Siófok megközelíthetősége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok megközelíthetősége"

Átírás

1 Siófok megközelíthetősége Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 2012.október 4. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat Keleti Pu IC Déli Pu gyors Keleti Pu személy Megközelítés autóbusszal október 4. (Budapest Siófok) Indulás Bp., Érkezés Siófok autóbusz Népliget állomás Menetidő Részletes aktuális információ: Megközelítés autóval: Budapest felől: Az M7-es autópálya 65-ös út Siófok centrum Vilma utca Vitorlás utca Erkel Ferenc u. 2. (Hotel Azúr) Budapestről az érkezés forgalomtól függően 1 óra. Nagykanizsa felől: Az M7-es autópálya vagy a 7-es számú főúton. Szekszárd (Tamási) felől: A 65-ös számú főúton. KIAJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK

2

3 Kedves Kollégák! Ebben az évben két megye, Veszprém és Fejér nefrológusai közösen vállalkoztak a Magyar Nephrologiai Társaság éves nagygyűlésének rendezésére. Talán éppen ebből eredően a Nagygyűlés fő témájának is a közös munkát, a társszakmák és a nefrológia együttműködését választottuk. A vesebetegség-veseelégtelenség megelőzésének, diagnosztikájának és kezelésének népegészségügyi jelentőségű munkájában számos átfedés van a belgyógyászati és sebészeti jellegű társszakmák között. A nagygyűlést az ehhez kapcsolódó kutatási és klinikai, tapasztalatok megbeszélésének fórumává szeretnénk tenni, ezek bemutatásával ösztönzést adva a további közös munkához és rávilágítva az együttműködés még javítandó területeire. A számos területből a kardiorenális kapcsolat, kardiológus-nefrológus együttműködés aktuális témái mellett, kiemeltük az infekciók és a vese, a heveny vesekárosodás és az intenzív terápia, egyes specializált szakmák (gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, pulmonológia, gasztroenterológia) és a nefrológia kapcsolódó területeit, valamint a műtéti alkalmasság, a sebész-nefrológus koegzisztenciáját. A veseátültetés kérdését különösen aktuálisnak tartjuk, melyen belül a recipiensek és donorok létszámának növelése a társszakmák együttműködése nélkül nem valósulhat meg. Az egyes témákat felkért előadók referátumai, áttekintései vezetik be, ehhez kapcsolódva tervezzük a szabad előadásokat, az illeszkedő klinikai és kísérletes kutatási eredmények ismertetését. A Nagygyűlés színhelyéül a 2009-ben már jól bevált siófoki Hotel Azúr-t választottuk. Reméljük, hogy a kora őszi időben még élvezhető lesz a tudományos programok mellett a balatoni klíma is. Szeretettel várjuk nefrológus kollégáink mellett az érintett társszakmák művelőit, előadóként és hallgatóként egyaránt, nem utolsósorban - már ötödik éve, haladó hagyományként - a nefrológiai ápolókat a kapcsolódó ápolási témákkal. Reméljük, hogy a nagygyűlésen szerzett ismeretek, inspirációk, nem utolsósorban személyes kapcsolatok révén, egymásra figyelve, még többet tehetünk majd betegeink gyógyításáért április Prof. Dr. Reusz György a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke Dr. Zakar Gábor a Nagygyűlés elnöke

4 A Nagygyűlés védnökei Prof. Dr. Fülesdi Béla, az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke Dr. Rácz Jenő, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója Dr. Csernavölgyi István, a Fejér megyei Szent György Kórház főigazgatója A Nagygyűlés elnöke Dr. Zakar Gábor, orvos-igazgató B.Braun 9. Dialízisközpont, Székesfehérvár A Nagygyűlés Szervező Bizottsága Dr. Benke Attila, orvos-igazgató Dr. Zakar Gábor, orvos-igazgató Dr. Reusz György, egyetemi tanár Dr. Bíró Beáta Dr. Mácsai Emilia Tóth Veronika A Nagygyűlés Tudományos Bizottsága elnök: Dr. Balla József, egyetemi tanár titkár: Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi docens tagok: Dr. Kárpáti István, egyetemi docens Dr. Kiss István, egyetemi tanár Dr. Nagy Judit, egyetemi tanár Dr. Rosivall László, egyetemi tanár Dr. Wittmann István, egyetemi tanár Dr. Radó János, egyetemi tanár Dr. Szabó András, egyetemi tanár Dr. Túri Sándor, egyetemi tanár A Nagygyűlés szervezője MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft Budapest, Nádor u. 36. Tel: , ; Fax: Szervező: Szalma Márta Regisztráció: Veres Gabriella Szállásinformáció: Szepesi Gizella Internet: és Utazási Iroda

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Nagygyűlés időpontja: október 4-6. A Nagygyűlés helyszíne: Hotel Azúr, 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C. Hivatalos nyelv: magyar Ünnepélyes megnyitó: október 4., óra Helyszíni regisztráció: október 3. (szerda) október 4. (csütörtök) október 5. (péntek) október 6. (szombat) Jelentkezés 1. A n a g y g y ű l é s r e v a l ó j e l e n t k e z é s ( á r c e i g ó i ) s, z t r am A N E T h o n l a p j á n k e r e s z t ü l, e l e k t r o n i k u s ú t o n l e h e t s é g e s Az! On-lin e jelen tkezésre2012. szeptember 24-ig van leh ető ség!a honlap elérhetősége: vagy h t t p : / /w w w. m a n e t h u 2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni! A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni! A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes, mindaddig nem tekinthető foglalásnak! 3. Az on-line rendszer a részvételi kategória kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a jelentkező érvényes tagsággal rendelkezik-e. Amennyiben nem rendezte még a évi tagdíját (határidő március 31.), de a Nagygyűlésre MANET tagként szeretne regisztrálni, javasoljuk, hogy azt mielőbb tegye meg, mert a banki átfutás miatt legalább egy hónappal később kerül csak dokumentálásra a tagdíj nyilvántartásban a befizetés. Abban az esetben, ha a társaság honlapján megtekinthető nyilvántartás szerint még nem rendezte ez évi tagdíját, MANET tagként nem engedi a rendszer a regisztrációját! Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) Kategóriák ig befizetve ig befizetve után és a helyszínen fizetve MANET tag 35 év fölött: Ft Ft Ft MANET tag 35 év alatt: Ft Ft Ft Nem MANET tag: Ft Ft Ft Napijegy: Ft Ft Ft Szakdolgozó: Ft Ft Ft Kísérő: Ft Ft Ft Egyetemi, főiskolai és PhD hallgató, valamint Nyugdíjas MANET tag: Térítésmentes részvétel a Tudományos programokon Nyitó fogadás: Ft/fő (a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre jogosultak részére) Bankett vacsora: Ft/fő A teljes részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Nagygyűléshez kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a program és absztrakt füzetet, a névkitűzőt, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát.

6 A szakdolgozók részvételi díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát. A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. Nyugdíjas MANET tag, egyetemi és főiskolai hallgató, PhD hallgató részvétele a tudományos programon térítésmentes. Programfüzetet és névkitűzőt kapnak. Kísérő részvételi díj tartalmazza a nyitó fogadáson való részvételt. Előadás bejelentés 1. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ Az absztrakt változatlan formában jelenik meg kérjük, figyeljen a hibákra! Több szerző esetén kérjük, húzza alá az előadó nevét! Az előadáshoz bizto síto tt tech n ikai leh ető ségek: PC, projector, Windows XP program. Poszter mérete: 90x120cm (álló ). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. 2. TARTALMI ÚTMUTATÓ A cím rövid, az absztrakt tartalmát kifejező legyen. Összefo glaló esetén : a felvetett legfő b b kérdéseket és a legfo n to sab b m egállap ításo kat, illetve azo k általános jelentőségét írja meg. Az absztrakt tartalmazhat táblázatot, de képeket nem. Helyesírás az MTA ajánlása szerint. Magyarázat nélküli rövidítések csak abban az esetben elfogadhatóak, ha azok az általános tankönyvben is használatosak (pl. EKG, GFR, EM). 3. BEKÜLDÉS A z elő adáso k b ejelen tése ez évb en kizáró lag On -line történik az MANET Web-ren dszerén keresztül. Csak a Web-ren dszerb en elérh ető On-lin e űrlap o n keresztül b ejelen tett elő adáso k kerülnek a Tudományos Bizottság által elbírálásra. A nem MANET tago kn ak is b izto sítja a Társaság az elő adás b ejelen tésén ek leh ető ségét, errő l bővebben a Web-rendszerben tájékozódhat. A Kongresszusi Szervező Iro da segítséget n yújt az on-line regisztrációhoz és az absztrakt beküldéshez. Beküldési határidő:2012. augusztus 26. A főtéma előadások és a szimpózium előadások összefoglalójának elektronikus beküldése is kötelező! A honlap elérhetősége:http://www.nephrologia.hu/manet2012, v a g yh t t p : / /www.manet2012.hu Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos Bizottsága fenntartja. Prezentáció: Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC projector, Windows XP program Video (VHS rendszer) Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. A Nagygyűlés tudományos programjának akkreditációja folyamatban van. (Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.)

7 A NAGYGYŰLÉS FŐTÉMÁJA: HATÁRTERÜLETI PROBLÉMÁK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A VESEELÉGTELENSÉG KEZELÉSÉBEN 1. Vesebetegség és tumorok vesebetegek onkoterápiája, daganatos betegek a dialízisben 2. Vesebetegek a sebésznél műtéti alkalmasság és dialízis csatlakozások készítése 3. Vesebetegek szervátültetése szervtranszplantáltak veseléziói 4. A kardiorenális kapcsolat aktuális kérdései (intervenciós kardiológia, renális denerváció, alvadásgátlás és kalcifikáció) 5. Akut vesekárosodás (AVK) és kezelése az intenzív osztályokon 6. Metabolikus kórképek renális hatásai a veseelégtelen betegek metabolizmusa (diabetológia, reumatológia és dietetika) 7. Krónikus vesebetegek lelki egészsége, életminősége 8. Amire figyelni kell - vesebetegek, immunológiai kórképek a szemész, gégész, bőrgyógyász, pulmonológus és gasztroenterológus gyakorlatában 9. Infekciókhoz társuló vesebetegségek, veseelégtelen betegek infektív kórképei. Fontosabb időpontok: Kedvezményes fizetési a t á h r i d ő : j ú li u s2. A b s z t r a k t b e k ül d é s i h a t á r i d ő : augusztus 26. S z á l l áfoglalás- s díj befizetés határideje s : z e p t e m b e r3. R é s z v é t e l l e m o n d á s h a t á r i d e j e : s z e p t e m b e r3. Társasági programok, ebédek október 4. csütörtök október 5. péntek Nyitó Fogadás: Hotel Azúr Bankett: Hotel Azúr Az orvosok regisztrációs díja tartalmazza a részvételt. Fakultatív - büfé vacsora - műsor - büfé vacsora Ebédek A szálloda éttermében Fakultatív - büfé - ára: Ft/fő/alk. (tartalmazza az ÁFA-t) Szállás lehetőségek - Közlekedés Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: szeptember 3. Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet bizt

8 Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda**** 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e k é n t s z o l g á l ó, - m e d i t e r r á n s t í l u s r é g i ó l e g n a g y o b b 4 c s i l l a g o s s z á l - l w e o d l á j l a n e é s s k o n k f o e m r p e l n c e i x a u m a, a m e l y e g t y l e k n ö z v í e z p a r t i n a g y k i t e r j e d é s ű k e r t b e n h e l y e z k e S z o b á k f e l s z e M r i e n l d e t n s s é z g o e b a b a l k o -v n o e s, l T é V s m o z i c s a t o r n á k k a l, t e l e f o n n a l -F, i W i n -c t s e a r t n l e a t k o z á s s a l, s z é f f e l, h a j s z á r í t ó v a l, g y ó g y m a t á g y a k k a l, m i n i b á r r a l é l s z e l r é e g l L k a o t k n. o d s i z c t A i á o l n y á o l k ó v a l f e n a p p a l i v a l é s h á l ó s z o b á v a l r e n d e l k e z ő l a k ó e g y s é g e k, p e z s g ő f ü r d ő é s s z a u n a i s h e l y e t V k a i p l o t l t a. A A z ú r k ü l a ö p n a á r l t l m ó a n o k k o n y h á v a l f e l s z e r e l t e k é s n a g y o b b l é g t e r ű e k, m i n t a s z o W e l l n e s s s z o l g 1 á l 0 0 t m 2 a t v á í s o z k f : e l ü l e t - e n é s k ü b l e s l ő s ő é l m é n y m e d e n c é k, p e z s g ő f ü r d ő s z o l g á l j a a f ü r d ő z é s t, a m g ő z f ü r d ő, i l l a t k a m r a, s -f ó k ü a r m d r ő a t é e s s z K n e é i l p p v e z e t e s e b b é. A t a r t ó z k o d á s i d e j é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k, a m e l y v e h e t ő. á A v e n d é g e k n e k a w e l l n e s s k ö z p o n t h a s z n á l a t á r a t á v o z á s n a p j á n i 0 0 g v a n j o g S o z s á u l l t o d s a á i g u s k z. o l g é á t l t a e t r á e s m o k, : d r i n k b á r, s n a c k & b o w l i n g b á r, t f e i r t e n m e s, s m i n i m ű T f é ü r v í e t s é s f o e c l i l p e á n l é b y e a n. i g é n y b e v a e r h - c e é t s ő s t e t s k e z e l é s e k, m a s s z á z s, - é f s o d b r e á l s t z a é t r, i s k o p z o m r e t o i l k á a s, i k l ü e l h e t ő s é k ö l c s ö n z é s ), b o P w a r l k i o l n á g a s, : s z b á l i l ó l v e i n d á é r g e d k. a z á r t u d v a r i p a r k o l ó b a n i n g y e n e s B e j e l e n t k 1 e 4 z. é 0 s 0 : ó K r i á j l t e ó n l t. k e 1 z 0 é. s : 0 0 ó r á i g, a m e n n y i b e n a v e n d é g e k 1 s z o b á k a t ú g y a s z á l l o d a j o g o s u l t a m i -á n t d e n k p o ó r t i d í p o j r t k a é i n t á r f 5 e 0 l s % z á m í t a n i. Hotel Yacht Club *** superior 8600 Siófok, Vitorlás u. 14. A s z á l l o z d p a r k t ö o z n v e a t l v e i n t ü l o r l a á s v í k i k ö t ő m e l v e n d é g e i i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t j á k a T ó p a r t i ú s z ó m e d e n c e, b e l t é r i é s s z a b a d t é r i p e z s g ő f ü i n f r a k a b i n, f i t n e s s t e r e m ). S z á o k b z f e r e e :a l s t s b é a r g á e t s á g o s, o t t h o n o s s z o b á k t ö l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, t e l e f o n n a l, t e l f e l s z e r e l t e k. A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r S z á l l o d a i é t s t z e o r l e g m á, l b t s l a z t o T b á é a s r i. o b í k á t : r é, s k e l l u l e n é b e n i g é n y b e v e h e s t o ő l á r s i z u o m l, g - á é l m s a t s a s t w z e á l s z s o l, k n : e s s p a s z o l g á l t a t á s o k. A k o n P g a r e k s o l s á z s u : s h e l y s z a s z á l l o d a e l ő t t B e i j n e g l y e 1 n 4 e t. s k 0 e n 0 z é l s ó e : r h á e t ó l p. a r k o l K i e j n e t l k 1 e 1 z. é 0 s 0 : ó r á i g. Hotel Fortuna*** 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 51. A s z á l l o d a S i ó f o k t r a d i c i o n á l i s ü d ü l ő ö v e z e t a B a l a t o n p a r S t z t o ó b l á k 1 f 0 : m 0 e i l n d s m e é z n t e r e s e r z l r o b t e a s é h g e l y e z b a l k o n a o n s y, z ó s z, u h m ű h o l d a s T V, t e l e f o n, r á d i ó, k é n y S e z l á m l é l t o. d a i r s e z g o g l e g l á i l z t ő a t á é s t o t k : e r e m, d r i n k o n g r e s s z u s h e l y s z í n é v e l e g y u t c á b a n m e g P a. r k o a l á s z : á t l l k o e d r a t j s é b a e j n á z á r t p a r k o l ó t b i z t o r é s B e z j é r e l e 1 e. 4 n t. k 0 K e 0 i z j é ó s e r : l á 1 e t 0 n ó. t l 0. k. 0 e z é ó r s : á i g

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Ez évben nekem jutott a megtiszteltetés, hogy idei éves rendezvényünk elnökeként meghívhassam Önöket társaságunk Vezetősége nevében XXIII. őszi Kongresszusunkra.

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról,

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el.

1979. július 1-én vonult nyugdíjba. 1983. március 22-én Pécsett hunyt el. PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikánk alapítója: Hámori Artur professzor *Újvidék, 1909. márc. 18. - Pécs, 1983. márc. 22. Hámori Artur 1909. március 18-án, Újvidéken született. Középiskoláit

Részletesebben

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés

Haladó Intenzív Terápiás Tanfolyam: gépi lélegeztetés Az Európai Intenzív Terápiás Társaság (ESICM) és a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság szervezésében 2 napos haladó gépi lélegeztetési tanfolyamot szervezünk a MAITT 40. kongresszusával

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15.

Közös tudás a gyógyításért. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa 2014 NOVEMBER. PESTI VIGADÓ Budapest. második értesítő 13-15. Közös tudás a gyógyításért Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusa második értesítő PESTI VIGADÓ Budapest 2014 NOVEMBER 13-15. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság VIII. Kongresszusát 2014.

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa

A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa A Magyar Szemorvostársaság 2015. évi Kongresszusa Annual Congress of the Hungarian Opthalmological Society 2015 Pécs, 2015. június 18-20. ÉRTESÍTŐ Elnöki köszöntő Tisztelt Szemorvos Kolléganők és Kollégák!

Részletesebben

MRSZE. III. Kongresszusa ÉRTESÍTŐ. Szeged, 2015. szeptember 24-26.

MRSZE. III. Kongresszusa ÉRTESÍTŐ. Szeged, 2015. szeptember 24-26. Szeged, 2015. szeptember 24-26. ÉRTESÍTŐ Köszöntő Tisztelt Kolléganők és Kollégák! A Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete harmadik ízben tartja tudományos kongresszusát, melynek idén Szeged városa

Részletesebben

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest

Alapinformációk INVITÁLÓ. A Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa 2014. január 22-25 Budapest Alapinformációk Konferencia neve: Magyar Pszichiátriai Társaság VIII. Nemzeti Kongresszusa Konferencia címe: Ép lélekben ép test Corpus sanum in mente sana Időpont: 2014. január 22-25. Helyszín: Budapest

Részletesebben

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD.

Gyermeknõgyógyászat, kiskorúak STI betegségei - diagnosztika, etikai kérdések Szexuális erõszak és STD. Kedves Kollégák! Szeretettel invitáljuk Önöket a Magyar STI Társaság XX. Nagygyûlésére, mely 2015. november 12-14. között kerül megrendezésre a budapesti Danubius Health Spa Resort Helia Hotelben. Ez a

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29.

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29. Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa Balatonvilágos 2010. május 27-29. Kedves Tagtársak, Barátaink! Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is

Részletesebben

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu

Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest, Pf.: 11. Tel: (+36-1) 299-0184, 299-0185, 299-0186 FAX: +36-1 299-0187 www.convention.hu Kongresszusi iroda / Congress Office Regisztrációval és absztraktokkal kapcsolatos információ Information concerning the registration and abstracts Horvát Renáta / rhorvat@convention.hu Kiállítással és

Részletesebben

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013

III. Kongresszusa. Magyar Fejlődésneurológiai Társaság. 2013. május 10-11. Eurostars Budapest Center Hotel. www.conf.hu/mft2013 Magyar Fejlődésneurológiai Társaság Eurostars Budapest Center Hotel 2013. május 10-11. www.conf.hu/mft2013 1 A veleszületett kóros mozgás- és értelmi fejlődés prevenciója Gyermekgyógyász, gyermekneurológus,

Részletesebben

A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Továbbképző Tanfolyama és Szakmai Kiállítása PROGRAMFÜZET

A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Továbbképző Tanfolyama és Szakmai Kiállítása PROGRAMFÜZET A Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XII. Kongresszusa, Továbbképző Tanfolyama és Szakmai Kiállítása PROGRAMFÜZET Cserkeszőlő Aqua-Spa Konferencia és Wellness Hotel 2011. április

Részletesebben

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Együttműködésben az ISPO VI. Közép európai Konferenciájával Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Második értesítés -

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2011. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2011. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Magyar Balneológiai Egyesület 1891-ben, 120 évvel ezelőtt tartotta első kongresszusát. Az egyesület fénykorát olyan nevek fémjelezték, mint Tauffer, a Korányiak, Markusovszky és Hőgyes. Idén a kénes vizéről

Részletesebben

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus

14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus 14. évfolyam, 7-8. szám 2011. július augusztus øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

14. évfolyam, 5. szám 2011. május

14. évfolyam, 5. szám 2011. május 14. évfolyam, 5. szám 2011. május øtinfo melléklet A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság folyóiratának

Részletesebben

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4.

rogramfüzet A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. Alapítva: 1993 A MAGYAR NÕGYÓGYÁSZOK ENDOSZKÓPOS TÁRSASÁGÁNAK XI. KONGRESSZUSA SOPRON 2005. június 2-4. rogramfüzet A kongresszus rendezõje: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház Szülészeti és Nõgyógyászati

Részletesebben

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése

Program. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Program Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos Ülése Hódmezővásárhely, 20. október 4-5. Szabadabb élet, kevesebb gond Az első szenzoros

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Tisztelt kollégák, barátaink!

Tisztelt kollégák, barátaink! Tisztelt kollégák, barátaink! Nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor Katona Gábor tanár úr, mint a Gyermek Fül-orr-gégészeti Szekció elnöke, a pécsi Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikát

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Örömmel köszöntöm Önöket akkor, amikor kézbe veszik Vándorgyűlésünk programfüzetét. Az előzetes programfüzetben tartalmas program összeállításához kértem az Önök segítségét.

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! 2. ÉRTESÍTŐ KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önt a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki

Részletesebben