KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV"

Átírás

1 ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: ; ; Fax: ; Bejegyző: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: Adószám: KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS RÉVHAJÓZÁSI KFT

2 ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt Pécs, Kertváros u. 2. Tel.: ; ; Fax: ; Bejegyző: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság; Cégjegyzékszám: Adószám: KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS RÉVHAJÓZÁSI KFT. Témafelelős: Pásztohy Bálint projekt menedzser Pécs, május 13. Kovács Árpád László vezérigazgató

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, előzmények Általános adatok Közszolgáltatói tevékenységet végző adatai A társaság általános adatai Telephelyek adatai Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. vonatkozó tevékenységének bemutatása A tervezési terület bemutatása Elhelyezkedés, tájegységi besorolás Domborzat, földtani adottságok Éghajlat Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők A tervezési terület helye a régiós rendszeren belül A régiós rendszer általános leírása A projekt tervezési területre eső részei A tervezési terület hulladékgazdálkodásának háttere Hatósági engedélyek A tervezési területen használt hulladékgyűjtő edényzet A közszolgáltatási tevékenység során használt szállítójárművek A begyűjtött és kiszállított hulladék mennyisége A begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó adatok A közszolgáltatói hulladékgazdálkodás feladatai A közszolgáltatói tevékenységet érintő célok A hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges begyűjtési és hasznosítási célok Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemlélet-formálás...17

4 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4.4. Biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása Háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtése Házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése A hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és újrahasználati központok kiépítésének lehetőségei Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelése Összefoglalás MELLÉKLETEK 3 Enviroinvest Zrt.

5 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 1. Bevezetés, előzmények A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 78. (1) bekezdése hívta életre az ún. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terveket, melyeket a közszolgáltató az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervekben és megelőzési programokban foglalt, valamint a törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében legalább 3-évente köteles elkészíteni. A tervben be szükséges mutatni, hogy a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, illetve a Ht.-ben meghatározott (hasznosításra, ártalmatlanításra vonatkozó) célkitűzésekkel kapcsolatosan milyen intézkedéseket tervez a közszolgáltató megtenni, azokat milyen módon, illetve milyen eszközökkel kívánja végrehajtani. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Mohács és a környező 9 település (Lánycsók, Bár, Kisnyárád, Somberek, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok, Görcsönydoboka, Palotabozsok) vonatkozásában közszolgáltatóként hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat. A társaság ehhez kapcsolódóan az ellátási terület ingatlantulajdonosai által szabványos gyűjtőedényben gyűjtött vegyes háztartási hulladék, és a gazdálkodó szervezetek konténerekben gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló összetételű hulladéka elszállítását valamint átrakását, a szelektív hulladékgyűjtés koordinálását, továbbá hulladékudvar, komposztálótelep és hulladék átrakó állomás üzemeltetését végzi. A Kft. további tevékenységei körei az inert hulladék lerakó üzemeltetés, révhajózás, határkikötő üzemeltetés, temető fenntartás, és építőipari tevékenység. A Ht. szerinti tervezési kötelezettségére figyelemmel a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. megbízta az Enviroinvest Zrt.-t a társaság közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének összeállításával. A tervezési terület a Kohéziós Alap (ISPA) támogatással megvalósult Dél-Balaton és Sióvölgye Regionális Önkormányzati Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszer részét képezi. A rendszeren belül a régió önkormányzatai a Rekom NKft.-t jelölték ki a Program déli területein létesülő infrastrukturális elemek üzemeltetőjévé. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. a Mohácson létesült hulladék átrakó, illetve az ismertetett tíz települést ellátó szállítóeszközök és a szelektív gyűjtőszigetek üzemben tartását alvállalkozói szerződés keretében látja el. A tervezés báziséve 2012., mivel ekkor állt fel a regionális hulladékgazdálkodási rendszer. Az ezt megelőző évek adatai a rendszer üzemeltetése szempontjából nem relevánsak, így azokra a tervben nem térünk ki. 4 Enviroinvest Zrt.

6 2. Általános adatok MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 2.1. Közszolgáltatói tevékenységet végző adatai A társaság általános adatai Cég neve: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Székhely: 7700 Mohács, Szabadság u. 17. Telefon: 06-69/ ; 06-69/ Fax: 06-69/ Ügyvezető: Schäffer Róbert Cégjegyzék szám: Adószám: KSH szám: KÜJ szám: KTJ szám: (Kft. központ) Telephelyek adatai 1.) Hulladékudvar Cím: 7700 Mohács, Eszéki út, hrsz. 164/6 KTJ szám: ) Karbantartó műhely Cím: 7700 Mohács, Szélső u. 1. KTJ szám: Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítőjének adatai Cég neve: ENVIROINVEST Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. Székhely: 7632 Pécs, Kertváros u. 2. Telefon: 06-72/ Fax: 06-72/ Vezérigazgató: Kovács Árpád László Cégjegyzék szám: Adószám: Enviroinvest Zrt.

7 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Számlaszám: Minőségbiztosítás: MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 (1. melléklet) Tervezői jogosultság: Kovács Árpád László szakértői és tervezői feljogosításainak igazoló dokumentumait a 2. mellékletben csatoltuk. 3. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. vonatkozó tevékenységének bemutatása 3.1. A tervezési terület bemutatása Elhelyezkedés, tájegységi besorolás Jelen közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tervezési területe a Mohácsi Kistérségben található 10 település: Mohács, és a tőle északi, északnyugati illetve nyugati irányban eső 9 község területe (3. melléklet). A tervezési terület Alföld nagytáj, Duna-menti síkság középtáj, Csepel-Mohácsi síkság kistájcsoportba tartozó kistájai és az ezekkel érintett települések: A) Mohácsi-sziget kistáj területére eső települések: Mohács (részben), Bár; B) Mohácsi-teraszos sík kistáj területére eső települések: Mohács, Lánycsók; A tervezési terület Dunántúli-dombság nagytáj, Mecsek és Tolna-Baranyai dombvidék középtáj, Baranyai-dombság kistáj-csoportba eső települései: C) Dél-Baranyai dombság kistáj: Kisnyárád, Somberek, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok, Görcsönydoboka, Palotabozsok Domborzat, földtani adottságok A tervezési terület nagyobbik részét adó Dél-Baranyai dombság a Mecsektől dél-délkeleti irányba kiterjedő, mbf átlagmagasságú dombsági terület. Ehhez keletről a Mohácsiteraszos sík kistáj mbf, és a Mohácsi-sziget mbf magasságú ártéri síkságai kapcsolódnak. 6 Enviroinvest Zrt.

8 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A tervezési terület nagyobbik részét adó dombsági felszín a szerkezeti vonalak mentén pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledéken kialakult hordalékkúpokból formálódott. A Dél-Baranyai dombság déli részén a vastag löszös takarójú enyhe lejtőkön deráziós völgyhálózat jellemző, de egyes mélyre vágódott völgyeket fiatal pleisztocén völgyvállak kísérhetnek. A völgyhálózat alapvetően északnyugati-délkeleti irányú törései mentén a löszfelszín lépcsősen alacsonyodik a síksági területekre. A Mohácsi-sziget voltaképpen a Duna löszös hordalékkúpja, tehát ártéri síkság, területén gyakoriak a rossz lefolyás miatt gyakran elmocsarasodó morotvák és morotvaroncsok. A Mohácsi-teraszos sík akkumulációs síkság, vagyis kialakulásában szintén a Duna felszínalakító munkája játszott szerepet. A tervezési terület településeit magába foglaló nyugati széle (mohácsi terasz) ármenetes síkság. A tervezési terület dombsági részén főként eolikus úton kialakult, m vastag lösz adja a felszíni rétegeket. A Mohácsi-sziget felszínén, illetve a felszín-közelben folyóvízi üledékek (elsősorban iszap) találhatók. Bár községnél felső pannóniai bazalt található Éghajlat A tervezési terület a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlati típusba sorolható, dél felé már közel a meleg típushoz. Az évi napsütéses órák száma 2060 körüli, melyből nyáron 830, télen 215 óra napsütés valószínűsíthető. Az éves középhőmérséklet 9,5 10,5 C közötti, a fagymentes időszak hossza évi nap. A csapadék évi összege mm, ebből a vegetációs időszakban mm hullik. A téli hótakarós napok száma 35 38, az átlagos maximális hóvastagság cm. A leggyakoribb szélirány az északnyugati, de ősszel a délkeleti szél sem ritka; az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti Hidrológiai, hidrogeológiai jellemzők A Dél-Baranyai dombság keleti részére hulló csapadékokat a Karasica a Dunába szállítja, míg a nyugati részről a Bükkösdi-víz, a Pécsi-víz és az Egerszegi-csatorna a Drávához csapolja le a vizeket. A tervezési terület keleti részét Magyarország legnagyobb folyója, a Duna határolja. A terület jelentősebb vízfolyásai ezen kívül a Szajki, Lánycsók-Marázai vízfolyások, valamint a Karasica, a patakok közül a Csele, Véméndi, Horpács. Halastavak Sombereken, Erdősmárokon, Lánycsókon találhatók. 7 Enviroinvest Zrt.

9 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A talajvíz rendszerint 2 4 m felszín alatti mélységben érhető el. A nitrátosodás meglehetősen nagy területet érint. A felszín alatti vízkészlet kihasználtságát 20%-ra becsülik. Érzékeny vízbázisok Mohács és Székelyszabar területén találhatók A tervezési terület helye a régiós rendszeren belül A régiós rendszer általános leírása A Dél-Balaton és Sió-völgye térségi hulladékgazdálkodási rendszer a Dél-dunántúli régió három megyéjének (Somogy, Tolna, Baranya) 204 települését foglalja magába mintegy 373 ezer állandó lakossal, ezer tonna hulladékkal. A program várható élettartama 25 év. A projekt megvalósult elemei az alábbiak: korszerű, szigetelt regionális hulladéklerakó építése (Som, Cikó, Ordacsehi); meglévő hulladéklerakók rekultivációja (40 db); szelektív gyűjtés és válogatás eszközrendszerének megteremtése (805 db gyűjtősziget létesítése); hulladékudvar-hálózat kialakítása (19 db hulladékudvar létesítése); gyűjtési rendszer korszerűsítése (67 db hulladékgyűjtő jármű beszerzése, 3 db utóválogatómű [Som, Cikó, Ordacsehi] berendezéseinek beszerzése); átrakóállomások építése (4 db: Balatonkeresztúr, Tolna, Komló, Mohács); zöldhulladék komposztálása (8 db regionális komposztálóüzem kialakítása) A projekt tervezési területre eső részei A tervezési területen hulladéklerakó nem épült, a térségben keletkező hulladékot átrakást követően a cikói lerakóba szállítják. A meglevő lerakók rekultivációja a vizsgált területen három lerakót érintett: Mohács: 2-lépcsős átmeneti rekultiváció, m 2 területen; Somberek: 2-lépcsős átmeneti rekultiváció, m 2 területen; Palotabozsok: lerakó felszámolása, m 3 hulladék felszedése és elszállítása. A szelektív gyűjtés támogatására a tervezési területen összesen 40 db gyűjtősziget létesült, melyből 20 db Mohács, 4 db Lánycsók, 3 db Somberek, 2 2 db Kisnyárád, Bár, 8 Enviroinvest Zrt.

10 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Görcsönydoboka, Palotabozsok, Szajk és Székelyszabar területén, 1 db pedig Erdősmárokon került kialakításra. A tervezési területen jelentkező átrakási, komposztálási és szelektív gyűjtési feladatok támogatására 1 db komplex hulladékgazdálkodási létesítmény létesült Mohácson, az Eszéki úton. A létesítmény elemei: hulladékudvar; hulladék átrakó állomás; 5600 tonna/év kapacitású komposztálótelep. A gyűjtési rendszer korszerűsítése a Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (Rekom NKft.) való együttműködés eredményeképpen valósult meg. A közfeladat-ellátási szerződés keretében üzemelő NKft. által üzemeltetett cikói lerakóhoz 100 db település, és az ezeken található 450 szelektív gyűjtősziget, 10 db hulladékudvar, és 3 db átrakó állomás tartozik. Az együttműködés a helyi közszolgáltatókkal (így a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.-vel is) alvállalkozói szerződés alapján történik. A begyűjtéshez az újonnan beszerzett eszközöket a Rekom NKft. bocsátja a közszolgáltatók rendelkezésére (kukás autók bérlete) A tervezési terület hulladékgazdálkodásának háttere Hatósági engedélyek A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. tevékenységére vonatkozó hatósági engedélyeket a 3-1. táblázat foglalja össze táblázat: A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. hatósági engedélyei Kibocsátó Iktatószám Dátum Tárgy Melléklet DDKTVF /2009 Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedélye DDKTVF / Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedély módosítása DDKTVF / Nem veszélyes hulladék begyűjtési engedély módosítása 4.A DDKTVF / Veszélyes hulladék begyűjtési engedély 4.B DDKTVF / Komposzttelepi hulladék hasznosítási tevékenység engedélyezése 4.C 9 Enviroinvest Zrt.

11 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A tervezési területen használt hulladékgyűjtő edényzet A lakosságnál keletkező vegyes háztartási hulladék, illetve a gazdálkodó szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának gyűjtése 70, 120, 240 L-es műanyag, valamint 1100 L-es fém tartályokban történik. A gazdálkodó szervezetek ellátását a közszolgáltató 385 db közületi szerződés alapján végzi. A gazdálkodók részére elhelyezett edénytípusok településenkénti megoszlását a 3-2. táblázat mutatja be. Az ismertetett edényeken túl lehetőség van egyedi konténer-rendelésre, az alábbi méretekben: 3 m 3, 4 m 3, 5 m 3, 7 m 3. Az elszállítás telefonos bejelentés alapján történik táblázat: Gazdálkodó szervezetek vegyes hulladékának gyűjtésére kihelyezett edényzet településenkénti megoszlása Település 70 L-es tartály 120 L-es tartály 240 L-es tartály 1100 L-es fém edény Bár 8 8 Erdősmárok Görcsönydoboka Kisnyárád 3 3 Lánycsók Mohács Palotabozsok Somberek Szajk Székelyszabar 3 3 Összesen: A szelektív gyűjtés céljából szelektív szigeteket alakítottak ki, melyeken szabványos, színkóddal jelölt 1,5 m 3 -es szelektív gyűjtőedényeket helyeztek el a lakossági igényekhez alkalmazkodva. A szelektíven gyűjtött frakciók: fehér és színes üveg: tiszta, kiöblített, színezetlen és színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegek (nem gyűjthető: drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán, neoncső); műanyag: üdítős, ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai, tiszta fólia (szatyor, tasak), egyes külön jelzett gyűjtők esetében Tetra Pak dobozok is (nem gyűjthető: szennyezett flakon, hungarocell, papírcímkét vagy ételmaradékot tartalmazó edény); 10 Enviroinvest Zrt.

12 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz (nem gyűjthető: élelmiszer-maradványokat, egyéb szennyeződést tartalmazó papírok, használt papír zsebkendő, szalvéta, műanyag kötözőzsinór, dobozok zárásához használt ragasztószalag). A szelektív szigetek kialakítása az alábbi település szerinti megoszlásban történt: Mohács: 20 db; Lánycsók: 4 db; Kisnyárád: 2 db; Bár: 2 db; Somberek: 3 db; Görcsönydoboka: 2 db; Palotabozsok: 2 db; Szajk: 2 db; Székelyszabar: 2 db; Erdősmárok: 1 db. A Mohács területén kialakított szelektív szigetek elhelyezkedését az 5. melléklet helyszínrajza mutatja be. A szelektív hulladékgyűjtést szolgálja a szelektív szigeteken túl a Mohácson, az Eszéki úton kialakított hulladékudvar is. Ez kizárólag lakossági eredetű és mennyiségű hulladék elkülönített módon történő átvételét szolgáló zárt, felügyelettel ellátott telephely. Használata a lakosság számára térítésmentes. A gyűjtött frakciók: másodnyersanyagok: papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladék, bútor és fahulladék, lom hulladék; darabos hulladék: gumiabroncs, háztartási berendezés, elektronikai hulladék; lakossági veszélyes hulladék: szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradék csomagolóeszközeivel, toner és festékpatron, sütőzsiradék, fáradt olaj, növényvédőszer-maradék, fénycső és izzó, hajtógázas palackok. 11 Enviroinvest Zrt.

13 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv áprilisát követően a vegyes háztartási hulladék gyűjtésén kívül a zöldhulladék (ágnyesedék, fűkaszálék, falomb) házhoz menő gyűjtése is megkezdődött. A zöldhulladékot a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyfélszolgálatán megvásárolt lebomló zsákban kell elhelyezni a begyűjtés időpontjában (kéthetente minden páratlan hét hétfőjén) A közszolgáltatási tevékenység során használt szállítójárművek A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. gépparkja: 3 db 16 m 3 -es Renault típ. kukás autó (használatban, bérelt: Rekom Kft.); 1 db Mercedes kukás autó (tartalék); 2 db platós Multicar típ. gépjármű (zöldhulladék, lom, építési anyag szállítás); 2 db konténerszállító (1 db használat alatt + 1 db tartalék); 2 db Zetor; 1 db Benati; 2 db Peugeot Boxer (1 mikrobusz, és 1 db platós gk. anyag szállításra); 2 db Ford Transit (1 mikrobusz, és 1 db platós gk. anyag szállításra); 1 db JCB homlokrakodó (átrakóállomáson: komposztálási, hó eltakarítási feladatok) A begyűjtött és kiszállított hulladék mennyisége A tervezési területen a zöldhulladék begyűjtése, komposztálása 2012-ben még nem indult meg. A zöldhulladékon kívüli további begyűjtött hulladékfrakciók teljes mennyiségét a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási rendszeren belül a Rekom Kft. felé adja tovább. Következésképpen, a begyűjtött és a kiszállított hulladék mennyisége 2012-ben megegyezett a tervezési területen. A fontosabb mennyiségeket a nem veszélyes hulladék esetében a 3-3. táblázatban, a veszélyes hulladék esetében a 3-4. táblázatban, míg egyes fontosabb (kiemelt) hulladékáramok vonatkozásában a 3-5. táblázatban foglaltuk össze. A csomagolási hulladékra vonatkozó adatokat, hasonlóképpen, a 3-6. táblázat mutatja be. A zöldhulladékot a hulladékudvar és átrakó állomás területén kialakított tonna/év kapacitású komposztálótelep üzemeltetése révén ártalmatlanítják. 12 Enviroinvest Zrt.

14 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 3-3. táblázat: A begyűjtött és kiszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is Ebből konténeres begyűjtés közületektől (körülbelüli érték, havi begyűjtési adatok alapján): Étolaj és zsír Homokfogóból származó hulladékok Rácsszemét Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok Nem veszélyes hulladék összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított veszélyes hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg * Növényvédő szerek * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok * Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok * Olajszűrők 0 Veszélyes hulladék összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított kiemelt hulladékáramok (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Termékként tovább nem használható gumiabroncsok Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, melyek különböznek a , és kódú hulladéktól Lom hulladék Beton Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a tól Fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a től 0 Kiemelt hulladékáramok összesen: táblázat: A begyűjtött és kiszállított csomagolási hulladék mennyisége (2012) EWC kód Hulladék megnevezése Begyűjtött / keletkezett kg Műanyag csomagolási hulladék Papír és karton Üveg csomagolási hulladékok Csomagolási hulladék összesen: Enviroinvest Zrt.

15 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv A 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet nomenklatúrája szerinti fajlagos (lakosonként és éves időtartamra vonatkoztatott) begyűjtött mennyiségek ennek alapján: nem veszélyes hulladék: 240 kg/fő/év; veszélyes hulladék: 0,078 kg/fő/év; csomagolási hulladék: 7,67 kg/fő/év. Az éves szinten keletkezett hulladék mennyisége az ellátási területen 2012-ben 8928 tonna A begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó adatok A tervezési területen a begyűjtött hulladék összetételére vonatkozó mérési adat nem áll rendelkezésre. A Dél-Balaton és Sióvölgye Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer tervezése során más területeken szerzett tapasztalatok alapján, becsült hulladék összetétel értékeket a 3-7. táblázat foglalja össze táblázat: A hulladék várható összetétele (a régiós hulladékgazdálkodási rendszer tervezési adatai alapján) Hulladék összetevő Tömeg % Papír 12,00% Műanyag 10,00% Textília 2,00% Üveg, kerámia 4,00% Fém 2,00% Bomló szerves 47,00% Egyéb szervetlen 22,00% Veszélyes hulladék 1,00% Hulladék frakciók összesen: 100,00% 4. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodás feladatai 4.1. A közszolgáltatói tevékenységet érintő célok A Ht. 92. alapján elérendő hulladékgazdálkodási célok: (1) december 31.-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészíté- 14 Enviroinvest Zrt.

16 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv sének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. (2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve, az ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest július 1-jéig 35%-ra, azaz tonna alá kell csökkenteni. (3) ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék a föld és kő kivételével, újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának (ide értve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot) együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni. A Ht. által meghatározott idézett hulladékgazdálkodási célok közül az első kettő érinti a közszolgáltatói tevékenységet A hulladékgazdálkodási célok eléréséhez szükséges begyűjtési és hasznosítási célok A közszolgáltatói körben az ellátási területen érintett népesség várható alakulását a KSH adatai alapján becsültük (4-1. táblázat; forrás: táblázat: Népesség várható alakulása az ellátási területen 2020-ig (fő) Település Mohács Lánycsók Kisnyárád Bár Somberek Görcsönydoboka Palotabozsok Szajk Székelyszabar Erdősmárok Összes ellátott népesség: Enviroinvest Zrt.

17 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Az ellátott népesség változásán túl a fajlagos hulladékképződés évi 2%-os növekedését feltételezve, a 3.5. fejezetben ismertetett összetétel adatokból kiindulva a keletkező hulladék mennyiségére és összetételére vonatkozóan felállítható prognózist a 4-3. táblázatban mutatjuk be táblázat: Várható hulladékképződés 2020-ig az ellátási területen Keletkezés (t) Papír Műanyag Textília Üveg, kerámia Fém Bomló szerves Egyéb szervetlen Veszélyes: Összesen: A évben begyűjtött (3.4. fejezet) és keletkezett (3.5. fejezet) mennyiségek alapján számíthatóak a százalékos begyűjtési/kezelési arányok. Ezeket a 4.1. fejezetben ismertetett Ht. szerinti törvényi előírások (hasznosítási cél) mennyiségeivel összevetve meghatároztunk azokat a begyűjtési/kezelési arányokat, melyeket évről-évre folyamatosan teljesítve a törvényi követelmények teljesülnek. Az évente előirányozni javasolt begyűjtési/kezelési arányokat százalékos formában a 4-4., éves begyűjtendő mennyiségekben megadva pedig a 4-5. táblázat mutatja. Az előirányzott mennyiségek teljesítése mellett folyamatos növekedés valósulhat meg az előírt hasznosítási célig. Meg kell azonban jegyezni, hogy a javasolt előirányzatokban rejlő lineáris trend indokolt esetben módosítható, csak a törvényi előírások teljesítése (2020-ra ill ra előírt hasznosítási célok betartása) kötelező. A 4-4. és 4-5. táblázatban piros szám jelzi a törvényi előírás szerinti mennyiséget, illetőleg (a csomagolási hulladékoknál) a törvényileg előírt kezelési arány 2016-ra vetített értékét (a begyűjtés/kezelés folyamatos, lineáris növekedését feltételezve) táblázat: Évente előirányozni javasolt begyűjtési-kezelési arányok 2016-ig (%) Hulladék frakció Papír 6,73% 11,54% 16,34% 21,15% 25,96% Műanyag 6,33% 11,18% 16,04% 20,89% 25,74% Textília 0,00% 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% Üveg, kerámia 19,93% 23,27% 26,61% 29,95% 33,30% Fém 0,00% 5,56% 11,11% 16,67% 22,22% Bomló szerves 0,00% 16,25% 32,50% 48,75% 65,00% 16 Enviroinvest Zrt.

18 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4-5. táblázat: Évente előirányozni javasolt begyűjtési-kezelési arányok 2016-ig (tonna) Hulladék frakció Papír 72, Műanyag 56, Textília Üveg, kerámia 71, Fém Bomló szerves Látható, hogy a legkomolyabb feladatok a zöldhulladék begyűjtése és a komposztálás terén fogalmazhatók meg. Ennek oka, hogy a térségi hulladékgazdálkodási rendszer infrastruktúrája kialakításra került ugyan, de az üzemeltetéshez szükséges zöldhulladék begyűjtése egyelőre nem volt lehetséges. A tájékoztatás, a biológiailag bomló lakossági gyűjtés reklámja és a lakosság tudatosságának növelése nélkül ezen a területen nem várhatunk eredményt. Ugyanakkor megállapítható, hogy egyes hulladékfrakcióknál (pl. üveg) a törvényben előírt hasznosítási célokhoz lényegesen közelebb állunk, így itt a begyűjtés kisebb fokú növelése is elegendő a törvényi előírások teljesítéséhez Elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás A lakosság informálásának, a szelektív gyűjtésre való ösztönzésnek eddig is számos eszközét alkalmazta a társaság. A tájékoztatás egyrészt a Kft. honlapján történő információ közlés, másrészt pedig a helyi média útján zajlott. Az ösztönzés és szemléletformálás továbbiakban tervezett eszközei: a honlap frissítése, a már jelenleg is megtalálható, szelektív gyűjtésről és a hulladékudvarról szóló információs anyagok (szükség szerinti) aktualizálása; helyi internetes (www.informayer.hu, és nyomtatásban megjelenő (Mohácsi Újság) lapok bevonása a tájékoztatásba; a lényegesebb változásokról a számlával együtt kiküldhető ismertető készítése és csatolása; hirdetési felület foglalása a Mohácsi TV-n (képújság); iskolai/óvodai bemutatók tartása a szelektív gyűjtés terjesztésére; az OHÜ által megkezdett országos médiakampány támogatása lokális kommunikáció szintjén. 17 Enviroinvest Zrt.

19 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4.4. Biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtése és hasznosítása A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrejöttével az infrastruktúra (5600 t/év kapacitású komposztáló telep) a jogszabályban előírt mennyiségek feldolgozására rendelkezésre áll. A közszolgáltatói felelősségi körben megvalósítható egyedi begyűjtést platós teherautók szolgálják, így a begyűjtés infrastruktúrája is adott ban megindult a zöldhulladék házhoz menő gyűjtési rendszerének kiépítése is, ehhez a zöldhulladékot a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyfélszolgálatán megvásárolt lebomló zsákban kell a lakosságnak elhelyezni. Begyűjtő járatokat a Kft. kéthetente indít. Feladatként fogalmazható meg e tárgykörben az elindított begyűjtő rendszer ismertségének növelése, a 4.3. fejezetben megfogalmazott eszközök alkalmazásával Háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtése A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. a társaság által üzemeltetett hulladékudvar területén lényegében valamennyi, a háztartásokban képződő veszélyes hulladék gyűjtését és a jogszabályi elvárások szerinti átmeneti tárolását biztosítani tudja megnyitása, augusztusa óta. Az üzemeltetés első időszaka arra mutatott rá, hogy a szemléletformálásnak és a lakosság tájékoztatásának itt is lényeges szerep jut. Az infrastruktúra fejlesztése helyett tehát a meglévő rendszer üzemeltetésének kialakítása, ismertségének javítása tűzhető ki célként Házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése Házhoz menő gyűjtési rendszer a tervezési területen a kevert települési szilárd hulladék, valamint a zöldhulladék tekintetében került kialakításra. A szelektív gyűjtést gyűjtőszigetek és hulladékudvar üzemeltetése teszik lehetővé. A Mohács területén már üzemelő házhoz menő gyűjtési rendszer további bővítése maximum a zöldhulladék vonatkozásában, a további települések zártkerti ingatlanjaira történő kiterjesztéssel képzelhető el. Ezt a bővítést javasolt megfontolni, amennyiben a komposztálótelep üzemeltetéséhez szükséges zöldhulladék-mennyiségek begyűjtési előirányzatának teljesítése szükségessé teszi. 18 Enviroinvest Zrt.

20 MOHÁCSI VÁROSGAZDÁLKODÁSI és RÉVHAJÓZÁSI KFT. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv 4.7. A hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és újrahasználati központok kiépítésének lehetőségei A tervezési területen újrahasználati központ kiépítését a begyűjtött hulladék volumene alapján nem tartjuk indokoltnak. A begyűjtött és átrakott hulladék Cikón kerül utóválogatásra, az újrahasználatot esetleg előválogatással lehetne támogatni Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelése A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. szolgáltatási területén gyűjtési, szállítási feladatokat lát el, melyeket a zöldhulladék esetében ártalmatlanítás (komposztálás) egészít ki. A közszolgáltatónak a hasznosítási arányok növelése érdekében tehát elsősorban a komposztáláshoz szükséges zöldhulladék begyűjtésének és feldolgozásának területén kell a 4.4. fejezetben megfogalmazottak szerint a már meglévő infrastruktúra kihasználtságát növelnie. Fontos ugyanakkor a regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódóan szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok megfelelő tisztaságának biztosítása a tervezési területen, mivel ez indirekt módon a hasznosítási arányok növeléséhez hozzájárul. Ehhez szúrópróbaszerűen vizsgálni szükséges a szelektív szigetekről Cikóra szállított járművek szállítmányának tisztaságát, és szükség esetén be kell avatkozni a célterületen (pl. a szelektív gyűjtőedényzetre elhelyezett útmutatókkal). 5. Összefoglalás A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. Mohács és a környező 9 település (Lánycsók, Bár, Kisnyárád, Somberek, Szajk, Székelyszabar, Erdősmárok, Görcsönydoboka, Palotabozsok) területén (tervezési terület) közszolgáltatóként hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat. A társaság tevékenysége mind infrastrukturális, mind pedig gazdasági szempontból az ISPA támogatással megvalósult Dél-Balaton és Sióvölgye Regionális Önkormányzati Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszerbe illeszkedik a cikói hulladéklerakót üzemeltető Rekom Kft.-vel való együttműködés alapján. 19 Enviroinvest Zrt.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) önkormányzati RENDELETE 2. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben