Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz."

Átírás

1 Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyers szv. Szennyvíztisztítás technológiai egységei Rácsszem. Elszállítás Csurgalékvíz Homok Rács Homokfogó Mechanikai tisztítás Zsírfogó Előülepítő Zsír Nyersiszap Biológiai tisztítás Eleveniszapos Utóülepítő medence Iszap recirkuláció Fölösiszap Tisztított szv. Sűrítő Biogáz Gáztartály Iszap Higienizálás Rothasztó 35 C Iszapkezelés Iszaptároló Használat (mezőgazdaság víztelenítés, szárítás, égetés, depónia) 1

2 A biológiai szennyvíztisztítás céljai Oldott és nem ülepíthető kolloid szervesanyagok eltávolítása (második fokozatú szennyvíztisztítás) TSS, KOI, BOI 5, TOC Ammónium-eltávolítás NH 4 + A növényi tápanyagok (N, P) eltávolítása (harmadik fokozatú szennyvíztisztítás) TN, TP, NO 3 - Természetes és mesterséges körülmények között Élő szervezetek működésén alapul A természetben is megtalálható mikroorganizmusok mesterséges elszaporítása Kedvező életfeltételek biztosítása A biológiai szennyvíztisztítás Eleveniszapos reaktor (Activated Sludge) Mobilizált (szuszpendált) mikroorganizmusok Pehely (néhány 100 mikron átmérőjű) - belsejében eltérő körülmények Fix filmes reaktor (biofilm) Felülethez kötött mikroorganizmusok Gradiensek a biofilmen belül Csepegtetőtestek, biofilterek (bioszűrők) Természetes szennyvíztisztítás Alacsony költségű (BK, ÜK), nagy területigényű, a levegőztetést természeti folyamatok révén biztosító rendszerek Kistelepüléseken vagy utótisztításként 2

3 Baktériumok csoportosítása szénforrás szempontjából Heterotrófok: A környezetükben található szerves szénvegyületeket használják szén- és energiaforrásként (szubsztrát) - szervesanyag bontók, denitrifikálók) Autotrófok: Szénforrásként a környezet szén-dioxidját (HCO 3- ) használják Autotróf sok kemolitotróf faj is, mint például a nitrifikáló és a kénoxidáló baktériumok A magasabb rendű organizmusokkal szemben a baktériumok anyagcseréje nagyon változatos képet mutat! Baktériumok csoportosítása energiaforrás szempontjából Fotoszintetizálók (fotoszintézis útján a fényből nyerik az energiát) Kemoszintetizálók (kémiai vegyületekből nyerik az energiát) Kemolitotrófok (a légzéshez szervetlen elektron-donort használnak) a leggyakoribb energiaforrás a hidrogén, szén-monoxid, ammónia/ammónium (ennek eredménye a nitrifikáció), esetleg vas-ion, vagy más redukált fém-ion, és számos kénvegyület Kemoorganotrófok (a légzéshez szerves elektron-donort használnak) szervesanyag bontók A legtöbb kemolitotróf szervezet autotróf, míg a kemoorganotróf szervezetek heterotrófok. 3

4 Baktériumok csoportosítása az elektron- akceptorok (elektron-felvevők) szempontjából A kémiai vegyületek energiaforrásként történő felhasználása során az oxidálódó anyagból az elektronok a végső elektronfelvevőnek kerülnek átadásra, redukciós folyamat során. Ebben a reakcióban energia szabadul fel, mely az anyagcsere során felhasználható. Az aerob élőlények esetében az oxigén az elektronfelvevő. Anaerob élőlények esetében más szervetlen vegyület, például nitrát, szulfát, vagy CO 2 az elektronfelvevő (pl. denitrifikáció, kéntelenítés és acetogenezis). Fakultatív anaerob baktériumok: ha nem áll rendelkezésre végső elektronfelvevő, erjedéssel biztosítják életműködésüket. Szervesanyag eltávolítása Aerob (kommunális szennyvíztisztítás EI, fix filmes) Aerob légzés O 2 (DO) jelenléte (levegőztetés) Elektron akceptor: O 2 H 2 O Anaerob (pl. élelmiszeripar v. kommunális szennyvíziszap kezelés - rothasztás) Fermentáció Nincs O 2, NO 3-, NO 2-, vagy SO 4 2- Elektron akceptor: endogén - a mikroorganizmusok termelik Anoxikus (denitrifikáció során történő szervesanyagbontás) Anaerob (nincs O 2 ), de van nitrát, nitrit Elektron akceptor: NO 3 - és NO 2- N 2 Ismétlésként lásd Vízkémia oxidáció/redukció 4

5 Biológiai szervesanyag konverzió Biológiai növekedés Hidrolízis Pusztulás Nehezen bontható szervesanyag Hidrolízis Könnyen bontható szervesanyag Biológiai növekedés Biomassza Pusztulás Inert anyag 5

6 Aerob szervesanyag eltávolítás Mikroorganizmusok koncentrálása (megfelelő körülmények ph, tápanyag, hőmérséklet stb., iszap recirkuláció: aktív biomassza visszavezetése) Aerob szervesanyag eltávolításhoz szükséges oldott oxigén biztosítása levegőztetés mesterséges módon (gépészeti berendezések) - energia! A szennyvíz kontaktusba kerül a biomasszával (mikroorganizmusokkal) - bioreaktor Mikroorganizmusok elválasztása a víz fázistól (ülepítés/flotálás) Biológiai tisztítóegységek tehermentesítése (előülepítő TSS, nehezen bontható szervesanyagok eltávolítása) Nitrifikáció NH ,5 O 2 NO 2- + H 2 O + 2H + + energia Nitrosomonas NO ,5 O 2 NO 3- + energia Nitrobacter kétlépcsős folyamat szükséges: ammónium-n aerob környezet (DO ~ 2 mg/l) aerob autotróf mikroorganizmusok (ph, T, toxikus anyagok, üzemeltetés iszapkor, szaporodási előny kis szervesanyag-terhelés) 1 mól N (14 g) oxidálásához 2 mól O 2 (64 g) kell: 4,6 g O 2 / NH 4 -N 6

7 Denitrifikáció 2 NO 3- + org C + 2H + CO 2 + H 2 O + N 2 + energia NO 3- NO 2- NO N 2 O N 2 többlépcsős folyamat szükséges: könnyen bontható szervesanyag anoxikus körülmények (DO=0, NO 3-, NO 2- ) fakultatív heterotróf mikroorganizmusok (ph, T, toxikus anyagok, üzemeltetés) Biológiai foszfor eltávolítás Anaerob körülmények között foszfát leadás és C felvétel Aerob körülmények között többlet P felvétel és szervesanyag oxidáció szükséges: váltakozó aerob/anaerob környezet heterotróf foszfor akkumuláló mikroorganizmusok (PAO) ph, T, toxikus anyagok, üzemeltetés, nitrát kizárása 7

8 Biológiai foszfor eltávolítás Biológiai folyamatok a szennyvíztisztításban Mikroorganizmusok Tápanyagok Tevékenység Szaporodási sebesség Heterotróf Szerves C + O 2 + (N és P) Szerves C oxidáció nagy Szerves C + NO 3- + (N és P) NO 3- redukció nagy Autotróf HCO 3- + NH 4+ + O 2 + (N és P) NH 4+ oxidáció kicsi Heterotróf foszfátakkumuláló Szerves C (acetát) P leadás, C felvétel kicsi O 2 + (N és P) P felvétel, C oxidáció kicsi Kárpáti Árpád: Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai 8

9 Eleveniszapos szennyvíztisztítás A lebontást végző szervezetek pehely formájában vannak jelen (1-1 iszappehely több százezer elő szervezetet tartalmaz) A mikroorganizmusok a szennyvízben jelen levő, biológiailag bontható, oldott és partikulált szennyezőanyagainak egy részét használják fel Az oxidációs folyamatok során CO2 keletkezik, az így nyert energiát a mikroorganizmusok életfunkcióik fenntartásához használják fel A kedvező körülmények hatására a mikroorganizmusok elszaporodnak, a sejtfelépítésükhöz felhasználják a szennyvízben található tápanyagok (N, P) egy részét, majd elpusztulnak Az eleveniszapos tisztítás működése függ szervesanyagok mennyisége, bonthatósága(boi 5 ) tápanyagok (N és P) mennyisége oldott oxigén (DO) tartózkodási idő (HRT, SRT) ph (6,5-8,0) toxicitás (akut, krónikus) hőmérséklet (20-30 C) keverés (lerakódások) hidraulikai viszonyok 9

10 Levegőztető berendezések feladata Baktériumok oxigénigényének folyamatos kielégítése A sejttömeg kiülepedés-mentes, egyenletes elosztással történő lebegésben tartása (tápanyagok és végtermékek egyenletes elosztása) Levegőztető rendszerek Mélylevegőztetés hatása az áramlásra 10

11 Levegőztető rendszerek Áramlás hatása a légbefúvásra Áramlás iránya Tömlős levegőztető 11

12 Anoxikus/anaerob medence- keverők A biológiai szennyvíztisztítás elvi sémája Szennyvíz Levegôztetô Ülepítô Tisztított elfolyóvíz Iszaprecirkuláció Fölösiszap Kárpáti Árpád: Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai 12

13 Szennyvíztisztítási alapfogalmak (EI) Q 0, S 0, X 0 befolyó levegőztető medence X m, S m utóülepítő Q e, S e, X e elfolyó V m, X m, S m O 2 Q r, S r, X r Q Recirkuláció (RAS: return activated sludge) w, S w, X w Fölösiszap (excess/wasted sludge) Q: hidraulikai terhelés (m 3 /d) S: oldott szubsztrát X: biomassza koncentráció (iszap) (mg/l, g/l X m =3-6 g/l) MLSS (mixed liquor suspended solids) V: térfogat (m 3 ) Q 0, S 0, X 0 X m, S m Q e, S e, X e V m, X m, S m Q r, S r, X r O 2 Q w, S w, X w Anyagmegmaradás: befolyó = elfolyó Q 0 = Q = Q e +Q w Q e = Q 0 -Q w (Q e = Q-Q w ) Az oldott szubsztrát mennyisége ugyanaz a levegőztető medencében, az elfolyóban és a recirkuláltatott iszapban (ha az utóülepítő nem viselkedik reaktorként) S r = S w = S e = S m = S Iszapágakban ugyanaz a biomassza koncentráció X r = X w 13

14 Q, S 0, X 0 X, S (Q-Q w ), S, X e V, X, S Q r, S, X r O 2 Q w, S, X r Eltávolítási hatékonyság (removal rate): E = (S 0 -S)/S 0 Recirkulációs ráta (recirkulációs arány): Recirkuláltatott térfogatáram és befolyó szennyvízhozam hányadosa R = Q r /Q (50-100%) Q, S 0, X 0 X, S (Q-Q w ), S, X e V, X, S Q r, S, X r O 2 Q w, S, X r Térfogati szervesanyag terhelés: Egységnyi levegőztető térfogatra eső szervesanyag terhelés B V = Q S 0 /V = 0,3-3 kg BOI 5 /m 3 d 14

15 Q, S 0, X 0 X, S (Q-Q w ), S, X e V, X, S Q r, S, X r O 2 Q w, S, X r Iszap szervesanyag terhelése (food to microorganism F/M ratio) Egységnyi biomasszára (iszapra) jutó szervesanyag terhelés B X = Q S 0 / (V X) [kg BOI 5 /kg MLSS/d] kg BOI 5 /kg TSS/d nagy terhelés kg BOI 5 /kg TSS/d közepes terhelés kg BOI 5 /kg TSS/d kis terhelés Q, S 0, X 0 X, S (Q-Q w ), S, X e V, X, S Q r, S, X r O 2 Q w, S, X r Iszaptermelés: F SP = X e (Q-Q w )+ X r Q w (X 0 Q) Fölösiszap produkció (FI): 0 Q w X r 15

16 Q, S 0, X 0 X, S (Q-Q w ), S, X e V, X, S Q r, S, X r O 2 Q w, S, X r Iszapkor (iszap tartózkodási idő = sludge retention time): SRT = Θ X = (V X) / (X e (Q-Q w ) + X r Q w )) = (V X) / F SP [d] Az az idő, amennyit az iszap átlagosan a rendszerben tartózkodik Levegőztető medencében levő iszap tömege (kg) / a rendszert elhagyó iszap mennyisége (kg/d) Meghatározza, hogy mely szervezetek képesek elszaporodni a bioreaktorban Reciproka megadja azt a minimális fajlagos növekedési sebességet, amely ahhoz szükséges, hogy ne mosódjon ki a mikroorganizmus Rövid iszapkor (1-2 nap) Nagyterhelésű rendszer Cél: a szervesanyag eltávolítás BOI5, KOI eltávolítás: 75-90% Predátor aktivitás (legelés) viszonylag kicsi Jelentős nitrifikáció nincs 16

17 Közepes iszapkor (2-7 nap) Közepes terhelésű rendszer Elfolyó KOI már nem tervezési igény (mind átalakul, ami biológiailag hozzáférhető) Az iszapkor értékét a szükséges nitrifikációs hatásfok befolyásolja A nitrifikáció ph csökkenést okoz (ph=5 is lehet) Ha denitrifikáció is szükséges, ált napnál nagyobb iszapkor kell A nagyterhelésű rendszerhez képest az oxigén igény (per kg KOI) kb. kétszeres, a reaktortérfogat 3-4 szeres BOI5, KOI eltávolítás: >90% Közepes iszapkor (2-7 nap) Denitrifikáció az utóülepítőben, iszapfelúszás (nitrogén gáz buborékok) Az utóülepítőben a sűrítés már nem megoldható Iszaprecirkuláció növelendő, az iszap tartózkodási idő csökkentése érdekében 17

18 Nagy iszapkor (>7 nap) Ha csak aerob körülmények vannak Hosszú idejű levegőztetés / teljes oxidációs telep (extended aeration) Iszap stabilizáció Összehasonlítva a közepes iszapkorú rendszerekkel az összes oxigén igény hasonló, miközben a reaktortérfogat 50-60%-kal nagyobb Kis lúgosságú szennyvíz esetén probléma lehet az alacsony ph Iszap-felúszási problémák megjelenése (szétlevegőztetett iszap) Alacsony elfolyó KOI, de magas nitrát koncentráció Anoxikus zónával a ph csökkenés elkerülhető és a nitrát koncentráció is csökkenthető BOI5, KOI eltávolítás: >95% Közepes iszapkor (2-7 nap) Ha aerob és anoxikus körülmények is vannak Nitrifikáció/denitrifikáció megvalósul Elfolyó nitrát koncentráció csökken Összes oxigén igény (levegőztetés) csökkenthető 15-25%- kal a csak nitrifikációra tervezetthez képest Felúszó iszap problémája elkerülhető Az alacsony ph problémája elkerülhető 18

19 Mohlman-index (iszap-ülepedési index) Mohlman index (sludge volume index) SVI = SV 30 /X [ml/g] SVI: iszap-ülepedési index SV 30 : az iszap térfogata 30 perc ülepítést követően (ml/l) = 30 perces ülepedés X: az iszap koncentrációja (g/l) SVI: ml/g 19

20 Mohlman-index számítási példa 5000 mg/l lebegőanyag tartalmú eleveniszap 30 perc után az iszaptérfogat az 1 l-es mérőhengerben 400 ml SVI =? = SV 30 /X = 400 [ml/l] / 5 [g/l] = 80 [ml/g] jól ülepedő iszap Mechanikai/kémiai tisztítás CEPT: TSS: 80%, KOI, BOI 5 : 50% TN: 10%, TP: 60% PC: TSS: 90%, KOI, BOI 5 : 70% TN: 10%, TP: 90% Me 3+ t= 3-3,5 h 20

21 Biológiai tisztítás Nitr. nélkül: TSS: 90%, KOI, BOI 5 : 90% TN: 10%, TP: 10% Nitrifikációval: TSS: 90%, KOI, BOI 5 : 95% TN: 15%, TP: 15% t= 3-3,5 h t= 6,0h Biológiai/kémiai tisztítás Előkicsapás: TSS: 95%, KOI, BOI 5 : 95% TN: 15%, TP: 90% Szim. kics.: TSS: 95%, KOI, BOI 5 : 95% TN: 15%, TP: 90% Me 3+ Me 3+ 21

22 Biológiai/kémiai tisztítás (N eltávolítás) Előden, szim. kics.: TSS: 90%, KOI, BOI 5 : 95% TN: 70%, TP: 90% Előkics., utóden.: TSS: 90%, KOI, BOI 5 : 95% TN: 85%, TP: 90% Me 3+ Me 3+ +C Reaktor konfigurációk Az aerob, anaerob és anoxikus körülmények idő- és/vagy térbeli kombinálása Recirkulációs vezetékek kiépítése Reaktor alak (hidraulika) szerepe növekszik 22

23 Reaktor konfigurációk Dugattyú-szerű v. dugó áramlás (plug flow) A fonalasok elszaporodása mérsékelhető jobban ülepíthető iszap nyerhető Biokémiai reakcióhoz relatíve kis tartózkodási idő szükséges Betáplálásnál nagy oxigén-igény DO gyorsan elfogy Dugó áramlás (plug flow) C 0 C k L C(t) C(r) r = 0 r = L t L r A beadagolt C 0 töménységű anyag tökéletes keveredése csak a csőirányra merőlegesen valósul meg, hosszirányú keveredés nincs. Ennek következtében a reakció során a töménység a cső hossza mentén folytonosan változik, de bármely pontban az időben állandó. 23

24 Reaktor konfigurációk Fokozatos levegőbetáplálás Kisebb levegőbetáplálásnál kisebb keverés iszap kiülepedése Reaktor konfigurációk Lépcsőzetes levegőbetáplálás 2/3 1/3 arányú levegőztetés 24

25 Reaktor konfigurációk Több ponton történő levegő betáplálás Több ponton történő nyers szennyvíz betáplálás Több ponton történő recirkuláció Reaktor konfigurációk Complete stirred tank reactor (CSTR) Recirkuláltatott iszap és a nyers szennyvíz gyors elkeveredése Toxikus hatásokkal szemben nagyobb ellenállás Ha túl nagy iszapterhelés nincs teljes nitrifikáció Több tökéletesen kevert reaktort sorbakötnek! (reaktor kaszkád) 25

26 Tökéletesen kevert reaktor (ideális tartályreaktor) C 0 C k C(t) C(r) C 0 r = 0 C k t r A folyamatosan beadagolt C 0 töménységű anyag a reakció során tökéletesen elkeveredik, és C k kilépő töménységgel hagyja el a rendszert. A reaktorban tehát egy jól meghatározott C 0 -C k töménységkülönbség és ennek megfelelő konverzió jön létre. A reaktor minden pontján az időtől függetlenül azonos a koncentráció, ami megegyezik a reaktorból kilépő elegy koncentrációjával. Reaktor kaszkád A gyakorlatban ideális csőreaktor nem valósítható meg Több, egymás után kötött, tökéletesen kevert reaktor Tagolás következtében csökken a szükséges tartózkodási idő Azonos méretű bioreaktorban, azonos befolyó árammal nagyobb hatékonyságú tisztítás valósítható meg Azonos tisztítási hatékonyság mellett, azonos méretű reaktorban nagyobb befolyó szennyvízmennyiség tisztítható 26

27 Reaktor konfigurációk Egyszerű eleveniszapos (szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció) aerob anoxikus anaerob Wuhrman eljárás Utó-denitrifikáció, külső szerves C nélkül (szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció, kismértékű denitrifikáció) denitrifikáció hatásfoka javítható kb. szervesanyag (pl. metanol) adagolásával Módosított Ludzak-Ettinger (MLE ) eljárás (szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció, denitrifikáció) belső (nitrát) recirkuláció ( %) oxigén is visszajut, energia Reaktor konfigurációk Egyszerű eleveniszapos (szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció) aerob anoxikus anaerob A/O eljárás (szervesanyag eltávolítás, nitrifikáció, bio-p) - nagyterhelésű A2/O eljárás (3 lépcsős Phoredox) (szervesanyag, nitrifikáció, elő-denitrifikáció, bio-p) 27

28 Reaktor konfigurációk 4 fokozatú Bardenpho aerob anoxikus anaerob Elő- és utódenitrifikáció Utólevegőztető: N kiűzés, anoxikus reaktorban esetleg képződött NH 4+ oxidáció 5 fokozatú Bardenpho (Phoredox) Elő- és utódenitrifikáció + P eltávolítás Reaktor konfigurációk UCT eljárás aerob anoxikus anaerob Recirk iszap az anox. medencébe, innen egy vegyes recirk az anaerob zónába MUCT eljárás anox. medence kettébontásával recirk és vegyes recirk különválasztható 28

29 Reaktor konfigurációk Johannesburg eljárás Denitrifikáció az iszap recirkuláció vonalán Kisebb térfogatú anaerob és aerob medencék Johannesburg Északi telep Szennyvíztisztítók tervezése Kétféle megközelítés 1. Hagyományos (mérnöki) Biológiai műtárgytérfogatok meghatározása Tapasztalatok, összefüggések felhasználása ( ökölszabályok ) Méretezési segédletekben, irányelvekben Ülepítők, meghatározása Hidraulikai számításokkal, ellenőrzésekkel Alkalmazása: Mo-n még gyakori, a nagyvilágban inkább a számítások ellenőrzésére 29

30 Szennyvíztisztítók tervezése Kétféle megközelítés 2. Modellszámításokkal, szimulációkkal Biológiai műtárgytérfogatok meghatározása Reakciókinetikai ismeretek felhasználásával Mikroorganizmus szaporodás, pusztulás sebességek Különböző környezetben (levegőztetett vagy nem) Matematikai modellek (1984-től) Differenciál egyenletrendszerek Számítógépen Ülepítők, meghatározása A hidraulika szimulációjával Összefoglalásként A szennyvíztisztítás: Környezetvédelmi szempontból fontos Befogadó védelem, (emisszió csökkentés) Epidemiológiai kockázat csökkentése Nem old meg minden problémát Mikroszennyezők, gyógyszermaradékok Multidiszciplináris tudást igényel Mérnöki tudás (gépészet, irányítástechnika, műtárgy méretezés, kémia, biológia ) Költséges (max év élettartam, energiaigény) 30

31 Ajánlott irodalom Csatornázás és szennyvíztisztítás rövid összefoglalása (Kivonat Dr. Buzás Kálmán és Kovács Ádám Környezetvédelmi technika és menedzsment - A települési vízgazdálkodás alapjai c. jegyzetéből) Kárpáti Árpád (szerk.): Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek és ellenőrzése Ismeretgyűjtemény 2. füzet Alapozó tantárgyak anyagai (Környezetmérnöki alapok, Víz- és környezeti kémia és hidrobiológia, települési vízgazdálkodás és vízminőségvédelem stb.) 31

Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Tanszéki honlap: www.vkkt.bme.hu

Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Tanszéki honlap: www.vkkt.bme.hu Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szabó Anita Kf39 463-2666 anita@vkkt.bme.hu Letölthető anyagok: Tanszéki honlap: www.vkkt.bme.hu Oktatás

Részletesebben

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás

Részletesebben

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia Vegyipari és Biomérnöki Műveletek Szennyvíztisztítási biotechnológia http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/vebimanager Bakos Vince, Dr. Tardy Gábor Márk (Dr. Jobbágy Andrea ábráival) BME Alkalmazott

Részletesebben

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia MHT Vándorgyűlés Szeged 2014. 07. 2-4. technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás 1. A gyakorlat célja Két azonos össz-reaktortérfogatú és azonos műszennyvízzel egyidejűleg üzemeltetett, bioreaktor elrendezésében azonban eltérő modellrendszeren keresztül

Részletesebben

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus) Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus) Melicz Zoltán EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet melicz.zoltan@ejf.hu Tel.: 06-20-2676060 Vizsgakérdések 1. A csatornahálózat-szennyvíztisztítás-befogadó

Részletesebben

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Dr. Lakatos Gyula ny.egyetemi docens, UNESCO szakértő Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2015 A

Részletesebben

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család (50-2000 LE. között) Működési leírás 1. A szennyvíztisztítás technológiája A HUNTRACO Zrt. környezetvédelmi üzletága 2000 LE. alatti

Részletesebben

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A DEMO technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék A klasszikus biológiai szennyvíztisztítás Mechanikai fokozat Nagy sűrűségű szervetlen anyagok Úszó anyagok (zsír, olaj) Ülepedő

Részletesebben

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató Először is mik azok a mikroorganizmusok? A mikroorganizmusok vagy mikrobák mikroszkopikus (szabad szemmel nem

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása Szennyvíztisztítás nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása FIZIKAI TISZTÍTÁS oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása BIOLÓGIAI

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyers szv. Szennyvíztisztítás technológiai egységei Rácsszem. Elszállítás Csurgalékvíz Homok Rács Homokfogó Mechanikai tisztítás

Részletesebben

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek Biológiai műveletek Mikroorganizmusok, sejt és szövettenyészetek felhasználása műszaki feladatok megoldására. Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Mikroorganizmusok

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék A környezetvédelem alapjai Dr. Jobbágy Andrea egyetemi docens A szennyvíztisztítás célja és alapvető

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

2011.03.02. Dr. Szabó Anita Ka27 463-2666 anita@vkkt.bme.hu Letölthető anyagok:

2011.03.02. Dr. Szabó Anita Ka27 463-2666 anita@vkkt.bme.hu Letölthető anyagok: Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dr. Szabó Anita Ka27 463-2666 anita@vkkt.bme.hu Letölthető anyagok: Tanszéki honlap: www.vkkt.bme.hu Oktatás

Részletesebben

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: 1. Palicska János (Szolnoki Vízmű) megfigyelése: A hagyományos technológiai elemekkel felszerelt felszíni vízmű derítőjében érdemi biológia volt megfigyelhető.

Részletesebben

Bevezetés - helyzetkép

Bevezetés - helyzetkép Új irányzatok a szennyvíz-technológiában hazai kutatási eredmények Dr. Fleit Ernő, Sándor Dániel Benjámin, Dr. Szabó Anita Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bevezetés A növényi tápanyagok eltávolítása a szennyvízből, azon belül is a nitrogén-eltávolítás

Részletesebben

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével Bognár Ferenc EMVIR Nonprofit

Részletesebben

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel Doktori értekezés Témavezetı: Dr. Licskó István egyetemi

Részletesebben

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin Analitikai Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetes vizeink védelme sűrűn lakott területek

Részletesebben

Környezeti Biológia Szennyvíztisztítási Műveletek

Környezeti Biológia Szennyvíztisztítási Műveletek Környezeti Biológia zennyvíztisztítási Műveletek Bevezetés: A bioszféra fogalma: A földfelszínnek és az atmoszférának az a szintje amelyben élő szervezetek találhatók, valamint az a térség amelyben az

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése

Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése Eleveniszapos szennyvíztisztítás és tervezése 2.1. A technológia kialakulása, történeti fejlődése 2.1.1. Egy iszapkörös eljárások Az élővizek oxigénellátását és öntisztulását intenzifikáló, levegőztetéssel

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2006 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja május június TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 M. Krempels Gabriella: Merre tart a hazai csatornázás és szennyvíztisztítás... 3 Jobbágy Andrea,

Részletesebben

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia műsz. es. Előterjesztő:

Részletesebben

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái. I. A biológiai bonthatóság fogalma és környezetvédelmi jelentősége. A környezetvédelem alapjai

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái. I. A biológiai bonthatóság fogalma és környezetvédelmi jelentősége. A környezetvédelem alapjai BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék A környezetvédelem alapjai A tisztítás célja és alapvető technológiái Dr. Jobbágy Andrea egyetemi

Részletesebben

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel készítette: Felföldi Edit környezettudomány szakos

Részletesebben

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal ProMinent ProLySys eljárás Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal Vizkeleti Zsolt értékesítési vezető ProMinent Magyarország Kft. 2015. szeptember 15. Szennyvíztisztító telep ProMinent Cégcsoport

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

A hagyományos és természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Zöld Zsófia, Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

A hagyományos és természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Zöld Zsófia, Környezeti mikrobiológia és biotechnológia A hagyományos és természetközeli i rendszerek Zöld Zsófia, Környezeti mikrobiológia és biotechnológia Mi a vízszennyezés? Minden olyan vízbe került anyag vagy vízre gyakorolt hatás, amely a felszíni vagy

Részletesebben

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból Megújuló energia a szennyvíztisztításból ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500 Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek,

Részletesebben

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Szakmai publikáció Budapest, 2010. június Környezetvédelem 2010/3. Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel Fazekas Bence, Kárpáti Árpád, Reich Károly (Pannon Egyetem) Varvasovszki

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése Pulai Judit Kárpáti Árpád Bevezetés Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék A szennyvíztisztítás

Részletesebben

Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása

Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása Környezetvédelem A szennyvíztisztítás célja Technológiai rendszerek 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása 2008/2009-as tanév, I. félév Horváth Balázs SZE MTK BGÉKI

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Működési leírás Készítette: Bárdosi Péter Resys Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2011. november 18. 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A tisztítás

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztító energiafelhasználásának csökkentése a tápanyag eltávolítás hatásfokának növelésével

Biológiai szennyvíztisztító energiafelhasználásának csökkentése a tápanyag eltávolítás hatásfokának növelésével Biológiai szennyvíztisztító energiafelhasználásának csökkentése a tápanyag eltávolítás hatásfokának növelésével Ditrói János szennyvízágazati fımérnök Debreceni Vízmő Zrt. A Debreceni Vízmő Zrt 2009-ben

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II.

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II. Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II. Kárpáti Árpád 1. Bevezetés I. BOI és nitrogén eltávolítás A kommunális szennyvíztisztítás feladata a lakosság által felhasznált és elszennyezett

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Szennyvíz Minden olyan víz, ami valamilyen módon felhasználásra került. Hulladéktörvény szerint:

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 III. Fokú tisztítási technológia N és P eltávolítása Természetes és mesterséges

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10%

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) A közműolló időbeli változása Magyarországon ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% 1 2 nem hasznosítható víz Közvetlen kár:

Részletesebben

A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban

A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban I. Bevezetés Oláh József Horváth Gábor A szennyvíztelepek üzemeltetési gyakorlatában jól ismert a fonalas szervezetek

Részletesebben

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen Bakos Vince, vízminőség osztályvezető Deák Attila, üzemeltetési és technológus

Részletesebben

A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján

A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján A szennyvíztisztítás ellenőrzésének analitikai lehetőségei Pulai Judit (VE) Helmut Kroiss - Karl Svardal (TU Wien - Austria) közleménye alapján Bevezetés A szennyvíz különböző szennyező anyagok és víz

Részletesebben

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás - rendszerkiépítésének konfigurációi -

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás - rendszerkiépítésének konfigurációi - Az eleveniszapos szennyvíztisztítás - rendszerkiépítésének konfigurációi - Koroknai Balázs Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék Seviour,R.J.- Lindrea,K.C.-Griffiths,P.C.-Blackall

Részletesebben

hír MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2

hír MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 hír CSATORNA 2011 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja november december Tartalom MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Horváth, A., Kiss, G., Böcskei, Zs., Ditrói, J., Fazekas, B., Kárpáti, Á.: Tisztítási hatásfok,

Részletesebben

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök MISKOLCI EGYETEM Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen. Bevezetés A csemegekukorica feldolgozásának időszakában a debreceni szennyvíztelepen a korábbi években kezelhetetlen iszapduzzadás

Részletesebben

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Szalay Gergely technológus mérnök Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Kapacitás: 200 000 m 3 /nap Vízgyűjtő

Részletesebben

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt 2005. december 15. I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt Kristóf Gergely egyetemi docens BME Áramlástan Tanszék Áramlás katalizátor blokkban /Mercedes-Benz/ Égés hengertérben

Részletesebben

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. 1 Szennyvíztisztítási eljárások Intenzív technológiák Eleveniszapos

Részletesebben

NEHEZEN BONTHATÓ, VAGY TOXIKUS KOMPONENSEKET TARTALMAZÓ IPARI

NEHEZEN BONTHATÓ, VAGY TOXIKUS KOMPONENSEKET TARTALMAZÓ IPARI NEHEZEN BONTHATÓ, VAGY TOXIKUS KOMPONENSEKET TARTALMAZÓ IPARI SZENNYVIZEK BIOLÓGIAI KEZELÉSE (Ph.D. disszertáció) Készítette: Témavezetõ Farkas Ferenc okl. vegyészmérnök Dr. Németh Károly egyetemi tanár

Részletesebben

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére Szabadalmi igénypontok l. feljárás nitrogénben koncentrált szennyvíz kezelésére, amely eljárás során ammóniumot nitritekké oxidálunk, ezt követöen pedig

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

Eleveniszapos biofilmes szennyvíztisztító rendszerek biológiai nitrogén eltávolításának kombinált optimalizálása

Eleveniszapos biofilmes szennyvíztisztító rendszerek biológiai nitrogén eltávolításának kombinált optimalizálása Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék Eleveniszapos biofilmes szennyvíztisztító rendszerek biológiai nitrogén eltávolításának kombinált optimalizálása

Részletesebben

A tanszék korábbi nagy korszakai

A tanszék korábbi nagy korszakai A víz- és szennyvíztechnológiai kutatásfejlesztés hagyományai és jövője a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéken Dr. Fleit Ernő egyetemi docens Dr. Szabó Anita egyetemi adjunktus 2011. március 28..

Részletesebben

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében.

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében. Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében. Pulai Judit - Kovácsné Benkó Zsuzsa - Rajhona János - Kárpáti Árpád Bevezetés Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki

Részletesebben

Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos. Pannon Egyetem

Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos. Pannon Egyetem Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos szennyvíztisztításban Pulai Judit Pannon Egyetem Az eleveniszapos rendszerek főbb típusai Folyamatos betáplálású térben ciklizált (anaerob, anoxikus, aerob) rendszerek

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

Modern szennyvíztisztítási technológiák

Modern szennyvíztisztítási technológiák SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÖNKÉPZŐKÖR Budapest, 2013. április 15. Modern szennyvíztisztítási technológiák Jurecska Laura doktorandusz Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettudományi Doktori

Részletesebben

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00 6. ÉVFOLYAM 9.SZÁM 1999. December A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Szolnok város szennyvíztisztító telepe Szolnok város szennyvíztisztító telepének megépítésével,

Részletesebben

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero. Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net Megbízó: Tárkány Község Önkormányzata, 2945 Tárkány, Fő u. 144. Terv megnevezése:

Részletesebben

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések univerzális szennyvíztisztító kisberendezések Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban Fazekas Bence - Kárpáti Árpád Reich Károly Pannon Egyetem, Veszprém 2010 A fajlagos szaporodási sebesség [μ] és a rendelkezésre álló tápanyag

Részletesebben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben Lapis Barbara Tisztább Termelés Magyarország Központja Budapest Corvinus Egyetem

Részletesebben

PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda A szennyvíztisztításról bővebben: http://www.pureaqua.hu. 1. Bevezetés

PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda A szennyvíztisztításról bővebben: http://www.pureaqua.hu. 1. Bevezetés BIOFILTEREKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN Mérnyei Judit Sieker, C. Barjenbruch, M. Experience with Biofilters in Wastewater Treatment (Rehm, H. J. and Reed G.: Biotechnology, V.

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA Az energiaforrás természete 1. Fototróf energia a fotokémiai reakciókból, energiforrás a fény 2. Kemotróf energia a fénytől független kémiai reakciókból, energiaforrás a környezetből

Részletesebben

Felszíni oxigén beoldódás kizárása úszó fedlappal nem levegőztetett eleveniszapos medencékből

Felszíni oxigén beoldódás kizárása úszó fedlappal nem levegőztetett eleveniszapos medencékből Felszíni oxigén beoldódás kizárása úszó fedlappal nem levegőztetett eleveniszapos medencékből Bakos Vince 1, Weinpel Tamás 1, Vánkos Zsombor 1, Hári Máté Ferenc 1, Nagy Eszter 1, Makó Magdolna 2, Jobbágy

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010 Főbb csoportjai: 1.

Részletesebben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Jurecska Judit Laura V. éves, környezettudomány szakos hallgató Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben Témavezető: Dr. Barkács Katalin,

Részletesebben

Szén-dioxid semleges elektromos energia előállítása szerves szennyezőanyagokból mikrobiológiai üzemanyagcellákban

Szén-dioxid semleges elektromos energia előállítása szerves szennyezőanyagokból mikrobiológiai üzemanyagcellákban Szén-dioxid semleges elektromos energia előállítása szerves szennyezőanyagokból mikrobiológiai üzemanyagcellákban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott

Részletesebben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók

Részletesebben

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Gilián Zoltán okl. építőmérnök vízmérnöki tervező, szakértő 1 Áttekintő 1. A szennyvízhelyzetről általában 2. A befogadó

Részletesebben

Nagy szennyvíztisztító telepek anoxikus medencéinek áramlási viszonyai

Nagy szennyvíztisztító telepek anoxikus medencéinek áramlási viszonyai Nagy szennyvíztisztító telepek anoxikus medencéinek áramlási viszonyai Kiss Katalin, technológus mérnök (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.), levelező doktorandusz hallgató (BME VKKT) Dr. Patziger Miklós,

Részletesebben