Magyarország nemzetközi fejlesztési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország nemzetközi fejlesztési"

Átírás

1 Wagner Péter Venczel Zoltán Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenysége Afganisztánban DemNet tanulmányok

2 Bevezetés A október 1-je óta működő Tartományi Újjáépítési Csoport (angolul Provincial Reconstruction Present, Future, U.S. Embassy Budapest, 1. 09Budapest834: Hungary in Afghanistan Past, Team, továbbiakban PRT) sok tekintetben Magyarország legfontosabb és legösszetettebb katonai 09BUDAPEST834.html és fejlesztési missziója. A PRT-t és általában az afganisztáni szerepvállalást mint külpolitikai eszközt kell tekinteni, amely a NATO és különösen az Egyesült Államok felé hitelességünk és jó kapcsolataink fenntartásának leghatékonyabb eszköze. A külügyi- és honvédelmi vezetés az elmúlt években számos alkalommal erősítette meg ezt a tényt informálisan. Emellett, a nemrég napvilágot látott Wikileaks táviratok Magyarországra vonatkozó részei bizonyítják, hogy az USA számára milyen jelentőséggel bírt (az energiakérdés mellett, lásd Nabucco vs. Déli-Áramlat) a mindenkori magyar kormány elkötelezettsége Afganisztánban. 1 A PRT leglátványosabb része a katonai elem. Ennek túlhangsúlyozottságát növelte az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium hatékony kommunikációja és az elszenvedett halálos áldozatok száma. Valójában az újjáépítési csoportok mindenhol közös civil-katonai missziók, ahol a nem katonai elemek fontos, bár kevésbé látványos elemét alkotják a feladatoknak. Léteznek PRT-k, amelyeket katona és diplomata közösen vezet (pl. lengyel vagy német PRT), de léteznek olyan csoportok is, ahol a missziót diplomata vezeti (pl. török és holland PRT). Ahhoz, hogy érthető legyen a kihívások mértéke, fontos látni, hogy a magyar PRT több szempontból is mennyire különleges és egyedi az eddigi magyar tapasztalatok szempontjából. Bár a magyar honvédség az elmúlt húsz évben rengeteg tapasztalatot szerzett a nemzetközi missziókban való részvételben, még sosem kellett ennyire messzire és veszélyes környezetben való tevékenységet valamint a logisztikai ellátást megszerveznie. A második kihívást a misszió össz-kormányzati jellege adta. Magyarországnak nem volt tapasztalata abban, hogy katonai, fejlesztési és diplomáciai tevékenységet miként működtessen együtt. Sem Budapesten kormányzati szinten, sem a terepen Baghlan tartományban nem voltak kialakult szokások és gyakorlatok, ezeket a misszió indulásakor kellett kitalálni és működésbe hozni. A harmadik kihívást a fejlesztési tevékenység jelentette. Magyarország a gyakorlatban csak 2003-ban indította el a modern értelemben vett nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet (NEFE). Amikor a PRT felállításra került, Külügyminisztérium NEFE-ért felelős főosztálya ( KÜM NEFEFO) nem rendelkezett még jelentős tapasztalatokkal, hogy rövid idő alatt hogyan dolgozzon ki, és építsen fel egy ilyen nagy volumenű fejlesztési programot egy harmadik világbeli országban ban a közép-ázsiai ország számára allokált összeg meghaladta bármelyik más, a magyar külpolitika számára kiemelt országét (Szerbia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Moldova, Ukrajna), azaz a legnagyobb recipienssé vált. 2

3 1. A Tartományi Újjáépítési Csoport katonai és fejlesztési tevékenysége A magyar Tartomány Újjáépítési Csoport október elsején jött létre az észak-afganisztáni Baghlan tartományban a korábban ott tevékenykedő holland egység helyének átvételével. Az újjáépítési csoportok a biztonsági helyzettől függően fős egységek voltak, amelyek 90 százalékban katonákból álltak, illetve néhány diplomatából, rendőrből és fejlesztési szakemberből álltak. A PRT-k az afgán rendezési erőfeszítések olyan pillanatában ( ) jöttek létre, amikor elég biztonságosak voltak még a viszonyok ahhoz, hogy alapvetően békefenntartói jelleggel civilek és katonák egy-egy tartomány közállapotainak javításán fáradozzanak. Az elmúlt években a romló biztonsági helyzet miatt Afganisztán nagyobbik részén (például a magyar PRT területén is) ez a fajta jelenlét már nem volt működőképes, így a PRT-k fejlesztési tevékenységben való részvétele csökkent vagy átalakult. A magyar PRT felállításáról az elvi döntés már 2005-ben megszületett, mindezt azért fontos kiemelni, mert a fennmaradó egy évet a két fő szereplő közül csak a Honvédelmi Minisztérium töltötte felkészüléssel. A Külügyminisztérium csak a 2006 nyarán megszületett alapító kormányhatározat után kezdte meg a felkészülést. Talán ezért is csak 2007 tavaszától kezdődött a fejlesztési tevékenység Baghlan tartományban (fél évvel a PRT átvétele után), mindenféle stratégia nélkül. Tekintettel a nemzetközi elvárásokra és PRT fejlesztési tevékenységére, a kormány évi ötszáz millió forintot különített el az újjáépítési csoport fejlesztési tevékenységének finanszírozására. Az összeg (akkori árfolyamon évi 2 millió euró) a korábbi holland forrásokhoz képest kevesebb volt, de még így is jelentősnek számított Baghlan tartományban. A PRT irányítására és a fejlesztési tevékenység koordinálására egy Tárcaközi Bizottság jött létre, amelynek feladata volt az éves PRT-költségvetés felosztása is. Az első két évben a források egyik felét a különböző minisztériumok között osztották fel, a másik részét magyar civil szervezetek között pályáztatták meg. A döntéshozatali rendszer sajátossága abban állt, hogy a források nagyobbik felét felhasználó civil szervezetek és a minisztériumok között soha semmilyen egyeztetés vagy koordináció nem történt, ennek megfelelően a Baghlan tartományban megvalósult projektek között semmilyen szinergia vagy együttműködés nem alakult ki. A minisztériumoknak ráadásul szemben az NGO-kkal semmilyen projekttervet, koncepciót vagy a tevékenységük eredményeit vagy fenntarthatóságát bemutató szakmai anyagot nem kellett megalkotniuk. A fejlesztési keretből legnagyobb részben a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium a Földművelődésügyi Minisztérium és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részesült. A BM évi kb. 120 millió forintos keretéből elsősorban három, majd később két rendőrtiszt kiküldését finanszírozta, illetve további szakértőket küldött ki tanfolyamok tartására. A HM a számára biztosított 75 millió forintból infrastruktúrális beruházásokat hajtott végre (iskolák, rendelők részére). A FVM a mezőgazdaságot fejlesztette a helyi sajtgyár és az állategészségügyi hálózat kiépítésének támogatásával. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az összes szereplő közül egyedüliként már a PRT működése előtt is (2001 óta) jelen volt Afganisztánban, a legtöbb tapasztalattal rendelkezett a térségben. Talán ennek is köszönhetően 2007 és 2009 között a PRT fejlesztési költségvetésének egyharmadát ez az egy szervezet használhatta fel. 3

4 Partnerek Projektek értéke (millió forint) BI BSZ EüM FVM HM Andarab Baghlan Baghlan-tartomány Baghlan-e Jadid Burkeh Dahaneh-ye Ghowri Den-e Salah Dushi Fereng va Gharu Gozargah-e Nur Khinjan Khowst va Fereng Khvajeh Hejran Nahrin Pol-e hesar Pol-e Khomri Taleh va Barfak Ismeretlen ICDT IRM KüM MÖSZ OKM ÖM-MÖSZ 1. sz ábra: A projektek értéke partnerenként és járásonként Baghlán tartományban Forrás: Magyarország Afganisztánban három év után c. konferencia, Tomaj Dénes főosztályvezető (NEFE, KüM) előadása,

5 A stratégia, a koordináció és az együttműködés hiánya miatt a PRT-hez kötődő magyar fejlesztési tevékenységet a felaprózódás jellemezte. A szerény forrásokat a sok szereplő sok szektorban használta fel. 2 Emellett az egyes projektek sosem voltak összehangolva egymással, gyakran egymás tevékenységét átfedve végezték a munkát. Mindezeket és a tapasztalathiányt figyelembe véve a PRT az évek során sokat tanult a korábbi hibákból és elsősorban az oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztések terén szerény sikereket ért el. A MÖSZ mellett a másik jelentős civil szervezet a Baptista Szeretetszolgálat, 2007 óta van jelen Afganisztánban. A PRT NEFE keretből közösségi bábaasszony részesültek: Honvédelmi-, oktatási, egész- 2. A PRT költségvetésből az alábbi szereplők képző programot indított, majd a program lejárta után ségügyi, gazdasági-, rendészeti (belügy) a szervezet mentőautókat adott át a baghlani egészségügyi szektornak és mentőápolói képzést folytatott. a Magyar Ökumenikus és a Baptista Szeretet- és földművelődésügyi tárcák, vala mint A harmadik magyar civil szervezet a Demokratikus Átalakulásért Intézet 2009 es 2010 között nyújtott tovább- Intézet (ICDT) és a PRT-hez csatolt politikai szolgálat, a Demokratikus Átalaku lásért képzési programot baghlani politikusoknak és afgán tanácsadó. Ez a tíz szereplő az alábbi szektorokban tevékenykedett: mezőgazdaság, választási szakértőknek. Elsősorban a Külügyminisztérium és az egyetlen komoly tapasztalatokkal rendelkező Magyar Ökumenikus infrastruktúra fejlesztés, biztonsági szektor egészségügy, oktatás, közigazgatás fejlesztés, Segélyszervezet erőfeszítéseinek köszönhetően jelentős reformja. mennyiségű külföldi forrást is sikerült bevonni a tartomány fejlesztésébe között a magyar fejlesztési támogatás 1,5 milliárd forint körül volt, ehhez ké- tevékenységének összefoglalását lásd: 3. A PRT közötti fejlesztési pest az EU-s, japán és görög támogatások összege elérte Wagner Péter: Az afganisztáni nemzetközi a 850 millió forintot. 3 Az Európai Unió és a tagországok fejlesztési együttműködés magyar eredményei és tapasztalatai. MKI-Tanulmányok, afganisztáni fejlesztási támogatásait számba vevő es kiadvány szerint Magyarország 4,8 millió eurót fordított Afganisztánra. Ez az összeg regionális összehason- Magyar Külügyi Intézet o. lításban jelentős erőfeszítésről tanúskodik, Csehország 4. EU Blue Book, The EU and Afghanistan, 5,1; Lengyelország, 5,6; Szlovákia 1,2; Ausztria, 0,95; november. 8. o., Szlovénia 0,3 millió eurót biztosított nemzetközi fejlesztési együttműködésre Afganisztánban. 4 eu/delegations/afghanistan/documents/ content/eu_bluebookafg_2009_en.pdf 5

6 2. Az Obama-stratégia és a gazdasági válság hatása a magyar PRT tevékenységére Afganisztánban óta folyamatosan romlott a biztonsági helyzet. Az afganisztáni újjáépítésben főszerepet játszó Egyesült Államokban csak az új elnök, Barack Obama 2008-as megválasztása után került sor stratégiai felülvizsgálatra. Ennek eredményeként az amerikai kormány gyakorlatilag arra a megállapításra jutott, hogy a nemzetközi közösség vesztésre áll. Az említett trendnek a megfordítására, a kezdeményezés ismételt átvétele céljából jelentette be Obama elnök december elsején az új stratégiáját. Ennek főbb elemei egy 18 hónapos ideiglenes létszámnövelés, a civil tanácsadók létszámának jelentős növelése, párbeszéd a szomszédos államokkal (kiemelten Pakisztánnal) és az afganisztáni biztonsági erők intenzív fejlesztése. Az amerikai elnök hasonló erőfeszítéseket várt szövetségeseitől is. Magyar részről még 2009 decemberében Bajnai Gordon államfő további 200 fős létszámemelést jelentett be. Hasonlóan más országokhoz Budapest emellett saját Afganisztán/Pakisztán koordinátort nevezett ki Sztáray Péter államtitkár-helyettes személyében, illetve tervbe vette egy fejlesztési tanácsadó telepítését is a PRT-be, amire 2011 novemberében került sor. A katonai erőfeszítések mellett azonban nem történt meg a fejlesztési tevékenység felülvizsgálata és felfuttatása. A fenti időszakban teljesedett ki egy újabb világgazdasági válság, amely rendkívül súlyosan érintette Magyarországot. A kormány megszorító intézkedései a költségek lefaragását irányozták elő az államigazgatási szférában is. A Külügyminisztériumban a bilateriális NEFE források 2009-ben jelentősen csökkeni kezdtek. Ez a trend napjainkig folytatódik (terv) ,6 1. sz. táblázat: A Külügyminisztérium PRT és bilateriális NEFE költségvetése millió forintban Forrás: Külügyminisztérium tájékoztatása a 2009-es és 2010-es NEFE beszámolók (teljes NEFE) A 1. táblázatban az első összeg a PRT-re fordított forrásokat, a második összeg az összes többi országra fordított forrásokat jelöli. A 2012-es tervezettnél szereplő 115 millió forint a teljes NEFE költségvetést jelöli ben az általános NEFE keret 300 millióra, a PRT keret 500 millióra volt tervezve. A megszorítások következtében előbbi 141 millióra, utóbbi két lépcsőben 462, majd 276 millió forintra csökkent ben a terveket ( ) ismét zárolások követték, az afganisztáni keret az első zárolás után 269 millió forintra apadt, a második zárolás után pedig 147 millió forintra csökkent. 5. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás 2009-ben megvalósított tevékenységéről. 4. o., a9/40000/besz%c3%a1mol%c3%b32009 NEFE.pdf Beszámoló Magyarország évi hivatalos nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási tevékenységéről. Külügyminisztérium, 7. o., 2d/50000/beszamolo_magyarorszag_2010_evi_ nefe_tevekenysegerol.pdf 6

7 2011-ben a források további csökkenése miatt megszűnt a külön PRT keret. Az afganisztáni fejlesztési tevékenységre végül jóváhagyott 124 millió forintot a korábbi évek maradványaiból szedte össze a Külügyminisztérium hozzáadva a 2010-es év 147 milliós keretéből megmaradt nyolcmillió forintot. Az általános NEFE keret 292,6 millió forintra volt tervezve, ebből azonban 2011 márciusában 199,8 millió forintot zárolt a kormány, így mindössze 92,6 millióra csökkent a felhasználható forrás Honvédvédelmi Minisztérium Belügyminisztérium NEFMI (oktatás) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30 - Baptista Segélyszervezet 12 - Földművelődésügyi Minisztérium - 11 Összesen sz. táblázat: A PRT fejlesztési keret megoszlása a szereplők között 2010 és 2011-ben Forrás: Külügyminisztérium tájékoztatása. A 2. számú táblázatban megjelölt források 6. Civil-Military Cooperation. A modern nyugati hadseregekben a CIMIC csoportok által végzett CIMIC tevékenység jelentős késéssel kerültek jóváhagyásra vagy kifizetésre. A 2010-ben elköltendő forrásokat csak 2011-ben hagyták jóvá, valószínű- és a helyi vezetők jóindulatát kisebb projekteken keresztül célja leegyszerűsítve az, hogy az adott misszióban a lakosság síthető, hogy a 2011-es források is majd csak nyerje meg. Az ilyen projektek kiválasztásának elsődleges 2012-ben lesznek kifizetve. célja az adott katonai egység biztonságának növelése. A Honvédelmi Minisztérium részére biztosított összeget a PRT katonai vezetése 7. Commander s Emergency Response Program. Az amerikai napjainkig külön kezeli, abból jelentősebb hadsereg parancsnokai számára rendelkezésre álló pénzinfrastruktúrális beruházásokat hajtanak ügyi keret műveleti területeken. A CIMIC forrásokhoz hasonló végre helyi afgán vállalkozókon keresztül jellegű. Az ISAF Északi Régiójának amerikai parancsnok (12 tantermes általános iskola, rendelő). helyettesének havi dollár állt a rendelkezésre. Emellett a PRT katonai része rendelkezik egy ún. CIMIC 6 kerettel is, amelyet a minisztérium az évek során folyamatosan növelt. Ez a saját fejlesztési jellegű forrás a 2006-os 125 millióról 2011-es 225 millió forintra nőtt, és így a CIMIC tevékenységre több forrás van, mint a teljes fejlesztési tevékenységre től a PRT-nak lehetősége nyílt, hogy egyes projekteket az amerikai hadsereg CERP 7 költségvetéséből finanszírozzon augusztusáig több mint két millió dollár került felhasználásra. 7

8 Formálisan a PRT keretében valósul meg a NEFMI-be betagozódó korábbi oktatási tárca ösztöndíj projektje és 2011 között 24 Baghlan tartományi diák kezdte meg tanulmányait magyar egyetemeken, s ez a létszám 2012-ben további 10 fővel fog kiegészülni. Az ő esetükben a tandíjat minden évben a NEFMI állja, a fejlesztési költségvetésben szereplő tételből szállást és szerény ösztöndíjat biztosít számukra az magyar állam. Számukra az elkövetkező években is hasonló összegre lesz szükség, hogy folytatni tudják tanulmányaikat. A Földművelődésügyi Minisztérium az ENSZ FAO programokhoz biztosít 2011-ben ösztöndíjakat afgánok számára. A civil szervezetek közül az Ökumenikus Segélyszervezet a 2010-es 30 millió forintból mezőgazdasági képzéseket folyatatott, valamint kórházfelújítást végzett és eszközöket biztosított baghlani egészségügyi intézményeknek. A Baptista Segélyszervezet a számára biztosított összegből két félautomata defibrillátort juttatott el a tartományi kórháznak, illetve képzési programot biztosított az ott dolgozók számára a modern eszközök kezelésére. A Külügyminisztérium 2009-es és 2010-es NEFE beszámolója ennél magasabb összegeket tartalmaz, mivel a beszámoló készítői a Magyar Honvédség egyes kiadásait is fejlesztési tevékenységként kívánták elszámolni. Így 2009-ben a PRT CIMIC-keretét és a szintén Baghlan tartományban működő magyar-amerikai Műveleti Támogató és Összekötő Csoport fenntartási költségét is ide számolták. Ez utóbbi tétel önmagában egy milliárd forintot tesz ki, s így kedvezőbb képben tünteti fel a kiadásokat. Ugyanakkor kétséges, hogy ez az afgán hadsereg támogatásával foglalkozó egység, amely esetenként harcokban is részt vesz, miként kerülhet fejlesztési kiadásként elkönyvelésre. Az OECD DAC statisztikába ugyanis katonai műveleteket fejlesztési tételként nem lehet elkönyvelni. A statisztikák összeállítói ugyanakkor nem voltak következetesek. Egyrészt 2010-ben nem számolták bele a CIMIC költség- egy logisztikai kiképző csoport van 8. Jelenleg két helikopter kiképző és vetést. Másrészt a fenti logikával az afganisztáni magyar katonai szerepvállalás jelentős részét fel kellenne sorolni: jelenleg egy 12 fős Különleges Műveleti még jelen Afganisztánban. Mellettük három másik misszió is kiképző tevékenységet folytat, egy pedig Csoport is működik a közép-ázsiai egy rendőri beavatkozó egységet támogat az OMLT-hez hasonlóan. Ezek a missziók évente további forint milliárdokkal növelmányban egy rendőri egység kiképzé- országban, amely Wardak tartohetnék a látszólagos magyar fejlesztési tevékenységet. 8 sével és támogatásával foglalkozik. PRT misszió kezdete: október 1. Baghlanban elköltött magyar NEFE források (kb. 1,54 milliárd forint). Baghlanba bevont külföldi fejlesztési forrás a PRT-n keresztül (850 millió forint). 2007: A PRT katonai költségvetése 2007-ben: 5 milliárd forint. A PRT NEFE költségvetés Afganisztánra 2007-ben: 500 millió forint. A PRT létszáma 2007-ben: 190 katona és 1 fő politikai tanácsadó. 2011: A PRT katonai költségvetése 2011-ben: 8 milliárd forint. A PRT NEFE költségvetés Afganisztánra 2011-ben: 74 millió forint. A PRT létszáma 2011-ben: 240 katona 1 fő politikai tanácsadó, 1 fő fejlesztési tanácsadó. 8

9 3. Tanulságok A Tartományi Újjáépítési Csoport ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint amelyekkel általában a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés. A szektor 11 éves működése alatt nem heverte ki gyermekbetegségeit, és a fennálló problémák természetesen megjelennek az ez alá tartozó tevékenységekben, így a PRT-ben is. A Tartományi Újjáépítési Csoport tevékenysége példanélküli kihívások elé állította a magyar kormányt. Mind katonai, mind fejlesztési téren a rendszerváltás utáni időszak legösszetettebb feladatát jelentette, ráadásul a feladatokat a szereplőknek együtt, jelentős koordináció mellett kellett volna végrehajtani, ami mind a mai napig elmaradt. A PRT keretében működő szereplők különböző hátérrel rendelkeznek, saját szerepüket és a többi résztvevőét nem azonosan látják. Fontos megjegyezni, hogy a PRT fejlesztési tevékenysége kapcsán felmerült problémák (működési, hatékonysági és fenntarthatósági problémák, ownership hiánya) nem egyediek, hasonló gondokkal szinte minden olyan ország szembesült, amely újjáépítési csoportot működtet Afganisztánban. A PRT fejlesztési tevékenységének elmúlt öt éve alapján az alábbi tanulságok szűrhetők le a működéséről: 1. Túlcentralizált: A fejlesztésre szolgáló keret felhasználásáról mindvégig minisztériumi szinten, Budapesten döntöttek. Az első években csak egy minimális, évi tíz milliós nagyságrendű forrást bíztak a politikai tanácsadó felhasználására. A források központi elosztásakor természetesen figyelembe vették a politikai tanácsadó véleményét, azonban célszerű lett volna nagyobb keretet biztosítani a helyi szinten dolgozó külügyminisztériumi képviselőnek, 9. Két stratégiai jellegű dokumentum létezik. Az egyik aki az igényeket jobban látva, szélesebb valójában egy melléklet, amely a civil szervezetek számára kapcsolatrendszerrel bírva, hatékonyabban kiírt pályázat része volt (A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása: Fejlesztési projektek tudta volna felhasználni a forrásokat. Önálló, a fej lesztési együttműködést szakmailag koordináló és szervező fejlesztési tanácsadó magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében. megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a csak 2011-ben került ki a PRT-ba. 2. Előkészítetlenség/Fejlesztési stra - 406E-8AB7-A2A259367E8F/0/kum2008PRT_BAGHLAN. tégia hiánya: A PRT fejlesztési tevékenysége minimális előkészítés után indult. A aposztrofálta, holott a címe szerint sem az: Magyarország pdf). A másik dokumentumot a kormány, mint stratégiát Külügyminisztérium kezében csak másodkéz - Afganisztáni szerepvállalása: Középtávú stratégiai kitekintés, ből a holland PRT és az országban már korábban jelen lévő Ökumenikus Segélyszervezettől kapott információk voltak a helyi 8F2D-3B4DC651CF25/0/AFG_strat_1118.pdf. igényekről. A minisztérium nem végzett állapotfelmérést, nem határozta meg az alapvető stratégiai célokat. 9 Az egyes fejlesztési célok úgy lettek kijelölve, hogy csak hozzávetőleges ismeretekkel rendelkezett a kormány arról a területről, amelyet támogatni kívánt. Magyarország afganisztáni jelenlétével kapcsolatos stratégia, és általában fejlesztési stratégia a mai napig nincsen. A nyilvános kormányzati anyagok később sem határoztak meg stratégiai fontosságú szektorokat (illetve szinte mindent felsoroltak), emiatt a források mindvégig fel lettek aprózva, nemegyszer több szereplő is ugyanabban a szektorban hajtott végre projekteket. 9

10 3. Túlbürokratizált: A PRT vezetésére szolgáló, megosztott vezetésű (KüM HM) Kormánybizottság (a korábbi Tárcaközi Bizottság) nem alkalmas feladatának ellátására ebben a formában, mivel a szervezet nem irányít, csak jóváhagy. Nem egy közös kormányzati politika kialakítása és végrehajtása történik, hanem egyes minisztériumok egymással alig koordinált, önálló tevékenysége, amire az évente kétszer ülésező miniszteri szintű Kormánybizottság rábólint. Egy hasonlóan komplex, többszereplős missziót a jövőben egy miniszterelnöki megbízott irányítása alá kell rendelni, aki egy kisebb titkárság mellett, munkaidejét teljes mértékben a feladatnak szentelve, a fejlesztési stratégiában kijelölt célok megvalósításán dolgozik: koordinál, döntést hoz, és irányít. A túlbürokratizáltság miatt a fejlesztési pénzek kifizetése jelentős csúszást szenvedett az elmúlt években, gyakorlatilag utófinanszirozás történik fél-egy éves késéssel. 4. Koordináció hiánya: A Külügyminisztérium, illetve annak a NEFE főosztálya alig végzett koordinációt a szereplők között. Külön kezeli a civil szervezeteket és a minisztériumokat. Egyetlen olyan alkalom sem volt 2006 óta, amikor az érdekelt civil szervezetek és a minisztériumok képviselői egyeztettek volna, vagy tájékoztatták volna egymást saját tevékenységükről. Nem került sor arra, hogy az egyes szereplők programjait valamilyen módon összehangolják vagy a projektek egymásra épüljenek. Meg kell jegyezni azt is, hogy a civil szervezetek kerülik a PRT-kel való közös szoros fellépést, mivel az ő biztonságukat a helyi lakosság körében élvezett semlegesség biztosítja. Ez a tendencia nem csak Magyarországon van így, jellemző mind a kisebb nemzetközi, mind pedig a nagyobb, transznacionális szervezetekre is. 5. Monitoring hiánya: Gyakorlatilag a mai napig nem rendelkezünk pontos információkkal a megvalósított projektek eredményességéről és hatékonyságáról óta egyetlen alkalommal utazott ki a NEFE főosztály vezetője, hogy személyes benyomásokat szerezzen a kint végzett munkáról. Emellett a politikai tanácsadó erejéhez mérten igyekezett figyelemmel kísérni a projektek megvalósulását, de mindezek nem helyettesíthetik a szakmai szintű monitoring és értékelő tevékenységet. Tekintettel arra, hogy a PRT számára biztosított források magasan meghaladták a többi partnerországra fordított összegeket, mindenképpen indokolt volna egy külső, független szereplő által végrehajtott értékelés megvalósítása. 6. Alulfinanszírozottság: A Magyarországot ért gazdasági megszorítások óta mind általában a NEFE költségvetés, mind a PRT számára rendelkezésre álló források jelentősen csökkentek. Ez a csökkenés, amely 2012-ben tovább folytatódik, érdemben ássa alá elköteleződésünk hitelét a nemzetközi közösség és az afgán partnerek előtt, mivel a forráscsökkentések a megszorítások egészéhez képest érdemtelenül nagyok voltak a fejlesztési együttműködés terén. Afganisztánban a 2014-es biztonsági feladatok átadása után a nemzetközi közösség elképzelései szerint egyre kisebb lesz a katonai jelenlét, és növelni kell a fejlesztésekre szolgáló forrásokat. Ez a tendencia különösen indokolttá teszi, hogy a PRT fejlesztési forrásai minél hamarabb helyre legyenek állítva a jövőben. 7. Gyenge civil jelenlét: A PRT mellett kifejezetten gyengének mondható a magyarországi civil szervezetek afganisztáni jelenléte. A legnagyobb önrésszel jelen levő MÖSZ forrásainak nagy részét már nem a NEFE keretből nyeri, hanem nemzetközi pályázatokon keresztül külföldi donoroktól. Így, habár a szervezet nemzeti jellege megmaradt, tevékenységét teljes mértékben magyar hozzájárulásnak tekinteni igazságtalan volna, az OECD DAC statisztikába elszámolni pedig lehetetlen. Az Ökumenikus Segélyszervezeten kívül egyetlen olyan szervezet (sem minisztérium, sem civil szervezet) sincs, amely a PRT jelenléte nélkül is aktív lett volna Afganisztánban, azaz mindenki más aktivitása csak a 2007 óta rendelkezésre álló NEFE források miatt van. Ez egyben világosan jelzi a jövőt is, amikor a magyar fejlesztési források elfogynak majd. 10

11 Szerzők: Wagner Péter és Venczel Zoltán Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenysége Afganisztánban Layout: Bóna Toma Kiadja: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 1. Ez a kiadvány az Európai Unió EuropeAid Programja támogatásával a V4Aid United Support for Millenium Development Goals című projekt keretében jött létre. A kiadvány tartalma nem tükrözi az Európai Unió álláspontját.

12

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

Magyarország Baghlanban. A magyar tartományi újjáépítési csoport, tájékoztató

Magyarország Baghlanban. A magyar tartományi újjáépítési csoport, tájékoztató Magyarország Baghlanban. A magyar tartományi újjáépítési csoport, 2006-2013 tájékoztató A magyar PRT működésének koncepciója, a tapasztalatok értékelése összkormányzati szempontból A konferencia első részének

Részletesebben

Amirl ma szó esik. Nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben

Amirl ma szó esik. Nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben Nem-kormányzati szervezetek a nemzetközi fejlesztési együttmködésben Horváthné Angyal Boglárka 2005. december 5. Amirl ma szó esik Az NGO-k szerepe a nemzetközi fejlesztésben Az NGDO-k típusai Az NGDO-k

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Nemzetközi fejlesztési együttmködés. Hazai NEFE. 2005/06. szi félév. Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története

Nemzetközi fejlesztési együttmködés. Hazai NEFE. 2005/06. szi félév. Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története Nemzetközi fejlesztési együttmködés 2005/06. szi félév 2005. november 7. Hazai NEFE Magyarország nemzetközi segélypolitikájának története 1960-1990 között Az 1990-es években 2003-tl elkészítési, tervezési,

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.30. COM(2014) 674 final ANNEX 1 MELLÉKLET Végleges jelentés az EBB 2007 és 2014 júniusa között aláírt finanszírozási műveleteire vonatkozóan a 2011. október 25-i 1080/2011/EU

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI

VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI VIETNAM - A MAGYAR FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁZSIAI CÉLORSZÁGA BALOGH TIBOR 1. MAGYARORSZÁG ÉS VIETNAM KAPCSOLATAI Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Katonai antropológia?

Katonai antropológia? KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Kolossa Sándor Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetõségei a nemzetközi mûveletek támogatásában címû tudományos konferenciáról Akonferenciánharmadikalkalommaltalálkoztakegymássalahadtudományésakulturális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései

A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései Szenes Zoltán A NATO békemûveletek Afganisztánban (ISAF) és a védelemgazdaság kérdései A NATO mûveleteinek bemutatása elõtt három elõzetes megjegyzést kell tenni. Az elsõ, hogy az ISAF-mûvelet ahogy nevében

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Előzmények A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM koordinálásával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4927 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. május 27., szerda XII. évfolyam, 2009/26. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

Duna Stratégia és az európai területi együttműködési színterek

Duna Stratégia és az európai területi együttműködési színterek Duna Stratégia és az európai területi együttműködési színterek Szabó Tamás főiskolai tanársegéd, Zsigmond Király Főiskola, Budapest Budapest, 2009. december 4. A magyar EU elnökség és az európai területpolitika

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért Simonfalvi Ildikó SEEMIG projektvezető-helyettes Kontakt Pont záró

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Dr. Kópiás Bence, elnökhelyettes, KIFÜ Infotér konferencia, 2014.11.07. Az ESR projekt 2011-2014 5,5 Mrd Ft Új

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN xv. APÁCZAI NAPOK NYME Apáczai Csere János Kar 2011. Október 28 Bod Péter Ákos Egyetemi tanár petera.bod@uni-corvinus.hu A zavarok a periférián

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben