2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK"

Átírás

1 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban található köznevelés - érettségi vizsgák aktuális érettségi időszak, majd a május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai feliratra kell kattintani. A kapcsolódó jogszabályok címszó alatt megtalálható a január 1-től hatályos: Az érettségi vizsga részletes követelményei 40/2002.(IV.24.) OM rendelet. A tavaszi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között megtalálja az egyes tantárgyak központi követelményeit, továbbá a társadalomismeret, az emberismeret és etika, ember- és társadalomismeret, etika, valamint a rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsga, mozgóképkultúra és médiaismeret projekttémáiról, gyakorlati vizsgafeladatairól szóló tudnivalókat is. Az alábbiakban azoknak a tantárgyaknak a témaköreit tekinthetik meg, amelyekből középszintű érettségi vizsgára jelentkeztek a május-júniusi vizsgaidőszakra. A projektmunkák beadási határideje: április :00 (az írásbeli érettségi vizsgák megkezdésének időpontjáig)

2 Magyar irodalom I. témakör: Életművek 1. tétel: Petőfi Sándor ars poétikái 2. tétel: Arany János balladái 3. tétel: Újfajta szerelmi érzés kifejeződése Ady Endre lírájában 4. tétel: Babits Mihály: Jónás könyve 5. tétel: Kosztolányi Dezső prózája 6. tétel: József Attila szerelmi költészete II. témakör: Portrék 7. tétel: Mikszáth Kálmán novellisztikája A jó palócok című kötet alapján 8. tétel: A hazafiság megjelenése Kölcsey lírájában 9. tétel: Móricz Zsigmond kisepikája 10. tétel: Radnóti Miklós utolsó pályaszakasza; a Bori notesz III. témakör: Látásmódok 11. tétel: Impresszionista látásmód Tóth Árpád költészetében 12. tétel: Jókai Mór regényírói művészete 13. tétel: Örkény István és a groteszk IV. témakör: A kortárs irodalomból 14. tétel: Mutassa be a mai magyar irodalom egyik kiemelkedő alakját V. témakör: Világirodalom 15. tétel: Az antikvitás irodalma: a homéroszi eposzok 16. tétel: A századfordulós modernség irodalma Thomas Mann: Mario és a varázsló című műve alapján VI. témakör: Színház- és drámatörténet 17.tétel: Shakespeare és a reneszánsz angol dráma 18.tétel: Madách Imre: Az ember tragédiája VII. témakör: Az irodalom határterülete 19. tétel: Irodalom filmen VIII. témakör: Regionális kultúra témakör: Ember és nyelv Magyar nyelv 1. Tétel: Jelek és jelrendszerek, a nyelv mint jelrendszer témakör: Ember és nyelv 2. Tétel: Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya

3 Témakör: Kommunikáció 3. Tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, és ezek összefüggése a kifejezésmóddal témakör: Kommunikáció 4. Tétel: Az emberi kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei témakör: A magyar nyelv története 5. Tétel A nyelvemlékek; A Halotti beszéd és könyörgés főbb nyelvi jellemzői témakör: A magyar nyelv története 6. Tétel: A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása témakör: Nyelv és társadalom 7. Tétel: Határon túli nyelvváltozatok témakör: Nyelv és társadalom 8. Tétel: Az egynyelvű szótárak ismerete témakör: Nyelv és társadalom 9. Tétel: Tömegkommunikáció és nyelvhasználat: az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra témakör: A nyelvi szintek 10. Tétel: A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata témakör: A nyelvi szintek 11. Tétel: A szóalkotás lehetőségei témakör: A nyelvi szintek 12. Tétel: A szóelemek szerepe a szóalak felépítésében témakör: A nyelvi szintek 13. Tétel: A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, a hangok találkozása témakör: A szöveg 14. Tétel: A szöveg szóban és írásban

4 témakör: A szöveg 15. Tétel: A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok témakör: A retorika alapjai 16. Tétel: A nyilvános beszéd, közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai témakör: A retorika alapjai 17. Tétel A vita és az érvelés témakör: Stílus és jelentés 18. Tétel: A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján témakör: Stílus és jelentés 19. Tétel: Az állandósult szókapcsolatok témakör: Stílus és jelentés 20. Tétel: A képszerűség stíluseszközei és hatása Magyar mint idegen nyelv 1. Témakör: Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 2.Témakör: Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat - Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 3. Témakör: Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek - A városi és a vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a környezetünkben

5 - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Témakör: Az iskola - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 5. Témakör: A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 6. Témakör: Életmód - Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, - Gyakori betegségek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 7. Témakör: Szabadidő, művelődés, szórakozás - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet - Kulturális események 8. Témakör: Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Témakör: Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben I. Gazdaság, anyagi kultúra 1. A középkori város és gazdaság 2. Földrajzi felfedezések és következményei Történelem

6 3. Anjou-kor uralkodói és gazdaságuk 4. Ipari forradalom és következményei II. Népesség, település, életmód 5. IV. Béla és a tatárjárás 6. Erdély aranykora Bethlen Gábor kora 7. A magyar népesség a XVIII. században III. Egyén, közösség, társadalom 8. Középkori Magyar Királyság megteremtése (Géza, Szent István) 9. Reformkor kibontakozása (Széchenyi és Kossuth) 10. Kádár-rendszer mindennapjai IV. Modern demokráciák 11. Athéni demokrácia 12. USA kialakulása 13. Polgári forradalom Magyarországon 1848-ban (Áprilisi törvények) 14. Parlamenti demokrácia működése Magyarországon V. Politikai eszmék, ideológiák 15. Reformáció 16. A nemzetiszocializmus os forradalom VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködések 18. Hunyadiak politikája 19. Kiegyezéshez vezető út és a dualista állam 20. I. világháború kialakulása és jellemzői és a békerendszer VII. Szabad témakör 21. Budapest főváros történeti ökológiája Történelem témakörök kronológiai sorrendben 1. Athéni demokrácia 2. A középkori város 3. Középkori Magyar Királyság megteremtése 4. IV. Béla és a tatárjárás 5. Anjouk uralkodói és gazdaságuk 6. Hunyadiak külpolitikája 7. Földrajzi felfedezések 8. Reformáció 9. Erdély aranykora Bethlen Gábor és kora 10. A magyar népesség a XVIII. Században

7 11. USA kialakulása 12. Ipari forradalom és következményei 13. Reformkor kibontakozása 14. Polgári forradalom Magyarországon Kiegyezés és a dualista állam 16. I. világháború jellemzői 17. A nemzetiszocializmus os forradalom 19. Kádár-rendszer mindennapjai 20. Parlamenti demokrácia működése 21. Budapest főváros történeti ökológiája Emberismeret és etika-, Társadalomismeret-, Ember- és társadalomismeret, etika A nappali gimnáziumi osztályok: 11. évfolyamon emberismeret és etika tantárgyat 1 óra/hét tanultak; 12. évfolyamon társadalomismereti tantárgyat 2 óra/hét tanultak. Szakközépiskolai osztályok: 11. évfolyamon emberismeret, etika és társadalomismeret tantárgyakat együttesen 1 óra/hét tanultak. Felnőttoktatás (esti, ifjúsági és levelező tagozat) Társadalomismeret tantárgyból szereztek érdemjegyet. A megtartott órák a tantárgyak megalapozásához szükséges ismereteket, műveltséget tartalmazzák, a sikeres érettségi vizsga letételéhez a tanuló saját, kiegészítő felkészülése szükséges!!! A felkészüléshez az alábbi tankönyvek anyagának ismerete ajánlott/szükséges: Etikához: Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika Kiadó: Szent István Társulat Bp., Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika Kiadó: Kairosz kiadó, Budapest, Társadalomismerethez: A rész: Jelenismeret Forgács-Györfi-Tóth-Mező-nagy-Veliky: Társadalom és állampolgári ismeretek középiskolásoknak Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., B-1 vagy B-2 szabadon választható, hogy melyik csoportból készül fel. (Csak az egyik csoportot kell megtanulni!) Bayer-Jávor-Utasi: Társadalomismeret Dinasztia Tankönyvkiadó, 2005.

8 B-1 rész: Gazdasági ismeretek Lemák Ella: Gazdasági jog Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., I. fejezet: Alapfogalmak Államhatalmi ágak VIII. fejezet : A gazdasági élet szereplői IX. fejezet: A munkaviszonyról B-2 rész: Pszichológia Varga-Dull-Gősiné: Általános pszichológia I. Nemzeti tankönyvkiadó Pszichológia II. Fejlődéslélektan Nemzeti Tankönyvkiadó A további felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmának ismerete: Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az aranyember Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura + A vizsgázó legyen jártas: a Napi aktuális társadalmi események, környezetvédelmi hírek ismeretében. Az érettségi vizsgakövetelmények megtalálhatóak: portál jogszabálykeresőjének segítségével 40/2002. OM rendelet A részletes érettségi vizsga követelményekről Az írásbeli vizsga: projektmunka készítéséből áll. Elkészítési és leadási határidő: április :00 óra Nemes Matild ig.h. tanárnő részére Projektmunka témái megtalálhatóak: közoktatás,/érettségi vizsga/ aktuális érettségi időszak: május-június középszintű érettségi témakörök - emberismeret és etika (3 téma) vagy - emberismeret és etika és társadalomismeret (3 téma) vagy - társadalomismeret (3téma) A 3 témából egyet kell kiválasztani és kidolgozni a megfelelő módon! Folytatásban külön tantárgyanként: a társadalomismeret tantárgy témakörei az emberismeret és etika tantárgy témakörei az ember- és társadalomismeret tantárgy témakörei

9 Társadalomismeret A témakörök Társadalom- és jelenismeret 1. A társadalmi szabályok eredete és funkciója 2. Szokás, hagyomány, erkölcs, jog 3. Alapvető emberi jogok 4. A magyar alkotmány 5. A világ jelenlegi konfliktusai 6. Választások Magyarországon 7. A család 8. Szocializáció és deviancia 9. A magyar nemzettudat 10. A mai magyar kultúra 11. A mai magyar társadalom problémái: viszonyulás az elmúlt ötven évhez 12. A mai magyar társadalom problémái: vagyoni különbségek 13. A mai magyar társadalomproblémái: az egészségügy 14. A globalizáció hatása a világra 15. Nemzetközi szervezetek szerepe: az ENSZ és szakosított szervezetei 16. Nemzetközi szervezetek szerepe: a NATO 17. Nemzetközi integrációk szerepe 18. Az Internet 19. Munkanélküliség és álláskeresés 20. A szakszervezetek 21. A világ demográfiai jelenségei vagy B témakörök / vagy C Gazdasági ismeretek 1. Gazdasági alanyok 2. A vállalkozás alanyai 3. A vállalkozás környezete 4. Cégalapítás és cégbejegyzés 5. KKT, Bt 6. KFT, RT 7. A pénz kialakulása és funkciói 8. Fogalommagyarázatok: GDP, GNP, GDI, GNI 9. Foglalkoztatási viszonyok típusai 10. Munkanélküliség 11. Piac, kereslet, kínálat 12. Marketingstratégiák

10 13. Fogyasztó a piacgazdaságban 14. Hitelezés 15. Tőzsde 16. Háztartási megtakarítási formák 17. Külkereskedelmet korlátozó eszközök 18. Integrációk szintjei 19. Világgazdasági centrumok bemutatása 20. Világgazdasági válságok és a globalizáció 21. A magyar gazdaság helye az Európai Unióban, hungarikumok Vagy C témakörök/ vagy B Pszichológiai ismeretek 1. A pszichológia fogalma és kutatási területei személyiség-lélektan, a fejlődés-lélektan, a szociálpszichológia, az alkalmazott lélektan 2. Pszichológiai iskolák a XX. irányzatai 3. Személyiség-elméletek Hippokratész, Freud, behaviorizmus 4. A pszichológia és a rák, valamint a koszorúér megbetegedések, stressznek 5. Az én és az elhárító mechanizmusok elfojtás, tagadás, racionalizáció, intellektualizáció! 6. Szerepek Zimbardo által végzett álbörtön kísérlet 7. Személyiségvonások, intelligencia, genetika, környezet és társadalom, megismerési funkciókat 8. Észlelés, személyészlelés és tárgyészlelés 9. Emlékezet az emlékek csoportosítása 10. Gyermekek kognitív fejlődése szenzomotoros 11. Emberi kommunikáció Az ember társas lény 12. Tömegkommunikáció közösségképző ereje 13. Kulturális különbségek a kommunikációban az egyes népek szókincse, nyelvhasználata, 14. Szeretet, vonzódás a testi vonzerő és társadalmi szerepek 15. Szükségletek, motivációk, Maslow szükségleti-piramisa 16. Szexualitás, utódgondozás, agresszió a nemek eltérő szexuális motiváció 17. Egyén, csoport 18. A vezető, vezetői típusok 19. Család, gyermek, az anya-gyermek kapcsolat 20. Emberképek, humanista és a behaviorista 21. Lelki betegségek Magyarországon - depresszió, mániás depresszió, skizofrénia, fóbiák Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2015. május Emberismeret- és etika Szóbeli témakörök Erkölcsi lény 1. Embernek lenni: Én és Te 2. Önazonosság önmegvalósítás: emberi szükségletek 3. Önállóság, egymásrautaltság: Robinson Crousoe/ Ryan közlegény megmentése

11 Erkölcsi cselekedet 4. Önismeret-önfegyelem: Mit tehetek? Mi a helyes? 5. Törvény és lelkiismeret: Tízparancsolat 6. Erkölcsösen cselevő ember: Bánk bán-tiborc, Az aranyember Erény és jellem 7. Alapvető erények: lovagi kultúra 8. Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: alapvető emberi jogok + ENSZ: a Gyermekek jogairól 9. Erkölcs és jog illetékessége: Szabályok különleges helyzetekben Társas kapcsolatok 10. Beilleszkedés-szocializáció: együttműködés vagy versengés: Golding A legyek ura 11. Családmodellek, családi szerepek: Nagycsalád vagy szingliség? 12. Konfliktuskezelési módszerek: Márai Gyertyák csonkig égnek 13. Identitás és tolerancia: Sokfélék vagyunk! Erkölcs és társadalom 14. Gazdasági szemlélet: feketegazdaság, ÁFA-s számla 15. Jog a szabadsághoz: A média szerepe a mindennapokban 16. Kommunikáció: Kapcsolatok a modern információk korában: FaceBook Korunk erkölcsi kihívásai 17. Az élethez való viszonyunk: abortusz, eutanázia, klónozás 18. Felelős állattartás: Merle: Majomábécé 19. Technológiai fejlődés és globalizáció-ökológiai etika: tudósok felelőssége: atombomba 20. A jóléti társadalom etikai kihívásai: Fogyasztói társadalom, tudatos vásárló, ökológiai lábnyom Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2015.május Írásbeli projektmunkát kell készíteni! Ajánlott tankönyvek: Beran Ferenc (szerk.): Emberismeret és etika Szent István Társulat Bp., Kelemen Erzsébet: Emberismeret és etika Kairosz Kiadó, Budapest, A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete: Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az Aranyember Katona József: Bánk bán Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura Ember- és társadalomismeret, etika (Szakközépiskolások számára)

12 I. Az ember természeti és társadalmi lény 1. Defoe: Robinson Cruso életkilátásai 2. A környezet lehetőségei és korlátai a ma embere számára II. Az ember, mint értékelő, erkölcsi lény 3. Az érték fogalma és csoportosítása 4. Értékek ütközése (katona József: Bánk bán) III. Szokás, jog, erkölcs 5. A társadalmi együttélés szabályai 6. Alkotmány eredete és változásai 7. Emberi jogok és diákjogok IV. Közvetlen társadalmi környezetünk 8. Családi munkamegosztás és családi költségvetés 9. Női és férfi társadalmi szerepek, felelős párkapcsolat V. A mi kis ügyeink 10. Csekkek, utalványok kitöltése 11. Kérelem, meghatalmazás, hétköznapi ügyintézés hatóságoknál VI. Munka világa és pályaorientáció 12. Munkaszerződés és elemei 13. Önéletrajz és álláskeresési technikák VII. Társadalmi rétegződés 14. Korfa elemzése 15. Munkaképes-korúak és problémáik 16. Fiatalkori devianciák és megoldási lehetőségeik VIII. Politika világa 17.A mai magyar államszervezet működése 18. A demokratikus jogállam alapelvei IX. Magyarság és Európa 19. Határon túli magyarság helyzete és lehetőségei 20. Az Európai Unió intézményrendszere X. Globális kihívások 21. A természeti környezet és a technikai civilizáció 22. Nemzetközi szervezetek szerepe: ENSZ és szakosított szervezetei stb. Írásbeli témakörök /közoktatás/érettségi/2015.május Írásbeli projektmunkát kell készíteni!

13 A felkészüléshez szükségesek az alábbi irodalmi művek tartalmainak ismerete: Defoe: Robinson Crousoe Jókai Mór: Az Aranyember Katona József: Bánk bán Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek R. Merle: Majomábécé vagy Állati elmék W. Golding : A legyek ura Természetföldrajz Földrajz 1. A Naprendszer és a Föld 2. A térkép 3. Kőzetlemezek mozgásai és a hegységképződés 4. Belső erők: földrengés, gyűrődések, vetődések 5. Ősmasszívumok 6. Kőzetek csoportosítása 7. A levegő felmelegedése és a csapadékképződés 8. Ciklonok és a frontok 9. Tengervíz mozgásai és a tengeráramlások 10. A tavak 11. Forró övezet éghajlata 12. Meleg mérsékelt öv 13. Valódi mérsékelt öv 14. Afrika természetföldrajzi adottságai 15. Észak és Dél - Amerika természetföldrajzi adottságai 16. Északi-középhegység bemutatása 17. Hazánk természeti erőforrásai 18. Magyarország felszíni és felszín alatti vizei 19. Hazánk növény és talajtakarója 20. A légkört veszélyeztető források Társadalom- és gazdaságföldrajz 1. A népesedési ciklusok 2. Népességrobbanás jellemzői és problémái 3. Világnépesség területi megoszlása 4. Városszerkezeti övek 5. Mezőgazdasági termelési módok: hagyományos gazdaság 6. Energiahordozók 7. Transznacionális vállalatok 8. A pénz 9. Európai Unió kialakulása

14 10. Észak-Európa államinak bemutatása 11. Alpi országok: Svájc és Ausztria 12. Perifériák: India és Egyiptom 13. Japán és USA 14. DK-Ázsiai országok 15. Magyarország korfája, foglalkoztatási szerkezete 16. Magyarország közlekedési szerkezete 17. Magyar nemzetgazdaság jellemzői 18. Hazánk idegenforgalmi körzeteinek jellemzése 19. Magyar szőlő- és borvidékei, zöldség és gyümölcstermesztése 20. A Dél Dunántúli és a Dél-Alföldi régió bemutatása Idegen nyelv angol 1. Személyes vonatkozás, család 2. Iskola 3. A munka világa 4. Otthonunk és környezetünk 5. Betegség, egészség, egészséges életmód 6. Szabadidő, szórakozás (mozi, színház, könyvek) 7. Közlekedés; utazás és turizmus 8. Tudomány és technika 9. Emberek és társadalom Idegen nyelv - német 1. Személyes bemutatkozás, család, barátok 2. Iskola, továbbtanulás, jövő 3. A munka világa 4. Étkezés, étkezési szokások 5. Otthonunk és környezetünk 6. Betegség, egészség, egészséges életmód 7. Szabadidő, hobbi (mozi, színház, könyvek), napirend 8. A média világa 9. Sport 10. Közlekedés; utazás 11. Öltözködés, divat, vásárlás 12. Időjárás, évszakok 13. Ünnepek, szokások 14. Utazás 15. Szolgáltatások (postán, gyógyszertárban, benzinkútnál, stb.) 16. Környezetünk és annak védelme

15 Matematika A szóbeli tételek tartalmi szerkezete: A feladatsor tematikailag lefedi a követelményrendszer 5 nagy témakörét. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok halmaz, halmazműveletek számhalmazok részhalmaz, valódi részhalmaz intervallum ponthalmazok gráfelméleti alapfogalmak állítás és igazságértéke logikai műveletek sorba rendezési problémák kiválasztási problémák 2. Függvények, az analízis elemei függvény fogalma, értelmezési tartománya, értékkészlete alapfüggvények(elsőfokú, másodfokú, abszolút érték, lineáris tört, gyök, exponenciális, logaritmus, szinusz, koszinusz, tangens függvények) függvény-transzformációk függvények elemi tulajdonságai 3. Aritmetika, algebra, számelmélet oszthatóság, oszthatósági szabályok prímszámok,számok prímtényezős felbontása legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös hatványozás és azonosságai számok normálalakja egyenes és fordított arányosság nevezetes szorzatok algebrai törtek egyenletek egyenlőtlenségek egyenletrendszerek diszkrimináns gyöktényezős alak másodfokú egyenlet megoldó-képlete

16 gyökök és együtthatók közötti összefüggés n-edik gyökvonás és azonosságai logaritmus és azonosságai számtani és mértani közép, kapcsolatuk számtani sorozat mértani sorozat 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria háromszögek, háromszög köré és beírt köre, háromszög nevezetes vonalai, négyszögek, sokszögek térelemek távolsága, hajlásszöge Thalesz tétele Pitagorasz tétele egybevágósági transzformációk, a háromszögek egybevágóságának alapesetei, szimmetriatulajdonságok hasonlósági transzformáció, a háromszögek hasonlóságának alapestei szögfelezők, súlyvonalak osztásaránya magasságtétel, befogótétel hegyesszögek, pótszögek szögfüggvényei szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések a szögfüggvények között szinusz tétel, koszinusz tétel trigonometrikus egyenletek vektorok, vektorműveletek vektor hossza, szakasz osztópontjainak koordinátái egyenes helyzetét jellemző adatok egyenes egyenlete kör egyenlete kör érintője két alakzat metszéspontja testek felszíne és térfogata 5. Valószínűség-számítás, statisztika statisztikai adatok ábrázolása, grafikus megjelenítése középértékek átlagtól való eltérések statisztikai mintavétel klasszikus valószínűségi modell, események valószínűsége A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat - a vizsgázó biztosítja nem grafikus kijelzésű számológép - a vizsgázó biztosítja szögmérő, vonalzó, ceruza, toll - a vizsgázó biztosítja Fizika

17 A szóbeli tételek tartalmi szerkezete A tételsor tematikailag lefedi a követelményrendszer 5 nagy témakörét. 1. Mechanika 1.1. Egyenes vonalú mozgások 1.2. Periodikus mozgások 1.3. Newton törvények 1.4. A mechanikai munka, teljesítmény, energia 1.5. Mechanikai hullámok 2. Termikus kölcsönhatások 2.1. Az ideális gáz kinetikus modellje 2.2. Gáz állapotegyenletek 2.3. Energia-megmaradás hőtani folyamatokban, a termodinamika főtételei 2.4. Halmazállapot-változások 3. Elektromos és mágneses kölcsönhatások 3.1. Az elektromos mező 3.2. Egyenáramok 3.3. Az időben állandó mágneses mező 3.4. Az időben változó mágneses mező 3.5. A váltakozó áram 3.6. A fény, mint elektromágneses hullám 4. Atomfizika, magfizika és nukleáris kölcsönhatások 4.1. A fényelektromos jelenség 4.2. Az atom kvantummodellje, kvantumszámok 4.3. Az atommag 4.4. A radioaktivitás 5. Gravitáció, csillagászat 5.1. Csillagászat 5.2. A gravitációs mező Fizika kísérletek 1. tétel Egyenes vonalú mozgások A buborék mozgásának vizsgálata a Mikola-csőben Végezzen méréseket annak eldöntése érdekében, hogy a buborék milyen mozgást végez a csőben! Mérje meg a buborék sebességét!

18 Állítható hajlásszögű, szögmérővel és beosztásos vonalzóval ellátott Mikola-cső, stopper, milliméterpapír, vonalzó 2. tétel Periodikus mozgások Inga lengés idejének vizsgálata. Választhat a következő két mérés között: 1. Vizsgálja meg, hogy függ-e az inga lengésideje az ingára akasztott test tömegétől? VAGY 2. Vizsgálja meg, hogy függ az inga lengésideje az inga hosszától! Állvány, inga, testek, a felfüggesztéshez szükséges kiegészítők, stopper, vonalzó. 3. tétel Newton törvényei A csúszási súrlódás vizsgálata Választhat a következő két mérés között: 1. Vizsgálja meg, hogy függ a csúszási súrlódási erő a felületeket összenyomó erőtől, valamint a felületek minőségétől! VAGY 2. Mérje meg a csúszó súrlódási együtthatót a fahasáb és az asztallap között! Fahasáb egyik oldalán posztóborítással, nehezékek (mérve), rugós erőmérő. 4. tétel A mechanikai munka, teljesítmény, energia A lejtő hatásfokának mérése Mérje meg egy testnek egy lejtőn való egyenletes felhúzásához szükséges erőt! Határozza meg a hasznos és a befektetett munkát! Végezzen több mérést úgy, hogy a test tömege változzon, de a csúszási felület maradjon változatlan! Számolja ki a lejtő hatásfokát! Lejtő, állvány, téglatest, nehezékek, rugós erőmérő, vonalzó. 5. tétel Mechanikai hullámok

19 Keltsen longitudinális és a transzverzális hullámokat, valamint állóhullámokat a lépcsőnjáró (slinky) rugón! Lépcsőnjáró rugó 6. tétel Állapotjelzők, az ideális gáz kinetikus modellje Mérje meg szabályos időközönként adott mennyiségű melegített víz hőmérsékletét! A mért adatokból határozza meg a folyadék, hűlési görbéjét, és értelmezze a görbe meredekségének változását! Mire tud ebből következtetni? Meleg, kb. 3 dl víz, 100 o C-os hőmérő, diós-bürettafogó, állvány, stopper 7. tétel Állapotegyenletek Boyle-Mariotte törvény bizonyítása eszközökkel! Boyle-Mariotte készülék. 8. tétel Energia-megmaradás hőtani folyamatokban; a termodinamika főtételei Határozza meg a megadott szilárd anyagú minta fajhőjét ismert mennyiségű és hőmérsékletű vízzel való termikus egyensúlyra vezető folyamat segítségével! Kb. 0,1 kg tömegű fémtárgy (Kb. 20 C -os hőmérsékleten), digitális táramérleg, kb. 1,5 dl víz (kb. 90 C -os hőmérsékleten), folyadékhőmérő, dróthálós kerámialap, kaloriméter, diós-bürettafogó, állvány. 9. tétel Halmazállapot-változások Határozza meg a rendelkezésére álló jégmintát felhasználva a jég olvadáshőjét ismert mennyiségű és hőmérsékletű vízzel való termikus egyensúlyra vezető folyamat segítségével!

20 Jég (olvadásponton), kb. 3 dl víz (kb. 25 -os hőmérsékleten), folyadékhőmérő, gyorstáramérleg, diósbürettafogó, állvány, üvegbot, nylon zacskó, kalapács, 500 cm3 főzőpohár 10. tétel Az elektromos mező Mutassa meg, hogy homogén, állandó keresztmetszetű vezetőn a potenciálesés egyenesen arányos a vezető hosszával! Tolóellenállás (hengerfelületre felcsévélt hosszú vezeték szigetelés nélkül), zsebtelep, zsebizzó, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer. 11. tétel Egyenáramok Határozza meg egy kiválasztott zsebtelep belső ellenállását az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram mérésével! Zsebtelep, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer. 12. tétel Az időben állandó mágneses mező Mutassa be a rendelkezésére álló eszközökkel Oersted kísérletét! Készítsen elektromágnest, mutassa be a mezőt kitöltő ferromágneses anyag szerepét! Röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, zsebtelep, transzformátortekercs, lemezelt lágyvas-mag, iránytű, acél gombostűk vagy rajzszegek. 13. tétel Az időben változó mágneses mező Mutasson be a rendelkezésére álló eszközökkel egy-egy egyszerű példát a mozgási és a nyugalmi indukció jelenségére! Hogyan nyilvánul meg ezekben az esetekben Lenz törvénye?

21 Röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer, zsebtelep, transzformátortekercs, lemezelt lágyvas-mag (U-alakú zárótaggal), mágnesrúd. 14. tétel A váltakozó áram Mutassa be a generátor-modell kétféle működését: mint áramfejlesztő és mint elektromotor! Generátor-modell, röpzsinórok banándugóval vagy krokodilcsipesszel, feszültség és áramerősség mérésére alkalmas mérőműszer, zsebtelep. 15. tétel A fény, mint elektromágneses hullám Határozza meg a rendelkezésére álló eszközök segítségével a lézermutató által kibocsátott fénysugár hullámhosszát! Lézermutató, optikai rács (rácsállandó jelölve), mérőszalag vagy vonalzó, fehér vetítőernyő. 16. tétel A fényelektromos jelenség Mérési feladat (adatfeldolgozás): A Planck-állandó meghatározása a fényelektromos jelenség törvényei alapján Egy nátrium fotokatódra beeső fénynek az alábbi táblázatban megadott frekvencia-értékeire az ugyancsak megadott fékezési feszültség értékeket mérték: f (10 14 Hz) Uf (V) 0,34 0,75 1,17 1,58 2,00 Ábrázolja grafikusan a fékezési feszültséget a frekvencia függvényében! Határozza meg a kapott egyenes iránytényezőjét! Az Einstein egyenlet felhasználásával határozza meg a Planck-állandó értékét! Milliméterpapír, vonalzó. 17. tétel Az atom kvantummodellje, kvantumszámok A tételhez csatolt melléklet az energiaszinteket ábrázolja egy több elektront tartalmazó atomban (nem értékarányosan).

22 Miben tér el az ábra a valóságos értékektől? Vizsgálja meg, hogy függ az azonos főkvantumszámhoz tartozó elektronok energiája a mellékkvantumszámtól? A rendelkezésére álló periódusos táblázat segítségével értelmezze annak felépítését, a periódusok szerkezetét! Melléklet a 17. tételhez 18. tétel Az atommag kötési energiája

23 Adatfeldolgozás: A Nap energiatermelését hidrogénnek héliummá való alakulása biztosítja. Mennyi energia szabadul fel négy protonnak egy héliummaggá való (igen hosszú idő alatt és több lépcsőben lejátszódó) fúziója során? Egy H-atom relatív atomtömege 1,007825, egy He atomé pedig 4, A Naptól egy négyzetméternyi felület egy másodperc alatt az atmoszféra fölött merőlegesen 1,37 kj 26 sugárzási energiát kap. Ebből meghatározható a Nap sugárzási teljesítménye, ez 3,8 10 W. Mennyivel csökken másodpercenként a Nap hidrogénkészlete? Adatok, számológép. 19. tétel A radioaktivitás Adatfeldolgozás: Régészek ásatásaik során egy fából készült leletre bukkantak. A lelet pontos korának meghatározása végett a fizikusokhoz fordultak segítségért. Azt az ötletet kapták, hogy a lelet szén- 14 aktivitását hasonlítsák össze az ugyanakkora tömegű friss fa szén-14 aktivitásával. A mérést elvégezve azt találták, hogy a lelet aktivitása 60 százaléka a friss fáénak. Vajon milyen régi a lelet? (A C-14 felezési ideje 5730 év.) A lelet korának meghatározásához alkalmazza a radioaktív bomlástörvényt! Zsebszámológép használható. 20. tétel Csillagászat A rendelkezésére álló eszközökkel készítse el a Kepler-távcső modelljét! (A két lencse távolsága kb. a fókusztávolságok összege.) Nézzen a távcsőmodellel egy távoli tárgyat! Jellemezze a képet és becsülje meg a távcső nagyítását! Optikai pad, gyűjtőlencsék, befogók, lovasok, mérőszalag. 21. tétel A gravitációs mező A gravitációs gyorsulás meghatározása fonálingával Mérje meg különböző hosszúságú ingák lengésidejét kis kitérések esetén! Végezzen több mérést! A mérési adatokat foglalja táblázatba! Határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét a mérési adatok alapján! Állvány, ingatest, fonál, mérőszalag, stopper.

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga Témakörök 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik.

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

Sipkay Barna. Informatika szóbeli érettségi témakörök (középszint) (2015. május június)

Sipkay Barna. Informatika szóbeli érettségi témakörök (középszint) (2015. május június) Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42)447-545 E-mail: sipkay@chello.hu www.sipkay.sulinet.hu

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai

A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai A középszintű érettségi vizsga nyilvános dokumentumai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR IRODALOMBÓL Életművek: 6 1. Témakör: PETŐFI SÁNDOR (Életművek) Tétel: Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Informatika és könyvtárhasználat vizsgatárgy Középszintő érettségi témakörök informatikából

Informatika és könyvtárhasználat vizsgatárgy Középszintő érettségi témakörök informatikából Arány Témakör Tétel Témakör Sorszám 27 db 20 db -tól -ig száma aránya száma aránya Információs társadalom 1. 8% 20% 4 14,8% 3 15,0% Informatikai alapismeretek - hardver 2. 24% 32% 8 29,6% 6 30,0% Informatikai

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egészségnevelés és a környezeti nevelés elveinek megvalósulása a tanítási órákon 2. számú melléklet Biológia Tematikai egység Egészségnevelés

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika... 10 Fizika... 12 Földrajz... 13 Biológia... 14 Kémia... 15 Informatika...

Részletesebben