MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA"

Átírás

1 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

2 S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból, talajvíz, drénvíz, stb. esővíz, hóolvadás vize, stb., Szennyezett víz Q sz Szárazidei szennyvíz Q t Kevert szennyvíz Q k SZENNYVÍZ FAJTÁK Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

3 Kommunális szennyvíz Szennyező anyagok fajlagos termelése és koncentrációk: g/(fő.d) mg/l KOI BOI LA ,6 466,6 ön ,3 73,3 öp 2, Fajlagos szennyvíz keletkezés: l/(fő.d) Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

4 A szennyvíztisztítás kapcsolata a csatornázással és a befogadóval Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

5 CSATORNÁZÁSI RENDSZER SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BEFOGADÓ EGYESÍTETT SZVTT ELVÁLASZTOTT SZVTT JAVÍTOTT VEGYES (EGYESÍTETT) SZVTT JAVÍTOTT ELVÁLASZTOTT HASZNOSÍTÁS SZVTT Csatornázási rendszerek hatása a szennyvíztisztító telepre T Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

6 Mechanikai gravitáció A szennyvíztisztítás folyamatai eszközei rácsszűrés, homokfogás, ülepítés, flotálás gyorsszűrés Biológiai mikroorganizmusok élettevékenysége eleveniszapos fixfilmes (fázis szétválasztás) Kémiai anyagok - vegyszerek reakciói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár kicsapatás -elő, -szimultán, -utó,

7 Technológiai határértékek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

8 Megjegyzések: (1) A koncentrációban megadott határérték (napi átlag érték) és az eltávolítási hatásfok alapján meghatározott határérték közül az engedélyben előírt csak az egyik kritériumnak kell megfelelni. A százalékos csökkentést a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz koncentrációjához képest kell értelmezni. (2) A BOI5 más paraméterrel helyettesíthető: összes szerves szén (TOC) vagy teljes oxigénigény (TOD), ha összefüggés állapítható meg a BOI5 és a helyettesítő paraméter között. (3) Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat KOIk, BOI 5 komponensekre a vízminőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, azonban a szűretlen víz összes lebegőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a 150 mg/l-t. (4) A hatóság vízvédelmi érdekek alapján egyedi határértéket állapíthat meg. (5) A határértékeket a 240/2000. (XII.25.) Kormányrendelet szerinti érzékeny és a 49/2001. (IV.3.)Korm. rendelet szerinti nitrát érzékeny területeken kell betartani, 10 ezer LE terhelés felett. A települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó technológiai határértékek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

9 Szennyvíztisztítási igények összefoglalása: széntartalmú szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció nélkül, nagyobb mértékű széntartalmú szervesanyag eltávolítás nitrifikációval, nagyobb mértékű széntartalmú szervesanyag eltávolítás nitrifikációval, denitrifikációval és foszfor eltávolítással, nagyobb mértékű széntartalmú szervesanyag eltávolítás nitrifikációval, denitrifikációval és egyidejű iszapstabilizációval.

10 Paraméter Dimenzió Tisztítási cél Előtisztítás - 90 %-os BOI 5 eltávolítás nitrifikáció nélkül BOI 5 eltávolítás és nitrifikáció BOI 5 eltávolítás, nitrifikáció és denitrifikáció egyidejű iszapstabilizálással Előülepítő alkalmazás igen igen igen/nem nem Térf. terhelés kg/(m 3.d) 1,0 0,5 0,25-0,35 0,25 Iszapkonc. kg/m 3 3,3 3,3 3,3/5,0* 5,0 Iszapterhelés kg/(kg.d) 0,3 0,15 0,1 0,05 Iszapkor d *előülepítő nélkül nagyobb érték is választható A tisztítási igényeket kielégítő paraméterek

11 A felsorolt igényeket kielégítő szennyvíztisztító telepek áttekintése, csoportosítása: funkció kommunális, ipari, mezőgazdasági, technológia mechanikai, biológiai - eleveniszapos, - csepegtetőtestes,- kombinált, kémiai, kapacitás kis, közepes, nagy, energia felhasználás természetes, mesterséges.

12 A mesterséges szennyvíztisztítási technológiákat a mechanikai (pl.:rácsszűrés, homokfogás, ülepítés, flotálás), aerob és anaerob biológiai (pl.: fixfilmes-, eleveniszapos), vegyszeres (például: kicsapatás, derítés) tisztítási eljárások, illetve azok kombinációi alkotják.

13 ÁT HF EÜ EI UÜ UT BEF N REC H NYI REC LEV FI ELEVENISZAPOS SZENNYVÍYZTISZTÍTÁS TECHNOLÓGIAI HELYSZÍNRAJZA

14 ÁT HF EÜ EI UÜ UT BEF NO 3 REC LEV H NYI REC FI ELEVENISZAPOS SZENNYVÍYZTISZTÍTÁS TECHNOLÓGIAI HOSZ-SZELVÉNYE

15 A szennyvíztisztító telep felépítése: - mechanikai tisztítási lépcső, - biológiai tisztítási lépcső, - vegyszeres tisztítási lépcső, - utótisztítási lépcső.

16 Az intenzifikálás lehetőségei minden tisztítási lépcsőben megtalálhatók, eszköze és célja azonban más és más lehet. A korszerűbb (a technika adott színvonalának megfelelő) berendezések alkalmazásával mindenkor elérhető intenzifikálást, jelen előadásunkban terjedelmi okok miatt nem tárgyaljuk.

17 Intenzifikálási lehetőségek a mechanikai tisztításban: A mechanikai tisztítást a mechanikai előtisztítás (rács, homokfogó) és a mechanikai tisztítás (előülepítő) alkotják. A mechanikai tisztításban az intenzifikálási cél tehermentesíteni a biológiai tisztítást a nyers szennyvízzel érkező szennyező anyagok egy részétől. Az intenzifikálási lehetőséget a korszerűbb berendezésektől (jobb rácsok, homokfogók és előülepítők pl. lemezes, stb.) eltekintve, általában a vegyszeres előtisztítás jelenti.

18 Lemezes ülepítő működésének elvi vázlata Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi tnár

19 SEDIPAC 3D homok-, zsírfogó + lemezes ülepítő ɳ LA = 67,4 % ɳ BOI5 = 41,7 % ɳ KOI = 48,1 % Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

20 A vegyszeres szennyvíztisztítási technológia folyamatábrája : a) előkicsapatás, b) szimultán kicsapatás, c) utókicsapatás

21 Vegyszeres előtisztítás Az előkicsapatás technológiai lehetősége fokozni az előülepítés hatásfokát. Hatása a következő biológiai tisztításra: Denitrifikáció min. feltétele: BOI 5 /ön = 4 (5) 0,75/0,99 = 0,76 6 * 0,76 = 4,56 0,6/0,9 = 0,66 6 * 0,66 = 3,96 < 4

22 Intenzifikálási lehetőségek a biológiai tisztításban: A biológiai szennyvíztisztítási módszerek a csepegtetőtestes-, és az eleveniszapos tisztítás, valamint ezek kombinációja. Napjainkban a kommunális szennyvíz biológiai tisztítása, mely során a mikroorganizmusok irányított tevékenysége hasznosul, csaknem kizárólag eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiával történik.

23 Az eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia célja: a nem ülepíthető, lebegő-, kolloid- és oldott formában lévő szervesanyagok, nitrogén- és foszforvegyületek eltávolítása a szennyvízből biotechnológiai módszerekkel.

24 100 éves az eleveniszapos szennyvíztisztítás Activated Sludge 100 Years and Counting, 2014 IWA Publishing

25

26

27

28

29

30

31 LEVEGŐZTETŐ MEDENCE UTÓÜLEPÍTŐ 0,5 2,0 mg O2/l 0,5 2,0 mg O 2 /l ISZAP RECIRKULÁCIÓ (R) (R)ÍÍ KOMPRESSZOR FÖLÖSISZAP Iszapkoncentráció = 3,3 kg/m 3 Térfogati terhelés = 1,0 kg/(m 3 *d) Iszapkor = 5 d Iszapterhelés = 0,3 kg/(kg*d SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÓ ELEVENISZAPOS TISZTÍTÁS HOSZ-SZELVÉNYE Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

32 Eleveniszapos tisztítás aerob iszapkezeléssel Primer energiaigény 85 kwh/le.a

33 Eleveniszapos tisztítás anaerob iszapkezeléssel Primer energiaigény 37,5 kwh/le.a

34 ANOXIKUS-, AEROB-MEDENCE UTÓÜLEPÍTŐ NO 3 RECIRKULÁCIÓ 0,5 2,0 mg O 2 /l ISZAP RECIRKULÁCIÓ KOMPRESSZOR FÖLÖSISZAP Iszapkoncentráció = 5,0 kg/m3 Térfogati terhelés = 0,30 kg/(m3*d) Iszapkor = 15 d Iszapterhelés = 0,1 kg/(kg*d) NITRIFIKÁLÓ ÉS DENITRIFIKÁLÓ ELEVENISZAPOS TISZTÍTÁS TECHNOLÓGIAI HOSZ-SZELVÉNYE

35 Eleveniszapos medence a Délpesti szennyvíztisztító telepen

36 Előtérben az eleveniszapos medencék, jobbra az utóülepítők (Bécs)

37 Oxidációs árok (Sárospatak)

38 Eleveniszapos (bécsi) medencék, háttérben az utóülepítő (Felber, H., Fischer, M.: Klärwärter Taschenbuch)

39 CSEPEGTETŐTESTES SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

40 A csepegtetőtestes szennyvíztisztítás helyszínrajzi sémája

41 A csepegtetőtestes szennyvíztisztítás hosz-szelvény sémája

42 Csepegtetőtest metszete (Felber, H., Fischer, M.: Klärwärter Taschenbuch) Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

43 Kőtöltetű csepegtetőtest, szennyvíz szétosztás forgó permetezővel (Felber, H., Fischer, M.: Klärwärter Taschenbuch)

44 Tárcsás merülőtest

45 Merülőtárcsás berendezés nitrifikációval Klargester Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

46 Az előző berendezés fotója Klargester Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

47 A Stahlermatic szimultán Stabilizációt biztosító merülőtárcsás kis szennyvíztisztító rendszere Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

48 Biológiai hártya fejlődése a csepegtetőtestben

49 Műanyagtöltetű csepegtetőtest működés közben Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

50 Csepegtetőtest - műanyag töltete (Kiskunfélegyháza)

51 A csepegtetőtest töltet elemei a körítőfal kiemelése után Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

52 A HEXACELL töltet, 1. sor fotói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

53 A HEXACELL töltet, 3. sor fotói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

54 A HEXACELL töltet, 6. sor fotói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

55 A HEXACELL töltet, 10. sor fotói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

56 A HEXACELL töltet, 13. sor fotói Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

57 Az eleveniszapos és csepegtetőtestes szennyvíztisztítás házasítása - kombinálása OKOK a) A csepegtetőtestes tisztítás előnye b) A fonalasodás elkerülése

58 Az EI és a CST tisztítás kombinációja a kötött fixfilmes, mozgó fixfilmes technológiákat eredményezte

59 Kötött fixfilmes technológia, olyan eleveniszapos tisztítás, ahol a beépített (nagy fajlagos-felületű műanyag) tölteten (a töltet minimális összes felülete 45 m 2 ) megtapadt biológiai hártyában és a szabadon mozgó pelyhekben élő mikroorganizmusok végzik a biológiai tisztítást (elsősorban a szervesanyag lebontást). A beépített töltet alá szakaszosan vezetik az O 2 -t biztosító levegőt, mely ellátja a víztömeg mozgatását is. A tisztított szennyvíz fázisszétválasztás céljából az utóülepítőbe kerül. Az utóülepítő méretezése megegyezik a csepegtetőtestnél leírtakkal. Előnye, hogy a tölteten lévő mikroorganizmusok nem terhelik az utóülepítőt. Hátránya fokozott odafigyelés a tölteteltömődés elkerülése érdekében.

60 Kötött fixfilmes technológia IFAS Integrated Fixed Film Aktivated Sludge Hosang/Bisachof::Abwassertechnik,(1998)

61 A biofilm-fixfilmes reaktor felépítési sémája (H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

62 A kereskedelemben kapható töltetek hordozóanyakok formájuk szerint lehetnek: csőformájú anyagok, fóliaformájú anyagok, szalag-, és textilanyagok.

63 Biofilm hordozó, bemerülő fixágyak anyagainak kínálói H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

64 A HEWITECH cég műanyag elemei Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

65 A fixfim-töltet beépítése meglévő csepegtetőtestbe (H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien )

66 A csőformájú fixágy-anyag BIO-PAC H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

67 A BIO-PAC cső formájú fixágy-anyag jellemző adatai H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

68 B csőformájú fixágyanyag BIO-NET H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

69 A BIO-NET cső formájú fixágy-anyag jellemző adatai H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

70 C fóliából formázott fixágy-anyag BIOdek FB H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

71 D fóliából formázott fixágy-anyag BIOdek FKP H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

72 A BIOdek FKP 319/619 és FB 33,07 fólia anyagú fixágyak jellemző adatai H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

73 SESSIL fóliasávos fixágy anyaga H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

74 PE anyagú Biotextil H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

75 PP és PE anyagú Biotextil H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

76 Biotextil fixágy és fóliasávos fixágy anyaga SESSIL H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

77 Cleartec textil és a tartókeret az IFAT-on

78 Cleartec a Purátor prospektusán

79 Cleartec -biotextil elemek Bereczki A.: Kapacitásbővítés és intenzifikáció a Komárno-i kommunális szennyvíztisztító telepen Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

80 A beépített Cleartec -biotextil elemek Bereczki A.:Kapacitásbővítés és intenzifikáció a Komárno-i kommunális szennyvíztisztító telepen Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

81 Mozgó fixfilmes technológia, olyan eleveniszapos tisztítás ahol apró, nagyfelületű (a töltet minimális öszszes felülete 45 m 2 ) műanyagtestek szabadon úsznak a medence-részben a (szakaszos) levegőbevitel által előálló áramlás következtében. Kijutásukat az utóülepítőbe alkalmas berendezéssel kell meggátolni. Mozgatásukat és terhelésüket úgy kell kialakítani, hogy a hártyanövekmény és a leszakadt hártya között egyensúly jöjjön létre. Az utóülepítő méretezésére érvényesek a csepegtetőtestnél leírtak. Előnye, hogy a tölteten lévő mikroorganizmusok nem terhelik az utóülepítőt. Hátránya fokozott odafigyelés a tölteteltömődés elkerülése érdekében.

82 Mozgó fixfilmes technológia MBBR Moving Bed Biofilm Reactor Hosang/Bisachof::Abwassertechnik,(1998)

83 EI medence felülete felúszó Limpor kockákkak (Starnberg)

84 Limpor kocklák, melyen a biofilm képződik (Starnberg)

85 Mozgóágyas biofilmes levegőztető medencék (Starnberg)

86 HX9 9 mm HX9KL 9 mm HX18KK 18 mm kereszttel dupla kereszttek 484 m 2 /m m 2 /m m 2 /m 3 Hel X prospektus Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

87 LEVAPOR elemek, alkalmazhatók aerob és anaerob reaktorokban LEVAPOR GmbH - prospektusa Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

88 BioChip biofilm-töltet Ch., Börner:Neues Trägermaterial für die Schwebebett-biologie

89 A membrán-technológia 1990

90 A membrán-szűrési A membrán-szűrési eljárások áttekintése a tisztításban betöltött szerepük szerint

91 Membrántechnológia a szennyvíztisztításban? Utóülepítés helyett fázisszétválasztás ultraszűréssel: pórusméret µm, kívülről befelé áramló tökéletes szűrés, lebegőanyag teljes visszatartása, baktériumok teljes, vírusok csaknem teljes visszatartása, kiváló vízminőség. KÖVETKEZMÉNYEK: Nincsenek ülepíthetőségi korlátok: 3-4-szeres iszapkoncentráció, X > 10 g/l, kis reaktor térfogatok, nagyobb iszapkor Ik > 25 d. Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

92 KERESZTIRÁNYÚ ÁRAMLÁS ZSÁKUTCA ÁRAMLÁS A zsákutca és a keresztirányú áramlás értelmezése Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

93 A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott membrán-rendszerek

94 A hagyományos eleveniszapos és a membrános eleveniszapos technológia folyamatábrája

95 ZeeWeed kapilláris modulokkal kialakított eleveniszapos technológia

96 Budajenői szennyvíztisztító telep Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

97 A membrán-technológiával elsősorban ott lehet jelentős eredményeket kimutatni, ahol a nyers szennyvíz szennyezettsége nagy, a tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények szigorúak, kevés a rendelkezésre álló terület, a tisztított szennyvíz újfelhasználásra kerül, a hidraulikai terhelés aránylag egyenletes, a meglévő telepek teljesítményének javítása szükséges.

98 Intenzifikálási lehetőségek az utótisztításban: az utóülepítő hatásfokának fokozásával, ujabb tisztító egységek bevezetésével (főleg az antropogén anyagok eltávolítására) Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

99 A nyers és hagyományos technológiával tisztított szennyvíz jelentős mennyiségben tartalmaz antropogén anyagokat, gyógyszer-, és hormon maradványokat. Ezek eltávolítását szolgálják nagyobb kapacitású berendezéseknél az aktív szén utószűrők, valamint kisebb kapacitások esetén a természetközeli utótisztítás. Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

100 KÖSZÖNÖM SZÍVES FIGYELMÜKET

101 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

102 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

103 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

104 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

105 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

106 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

107 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

108 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

109 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

110 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

111 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

112 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

113 Dr. Dulovics Dezső, PhD. c. egyetemi.tanár

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása Szennyvíztisztítás nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása FIZIKAI TISZTÍTÁS oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása BIOLÓGIAI

Részletesebben

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató Először is mik azok a mikroorganizmusok? A mikroorganizmusok vagy mikrobák mikroszkopikus (szabad szemmel nem

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Szempontok a szennyvíztiszt és

Szempontok a szennyvíztiszt és Szempontok a szennyvíztiszt ztisztító telepek építése, rekonstrukciója és üzemeltetése témakörökbenkben EU 2004. május 1. Közcsatornára csatlakozott lakások aránya < 30 % Ivóvízhálózatra csatlakozott lakások

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból Megújuló energia a szennyvíztisztításból ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500 Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek,

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10%

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) A közműolló időbeli változása Magyarországon ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% 1 2 nem hasznosítható víz Közvetlen kár:

Részletesebben

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család (50-2000 LE. között) Működési leírás 1. A szennyvíztisztítás technológiája A HUNTRACO Zrt. környezetvédelmi üzletága 2000 LE. alatti

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens 1. Bevezetés A felszíni és felszínalatti vizek védelme ökológialag elfogadható terhelésük biztosítása,

Részletesebben

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen Bakos Vince, vízminőség osztályvezető Deák Attila, üzemeltetési és technológus

Részletesebben

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Szakmai publikáció Budapest, 2010. június Környezetvédelem 2010/3. Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Fazekas Bence, Kárpáti Árpád, Reich Károly (Pannon Egyetem) Varvasovszki

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék A klasszikus biológiai szennyvíztisztítás Mechanikai fokozat Nagy sűrűségű szervetlen anyagok Úszó anyagok (zsír, olaj) Ülepedő

Részletesebben

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések univerzális szennyvíztisztító kisberendezések Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek Biológiai műveletek Mikroorganizmusok, sejt és szövettenyészetek felhasználása műszaki feladatok megoldására. Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Mikroorganizmusok

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus) Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus) Melicz Zoltán EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet melicz.zoltan@ejf.hu Tel.: 06-20-2676060 Vizsgakérdések 1. A csatornahálózat-szennyvíztisztítás-befogadó

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyers szv. Szennyvíztisztítás technológiai egységei Rácsszem. Elszállítás Csurgalékvíz Homok Rács Homokfogó Mechanikai tisztítás

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Működési leírás Készítette: Bárdosi Péter Resys Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2011. november 18. 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A tisztítás

Részletesebben

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére Kutatási összefoglaló Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére a Krisna-völgyi nádgyökérzónás szennyvíztisztító példáján Összeállította: Kun András Öko-völgy Alapítvány

Részletesebben

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében.

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében. Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében. Pulai Judit - Kovácsné Benkó Zsuzsa - Rajhona János - Kárpáti Árpád Bevezetés Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki

Részletesebben

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt)

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt) Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt) Melicz Zoltán EJF Baja MaSzeSz Konferencia, Lajosmizse, 2012. május 30-31. Arzén Magyarország Forrás: ÁNTSZ (2000)

Részletesebben

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével Bognár Ferenc EMVIR Nonprofit

Részletesebben

természetes tisztaság

természetes tisztaság szennyvíz természetes tisztaság A BIOROCK egy egyedülálló kompakt szennyvíztisztító berendezés, mely áram és energia nélkül működik. egyszerű használat Egyedülálló rendszer, a háztartási és kommunális

Részletesebben

hír MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2

hír MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 hír CSATORNA 2011 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december Tartalom MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Horváth, A., Kiss, G., Böcskei, Zs., Ditrói, J., Fazekas, B., Kárpáti, Á.: Tisztítási hatásfok,

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyers szv. Szennyvíztisztítás technológiai egységei Rácsszem. Elszállítás Csurgalékvíz Homok Rács Homokfogó Mechanikai tisztítás

Részletesebben

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) A VÍZ km3 5000 1000 1950 ma 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 1 2008. 02. 06. Marjainé Szerényi Zsuzsanna 2 Évenként és fejenként elfogyasztott víz (köbméter)

Részletesebben

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/09-11-2011-0037 Projekt adatai Projekt megnevezése: Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz

Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz Szennyvíztisztítók gépjármőmosókhoz Alfa Active Alfa Classic STS Alfa szennyvíztisztító termékcsalád gépjármőmosókhoz 2. oldal 1. Az STS Alfa szennyvíztisztító termékcsalád Az STS Alfa szennyvíztisztító

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése Pulai Judit Kárpáti Árpád Bevezetés Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A szennyvíztisztítás

Részletesebben

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00 6. ÉVFOLYAM 9.SZÁM 1999. December A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Szolnok város szennyvíztisztító telepe Szolnok város szennyvíztisztító telepének megépítésével,

Részletesebben

A MAGYAR SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG OKTATÁSI PROGRAMJA 2013. ÉV

A MAGYAR SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG OKTATÁSI PROGRAMJA 2013. ÉV Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Budapest, 1111 Műegyetem rkp. 3. Tel: (30) 396 2 369, Fax: (1) 463 37 53 E-mail: MaSzeSz@vkkt.bme.hu A MAGYAR SZENNYVÍZTECHNIKAI

Részletesebben

Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Paszera András Dénes

Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Paszera András Dénes Kistelepülési szennyvíztisztítók intenzifikálása Előadó: Messer Csoport A Messer Csoport világszerte a legnagyobb, családi tulajdonban lévő ipari gázgyártó specialista. A Messer gázok úgy, mint oxigén,

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál Veres András előadása

Részletesebben

ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL

ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL Küldetés Az elektro-kémiai kommunális szennyvíztisztító

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Gilián Zoltán okl. építőmérnök vízmérnöki tervező, szakértő 1 Áttekintő 1. A szennyvízhelyzetről általában 2. A befogadó

Részletesebben

Szennyvíztisztítási technológiák

Szennyvíztisztítási technológiák Szennyvíztisztítási technológiák - a fejlődés tendenciái napjainkban- Dr. Kárpáti Árpád, Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém Bevezetés A szennyvíztisztítás kulcsfeladata a szennyvíz szerves

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése

Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése 2.1. A technológia kialakulása, történeti fejlődése 2.1.1. Egy iszapkörös eljárások Az élővizek oxigénellátását és öntisztulását intenzifikáló, levegőztetéssel

Részletesebben

INTENZÍV RENDSZEREK ALAPJAI

INTENZÍV RENDSZEREK ALAPJAI INTENZÍV RENDSZEREK ALAPJAI Mitől lesz valami intenzív? Intenzifikáció lehetőségei: Takarmányozás Polikultúra Telepítési sűrűség fokozása Vegyes kihelyezés Levegőztetés Vízcsere Extenzív félintenzív -

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda A szennyvíztisztításról bővebben: http://www.pureaqua.hu. 1. Bevezetés

PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda A szennyvíztisztításról bővebben: http://www.pureaqua.hu. 1. Bevezetés BIOFILTEREKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN Mérnyei Judit Sieker, C. Barjenbruch, M. Experience with Biofilters in Wastewater Treatment (Rehm, H. J. and Reed G.: Biotechnology, V.

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

2015.03.19. Vízvédelem KM011_1. Vízkitermelés. Vízbázisvédelem. 2014/2015-ös tanév II. félév. 5. rész: Vízkezelés, csatornázás, szennyvíztisztítás

2015.03.19. Vízvédelem KM011_1. Vízkitermelés. Vízbázisvédelem. 2014/2015-ös tanév II. félév. 5. rész: Vízkezelés, csatornázás, szennyvíztisztítás Vízvédelem KM011_1 2014/2015-ös tanév II. félév 5. rész: Vízkezelés, csatornázás, szennyvíztisztítás Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Vízkitermelés

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Környezeti Biológia Szennyvíztisztítási Műveletek

Környezeti Biológia Szennyvíztisztítási Műveletek Környezeti Biológia zennyvíztisztítási Műveletek Bevezetés: A bioszféra fogalma: A földfelszínnek és az atmoszférának az a szintje amelyben élő szervezetek találhatók, valamint az a térség amelyben az

Részletesebben

Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban

Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban Tárgyszavak: bioszűrés; szennyvízkezelés; szennyvíztisztítás; kommunális; Németország. Az utóbbi években egyre

Részletesebben

GRAF Picobell szennyvíztisztító kisberendezés üzembehelyezés, üzemeltetés és karbantartás

GRAF Picobell szennyvíztisztító kisberendezés üzembehelyezés, üzemeltetés és karbantartás GRAF Picobell szennyvíztisztító kisberendezés üzembehelyezés, üzemeltetés és karbantartás A jelen utasításban leírtakat föltétlenül be kell tartani. Az utasítások be nem tartása esetén semmiféle garanciális

Részletesebben

A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján

A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján Bevezetés A szennyvíz különböző szennyező anyagok és víz

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények

Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények Egyedi szennyvíztisztítás Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények Környezettechnika a Frühwaldtól Egyedi szennyvíztisztítás Biológiai, csepegtetôtestes házi szennyvíztisztító. Megoldás a

Részletesebben

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái

2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái 2000 LE-nél kisebb telepek szennyvíztisztítási technológiái Bevezetés Dr. Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A címet talán jobb lenne úgy megfogalmazni, hogy

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 24/25-es tanév I. félév 6. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék rendszeres (folyamatos) Vízszennyezések típusai ipari üzemek kommunális

Részletesebben

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék A környezetvédelem alapjai Dr. Jobbágy Andrea egyetemi docens A szennyvíztisztítás célja és alapvető

Részletesebben

A szennyvíztisztítás környezetbarát lehetőségei ritkábban lakott térségekben

A szennyvíztisztítás környezetbarát lehetőségei ritkábban lakott térségekben A szennyvíztisztítás környezetbarát lehetőségei ritkábban lakott térségekben Bevezetés Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, H-8201 Veszprám, Pf. 158. Karpatia@almos.vein.hu A szennyvizek keletkezése a lakosság

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BŐVÍTÉSI, INTENZIFIKÁLÁSI PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN CURRENT PROBLEMS IN UPGRADING THE SEWAGE TREATMENT OF DEBRECEN

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BŐVÍTÉSI, INTENZIFIKÁLÁSI PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN CURRENT PROBLEMS IN UPGRADING THE SEWAGE TREATMENT OF DEBRECEN TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BŐVÍTÉSI, INTENZIFIKÁLÁSI PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN CURRENT PROBLEMS IN UPGRADING THE SEWAGE TREATMENT OF DEBRECEN GULYÁS Gábor 1, FAZEKAS Bence 1, FÜLÖP Zoltán 2, OLÁH Kálmán

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

Kommunikációs (cselekvési) terv. A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Kommunikációs (cselekvési) terv KEOP 1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú támogatási szerződéshez A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán Projektgazda: Paks

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szennyvíztisztításról másképp

A szennyvíztisztításról másképp Nem biztos, hogy jobb lesz, ha másképp lesz, de ahhoz, hogy jobb legyen, másképp kell lennie. Georg Chistoph Lichtenberg A szennyvíztisztításról másképp Tolnai Béla Kulcsszavak: szennyvíztisztítás, tápanyaglebontás,

Részletesebben

Norit Filtrix LineGuard

Norit Filtrix LineGuard Norit Filtrix LineGuard BEMUTATÁS A LineGuard egy ultraszűrést alkalmazó vízkezelő rendszer. Az ultraszűrő (UF) alkalmazása nagyon széleskörű ezek egyike az ivóvíz kezelés. Felhasználási területek: Az

Részletesebben

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel Piskolczi Miklós A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. DEBRECEN A kommunális hulladéklerakók

Részletesebben

A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban

A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban I. Bevezetés Oláh József Horváth Gábor A szennyvíztelepek üzemeltetési gyakorlatában jól ismert a fonalas szervezetek

Részletesebben

2012/10... 24 2012/11... 25 HÍREK

2012/10... 24 2012/11... 25 HÍREK hír CSATORNA 2012 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december Tartalom MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Újév-köszöntő... 3 Jászay, T., Bodáné, Kendrovics, R.: Kis és közepes, eleveniszapos szennyvíz-tisztító

Részletesebben

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás részműveletei, méretezésük és kiépítésük

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás részműveletei, méretezésük és kiépítésük Az eleveniszapos szennyvíztisztítás részműveletei, méretezésük és kiépítésük Bevezetés Dr. Kárpáti Árpád karpatia@almos.vein.hu Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A lakossági

Részletesebben

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére, A TANÁCS IRÁNYELVE (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak

Részletesebben

Konferencia kiadvány

Konferencia kiadvány PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém Hunyadi u. 14. Tel: +36/70/289-5212 Web: www.pureaqua.hu E-mail: info@pureaqua.hu 2011. október 06. Konferencia kiadvány Szennyvíztisztítás iszaphozama

Részletesebben

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája Dr. Pekár Ferenc ny. főigazgató-helyettes vízökológus Halászati és Öntözési

Részletesebben

A szennyvíztisztítás kulcskérdései és főbb fejlődési irányai

A szennyvíztisztítás kulcskérdései és főbb fejlődési irányai A szennyvíztisztítás kulcskérdései és főbb fejlődési irányai Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem 1. A lakossági szennyvizek gyűjtésének, tisztításának kialakulása. A lakossági szennyvizek ugyan sok forrásból

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT Arzén Ammónium ion Bór Fluorid Vas Mangán Nitrit??? Metán Szén-dioid Célkomponensek Lehetséges

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II.

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II. Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II. Kárpáti Árpád 1. Bevezetés I. BOI és nitrogén eltávolítás A kommunális szennyvíztisztítás feladata a lakosság által felhasznált és elszennyezett

Részletesebben

Bükkszéki szennyvíztelep technológiájának korszerűsítésére irányuló lehetőségek vizsgálata Szakdolgozat

Bükkszéki szennyvíztelep technológiájának korszerűsítésére irányuló lehetőségek vizsgálata Szakdolgozat Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Hidrológiai Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék Bükkszéki szennyvíztelep technológiájának korszerűsítésére irányuló lehetőségek vizsgálata Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai

Részletesebben

CANALMASTER WA. kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással. Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű.

CANALMASTER WA. kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással. Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. CANALMASTER WA kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. CANALMASTER WA kombinált szívő- és öblítő felépítmények A

Részletesebben

A vízszennyezést csökkent vagy megszüntet technológiai módosítás. Értékes anyagok visszanyerése. Szennyvíztisztítás

A vízszennyezést csökkent vagy megszüntet technológiai módosítás. Értékes anyagok visszanyerése. Szennyvíztisztítás A vízszennyezést csökkent vagy megszüntet technológiai módosítás Értékes anyagok visszanyerése Szennyvíztisztítás Egyik példa erre a fluorapatit gyártásánál keletkez fluoridtartalmú szennyvizek problémája:

Részletesebben

Biokémiai folyamatok populáció-dinamikai hatásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Biokémiai folyamatok populáció-dinamikai hatásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban OTKA-37893, SZAKMAI BESZÁMOLÓ Biokémiai folyamatok populáció-dinamikai hatásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban 1. BEVEZETÉS, KUTATÁSI CÉL Az un. eleveniszapos szennyvíztisztítás világszerte a legelterjedtebb

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Ipari szennyvizek hatékony tisztítása - Gáz van

Ipari szennyvizek hatékony tisztítása - Gáz van Szakmai publikáció Budapest, 2004.03.22. 4/2004 Magyar Műszaki Magazin, III. évf. 4 / 2004. április Ipari szennyvizek hatékony tisztítása - Gáz van A növekvő környezettudatosság és a szigorodó törvényi

Részletesebben

Tiszta oxigén a biológiai folyamatok életre keltésére a szennyvíztisztító telepeken Rendszer-összehasonlítás különböző oxigénbeviteli eljárások esetén

Tiszta oxigén a biológiai folyamatok életre keltésére a szennyvíztisztító telepeken Rendszer-összehasonlítás különböző oxigénbeviteli eljárások esetén Szakmai publikáció, 2005.08.25. Vízműpanoráma, 2005/3, XIII. évf., 12-14. o. Tiszta oxigén a biológiai folyamatok életre keltésére a szennyvíztisztító telepeken Rendszer-összehasonlítás különböző oxigénbeviteli

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Békéscsaba, Dobozi út 5. CSATORNAMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Készítette: BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ÜZEMVITELI OSZTÁLYA Rung Attila osztályvezető Kiadja: Üzemviteli Osztály Jóváhagyta:

Részletesebben