Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója / /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/"

Átírás

1 Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója / / /polgármesteri program/ Decs, 2011, március

2 A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát. A célok eléréséhez, megvalósításához a Képviselő - testület meg kívánja teremteni, remélhetőleg hozzá is tudja rendelni a szükséges anyagi forrásokat. Jövőkép körvonalazása A falu arculatát megőrizve létre kívánjuk hozni azt a modern települést, amely megtartja mindazon értékeket, amelyek a falu múltjában és az itt élő emberekben halmozódtak fel, ugyanakkor megteremti a mai kor igényeinek megfelelő környezetet, infrastruktúrát. Az önkormányzat jó gazdaként a település a fejlesztését, a vagyon gyarapítását a meglévő értékek megtartását tűzi ki elsődleges célként. Célok 1. Az oktatás és kultúra intézményi hátterének fejlesztése, finanszírozhatóság fenntartása, a lakosság és a szülői igények kielégítése. 2. Az infrastruktúra továbbfejlesztése 3. A falu arculatának további szépítése 4. A megkezdett turisztikai látványosságok, hagyományőrző programok bővítése 5. Önkormányzati vállalkozások létrehozása 6. A képviselő-testület, a hivatal és a lakosság kommunikációjának erősítése 7. Kiemelt lakossági célcsoportok (hátrányos helyzetűek, idősek, gyermekek, nagycsaládosok) érdekeinek fokozott szem előtt tarása 8. A nagyközségben a képviselő-testület munkája során tegyen meg mindent azért, hogy a munkáját összefogással, békében, közös akarattal végezze

3 Jelenlegi helyzet Az elmúlt év során megkezdett programok: Ivóvíz hálózat felújítása és új ivóvízbázis létrehozása Térfigyelő kamerák kiépítése Idősek otthonának működése Tájház, faluház működtetése Az iskola, óvoda működésének racionalizálása Stratégiai célok Folyamatosan a pénzügyi források megteremtése, ezek fejlesztési célú felhasználása. A működtetés optimális kialakítása. Önkormányzati cégek segítségével a fenntartási feladatok,fejlesztések hatékonyabbá tétele. Decs sajátos, a térség /Sárköz, Szekszárd és Bátaszék közelsége/ helyzetéből adódó érdekeinek megjelenítése, képviselete, érvényesítése. A képviselő-testület és a lakosság kommunikációjának folyamatos erősítése. A falu üzemeltetésének javítása. /Szemét, építési törmelék elhelyezése, szennyvíz, ivóvíz, áram szolgáltatása, utak, járdák, árkok, padkák, közterek karbantartása stb./ Legfőbb szempontja a fejlesztéseknek a munkahelyek teremtése és az időszakos munkavégzés lehetőségeinek kialakítása. Munkavégzésre képtelen (pl.: eü. okokból vagy életkorból adódóan) rászorultaknak alternatív támogatási módok bevezetése illetve működtetése.

4 Fejlesztési tervek Gazdaság, mezőgazdaság Oktatás, kultúra, művelődés A vagyonfelmérés alapján, a vagyonhasznosítás optimális Az óvoda módjainak meghatározása. folyamatos /földek, ingatlanok/ felújítása pályázati források lehetőségével. Az iskola működésének racionalizálása. Törekedni kell a normatív támogatások igénybevételére. Helyi vállalkozások segítése. A tájház, faluház további működtetése, -Beszállítások programjainak -Információk kialakítása civil és szakmai szervezetek segítségével. Pályázati lehetőségek ismertetése. Lehetőség szerint civil és lakossági Szociális teendők, egészségügy Folyamatos információk nyújtása a segélyek rendszeréről, feltételeiről. Ezek megjelentetése tájékoztató kiadványban. A fiatalok és az idősek támogatási lehetőségeinek kidolgozása, működtetésének megszervezése. Az eü. tevékenységek további támogatása. Közbiztonság A polgárőrség és a rendőrség munkájának lehetőség szerinti összehangolása. Térfigyelő kamerák felszerelése, működtetése. A rendőrség koordináló

5 Mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése. /utak karbantartása/ Korszerű energiaforrások megkeresése, felhasználása. /tanulmányok, tervek készítése/ Lehetőség szerint beruházások elindítása. kezdeményezések támogatása a művelődési és szabadidő-eltöltési igények minél változatosabb kielégítése érdekében. Decs sport koncepciójának kidolgozása. Ennek birtokában a sport és szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek javítása. Közművelődési rendelet módosítása. /busz stb./ Szociálistérkép elkészítése segítségével szociális ellátások, támogatások hatékonyabb megszervezése. Eseti támogatások időszakos munkavégzésként történő kialakítása. szerepének növelése. Tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése. Eredményeik nyilvánossá tétele. Önkormányzati vállalkozások létrehozása. Szennyvíz Közétkeztetés, vendéglátás Szolgáltatás/karbantartás,szolgáltatás,könyvelés, Pályázatírás,menedzselés/ A külföldi kapcsolatok erősítése. Közös rendezvények, pályázatok /személyes A közmunka programok hatékonyabbá tétele, minél több ember bevonása a programokba.

6 kapcsolatok mélyítése az emberek között/ Az ifjúság rendezvényeinek támogatása. Sérülten élők támogatása, gyermekszegénység enyhítése. Infrastruktúra Járdakarbantartás. A pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve. Egészséges ivóvíz az Aqva projekt segítségével. A csatornák részleges kicserélése. Az építési törmelék elhelyezésének megoldása a lerakóhely racionalizálása. A szeméttelep rekultivációja után a terület hasznosítása. Az energia ellátás /villany, gáz/ javítása. Tárgyalások az üzemeltetővel. Energia pályázatok felhasználásával új Hivatal A hivatal dolgozói számára továbbképzések szervezése. Egyéni továbbképzési tervek elkészítése. A meglévő informatikai lehetőségek kihasználása, felhasználói alkalmazása. A műszak optimális kialakítása. Szolgáltatásokkal foglakozó önkormányzati vállalkozások létrehozása. Ügyfélbarát légkör erősítése, kényelmi szolgáltatások bevezetése az ügyintézés egyszerűsítésére törekvés. A képviselő-testület és a lakosság együttműködésének segítése A lakosság folyamatos információval történő ellátása a helyi újságokon és TV-n keresztül. Civil szervezetekkel a falu fejlesztését szolgáló kapcsolatok kialakítása, továbbfejlesztése. Bizonyos feladatokat a szervezetek átvállalhatnak az önkormányzattól. /ennek paramétereit közösen ki kell alakítani/ Lakossági kezdeményezések felkarolása. /pl.: Decsért emlékplakett/ A képviselők körzeti rendszerének kialakítása és működtetése.

7 energiaforrások megkeresése, hasznosítása. A kihelyezett táblarendszer és padok folyamatos karbantartása bővítése. Belső információáramlás javítása. Decs térségében található melegvíz feltárási lehetőségeinek további vizsgálata. Játszótér építése. Szőlőhegy fejlesztése. Emelt Szintű Idősek Otthona fejlesztése. Hosszú távú lehetőségek: Falufejlesztés, infrastruktúra A napenergia lehetőségeinek felhasználása A mezőgazdasági tevékenységek segítése az önkormányzat eszközeivel. /pl.: információk adása, mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése./ A vízelvezetés lehetőségeinek feltárása program készítése a problémák megoldására. A halaszthatatlan munkák elvégzése. Szikkasztó árkok létesítése és karbantartása. Vízrendezési terv elkészítése. Közintézmények, folyamatos karbantartása. /Iskola, Faluház, Tájház, Polgármesteri Hivatal/ Az ivóvíz minőségének javítása. Lehetőség szerint a csővezetékek kicserélése. A szennyvíztelep teljesítményének javítása.

8 A szemétszállítás és a szemét elhelyezésének megoldása. /rekultiváció/, a rekultivált terület újrahasznosítása. A piac további folyamatos fejlesztése. Járdák építése, karbantartása. A meleg víz feltárásának vizsgálata, pályázatok, lobbik létrehozása. Befektetők további keresése. A falu üzemeltetésének optimális kialakítása. Oktatás, kultúra, sport Az óvoda és az iskola személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, tartalmi munkájuk eredményességének javítása. A hagyományőrző tevékenység felkarolása, az autentikus, magas színvonalú szellemi és tárgyi termékek preferálása. A decsi emberekben felhalmozott tudás és tapasztalatok, a szellemi tőke megbecsülése, hasznosítása. A sportolás lehetőségeinek fejlesztése, a sportegyesület működésének támogatása, közös célok alapján a sport fejlesztési irányainak meghatározása. A szabadidő eltöltés lehetőségeinek kialakítása, a lehetőségek bővítése a fiatalok és minden korosztály számára.

9 Szociális tevékenységek A lakosság tájékoztatása a segélyek elosztásának módjáról, a rendelkezésre álló lehetőségekről. A szociális segélyek közvetlenül segélyezésre fordítódjanak, a segélyre rászorulóhoz jussanak el. A munkavégzés, mint támogatási lehetőség megszervezése és erősítése. /Közhasznú, közcélú, eseti munkavégzés/ Az idősek támogatási rendszerének kidolgozása és működtetése. A fiatalok tanulását segítő támogatási rendszerek kialakítása, és működtetése. A képviselő - testület a hivatal és a lakosság együttműködésének segítése Minőségbiztosítás bevezetése a falu közintézményeiben. Folyamatos továbbképzés megszervezése a dolgozóknak. Emberközpontú, szolgáltató hivatal működtetése. A működési feltételek folyamatos javítása. A helyi újság és tv működési feltételeinek folyamatos javítása. A községben működő alapítványok egyesületek civil szervezetek terveinek beépítése a falu működésébe. A pénzügyi tervezést a tervek figyelembe vételével javasolt elkészíteni. Közmeghallgatás évi két alkalommal: április, november.

10 Megnyitott- a falu működését és fejlesztését segítő- frontok folyamatos támogatása Közétkeztetés Decsi TV Gyepmesteri feladatok ellátása településekkel közösen Szennyvíz, ivóvíz, szemétszállítás Bogyagödör Közbiztonság I.T.Á.G. Nonprofit Kft. Szőlőhegyi út Pénzügyi stabilitás KEOP ivóvíz minőség javító program Colas rekultiváció Szolár erőmű Polgármesteri Hivatal munkaszervezése Oktatás, nevelés (iskola, óvoda) Romák Pénzbehajtások Vízelvezetés Decsi Kapu Járdák Kiemelt fontosságú frontok I.T.Á.G. Nonprofit Kft. Közétkeztetés Oktatás, nevelés (iskola, óvoda) Szőlőhegyi út Szennyvíz, ivóvíz, szemétszállítás

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A KÖZTISZTVISELŐK TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ 2006. ÉVI CÉLOKRÓL A köztisztviselők jogállásáról szól 1992.

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata

2014-2019. Monostorapáti község Önkormányzata 2014-2019 Monostorapáti község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra

T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra 1/1 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának alakulása

Részletesebben

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015-2019. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA 2 I. Felsőpáhok község gazdasági helyzete és a várható változások 1. A vagyoni helyzet Az önkormányzat vagyonának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre

Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre 4. számú melléklet Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 4-i üléséről felvett jegyzőkönyvhöz Helesfa Községi Önkormányzat Gazdasági programja a 2007-2010 évekre I. Bevezető A helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1., 74/586-920 E L Ő T E R J E S Z T É S MUNKAHELY-TEREMTÉSI FELADATTERV Tisztelt Képviselő-testület! Első alkalom, hogy a Tisztelt

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS 8-oldalas 2010.09.02 10:46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Tiszalökért érdemes...

Tiszalökért érdemes... Tiszalökért érdemes... Tiszalök fejlesztési terve 2007 és 2013 között X Gömze Sándor Attila polgármester-jelölt FIDESZ Problémáktól a cselekvésig Erősségeink, értékeink (melyekre építeni lehet): - szép

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben