Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól"

Átírás

1 Összefoglaló jelentés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tapasztalatairól [2015. március április 17.] A munkaügyi hatóság a évi ellenőrzési tervében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében március 23. és április 17. között célvizsgálatot folytatott le. A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei, valamint április 1-jétől a jogutód fővárosi és megyei kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzési feladatkörükben a szakmai előírások figyelembevételével vizsgálták a munkaerő-kölcsönzés szereplőinek vonatkozásában a munkaügyi előírások érvényesülését. Elsődleges szempont volt az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett terület foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az ún. atipikus foglalkoztatással érintett az általánosnál kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatásának helyzetéről, illetve a vonatkozó szabályok érvényesüléséről reprezentatív adatokat szerezzen. A vizsgálat célja a munkavállalók törvényes foglalkoztatásának és a munkavállalói alapjogok érvényesülésének elősegítése mellett a jogszerűtlenül foglalkoztató, ezáltal tisztességtelen versenyelőnnyel rendelkező vállalkozások valamint, a foglalkoztatók által elkövetett legsúlyosabb jogsértések feltárása volt. Ennek keretében a célvizsgálat fő iránya a munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegésének, a nyilvántartásba vétel hiányában folytatott vagy jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzési tevékenységnek az ellenőrzése volt. A hatóság - 1 -

2 továbbá vizsgálta a munkaerő-kölcsönzés során megkötött munkaszerződések tartalmi elemeinek jogszabályi megfelelőségét. A felügyelői igazolvánnyal rendelkező kormánytisztviselők természetesen az általános munkajogi szabályok betartását is ellenőrizték, így többek között a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség betartását, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő munkavállalót megillető igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtását, a munkaidőre-pihenőidőre vonatkozó szabályok betartását, a munkabérrel kapcsolatos rendelkezések megtartását is vizsgálták a hatóság munkatársai az ellenőrzéssorozat kapcsán. A célvizsgálat keretében elsősorban azon ágazatokban kezdeményeztek munkaügyi ellenőrzést a hatóság munkatársai, amelyeknél nagyobb arányban feltételeztek munkaerő-kölcsönzéssel megvalósuló atipikus foglalkoztatási formát. Mivel a korábbi évek tapasztalatai indokolták, ezért a vagyonvédelmi ágazatban érintett munkáltatók ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt fektetettek a hatóság munkatársai, így az ellenőrzések közel felére került sor ebben az ágazatban. Az ágazat és így a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos problémák visszaszorítása, már több éve szerepel a munkaügyi ellenőrzési irányelvek között, miszerint az ellenőrzések legalább 10%-át ezen a területen kell elvégezniük a kormányhivatalok munkaügyi ellenőrzésre jogosult munkatársainak. Ezt a kiemelt figyelmet az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a panaszok és közérdekű bejelentések is indokolják, mivel az egyik jogszerűtlen gyakorlat visszaszorulása után, szinte azonnal újabb jogszerűtlen foglalkoztatási mód megjelenése tapasztalható

3 A munkaügyi ellenőrzések, és az ezek nyomán indult eljárások egy része még folyamatban van, így a megállapítások a jelentés elkészítésekor ismert adatokon alapulnak. 1. Általános tapasztalatok Az akcióellenőrzés során több mint 800 foglalkoztató több mint 5000 munkavállalója került a munkaügyi hatóság ellenőrzése alá. Az ellenőrzött munkáltatók 75 %-nál várható szabálytalanság megállapítása, mely az ellenőrzött munkavállalói létszám 62%-t érinti

4 A célvizsgálat során ellenőrzés alá vont munkáltatók által elkövetett jelen ellenőrzéssorozat keretében feltárt - szabálytalanságok egy része olyan súlyos, illetve ismételt szabályszegésnek minősült, amelyek miatt a jelenlegi adatok alapján a munkaügyi hatóság részéről előreláthatóan 40 db munkaügyi bírság kiszabása várható. A kisebb súlyú szabálytalanságokat elkövető munkáltatók közül 223 foglalkoztató esetében szabálytalanság megszüntetésére irányuló kötelezés, 298 munkáltatóval szemben kötelezés nélküli - szabálytalanságot megállapító - határozat kiadmányozására kerül sor, 46 munkáltatóval szemben a figyelemfelhívás eszközével él a hatóság. Az első esetben elkövetett bírság alapját képező szabálytalan kis-és középvállalkozásokra pedig 80 db a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (továbbiakban Kkv. tv.) szerinti bírságot helyettesítő figyelmeztetés kiszabása várható

5 Az ellenőrzések során társhatóságok is közreműködtek, a vizsgálatok egy része a kormányhivatalok szervezeti egységeinek bevonásával zajlott, így az élelmiszerláncbiztonsági, műszaki biztonsági, valamint közlekedési hatósági feladatokat ellátó főosztályokkal is történt közös ellenőrzés. A legtöbb munkaügyi ellenőrzés azonban a rendőrség, valamint az egy szervezeti egységben és általában egy épületen belül található szerv lévén - a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak munkavédelmi ellenőrzésre jogosult munkatársaival közösen történt. Az ellenőrzéseket - a kormányhivatalok beszámolói szerint - a munkáltatók és munkavállalók nagy része megértéssel fogadta, az ellenőrzések alkalmával semmilyen atrocitásra nem került sor, illetve nem nehezítették semmilyen formában a munkaügyi vizsgálatok lefolytatását

6 2. Tipikus jogsértések Az ellenőrzött foglalkoztatók vonatkozásában a célvizsgálat témáját képező jogellenes munkaerő kölcsönzésen kívül jellemzően az alábbi szabálytalanságok miatt kellett a munkaügyi hatóságnak eljárnia: - jogellenes munkaerő-kölcsönzés - jogviszony (munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony) bejelentésének elmulasztása, illetve munkaszerződés nélküli foglalkoztatás, - munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése (hiányos, hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya), - munkabérre vonatkozó szabályok megszegése (határidőn túl történő bérfizetés, pótlékokra vonatkozó szabályok) - munkaidőre vonatkozó szabályok megszegése (munkaidő-beosztással, napi munkaidővel kapcsolatos rendelkezések), - pihenőidőre vonatkozó szabályok megsértése (napi/heti pihenőidővel, munkaközi szünettel kapcsolatos szabályok) - 6 -

7 - rendkívüli munkavégzés szabályainak megszegése (munkaszüneti napokon történő foglalkoztatással kapcsolatos szabályok) - egyéb jogsértések (a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállításának és kiadásának elmulasztása, késedelme, elszámolással kapcsolatos szabályok megszegése, a munkaviszony bejelentésével kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése) A célvizsgálat során feltárt jogsértésekből is megfigyelhető, hogy ezen időszakban is - csakúgy, mint első negyedévében a nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértése miatt intézkedtek legtöbbször a munkaügyi ellenőrzésre jogosult kormánytisztviselők. A nyilvántartással kapcsolatos szabályok figyelmen kívül hagyásán túl, jelentős a munkaidőre vonatkozó jogszabályok megszegése miatt hozott intézkedések száma, különös tekintettel a munkaidő-beosztásra, valamint a napi munkaidőre vonatkozó törvényi szabályozás megsértése. A munkaviszonyhoz illetve egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség megszegése továbbra is jelentős arányban került feltárásra

8 A munkaügyi felügyelőségek a kisebb és közepes vállalkozások mellett a nagy létszámot foglalkoztató munkáltatókat is ellenőrizték. A célvizsgálat tárgyát képező szabálytalanságok, azonban jellemzően a kis- és középvállalkozásokat érintették. 3. A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságok A jogsértéssel érintett munkavállalók 11%-a szenvedte el a célvizsgálat központi elemét képező munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalanságokat, melyek az intézkedések 7%-át tették ki. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó jogsértések megállapításra került esetei: munkaerő-kölcsönzés esetén a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése, nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység, jogszabályi tilalomba ütköző munkaerő-kölcsönzés, színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultság nélkül), színlelt polgárjogi szerződés alapján végzett munkaerő-kölcsönzési tevékenység (munkaerő-kölcsönzési jogosultsággal), munkaszerződés tartalmi hiányossága munkaerő-kölcsönzésben

9 A munkaerő-kölcsönzés jellemzően a személy-és vagyonvédelem, feldolgozóipar, gépipar (csomagolási feladatok) területén fordul elő leggyakrabban. Azok a gazdasági társaságok, illetve munkáltatók, akik már évek óta, illetve évtizede végeznek munkaerő-kölcsönzést - elsősorban a feldolgozóiparban és a gépiparban - a jogszabályban előírtaknak megfelelően tevékenykednek és betartják a folyamatosan változó jogszabályi környezet ellenére az előírásokat. Amennyiben mégis valamilyen jogsértést követnek el az szervezési hiányosságokra vezethető vissza. A személy-és vagyonvédelmi vállalkozások azonban, gyakran a hatályos jogszabályi rendelkezések megkerülését célzó illegális vagy féllegális foglalkoztatási formákra törekedtek. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény II. fejezetében szabályozott vállalkozói vagyonőri konstrukció megteremtéséig elsősorban a színlelt megbízási, vállalkozási szerződéssel leplezett munkaviszony jellemezte a jogellenes magatartásformákat, - 9 -

10 valamint az ágazat területén tipikusnak mondható alvállalkozói láncolat jelentkezése mutatkozott. Az alvállalkozói lánc jogszabályi korlátozásával egyidejűleg azonban az ágazatban megszaporodtak a munkaerő-kölcsönző cégek. A vagyonvédelmi feladatokat ellátó munkavállalók nem kis részének foglalkoztatása munkaerőkölcsönzés keretében történik. Ez történhet formailag legálisan (értjük ez alatt, hogy a kölcsönbeadóként szereplő cég legalább rendelkezik nyilvántartásba vétellel), de jellemzően illegális vagy féllegális keretek között működnek a munkaerő-kölcsönző cégek, így például: a felek munkaerő-kölcsönzési szerződést kötnek, azonban a kölcsönbeadóként szereplő céget munkaerő-kölcsönzőként nem vették nyilvántartásba, vagy a nyilvántartásból időközben törölték A célvizsgálat során az egyik leggyakoribb jogsértés volt, hogy a kölcsönbe adó munkáltatók jelentős része csak a munkaszerződések megkötésének és a bejelentések megtételének idejére veteti magát nyilvántartásba az illetékes munkaügyi központoknál, illetve a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainál, majd a munkaerő kihelyezését követően a nyilvántartásba vétel törlésre kerül. A munkaügyi ellenőrzéseket lefolytató munkatársak tapasztalatai alapján a vagyonvédelmi ágazatban tartott ellenőrzések során tipikusnak nevezhető az, hogy a helyszíni ellenőrzés során meghallgatott munkavállalónak nincsen tudomása arról, hogy őt munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatják. A tanú megjelöl egy munkáltatót, ezt követően a bizonyítási eljárás feladata azt tisztázni, hogy a megjelölt munkáltató a kölcsönbeadó, vagy a kölcsönvevő. Jellemző visszásságok: a munkaerő-kölcsönzőként nyilvántartásba vett cég székhelye székhelyszolgáltatónál van bejegyezve, a munkaügyi ellenőrzés során felkutatása eredménytelen postafiók cégként lényegében nem is létezik

11 a felek munkaerő-kölcsönzést kötnek, melynek keretében formailag a kölcsönvevő cég végzi a tevékenységet a megbízónál, a kölcsönzött munkavállalók feletti jogokat azonban a kölcsönbeadó gyakorolja. Az ilyen foglalkoztatási gyakorlat során lényegében megmarad a korábbi alvállalkozói jogviszony jelleg. A kölcsönbeadó utasítja és ellenőrzi a munkavállalók munkavégzését, irányítja más-más munkaterületre, illetve kölcsönvevőhöz. Jellemző továbbá mind a kölcsönbe adó, mind a kölcsönbe vevő munkáltatók gyors változása. Ez a munkavállalók kiszolgáltatottságát növeli, veszélybe kerül a jogbiztonság, valamint azt eredményezi, hogy a háromhavonta történő csere esetén a munkavállalók folyamatosan próbaidőn vannak. A fent részletezett nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzési tevékenység (mely egyben a legsúlyosabb jogsértés a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan) a célvizsgálat során a kölcsönzéssel kapcsolatos jogsértések közül a második legtöbbször előforduló szabálytalanság volt. Az ellenőrzés-sorozat leggyakoribb munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabálytalansága a felek között létrejött megállapodásra és együttműködési kötelezettségre vonatkozó előírások megszegése. A jelenlegi szabályozás szerint a kölcsönbeadó amennyiben a kölcsönvevő kéri köteles átadni - a munkavállaló adóhatósági bejelentésének teljesítéséről szóló iratot, - a kölcsönbeadóként való nyilvántartásba vételt igazoló irat másolatát A kölcsönbeadó e kötelezettsége tehát feltételes, csak abban az esetben terheli, amennyiben az okiratok rendelkezésre bocsátására a kölcsönvevő igényt tart. Az elvárható gondossági kötelem azonban nyilvánvalóan megkívánja, hogy a kölcsönvevő meggyőződjék arról, hogy a kölcsönbeadó jogszerűen végzi

12 tevékenységét, szabályosan foglalkoztatott munkavállalókkal. Amennyiben erről nem győződik meg, a jogszerűtlen foglalkoztatás következményeiért a kölcsönvevőt is felelősség terhelheti. A kölcsönvevő továbbá - eltérő megállapodás hiányában - köteles legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a kölcsönbeadóval közölni mindazokat az adatokat, amelyek a munkabér kifizetéséhez, valamint a munkaviszonnyal összefüggő, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A fenti adatkérés egyébként szorosan összefügg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerinti a kölcsönvevő által teendő bejelentési kötelezettséggel, miszerint a kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás - megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját, - befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját. (Art. 17. (17) bekezdés) A munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatása céljából létesített munkaviszony esetében a kölcsönbeadó és a kölcsönzött munkavállaló közötti munkaszerződésnek meg kell felelnie az Mt aiban meghatározott általános érvényességi feltételeknek. A célellenőrzés során feltárt jogsértések közel 15%-át tették ki ezek a szabálytalanságok. Kiemelendő, hogy a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás a nagy, több száz főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztató kölcsönbeadó munkáltatóknál fordult elő, köszönhetően a kölcsönvevő munkáltató által hirtelen kért, előre nem

13 kiszámítható létszám miatt. Ezek a szabálytalanságok feltehetően munkaszervezési problémákra vezethetők vissza. 4. Legsúlyosabb szabálytalanságok és azok okai A célvizsgálat során a feketefoglalkoztatás tárgykörében, a korábbi tapasztalatokkal egyetemben, továbbra is a bejelentés elmulasztása mind munkaviszonyban, mind egyszerűsített foglalkoztatás keretében a leggyakoribb, több esetben pedig munkaszerződés nélküli foglalkozatást állapított meg a hatóság. A feltárt jogsértések során alkalmazott intézkedések több mint 40%-a a vagyonvédelemi ágazatban történt, ami az ellenőrzések magas számának is köszönhető. Az építőiparban, a vendéglátásban, valamint egyéb területeken (gyáregységek, telephelyek) is jelentős számban fordult elő a célvizsgálat során feketefoglalkoztatás, mivel ezeken a munkavégzési helyeken, jellemzően rövid ideig tartó munkavégzés történt, továbbá a cégek esetenként nehezen megközelíthető eldugott helyen működnek, így a munkáltatók bíznak abban, hogy az aránylag rövid ideig tartó tevékenységüket az ellenőrzés csekély valószínűsége miatt bejelentés nélkül, adó- és járulékfizetési kötelezettségeik mellőzésével tudják megoldani

14 Egyszerűsített foglalkoztatás során gyakori az adminisztrációs hibára való hivatkozás, valamint tipikus kifogás, hogy a munkavállalók bejelentéséhez szükséges adatait időben leadták a könyvelőnek, de a könyvelő elmulasztotta a bejelentésüket. Megállapítható, hogy azokban az esetekben, amikor a felek egyszerűsített munkaszerződést írnak alá, akkor bejelentésük is jellemzően megtörténik, ha azonban a munkavállaló szóbeli megállapodás alapján végzi a munkát, úgy több alkalommal marad el a bejelentés is. Munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás során a NAV felé történő bejelentés kölcsönbeadói részről számos esetben nem valósult meg. Előfordult olyan eset, mely során két azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező munkaerő-kölcsönzésre szakosodott cég egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkaerőkölcsönzés céljából munkavállalókat. A gazdasági társaságok, így a havi 15 napos foglalkoztatási szabályt úgy tágították, hogy mindkét cég legfeljebb 15 napig foglalkoztatta ugyanazt a munkavállalót, akit így adott hónapban 15 napnál többször is kölcsön tudtak adni azonos munkáltatóhoz. A vélhetően szándékosan helytelen joggyakorlatra példa a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatás, valamint a részmunkaidős bejelentés, teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, melyek azonban a célvizsgálat során elenyésző mennyiségben fordultak elő. Harmadik országbeli állampolgárok szabálytalan foglalkoztatásával a célvizsgálat alatt nem találkoztak a munkaügyi hatóság képviselői a vizsgálatok során. Több foglalkoztató esetében bizonyítást nyert, hogy a munka- és pihenőidővel kapcsolatos adatokat hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelően vezette (hamis, illetve kettős nyilvántartás). A munkaidő-nyilvántartással összefüggő legjellemzőbb szabálytalanság, hogy a munkáltató nem rögzíti a nyilvántartáson a munkaidő kezdő és befejező időpontját. A munkaidővel kapcsolatos adatok nyilvántartásával összefüggő szabálytalanságok mögött számos esetben különösen a nyilvántartás

15 hiánya, illetve a hamis nyilvántartás vezetése esetében a munkaidőre, pihenőidőre, munkabér összegére vonatkozó rendelkezések megsértésének leplezése áll. Ezen szabálytalanság további tipikus megvalósulási formája, hogy a munkaidőnyilvántartás nincs a munkavégzés helyén. A vagyonvédelmi cégek esetén bevett gyakorlat, hogy nincs a helyszínen munkaidő-nyilvántartás, valamint nem adják át a helyszíni ellenőrzés során azon dokumentumokat, melyből a tényleges munkavégzésre vonatkozóan információ nyerhető, sok helyen telefonos bejelentkezésre hivatkoznak. A későbbiekben a hatóságnak megküldött iratanyag alapján pedig jellemzően nem állapítható meg jogsértés, pedig számos esetben áll fenn a gyanúja annak is, hogy a munkavállalókat a megengedettnél többet foglalkoztatják. A munkavállalók tanúkénti meghallgatásukkor pedig különböző okok miatt nem minden esetben nyilatkoznak a megtörtént jogsértésekről. Ennek ellenére a vizsgálat tapasztalatai szerint több munkáltató esetében előfordult, hogy a munkavállalók munkaideje meghaladta a napi munkaidő megengedett legmagasabb mértékét, és emellett a munkaidő-beosztás szabályainak megsértésével is lehetett találkozni. Jellemzően a munkaidő-beosztást a munkáltató a munkavállaló részére szóban (személyesen, vagy rövid úton) közli, írásban, avagy írásbeli formának minősülő alakban nem készítenek a munkáltatók munkaidő-beosztást. A munkaidőbeosztás írásbeli közlési kötelezettségének megsértése hátterében egyrészt a jogszabály ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék áll. A célellenőrzés során a munkaidőre vonatkozó jogszabályok előzőekben említett előírásainak megszegése, a nyilvántartással kapcsolatos jogsértések mögött a második legnagyobb munkavállalói létszámot érintették. A munkaidővel kapcsolatos jogsértésekkel közel azonos mértékű a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyéb szabálytalanságot elszenvedett munkavállalók létszáma. Gyakran tapasztalható, hogy a munkáltató az igazolásokat visszatartja, az elszámolást elmulasztja, vagy a munkavállalót nem jelenti ki (nem jelenti be a

16 jogviszony megszűnését) az illetékes adóhatóságnál. Ezek hátterében elszámolási vita, illetve adminisztrációs hiba állhat. 5. Összegzés Összességében a munkaerő-kölcsönzés alapján történő foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesülésének vizsgálata érdekében elrendelt célvizsgálat vegyes tapasztalatokkal zárult. Kevesebb szabálytalanság figyelhető meg azon vállalkozásoknál (főleg a feldolgozó ipari és gépipari ágazatban) melyek tipikusan nem ideiglenesen, hanem az egyébként fennálló állandó munkaerő szükségletük kielégítése érdekében veszik igénybe a munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés keretében. A kölcsönzött dolgozók foglalkoztatása részükre költségelőnnyel jár a tipikusan alacsonyabb bérszínvonal és költségráfordítás, nem utolsó sorban pedig a munkajogi védettség alacsonyabb szintje, ezáltal nagyobb rugalmassága miatt. A kölcsönzött dolgozók jelentős számban fizikai munkakört betöltő munkavállalók, mivel egyre több vállalat inkább kölcsönzi a fizikai munkaerőt, semmint állományába venné őket

17 Általános tapasztalat, hogy a kölcsönzött munkavállalók bérszínvonala, alacsonyabb a munkáltatók saját állományában foglalkoztatottakénál. Továbbra is kedvezőtlen viszont a személy-és vagyonvédelemi ágazatban dolgozó munkavállalók munkaerő-kölcsönzésével kapcsolatos joggyakorlat. Bár egyes megyékben (Baranya, Budapest, Jász-Nagykun-Szolnok) csökkent ennek az atipikus foglalkoztatási formának az aránya az ágazatban, a kormányhivatalok többsége az esetek jelentős részében a korábbiakkal megegyező szabálytalan foglalkoztatási gyakorlattal találkozott az ellenőrzések során. Az ágazatban dolgozók fölött rendszeresen cserélődő munkáltatók jelentős része láthatóan nem is törekszik a szabályos működésre, sőt minden lehetséges eszközzel akadályozza az ellenőrzéseket, ezáltal próbál a munkáltatói felelősség alól mentesülni. A személy-és vagyonvédelmi ágazatban történő több éves munkaügyi hatósági fokozott jelenlétet a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos célvizsgálat tovább erősítette. Az ágazatban ezt az atipikus foglalkoztatási formát nem a szabályozás céljának megfelelően alkalmazzák a munkáltatók, és további munkajogi szabályokat is megszegve nagymértékben sértik a munkavállalók alapvető jogait mind hosszú, mind rövid távon

18 Melléklet Példatár 1. Egy Győr-Moson-Sopron megyében lefolytatott munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a kölcsönbeadó Kft. munkáltató 8 munkavállalót foglalkoztatott írásba foglalt munkaszerződéssel a kölcsönvevő munkáltatónál. A kölcsönbeadó munkáltatót az illetékes munkaügyi központ nem vette nyilvántartásba munkaerő-kölcsönzőként, ezért jogosulatlan munkaerőkölcsönzést végzett. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a jogosulatlan munkaerő-kölcsönzés miatt - mivel vele szemben a munkaügyi ellenőrzés megkezdését megelőző 3 éven belül már több szabálytalanság megállapításra került - tevékenységtől eltiltó és munkaügyi bírságot kiszabó határozat kerül kiadmányozásra. 2. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pénzintézetben, ahol a munkavállalókat vagyonvédelmi feladatkörben munkaerő-kölcsönzés keretén belül foglalkoztatták, a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a munkavégzési helyen foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-nyilvántartást nem vezettek, azt nem is tudták az ellenőrzés időpontjában bemutatni. A munkaidő-beosztást a szolgálatvezetővel szóban beszélték meg, írásban nem kaptak a törvényben előírt munkaidő-beosztást. 3. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselői (továbbiakban: munkaügyi felügyelők) az ellenőrzéssel érintett helyszínen munkaügyi ellenőrzést végeztek a kölcsönbeadó és kölcsönvevő munkáltatókat érintően. Az ellenőrzés helyszínén a kölcsönbeadó munkáltató részéről 25 munkavállaló végzett zöldség, gyümölcs válogatási, csomagolási tevékenységet a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltatók közötti munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó megbízási keretszerződés alapján. Az ellenőrzés helyszínén az eljáró munkaügyi

19 felügyelők a kölcsönbeadó munkáltatót érintően 12 munkavállalót hallgattak meg tanúként, akik tanúnyilatkozatukban elmondták, hogy az ellenőrzés időpontjáig munkaszerződést nem írtak alá. A munkavégzésről szóban a kölcsönbeadó munkáltató egyik alkalmazottjával állapodtak meg. A szóbeli megállapodás során alkalmi jellegű munkavégzésről nem esett szó. A kölcsönbeadó munkáltató buszokkal biztosította részükre a munkavégzés helyére történő eljutást. Munkaidő-nyilvántartásul, a kölcsönbeadó munkáltató munkavállalóira vonatkozóan jelenléti ívet vezettek, amely tartalmazta az adott napon munkát végző munkavállalók neveit és aláírásait, valamint a munkakezdés és befejezés időpontját is. A tanúként meghallgatott munkavállalók NAV felé történő bejelentése az ellenőrzés megkezdéséig nem történt meg. A kölcsönbeadó munkáltatóval szemben a munkaviszony megállapítása és a bejelentés nélküli foglalkoztatás megvalósulása miatt a kölcsönvevő munkáltatóval szemben a munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése miatt intézkedett a hatóság. 4. Egy ugyancsak Pest megyei címen megtartott munkaügyi ellenőrzés során munkavégzés közben találtak 5 főt, akik közül kettőt tanúként hallgattak meg. A munkavállalók munkaerő-kölcsönzés keretében munkaszerződéssel és a felügyelői lekérdezés adatai alapján bejelentéssel dolgoztak személy- és vagyonőr munkakörben a kölcsönbeadó Kft-nél. A kölcsönvevő Kft. a munkavállalók április havi munkaidő-beosztását elkészítette írásban, de az ellenőrzött munkavállalók közül háromnak a munkaideje a törvényes munkaidőt meghaladó mértékkel került meghatározásra. A munkavállalók jelenléti íve naprakészen volt vezetve. 5. Zala megyében egy elektronikai összeszerelő üzemben tartottak ellenőrzést a hatóság munkatársai

20 A Kölcsönbeadó Kft. az érintett munkavállalókat munkaerő-kölcsönzés céljából foglalkoztatta, munkavégzésre a kölcsönvevő Kft.-hez kölcsönözte ki, a szabadságra vonatkozó szabályok megtartásáért utóbbi vállalkozás, mint kölcsönvevő munkáltató volt felelős. Az ellenőrzés során a kölcsönvevő együttműködő volt, a mulasztást elismerte, miszerint 30 fő operátor munkakörben műszaki termékek gyártását végző munkavállaló részére az ellenőrzés megkezdéséig nem adták ki maradéktalanul személyenként legfeljebb 10 napot érintően a évre járó szabadságot. A munkáltató nem kötött megállapodást a munkavállalókkal az életkor után járó pótszabadság tárgyévet követő évben történő kiadásáról, a szabadságok kiadásának elmaradását munkaerőhiánnyal magyarázta. 6. Somogy Megyében ellenőrzésre került sor egy munkáltató őrzési területén, ahol tanúként hallgattak meg egy fő üzemterületet őrző, vagyonőr munkakörben dolgozó munkavállalót. A munkavállaló tanúnyilatkozatában előadta, hogy kölcsönbeadó Kft-vel kötött munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaszerződést. A lekérdezés adatai alapján a munkavállaló jogviszonyát a kölcsönbeadó munkáltató az illetékes adóhatóság irányába a tanúnyilatkozatban szereplő jogviszony kezdettel bejelentette. A munkaügyi eljárás során a kölcsönbeadó munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységének vizsgálata során a munkaügyi hatóság belföldi jogsegély keretében történő megkereséssel fordult az illetékes munkaügyi központhoz. A munkaügyi központ tájékoztatása alapján a kölcsönbeadó Kft. nem szerepelt a nyilvántartásában, mint munkaerőkölcsönzésre jogosult jogalany, azaz a kötelező hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatta tevékenységét. 7. Egy Komárom-Esztergom megyei Kft-nél (Kft. 1) történt helyszíni ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a Kft 2., és a Szövetkezet a Kft. 1. telephelyén, mint vállalkozók voltak jelen, vállalkozói szerződés alapján. A

21 vállalkozók és a Kft. 1. között létrejött keretszerződés alapján a vállalkozók kötelesek voltak a munkavállalóikat a válogatáshoz, átcsomagoláshoz a megrendelés teljesítéséhez biztosítani. Valójában a Kft. 1. kizárólag a létszámigényt jelentette rendszeresen nevezett két vállalkozás felé. Mivel a társaságok nem munkaerő-kölcsönzés keretében voltak jelen a Kft. 1-nél, így az nem érdeklődött a munkavállalók bejelentése, ill. a jognyilatkozatok alakszerűségének megléte, ill. a foglalkoztatási forma után. A Kft. 1. a munkaidővel kapcsolatos adatokról nyilvántartást készített, valamint a vállalkozói oldalról készített teljesítés igazolást leigazolta. Ezen igazolás alapján került számlázásra a vállalkozási díj. Megállapítást nyert, hogy nevezett társaságok ténylegesen munkaerőkölcsönzési tevékenységet végeztek, de erre jogosultsággal nem rendelkeztek. A munkaerő átengedésére, kölcsönzésére színlelt vállalkozási szerződést kötöttek. 8. Két munkavállaló panaszbejelentést tett egy Baranya megyében üzemeltetett étteremben történő foglalkoztatásukkal kapcsolatban, mert az munkaszerződés nélkül történt. A munkavállalók úgy tudták, hogy a kölcsönbeadó Kft. a munkáltatójuk, aki feltételezhetően a kölcsönvevő Kft-nek adta kölcsön őket. A helyszíni munkaügyi ellenőrzést követően a kormánytisztviselők megállapították, hogy az üzemeltető a kölcsönvevő Kft. A vendégtérben három fő munkavállalót (pultos és felszolgáló munkakörben), a konyhában további négy fő munkavállalót találtak munkavégzés közben a hatóság munkatársai. A munkavállalók közül a pultos-felszolgáló a munkáltatót nem tudta pontosan megnevezni, csak a kölcsönvevő Kft. ügyvezetőjét azon személyként, akivel megállapodott az alkalmi foglalkoztatásról. A szakács úgy tudta, hogy a kölcsönbeadó Kft-t a foglalkoztatója, de ilyen értelmű szerződést nem kötöttek vele, a munkavégzés során kapcsolatba kizárólag csak a kölcsönvevő Kft. képviselőjével került, aki irányította és ellenőrizte a munkáját. A munkaügyi adatbázisból történt lekérdezés és NAV-tól az alkalmi foglalkoztatás

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A munkaügyi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzési tapasztalatok, munkaügyi akcióvizsgálatok Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi Főosztály

Részletesebben

A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS A MUNKAÜGYI HATÓSÁG 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 1. Jogszabályi háttér A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NGM/30844/2015 Összefoglaló jelentés a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzéséről [2015. június

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről NGM/30844/2015 Összefoglaló jelentés a szabadságra vonatkozó szabályok célellenőrzéséről [2015. október 19. 2015. november 13.] A munkaügyi hatóság a 2015. évi munkaterv szerint a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123. TELEFON, 87/435-055., 87/535-005. FAX: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás,

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az iparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433 0396

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése

ŰRLAP. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése I. Vállalkozó személyes adatai ŰRLAP egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 1.Családi név 2.Utónév 3.Születési családi név 4.Születési

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél

2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél 2014. december 17. Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben Jogi hírlevél Munkaügyi ellenőrzések kiemelt területek 2015-ben A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai

A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Ember és Szarvas Ügyvédi Iroda A Deloitte Magyarország együttműködő partnere A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai 2012. április 6. A munkaügyi ellenőrzés 2012-es irányai Jelen hírlevelünkkel arról tájékoztatjuk

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési terve Készítette: dr. Végi-Rónai Klára okmányirodai ügyintéző Jóváhagyta: Papp Edit csoportvezető Az egyéni vállalkozóról

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban Az egyszerűsített foglalkoztatás (EF) új szabályai 21 pontban 1. Milyen munkát lehet vállalni EF-ban? -mezőgazdasági idénymunkát, - turisztikai idénymunkát - alkalmi munkát. 2. Hány főt alkalmazhatnak

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

T/9239. számú. törvényjavaslat

T/9239. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9239. számú törvényjavaslat a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről Előadó:

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrző tevékenységét a Nemzetgazdasági

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Konferencia a biztonságos munkavégzésről és jogszerű foglalkoztatásról

Kis cég, kis kockázat? Konferencia a biztonságos munkavégzésről és jogszerű foglalkoztatásról Kis cég, kis kockázat? Konferencia a biztonságos munkavégzésről és jogszerű foglalkoztatásról Kis cég, kis kockázat? Konferencia a biztonságos munkavégzésről és jogszerű foglalkoztatásról Atipikus foglalkoztatási

Részletesebben

1. A kikölcsönzés ideiglenessége

1. A kikölcsönzés ideiglenessége 2011. szeptember A munkaerő-kölcsönzés új szabályai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 2011. július 4-én szavazták meg a képviselők a Munka Törvénykönyvének változásait. A munkaerő-kölcsönzésre

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben