/2017. (II.14.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2017. (II.14.)"

Átírás

1

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2017. (...) önkormányzati rendelete a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét forintban b) bevételi főösszegét forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2) A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait forintban b) bevételeit forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként forintot különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából működési célú céltartalékként forintot felhalmozási célú céltartalékként forintot különít el az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra. 1

3 3. (1) A Rendelet a. 1. melléklete az 1. melléklet szerint, b. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (2) A Rendelet a. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet, b. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet, c. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet, d. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet, e. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet, f. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet, lép. E rendelet augusztus 30-án lép hatályba. 4. Fekete Zsolt polgármester Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző 2

4 1. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név Mód. ei. I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat

5 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Dologi kiadások kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 8 Intézményi működési bevételek 112 kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 6 Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat Csarnok- és Piacigazgatóság Működési kiadások 1 Személyi juttatások önként vállalt feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó önként vállalt feladat Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat

6 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET 1 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások 1 Személyi juttatások kötelező feladat államigazgatási feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kötelező feladat államigazgatási feladat Önkormányzati támogatás kötelező feladat államigazgatási feladat III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat Működési kiadások 3 Dologi kiadások kötelező feladat Elvonások és befizetések kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson belülre önként vállalt feladat ebből: SZNÖ műk. támogatása önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása ebből: önként vállalt feladat Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részére lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása kötelező feladat Felhalmozási kiadások 4 Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat Felújítások kötelező feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat Költségvetési bevételek 2.1 Működési bevételek 1 Működési célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kötelező feladat Működési célú kiegészítő támogatások kötelező feladat

7 5 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kötelező feladat Intézményi működési bevételek kötelező feladat Felhalmozási bevételek 17 Felhalmozási célú költségvetési támogatások 1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása kötelező feladat ebből: Felhalmozási célú kiegészítő támogatások kötelező feladat Városfenntartási és egyéb feladatok 1 16 Központi kezelésű előirányzatok 5 Vízgazdálkodás kötelező feladat Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások kötelező feladat ebből: tartós földhasználati jog megszüntetése kötelező feladat Településrendezési eszközök: tel. szerkezeti terv és HÉSZ ált. felülvizsgálata kötelező feladat Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei kötelező feladat ebből: Kertész út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rózsa F. út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rákóczi út OMV kút mögött ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Rákóczi út körüli ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Zagyvaróna NA 150 ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Dobó Katica út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Irinyi János ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Egri út ivóvízvezeték kiváltása engedélyezés kötelező feladat Halászati haszonbérleti díj kötelező feladat Telefonfülke üzemeltetési díj önként vállalt feladat Közművelődési feladatok Működési kiadások 10 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása önként vállalt feladat

8 5 Sportfeladatok Működési kiadások 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Civil feladatok Működési kiadások 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre önként vállalt feladat ebből: Egyéb szervek támogatása önként vállalt feladat Szociális-egészségügyi feladatok Működési kiadások 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladat ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott feladatok önkormányzati forrással történő támogatása kötelező feladat Egészségügyi alapellátás támogatása kötelező feladat Bölcsőde működési támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott támogató szolgáltatás működésének támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja kötelező feladat

9 Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása kötelező feladat Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka kötelező feladat A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás kötelező feladat Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre kötelező feladat önként vállalt feladat ebből: Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra kötelező feladat Futrinka Családi Bölcsőde támogatása önként vállalt feladat Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása önként vállalt feladat Általános tartalék önként vállalt feladat Céltartalékok 2 Működési célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátási feladatok támogatása kötelező feladat Egyéb működési céltartalék önként vállalt feladat Felhalmozási célú tartalékok kötelező feladat önként vállalt feladat Projektek előkészítése önként vállalt feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Vízmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat

10 7 Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat kötelező feladat Szociális támogatások Működési kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: kötelező feladat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás kötelező feladat

11 Felhalmozási kiadások részletezése 2. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi módosított előirányzat Ft III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 1 4 Beruházások 19 Acélgyári út tűzcsap beépítés kötelező feladat Mátraszele Vízműtelepre adagoló szivattyú beszerzése (vízmű tulajdonközösség feladata) kötelező feladat Salgótarján hrsz-ú ingatlanon gyalogos sétáló hídszerkezet megépítése önként vállalt feladat Gyerekesély programok infrastrukturális háttere c. pályázat előkészítése (tervezési díj) önként vállalt feladat Felújítások 41 Szennyvíztisztító telepen összehordó csiga felújítása kötelező feladat Losonci út szivattyú felújítás kötelező feladat Őrhegy út ivóvíz átemelő szivattyú felújítása kötelező feladat Gedőc átemelő ivóvízvezeték átépítése kötelező feladat Állomás út patak feletti ivóvízvezeték kiváltása kötelező feladat Dobó K. út vízvezeték kiváltás eng.terve kötelező feladat Egri, Irinyi, Dobó köz. vízvezeték kiváltás eng. terve kötelező feladat Ötvözetgyár út vízvezeték kiváltás eng.terve kötelező feladat St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Huszita út 15.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Izsó út 9. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Budapesti út ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Vizslás-Újlak Május 1. út 31.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat

12 Felhalmozási kiadások részletezése Vizslás-Újlak Május 1. út 33.ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Mezei út 23. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Vizslás-Újlak Május 1. út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Huszita út 16. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 57. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 67. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Megyer út átemelő ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Budapesti út átemelő 2 db ABS ASO szivattyú felújítása kötelező feladat St.Rózsafa út 71. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Mezei út 39. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Bercsényi út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Szennyvíztiszt. tp.-en forgókotró hajtómű felújítása kötelező feladat Somoskőújfalu Ifjúság út 67. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Budapesti út fatelepi átemelő ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Bercsényi út 10. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Kálmán I. út 77. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Kálmán I. út 33. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Rózsafa út 10. ABS szivattyú felújítása

13 Felhalmozási kiadások részletezése kötelező feladat St.Mezei út 33. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Somlyói út 3. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Rózsafa út 73. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Haris köz átemelő Flygt szivattyú felújítása kötelező feladat St. Berzsenyi út 31. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Megyer út ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St.Táncsics út 53. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat St. Zalka M. út 7. ABS szivattyú felújítása kötelező feladat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 STÖT pályázat előkészítési költség kötelező feladat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása kötelező feladat Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének az alacsonyküszöbű ellátás pályázati önrészének támogatására kötelező feladat

14 3/a. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/a. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege évi évi eredeti Bevételek módosított előirányzat előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakások értékesítése Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Likvid hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Bevételek összesen

15 3/b. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 3/b. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kiadások összesen

16 2017. évi többéves kihatással járó döntések hatása éves bontásban 4. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2017.év év év év év év év év év 2026.év Összesen A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi beruházási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel tőketörlesztése A 2017.évi felújítási feladatokat finanszírozó hitel kamatterhe Futrinka Családi Bölcsőde támogatása Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány támogatása Helyi személyszállítási közszolgáltatás évi veszteségének rendezése Összesen

17 5. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi tervszámát külön bemutató mérleg Megnevezés évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú költségvetési támogatások Önkormányzatok működési költségvetési támogatása A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak Működési célú kiegészítő támogatások Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Helyi adók és adójellegű bevételek ebből helyi adó Átengedett központi adó Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Maradvány működési célú igénybevétele Hitel felvétel Likvid hitel felvétele Értékpapírok értékesítése Működési bevételek összesen Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások és befizetések Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési támogatások államháztartáson belülre Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Hitel törlesztés Likvid hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése ebből lakás értékesítése Felhalmozási célú kamat-és árfolyamnyereség Felhalmozási célú költségvetési támogatások Felhalmozási célú kiegészítő támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. belülről Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Hosszúlejáratú hitelek felvétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalékok Céltartalékok Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

18 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv 6. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december évi módosított ei. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások és befizetések Működési c. támogatások Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK Működési c. pénzeszközátadás ÁHK Működési célú tartalékok Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Felhalmozási c. támogatások ÁHB Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHK Felhalmozási célú céltartalékok Befektetési c. részesedések vásárlása Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Rövid lej. hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Kiemelt előirányzat F e l h a s z n á l á s i t e r v Összesen évi mód.ei. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési bevételek Önkorm. működési költségvetési tám. Működési c. visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. ÁHK Működési c. tám. bev. ÁHB Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK Közhatalmi bevételek Működési (intézményi) bev Felhalmozási bevételek TE-ök immat. javak ért Tartós részesedések értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Maradvány működési célú igénybevétele Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapírok értékesítése Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÁMOGATÁS Halmozott érték

20 Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek 7. melléklet a /2017. (...) önkormányzati rendelethez 11. melléklete 6/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez adatok forintban Megnevezés Sorszám év 1. évben (2018) 2. évben (2019) 3. évben (2020) 4. évben (2021) 5. évben (2022) 6. évben (2023) 7. évben (2024) 7. évet követő években Összesen Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok,települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedéshez kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevételek Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Saját bevételek Saját bevételek 50%-a

21 INDOKOLÁS (a /2017. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzatait, ezért azok módosítása is szükséges. 3. I. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből a KIGSZ igazgatójának kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (bérleti díj, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat

22 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (Salgótarjáni Összevont Óvoda működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (egyéb működési bevétel, kiszámlázott áfa, biztosító kártérítése) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) 1.4 kötelező feladat Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata ( Dornyay Béla Múzeum működtetése) Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat

23 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (áramdíj túlfizetés visszautalása) előirányzati rendezése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Salgótarjáni Összevont Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dologi kiadások 112 Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. 112 kötelező feladat 112 Költségvetési bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek 112 Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (kamatbevétel) előirányzati rendezése miatt. 112 kötelező feladat

24 Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Balassi Bálint Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt. (Átcsoportosítás az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatáról.) kötelező feladat Intézményi működési bevételek Magánszemélytől kapott támogatás előirányzatának helyesbítése miatt kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 23

25 - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Dornyay Béla Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - Az elért többletbevételből az intézmény vezetőjének kezdeményezése szerint. - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás kiemelt előirányzatát érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) - A központi költségvetésből a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja címen kapott pótelőirányzatból az intézmény személyi juttatás vonzatait érintő rész előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím Működési célú kiegészítő támogatások kiemelt előirányzatának növekedése biztosítja.) kötelező feladat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Az elmúlt időszakban elért többletbevétel (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól a Múzeumok Éjszakája című rendezvény támogatása) előirányzati rendezése miatt. kötelező feladat Önkormányzati támogatás A központi költségvetésből kulturális illetmény pótlék címen kapott pótelőirányzat előirányzati rendezése miatt. (Fedezetét az Önkormányzat cím helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételi előirányzatának növekedése biztosítja.) 24

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

különít el. (2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 3.. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2017. (...) önkormányzati rendelete a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei

Részletesebben

/2017. (II.14.)

/2017. (II.14.) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2017. (...) önkormányzati rendelete a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 214. ÉV Salgótarján, 215. április 15. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2015. (...) önkormányzati rendelete a 2015. i költségvetésről szóló 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

E rendelet június 27-én lép hatályba.

E rendelet június 27-én lép hatályba. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok

Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA ÉV SALGÓTARJÁ MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖKORMÁYZATÁAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2013. ÉV Salgótarján, 2014. április 11. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról ának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Óvoda eredeti Óvoda módos. Közösségi Ház és könyvtár eredeti 1. melléklet Pilisszentkereszt Község 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (E Ft) Közösségi Ház és könyvtár

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: számjel 3 1 1 4 8 7 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(II.23.) határozata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben