KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Beás nyelv középszint írásbeli vizsga I. Olvasott szöveg értése

2 Fontos tudnivalók A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, majd nézze meg a nullával (0) jelölt mintamegoldást! Az utasítást és a mintamegoldást pontosan követve a megfelelő helyre írja be megoldását! A nem megfelelő helyre és nem egyértelműen leírt, illetőleg nem egyértelműen olvasható megoldásokat a javító tanár az értékeléskor nem veheti figyelembe. Ha a vizsgázó ugyanarra a kérdésre egymást kizáró tartalmú megoldásokat ad, azokra nem kap pontot. Mivel minden feladat eredeti beás szöveghez kapcsolódik, előfordulhat, hogy a vizsgázó több szót nem ismer. Az ismeretlen szavak egy részének szövegbeli jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetheti, de megértésük nem feltétlenül szükséges a feladat helyes megoldásához. Ezért csak azokat az információkat keresse meg a szövegben, amelyekre a feladat rákérdez! Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be megoldását! Csak akkor írjon a szövegbe, ha az utasítás és a mintamegoldás kifejezetten erre utal! Ahol a vizsgázónak saját szavaival kell válaszolnia a kérdésekre, ügyeljen arra, hogy válasza a szövegre támaszkodjon, és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért információra! A vizsgázó az egyes feladatok megoldása után olvassa el még egyszer az egész szöveget úgy, hogy az a megoldásokkal együtt teljes egészet alkosson! A vizsgázó módosíthatja a már leírt megoldását. Ebben az esetben egyértelműen húzza át, és jól megkülönböztethetően írja mellé a módosított megoldást, mert csak az így azonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. Jó munkát kívánunk! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / október 26.

3 I. Umără szévegusztá, sî tîrîjé-l alá p-álá mondat, káré-j gyirépt! Unu (0) c-árătăny! Tu inká styij, sjé fel cipilyisj áj ávut máj înti? Mijé s-áku mi-j în firé cipilyisjije misj, sjé dă lá mámá ám kăpătát în tîrg. Nu-jrám mik, má în iskulă umblám. Sî tátá kusztá inká, kă sî jél ákulo-jrá. Cipilyisilyeje vînyic ăszrá, ku fizevé nyegré. Mámá m-o-ntribát, dă káré cipilyisj m-ár fi drág, Ku oty márj mă ujtám pă unu, káré áfel ăjrá, ká á lu urtáku-m nou în iskulă. Mijrá frikă, kă szkump o fi, dá mámá o lat dă vestyé, kă mi sză vegyé dă cipilyisistye, sî m-o zîsz, sză lyé-nsjérk szusz. Ku vojé máré ly-ám lat zsjosz dă pă másză, hungyé-szrá, sî ly-ám lat szusz. Pont buny mi-szrá. Nu-szrá szkumpj, mámá ly-o plătyit. Nisj nu ly-ám lat zsjosz, ásá umblám păstyi tot, kit toc sză lyé vádă. În hălálánt án, máj márj ăszrá pisjarilye-m, sî m-or trăbujit álc cipilyisj. Dá dăp-ásztá nu-c părészk áku. (Forrás: Kalányos István) (0) Jo nisj n-ám kăpătát cipilyik. gyirépt ăj nu-j gyirépt (1) Tátá m-o kumpărát cipilyisji. gyirépt ăj nu-j gyirépt (2) Cipilyisilyeje áfel szin áve, ká noru. gyirépt ăj nu-j gyirépt (3) Fălosz ly-ám lat szusz pă cipilyisilyeje. gyirépt ăj nu-j gyirépt (4) Mámá n-áve átic bány, kic trăbuje, dá tátá, j-o dát. gyirépt ăj nu-j gyirépt (5) În hălálánt án nu lyé putyem purtá pă cipilyisilyeje. gyirépt ăj nu-j gyirépt Max. Elért 5 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / október 26.

4 II. Umără-l pă szévegusztá, sî szkrijé váloszurj, pă sj-ány întribát! Unu (0) c-árătăny! În táblázatu-l dă zsjosz, nu-j szlobod sză szkrij, kă álá á lu méstyéru-j! Mirá, sî Gyurá má dă trijzăsj dă áj umblă-n biszerikă dîn kumpányé. În tată duminyikă vinyé ákár vîntu bátyé, ákár zăpádá kágyé. Popá má binyé lyé kunastyé, sî áfelyé-sz în biszerikă, ká kînd ákász-ár fi. Popá dă zesjé áj dă zîlyé-j în szát, átunsj l-or mănát áisj dîn Esztergom, kă popá bătîrn d-áisj, o murit. Ákár sjé fel kîntyik kizdilestyé popá, Mirá sî Gyurá îl kunastyé. În kumpányé băjás mulc ságyé, sî bătîrnyi multyé rîndurj vinyé-n biszerikă, sză sză razsjé, sî sză lyé áldászkă popá. Dá sî butyizálá popá cînyé, o kînd on fisjor, s-o nyivásztă sză-mmărită, lá popá merzsjé, sî lá-ngrupálă pă jél îl tyámă. În szát numá ungurj, sî nyemc kusztă. D-áje duminyikă, o lá szărbătorj, kînd toc vinyé uná, nisj nu prisjépj, sjé szfătijestyé aminyi ku unápált. Dá sj-o gîngyit Mirá sî Gyurá? Ly-or întorsz kîntyisjije pă lyimbá dă băjás, sî ku ázsutálă k-on om dă nyemc sî pă lyimbă dă nyemc. Popá k-ánti gîngye, kă báj máré o fi dîntrásztá, dá kînd j-o mérsz hiru, kă sî nyimcestyé, sî băjisestyé, sî ungurestyé sză ragă aminyi în szátusztá, sî máj dă dăpártyé vinye-n biszerikásztá. Popá sz-o nvăcát pă lyimbilyestye sză kîntyé, sî p-áje sză gîngye, kă ly-o szkrijé într-o kényvé zsjosz kîntyisjistye, kit sî ált hungyivá sză styijé sză lyé-nvecé. Mirá, sî Gyurá fălosj ăszrá, k-áfel bun lukru or făkut, dá máj fălosj ăszrá, kînd odátă or văzut, kă sjinyivá ku ar ly-o szkrisz numilye lor pă fálu lu biszeriki. (Forrás: Kalányos István) (0) Dă kînd umblă Mirá sî Gyurá-n biszerikă? Má dă trijzăsj dă áj. (6) Kum sză szîmcă Mirá sî Gyurá-n biszerikă?... (7) Dă sj-o vinyit popá nou-n szát?... (8) Dă hungyé vinye băjási?... (9) Sj-or învăcát Gyurá sî Mirá binyé?... (10) Dă sjé mirzsje aminyi bătîrny în biszerikă?... (11) Pă sjé fel lyimbé szfătestyé aminyi-n biszerikă?... (12) Sjé făsje Gyurá sî Mirá ku kîntyisjije?... (13) Pă sjé fel lyimbé kîntă áku aminyi?... (14) Sj-áve dă gînd sză fákă popá?... (15) Sjé-jrá szkrisz áfáră-n biszerikă? Max. Elért 10 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / október 26.

5 III. Umără-l szévegusztá, sî szkrijé o vorbă bună pă loku-l gol! On feladat (0) má c-ány făkut! Jo ám on kál. Csillag îl tyámă, sî în lunásztá o fi dă trij áj zîlyé. Păr bárnă sî oty márj áré. Ro drág mi-j dă jél. Tátá ásá m-o l-adusz dîn Lirinc, dîn tîrg. Mik ăjrá inká, dá áfel mîndru álot n- ám máj văzut. Păntru otyi-j îl tyámă Csillag. Jo îl hărărnyészk, jo l-îmbij, jo îj tyisztilészk loku-j, sî-l szpăl lá kăldură máré. Kînd vju dîn iskulă, má dă dăpártyé mă vegyé, dá styijé, kă k-ánti trăbu sză-m szkrju lukru, sî tyár dăp-áje pot sză mă duk lá jél. Ro ku firé-j. Ákár sjé-j zîk, mă prisjepé. Sî mosu áve on kál, dá kálulá kumvá numá băjisestyé prisjipe. Patykă d-áje, kă mosu ásá szfăte ku jél. Grou ji-jrá lu omuluje, káré l-o lat. Tátá áje zîsjé lu toc, kă Csillag sî jo urtásj nyisz. Dá sî gyiriptátyé áré, kă nisj nu styu, sj-ár fi ku minyé fără jél. Lá primăváră m-ám însjirkát sză săd szusz pă szpátyilye-j, pîn átunsj, nu m-ám îndurát. Frikă mi-jrá, k-oj kágyé zsjosz, sî m-oj luvi. Kînd szusz ăjrám, j-ám zîsz sză purnyászkă. Nu repé inká, dá mirzsje. Tátá dîn ublok sză ujtá pă noj, dá jo nu styijem. Dăp-on sjász Csillag má pă rît ályirgá ku minyé, sjé-jrá lîngă kászá nasztră. Jo-jrám hăl máj fălosz. D-ábe ávem dă gînd sză mă duk înlontru dă száră. Kînd ám mérsz în pát, járă j-ám kiszinit lu tátyi ajándékusztá. Pă zuá-j dă năszkut, l-oj szpălá, sî j-oj dá ocără beré, kum mosu szuktule kînvá. (Forrás: Kalányos István) Pă álotu, káré ro mi-j (0) -----drág---- Csillag îl tyámă. Numilye-s dăpă (16) s-o kăpătát. Kálu-m ro (17) j, kutotu prisjepé. Kálu (18) tyár băjisestyé prisjipe. Áku má (19) sză săd szusz pă kál. Pă rît ám (20) ku Csillag, dá trăbuje on sjász. Má áku styu, sj-oj fásjé, kînd Csillag ave (21) Max. Elért 6 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / október 26.

6 IV. Umăr-o puvásztásztá! Dăp-áje vij áflá arékityé mondaturj, în káré ár trăbuji sză szkrij, sj-o rămász áfáră. Ásztá dîn szkrijiturásztá poc styi. Uná (0) c-árătăny! Kămásá lu szarilye Odátă-jrá, hungyé nu-jrá, ăjrá odátă on szát mik, dăpártyé, pă hungyé nyime nu szăndurá sză márgă. În szátusztá má d-o ezeré dă áj dă zîlyé naptyé-jrá. Nyime nu styije, sjé fel ăj, kînd nu-j întunyerikă. Dă sjé, áje nyime nu styije. Toc ku lumpás umblá păstyi tot. Ăjrá on gyál lîngă szátusztá. Máré-jrá, nyime n-ár fi mérsz szusz. Ákulo kusztá într-o kulyibucă on băjás. Aminyi în szát unyirj păre dă băjásusztá. Zîsje, kă ásá dă bătîrn ăj, kă kînd o năszkut, inká árgye szarilye. Bătîrnulá tyár odátă vinye zsjosz într-on án, kit sză sză szpelyé-n păro. Nu szfăte ku nyime, dá tot plînzsje, sî cînye sjévá-n mînyilye-j. În szátusztá ăjrá on fisjor. Bulînd ăjrá ocără, Nu-j ku zámá tată zîsje pă jél. Fisjorusztá áve on kînyé. Ku jél szuktule sză sză zsasjé, ált urták n-áve. Odátă kînyilye sz-o pirdut. Merzsjé fisjoru ku lumpásu-j, merzsjé bulînducu, sî tot zbirá: Kăcălu mnyo! Hungy áj mérsz? Háj áisj lá gázdá-c! zîsje. Kum merzsjé, sî zberă, vegyé odátă o gară máré. Merzsjé-nlontru, s-odátă vegyé, kă sjinyivá pă jél sză ujtă. Ej, dá sjinyé jésty tu? întrábă fisjoru. Jo misz szarilye. zîsjé hălá. Szarilye jésty? Dá sjé koc tu áisj? Má d-o ezeré sî d-o zuă nu ty-ány văzut. Háj áfáră! Nu pot. Nu véz, kă nu pot sză fák ráză? zîsjé szarilye. Dacskă nu. Dá kum pot sză-c ázsut? l-întrábă bulînducu. Kămásá-m dă ar m-ár trăbuji, kă numá ásá pot sză fák ráză. Hungyé-j kămásáje? C-aduk áisj. zîsjé bulînducu. Kînd o năszkut kupilu mnyo, l-ám ásztupát ku kămásá, kînd l-ám kulkát, dá jél o kăzut zsjosz pă pămînt, kînd sz-o szkulát. Ám purnyit sză-l kot, dá pîn áku nu l-ám áflát. Ej, zîsjé fisjoru patykă jo pot sză-c ázsut. Numá háj ku minyé! K-aje or purnyit. Gro-jrá kálye pă gyál, hustyunyic ăszrá, kînd or ázsunsz szusz, sî kum kutá sjévá mănkáré, băjásu vinye lá jéj. Tátă! Hár sză fijé, kă m-áj áflát. zîsje bătîrnu. Áisjé-j kămásá-c. K-aje szarilye o lat-o szusz, sî ráză máré sz-o făkut pă tată lumé. O mérsz în nor s-áku ákulo-j. (Forrás: Puvásztásztá o szrkisz-o: Kalányos István) írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / október 26.

7 În szát d-o ezeré dă áj (0) naptyé-jrá. Aminyi nu umblá înnyikére fără (22) Gyálu ásá dă máré-jrá, dă nyime (23) Băjásu pă gyál (24) Băjásu d-áje vinye unyirj zsjosz, kit (25) Ăjrá în szát on kupil (26) Fisjoru o purnyit (27) În gară sz-aflát (28) Gro-jrá (29) Băjásu átunsj vinye, kînd (30) Max. Elért 9 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / október 26.

8 maximális pontszám 1. feladat 5 I. Olvasott szöveg értése 2. feladat feladat 6 4. feladat 9 Feladatpont összesen 30 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33 elért pontszám javító tanár Dátum:.. I. Olvasott szöveg értése pontszáma programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:.. Dátum:.. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / október 26.

9 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 II. Nyelvhelyesség Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Beás nyelv középszint írásbeli vizsga II. Nyelvhelyesség

10 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / október 26.

11 Fontos tudnivalók A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, majd nézze meg a nullával (0) jelölt mintamegoldást! Az utasítást és a mintamegoldást pontosan követve a megfelelő helyre írja be megoldását! A nem megfelelő helyre és nem egyértelműen leírt, illetőleg nem egyértelműen olvasható megoldásokat a javító tanár az értékeléskor nem veheti figyelembe. Ha a vizsgázó ugyanarra a kérdésre egymást kizáró tartalmú megoldásokat ad, azokra nem kap pontot. Mivel minden feladat eredeti beás szöveghez kapcsolódik, előfordulhat, hogy a vizsgázó több szót nem ismer. Az ismeretlen szavak egy részének szövegbeli jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetheti, de megértésük nem feltétlenül szükséges a feladat helyes megoldásához. Ezért csak azokat az információkat keresse meg a szövegben, amelyekre a feladat rákérdez! Ahol a feladat megoldásához táblázat készült, a vizsgázó kizárólag a táblázatba írja be megoldását! Csak akkor írjon a szövegbe, ha az utasítás és a mintamegoldás kifejezetten erre utal! Ahol a vizsgázónak saját szavaival kell válaszolnia a kérdésekre, ügyeljen arra, hogy válasza a szövegre támaszkodjon és tömör legyen, de terjedjen ki minden kért információra! A vizsgázó az egyes feladatok megoldása után olvassa el még egyszer az egész szöveget úgy, hogy az a megoldásokkal együtt teljes egészet alkosson! A vizsgázó módosíthatja a már leírt megoldását. Ebben az esetben egyértelműen húzza át, és jól megkülönböztethetően írja mellé a módosított megoldást, mert csak az így azonosítható módosítás fogadható el az értékeléskor! A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. Jó munkát kívánunk! írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / október 26.

12 I. Kată vorbá, káré merzsjé pă loku-l gol! Unu c-ány făkut. (0) (X) styije; (A) szakmă; (B) lukră; (C) sză fij; (D) lyimbă; (E) lukru; (F) mulcînsj Părinci nostri inká nisj nu (0) sză umiré, dá ásztăz tînyiri sî ku iskulyé multyé gro s- áflă lukru. Lîngă érettségi sză poc sză vizitésty, sză styij o (1) o dauă, sză tyé prisjépj lá Word, Excel, Internet, dákă áfel dă lukru koc, hungyé nu áfáră trébé (2) kînd plauă, o kînd vîntu szuflă. Má sî lá (3) trébé sz-o styij lyimbá dă angol o nyimcestyé. Ásztá d-áje-j ásá, kă máj (4) áré érettségi sî diplomă, dăkit dă dauăzăsj dă áj. Sî máj multyé rîndurj (5) sjinyivá ku diplomă lá portă, o lá Mc Donald s. Káré (6) dă, áku ro sză gîngyestyé, pă sjinyé je szusz, kă jestyé dîn sjinyé sz-ályegă. Álá-j bun, káré păntru bány pucîny lukră, dá máj mult styijé, dăkit fénéku-j. D-áje jo máj binyé fénék ás fi. (Forrás: Kalányos István) X Max. Elért 6 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / október 26.

13 II. Szkrijé vorbilyestye în formă gyiráptă pă vonalurj! Sză bázsj számá, kit p-on lok numá o vorbă sză szkrij! O vorbă (0) má c-ány szkrisz înlontru! (0) prisjepé (7) vegyé (8) zîsjé (9) gîngyestyé Nu prisjép (0), dă sjé tot cîgánsilye fásjé dă mănkát. Mágá dákă áj umblá pă lume cárá, (7), kă cîgányi máj binyé ferbé. Szakácsurilye márj, toc cîgány ăsz. Lá sză-c (8), sjé (9): În zámă dă găjină punyé mámá ápă, sjápă, untură, pipárkă zdrubită, száré, zilcség, murkoj, ticéj sî găjină. Áj (10) szuktulestyé gîngyi, kă-j dăsztul. Bună sî (10) sză fijé kînd káld ăj. Dá odátă mámá n-o foszt ákásză, sî tátá trăbuje sză (11) ferbé (12) fásjé (13) mănînkă (11). Áfel dă bună zámă (12), dă szorá me sî ku dauă tájré (13) dîn je, mágá ji-j nu-j plásjé zámá. Tátá zîsje, kă jél s-ocără vin rosu, sî buréc, sî burso o băgát în zámă, dá s- ocără láptyé, kit máj malyé sză fijé. Zîsje, kă tatyé zilcségurj bunyé-sz în zámă, sî dákă ár fi áflát máj sjévá ákásză, n- (14) lásză (14) áfáră. (Forrás: Kalányos István) Max. Elért 8 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / október 26.

14 III. Sjé poc szkrijé pă loku-l gol în szévegusztá? Jililestyé zsjosz kum c-ány árătát, káré vorbă-j bună pă loku-l! On mondat (0) má c-ány făkut. Kukosu sî purombu kum l-or ápukát pă lupu Ăjrá odátă on kukos. Kukosusztá tată zuă în mirzsuku hudváruluj (0), sî kîntá. (15) j-ákărá tărîcă, kukuruz, gru, o vérmj (16). Jél nu-s kutá mănkáré. Ásá făsje, ká vál-on domn. Odátă vinye-n hudvár on puromb máré. Găjinyilye nu styije, sjé sză fákă ku purombu, îl (17) pă kukosu. Na, vinye kukosu, sî-l vigye pă purombu. Zîsje pă jél: - (18) purombulyé! Sjé m-áj ádusz? kă gîngye, kă d-áje o vinyit. - Jo, sjé c-ám ádusz? zîsjé purombu. Nyimik nu c-ám ádusz. D-áje ám vinyit, kit (19), kă lupu p-áisj umblă, sî biny-ár fi, dákă n-áj kîntá. Sză fij însjét! - Însjét sză fju? Jo? Maj jo-j (20) lu lupulá. Ázsută-m sî tu! zîsjé kukosu. - Binyé zîsjé purombu. K-aje ly-or mănát pă găjinyilye-n (21), s-or făkut (22) máré-n hudvár. Or ásztupát-o ku frunzé, sî kînd gátá-szrá, zîsje kukosu: Na áku du tyé-n păduré, sî kată-o pă (23). Kînd áj áflát-o, lász-o sză vijé dăpă tyinyé, sî háj áisj. Kînd lá gará jésty, zbară szusz. Dá lupu sză n-o vádă gará, kînd pă tyinyé sz-o ujtá. Dăp-áje j-ony dá. Dá je-c (24), kit nu sză ty-ápusjé! Prisjépj? Dá prisjép. zîsjé purombu. Sî ásá-jrá. Merzsjé purombu-n păduré, inkă-l je dă vestyé pă lupu. Lupulyé! Dákă mă poc ápuká, poc sză mă măninsj! zîsjé. Ji-jrá famé lu lupulá, alyirgát dăpă puromb. Inkă, kînd or ázsunsz lá gará, purombu o zburát szusz, sî lupu (25) în gară. Na, kukosu sî găjinyilye or vinyit áfáră dîn kosjină, sî táré l-or bătut pă lupulá. Nu styu, kum o kirilit áfáră, dá patykă s-áku-n garáje plînzsjé. ((Forrás:Puvásztásztá o szrkisz-o: Kalányos István) írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / október 26.

15 (0) A) o ságyé B) săgye C) mirzsjény D) o fi (15) A) găjinyilye B) jo C) o mîcă D) nyime (16) A) o mănká B) mănînkă C) sză árdă D) sză măninsjé (17) A) tyimăny B) tyimá C) or tyimá D) ác tyimá (18) A) fu B) Bună zuă, C) prisjépj D) sză fij szănătasză (19) A) máj máré B) sză mă kulk C) sză-c zîk D) du tyé (20) A) dá B) nu C) dăgyény D) hărănyészk (21) A) kosjină B) krisjmă C) postă D) másză (22) A) szák B) lyémn C) kulák D) o gară (23) A) kukosu B) purombu C) lupu D) găjiná (24) A) firé B) o pită C) frikă D) számá (25) A) sz-o styimbát B) o kăzut C) o făkut D) sz-o pusz zsjosz B Max. Elért 11 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / október 26.

16 II. Nyelvhelyesség maximális pontszám 1. feladat 6 2. feladat 8 3. feladat 11 Feladatpont összesen 25 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18 elért pontszám javító tanár Dátum:.. I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség pontszáma programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:.. Dátum:.. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / október 26.

17 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 III. Hallott szöveg értése Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Beás nyelv középszint írásbeli vizsga III. Hallott szöveg értése

18 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / október 26.

19 Fontos tudnivalók Bună zuă! Áku vij áhuzî trij szévegurj. Vizsgásztá sztă dîn trij feladaturj. Pă lîngă szévegurilyestye or fi feladaturj, káré pă pipárasjé trébujé sză lyé fásj. Sjé, kum trăbu sză fásj, c-ány szkrisz zsjosz înnentye dă feladaturj, sî poc umărá pă pipárasé, káré trăbu sză lyé umplyij. On széveg sză kizdilestyé sî sză szfărsestyé ku zené. Dăp-áje umără pă pipáros, sjé trăbu sză fásj. Dăp-ásztá vij áhuzî szévegu odátă. Dăpă szévegu ony fi însjét, sză poc lukrá ku feladaturilye. Máj odátă vij áhuzî szévegu. Dăp-ásztá îc dăgyény máj ocără dobă, sză véz, biny-áj umplut pipárasilye, o nu. Dă trijzăsj dă percurj máj lung nu patyé sză cîjé feladatusztá. Sză áj nurok! írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / október 26.

20 I. Szévegu-l dă elsé Áku vij áhuzî, dă sjé n-ám formă dă mosu. Káré patyé sză fijé gyirépt într-on mondat, tîrîjé-l alá, sî szkrijé zsjosz betulá! C-árătăny, kum ány gîngyit: (0) Băjási d-áje nu făsje formé, kă n-áve bány dăsztul. gyirépt ăj nu-j gyirépt (1) Nu lyé kunustyem pă mosu sî pă masá. gyirépt ăj nu-j gyirépt (2) Mosu d-áje o murit, kă szărák ăjrá. gyirépt ăj nu-j gyirépt (3) Mosu szuktule sză kîntyé. gyirépt ăj nu-j gyirépt (4) Mosu sî în vijé lukrá. gyirépt ăj nu-j gyirépt (5) Mosu máj binyé păntru bány lukrá. gyirépt ăj nu-j gyirépt (6) Nisj tátá n-áve o formă dă mosu. gyirépt ăj nu-j gyirépt (7) Pă filmu dă trijzăsj sî pátru dă áj l-o făkut Sára Sándor. gyirépt ăj nu-j gyirépt GY Max. Elért 7 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / október 26.

21 II. Szévegu-l dă dauălye Áku vij áhuzî, kă má sî szorá me áré on kupil. Áje c-o fi lukru, kit sză dáj váloszurj, pă sjé întribăny. C-árătăny, kum ány gîngyit: (0) Dă sjé-j máj máré családu nosztru? D-áje, kă szorá me áré on kupil. (8) Pă sjé sză vegyé, kă Jánăs ku putyeré o fi?... (9) Sjinyé vinye sză-l vádă pă kupilu?... (10) Sjé fel ajándékurj s-o kăpătát Jánăs?... (11) Dă sjé numá áku áré szorá me kupil?... (12) Dă sjé o-nvăcát szorá me átit?... (13) Dă hungyé styijé szorá me, kum sză-l nivilászkă pă kupilu?... (14) Sjé fásjé dă naptye szorá me ku calyilye-j szpălátyé lu Jánăs, pîn sjé nu-j butyizát?... (15) Kînd or vinyi uná nyámurilye máj odátă?... (16) Kînd ave szorá me máj mult lukru ku Jánăs? Max. Elért 9 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / október 26.

22 III. Szévegu-l dă triilye Dîn szévegusztá vij styi, dă sjé mi-j ásá drág dă várá. Szfărsestyé mondaturilye! Káré gîngyésty, kă gyirépt ăj, tîrîjé alá! C-árătăny, kum ány gîngyit: (0) Dă váră máj binyé áfáră misz, a) kă tot jestyé sjévá lukru. b) kă n-ám kásză. (17) Máj binyé lá mosu mă duk dăpă láptyé, a) kă styu, sjé bjau. b) kă sî jél vinyé lá minyé dăpă vin. (18) D-áje mă duk în gárd, a) kă mi-j drág dă kîrboj, párádikă, sjápă, pipárkă sî dă zilcség b) kă nu pot sză săd înlontru, kînd lukru-n gárd m-ástyáptă. (19) Ákár sjinyé patyé sză sză ujtyé în gárdu-m, a) kă mîndru-j veteményu. b) dákă lyé lucslestyé pă veteményurilye-m. (20) Frunzilye sz-ár ferbé, a) dákă nu lá kăldură máré ly-ás lucsuli. b) dákă lá kăldură máré ly-ás lucsuli. (21) Tátá sî mosu a) sjigogyi dă lá minyé or învăcát. b) m-o nvăcát pă sjigogyi, sjé styu. írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / október 26.

23 (22) Pamé n-ám, a) kă mi-j ură dă umbră. b) kă-n umbră n-ár krestyé nyimik. (23) Vin szuktulem sză fák a) păntru mosu. b) kă mosu-l kumpără păntru bány pucîny. (24) Birou tot nyé zîsjé, a) kînd merzsjé-n păduré dăpă vád. b) sză nu dusjény lyemnyé dîn păduré, kă sî jél ákulo o fi, sî nyé-mpuskă. (25) Lá szărbătaré, kînd nu lyemnyé tijény, a) családu merzsjé-n păduré dăpă szlănyină. b) családu binyé sză szîmcă-n păduré Max. Elért 9 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / október 26.

24 maximális pontszám 1. feladat 7 III. Hallott szöveg értése 2. feladat 9 3. feladat 9 Feladatpont összesen 25 VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33 elért pontszám javító tanár Dátum:.. I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése pontszáma programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:.. Dátum:.. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / október 26.

25 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 IV. Íráskészség Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Beás nyelv középszint írásbeli vizsga IV. Íráskészség

26 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / október 26.

27 Fontos tudnivalók A vizsgázó először figyelmesen olvassa el az adott feladat utasítását, irányító szempontjait, és csak azután lásson a feladat megoldásához! Ajánlatos piszkozatot írni, de időt kell hagyni a tisztázat leírására is. Természetesen a piszkozat is csak beás nyelven készülhet. A tisztázat leírása után a piszkozatot egyértelműen és teljes terjedelmében át kell húzni. Az értékelés kizárólag a tisztázat alapján történik. Ha a vizsgázó nem írt piszkozatot, akkor természetesen az tekintendő tisztázatnak, amit leírt. A feladat kidolgozásakor a vizsgázó törekedjen a megadott kommunikációs cél elérésére, és érintsen minden irányító szempontot! Ügyeljen a minimális terjedelem elérésére, de ne haladja meg jelentősen a maximális terjedelmet sem! Szótárt csak végső esetben használjon, igyekezzen saját aktív szókincsére támaszkodni! Felhasználhatja az irányító szempontokban megjelenő kifejezéseket is. A fölösleges szótárhasználat sok időt vesz el, és megnöveli a tévedés lehetőségét. A vizsgázó megválaszthatja a feladatok megoldásának sorrendjét. A feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható. Jó munkát kívánunk! írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / október 26.

28 I. Szkrijé on válosz pă kártyijásztá, dá sză nu fijé nisj máj pucîn, nisj máj mult, dăkit dă vorbé! Feladatusztá trébé sză-l fásj! Drág dă Urtáku mnyo! Ku cîgánká-c m-ám áflát odátă, d-áje-c szkrju. M-o tyimát pă butyizálă lu kupilásu vă. Dá kînd o fi, áje inká nu styije. Áku má styijéc? Kum sză mă gát? Sjé sz-áduk? Sî totu családu-m patyé vinyi o numá jo sî cîgánká-m? Ony înkepé lá voj? Szkrijé-m repé-nnápoj! Ferku-c Drág dă Ferku! Sză fij szănătosz, kă m-áj szkrisz. írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / október 26.

29 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / október 26.

30 II. Ályezsjé-c dîn feladaturj, sjé vinyé A sî B o témă, sî szkrijé o kártyijé, káré sză nu fijé nisj máj szkurtă, dá nisj máj lungă, dăkit dă vorbé. În kártyijé sză szkrij! A. B. Kártyijé lu fénéku-c Szkrijé o kártyijé lu fénék, kă áj dă gînd sză lukrij lá jél în raktár! Áhéstye sză fijé în kártyijé: - Sjinyé jésty? - Dă sjé-j szkrij? - Dă hungy-áj áhuzît, kă jestyé áfel lukru? - Hungy-áj lukrát pîn áku? - Kic bány áj dă gînd sză koc? - Kînd áj dă gînd sză kizdilésty lukru? - Kic bány c-ár plătyi? Kártyijé lu urtáku-c Szkrijé o kártyijé lu urtáku-c, kă tu în korház jésty, sî áj dă gînd sză-l putulyésty. Áhéstye trébé sză fijé în kártyijásztá: - Szkrijé, sjé báj áj. - Szkrijé-j, kă máj binyé jésty. - Szkrijé zsjosz, s-or făkut ku tyinyé doktori. - Părestyé ocără, kum îc tresjé o zuă-n korház. - Sză-j szkrij, kînd poc sză tyé dusj ákásză. Szkrijé áisj, kă A, o B áj ályész! írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / október 26.

31 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / október 26.

32 Feladat Értékelési szempont elérhető pont A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 I. Érthetőség, nyelvi megformálás 5 Íráskép 1 Összesen 11 A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 II. Szövegalkotás 4 Szókincs, kifejezésmód 5 Nyelvhelyesség, helyesírás 5 Íráskép 1 Összesen 22 IV. Íráskészség pontszáma 33 elért pont javító tanár Dátum:.. I. Olvasott szöveg értése II. Nyelvhelyesség III. Hallott szöveg értése IV. Íráskészség pontszáma programba beírt pontszám javîíó tanár jegyző Dátum:.. Dátum:.. írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / október 26.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELV- VIZSGA

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELV- VIZSGA MEGOLDÓKULCS 1. szöveg Înká în iskulă învăc, dă trijszprăzesj áj dă zîlyé misz, dá odátă oj szfărsî áisj, sî mă duk în szakmunkás képzé, s-oj învăcá, sză fák păr mîndru. Ákásză s-áku jo lyé táj păru lu

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 17. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. május 27. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. május 27. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc a ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA. Alapfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA. Alapfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA Alapfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése Olvassa el figyelmesen és oldja meg a feladatokat! Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 22. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 22. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Beás nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 22. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha többféle

Részletesebben

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha többféle

Részletesebben

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc a ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 17. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 25. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE A vizsgaszabályzatnak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc a ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 26. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha többféle

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Értékelési útmutató a középszintű

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint Javítás-értékelési útmutató 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 23. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Ha többféle

Részletesebben

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA. Középfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése

PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA. Középfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA Középfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít. Ceruzával írt dolgozat érvénytelen.

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE A feladatokat

Részletesebben

Kusztu cîgánsjilor în Szlovákia

Kusztu cîgánsjilor în Szlovákia PROFEX ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA Felsőfok beás nyelv Írásbeli Írott szöveg értése vizsgázó sorszáma: dátum: 2007. 03. 30. Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Értékelési útmutató a középszintű

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. BEÁS NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE A vizsgaszabályzatnak

Részletesebben

BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Beás nyelv emelt szint Javítás-értékelési útmutató 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. BEÁS NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I.

Részletesebben

1. Közvetítés 1 Maximális pontszám: 20

1. Közvetítés 1 Maximális pontszám: 20 1. Közvetítés 1 Maximális pontszám: 20 Foglalja össze az alábbi szöveget a megadott irányítási szempontok alapján idegen nyelven, kb. fele terjedelemben úgy, hogy összefüggő szöveget hozzon létre! Ön egy

Részletesebben

1. Sjé jésty: cîgán cîgánkă. 2. Kînd áj năszkut?

1. Sjé jésty: cîgán cîgánkă. 2. Kînd áj năszkut? 1. Sjé jésty: cîgán cîgánkă Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag

Részletesebben

Noj nyisz lumecárá - Mi vagyunk a világ

Noj nyisz lumecárá - Mi vagyunk a világ Bogyiszlói Zenekar és a Wlislocki Henrik szakkollégium közös produkciója. Szöveg: Vinyé dobá, trébé toc sză prisjipény, biny o fi, dákă noj uná mirzsjény. Dá, kă aminyi maré, ált nu nyé rămînyé, háj, sî

Részletesebben

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Kînvá băjási în... săgye. A/ kunpányé B/ szát C/ sinscsé D/ káré 2.... mij, dă szufărát máré! A/ Kárnyé B/ Feré C/

Részletesebben

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT KÜLÖNBSÉG Képes-e a vizsgázó a szöveg célját, a gondolatmenet lényegét, kulcsinformációkat és egyes részinformációkat

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT KÜLÖNBSÉG Képes-e a vizsgázó a szöveg célját, a gondolatmenet lényegét, kulcsinformációkat és egyes részinformációkat Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához A középszintű vizsga az Európa Tanács skálája B1 szintjének, az emelt szintű a B2 szintjének felel meg. Középszinten

Részletesebben

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához MIT MÉR? OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE KÖZÉPSZINT EMELT SZINT KÜLÖNBSÉG Képes-e a vizsgázó a szöveg célját, a gondolatmenet

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 14:00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 14:00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

BEÁS - MAGYAR KISSZÓTÁR

BEÁS - MAGYAR KISSZÓTÁR Orsós Anna BEÁS - MAGYAR KISSZÓTÁR VORBÉ DĂ BĂJÁS Kaposvár, 2003. Kápos, 2003. 3 Orsós Anna BEÁS - MAGYAR KISSZÓTÁR VORBÉ DĂ BĂJÁS Kaposvár, 2003. Kápos, 2003. 4 Előszó Három év telt el azóta, hogy megjelent

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 7. 14:00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 7. 14:00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. november 7. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 007. november 7. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről (2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól) Román nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről (2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól) Román nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről (2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól) Román nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra!

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. SZOCIÁLIS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 120 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 20. SZOCIÁLIS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 20. 8:00. Időtartam: 120 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 20. SZOCIÁLIS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 20. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Szociális

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Rajz és vizuális

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 27. 14:00 I. Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. október 19. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. október 19. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 23. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 23. 14:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli vizsga

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 25. 14:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pszichológia írásbeli

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 25. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 25. 14:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pszichológia írásbeli

Részletesebben

EGYHÁZZENÉSZ ISMERETEK

EGYHÁZZENÉSZ ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. EGYHÁZZENÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Egyházzenész

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 19. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 19. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene

Részletesebben

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI

A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 27. A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A magyar népzene alapjai emelt szint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 19. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 19. 14:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pszichológia

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Lovári nyelv középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 4. LOVÁRI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg értése Ha többféle

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 12. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Ének-zene

Részletesebben

Angol nyelv. A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: A szószámra vonatkozó szabályok részletezése

Angol nyelv. A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: A szószámra vonatkozó szabályok részletezése Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Angol nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 18. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Időtartam: 180 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA október 18. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Időtartam: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. október 18. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. október 18. 14:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pszichológia

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Angol nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Angol nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Angol nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Faipari alapismeretek

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Fordítás. Időtartam: 120 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 19. LATIN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Fordítás Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Latin nyelv emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Latin

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. MŰVÉSZETTÖRTÉNET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 30. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EMELT SZINT ÍRÁSKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Értékelési szempontok

EMELT SZINT ÍRÁSKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Értékelési szempontok A feladat I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról Értékelési szempontok A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése Hangnem, az olvasóban keltett benyomás Szövegalkotás Szókincs,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek középszint

Részletesebben

KLASSZIKUS ZENÉSZ ISMERETEK

KLASSZIKUS ZENÉSZ ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KLASSZIKUS ZENÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. ZENEFELISMERÉS Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. LATIN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 13. 14:00 I. Fordítás Időtartam: 135 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Latin

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 120 perc

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 120 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Pedagógia

Részletesebben