IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében"

Átírás

1 IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverek és megoldások Jobb üzleti döntések a jobb üzleti teljesítmény érdekében Információ-menedzsment

2 A teljesítmény-menedzsment bevált módszer az üzleti teljesítmény kezelésére és optimalizálására. Az IBM Cognos teljesítmény-menedzsment szoftverei és megoldásai segítségével az egymástól elszigetelt adatokat egyetlen forrásban tárolt információkkal válthatják ki; az emberek az utóbbiban megbíznak, mert tudják, hogy segítségükkel jobb üzleti döntéseket hozhatnak. Világszerte több mint 23 ezer szervezet használja szoftvereinket és megoldásainkat, hogy csökkentsék költségeiket, kezeljék a kockázatokat, jövedelmezôbbé váljanak és új lehetôségeket tárjanak fel. Ha nagyobb rálátással rendelkeznek az üzleti teljesítményre és a központi pénzügyi folyamataik hatékonyabban mûködnek, az Önök vállalata is megalapozottabb és hatásosabb döntéseket hozhat a stratégiával, erôforrásokkal, taktikával és számos egyéb dologgal kapcsolatban. A legfontosabb kérdések Szoftvereink és megoldásaink segítségével három központi kérdésre kaphatnak választ: Milyen a vállalat teljesítménye? Az eredménymutatók és áttekintô képernyôk (dashboard-ok) segítségével ellenôrizhetik, hogy teljesülnek-e céljaik. Miért? A folyamatok és minták elemzésével kontextusba helyezhetik az eredményeket és döntéseket. Mit kell tennünk? Az ösztönzô-alapú tervezés és a gördülô elôrejelzések segítségével hatékonyabban allokálhatják emberi és pénzügyi erôforrásaikat. 2

3 Üzleti intelligencia A döntések jelentik minden vállalat "ütôerét". Létfontosságú a pontosság, a döntéseknek idôben kell megszületniük, ám ez nem könnyû, ha az információk különálló rendszerekben találhatók. A Business Intelligence (BI) szoftverek az elszórt adatok helyett konzisztens, pontos információkat biztosítanak, amelyek alapján az emberek megismerhetik a vállalat teljesítményét és gyorsabban hozhatják meg üzleti döntéseiket. A vállalat összes dolgozója mindig a megfelelô információkkal dolgozhat, amelyeket a megfelelô formában és idôben kap meg. A BI szoftverek segítségével Önök: Jelentéskészítés - Felhasználhatják a különbözô forrásokból származó adatokat, és számtalan különbözô formában megjeleníthetik azokat, például az eloszlásokat mutató diagramokon, oszlop- vagy vonal-diagramokon. A további részletek feltárásához lehetôség van fel, le vagy keresztbe fúrni az információkban. Kihasználhatják meglevô adataikat, mert több értéket nyerhetnek ki az ERP rendszerekbôl és más adatforrásokból. Kiküszöbölhetik az ellentmondásokat, elejét véve ezzel a belsô vitáknak és minimálisra csökkentve az inkonzisztens információkból eredô kockázatokat és rossz hatékonyságot. Elemzés - A folyamatok felismeréséhez és felderítéséhez különbözô perspektívákban jeleníthetik meg az adatokat. Csökkenthetik informatikai költségeiket, mivel az üzleti felhasználók saját maguk hozhatják létre jelentéseiket, ezáltal pedig lemaradásaikat is behozhatják. Mélyebb betekintést nyújthatnak a vállalat teljesítményébe a folyamatok elemzéséhez, a problémák proaktív kezeléséhez és az új lehetôségek felismeréséhez. Hatékonyabban használhatják fel erôforrásaikat a jobb prioritizálásnak, allokációnak és taktikának köszönhetôen. A vállalat növekedéséhez igazodva skálázhatják rendszereiket a szolgáltatás-központú architektúrának (SOA-nak) köszönhetôen, amely moduláris, rugalmas felhasználást tesz lehetôvé. IBM Cognos 8 Business Intelligence Az IBM Cognos 8 Business Intelligence minden képességgel rendelkezik az interaktív, böngészôbôl használható interfésztôl kezdve, amely részletes, többperspektívás elemzésre ösztönzi a felhasználókat, egészen olyan keretrendszerekig, amelyekkel a dolgozók a legapróbb részletekig "lefúrhatnak", vagy éppen egészen magas szintû összefoglalókat hozhatnak létre. 3

4 Eredménymutatók - Az eredményeket a kitûzött célok szempontjából mérhetik, hogy a vállalat ne térjen le a kitûzött útról és elérje a fontos teljesítmény-mérôszámokat. Jelentések kiterjesztése - A BI-beli tartalmakat elérhetôvé tehetik mobil eszközökön, a vállalati keresômotorban vagy a Microsoft Office alkalmazásaiban. Áttekintô képernyôk - A gyors döntéshozatal érdekében képi formában jelenítik meg a teljesítményre vonatkozó adatokat. Pénzügyi teljesítmény-menedzsment A SOX és a Basel II elôírják, hogy a pénzügyi részlegnek egészen a tranzakciók szintjéig irányítása alatt kell tartania a saját folyamatait. Ugyanekkor azonban a pénzügyi részlegnek azt is lehetôvé kell tennie, hogy a feltárulkozó lehetôségek kiaknázására a cég gyorsan biztosítani tudja a kellô erôforrásokat. Pénzügyi teljesítmény-menedzsment (FPM) szoftverünk az alábbiakkal járul hozzá a pénzügyi igazgatókra, kontrollerekre, pénzügyi elemzôkre és pénzügyi vezetôkre váró kihívások megoldásához: A nagyobb hatékonyság érdekében automatizálja és egyszerûsíti a rutinfolyamatokat. Csökkenti az elôrejelzések készítésére és a konszolidálásra fordított idôt, munkát és kiadásokat. A pénzügyi elemzôknek több idejük marad arra, hogy a döntéshozatallal foglalkozzanak. 4

5 Egyetlen információforrásban integrálja a pénzügyi és mûködési adatokat. Nagyobb betekintést és irányítást biztosít a teljesítményt befolyásoló fô tényezôk terén. Az IBM Cognos TM1 lehetôvé teszi, hogy hatalmas mennyiségû sokdimenziós adatot konszolidáljunk, tekintsünk meg és szerkesszünk valós idôben. Kiküszöböli a táblázatok használatában rejlô hibalehetôségeket és biztonsági kockázatokat. Agilisabbá teszi a vállalatot, amely a változásokra reagálva képes lesz gyorsan átcsoportosítani erôforrásait. Növeli az allokálással, prioritásokkal és a taktikával kapcsolatos döntéshozatali képességet. FPM szoftverünk három kulcsfontosságú pénzügyi területen nyújt támogatást a szervezetek számára: ezek a tervezés és elôrejelzés, a pénzügyi elemzés és a konszolidálás. Az IBM Cognos 8 Planning valós idejû betekintést nyújt a vállalat erôforrás-igényeibe és jövôbeli üzleti eredményeibe, valamint támogatja az olyan gyakorlatokat, mint az ösztönzô-alapú tervezés és a gördülô elôrejelzések. Az IBM Cognos 8 Controller segítségével a vállalat menedzselheti lezárási, konszolidációs és jelentéskészítési folyamatát; a szoftver az adatgyûjtéstôl a pénzügyi konszolidáción keresztül egészen a kimenetig automatizálja a teljes folyamatot. A Sarbanes-Oxley és az IFRS elôírásainak való folyamatos megfelelés érdekében lerövidíthetik a zárás ciklusidejét, illetve biztosíthatják az adatok épségét és a transzparenciát. 5

6 6

7 Iparági megoldások Ezeket a megoldásainkat kimondottan az egyes iparágak (a bankszektor, biztosítás, kiskereskedelem és gépgyártás) egyedi igényeire szabtuk. Lehetôvé teszik az ilyen cégek számára, hogy a költségcsökkentés, a profit maximalizálása és a kockázatok kezelése érdekében értéket teremtsenek adataikból. Bármelyik iparágban is tevékenykedik az Önök cége, az IBM Cognos megoldásai között van a számára megfelelô. Bankszektor. Használják ki meglevô adat-infrastruktúrájukat a költségek, kockázatok és a jövedelmezôség elemzésére, és az elszigetelt, körülményes táblázatokat váltsák ki egy hálózatba kapcsolt, rugalmas tervezôszoftverrel, amely leegyszerûsíti az elôrejelzések készítését, a konszolidációt, illetve a zárási és beszámolási ciklusokat. Az IBM Cognos szoftverek megfelelnek a beszámolókra és konszolidációra vonatkozó összes fô szabványnak, így az IAS-nek, a Basel II-nek és az amerikai GAAP-nek, valamint elvégzik a cégek közötti elszámolást és rendezést, a több valutás tranzakciókat, a bonyolult tulajdonlási számításokat és a pénzügyi konszolidációs szabályokat. Gépgyártás. Növeljék meglevô beruházásaik megtérülését azáltal, hogy a vállalatirányítási (ERP) rendszerekbôl mint például az SAP és Oracle származó adatokat, egyetlen, integrált teljesítmény-- menedzsment keretrendszerben egyesítik. Az ügyfelek, termékek, piacok és csatornák jövedelmezôségét mutató valós idejû elemzések segítségével gyorsabban hozhatják meg döntéseiket, és felismerhetik a termeléssel és csatornákkal kapcsolatos szûk keresztmetszeteket, még mielôtt azok kritikussá válnának. Megoldásaink elôsegítik a SOX-hoz hasonló pénzügyi szabályozásoknak és az OSHA-tól és EPA-tól származó mûködési elôírásoknak való megfelelést is. Hadiipar. Az alvállalkozóknak bizonyíthatóan meg kell felelniük az integrált teljesítmény-menedzsment elvárásainak. Az IBM Cognos Program Objective Memorandum (POM) címû dokumentumban szereplô Teljesítményterv (Performance Blueprint) növeli a cégvezetés elszámoltathatóságát, a rálátást és az Amerikai Hadügyminisztérium POM-folyamata feletti irányítást, mivel minden korábbinál nagyobb betekintést nyújt a bevethetô erôforrásokba, és mindezt olyan pontosan és gyorsan teszi lehetôvé, hogy a készültséget bármely pillanatban fel lehet becsülni. Olaj- és gázipar. Az IBM Cognos szoftverek segítségével a legnagyobb olaj- és gázipari vállalatok növelhetik mûködésük hatékonyságát, mivel a megoldás egyesíti a különbözô olaj- és gáztermelô rendszerekbôl származó adatokat és azonosítja a fô üzleti tényezôk (pl. a NYMEX-árak) trendjeit, rendellenességeit és a bennük rejlô lehetôségeket. Ezen felül a rendszer leegyszerûsíti a pénzügyi menedzsmentet és az elôírásoknak való megfelelést, hozzájárul a tehetségek jobb kiaknázásához és segít maximalizálni a szállítói lánc hatékonyságát. Oktatás. Az IBM Cognos szoftverek integrált platformot nyújtanak a teljesítmény-menedzsmenthez az oktatásban. A kritikus adatok összegzésével és kihasználásával az oktatási intézmények minden területen gyors és megalapozott döntéseket hozhatnak, beleértve a tanulók teljesítményét, a toborzást, a dotálást és a programok költségeit. Viszonteladás. Az IBM Cognos szoftverek segítségével a viszonteladással foglalkozó vállalatok gyors és megalapozott döntéseket hozhatnak az áruházak üzemeltetésével, a marketinggel, az árak elrendezésével (merchandising), az informatikával és a pénzügyekkel kapcsolatban. Az áruházak vezetôi mind a vállalat, mind a bolt üzemeltetése számára könnyen kitûzhetik és mérhetik a kritikus célokat a bevétel és jövedelmezôség tekintetében, valamint gyorsan módosíthatják terveiket és átcsoportosíthatják erôforrásaikat, hogy alkalmazkodjanak az ügyfelek megváltozott igényeihez. 7

8 Gyógyszeripar és orvostudomány Az ebben az iparágban mûködô vállalatok teljes áttekintést kapnak klinikai fejlesztési folyamatukról. Megoldásaink segítségével a döntéshozók olyan központi mérföldkövekhez viszonyítva mérhetik a vállalat teljesítményét, mint a vizsgálók kiválasztása, jóváhagyó bizottságok, telephelyek megnyitása, felvétel, gyógyszerek szállítása és rendelkezésre állása, ezen kívül támogatják az ösztönzô-alapú tervezést az erôforrások jobb allokálása érdekében. A rendszer jelentéskészítési képességei megkönnyítik a megfelelést a HIPAA-nak, a CFR 21-nek, a PDMA-nak, az állami marketing-elôírásoknak és az FDA NDA-folyamatainak. Kormányzat. A helyi, állami és szövetségi kormányzatok növelhetik a rálátást szervezeteikre, összekapcsolhatják a költségvetési juttatásokat a programok sikerességével, valamint növelhetik a szervezetek reakciókészségét és hatékonyságát. Azon felül, hogy az erôforrások optimális kihasználása érdekében segítenek gyorsan azonosítani a kritikus problémákat, megoldásaink a projektek és programok menedzselését is hatékonyabbá teszik, és ösztönzik az interakciót a fô érdekeltekkel. Vendéglátás és szórakoztatóipar. A vezetô utazási és turisztikai irodák, hotelek és éttermek az IBM Cognos megoldásait használják, hogy azonosítsák legjobban teljesítô illetve segítségre szoruló egységeiket és ajánlataikat, a forgalom növelése érdekében promóciós keretrendszereket valósítsanak meg, illetve a tranzakciók és viselkedési minták elemzésével növeljék forgalmukat és ápolják ügyfeleik hûségét. Biztosítás. Megoldásaink azáltal teremtenek értéket a világ legnagyobb biztosítótársaságai számára, hogy lehetôvé teszik összes adatuk konszolidálását. Rendszereink segítségével ezek a vállalatok átfogó nézetet hozhatnak létre és tarthatnak karban, amely kiterjed a kárigényekre, az ügyfélszolgálatra, a munkaerô-menedzsmentre és teljesítmény-kezelésre. Ezzel irányításuk alatt tartják a költségeket, javítják ügyfélszolgálatukat és maximalizálják az elôírásoknak való megfelelést ebben a rendkívül szigorúran szabályozott iparágban. 8

9 Szállítói lánc. Megoldásaink segítségével a vállalatok hatékonyan menedzselhetik a szállítói láncban részt vevô anyagokat, a termelést és a beszállítókat. A fejlett teljesítmény-monitorozási eszközök nagyobb rálátást biztosítanak a különbözô folyamatok, termékek és szállítók teljesítményére, és megkönnyítik a problémák felismerését és korrigálását. Egészségügy. Az IBM Cognos egészségügyi megoldásai segítségével az intézmények növelhetik a betegellátás pontosságát, mélységét és gyorsaságát, miközben költségeiket is kézben tartják. Az intézmények növelhetik versenyképességüket a betegek továbbirányításának elemzésével, a transzparenciára vonatkozó jelentésekkel és a betegek/ügyfelek/tagok elégedettségének monitorozásával, valamint használják ki a hagyományos pénzügyi és klinikai tranzakciós rendszerekre fordított befektetéseiket. Iparági tervek Az IBM Cognos Teljesítmény-kezelési Innovációs Központ (Innovation Center for Performance Management ) partnerségre lépett az iparági vezetôkkel, hogy közösen alakítsák ki az IBM Cognos Teljesítményterveket (Performance Blueprints). Ezek a specializált folyamat- és irányelv-modellek lehetôvé teszik, hogy ügyfeleink a legjobb gyakorlatok gyors és kockázatmentes megvalósításával csökkentsék a teljes tulajdonlási költséget. A következô iparágak számára állnak rendelkezésre Teljesítménytervek: Bankszektor és pénzügyi szolgáltatások. A célzott, elôre gyártott adat-, folyamat- és irányelv-- modellek a banki tevékenységek, a pénzügyi szolgáltatás-tervezés, a költségvetés-készítés és az elôrejelzés bevált legjobb gyakorlataira épülnek. Gépgyártás. A Teljesítménytervek segítségével a gyártók hamar elkezdhetnek foglalkozni a figyelmet igénylô tervezési és teljesítmény-kezelési folyamatokkal. Olaj- és gázipar. Ez a Teljesítményterv az olaj- és gázipar háttértevékenységeinek teljesítmény-menedzsment foglalkozik. Gyógyszeripar és orvostudomány Ez a Teljesítményterv biztosítja a lehetô leggyorsabb utat a gyógyszeripari és orvostudományi szervezetek számára, hogy hatékonyan összhangba hozzák mûködésüket a stratégiával. Közszféra. Ezek a Teljesítménytervek növelik a rálátást a szervezetek teljesítményére, összekapcsolják a költségvetési juttatásokat a programok sikerességével, valamint növeljék a szervezetek reakciókészségét és hatékonyságát. Viszonteladás. Ezek a Teljesítménytervek azokkal a tervezési és teljesítmény-menedzselési folyamatokkal foglalkoznak, amelyek közvetlen hatással vannak a viszonteladó szervezet üzleti értékteremtô képességére. Mindez csak a kezdet, jelenleg is további Teljesítményterveken dolgozunk. Ha az iparág szakértôivel közösen tervezett, a legjobb gyakorlatot megtestesítô folyamat- és irányelv-modellekre támaszkodnak, biztosak lehetnek benne, hogy megoldást találnak egyedi igényeikre és kihívásaikra. Ez felgyorsítja a megoldások bevezetését, és az Önök cége rövidebb idô alatt realizálhat megtakarításokat. Megoldások az egyes osztályok számára Az IBM Cognos megoldások segítségével megtalálhatják azokat az információs "kincsesbányákat", amelyek révén az egyes osztályok növelhetik teljesítményüket. Ezek a megoldások a legtöbb szervezetnél megtalálható központi területekkel foglalkoznak, a különbözô osztályok egyedi igényeihez illeszkednek. Mindez független a vállalat méretétôl vagy attól, hogy az Önök cége mivel foglalkozik, milyen iparágban tevékenykedik. Teljes körû csomagot alakítottunk ki, amely a következô gyakori, ámde kritikus területeket fedi le: Pénzügy. Könyvelés lezárása, az eredmények konszolidálása, jelentéskészítés a teljesítményrôl, az erôforrás-tervek összhangba hozása a stratégiával, valamint elôrejelzések készítése - hogy az Önök vállalata teljesítse vagy túlszárnyalja a várakozásokat. 9

10 HR. Lépjenek túl az olyan hagyományos adminisztratív elvárásokon, mint a bérszámfejtés, a juttatások és betegszabadságok kezelése, és váljanak stratégiai partnerré az üzleti teljesítmény számára. Termékfejlesztés. Egyesítsék a funkciókon átívelô követelményeket, egyensúlyozzák a kockázatokat és tanuljanak saját hibáikból, s eközben lépjenek túl a hagyományos és merev, jövedelmezôségen és értékesítésen alapuló termékfejlesztési szemléleten, új terméksorozatot alakítva ki. Üzemeltetés. Szerezzenek pontos, idôben érkezô információkat a termékek iránti igényrôl a vállalat elsô vonalában mûködô funkcióktól, azaz az értékesítéstôl, a marketingtôl és a pénzügytôl, hogy megôrizzék az üzemeltetés hatékonyságát, kiküszöböljék a folyamatok szûk keresztmetszeteit és elkerüljék a leállásokat. Ügyfélszolgálat. Monitorozzák a vállalat értékajánlatának ezt a létfontosságú "mérômûszerét", és feleltessék meg jobban a tényleges teljesítményt a benchmarkoknak. Informatika. Maximalizálják informatikai befektetéseik megtérülését azáltal, hogy az informatikát a szervezeti változás és a növekedés motorjává teszik, elôsegítve a meglevô eszközök jobb kihasználását és hatékonyan kiaknázva az új technológiákat. Marketing. Azonosítsák a piaci lehetôségeket, a versenyképes termékpozicionálást, a termékek életciklus-menedzsmentjét és árazását, illetve a keresletet egy olyan rendszer kialakításával, amely gyorsan felismeri a piaci körülmények megváltozását és figyelmeztetéseket küld. Értékesítés. A stratégiai teljesítmény és értékteremtés érdekében gyorsítsák fel az információáramlást és szerezzék meg a vállalat növekedéséhez szükséges információkat. Felsô vezetés. Határozzák meg, hogy mi az elfogadható kockázatszint a vállalati teljesítmény megôrzésében, miközben támogatják a megfeleléssel, pénzügyi menedzsmenttel, mûködési bevételekkel, kiadás-menedzsmenttel és hosszútávú eszköz-menedzsmenttel kapcsolatos erôfeszítéseket. 10

11 Funkcionális megoldások Nem minden BI-megoldás támogatja "kulcsrakész" módon az olyan funkcionális igényeket, mint az értékesítési teljesítmény, a szállítói lánccal kapcsolatos beszerzések és a tehetség menedzselése. Válasszák ki az Önök számára megfelelô megoldást az IBM Cognos elemzési alkalmazások egyre bôvülô körébôl. Ajánlatunk jelenleg a következôket tartalmazza: IBM Cognos 8 Financial Performance Analytics Segítségével a vállalat pénzügyi és üzleti szakemberei konzisztensebb eredményeket érhetnek el a pénzügyi menedzsment és a mûködési jelentések terén a fôkönyvvel, a bejövô és a kimenô számlákkal kapcsolatban. A pénzügyi szakemberek átfogó, szorosan integrált képet kapnak a cég pénzügyi teljesítményérôl, ezért a konzisztens jelentések és elemzések segítségével kiküszöbölhetik a kézi, pontatlan és drága belsô ellenôrzéseket és funkciókon átívelô információkat kaphatnak a pénzügyekrôl. IBM Cognos 8 Supply Chain Performance Procurement Analytics Segítségével a beszerzéssel és pénzügyekkel foglalkozó döntéshozók konzisztens, integrált elemzéseket kaphatnak a költésekrôl és a szállítók teljesítményérôl, ezáltal csökkenthetik a költségeket és növelhetik a haszonrést. Ez a nagyvállalati alkalmazás együttmûködik a különbözô adatbázis-rendszerekkel, hogy egységes nézetet hozzon létre a költésekrôl és a szállítók teljesítményérôl. IBM Cognos 8 Customer Performance Sales Analytics Segítségével az értékesítési vezetôk hatékonyabban menedzselhetik értékesítési ciklusaik teljesítményét, és a gyorsabb információknak köszönhetôen nagyobb bevételt érhetnek el és növelhetik az értékesítés általános hatékonyságát. A percnyi rendszerességgel frissülô adatok alapján megismerhetik a vállalat értékesítési ciklusát, hogy kihasználják a meglevô és az új bevételi lehetôségeket. IBM Cognos 8 Workforce Performance Elôre meghatározott, interaktív, több forrásból konszolidált HR-jelentéseket biztosít a kapacitásról, felvételrôl, fejlesztésrôl, megtartásról, teljesítményrôl és javadalmazásokról, hogy információkat nyújtson a vállalat számára a munkaerôrôl. A Talent Analytics beépülô modul ezen felül olyan szabvány jelentéseket biztosít, amelyek révén gyorsabban és könnyebben nyerhetünk betekintést a cég toborzási és oktatási programjainak teljesítményébe. IBM Cognos 8 Banking Risk Performance - Credit Risk Szabvány jelentések formájában a piacon egyedülálló információkat nyújt a hitelek kockázatáról, ezzel lehetôvé teszi a bankok számára, hogy magabiztosan mérjék és menedzseljék a hitelek kockázatával kapcsolatos információkat. Az alkalmazást a különbözô funkcionális csoportoknál dolgozó üzleti felhasználók számára alakítottuk ki, hogy megkönnyítsük az üzleti döntések meghozatalát és a hatékony, üzleti egységeken, földrajzi helyszíneken és termékeken átívelô kockázatkezelést az olyan területeken, mint az igénylés, elôtér- és háttérrendszerek teljesítménye, jövedelmezôség és a Basel II. Az IBM Cognos elemzési alkalmazások elôre csomagolt jelentéseket és elemzéseket nyújtanak és közös üzleti modellre épülnek, ami garantálja, hogy az Önök cége sokkal költséghatékonyabb módon juthat hozzá a teljesítményre vonatkozó információkhoz, mintha mindezt egyedileg fejlesztenék ki. Ezen felül a megoldások testreszabhatóak, így Önök az alkalmazáson belül egyszerûsíthetik a meglevô és új tartalmak konfigurációját, hogy elébe menjenek az üzleti változásoknak, miközben informatikai erôforrásokat szabadíthatnak fel a több hozzáadott értéket jelentô területek számára. 11

12 12

13 Ennek köszönhetôen az IBM Cognos elemzési alkalmazások az alábbi elônyöket nyújtják: Az elôre csomagolt jelentéseknek és elemzéseknek köszönhetôen gyorsabb hozzáférés az információkhoz, így a vállalat rövidebb idô alatt termelhet értéket és tehet lépéseket. Konzisztensen mérhetjük az egyes üzletágak teljesítményét és az üzleti stratégia végrehajtását. Hatékonyabban menedzselhetjük a kockázatokat és az ellenôrzéseket. A többdimenziós jelentések és elemzések segítségével elôrejelezhetjük és feltárhatjuk az új lehetôségeket. Az Önök számára mindez intelligens, a stratégiával összhangban levô döntéseket és jobb teljesítményt jelent. Megoldások kis- és középvállalatok számára Az IBM Cognos Express segítségével a kis- és középvállalatok is élvezhetik nagyvállalati szoftvereink elemzési képességeit és sokoldalúságát. Az IBM Cognos Express az egyetlen megoldás a piacon, amely integrált BI és tervezési funkciókat nyújt a kis- és középvállalatok számára. A szoftvert kimondottan erre az ügyfélkörre gondolva alakítottuk ki, az ilyen szervezetek számára kulcsfontosságú funkciók igényeit elégíti ki. Szervezeteken átívelô jelentéskészítést és elemzést, rugalmas tervezést és a vállalat teljesítményére vonatkozó valós idejû adatokat biztosít. Az IBM Cognos Express könnyen telepíthetô, elôre konfigurált megoldás, amely kapcsolódik a meglevô infrastruktúrához és a kis- és közepes vállalatok számára lehetôvé teszi, hogy néhány óra alatt mûködô rendszerhez jussanak. Az eszközöket kimondottan úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjenek az áltagos üzleti felhasználó munkafolyamatához, ezért a szoftver minimális képzéssel széles körben bevezethetô a vállalatnál. A termék árazása is kedvezô megtérülést biztosít, miközben a vállalat növekedésével lépést tartva egyszerûen skálázható. Nem minden szervezet áll készen arra, hogy teljes körûen bevezesse a jelentéskészítést, elemzést vagy tervezést. Vannak helyzetek, amikor több értelme van kielégíteni a sürgetô információs igényeket, mielôtt a stratégiai alkalmazásokra térnénk. Az IBM Cognos Express segítségével a kis- és középvállalatok maguk hozhatják meg ezt a döntést: kezdetben választhatnak kisebb konfigurációt, majd az üzleti igények változásával újabb kapacitásokat adhatnak hozzá ehhez. A teljes, integrált önkiszolgáló megoldás az alábbi három modulból épül fel, amelyek külön-külön vagy együttesen is használhatók: IBM Cognos Express Reporter a jelentéskészítéshez és ad-hoc lekérdezésekhez. IBM Cognos Express Advisor a szabad ûrlapokon alapuló elemzéshez és megjelenítéshez. IBM Cognos Express Xcelerator a Microsoft Excel szoftveren alapuló tervezéshez és üzleti elemzéshez. Ez a megközelítés lehetôvé teszi Önök számára, hogy "nagyban gondolkodjanak, de kicsivel induljanak", és így megtalálják a kompromisszumot üzleti igényeik és a rendelkezésre álló költségvetés és erôforrások között. Növeljék az információba vetett üzleti bizalmat Az IBM Cognos 8 BI tervezése során az IBM tágabb alkalmazás-családját tartottuk szem elôtt. Ha kihasználhatjuk az IBM más információ-menedzsment szoftvereiben rejlô lehetôségeket, akkor a felhasználók nagyobb bizalommal használják az információkat a döntéshozatal során. Növelje az információk elérhetôségét azáltal, hogy mindig az összes adatot a felhasználók rendelkezésére bocsájtja, bárhol is találhatók ezek az adatok. Tegye közérthetôvé az információkat a jelentésekhez fûzött magyarázó szövegekkel és az adatok származási helyének feltüntetésével. 13

14 Növelje az információkba vetett bizalmat azáltal, hogy bevonja az üzleti felhasználókat az adatok minôségével és tulajdonlásával kapcsolatos kezdeményezésekbe. Mivel a BI megoldások csak annyira lehetnek hatékonyak, amennyire a mögöttük álló adatok, használják együtt az IBM számos információ-menedzsment szoftverével az IBM Cognos BI megoldásait, ezzel is növelve a felhasználóknak a kapott információkba vetett bizalmát. Például: Az IBM InfoSphere Business Glossary egy könnyen hozzáférhetô közös üzleti intelligencia szótár az informatikusok és az üzleti felhasználók számára. Az informatikusok számára ez azt jelenti, hogy nem kell újra és újra elmagyarázniuk a BI-jelentések tartalmát, és a közös szókincsnek köszönhetôen a fejlesztés is leegyszerûsödik. Az üzleti felhasználóknak pedig nagyobb befolyásuk lesz az adatok definiálására és magabiztosabban hoznak döntéseket, mert tudják, hogy mindenki ugyanazokkal az ellentmondásmentes adatokkal dolgozik, bárhol is legyen a vállalaton belül. Az IBM InfoSphere Metadata Workbench segítségével a vállalatok megismerhetik a végponttól végpontig terjedô információs infrastruktúrát. Az informatikai részleg felmérheti és csökkentheti a változáskezeléssel járó kockázatokat, és képes támogatni a megfeleléssel és irányítással kapcsolatos elvárásokat. Több telepítési lehetôség IBM System z: Képes gyorsan és hatékonyan eljuttatni a BI-tartalmakat egy szélesebb közönséghez. A tranzakciós adatokhoz való egyszerû és gyors hozzáférésnek köszönhetôen a vállalat komoly összegeket takaríthat meg a hardverek, szoftverek és emberi erôforrások terén. IBM Smart Analytics System: Kihasználja az IBM szoftvereibôl, szervereibôl és adattárolóiból álló rugalmas infrastruktúrát, hogy az Önök megoldása alkalmazkodjon a folyamatosan változó elvárásokhoz. A rendszer a következôket tartalmazza: Jelentéskészítési és elemzési képességek, illetve áttekintô képernyôk, hogy az üzleti vezetôk hozzájussanak a jobb döntésekhez szükséges információkhoz. Többdimenziós adatkocka-szolgáltatások, amelyek lehetôvé teszik a relációs adatbázisokban tárolt adatok gyors elemzését. Adatbányászat és szövegelemzés, amelyek segítségével mind a strukturált, mind a nem strukturált adatokat kiaknázhatjuk 14

15 Szolgáltatások az IBM Cognos szoftverekhez Szoftvereinkhez és megoldásainkhoz professzionális szolgáltatásokat, képzést és támogatást biztosítunk. Professzionális szolgáltatások Az IBM több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a megoldások tervezése, fejlesztése és bevezetése terén. Az IBM Cognos Professzionális szolgáltatások erre a tapasztalatra építve valósít meg nagyteljesítményû megoldásokat, bármely környezetben. Önök a saját szaktudásuk alapján megtervezhetik a kívánt megoldást, a hozzá illô informatikai infrastruktúrát és környezetet, és menedzselhetik a projektet. A mi szakértôink gondoskodnak róla, hogy a megoldást sikeresen megvalósítsák. Oktatás Amikor egy vállalat beruház az IBM Cognos teljesítmény-menedzsment megoldásába, arról is gondoskodni akar, hogy alkalmazottai hatékonyan tudják használni azt. Az IBM Cognos Oktatás gyorsan felkészíti a projekt-csoportot a szoftver használatára, és hozzájárul, hogy a felhasználók hamar elfogadják azt. Önök az igényeiknek megfelelôen számos képzési lehetôség közül választhatnak. Saját adataikkal és alkalmazásaikkal testreszabhatják az IBM oktatója által nyújtott vagy saját tempóban feldolgozott oktatóanyagokat, hogy a vállalat felhasználói megértsék a megoldás hátterében álló stratégiát. Az IBM Cognos üzleti intelligenciával és teljesítmény-- menedzsment kapcsolatos megoldásairól Az IBM Cognos üzleti intelligencia (BI) és teljesítmény-menedzsment megoldások világszínvonalú vállalati tervezési, konszolidációs és BI szoftvereket, támogatást és szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyek segítségével a vállalatok tervezhetik, megismerhetik és menedzselhetik pénzügyi és mûködési teljesítményüket. Az IBM Cognos megoldások egyesítik a technológiát, az elemzési alkalmazásokat, a legjobb gyakorlatokat, valamint egy kiterjedt partnerhálózatot, hogy nyitott, alkalmazkodóképes és mindenre kiterjedô teljesítmény-menedzselési megoldást nyújtsanak ügyfeleinknek. A világ 135 országában több mint 23 ezer ügyfelünk használja az IBM Cognos megoldásokat. További információkért, illetve hogy kapcsolatba lépjen képviselônkkel, látogassa meg a következô weblapot: Telefonos megkeresés Ha szeretné, hogy képviselônk felhívja, vagy kérdéseket szeretne feltenni, látogasson el a következô weblapra: Az IBM Cognos képviselôje két munkanapon belül válaszolni fog megkeresésére. Támogatás Az IBM Cognos Támogatás elemzôi világszerte elkötelezetten azon dolgoznak, hogy megoldják a problémákat, bárhol és bármikor merüljenek is fel azok. A támogatás során szerzett komoly tapasztalatuknak köszönhetôen képesek gyorsan megoldani az összetett informatikai környezetekben jelentkezô problémákat. 15

16 Copyright IBM Corporation 2009 IBM Canada 3755 Riverside Drive Ottawa, ON, Canada K1G 4K9 Készült Kanadában, szeptember. Minden jog fenntartva. Az IBM, az IBM logó és az ibm.com az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Amennyiben ezeket vagy más IBM védjeggyel rendelkezô kifejezéseket a dokumentumban az elsô elôfordulás helyén a védjegy jelzéssel láttuk el ( vagy ), úgy ez a jelzés azt jelenti, hogy az IBM tulajdonában álló, az Egyesült Államokban bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyrôl van szó a kiadás idôpontjában. Ezek a védjegyek bejegyzett vagy közönséges jog által védett védjegyek lehetnek más országokban is. Az IBM védjegyeinek aktuális listája elérhetô az Interneten a Copyright and trademark information cím alatt a következô weblapon: A Microsoft, Windows, Windows NT és Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Bár a kiadványban hivatkozhatunk az IBM más termékeire vagy szolgáltatásaira, ez nem jelenti azt, hogy az IBM-nek szándékában áll ezeket az összes országban elérhetôvé tenni, ahol az IBM mûködik. A kiadványban szereplô bármilyen, nem az IBM weblapjára mutató hivatkozást kizárólag kényelmi okokból tüntettünk fel, és szerepeltetésük semmilyen értelemben minôsül az illetô weblapok népszerûsítésének. Az ilyen oldalakon szereplô anyagok nem tartoznak az IBM jelen termékére vonatkozó anyagok közé, és a weblapok tartalmát ügyfeleink saját felelôsségükre használják fel. Címlapfotó: 2009 JupiterImages Corporation IMB14054-CAEN-00

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik

IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Adatlap IBM Cognos 8 Planning A sikeres mûködés a tervezésnél kezdôdik Áttekintés Az IBM Cognos 8 Planning programcsomag tartalmaz minden elemet, ami a kiváló teljesítmény megalapozásához szükséges. Alkalmazása

Részletesebben

Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére

Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére PureSystems 2012. április Az üzleti vállalkozások készen állnak az informatikai háttér új megközelítésére Egyszerűbbé válik a telepítés és csökken az összetettség a szakértelmet integráló rendszerek használatával

Részletesebben

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6.

Connection. PC-biztonság a SecureWave Sanctuary Suite-tel Informatika az õrtoronyban: Sentinel Kiút a jelszavak útvesztõjébõl: Novell SecureLogin 6. Connection Novell Connection Magazin VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM/2007 A Novell biztonságfilozófiája Hozzáférés-kezelés a Novell Access Managerrel Jogosultság-kezelés: Novell Identity Manager PC-biztonság a SecureWave

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás

Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Microsoft Dynamics AX Globális megoldás Merre akarja vezetni a vállalatát? A globális piac éles versenyében az alkalmazottak jelentősen hozzájárulhatnak a vállalat fejlődéséhez, az összetett üzleti kihívások

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK

MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK MICROSOFT DYNAMICS VÁLLALATI PORTÁLOK ÚT A jövedelmezőbb MŰKÖDÉSHEZ TARTALOMJEGYZÉK Új lehetőségek a láthatáron 3 A vállalati portálok alapjai 4 Mit is takar pontosan a vállalati portál fogalma? 4 Szerepkörökkel

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára A megoldás áttekintése Tartalom Bevezetés 3 SAP Business One: legfontosabb különbségek 4 Üzleti előnyök 5 A funkciók áttekintése 6 Pénzügy 8 Az

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét!

Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Gyorsítsa fel az IT-t! Innovációhoz használja az Ön felhőjét! Azért választottuk a WMware-t, mert ismertük fejlett technológiájukat és a felhőalapú informatikával kapcsolatos előremutató gondolkodásmódjukat.

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

ibm global business services megoldások

ibm global business services megoldások ibm global business services megoldások A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk. George Bernard Shaw Tartalom Költséghatékony

Részletesebben

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer.

www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. www.abas.hu abas Business Suite A szerethető vállalatirányítási rendszer. Rugalmas és időtálló integrált vállalatirányítási rendszer kis- és középvállalatok számára Szoftver Kompetencia Módszertan Tartalom

Részletesebben

Elmúlt a válság - mi lesz most?

Elmúlt a válság - mi lesz most? IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Vezetôi jelentés Stratégia és változás IBM Institute for Business Value Elmúlt a válság - mi lesz most? IBM Institute for Business Value Az IBM Globális Üzleti Szolgáltatások

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

WHITE PAPER Valódi Üzleti Elő nyök IBM Cognos-al A WHITE PAPER TARTALMA ÁTTEKINTÉS AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA PIAC MAGYARORSZÁGON. Az IBM támogatásával

WHITE PAPER Valódi Üzleti Elő nyök IBM Cognos-al A WHITE PAPER TARTALMA ÁTTEKINTÉS AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA PIAC MAGYARORSZÁGON. Az IBM támogatásával WHITE PAPER Valódi Üzleti Elő nyök IBM Cognos-al Az IBM támogatásával Gábor Marosvári december 2009 A WHITE PAPER TARTALMA Ez az IDC által összeállított White Paper összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Bevezetés A tanulmányban az üzleti információmenedzsmenttel, azaz informatikai

Részletesebben

Együtt ErősEbbEk Vagyunk

Együtt ErősEbbEk Vagyunk Együtt Erősebbek Vagyunk 2 Kockázatvállalási hajlandóságunk - áttekintés Jelen tájékoztató összefoglalja kulcsfontosságú üzleti illetve célágazataink lényegét, az AIG által nyújtott előnyöket, hogy Ön

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László Pécs, 2004. november Konzulensek: Dr. Balogh Zsolt György, tanszékvezető egyetemi docens Dr. Polyák Gábor, egyetemi tanársegéd PTE ÁJK Informatikai

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

A szándéktól a megvalósításig*

A szándéktól a megvalósításig* Üzleti Tanácsadás A szándéktól a megvalósításig* Magyarország *connectedthinking A Közép- és Kelet-Európában, valamint a Független Államok Közösségének országaiban mûködô Üzleti Tanácsadási hálózatunk

Részletesebben

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK.

A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. A JÖVŐ KITALÁLÁSÁHOZ NAGYSZERŰ EMBEREK KELLENEK. MI ŐKET KERESSÜK. MI A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁGNÁL A JÖVŐT ALAKÍTJUK. Számos problémára keressük a megfelelő megoldást, és nem elégszünk meg, csak a legjobbal.

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

Kockázatkezelési Kézikönyv

Kockázatkezelési Kézikönyv Oldal: 1/93 Kockázatkezelési Kézikönyv Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. április Oldal: 2/93 Tartalom

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben