Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap"

Átírás

1 Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap 3. Információs workshop Siófok, május 8.

2 2004. május 1. - EU-EGT szerzodés (EGT: EU tagállamok + Norvégia + Izland + Liechtenstein) Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulást fizetnek a belso piaci részvételért. - EGT Finanszírozási Mechanizmus (5 éven keresztül évi 12 millió EUR) - Norvég Finanszírozási Mechanizmus (5 éven keresztül évi 15 millió EUR)

3 A Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap létrejötte: január: NFH megjelenteti a pályázatot, március 31.: KHT benyújtja a pályázati alap létrehozására vonatkozó pályázatát ( A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban ), augusztus: Értesítés a támogatási döntésrol, február : Végrehajtási szerzodés aláírása, Április-Június: Pályázati Alap megjelentetése.

4 A Balatoni Környezetvédelmi Pályázati Alap célja: - A Balaton Kiemelt Üdülokörzet általános természeti környezete állapotának megorzése, - A BKÜ általános természeti környezetét javító fejlesztések, környezetvédelem érdekében végzett tevékenységek támogatása.

5 Támogatható tevékenységek: A) A természeti és épített környezet minoségi javítása - zöldfelület növelése: virágosítás (kivétel: egynyári virágok ültetése), parkosítás, faültetés; - parlagfumentesítés (kizárólag közterületen), - kerékpárutak környezetének tisztítása, rendben tartása; - muemlékek környezetének rendben tartása, rendezése; - csapadékvíz elvezetok jó karba helyezése, karbantartása; - eszközbeszerzés: funyíró, lombszívó, stb.

6 Támogatható tevékenységek: B) Hulladékgyujtéssel, kezeléssel kapcsolatos tevékenység színvonalának növelése - illegális hulladéklerakó helyek felmérése, megszuntetése; - hulladékgyujtok elhelyezése a zöldterületeken, parkokban, kirándulóhelyeken; - hulladékgyujtési akciók megszervezése; - zöldhulladék begyujtése, komposztálása; - eszközbeszerzés: komposztálható anyagok aprítására szolgáló gép, szelektív hulladékgyujtéshez szükséges konténer, stb.

7 A pályázati célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg: ,- Ft A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének max. 90%-a: - min ,- Ft; - max ,- Ft. A szükséges önero mértéke: projekt elszámolható összköltségének max. 10%-a. A támogatás formája: vissza nem térítendo támogatás Elonyt élveznek a komplex pályázatok. Egy településrol egy pályázat támogatható (önkormányzati támogató nyilatkozat, együttmuködési megállapodás)

8 Pályázatot azon társadalmi szervezetek nyújthatnak be, amelyekre együttesen teljesülnek az alábbi kritériumok: - a BKÜ területén muködo bejegyzett, nem kormányzati szervezet (NGO* Non Governmental Organisation); - önkéntesen szervezodött, saját maga által vezetett szervezet; - nem áll kormányzati, önkormányzati, regionális irányítás alatt; - független a politikai hatalomtól, és a magyar jogrendszernek megfeleloen jött létre; - non-profit alapon muködik. (pl.: egyesület, alapítvány, közhasznú társaság)

9 A pályázat szempontjából nem minosül (NGO-nak) azon szervezet: - amely részére az önkormányzat vagy más regionális, kormányzati szerv által nyújtott támogatás olyan mértéku, hogy megvonása a szervezet muködését ellehetetlenítené; - amelynek legfobb döntéshozó szervében az önkormányzat vagy más regionális, illetve kormányzati szerv meghatározó befolyással rendelkezik. A pályázatot több szervezet közösen is benyújthatja (konzorciumi megállapodás, konzorcium vezetojének kijelölése)

10 Benyújtandó dokumentumok: 1. Pályázati adatlap, 2. Mellékletek (17 mell.) Pályázati adatlap: - nem hiánypótolható (hiánytalanul kitöltött, cégszeru aláírással, dátummal és bélyegzo lenyomattal ellátott adatlap elbírálása lehetséges), - konkrét megfogalmazás, - számszaki egyenloség, - indokolt esetben pályázatomra nem vonatkozik megjegyzés.

11 1. sz. melléklet: Ellenorzo lista (a pályázati csomag része), 2. sz. melléklet: Nyilatkozatok (a pályázati csomag része), 3. sz. melléklet: Adatlap a támogatási döntésrol (a pályázati csomag része), 4. sz. melléklet: A pályázati téma megvalósításához szükséges önero igazolása 5. sz. melléklet: A pályázati téma részletes költségvetése 6. sz. melléklet: A pályázati téma részletes leírása, 7. sz. melléklet: A szervezet képviseletében és a projekt megvalósításában részt vevo személyek szakmai önéletrajza (a pályázati csomag része), 8. sz. melléklet: A projekt létesítéséhez szükséges engedélyek, nyilatkozatok,

12 9. sz. melléklet: A tervezett beruházás helyének bemutatása, 10. sz. melléklet: Az érintett terület tulajdonviszonyának igazolása, 11. sz. melléklet: Tulajdonosi hozzájárulás, 12. sz. melléklet: A Pályázó jogosultságát igazoló dokumentum, 13. sz. melléklet: A Pályázó képviseletét igazoló dokumentum, 14. sz. melléklet: A Pályázó szervezet gazdálkodására vonatkozó dokumentum, 15. sz. melléklet: Önkormányzati támogató nyilatkozat / együttmuködési megállapodás, 16. sz. melléklet: A Partner(ek) adatlapjai (a pályázati csomag része), 17. sz. melléklet: Partnerségi megállapodás (a pályázati csomag része).

13 4. sz. mell. - Az önero igazolása: A saját forrás részei és igazolásának módja: - saját ero (30 napnál nem régebbi eredeti, pénzintézeti igazolás) - hitel (hitelígérvény / hitelszerzodés Pályázó által hitelesített másolat) - egyéb forrás (forrást biztosító eredeti nyilatkozata) Az egyéb támogatás igazolása: támogatási szerzodés / támogató nyilatkozata / támogatási döntésrol szóló értesítés Pályázó által hitelesített másolata. A természetbeni hozzájárulás igazolása: Független szakérto (pl: muszaki ellenor) által készített és aláírt részletezett kimutatás.

14 5. sz. mell. - Részletes költségvetés - A projekt részletes, készítoje által aláírt költségvetési foösszesíto és tételes költségvetés, vagy - A kivitelezo által aláírt részletes árajánlat és költségvetési foösszesíto Több kivitelezo esetén költségvetési összesítot is be kell becsatolni. A költségvetésben, árajánlatban külön fel kell tüntetni az egyes tervezett résztevékenységeket, a hozzájuk tartozó mennyiségi és költség adatokkal együtt.

15 Elszámolható költségek: - Eszközbeszerzés, - Építés (terület elokészítési munkák, építményi infrastruktúra-, fel / alépítmények kivitelezési költségei), - Szolgáltatás (közbeszerzési eljárás, muszaki ellenorzés, szolgáltatás igénybevétele külso 3. féltol, természetbeni hozzájárulás önkéntes munka max. 5%), - Pénzügyi, banki költségek (elkülönített bankszámla nyitása, vezetése), - Menedzsment költségek (max. 5%, bérköltség), - Nyilvánosság biztosítása (hirdetotábla, emléktábla), - Energia / rezsiköltség (szállítás, útiköltség, gépjármu használat).

16 6. sz. mell: Pályázati téma leírása - A projekt indokoltságának, céljainak, helyszínének bemutatása (fotókkal is), - A projekt megvalósításának idobeni ütemezése, költsége, - A pályázati cél megvalósításában részt vevok (ha van partnerek) ismertetése, - Eszközbeszerzés esetén a megvásárolni kívánt eszköz muszaki paramétereinek részletes leírása, ismertetése, - A projekt eredményeképpen létrejött állapot fenntartására vonatkozó elképzelések, - A Balaton térségét érinto globális környezeti és éghajlatváltozás miatt szükségessé váló alkalmazkodási folyamat célrendszere -ben meghatározottakhoz való alkalmazkodás / illeszkedés, - Egyéb, a Pályázó által fontosnak tartott, a projekt megvalósításával kapcsolatos információk.

17 8. sz. mell. Engedélyek, nyilatkozatok - Engedélyköteles tevékenység esetén a jogeros engedély (pl.: építési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízjogi engedély) és az engedélyezési dokumentáció, - Nem építési engedélyköteles tevékenység esetén az érintett hatóság nyilatkozata és a muszaki leírás, - A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata (Natura 2000 területek tekintetében az élohelyekre és madarakra vonatkozó EU irányelveknek való megfelelésrol), - Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén a fenti dokumentumok becsatolása nem szükséges.

18 15. sz. mell. Önkormányzati támogató nyilatkozat / együttmuködési megállapodás - projekt megvalósítási helye szerint illetékes önkormányzat támogató nyilatkozata, - együttmuködési megállapodás a projekt hosszú távú fenntarthatósága és a település környezetének védelme értelmében PROBLÉMÁK: - fenntarthatóság: ingatlanok / tárgyi eszközök min. 5 évi, a pályázati célnak megfelelo hasznosítása, - a támogatott beruházásból, beszerzésbol, tevékenységbol a pályázónak nem származhat jövedelme.

19 Mire kell odafigyelni a pályázatok összeállításakor? 1. A horizontális célok érvényesítésére (PÚ 3. sz. mell.): - Fenntartható fejlodés, - Esélyegyenloség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenloségre), - Jó kormányzás (felelosség, átláthatóság, részvétel, egyenlo esélyek), - Korrupciómentesség. 2. A Balaton térségét is érinto, globális környezeti és éghajlatváltozás miatt szükségessé váló alkalmazkodási folyamat célrendszerének való megfelelés (PÚ 1. sz. mell.)

20 HATÁRIDOK - a pályázati dokumentumok letölthetoek: / Pályázatok / Norvég Alap - a pályázatokat kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként lehet benyújtani a Balatoni Integrációs Kht-hez, - a pályázatok postára adási határideje: június a pályázatokat (kitöltött adatlap + mellékletek) 6 példányban (1 eredeti + 5 másolat) fuzött dossziéban, illetve a kitöltött adatlapot, az 5. és 6. sz. mellékleteket floppy-n vagy CD-n is mellékelni kell. A 14. sz. mellékletet elegendo 1 példányban, az eredeti pályázathoz csatolni. - a benyújtott pályázati dokumentumokat gépi, elektronikus úton szükséges kitölteni. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! - A pályázat kizárólag e pályázathoz készített pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.

21 Ütemezés Felhívás megjelent. Pályázatok benyújtása Formai ell. és hiányp. Döntés elok, döntésh. Szerzodéskötés Projektek megvalósít. Projektek zárása Zárókonferencia

22 Az alábbi dokumentumok kerülnek módosításra: - Pályázati Útmutató VIII. / 2. pont (3 sz. melléklet bekezdés), - Pályázati Útmutató VIII. / 2. pont (4 sz. melléklet bekezdés), - Pályázati Útmutató X. / 13. pont (utolsó bekezdés), - Pályázati Útmutató 7. sz. melléklet (módosult az arculati kézikönyv + új dokumentumok), - Pályázati Adatlap 2. sz. melléklet, - Pályázati Adatlap 3. sz. melléklet.

23 Köszönöm megtisztelo figyelmüket! Szedmákné Lukács Zsófia projekt menedzser Balatoni Integrációs Kht Siófok, Batthyány u. 1. Tel (1): 84 /

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C3 2013 program Ellenálló képesség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C3 2013 kiírás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor

Kárpátok Alapítvány - Magyarország. Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány - Magyarország Babcsa Ivett program koordinátor Kárpátok Alapítvány Egy független non-profit szervezet. Küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben