sa - fogalomrendszer meghatároz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sa - fogalomrendszer meghatároz"

Átírás

1 2011. február 24. 1

2 2011. február 24. 2

3 Válság,, válsv lságkezelés, értékek megóvása sa - fogalomrendszer meghatároz rozása A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki február 24. 3

4 Válság, válságkezelés, értékek megóvása sa Megóvandóértékek: - fogalomrendszer meghatároz rozása emberi méltóság; személyi-, szólási-, vallásgyakorlási szabadság; demokrácia; egyenlőség; függetlenség; önrendelkezés; jogállamiság; kisebbségi jogok; vállalkozási szabadság; kulturális, etnikai hagyományok; ökológiai egyensúly és a környezet; természeti kincsek; létrehozott áruk és vagyontárgyak; ingóés ingatlan tulajdonok; kritikus infrastruktúra; fenntarthatófejlődés; közösségi vívmányok; február 24. 4

5 Válságkezelések, békemisszib kemissziók generációs csoportosítása sa Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége I. generáci ciós 13 misszió,, 1988-ig (B-B B G fıtitkf titkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartb kefenntartó tevékenys kenysége a 1988-tól II. generáci ciós missziók, ; 1995; sokkal aktívabb, a válsv lságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-ir iráni rendezés, a balkáni sikertelen missziók ) 1992/1993, Boutros-Ghali fıtitkf titkár, Békeprogram B c. jelentés, meghatároz rozások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi zi válsv lságreagáló mőveletek a 90-es évek második m felében III. generáci ciós missziók, ENSZ-EU EU-NATO-, ; Válságreagálás, stabilizáci ciós s mőveletek m a XXI. század zad elején IV. generáci ciós missziók, Irak, Afganisztán, n, Szudán, ; A következk vetkezı évtizedek várhatv rható békemissziói V. generáci ciós missziók, új j kihívások (élett( lettér-háborúk, ) február 24. 5

6 A békefenntartb kefenntartás Gyökerei AZ ELSİ BÉKETEREMTİ MŐVELET AZ OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA KRÉTAI SZEREPVÁLLALÁSÁHOZ KÖTHETİ 1896-BAN: A SZEMBENÁLLÓ GÖRÖG ÉS TÖRÖK HADERİT VÁLASZTOTTÁK EL A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ, PINTÉR GYULA KRÉTAI KONZUL VEZETÉSÉVEL. A MÁSODIK SIKERES SZEREPVÁLLALÁS KÍNÁBAN VOLT, A MONARCHIA KATONÁI 1901-BEN A BOXERLÁZADÁS SORÁN, AMELYNEK KERETÉBEN TIENCSIBEN EGY OSZTRÁK-MAGYAR ZÓNÁT HOZTAK LÉTRE 80 FİVEL február 24. 6

7 A Balkán: tartósan forrongó régió szlávok vándorlása észak-keletrıl a Balkánra az az iszlamizálódás a Török Birodalom az az Osztrák-Magyar Monarchia az az I. I. világháború a II. II. világháború a Tito-éra

8 2011. február 24. 8

9 Rendteremtés s a Balkánon, a XX. század zad elején EURÓPA PUSKAPOROS HORDÓJÁN : AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA TISZTJEI 1902-TİL 1907-IG A NEMZETKÖZI KONTINGENS RENDFENNTARTÓI ÉS HUMANITÁRIUS FELADATAIT LÁTTÁK EL KOSZOVÓBAN. A KÖVETKEZİ MISSZIÓ IS HASONLÓ KÖRNYEZETBEN, AZ ALBÁNOK LAKTA SZKUTARIBAN KERÜLT VÉGREHAJTÁSRA, AMELYNEK KERETÉBEN RENDFENNTARTÓI FELADATOKAT LÁTOTT EL AZ OSZTRÁK-MAGYAR KONTINGENS 1902-TİL 1914-IG február 24. 9

10 Akármennyire rossz is a helyzet, az még m g tovább romolhat! Murphy egyik törvt rvénye; This is the Balkans rationality isn t t a reliable compass. - History s s Lessons, The Wall Street Journal, October 7, 1992, p. A február

11 A balkb alkáni i válsv lságkezelés s 1990 utáni eseményei Az UNPROFOR/IFOR/SFOR/ IFOR/SFOR/EUFOR, az UNTAES, az AFOR, az UNMIK&KFOR KFOR/EULEX, az UNPREDEP/MFOR, az OSCE BiH békefenntartó,, válsv lságkezelési és s stabilizáci ciós s mőveletekm február

12 A Közép-Kelet Európai változások, O 4O évvel a II. II. világháború után, radikális mozgalmak Európában --politikai változások Európában a Szovjetunió felbomlása a Berlini Fal Fal lebontása, Németország újraegyesítése forradalom Romániában rendszerváltozás Magyarországon, a Vasfüggöny esemény független Szlovákia, illetve Cseh Köztársaság.. --katonai változások Európában a Varsói Szerzıdés felbomlása az az utolsó szovjet katona elhagyta Közép-Kelet Európát..

13 A koszovói albánok függetlenségi mozgalma szervezett utcai demonstrációk önrendelkezési törekvések albán álom: független köztársasági státusz Koszovó számára szerb álláspont: csak korlátozott autonómia Koszovó számára a Jugoszláv Néphadsereg (YNA) bevonulása Koszovóba elnyomott függetlenségi mozgalom

14 Kihívások Szlovénia és és Horvátország számára, UNCRO, UNTAES Szlovénia és és Horvátország függetlensége: június június 25-én; 25-én; Belgrád reagálása: a YNA YNA összecsapott a szlovén állam állam erıivel erıivel a 1O-napos konfliktus, majd majd a Brioni Brioni konferencia az az EU-val: a függetlenségi moratórium felfüggesztése 3 hónapra; október 7-én: 7-én: Szlovénia megerısítette a függetlenségi nyilatkozatát nemzetközileg elismert új új állam állam lett; lett; Horvátország: megismételni a függetlenségi bejelentést? Nem! Nem! az az eredmény: a Balkán Balkán ismét ismét lángokban, véres véres polgárháború a kontinensen 1991-ben; január január 15-én 15-én a Nemzetközi Közösség kinyilatkozta Jugoszlávia felbomlását; két két új új ország: Szlovénia és és Horvátország; ENSZ: ENSZ: 18.ooo 18.ooo békefenntartó Horvátországban, febr. febr nov. nov. Dayton!

15 Kihívások Macedónia, FYROM számára UNPREDEP január 15.: 15.: Jugoszlávia felbomlása Lehetıség és és válság Macedónia, FYROM számára Kérés az az ENSZ-hez: békefenntartókat a FYROM/Szerbia határra UNPREDEP: USA és és Északi zászlóalj UNPREDEP: 1999-ben feladat-átadás a KFOR számára

16 199O: Felhık Bosznia-Hercegovina felett UNPROFOR, IFOR, SFOR Az Az 1990-es választásokon: a helyi helyi bosnyák, horvát horvát és és szerb szerb nemzetiségő lakosság eltérı eltérıtervekkel a szülıföldjük jövıjét jövıjét illetıen; október: Bosznia bejelentette függetlenségét; Szerb Szerb Referendum, január január9-én: Republica Srpska; háború Bosznia-Hecegovinában, ; A Nemzetközi Közösség béketerve, november: Ohio, Ohio, Dayton légibázis, USA; USA; a békemegállapodás december 14-én 14-én aláírva aláírva Párizsban Bosznia- Hercegovina, Jugoszlávia és és Horvátország között, között, elismerve egymás szuverén egyenlıségét!

17 A Daytoni Megállapodás: UNPROFOR IFOR/SFOR Szarajevó, december 20: 20: az az ENSZ ENSZ hivatalosan átadta átadta a békefenntartási kötelezettségeit a NATO-nak (1995. (1995. nov.: nov.: a Daytoni Megállapodás aláírása; 1995.dec. 20.: 20.: D-nap D-nap az az IFOR IFOR OJE OJE mővelet számára (a (a NATO NATO NAC NAC Északatlantatlanti Tanács irányítása alatt); Észak- alatt); Mőveleti Mőveleti környezet környezet Veszélyforrások Veszélyforrások --3 háborús háborús fél fél km km ZOS ZOS --extrém extrém idıjárás idıjárás --szabdalt szabdalt hadszíntér hadszíntér --9 hadtest hadtest km2 km2 --járványok járványok --terrorizmus terrorizmus --6 millió millióakna --háborús háborús bőnök bőnök --mujahedinek mujahedinek --bőnözıi bőnözıi aktivitás aktivitás --nincs nincs rendırség rendırség --nincs nincs kormányzat kormányzat --háborús háborús hadviselés hadviselés elüldözött elüldözött ember ember --gyenge gyenge infrastruktúra infrastruktúra

18 Harci cselekmények Koszovóban, : 1999: Koszovó erısödı függetlenségi törekvései harci harci cselekményekhez vezettek; -- a JNH JNH (YNA) (YNA) csapatai és és a szerb szerb helyi helyi rendırség betört betört Koszovóba; -- a Koszovói Függetlenségi Hadsereg (KLA) (KLA) harcokba bocsátkozott a jugoszláv hivatalos erıkkel; -- 8oo 8oo ezer ezer albán albánmenekült Macedóniába és és Albániába; március: ENSZ ENSZ BT BT határozat alapján NATO NATO légicsapások a Koszovóban lévı lévı szerb szerb katonai célpontokra, és és a Jugoszlávia területén lévı lévıstratégiai jelentıségő célpontokra; június június 3.: 3.: Milosevic elnök elnök aláírta aláírta a Katonai Technikai Megállapodást (MTA), (MTA), Kumanovoban; -- a szerbek kivonulnak Koszovóból az az UCK-é UCK-éa hatalom; --a NATO NATOKFOR bevetése Koszovóban; --menekültek visszatelepítésének folyamata

19 KFOR ZONES as of 1999/ N.Selo l Rausic l PEC Prilep l Junik Dakovica Durakovac Beli Krusevac Rznic Erenik Drim MNB MULTINATIONAL BDE február 24. l Gazivodsko Zubin Potok Rogovo Josanica Iglarevo Bel i D rim Zur Vrbrica l Lesak l Socanica l lg Klina l Trstenik Suvo Reka V Krusa Musuiste l PRIZREN l l Restelica Belo Brdo Duboka Rudrik Malisevo MNB (SW) Zvecan Kli na Koporice Leposavic MNB (NE) Srbica D -Ljubinje Brodosavce Dragas Brod Bajgora l MITROVICA Belanica Musrjikov S i tni ca Priluzje l l Komorane l Slatina Vuctrn l Obilic Stimlje Brod l Strpce l Krpimej Podujevo l MNB (C) Glavnik lbatlava Batla vsko Orlane l Prugovac Kacikol l PRISTINA l Grac anicko Kosovo Polje Gracarica Lipljan l Urosevac Kosovska- Kamenica Brasaljce Deneral- Jank Kacianik l l Strevovce l GNJILANE MNB (E) Mucibaba Prozaranje l Zegra l 4594 G Karacevo Koretin MNB NE MNB C MNB E MNB SW xxx KFOR Log+tám MSU 4167 KFOR HQ SUPPORT ELEMENTS

20 Szövetséges Menedék - Allied Harbour Humanitárius Mővelet, Albánia, AFOR Célja: az 1999 elejétıl fennálló menekülthelyzet normalizálása; Tény: 8oo.ooo koszovói albán menekült élt, Albánia és Macedónia menekült-táboraiban (rendkívül rossz körülmények között); AFOR, HQ: Durres, Albánia Vezetı nemzet: Olaszország Magyarország: MH Közegészségügyi-Járványügyi Felderítı Csoport HDF Public Health and Epidemiology Survey Unit PHESU, in Hamalaj, Albania 20

21 Válságkezelés s a Balkánon, napjainkban február

22 Az EU részvétel kiterjesztése IFOR/SFOR NATO-led Implementation / Stabilization Force and the EU-led European Union Force in BiH február

23 A Biztonsági Szektor Reformja ( SSR( SSR -minimum) Adott ország, régi gió, térs rség Drog/Fegyver- kereskedelem elleni harc (CNWP) Vezetı szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamis llamiság reformja (JR) Vezetı szervezet vagy nemzet: Gazdasági újj jjáé áépítés, környezetv rnyezetvédelem (EREP) Vezetı szervezet vagy nemzet: Illegális lis fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Vezetı szervezet vagy nemzet: SECURITY SECTOR REFORM Nemzeti biztonsági erık kialakítása és kiképz pzése (ETNSF) Vezetı szervezet vagy nemzet: február 24. ENSZ, EU, EBESZ, NATO, EU, IC, NGO-k, NATO, EU, AU, 23

24 A BalkB alkán, 15 évvel Dayton után NATO End-State Strategy, 15 év v után: távozni, t ENSZ UNMIK End-State strategy,, 121 év v után: távozni, Brahimi-jelentés EUFOR End-State strategy, 6 év v után:. ICG International Crisis Group jelentése, február

25 A globális lis biztonsági környezet k változv ltozásai és s a Balkán 25

26 Nemzetközi zi trendek 1. Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyezıdés a hidegháború vége óta); A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetıbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erısebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredető válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerıforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek; 26

27 Nemzetközi trendek 2. Növekvı egyenlıtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlıdés eltérı helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A hadviselés rohamos sebességő átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelık elleni mőveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenırizetlenek, - a terrorista csoportok érdeklıdése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt. 27

28 Természeti eredető kihívások, veszélyek, válsv lságok A globális felmelegedés és a globális lehőlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökıárak/cunamik, árvizek, tőzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhetı és Földünket fenyegetı egyes tevékenységei (növekvı erejő és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélıdésébıl, valamint a Föld drámaian gyengülı mágneses terébıl adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világőrbıl érkezı sugárzások és különbözı változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés, napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei 28

29 A humán eredető, tartósan megoldatlan válságok kihívásai A prognosztizálható biztonsági kihívások dezintegráció; gazdasági visszaesés; környezet-szennyezés; humán (technikai és mentális) eredető ökológiai változások; demográfiai robbanás; élettér-csökkenés; elszegényedés, az erıforrások következmények felmérése nélküli, rövidtávú kimerítése; A válságokat sejtetı kockázatok fegyver-, kábítószer-, ember-, emberi szerv kereskedelem; tömeges migráció; proliferáció; pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvı hiánya; az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák és diktátorok létezése; a joghézagokat kihasználóknak és a szervezett bőnözés szereplıinek állami hatalmi ágakba beférkızése; megfelelı vezetık hiánya; Az értékeket fenyegetı veszélyek a szervezett bőnözés erısödése; fekete gazdaság és korrupció léte és erısödése; az erıszak-radikalizmus; vallási szélsıségesek erısödése; a geofizikai hadviselés realitásai; a terrorizmus; a kábítószer-használat fokozott és legalizált terjedése; 29

30 A hadviselés átalakulása 1. A 21. századi zadi hadviselés s célpontjaic mind b mind békében, ben, mind minısített idıszakban jellegzetesen eltérhetnek a klasszikus szárazföldi és s légil gi hadviselés katonai célpontjaitc lpontjaitól; l; A geofizikai hadviselés s realitása: a F a Föld légkl gkörének igénybev nybevétele a meteorológiai események térségi befolyásol solásához; a geofizikai fegyverek bevetése a Föld F (és( s régir giói) i) védelme v érdekében, illetve elınyszerz nyszerzés s céljc ljából; l; Az ún. kritikus infrastruktúrák k elleni támadt madások sok ipari, gazdasági, gi, infrastrukturális, telekommunikáci ciós, adminisztratív-politikai területeken fejthetnek ki hatást akár r globális, lis, akár r regionális vagy országos méretekben. m Azok súlyos s zavarával val kapcsolatos békeidejb keidejő tapasztalatok érz rzékeltetik számunkra, milyen súlyos s károkat k okozhatna megtámad madásuk a háborh borúban, ban, vagy egy korlátozott méretm rető-idejő konfliktusban, avagy terrorcselekmények esetén. 30

31 Az informáci ciós s hadviselés - modern k A hadviselés átalakulása 2. Az modern környezetben - alapvetıen en azon mőveleteket öleli fel, amelyek a számítógépekben és s azok hálózath zatában lévıl informáci ciók k megsemmisítésére, áramlásuknak megakadályoz lyozására vagy megtörésére, re, illetve tartalmuk megváltoztat ltoztatásra irányulnak; számítógép-hálózati zati hadviselés, mint A sz, mint új j típust pusú hadviselési si forma a célját t tekintve a számítógépes rendszerek mőködéskm sképtelenné tételét, t, illetve ezzel ellentétesen, tesen, a saját t rendszerek mőködıképessm pességének biztosítását szolgálja. lja. A háborúk privatizálása sa : komplex jelenség, melynek számos oka figyelhetı meg, többek t között k a mai intelligens hadviselés jellegébıl l adódó harcosok/civilek közötti k arányok változv ltozása, a sorozott tömeghadseregek t visszaszorulása, sa, a hadseregek létszl tszámcsökkenése és s professzionális jellegének fokozódása, a harcoló/harct /harctámogató/harcbiztosító/kiszolgáló elemek közötti k arányok változv ltozásai; Gyermekkatonák ism ismételt (lásd II. vh) megjelenése, fıleg f az ún. harmadik világban; Lásd: L Papp István n (MH, nyá.. alezredes, ENSZ-alkalmazott esete Szudánban októbere; és s végre v kiszabadulása sa január!) 31

32 A jövıformáló stratégiai trendek: Az erısödı klímav maváltozás és s a környezet-átalakulás hat következı lapon! A jelentıssz sszámú népesség-elvándorlás hatásai; A növekvn vekvı ivóvízk zkészlet-hiány hatásai; Az energia-forr források birtoklásának válságai; A tengeri száll llítás s biztonsági növekvı kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám m radikalizmus) erısödése; se; A hagyományos értékrendek és s szövets vetségek felbomlása. hatásai; Lásd. 32

33 A környezet-átalakulás és s a klímav maváltozás fıbb kihatásai Az iható vízhez való hozzáférés s csökken kkenése; Az élelmiszer gyárt rtás, -bírtoklás s torzulása, mint az alábbiak következménye - növekvı felmelegedés, illetve a növekvn vekvı lehőlés s (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, - megmővelhet velhetı földterület let csökken kkenése, - növekvı árvizek, természeti csapások sok, - az iható vízhez jutás s beszőkülése se vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás s növekedn vekedése, élettér-válságok és s háborh borúk; Egyéb, a környezetk rnyezet-átalakulásra és s a klímav maváltozásra visszavezethetı tényezık k hatásai sai! 33

34 A globális lis klímav maváltozás kumulatív v hatásai A leginkább sebezhetı térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-EurD Európa, Ázsia; A kumulatív v hatás jelensége: amikor a globális lis klímav maváltozás s hátrh trányos regionális és s társadalmi t helyzetekben jelenik meg, s ez tovább növeli n a társadalmi t problémákat, megnehezíti a védekezv dekezést és s az esetleges alkalmazkodást! Az élet- és s munkakörülm lményeket, megélhet lhetést érintı globális lis klímav maváltozás, a kedvezıtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan v idıjárási katasztrófák egy adott régir gió esetében (így( persze a Balkán n is) komoly biztonsági problémákat okozhatnak: - a regionális egyenlıtlens tlenségek miatt új j társadalmi t mobilitási irányokkal, esetleges menekült ltáradatokkal kell számolni; - egyes régir giók, országok, térst rségek önállóan nem rendelkeznek az alkalmazkodáshoz, sem a védekezv dekezéshez, sem a kárkompenzk rkompenzációhoz szüks kséges elegendı erıforr forrásokkal (lásd: pakisztáni árvíz z 2010-ben, avagy a kelet-magyarorsz magyarországi gi árvíz-belvíz z 2010/2011); - felerısödik a vidéki mezıgazdas gazdasági gi lakosság g gazdasági gi függf ggısége; ge; - az amúgy is periférikus rikus helyzetben élık életfeltételei telei jelentısen romlanak, ennek egyik következménye lehet az erıszakos szerzés gyakoriságának növekedn vekedése. 34

35 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozt vozása után Konfliktusok lehetséges okai, többek t között: k - a legelık k használat latával kapcsolatosan kialakuló elfajuló véres viták, háborh borúk; a tovább fokozódó sivatagosodás, s, élettér-szőkülés s miatt; - a klasszikus pásztorkodp sztorkodó és s földmf ldmővelı népcsoportok egyre gyakoribb összecsapásai; sai; - diktatórikus elnyomó hatalmi rendszerek instabilitása, sa, polgárh rháborúk k lehetısége, ezek migráci ciós s kihatásai Európára ra (lásd. Észak-Afrika válsv lságmozgalmait január-febru február- ) - a vízmegosztv zmegosztással ssal kapcsolatos kérdk rdések; iható víz z csökken kkenése; - fokozódó szegénys nység, alulmúlhatatlan lhatatlan életfeltételek; telek; - gyakori egészs szségügyi gyi válsv lságok, járvj rványok; - ember-,, fegyver-,, drog-,, gyógyszer gyszer-, élelmiszer csempészet! szet! Afrika konfliktusaira is kimondható: A békefenntartb kefenntartás, békekikb kekikényszerítés s még m g csak fél f l megoldásnak sem tekinthetı,, ha a konfliktusok alapproblémáját t (lásd fentebb) nem segítenek megoldani a nemzetközi zi szervezetek! Élettér-háborúk k 2011: Szudán, Nigéria, Szomália, Kongó, (élelmiszer-víz a tényleges ok, nem a vallási különbözıségek!) 35

36 A tenni akarás személyes ars poeticája A A múltra m kegyelettel emlékezni, A jelent tisztességgel építve becsülni, A jövıt j t akarni, s érte tenni, tenni kell! - IJ Aki csinálni akar valamit, talál l rár eszközt. zt. Aki nem akar csinálni semmit, talál l rár mentséget. get. - cseh mondás 36

37 37

38 38

39 2011. február

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk?

A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0020 projekt (száma). alprogram: (neve) A természeti és a humán eredetű válságok: óvunk és/vagy pusztítunk? Dr. Isaszegi János vezérőrnagy rnagy c. egyetemi docens okl. szakmérnök-szakközgazdász

Részletesebben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben

A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben A Magyar Köztársaság, illetve a Magyar Honvédség részvétele az ENSZ, EBESZ, MFO és NATO vezette válságkezelésekben DR. ISASZEGI JÁNOS DANDÁRTÁBORNOK MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT

Részletesebben

2010-2030: Dr. ISASZEGI János J. rnagy MH KKB parancsnok, Szentendre Címzetes egyetemi docens 2009. augusztus 2

2010-2030: Dr. ISASZEGI János J. rnagy MH KKB parancsnok, Szentendre Címzetes egyetemi docens 2009. augusztus 2 1 Stratégiai, hadműveleti és s harcászati követelmények-kihívások-megfelelések a nemzetközi zi válsv lságkezelő műveletekben résztvevő összhaderőnemi erők számára Balkán, Irak, Afganisztán és s a jövő@2030

Részletesebben

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN.

ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. ÁLLAMÉPÍTÉS, BÉKEFENNTARTÁS, TULAJDON BUDAPEST 2014.11.28. DR. BOLDIZSÁR GÁBOR EZREDES NKE HHK-DÉKÁN. TARTALOM 1, AZ ÁLLAM 2, ÁLLAMÉPÍTÉS HADERŐ SPECIALITÁSA KOMPLEXITÁS MAGYAR BÉKEMŰVELETEK FEJLŐDÉSE

Részletesebben

A MAGY GYAR MŰVELETEKBEN. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MŰVELETI FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG FŐCSOPORTFŐNÖK. 2006.december

A MAGY GYAR MŰVELETEKBEN. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MŰVELETI FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG FŐCSOPORTFŐNÖK. 2006.december A MAGY GYAR HONVÉDS DSÉG G RÉSZVR SZVÉTELE A KÜLÖNBK NBÖZŐ NEMZETKÖZI ZI BÉKETB KETÁMOGATÓ MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MŰVELETI FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG FŐCSOPORTFŐNÖK 2006.december

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E NATO KAPCSOLATOK ÉS FELADATOK SZARAJEVÓBAN NATO POLITICAL AND MILITARY RELATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA A felbomló Jugoszlávia megoldatlan politikai konfliktusai vezettek a véres boszniai háborúhoz, amely

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka, Szentendre 2007. szeptember 05. 1 EUFOR (BOSZNIA- HERCEGOVINA: 145 + 11 fő)

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000)

Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000) Dr. Isaszegi János vezérőrnagy: Magyar katonák a nemzetközi béketámogató műveletekben (1895-2000) Budapest, 2008. január 2 A békeműveletek történelmi előzménye, jogi háttere: A második évezred utolsó évtizedeiben,

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET

ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET A NÉPESSN PESSÉG G ETNIKAI ÖSSZETÉTELETELE Alapfogalmak értelmezése I. ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET EVOLÚCIÓ Alapfogalmak értelmezése II. ETNIKUM ETNIKUM NEMZETISÉG NEMZET NEMZET HIERARCHIA Etnikum fogalom

Részletesebben

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban

A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences A pénzügyi szektor átalakulása a Nyugat-Balkán országaiban GÁL, Zoltán (PHD, Dr habil.) galz@rkk.hu Centre for

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része

magyar felsıoktat Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a szimbolikus politizálás része A határon túli t magyar felsıoktat oktatás problémái, kihívásai 90-es évek fıbb f jellemzıi Demográfiai csökkenés Jogszabályi átalakulás Felsıoktatás mint a rendszerváltás hordozója Felsıoktatás mint a

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA

Környezeti problémák a Kárpát-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA Környezei problémák a Kárpá-medencében II. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, KATONAI BIZTONSÁG ÉS A KATONÁK BIZTONSÁGA TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kriikus infrasrukúra védelmi kuaások padanyi.jozsef@uni-nke.hu 2012

Részletesebben

KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN. 1. Bevezetés

KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN. 1. Bevezetés KAI SKOGSTROM AZ EURÓPAI UNIÓ RENDİRI MISSZIÓJÁNAK FELADATA BOSZNIA- HERCEGOVINA HATÁRİRSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉBEN 1. Bevezetés Az Európai Unió Rendıri Missziójának (továbbiakban: misszió) felelıs vezetıjeként

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

A kiiskolázottak ndorlása

A kiiskolázottak ndorlása A kiiskolázottak elvándorl ndorlása agyelszívás A kiművelt emberfők k elvándorl ndorlása Pártálláspontok miatt hosszú ideig nemigen lehetett a kivándorl ndorlás s problémájáról l beszélni, holott súlyos

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN

GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN HADTUDOMÁNY BENCE BALÁZS DR. DEÁK JÁNOS DR. SZTERNÁK GYÖRGY GONDOLATOK A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKRŐL II. RÉSZ A FEGYVERES ERŐ HELYE, FELADATAI A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEKBEN Biztonságpolitikai elemzők véleménye

Részletesebben

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola

PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola PhD értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, különös tekintettel a délszláv válságok hatásainak összefüggésében Készítette: Játékos Edit Témavezető:

Részletesebben

összetevıi 2007. október 4.

összetevıi 2007. október 4. A teljesítm tmény összetevıi 2007. október 4. Készítette: Farkas Katalin Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Sportteljesítm tmény fogalma: Az az összegezı és kiegyenlítési lehetıséget

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai

borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK - egy missziós tábornok gondolatai Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem HHK A 21. század zad konfliktusai és s háborh borúi Katonáink a válságreagáló és béketámogató műveletekben - egy missziós tábornok gondolatai Dr. Isaszegi János

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Intelligens kommunális villamos fogyasztásmérés lehetőségének vizsgálata kutatás fejlesztés s keretében az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt-nél Dr. Dán András 1, Dr. Vajta László 2, Kálmán Viktor 2,

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008.

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008. Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. szeptember 1 A GATT 1947 Általános Vámtarifa V és Kereskedelmi

Részletesebben

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye

Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Éghajlatváltozás Budapest és Pest megye Környezettudatossági felmérés A Magyar Természetvédők Szövetsége részére 2 Éghajlatváltozás következményeinek spontán ismerete 2010 2009 N=291 N=270 *TERMÉSZETI

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27.

AKNAVESZÉLY!!! Varga Norbert : Aknaveszély!!! GISOpen 2015. március 25 27. AKNAVESZÉLY!!! J u g o s z l á v i a k i a l a k u l á s a Szerb Horvát Szlovén Királyság 1918 1929 Jugoszláv Királyság 1929 1941 I. Sándor király (II. Péter, Pál herceg) Jugoszlávia felosztása 1941-1945

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 1. Bacsi Vil.gazd. 1-2013.

VILÁGGAZDASÁGTAN 1. Bacsi Vil.gazd. 1-2013. VILÁGGAZDASÁGTAN 1. A világgazdaság szerkezete, jellemzıi, fejlıdése Világrend, országcsoportok,a hárompólusú világgazdaság Fejlıdéstörténeti áttekintés 1 A VILÁGGAZDASÁG Fİ JELLEMZİI A XXI. SZD. ELEJÉN

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium. kenység

Honvédelmi Minisztérium. kenység Terrorista céllal c eltérített tett légijármővek elleni tevékenys kenység (RENEGADE mőveleti m ) 1 A tájékoztató a terrorista céllal eltérített légijármővek elleni tevékenység, a RENEGADE mőveleti létrejöttének

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

(Volt) Jugoszlávia. tország, Bosznia- Hercegovina, rsadalomföldrajza ldrajza II.

(Volt) Jugoszlávia. tország, Bosznia- Hercegovina, rsadalomföldrajza ldrajza II. (Volt) Jugoszlávia Szlovénia, Horvátorsz tország, Bosznia- Hercegovina, Szerbia és Montenegro,, Macedónia Európa regionális társadalomft rsadalomföldrajza ldrajza II. Térkép Forrás: : Erdélyi magyar adatbank

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

pességmozg Vajdaság g népességmozgása

pességmozg Vajdaság g népességmozgása SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Gazdaság- és s Társadalomföldrajz ldrajz Tanszék k Szeged MAGYAROK A KÁRPÁT T MEDENCÉBEN Nemzetközi zi Földrajzi F Konferencia 2008. március m 6. Gábrity Molnár r Irén: Vajdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. dr. univ. Isaszegi János

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS. dr. univ. Isaszegi János DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Isaszegi János Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Földhasznosítási,

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán

Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán Kovács Zoltán: A nemzetközi közösség álláspontja és tevékenysége Koszovó kapcsán Koszovó önállósodása a volt Jugoszlávia szétesésének egyik utolsó állomása a nemzetközi közösség aktív szerepvállalása mellett

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 I. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Katonai

Részletesebben

Szuverenitás és önrendelkezési jog

Szuverenitás és önrendelkezési jog Szuverenitás és önrendelkezési jog Valki László 2012. szeptember www.nemzetkozijog.hu A nemzetközi jog fő rendező elvei 1. Szuverenitás 2. Önrendelkezési jog 3. Államok egyenlősége 4. Erőszak tilalma 1.

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben