A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version Kanizsa,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatalok. alakul ki fő feladata az identitás. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Kanizsa, 2009. 01. 24."

Átírás

1 Gábrity Molnár r Irén A fiatalok jövőképe Kanizsa, Identitás és s jövőképj Az én-identitás a tradíci ciókat hordozó társadalmi közeg k hatására alakul ki Az ifjúkor fő feladata az identitás megtalálása 1

2 Önmaga definiálásában a fiatal három fontos feladattal tal néz n szembe: 1. Meghatározza magát t mint önálló,, a szüleit leitől független egyént 2. Kialakítja nemi identitását (párkapcsolat, családalap dalapítás) 3. Mint a társadalmi t munkamegosztásban sban hasznos szerepet vállalv llaló személy: professzió (pályav lyaválasztás és s karrierépítés) Helyzetelemzés - pozicionálás Jövőkép tervek akció 2

3 Értékek, értékválság Egy átalakuló társadalomban: értékzavar, értékváltás, értékválasztás gondjai. Új, életstílus-központú értékek (bezárk rkózás) fogalmazódnak meg: a kötelességet et felváltj ltják k az önmegvalósítás értékei, csökken az intézm zmények megbecsülése se, és nő a család és s a házasság értéke A vajdasági magyar fiatalok mentális közérzete: közepes vagy nem kielégítő A válsv lság/háború nyomán n előker kerültek idegen eszmék és s kulturális lis csoportok, melyek értékromboló jellegűek: ek: anómia (etnocentrizmus,, nacionalizmus) A háborh borús s időszak lelki terheltsége, megélhet lhetési küzdelme, k halmozott stressz helyzet,, a folyamatos gazdasági gi bizonytalanság nyomot hagyott a fiatalok lelki állapotán, amelyek egészs szségkárosításban is megnyilvánulnak nulnak (alkohol, drogfogyasztás) s) 3

4 Ifjúkori deviancid evianciák a KárpK rpát- medencében Mozaik Mo. Erdély Felv. Kárpáta.Vajd-SZVajd-M drog dohányzás alkohol Vajd.. fiatalok gazdasági gi önállósága 70 Az év legnagyobb részében hol laksz? Percent 0 kollégium albérlet szülõkkel saját lakásban egyéb Az év legnagyobb részében hol laksz?

5 Gazdasági önállóság, elhelyezkedési esélyek A magyarság g pozíci cióvesztése se kimutatható, Az elit foglalkozások körébenk (állami szektor, közalkalmazott, szakképzett, szolgáltat ltatásban dolgozó), amelyek a presztízsszakm zsszakmáknak knak számítanak, a magyarság g részarr szaránya alacsonyabb az országos, de a vajdasági átlagtól l is. A magyarságon gon belül l jóval j átlagon felüliek liek a mezőgazdas gazdaságiban giban dolgozók, fizikai munkát végzők, ipari- és építő munkások, és s a kisiparosok aránya. ORSZÁG Olaszország Spanyolország Franciaország Ausztria Németország Hollandia Nagy-Britannia Finnország Svédorsz dország Norvégia Csehország Japán SZÜKS KSÉGES E E A DIPLOMA? igen 68 % 71 % 67 % 7 % 73 % 85 % 76 % 87 % 90 % 91 % 86 % 65 % Életünk során többször váltunk munkahelyet, pályát, szakmát alapdiploma és továbbk bbképzésként specializálás, s, mesterkurzus Nem elég g csak tanulni fi Fontos az önmenedzselés, kapcsolatok építése Folyamatos karrierépítés EU standardok! 5

6 Mi kell a szakmai jövőképhez? j Pályairányultság, pályaalkalmasság feltárása az európai kritériumok szerint Célok, vágyak megfogalmazása Célok előfeltételei, szükséges lépések kidolgozása (iskolaválasztás, szakmaorientáltság, munkalehetőségek) Várható akadályok leküzdési lehetőségeinek összeállítása (átképzés, mobilitás, befektetés, rizikóvállalás) PÁLYAVÁLASZTÁST ST BEFOLYÁSOL SOLÓ TÉNYEZŐK 6

7 Képzetteké a jövő! j EU elitizmus 1. Legjobb felsőoktat oktatási intézm zmények: angolszász, sz, skandináv v egyetemek (Anglia, Dánia, Finnor., Íror., Svédor dor.) minőség, piacorientált lt-rugalmas, gyakorlatias 2. Fejlődő felsőoktat oktatás: (Németorsz metország, Ausztria, Spanyolország) sok beruházás, tömegesedő,, kevés s piaci effektus 3. Felzárk rkózók: (Franciaor.. Svájc, Olaszor. Lengyelor. Magyaror., Hollandia) tömegesedő,, kevés s szakválaszt lasztás, s, nem piacorientált. Szerbia? Nem adja fel! ORSZÁG Olaszország Spanyolország Franciaország Ausztria Németország Hollandia Nagy-Britannia Finnország Svédorsz dország Norvégia Japán Elismert és s divatos szakok külfk lföldön (max 30 pont): Term. tud. és mate- matika Humán szakok művé- szet Társ. -tud Mérnökképzés Üzleti admi- niszt. képzés Orvos -tud Szám ítás- tech- nika Ok- tatás jog

8 Karrierépítés s Vajdaságban Fiatalok bizonytalan jövőképej - Egyetem választv lasztáskor skor kudarckerülő magatartás - a magyar fiataloknál l pluszenergia befektetése szüks kséges (nyelvi hátrh trányok leküzd zdése) - tudatos jövőépítés, a piacorientált szakválaszt lasztás, s, folyamatos továbbk bbképzés - integrálódás s az európai felsőoktat oktatási- képzési térst rségbe Szűk k a szakmaválaszt lasztás? s? A magyar fiatalok egy része r szeretne diplomáig ig anyanyelvű oktatásban részesülni: a magyar hallgatók k 15% tanul magyarul (tanító, óvónő); 20% részben r magyarul (pedagógusszakok, gusszakok, üzleti főiskola, kertészeti és s mérnm rnökképzés) és 65% csak szerbül. Terveik szakok újratermelését t mutatják: A középiskolk piskolát t végzettek v elsősorban sorban a közgazdask zgazdasági, gi, műszaki és s informatikai képzésben gondolkodnak. A második m lehetőségk gként megjelenik a pedagógus, gus, illetve a bölcsb lcsészeti szeti szakok iránti igény. A természettudom szettudományi, mezőgazdas gazdasági gi és s jogi képzk pzés tervezése kis mértm rtékű. 8

9 Tanulás - munkavállal llalás a legközelebbi városban v tanul - szülői sugallat (költs( ltségkímélő megoldás) Gyakori a fárasztf rasztó és s költsk ltséges ingázás magyar nyelven tanulna energiakímélő hálózathatás/városvonzás (tömb magyar térség Szabadka, Zenta) alkalmi munka mellett, magán n karokon, vagy kihelyezett tagozaton távoktatással próbálkozik a magyar fiatal munkavállal llalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is Meddig tanuljunk? Akkreditált továbbk bbképzés s helyett gyorstalpalló és s olcsó kurzusok (50%) Kevesen másoddiplomm soddiplomáznak, specializálnak, lnak, doktorálnak (20%) Döntő feltételek: telek: o anyagi helyzet o környezeti hatások (kedvezőbb a városban) v Utólagos helyezkedés s a munkaerőpiacon: a bölcsészszakosok szszakosok általában átképzik magukat a közgazdászok alapképz pzés s után n specializálnak lnak 9

10 Jövő és remények, de hol? Kérdés: Hogy képzeli el a jövőjét Szerbiában? A fiatalok 56,7%-a nem tudja meghatározni az életcélját, sem elképzelni Szerbiában a jövőjét! Fiatalok vélemv leménye (15-2 évesek) az elvándorl ndorlás s okairól Nincs biztonságos élet 15% Nincs perspektíva 15,3% tovább tanulás 11,0% Politikai okok 1,0% Nemvándorolna 17,7% munkanélküliség 9,0% Alacsony életszínvonal 31,0%

11 Jártál l már m r külfk lföldön? (középiskol piskolások) sok) Jártál-e már külföld válaszok száma 20 0 szerb magyar egyéb nem igen, egyszer igen, néhányszor igen, sokszor Otthon a családban milyen nyelven beszéltek? Közép- és s Kelet-Eur Európa országaiban született felsőfok fokú végzettségűek ek közül k l az OECD tagállamaiba kivándoroltak aránya (%) Ukrajna 5% Románia 7% Csehország 8% Bulgária 9% Lengyelország 11% Magyarország 12% Szlovénia 13% Szerbia-Montenegro 1% Horvátország 22% Macedónia 25% 11

12 Emigráci ció? Agyelszívás A friss diplomás az alkalomra vár v és s vállalna v munkát t külfk lföldön. Igazából nem látjl tják k a külfk lföldi ldi munkavállal llalás módját, nem terveznek hosszú időre. Nagyobb migráci ciós s hajlammal rendelkeznek azok, akiket egy potenciális célország be is fogadna: orvos, műszaki m informatikus, programozó,, művész, m sportoló, újságíró, építőmunkás, szimultán n fordító,, főleg f a határmenti területekr letekről l (heti ingázás Magyarországra, gra, közeli k EU-s országba). PÁLYAVÁLASZTÁSSAL SSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSI NEHÉZS ZSÉGEK Önismeret hiánya (egyforma érdeklődés több irányban vagy az érdeklődés s hiánya) Képességek hiánya Jól l megfogalmazott célok hiánya Képzési kínálat k ismeretének hiánya Munkaerőpiaci elvárások kiismerése se 12

13 A presztízsszakm zsszakmák: k: banki/pénz nzügyes, marketinges, képzett könyvelk nyvelő,, műszakim szaki- menedzser informatikai munkák, k, programozó vállalkozó-építészmérnök ügyvéd egyetemi tanár logista szakorvos, farmakológus, állatorvos Tudnunk kell bátran szembeszállni a kihívásokkal! 13

14 Munkahelyi elvárások a sikeres pályakezdéshez: A szakmai felkész szültség (a hosszadalmas betanulási, gyakornoki vagy átképzési szakasz kikerülése) Elfogadható fizetés (kb. 500 EURO) Jó csapat,, megért rtő főnök, segítő munkatársak Kiegyensúlyozott légkör jól l felszerelt munkahely (infrastruktúra, ra, számítógépek, klímaberendez maberendezés s stb.) Kreatív v kihívások, alkotáslehet slehetőség a szakmában. Vállalkozó az a fizikai vagy jogi személy, aki befekteti saját t eszközeit zeit és felvállalja llalja a személyes kockázatot. A sikeres vállalkozó jellemvonásai: tehetség - alkat kreativitás - alkotásv svágy logikus gondolkodás az ötletek összekapcsolásasa innovatív - újító értelmes rizikóvállal llalás racionális szervezőképess pesség képzelőerő optimizmus kitartás kommunikáci ciós készség rugalmasság 1

15 Konklúzi zió - tanulság A sikeres ember sem a társadalmi, t sem a személyi krízisben nem pánikol, nem bénul le, hanem újít, fejleszt, befektet: -Racionális szervezés -Jó kommunikáci ció -Világos jövőtervek j alternatívák Az iskolázottak és s az értelmiség felelőss ssége! "A A sikeres ember az, akit ha megköveznek, a kövekbk vekből l várat v épít." David Brinkley amerikai újságíró ( ) 2003) Hajrá a diplomáé áért! 15

16 Érzed hogy topogsz egy helyben, vagy tehetetlen vagy? Hol keresed a jövőt? Egyetemen továbbtanul bbtanulásban? Dolgoznál? l? Családot alapítan tanál? Köszönöm m a figyelmet! 16

Társadalmi jelenségek

Társadalmi jelenségek Az ifjúság Társadalmi jelenségek A modern ipari országok elöregednek gerontokrácia (minden 5. ember 60 év feletti) A fiatalok létszáma csökken! A gyermekvállalási hajlandóság és a házasságok száma csökken!

Részletesebben

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á

A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á A vajdasági magyar köz- és felsőoktatás A jövő a tudás társadalma Emberi erőforrás fejlesztése Oktatási rendszerek reformja Iskolastatisztika Vajdaság A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken

Részletesebben

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita

VajDasági generáció. Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében. Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita VajDasági generáció Ki kicsoda a fiatal magyar értelmiség körében Szerkesztette: Takács Zoltán Novák Anikó Rózsa Rita Szabadka, 2014 1 Támogatók: 2 Tartalomjegyzék Tanulmányok a vajdasági magyar doktoranduszok

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged, 2003 A kötet megjelenését támogatta TARTALOM

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében

Ph.D. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében A tanulmány rövidített változata megjelent: Takács Zoltán Gábrity Molnár Irén: PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében, In: Francišković Dragana, Hózsa

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek 1 Regionális Tudományi Társaság Društvo za regionalne nauke Szabadka/Subotica, Ivan Gorana Kovačić utca 7/1. Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében. Kutatási zárójelentés

Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében. Kutatási zárójelentés MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet Max Weber Társadalomtudományi Központ Beregszászi Magyar Főiskola Vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság Karrierutak vagy

Részletesebben

éss a nyelvi tényezt

éss a nyelvi tényezt Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017.

MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELNŐTTKÉPZÉSI STRATÉGIA 2012-2017. 2012. augusztus Tartalom I. BEVEZETŐ... 2 MEGHATÁROZÁSOK... 2 A felnőttképzés... 2 Elvárások:... 3 Az egész életen át tartó tanulás... 3 Az oktatás

Részletesebben

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1

Csoba Judit. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 Csoba Judit Munka és tanulás A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata 1 A napjainkban kialakult gazdasági és foglalkoztatási helyzet miatt különösen nehéz az ifjú generáció belépése

Részletesebben