Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól"

Átírás

1 Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól [2015. március április 17.] A munkaügyi hatóság a évi ellenőrzési tervében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében március 23. és április 17. között célvizsgálatot folytatott le. A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei, valamint április 1-jétől a jogutód fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzési feladatkörükben a szakmai előírások figyelembevételével vizsgálták a munkaerő-kölcsönzés szereplőinek vonatkozásában a munkaügyi előírások érvényesülését. Elsődleges szempont volt az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett terület foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az ún. atipikus foglalkoztatással érintett az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen. A vizsgálat célja a munkavállalók törvényes foglalkoztatásának és a munkavállalói alapjogok érvényesülésének elősegítése mellett a jogszerűtlenül foglalkoztató, ezáltal tisztességtelen versenyelőnnyel rendelkező vállalkozások valamint, a foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések feltárása volt. Ennek keretében a célvizsgálat fő iránya a munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegésének, a nyilvántartásba vétel hiányában folytatott vagy jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzési tevékenységnek az ellenőrzése volt. A hatóság - 1 -

2 továbbá vizsgálta a munkaerő-kölcsönzés során megkötött munkaszerződések tartalmi elemeinek jogszabályi megfelelőségét. A felügyelői igazolvánnyal rendelkező kormánytisztviselők természetesen az általános munkajogi szabályok betartását is ellenőrizték, így többek között a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség betartását, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő munkavállalót megillető igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtását, a munkaidőre-pihenőidőre vonatkozó szabályok betartását, a munkabérrel kapcsolatos rendelkezések megtartását is vizsgálták a hatóság munkatársai az ellenőrzéssorozat kapcsán. A célvizsgálat keretében elsősorban azon ágazatokban kezdeményeztek munkaügyi ellenőrzést a hatóság munkatársai, amelyeknél nagyobb arányban feltételeztek munkaerő-kölcsönzéssel megvalósuló atipikus foglalkoztatási formát. Mivel a korábbi évek tapasztalatai indokolták, ezért a vagyonvédelmi ágazatban érintett munkáltatók ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt fektetettek a hatóság munkatársai, így az ellenőrzések közel felére került sor ebben az ágazatban. Az ágazat és így a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos problémák visszaszorítása, már több éve szerepel a munkaügyi ellenőrzési irányelvek között, miszerint az ellenőrzések legalább 10%-át ezen a területen kell elvégezniük a kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzésre jogosult munkatársainak. Ezt a kiemelt figyelmet az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések is indokolják, mivel az egyik jogszerűtlen gyakorlat visszaszorulása után, szinte azonnal újabb jogszerűtlen foglalkoztatási mód megjelenése tapasztalható

3 A munkaügyi ellenőrzések, és az ezek nyomán indult eljárások egy része még folyamatban van, így a megállapítások a jelentés elkészítésekor ismert adatokon alapulnak. 1. Általános tapasztalatok Az akcióellenőrzés során több mint 800 foglalkoztató több mint 5000 munkavállalója került a munkaügyi hatóság ellenőrzése alá. Az ellenőrzött munkáltatók 75 %-nál várható szabálytalanság megállapítása, mely az ellenőrzött munkavállalói létszám 62%-t érinti

4 A célvizsgálat során ellenőrzés alá vont munkáltatók által elkövetett jelen ellenőrzéssorozat keretében feltárt - szabálytalanságok egy része olyan súlyos, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, amelyek miatt a jelenlegi adatok alapján a munkaügyi hatóság részéről előreláthatóan 40 db munkaügyi bírság kiszabása várható. A kisebb súlyú szabálytalanságokat elkövető munkáltatók közül 223 foglalkoztató esetében szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés, 298 munkáltatóval szemben kötelezés nélküli - szabálytalanságot megállapító - határozat kiadmányozására kerül sor, 46 munkáltatóval szemben a figyelemfelhívás eszközével él a hatóság. Az első esetben elkövetett bírság alapját képező szabálytalan kis-és középvállalkozásokra pedig 80 db a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban Kkv. tv.) szerinti bírságot helyettesítő figyelmeztetés kiszabása várható

5 Az ellenőrzések során társhatóságok is közreműködtek, a vizsgálatok egy része a kormányhivatalok szervezeti egységeinek bevonásával zajlott, így az élelmiszerláncbiztonsági, műszaki biztonsági, valamint közlekedési hatósági feladatokat ellátó főosztályokkal is történt közös ellenőrzés. A legtöbb munkaügyi ellenőrzés azonban a rendőrség, valamint az egy szervezeti egységben és általában egy épületen belül található szerv lévén - a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak munkavédelmi ellenőrzésre jogosult munkatársaival közösen történt. Az ellenőrzéseket - a kormányhivatalok beszámolói szerint - a munkáltatók és munkavállalók nagy része megértéssel fogadta, az ellenőrzések alkalmával semmilyen atrocitásra nem került sor, illetve nem nehezítették semmilyen formában a munkaügyi vizsgálatok lefolytatását

6 2. Tipikus jogsértések Az ellenőrzött foglalkoztatók vonatkozásában a célvizsgálat témáját képező jogellenes munkaerő kölcsönzésen kívül jellemzően az alábbi szabálytalanságok miatt kellett a munkaügyi hatóságnak eljárnia: - jogellenes munkaerő-kölcsönzés - jogviszony (munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony) bejelentésének elmulasztása, illetve munkaszerződés nélküli foglalkoztatás, - munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya), - munkabérre vonatkozó szabályok megszegése (határidőn túl történő bérfizetés, pótlékokra vonatkozó szabályok) - munkaidőre vonatkozó szabályok megszegése (munkaidő-beosztással, napi munkaidővel kapcsolatos rendelkezések), - pihenőidőre vonatkozó szabályok megsértése (napi/heti pihenőidővel, munkaközi szünettel kapcsolatos szabályok) - 6 -

7 - rendkívüli munkavégzés szabályainak megszegése (munkaszüneti napokon történő foglalkoztatással kapcsolatos szabályok) - egyéb jogsértések (a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának elmulasztása, késedelme, elszámolással kapcsolatos szabályok megszegése, a munkaviszony bejelentésével kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése) A célvizsgálat során feltárt jogsértésekből is megfigyelhető, hogy ezen időszakban is - csakúgy, mint első negyedévében a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértése miatt intézkedtek legtöbbször a munkaügyi ellenőrzésre jogosult kormánytisztviselők. A nyilvántartással kapcsolatos szabályok figyelmen kívül hagyásán túl, jelentős a munkaidőre vonatkozó jogszabályok megszegése miatt hozott intézkedések száma, különös tekintettel a munkaidő-beosztásra, valamint a napi munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás megsértése. A munkaviszonyhoz illetve egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség megszegése továbbra is jelentős arányban került feltárásra

8 A munkaügyi felügyelőségek a kisebb és közepes vállalkozások mellett a nagy létszámot foglalkoztató munkáltatókat is ellenőrizték. A célvizsgálat tárgyát képező szabálytalanságok, azonban jellemzően a kis- és középvállalkozásokat érintették. 3. A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságok A jogsértéssel érintett munkavállalók 11%-a szenvedte el a célvizsgálat központi elemét képező munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságokat, melyek az intézkedések 7%-át tették ki. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó jogsértések megállapításra került esetei: munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése, nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység, jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzés, színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultság nélkül), színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultsággal), munkaszerződés tartalmi hiányossága munkaerő-kölcsönzésben

9 A munkaerő-kölcsönzés jellemzően a személy-és vagyonvédelem, feldolgozóipar, gépipar (csomagolási feladatok) területén fordul elő leggyakrabban. Azok a gazdasági társaságok, illetve munkáltatók, akik már évek óta, illetve évtizede végeznek munkaerő-kölcsönzést - elsősorban a feldolgozóiparban és a gépiparban - a jogszabályban előírtaknak megfelelően tevékenykednek és betartják a folyamatosan változó jogszabályi környezet ellenére az előírásokat. Amennyiben mégis valamilyen jogsértést követnek el az szervezési hiányosságokra vezethető vissza. A személy-és vagyonvédelmi vállalkozások azonban, gyakran a hatályos jogszabályi rendelkezések megkerülését célzó illegális vagy féllegális foglalkoztatási formákra törekedtek. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény II. fejezetében szabályozott vállalkozói vagyonőri konstrukció megteremtéséig elsősorban a színlelt megbízási, vállalkozási szerződéssel leplezett munkaviszony jellemezte a jogellenes magatartásformákat, - 9 -

10 valamint az ágazat területén tipikusnak mondható alvállalkozói láncolat jelentkezése mutatkozott. Az alvállalkozói lánc jogszabályi korlátozásával egyidejűleg azonban az ágazatban megszaporodtak a munkaerő-kölcsönző cégek. A vagyonvédelmi feladatokat ellátó munkavállalók nem kis részének foglalkoztatása munkaerőkölcsönzés keretében történik. Ez történhet formailag legálisan (értjük ez alatt, hogy a kölcsönbeadóként szereplő cég legalább rendelkezik nyilvántartásba vétellel), de jellemzően illegális vagy féllegális keretek között működnek a munkaerő-kölcsönző cégek, így például: a felek munkaerő-kölcsönzési szerződést kötnek, azonban a kölcsönbeadóként szereplő céget munkaerő-kölcsönzőként nem vették nyilvántartásba, vagy a nyilvántartásból időközben törölték A célvizsgálat során az egyik leggyakoribb jogsértés volt, hogy a kölcsönbe adó munkáltatók jelentős része csak a munkaszerződések megkötésének és a bejelentések megtételének idejére veteti magát nyilvántartásba az illetékes munkaügyi központoknál, illetve a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainál, majd a munkaerő kihelyezését követően a nyilvántartásba vétel törlésre kerül. A munkaügyi ellenőrzéseket lefolytató munkatársak tapasztalatai alapján a vagyonvédelmi ágazatban tartott ellenőrzések során tipikusnak nevezhető az, hogy a helyszíni ellenőrzés során meghallgatott munkavállalónak nincsen tudomása arról, hogy őt munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatják. A tanú megjelöl egy munkáltatót, ezt követően a bizonyítási eljárás feladata azt tisztázni, hogy a megjelölt munkáltató a kölcsönbeadó, vagy a kölcsönvevő. Jellemző visszásságok: a munkaerő-kölcsönzőként nyilvántartásba vett cég székhelye székhelyszolgáltatónál van bejegyezve, a munkaügyi ellenőrzés során felkutatása eredménytelen postafiók cégként lényegében nem is létezik

11 a felek munkaerő-kölcsönzést kötnek, melynek keretében formailag a kölcsönvevő cég végzi a tevékenységet a megbízónál, a kölcsönzött munkavállalók feletti jogokat azonban a kölcsönbeadó gyakorolja. Az ilyen foglalkoztatási gyakorlat során lényegében megmarad a korábbi alvállalkozói jogviszony jelleg. A kölcsönbeadó utasítja és ellenőrzi a munkavállalók munkavégzését, irányítja más-más munkaterületre, illetve kölcsönvevőhöz. Jellemző továbbá mind a kölcsönbe adó, mind a kölcsönbe vevő munkáltatók gyors változása. Ez a munkavállalók kiszolgáltatottságát növeli, veszélybe kerül a jogbiztonság, valamint azt eredményezi, hogy a háromhavonta történő csere esetén a munkavállalók folyamatosan próbaidőn vannak. A fent részletezett nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység (mely egyben a legsúlyosabb jogsértés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan) a célvizsgálat során a kölcsönzéssel kapcsolatos jogsértések közül a második legtöbbször előforduló szabálytalanság volt. Az ellenőrzés-sorozat leggyakoribb munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalansága a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése. A jelenlegi szabályozás szerint a kölcsönbeadó amennyiben a kölcsönvevő kéri köteles átadni - a munkavállaló adóhatósági bejelentésének teljesítéséről szóló iratot, - a kölcsönbeadóként való nyilvántartásba vételt igazoló irat másolatát A kölcsönbeadó e kötelezettsége tehát feltételes, csak abban az esetben terheli, amennyiben az okiratok rendelkezésre bocsátására a kölcsönvevő igényt tart. Az elvárható gondossági kötelem azonban nyilvánvalóan megkívánja, hogy a kölcsönvevő meggyőződjék arról, hogy a kölcsönbeadó jogszerűen végzi

12 tevékenységét, szabályosan foglalkoztatott munkavállalókkal. Amennyiben erről nem győződik meg, a jogszerűtlen foglalkoztatás következményeiért a kölcsönvevőt is felelősség terhelheti. A kölcsönvevő továbbá - eltérő megállapodás hiányában - köteles legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér kifizetéséhez, valamint a munkaviszonnyal összefüggő, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A fenti adatkérés egyébként szorosan összefügg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerinti a kölcsönvevő által teendő bejelentési kötelezettséggel, miszerint a kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás - megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját, - befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját. (Art. 17. (17) bekezdés) A munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatása céljából létesített munkaviszony esetében a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló közötti munkaszerződésnek meg kell felelnie az Mt aiban meghatározott általános érvényességi feltételeknek. A célellenőrzés során feltárt jogsértések közel 15%-át tették ki ezek a szabálytalanságok. Kiemelendő, hogy a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás a nagy, több száz főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztató kölcsönbeadó munkáltatóknál fordult elő, köszönhetően a kölcsönvevő munkáltató által hirtelen kért, előre nem

13 kiszámítható létszám miatt. Ezek a szabálytalanságok feltehetően munkaszervezési problémákra vezethetők vissza. 4. Legsúlyosabb szabálytalanságok és azok okai A célvizsgálat során a feketefoglalkoztatás tárgykörében, a korábbi tapasztalatokkal egyetemben, továbbra is a bejelentés elmulasztása mind munkaviszonyban, mind egyszerűsített foglalkoztatás keretében a leggyakoribb, több esetben pedig munkaszerződés nélküli foglalkozatást állapított meg a hatóság. A feltárt jogsértések során alkalmazott intézkedések több mint 40%-a a vagyonvédelemi ágazatban történt, ami az ellenőrzések magas számának is köszönhető. Az építőiparban, a vendéglátásban, valamint egyéb területeken (gyáregységek, telephelyek) is jelentős számban fordult elő a célvizsgálat során feketefoglalkoztatás, mivel ezeken a munkavégzési helyeken, jellemzően rövid ideig tartó munkavégzés történt, továbbá a cégek esetenként nehezen megközelíthető eldugott helyen működnek, így a munkáltatók bíznak abban, hogy az aránylag rövid ideig tartó tevékenységüket az ellenőrzés csekély valószínűsége miatt bejelentés nélkül, adó- és járulékfizetési kötelezettségeik mellőzésével tudják megoldani

14 Egyszerűsített foglalkoztatás során gyakori az adminisztrációs hibára való hivatkozás, valamint tipikus kifogás, hogy a munkavállalók bejelentéséhez szükséges adatait időben leadták a könyvelőnek, de a könyvelő elmulasztotta a bejelentésüket. Megállapítható, hogy azokban az esetekben, amikor a felek egyszerűsített munkaszerződést írnak alá, akkor bejelentésük is jellemzően megtörténik, ha azonban a munkavállaló szóbeli megállapodás alapján végzi a munkát, úgy több alkalommal marad el a bejelentés is. Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás során a NAV felé történő bejelentés kölcsönbeadói részről számos esetben nem valósult meg. Előfordult olyan eset, mely során két azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező munkaerő-kölcsönzésre szakosodott cég egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkaerőkölcsönzés céljából munkavállalókat. A gazdasági társaságok, így a havi 15 napos foglalkoztatási szabályt úgy tágították, hogy mindkét cég legfeljebb 15 napig foglalkoztatta ugyanazt a munkavállalót, akit így adott hónapban 15 napnál többször is kölcsön tudtak adni azonos munkáltatóhoz. A vélhetően szándékosan helytelen joggyakorlatra példa a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, valamint a részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, melyek azonban a célvizsgálat során elenyésző mennyiségben fordultak elő. Harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatásával a célvizsgálat alatt nem találkoztak a munkaügyi hatóság képviselői a vizsgálatok során. Több foglalkoztató esetében bizonyítást nyert, hogy a munka- és pihenőidővel kapcsolatos adatokat hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelően vezette (hamis, illetve kettős nyilvántartás). A munkaidő-nyilvántartással összefüggő legjellemzőbb szabálytalanság, hogy a munkáltató nem rögzíti a nyilvántartáson a munkaidő kezdő és befejező időpontját. A munkaidővel kapcsolatos adatok nyilvántartásával összefüggő szabálytalanságok mögött számos esetben különösen a nyilvántartás

15 hiánya, illetve a hamis nyilvántartás vezetése esetében a munkaidőre, pihenőidőre, munkabér összegére vonatkozó rendelkezések megsértésének leplezése áll. Ezen szabálytalanság további tipikus megvalósulási formája, hogy a munkaidőnyilvántartás nincs a munkavégzés helyén. A vagyonvédelmi cégek esetén bevett gyakorlat, hogy nincs a helyszínen munkaidő-nyilvántartás, valamint nem adják át a helyszíni ellenőrzés során azon dokumentumokat, melyből a tényleges munkavégzésre vonatkozóan információ nyerhető, sok helyen telefonos bejelentkezésre hivatkoznak. A későbbiekben a hatóságnak megküldött iratanyag alapján pedig jellemzően nem állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben áll fenn a gyanúja annak is, hogy a munkavállalókat a megengedettnél többet foglalkoztatják. A munkavállalók tanúkénti meghallgatásukkor pedig különböző okok miatt nem minden esetben nyilatkoznak a megtörtént jogsértésekről. Ennek ellenére a vizsgálat tapasztalatai szerint több munkáltató esetében előfordult, hogy a munkavállalók munkaideje meghaladta a napi munkaidő megengedett legmagasabb mértékét, és emellett a munkaidő-beosztás szabályainak megsértésével is lehetett találkozni. Jellemzően a munkaidő-beosztást a munkáltató a munkavállaló részére szóban (személyesen, vagy rövid úton) közli, írásban, avagy írásbeli formának minősülő alakban nem készítenek a munkáltatók munkaidő-beosztást. A munkaidőbeosztás írásbeli közlési kötelezettségének megsértése hátterében egyrészt a jogszabály ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék áll. A célellenőrzés során a munkaidőre vonatkozó jogszabályok előzőekben említett előírásainak megszegése, a nyilvántartással kapcsolatos jogsértések mögött a második legnagyobb munkavállalói létszámot érintették. A munkaidővel kapcsolatos jogsértésekkel közel azonos mértékű a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyéb szabálytalanságot elszenvedett munkavállalók létszáma. Gyakran tapasztalható, hogy a munkáltató az igazolásokat visszatartja, az elszámolást elmulasztja, vagy a munkavállalót nem jelenti ki (nem jelenti be a

16 jogviszony megszűnését) az illetékes adóhatóságnál. Ezek hátterében elszámolási vita, illetve adminisztrációs hiba állhat. 5. Összegzés Összességében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében elrendelt célvizsgálat vegyes tapasztalatokkal zárult. Kevesebb szabálytalanság figyelhető meg azon vállalkozásoknál (főleg a feldolgozó ipari és gépipari ágazatban) melyek tipikusan nem ideiglenesen, hanem az egyébként fennálló állandó munkaerő szükségletük kielégítése érdekében veszik igénybe a munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés keretében. A kölcsönzött dolgozók foglalkoztatása részükre költségelőnnyel jár a tipikusan alacsonyabb bérszínvonal és költségráfordítás, nem utolsó sorban pedig a munkajogi védettség alacsonyabb szintje, ezáltal nagyobb rugalmassága miatt. A kölcsönzött dolgozók jelentős számban fizikai munkakört betöltő munkavállalók, mivel egyre több vállalat inkább kölcsönzi a fizikai munkaerőt, semmint állományába venné őket

17 Általános tapasztalat, hogy a kölcsönzött munkavállalók bérszínvonala, alacsonyabb a munkáltatók saját állományában foglalkoztatottakénál. Továbbra is kedvezőtlen viszont a személy-és vagyonvédelemi ágazatban dolgozó munkavállalók munkaerő-kölcsönzésével kapcsolatos joggyakorlat. Bár egyes megyékben (Baranya, Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok) csökkent ennek az atipikus foglalkoztatási formának az aránya az ágazatban, a kormányhivatalok többsége az esetek jelentős részében a korábbiakkal megegyező szabálytalan foglalkoztatási gyakorlattal találkozott az ellenőrzések során. Az ágazatban dolgozók fölött rendszeresen cserélődő munkáltatók jelentős része láthatóan nem is törekszik a szabályos működésre, sőt minden lehetséges eszközzel akadályozza az ellenőrzéseket, ezáltal próbál a munkáltatói felelősség alól mentesülni. A személy-és vagyonvédelmi ágazatban történő több éves munkaügyi hatósági fokozott jelenlétet a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tovább erősítette. Az ágazatban ezt az atipikus foglalkoztatási formát nem a szabályozás céljának megfelelően alkalmazzák a munkáltatók, és további munkajogi szabályokat is megszegve nagymértékben sértik a munkavállalók alapvető jogait mind hosszú, mind rövid távon

18 Melléklet Példatár 1. Egy Győr-Moson-Sopron megyében lefolytatott munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a kölcsönbeadó Kft. munkáltató 8 munkavállalót foglalkoztatott írásba foglalt munkaszerződéssel a kölcsönvevő munkáltatónál. A kölcsönbeadó munkáltatót az illetékes munkaügyi központ nem vette nyilvántartásba munkaerő-kölcsönzőként, ezért jogosulatlan munkaerőkölcsönzést végzett. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a jogosulatlan munkaerő-kölcsönzés miatt - mivel vele szemben a munkaügyi ellenőrzés megkezdését megelőző 3 éven belül már több szabálytalanság megállapításra került - tevékenységtől eltiltó és munkaügyi bírságot kiszabó határozat kerül kiadmányozásra. 2. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pénzintézetben, ahol a munkavállalókat vagyonvédelmi feladatkörben munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatták, a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a munkavégzési helyen foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-nyilvántartást nem vezettek, azt nem is tudták az ellenőrzés időpontjában bemutatni. A munkaidő-beosztást a szolgálatvezetővel szóban beszélték meg, írásban nem kaptak a törvényben előírt munkaidő-beosztást. 3. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselői (továbbiakban: munkaügyi felügyelők) az ellenőrzéssel érintett helyszínen munkaügyi ellenőrzést végeztek a kölcsönbeadó és kölcsönvevő munkáltatókat érintően. Az ellenőrzés helyszínén a kölcsönbeadó munkáltató részéről 25 munkavállaló végzett zöldség, gyümölcs válogatási, csomagolási tevékenységet a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltatók közötti munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó megbízási keretszerződés alapján. Az ellenőrzés helyszínén az eljáró munkaügyi

19 felügyelők a kölcsönbeadó munkáltatót érintően 12 munkavállalót hallgattak meg tanúként, akik tanúnyilatkozatukban elmondták, hogy az ellenőrzés időpontjáig munkaszerződést nem írtak alá. A munkavégzésről szóban a kölcsönbeadó munkáltató egyik alkalmazottjával állapodtak meg. A szóbeli megállapodás során alkalmi jellegű munkavégzésről nem esett szó. A kölcsönbeadó munkáltató buszokkal biztosította részükre a munkavégzés helyére történő eljutást. Munkaidő-nyilvántartásul, a kölcsönbeadó munkáltató munkavállalóira vonatkozóan jelenléti ívet vezettek, amely tartalmazta az adott napon munkát végző munkavállalók neveit és aláírásait, valamint a munkakezdés és befejezés időpontját is. A tanúként meghallgatott munkavállalók NAV felé történő bejelentése az ellenőrzés megkezdéséig nem történt meg. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a munkaviszony megállapítása és a bejelentés nélküli foglalkoztatás megvalósulása miatt a kölcsönvevő munkáltatóval szemben a munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése miatt intézkedett a hatóság. 4. Egy ugyancsak Pest megyei címen megtartott munkaügyi ellenőrzés során munkavégzés közben találtak 5 főt, akik közül kettőt tanúként hallgattak meg. A munkavállalók munkaerő-kölcsönzés keretében munkaszerződéssel és a felügyelői lekérdezés adatai alapján bejelentéssel dolgoztak személy- és vagyonőr munkakörben a kölcsönbeadó Kft-nél. A kölcsönvevő Kft. a munkavállalók április havi munkaidő-beosztását elkészítette írásban, de az ellenőrzött munkavállalók közül háromnak a munkaideje a törvényes munkaidőt meghaladó mértékkel került meghatározásra. A munkavállalók jelenléti íve naprakészen volt vezetve. 5. Zala megyében egy elektronikai összeszerelő üzemben tartottak ellenőrzést a hatóság munkatársai

20 A Kölcsönbeadó Kft. az érintett munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés céljából foglalkoztatta, munkavégzésre a kölcsönvevő Kft.-hez kölcsönözte ki, a szabadságra vonatkozó szabályok megtartásáért utóbbi vállalkozás, mint kölcsönvevő munkáltató volt felelős. Az ellenőrzés során a kölcsönvevő együttműködő volt, a mulasztást elismerte, miszerint 30 fő operátor munkakörben műszaki termékek gyártását végző munkavállaló részére az ellenőrzés megkezdéséig nem adták ki maradéktalanul személyenként legfeljebb 10 napot érintően a évre járó szabadságot. A munkáltató nem kötött megállapodást a munkavállalókkal az életkor után járó pótszabadság tárgyévet követő évben történő kiadásáról, a szabadságok kiadásának elmaradását munkaerőhiánnyal magyarázta. 6. Somogy Megyében ellenőrzésre került sor egy munkáltató őrzési területén, ahol tanúként hallgattak meg egy fő üzemterületet őrző, vagyonőr munkakörben dolgozó munkavállalót. A munkavállaló tanúnyilatkozatában előadta, hogy kölcsönbeadó Kft-vel kötött munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaszerződést. A lekérdezés adatai alapján a munkavállaló jogviszonyát a kölcsönbeadó munkáltató az illetékes adóhatóság irányába a tanúnyilatkozatban szereplő jogviszony kezdettel bejelentette. A munkaügyi eljárás során a kölcsönbeadó munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységének vizsgálata során a munkaügyi hatóság belföldi jogsegély keretében történő megkereséssel fordult az illetékes munkaügyi központhoz. A munkaügyi központ tájékoztatása alapján a kölcsönbeadó Kft. nem szerepelt a nyilvántartásában, mint munkaerőkölcsönzésre jogosult jogalany, azaz a kötelező hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatta tevékenységét. 7. Egy Komárom-Esztergom megyei Kft-nél (Kft. 1) történt helyszíni ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a Kft 2., és a Szövetkezet a Kft. 1. telephelyén, mint vállalkozók voltak jelen, vállalkozói szerződés alapján. A

21 vállalkozók és a Kft. 1. között létrejött keretszerződés alapján a vállalkozók kötelesek voltak a munkavállalóikat a válogatáshoz, átcsomagoláshoz a megrendelés teljesítéséhez biztosítani. Valójában a Kft. 1. kizárólag a létszámigényt jelentette rendszeresen nevezett két vállalkozás felé. Mivel a társaságok nem munkaerő-kölcsönzés keretében voltak jelen a Kft. 1-nél, így az nem érdeklődött a munkavállalók bejelentése, ill. a jognyilatkozatok alakszerűségének megléte, ill. a foglalkoztatási forma után. A Kft. 1. a munkaidővel kapcsolatos adatokról nyilvántartást készített, valamint a vállalkozói oldalról készített teljesítés igazolást leigazolta. Ezen igazolás alapján került számlázásra a vállalkozási díj. Megállapítást nyert, hogy nevezett társaságok ténylegesen munkaerőkölcsönzési tevékenységet végeztek, de erre jogosultsággal nem rendelkeztek. A munkaerő átengedésére, kölcsönzésére színlelt vállalkozási szerződést kötöttek. 8. Két munkavállaló panaszbejelentést tett egy Baranya megyében üzemeltetett étteremben történő foglalkoztatásukkal kapcsolatban, mert az munkaszerződés nélkül történt. A munkavállalók úgy tudták, hogy a kölcsönbeadó Kft. a munkáltatójuk, aki feltételezhetően a kölcsönvevő Kft-nek adta kölcsön őket. A helyszíni munkaügyi ellenőrzést követően a kormánytisztviselők megállapították, hogy az üzemeltető a kölcsönvevő Kft. A vendégtérben három fő munkavállalót (pultos és felszolgáló munkakörben), a konyhában további négy fő munkavállalót találtak munkavégzés közben a hatóság munkatársai. A munkavállalók közül a pultos-felszolgáló a munkáltatót nem tudta pontosan megnevezni, csak a kölcsönvevő Kft. ügyvezetőjét azon személyként, akivel megállapodott az alkalmi foglalkoztatásról. A szakács úgy tudta, hogy a kölcsönbeadó Kft-t a foglalkoztatója, de ilyen értelmű szerződést nem kötöttek vele, a munkavégzés során kapcsolatba kizárólag csak a kölcsönvevő Kft. képviselőjével került, aki irányította és ellenőrizte a munkáját. A munkaügyi adatbázisból történt lekérdezés és NAV-tól az alkalmi foglalkoztatás

Összefoglaló a szolgáltatást támogató tevékenységet ellátó munkáltatókra vonatkozó célellenőrzésről

Összefoglaló a szolgáltatást támogató tevékenységet ellátó munkáltatókra vonatkozó célellenőrzésről 12501/2013-5440 Összefoglaló a szolgáltatást támogató tevékenységet ellátó munkáltatókra vonatkozó célellenőrzésről [2013. március 25. - április 19.] A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a munkabérrel kapcsolatos szabályok célvizsgálatáról

Összefoglaló jelentés a munkabérrel kapcsolatos szabályok célvizsgálatáról Összefoglaló jelentés a munkabérrel kapcsolatos szabályok célvizsgálatáról [2014. október 13. - november 7.] A munkaügyi hatóság a 2014. évi munkaterv szerint a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok alapján

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei 2007. 01. 01-2007. 08. 31 I. Az elmúlt évek ellenőrzési eredményei Az OMMF a társhatósági együttműködéssel, a súlyos

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A munkaügyi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzési tapasztalatok, munkaügyi akcióvizsgálatok Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi Főosztály

Részletesebben

A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 1. Jogszabályi háttér A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatos szabályok célellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatos szabályok célellenőrzéséről NGM/32611-22/2016 Összefoglaló jelentés a munkaidővel, pihenőidővel és ezek nyilvántartásával kapcsolatos szabályok célellenőrzéséről [2016. október 17. - november 4.] A 2016. évi hatósági ellenőrzési

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2014. januártól szeptemberig terjedő időszakban a munkaügyi hatóság 14 639 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NGM/30844/2015 Összefoglaló jelentés a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzéséről [2015. június

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. év)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. év) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2014. év) 1. Ellenőrzési adatok A 2014. évben a munkaügyi hatóság 18 048 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 73 %-nál talált munkaügyi jogsértéseket,

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. év)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. év) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. év) 1. Ellenőrzési adatok A 2015. évben a munkaügyi hatóság 17 375 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 69 %-nál tárt fel munkaügyi

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről NGM/30844/2015 Összefoglaló jelentés a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről [2015. október 19. 2015. november 13.] A munkaügyi hatóság a 2015. évi munkaterv szerint a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai

Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai Európai Unió más tagállamába kiküldött munkavállalókat foglalkoztató adózók ellenőrzéseinek tapasztalatai Készítette: Nagy László Norbert főosztályvezető 1. Adózói bejelentés alapján indult a vizsgálat.

Részletesebben

A Kormány /2007. ( ) kormányrendelete az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány /2007. ( ) kormányrendelete az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány /2007. ( ) kormányrendelete az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 1. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén

Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén Aktualitások a munkaügyi ellenőrzés területén A munkaügyi ellenőrzés intézkedései Előadó: Tar László munkaügyi szakügyintéző e-mail cím: munkaugy@pest,gov.hu telefonszám: +36 1 236 3900 2017. április 27.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2016. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2016. I. félév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2016. I. félév) 1. Főbb ellenőrzési adatok 2016. I félévben a munkaügyi hatóság 11 042 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 68 %-ánál tárt

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123. TELEFON, 87/435-055., 87/535-005. FAX: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása:

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Fő hivatal: 7661 Erzsébet, Fő u. 135. Tel: (06-69) 351-101; Fax: (06-69) 351-101 email: hivatal@erzsbetikoh.hu Székhely hivatal: 7733 Geresdlak, Hunyadi u.

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. A munkaügyi ellenőrzések eredményei. Balaton környéke

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. A munkaügyi ellenőrzések eredményei. Balaton környéke A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF A munkaügyi ellenőrzések eredményei Balaton környéke 2007. 08. 06 2007. 08. 17. Hungaroring 2007. 08. 03 2007. 08. 04. SZIGET Fesztivál 2007. 08. 10., 2007. 08. 13.

Részletesebben

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) Tájékoztató az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól (a 2011. augusztus 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben) A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály

A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat. Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály A foglalkoztatás kérdései, Árueredet vizsgálat Dr. Barta Beáta főosztályvezető-helyettes Operatív Ellenőrzési Főosztály I. Munkaviszony olyan tartós jogviszony, amely esetében a munkavállaló magánszemély

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433 0396

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF BESZÁMOLÓ 2007. Készítette: Papp István elnök 2008. január 05. BIZALOM HUMÁNUM SZIGOR Bevezető Az OMMF munkáját annak ismeretében végzi, hogy a törvényes foglalkoztatás

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrző tevékenységét a Nemzetgazdasági

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai 2012. április 6. A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Jelen hírlevelünkkel arról tájékoztatjuk

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

2009. évi. törvény. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása

2009. évi. törvény. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása 2009. évi. törvény a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő egyes törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; ellenőrzés; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika; munkabiztonság. Általános megállapítások

Részletesebben

Kimutatás a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről

Kimutatás a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről Kimutatás a -nél 2016. évben lefolytatott adóhatósági (NAV) ellenőrzésekről és azok eredményéről Ssz. Adóellenőrzés tárgya Ellenőrzött időszak Adóellenőrzés megkezdésének időpontja Adóellenőrzés lezárásnak

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben