sa - fogalomrendszer meghatároz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sa - fogalomrendszer meghatároz"

Átírás

1 2011. február 24. 1

2 2011. február 24. 2

3 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki február 24. 3

4 Válság, válságkezelés, értékek megóvása sa Megóvandóértékek: - fogalomrendszer meghatároz rozása emberi méltóság; személyi-, szólási-, vallásgyakorlási szabadság; demokrácia; egyenlőség; függetlenség; önrendelkezés; jogállamiság; kisebbségi jogok; vállalkozási szabadság; kulturális, etnikai hagyományok; ökológiai egyensúly és a környezet; természeti kincsek; létrehozott áruk és vagyontárgyak; ingóés ingatlan tulajdonok; kritikus infrastruktúra; fenntarthatófejlődés; közösségi vívmányok; február 24. 4

5 Válságkezelések, békemisszib kemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G fıtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége a 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a balkáni sikertelen missziók ) 1992/1993, Boutros-Ghali fıtitkf titkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló mőveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s mőveletek m a XXI. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkezı évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, ) február 24. 5

6 A békefenntartb kefenntartás Gyökerei AZ ELSİ BÉKETEREMTİ MŐVELET AZ OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA KRÉTAI SZEREPVÁLLALÁSÁHOZ KÖTHETİ 1896-BAN: A SZEMBENÁLLÓ GÖRÖG ÉS TÖRÖK HADERİT VÁLASZTOTTÁK EL A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ, PINTÉR GYULA KRÉTAI KONZUL VEZETÉSÉVEL. A MÁSODIK SIKERES SZEREPVÁLLALÁS KÍNÁBAN VOLT, A MONARCHIA KATONÁI 1901-BEN A BOXERLÁZADÁS SORÁN, AMELYNEK KERETÉBEN TIENCSIBEN EGY OSZTRÁK-MAGYAR ZÓNÁT HOZTAK LÉTRE 80 FİVEL február 24. 6

7 A Balkán: tartósan forrongó régió szlávok vándorlása észak-keletrıl a Balkánra az az iszlamizálódás a Török Birodalom az az Osztrák-Magyar Monarchia az az I. I. világháború a II. II. világháború a Tito-éra

8 2011. február 24. 8

9 Rendteremtés s a Balkánon, a XX. század zad elején EURÓPA PUSKAPOROS HORDÓJÁN : AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA TISZTJEI 1902-TİL 1907-IG A NEMZETKÖZI KONTINGENS RENDFENNTARTÓI ÉS HUMANITÁRIUS FELADATAIT LÁTTÁK EL KOSZOVÓBAN. A KÖVETKEZİ MISSZIÓ IS HASONLÓ KÖRNYEZETBEN, AZ ALBÁNOK LAKTA SZKUTARIBAN KERÜLT VÉGREHAJTÁSRA, AMELYNEK KERETÉBEN RENDFENNTARTÓI FELADATOKAT LÁTOTT EL AZ OSZTRÁK-MAGYAR KONTINGENS 1902-TİL 1914-IG február 24. 9

10 Akármennyire rossz is a helyzet, az még m g tovább romolhat! Murphy egyik törvt rvénye; This is the Balkans rationality isn t t a reliable compass. - History s s Lessons, The Wall Street Journal, October 7, 1992, p. A február

11 A balkb alkáni i válsv lságkezelés s 1990 utáni eseményei Az UNPROFOR/IFOR/SFOR/ IFOR/SFOR/EUFOR, az UNTAES, az AFOR, az UNMIK&KFOR KFOR/EULEX, az UNPREDEP/MFOR, az OSCE BiH békefenntartó,, válsv lságkezelési és s stabilizáci ciós s mőveletekm február

12 A Közép-Kelet Európai változások, O 4O évvel a II. II. világháború után, radikális mozgalmak Európában --politikai változások Európában a Szovjetunió felbomlása a Berlini Fal Fal lebontása, Németország újraegyesítése forradalom Romániában rendszerváltozás Magyarországon, a Vasfüggöny esemény független Szlovákia, illetve Cseh Köztársaság.. --katonai változások Európában a Varsói Szerzıdés felbomlása az az utolsó szovjet katona elhagyta Közép-Kelet Európát..

13 A koszovói albánok függetlenségi mozgalma szervezett utcai demonstrációk önrendelkezési törekvések albán álom: független köztársasági státusz Koszovó számára szerb álláspont: csak korlátozott autonómia Koszovó számára a Jugoszláv Néphadsereg (YNA) bevonulása Koszovóba elnyomott függetlenségi mozgalom

14 Kihívások Szlovénia és és Horvátország számára, UNCRO, UNTAES Szlovénia és és Horvátország függetlensége: június június 25-én; 25-én; Belgrád reagálása: a YNA YNA összecsapott a szlovén állam állam erıivel erıivel a 1O-napos konfliktus, majd majd a Brioni Brioni konferencia az az EU-val: a függetlenségi moratórium felfüggesztése 3 hónapra; október 7-én: 7-én: Szlovénia megerısítette a függetlenségi nyilatkozatát nemzetközileg elismert új új állam állam lett; lett; Horvátország: megismételni a függetlenségi bejelentést? Nem! Nem! az az eredmény: a Balkán Balkán ismét ismét lángokban, véres véres polgárháború a kontinensen 1991-ben; január január 15-én 15-én a Nemzetközi Közösség kinyilatkozta Jugoszlávia felbomlását; két két új új ország: Szlovénia és és Horvátország; ENSZ: ENSZ: 18.ooo 18.ooo békefenntartó Horvátországban, febr. febr nov. nov. Dayton!

15 Kihívások Macedónia, FYROM számára UNPREDEP január 15.: 15.: Jugoszlávia felbomlása Lehetıség és és válság Macedónia, FYROM számára Kérés az az ENSZ-hez: békefenntartókat a FYROM/Szerbia határra UNPREDEP: USA és és Északi zászlóalj UNPREDEP: 1999-ben feladat-átadás a KFOR számára

16 199O: Felhık Bosznia-Hercegovina felett UNPROFOR, IFOR, SFOR Az Az 1990-es választásokon: a helyi helyi bosnyák, horvát horvát és és szerb szerb nemzetiségő lakosság eltérı eltérıtervekkel a szülıföldjük jövıjét jövıjét illetıen; október: Bosznia bejelentette függetlenségét; Szerb Szerb Referendum, január január9-én: Republica Srpska; háború Bosznia-Hecegovinában, ; A Nemzetközi Közösség béketerve, november: Ohio, Ohio, Dayton légibázis, USA; USA; a békemegállapodás december 14-én 14-én aláírva aláírva Párizsban Bosznia- Hercegovina, Jugoszlávia és és Horvátország között, között, elismerve egymás szuverén egyenlıségét!

17 A Daytoni Megállapodás: UNPROFOR IFOR/SFOR Szarajevó, december 20: 20: az az ENSZ ENSZ hivatalosan átadta átadta a békefenntartási kötelezettségeit a NATO-nak (1995. (1995. nov.: nov.: a Daytoni Megállapodás aláírása; 1995.dec. 20.: 20.: D-nap D-nap az az IFOR IFOR OJE OJE mővelet számára (a (a NATO NATO NAC NAC Északatlantatlanti Tanács irányítása alatt); Észak- alatt); Mőveleti Mőveleti környezet környezet Veszélyforrások Veszélyforrások --3 háborús háborús fél fél km km ZOS ZOS --extrém extrém idıjárás idıjárás --szabdalt szabdalt hadszíntér hadszíntér --9 hadtest hadtest km2 km2 --járványok járványok --terrorizmus terrorizmus --6 millió millióakna --háborús háborús bőnök bőnök --mujahedinek mujahedinek --bőnözıi bőnözıi aktivitás aktivitás --nincs nincs rendırség rendırség --nincs nincs kormányzat kormányzat --háborús háborús hadviselés hadviselés elüldözött elüldözött ember ember --gyenge gyenge infrastruktúra infrastruktúra

18 Harci cselekmények Koszovóban, : 1999: Koszovó erısödı függetlenségi törekvései harci harci cselekményekhez vezettek; -- a JNH JNH (YNA) (YNA) csapatai és és a szerb szerb helyi helyi rendırség betört betört Koszovóba; -- a Koszovói Függetlenségi Hadsereg (KLA) (KLA) harcokba bocsátkozott a jugoszláv hivatalos erıkkel; -- 8oo 8oo ezer ezer albán albánmenekült Macedóniába és és Albániába; március: ENSZ ENSZ BT BT határozat alapján NATO NATO légicsapások a Koszovóban lévı lévı szerb szerb katonai célpontokra, és és a Jugoszlávia területén lévı lévıstratégiai jelentıségő célpontokra; június június 3.: 3.: Milosevic elnök elnök aláírta aláírta a Katonai Technikai Megállapodást (MTA), (MTA), Kumanovoban; -- a szerbek kivonulnak Koszovóból az az UCK-é UCK-éa hatalom; --a NATO NATOKFOR bevetése Koszovóban; --menekültek visszatelepítésének folyamata

19 KFOR ZONES as of 1999/ N.Selo l Rausic l PEC Prilep l Junik Dakovica Durakovac Beli Krusevac Rznic Erenik Drim MNB MULTINATIONAL BDE február 24. l Gazivodsko Zubin Potok Rogovo Josanica Iglarevo Bel i D rim Zur Vrbrica l Lesak l Socanica l lg Klina l Trstenik Suvo Reka V Krusa Musuiste l PRIZREN l l Restelica Belo Brdo Duboka Rudrik Malisevo MNB (SW) Zvecan Kli na Koporice Leposavic MNB (NE) Srbica D -Ljubinje Brodosavce Dragas Brod Bajgora l MITROVICA Belanica Musrjikov S i tni ca Priluzje l l Komorane l Slatina Vuctrn l Obilic Stimlje Brod l Strpce l Krpimej Podujevo l MNB (C) Glavnik lbatlava Batla vsko Orlane l Prugovac Kacikol l PRISTINA l Grac anicko Kosovo Polje Gracarica Lipljan l Urosevac Kosovska- Kamenica Brasaljce Deneral- Jank Kacianik l l Strevovce l GNJILANE MNB (E) Mucibaba Prozaranje l Zegra l 4594 G Karacevo Koretin MNB NE MNB C MNB E MNB SW xxx KFOR Log+tám MSU 4167 KFOR HQ SUPPORT ELEMENTS

20 Szövetséges Menedék - Allied Harbour Humanitárius Mővelet, Albánia, AFOR Célja: az 1999 elejétıl fennálló menekülthelyzet normalizálása; Tény: 8oo.ooo koszovói albán menekült élt, Albánia és Macedónia menekült-táboraiban (rendkívül rossz körülmények között); AFOR, HQ: Durres, Albánia Vezetı nemzet: Olaszország Magyarország: MH Közegészségügyi-Járványügyi Felderítı Csoport HDF Public Health and Epidemiology Survey Unit PHESU, in Hamalaj, Albania 20

21 Válságkezelés s a Balkánon, napjainkban február

22 Az EU részvétel kiterjesztése IFOR/SFOR NATO-led Implementation / Stabilization Force and the EU-led European Union Force in BiH február

23 A Biztonsági Szektor Reformja ( SSR( SSR -minimum) Adott ország, régi gió, térs rség Drog/Fegyver- kereskedelem elleni harc (CNWP) Vezetı szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamis llamiság reformja (JR) Vezetı szervezet vagy nemzet: Gazdasági újj jjáé áépítés, környezetv rnyezetvédelem (EREP) Vezetı szervezet vagy nemzet: Illegális lis fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Vezetı szervezet vagy nemzet: SECURITY SECTOR REFORM Nemzeti biztonsági erık kialakítása és kiképz pzése (ETNSF) Vezetı szervezet vagy nemzet: február 24. ENSZ, EU, EBESZ, NATO, EU, IC, NGO-k, NATO, EU, AU, 23

24 A BalkB alkán, 15 évvel Dayton után NATO End-State Strategy, 15 év v után: távozni, t ENSZ UNMIK End-State strategy,, 121 év v után: távozni, Brahimi-jelentés EUFOR End-State strategy, 6 év v után:. ICG International Crisis Group jelentése, február

25 A globális lis biztonsági környezet k változv ltozásai és s a Balkán 25

26 Nemzetközi zi trendek 1. Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyezıdés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetıbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erısebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredető válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerıforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek; 26

27 Nemzetközi trendek 2. Növekvı egyenlıtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlıdés eltérı helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A hadviselés rohamos sebességő átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelık elleni mőveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenırizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklıdése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt. 27

28 Természeti eredető kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehőlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökıárak/cunamik, árvizek, tőzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhetı és Földünket fenyegetı egyes tevékenységei (növekvı erejő és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélıdésébıl, valamint a Föld drámaian gyengülı mágneses terébıl adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világőrbıl érkezı sugárzások és különbözı változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés, napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei 28

29 A humán eredető, tartósan megoldatlan válságok kihívásai A prognosztizálható biztonsági kihívások dezintegráció; gazdasági visszaesés; környezet-szennyezés; humán (technikai és mentális) eredető ökológiai változások; demográfiai robbanás; élettér-csökkenés; elszegényedés, az erıforrások következmények felmérése nélküli, rövidtávú kimerítése; A válságokat sejtetı kockázatok fegyver-, kábítószer-, ember-, emberi szerv kereskedelem; tömeges migráció; proliferáció; pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvı hiánya; az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák és diktátorok létezése; a joghézagokat kihasználóknak és a szervezett bőnözés szereplıinek állami hatalmi ágakba beférkızése; megfelelı vezetık hiánya; Az értékeket fenyegetı veszélyek a szervezett bőnözés erısödése; fekete gazdaság és korrupció léte és erısödése; az erıszak-radikalizmus; vallási szélsıségesek erısödése; a geofizikai hadviselés realitásai; a terrorizmus; a kábítószer-használat fokozott és legalizált terjedése; 29

30 A hadviselés átalakulása 1. A 21. századi zadi hadviselés s célpontjaic mind b mind békében, ben, mind minısített idıszakban jellegzetesen eltérhetnek a klasszikus szárazföldi és s légil gi hadviselés katonai célpontjaitc lpontjaitól; l; A geofizikai hadviselés s realitása: a F a Föld légkl gkörének igénybev nybevétele a meteorológiai események térségi befolyásol solásához; a geofizikai fegyverek bevetése a Föld F (és( s régir giói) i) védelme v érdekében, illetve elınyszerz nyszerzés s céljc ljából; l; Az ún. kritikus infrastruktúrák k elleni támadt madások sok ipari, gazdasági, gi, infrastrukturális, telekommunikáci ciós, adminisztratív-politikai területeken fejthetnek ki hatást akár r globális, lis, akár r regionális vagy országos méretekben. m Azok súlyos s zavarával val kapcsolatos békeidejb keidejő tapasztalatok érz rzékeltetik számunkra, milyen súlyos s károkat k okozhatna megtámad madásuk a háborh borúban, ban, vagy egy korlátozott méretm rető-idejő konfliktusban, avagy terrorcselekmények esetén. 30

31 Az informáci ciós s hadviselés - modern k A hadviselés átalakulása 2. Az modern környezetben - alapvetıen en azon mőveleteket öleli fel, amelyek a számítógépekben és s azok hálózath zatában lévıl informáci ciók k megsemmisítésére, áramlásuknak megakadályoz lyozására vagy megtörésére, re, illetve tartalmuk megváltoztat ltoztatásra irányulnak; számítógép-hálózati zati hadviselés, mint A sz, mint új j típust pusú hadviselési si forma a célját t tekintve a számítógépes rendszerek mőködéskm sképtelenné tételét, t, illetve ezzel ellentétesen, tesen, a saját t rendszerek mőködıképessm pességének biztosítását szolgálja. lja. A háborúk privatizálása sa : komplex jelenség, melynek számos oka figyelhetı meg, többek t között k a mai intelligens hadviselés jellegébıl l adódó harcosok/civilek közötti k arányok változv ltozása, a sorozott tömeghadseregek t visszaszorulása, sa, a hadseregek létszl tszámcsökkenése és s professzionális jellegének fokozódása, a harcoló/harct /harctámogató/harcbiztosító/kiszolgáló elemek közötti k arányok változv ltozásai; Gyermekkatonák ism ismételt (lásd II. vh) megjelenése, fıleg f az ún. harmadik világban; Lásd: L Papp István n (MH, nyá.. alezredes, ENSZ-alkalmazott esete Szudánban októbere; és s végre v kiszabadulása sa január!) 31

32 A jövıformáló stratégiai trendek: Az erısödı klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következı lapon! A jelentıssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvı ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás s biztonsági növekvı kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erısödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd. 32

33 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás fıbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, -bírtoklás s torzulása, mint az alábbiak következménye - növekvı felmelegedés, illetve a növekvn vekvı lehőlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megmővelhet velhetı földterület let csökken kkenése, - növekvı árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszőkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás s növekedn vekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethetı tényezık k hatásai sai! 33

34 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhetı térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintı globális lis klímav maváltozás, a kedvezıtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v idıjárási katasztrófák egy adott régir gió esetében (így( persze a Balkán n is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlıtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - egyes régir giók, országok, térst rségek önállóan nem rendelkeznek az alkalmazkodáshoz, sem a védekezv dekezéshez, sem a kárkompenzk rkompenzációhoz szüks kséges elegendı erıforr forrásokkal (lásd: pakisztáni árvíz z 2010-ben, avagy a kelet-magyarorsz magyarországi gi árvíz-belvíz z 2010/2011); - felerısödik a vidéki mezıgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggısége; ge; - az amúgy is periférikus rikus helyzetben élık életfeltételei telei jelentısen romlanak, ennek egyik következménye lehet az erıszakos szerzés gyakoriságának növekedn vekedése. 34

35 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozt vozása után Konfliktusok lehetséges okai, többek t között: k - a legelık k használat latával kapcsolatosan kialakuló elfajuló véres viták, háborh borúk; a tovább fokozódó sivatagosodás, s, élettér-szőkülés s miatt; - a klasszikus pásztorkodp sztorkodó és s földmf ldmővelı népcsoportok egyre gyakoribb összecsapásai; sai; - diktatórikus elnyomó hatalmi rendszerek instabilitása, sa, polgárh rháborúk k lehetısége, ezek migráci ciós s kihatásai Európára ra (lásd. Észak-Afrika válsv lságmozgalmait január-febru február- ) - a vízmegosztv zmegosztással ssal kapcsolatos kérdk rdések; iható víz z csökken kkenése; - fokozódó szegénys nység, alulmúlhatatlan lhatatlan életfeltételek; telek; - gyakori egészs szségügyi gyi válsv lságok, járvj rványok; - ember-,, fegyver-,, drog-,, gyógyszer gyszer-, élelmiszer csempészet! szet! Afrika konfliktusaira is kimondható: A békefenntartb kefenntartás, békekikb kekikényszerítés s még m g csak fél f l megoldásnak sem tekinthetı,, ha a konfliktusok alapproblémáját t (lásd fentebb) nem segítenek megoldani a nemzetközi zi szervezetek! Élettér-háborúk k 2011: Szudán, Nigéria, Szomália, Kongó, (élelmiszer-víz a tényleges ok, nem a vallási különbözıségek!) 35

36 A tenni akarás személyes ars poeticája A A múltra m kegyelettel emlékezni, A jelent tisztességgel építve becsülni, A jövıt j t akarni, s érte tenni, tenni kell! - IJ Aki csinálni akar valamit, talál l rár eszközt. zt. Aki nem akar csinálni semmit, talál l rár mentséget. get. - cseh mondás 36

37 37

38 38

39 2011. február

borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai

borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK A 21. század zad konfliktusai és s háborh borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben - egy missziós tábornok gondolatai Dr. Isaszegi János

Részletesebben

Honvédségi Szemle AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE. 140. évfolyam 2012/5. szám

Honvédségi Szemle AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE. 140. évfolyam 2012/5. szám Honvédségi Szemle 140. évfolyam 2012/5. szám A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA AZ AKNAMENTESÍTŐ HAJÓ MÁGNESES, AKUSZTIKUS ÖNVÉDELMI ÉS AKNAMENTESÍTŐ RENDSZERE Honvédségi Szemle A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal időszakos kiadványa Szerkesztő Bizottság Elnök: Tóth András

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN

NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN Dr. Botz László PhD f iskolai magántanár, tudományos tanácsadó Zsigmond Király F iskola botzl@t-online.hu A geopolitikai gondolkodásnak a 20. század elejét

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Macedónia és Törökország a visszatérés folyamata, a migránsok helyzete tényfeltáró misszió 2013. Országos Bírósági Hivatal 1 Tartalomjegyzék I.Bevezetés... 3 I.1.Uniós szintő visszafogadási egyezmények...

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FOGYÁSÁNAK BIZTONSÁGPOLITIKAI ASPEKTUSAI SELJÁN PÉTER

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FOGYÁSÁNAK BIZTONSÁGPOLITIKAI ASPEKTUSAI SELJÁN PÉTER A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FOGYÁSÁNAK BIZTONSÁGPOLITIKAI ASPEKTUSAI SELJÁN PÉTER Ma már nyilvánvaló, hogy meghatározó paradigmaváltás, ha úgy tetszik korszakváltás éveit, évtizedeit éljük. Napjainkra egyértelműen

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései

Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései Padányi József Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései Az éghajlatváltozás a globális kihívások és a fõveszélyek egyike. Az utóbbi években egyre jobban érzékeljük káros hatásait, következményeit.

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

A természeti er források

A természeti er források Selján Péter A természeti erőforrásokért folyó küzdelem biztonságpolitikai vonatkozásai M E cikk csak azt a korlátozott célt tűzhette ki maga elé, hogy a természeti erőforrások csökkenésére és az azzal

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN

KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN Kisgyõri Roland KOSZOVÓ: AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÜTKÖZÕPONTJÁBAN Bevezetés K evés oly fontos területe akad ma a délkelet-európai térségnek, melynek státusa, hovatartozása, illetve jövõje ilyen ellentmondásos,

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

ESSZÉ VISSZA A BALKÁNRA: MACEDÓNIA KÜLKAPCSOLATAI ÉS JÖVŐJE. Tóth Gergely

ESSZÉ VISSZA A BALKÁNRA: MACEDÓNIA KÜLKAPCSOLATAI ÉS JÖVŐJE. Tóth Gergely 18 BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE Vol. 6:1 2013 ESSZÉ VISSZA A BALKÁNRA: MACEDÓNIA KÜLKAPCSOLATAI ÉS JÖVŐJE Tóth Gergely Annak ellenére, hogy a délszláv háború és Koszovó függetlenedése óta viszonylag elcsendesült

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben