A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja"

Átírás

1 A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola Zeneművészeti Ágának Pedagógiai programja Budapest 2009

2 III. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLÁBAN III.I. Nevelési program III.I.1. A zeneiskola nevelési-oktatási céljai és feladatai III.I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok III.I.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok III.I.4. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek III.I.5. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező (minimális) felszerelések és eszközök jegyzéke III.I.6. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei III.II. Helyi tanterv III.II.1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei III.II.2. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai III.II.3. A tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag III.II.3.1. Szolfézs III.II.3.2. Furulya tanszak III.II.3.3. Hegedű tanszak III.II.3.4. Zongora tanszak III.II.3.5. Klarinét tanszak III.II.4. Ajánlott irodalom III.II.5. Az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III.II.6. Értékelési mód az iskolai beszámoltatás, számonkérés, a tanuló szorgalma és teljesítményének értékelési formái III.II.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei III.II.7. A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga követelményei és témakörei Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 2.

3 Nevelési program III.I. NEVELÉSI PROGRAM III.I.1. A zeneiskola nevelési-oktatási céljai és feladatai A zeneiskolának, mint alapfokú művészetokatatási intézménynek célja és feladata, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel hozzájáruljon a tanulók személységének harmonikus fejlesztéséhez. A zeneiskolai nevelés a rendszerezett ismeretnyújtás mellett az értékes zene megszerettetésével a zenei ízlés, az esztétikai kultúra megalapozását, a szabadidő tartalmas eltöltésének igényét kívánja kialakítani. A zene tartalmi mondanivalója, érzelmi hatása fejleszti az értelmi képességeket, tágítja az esztétikai befogadóképességet. A zenetanuláshoz szükséges kitartó munka hat az akarati képességekre, hozzájárul a többirányú koncentráció fejlesztéséhez. A zeneiskolai oktatás célja továbbá, hogy a zenetanulás során elsajátított hangszertudást alkalmazzák a tanulók a társas muzsikálásban, megtapasztalva a közös zenélés örömét. Az iskolánkban zajló nevelő és oktató munka főbb céljai között szerepel, hogy tanulóink erkölcsi és kulturális szempontból is értékcentrikus, igényes személyiségekké váljanak. Erkölcsi területen elsősorban, és kiemelten a keresztény értékrendet közvetíti az iskola. Az általános műveltséget megalapozó tárgyak és szakirányok, így a zeneművészeti ág is legfontosabb feladatának azt tartja, hogy mindazokat az ismereteket közvetítse, amiket az adott szakterületen belül ismerni kell. Az iskola világnézeti elkötelezettségét figyelembe véve törekszünk arra, hogy a zeneoktatásban a magyar és az európai zenekultúra értékeinek megismerése mellett helyet kapjon a bibliai, keresztény elveken álló ember hitéletének fontos része, a hangszeres zenélés vagy Istent dicsérő éneklés. Az ilyen jellegű dalok tanulása és megszólaltatása is alkalmas a zenei képességek, készségek fejlesztésére, ugyanúgy, mint más műdalok vagy a népzene. A fenti célok megvalósulása érdekében a zeneiskola feladatai a következők: - mind a hangszeres képzés, mind az azt támogató zenei tárgyak /szolfézs/ fejlesszék a tanulók zenei képességeit, azaz a hallást, ritmusérzéket, intonációs érzékenységet, fogékonyságot a zenei karakterek iránt, előadói készséget - a zenei írás-olvasás készségének megalapozása és magas szintre fejlesztése - a zeneművekkel való megismerkedésen keresztül logikai-formai összefüggésekre vezesse el a tanulót - zenei stíluskorszakok, zeneszerzők életének, alkotókorszakainak megismertetése - zenehallgatásra nevelés, ezáltal az értékes zene megszerettetése Arra törekszünk, hogy a már zeneiskolába járó növendékek számára érdekessé, vonzóvá, élményt adóvá tegyük a zeneiskolai foglalkozásokat. A hangszeres órán a foglalkozás általában egyéni vagy kiscsoportos formában történik. Ez lehetőséget ad arra, hogy a készségfejlesztés folyamatos szem előtt tartásával a még gyengébb képességű gyerekekkel is a saját szintjükhöz igazított igényekkel tantervben megszabott minimális követelmény határáig biztosítsuk az órák eredményes, jó hangulatát. Ennek szem előtt tartása annál is inkább fontos, mivel az amúgy is túlterhelt gyerekek számára lényegesen hasznosabb egy felüdülést nyújtó örömteli óra, mint egy sokadik teherként ránehezedő, csupa elvárást támasztó pluszmunka. III.I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A művészeti tevékenység is magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségeit. így a művészeti nevelés megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességet, az értékes alkotások iránti igényét. A zenével való mélyreható foglalkozás, a hangszerrel való személyes ismerkedés függetlenül attól, hogy a későbbiekben valaki gyakorlott hangszerjátékossá válik, avagy sem ugyanúgy az egész életre kiható, meghatározó jelleggel bír. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 3.

4 Nevelési program A művészeti foglalkozások kapcsán kibontakozó személyiség a tanulmányi munkában is magabiztosabb, bátrabb, kreatívabb, önmagában jobban bízóvá válik. Ily módon jótékony hatást tud a művészeti tevékenység gyakorolni a hagyományos iskolai munkára is. Köztudott, hogy a zenetanulás transzfer hatásainak köszönhetően nem csak a hangok birodalmában segítik az előrelépést, hanem egyéb közismereti tárgyak körében is. Mindezek érdekében a tanár folyamatosan keresi azokat a módokat, amelyekkel a zeneoktatásban rejlő személyiségformáló erő a leghatékonyabban bontható ki. A képzés során figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, s a tanuló érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. III.I.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tanóráinkon pozitív érzelmi légkör kialakítására törekszünk, mely felüdülést jelent a tanulók számára. Célunk, hogy olyan zeneiskolát működtessünk, melyben tanárok és diákok egyaránt szeretettel és tisztelettel viszonyulnak egymáshoz. Az együtt éneklés, együtt zenélés a közösség formálásnak rendkívül hatékony elősegítője. Az egymásra figyelés, az együttműködés a saját feladatok pontos elvégzése harmóniát eredményez. A közös fellépésekben, közös sikerekben szorosabbra fűzött baráti szálak is hosszantartó pozitív hatást, egymás értékelését, elfogadását segítik elő. / Tanévnyitó, tanévzáró, egyéb ünnepek, félévi és év végi koncertek stb./ III.I.4. Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek A zeneiskola alapvető feladati közé tartozik a tehetséggondozás. Hagyományos formáit szem előtt tartva lehetőséget biztosítunk a tehetséges és önmagukban kedvet érző diákok számára, hogy rendszeresen részt vegyenek házi koncerteken, versenyeken, melyekre a felkészülést minden esetben a tanárok biztosítják. Célunk, hogy a növendékek képességeinek kibontakozását többféle úton, minél több tevékenységgel segítsük, mint például alkotói, zenei táborok szervezése. Elképzeléseink közt szerepel, hogy a későbbiekben B tagozatot indítsunk a legtehetségesebbek számára. III.I.5. A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges kötelező (minimális) felszerelések és eszközök jegyzéke Helyiségek Csoportos órák: szolfézs 035 Egyéni órák: furulya 104 hegedű 209 zongora 105 klarinét 010 Teremszám: Hangverseny terem: Kis épület Aula Eszközök, tantermi felszerelések Teremszám: Felszerelések: Darabszám 010 zongora 1 zongoraszék 1 ötvonalas tábla 1 metronóm 1 tükör pianínó 1 zongoraszék 1 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 4.

5 Nevelési program Hangszerállomány Teremszám: Felszerelések: Darabszám ötvonalas tábla 1 metronóm 1 tükör zongora 1 zongoraszék 1 ötvonalas tábla 1 metronóm 1 tükör pianínó 1 zongoraszék 1 ötvonalas tábla 1 metronóm 1 tükör pianínó 1 zongoraszék 1 ötvonalas tábla 1 metronóm 1 tükör 1 Hangszer darabszám Aulos szoprán blockflöte /germán 30 Angel alt blockflöte /germán 8 Yamaha alt blockflöte /barokk 4 Mollenhauer körtefa alt blockflöte /barokk 1 Aulos tenor blockflöte /barokk 1 Amati B - klarinét 4 Kottatartó 6 Pianínó 3 páncéltőkés zongora 2 nyolcados hegedű 3 negyedes hegedű 11 feles hegedű 12 Háromnegyedes hegedű 10 egészes hegedű 3 Kottaállomány Hangszer Kotta darabszám Furulya Lőrincz Paragi: Furulyaiskola I. 50 Béres: Furulyaiskola I. 10 Béres: Furulyaiskola II. 10 Béres: Furulyaiskola III. 10 Előadási darabok kezdőknek 1 Klarinét Kovács: Klarinétozni tanulok 6 Szolfézs Gát: Kottaolvasás 30 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 5.

6 Nevelési program Hangszer Kotta darabszám Énekeljünk, muzsikáljunk! 15 Tegzes György: Hétfokú olvasó gyakorlatok 15 Kodály: 333 olvasógyakorlat 30 Németh Nógrádi Puster: Szolfézs Antológia 15 Zongora Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 1 Hegedű Az első Bach tanulmányok 1 Kétszólamú invenciók 1 Bartók: Mikrokozmosz kötetetek I-II. 1 Gyermekeknek kötetek I-IV. 1 Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok rövid gyakorlat op Czerny-Bertini: Etüdök zongorára I-II. 1 Czövek: Zongoraiskola I-II. 1 Kezdők zongoramuzsikája sorozat: J.S.Bach 1 Beethoven 1 Couperin 1 Haydn 1 Mozart 1 Scarlatti 1 Schubert 1 Telemann 1 A francia barokk 1 A rokokó 1 Bach-fiúk 1 Könnyű szonatinák zongorára 1 Könemann: Step by step 1 Régi táncok 1 Sonatinák 1 Mozart szonáták 1 Beethoven szonáták 1 Dénes Kállai - Lányi Mező: Hegedűiskola I 1 IV. Sándor Járdányi Szervánszky: Hegedűiskola 1 I. III. Dénes Szászné Réger J.:Hegedű ABC 1 Dénes Lányi Mező Skultéty: Hegedűiskola 1 IV. VI. Wohlfart: 40 etüd op Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 1 Szervánszky: Duók 1 Mozart: 12 duó K Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op Pleyel: Duók 1 Bartók: Duók 1 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 6.

7 Nevelési program III.I.6. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei Nevelő-oktató munkánk fontos minőségeleme az iskolahasználók elégedettsége. Ennek elérése érdekében elengedhetetlennek tartjuk a családdal való együttműködést munkánk során. Az együttműködés sikerének záloga a partneri szemlélet kialakítása, a közös érdekek felismerése. Hisszük, hogy sikeres munkát csak ott lehet végezni, ahol a partnerek képesek és hajlandóak az együttműködésre, a kompromisszumra, a megállapodáson és kölcsönös tiszteleten alapuló egyezségek betartására. Az együttműködést segíti a felek rendszeres informálása, egymás véleményének meghallgatása, a felmerülő problémák jelzése és a megoldásra való törekvés, melynek során ügyelünk egymás jogaink tiszteletben tartására. A családdal való szoros együttműködés eszköze a nyitott iskola megteremtése. Szabad tájékozódást és betekintést kívánunk biztosítani minden iskolahasználó számára az intézményben folyó szakmai munka területén. A tanórák és a zeneiskolai órák bármely évfolyamon bármikor nyitottak a szülők számára. Ezen túlmenően a szülőknek lehetősége nyílik arra, hogy gyermekeik zenei nevelésének ne csak passzív, hanem aktív résztvevői lehessenek, a gyermekeikkel való együttes fellépések, közös daltanulás által. Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 7.

8 Részletes helyi tanterv III.II. HELYI TANTERV III.II.1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei III.II.1.1 Szolfézs A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. E cél elérése érdekében pedagógiai folyamattá szervezi az általános zenei képességek fejlesztését és az alapismeretek elsajátítását. Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével III.II.1.2 Furulya A furulyatanítás célja, hogy megismertesse a növendékkel a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét. Ezen felül a tanulók ismerjék meg a hangszerük történetét,, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, valamint a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. III.II.1.3 Hegedű A hegedű tanítás célja, hogy megismertesse a növendékkel a hangszer lehetőségeit, akusztikai sajátosságait, a hangszer hangolását, a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a vonós hangszercsalád többi tagját. További cél a könnyed hangszerkezelés kialakítása, valamint a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatok megtanítása. III.II.1.4 Zongora A zongoratanítás célja, hogy megismertesse a tanulóval a zongora alapvető sajátosságait /felépítés, működés, akusztikai sajátosságok/ a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb szerzőit és előadóművészeit. Célunk továbbá, hogy a növendék tudjon teljes terjedelmében tájékozódni a billentyűzeten, tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit, billentésmódokat, és legyen képes a zongoradarabokat stílus és kottahűen játszani. III.II.1.5 Klarinét A klarinéttanítás célja, hogy megismertesse a növendékkel a hangszer történetét, akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). III.II.2. A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai Iskolánkban zeneművészeti ágon jelenleg az alábbi szakágak oktatása folyik: Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy: zongora, hegedű, furulya, klarinét /rövid tanszak/ (2) (2) (2) (2) Kötelező vagy Kötelezően választható tárgy: szolfézs Összesen Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 8.

9 III.II.2.1 Szolfézs Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Összes óraszám Kötelező tárgy: szolfézs (csoportos) Kötelezően választható tárgyak: - elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc Kötelezően választható tárgy: a képzési idő minimum 1x45 perc III.II.2.2 Furulya Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam (előképző, alapfok és továbbképző) Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy Kötelezően választható tárgy Összesen Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. Főtárgy: furulya (egyéni) Korrepetíció (zongorakíséret): A főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kiegészítő foglalkozás. Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: - elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 9.

10 - gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. A tanítási órák és képzési idejére vonatkozó rendelkezések A tagozat A tanítási órák (foglakozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. Főtárgy: minimum 2x30 perc Korrepetíció (zongorakíséret) ideje (minimum): 1. évfolyamig 5 perc 2-3. évfolyamig 10 perc 4. évfolyamtól 15 perc Kötelező tárgy: 4. évfolyamig minimum 2x45 perc Kötelezően választható tárgyak: 5-6. évfolyamon elmélet: minimum 1x45 perc Hangszeres előkészítő: Egyéni: 2x30 perc Csoportos: 2x45 III.II.2.3 Hegedű Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Összesen Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. Főtárgy: hegedű (egyéni) Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: - elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók) Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 10.

11 A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések A tagozat A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. Főtárgy: a képzési idő minimum 2x30 perc A korrepetíció (zongorakíséret) ideje (minimum): 1. évfolyamig 5 perc 2-3. évfolyam 10 perc 4. évfolyamtól 15 perc Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc a 4. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon elmélet: minimum 1x45 perc Hangszeres előkészítő: egyéni: 2x30 perc csoportos: 2x45 perc III.II.2.4 Zongora Képzési idő: 12 év A tagozaton: 2+10 évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Összesen Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. Főtárgy: zongora (egyéni) Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: - elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók) A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések A tagozat A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 11.

12 Főtárgy: minimum 2x30 perc 5. évfolyamtól 20 perc Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc a 4. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon elmélet: minimum 1x45 perc Hangszeres előkészítő: egyéni: 2x30 perc csoportos: 2x45 perc III.II.2.5 Klarinét Képzési idő: 10 év A tagozaton: évfolyam Óraterv Tantárgy Évfolyamok Előképző Alapfok Továbbképző Főtárgy (2) (2) Kötelező vagy kötelezően választható tárgy Összesen A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését szolgálja. A korai kezdésből adódó esetleges rossz beidegződések (helytelen test-, könyök-, kéztartás, görcsös billentés, rossz befúvásmód, elégtelen légzési kapacitás, kidagadó erek a nyakon stb.) nem szolgálhatnak alapul a későbbi laza játékhoz. Ilyen korú tanuló csak a szaktanár véleménye alapján, nagyon gondos mérlegelés után kezdje meg tanulmányait! A klarinéton való tanulás megkezdését, a megfelelő fizikai adottságok figyelembevételével az általános iskola 3-4. osztályától javasoljuk. Főtárgy: klarinét (egyéni) Kötelező tárgy: szolfézs Kötelezően választható tárgyak: - elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók) A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések A tagozat A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 12.

13 Főtárgy: minimum 2x30 perc 5. évfolyamtól 20 perc Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc a 4. évfolyam végéig Kötelezően választható tárgy: 5-6. évfolyamon elmélet: minimum 1x45 perc Hangszeres előkészítő: egyéni: 2x30 perc csoportos: 2x45 perc A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: A tagozaton (minimum) 1. évfolyam végéig: 5 perc 2. évfolyam 10 perc 3. évfolyamtól 15 perc III.II.3. A tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei, előírt tananyag III.II.3.1 Szolfézs Szakirányú feladatok A szolfézstanítás célja a zenei képességek fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes megszólaltatásában és értelmezésében. A hangszertanítással szerves egységben a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zene- hallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. A szolfézsoktatás e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. Célokból adódó feladatok: - átfogó zenei műveltség kialakítása, - a hangszertanulás segítése, - a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, - a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind reprodukálásban) az alábbi területeken: - ritmus-metrum, tisztaintonáció, - tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), - dallamhallás, - többszólamúság harmóniaazonosítás, - zenei olvasás-írás, - zenei szerkezet (forma, frazeálás) - zenei memória, - rögtönzés - zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése) Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 13.

14 - a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra A tananyag kiválasztásának szempontjai A felhasználható irodalomból választott anyag mindig feleljen meg a növendékek életkori sajátosságainak, zenei adottságának, képességeinek. Az előképző évfolyamaiban törekedjünk arra, hogy minél játékosabb, örömtelibb formában sajátítsák el a gyerekek a tanítandó zenei anyagot. Sok mozgásos népi gyermekjátékdalt tartalmazó kotta közül bőven válogathatunk. Vegyük figyelembe a szóban forgó korosztály hangterjedelmét, hangfekvését, s hogy a tanítandó dalok tartalmilag is közel álljanak a növendékekhez. A gyerekek zenei befogadóképességét apránként, a zenei elemek egymásra épülésével fokozatosan tágítsuk. Az alapfokú évfolyamok tananyagát úgy állítsuk össze, hogy a növendék előtt átfogó kép bontakozzon ki a zeneirodalom valamennyi korszakáról és stílusáról. Törekednünk kell a többszólamúság bevezetésére és továbbfejlesztésére. Kottáink között szerepeljenek kánonok könnyebb két- és háromszólamú művek. A kották kiválasztása legyen összhangban a tanítandó, ill. a tanuló által már megszerzett ismeretekkel, ezenkívül rendeljük alá a zenei hallás sokoldalú és sokirányú fejlesztésének. Kottáink között tehát mindenkor szerepeljenek ritmusgyakorlatok, olvasógyakorlatok, többszólamú énekek, magyar-és más népek dalai, s jól énekelhető szemelvények a zeneirodalom különböző korszakaiból. A tanítandó anyag e korosztályban is feleljen meg e korosztály hangterjedelmének, hangfekvésének. Előképző 1. évfolyam Évi óraszám: 66 (heti 2x45 perc) Tananyag Pentaton és pentachord magyar gyermekdalok, játékok, mondókák, zeneszerzők kicsinyeknek irt dalai, más népek gyermekdalai. Belépő tevékenységformák Éneklési készség A tiszta és szép éneklés készségének kialakítása csoportosan és egyénenként. Az önálló dalkezdés és éneklés. A ritmusérzék fejlesztése Az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése, megfigyelése, megszólaltatása gyakorlónevekkel. Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, osztinátók játszása, olvasása negyed, nyolcad és negyed szünet értékekkel. Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. A gyors és a lassú tempó megkülönböztetése. A ritmusértékek felezése. Egyenletes járással ritmusmotívumok tapsolása, hangoztatása. Gyermekdalok kísérése ritmushangszerekkel. Hallásképzés sz m, sz l, l sz m, m r d, l sz m r- d, sz - - m - r d, m - r - d - l, m - r d l, - sz, l- sz - m - r - d -l, m - r - d - t, - l, valamint dúr és moll hangkészleteken belül kisebb egységek és dallamfordulatok gyakorlása. A fenti motívumok éneklése, olvasása, felismerése belső énekléssel, kirakása a vonalrendszeren. Dalfelismerés, dallambújtatás. A belső hallás kialakításának kezdeti lépései, hangmagasság-megfigyelés. A kétszólamúság előkészítése Felelgetős játékok, ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű daliamosztinátók. Rögtönzés Ritmuskiegészítés. Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. Mozgás és játék rögtönzése. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 14.

15 Zenehallgatás A hangszín iránti érzékenység kialakításának megkezdésére hangszínek megfigyelése és megkülönböztetése, emberi hang - hangszerek hangja. A továbbhaladás feltételei mondóka, vers, gyermekdal, játék megtanulása hallás után, szöveggel. A tanult dalok zeneileg pontos éneklése csoportosan és egyénenként is. A dalok ritmusa és az egyenletes mérőlüktetés közötti különbség felismerése. A negyed páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. A hangok szolmizációs neve, kézjele, helye a vonalrendszeren. Pentaton, pentachord fordulatok éneklése kézjelekkel, kirakása vonalrendszeren. A zenére figyelés kialakítása; néhány perces zenehallgatás. A zenei írás-olvasás bevezetése a csoport képességeitől és a növendékek életkorától függően a második félévben, gyakorló tempóban. Előképző 2. évfolyam Évi óraszám: 66 (heti 2x45 perc) Tananyag A zenei készségek megalapozása a 7-9 éves korú gyermekek hangszertanulásához magyar gyermekés népdalokon, játékdalokon, magyar zeneszerzők gyermekdalain más népek dalain keresztül. Belépő tevékenységformák A ritmus-, metrum-, formaérzék fejlesztése Egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése ütemezéssel. A negyed, nyolcad, fél, egész pontozott fél értékek és szünetjeleik, valamint a szinkópa ritmus megéreztetése, megismertetése 2/4- ben. 2/4, 3/4, 4/4 - es dalok ütemezéssel. Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése, megszólaltatása. Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. A zenei anyagban előforduló ritmusfordulatok olvasása, memorizálása; hasonló fordulatok felismerése, lejegyzése. A ritmusgyakorlatok terjedelme ütem. Hallásképzés sz m / sz l / l - sz m / m - r d / l- sz - m - r d / sz - f - m - r d / l - sz - f - m - r d / d - l - sz - f - m - r d / m - r - d l, / d - l, - sz, / m - r - d - l, - sz, / l - sz - m - r - d - l, - sz, / m - r - d - t, - l, / m - r - d - t, - l - sz, / l- sz - f - m - r - d - t, - l, - sz, hangkészleteken belül kisebb egységek gyakorlása, dallamfordulatok gyakorlása: éneklés kézjel után, olvasás betű kottáró] és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül, majd g- és f kulcsban. Dallamfordulatok visszaéneklése, memorizálása hallás után a tanár énekes vagy hangszeres játéka alapján, valamint kottaképről. A belső hallás fejlesztése: dalok, dallamok elképzeltetése belső énekléssel kézjelről, kottaképről stb. Zenei olvasás, írás Ritmusgyakorlatok olvasása, megszólaltatása kottából, tapssal, dobolással, énekkel. A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. A dó helye: 2. vonal, 1. vonalköz és első alsó pótvonal. Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva betűkottáról és hangjegyekről. Az olvasógyakorlatok terjedelme 2-8 ütem. Az íráskészség kialakítása. Rövid ritmusok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel. Könnyű dalok, dalrészletek, ismert és ismeretlen dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből, betűkottával és hangjegyekkel. (terjedelme ütem). A törzshangsor megismertetése g-és f-kulcsban. Jobb képességű csoport esetén az I # 1 b előjegyzés használata. Kétszólamúság és a társas zenélés előkészítése Hangszeren kitartott hanghoz néhány hangnyi dallamfordulat éneklése második szólamként. Éneklés két szólamban kézjelről. Kétszólamú ritmusok, ének-kopogós; könnyű kánonok. Ének, járás, taps, ütőhangszerek változatos csoportosítása. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 15.

16 Rögtönzés Hiányos ritmus kiegészítése, ütempárhoz ütempár rögtönzése. Hiányos dallamok kiegészítése egy-két hanggal; kétütemes dallamokhoz ugyanilyen terjedelmű dallamok rögtönzése (kérdés-felelet). Zenehallgatás Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése: gyermek, női és férfi énekhang, hangszerek hangja zongora, hegedű, cselló, réz- és fafúvósok, zenei együttesek: énekkar, zenekar. Anyag: magyar népdalok, más népek gyermekdalai, könnyű kórus feldolgozások. Gyermekdalok hangszeres feldolgozásai. Hangszeres szemelvények különféle zenei korokból Elméleti ismeretek Ritmus, dallam, hangmagasság, hangkészlet, hangköz, hangsor, pentaton, pentachord, törzshangsor, kis és nagy szekund, tiszta oktáv. Tempó, mérőütés, negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott fél és szüneteik, ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel, Osztinátó. Kánon. Továbbhaladás feltételei gyermekdal, népi játékdal, népdal tanulása hallás után, szöveggel (ebből 20 dal szolmizálva is). Éneklés a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmussal a fenti hangkészletben mozgó dallam éneklése szolmizálva, néhány könnyebb dallam ábécés névvel is. Ismeretlen, könnyű 4-8 ütemes dallam éneklése első látásra. Ismeretlen, igen könnyű 2-4 ütem terjedelmű ritmus vagy dallam memorizálása kottakép, vagy két-háromszori meghallgatás után. Ismeretlen 2 vagy 4 ütem terjedelmű dallam vagy ritmus lejegyzése betűkottával és hangjegyekkel három-négy meghallgatás alap- jan. A törzshangsor ismerete g-és f-kulcsban. A kis és nagy szekundok, valamint a tiszta oktáv ismerete szolmizálva és a törzshangsorban. Felhasználható irodalom az előképző évfolyamain József Andrásné - Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (könyv és munkafüzet) és Útmutató Zenei előképző (Muzsikáljunk együtt I-II.) Kis emberek dalai 333 olvasógyakorlat Énekeljünk tisztán Ének az óvodában Európai gyermekdalok Zenehallgatás az óvodában Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet Bárdos Lajos: 70 kánon Cini-cini muzsika (Óvodás antológia) Gryllus Vilmos: Dalok kötet Alapfok 1. évfolyam Évi óraszám: 66 (heti 2x45 perc) Tananyag Régi stílusú magyar népdalok, más népek dalai, egészen könnyű biciniumok, kánonok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolákból. Belépő tevékenységformák A ritmus-, metrum-, formaérzék fejlesztése A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4. Ütemsúly, ütemezés. Szinkópa 2/4 ben, éles és nyújtott ritmus. A tizenhatodok páros formációi. A belső mérés kialakítása. Tripódia. Negyed felütés. Sorszerkezet: A5 A5 A A, illetve A5 B5 A B sorszerkezetű magyar népdalok, műzenei szemelvények. Hallásképzés Tiszta, majd pienhangos pentatónia. A dallamzáró alaphang: ló és dó. Pienhangok: fá, ti, fi. Dó- és /ápentachord, hexachord. Énekeltetés és tudatosítás a dúr és moll (eol) hangkészletben. Alaphang, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 16.

17 hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyeltetése kottakép, ének vagy hangszeres játék után. Dóváltás. Tonalitáson belüli hangközök: T1, k2 és N2, t5, T4, T8, k3 és N3. Továbbá a dúr és moll hármashangzat éneklése szolmizálva, ábécés névvel mindkét irányban Felismerésük együtthangzásban, vagy felbontásban. A belső hallás fejlesztése. Zenei olvasás, írás Olvasás ötvonalas rendszerben g-és f-kulcsban, 3# 1b előjegyzéssel. Ritmusfordulatok lejegyzése 3-4 meghallgatás alapján. Dallamok írása betűkottával és hangjegyekkel g- és f-kulcsban hallás utáni megfigyeltetéssel, részekre bontott diktálással. Többszólamúság, társas zenélés Előkészítő gyakorlatok kézjelről, két szólamban. Dallamhoz ritmus Osztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása (ének-kopogás). Kánonok, biciniumok éneklése. Rögtönzés Ritmus kiegészítések. Ritmussorok rögtönzése. Adott dallamhoz ritmuskíséret. Hiányos dallam kiegészítése. Három megadott sorhoz negyedik éneklése. Jobb képességű csoport esetén a tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. Zenehallgatás Kórusfajták: gyermek-, női-, férfikar. Dallam és kíséret hangerősség, hangszín megfigyelése. A hangszerek hangjainak felismerése (az eddigiekhez réz- és fafúvósok, ütők). Népdal és műzene. Gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről is. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos népdalfeldolgozásaiból a tanult népdalokhoz kapcsolódóan. Szemelvények: a növendékek hangszeres anyagából. Továbbhaladás feltételei népdal és műzenei szemelvény, 4-5 kánon, 3-4 bicinium, hangszerkíséretes dal. Tájékozódás a vonalrendszeren. A g- és f-kulcs hangjainak ismerete. Ismeretlen, egyszerű, rövid dallamfordulatok hallás utáni visszaéneklése szolmizálva. Ismeretlen, az olvasási anyagnál egyszerűbb ritmusok és dallamok lejegyzése részekre bontott diktálással. Ismeretlen, könnyű négyütemes dallamok memorizálása 2-3 meg hallgatás után. Memorizálás belső hallás alapján, kottaképről. Dalok, dallamfordulatok éneklése megadott hangnemben ábécével is. A tanult hangközök, hármashangzatok éneklése és felismerése együtthangzásban, vagy felbontásban. A népdalok sorszerkezetének megállapítása. Hangsorok ismerete 3 # 1b előjegyzésig. A tanult hangsorok felismerése. A Zenei értelmezés megalapozása. A helyes kottaírás kialakítása. Zenei szakkifejezések Népdal, műzene, kánon, bicinium. Negyed, nyolcad, tizenhatod, fél, egész, pontozott fél hangjegyértékek és szüneteik. A korona és az értéknyújtó pont, átkötés. Szinkópa, éles ritmus, nyújtott ritmus. Ütem, ütemsúly ütempár. Mérőütés. Osztinátó. Dallamsorok alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. Ereszkedő Dallamvonal. Azonosság, variáns. Sorszerkezet. Pentatónia. Díszítőhang, vendéghang (pienhang). Pentachord, hexachord. Dúr és moll hármashangzat. Módosítójel, módosított hang, kereszt, bé, feloldójel. Az előjegyzések sorrendje írásban is, mindkét kulcsban. Tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, és tiszta oktáv. Parlando, rubato, tempo giusto. Príma volta, seconda volta. Solo, tutti. Sopran, alt, tenor, basszus. Transzponálás. Előadási jelek: forte, piano. Crescendo, decrescendo, staccato legato. Kötőív. Felhasználható irodalom Dobszay László: A hangok világa I. J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat, Énekeljünk tisztán Kicsinyek kórusa I. Bárdos Lajos: 70 kánon Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok Forrai Katalin: Európai gyermekdalok Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 17.

18 I. évfolyamos hangszeres kottagyűjtemények Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó) Alapfok 2. évfolyam Évi óraszám: 66 (heti 2x45 perc) Tananyag Magyar népdalok pentaton, dúr, háromféle moll valamint dór hangkészletű dallamok. Néhány XVIII. századi tánctétel (menüett, bourrée, saraband rigaudon) elsősorban a növendékek hangszeres anyagából. Könnyű kétszólamúság, kánonok. Belépő tevékenységformák A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 3/8-os ütem. Váltakozó ütem. A 4/4-2/4 váltás megéreztetése. Alkalmazkodó ritmus. Alla breve. A tizenhatodok különféle formációi. Nyolcad triola. Nyolcad felütés. Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai, formai jeliemzője. Erős és gyenge zárás. A A5 A5 A; A A5 B A; ABB A formák. Hallásképzés A tonalitásérzék fejlesztése. A népdalanyagon belül: dó, la és ré alaphang. Az alap és kvint szerepe. Kvintváltás felfelé. Dallamok olvasása mérővel - felismerése, memorizálása, lejegyzése. Jellegzetes dallamfordulatok alapos gyakorlása és felismerése: m - fi sz / szi l / m - fi - szi l / m - f - szi l. Alaphang hangkészlet, hangnem és kvintváltás megfigyelése kottakép, ének vagy hangszeres játék után. Dó-váltás. Tonalitáson belüli hangközök: T1, k2, N2, k3, N3, T4, T5, T8, k6, N6. Továbbá a dúr és moll hármashangzatok éneklése szolmizálva, ábécés névvel mindkét irányban. Felismerésük együtthangzásban vagy felbontásban. Zenei olvasás, írás Ritmusírás énekelt népdalok alapján. Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése (maximum 8 ütem). Új stílusú népdalok lejegyzése a tanult hangnemekben (részekre bontott diktálással). Hangközök lejegyzése betűvel, számokkal és hangjegyekkel, hármashangzatok lejegyzése betűvel és hangjegyekkel, együtthangzás vagy felbontás alapján. Új stílusú népdalok lapról olvasása szolmizálva, szöveggel. Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés névvel. Többszólamúság, társas zenélés Hangközláncok. Hangközök megszólaltatása együtthangzásban, énekléssel. Kánonok, biciniumok éneklése. Rögtönzés Ritmussorok rögtönzése. Adott dallamhoz ritmuskíséret. Hiányos dallam kiegészítése. A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése: A A5 A5 A; A A5 B A; A B B A formákban, megadott sorok alapján. Jobb képességű csoport esetén négysoros dallam rögtönzése. Zenehallgatás A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. A feldolgozások módja. Szemelvények Bartók Béla: Gyermekeknek című művéből, Bartók Béla ós Kodály Zoltán kórusműveiből. Hangszercsoportok megfigyelése. Barokk táncok J. S. Bach- és Handel-szvitek (stb.) részletei és növendékek hangszeres darabjai alapján. Elméleti ismeretek Dúr, moll (természetes, összhangzatos, dallamos) hangsorok 3 #, 3 b előjegyzésig. Vezetőhang. A dór hangkészlet (re-sor, vagy la-sor fi-vel.) Dúr és moll hármashangzatok felépítése. Az eddigi hangközökön kívül kis és nagy szext, bővített szekund szolmizálva és ábécés nevekkel. Kvintváltás felfelé. Kupolás szerkezet. Periódus. Motívum. Szekvencia. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 18.

19 Továbbhaladás feltételei magyar népdal és ugyanannyi hasonló stílusú gyakorlat bicinium, kánon. Barokk tánctételek. A zenei anyag olvasása szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel és szöveggel. Egyszerű dallamok gyors memorizálása, transzponálása. Ismeretlen, az olvasási anyagnál egyszerűbb ritmusok és dallamok lejegyzése 4-5 meghallgatás után. Dalok, dallamfordulatok éneklése megadott hangnemben ábécével is. A tanult hangközök és hármashangzatok éneklése mindkét irányban ábécével is, felismerése együtthangzásban vagy felbontásban. A tanult hangsorok ismerete 3 # 3 b előjegyzésig. A népdalok sorszerkezetének megállapítása. A barokk táncok jellegzetességei. Zenei szakkifejezések Triola. Felütés. Alla breve. Augmentálás diminuálás. Visszatérés. Motívum. Szekvencia. Periódus. Váltakozó ütem. Kvintváltás felfelé. A szext és a bővített szekund. Eol, összhangzatos, dallamos moll. Vezetőhang. Hangnemváltás. Átmenőhang Váltóhang. Díszítőhang. Kvintoszlop. Barokk táncok; menüett, bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte. A metronómjelzés. Tempójelzések: adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto (a zenehallgatási anyag alapján). Előadási jelek, jelzések: tenuto, simile, cantabile, espressivo, non legato, portato, páros kötés kapcsolódva a növendékek tanult, hallgatott, hangszeren játszott anyagához. Felhasználható irodalom Dobszay László: A hangok világa II. J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. Kodály Zoltán: Ötfokú zene I-II; Válogatott biciniumok Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa l-ii. ; 70 kánon Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában könyv és lemezsorozat Alapfok 3. évfolyam Évi óraszám: 66 óra (heti 2x45 perc) Tananyag Új stílusú magyar népdalok szó- és mi-végződéssel. Régi stílusú népdalok, ezek között néhány parlando, rubato dal. Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy hangszerkísérettel. Könnyű barokk és klasszikus darabok a tanulók hangszeres anyagából is. Két-három-négyszólamú könnyű kánonok. Belépő tevékenység A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése 3/8, 6/8 ütemezéssel is. Váltakozó ütemek. A 3/4-2/4 váltás megéreztetése. Kis éles, kis nyújtott ritmusok; felütés, átkötés, pontozás 6/8-ban is. A nyolcad triola további gyakorlása. Volta ritmus. Siciliano. Mazurka. Ritmusgyakorlatok hangoztatása egy és két szólamban. Az A A B A formatípusba tartozó magyar népzenei anyag. Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése. A parlando, rubato előadásmód. Visszatérő, szekvenciális, periodizáló formák. Hallásképzés A dúr és moll tonalitás, funkcióérzék megalapozása. Dallamok memorizálása, felismerése, lejegyzése. Kürtmenet szólamainak megfigyelése, éneklése. Könnyű, klasszikus dallam basszus szólamában a funkciós főhangok megfigyeltetése, éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel. Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei anyagon. A hármashangzatok felismerése hallás után együtthangzásban. Zenei olvasás, írás Kiegészítő olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. A népdalanyag olvasása szöveggel is. Könnyű régi és új stílusú magyar népdalok lejegyzése 4-8 meghallgatás alapján. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 19.

20 Kürtmenetszerű hangközmenet folyóírással G és F-kulcsban, 4-5 meghallgatás alapján. Hangközök, hármashangzatok felismerése együtthangzásban vagy felbontásban. Többszólamúság, társas zenélés Magyar népzenei anyag: biciniumok. Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. Két- és háromszólamú feldolgozások a polifon zene gyakorlására (a csoport képességeitől függően). Kürtmenetek, hangközmenetek megszólaltatása énekléssel. Kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása hangszerjáték felhasználásával is. Könnyű reneszánsz, barokk és klasszikus művek, hangszeres darabok (elsősorban a tanulók bemutatása alapján.) Rögtönzés Ritmussorok rögtönzése. A A B A népdalforma rögtönzése. Régi és új stílusú népdalformák rögtönzése. Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. Zenehallgatás A népzenei többszólamúság. Más népek népzenei feldolgozásai. Magyar és más népek táncai a műzenében (Chopin, Dvorák, Smetana, Csajkovszkij, Brahms). Karakterdarabok különféle stíluskorszakokból. Kis formák megfigyelése. Barokk, klasszikus táncok elsősorban a növendékek hangszeres darabjaiból. Elméleti ismeretek Dúr és háromféle moll hangsor 4 # 4 b előjegyzésig. Mixolíd (dó-sor ta-val, illetve szó-sor). Fríg (la-sor ta-val, illetve mi-sor). Az eddigi hangközökön kívül: kis és nagy szeptim. A hangközök megfordításai. A dúr és moll hangnemek fő hangjai, vezetőhangjai. A négyféle hármashangzat felépítése. Funkciók: tonika (T), domináns (D), szubdomináns (S). Kürtmenet. Homofon, polifon szerkesztésmód. A régi és új stílusú népdalaink stílusjegyeinek összefoglalása. Továbbhaladás feltételei 20 magyar népdal funkciós népzenei dallam, műzenei téma lehetőleg funkciós kísérőszólammal bicinium, bécsi klasszikus kánon barokk és klasszikus tánc. A népzenei anyaghoz hasonló egyszerű dallamok lapról olvasása, szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel, szöveggel memorizálás. Könnyű periódus lejegyzése részekre bontott diktálás alapján. Dúr és moll hangsorok ismerete 4 # 4 b előjegyzésig. Az elméleti ismeretek fejezetben felsorolt hangközök és hármas hangzatok éneklése mindkét irányban szolmizálva és ábécés nevekkel. Felismerésük együtthangzásban vagy felbontásban. A magyar népdalok stílusjegyeinek ismerete. Zenei szakkifejezések Ritmusnevek: kis nyújtott, kis éles. Volta ritmus. Siciliano Mazurka ritmus. Lendler. Periódus, da capo. Kéttagú, háromtagú forma. Duett, duó. Tercett, trió. Chanson, trubadúr dal, ballada, ária. Rondó Funkciók: tonika, domináns, szubdomináns. Kürtmenet Mixolíd, fríg. Kvintoszlop. Kis és nagy szeptim. Főhang, váltóhang, átmenőhang. Metronómjelzés. Tempó-és előadási jelzések: kapcsolódva a zenei anyaghoz. Felhasználható irodalom Dobszay László: A hangok világa IV. J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok Laczó Zoltán: Zenehallgatási lemezsorozat az általános iskola alsó- és felső tagozatán Nógrádi László - Papp Károlyné - Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány, Budapest) Szemelvények a növendékek hangszeres darabjaiból. A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése. Dalkíséretek I. Szőlő érik Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 20.

21 II. Szálljon a nótánk Kerényi M.György: Százszínű csokor Alapfok 4. évfolyam Évi óraszám: 66 óra (2x45 perc) Tananyag Bécsi klasszikus, hangszerkíséretes dalok, duettek. Szemelvények a hangszeres irodalomból, periódusnál nagyobb terjedelemben is. Magyar népdalok, biciniumok, népdalfeldolgozások hangszerkísérettel is. Belépő tevékenységek A ritmus-, metrum- és formaérzék fejlesztése Átkötés, pontozás, harminckettedek (hatvannegyedek). A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése hallás után. 5/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. A nyolcütemes klasszikus periódusforma ritmus- és dallamfordulatai (bécsi klasszikus példákon). Két-háromtagú formák, visszatérő típusok. Triós forma. Rondó Hallásképzés Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése. A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. T - D - T; T - S - D - T kapcsolatok. Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. Zárlatok: fél- és egészzárlat. Kitérés, moduláció a domináns fok hangnemébe. Maggiore, minore megfigyeltetése. Alterált hangok, mint a díszítés elemei. Kromatika. Késleltetett domináns és tonika. A tiszta kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel. A bővített kvart és szűkített kvint gyakorlása oldással. Hangközmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezése. Hangzatok: dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításaik; szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással; dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; Ezek éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel. Felismerés együtthangzásban, vagy felbontásban. A hangköz-, hangzat- és funkciós hallás összekapcsolása, tudatosítása. Zenei olvasás, írás Egyszerű, könnyű periódusok lapról éneklése. Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a hangnemekben 6-8 meghallgatás alapján. Könnyű hangközmenetek olvasása, írása. A kétszólamú írás bevezetése: funkciós kísérőszólammal. Új stílusú népdalok lejegyzése 6-7 meghallgatás alapján. Többszólamúság, társas zenélés Műdalok zongorakísérettel. Egyszerű hangközmenetek éneklése. Két- és többszólamú vokális művek megszólaltatása, különféle hangszeres együttesekkel is. Kánonok. Zenehallgatás A zenei kifejezés eszközei: hangszín - hangszerelés; ritmikai; dallami elemek: alteráció, késleltetés, kromatika; harmóniai elemek, funkciók: feszültség - oldás. Kis formák. Triós forma felismerése. Klasszikus szimfóniák, hangszeres szonáták Ill. tételei. Részletek Mozart operáiból. Kodály Zoltán: Háry János, Sztravinszkij: Petruska stb.) Karakterdarabok különböző stíluskorszakokból Rögtönzés Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. Funkciók rögtönzése dúrban, mollban ismert periódushoz. (A kísérőszólam T - D - T; T - S - D - T lépések.) Ritmusrögtönzés aszimmetrikus népdalokhoz. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 21.

22 Elméleti ismeretek Dúr és moll hangsorok 5 # 5 b előjegyzésig. Modális hangsorok: dór, fríg, mixolíd, líd. Hangközök rendszerezése: tiszta, nagy és kis hangközök. A bővített kvart és szűkített kvintoldással. A négyféle hármashangzat, a dúr és moll hangzatfordítások és a dominánsszeptim hangzat felépítése. Funkciók, funkciós vonzás. Periódus. Motívum. Fél- és egészzárlat. Késleltetés, álzárlat. Kadencia. Továbbhaladás feltételei 10-15, a periódusnál nagyobb terjedelmű klasszikus mű feldolgozása, élményszerű megszólaltatása dallam éneklése (ennek kb. 60 %-a bécsi klasszikus mű) szolmizálva, vokálisokkal, ábécével, szöveggel. Könnyű kétszólamú gyakorlatok lapról olvasása szolmizálva és ábécés nevekkel. Dallam kiegészítése, funkciós második szólam keresése. Az eddig tanult hangközök felismerése együtthangzásban hallás után, szolmizálva és ábécés nevekkel. Egyszerű hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel, írása hallás után 4-5 meghallgatás alapján. A négyféle hármashangzat felismerése, éneklése együtthangzásban (5 # 5 b előjegyzésig). A dúr és moll hármashangzatok fordításai szolmizálva és ábécés névvel (5 # 5 b előjegyzésig), felismerésük együtthangzásban vagy felbontásban. Funkciós főhangok dúrban és mollban. az ezekre építhető hármashangzatok. Könnyű kétszólamú periódusok írása (funkciós főhangokat tartalmazó basszussal) 8-9 meghallgatás alapján. Könnyű kétszólamú dallamok lejegyzéstechnikájának kialakítása. Az elemzési képesség elmélyítése: az egyszerű formák, a funkciók felismerése. A zenei műszavak, a bécsi klasszikus zeneszerzők neveinek helyes kiejtése és írása. Zenei szakkifejezések Motívum, periódus, elő- és utótag. Fél- és egészzárlat. Zárlatmegerősítés Coda. Álzárlat, késleltetés. Alteráció, kromatika. Dal, ária, opera. Előjáték, utójáték. Visszatérés. Hangszeres és vokális zene. Kamarazene, szimfónia. Duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. Bécsi klasszikusok Köchel-jegyzék Opus. Homofon, polifon szerkesztési mód. Imitáció. Rondótéma és közjáték. Tritonus. Tempó- és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. Felhasználható irodalom Dobszay László: A hangok világa IV. kötet Agócsy László: Zenei olvasókönyv Virágos sorozat népdalfüzetei 165 kánon Mozart: 30 kánon, Molnár Antal: Klasszikus kánonok Papp Károlyné - Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. Alapfok 5. évfolyam Évi óraszám: min. 33, max. 66 óra (heti 1x45perc) (heti 2x45 perc) Tananyag Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek. A klasszikus stílushoz közelálló romantikus dalok és szemelvények. Könnyű, elsősorban vokális XX. századi művek. Aszimmetrikus ritmusú és metrumú magyar népdalok. Belépő tevékenység A ritmus- és formaérzék fejlesztése Tizenhatod szinkópa, triola, szinkópaláncok Bolgár ritmusok. Egyszerű, két és háromtagú klasszikus formák, rendhagyó periódusok, bővülések. Szonáta- és variációs forma. Hallásképzés A funkciós tapasztalatok elmélyítése és alkalmazása énekelt és hallgatott zenei anyagon. Kitérés és moduláció a domináns és párhuzamos hangnemekbe. A hármashangzatok és a dúr, moll, szűkített megfordítások éneklése ábécés névvel (oldással). A bővített hármashangzatok alaphelyzetben oldással. Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola 22.

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva

Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Szolfézs elméleti tárgy követelmény évfolyamokra lebontva Előképző - 1. évfolyam Fejlesztési feladatok Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. A zene megszerettetése, örömteli művelése. A figyelmes

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja Zeneismeret tanszak Szolfézs A szolfézstanítás

Részletesebben

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK

ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG SZOLFÉZS TANSZAK ZENEMŰVÉSZETI ÁG 2 ZENEMŰVÉSZETI ÁG AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI: Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége

Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozóvizsga követelmények, 2015/2016. tanév vége Osztályozó vizsgák választható időpontjai: 2016. május 31. (kedd) 14.00 óra 2016. június 10. (péntek) 14.00 óra 1 Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2096 Üröm Iskola u. 3. Klasszikus zene A képzés struktúrája: Klasszikus zene Z O N G O R A Óraterv Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kötelező vagy kötelezően 2-2 2-2

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

3.3. AZ EGYES TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN.DOCX

3.3. AZ EGYES TANTÁRGYAK HELYI TANTERVEI AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN.DOCX 3.3. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS SPORTISKOLÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 3.3.1. Nevelési program... 2 3.3.1.1. Az alapfokú művészeti

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

HELYI TANTERV Zongora

HELYI TANTERV Zongora T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ

HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ HANGSZERES ELŐKÉSZÍTŐ 1-2. évfolyam Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam lehetőleg kotta nélkül, a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. ALAPFOK

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

Az alapfok évfolyamain Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket.

Az alapfok évfolyamain Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket. 1 NÉPZENEI ISMERETEK A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik,

Részletesebben

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK HANGSZERES FŐTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 9. ÉVFOLYAM (párhuzamos képzés); I. ÉVFOLYAM (érettségi utáni szakképzés) BRÁCSA főtárgy: - 2 gyakorlat, - 1 versenymű saroktétele, - 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/

T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT Tel: 66/ T ILDY Z OLTÁN Á LTALÁNOS I SKOLA ÉS A LAPFOKÚ M ŰVÉSZETI I SKOLA 5 520 S ZEGHALOM, T ILDY Z OLTÁN ÚT 19-21. Tel: 66/371 232 iskola@tildy-szhalom.sulinet.hu; www.tildy-szhalom.sulinet.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 2. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene 1 2 3 tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás Ismételjünk! Tanult elemek

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. Emelt szintű ének-zene helyi tanterv. 1-8. osztály Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola helyi tanterv 1-8. osztály tanterv 1-8 A tanterv szerkezete: Éneklés Zenehallgatás Zenei ismeretek - Hallásfejlesztés - Improvizáció Zenei írás-olvasás A témákon belüli

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv HEGEDŰ A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll 1 ez a tanulás kezdeti

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam

ÉNEK-ZENE 3. évfolyam ÉNEK-ZENE 3. évfolyam fejlesztési cél Órakeret Zenei reprodukció-éneklés 40 óra (39+1)* Zenei reprodukció- Generatív (önállóan és/vagy 8 óra (7+1)* csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám I. II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység III. Felismerő kottaolvasás,

Részletesebben

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest

Krónerné Rózsavölgyi Ildikó. Tanmenetjavaslat. a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz. Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Tanmenetjavaslat a Csodálatos zenevilág 4. osztályos ének-zene tankönyvhöz Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest Írta: Krónerné Rózsavölgyi Ildikó Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8.

Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV. ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. Józsefvárosi Önkormányzat Vajda Péter Ének-zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE emelt szintű képzés 1 8. évfolyam Emelt szintű ének-zene tanterv 1-8. Részei Ének-Zene 1-4.

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam

HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT. Előképző évfolyamok. 1. évfolyam HARSONA TENORKÜRT BARITONKÜRT Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása. Hangterjedelem: maximum B g ig (hangzó). Egy előadási darab. 2. évfolyam Az egészséges, szép hang kialakítása.

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1.

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. 2014. szeptember 1. Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember 1. 1 Nem akarom, nem is tudom, nem is volna szabad rangsorolni, hogy ki hát a nagyobb,( ). Csak azt tudom, hogy Eck Imre közéjük tartozik,(

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 009. május 5. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola Nyolc osztályos gimnázium 5. évfolyam Hulla szilva Népdalok a magyar népdal műfajaiból. Ősi és új stílusú népdalok éneklése alkalmazkodó ritmusban Műzenei szemelvények éneklése az előadási jeleknek megfelelően.

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam)

ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 1. oldal Célok és feladatok ÉNEK-ZENE HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1-4. évfolyam) 2007 Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, vagyis a teljes személyiség

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015 A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka nem

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához

Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához Részletes tanmenet-javaslat a CSICSERGŐ Előképző 1. zenei olvasókönyv és munkafüzet használatához 1. Zenei anyag Zenei elemek Játékos készségfejlesztés Zenei írás-,olvasást előkészítő Szemléltetés Szept.

Részletesebben

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Kecskeméti Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola r Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévre Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10.

HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET. Összeállította: Kriesch Tamásné tanár. Budapest december 10. HARMAT ARTÚR KÖZPONTI KÁNTORKÉPZŐ SZOLFÉZS TANMEMET Összeállította: Kriesch Tamásné tanár Budapest 2001. december 10. penta.hcbc.hu/kantorkepzo/jegyzet/tszolf.htm 1/13 Szolfézs I. évfolyam Heti óraszám:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) TANTÁRGY: 16 KÖTELEZŐ ZONGORA ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: ELŐADÓMŐVÉSZET, ÉNEK ZENE VÉGZETTSÉGI SZINT: ALAPFOKOZAT (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Felelős szervezeti egység: Szólóhangszerek Tanszék TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

GYAKORLATI TANÍTÁS NAPLÓ

GYAKORLATI TANÍTÁS NAPLÓ 2. számú melléklet GYAKORLATI TANÍTÁS NAPLÓ Hallgató aláírása 1 Vezető tanár aláírása TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Gyakorlati tanításon résztvevő tanuló jellemzése... 3 VIZSGA ANYAG... 4 F-dúr

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után.

KÖVETELMÉNYEK. elfogadom, az azon túli hiányzás az aláírás megtagadását, a tantárgy törlését vonja maga után. Alapozó szolfézs (Ének I) Tantárgy kódja TAB 1501 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám 2 Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Deákné Kecskés Mónika DLA főiskolai docens 2. Az

Részletesebben

Ének-zene. 1-2. évfolyam

Ének-zene. 1-2. évfolyam Ének-zene 1-2. évfolyam Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók minél több sikerélményhez juttatása, mely játékos módszerekkel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 17. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 I. Zenefelismerés Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola

Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév A Balmazújvárosi Alapfokú Mûvészeti Iskola fontos szerepet tölt be városunk sokszínû mûvészeti életében. Az itt folyó munka

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 405 ÉNEK ZENE 5 8. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 406 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt, a zeneszerető/értő

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 5. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Játsszatok, énekeljetek! (Tk. 4. oldal) Játék 2.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Ének-zene Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK

ÉVES ÓRASZÁM FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Az ének-zene a szavak fölött hangzó nyelv élményével és az aktív zenei tevékenységekkel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll, mely

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam

ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam ÚÁMK SZÉKHELY INTÉZMÉNYI HELYI TANTERV VI. Ének (Tánc) 1-8. évfolyam Rajz (Mozgókép és Médiaismeret) 1-8. évfolyam 645 ÉNEK-ZENE (tánc) 1-8. évfolyam CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Dallamdiktálás. Időtartam: 40 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Dallamdiktálás Időtartam: 40 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene emelt szint írásbeli vizsga

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE. Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MŰVÉSZETEK ÉNEK-ZENE Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés célja, hogy megszilárdítsa a zenei alapműveltséget, segítse kialakítani az igényt

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

FURULYA. Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. A furulyatanítás általános céljai, feladatai

FURULYA. Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. A furulyatanítás általános céljai, feladatai FURULYA Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. A furulyatanítás általános céljai, feladatai Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Zenefelismerés. Időtartam: 30 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Zenefelismerés Időtartam: 0 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Ének-zene középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés

KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ. Zenei reprodukció Éneklés KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉNEK-ZENE FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam Tematikai Zenei reprodukció Éneklés 16 Az általános iskolában megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során kialakult

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Deákné Kecskés Mónika

Deákné Kecskés Mónika Deákné Kecskés Mónika Zenemű Megfigyelések Alkalmazás Ismeret Készségek felismerés, lejegyzés reprodukció H + N + J repr. J + N + H ritmus jelzése dallam jelzése és szöveg látványa KÉZJEL (dallam ritmikus

Részletesebben