IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében"

Átírás

1 IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében Információ-menedzsment

2 A teljesítmény-menedzsment bevált módszer az üzleti teljesítmény kezelésére és optimalizálására. Az IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverei és megoldásai segítségével az egymástól elszigetelt adatokat egyetlen forrásban tárolt információkkal válthatják ki; az emberek az utóbbiban megbíznak, mert tudják, hogy segítségükkel jobb üzleti döntéseket hozhatnak. Világszerte több mint 23 ezer szervezet használja szoftvereinket és megoldásainkat, hogy csökkentsék költségeiket, kezeljék a kockázatokat, jövedelmezôbbé váljanak és új lehetôségeket tárjanak fel. Ha nagyobb rálátással rendelkeznek az üzleti teljesítményre és a központi pénzügyi folyamataik hatékonyabban mûködnek, az Önök vállalata is megalapozottabb és hatásosabb döntéseket hozhat a stratégiával, erôforrásokkal, taktikával és számos egyéb dologgal kapcsolatban. A legfontosabb kérdések Szoftvereink és megoldásaink segítségével három központi kérdésre kaphatnak választ: Milyen a vállalat teljesítménye? Az eredménymutatók és áttekintô képernyôk (dashboard-ok) segítségével ellenôrizhetik, hogy teljesülnek-e céljaik. Miért? A folyamatok és minták elemzésével kontextusba helyezhetik az eredményeket és döntéseket. Mit kell tennünk? Az ösztönzô-alapú tervezés és a gördülô elôrejelzések segítségével hatékonyabban allokálhatják emberi és pénzügyi erôforrásaikat. 2

3 Üzleti intelligencia A döntések jelentik minden vállalat "ütôerét". Létfontosságú a pontosság, a döntéseknek idôben kell megszületniük, ám ez nem könnyû, ha az információk különálló rendszerekben találhatók. A Business Intelligence (BI) szoftverek az elszórt adatok helyett konzisztens, pontos információkat biztosítanak, amelyek alapján az emberek megismerhetik a vállalat teljesítményét és gyorsabban hozhatják meg üzleti döntéseiket. A vállalat összes dolgozója mindig a megfelelô információkkal dolgozhat, amelyeket a megfelelô formában és idôben kap meg. A BI szoftverek segítségével Önök: Jelentéskészítés - Felhasználhatják a különbözô forrásokból származó adatokat, és számtalan különbözô formában megjeleníthetik azokat, például az eloszlásokat mutató diagramokon, oszlop- vagy vonal-diagramokon. A további részletek feltárásához lehetôség van fel, le vagy keresztbe fúrni az információkban. Kihasználhatják meglevô adataikat, mert több értéket nyerhetnek ki az ERP rendszerekbôl és más adatforrásokból. Kiküszöbölhetik az ellentmondásokat, elejét véve ezzel a belsô vitáknak és minimálisra csökkentve az inkonzisztens információkból eredô kockázatokat és rossz hatékonyságot. Elemzés - A folyamatok felismeréséhez és felderítéséhez különbözô perspektívákban jeleníthetik meg az adatokat. Csökkenthetik informatikai költségeiket, mivel az üzleti felhasználók saját maguk hozhatják létre jelentéseiket, ezáltal pedig lemaradásaikat is behozhatják. Mélyebb betekintést nyújthatnak a vállalat teljesítményébe a folyamatok elemzéséhez, a problémák proaktív kezeléséhez és az új lehetôségek felismeréséhez. Hatékonyabban használhatják fel erôforrásaikat a jobb prioritizálásnak, allokációnak és taktikának köszönhetôen. A vállalat növekedéséhez igazodva skálázhatják rendszereiket a szolgáltatás-központú architektúrának (SOA-nak) köszönhetôen, amely moduláris, rugalmas felhasználást tesz lehetôvé. IBM Cognos 8 Business Intelligence Az IBM Cognos 8 Business Intelligence minden képességgel rendelkezik az interaktív, böngészôbôl használható interfésztôl kezdve, amely részletes, többperspektívás elemzésre ösztönzi a felhasználókat, egészen olyan keretrendszerekig, amelyekkel a dolgozók a legapróbb részletekig "lefúrhatnak", vagy éppen egészen magas szintû összefoglalókat hozhatnak létre. 3

4 Eredménymutatók - Az eredményeket a kitûzött célok szempontjából mérhetik, hogy a vállalat ne térjen le a kitûzött útról és elérje a fontos teljesítmény-mérôszámokat. Jelentések kiterjesztése - A BI-beli tartalmakat elérhetôvé tehetik mobil eszközökön, a vállalati keresômotorban vagy a Microsoft Office alkalmazásaiban. Áttekintô képernyôk - A gyors döntéshozatal érdekében képi formában jelenítik meg a teljesítményre vonatkozó adatokat. Pénzügyi teljesítmény-menedzsment A SOX és a Basel II elôírják, hogy a pénzügyi részlegnek egészen a tranzakciók szintjéig irányítása alatt kell tartania a saját folyamatait. Ugyanekkor azonban a pénzügyi részlegnek azt is lehetôvé kell tennie, hogy a feltárulkozó lehetôségek kiaknázására a cég gyorsan biztosítani tudja a kellô erôforrásokat. Pénzügyi teljesítmény-menedzsment (FPM) szoftverünk az alábbiakkal járul hozzá a pénzügyi igazgatókra, kontrollerekre, pénzügyi elemzôkre és pénzügyi vezetôkre váró kihívások megoldásához: A nagyobb hatékonyság érdekében automatizálja és egyszerûsíti a rutinfolyamatokat. Csökkenti az elôrejelzések készítésére és a konszolidálásra fordított idôt, munkát és kiadásokat. A pénzügyi elemzôknek több idejük marad arra, hogy a döntéshozatallal foglalkozzanak. 4

5 Egyetlen információforrásban integrálja a pénzügyi és mûködési adatokat. Nagyobb betekintést és irányítást biztosít a teljesítményt befolyásoló fô tényezôk terén. Az IBM Cognos TM1 lehetôvé teszi, hogy hatalmas mennyiségû sokdimenziós adatot konszolidáljunk, tekintsünk meg és szerkesszünk valós idôben. Kiküszöböli a táblázatok használatában rejlô hibalehetôségeket és biztonsági kockázatokat. Agilisabbá teszi a vállalatot, amely a változásokra reagálva képes lesz gyorsan átcsoportosítani erôforrásait. Növeli az allokálással, prioritásokkal és a taktikával kapcsolatos döntéshozatali képességet. FPM szoftverünk három kulcsfontosságú pénzügyi területen nyújt támogatást a szervezetek számára: ezek a tervezés és elôrejelzés, a pénzügyi elemzés és a konszolidálás. Az IBM Cognos 8 Planning valós idejû betekintést nyújt a vállalat erôforrás-igényeibe és jövôbeli üzleti eredményeibe, valamint támogatja az olyan gyakorlatokat, mint az ösztönzô-alapú tervezés és a gördülô elôrejelzések. Az IBM Cognos 8 Controller segítségével a vállalat menedzselheti lezárási, konszolidációs és jelentéskészítési folyamatát; a szoftver az adatgyûjtéstôl a pénzügyi konszolidáción keresztül egészen a kimenetig automatizálja a teljes folyamatot. A Sarbanes-Oxley és az IFRS elôírásainak való folyamatos megfelelés érdekében lerövidíthetik a zárás ciklusidejét, illetve biztosíthatják az adatok épségét és a transzparenciát. 5

6 6

7 Iparági megoldások Ezeket a megoldásainkat kimondottan az egyes iparágak (a bankszektor, biztosítás, kiskereskedelem és gépgyártás) egyedi igényeire szabtuk. Lehetôvé teszik az ilyen cégek számára, hogy a költségcsökkentés, a profit maximalizálása és a kockázatok kezelése érdekében értéket teremtsenek adataikból. Bármelyik iparágban is tevékenykedik az Önök cége, az IBM Cognos megoldásai között van a számára megfelelô. Bankszektor. Használják ki meglevô adat-infrastruktúrájukat a költségek, kockázatok és a jövedelmezôség elemzésére, és az elszigetelt, körülményes táblázatokat váltsák ki egy hálózatba kapcsolt, rugalmas tervezôszoftverrel, amely leegyszerûsíti az elôrejelzések készítését, a konszolidációt, illetve a zárási és beszámolási ciklusokat. Az IBM Cognos szoftverek megfelelnek a beszámolókra és konszolidációra vonatkozó összes fô szabványnak, így az IAS-nek, a Basel II-nek és az amerikai GAAP-nek, valamint elvégzik a cégek közötti elszámolást és rendezést, a több valutás tranzakciókat, a bonyolult tulajdonlási számításokat és a pénzügyi konszolidációs szabályokat. Gépgyártás. Növeljék meglevô beruházásaik megtérülését azáltal, hogy a vállalatirányítási (ERP) rendszerekbôl mint például az SAP és Oracle származó adatokat, egyetlen, integrált teljesítmény-- menedzsment keretrendszerben egyesítik. Az ügyfelek, termékek, piacok és csatornák jövedelmezôségét mutató valós idejû elemzések segítségével gyorsabban hozhatják meg döntéseiket, és felismerhetik a termeléssel és csatornákkal kapcsolatos szûk keresztmetszeteket, még mielôtt azok kritikussá válnának. Megoldásaink elôsegítik a SOX-hoz hasonló pénzügyi szabályozásoknak és az OSHA-tól és EPA-tól származó mûködési elôírásoknak való megfelelést is. Hadiipar. Az alvállalkozóknak bizonyíthatóan meg kell felelniük az integrált teljesítmény-menedzsment elvárásainak. Az IBM Cognos Program Objective Memorandum (POM) címû dokumentumban szereplô Teljesítményterv (Performance Blueprint) növeli a cégvezetés elszámoltathatóságát, a rálátást és az Amerikai Hadügyminisztérium POM-folyamata feletti irányítást, mivel minden korábbinál nagyobb betekintést nyújt a bevethetô erôforrásokba, és mindezt olyan pontosan és gyorsan teszi lehetôvé, hogy a készültséget bármely pillanatban fel lehet becsülni. Olaj- és gázipar. Az IBM Cognos szoftverek segítségével a legnagyobb olaj- és gázipari vállalatok növelhetik mûködésük hatékonyságát, mivel a megoldás egyesíti a különbözô olaj- és gáztermelô rendszerekbôl származó adatokat és azonosítja a fô üzleti tényezôk (pl. a NYMEX-árak) trendjeit, rendellenességeit és a bennük rejlô lehetôségeket. Ezen felül a rendszer leegyszerûsíti a pénzügyi menedzsmentet és az elôírásoknak való megfelelést, hozzájárul a tehetségek jobb kiaknázásához és segít maximalizálni a szállítói lánc hatékonyságát. Oktatás. Az IBM Cognos szoftverek integrált platformot nyújtanak a teljesítmény-menedzsmenthez az oktatásban. A kritikus adatok összegzésével és kihasználásával az oktatási intézmények minden területen gyors és megalapozott döntéseket hozhatnak, beleértve a tanulók teljesítményét, a toborzást, a dotálást és a programok költségeit. Viszonteladás. Az IBM Cognos szoftverek segítségével a viszonteladással foglalkozó vállalatok gyors és megalapozott döntéseket hozhatnak az áruházak üzemeltetésével, a marketinggel, az árak elrendezésével (merchandising), az informatikával és a pénzügyekkel kapcsolatban. Az áruházak vezetôi mind a vállalat, mind a bolt üzemeltetése számára könnyen kitûzhetik és mérhetik a kritikus célokat a bevétel és jövedelmezôség tekintetében, valamint gyorsan módosíthatják terveiket és átcsoportosíthatják erôforrásaikat, hogy alkalmazkodjanak az ügyfelek megváltozott igényeihez. 7

8 Gyógyszeripar és orvostudomány Az ebben az iparágban mûködô vállalatok teljes áttekintést kapnak klinikai fejlesztési folyamatukról. Megoldásaink segítségével a döntéshozók olyan központi mérföldkövekhez viszonyítva mérhetik a vállalat teljesítményét, mint a vizsgálók kiválasztása, jóváhagyó bizottságok, telephelyek megnyitása, felvétel, gyógyszerek szállítása és rendelkezésre állása, ezen kívül támogatják az ösztönzô-alapú tervezést az erôforrások jobb allokálása érdekében. A rendszer jelentéskészítési képességei megkönnyítik a megfelelést a HIPAA-nak, a CFR 21-nek, a PDMA-nak, az állami marketing-elôírásoknak és az FDA NDA-folyamatainak. Kormányzat. A helyi, állami és szövetségi kormányzatok növelhetik a rálátást szervezeteikre, összekapcsolhatják a költségvetési juttatásokat a programok sikerességével, valamint növelhetik a szervezetek reakciókészségét és hatékonyságát. Azon felül, hogy az erôforrások optimális kihasználása érdekében segítenek gyorsan azonosítani a kritikus problémákat, megoldásaink a projektek és programok menedzselését is hatékonyabbá teszik, és ösztönzik az interakciót a fô érdekeltekkel. Vendéglátás és szórakoztatóipar. A vezetô utazási és turisztikai irodák, hotelek és éttermek az IBM Cognos megoldásait használják, hogy azonosítsák legjobban teljesítô illetve segítségre szoruló egységeiket és ajánlataikat, a forgalom növelése érdekében promóciós keretrendszereket valósítsanak meg, illetve a tranzakciók és viselkedési minták elemzésével növeljék forgalmukat és ápolják ügyfeleik hûségét. Biztosítás. Megoldásaink azáltal teremtenek értéket a világ legnagyobb biztosítótársaságai számára, hogy lehetôvé teszik összes adatuk konszolidálását. Rendszereink segítségével ezek a vállalatok átfogó nézetet hozhatnak létre és tarthatnak karban, amely kiterjed a kárigényekre, az ügyfélszolgálatra, a munkaerô-menedzsmentre és teljesítmény-kezelésre. Ezzel irányításuk alatt tartják a költségeket, javítják ügyfélszolgálatukat és maximalizálják az elôírásoknak való megfelelést ebben a rendkívül szigorúran szabályozott iparágban. 8

9 Szállítói lánc. Megoldásaink segítségével a vállalatok hatékonyan menedzselhetik a szállítói láncban részt vevô anyagokat, a termelést és a beszállítókat. A fejlett teljesítmény-monitorozási eszközök nagyobb rálátást biztosítanak a különbözô folyamatok, termékek és szállítók teljesítményére, és megkönnyítik a problémák felismerését és korrigálását. Egészségügy. Az IBM Cognos egészségügyi megoldásai segítségével az intézmények növelhetik a betegellátás pontosságát, mélységét és gyorsaságát, miközben költségeiket is kézben tartják. Az intézmények növelhetik versenyképességüket a betegek továbbirányításának elemzésével, a transzparenciára vonatkozó jelentésekkel és a betegek/ügyfelek/tagok elégedettségének monitorozásával, valamint használják ki a hagyományos pénzügyi és klinikai tranzakciós rendszerekre fordított befektetéseiket. Iparági tervek Az IBM Cognos Teljesítmény-kezelési Innovációs Központ (Innovation Center for Performance Management ) partnerségre lépett az iparági vezetôkkel, hogy közösen alakítsák ki az IBM Cognos Teljesítményterveket (Performance Blueprints). Ezek a specializált folyamat- és irányelv-modellek lehetôvé teszik, hogy ügyfeleink a legjobb gyakorlatok gyors és kockázatmentes megvalósításával csökkentsék a teljes tulajdonlási költséget. A következô iparágak számára állnak rendelkezésre Teljesítménytervek: Bankszektor és pénzügyi szolgáltatások. A célzott, elôre gyártott adat-, folyamat- és irányelv-- modellek a banki tevékenységek, a pénzügyi szolgáltatás-tervezés, a költségvetés-készítés és az elôrejelzés bevált legjobb gyakorlataira épülnek. Gépgyártás. A Teljesítménytervek segítségével a gyártók hamar elkezdhetnek foglalkozni a figyelmet igénylô tervezési és teljesítmény-kezelési folyamatokkal. Olaj- és gázipar. Ez a Teljesítményterv az olaj- és gázipar háttértevékenységeinek teljesítmény-menedzsment foglalkozik. Gyógyszeripar és orvostudomány Ez a Teljesítményterv biztosítja a lehetô leggyorsabb utat a gyógyszeripari és orvostudományi szervezetek számára, hogy hatékonyan összhangba hozzák mûködésüket a stratégiával. Közszféra. Ezek a Teljesítménytervek növelik a rálátást a szervezetek teljesítményére, összekapcsolják a költségvetési juttatásokat a programok sikerességével, valamint növeljék a szervezetek reakciókészségét és hatékonyságát. Viszonteladás. Ezek a Teljesítménytervek azokkal a tervezési és teljesítmény-menedzselési folyamatokkal foglalkoznak, amelyek közvetlen hatással vannak a viszonteladó szervezet üzleti értékteremtô képességére. Mindez csak a kezdet, jelenleg is további Teljesítményterveken dolgozunk. Ha az iparág szakértôivel közösen tervezett, a legjobb gyakorlatot megtestesítô folyamat- és irányelv-modellekre támaszkodnak, biztosak lehetnek benne, hogy megoldást találnak egyedi igényeikre és kihívásaikra. Ez felgyorsítja a megoldások bevezetését, és az Önök cége rövidebb idô alatt realizálhat megtakarításokat. Megoldások az egyes osztályok számára Az IBM Cognos megoldások segítségével megtalálhatják azokat az információs "kincsesbányákat", amelyek révén az egyes osztályok növelhetik teljesítményüket. Ezek a megoldások a legtöbb szervezetnél megtalálható központi területekkel foglalkoznak, a különbözô osztályok egyedi igényeihez illeszkednek. Mindez független a vállalat méretétôl vagy attól, hogy az Önök cége mivel foglalkozik, milyen iparágban tevékenykedik. Teljes körû csomagot alakítottunk ki, amely a következô gyakori, ámde kritikus területeket fedi le: Pénzügy. Könyvelés lezárása, az eredmények konszolidálása, jelentéskészítés a teljesítményrôl, az erôforrás-tervek összhangba hozása a stratégiával, valamint elôrejelzések készítése - hogy az Önök vállalata teljesítse vagy túlszárnyalja a várakozásokat. 9

10 HR. Lépjenek túl az olyan hagyományos adminisztratív elvárásokon, mint a bérszámfejtés, a juttatások és betegszabadságok kezelése, és váljanak stratégiai partnerré az üzleti teljesítmény számára. Termékfejlesztés. Egyesítsék a funkciókon átívelô követelményeket, egyensúlyozzák a kockázatokat és tanuljanak saját hibáikból, s eközben lépjenek túl a hagyományos és merev, jövedelmezôségen és értékesítésen alapuló termékfejlesztési szemléleten, új terméksorozatot alakítva ki. Üzemeltetés. Szerezzenek pontos, idôben érkezô információkat a termékek iránti igényrôl a vállalat elsô vonalában mûködô funkcióktól, azaz az értékesítéstôl, a marketingtôl és a pénzügytôl, hogy megôrizzék az üzemeltetés hatékonyságát, kiküszöböljék a folyamatok szûk keresztmetszeteit és elkerüljék a leállásokat. Ügyfélszolgálat. Monitorozzák a vállalat értékajánlatának ezt a létfontosságú "mérômûszerét", és feleltessék meg jobban a tényleges teljesítményt a benchmarkoknak. Informatika. Maximalizálják informatikai befektetéseik megtérülését azáltal, hogy az informatikát a szervezeti változás és a növekedés motorjává teszik, elôsegítve a meglevô eszközök jobb kihasználását és hatékonyan kiaknázva az új technológiákat. Marketing. Azonosítsák a piaci lehetôségeket, a versenyképes termékpozicionálást, a termékek életciklus-menedzsmentjét és árazását, illetve a keresletet egy olyan rendszer kialakításával, amely gyorsan felismeri a piaci körülmények megváltozását és figyelmeztetéseket küld. Értékesítés. A stratégiai teljesítmény és értékteremtés érdekében gyorsítsák fel az információáramlást és szerezzék meg a vállalat növekedéséhez szükséges információkat. Felsô vezetés. Határozzák meg, hogy mi az elfogadható kockázatszint a vállalati teljesítmény megôrzésében, miközben támogatják a megfeleléssel, pénzügyi menedzsmenttel, mûködési bevételekkel, kiadás-menedzsmenttel és hosszútávú eszköz-menedzsmenttel kapcsolatos erôfeszítéseket. 10

11 Funkcionális megoldások Nem minden BI-megoldás támogatja "kulcsrakész" módon az olyan funkcionális igényeket, mint az értékesítési teljesítmény, a szállítói lánccal kapcsolatos beszerzések és a tehetség menedzselése. Válasszák ki az Önök számára megfelelô megoldást az IBM Cognos elemzési alkalmazások egyre bôvülô körébôl. Ajánlatunk jelenleg a következôket tartalmazza: IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics Segítségével a vállalat pénzügyi és üzleti szakemberei konzisztensebb eredményeket érhetnek el a pénzügyi menedzsment és a mûködési jelentések terén a fôkönyvvel, a bejövô és a kimenô számlákkal kapcsolatban. A pénzügyi szakemberek átfogó, szorosan integrált képet kapnak a cég pénzügyi teljesítményérôl, ezért a konzisztens jelentések és elemzések segítségével kiküszöbölhetik a kézi, pontatlan és drága belsô ellenôrzéseket és funkciókon átívelô információkat kaphatnak a pénzügyekrôl. IBM Cognos 8 Supply Chain Performance Procurement Analytics Segítségével a beszerzéssel és pénzügyekkel foglalkozó döntéshozók konzisztens, integrált elemzéseket kaphatnak a költésekrôl és a szállítók teljesítményérôl, ezáltal csökkenthetik a költségeket és növelhetik a haszonrést. Ez a nagyvállalati alkalmazás együttmûködik a különbözô adatbázis-rendszerekkel, hogy egységes nézetet hozzon létre a költésekrôl és a szállítók teljesítményérôl. IBM Cognos 8 Customer Performance Sales Analytics Segítségével az értékesítési vezetôk hatékonyabban menedzselhetik értékesítési ciklusaik teljesítményét, és a gyorsabb információknak köszönhetôen nagyobb bevételt érhetnek el és növelhetik az értékesítés általános hatékonyságát. A percnyi rendszerességgel frissülô adatok alapján megismerhetik a vállalat értékesítési ciklusát, hogy kihasználják a meglevô és az új bevételi lehetôségeket. IBM Cognos 8 Workforce Performance Elôre meghatározott, interaktív, több forrásból konszolidált HR-jelentéseket biztosít a kapacitásról, felvételrôl, fejlesztésrôl, megtartásról, teljesítményrôl és javadalmazásokról, hogy információkat nyújtson a vállalat számára a munkaerôrôl. A Talent Analytics beépülô modul ezen felül olyan szabvány jelentéseket biztosít, amelyek révén gyorsabban és könnyebben nyerhetünk betekintést a cég toborzási és oktatási programjainak teljesítményébe. IBM Cognos 8 Banking Risk Performance - Credit Risk Szabvány jelentések formájában a piacon egyedülálló információkat nyújt a hitelek kockázatáról, ezzel lehetôvé teszi a bankok számára, hogy magabiztosan mérjék és menedzseljék a hitelek kockázatával kapcsolatos információkat. Az alkalmazást a különbözô funkcionális csoportoknál dolgozó üzleti felhasználók számára alakítottuk ki, hogy megkönnyítsük az üzleti döntések meghozatalát és a hatékony, üzleti egységeken, földrajzi helyszíneken és termékeken átívelô kockázatkezelést az olyan területeken, mint az igénylés, elôtér- és háttérrendszerek teljesítménye, jövedelmezôség és a Basel II. Az IBM Cognos elemzési alkalmazások elôre csomagolt jelentéseket és elemzéseket nyújtanak és közös üzleti modellre épülnek, ami garantálja, hogy az Önök cége sokkal költséghatékonyabb módon juthat hozzá a teljesítményre vonatkozó információkhoz, mintha mindezt egyedileg fejlesztenék ki. Ezen felül a megoldások testreszabhatóak, így Önök az alkalmazáson belül egyszerûsíthetik a meglevô és új tartalmak konfigurációját, hogy elébe menjenek az üzleti változásoknak, miközben informatikai erôforrásokat szabadíthatnak fel a több hozzáadott értéket jelentô területek számára. 11

12 12

13 Ennek köszönhetôen az IBM Cognos elemzési alkalmazások az alábbi elônyöket nyújtják: Az elôre csomagolt jelentéseknek és elemzéseknek köszönhetôen gyorsabb hozzáférés az információkhoz, így a vállalat rövidebb idô alatt termelhet értéket és tehet lépéseket. Konzisztensen mérhetjük az egyes üzletágak teljesítményét és az üzleti stratégia végrehajtását. Hatékonyabban menedzselhetjük a kockázatokat és az ellenôrzéseket. A többdimenziós jelentések és elemzések segítségével elôrejelezhetjük és feltárhatjuk az új lehetôségeket. Az Önök számára mindez intelligens, a stratégiával összhangban levô döntéseket és jobb teljesítményt jelent. Megoldások kis- és középvállalatok számára Az IBM Cognos Express segítségével a kis- és középvállalatok is élvezhetik nagyvállalati szoftvereink elemzési képességeit és sokoldalúságát. Az IBM Cognos Express az egyetlen megoldás a piacon, amely integrált BI és tervezési funkciókat nyújt a kis- és középvállalatok számára. A szoftvert kimondottan erre az ügyfélkörre gondolva alakítottuk ki, az ilyen szervezetek számára kulcsfontosságú funkciók igényeit elégíti ki. Szervezeteken átívelô jelentéskészítést és elemzést, rugalmas tervezést és a vállalat teljesítményére vonatkozó valós idejû adatokat biztosít. Az IBM Cognos Express könnyen telepíthetô, elôre konfigurált megoldás, amely kapcsolódik a meglevô infrastruktúrához és a kis- és közepes vállalatok számára lehetôvé teszi, hogy néhány óra alatt mûködô rendszerhez jussanak. Az eszközöket kimondottan úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjenek az áltagos üzleti felhasználó munkafolyamatához, ezért a szoftver minimális képzéssel széles körben bevezethetô a vállalatnál. A termék árazása is kedvezô megtérülést biztosít, miközben a vállalat növekedésével lépést tartva egyszerûen skálázható. Nem minden szervezet áll készen arra, hogy teljes körûen bevezesse a jelentéskészítést, elemzést vagy tervezést. Vannak helyzetek, amikor több értelme van kielégíteni a sürgetô információs igényeket, mielôtt a stratégiai alkalmazásokra térnénk. Az IBM Cognos Express segítségével a kis- és középvállalatok maguk hozhatják meg ezt a döntést: kezdetben választhatnak kisebb konfigurációt, majd az üzleti igények változásával újabb kapacitásokat adhatnak hozzá ehhez. A teljes, integrált önkiszolgáló megoldás az alábbi három modulból épül fel, amelyek külön-külön vagy együttesen is használhatók: IBM Cognos Express Reporter a jelentéskészítéshez és ad-hoc lekérdezésekhez. IBM Cognos Express Advisor a szabad ûrlapokon alapuló elemzéshez és megjelenítéshez. IBM Cognos Express Xcelerator a Microsoft Excel szoftveren alapuló tervezéshez és üzleti elemzéshez. Ez a megközelítés lehetôvé teszi Önök számára, hogy "nagyban gondolkodjanak, de kicsivel induljanak", és így megtalálják a kompromisszumot üzleti igényeik és a rendelkezésre álló költségvetés és erôforrások között. Növeljék az információba vetett üzleti bizalmat Az IBM Cognos 8 BI tervezése során az IBM tágabb alkalmazás-családját tartottuk szem elôtt. Ha kihasználhatjuk az IBM más információ-menedzsment szoftvereiben rejlô lehetôségeket, akkor a felhasználók nagyobb bizalommal használják az információkat a döntéshozatal során. Növelje az információk elérhetôségét azáltal, hogy mindig az összes adatot a felhasználók rendelkezésére bocsájtja, bárhol is találhatók ezek az adatok. Tegye közérthetôvé az információkat a jelentésekhez fûzött magyarázó szövegekkel és az adatok származási helyének feltüntetésével. 13

14 Növelje az információkba vetett bizalmat azáltal, hogy bevonja az üzleti felhasználókat az adatok minôségével és tulajdonlásával kapcsolatos kezdeményezésekbe. Mivel a BI megoldások csak annyira lehetnek hatékonyak, amennyire a mögöttük álló adatok, használják együtt az IBM számos információ-menedzsment szoftverével az IBM Cognos BI megoldásait, ezzel is növelve a felhasználóknak a kapott információkba vetett bizalmát. Például: Az IBM InfoSphere Business Glossary egy könnyen hozzáférhetô közös üzleti intelligencia szótár az informatikusok és az üzleti felhasználók számára. Az informatikusok számára ez azt jelenti, hogy nem kell újra és újra elmagyarázniuk a BI-jelentések tartalmát, és a közös szókincsnek köszönhetôen a fejlesztés is leegyszerûsödik. Az üzleti felhasználóknak pedig nagyobb befolyásuk lesz az adatok definiálására és magabiztosabban hoznak döntéseket, mert tudják, hogy mindenki ugyanazokkal az ellentmondásmentes adatokkal dolgozik, bárhol is legyen a vállalaton belül. Az IBM InfoSphere Metadata Workbench segítségével a vállalatok megismerhetik a végponttól végpontig terjedô információs infrastruktúrát. Az informatikai részleg felmérheti és csökkentheti a változáskezeléssel járó kockázatokat, és képes támogatni a megfeleléssel és irányítással kapcsolatos elvárásokat. Több telepítési lehetôség IBM System z: Képes gyorsan és hatékonyan eljuttatni a BI-tartalmakat egy szélesebb közönséghez. A tranzakciós adatokhoz való egyszerû és gyors hozzáférésnek köszönhetôen a vállalat komoly összegeket takaríthat meg a hardverek, szoftverek és emberi erôforrások terén. IBM Smart Analytics System: Kihasználja az IBM szoftvereibôl, szervereibôl és adattárolóiból álló rugalmas infrastruktúrát, hogy az Önök megoldása alkalmazkodjon a folyamatosan változó elvárásokhoz. A rendszer a következôket tartalmazza: Jelentéskészítési és elemzési képességek, illetve áttekintô képernyôk, hogy az üzleti vezetôk hozzájussanak a jobb döntésekhez szükséges információkhoz. Többdimenziós adatkocka-szolgáltatások, amelyek lehetôvé teszik a relációs adatbázisokban tárolt adatok gyors elemzését. Adatbányászat és szövegelemzés, amelyek segítségével mind a strukturált, mind a nem strukturált adatokat kiaknázhatjuk 14

15 Szolgáltatások az IBM Cognos szoftverekhez Szoftvereinkhez és megoldásainkhoz professzionális szolgáltatásokat, képzést és támogatást biztosítunk. Professzionális szolgáltatások Az IBM több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a megoldások tervezése, fejlesztése és bevezetése terén. Az IBM Cognos Professzionális szolgáltatások erre a tapasztalatra építve valósít meg nagyteljesítményû megoldásokat, bármely környezetben. Önök a saját szaktudásuk alapján megtervezhetik a kívánt megoldást, a hozzá illô informatikai infrastruktúrát és környezetet, és menedzselhetik a projektet. A mi szakértôink gondoskodnak róla, hogy a megoldást sikeresen megvalósítsák. Oktatás Amikor egy vállalat beruház az IBM Cognos teljesítmény-menedzsment megoldásába, arról is gondoskodni akar, hogy alkalmazottai hatékonyan tudják használni azt. Az IBM Cognos Oktatás gyorsan felkészíti a projekt-csoportot a szoftver használatára, és hozzájárul, hogy a felhasználók hamar elfogadják azt. Önök az igényeiknek megfelelôen számos képzési lehetôség közül választhatnak. Saját adataikkal és alkalmazásaikkal testreszabhatják az IBM oktatója által nyújtott vagy saját tempóban feldolgozott oktatóanyagokat, hogy a vállalat felhasználói megértsék a megoldás hátterében álló stratégiát. Az IBM Cognos üzleti intelligenciával és teljesítmény-- menedzsment kapcsolatos megoldásairól Az IBM Cognos üzleti intelligencia (BI) és teljesítmény-menedzsment megoldások világszínvonalú vállalati tervezési, konszolidációs és BI szoftvereket, támogatást és szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével a vállalatok tervezhetik, megismerhetik és menedzselhetik pénzügyi és mûködési teljesítményüket. Az IBM Cognos megoldások egyesítik a technológiát, az elemzési alkalmazásokat, a legjobb gyakorlatokat, valamint egy kiterjedt partnerhálózatot, hogy nyitott, alkalmazkodóképes és mindenre kiterjedô teljesítmény-menedzselési megoldást nyújtsanak ügyfeleinknek. A világ 135 országában több mint 23 ezer ügyfelünk használja az IBM Cognos megoldásokat. További információkért, illetve hogy kapcsolatba lépjen képviselônkkel, látogassa meg a következô weblapot: Telefonos megkeresés Ha szeretné, hogy képviselônk felhívja, vagy kérdéseket szeretne feltenni, látogasson el a következô weblapra: Az IBM Cognos képviselôje két munkanapon belül válaszolni fog megkeresésére. Támogatás Az IBM Cognos Támogatás elemzôi világszerte elkötelezetten azon dolgoznak, hogy megoldják a problémákat, bárhol és bármikor merüljenek is fel azok. A támogatás során szerzett komoly tapasztalatuknak köszönhetôen képesek gyorsan megoldani az összetett informatikai környezetekben jelentkezô problémákat. 15

16 Copyright IBM Corporation 2009 IBM Canada 3755 Riverside Drive Ottawa, ON, Canada K1G 4K9 Készült Kanadában, szeptember. Minden jog fenntartva. Az IBM, az IBM logó és az ibm.com az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Amennyiben ezeket vagy más IBM védjeggyel rendelkezô kifejezéseket a dokumentumban az elsô elôfordulás helyén a védjegy jelzéssel láttuk el ( vagy ), úgy ez a jelzés azt jelenti, hogy az IBM tulajdonában álló, az Egyesült Államokban bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyrôl van szó a kiadás idôpontjában. Ezek a védjegyek bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyek lehetnek más országokban is. Az IBM védjegyeinek aktuális listája elérhetô az Interneten a Copyright and trademark information cím alatt a következô weblapon: A Microsoft, Windows, Windows NT és Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Bár a kiadványban hivatkozhatunk az IBM más termékeire vagy szolgáltatásaira, ez nem jelenti azt, hogy az IBM-nek szándékában áll ezeket az összes országban elérhetôvé tenni, ahol az IBM mûködik. A kiadványban szereplô bármilyen, nem az IBM weblapjára mutató hivatkozást kizárólag kényelmi okokból tüntettünk fel, és szerepeltetésük semmilyen értelemben minôsül az illetô weblapok népszerûsítésének. Az ilyen oldalakon szereplô anyagok nem tartoznak az IBM jelen termékére vonatkozó anyagok közé, és a weblapok tartalmát ügyfeleink saját felelôsségükre használják fel. Címlapfotó: 2009 JupiterImages Corporation IMB14054-CAEN-00

csoportok tervezés, elemzés és jelentéskészítés

csoportok tervezés, elemzés és jelentéskészítés Adatlap IBM Cognos TM1 Vállalati tervezés, elemzés és jelentéskészítés a mai kiszámíthatatlan idôkben Áttekintés A mai gyorsan változó gazdasági helyzetben a vállalatok egyre inkább három alapvetô kérdésre

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

IBM Cognos Express Alapvetô üzleti intelligencia és tervezés a középvállalatok számára

IBM Cognos Express Alapvetô üzleti intelligencia és tervezés a középvállalatok számára Adatlap IBM Cognos Express Alapvetô üzleti intelligencia és tervezés a középvállalatok számára Áttekintés Az IBM Cognos Express a piacon az elsô és eddig egyetlen integrált üzleti intelligencia (BI) és

Részletesebben

IBM Cognos Express Integrált üzleti intelligencia és tervezô rendszer kis- és középvállalatok számára.

IBM Cognos Express Integrált üzleti intelligencia és tervezô rendszer kis- és középvállalatok számára. Adatlap IBM Cognos Express Integrált üzleti intelligencia és tervezô rendszer kis- és középvállalatok számára. Áttekintés Az IBM Cognos Express a piacon az elsô és eddig egyetlen integrált üzleti intelligencia

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából!

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! $ Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! A Microsoft technológiái segítségével a kis- és középvállalatok modernizálhatják üzleti rendszereiket és folyamataikat,

Részletesebben

Kategóriamenedzsment

Kategóriamenedzsment Több mint 1200 ügyfél 70 országban! Több mint 30 partner a világban! Kategóriamenedzsment növelje nyereségét optimalizált árukihelyezéssel A kereskedők egyik legnagyobb kihívása a megfelelő árukihelyezés

Részletesebben

VALÓSÍTSA MEG TERVEIT.

VALÓSÍTSA MEG TERVEIT. VALÓSÍTSA MEG TERVEIT. Microsoft Dynamics NAV 5.0 ELŐNYÖK: Fokozott hatékonyság egészen a kezdetektől. A jól ismert, könnyedén használható kezelőfelület segítségével a munkatársak egyszerűen és gyorsan

Részletesebben

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György

Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Változások előtt hol áll a banki (adat)elemzés? Nándorfi György Budapest Bank 1987-ben jött létre az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként A 8 hazai nagybank egyike Tulajdonosi háttér: 1995-től 2015-ig

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása. Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes

Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása. Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes Tartalom Bevezetés Feladatok és alkalmazási területek Eszközök áttekintése Összehasonlítás alkalmazási

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

ivir vezetői információs rendszer

ivir vezetői információs rendszer Cégvezetés egyszerűbben, gyorsabban, hatékonyabban: sikeresebben. Kerüljön előnybe velünk! Kevesebb időt a válaszokra, többet a döntésekre! ivir segítségével Hatékony döntések pillanatok alatt; Új lehetőségekre

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

IBM Datacap Taskmaster. Bejövő Számlák feldolgozása Accounts Payable Taskmaster (APT) Előadó: Csendes Balázs / IBM Industry Solutions Brand Executive

IBM Datacap Taskmaster. Bejövő Számlák feldolgozása Accounts Payable Taskmaster (APT) Előadó: Csendes Balázs / IBM Industry Solutions Brand Executive IBM Datacap Taskmaster Bejövő Számlák feldolgozása Accounts Payable Taskmaster (APT) Előadó: Csendes Balázs / IBM Industry Solutions Brand Executive Időpont: 2011.11.24. Napirend Miért Bejövő számlák Feldolgozása?

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel

A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel A modern, mobil munkahely hatékonyabbá tétele az Office 365 lehetőségeivel Nagy Levente Üzletágvezető, Microsoft Magyarország E-mail: nagy.levente@microsoft.com Telefon: +36 (1) 4372832 AZ ÖN VÁLLALATA

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA

SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA SAP BUSINESSOBJECTS PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (PCM) BEMUTATÁSA A SZERVEZETI KÖLTSÉGEK KEZELÉSE ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG OPTIMALIZÁLÁS Az SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management alkalmazás

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE!

LEGYEN A VÁLTOZÁS- KEZELÉS HŐSE! 2011 15. KIADÁS AZ ÜZLETET ELŐMOZDÍTÓ MEGOLDÁSOK A ONE LÉNYEGE BARÁTKOZZON MEG A VÁLTOZÁSOKKAL! Tegyen szert versenyelőnyre! LEGYEN URA A HELYZETNEK! Reagáljon növekvő vállalata igényeire KÉSZÜLJÖN FEL!

Részletesebben

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül!

Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! www.minervatel.hu Felhő alapú telefon és Call Center beruházási költség és rizikó nélkül! Kisvállalkozásoktól nagyvállalatokig. Mindenki számára elérhetően. Virtuális telefonközpont. Egyedi telefonrendszerek.

Részletesebben

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig

Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Láthatóság, vezetés és kontroll az üzleti lehetőségtől a nyereségig Kinek ajánljuk? Az SAP Business One-t ajánljuk azon kis- és közepes méretű vállalkozások számára, amelyek mindennapi működését olyan

Részletesebben

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Vállalkozása átalakul Canon Business Services A vállalkozások működését befolyásoló fogyasztói magatartás terén megfigyelhető dinamikai eltolódásnak köszönhetően a szervezeteknél

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT.

EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT. EGYSZERŰSÍTJÜK AZ IRODAI MUNKÁT. Az OfficeGuru segít a munkahelyi Excel felhasználóknak egyszerűbbé és gyorsabbá tenni a napi feladatokat azzal, hogy automatizálja a munka favágó részét. Így több idő marad

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem The Leader for Exceptional Client Service Pénzügyi tanácsadás Bizalom Diszkréció Szakértelem A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata.

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment

1. táblázat: a vezetői, stratégiai és menedzsment szinten végbemenő folyamatok Vezetés Stratégia Menedzsment Klinikai audit-rendszer helye a járó- és a fekvőbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi szervezetek irányításában, stratégiájában-a stratégiai tervezésben és a menedzsmenti tevékenységekben Dr. Zsuga

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel

Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel IBM Software Group Fejlesztés, működtetés, felügyelet Hatékony infrastruktúra IBM szoftverekkel Rehus Péter Szoftver üzletág igazgató 2005. február 2. 2003 IBM Corporation On demand igény szerinti működési

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba

Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum. Komjáthy Csaba Változó vásárlói szokások nyomon követése 2016 Szeptember SAP Forum Komjáthy Csaba Digitális átalakulás, nem csak az online boltokban A bolti értékesítés megoszlása a teljes kereskedelmi bevételek tekintetében

Részletesebben

Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani?

Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani? Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretne lépést tartani? Piaci pozícióját erősíteni? Modern és sikeres vállalatot irányítani? A hatékony vállalatirányítás nemzetközileg is bevált módszereinek és törvényi szabályozói

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager

Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager 1 The Cost Busters Max. 3-6 hónap bevezetési idő 9-12 hónapos megtérülés Azonnali költségcsökkentő hatás Kalkulálható

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

Dokumentum kompozíció

Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció: Központilag létrehozott és menedzselt megszemélyesített tranzakciós, igény alapú és interaktív dokumentumok előállítása Elérhető előnyök: ügyfél elégedettség

Részletesebben

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni?

Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Hogyan tudom soros eszközeimet pillanatok alatt hálózatba kötni? Kritikus pontok Ethernet interfész soros eszközbe ágyazásakor Az ipari Ethernet technológia az alacsony költségeinek és jelentős hálózati

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Az online platform, amely összeköti Európát.

Az online platform, amely összeköti Európát. Az online platform, amely összeköti Európát. Az élelmiszer-ágazati portál: foodsolution.info Hozzáadott érték a beszerzéshez. Használja a foodsolution.info oldalt beszerzéshez, termékfejlesztéshez, benchmarkinghoz,

Részletesebben

Továbblépés a táblázatokról: tervezés, pénzügyi tervezés és előrejelzés közepes vállalatoknál

Továbblépés a táblázatokról: tervezés, pénzügyi tervezés és előrejelzés közepes vállalatoknál IBM Software Group Tanulmány Cognos szoftverek Továbblépés a táblázatokról: tervezés, pénzügyi tervezés és előrejelzés közepes vállalatoknál Lépjen tovább integrált üzleti tervezőeszközökkel a csak táblázatokat

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS A Microsoft Dynamics AX-rendszer Üzleti analízis moduljával a vállalat üzleti adatai rögtön ismeretekké alakíthatók, amelyek

Részletesebben

Teljes Életút Bázis Adatok

Teljes Életút Bázis Adatok TÉBA Teravágimov Zsolt, IQSYS Subert Péter, Oracle TÉBA Rövidítés Támogatási Életút Bázis Adatok Teljes Életút Bázis Adatok TÉBA Meghatározás A családtámogatási ellátások folyósításának A családtámogatási

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó.

Az információ drága, de hülyének lenni sem olcsó. INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA Az információs technológiák költség-haszon elemzése, gazdaságossági számítások (TCO ROI VOI NPV IRR PI) Szent István Egyetem 1 Az információ drága, de hülyének lenni

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30.

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. aegon.com Védelmi vonalak Kockázat 1. védelmi vonal Mindenki (Aktuáriusok) 2. védelmi vonal Kockázatkezelés, Compliance 3.

Részletesebben

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights 2011 November 8 th Budapest Fel a fellegekbe! Oracle alkalmazások szolgáltatásként az Oracle CRM, ERP, HR Visky Máté Vezető CRM Tanácsadó Sonnevend

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

IBM Tealeaf megoldások

IBM Tealeaf megoldások IBM szoftver Iparági megoldások IBM Tealeaf megoldások Hatékonyabb értékesítés az interneten úttörő ügyfélélmény-kezelési megoldásokkal IBM Tealeaf megoldások Az IBM Tealeaf megoldások az üzletmenet szempontjából

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK KERESKEDŐINEK! MIND SYSTEM CONSULTING KFT.

KIHÍVÁSOK A TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK KERESKEDŐINEK! MIND SYSTEM CONSULTING KFT. KIHÍVÁSOK A TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK KERESKEDŐINEK! MIND SYSTEM CONSULTING KFT. A tartós fogyasztási cikkekkel kereskedő középvállalatoknak ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdeniük, mint nagyobb

Részletesebben

Hetyei József. Certified Management Consultant MBA for IT szakvezető

Hetyei József. Certified Management Consultant MBA for IT szakvezető Hetyei József Certified Management Consultant MBA for IT szakvezető VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Változás és válság tanácsadási szekció Budapest, 2014. november 30. (ISBN száma:..) 2008:

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

Papp Attila. BI - mindenkinek

Papp Attila. BI - mindenkinek Papp Attila BI - mindenkinek 100% 28% 2012 A kiterjesztett BI piac alakulása BAM/CEP 0.23 Other Data 2 Warehouse 10.5 CRM Analytics 1 Data Integration, Data Quality 3 2010 57 mrd USD BI Services 30 2011

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései

Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Az ITIL hazai alkalmazhatóságának kérdései Szabó Zoltán Ph.D Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszék Az IT szervezet, mint szolgáltató Milyen az IT hazai elismertsége? Az IT Innovációs

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben