Kiegészítő megjegyzések a évi konszolidált beszámolóhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz"

Átírás

1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt Budapest, Polgár u Kiegészítő megjegyzések a évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

2 I. A BUDAPESTI INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RT. BEMUTATÁSA A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. (1033-Budapest, Polgár u ) január 31-én átalakulással jött létre. Jogelődje a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft., amelyet január 1-jén E Ft törzstőkével alapított az Állami Vagyonügynökség. Az január 31-én létrejött Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt E Ft jegyzett tőkével alakult, majd augusztusában E Ft jegyzett tőke emelésre került sor. A Társaság jegyzett tőkéje azóta nem változott: a Társaság december 31-ei jegyzett tőkéje E Ft, amely darab, Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll február 16-án megtörtént a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájába való bevezetése. A Társaság saját tulajdonú ingatlanjainak, elsősorban bérbe adás útján történő hasznosításával foglalkozik. A vállalatcsoport dolgozóinak átlagos statisztikai állományi létszáma december 31-én 60 fő, míg december 31-én 66 fő volt. A Társaság székhelye: 1033 Budapest, Polgár u A Társaság számára január 1-től kötelező a konszolidált beszámoló IFRS előírásai szerinti elkészítése. A évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készültek. II. A VÁLLALATCSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALKOZÁSOK BEMUTATÁSA A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. konszolidált beszámolójába az alábbi leányvállalatok kerültek bevonásra: Társaság neve Tevékenységi kör Tulajdoni hányad Saját tőke én (E Ft) Katlan Rt. Ingatlanhasznosítás 100 % Katlanka B Kft. Ingatlanforgalmazás 100 % Kastélyszálló Kft. Ingatlanhasznosítás 100 % Castrum-BIF Kft. Ingatlanüzemeltetés 100 % BU-MA Kft. Ingatlanforgalmazás 100 % A vállalatcsoportot a Budapesti Ingatlan Rt. és a fent felsorolt leányvállalatok alkotják, más részesedése a cégcsoportnak nincsen. Valamennyi leányvállalat teljeskörűen bevonásra került a konszolidálás során. 1

3 III. A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELÉBEN ALKALMAZOTT FŐBB ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK A Budapesti Ingatlan Rt. és leányvállalatai éves beszámolóikat a számvitelről szóló évi C. törvény szerint készítik. E törvény egyes előírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Közösségek Bizottsága által elfogadott standardok szerint készültek. A beszámoló pénzneme a magyar forint, a vállalatcsoport pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel. 1. Konszolidációs elvek A konszolidált pénzügyi kimutatások a Budapesti Ingatlan Rt. és az ellenőrzése alatt álló leányvállalatok adatait foglalják magukba. Valamennyi leányvállalat, tekintettel a 100 %-os tulajdoni hányadra teljeskörűen bevonásra került a konszolidáció során. (Közös vezetésű vállalkozások, társult vállalkozások nincsenek a vállalatcsoportban.) 2. Az eszközök és források értékelése Az eszközök és források értékelésére alkalmazott eljárások, módszerek az alábbiak: a.) Immateriális javak Az immateriális javak értékének alapja a bekerülési ár. Aktiválást követően értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás elszámolása bruttó érték alapján, lineáris kulcsokkal történik. Az immateriális javak között a vállalatcsoport tulajdonában szellemi termékek vannak, melyek leírási kulcsa 33 %, illetve amennyiben az eszköz egyedi beszerzési értéke 50 E Ft alatti, akkor a használatba vételkor egy összegben, amennyiben E Ft közötti két év alatt kerül leírásra. b.) Tárgyi eszközök ba.) Ingatlanok Az ingatlanokra vonatkozó általános előírásokat az IAS 16 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. Ennek megfelelően az ingatlanok olyan tárgyi eszközök: 1. amelyeket - áruk vagy szolgáltatások előállításával vagy nyújtásával kapcsolatos felhasználásra, vagy - másoknak történő bérbeadásra, vagy - igazgatási célokra tartanak és 2. amelyek várhatóan egynél több időszak alatt kerülnek felhasználásra. 2

4 Ezen előírásnak megfelelően a Társaság az ingatlanoknak három csoportját különíti el: - bérbeadási céllal (és egy évnél hosszabb ideig) tartott ingatlanok: ezek alkotják a befektetési célú ingatlanok csoportját és a tárgyi eszközök befektetési célú ingatlanok során kerülnek kimutatásra - áruk és szolgáltatások nyújtása céljából (és egy évnél hosszabb ideig tartott) ingatlanok: ezek alkotják az egyéb ingatlanok csoportját és a tárgyi eszközök egyéb ingatlanok során kerülnek kimutatásra, - értékesítési céllal (várhatóan egy évnél rövidebb ideig) tartott ingatlanok: ezek alkotják a forgalmazási céllal vásárolt ingatlanok csoportját és a forgóeszközök készletek során kerülnek kimutatásra. A befektetési célú ingatlanokra vonatkozó tételes előírásokat az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. A standard értelmében befektetési célú ingatlannak minősül az az ingatlan, melyet bérbeadási, vagy tőkenövelési, vagy mindkét céllal tartanak. Tekintettel arra, hogy az anyavállalat fő tevékenységi köre az ingatlan bérbeadás, a vállalatcsoport tulajdonában lévő ingatlanok döntő része befektetési célú ingatlan. A befektetési célú ingatlanokat minden esetben bérbeadási céllal tartja a Társaság. A befektetési célú ingatlanok megjelenítésére a valós érték modellt választotta a Társaság. A valós érték modellre vonatkozó előírásokat a fent hivatkozott standard bekezdései tartalmazzák A befektetési célú ingatlanok beszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhető hitelfelvételi költségek, amennyiben az ingatlan aktiválásra alkalmas állapotba hozása még folyamatban van, az IAS 23 nemzetközi számviteli standard értelmében aktiválásra kerülnek és az adott befektetési célú ingatlan bekerülési értékének részét képezik. (Minden egyéb esetben a hitelfelvételi költségek ráfordításként kerülnek elszámolásra.) A vállalatcsoport tulajdonában lévő befektetési célú ingatlanok valós értékének meghatározását a KPMG Tanácsadó Kft. végezte. A KPMG Tanácsadó Kft. első alkalommal január 1-jére vonatkozóan határozta meg a befektetési célú ingatlanok piaci értékét. Ezt követően minden év december 31-re vonatkozóan megtörtént (megtörténik) az ingatlanok piaci értékének aktualizálása. Az értékelés a nemzetközi értékelési normák figyelembe vételével történt. Az értékelés során a nemzetközi eszközértékelési gyakorlatban általánosan elfogadott három értékelési módszer (költség-megközelítés, a piaci összehasonlító megközelítés és a jövedelem megközelítés) került alkalmazásra, majd az óvatosság elve alapján az ingatlanok piaci értékeként a legalacsonyabb érték került meghatározásra. A befektetési célú ingatlanok valós értékének változásából eredő nyereség, vagy veszteség mindig azon időszak nyereségében, vagy veszteségében kerül elszámolásra (az egyéb működési bevételek, vagy az egyéb működési ráfordítások soron), amelyben az keletkezett. A valós érték változásából eredő nyereség nem osztható ki osztalékként a részvényeseknek. Az egyéb ingatlanokra vonatkozó tételes előírásokat az IAS 16 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. A standard értelmében egyéb ingatlannak minősül az az ingatlan, melyet áruk, vagy szolgáltatások előállításával, nyújtásával kapcsolatos felhasználásra tartanak. A vállalatcsoportnak parkolási és szállodai szolgáltatásokat nyújtó, illetve eladási céllal épülő ingatlanjai tartoznak ebbe a csoportba. Az egyéb ingatlanok megjelenítésére a valós érték modellt választotta a Társaság. A valós érték modellre vonatkozó előírásokat a fent hivatkozott standard bekezdései tartalmazzák A vállalatcsoport tulajdonában lévő egyéb ingatlanok valós értékének meghatározását a KPMG Tanácsadó Kft. végezte. A KPMG Tanácsadó Kft. első alkalommal január 1- jére vonatkozóan határozta meg az egyéb ingatlanok piaci értékét. Ezt követően minden év 3

5 december 31-re vonatkozóan megtörtént (megtörténik) az ingatlanok piaci értékének aktualizálása. Az értékelés a nemzetközi értékelési normák figyelembe vételével történt. Az értékelés során a nemzetközi eszközértékelési gyakorlatban általánosan elfogadott három értékelési módszer (költség-megközelítés, a piaci összehasonlító megközelítés és a jövedelem megközelítés) került alkalmazásra, majd az óvatosság elve alapján az ingatlanok piaci értékeként a legalacsonyabb érték került meghatározásra. Az egyéb ingatlanok valós értékének változásából eredő nyereség közvetlenül a saját tőke részeként, mint átértékelési többlet kerül kimutatásra. A valós érték változásából eredő veszteség az átértékelési többletet csökkenti, ugyanakkor ha az átértékelési többlet összege nullára csökkent, a valós érték változásából eredő veszteség a tárgyévi veszteségben kerül elszámolásra. Amennyiben a tárgyévi veszteség terhére kerül elszámolásra egyéb ingatlan átértékelésből adódó különbözet, a következő időszakok átértékelési többleteit mindaddig a tárgyévi nyereség terhére kell elszámolni, amíg az a korábban elszámolt átértékelési csökkenést fordítja meg. Az átértékelési többlet nem osztható ki osztalékként a részvényeseknek. Az egyéb ingatlanokra értékcsökkenés kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés alapja a valós érték. Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris kulcsokkal történik. A leírási kulcs 2 %. bb.) Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek A műszaki és egyéb berendezésekre, felszerelésekre, gépekre vonatkozó előírásokat az IAS 16 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. Ezen eszközök megjelenítése bekerülési érték modell alapján történik, azaz ezen eszközök a halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteséggel csökkentett bekerülési áron kerülnek nyilvántartásra. Az értékcsökkenés meghatározásánál az eszközök várható élettartama, elhasználódási ideje, fizikai és erkölcsi avulása kerül figyelembe vételre. Az 50 E Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor, egy összegben értékcsökkenésként elszámolásra kerülnek, az E Ft beszerzési érték közötti eszközök két év alatt kerülnek leírásra, a 200 E Ft feletti eszközök vonatkozásában a járműveknél 20 %, a számítástechnikai gépeknél, berendezéseknél 33 %, az ügyviteltechnikai eszközöknél ugyancsak 33 %, az egyéb eszközöknél 14,5 % az alkalmazott leírási kulcs. Az IAS 17 nemzetközi számviteli standard szabályozza a lízingre vonatkozó előírásokat. Ezen standard szerint az olyan lízing, amelynek révén lényegében egy eszköz tulajdonjogával kapcsolatos minden kockázat és haszon átadásra kerül, az pénzügyi lízing. A pénzügyi lízing keretében lízingelt eszközt a lízingbe vevőnek eszközként kell a mérlegében kimutatni. A társaság autókat vesz tartósan bérbe, amely pénzügyi lízingnek minősül, így ezen eszközök felvételre kerültek a műszaki és egyéb gépek, járművek közé. A vonatkozó standard értelmében ezen lízingelt eszközök bekerülési értéke megegyezik ezen eszközök valós értékével, vagy ha ez alacsonyabb - a minimális lízingfizetések jelenértékével. Ezen eszközök mérlegbe való felvétele után a műszaki és egyéb gépekre vonatkozó IAS 16 standardokban előírtak kerülnek alkalmazásra. c.) Halasztott adó követelések és halasztott adó kötelezettségek 4

6 Az adott időszakra vonatkozó, az adóhatóság által kialakított szabályoknak megfelelően meghatározott tényleges adófizetési kötelezettség (vagy adó követelés) kimutatásán kívül a halasztott adó követelések és adó kötelezettségek is felvételre kerülnek. A halasztott adókra vonatkozó előírásokat az IAS 12 számviteli standard tartalmazza. Ennek értelmében: A halasztott adókövetelés a már ténylegesen megfizetett nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő összegei. Ilyen visszatérülő összegek adódhatnak: - levonható átmeneti különbözetekből (valamely eszköz, vagy kötelezettség könyv szerinti értéke és adóalapja közötti olyan különbözet, amelyek levonhatóak azon jövőbeli időszakok adóköteles nyereségéből, amikor az eszköz, vagy kötelezettség könyv szerinti értéke megtérül, vagy teljesítésre kerül.) - fel nem használt negatív adóalapok tovább viteléből, - fel nem használt adójóváírások tovább viteléből. A levonható átmeneti különbözetekre, a fel nem használt negatív adóalapra és adójóváírásra a mindenkori nyereségadó kulccsal (jelenleg 16 %) kerül elszámolásra a halasztott adó követelés. A halasztott adó kötelezettség a nyereségadónak a következő időszakokban az adóköteles átmeneti különbözetekből eredően fizetendő összegei. Az adóköteles átmeneti különbözet valamely eszköz, vagy kötelezettség könyv szerinti értéke és adóalapja közötti olyan különbözet, amely azon jövőbeli időszakok adóköteles nyereségének meghatározásakor adóköteles összeget eredményeznek, amelyekben az eszköz, vagy kötelezettség könyv szerinti értéke megtérül, vagy teljesítésre kerül. Ezen adóköteles átmeneti különbözetre a mindenkori nyereségadó kulccsal (jelenleg 16 %) kerül elszámolásra a halasztott adó kötelezettség. d.) Készletek A készletek bekerülési értéken (az éttermi készletek esetében az utolsó beszerzési áron) kerülnek kimutatásra. e.) Vevőkövetelések A vevőkövetelések az elszámolt értékvesztéssel csökkentett értéken kerülnek kimutatásra. f.) Egyéb követelések Az egyéb követelések bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. g.) Értékpapírok 5

7 Az értékpapírok között három hónapos diszkont kincstárjegyekkel rendelkezik a vállalatcsoport, melyeket a lejáratig tart. Ennek megfelelően az értékpapírok kimutatása bekerülési áron történik. Az értékpapírok nyilvántartása FIFO módszerrel történik. h.) Kötelezettségek A kötelezettségek között az éven belül esedékes kötelezettségek a rövid lejáratú kötelezettségek, az éven túl esedékes kötelezettségek a hosszú lejáratú kötelezettségek között kerülnek kimutatásra. A kötelezettségek bekerülési értéken kerülnek felvételre. A devizás kötelezettségek év végén a fordulónapi MNB árfolyammal kerülnek értékelésre. IV. A ÉVI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAIRA HATÓ, - A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOKNAK VALÓ MEGFELELÉSHEZ SZÜKSÉGES - MÓDOSÍTÁSOK KÖZZÉTÉTELE A számvitelről szóló, évi C. törvény 10 (2) bekezdése értelmében azon társaságoknak, akik a 1606/2002/EK rendelet 4. cikkelye alá tartoznak (azaz ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett valamelyik tagállam szabályozott piacán ), január 1-jén, vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a nemzetközi számviteli standardok alapján kell konszolidált éves beszámolójukat összeállítani. Ennek megfelelően a Társaság, első alkalommal a évről készített konszolidált beszámolóját köteles a nemzetközi számviteli standardok alapján elkészíteni. Tekintettel arra, hogy az IAS 1 számviteli standard előírja, hogy az előző időszakra vonatkozó összehasonlító adatokat is közzé kell tenni, a Társaság elkészítette a évi konszolidált adatainak, a nemzetközi számviteli standardok szerinti átforgatását, melyet az alábbiakban tesz közzé. A./ Az átforgatás időpontja: január január 1-jével megtörtént az eszközök és kötelezettségek nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő kimutatása, értékelése (kiindulópont: a december 31-ei konszolidált beszámoló mérlege). Ennek lépései az alábbiak voltak: 1. Az ingatlanok besorolása befektetési célú, illetve egyéb ingatlanok közé, az ingatlanok valós érték modell szerint való értékelése, illetve a kapcsolódó halasztott adó kötelezettség felvétele. Hatásai: - a befektetési célú ingatlanok állománya E Ft-tal emelkedett (az átsorolt befektetési célú ingatlanok könyv szerinti értéke E Ft volt), - az egyéb ingatlanok állománya E Ft-tal emelkedett (az egyéb ingatlanok könyv szerinti értéke E Ft volt), (az ingatlanok állománya így mindösszesen E Ft-tal emelkedett), 6

8 - ezzel párhuzamosan az eredménytartalék E Ft-tal, az értékelési tartalék E Ft-tal emelkedett, - elszámolásra került a valós érték modell szerinti értékek, illetve az ingatlanok társasági adó törvény szerinti nyilvántartási értéke közötti különbözetének halasztott adó hatása E Ft összegben (amely E Ft-tal az eredménytartalékot, E Ft-tal az értékelési tartalékot csökkentette),. 2. Egyes egyéb eszközök soron kimutatott tételek átsorolása ingatlanok közé (Hatásaként az egyéb eszközök értéke E Ft-tal csökkent, míg a befektetési célú ingatlanok állománya E Ft-tal, az egyéb ingatlanok állománya E Ft-tal emelkedett. Ez utóbbi két tétel tovább vezetésre került az eredménytartalék, illetve az értékelési tartalék sorra, csökkentve azok összegét (ennyivel kevesebb az átértékelések összege). Emiatt E Ft-tal csökkent a halasztott adó kötelezettség, mellyel szemben E Ft-tal az eredménytartalék, E Ft-tal az értékelési tartalék növekedett.) 3. A beruházási előlegek egyéb rövid lejáratú követelések közé való átsorolása. (az átsorolt tételek összege E Ft volt) 4. A vevői előlegek, magyar számviteli törvény szerint kimutatott általános forgalmi adó tartalmának kiemelése. (hatásaként az egyéb rövid lejáratú követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege E Ft-tal csökkent) 5. A év után járó, 2004-ben megszavazott osztalék kiemelése. (hatásaként az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek E Ft-tal csökkent, míg az eredménytartalék ugyanezen összeggel emelkedett) 6. A magyar számviteli törvény szerint kimutatott aktív és passzív tőkekonszolidációs különbözetek rendezése. (a kiemelt aktív konszolidációs különbözet összege E Ft volt, mellyel párhuzamosan az eredménytartalék E Ft-tal csökkent, a leányvállalati saját tőke E Ft-tal nőtt, illetve a kiemelt passzív konszolidációs különbözet E Ft volt, mely együtt járt az eredménytartalék ugyanekkora összegű emelkedésével) 7. Saját tulajdonban lévő részvények kivezetése (2004. január 1-jén az egyik leányvállalat tulajdonában volt E Ft névértékű, E Ft nyilvántartási értékű saját részvény, melynek hatására E Ft kivezetésre került az értékpapírok, E Ft a jegyzett tőke sorról, illetve a különbözetként adódó E Ft az eredménytartalékot csökkentette) 8. A nemzetközi számviteli standardok által előírt egyéb halasztott adók, eredménytartalékkal szembeni felvétele. Halasztott adó elszámolására az alábbi tételekhez kapcsolódóan került sor: - elhatárolt veszteség halasztott adó követelése (összege E Ft), - céltartalék elszámolásából adódó halasztott adó követelés (összege E Ft), - elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó halasztott adó követelés (összege 772 E Ft), - járművek maradványértéke miatti halasztott adó kötelezettség (összege 135 E Ft). A január 1-jei, nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő nyitó mérlegadatok fentiek elszámolása után az alábbiak. Adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK január 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK 805 TÁRGYI ESZKÖZÖK

9 Befektetési célú ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Egyéb ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járm Beruházások, felújítások BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6 Befektetések társult vállalkozásokban 0 Tőkekonszolidációs különbözet 6 HALASZTOTT ADÓ KÖVETELÉSEK EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK VEVŐKÖVETELÉSEK EGYÉB RÖVID LEJ. KÖVETELÉSEK ÉS AKTÍV ID. ELHAT ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN FORRÁSOK január 1. SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KÜLSŐ TULAJDONOSOK RÉSZESEDÉSE 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 0 Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív id. elhatárolások FORRÁSOK MINDÖSSZESEN B./ Az összehasonlító időszak: január december 31. A december 31-ére vonatkozó, nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő konszolidált mérleg- és eredménykimutatás adatok az alábbi lépésekből adódnak: 1. Felvételre kerültek a nemzetközi számviteli standardoknak való megfelelés során, január 1-jén elszámolt módosító tételek (Ld. a fenti A./ pont tételei) Ennek hatása az egyes mérlegtételekre mindösszesen az alábbi: - befektetési célú ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok: E Ft, - egyéb ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok: E Ft, 8

10 - műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek: E Ft, - beruházások, felújítások (beruházásokra adott előleg): E Ft, - tőkekonszolidációs különbözet (aktív): E Ft, - halasztott adó követelések: E Ft, - egyéb rövid lejáratú követelések: E Ft, - értékpapírok: E Ft, - jegyzett tőke: E Ft, - eredménytartalék: E Ft, - értékelési tartalék: E Ft, - leányvállalati saját tőke: E Ft, - halasztott adó kötelezettség: E Ft, - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: E Ft, - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: E Ft. 2. A beruházási célú ingatlanok kapcsán az alábbi tételek kerültek elszámolásra: - visszavezetésre került a magyar számviteli szabályok alapján elszámolt tárgyévi értékcsökkenés (hatásaként a befektetési célú ingatlanok állománya E Ft-tal emelkedett, illetve az értékcsökkenési leírás összege ugyanezen összeggel csökkent), - elszámolásra került az ingatlanok tárgyévi valós érték növekedése (hatásaként a befektetési célú ingatlanok állománya, illetve az egyéb működési bevételek összege E Ft-tal emelkedett), - elszámolásra került az ingatlanok valós érték modell szerinti értéke, illetve társasági adó törvény szerinti nyilvántartási értéke közötti különbözetének halasztott adó hatása (hatásaként a halasztott adó kötelezettség, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora E Ft-tal emelkedett). 3. Az egyéb ingatlanok kapcsán az alábbi tételek kerültek elszámolásra: - visszavezetésre került a magyar számviteli szabályok alapján elszámolt tárgyévi értékcsökkenés (hatásaként az egyéb ingatlanok állománya E Ft-tal emelkedett, illetve az értékcsökkenési leírás összege ugyanezen összeggel csökkent), - elszámolásra került a nemzetközi számviteli standardok szerinti értékcsökkenés (hatásaként az egyéb ingatlanok állománya csökkent E Ft-tal, illetve az értékcsökkenési leírás összege ugyanezen összeggel emelkedett), - elszámolásra került a magyar számviteli szabályok szerinti értékcsökkenés, illetve a nemzetközi számviteli standardok szerinti értékcsökkenés különbözete (hatásaként az eredménytartalék E Ft-tal emelkedett, illetve az értékelési tartalék ugyanezen összeggel csökkent), - elszámolásra került az ingatlanok tárgyévi valós érték növekedése (hatásaként az egyéb ingatlanok állománya, illetve az értékelési tartalék összege E Ft-tal emelkedett), - elszámolásra került az ingatlanok valós érték modell szerinti értéke, illetve társasági adó törvény szerinti nyilvántartási értéke közötti különbözetének halasztott adó hatása 9

11 (hatásaként a halasztott adó kötelezettség E Ft-tal emelkedett, illetve az értékelési tartalék összege ugyanezen összeggel csökkent). 4. A január 1-jén az ingatlanok közé átsorolt műszaki és egyéb berendezések, felszerelések kapcsán az alábbi tételek kerültek elszámolásra: - visszavezetésre került ezen eszközök magyar számviteli szabályok szerint elszámolt értékcsökkenése (hatásaként a műszaki és egyéb berendezések állománya E Fttal emelkedett, míg az értékcsökkenési leírás összege ugyanezen összeggel csökkent), - elszámolásra került a kapcsolódó halasztott adó kötelezettség (hatásaként a halasztott adó kötelezettség 776 E Ft-tal emelkedett, illetve a beruházás célú ingatlanok közé átsorolt eszközökhöz kapcsolódó 245 E Ft adóval az eredménykimutatás halasztott adó sora emelkedett, míg az egyéb ingatlanok közé átsorolt eszközökhöz kapcsolódó 531 E Ft adóval az értékelési tartalék csökkent) 5. Értékelésre került a december 31-én még beruházás soron szereplő befektetési célú ingatlan is. Az ehhez kapcsolódó tételek az alábbiak: - kiemelésre került az aktivált hitelkamat és kezelési költség (hatásaként a beruházások állománya E Ft-tal csökkent, míg az eredménykimutatás pénzügyi ráfordítás sora E Ft-tal, az anyagjellegű ráfordítás sora E Ft-tal emelkedett), - elszámolásra került ezen tétel halasztott adó tartalma (hatásaként a halasztott adó kötelezettség, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora 620 E Ft-tal csökkent), - elszámolásra került ezen ingatlan tárgyévi valós érték különbözete (hatásaként a beruházások állománya E Ft-tal csökkent, míg az egyéb működési ráfordítások összege ugyanezen összeggel emelkedett), - elszámolásra került a valós érték különbözet halasztott adó tartalma (hatásaként a halasztott adó kötelezettség, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora E Ft-tal csökkent). 6. A befektetések soron kimutatott részesedés (660 E Ft) átsorolásra került az értékpapírok közé, tekintettel arra, hogy ezen részesedés 2005-ben értékesítésre került. 7. Kiemelésre került a évi vevői előleg növekményhez kapcsolódó általános forgalmi adó tartalom. (hatásaként az egyéb rövid lejáratú követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege E Ft-tal csökkent) 8. Osztalékkal kapcsolatos elszámolások: - felvételre került a 2004-ben kifizetett osztalék (hatásaként az eredménykimutatás fizetett osztalék sora, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege E Ft-tal emelkedett), - kivezetésre került a év után járó, 2005-ben kifizetett osztalék (hatásaként az eredménykimutatás fizetett osztalék sora, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya E Ft-tal csökkent) 9. Tőkekonszolidációs különbözetek rendezése: - visszavezetésre került a magyar számviteli szabályok szerint az aktív tőkekonszolidációs különbözetre elszámolt értékcsökkenés (hatásaként a tőkekonszolidációs különbözet E Ft-tal emelkedett, míg az értékcsökkenési leírás összege ugyanezen összeggel csökkent), 10

12 - értékcsökkenési leírásként elszámolásra került az állományban maradt 6 E Ft aktív különbözet. 10. Halasztott adó elszámolására az alábbi tételekhez kapcsolódóan került sor: - céltartalék elszámolásából adódó halasztott adó elszámolások: a.) a 2004-ben feloldott céltartalék halasztott adójának kivezetése (hatásaként a halasztott adókövetelés E Ft-tal csökkent, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora ugyanezen összeggel emelkedett), b.) a 2004-ben képzett céltartalék halasztott adójának felvétele (hatásaként a halasztott adó követelés E Ft-tal emelkedett, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora ugyanezen összeggel csökkent). - elszámolt értékvesztéshez kapcsolódó halasztott adó különbözet felvétele (hatásaként a halasztott adó követelés 626 E Ft-tal csökkent, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora ugyanezen összeggel emelkedett, - járművek maradványértéke miatti halasztott adó kötelezettség (hatásaként a halasztott adó kötelezettség, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora 106 E Ft-tal emelkedett) évben pénzügyi lízinghez kapcsolódó eszköz felvételre, illetve ehhez kapcsolódó további elszámolásokra is sor került: - személyautók felvétele a mérlegbe (hatásaként a műszaki és egyéb gépek állománya, illetve az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya E Ft-tal emelkedett), - elszámolásra került ezen eszközök értékcsökkenése (hatásaként az értékcsökkenési leírás összege E Ft-tal emelkedett, illetve a műszaki és egyéb gépek állománya ugyanezen összeggel csökkent), - kivezetésre került az eszközökért kifizetett évi bérleti díj (hatásaként az anyagjellegű ráfordítások összege E Ft-tal csökkent, míg az ügylet tőke törlesztő részével (2.942 E Ft-tal) az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent, kamat részével (1.467 E Ft-tal) a pénzügyi műveletek ráfordításának összege emelkedett), - elszámolásra került az ügylet halasztott adó tartalma (hatásaként a halasztott adó követelés 134 E Ft-tal emelkedett, illetve az eredménykimutatás halasztott adó sora ugyanezen összeggel csökkent), - az ügylethez kapcsolódó, évben esedékes tőke törlesztő rész az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közül átvezetésre került az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé (összege E Ft). 12. Saját tulajdonban lévő részvények évi értékesítésével kapcsolatos elszámolások: - visszavezetésre került a saját tulajdonban lévő részvények kapcsán január 1-jén elszámolt kivezetés (hatásaként az értékpapírok állománya E Ft-tal emelkedett, míg forrás oldalon a jegyzett tőke E Ft-tal, az eredménytartalék E Ft-tal emelkedett), - kivezetésre került az értékesítés eredménye (hatásaként a pénzügyi műveletek bevétele E Ft-tal csökkent, míg az eredménytartalék ugyanezen összeggel emelkedett). A december 31-ei, nemzetközi számviteli standardoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás adatok fentiek elszámolása után az alábbiak. Adatok E Ft-ban 11

13 ESZKÖZÖK december december 31. (magyar számviteli (nemzetközi számviteli szabályok szerint) standardok szerint) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Befektetési célú ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Egyéb ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű Jogok Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járm Beruházások, felújítások (beruházásokra adott előleg) BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Befektetések társult vállalkozásokban Tőkekonszolidációs különbözet HALASZTOTT ADÓ KÖVETELÉSEK EGYÉB BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK VEVŐKÖVETELÉSEK EGYÉB RÖVID LEJ. KÖVETELÉSEK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN FORRÁSOK december december 31. (magyar számviteli (nemzetközi számviteli szabályok szerint) standardok szerint) SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KÜLSŐ TULAJDONOSOK RÉSZESEDÉSE 0 0 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Szállítók

14 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és Passzív id. elhatárolások FORRÁSOK MINDÖSSZESEN EREDMÉNYKIMUTATÁS december december 31. (magyar számviteli (nemzetközi számviteli szabályok szerint) standardok szerint) Értékedítés árbevétele Egyéb működési bevétel ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztés Egyéb működési ráfordítások ÖSSZES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség Halasztott adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Külső tulajdonosok részesedése az Eredményből 0 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY V. A VÁLLALATCSOPORT GAZDÁLKODÁSÁNAK BEMUTATÁSA 1. A vállalatcsoport évi konszolidált mérlegtételeinek a bemutatása ESZKÖZÖK Befektetett eszközök A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. konszolidált mérlegében a befektetett eszközök állománya E Ft, amely az eszközök 89,62 %-át képviseli. 13

15 I. Immateriális javak Az immateriális javak értéke E Ft, ami a befektetett eszközök állományának csupán 0,015 %-a. Az immateriális javakon belül december 31-én kizárólag szellemi termékekkel rendelkezik a vállalatcsoport. Az immateriális javak értéke évben a következőképpen változott: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Szellemi termékek Összesen Záró A szellemi termékek bruttó értékének növekedése szoftverek vásárlásából és weblap fejlesztéséből, csökkenése 0 -ra leírt eszközök kivezetéséből adódott. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése 0 -ra leírt eszköz kivezetéséhez kapcsolódik. A december 31-ei állományból E Ft az anyavállalat, 469 E Ft a leányvállalatok tulajdonában van. II. Tárgyi eszközök A vállalatcsoport befektetett eszközeinek 98,50 %-a tárgyi eszköz. A tárgyi eszközök között ingatlanokkal, műszaki és egyéb berendezésekkel, felszerelésekkel, valamint beruházásokkal rendelkezik a csoport. Az ingatlanok a vállalatcsoport tulajdonát képező ingatlanok, ingatlan tulajdoni hányadok és az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékét mutatja. Az ingatlanok egy részét bérbeadási céllal tartja a vállalatcsoport, ezen ingatlanok jelentik a befektetési célú ingatlanok csoportját. Az ingatlanok másik részét szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos felhasználásra tartja a vállalatcsoport, ezen ingatlanok alkotják a saját használatú ingatlanok csoportját. 1. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A befektetési célú ingatlanokra vonatkozó előírásokat az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. A standard értelmében befektetési célú ingatlannak minősül az az ingatlan, melyet bérbeadási, vagy tőkenövelési, vagy mindkét céllal tartanak. Tekintettel arra, 14

16 hogy az anyavállalat fő tevékenységi köre az ingatlan bérbeadás, a vállalatcsoport tulajdonában lévő ingatlanok döntő része befektetési célú ingatlan. A befektetési célú ingatlanok értéke a következőképpen alakult a tárgyévben: Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró A befektetési célú ingatlanok bruttó értékének növekedése az alábbi tételekből adódott: ben még beruházás soron kimutatott ingatlan tárgyévi üzembehelyezése (Teréz krt-i ingatlan): E Ft, - új ingatlan vásárlása (Városmajor utcai ingatlanrész): E Ft, - ingatlan áruk sorról befektetési célú ingatlanok közé való átsorolása (Rákóczi úti ingatlan): E Ft, - meglévő ingatlanokban végzett felújítási munkák: E Ft, - az ingatlanok tárgyévi értéknövekedése: E Ft. Csökkenés a tárgyévben nem volt. A december 31-ei befektetési célú ingatlan állományból E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok tulajdonában van. 2. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Az egyéb ingatlanokra vonatkozó előírásokat az IAS 16 nemzetközi számviteli standard tartalmazza. A standard értelmében egyéb ingatlannak minősül az az ingatlan, melyet áruk, vagy szolgáltatások előállításával, nyújtásával kapcsolatos felhasználásra tartanak. A vállalatcsoportnak parkolási és szállodai szolgáltatásokat nyújtó, illetve eladási céllal épülő ingatlanjai tartoznak ebbe a csoportba. Az egyéb ingatlanok értéke a következőképpen alakult a tárgyévben: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csök- Kenés Egyéb ingatlanok Záró 15

17 Az egyéb ingatlanok bruttó értékének növekedése az alábbi tételekből adódott: - meglévő ingatlanokban végzett felújítási munkák: E Ft, - az ingatlanok tárgyévi értéknövekedése: E Ft. Bruttó érték csökkenés a tárgyévben nem volt. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásából adódott. A december 31-ei egyéb ingatlan állományból E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok tulajdonában van. (Az egyéb ingatlanok átértékelés előtti értéke E Ft volt. Bekerülési érték modell alkalmazása esetén az egyéb ingatlanok könyvszerinti értéke ezen összeg lett volna.) 3. Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek A műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek között az ingatlanok működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges eszközök, illetve irodai gépek, berendezések kerültek kimutatásra. Ezek állománya az alábbiak szerint alakult 2005-ben (adatok E Ft-ban): Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Műszaki és egyéb berendezések, felsz., gépek járművek Záró A bruttó érték növekedése beszerzésből adódott, a csökkenést kis értékű, leselejtezett, értékesített és 0 -ra leírt eszközök kivezetése okozta. Az értékcsökkenési leírás növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése a kis értékű, a leselejtezett, az értékesített és a 0 -ra leírt eszközök értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódott. A december 31-ei E Ft értékű állományból E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok tulajdonában van. 4. Beruházások, felújítások 16

18 A december 31-én nyilvántartott beruházások összege E Ft. A beruházások állománya az alábbiak szerint változott a tárgyévben: Nyitó Növekedés Csökkenés Záró A tárgyévi növekedés ingatlan vásárlással, az ingatlanokban végzett felújítási munkákkal, illetve egy iroda- és lakás komplexum építkezési munkáival van összefüggésben. Csökkenését egy a bázis évben vásárolt ingatlan aktiválása, a tárgyévben vásárolt ingatlan és kapcsolódó illetékének aktiválása, továbbá az ingatlanokban végzett felújítási munkák jelentős részének befejezése magyarázza. A december 31-ei E Ft értékű állományból E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok tulajdonában van. III Befektetett pénzügyi eszközök Ezen a soron sem a bázis évben, sem a tárgyévben összeg nem szerepel. IV. Halasztott adó követelések A halasztott adó követelés soron megjelenő összeg döntő része mindkét évben elhatárolt veszteséghez kapcsolódik. (A bázis évben E Ft, a tárgyévben E Ft halasztott adó követelés kapcsolódik elhatárolt veszteséghez.) Ezenkívül értékvesztéshez kapcsolódóan, céltartalékhoz kapcsolódóan, illetve pénzügyi lízinghez kapcsolódóan került sor halasztott adó követelés elszámolására. Forgóeszközök A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. konszolidált mérlegében a forgóeszközök állománya E Ft, amely az eszközök 10,38 %-át képviseli. I. Készletek A készletek nagysága E Ft. Ebből E Ft tovább értékesítési céllal vásárolt ingatlan, E Ft anyagkészlet. 17

19 A december 31-én kimutatott készletek teljes egészében a leányvállalatok tulajdonában vannak, az anyavállalat készletekkel nem rendelkezik. II. Vevőkövetelések A vevőkövetelések döntő része a december havi bérleti díjak, tovább számlázott közvetített szolgáltatások (telefon- és közüzemi díjak), valamint szállodai szolgáltatások kifizetetlen összegeit tartalmazza. A december 31-ei E Ft vevőállományból E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok követelése. III. Egyéb rövid lejáratú követelések és aktív időbeli elhatárolások Az egyéb rövid lejáratú követelések és aktív időbeli elhatárolások tételeit az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Beruházásra adott előleg Társasági adó követelés Általános forgalmi adó követelés Ügyvédi letét Üzemeltetési és egyéb adott előlegek Egyebek (szállítói előrefizetések, munkaváll. köv., egyéb adó követelések stb.) Váltókövetelés Rövid lejáratra adott kölcsönök Bérleti-, parkolási és közüzemi díj bevétel elhatárolások Telefon díjakkal kapcsolatos bevétel elhatárolások Egyéb bevétel elhatárolás Költség elhatárolások Kamatbevétel elhatárolások Átvállalt kötelezettség elhatárolása Összesen Az egyéb rövid lejáratú követelések és aktív időbeli elhatárolások állományának csökkenése döntően az általános forgalmi adó követelés csökkenésével, illetve a váltó- és kölcsön követelés tárgyévi rendezésével van összefüggésben. (Az általános forgalmi adó követelés bázis időszaki magas összegét az magyarázza, hogy ingatlan vásárláshoz kacsolódó adót is tartalmazott.) IV. Értékpapírok 18

20 Az értékpapírok között kizárólag hitelviszonyt megtestesítő, lejáratig tartott értékpapírokkal rendelkezik a vállalatcsoport. A bázis évhez viszonyított állomány csökkenést ingatlan vásárlás okozta. A december 31-ei E Ft értékpapír állomány teljes egészében leányvállalatok tulajdonában van, az anyavállalat a fordulónapon nem rendelkezett értékpapírokkal. V. Pénzeszközök A pénzeszközök december 31-ei állománya E Ft, melyből E Ft az anyavállalat, E Ft a leányvállalatok pénzeszköz állománya. A pénzeszközök előző évhez viszonyított emelkedését az okozta, hogy egy folyó építkezés kapcsán befizetett vevői előlegeket óvadéki számlán ( E Ft) tart a társaság. FORRÁSOK Saját tőke A saját tőke december 31-ei állománya E Ft, amely a források 73,33 %-át jelenti. A saját tőkéből: E Ft a jegyzett tőke, E Ft a tartalékok és E Ft a tárgyévi mérleg szerinti eredmény összege. A saját tőke változásáról külön kimutatás készült, mely a beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. A tartalékok soron az alábbi tartalék típusok jelenhetnek meg: - Tőketartalék: amely részvény kibocsátáskor a részvények névértéke és ellenértéke közötti különbözet összegét, illetve a tőketartalékba helyezett pénzeszközök, eszközök értékét tartalmazza. (A vállalatcsoport tárgyévi tőketartaléka E Ft.) - Eredménytartalék: amely az anyavállalat előző üzleti éveinek mérlegszerinti eredményét, illetve az IFRS szerint, eredménytartalékba elszámolandó összegeket tartalmazza. A tárgyévi eredménytartalék összetevőit az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés Összeg (E Ft) 19

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-11/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 17. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben