Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és"

Átírás

1 Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál

2 Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály cím: Telefonszám: A rakomány súly, a baleset teher BUDATRANSPACK 26. Nemzetközi csomagolási és anyagmozgatási szakkiállítás október 3. Hungexpo Budapesti Vásárközpont

3 Statisztika Szállítás, raktározás (2012) Ellenőrzött munkáltatók száma Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma Szabálytalan munkáltatók aránya (%) Ellenőrzött munkavállalók száma Szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók száma Szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók aránya (%) Szállítás, raktározás (2012) Munkaidő Feketefoglalkoztatás szabályainak megsértése Rendkívüli Pihenőidő munkavégzés szabályainak szabályainak megsértése megsértése Nyilvántartással kapcsolatos szabályok megsértése Munkabérrel kapcsolatos jogsértések Egyéb főbb jogsértések Összes főbb intézkedés intézkedések száma érintett létszám

4 A munkaszerződés megkötése - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. 42. (1) bekezdés alapján a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. - Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkaszerződés megkötése nem kötelező, itt a munkaviszony a bejelentéssel jön létre (2010. évi LXXV. tv. 3. (1) bek.) - A munkaszerződést mindig írásban kell megkötni, az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat. - A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei: alapbér, munkakör, munkavégzés helye. - A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. - A munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az Mt. Második Részében foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet.

5 Bejelentés teljesítése Az adózás rendjéről szóló tv. 16. (4) bekezdése alapján a bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, ( ) kell teljesíteni. Egyszerűsített foglalkoztatásnál a bejelentés lényegesen könnyebben teljesíthető, azonban a bejelentés ideje itt sem lehet későbbi a tényleges munkavégzés kezdeténél. Ha a bejelentés az ellenőrzés megkezdése utánra datálódik, a foglalkoztatás felróhatóságtól függetlenül feketemunkának minősül (objektív jellegű szankció) akár a munkáltató, akár a munkáltató megbízásából más teljesítette azt.

6 Munkaidő-nyilvántartás gépjárművezetőknél Főszabály: a munkaidő-nyilvántartásnak ( jelenléti ívnek ) az ellenőrizhetőség és a naprakészség követelménye biztosítása érdekében a munkavégzés helyszínen kell lennie. A telephelyi nyilvántartás akkor elfogadható, ha abból megállapítható, hogy a munkavállaló pontosan mikor kezdte meg a munkát és pontosan mikor fejezte azt be. A tachográf berendezés + menetlevél akkor fogadható el munkaidőnyilvántartásnak, ha az azokban feltüntetett adatok teljes körűen eleget tesznek az alábbi követelményeknek: ellenőrizhetőség, naprakészség, hitelesség, teljesség és valódiság.

7 Gépjárművezetők garantált bérminimuma A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára jár garantált bérminimum. A garantált bérminimum megfizetése két feltétel egyidejű megléte esetén kötelező: 1. annak a munkakörnek a betöltése, amelyben az adott munkavállaló foglalkoztatva van, középiskolai végzettséghez, illetőleg középfokú szakképesítéshez legyen kötve, 2. a munkavállaló ténylegesen rendelkezzen is a fent meghatározott végzettséggel. Amennyiben tehát az adott haszongépjármű vezetésére vonatkozóan van ilyen előírás, a garantált bérminimum jár, amennyiben nincs, akkor csak a minimálbér megfizetése a kötelező. (A haszongépjármű vezetésére a szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó (2013. szeptember 1-jétől hatályon kívül helyezett) 17/2010. (XI.25.) NFM rendelet a szakmai képzések alapdokumentumait tartalmazta, és nem a tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítést határozta meg, azt a közlekedésért felelős miniszternek külön jogszabályban kell szabályoznia megfelelő törvényi felhatalmazás alapján.)

8 Vagyonvédelem garantált bérminimum Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet alapján a személy- és vagyonőri szakképesítés alsó középfokú szakképesítésnek minősül, mely alapfokú iskolai végzettségre vagy szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg. A személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 6. (1) bekezdése alapján az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek személyes végzéséhez a rendőrség által kiadott igazolvány szükséges. A jogszabály 6. (2) bekezdése értelmében igazolványt kérelmére az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy kaphat, aki nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a személy és vagyonőri munkakör betöltéséhez elengedhetetlen a középfokú szakképesítés megszerzése, a személy és vagyonőrként foglalkoztatott munkavállalót megilleti a jogszabályban előírt összegű garantált bérminimum.

9 Készenléti jellegű munkavégzés Készenléti jellegű a munkakör, ha a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár. a teljes napi munkaidő a felek megállapodása alapján 12 órára emelhető 6 hónapos / 26 hetes munkaidő-keretre van lehetőség rendes munkaidő vasárnapra beosztható, de munkaszüneti napra nem a főszabálytól eltérően a munkaközi szünet a munkaidő része, így nem ledolgoztatható 11 óra helyett elegendő 8 óra napi pihenőidő biztosítása, azonban ha készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidő nem osztható be

10 Vasárnapi bérpótlék Az Mt a sorolja fel, hogy mely 9 esetben osztható be vasárnapra rendes munkaidő. Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék jár ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. (1) bekezdés 3 meghatározott pontjában megállapított feltételek alapján kötelezhető. Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék jár a rendkívüli munkaidőre a fenti 3 esetben meghatározott munkavállalónak, továbbá ha a munkavállaló a 101. (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.

11 Szabadságkiadás, munkabérfizetés Tipikus hiba, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadságot nem a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra adják ki. Fontos szabály, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot. A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező. A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg, azaz amennyiben a rendes munkaidőre járó munkabér összegét a felek a mindenkori minimálbér összegében állapították meg a bérpótlékokat a munkáltatónak azon felül kell megfizetnie (alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni a munkaszerződésben, ennek pedig fogalmilag nem lehet része semmilyen bérpótlék, esetleg műszakpótlék).

12 A távolléti díj számításának új szabályai Hatály: augusztus 1-től. A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerint teljesítendő órák számával. Tehát az egy napra jutó havi bér kiszámolásánál az adott hónap általános munkarendjének megfelelő munkanap számmal kell a havi bért elosztani, az egy órára járó bér megállapításánál pedig az így kapott összeget kell elosztani a napi munkaórák számával. Így ezután a szabadságon lévő munkavállaló a szabadsággal érintett hónap munkanapjai számától függetlenül mindig ugyanannyi bért kap majd. A bérpótlék számítási alapja viszont a 174-es osztószám maradt! (Mt (3) bek.)

13 Változó kizárási szabályok Kbt. Jó hír a munkáltatóknak, hogy július 1-jétől kezdődő hatállyal részben változtak az ún. kizárási szabályok. Hatályát vesztette ugyanis a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (Kbt.) 56. (1) bekezdés g) pontja. Ennek értelmében a fenti pontban meghatározott jogsértéseket, mint kizáró okot a július 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban nem lehet figyelembe venni. A munkaügyi hatóság honlapján az 1. Közbeszerzés menüpont tehát továbbra is elérhető lesz, ugyanakkor az abban nyilvánosságra hozott határozatok adatait csak és kizárólag a törvény hatályba lépését (2013. július 1.) megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárásokban lehet figyelembe venni. A július 1-jét követően kezdődött ügyekben nem kerülhet sor a nyilvánosságra hozatalra sem.

14 Tájékoztatás, felvilágosítás A munkaügyi hatóság a 323/2011 (XII.28.) Korm r. 15. (5) bekezdése szerint a részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkaügyi Főosztálya tájékoztatást, felvilágosítást ad írásban ( , levél formájában), illetve a honlapon elérhető szolgáltatás útján (www.munka.hu Munkaügy és Munkavédelem menüpont Tájékoztatás, Felvilágosítás fülre kattintva). A Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelőségei tájékoztatást, felvilágosítást adnak személyes megkeresés alapján a Hatóság hivatali helyiségében (ideértve a telefonon történő tájékoztatást is), illetve írásban ( , levél formájában).

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY

A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból

Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból Kihirdetés és hatálybalépés között Az új Mt. újdonságaiból ÉVOSZ - 2012.V.3. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Egy perces management tanfolyam Egy pap felajánlja egy apácának,

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

Munkaerő kölcsönzésről

Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzés szabályai Munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben