent, a vélemény szabad N Bt., Gye a. A lapít em a i l r me ly, á s é v e:.hu Jó k a i. u.. Angyali üdvözlet Közeledik a Karácsony, Jézus Krisztus Megváltó Istenünk születésének napja. A biblia (szentírás) szerint amikor az Isten, Mária tudomására akarta hozni, hogy Ő a kiválasztott, aki meg fogja szülni a megváltót, akkor Gábriel arkangyalt küldte le a hírrel, és tudatta Máriával, hogy ne ijedjen meg, mert szűz terhessége az isteni kiválasztás kegye. Az angyalok, a keresztény kultúrkörben ismert és elfogadott, a vallásos hitben pedig létező olyan lények, akiknek küldetése, hogy közvetítsenek az isteni és a földi világ között, illetve segítsék az emberi létezés célját megvalósítani, hogy biztosítsák az emberek számára az isteni gondviselés jelenlétét. A vallás fejlődésével, a vallásos szemlélet átalakulásával, illetve részben visszaszorulásával az angyalok ismerete, az angyalokról vallott felfogások is olyan mértékben háttérbe szorultak, hogy ma már szinte csak képzőművészeti vagy irodalmi alkotásokban találkozunk angyalokkal, de a róluk való ismereteink hiányai akkor jönnek igazán elő, ha pld. olyan angyallal találkozunk, hogy Uriél ami annyit tesz, hogy Isten fénye, vagy Rafáél ami azt jelenti, hogy Isten gyógyító ereje, vagy Raziél aminek jelentése: Isten titka. Mihály és Gábriel arkangyalok neve talán a legismertebb, de hogy mi az Ő szerepük, azt már biztosan csak kevesen tudják. Mihály arkangyal jelentése ki olyan mint isten, hiszen Mihály az Isten első angyali teremtménye, az erények ura, aki lángoló kardot visel, akinek feladata a testilelki oltalmazás és hogy megszabadítsa a földön élő embereket a félelemmel párosuló mérgektől és mocsoktól. Ő az angyal, aki legyőzte Lucifert az Isten ellen lázadó másik főangyalt, és letaszította a pokolba. Gábriel aki Máriának is hozta az üzenetet, jelentése: Isten ereje. Az angyalok seregében egyedül Ő jelenik meg nőként a róla készült ábrázolásokon. Óriási szárnyai mérhetetlen erejét és hatalmasságát szimbolizálják. Ő nemcsak hírvivő aki egyébként Ádámot és Évát is kiűzte a paradicsomból hanem az örömteli nemi élet, a gyermekáldás, az örökbefogadás és családalapítás legfőbb támogatója is egyben. Hétköznapjainkban, mindennapi gondolatainkban ugyancsak jelen vannak az angyalok ma is. Még akkor is ha ez csak annyiban jelenik meg ma már, hogy, amikor pld. valami áhítat lesz úrrá egy kis csoporton, akkor valaki mindig megjegyzi: angyal szállt el felettünk. Vagy amikor felismerjük, hogy bizony sikerült megmenekülni valamilyen veszedelemtől akkor szinte kivétel nélkül arra gondolunk: megvédett bennünket az őrangyalunk. De akkor hogy is van ez, kik azok az angyalok, és mit lehet róluk tudni? Az angyal a görög angelosz szóból származtatott fogalom, ami annyit tesz, hogy Isten küldötte. Angyalok, mint szárnyakat viselő és emberi alakban megjelenő lények már a mezopotámiai agyagtáblákon is megjelennek, és a judaizmus, meg az iszlám ugyancsak gyakran szerepeltet angyalokat vallási tanításaiban. Hogy az istenhitet megkön nyítse, hogy a kapcsolattartást színesítse. A mohamedánok Mihályt Mikálnak, Gábrielt pedig Dzsibrílnek nevezik. A kereszténység a középkorban az angyalok seregét komoly GyH.indd hiererachikus rendszerben tartotta számon. Pál apostol tanítványa, Dionüsziosz Areiopagitész az angyalok karát az ősi tanítások és a krisztusi kinyilatkoztatások alapján három rendbe és rendenként három karba sorolta, akiknek ennek megfelelő hírvivő és összekötő szerepe van a teremtésben az emberek és az Isten között. Az angyali hierarchiák hármasságokban rendeződnek és összesen három csoportot alkotnak. A hármasság lényege, hogy az emberi hármasság test, lélek és szellem, valamint az isteni hármasság Atya, Fiú és Szentlélek között elhelyezkedve a mindenség kapcsolatát hozza létre. A felső hármasságba tartozó angyalok: kerubok, szeráfok és trónok, közvetlen kapcsolatban vannak az isteni hármassággal. A középső hármasságba tartozó angyalok: uraságok, erők és hatalmaságok, közvetítenek az alsó és felső hármasság között. Az alsó hármasságba tartozó angyalok az archék, az arkangyalok és a mezei angyalok, akik a földi világ segítői és túlvilági kapcsolattartói. Az archék egy adott történelmi kor szellemét meghatározó angyalok, feladatuk az egész emberiség vezetése. Az arkangyalok egy egész nép, népcsoport vezetői, támogatói, akik megvalósítják a népek sorsát, misszióját. És végül a gyalog angyalok serege az, akik minden ember mellett ott vannak születésük pillanatától és feladatuk, hogy végigkísérjék életünket, segítsenek megvalósítani életcélunkat és beteljesíteni földi sorsunkat (eleve elrendelés tana). Olyan szépen kidolgozott és precíz ez a rendszer, hogy már ennél fogva is magában hordozta az elévülését. Túl sok ez egy földi halandó számára akkor, amikor maga az isteni lét, maga az istenhit is megingott, és túl sok tudományos kétely merült fel a hitetlenek oldalán, erősítve a hitetlenséget, és gyengítve a hitet. Az angyalok karának legalsó szintjén, a földi emberekhez kapcsolódó angyalok ismerete azért megmaradt, és nincs ember, aki ne fohászkodna időnkén őrangyalához. Mert az őrangyal elfogadása nem más, mint az istenhit megnyilvánulása. Aki hisz az őrangyalában, az hisz az isteni gondviselésben. Aki hisz az isteni gondviselésben, az ebből erőt merítve többet tud tenni embertársaiért, a környezetéért, az egész földi létért. Mert ma már ott tartunk, hogy nemcsak egyes közösségek, hanem az egész föld van veszélyben. És ezzel nem akarom megbántani, lekicsinyíteni a hitetlenek táborát sem, mert az őszinte segítőkészség, az önfeladó együttműködési képesség, a közösségért is tenni tudó szellemiség egy hitetlen emberben is jelen lehet, de azt gondolom, hogy hit nélkül mindezen elvek mentén élni sokkal nehezebb és terhesebb. Mert áldás és békesség csak ott van, hol hit is van, és mindezért Istené a dicsőség ahogy a református hívők mondják. Dicsőség Istennek, és Békesség a földön a jóakaratú embereknek ahogy pedig a katolikusok mondják. Isten áldását kérve Gyermely közösségére, Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kíván: Szerkesztőség :0

2 Ez a való világ. A napokban láttam egy riportműsort a Tvben. Elgondolkodtam rajta, mert megfogott a riport. Szerintem velem együtt sokakat. A riportban egy édesanya szerepelt aki nemrégen temette el a éves fiát. MIÉRT! Most már bánja, hogy nem figyelt oda eléggé a fiára. A fiú A (MODERN OROSZ RULETTET ) próbálta ki. Dr Zacher Gábor toxikológus nevezte így. Vagyis öngyújtó gázt szívott be. Ettől a gáztól kb. percre kikapcsol az ember. Elbódul. 0ből szer sikerül neki a 0. fújásra egy picit nagyobb dózist fúj és beáll a visszafordíthatatlan folyamat az agyhalál. Sajnos ezekből a gyerekekből lesznek a potenciális donorok. Sajnos ezt a terméket akármelyik boltban meg lehet venni korhatár nélkül. Sajnos ez nincs korhatárhoz kötve, mint az alkohol fogyasztása. Gondolok itt arra, hogy törvényi előírás, hogy a boltokban, kocsmákban, ital elárusító helyeken ki van írva, hogy év alatti személyt szeszes itallal nem szolgálnak ki. Ez nagyon helyes, főleg ha betartják. Bár sajnos mindig vannak kiskapuk. Ennél a terméknél az eladóra van bízva, hogy odaadja e ezt a terméket egy kiskorú gyereknek, aki a zsebpénzét erre költi vagy sem. Sajnos 0 eladóból nem adta ki ezt a terméket gyereknek. Az arány nagyon rossz. Sajnos az eladó nem azt nézi, hogy ki mit vásárol, hanem, hogy meglegyen a bevétele, hogy minél több terméket tudjon eladni. Ezek szerint ezek az eladók felelnek sok gyerek haláláért? Ki a felelős??? Szerintem elsősorban a szülő aki nem kellőképpen ellenőrzi a gyerekét, aki teljesen szabad kezet ad neki. Talán ezért tudnak bandákba galerikbe verődni. Mire a szülő megtudja, hogy a gyereke rossz társaságba keveredett már késő Sajnos. Itt kérek minden szülőt, hogy jobban figyeljen oda a gyerekére. Hiszen az emberi életnél drágább nincs. Szerintem EZ A VALÓ VILÁG. Nem pedig az aminek a legújabb szériája nemrég indult el egy kereskedelmi csatornán. lakó teljesen meztelenül szaladgált fel alá teljesen kivetkőzve önmagából, mintha semmi szégyenérzete nem lenne. Szerintem nincs is. Mintha a villa lakók nem is emberek volnának, hanem állatok. ( Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elnézést kérjek az állatoktól, az előbbi kijelentésem miatt.) Isznak, dohányoznak, a többit a fantáziájukra bízom, nem nehéz kitalálni, hogy még miket csinálnak. Számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy mind ezt a mi pénzünkből csinálják, mert gondolom igény van rá. Erre van pénz. Van egy másik kereskedelmi csatorna is, ahol celebek játszottak. Mikre képesek az ilyen emberek a hírnévért és a pénzért. Saját magukat is képesek megalázni. Pedig engem ezek a műsorok inkább szánalommal töltenek el. Én sírni tudnék, nem pedig nevetni ezeknek a műsoroknak a láttán. Szerintem ehhez lehet köze annak a ténynek is, hogy a miniszterelnökünk a Pápánál járt. Meglátogatta a Vatikánban. Nem tudom, hogy miért ment a miniszterelnök úr a pápához, én azt hiszem, hogy tudom a választ. Ezt a sok szennyet már nem bírja nézni ő sem ezért Látogathatta meg a Pápát és megkérte, hogy Magyarországnak adja fel az utolsó kenetet. Szerintem csak ez lehet a magyarázat. Önök szerint? Szerintem inkább az ifjúság nevelésére kellene fordítani ezt a pénzt, illetve műsoridőt. Mert nem minden gyerekből lesz való világ villa lakó. ( szerencsére). Lesznek normális emberek is. Én nagyon bízom benne. Végezetül engedjék meg, hogy a szerkesztőtársaim és a magam nevében is kívánjak Önöknek Meghitt Szeretetteljes Békés Boldog Karácsonyt és Egészségben Szeretetben Megértésben és anyagiakban gazdag Nagyon Boldog Új Évet. Köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket. Makofka Zoltán. Megvallva őszintén nem igazán érdekel és foglalkoztat ez a műsor. Néha azonban a csatornák között szörfözgetvén óhatatlanul is bekapcsolódom ennek a műsornak a nézésébe. Illetve abba a pár percbe amit épen akkor adnak le ebből a nívós műsorból. A következőt láttam a műsor nézése közben. Az egyik szereplő, vagyis a villa GyH.indd :0

3 Könyvajánlat az ünnepekre Charles Dickens: Karácsonyi ének (Karácsonyi kísértethistória) /részletek/ Szerző ajánlása: Ebben a kísérteties könyvecskében olyan eszme kísértetét próbáltam felidézni, amely olvasóimban semmiféle rossz érzést nem ébreszt sem önmaguk, sem mások, sem az ünnep, sem pedig jómagam iránt. Kísértsen ez eszme kellemes otthonukban, és senki elűzni ne kívánja! Dickens karácsonyi énekének főhőse (Scrooge) egy öreg megkeseredett, zsugori, pénzéhes, lelketlen, magányos kereskedő, aki társa halála után egyedül viszi az üzletet, és nincs számára különbség a hétköznapok és a karácsony között. Nyomorgatja beosztottját, elűzi a kéregetőket, és megtagadja az adományt a szegényektől. Unokaöccse hiába próbálja jó kedvre deríteni, családjához hívni, az élet örömömére vezetni, soha nem jár eredmén nyel. Amikor unokaöccse vidám karácsonyt kíván neki, így felel: Hát milyen legyek fortyogott a nagybácsi, amikor ilyen bolond világban élek! Vidám karácsony! Majd mit mondok vidám karácsonyra! Karácsonykor az ember egyebet sem tesz, csak számlákat fizet ki pénz nélkül. Karácsonykor az ember rájön, hogy egy évvel megint öregebb lett, de egy órával sem gazdagabb. Karácsonykor az embernek mérleget kell készítenie, amikor a könyveiben kerek tizenkét hónapon keresztül minden egyes tétel csak veszteséget mutat. Ha a magam feje szerint cselekedhetném mondta méltatlankodva Scrooge, minden hülyét, aki vidám karácsony t szajkóz, tulajdon pudingjában főzetnék meg és magyalággal átszúrt szívvel temettetnék el. Úgy biz én! Az unokaöccse csak ennyit válaszol neki: Sok minden van, ami javamra válhatott volna, és nem vettem hasznát, meglehet válaszolta az unokaöcs, többek között a karácsony is. De azért valahányszor csak eljött a karácsony, mindig úgy gondoltam rá tekintet nélkül a szentséges nevének és eredetének járó tiszteletre, ha ugyan erről bármilyen vonatkozásban is meg lehet feledkezni, úgy gondoltam rá, mondom, mint a jó napokra; mint jótékony, nyájas, boldog, kellemes napokra, mint az egyedüli napokra az esztendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak közös elhatározással nyíltan kitárná bezárt szívét, és úgy gondolna a nála kisebbekre, mint akik igazán útitársai a sír felé és nem másfajta lények, akik másfelé utaznak. És ezért, bátyám, ámbár a karácsony soha egy porszemnyi aranyat vagy ezüstöt nem tett a zsebembe, azt hiszem, hogy javamra vált és javamra is fog válni mindig; és azt mondom rá, hogy áldja meg az Isten! A magányos, öreg és lelketlen Scrooge ot karácsony estéjén szellemek látogatják meg. Az első szellem a volt üzlettársa, aki megkeseredetten meséli, hogy életének büntetéseként bolyongania kell a világban, sivár életének láncokon hozzákötözött terheit cipelve. Minden embertől megkívánják odafenn válaszolta a szellem, hogy lelkével embertársai között járjonkeljen, messze vidékeket beutazzon; és ha a benne lakó lélek éltében elmulasztja ezt, halála után kell megtennie. Ítélet kényszeríti, hogy végigvándorolja a világot ó, jaj nekem! és lássa azt, amiben nem lehet része, de lehetett volna földi életében, és boldogságára fordíthatta volna! GyHbetét.indd Scrooge megdöbbentem és félelemmel telve szembesül, szeretet és emberség nélküli létének céltalanságával, és értelmetlenségével. Ó, te megkötözött, duplán megvasalt fogoly kiáltotta a jelenés, nem tudod, hogy halhatatlan lények hosszú, szünetlen munkájának kell az örökkévalóságba tűnnie addig, míg mindaz a jó kifejlődik, amire ez a föld képes! Nem tudod, hogy minden keresztény lélek, amely becsülettel dolgozik a maga kis körében akármi legyen is az, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ahhoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, hogy hasznossá tegye magát! Nem tudod, hogy semmi megbánással jóvá nem tehetjük egy élet elmulasztott alkalmait? Pedig én elmulasztottam. Ó, elmulasztottam! A levegő tele volt fantomokkal, amelyek nyughatatlan sietséggel, siránkozva szállongtak fel s alá. Mindegyik láncokat viselt, mint Marley szelleme; néhányan (ezek együtt bűnös kormányok lehettek) egymáshoz voltak kötve; szabad nem volt egy sem, Scrooge akárhányat személyesen ismert élő korában. Jó ismerősét fedezte fel egy öreg kísértetben, aki fehér mellényt viselt, a bokájához irdatlan pénzszekrény volt erősítve, és keservesen sírt, hogy képtelen segíteni egy koldusasszonyon meg a gyermekén, akiket odalent látott egy küszöbön. Nyilván mindegyiknek az volt a baja, hogy szeretett volna segítő kézzel beleavatkozni az emberek dolgába, ám mindörökre elvesztette ezt a lehetőséget. Marley szelleme további három szellemet jósol neki a következő három éjszakára, akik aztán meg is látogatják sorban: a múlt, a jelen és a jövő idő karácsonyainak szellemei. Múlt idő karácsonyának szelleme A múlt idő karácsonyának szelleme szembesíti eddigi életének karácsonyaival. Így szembesül ismét egykori munkahelyi főnöke által szervezett pazar karácsonyi ünnepséggel, amire az Ő egykori énje teszi az alábbi megjegyzést: Nem erről van szó mondta Scrooge, akit tűzbe hozott ez a megjegyzés, s tudtán kívül nem mostani, hanem régi énjének szíve szerint beszélt. Nem erről van szó, szellem. A gazdánknak módjában van, hogy boldoggá vagy boldogtalanná tegyen bennünket, könnyűvé vagy terhessé tegye a szolgálatunkat; gyönyörűséggé vagy kínlódássá. Mondjuk, hogy ez szavakban és pillantásokban nyilvánul meg; olyan leheletszerű, jelentéktelen dolgokban, hogy lehetetlen összeadni, számon tartani. Hát aztán? Éppen olyan nagy boldogságot ad, mintha egy vagyonba kerülne. Szembesül egykori felesége szemrehányásával, aki azért válik el tőle, mert a pénz szolgálatába szegődött és kiüresedett a lelke, és aki a következőket mondja: Nagyon szeretnék mást hinni, ha tudnék felelte a leány, Isten a tanúm! De ha egyszer beláttam ezt az igazságot, tudom, hogy milyen erős és ellenállhatatlan. Hiheteme, hogy ha szabad volnál ma, ha holnap vagy már tegnap szabad lettél volna, szegény leányt választasz feleségül te, aki még akkor is, mikor meghitten beszélgetsz vele, mindent nyerészkedő szemmel nézel: ha pedig őt választod, ha egy pillanatra cserbenhagyod legfőbb elvedet, jól tudom, hogy megbánod majd később. Tudom és visszaadom a szabadságodat. Fájó szívvel, mert szeretem azt, aki egykor voltál :

4 Jelen idő karácsonyának szelleme A jelen idő karácsonyának szelleme végig vezeti azokon a családokon, akiket ismer, és akiket nem ismer, de akik mindannyian boldogok, bár legyenek szegények, és nélkülözők, a szeretetben örömöt lelnek egymásban. Ha nem életre való haljon meg, azzal is kevesebb a fölösleges népesség, mondta Scooge egy beszélgetés során, amikor adományt kértek tőle az elesetteknek. Amikor a jelen idő szelleme bemutatja írnokának családját, akkor az egyik beteg gyermek kapcsán a jelen idő karácsonyának szelleme a fejére olvassa saját szavait: Ember mondta a szellem, ha van szíved, és nincs kő a helyén, kerüld az ilyen gonosz káromlást, amíg meg nem tanultad, mi a fölösleg, és hol van. Te akarod eldönteni ki haljon meg, s ki maradjon életben? Meglehet, hogy Isten szemében értéktelenebb és kevésbé életre való vagy millió olyannál, mint ennek a szegény embernek a gyermeke. Ó, Istenem! Azt hallani, hogy a falevélen élő rovar szót mer ejteni arról, hogy a porban éhező testvérei túlságosan sokan vannak! A látogatások során: Sokat láttak, messze jártak, sok otthont meglátogattak, de mindenütt szerencsésen végződött a látogatás. A szellem megállott a betegek ágya mellett, és felvidultak azok is; idegenben járók mellett, s azok otthon érezték magukat; küszködő emberek mellett, s azokat türelmessé tette a növekedő remény; szegények mellett, s azok gazdaggá váltak. A szegényházakban, kórházakban, börtönökben, a nyomornak minden menedékhelyén, ahol csak hiú emberek a maguk kicsinyes pöffeszkedésében be nem zárták az ajtót, és kívül nem rekesztették a szellemet; otthagyta áldását, és megtanította Scroogeot a maga bölcsességére. Végül pedig a jelen idő karácsonyának szelleme jelképesen szembesíti az emberiség bűneivel: Az Ember gyermekei mondta a szellem, lenézve rájuk. És belém kapaszkodnak, hozzám menekülnek a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlanság. Ez a leány a Szükség. Óvakodjál mind a kettőtől és egész atyafiságuktól, de legfőképpen ettől a fiútól, mert a homlokára a Pusztulást látom felírva hacsak ki nem törlik ezt az írást. Tagadjátok csak ezt! kiáltotta a szellem, a város felé tárva ki karjait. Gyalázzátok csak azokat, akik ezt mondják nektek! Vagy ismerjétek el, pártoskodó céljaitok érdekében, és rontsátok el még inkább a dolgot! Aztán lássátok majd a végét! megvan a lehetősége, csak élnie kell vele: Halálos kínjában megragadta a kísérteties kezet. Az iparkodott kiszabadulni, de Scrooge erős volt esdeklésében, és fogva tartotta. Hanem a szellem még erősebb volt, és eltaszította magától. Amint egy utolsó könyörgésre emelte kezét, hogy végzetét megváltoztathassa, változást vett észre a Jelenés csuklyáján és egész öltözetén. Zsugorodott, összelapult és az ágy oszlopává fogyott. Igenis mégpedig tulajdon ágyának oszlopa volt. Övé az ágy, övé a szoba. De ami legjobb, ami legnagyobb boldogság a dologban: övé a hátralevő idő is, hogy megjavulhasson. Élni akarok a Múltban, a Jelenben és a Jövőben! ismételte Scrooge, miközben kimászott az ágyból. Versengjen bennem ennek a háromnak szelleme. Ó, Jacob Marley! Isten és a karácsony dicsértessék ezért! Térden állva mondom ezt, vén Jacob, térden állva! A Karácsonyi Ének befejezése Scrooge még különb volt, mint amilyennek látszott. Állt a szavának, de ennél sokkal, sokkal többet is tett; s ami Pici Timet illeti, aki nem halt meg, hát annak második apja lett. Olyan jó barát, olyan jó gazda, olyan jó ember vált belőle, hogy különbet nem látott még ez a régi jó város, de egyetlen jó öreg város, falu, tanya sem az egész öreg világban. Akadtak, akik nevettek változása láttán, de nem bánta; hadd nevessenek, ügyet sem vetett rájuk; mert volt benne annyi bölcsesség, hogy tudja: soha semmi jó nem történhetik ezen a földtekén úgy, hogy némely ember torkaszakadtából ne nevetne rajta, és mert tudta, hogy az ilyenek mindenképpen vakok maradnak, kellemesebbnek találta, ha vigyorogva hunyorgatják a szemüket, mintha kevésbé vonzó alakban jelentkezik a betegségük. A tulajdon szíve nevetett: s ez éppen elég volt neki. Több találkozása nem volt szellemekkel: de mindvégig tartózkodott az effajta szellemeskedéstől ; és mindig azt mondták róla, hogy ha van élő ember, aki igazán tudja, hogyan kell a karácsonyt megülni, hát ő az. Kívánom, hogy igaz lélekkel mondhassák ezt rólunk is, valamennyiünkről. Most pedig, ahogyan Pici Tim mondotta: Isten áldjon meg mindnyájunkat! Fenti ajánlással: Boldog, Áldott, Szeretetben teljes Ünnepeket Kíván a Szerkesztőség Jövendő karácsony szelleme A harmadik szellem a lehetséges jövőt mutatja be Scroogenak, amelyben meghal és a holmijait széthordják, az üzletét átveszi más, és nyomtalanul eltűnik, mintha sohasem létezett volna. De Scrooge ekkorra már megvilágosodik, és rádöbben arra, hogy mit kell tennie: Az ember útja előre megmutat egy bizonyos véget, ahová vezetnie kell, ha le nem térnek róla mondta Scrooge. De ha az ember más irányba halad, megváltozik a vég is. Mondd, hogy így van az is, amit te mutatsz nekem. Meg fogom ünnepelni a karácsonyt szívemben, és iparkodom egész esztendőben ünnepelni. Élni akarok a Múltban, a Jelenben és a Jövőben. Versengjen bennem ennek a háromnak a szelleme. Nem akarok elzárkózni a tanításaik elől. Ó, mondd nekem, hogy letörölhetem ennek a sírnak a feliratát. Amikor végre felébred álmából, akkor döbben rá, hogy igen GyHbetét.indd :

5 Karácsonyi rejtvények Sudoku Mi a vers címe, amelyből az alábbi idézet van.? Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm se csókom, se szeretőm. Egy estém otthon Anyám tyúkja Tiszta szívvel Arany Lacinak. Mi a jelentése a az ad hoc kifejezésnek? ehhez erre etruszk kötekedő a romlás virágai. Kinek az írói állneve Kapanyéli? József Attila Ady Endre Petőfi Sándor A kapáló ember. Makofka Zoltán. Melyik ország fővárosa Kabul? Pakisztán USA Afganisztán Irán A felsoroltak közül, melyik egy forgószél neve? gejzír orbis séma tromba Mi a diárium? Kikötő Iskolai füzet Írható memória Zeneszerző GyH.indd :0

6 A világ urai B író László József. szeptember.én született Budapesten, a Nagymező utca. szám alatti házban. A golyóstoll feltalálója. Ebből a termékből van a világon a legtöbb. Bíró József orvosnak tanult. A budapesti tudományegyetem orvosi karán kezdte, egyetemi tanulmányait, de rövid idő után megszakította azt. Sok minden érdekelte. Volt grafológus, autóversenyző, hipnotizőr, biztosítási ügynök és vámügyintéző. Foglalkozott szobrászattal festészettel, és találmányokkal. Fő találmányához, a golyóstollhoz újságírói pályája vezette el. A nyomdai rotációs hengerek egyenletes, folyamatos munkájának látványából merítette azt az ötletet, hogy egy tintával telt cső végéből hengerrel, illetve golyóval lehetne a folyadékot folyamatosan a papírra vinni. ( Egy legenda szerint a golyóstoll ötletére akkor jött rá, amikor egy budapesti kávézó teraszán üldögélt, és nézte az előtte golyózó gyermekeket. Az egyik golyó átszelt egy aszfalton összegyűlt kis víztócsát és tovább gurulva, nedves nyomot hagyott maga után az útburkolaton. Ebben a pillanatban született meg a golyóstoll ötlete. ) Felismerte, hogy az újságok nyomásánál használt tinta gyorsabban szárad, és a papíron szárazon és piszkolódásmentesen megmarad. Mivel ez a sűrűbb tinta nem volt cseppfolyós, egy kis golyót szerkesztett a tollba, amely a tintát annak aljára vezette. Ahogy a toll a papíron mozog, a golyó forog, és így veszi fel a tintát, melyet a papírra ken. A megfelelő sűrűségű festékkel végzett kísérletekben először fivére, György és barátja, Gellért Imre segítette, majd a Goy és Kovalszky cég műhelyeiben folyt a munka. A nagyüzemben gyártható golyóstoll megalkotásában nagy szerepe volt Goy Andornak. Bíró első golyóstollszabadalmát Töltőtoll néven. április én jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnak. Nem sokkal utána,. november án Pépes halmazállapotú tinta és hozzá tartozó töltőtoll címmel jelentett be újabb szabadalmat. A használható golyóstoll előállításához vezető kísérleteket külföldön fejezte be: ben Párizsba ment, onnan Argentínába emigrált. 0től önállóan kísérletezett, s ott kapott szabadalmat a találmányára. június 0én. Az első eladásra gyártott golyóstollakat Argentínában Eterpennek nevezték. Bíró Lászlónak számos más jelentős találmánya is volt, de a golyóstollal szinte azonosult a neve. A franciák máig fennálló részvénytársaságot alapítottak a találmány hasznosítására. A golyóstollat BIC védjeggyel hozzák for GyH.indd galomba, amia Bíró Crayon rövidítése. A Parker nevű cég ben kezdte meg a golyóstollak forgalmazását. Az 0as évektől kezdve a golyóstoll a Föld minden országában elterjedt és általánosan használt íróeszközzé vált. A golyóstollat franciául biron, angolul biropennek nevezik. Bíró Buenos Airesben hunyt el. november én. Argentínában olyan nagy tiszteletet vívott ki magának, hogy az argentin feltalálók napját az ő születésnapján, szeptember én ünneplik. Sajnos kevesen tudják, hogy Bíró József nem csak a golyóstollat találta fel, hanem az automata sebességváltót és a mosógépet is. Az első automata váltót még 0ben alkották meg a Sturtevant fivérek, az Egyesült Államok béli Bostonban. A két előre és egy hátrameneti fokozattal ellátott szerkezet lelkét azok a repülősúlyok képezték, amelyeket a motor hajtott meg. Amennyiben emelkedett az erőforrás fordulatszáma, a váltó magasabb fokozatba kapcsolt. A fordulatszám csökkenésével alacsonyabb fokozatba. Ez az ötlet elvileg működőképes lett volna, azonban a korabeli gyártástechnológia nem tette lehetővé a megfelelő minőségű sorozatgyártást. Henry Ford a T modell megalkotója aki hallott Sturtevanték találmányáról utasította a mérnökeit, hogy tervezzenek a T modellhez egy automata sebességváltót. Halkan jegyzem meg, hogy a Ford Tmodelljének a manuális váltóját is magyar ember, Galamb József találta fel, alkotta meg. A szakemberek nem bírtak megbirkózni a feladattal. Ha hiszik ha nem ezt a feladatot Bíró József oldotta meg. Bíró József 0ban vásárolt magának egy Buggatti sportkocsit, ezzel azonban nem volt megelégedve mivel a sebességváltás nehéznek bizonyult ebben az autóban. Ezért elkezdett dolgozni egy olyan szerkezeten amely a sebességváltást megkönnyíti. Egy év alatt sikerült megalkotnia ezt a váltót. Ezt a találmányát szabadalmaztatta. Viszont a váltó további tökéletesítést igényelt, de erre már Bíró Józsefnek nem volt pénze és ahogy ez lenni szokott egy magyarországi befektető sem érdeklődött az újdonság iránt. Az automata sebességváltóból mint ahogy az lenni szokott sem anyagilag sem erkölcsileg nem az alkotó és nem Magyarország húzott hasznot, hanem az USA. Köszönöm megtisztelő figyelmüket: Makofka Zoltán. Karácsonyi fegyverszünet Tisztelt Olvasók, A Vállalatcsoporti visszaemlékezések, a részvénytársasági hírek, az Önkormányzati vélemények rovatainkat a karácsonyi ünnepekre tekintettel szüneteltetjük. Az ott megjelenő írásokkal szemben nincs semmi fenntartásunk, mint ahogy a szerkesztőségbe ez idáig nem is érkezett egyetlen olyan bejelentés, vagy észrevétel sem, hogy a cikkek sértő, vagy valótlan tényeket tartalmaznának. Mindhárom cikksorozat azonban olyan kritikákat fogalmaz meg, amelyek bár jogosan de egyes személyek nyugalmát zavarhatja. Karácsony alkalmával rájuk is tekintettel vagyunk és önkéntes fegyverszünetet tartunk. (Szerkesztőség) :0

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET

KESKENY ÚT. (Mt 14,28-31) KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM, 2003. JANUÁR PÉTER SÜLLYEDÉSE VISSZATEKINTÉS A KARÁCSONYRA NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN BIG BROTHER LUSTASÁG MIT NEM MONDANAK EL

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD JÁNOSHALMI HARANGOK A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA IX. ÉVF. 3. SZÁM 2006. PÜNKÖSD...áraszd ránk hét ajándékodat! Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk világosságot, hogy az "egy szükségest" szemünk elõl

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben