PN REV. 00 (04/04)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PN. 249453 REV. 00 (04/04)"

Átírás

1 MAC 538E / MAC 539E 38 CC MAC 540E / PROMAC 40 II 40 CC MAC 542E / CALIFORNIA 42 CC MAC 545E / PROMAC 46 II 46 CC P 538E / EUROMAC S42 / S44 38 CC P 540E 40 CC P 542E / EUROMAC S43 42 CC P 461 II / TITANIUM CC Electrolux Outdoor Products Via Como Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products The Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 00 (04/04) A. C. B. D.

2 E. F. H. I mm 50T 3/ mm 55T 3/ mm 60T 3/ mm 66T mm 72T.325 MAC 538E - MAC 539E P 538E - Euromac S42 Euromac S44 (5/32 ) (5/32 ) MAC 540E - MAC 542E California - MAC 545E P 540E - P 542E Euromac S43 Titanium 460 (5/32 ) (5/32 ) (5/32 ) Promac 40 II Promac 46 II P 461 II (3/16 ) (3/16 ) GB Due to a constant product improvement programme, the factory reserves the right to modify technical details mentioned in this manual without prior notice. DE Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherigen Hinweis durchzuführen. FR La Maison se réserve la possibilité de changer des caractéristiques et des données de ce manuel à n importe quel moment et sans préavis. NL Door konstante produkt ontwikkeling behoud de fabrikant zich het recht voor om rechnische specificaties zoals vermeld in deze handleiding te veranderen zonder biervan vooraf bericht te geven. NO Produsenten forbeholder seg all rett og mulighet til å forandre tekniske detaljer i denne manualen uten forhåndsvarsel. FI Jatkuvan tuotteen parannusohjelman tähden valmistaja pidättää oikeuden vaihtaa ilman ennakkovaroitusta tässä ohjekirjasessa mainittuja teknisiä yksityiskohtia. SE Tilverkaren reserverar sig rätten att ändra fakta och uppgifter ur handboken utan förvarning. DK Producenten forbeholder sig ret til ændringer, hvad angår karakteristika og data i nærværende instruktion, når som helst og uden varsel. ES La firma productora se reserva la posibilidad de cambiar las características y datos del presente manual en cualquier momento y sin previo aviso. PT A casa productora se reserva a possibilidade de variar características e dados do presente manual em qualquer momento e sen aviso prévio. IT La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso. GR Λόγω προγράµµατος συνεχούς βελτίωσης προϊόντων, το εργοστάσιο επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί τις τεχνικές λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. HU Folyamatos gyártmány felùjítási müsorunk következtében, a gyártó cég fenntartja a jogát ebben a Használati leirt müszaki adatok elözetes értesítés nélküli változtatására. CZ Výrobce si ve smyslu pokroku ponechává právo na provedení technických změn bez jejich předchozího oznámení. PL W związku z programem ustawicznego ulepszania swoich wyrobów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach technicznych wymienionych w tej instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. TR Üretici firma, istedi i anda ve önceden haber vermesine gerek olmadan bu kullanma talimatındaki karakteristikleri ve teknik özellikleri de ifltirme hakkını saklı tutar. RU G. L.

3 A. Általános leírás 1 - VEZETÓ LAP 2 - LÁNC 3 - TANKSAPKA 4 - LÁNCOLAJ-TANKSAPKA 5 - LEÁLLÍTÓGOMB 6 - INDÍTÓGOMB 7 - INDÍTÓKAR 8 - ELÜLSÓ FOGANTYÚ 9 - LEVEGÓ SZÚ RÓ FEDÉL 10 - SZIVATÓ 11 - CSAVAROK A PORLASZTÓ BEÁLLÍTÁSÁHOZ 12 - BIZTONSÁGI LÁNCFÉK 13 - VEZETÓ LAPRÖGZÍTÓ ANYÁK 14 - LÁNCFESZÍTÓ CSAVAROK 15 - REZGÉSCSILLAPÍTÓ 16 - HÁTSÓ FOGANTYÚ 17 - GÁZKAR RÖGZÍTÓ 18 - GÁZKAR 19 - LÁNCFÉK FEDÉL 20 - LÁNCFESZÍTÓ CSAVAR / INTENZ 21 - KARMOS ÜTKÖZÓ 22 - GÁZKAR 23 - SZELEP Biztonsági intézkedések Az benzinmotoros láncfűrész a balesetek elkerülése érdekében kizárólag az előírásoknak megfelelően szabad használni. Gondosan tartsa be a vonatkozó útmutatást, így munkája biztonságos és hatékony lesz. A termékhez mellékelt kézikönyvben foglaltakat a felhasználónak be kell tartania. Lévö jelzések magyarázata Gondosan olvassa el a használati útmutatót Legyen a közelében elsó segélydoboz Viseljen védó öltözetet : ellenó rzött védó szemüveget vagy arcvédó s sisakot A zajkibocsájtás megfelel az EU eló írásainak ellenó rzött védó sisakot A gép CE megfeleló séggel rendelkezik ellenó rzött fülvédó t Tankolás és üzemeltetés közben ne dohányozzon munkavédelmi kesztyût Figyelmeztetés - Figyelem védó cipó t Levegó szelep - FEL (Indítás meleg motor esetén) MAGYAR - 1

4 Levegó szelep - RÉSZBEN FEL Ne fûrészeljen a vezetó lap csúcsával, mert visszacsapáshoz vezethet (kick-back) Levegó szelep - ZÁR (Indítás hideg motor esetén) Soha ne használja a gépet egy kézzel Stop A gépet mindig két kézzel tartsa Fék meghúzva / kioldva Az ellenó rzési és/vagy karbantartási munkákat kikapcsolt motorral és a leállító gomb STOP fokozaton tartásával szabad csak elvégezni Figyelmeztetés Visszacsapás (kick back) Olaj/benzin keverék B. Biztonsági előírások 1 A gép üzembe helyezése eló tt gondosan olvassa el a használati utasítást. A gép kizárólag a használati utasításban szerepló célra használható. Viseljen megfeleló védó öltözetet: testhez simuló védó öltözetet, biztonságos cipó t, munkavédelmi kesztyú t, védó szemüveget, arcvédó t, védó sisakot és fülvédó t. Viseljen olyan védó sisakot, mely megvédi a felrepüló tárgyaktól. 2 Munka közben mindig két kézzel, és szilárdan tartsa a láncfú részt. Ügyeljen rá, hogy a láncfú rész használatakor stabilan álljon. Ne vágjon fát a géppel, ha nincs megfeleló képzettsége vagy felszereltsége (heveder, kötél, biztonsági horog, stb.). Gyó zó djön meg róla, hogy szükség esetén a fú részt ki tudja kapcsolni. Ajánljuk, hogy használat eló tt tanulmányozza a láncfú rész megfeleló és biztonságos használatát. Ne dolgozzon a géppel ha fáradt, vagy ha gyógyszer, kábítószer, ill. alkoholos befolyásoltság alatt áll, mely által csökkenhet látása, illetve ítéló képessége. A gép hosszabb használata vibrációs hatásnak teszi ki a használót, mely a fehér ujj szindrómát okozhatja, mely a kéz fogó képességét csökkentheti, és bódultságot okozhat. Azok, akik rendszeresen használják a gépet, megfeleló kontroll alatt tartsák kezüket és ujjaikat. Ha az eló bb említett szindróma felmerül, haladéktalanul keressen fel egy orvost. Az ujjai mozgatásával ügyeljen a megfeleló vérkeringésre. 3 Soha ne szállítsa a láncfú részt járó motorral. Még rövid ideig tartó szállításkor is tegye fel a láncvédó t a láncra, és MAGYAR - 2 úgy szállítsa a gépet, hogy a vezetó lap hátrafelé mutasson. Ha a láncfú részt jármú vel szállítja, helyezze stabil állásba, hogy elkerülje az üzemanyag kifolyását. 4 Soha ne kezdjen a vezetó lap végével vágni, hogy elkerülje a veszélyes felcsapásokat. Mieló tt a lánccal megérinti a fát, várja meg, míg a motor eléri a maximum fordulatszámot. Ellenó rizze, hogy a vezetó lap vége és a lánc nem érintkezik esetlegesen más ággal, törmelékkel vagy kemény tárgyakkal. Gyó zó djön meg róla, hogy a lánc elég éles és feszes. A teljes biztonság és hosszú élettartam biztosítása érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Ajánljuk, hogy a kijelölt szakszervízzel rendszeresen ellenó riztesse, illetve szükség esetén javíttassa a láncfú részt. Vágás közben tartsa a gépet vállmagasságban. 5 Ne dolgozzon a láncfú résszel nyílt láng vagy benzin közelében. Csak nyitott, jól szelló zó környezetben használja a gépet. Az üzemanyag beöntése után mindig szárítsa fel a kiömlött üzemanyag-keveréket. Soha ne indítsa el a gépet azon a helyen, ahol az üzemanyagot beöntötte. 6 Az embereket és állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétó l, legalább 10 méterre, vagy a vágandó fa hosszúságának kétszeresére. Szükség esetén használjon jelzó fényt, hogy az esetleg jelenlévó személyeket biztonságos távolságban tartsa. A munkavégzés helyén ellenó rizze az esetleges veszélyeket, mint például: utakat, ösvényeket, elektromos vezetékeket, veszélyes állapotú fákat, stb.

5 Ne használja a láncfú részt, ha a láncfék hibás. Ne érintse meg a láncot, még akkor se, ha áll, amikor a gép mú ködik. Gyó zó djön meg róla, hogy van valaki, aki egy esetleges baleset során Önt meghallja. Ajánljuk tehát, hogy távolra esó helyen történó munkavégzéskor mindig legyen Önnél egy segélyhívó, és gyó zó djön meg róla, hogy valaki ismeri a pozícióját. Ne hagyja soha ó rizetlenül bekapcsolt gépét. AJÁNLJUK, HOGY MINDIG EREDETI TARTOZÉKOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON. C. Lánc és vezetőlap összeszerelés - Intenz Mieló tt bármilyen munkát végezne a láncon vagy vezetó lapon, gyó zó djön meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva. A lánc felszerelésekor vagy beállításakor viseljen védó kesztyût. 1 Gyó zó djön meg róla, hogy a láncfékkar A állásban áll. Távolítsa el az oldalsó részt a B anyák segítségével. 2 Forgassa a D beállítócsavart az óramutató járásával ellenkezó irányba, és húzza teljesen hátra. 3 Helyezze a láncot a vezetó lap köré, ügyelve a lánc megfeleló irányára (P). 4 Helyezze a láncot a fogakra. Állítsa be a úgy a vezetó lapot, hogy az alsó lyuk (F) a beállítócsavar (G) fölött helyezkedjen el (lásd kép). 5 Tegye vissza az oldalsó fedelet. Ügyeljen a távolságtartó korrekt illesztésére. 6 Tegye vissza az oldalsó részt. Húzza meg kézzel az anyákat (B). Állítsa be a D csavar segítségével úgy a feszességet, hogy a lánc felemelésekor egy láncszemet könnyen ki lehessen emelni. A feszesség akkor megfeleló, ha a lánc szabadon fut a vezetó lapon. Emelje fel a vezetó lapot, és húzza meg a mellékelt kulccsal az anyákat. INTENZ Forgassa a (I) beállítócsavart az óramutató járásával ellenkezó irányba, és húzza teljesen hátra. Helyezze a láncot a vezetó lap köré, ügyelve a lánc megfeleló irányára (P). Tegye vissza az oldalsó részt. Húzza meg kézzel az anyákat (B). Állítsa be a (I) csavar segítségével úgy a feszességet, hogy a lánc felemelésekor egy láncszemet könnyen ki lehessen emelni. A feszesség akkor megfeleló, ha a lánc szabadon fut a vezetó lapon. Emelje fel a vezetó lapot, és húzza meg a mellékelt kulccsal az anyákat. FIGYELEM! A készülék kétütemű motorral van felszerelve, amely benzin és kétütemű motorok számára előállított olaj keverékével működik. Fontos, hogy az olaj részarányát megmérjük, hogy biztosak lehessünk abban, hogy helyes lesz a keverék. Kis mennyiségű üzemanyag keverésénél már kis eltérések is drasztikus módon befolyásolják a keverék összetételét. Használjon jó minőségű ólommentes benzint. A legalacsonyabb ajánlott oktánszám: 95. Kétütemű motorolaj A legjobb eredmény érdekében használjon HUSQVARNA, vagy PARTNER kétütemű motorolajat, amelyet speciálisan erre a célra fejlesztettek ki. A keverék aránya 1:50 (2%). McCulloch kétütemű motorolaj esetén a keverési arány 1:40 (2,5%). Ha nem jut hozzá az előbb említett olajokhoz, akkor valamilyen más, jó minőségű, kétütemmű léghűtéses motorok számára gyártott olajat használjon /AGIP 2T, SHELL 2T, CAR- RIER SPRINT 2T, ARAL 2T/. A keverési arány ebben az esetben 1:25 (4%). Soha ne használjon kétütemı, vízhıtéses motorokhoz gyártott ún. csónakmotorolajat! Soha ne használjon négyütemı motorokhoz használatos olajat! D. Üzemanyagkeverék E. A motor indítása és leállítása Benzin Olaj Olaj literben literben literben 2% (1:50) 4% (1:25) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,80 A keverék A tiszta benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára jóváhagyott tartályban keverje. Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket. Töltse hozzá a benzin hátralevő részét. Alaposan rázza össze az üzemanyagkeveréket! Ne tárolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot! Ha a fűrészt hosszabb ideig nem használja, akkor ki kell üríteni és kitisztítani az üzemanyagtartályt. FONTOS Soha ne indítsa el a fú részt anélkül, hogy a vezetó lapot és a láncot megfeleló en felszerelte. Tartsa távol a fú részt az üzemanyagtöltó helytó l. A gépet eló re mutató vezetó lappal egy sima, stabil alapzatra fektesse. INDÍTÁS HIDEG MOTOR ESETÉN 1 Gyó zó djön meg róla, hogy a láncfék ki van kapcsolva oly módon, hogy az L kart az elülsó fogantyú irányába húzza. Állítsa a STOP gombot START állásba. 2 Állítsa a levegó kart zárt állásba. A (D) gomb megnyomásával kapcsolja be a nyomáscsökkentó t, ha van ilyen a gépen. 3 Nyomja meg a gázkarrögzító t (S). Nyomja meg a gázkart (G), majd az eló gázt (P). 4 Tartsa a képen látható módon a fú részt, és húzza a berántózsinórt mindaddig, míg a motor kis idó re beindul. Ügyeljen a láncmozgásra! MAGYAR - 3

6 5 Állítsa a levegó kart nyitott állásba. A (D) gomb megnyomásával kapcsolja be a nyomáscsökkentó t, ha van ilyen a gépen. Húzza a berántózsinórt mindaddig, míg a motor be nem ugrik. Járassa a motort legalább 10 másodpercig, hogy jobb vágási teljesítményt érjen el. Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót, miközben meghúzza a gázkart. Ha a motor nem ugrik be, kezdje eló röl az utasításokat. A gép kikapcsolásakor állítsa a STOP gombot STOP állásba. 6 Hosszabb, nagy teljesítményú használat után ajánljuk, hogy a motort kikapcsolás eló tt járassa még néhány másodpercig alacsony fordulatszámon. Tartsa feszesen a gépet, nyomja be (D) gombot, és húzza meg a berántó zsinórt. INDÍTÁS MELEG MOTOR ESETEN TANKOLÁS UTÁN Ha teljesen üres az üzemanyagtank, töltse fel, és úgy indítsa el a gépet, ahogy azt a hideg motor esetében leírtuk. F. Fűrészelés FONTOS Fú részelés eló tt gondosan olvassa el a biztonsági eló írásokat. FADÖNTÉS - Gyó zó djön meg róla, hogy a munkaterületen illetéktelen személyek vagy állatok nem tartózkodnak. - Határozza meg eló re a fa dó lési irányát, és tervezze meg az esetleges meneküló útvonalat a fatörzs dó lésirányával ellenkezó irányba. - Eró s szélben ne döntsön ki fát. 1 Távolítsa el a fatörzs mellett és alatt található ágakat, köveket és egyéb tárgyakat, melyek a láncot károsíthatják. Ha a fatörzs aljánál nagy gyökerek találhatóak, eló ször ezeket fú részelje le, mieló tt elkezdi a fa kidöntését (lásd kép). 2 A) Vágjon ki egy 45 fokos éket (A) a rönk oldalából, a rönkátméró (D) 1/3 részét, amerre a fának dó lnie kell. Utána vágjon 5 cm -t az ék felett a másik oldalról (B). Ügyeljen arra, hogy ne fú részelje a rönköt keresztül, hanem maradjon egy rész, mely mint egy csukló tartja a fát dó léskor (C). B) Vágjon éket annak érdekében, hogy a dó lés idejét és irányát meg tudja határozni és ellenó rizni. 3 Amint a fa dó lni kezd, hagyja el a helyszínt a megtervezett útvonalon. KIDÓ LT FATÖRZS DARABOLÁSA 4 A) Vastagabb ágak levágása: az ágak levágása és összedarabolása közben állítsa a fatörzset a legeró sebb ágára, hogy jól meg legyen támasztva. B) Egyik végén alátámasztott fatörzs darabolása: eló ször vágja a vezetó lap felsó részével (A) alulról a fatörzset az egyik oldalán a vastagság 1/3-ig. Vágja a másik oldalról keresztül a fát úgy, hogy a két vágás találkozzon (B). Így elkerülheti a fa elhasadását vagy törését. C) Mindkét oldalon alátámasztott fatörzs vágása: eló ször vágja a fatörzset az egyik oldalán az átméró 1/3-ig (A). Vágja a másik oldalról keresztül a fát úgy, hogy a két vágás találkozzon (B). Így elkerülheti, hogy vágáskor a törzs blokkolja a láncot. D) Ha a fa teljes hosszában alá van támasztva, vágja felülró l, ügyelve arra, hogy a lánc ne érjen a talajhoz. G. Porlasztó beállítás FONTOS Ajánljuk, hogy a beállítást a kijelölt szakszervízzel végeztesse el. A mú veletet három csavarral kell elvégezni : L csavar: üresjáratban és gyorsulásnál szabályozza az üzemanyagot. Beállítása: óvatosan csavarja az óramutató járásával megegyezó irányba ütközésig, majd ellenkezó irányba 1-1 1/4 fordulatot. Ha a motor nem gyorsul, csavarja ki a csavart, és húzza meg további 1/8 fordulattal, hogy az üzemanyagszint megnövekedjen. H csavar: a legmagasabb fordulatszámnál szabályozza az üzemanyagot. Beállítása: óvatosan csavarja az óramutató járásával megegyezó irányba ütközésig, majd ellenkezó irányba 3/4-1 fordulatot. Ha a motor a megfeleló nél nagyobb fordulatszámon fut, húzza meg a csavart további 1/8 fordulattal, hogy az üzemanyagszint megnövekedjen. A helyes beállítás egymásfél fordulat között található. I csavar: mechanikusan szabályozza a fojtószelepet oly módon, hogy enyhén nyitva tartja, így szabályozva az üresjáratot (2.800 min -1 ). FIGYELEM: üresjáratban a magas fordulatszám a lánc mozgását idézheti eló. A porlasztót gyártáskor normál használatra beállítják. Amennyiben jelentó s változás észlelhetó a beállított viszonyokban, kötelezó egy utólagos porlasztóbeállítás. Ezért kérjük, forduljon a helyi kijelölt szakszervízhez, aki Önnek megfeleló segítséget nyújt, és rendelkezik a helyes szerszámokkal. H. Rendszeres karbantartás Mieló tt bármilyen karbantartási munkához kezd, gyó zó djön meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva. LÁNC: rendszeresen ellenó rizze a feszességet. Egy új lánc naponta elveszítheti feszességét. Csavarja ki az anyákat. Húzza meg a láncot (lásd Összeszerelés fejezet). Csavarja vissza az anyákat. 1 VEZETÓ LAP Gondosan tisztítsa meg a hornyokat (K) és a nyílásokat (L) az olajszint miatt. Kenje meg a forgatócsillagokat csapágyzsírral, fordítsa meg, és ismételje meg a mú veletet. Rendszeresen forgassa a vezetó lapot, hogy egyenletesen használódjon el. 2 LEVEGÓ SZÚ RÓ Egy eltömó dött szú ró megváltoztathatja a levegó és benzin összeállítását, mely csökkenti a teljesítményt, és növeli az üzemanyag-fogyasztást. MAGYAR - 4

7 Elsó ként távolítsa el a levegó szú ró fedelet. Mossa ki a szú ró t benzinnel (ne használjon ehhez kétütemú keveréket). Óvatosan levegó nyomás segítségével is megtisztíthatja a szú ró t. Cserélje ki a szú ró t, ha károsult, vagy ha a szú ró pereme nem tömít kifogástalanul a fedéllel. 3 GYÚJTÓGYERTYA 30 óránként távolítsa el a gyújtógyertyát, tisztítsa meg, és ellenó rizze a hézagot (0,5 0,6 mm). 100 munkaóránként, vagy ha eró sen rásült, cserélje ki a gyertyát. Ha szokatlanul eró s rásülést lép fel, ellenó rizze a porlasztó beállítását és az olaj-benzin keverék százalékos arányát. Gyó zó djön meg arról is, hogy az olaj elsó osztályú minó ség. 4 OLAJSZÚ RÓ Az olajszú ró a porcsó végén, az olajtartályban található. Tisztításkor vagy csere esetén a szú ró t az olajtartály beöntó nyílásán keresztül kell kihúzni. Használjon egy fém kampót vagy egy hosszú nyelú fogót. Ha az olajtartályba szennyezó dés kerül, töltse fel petróleummal vagy benzinnel, és jól rázza fel. Utána öntse ki, és töltse fel friss láncolajjal. Soha ne használjon fáradt olajat. 5 ÜZEMANYAGSZÚ RÓ A szú ró kicserélésekor távolítsa el a tanksapkát, és vegye ki egy fém kampó vagy egy hosszú nyelú fogó segítségével. A képen látható módon cserélje ki a szú ró t, és tegye vissza. Ajánljuk, hogy legalább évente egyszer cserélje ki az üzemanyagszú ró t. LÁNCFÉK FIGYELEM: ne szedje szét, illetve ne manipulálja a biztonsági láncfék mechanizmusát. Hibás mú ködés vagy bizonyos részek kicserélése esetén forduljon kizárólag a kijelölt szakszervízhez. Rendszeresen tisztítsa meg a láncfék mechanizmusát (anélkül, hogy szétszedné), és optikailag ellenó rizze a szalag elhasználódását. Annak érdekében, hogy a motor túlmelegedését elkerülje, rendszeresen távolítsa el a fú részró l a port és a fadarabokat. Ez különösen érvényes a motorház hú tó bordázatára. Ha hosszabb ideig nem használta gépét, ürítse ki a tankból az üzemanyagot, és indítsa be a motort, hogy a maradék benzin elhasználódjon. I. Láncfék ellenőrzése Az Ön láncfûrésze egy biztonsági láncfékkel van szerelve, mely egy esetleges visszacsapáskor a láncot ezredmádospercek alatt leállítja. A láncfék nem nyújt teljes védelmet, ha a gép a szükséges eló vigyázatosság és karbantartás nélkül mú ködteti. A láncfék (A) visszacsapáskor automatikusan bekapcsol. A láncfék kézzel is beállítható a fékkar eló re húzásával. A kézi fékezés viszont csak a legalacsonyabb motorteljesítménynél és csak rövid ideig ajánlatos. Minden használat eló tt próbálja ki a láncféket. Végezze ezt el üres járatú motornál, és kapcsolja be a féket (lásd lent). Minden indítás eló tt oldja ki a féket. A visszacsapást (a fú rész felfelé történó impulzusa) a lánc és a veszélyes területen lévó fa vagy egyéb tárgy találkozása okozhatja (lásd kép). Ez a visszacsapás egy hátrafelé irányuló reakciót vált ki, mely a gép feletti kontroll elvesztéséhez vezethet. Ezért soha ne kezdjen a lánccal ilyen szögben vágni. Mindig két kézzel tartsa a fú részt. A féket úgy kapcsolhatja be, hogy a bal kezével mú ködteti a kart. LÁNCFÉK MÚ KÖDÉSÉNEK ELLENÓ RZÉSE: 1 A láncfék (A) akkor kapcsol be, ha a fékkart hátra húzza, és az bekattan (a lánc mozog). 2 A láncfék (A) akkor kapcsol be, ha a fékkart eló re tolja (a lánc leáll). A fékkarnak minden esetben be kell kattannia. Ha ehhez szokatlan eró re van szükség, vagy a kar egyik állásba se mozgatható, NE HASZNÁLJA A GÉPET. Azonnal vigye a kijelölt szakszervízhez. 3 LÁNCFESZÍTÓ CSAVAR Az Ön gépe láncfeszító csavarral van szerelve. Ha a lánc elmozdul vagy leugrik a vezetó lapról, ez a csavar megállítja a visszafelé irányuló mozgását. Semmilyen esetben ne távolítsa el. L. Láncélezés 1 Az élezést egy félgömbreszeló segítségével végezheti el : LÁNC RESZELÓ MP 370 GL 5/32 PM 320 G 3/16 A lánc típusának meghatározásához olvassa le a fogak oldalán lévó szériaszámot a vezetó lapról. Ügyeljen, hogy a lánc megfeleló feszességú legyen, és hogy a láncfék ki legyen oldva. Egy megfeleló reszeló tartó nagy segítség. 2 Tartsa be a reszeló szöget: vízszintesen kb. 35 % (a reszeló tartóba be van gravírozva) 30-35, függó legesen kb , úgy, hogy a reszeló csúcsa a lánctól épphogy 60-kal kiemelkedjen. 3 Mindig vízszintesen mozgassa a reszeló t, belülró l kifelé. Kifelé eró teljesen mozgassa a reszeló t, befelé pedig lehetó leg ne érjen hozzá. 4 Annak érdekében, hogy a pontos vágószöget betartsa, ajánljuk, úgy tartsa a reszeló t, hogy vízszintesen a felsó vágórésztó l 0,5 mm -rel kiemelkedjen. 5 VÁGÁSI-MÉLYSÉGSZABÁLYZÓ A lánc néhány élezése után ellenó rizni kell a vágási-mélységszabályzót. A megfeleló magasság a felsó vágórészt alatt 0,65 mm -re található. Ellenó rizze a magasságot hiteles méró eszközzel, és reszelje le a kiálló részeket. Végezetül kerekítse le a reszeló vel a mélységszabályzó elülsó részét (D). MAGYAR - 5

8 Műszaki paraméterek EZ A GYÁRTMÁNY MEGFELEL AZ EUROPAI GÉP BIZTONSÁGI EL ÓÍRÁSNAK LÖKETTÉRFOGAT (cm 3 ) FURAT / LÖKET (mm) MOTOR TELJESÍTMÉNY (KW) (ISO 7293) MA. FORDULATSZÁM (min -1 ) LEGNAGUOBB TELJESITMENY U ÜZEMELTETÉS (min -1 ) MIN. FORDULATSZÁM (min -1 ) MOTOR SÚLYA (KG) (LÁNC ÉS VEZET OLAP NÉLKÜL) LÁNCOSZTÁS (9,525-8,255 mm) LÁNCSZEMEK ER OSSÉGE (mm) VEZET OLAP MÉRET (cm) FOGASKERÉK FOGAINAK SZÁMA OLAJTANK URTARTALOM (cm 3 ) ÜZEMANYAGTANK URTARTALOM (cm 3 ) ÁLLANDÓ HANGSZINT LPAAV (dba) (EN EN 608) GARANTÁLT HANGTELJESÍTMÉNYSZINT LPAAV (dba) (ISO EN 608) MÉRT HANGTELJESÍTMÉNYSZINT LPAAV (dba) (ISO EN 608) VIBRÁCIÓK (ISO EN 608) (m/s 2 ) x30 41x30 41x32 43x32 1,5 1,75 2 2, ,5 5,5 3/ / / ,3 1,3 1,3 1,3 35/40/45 40/45 40/45 40/ /7 6/ ,5 8,7 6,9 6,9 EC nyilatkozat Alulírott, a E.O.P.I. által meghatalmazott ezennel kijelenti, hogy a benzinmotoros láncfúrész MS 38E, MS 40E, MS 42E, MS 46E, amelyet a E.O.P.I., Valmadrera (LC), Via Como 72, Italy gyárt, megfelelnek a 98/37/CEE európai irányelvnek (gépi berendezések irányelv), a 73/23/ EEC, a 93/68/CEE európai irányelvnek (CE-irányelv) és a 89/336/CEE (az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv). Direktíva 2000/14/ECC (Melléklet V). Valmadrera, Pino Todero (Direttore Tecnico) E.O.P.I. Ellenó rizze, hogy a STOP kapcsoló az I pozícióban áll -e. Ellenó rizze, hogy a tank MAGYAR - 6 Hibakeresés A motor nem ugrik be A motor beugrik, A gép beugrik, A motor rendszertelenül de rendszertelenül jár de rosszul vág jár vagy veszít erejébó l min. 25 % -ig tele van -e. Ellenó rizze, hogy a levegó szú ró tiszta -e. Vegye ki a gyújtógyertyát, tisztítsa meg, és tegye vissza. Adott esetben cserélje ki. A porlasztócsavarokat ellenó rizze, esetleg állítsa be. Cserélje ki az üzemanyagszú ró t. Forduljon a szervízhez. Pontosan tanulmányozza a vágóeszközök felszerelését. Ellenó rizze, hogy a lánc éles -e. Más esetben forduljon a szakszervízhez. Ha a motor még mindig nem jár megfeleló en, forduljon a kijelölt szakszervízhez.

Eredeti használati útmutató. FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész

Eredeti használati útmutató. FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész Eredeti használati útmutató FUXTEC FX-KS162 Motoros láncfűrész Tartalom: 1. A helyes használat... 3 2. Áttekintés... 3 3. Figyelmeztetések... 5 4. Jelek és szimbólumok a láncfűrészen. 6 5. Biztonság...

Részletesebben

40/45. Használati utasítás 101 88 42-58

40/45. Használati utasítás 101 88 42-58 40/45 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és legyen biztos abban, hogy megértette azt, mielœtt a fırészt használatba veszi. 101 88 42-58 A fırészen látható szimbólumok: A

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Benzines szegélyvágó. MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 KEZELÉSI UTASÍTÁS Benzines szegélyvágó MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1. Tel: 88/ 515 500, Fax: 88/ 505 520 A szegélynyíró azonosító lapján levő összes információt írja be az alábbi táblázatba.

Részletesebben

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ. Kezelési utasítás GCS-2200E

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ. Kezelési utasítás GCS-2200E ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ Kezelési utasítás GCS-2200E 2 3 4 Rossz vágási irány Helyes vágási irány A fadöntés szándékolt iránya Állítson be kisebb, mint 1/10 faátmérőt Vágás A vágási felület kisebb, alávágási

Részletesebben

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA

Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA Használati utasítás BOZÓTVÁGÓ / FUKASZA BBC4500, BBC4510, BBK4500 BBC5700, BBC5710, BBK5700 Fontos tudnivaló: Mielott használatba venné a gépet, figyelmesen olvassa végig ezt a Használati utasítást, és

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

EMT 17538 RDF FŰNYÍRÓ TRAKTOR

EMT 17538 RDF FŰNYÍRÓ TRAKTOR EMT 17538 RDF FŰNYÍRÓ TRAKTOR Horoszcoop Kft. H-2220 Vecsés, Széchenyi út 90. Tel. +36 29 550 742 TARTALOM Ilusztrációk...2 Kezelő biztonsága......6 Jellegzetességek és irányítás...11 Üzemeltetés......14

Részletesebben

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

TK 2400 ECO # 55166 CZ SK NL IT DE GB FR DK NO SE HU HR SI BA RO BG. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc TK 2400 ECO DE GB FR DK CZ SK NL IT NO SE HU HR SI BA RO BG # 55166 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde CZCH, s.r.o. Počernická

Részletesebben

ER-6n ABS. Használati Útmutató

ER-6n ABS. Használati Útmutató ER-6n ABS Használati Útmutató MAGYAR Motorkerékpár Használati útmutató Amennyiben az alább felsorolt jelekkel találkozik, kövesse az instrukciókat a praktikus és biztonságos működtetés, illetve karbantartás

Részletesebben

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT.

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. Tartalomjegyzék Előszó... 3 Bevezető... 5 Technikai leírás... 5 Biztonsági előírások... 7 A rotációs kapa kezelése... 8 Karbantartás... 12 Üzemen kívül helyezés... 14

Részletesebben

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ET2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 VESPA...3 1.1 MŰSZERFAL...3 1.2 KEZELŐSZERVEK ÉS DIGITÁLIS ÓRA...3 1.3 A NYEREG FELNYITÁSA...4 1.4 AZONOSÍTÁS...4 2 HASZNÁLAT...4 2.1 ELLENŐRZÉSEK ÉS FELTÖLTÉSEK...4

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás HydroCombi 10 D1150010 - V001 *D1150010-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

MOTOWELL Használati utasítás

MOTOWELL Használati utasítás MOTOWELL Használati utasítás MAGNET SPORT, MAGNET RS, MAGNET 2T, MAGNET 2T Limited Edition, RETROSA 50, YOYO 4T, MAGNET 4T, RETROSA 125, CROGEN CITY, CROGEN SPORT, CROGEN RS KEDVES VÁSÁRLÓ! Mindenekelőtt

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01

DS TS20-E 1.6. Használati utasítás. Printed: 10.03.2015 Doc-Nr: PUB / 5139369 / 000 / 01 DS TS20-E 1.6 Használati utasítás hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektromos falvágó DS TS20-E 1.6 3 400 V Tartalomjegyzék 1. Általános információk 4 2. Leírás 5 3. Tartozékok 6 A gép első bekapcsolása előtt feltétlenül

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01

TE 50 / TE 50-AVR. ar ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130203 / 000 / 01 TE 50 / TE 50-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obslu Instrukcja obsługi Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Инструкция

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 PREDATOR Pro RtR 4kerékmeghajtású monster autó Megrend. szám: 23 31 87 Kezelési utasítás TARTALOMJEGYZÉK 1 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 1 2 A

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14

ETM/V 214-325. Használati utasítás 09.11 - 11.14 ETM/V 214-325 09.11 - Használati utasítás U 51198792 11.14 Megfelel ségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben m köd képvisel je Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató

JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U. Kezelési és Karbantartási Útmutató JX1070U JX1080U JX1090U JX1100U Kezelési és Karbantartási Útmutató Elektromágneses interferencia (EMC) A traktor kielégíti az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó, szigorú európai előírásokat. Ugyanakkor

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto Digital és Incanto Digital SBS Superautomatica SUP 021 YDR DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű

Részletesebben