Társadalmi beágyazódásunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi beágyazódásunk"

Átírás

1 Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny

2 Földrajzi elhelyezkedés

3 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

4 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; Utak, árkok karbantartása, felújítása Út felújítás: ~2 km Árok kialakítása: Tolnai utca mentén, Paksi utca mentén Járdák felújítása: a megrongálódott járdák javítása (~2 km) Szennyvíz kezelésének megoldása alternatív szennyvíztisztító Vízminıség javítása: ammónia csökkentése víznyomás növelése Szelektív hulladékgyőjtés bevezetése Utcai köztárgyak felújítása, karbantartása, újak kihelyezése kerekes kútak felújítása köztéri kuka kihelyezése Köztéri padok kihelyezése KÖRNYEZETVÉDELMI (épített és természetes) KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

5 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

6 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; Faluközpont tervezése, kialakítása Információs pontok, felújítása, karbantartása, új kialakítása Parkok, ligetek kialakítása Libaváros patakpart Libaváros Tasi utca Tolnai utca- Fı utca Arany János Baross utca sarka Baross Paksi út sarka Temetı alatti terület Játszótér bejárata elıtti terület Családi park kialakítása A tervek elkészítése Kerítés rendezése Játékok felújítása pótlása A nem használt részen: strandröplabda, teniszpálya, grundfoci pálya létrehozása A játszótéren lévı épület befejezése Pincehegy építészeti megóvása közterület rendezése Május téren lévı köztárgyak felújítása Szalonna sütı helyek kialakítása, köztárgyak kihelyezése TURISZTIKAI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE

7 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

8 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; Munkalehetıség teremtésének támogatása Vállalkozók elismerése

9 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

10 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; Falumúzeum felújítása, kibıvítése, falusias élı élettér kialakítása Pincemúzeum múzeummá nyilvánítása, felújítása, régi szılészeti-borászati eszközök begyőjtése Sváb szókészlet archiválása Faluban, faluról készült régi képek összegyőjtése, archiválása Népszokások átörökítése Kézmővesház létrehozása Kulturális koncepció elkészítése

11 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

12 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık +1 Stabil népesség szám Letelepülık segítése, megvásárolható telkekrıl nyilvántartás készítése, frissítése Parcellázás Önkormányzati lakásállomány bıvítése Letelepedési segély mértékének emelése

13 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

14 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık +2. Aktív civil szervezıdések és közösségi élet Civil közösségi ház létrehozása, amely a lakosság szabadidıs tevékenységének eltöltésére helyet biztosít: kulturális rendezvények megtartására Teleház mőködésére Könyvtár nyugdíjas klubszoba Ifikuckó labda terem ( m2) body terem szauna civil iroda (az összes civil szervezet számára rendelkezésre álló, irodatechnikával felszerelt, zárható szekrényekkel ellátott iroda) fı befogadására alkalmas, 2 részre osztható konferencia terem élethosszig tartó tanulás oktatóterme Különbözı szervezetek programjainak összehangolása Civil szervezeteinkkel (Hagyományırzı Egyesület, Fiatalok Egymásért Egyesület, Tőzoltó egyesület, Sport Egyesület, Györkönyi Pincehegyért Egyesület, Gyermekeink Javára Alapítvány, Györkönyi Településfejlesztési Alapítvány) a lehetı legtöbb fajta pályázati támogatás megszerzése a pályázatokhoz segítség nyújtása

15 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése és megóvása; 2. Tér és létesítmények a változatos rekreációs és turizmus-jellegő szolgáltatásokhoz; 3. Vállalkozások mőködtetése, gyártó és hozzáadott értéket termelı cégek, környezetvédelmi termékek és szolgáltatások nyújtása; 4. Élelmiszertermelés és más nyersanyagok elıállítása és feldolgozása, beleértve a megújuló energiaforrásokat és e nyersanyagok bázisának hosszú távú biztosítását; 5. A hagyományok megırzése és újra felfedése; +1 Stabil népesség szám +2 Aktív civil szervezıdések és közösségi élet +3 Hatékony önkormányzat

16 Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi - teendık +3 Hatékony önkormányzat Intézmények középtávú fenntarthatóságának vizsgálata, biztosítása Alacsony, de elegendı létszámmal mőködtetett intézmények Közmegelégedéssel mőködı intézmények Intézményi épületek állagmegóvása, jó karban tartása Közterületek rendezése, tisztántartása Informatikai koncepció elkészítése

17 Idızítés Az egyes koncepciók elkészítése Tervek elkészítése Szennyvíz beruházás indítása, pályázat beadása 2008-as költségvetés létszámok beállítása 2009 Civil közösség ház pályázat beadása 2010

18 KULTÚRÁLT, SZÉP ÉS MEGFELELİ INFASTUKTÚRÁVAL RENDELKEZİ FALUBAN LAKNI A falu központjának rendbetétele, karbantartása: padok, váróterem, virágágyások Utcanév táblák kihelyezése a keresztezıdésekbe Utak karbantartása: vízelvezetés, árkok tisztítása, kisebb útjavítások önerıbıl történı megoldása Parkok, ligetek kialakítása Szennyvíz kezelésének megoldása alternatív szennyvíztisztító Utcai köztárgyak felújítása, karbantartása A KÜLÖNBÖZİ KORCSOPORTOKNAK LEHETİSÉGET BIZTOSÍTANI ÉLETMINİSÉGŐK JAVÍTÁSÁRA Sport (nagypályás focicsapat, kispályás focicsapat, asztalitenisz, kosárlabda, kugli, aerobic, tenisz Mindehhez egy fedett sportcsarnok - kosár, kézi, teniszpálya elférjen benne alternatív építési technikával) Kultúra (hagyományırzés, helyi újság: Lurkó, helyi TV) Szórakozás (ifjúsági klub, funky party, mővelıdési házban rendszeres programok) A PINCEFALUNAK ORSZÁGOS HÍRNEVET ADNI AZ ÉRINTETTLENSÉG MEGTARTÁSA MELLETT Web portál információs oldal Egyesület vagy alapítvány a támogatások lehívásához Ügyelettel biztosítani az állandó nyitvatartást - erre járók kiszolgálása Borkóstolás- étkezés online, telefonos megrendelhetısége Bortúra Szolgáltatási csomag kialakítása- rendszeresség Borversenybıl borünnep, azaz bor-day Táblák a pincehegyen, mi merre van EGY FELÚJÍTOTT, KIBİVITETT TESTVÉRFALU-KAPCSOLATOT Fiatalok bevonása Közös EU által támogatott programok indítása, melynek keretében a programcélok elérése mellett a német nyelv gyakorlására lesz lehetıség További civil szervezet(ek) bevonása KOORDINÁLTAN EGYÜTTMŐKÖDİ, EGYMÁST SEGÍTİ CIVIL SZERVEZETEKET Civil szervezeteinkkel (Nyugdíjas klub, Fiatalok Egymásért Egyesület, Tőzoltó egyesület, Hagyományırzı Egyesület, Sport egyesület, Bor egyesület, Akalacs egyesület újjáélesztése) a lehetı legtöbb fajta pályázati támogatás megszerzése. Pályázatokhoz segítség Programok összehangolása NEM UTOLSÓ SORBAN HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOT ÉS INTÉZMÉNYEKET MŐKÖDTETNI, A LAKOSSÁG LÉTSZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE ELLEN TENNI A fentieken túl: Intézmények középtávú fenntarthatóságának vizsgálata, biztosítása Munkalehetıség teremtésének támogatása, annak elismerése Munkaadók bevonása véleményük kikérése, ıket érintı döntésekbe Parcellázás Fiatalok, letelepülık támogatása Nyugdíjas otthon telepítésének vizsgálatát

19 Lehetséges fejlıdési irányok, foglalkoztatás Terület Mezıgazdaság Irányok Versenyképes termelés technológiai fejlesztéseket igényel. Várható foglalkoztatás Csökkenı Szolgáltatás Alacsony népesség, alacsony jövedelmek, szolgáltatások alacsony igénybevétele a helyi lakosok részérıl. Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, termékek kifejlesztése. Állandó, alacsony növekedés Ipar Magas élımunkát igénylı iparágak, beszállítói munkák, élelmiszer feldolgozás, alternatív energia. Növekedés

20 Amire szükségünk van BERUHÁZOKRA, BERUHÁZÁSOKRA, MŐKÖDİ GAZDASÁGRA KONCEPCIÓRA alapuló CÉLOKRA Szennyvíztisztító Vízminıség javítás Civil közösségi ház Parcellázás - szociális lakások építése Egységes falukép, közterületek rendezése, utak, árkok, közparkok Turisztikai fejlesztések szolgáltatáspaletta bıvítése Örökségvédelem, közintézmények felújítása, korszerősítése Települést összekötı út, mezıgazdasági utak Kerékpár út ~30 év A fejlesztésekhez szükséges tervekre 20 mft A fejlesztéshez szükséges önerıre 200 m Ft ~18 év ~ 10 év

21 Fejlesztési területek Bikács-Györköny út Nyárfás szennyvíztisztító 3 Libaváros játszótér 4 Halastó és környéke Önkormányzati intézmények Falu központ egységes arculat Utak, árkok, közparkok Pincehegy Temetı, temetı liget, sitt lerakó Játszótér sportpálya Kerékpár út Futball pálya 13 Vízminıség javítás 14 Ipari park 15 Parcellázás

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5

M A N A G I N G U R B A N E U R O P E, M U E - 2 5 ALAPVONAL FELMÉRÉS (Baseline Review) Vezetıi összefoglaló (Az Integrált Környezetirányítási Rendszer Stratégiai Programjának ) elkészítéséhez. 1. Bevezetés Balatonfüred 13.300 fı állandó lakosú település,

Részletesebben

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Gazdasági program 2015-2019 Sárhida. 1 Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÁBOLNA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:... 5 A koncepció fı irányai:... 5 Helyzetelemzés... 6 Sportolási lehetıségek

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv

Dunaújváros Városmarketing Terve. Operatív terv Dunaújváros Városmarketing Terve Operatív terv Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Gazdaság fejezet... 6 Potenciális befektetők megkeresése... 7 A város logisztikai funkciójának erősítése... 8 Befektetői és

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben