KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV"

Átírás

1 ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: ; ; Fax: ; Bejegyző: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: Adószám: KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS RÉVHAJÓZÁSI KFT

2 ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: ; ; Fax: ; Bejegyző: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: Adószám: KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS RÉVHAJÓZÁSI KFT. Témafelelős: Pásztohy Bálint projekt menedzser Pécs, május 13. Kovács Árpád László vezérigazgató

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, előzmények Általános adatok Közszolgáltatói tevékenységet végző adatai A társaság általános adatai Telephelyek adatai Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. vonatkozó tevékenységének bemutatása A tervezési terület bemutatása Elhelyezkedés, tájegységi besorolás Domborzat, földtani adottságok Éghajlat Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők A tervezési terület helye a régiós rendszeren belül A régiós rendszer általános leírása A projekt tervezési területre eső részei A tervezési terület hulladékgazdálkodásának háttere Hatósági engedélyek A tervezési területen használt hulladékgyűjtő edényzet A közszolgáltatási tevékenység során használt szállítójárművek A begyűjtött és kiszállított hulladék mennyisége A begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó adatok A közszolgáltatói hulladékgazdálkodás feladatai A közszolgáltatói tevékenységet érintő célok A hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges begyűjtési és hasznosítási célok Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemlélet-formálás...17

4 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4.4. Biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása Háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtése Házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése A hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és újrahasználati központok kiépítésének lehetőségei Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelése Összefoglalás MELLÉKLETEK 3 Enviroinvest Zrt.

5 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 1. Bevezetés, előzmények A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 78. (1) bekezdése hívta életre az ún. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terveket, melyeket a közszolgáltató az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervekben és megelőzési programokban foglalt, valamint a törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében legalább 3-évente köteles elkészíteni. A tervben be szükséges mutatni, hogy a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, illetve a Ht.-ben meghatározott (hasznosításra, ártalmatlanításra vonatkozó) célkitűzésekkel kapcsolatosan milyen intézkedéseket tervez a közszolgáltató megtenni, azokat milyen módon, illetve milyen eszközökkel kívánja végrehajtani. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Mohács és a környező 9 település (Lánycsók, Bár, Kisnyárád, Somberek, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok, Görcsönydoboka, Palotabozsok) vonatkozásában közszolgáltatóként hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat. A társaság ehhez kapcsolódóan az ellátási terület ingatlantulajdonosai által szabványos gyűjtőedényben gyűjtött vegyes háztartási hulladék, és a gazdálkodó szervezetek konténerekben gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló összetételű hulladéka elszállítását valamint átrakását, a szelektív hulladékgyűjtés koordinálását, továbbá hulladékudvar, komposztálótelep és hulladék átrakó állomás üzemeltetését végzi. A Kft. további tevékenységei körei az inert hulladék lerakó üzemeltetés, révhajózás, határkikötő üzemeltetés, temető fenntartás, és építőipari tevékenység. A Ht. szerinti tervezési kötelezettségére figyelemmel a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. megbízta az Enviroinvest Zrt.-t a társaság közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének összeállításával. A tervezési terület a Kohéziós Alap (ISPA) támogatással megvalósult Dél-Balaton és Sióvölgye Regionális Önkormányzati Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer részét képezi. A rendszeren belül a régió önkormányzatai a Rekom NKft.-t jelölték ki a Program déli területein létesülő infrastrukturális elemek üzemeltetőjévé. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. a Mohácson létesült hulladék átrakó, illetve az ismertetett tíz települést ellátó szállítóeszközök és a szelektív gyűjtőszigetek üzemben tartását alvállalkozói szerződés keretében látja el. A tervezés báziséve 2012., mivel ekkor állt fel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer. Az ezt megelőző évek adatai a rendszer üzemeltetése szempontjából nem relevánsak, így azokra a tervben nem térünk ki. 4 Enviroinvest Zrt.

6 2. Általános adatok MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 2.1. Közszolgáltatói tevékenységet végző adatai A társaság általános adatai Cég neve: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Székhely: 7700 Mohács, Szabadság u. 17. Telefon: 06-69/ ; 06-69/ Fax: 06-69/ Ügyvezető: Schäffer Róbert Cégjegyzék szám: Adószám: KSH szám: KÜJ szám: KTJ szám: (Kft. központ) Telephelyek adatai 1.) Hulladékudvar Cím: 7700 Mohács, Eszéki út, hrsz. 164/6 KTJ szám: ) Karbantartó műhely Cím: 7700 Mohács, Szélső u. 1. KTJ szám: Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai Cég neve: ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. Székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Telefon: 06-72/ Fax: 06-72/ Vezérigazgató: Kovács Árpád László Cégjegyzék szám: Adószám: Enviroinvest Zrt.

7 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Számlaszám: Minőségbiztosítás: MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 (1. melléklet) Tervezői jogosultság: Kovács Árpád László szakértői és tervezői feljogosításainak igazoló dokumentumait a 2. mellékletben csatoltuk. 3. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. vonatkozó tevékenységének bemutatása 3.1. A tervezési terület bemutatása Elhelyezkedés, tájegységi besorolás Jelen közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tervezési területe a Mohácsi Kistérségben található 10 település: Mohács, és a tőle északi, északnyugati illetve nyugati irányban eső 9 község területe (3. melléklet). A tervezési terület Alföld nagytáj, Duna-menti síkság középtáj, Csepel-Mohácsi síkság kistájcsoportba tartozó kistájai és az ezekkel érintett települések: A) Mohácsi-sziget kistáj területére eső települések: Mohács (részben), Bár; B) Mohácsi-teraszos sík kistáj területére eső települések: Mohács, Lánycsók; A tervezési terület Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai dombvidék középtáj, Baranyai-dombság kistáj-csoportba eső települései: C) Dél-Baranyai dombság kistáj: Kisnyárád, Somberek, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok, Görcsönydoboka, Palotabozsok Domborzat, földtani adottságok A tervezési terület nagyobbik részét adó Dél-Baranyai dombság a Mecsektől dél-délkeleti irányba kiterjedő, mbf átlagmagasságú dombsági terület. Ehhez keletről a Mohácsiteraszos sík kistáj mbf, és a Mohácsi-sziget mbf magasságú ártéri síkságai kapcsolódnak. 6 Enviroinvest Zrt.

8 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A tervezési terület nagyobbik részét adó dombsági felszín a szerkezeti vonalak mentén pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledéken kialakult hordalékkúpokból formálódott. A Dél-Baranyai dombság déli részén a vastag löszös takarójú enyhe lejtőkön deráziós völgyhálózat jellemző, de egyes mélyre vágódott völgyeket fiatal pleisztocén völgyvállak kísérhetnek. A völgyhálózat alapvetően északnyugati-délkeleti irányú törései mentén a löszfelszín lépcsősen alacsonyodik a síksági területekre. A Mohácsi-sziget voltaképpen a Duna löszös hordalékkúpja, tehát ártéri síkság, területén gyakoriak a rossz lefolyás miatt gyakran elmocsarasodó morotvák és morotvaroncsok. A Mohácsi-teraszos sík akkumulációs síkság, vagyis kialakulásában szintén a Duna felszínalakító munkája játszott szerepet. A tervezési terület településeit magába foglaló nyugati széle (mohácsi terasz) ármenetes síkság. A tervezési terület dombsági részén főként eolikus úton kialakult, m vastag lösz adja a felszíni rétegeket. A Mohácsi-sziget felszínén, illetve a felszín-közelben folyóvízi üledékek (elsősorban iszap) találhatók. Bár községnél felső pannóniai bazalt található Éghajlat A tervezési terület a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlati típusba sorolható, dél felé már közel a meleg típushoz. Az évi napsütéses órák száma 2060 körüli, melyből nyáron 830, télen 215 óra napsütés valószínűsíthető. Az éves középhőmérséklet 9,5 10,5 C közötti, a fagymentes időszak hossza évi nap. A csapadék évi összege mm, ebből a vegetációs időszakban mm hullik. A téli hótakarós napok száma 35 38, az átlagos maximális hóvastagság cm. A leggyakoribb szélirány az északnyugati, de ősszel a délkeleti szél sem ritka; az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők A Dél-Baranyai dombság keleti részére hulló csapadékokat a Karasica a Dunába szállítja, míg a nyugati részről a Bükkösdi-víz, a Pécsi-víz és az Egerszegi-csatorna a Drávához csapolja le a vizeket. A tervezési terület keleti részét Magyarország legnagyobb folyója, a Duna határolja. A terület jelentősebb vízfolyásai ezen kívül a Szajki, Lánycsók-Marázai vízfolyások, valamint a Karasica, a patakok közül a Csele, Véméndi, Horpács. Halastavak Sombereken, Erdősmárokon, Lánycsókon találhatók. 7 Enviroinvest Zrt.

9 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A talajvíz rendszerint 2 4 m felszín alatti mélységben érhető el. A nitrátosodás meglehetősen nagy területet érint. A felszín alatti vízkészlet kihasználtságát 20%-ra becsülik. Érzékeny vízbázisok Mohács és Székelyszabar területén találhatók A tervezési terület helye a régiós rendszeren belül A régiós rendszer általános leírása A Dél-Balaton és Sió-völgye térségi hulladékgazdálkodási rendszer a Dél-dunántúli régió három megyéjének (Somogy, Tolna, Baranya) 204 települését foglalja magába mintegy 373 ezer állandó lakossal, ezer tonna hulladékkal. A program várható élettartama 25 év. A projekt megvalósult elemei az alábbiak: korszerű, szigetelt regionális hulladéklerakó építése (Som, Cikó, Ordacsehi); meglévő hulladéklerakók rekultivációja (40 db); szelektív gyűjtés és válogatás eszközrendszerének megteremtése (805 db gyűjtősziget létesítése); hulladékudvar-hálózat kialakítása (19 db hulladékudvar létesítése); gyűjtési rendszer korszerűsítése (67 db hulladékgyűjtő jármű beszerzése, 3 db utóválogatómű [Som, Cikó, Ordacsehi] berendezéseinek beszerzése); átrakóállomások építése (4 db: Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács); zöldhulladék komposztálása (8 db regionális komposztálóüzem kialakítása) A projekt tervezési területre eső részei A tervezési területen hulladéklerakó nem épült, a térségben keletkező hulladékot átrakást követően a cikói lerakóba szállítják. A meglevő lerakók rekultivációja a vizsgált területen három lerakót érintett: Mohács: 2-lépcsős átmeneti rekultiváció, m 2 területen; Somberek: 2-lépcsős átmeneti rekultiváció, m 2 területen; Palotabozsok: lerakó felszámolása, m 3 hulladék felszedése és elszállítása. A szelektív gyűjtés támogatására a tervezési területen összesen 40 db gyűjtősziget létesült, melyből 20 db Mohács, 4 db Lánycsók, 3 db Somberek, 2 2 db Kisnyárád, Bár, 8 Enviroinvest Zrt.

10 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Görcsönydoboka, Palotabozsok, Szajk és Székelyszabar területén, 1 db pedig Erdősmárokon került kialakításra. A tervezési területen jelentkező átrakási, komposztálási és szelektív gyűjtési feladatok támogatására 1 db komplex hulladékgazdálkodási létesítmény létesült Mohácson, az Eszéki úton. A létesítmény elemei: hulladékudvar; hulladék átrakó állomás; 5600 tonna/év kapacitású komposztálótelep. A gyűjtési rendszer korszerűsítése a Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (Rekom NKft.) való együttműködés eredményeképpen valósult meg. A közfeladat-ellátási szerződés keretében üzemelő NKft. által üzemeltetett cikói lerakóhoz 100 db település, és az ezeken található 450 szelektív gyűjtősziget, 10 db hulladékudvar, és 3 db átrakó állomás tartozik. Az együttműködés a helyi közszolgáltatókkal (így a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.-vel is) alvállalkozói szerződés alapján történik. A begyűjtéshez az újonnan beszerzett eszközöket a Rekom NKft. bocsátja a közszolgáltatók rendelkezésére (kukás autók bérlete) A tervezési terület hulladékgazdálkodásának háttere Hatósági engedélyek A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyeket a 3-1. táblázat foglalja össze táblázat: A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. hatósági engedélyei Kibocsátó Iktatószám Dátum Tárgy Melléklet DDKTVF /2009 Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedélye DDKTVF / Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedély módosítása DDKTVF / Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedély módosítása 4.A DDKTVF / Veszélyes hulladék begyűjtési engedély 4.B DDKTVF / Komposzttelepi hulladék hasznosítási tevékenység engedélyezése 4.C 9 Enviroinvest Zrt.

11 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A tervezési területen használt hulladékgyűjtő edényzet A lakosságnál keletkező vegyes háztartási hulladék, illetve a gazdálkodó szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának gyűjtése 70, 120, 240 L-es műanyag, valamint 1100 L-es fém tartályokban történik. A gazdálkodó szervezetek ellátását a közszolgáltató 385 db közületi szerződés alapján végzi. A gazdálkodók részére elhelyezett edénytípusok településenkénti megoszlását a 3-2. táblázat mutatja be. Az ismertetett edényeken túl lehetőség van egyedi konténer-rendelésre, az alábbi méretekben: 3 m 3, 4 m 3, 5 m 3, 7 m 3. Az elszállítás telefonos bejelentés alapján történik táblázat: Gazdálkodó szervezetek vegyes hulladékának gyűjtésére kihelyezett edényzet településenkénti megoszlása Település 70 L-es tartály 120 L-es tartály 240 L-es tartály 1100 L-es fém edény Bár 8 8 Erdősmárok Görcsönydoboka Kisnyárád 3 3 Lánycsók Mohács Palotabozsok Somberek Szajk Székelyszabar 3 3 Összesen: A szelektív gyűjtés céljából szelektív szigeteket alakítottak ki, melyeken szabványos, színkóddal jelölt 1,5 m 3 -es szelektív gyűjtőedényeket helyeztek el a lakossági igényekhez alkalmazkodva. A szelektíven gyűjtött frakciók: fehér és színes üveg: tiszta, kiöblített, színezetlen és színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegek (nem gyűjthető: drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán, neoncső); műanyag: üdítős, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai, tiszta fólia (szatyor, tasak), egyes külön jelzett gyűjtők esetében Tetra Pak dobozok is (nem gyűjthető: szennyezett flakon, hungarocell, papírcímkét vagy ételmaradékot tartalmazó edény); 10 Enviroinvest Zrt.

12 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz (nem gyűjthető: élelmiszer-maradványokat, egyéb szennyeződést tartalmazó papírok, használt papír zsebkendő, szalvéta, műanyag kötözőzsinór, dobozok zárásához használt ragasztószalag). A szelektív szigetek kialakítása az alábbi település szerinti megoszlásban történt: Mohács: 20 db; Lánycsók: 4 db; Kisnyárád: 2 db; Bár: 2 db; Somberek: 3 db; Görcsönydoboka: 2 db; Palotabozsok: 2 db; Szajk: 2 db; Székelyszabar: 2 db; Erdősmárok: 1 db. A Mohács területén kialakított szelektív szigetek elhelyezkedését az 5. melléklet helyszínrajza mutatja be. A szelektív hulladékgyűjtést szolgálja a szelektív szigeteken túl a Mohácson, az Eszéki úton kialakított hulladékudvar is. Ez kizárólag lakossági eredetű és mennyiségű hulladék elkülönített módon történő átvételét szolgáló zárt, felügyelettel ellátott telephely. Használata a lakosság számára térítésmentes. A gyűjtött frakciók: másodnyersanyagok: papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladék, bútor és fahulladék, lom hulladék; darabos hulladék: gumiabroncs, háztartási berendezés, elektronikai hulladék; lakossági veszélyes hulladék: szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradék csomagolóeszközeivel, toner és festékpatron, sütőzsiradék, fáradt olaj, növényvédőszer-maradék, fénycső és izzó, hajtógázas palackok. 11 Enviroinvest Zrt.

13 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv áprilisát követően a vegyes háztartási hulladék gyűjtésén kívül a zöldhulladék (ágnyesedék, fűkaszálék, falomb) házhoz menő gyűjtése is megkezdődött. A zöldhulladékot a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyfélszolgálatán megvásárolt lebomló zsákban kell elhelyezni a begyűjtés időpontjában (kéthetente minden páratlan hét hétfőjén) A közszolgáltatási tevékenység során használt szállítójárművek A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. gépparkja: 3 db 16 m 3 -es Renault típ. kukás autó (használatban, bérelt: Rekom Kft.); 1 db Mercedes kukás autó (tartalék); 2 db platós Multicar típ. gépjármű (zöldhulladék, lom, építési anyag szállítás); 2 db konténerszállító (1 db használat alatt + 1 db tartalék); 2 db Zetor; 1 db Benati; 2 db Peugeot Boxer (1 mikrobusz, és 1 db platós gk. anyag szállításra); 2 db Ford Transit (1 mikrobusz, és 1 db platós gk. anyag szállításra); 1 db JCB homlokrakodó (átrakóállomáson: komposztálási, hó eltakarítási feladatok) A begyűjtött és kiszállított hulladék mennyisége A tervezési területen a zöldhulladék begyűjtése, komposztálása 2012-ben még nem indult meg. A zöldhulladékon kívüli további begyűjtött hulladékfrakciók teljes mennyiségét a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási rendszeren belül a Rekom Kft. felé adja tovább. Következésképpen, a begyűjtött és a kiszállított hulladék mennyisége 2012-ben megegyezett a tervezési területen. A fontosabb mennyiségeket a nem veszélyes hulladék esetében a 3-3. táblázatban, a veszélyes hulladék esetében a 3-4. táblázatban, míg egyes fontosabb (kiemelt) hulladékáramok vonatkozásában a 3-5. táblázatban foglaltuk össze. A csomagolási hulladékra vonatkozó adatokat, hasonlóképpen, a 3-6. táblázat mutatja be. A zöldhulladékot a hulladékudvar és átrakó állomás területén kialakított tonna/év kapacitású komposztálótelep üzemeltetése révén ártalmatlanítják. 12 Enviroinvest Zrt.

14 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 3-3. táblázat: A begyűjtött és kiszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is Ebből konténeres begyűjtés közületektől (körülbelüli érték, havi begyűjtési adatok alapján): Étolaj és zsír Homokfogóból származó hulladékok Rácsszemét Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok Nem veszélyes hulladék összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított veszélyes hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg * Növényvédő szerek * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok * Olajszűrők 0 Veszélyes hulladék összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított kiemelt hulladékáramok (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, melyek különböznek a , és kódú hulladéktól Lom hulladék Beton Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től 0 Kiemelt hulladékáramok összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított csomagolási hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Műanyag csomagolási hulladék Papír és karton Üveg csomagolási hulladékok Csomagolási hulladék összesen: Enviroinvest Zrt.

15 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet nomenklatúrája szerinti fajlagos (lakosonként és éves időtartamra vonatkoztatott) begyűjtött mennyiségek ennek alapján: nem veszélyes hulladék: 240 kg/fő/év; veszélyes hulladék: 0,078 kg/fő/év; csomagolási hulladék: 7,67 kg/fő/év. Az éves szinten keletkezett hulladék mennyisége az ellátási területen 2012-ben 8928 tonna A begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó adatok A tervezési területen a begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó mérési adat nem áll rendelkezésre. A Dél-Balaton és Sióvölgye Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer tervezése során más területeken szerzett tapasztalatok alapján, becsült hulladék összetétel értékeket a 3-7. táblázat foglalja össze táblázat: A hulladék várható összetétele (a régiós hulladékgazdálkodási rendszer tervezési adatai alapján) Hulladék összetevő Tömeg % Papír 12,00% Műanyag 10,00% Textília 2,00% Üveg, kerámia 4,00% Fém 2,00% Bomló szerves 47,00% Egyéb szervetlen 22,00% Veszélyes hulladék 1,00% Hulladék frakciók összesen: 100,00% 4. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodás feladatai 4.1. A közszolgáltatói tevékenységet érintő célok A Ht. 92. alapján elérendő hulladékgazdálkodási célok: (1) december 31.-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészíté- 14 Enviroinvest Zrt.

16 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv sének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. (2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve, az ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest július 1-jéig 35%-ra, azaz tonna alá kell csökkenteni. (3) ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék a föld és kő kivételével, újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának (ide értve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot) együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni. A Ht. által meghatározott idézett hulladékgazdálkodási célok közül az első kettő érinti a közszolgáltatói tevékenységet A hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges begyűjtési és hasznosítási célok A közszolgáltatói körben az ellátási területen érintett népesség várható alakulását a KSH adatai alapján becsültük (4-1. táblázat; forrás: táblázat: Népesség várható alakulása az ellátási területen 2020-ig (fő) Település Mohács Lánycsók Kisnyárád Bár Somberek Görcsönydoboka Palotabozsok Szajk Székelyszabar Erdősmárok Összes ellátott népesség: Enviroinvest Zrt.

17 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Az ellátott népesség változásán túl a fajlagos hulladékképződés évi 2%-os növekedését feltételezve, a 3.5. fejezetben ismertetett összetétel adatokból kiindulva a keletkező hulladék mennyiségére és összetételére vonatkozóan felállítható prognózist a 4-3. táblázatban mutatjuk be táblázat: Várható hulladékképződés 2020-ig az ellátási területen Keletkezés (t) Papír Műanyag Textília Üveg, kerámia Fém Bomló szerves Egyéb szervetlen Veszélyes: Összesen: A évben begyűjtött (3.4. fejezet) és keletkezett (3.5. fejezet) mennyiségek alapján számíthatóak a százalékos begyűjtési/kezelési arányok. Ezeket a 4.1. fejezetben ismertetett Ht. szerinti törvényi előírások (hasznosítási cél) mennyiségeivel összevetve meghatároztunk azokat a begyűjtési/kezelési arányokat, melyeket évről-évre folyamatosan teljesítve a törvényi követelmények teljesülnek. Az évente előirányozni javasolt begyűjtési/kezelési arányokat százalékos formában a 4-4., éves begyűjtendő mennyiségekben megadva pedig a 4-5. táblázat mutatja. Az előirányzott mennyiségek teljesítése mellett folyamatos növekedés valósulhat meg az előírt hasznosítási célig. Meg kell azonban jegyezni, hogy a javasolt előirányzatokban rejlő lineáris trend indokolt esetben módosítható, csak a törvényi előírások teljesítése (2020-ra ill ra előírt hasznosítási célok betartása) kötelező. A 4-4. és 4-5. táblázatban piros szám jelzi a törvényi előírás szerinti mennyiséget, illetőleg (a csomagolási hulladékoknál) a törvényileg előírt kezelési arány 2016-ra vetített értékét (a begyűjtés/kezelés folyamatos, lineáris növekedését feltételezve) táblázat: Évente előirányozni javasolt begyűjtési-kezelési arányok 2016-ig (%) Hulladék frakció Papír 6,73% 11,54% 16,34% 21,15% 25,96% Műanyag 6,33% 11,18% 16,04% 20,89% 25,74% Textília 0,00% 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% Üveg, kerámia 19,93% 23,27% 26,61% 29,95% 33,30% Fém 0,00% 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% Bomló szerves 0,00% 16,25% 32,50% 48,75% 65,00% 16 Enviroinvest Zrt.

18 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4-5. táblázat: Évente előirányozni javasolt begyűjtési-kezelési arányok 2016-ig (tonna) Hulladék frakció Papír 72, Műanyag 56, Textília Üveg, kerámia 71, Fém Bomló szerves Látható, hogy a legkomolyabb feladatok a zöldhulladék begyűjtése és a komposztálás terén fogalmazhatók meg. Ennek oka, hogy a térségi hulladékgazdálkodási rendszer infrastruktúrája kialakításra került ugyan, de az üzemeltetéshez szükséges zöldhulladék begyűjtése egyelőre nem volt lehetséges. A tájékoztatás, a biológiailag bomló lakossági gyűjtés reklámja és a lakosság tudatosságának növelése nélkül ezen a területen nem várhatunk eredményt. Ugyanakkor megállapítható, hogy egyes hulladékfrakcióknál (pl. üveg) a törvényben előírt hasznosítási célokhoz lényegesen közelebb állunk, így itt a begyűjtés kisebb fokú növelése is elegendő a törvényi előírások teljesítéséhez Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás A lakosság informálásának, a szelektív gyűjtésre való ösztönzésnek eddig is számos eszközét alkalmazta a társaság. A tájékoztatás egyrészt a Kft. honlapján történő információ közlés, másrészt pedig a helyi média útján zajlott. Az ösztönzés és szemléletformálás továbbiakban tervezett eszközei: a honlap frissítése, a már jelenleg is megtalálható, szelektív gyűjtésről és a hulladékudvarról szóló információs anyagok (szükség szerinti) aktualizálása; helyi internetes (www.informayer.hu, és nyomtatásban megjelenő (Mohácsi Újság) lapok bevonása a tájékoztatásba; a lényegesebb változásokról a számlával együtt kiküldhető ismertető készítése és csatolása; hirdetési felület foglalása a Mohácsi TV-n (képújság); iskolai/óvodai bemutatók tartása a szelektív gyűjtés terjesztésére; az OHÜ által megkezdett országos médiakampány támogatása lokális kommunikáció szintjén. 17 Enviroinvest Zrt.

19 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4.4. Biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrejöttével az infrastruktúra (5600 t/év kapacitású komposztáló telep) a jogszabályban előírt mennyiségek feldolgozására rendelkezésre áll. A közszolgáltatói felelősségi körben megvalósítható egyedi begyűjtést platós teherautók szolgálják, így a begyűjtés infrastruktúrája is adott ban megindult a zöldhulladék házhoz menő gyűjtési rendszerének kiépítése is, ehhez a zöldhulladékot a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyfélszolgálatán megvásárolt lebomló zsákban kell a lakosságnak elhelyezni. Begyűjtő járatokat a Kft. kéthetente indít. Feladatként fogalmazható meg e tárgykörben az elindított begyűjtő rendszer ismertségének növelése, a 4.3. fejezetben megfogalmazott eszközök alkalmazásával Háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtése A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. a társaság által üzemeltetett hulladékudvar területén lényegében valamennyi, a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését és a jogszabályi elvárások szerinti átmeneti tárolását biztosítani tudja megnyitása, augusztusa óta. Az üzemeltetés első időszaka arra mutatott rá, hogy a szemléletformálásnak és a lakosság tájékoztatásának itt is lényeges szerep jut. Az infrastruktúra fejlesztése helyett tehát a meglévő rendszer üzemeltetésének kialakítása, ismertségének javítása tűzhető ki célként Házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése Házhoz menő gyűjtési rendszer a tervezési területen a kevert települési szilárd hulladék, valamint a zöldhulladék tekintetében került kialakításra. A szelektív gyűjtést gyűjtőszigetek és hulladékudvar üzemeltetése teszik lehetővé. A Mohács területén már üzemelő házhoz menő gyűjtési rendszer további bővítése maximum a zöldhulladék vonatkozásában, a további települések zártkerti ingatlanjaira történő kiterjesztéssel képzelhető el. Ezt a bővítést javasolt megfontolni, amennyiben a komposztálótelep üzemeltetéséhez szükséges zöldhulladék-mennyiségek begyűjtési előirányzatának teljesítése szükségessé teszi. 18 Enviroinvest Zrt.

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Felülvizsgált

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben