Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól"

Átírás

1 Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól [2015. március április 17.] A munkaügyi hatóság a évi ellenőrzési tervében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében március 23. és április 17. között célvizsgálatot folytatott le. A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei, valamint április 1-jétől a jogutód fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzési feladatkörükben a szakmai előírások figyelembevételével vizsgálták a munkaerő-kölcsönzés szereplőinek vonatkozásában a munkaügyi előírások érvényesülését. Elsődleges szempont volt az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett terület foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az ún. atipikus foglalkoztatással érintett az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen. A vizsgálat célja a munkavállalók törvényes foglalkoztatásának és a munkavállalói alapjogok érvényesülésének elősegítése mellett a jogszerűtlenül foglalkoztató, ezáltal tisztességtelen versenyelőnnyel rendelkező vállalkozások valamint, a foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések feltárása volt. Ennek keretében a célvizsgálat fő iránya a munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegésének, a nyilvántartásba vétel hiányában folytatott vagy jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzési tevékenységnek az ellenőrzése volt. A hatóság - 1 -

2 továbbá vizsgálta a munkaerő-kölcsönzés során megkötött munkaszerződések tartalmi elemeinek jogszabályi megfelelőségét. A felügyelői igazolvánnyal rendelkező kormánytisztviselők természetesen az általános munkajogi szabályok betartását is ellenőrizték, így többek között a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség betartását, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő munkavállalót megillető igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtását, a munkaidőre-pihenőidőre vonatkozó szabályok betartását, a munkabérrel kapcsolatos rendelkezések megtartását is vizsgálták a hatóság munkatársai az ellenőrzéssorozat kapcsán. A célvizsgálat keretében elsősorban azon ágazatokban kezdeményeztek munkaügyi ellenőrzést a hatóság munkatársai, amelyeknél nagyobb arányban feltételeztek munkaerő-kölcsönzéssel megvalósuló atipikus foglalkoztatási formát. Mivel a korábbi évek tapasztalatai indokolták, ezért a vagyonvédelmi ágazatban érintett munkáltatók ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt fektetettek a hatóság munkatársai, így az ellenőrzések közel felére került sor ebben az ágazatban. Az ágazat és így a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos problémák visszaszorítása, már több éve szerepel a munkaügyi ellenőrzési irányelvek között, miszerint az ellenőrzések legalább 10%-át ezen a területen kell elvégezniük a kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzésre jogosult munkatársainak. Ezt a kiemelt figyelmet az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések is indokolják, mivel az egyik jogszerűtlen gyakorlat visszaszorulása után, szinte azonnal újabb jogszerűtlen foglalkoztatási mód megjelenése tapasztalható

3 A munkaügyi ellenőrzések, és az ezek nyomán indult eljárások egy része még folyamatban van, így a megállapítások a jelentés elkészítésekor ismert adatokon alapulnak. 1. Általános tapasztalatok Az akcióellenőrzés során több mint 800 foglalkoztató több mint 5000 munkavállalója került a munkaügyi hatóság ellenőrzése alá. Az ellenőrzött munkáltatók 75 %-nál várható szabálytalanság megállapítása, mely az ellenőrzött munkavállalói létszám 62%-t érinti

4 A célvizsgálat során ellenőrzés alá vont munkáltatók által elkövetett jelen ellenőrzéssorozat keretében feltárt - szabálytalanságok egy része olyan súlyos, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, amelyek miatt a jelenlegi adatok alapján a munkaügyi hatóság részéről előreláthatóan 40 db munkaügyi bírság kiszabása várható. A kisebb súlyú szabálytalanságokat elkövető munkáltatók közül 223 foglalkoztató esetében szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés, 298 munkáltatóval szemben kötelezés nélküli - szabálytalanságot megállapító - határozat kiadmányozására kerül sor, 46 munkáltatóval szemben a figyelemfelhívás eszközével él a hatóság. Az első esetben elkövetett bírság alapját képező szabálytalan kis-és középvállalkozásokra pedig 80 db a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban Kkv. tv.) szerinti bírságot helyettesítő figyelmeztetés kiszabása várható

5 Az ellenőrzések során társhatóságok is közreműködtek, a vizsgálatok egy része a kormányhivatalok szervezeti egységeinek bevonásával zajlott, így az élelmiszerláncbiztonsági, műszaki biztonsági, valamint közlekedési hatósági feladatokat ellátó főosztályokkal is történt közös ellenőrzés. A legtöbb munkaügyi ellenőrzés azonban a rendőrség, valamint az egy szervezeti egységben és általában egy épületen belül található szerv lévén - a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak munkavédelmi ellenőrzésre jogosult munkatársaival közösen történt. Az ellenőrzéseket - a kormányhivatalok beszámolói szerint - a munkáltatók és munkavállalók nagy része megértéssel fogadta, az ellenőrzések alkalmával semmilyen atrocitásra nem került sor, illetve nem nehezítették semmilyen formában a munkaügyi vizsgálatok lefolytatását

6 2. Tipikus jogsértések Az ellenőrzött foglalkoztatók vonatkozásában a célvizsgálat témáját képező jogellenes munkaerő kölcsönzésen kívül jellemzően az alábbi szabálytalanságok miatt kellett a munkaügyi hatóságnak eljárnia: - jogellenes munkaerő-kölcsönzés - jogviszony (munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony) bejelentésének elmulasztása, illetve munkaszerződés nélküli foglalkoztatás, - munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya), - munkabérre vonatkozó szabályok megszegése (határidőn túl történő bérfizetés, pótlékokra vonatkozó szabályok) - munkaidőre vonatkozó szabályok megszegése (munkaidő-beosztással, napi munkaidővel kapcsolatos rendelkezések), - pihenőidőre vonatkozó szabályok megsértése (napi/heti pihenőidővel, munkaközi szünettel kapcsolatos szabályok) - 6 -

7 - rendkívüli munkavégzés szabályainak megszegése (munkaszüneti napokon történő foglalkoztatással kapcsolatos szabályok) - egyéb jogsértések (a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának elmulasztása, késedelme, elszámolással kapcsolatos szabályok megszegése, a munkaviszony bejelentésével kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése) A célvizsgálat során feltárt jogsértésekből is megfigyelhető, hogy ezen időszakban is - csakúgy, mint első negyedévében a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértése miatt intézkedtek legtöbbször a munkaügyi ellenőrzésre jogosult kormánytisztviselők. A nyilvántartással kapcsolatos szabályok figyelmen kívül hagyásán túl, jelentős a munkaidőre vonatkozó jogszabályok megszegése miatt hozott intézkedések száma, különös tekintettel a munkaidő-beosztásra, valamint a napi munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás megsértése. A munkaviszonyhoz illetve egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség megszegése továbbra is jelentős arányban került feltárásra

8 A munkaügyi felügyelőségek a kisebb és közepes vállalkozások mellett a nagy létszámot foglalkoztató munkáltatókat is ellenőrizték. A célvizsgálat tárgyát képező szabálytalanságok, azonban jellemzően a kis- és középvállalkozásokat érintették. 3. A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságok A jogsértéssel érintett munkavállalók 11%-a szenvedte el a célvizsgálat központi elemét képező munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságokat, melyek az intézkedések 7%-át tették ki. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó jogsértések megállapításra került esetei: munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése, nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység, jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzés, színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultság nélkül), színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultsággal), munkaszerződés tartalmi hiányossága munkaerő-kölcsönzésben

9 A munkaerő-kölcsönzés jellemzően a személy-és vagyonvédelem, feldolgozóipar, gépipar (csomagolási feladatok) területén fordul elő leggyakrabban. Azok a gazdasági társaságok, illetve munkáltatók, akik már évek óta, illetve évtizede végeznek munkaerő-kölcsönzést - elsősorban a feldolgozóiparban és a gépiparban - a jogszabályban előírtaknak megfelelően tevékenykednek és betartják a folyamatosan változó jogszabályi környezet ellenére az előírásokat. Amennyiben mégis valamilyen jogsértést követnek el az szervezési hiányosságokra vezethető vissza. A személy-és vagyonvédelmi vállalkozások azonban, gyakran a hatályos jogszabályi rendelkezések megkerülését célzó illegális vagy féllegális foglalkoztatási formákra törekedtek. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény II. fejezetében szabályozott vállalkozói vagyonőri konstrukció megteremtéséig elsősorban a színlelt megbízási, vállalkozási szerződéssel leplezett munkaviszony jellemezte a jogellenes magatartásformákat, - 9 -

10 valamint az ágazat területén tipikusnak mondható alvállalkozói láncolat jelentkezése mutatkozott. Az alvállalkozói lánc jogszabályi korlátozásával egyidejűleg azonban az ágazatban megszaporodtak a munkaerő-kölcsönző cégek. A vagyonvédelmi feladatokat ellátó munkavállalók nem kis részének foglalkoztatása munkaerőkölcsönzés keretében történik. Ez történhet formailag legálisan (értjük ez alatt, hogy a kölcsönbeadóként szereplő cég legalább rendelkezik nyilvántartásba vétellel), de jellemzően illegális vagy féllegális keretek között működnek a munkaerő-kölcsönző cégek, így például: a felek munkaerő-kölcsönzési szerződést kötnek, azonban a kölcsönbeadóként szereplő céget munkaerő-kölcsönzőként nem vették nyilvántartásba, vagy a nyilvántartásból időközben törölték A célvizsgálat során az egyik leggyakoribb jogsértés volt, hogy a kölcsönbe adó munkáltatók jelentős része csak a munkaszerződések megkötésének és a bejelentések megtételének idejére veteti magát nyilvántartásba az illetékes munkaügyi központoknál, illetve a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainál, majd a munkaerő kihelyezését követően a nyilvántartásba vétel törlésre kerül. A munkaügyi ellenőrzéseket lefolytató munkatársak tapasztalatai alapján a vagyonvédelmi ágazatban tartott ellenőrzések során tipikusnak nevezhető az, hogy a helyszíni ellenőrzés során meghallgatott munkavállalónak nincsen tudomása arról, hogy őt munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatják. A tanú megjelöl egy munkáltatót, ezt követően a bizonyítási eljárás feladata azt tisztázni, hogy a megjelölt munkáltató a kölcsönbeadó, vagy a kölcsönvevő. Jellemző visszásságok: a munkaerő-kölcsönzőként nyilvántartásba vett cég székhelye székhelyszolgáltatónál van bejegyezve, a munkaügyi ellenőrzés során felkutatása eredménytelen postafiók cégként lényegében nem is létezik

11 a felek munkaerő-kölcsönzést kötnek, melynek keretében formailag a kölcsönvevő cég végzi a tevékenységet a megbízónál, a kölcsönzött munkavállalók feletti jogokat azonban a kölcsönbeadó gyakorolja. Az ilyen foglalkoztatási gyakorlat során lényegében megmarad a korábbi alvállalkozói jogviszony jelleg. A kölcsönbeadó utasítja és ellenőrzi a munkavállalók munkavégzését, irányítja más-más munkaterületre, illetve kölcsönvevőhöz. Jellemző továbbá mind a kölcsönbe adó, mind a kölcsönbe vevő munkáltatók gyors változása. Ez a munkavállalók kiszolgáltatottságát növeli, veszélybe kerül a jogbiztonság, valamint azt eredményezi, hogy a háromhavonta történő csere esetén a munkavállalók folyamatosan próbaidőn vannak. A fent részletezett nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység (mely egyben a legsúlyosabb jogsértés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan) a célvizsgálat során a kölcsönzéssel kapcsolatos jogsértések közül a második legtöbbször előforduló szabálytalanság volt. Az ellenőrzés-sorozat leggyakoribb munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalansága a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése. A jelenlegi szabályozás szerint a kölcsönbeadó amennyiben a kölcsönvevő kéri köteles átadni - a munkavállaló adóhatósági bejelentésének teljesítéséről szóló iratot, - a kölcsönbeadóként való nyilvántartásba vételt igazoló irat másolatát A kölcsönbeadó e kötelezettsége tehát feltételes, csak abban az esetben terheli, amennyiben az okiratok rendelkezésre bocsátására a kölcsönvevő igényt tart. Az elvárható gondossági kötelem azonban nyilvánvalóan megkívánja, hogy a kölcsönvevő meggyőződjék arról, hogy a kölcsönbeadó jogszerűen végzi

12 tevékenységét, szabályosan foglalkoztatott munkavállalókkal. Amennyiben erről nem győződik meg, a jogszerűtlen foglalkoztatás következményeiért a kölcsönvevőt is felelősség terhelheti. A kölcsönvevő továbbá - eltérő megállapodás hiányában - köteles legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér kifizetéséhez, valamint a munkaviszonnyal összefüggő, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A fenti adatkérés egyébként szorosan összefügg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerinti a kölcsönvevő által teendő bejelentési kötelezettséggel, miszerint a kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás - megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját, - befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját. (Art. 17. (17) bekezdés) A munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatása céljából létesített munkaviszony esetében a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló közötti munkaszerződésnek meg kell felelnie az Mt aiban meghatározott általános érvényességi feltételeknek. A célellenőrzés során feltárt jogsértések közel 15%-át tették ki ezek a szabálytalanságok. Kiemelendő, hogy a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás a nagy, több száz főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztató kölcsönbeadó munkáltatóknál fordult elő, köszönhetően a kölcsönvevő munkáltató által hirtelen kért, előre nem

13 kiszámítható létszám miatt. Ezek a szabálytalanságok feltehetően munkaszervezési problémákra vezethetők vissza. 4. Legsúlyosabb szabálytalanságok és azok okai A célvizsgálat során a feketefoglalkoztatás tárgykörében, a korábbi tapasztalatokkal egyetemben, továbbra is a bejelentés elmulasztása mind munkaviszonyban, mind egyszerűsített foglalkoztatás keretében a leggyakoribb, több esetben pedig munkaszerződés nélküli foglalkozatást állapított meg a hatóság. A feltárt jogsértések során alkalmazott intézkedések több mint 40%-a a vagyonvédelemi ágazatban történt, ami az ellenőrzések magas számának is köszönhető. Az építőiparban, a vendéglátásban, valamint egyéb területeken (gyáregységek, telephelyek) is jelentős számban fordult elő a célvizsgálat során feketefoglalkoztatás, mivel ezeken a munkavégzési helyeken, jellemzően rövid ideig tartó munkavégzés történt, továbbá a cégek esetenként nehezen megközelíthető eldugott helyen működnek, így a munkáltatók bíznak abban, hogy az aránylag rövid ideig tartó tevékenységüket az ellenőrzés csekély valószínűsége miatt bejelentés nélkül, adó- és járulékfizetési kötelezettségeik mellőzésével tudják megoldani

14 Egyszerűsített foglalkoztatás során gyakori az adminisztrációs hibára való hivatkozás, valamint tipikus kifogás, hogy a munkavállalók bejelentéséhez szükséges adatait időben leadták a könyvelőnek, de a könyvelő elmulasztotta a bejelentésüket. Megállapítható, hogy azokban az esetekben, amikor a felek egyszerűsített munkaszerződést írnak alá, akkor bejelentésük is jellemzően megtörténik, ha azonban a munkavállaló szóbeli megállapodás alapján végzi a munkát, úgy több alkalommal marad el a bejelentés is. Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás során a NAV felé történő bejelentés kölcsönbeadói részről számos esetben nem valósult meg. Előfordult olyan eset, mely során két azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező munkaerő-kölcsönzésre szakosodott cég egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkaerőkölcsönzés céljából munkavállalókat. A gazdasági társaságok, így a havi 15 napos foglalkoztatási szabályt úgy tágították, hogy mindkét cég legfeljebb 15 napig foglalkoztatta ugyanazt a munkavállalót, akit így adott hónapban 15 napnál többször is kölcsön tudtak adni azonos munkáltatóhoz. A vélhetően szándékosan helytelen joggyakorlatra példa a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, valamint a részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, melyek azonban a célvizsgálat során elenyésző mennyiségben fordultak elő. Harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatásával a célvizsgálat alatt nem találkoztak a munkaügyi hatóság képviselői a vizsgálatok során. Több foglalkoztató esetében bizonyítást nyert, hogy a munka- és pihenőidővel kapcsolatos adatokat hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelően vezette (hamis, illetve kettős nyilvántartás). A munkaidő-nyilvántartással összefüggő legjellemzőbb szabálytalanság, hogy a munkáltató nem rögzíti a nyilvántartáson a munkaidő kezdő és befejező időpontját. A munkaidővel kapcsolatos adatok nyilvántartásával összefüggő szabálytalanságok mögött számos esetben különösen a nyilvántartás

15 hiánya, illetve a hamis nyilvántartás vezetése esetében a munkaidőre, pihenőidőre, munkabér összegére vonatkozó rendelkezések megsértésének leplezése áll. Ezen szabálytalanság további tipikus megvalósulási formája, hogy a munkaidőnyilvántartás nincs a munkavégzés helyén. A vagyonvédelmi cégek esetén bevett gyakorlat, hogy nincs a helyszínen munkaidő-nyilvántartás, valamint nem adják át a helyszíni ellenőrzés során azon dokumentumokat, melyből a tényleges munkavégzésre vonatkozóan információ nyerhető, sok helyen telefonos bejelentkezésre hivatkoznak. A későbbiekben a hatóságnak megküldött iratanyag alapján pedig jellemzően nem állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben áll fenn a gyanúja annak is, hogy a munkavállalókat a megengedettnél többet foglalkoztatják. A munkavállalók tanúkénti meghallgatásukkor pedig különböző okok miatt nem minden esetben nyilatkoznak a megtörtént jogsértésekről. Ennek ellenére a vizsgálat tapasztalatai szerint több munkáltató esetében előfordult, hogy a munkavállalók munkaideje meghaladta a napi munkaidő megengedett legmagasabb mértékét, és emellett a munkaidő-beosztás szabályainak megsértésével is lehetett találkozni. Jellemzően a munkaidő-beosztást a munkáltató a munkavállaló részére szóban (személyesen, vagy rövid úton) közli, írásban, avagy írásbeli formának minősülő alakban nem készítenek a munkáltatók munkaidő-beosztást. A munkaidőbeosztás írásbeli közlési kötelezettségének megsértése hátterében egyrészt a jogszabály ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék áll. A célellenőrzés során a munkaidőre vonatkozó jogszabályok előzőekben említett előírásainak megszegése, a nyilvántartással kapcsolatos jogsértések mögött a második legnagyobb munkavállalói létszámot érintették. A munkaidővel kapcsolatos jogsértésekkel közel azonos mértékű a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyéb szabálytalanságot elszenvedett munkavállalók létszáma. Gyakran tapasztalható, hogy a munkáltató az igazolásokat visszatartja, az elszámolást elmulasztja, vagy a munkavállalót nem jelenti ki (nem jelenti be a

16 jogviszony megszűnését) az illetékes adóhatóságnál. Ezek hátterében elszámolási vita, illetve adminisztrációs hiba állhat. 5. Összegzés Összességében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében elrendelt célvizsgálat vegyes tapasztalatokkal zárult. Kevesebb szabálytalanság figyelhető meg azon vállalkozásoknál (főleg a feldolgozó ipari és gépipari ágazatban) melyek tipikusan nem ideiglenesen, hanem az egyébként fennálló állandó munkaerő szükségletük kielégítése érdekében veszik igénybe a munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés keretében. A kölcsönzött dolgozók foglalkoztatása részükre költségelőnnyel jár a tipikusan alacsonyabb bérszínvonal és költségráfordítás, nem utolsó sorban pedig a munkajogi védettség alacsonyabb szintje, ezáltal nagyobb rugalmassága miatt. A kölcsönzött dolgozók jelentős számban fizikai munkakört betöltő munkavállalók, mivel egyre több vállalat inkább kölcsönzi a fizikai munkaerőt, semmint állományába venné őket

17 Általános tapasztalat, hogy a kölcsönzött munkavállalók bérszínvonala, alacsonyabb a munkáltatók saját állományában foglalkoztatottakénál. Továbbra is kedvezőtlen viszont a személy-és vagyonvédelemi ágazatban dolgozó munkavállalók munkaerő-kölcsönzésével kapcsolatos joggyakorlat. Bár egyes megyékben (Baranya, Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok) csökkent ennek az atipikus foglalkoztatási formának az aránya az ágazatban, a kormányhivatalok többsége az esetek jelentős részében a korábbiakkal megegyező szabálytalan foglalkoztatási gyakorlattal találkozott az ellenőrzések során. Az ágazatban dolgozók fölött rendszeresen cserélődő munkáltatók jelentős része láthatóan nem is törekszik a szabályos működésre, sőt minden lehetséges eszközzel akadályozza az ellenőrzéseket, ezáltal próbál a munkáltatói felelősség alól mentesülni. A személy-és vagyonvédelmi ágazatban történő több éves munkaügyi hatósági fokozott jelenlétet a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tovább erősítette. Az ágazatban ezt az atipikus foglalkoztatási formát nem a szabályozás céljának megfelelően alkalmazzák a munkáltatók, és további munkajogi szabályokat is megszegve nagymértékben sértik a munkavállalók alapvető jogait mind hosszú, mind rövid távon

18 Melléklet Példatár 1. Egy Győr-Moson-Sopron megyében lefolytatott munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a kölcsönbeadó Kft. munkáltató 8 munkavállalót foglalkoztatott írásba foglalt munkaszerződéssel a kölcsönvevő munkáltatónál. A kölcsönbeadó munkáltatót az illetékes munkaügyi központ nem vette nyilvántartásba munkaerő-kölcsönzőként, ezért jogosulatlan munkaerőkölcsönzést végzett. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a jogosulatlan munkaerő-kölcsönzés miatt - mivel vele szemben a munkaügyi ellenőrzés megkezdését megelőző 3 éven belül már több szabálytalanság megállapításra került - tevékenységtől eltiltó és munkaügyi bírságot kiszabó határozat kerül kiadmányozásra. 2. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pénzintézetben, ahol a munkavállalókat vagyonvédelmi feladatkörben munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatták, a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a munkavégzési helyen foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-nyilvántartást nem vezettek, azt nem is tudták az ellenőrzés időpontjában bemutatni. A munkaidő-beosztást a szolgálatvezetővel szóban beszélték meg, írásban nem kaptak a törvényben előírt munkaidő-beosztást. 3. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselői (továbbiakban: munkaügyi felügyelők) az ellenőrzéssel érintett helyszínen munkaügyi ellenőrzést végeztek a kölcsönbeadó és kölcsönvevő munkáltatókat érintően. Az ellenőrzés helyszínén a kölcsönbeadó munkáltató részéről 25 munkavállaló végzett zöldség, gyümölcs válogatási, csomagolási tevékenységet a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltatók közötti munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó megbízási keretszerződés alapján. Az ellenőrzés helyszínén az eljáró munkaügyi

19 felügyelők a kölcsönbeadó munkáltatót érintően 12 munkavállalót hallgattak meg tanúként, akik tanúnyilatkozatukban elmondták, hogy az ellenőrzés időpontjáig munkaszerződést nem írtak alá. A munkavégzésről szóban a kölcsönbeadó munkáltató egyik alkalmazottjával állapodtak meg. A szóbeli megállapodás során alkalmi jellegű munkavégzésről nem esett szó. A kölcsönbeadó munkáltató buszokkal biztosította részükre a munkavégzés helyére történő eljutást. Munkaidő-nyilvántartásul, a kölcsönbeadó munkáltató munkavállalóira vonatkozóan jelenléti ívet vezettek, amely tartalmazta az adott napon munkát végző munkavállalók neveit és aláírásait, valamint a munkakezdés és befejezés időpontját is. A tanúként meghallgatott munkavállalók NAV felé történő bejelentése az ellenőrzés megkezdéséig nem történt meg. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a munkaviszony megállapítása és a bejelentés nélküli foglalkoztatás megvalósulása miatt a kölcsönvevő munkáltatóval szemben a munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése miatt intézkedett a hatóság. 4. Egy ugyancsak Pest megyei címen megtartott munkaügyi ellenőrzés során munkavégzés közben találtak 5 főt, akik közül kettőt tanúként hallgattak meg. A munkavállalók munkaerő-kölcsönzés keretében munkaszerződéssel és a felügyelői lekérdezés adatai alapján bejelentéssel dolgoztak személy- és vagyonőr munkakörben a kölcsönbeadó Kft-nél. A kölcsönvevő Kft. a munkavállalók április havi munkaidő-beosztását elkészítette írásban, de az ellenőrzött munkavállalók közül háromnak a munkaideje a törvényes munkaidőt meghaladó mértékkel került meghatározásra. A munkavállalók jelenléti íve naprakészen volt vezetve. 5. Zala megyében egy elektronikai összeszerelő üzemben tartottak ellenőrzést a hatóság munkatársai

20 A Kölcsönbeadó Kft. az érintett munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés céljából foglalkoztatta, munkavégzésre a kölcsönvevő Kft.-hez kölcsönözte ki, a szabadságra vonatkozó szabályok megtartásáért utóbbi vállalkozás, mint kölcsönvevő munkáltató volt felelős. Az ellenőrzés során a kölcsönvevő együttműködő volt, a mulasztást elismerte, miszerint 30 fő operátor munkakörben műszaki termékek gyártását végző munkavállaló részére az ellenőrzés megkezdéséig nem adták ki maradéktalanul személyenként legfeljebb 10 napot érintően a évre járó szabadságot. A munkáltató nem kötött megállapodást a munkavállalókkal az életkor után járó pótszabadság tárgyévet követő évben történő kiadásáról, a szabadságok kiadásának elmaradását munkaerőhiánnyal magyarázta. 6. Somogy Megyében ellenőrzésre került sor egy munkáltató őrzési területén, ahol tanúként hallgattak meg egy fő üzemterületet őrző, vagyonőr munkakörben dolgozó munkavállalót. A munkavállaló tanúnyilatkozatában előadta, hogy kölcsönbeadó Kft-vel kötött munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaszerződést. A lekérdezés adatai alapján a munkavállaló jogviszonyát a kölcsönbeadó munkáltató az illetékes adóhatóság irányába a tanúnyilatkozatban szereplő jogviszony kezdettel bejelentette. A munkaügyi eljárás során a kölcsönbeadó munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységének vizsgálata során a munkaügyi hatóság belföldi jogsegély keretében történő megkereséssel fordult az illetékes munkaügyi központhoz. A munkaügyi központ tájékoztatása alapján a kölcsönbeadó Kft. nem szerepelt a nyilvántartásában, mint munkaerőkölcsönzésre jogosult jogalany, azaz a kötelező hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatta tevékenységét. 7. Egy Komárom-Esztergom megyei Kft-nél (Kft. 1) történt helyszíni ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a Kft 2., és a Szövetkezet a Kft. 1. telephelyén, mint vállalkozók voltak jelen, vállalkozói szerződés alapján. A

21 vállalkozók és a Kft. 1. között létrejött keretszerződés alapján a vállalkozók kötelesek voltak a munkavállalóikat a válogatáshoz, átcsomagoláshoz a megrendelés teljesítéséhez biztosítani. Valójában a Kft. 1. kizárólag a létszámigényt jelentette rendszeresen nevezett két vállalkozás felé. Mivel a társaságok nem munkaerő-kölcsönzés keretében voltak jelen a Kft. 1-nél, így az nem érdeklődött a munkavállalók bejelentése, ill. a jognyilatkozatok alakszerűségének megléte, ill. a foglalkoztatási forma után. A Kft. 1. a munkaidővel kapcsolatos adatokról nyilvántartást készített, valamint a vállalkozói oldalról készített teljesítés igazolást leigazolta. Ezen igazolás alapján került számlázásra a vállalkozási díj. Megállapítást nyert, hogy nevezett társaságok ténylegesen munkaerőkölcsönzési tevékenységet végeztek, de erre jogosultsággal nem rendelkeztek. A munkaerő átengedésére, kölcsönzésére színlelt vállalkozási szerződést kötöttek. 8. Két munkavállaló panaszbejelentést tett egy Baranya megyében üzemeltetett étteremben történő foglalkoztatásukkal kapcsolatban, mert az munkaszerződés nélkül történt. A munkavállalók úgy tudták, hogy a kölcsönbeadó Kft. a munkáltatójuk, aki feltételezhetően a kölcsönvevő Kft-nek adta kölcsön őket. A helyszíni munkaügyi ellenőrzést követően a kormánytisztviselők megállapították, hogy az üzemeltető a kölcsönvevő Kft. A vendégtérben három fő munkavállalót (pultos és felszolgáló munkakörben), a konyhában további négy fő munkavállalót találtak munkavégzés közben a hatóság munkatársai. A munkavállalók közül a pultos-felszolgáló a munkáltatót nem tudta pontosan megnevezni, csak a kölcsönvevő Kft. ügyvezetőjét azon személyként, akivel megállapodott az alkalmi foglalkoztatásról. A szakács úgy tudta, hogy a kölcsönbeadó Kft-t a foglalkoztatója, de ilyen értelmű szerződést nem kötöttek vele, a munkavégzés során kapcsolatba kizárólag csak a kölcsönvevő Kft. képviselőjével került, aki irányította és ellenőrizte a munkáját. A munkaügyi adatbázisból történt lekérdezés és NAV-tól az alkalmi foglalkoztatás

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről

A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT. Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről A MUNKA VILÁGÁNAK BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a 2009. év ellenőrzési eredményeiről 1 Tartalomjegyzék 1. Ellenőrzések eredményei 3 1.1 Társhatósági ellenőrzések 5 1.1.1 Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Beszámoló. a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Iktatószám: 3-8/41-25/2014. Beszámoló a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai által a 2013. évben lefolytatott hatósági ellenőrzésekről

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus

JELENTÉS. a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről. 1111 2011. augusztus JELENTÉS a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzés rendszerének értékeléséről 1111 2011. augusztus. 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Az Állam és az Állami Vagyon Működését Ellenőrző

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Munkaadók akkreditációja

Munkaadók akkreditációja Munkaadók akkreditációja Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 1. Az akkreditációs rendszer kialakulásának előzményei a rehabilitációs foglalkoztatásban

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben