Szempontok a szennyvíztiszt és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szempontok a szennyvíztiszt és"

Átírás

1 Szempontok a szennyvíztiszt ztisztító telepek építése, rekonstrukciója és üzemeltetése témakörökbenkben

2 EU május 1. Közcsatornára csatlakozott lakások aránya < 30 % Ivóvízhálózatra csatlakozott lakások aránya > 80 %

3 bbképzés /271 EGK Irányelv Csatornázni ott kell, ahol az gazdaságos. gos. Szennyvizet tisztítani tani pedig ott, ahol az meghozza a várt v eredményt.

4 bbképzés Az európai követelmények alól, mint csatlakozó ország, haladékot kaptunk a következők szerint: december 31-ig kellett teljesíteni az érzékeny területen lévő > LE szennyvízelvezetési agglomerációk települési szennyvizet tisztító telepei esetén, december 31-ig kellett teljesíteni a nem érzékeny területen lévő települések meglévő szennyvíztisztító telepei esetén, december 31-ig kell teljesíteni a > LE szennyvízelvezetési agglomerációk települési szennyvizet tisztító telepei esetén.??????????

5 Összegezve: A < LE terhelés nagyságrendben van: kb lakos, kb nem ellátott település. Országosan: még kb lakos* ÖSSZESEN: lakos *csatornázott területen gazdaságosan nem csatornázhatók.

6 Szennyvíztisztító telepek építésének eredményei (Kvassay terv): A közüzemi szennyvízcsatornára bekötött lakások aránya 72,5 % (2013) Közüzemi ivóvízhálózatra bekötött lakások aránya > 98 %

7 (Kvassay terv): - Az Ország lakosságának 16,9% él a 2000 LE alatti agglomerációk területeken. - A fejlesztés e téren sem finanszírozási, sem műszaki-szakmai tekintetben nem megoldott. - A szennyvízprogram befejezése a as időszakban, várhatóan az első felében megtörténik, a források rendelkezésre állnak a KEHOP-ban. - A következő időszak fő kihívása VKI követelményeinek a szennyvízprogram feletti teljesítése, azaz a 2000 LE alatti települések szennyvíztisztításának megoldása.

8 Néhány probléma: Minden ingatlanhoz külön berendezés? Közös berendezés létesítésekor a jogi, financiális stb. kérdések megoldása. Milyen a keletkező szennyvíz minősége és várható mennyisége, újszerű szaniter rendszerek hatása? Milyen elvek szerint, és ki választja ki a berendezéseket? Mi lesz a befogadó? Mi lesz a korábbi oldómedencékkel? (felszámolás, hasznosítás?) Ki üzemelteti a berendezést, és ki van kiképezve rá? Hogy kezelik a környezetterhelési díjat? Ha nincs a talajra vonatkozó alapállapot felmérés, mi zárja ki, hogy az esetleges talajszennyezést nem a berendezésekre hárítják? Esetleges havária helyzet: árvíz, belvíz, talaj-, talajvízszennyezés esetén van-e forgatókönyv?

9 A műszaki - gazdasági követelmények: az ingatlanon keletkezett szennyvíz ne korlátozza az életvitelt, a létesítmény legyen egyszerű, legyen érzéketlen a hidraulikai- és szennyezőanyagterhelés ingadozására, a létesítmény legyen gazdaságosan, esztétikusan megépíthető a telekhatáron belül, tájba illően, üzeme legyen egyszerű, megbízható és energiatakarékos, ne igényeljen rendszeres felügyeletet, kicsi legyen a karbantartási igény és hosszú legyen az élettartama. Mértékadó a berendezés egyszerűsége, megbízhatósága és az összköltség-ráfordítás optimuma.

10 ?? Magyar MérnM KEHOP Összesen Összesen VP tervezet Prioritási tengely Alkalmazkodás a klímav maváltoz ltozáshoz Vízik ziközm zmű fejlesztések sek Közvetlen vízgazd zgazdálkod lkodási fejlesztés Állami és önkorm nkormányzati nyzati árv rvízv zvédelmi művek fejlesztése se Vízk zkészletekkel tört t rténő fenntartható gazdálkod lkodás Dombvidéki vízgazd zgazdálkod lkodás fejlesztése, se, tároz t rozók építése Egyéb pl. VKI monitoring Ivóvízmin zminőség javítás Szennyvízelvezet zelvezetés és tisztítás Szennyvíziszap ziszap kezelés Önt ntözés fejlesztés Komplex vízv zvédelmi beruházások, víz-rendszerek rekonstrukciója Millió 523, 5 262, , , (Kvassay terv)

11 évekre szennyvízelvezetésre és tisztításra 846 Millió Euró (Kvassay terv) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

12 Célszerű megkülönböztetni a 4 50 LE szennyvíztisztító kis- berendezéseket, -létesítményeket és a LE (5 000 LE) kis szennyvíztisztító telepeket.

13 Gazdaságosan nem csatornázható terület jellemzői: - bekötés-sűrűség: 45 lakás/km csatorna, ( fő/km), - laksűrűség: érzékeny területen 25 fő/ha, normál területen 35 fő/ha, - csatorna-sűrűség: m/ha.

14 Tárolt szennyvíz elhelyezése

15 Szennyvíztisztító kisberendezés

16 MIÉRT FONTOS A TÉMÁVAL FOGLALKOZNI? Gazdasági-, környezetvédelmi-, egyéb okok: Fajlagos csatorna-hosszak: összes lakos bekötött lakos < 500 LE 15,2 m/fő 26,5 m/fő LE 12,0 m/fő 21,8 m/fő Szennyvíztisztító telepek kihasználtsága: eleveniszapos telepek 49,5 %, eleveniszapos + N és P eltávolítást végző telepek 59,8 % KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGEK

17 Magyar Méépzés Szürke szennyvíz bevezetés a patakba* Szürke szennyvíz kivezetése* Tároló ürítése szivattyúval* TFH elhelyezése csőátereszbe* * Szerző Gyuricza Gergő

18 EGYÉB OKOK: hibák: pl. tervezés, támogatás, stb. más feltételek: fizikai: pl. beépítés, laksűrűség, stb. követelmények: fenntarthatóság, üzemeltetés,stb. WATER SUMMIT (2013): Jövőben a műszaki, környezetvédelmi, gazdasági, szociális és politikai szempontok jobb integrációja elengedhetetlen.

19 Kiépített terhelési kapacitás [LE] (1) Dikromátos O 2 - fogyasztás (KOI )(3) k Biokémiai O 2 - igény (2) (3) (BOI 5 ) V. 1-től1 XI.15- ig Összes lebegő- anyag (öla)(3) Összes foszfor (öp) Összes nitrogén (ön) XI. l6-tól IV.30-ig mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % < (4) -(4) -(4) -(4) (4) -(4) -(4) -(4) (4) -(4) -(4) -(4) > (5) (5) 25 (5) A technológiai határértékek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint

20 Megjegyzések: (1) A koncentrációban megadott határérték (napi átlag érték) és az eltávolítási hatásfok alapján meghatározott határérték közül az engedélyben előírt csak egyik kritériumnak kell megfelelni. A százalékos csökkentést a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz koncentrációjához képest kell értelmezni. (2) A BOI 5 más paraméterrel helyettesíthető: összes szerves szén (TOC) vagy teljes oxigénigény (TOD), ha összefüggés állapítható meg a BOI 5 és a helyettesítő paraméter között. (3) Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat KOIk, BOI 5 komponensekre a vízminőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, azonban a szűretlen víz összes LA koncentrációja nem haladhatja meg a 150 mg/l-t. (4) A hatóság vízvédelmi érdekek alapján egyedi határértéket állapíthat meg. (5) A határértékeket a 240/2000. (XII.25.) Kormányrendelet szerinti érzékeny és a 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet szerinti nitrát érzékeny területeken kell betartani, 10 ezer LE terhelés felett

21 Paraméter Osztály C N D + P + H Minta jellege mg/l sz/100 KOI Pontminta h átlag BOI 5 Pontminta h átlag LA Pontminta h átlag. NH 4 -N Pontminta 24 h átlag Pontminta anorg N anorg 24 h átlag. 25 öp Pontminta 24 h átlag. 2 Coli Pontminta 100 Szennyvíztisztító kisberendezések által tisztított szennyvíz engedélyezési osztályok szerinti határértékei, Németországban

22 Paraméter I. osztály II. osztály III. osztály BOI 5 KOI Kr LA Kr Eltávol volítási hatásfok [%] NH 4 -N öp Szennyvíztisztító kisberendezések által tisztított szennyvíz előírt hatásfokai, Csehországban

23 Tisztítási követelmények meghatározója a < 2000 LE nagyságrendben: a terület besorolása HAZAI: ÚNIÓS: - FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY, - ÉRZÉKENY, - ÉRZÉKENY, - NEM ÉRZÉKENY. - KEVÉSBÉ ÉRZÉKENY.

24 A követelményeket kielégítő szennyvíztisztítási eljárások: FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY ÉRZÉKENY KEVÉSBÉ ÉRZÉKENY Kiegyenlítés, Kiegyenlítés, Kiegyenlítés, Előtisztítás, Előtisztítás, Előtisztítás, Biológiai tisztítás Biológiai tisztítás Biológiai tisztítás nagyfokú nitrogén és foszfor nitrogén és foszfor részleges nitrogén eltávolítással eltávolítással eltávolítással ISZAPKEZELÉS Elszállítás és közös kezelés a kiválasztott telepen Helyi kezelés

25 A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, mely a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatozó általános szabályokat írja le. Bizonyos feltételek esetén lehetővé teszi az érzékeny (karsztos területek, Balaton vízgyűjtő, stb.) területeken is a szennyvíztisztító kisberendezések programszerű telepítését és üzemeltetését.

26 Előkészület: objektív szakvélemény készítése, amely számba veszi a hagyományos és a kis szennyvíztisztítós megoldások beruházási és üzemeltetési költségeit, valamint az 1 m 3 lakossági szennyvíztisztítás árát. A kiválasztott legjobb megoldást kell preferálni. Tájékoztatás: Nagyon fontos lépés a lakosság megfelelő tájékoztatása a keringő tévhitek miatt. TSZP elkészíttetése: a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet figyelembe vételével. Engedélyek biztosítása: A szennyvíztisztító kisberendezésekkel törénő megoldáskor - a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet szerint elkészített építési engedélyt és - a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint elkészített vízjogi létesítési engedélyt kell kidolgozni.

27 Magyar M Magyar Mérn rnöki Kamara ki Kamara - Vízgazdálkodási Vízépítési Szakmai Tov Szakmai Továbbk bbképz pzés s A beruházás finanszírozásának biztosítása: A finanszírozás forrása lehetnek a pályázati lehetőségek. A <2 000 LE települések esetében, a ROP-pok nyújtanak pályázati lehetőségeket a kisberendezések telepítésére. Bővebb információ a NFÜ honlapján ( található. A lakossági önrészt, de adott esetben akár a teljes beruházást víziközmű társulat szervezésével is biztosítható. Az önrész biztosításakor igénybe lehet venni a különböző lakás-előtakarékosságokat. Megvalósítás: Akár pályázati,- akár más - forrásból történő finanszírozás esetén a beruházás megvalósításához a kivitelezőt, közbeszerzési eljárás útján kell kiválasztani. Üzemeltetés: A programszerűen létesített szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetésére vonatkozóan az említett 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet ad iránymutatást.

28 Foszfát (Afrikából) Légköri N 2 Műtrágyagyár BEFOGADÓ MEZŐGAZDASÁG Élelmiszer TELEPÜLÉS vízfogyasztás hulladék SZENNYVÍZIS ZAP SZVTT depónia égetés P > 5 %, N >20 %, K >90 % CO 2 Hagyományos szaniter koncepció

29 MEZŐGAZDASÁG BEFOGADÓ TALAJ ÉLELMISZER kálium foszfor nitrogén CO 2 energia ellátás TELEPÜLÉS vízfogyasztás fekete szv. szürke szv. biohulladék tisztítás szikkasztászikk asztá s nem bontható hull. recirk. P>1 %, N<1 %, kevés CO 2 Újszerű szaniter koncepció

30

31 Szennyvíztisztó kisberendezések (kislétesítmények) 4-50 LE

32 Mik a lehetőségek?

33 : Természet-közeli szennyvíztisztítási technológiák műveletek célszerű sorozatából összeállított fizikai, kémiai és biológiai jellegű eljárások, ill. azok kombinációit tartalmazzák. Lehetnek: -szilárd hordozórendszerűek, ill. - vizes rendszerűek

34 ELÕTISZTÍTÁS; ELÕTISZTÍTÁS OLDÓMEDENCE, ; OLDÓMEDENCE ÜLEPÍTŐ, VAGY KÉTSZINTES ÜLEPÍTÕ, KIEGYENLÍTÉS EI CS T EI CS T EI CS T CS T EI T A V A S H SZ HSZ ELÁRASZTOTT FELÜLETEK M G MG CSAT T A L A J ÉLÕVÍZ T A L A J ÉLÕVÍZ A HELYI SZENNYVÍZELHELYEZÉS TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATAI

35 HÁZI SZENNYVÍZ < 50 LE OLDÓMEDENCE KISBERENDEZÉS SZIKKASZTÁS, HELYBEN- TARTÁS HOMOKSZŰRŐ TERMÉSZET- KÖZELI TISZTÍTÁS SZIKKASZTÁS, HELYBEN- TARTÁS ÉLŐVÍZ-BEFOGADÓ Az oldómedencéből és a szennyvíztisztító kisberendezésből származó Az oldómedencébőlés a szennyvíztisztítókisberendezésből származótisztított tisztított szennyvíz elhelyezésének lehetőségei szennyvíz elhelyezésének lehetőségei

36 Egy lakos-tól (LE-től) származó éves környezeti terhelés az egyes tisztítási módok függvényében Tisztítás s módjam Biológiai N és s P eltávol volítás Biológiai tisztítás Oldómedence + szikkasztás Nincs tisztítás Szennyeződés s kg/(le.a LE.a) KOI 3,50 8,76 17,52 43,80 BOI 5 1,10 3,29 7,76 21,90 ö P 0,05 0,88 0,99 1,10 ö N 0,99 2,29 3,94 4,38

37 ELOSZTÓ AKNA SZELLÕZÕ TALAJVÍZSZINT ISZAP Példa a centrális, szemi-centrális és decentrális szennyvíztechnikai megoldásokra OLDÓMEDENCE ADAGOLÓ SZIKKASZTÓ OLDÓMEDENCÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS METSZETE

38 HÁROMKAMRÁS - NÉGYZET ALAPRAJZÚ - OLDÓMEDENCE RAJZA Forrás: Teschner Abwasser-Hauskläranlagen (1931)

39 ELOSZTÓ AKNA TEREP SZELLÕZÕ ADAGOLÓBÓL ELOSZTÓ DRÉNCSÕ H = min.1,0 m TALAJVÍZ MAXIMÁLIS SZINTJE SZIKKASZTÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

40 A helyes szikkasztás feltétele: V elosztóakna = V drénrendszer ELOSZTÓ AKNA TEREP SZELLÕZÕ ADAGOLÓBÓL ELOSZTÓ DRÉNCSÕ H = min.1,0 m TALAJVÍZ MAXIMÁLIS SZINTJE

41 Kolmatációszerepe: a talaj pórustérfogatának csökkentése az által, hogy a legkisebb részecskék a pórustérfogatokban lerakódnak, térfogatot mérsékelnek, ami a hidraulikai teljesítőképesség csökkenéséhez vezet. Megkülönböztetünk belső kolmatációt (< 0,002 mm) és külső kolmatációt ( 0,002 0,1 mm) a részecskék méretétől függően, valamint fizikai, biológiai és kémiai kolmatációt, a résztvevő anyagok tulajdonságai szerint.

42 A kolmatáció szerepe a szikkasztásnál

43 SZIFONOS SZIVATTYÚS ADAGOLÁS

44 ELOSZTÓ AKNA SZELLŐZŐ ADAGOLÓ SZIVATTYÚ TALAJVÍZSZINT ELOSZTÓ DRÉNCSŐ SZIKKASZTÁS SEKÉLY MÉLYSÉGŰ SZIKKASZTÓ MEZŐN, SZIVATTYÚS ADAGOLÁSSAL

45 SZIKKASZTÁS DOMBKÉNT KIALAKÍTOTT SZIKKASZTÓN, SIVATTYÚS ADAGOLÁSSAL

46 Szikkasztási si tényezt nyező (koefficiens) t (az 1 cm süllyeds llyedés s időtartama) min < 24 Az 1 m 3 /d szennyvízmennyis zmennyiséghez tartozó szikkasztó terület m Szikkasztásra sra alkalmatlan Fajlagos szikkasztási terület a szikkasztási tényező (koefficiens) függvényében (Dulovics 1980)

47 AZ OLDÓMEDENCÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ELEMEINEK VÁRHATÓ TISZTÍTÁSI EREDMÉNYEI Paraméter Dimenzió Nyers szennyvíz Oldómedence után A szikkasztó árok alatt 30 cm-rel A szikkasztó árok alatt 90 cm-rel A szakaszos üzemű homokszűrő után A recirkulációs üzemű durvahomok szűrő után Szerves anyag (BOI 5 ) < 10 < 15 Lebegőanyag (LA) < 10 < 15 Nitrogén (TKN) mg/l Ammónia (NH 4 + ) * - < 0,25 < 0,25 Nitrát (NO 3 - ) < 1 < 1 40* 40* Összes foszfor (öp) * 1* - - Faecal coli MPN/ml Vírusok PFU/ml** ismeretlen * Az érték változó a háttérszint és a jelzett érték között. ** Fertőzést hordozó egység.

48 OLDÓMEDENCÉS VAGY ANNAK MEGFELELŐ ELŐTISZTÍTÁS SZAKASZOS ÜZEMŰ HOMOKSZŰRŐ RECIRKULÁCIÓS ÜZEMŰ HOMOKSZŰRŐ S Z I K K A S Z T Á S HAGYOMÁNYOS HAGYOMÁNYOS SZIVATTYÚS ADAGOLÁSSAL SEKÉLY MÉLYSÉGŰ SZIVATTYÚS ADAGOLÁSSAL DOMBON SZIVATTYÚS ADAGOLÁSSAL A HELYI SZENNYVÍZELHELYEZÉS TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATAI

49 SZELLŐZŐ KÜRTŐ ELOSZTÓ AKNA ELOSZTÓ DRÉN GYÜJTŐ DRÉN HOMOKSZÜRŐ TALAJVÍZSZINT Homokszűrő kialakítása

50 ADAGOLÓ ÉS RECIRKULÁCIÓS AKNA SZELLŐZŐ KÜRTŐ SZIVATTYÚ HOMOKSZŰRŐ SZIGETELÉS RECIRKULÁCIÓS HOMOKSZŰRŐ

51 Oldómedence, váltakozó üzemű homokszűrő és a szikkasztás technológiai hosz-szelvénye

52 A francia SOTRALENTZ Rt. által kifejlesztett PLASTEPUR EPURBLOC elnevezésű, az EU követelményeknek is megfelelő ISO 9001 minősítésű, CE jelölésű oldómedence rendszer része.

53 Apácatornai település program szerű telepítés képei

54 Szennyvíztisztító kisberendezések Előtisztítás, kiegyenlítés Biológiai tisztítás: Utótisztítás: eleveniszapos, csepegtetőtestes, tárcsás merülőtestes, SBR, fixfilmes, membrán eleveniszapos. szűrés, tavas tisztítás, növény-ágyas, öntözés (nyárfás, energiafüves).

55 Fokozat Biológiai eljárás Előtiszt tisztítás Biológiai eljárás levegőztet ztetéssel Levegőztető nélkül szenny- víz-tavas csepegtetőtes- tes merülő tárcsás kötött tt fixfilm mozgó fixfilm biofilmes Tisztítási si eljárás egyszerű-, bővített oldómedenc medencés, gyökérmez rmezős (vízszintes függőleges átfolyással) bővített oldómedenc medencés + szűrés eleveniszapos eleveniszapos (C,N,P eltávol vol.) SBR membrán EI Bevezetés a talajba talajszűrés homokszűrés szikkasztó árok szikkasztó akna fixfilm. szűrés A < 50 LE nagyságrendben a szennyvíztechnika eszközei az egyedi megoldás, az elszállítás kivételével (mely utóbbi nem tisztítási eljárás)

56 Eleveniszapos kisberendezés Bio-bouble SBR WPL Diamont (Nick et al 2009) (Nick et al 2009)

57 POLYDOX-6 berendezés működési elvének vázlata (

58 Aqua simplex SBR szennyvíztisztító (

59 Aquamax szennyvíztisztító kisberendezés (

60 AS-Anacomb kombinált aerob-anaerob házi szennyvíztisztító kisberendezés LE-ig, (Asio Hungária)

61 Mall csepegtetőtestes szennyvíztisztító ( LE) Szebeton Rt.

62 Magyar M Magyar Mérn rnöki Kamara ki Kamara - Vízgazdálkodási Vízépítési Szakmai Tov Szakmai Továbbk bbképz pzés s A hazai gyakorlatunkban még nincs előírás a kisberendezésben biológiailag tisztított szennyvíz elszivárogtatá-sára. Ezért a továbbiakban hivatkozunk a német szabványra (DIN ), mely szerint az elszi-várogtatás általános feltételei a következők: - alkalmas altalaj a szennyvíz tartós elszivárogtatására (megállapítása szikkasztási próbával), -Az áteresztő képességi együttható k = 5 x 10-5 m/s és 5 x 10-3 m/s között, - a szikkasztó alagcső és a maximális talajvízszint között legalább 1 m akadálymentes távolság legyen. A fentiekből kiderül, hogy egy LE-től (q=150 l/le*d) származó, biológiailag tisztított szennyvizének elszivárogtatására a talaj szikkasztási koefficiense függvényében 0,15 m 2 0,30 m 2 közötti szikkasztási felület szükséges.

63 Jelmagyarázat: 1.Szellőzés 2.Feltöltés 3.Befolyás 4.Elosztó akna talppal 0,4 m 5.Elválasztó réteg 6.Terepszint 7 Csőfenék 8 Árokfenék 9 Szikkasztó cső 10 Kavics 11 Maximális talajvízszint a Kavics (2/8 mm átmérő), vagy kétszer mosott murva (8/16 mm átmérő) b 0,1 m durva homok, vagy textília Példa a szikkasztó alagcső rendszer metszetére (DIN )

64 Példa a szikkasztó akna metszetére (DIN )

65 Jelmagyarázat: 1. felső talajréteg természetes állapotban, 2. felső talajréteg újból beépítve, 3. fenék szélesség, 4. kitermelés szélessége, 5. terepszint, 6. maximális talajvízszint. Példa a szikkasztó árok metszetére (DIN )

66 Kis szennyvíztisztítótelepek LE

67 Vidéki települések jellemzői: kis, gyakran egymástól távol fekvő helységek, helység-részek, szétszórt települések, nagyméretű telkek, nyitott beépítés, tanyák, csekély laksűrűség (25-30 lakos/ha-ig), a fedett felületek kis mértéke (a lakott területeknél kisebb, mint 20 %), kevés csatornázási építmény, (részcsatornázás), mezőgazdasági jelleg, kevés ipar és kisipar, kis vízhozamú vízfolyások (befogadók), gyakran már jelentősen terheltek.

68 A csatornázás szerepe az LE kategóriában mind műszaki, mind gazdasági szempontból fontos mert a szennyvíztechnika beruházási költségeinek kb %-a a csatornázásra, %-a a szennyvíztisztításra és elhelyezésre jut. Ebben a nagyságrendben a csatornázás csaknem egyedüli megoldása az e l v á l a s z t o t t rendszer alkalmazása.

69 A javított elválasztott rendszerű csatornázás sematikus diagramja

70 SzVTT Jelmagyarázat: levegőöblítő állomás átemelő akna LÖ nyomóvezeték csatornázandó épület A nyomás alatti szennyvíz-elvezetés sémája (ATV,1992)

71 SzVTT VA Jelmagyarázat: vákuum állomás főgyűjtő vezeték mellékgyűjtő vezeték csatornázandó épület vákuumszelep aknában gravitációs bekötés VA A vákuumos szennyvíz-elvezetés sémája (ATV, 1992)

72 GYŰJTŐ RENDSZER SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ELHELYEZÉS (gravitációs, nyomásalatti, vákuumos) ( LE terhelés) helyben tartás hasznosítással Művi szennyvíztisztító telep Művi és természetközeli szvt. telep kombinációja Természetközeli szennyvíztisztító telep bevezetés felszíni vízbe A szennyvízgyűjtés, tisztítás és elhelyezés lehetőségei LE terhelésű településen

73 Fokozat Mechanikai Biológiai tisztítás Utótiszt tisztítás Elhelyezés biofilmes csepegtetőtestes testes merülő tárcsás kötött tt fixfilm mozgó fixfilm Szennyvíztiszt ztisztítási si eljárás művi rácsszűrés. s. homokfogás előülep lepítés eleveniszapos (C,N eltáv.) (C,N,P eltáv.) SBR membrán n EI előülep lepítés s rothasztással ssal terresztris gyökérmez rmezős (vízszintes, függőleges átfolyással), szánt ntóföldi, spec.ültetv ltetvény természetk szetközelizeli rácsszűrés aquatikus szennyvíztavas ztavas (természetes, levegőztetett), algástavas halastavas szűrés s (talaj-,, homok-,, fixfilmes), fertőtlen tlenítés s (klór, ózon, ultraibolya) élővízbe, talajba (szikkasztás, s, nyárf rfás-,, haszonnövény ny-öntözés) A szennyvíztisztítás eszközei az LE terhelési nagyságrendben

74 Tisztítási technológiák: eleveniszapos tisztítás iszapstabilizálással, eleveniszapos fixfilmes, SBR rendszerű eleveniszapos, merülőtárcsás és csepegtetőtestes, nem levegőztetett tavas, levegőztetett tavas, tavas és csepegtetőtestes tisztítás kombinációja, tavas és eleveniszapos tisztítás kombinációja, növényzetes tisztítás, öntözés (nyárfás, energiafüves, stb.).

75 ELEVENISZAPOS TISZTÍTÁS ISZAPSTABILIZÁCIÓVAL ELEVENISZAPOS MEDENCE UTÓÜLEPÍTŐ NYERS SZENNYVÍZ TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ LEVEGŐBEVITEL ISZAPRECIRKULÁCIÓ REC. SZIV. FÖLÖS ISZAP

76 LEVEGŐZTETŐ MEDENCE UTÓÜLEPÍTŐ 0,5 2,0 mgo 2 /l ISZAP RECIRKULÁCIÓ (R) KOMPRESSZOR FÖLÖSISZAP Iszapkoncentráció = 3,3 kg/m 3 Iszapkor = 5 d Térfogati terhelés = 1,0 kg/(m 3 *d) Iszapterhelés = 0,3 kg/(kg*d SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÓ ELEVENISZAPOS TISZTÍTÁS HOSZ-SZELVÉNYE

77 Oxidációs árok (Sárospatak)

78 Eleveniszapos (bécsi) medencék, háttérben az utóülepítő (Felber, H., Fischer, M.: Klärwärter Taschenbuch)

79 Eleveniszapos tisztítás aerob iszapkezeléssel Primer energiaigény 85 kwh/le.a

80 Eleveniszapos tisztítás anaerob iszapkezeléssel Primer energiaigény 37,5 kwh/le.a

81 CSEPEGTETŐTEST UTÓÜLEPÍTŐ ÁTEMELŐ RECIRKULÁCIÓ FÖLÖSISZAP Csepegtetőtestes tisztítás

82 Felhagyott műanyagtöltetű csepegtetőtest (Oroszlány)

83 Tárcsás merülőtest

84 Kétkamrás tárcsás merülűtest, tárcsaátmérő 3,0 m

85 Merülőtárcsás berendezés nitrifikációval Klargester

86 A Stahlermatic - szimultán stabilizációt biztosító merülőtárcsás kis szennyvíztisztító rendszere

87 Az eleveniszapos és csepegtetőtestes szennyvíztisztítás házasítása - kombinálása OKOK a) A csepegtetőtestes tisztítás előnye b) A fonalasodás elkerülése

88 A biofilm-fixfilmes reaktor felépítési sémája (H., Sandner, et al.: Charakteristika kommerzieller Biofilm-Tragermaterialien..)

89 A HEWITECH cég műanyag elemei

90 Cleartec textil és a tartókeret az IFAT-on

91 Mozgó fixfilmes technológia MBBR Moving Bed Biofilm Reactor Hosang/Bisachof::Abwassertechnik,(1998)

92 Limpor kocklák, melyen a biofilm képződik (Starnberg)

93 HX9 9 mm HX9KL 9 mm HX18KK 18 mm kereszttel dupla kereszttek 484 m 2 /m m 2 /m m 2 /m 3 Hel X prospektus

94 NYERS SZENNYVÍZ RÁCS, OSZTÓMŰ FAKULTATÍV TÓ UTÓISZTÍTÓ TÓ ANAEROB (ÜLEPÍTŐ) TÓ RECIRKULÁCIÓ (ha szükséges) TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ TAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS TECHNOLÓGIAI SÉMÁJA

95 Szennyvíztisztító tó (München közelében)

96 Tavas szennyvíztisztító (Kartal-Verseg)

97 Levegőztetett tó

98 Nyárfás öntözés (Aparhant)

99 Függőleges átfolyású növényágy elvi vázlata

100 Túlnyomóan vízszintes átfolyású növényágy elvi vázlata

101 Nádágyas szennyvíztisztító (München közelében)

102 Növényágyas szennyvíztisztítók (Janisch & Schulz)

103 ISZAPKEZELÉS az LE nagyságrendben átvezetés közeli szennyvíztisztító telepre, közös kezelés a telepi iszappal, visszavezetés a természetes körforgásba, rekultiválandó területen, speciális faültetvényen, művelésből kivont területen, javítandó területen, egyéb ültetvényen, szántóföldön.

104

105 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK REKONSTRUKCIÓJA

106 A rekonstrukcióra kerülő szennyvíztisztító telepek 15, 20, 30 évesek. Tervezésük, építésük öt tíz évvel korábbiak. Az eltelt időben jelentős műszaki fejlődésen ment át mind a telepek építészete, mind a gépészete. Ezt Önök követték, követik. E mellett az energia-gazdálkodás és a klímaváltozás azok a szakterületek, melyek különös figyelmet érdemelnek, mivel hatásuk jelentős a szennyvíztisztításra

107 A klímaváltozással és az energia-gazdálkodás kérdéseivel sajnos részletekbe menően itt nem tudunk foglalkozni. Hogy ezekhez a témakörökhöz is meg legyen a hallgatóság kapcsolata, ajánlok néhány témát a Magyar Víz-, és Szennyvíztechnikai Szövetség korábban megtartott rendezvényein elhangzott előadásokból, illetve a Szövetség HÍRCSATORNA periodikájában megjelent cikkeiből. Ezek: VÁLTOZÁSOK A CSATORNARENDSZEREK MÉRTÉKADÓ ÜZEMÁLLAPOTAIBAN Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr. HÍRCSATORNA március - április, pp. 3-8.

108 Folytatás: KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS EGYES ELEMEIRE Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr., Dr. Dulovics Dezső PhD. HÍRCSATORNA szeptember október, pp ENERGIA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN Dr. Dulovics Dezső. PhD. Előadás a MasZeSz X. országos Energia-gazdálkodás a szennyvíztisztításban címmel megrendezett konferenciáján, 2009.május A SZENNYVÍZTECHNIKA ENERGIAKÉRDÉSEI Dr. Dulovics Dezső PhD, c. egyetemi tanár, HÍRCSATORNA július augusztus pp.3-11.

109

110 A szennyvíztisztító telepek intenzifikálásának fő okai a következők lehetnek: 1) Hozam és szennyezés növekedés a telep által kiszolgált területen. 2) A telep által kiszolgált terület megnövelése. 3) A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények szigorodása. 4) A telep technológiájának és/vagy berendezéseinek elöregedése. 5.) A gazdaságosság kritériumainak teljesítése.

111 Kiépített terhelési kapacitás s [LE] Dikromátos oxigénfogya sztás (KOI k ) (3) Biokémiai oxigénig nigényny ( 2) (3) (BOI 5 ) Összes lebegőanya g (öla)( (3) Összes foszfor (öp) Összes nitrogén (ön) V. 1-től1 XI.15-ig XI. l6-tól IV.30-ig mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l mg/l < (4) - (4) - (4) - (4) (4) - (4) - (4) - (4) (4) - (4) - (4) - (4) (5) (5) 25 (5) > (5) (5) 20 (5) Megjegyzések: (1) A koncentrációban megadott határérték (napi átlag érték) és az eltávolítási hatásfok alapján meghatározott határérték közül az engedélyben előírt csak az egyik kritériumnak kell megfelelni. A százalékos csökkentést a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz koncentrációjához képest kell értelmezni. (2) A BOI 5 más paraméterrel helyettesíthető: összes szerves szén (TOC) vagy teljes oxigénigény (TOD), ha összefüggés állapítható meg a BOI 5 és a helyettesítő paraméter között. (3) Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat KOI k, BOI 5 komponensekre a vízminőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, azonban a szűretlen víz összes lebegőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a 150 mg/l-t. (4) A hatóság vízvédelmi érdekek alapján egyedi határértéket állapíthat meg. (5) A határértékeket a 240/2000. (XII.25.) Kormányrendelet szerinti érzékeny és a 49/2001. (IV.3.)Korm. rendelet szerinti nitrát érzékeny területeken kell betartani, 10 ezer LE terhelés felett. A települések szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó technológiai határértékek a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint

112 A követelmények eléréséhez rendelkezésre álló folyamatok: az eleveniszapos tisztítás olyan változatai, melyek a fonalas baktériumok elszaporodását korlátozzák, nitrifikációt, denitrifikációt és biológiai foszfor eltávolítást biztosító folyamatok, a biomassza-koncentráció növelése fixfilmes rendszerek alkalmazásával, kétlépcsős biológia alkalmazása, esetleg a közbenső ülepítő kiiktatásával, az anaerob- és aerob lépcső összekapcsolás alkalmazása, különösen a nagyon szennyezett ipari szennyvizek esetén, az iszapkor növelése az eleveniszapos rendszerben, jobb oxigén kihasználást biztosító levegőztetők alkalmazása, enzim-készítmények, stb. felhasználása.

113 A szennyvíztisztító telep működését limitáló tényezők Adminisztráció Karbantartás Üzemeltetés Intenzifikálási terv Egyebek

114 Az intenzifikálási folyamatot az alábbi lépésekre lehet bontani: A) a szennyvíztisztító telep komplex értékelése, B) a szennyvíztisztító telep működését limitáló tényezők meghatározása, C) az intenzifikálási lehetőségek kiválasztása, D) a javasolt intenzifikálási változat kiválasztása.

115 Ad A: A telep komplex értékelése 1) a szennyvíz z jellemzése a telep fontos szelvényeiben (kiemelten a telepre érkezéskor), 2) a mechanikai tisztítás s kapacitása, 3) az eleveniszapos medencék k térfogata t és s geometriai kialakítása, a levegőztet ztető rendszer jellemzői, 4) az utóü óülepítők k kapacitása és s kialakításuk módja, m 5) az iszapkezelés és s elhelyezés s módja, m kapacitása, 6) az üzemeltető tapasztalatai, 7) a telep területi lehetőségei és s korlátai, 8) a telep működése m az intenzifikálás s alatt.

116 A telep kapacitását befolyásolják: a) A telep előtisztító-, a biológiai egységei- és utóülepítői- térfogata, száma, kialakítása. b) A gépi berendezések - szivattyúk, kompresszorok, levegőztetők - típusa, mérete. c) A meglévő berendezések állapota. d) A technológia és az intenzifikálás szempontjából fontos szennyvíz jellemzők (a hozam és ingadozása, hőmérséklete, összetevői, stb.) e) Az elfolyó, tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmények. f) Üzemeltetési stratégia. g) Az üzemeltetés és karbantartás módja. h) Az üzemeltetés és karbantartás eszközei.

117 Tisztítás s technológia jellemzése Eleveniszapos(EI) technológia EI+nitrifikáci ció EI+kétl tlépcsős s nitrifikáci ció EI+elődenitrifik denitrifikáció EI+halastó EI+nitrifikáci ció+halastó EI+nitrifikáci ció+mikroszűrő EI+gyorsszűrő EI+nitrifikáci ció+gyorsszűrő EI+szimultán n kicsapatás EI+nitrifikáci ció+kicsapatás EI+kicsapatás+sz s+szűrő EI+nitrifikáci ció.+kicsapatás+szűrő BOI Elfolyó szennyvíz átlagos koncentráci ciója mg/l-ben KOI ,2 0, NH + 4 -N Különböző szennyvíztisztítási technológiákkal elérhető átlagos tisztítási eredmények öp ön LA

118 Gazdasági hatások az intenzifikálásra: CÉL: Lehető legnagyobb mértékű intenzifikálás minimális ráfordítással! A szennyvíztisztítás beruházási és üzemeltetési költségei függenek a tisztítási követelménytől. A megkívánt tisztítási követelmény különböző tisztítási technológiával érhető el különböző költségek árán. A vízterhelési díj hatásának figyelembe vétele.

119 Ad B: A működést limitáló tényezők A) Adminisztráció 1. A telep vezetése vezetéspolitika, a telep és problémáinak ismerete, szükséges felügyelet, előretekintés - tervezés, stb. 2. A telep dolgozói munkaerő, létszám, kvalifikáció, a munkaerőigény fedezete, munkaterhelések eloszlása, munkamorál, motiváció, bérek, környezet. 3. Pénzügyek források, kiadások.

120 B: Karbantartás 1. Tervszerű megelőző karbantartás karbantartandó elemek leltára, karbantartási program, tartalékalkatrészek leltári jegyzéke, 2. Folyamatos javítások napi javítások és tisztogatások, műszaki berendezések áttekintése, kvalifikáció a javításokhoz, gépek és berendezések dokumentációja, a technológia berendezések kora, 3. Havária események okozta hibák elhárítása havária terv, kritikus tartalékalkatrészek jegyzéke, műszaki dokumentáció.

121 C) Intenzifikálási terv 1. A telep terhelése szervesanyag terhelés, hidraulikai terhelés, ipar okozta terhelés, toxikus anyagok jelenléte, hozam szezonális ingadozása, iszap kezelés okozta többletterhelés. 2. Az egységek megfelelősége mechanikai előtisztítás, mechanikai tisztítás, második tisztítási lépcső a folyamatok flexibilitása, a folyamatok ellenőrizhetősége, levegőztetés, keverés, utóülepítés, harmadik tisztítási fokozat, fölösiszap elvétel, iszapkezelés, iszapelhelyezés, hasznosítás.

122 3. Egyebek a telep elhelyezkedése, a telep helyszínrajzi és magassági elrendezése, megkerülési lehetőségek, hozamok elosztása, ellenőrző rendszer, tartalék energiaforrások, a folyamatok automalizálása, tartalék egységek, a laboratórium felszereltsége, mintavételi lehetőségek, a berendezések hozzáférhetősége javításkor, időjárás hatásai.

123 D) Üzemeltetés 1. Vizsgálatok hatékonyság vizsgálata, a folyamatirányítás tesztelése. 2. Folyamatellenőrzés a folyamat megértése, az eredmények bemutatása, műszaki információk felhasználása, tanfolyamok és továbbképzés, a telep kezelőszemélyzet általi megismertsége. 3. Karbantartás E) Egyebek

124 Sorsz. 1 Tényezők minősítése se Tartós, súlyos s hatású tényezők. Tényezők k hatása A főf problémák, melyek a telep rossz hatásfok sfokát t előid idézik. A telep hatásfokjav sfokjavítási si programjának ki-dolgoz dolgozásakor ezekre kell koncentrálni. 2 Súlyos hatású, rövid idejű tényezők. Két t alcsoportba lehet őket sorolni, úgymint: a hatásfokot tartósan rontó tényezők, de nem főf problémák, a hatásfokot periodikusan kedvezőtlen tlenül befolyásol soló tényezők 3 Minimális hatású tényezők. Rontják k a hatásfokot, de befolyásuk elhanyagolható. A tényezők csoportosítása

125 Az üzemeltető megállapítja a hatásfoknövelés szükségességét A tisztítási folyamat fő egységeinek értékelése I. csoport A fő egységek és folyamatok megfelelnek II. csoport A fő egységek és folyamatok kritikusak III. csoport A fő egységek és folyamatok nem felelnek meg Hatásfoknövelés a meglévő berendezések intenzifikálásával Hatásfoknövelés a meglévő berendezések módosítása előtt A szükséges módosítás értékelése A telep módosítása A szükséges hatásfok elérése A szennyvíztisztító telep hatásfok-növelésének folyamatábrája

126 A SZVTT az előírt követelményt nem teljesíti A meglévő berendezések nem felelnek meg, bővítés szükséges Új berendezés építése Új berendezés optimalizálása A SZVTT komplex értékelése A limitáló tényezők megállapítása Berendezések kiválasztása nem Optimalizálással javulás érhető el A meglévő berendezés optimalizálása Hatékonyság elérhető? A SZVTT teljesíti a követelményeket igen Az elfolyó szennyvíz előírt minőség elérésének folyamatábrája

127 A hatásfok növelés érdekében kiválasztott részfolyamat teljesítse az alábbi követelményeket: legyen hatékony, legyen gazdaságilag elfogadható, ne legyen túlzottan energia-, és munkaerőigényes, ne juttasson szennyező anyagot a folyamatba.

128 Ad D,C - az intenzifikálási lehetőségek és változatok kiválasztása Csoport I. II. III. A szennyvíztiszt ztisztító telep teljesítm tménnyével kapcsolatos probléma: Az üzemeltetéssel, a kar- bantartással, vagy adminisztráci cióval függ f össze. A főf egységek gek elérhet rhető kapacitása befolyásolja a szennyvíztiszt ztisztítótelep telep funkcióját. A főf egységek gek teljesítm tménye nem (teljesen) megfelelő. A kiválasztott intzenzifikálási lehetőségek: Az elfolyó szennyvíz z minőségét t e tényezők k apróbb módosm dosításaival saival lehet elérni. Az egységek gek optimális teljesítm tményénk nk elérésére re kell törekedni. t Amennyiben ezzel sem biztosíthat tható az elfolyó szennyvíz z megkövetelt minősége a gyenge láncszemnekl ncszemnek minősített egységet get bővíteni, b lecserélni lni szüks kséges. Új j folyamatok, egységek gek beiktatása elengedhetetlen. Az intenzifikálási lehetőségek és változatok kiválasztása

129 Az intenzifikálási si,, rekonstrukciós s feladatok fő irányai: a szennyvíztisztítás hatékonyságának és tartós teljesítményének növelése a tisztítási folyamatok intenzifikálásával, a szennyvíztisztítási folyamatok automatizálása, a szennyvíztisztítás folyamatok rendszerszemléletű megközelítése, azok szimulációs modelljeinek pontosítása.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151 Az SRS egy újfajta szennyvíz újrahasznosítási rendszer, mely kivonja a hasznos szilárd részecskéket a szennyvízből még azelőtt, hogy iszap válna belőlük. Az iszap képződését ezáltal akár 50%-kal is csökkenteni tudja. Így lehetővé teszi, hogy a szennyvíztisztító telep hasznot húzzon a szerves összetevőkből.

152

153 Hogyan működik? Az SRS rendszer eltávolítja a nyers szennyvízből az értékes anyagokat a rács és homokfogó után. Ebből u.n. RECYLLOSE-t készít és mellé olyan szennyvizet, melynek az iszap-, olaj- és szerves anyag tartalma a felére csökkent. A folyamat rövid leírása: 1. A fizikai szűrés után a szennyvizet átemelik az SRS rendszerbe, ahol áthalad egy elsődleges szűrőn. 2. Az SRS rendszer egy többlépcsős csapdázási rendszert alkalmaz, hogy kinyerje a cellulózt és egyéb értékes anyagokat és elkülönítse a nemkívánatos anyagoktól. 3. Így keletkezik a Recyllose, ami pasztörizált és a száraz anyag tartalma több mint 90%. Az SRS rendszer a saját hőjét használja, így nem igényel külső energiaforrást. 4. A szárított Recyllose-t cellulóz formájában pelletté kondenzálja, ami hosszú-távú tárolásra, szállításra és ipari felhasználásra alkalmas.

154 KÖSZÖNÖM M MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET

155

XI. Országos Konferencia, Lajosmizse, Gerébi Kúria 2010. május 11-12. A szennyvíztechnika sajátos kérdései a 2000 LE alatti terheléső településeken

XI. Országos Konferencia, Lajosmizse, Gerébi Kúria 2010. május 11-12. A szennyvíztechnika sajátos kérdései a 2000 LE alatti terheléső településeken A szennyvíztechnika sajátos kérdései a 2000 LE alatti terheléső településeken Mirıl lesz szó? Dr. Dulovics Dezsı, PhD. ny. egyetemi docens BME VKKT 1 VIDÉKI KÖRNYEZETBEN LÉVİ TELEPÜLÉSEK ÉS A GAZDASÁGOSAN

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

szennyvízelhelyez zelhelyezése

szennyvízelhelyez zelhelyezése Dr. Dulovicsa Dezső PhD. c. egyetemi tanár Tolmács település szennyvízelhelyez zelhelyezése Tolmács település s a < 2000 lakos (LE) nagyságrendi grendi kategóri riába tartozik A településen található 340

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZT ZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA KÖLCSÖNHATÁS ZÁPORKIÖMLÔ KEVERÉKVÍZ ELHELYEZÉSE NYERSSZENNYVÍZ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP M B K TISZTÍTOTT SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSE CSATORNA HÁLÓZAT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből,

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz fólia 1 Tartalom Kis települések szennyvízelvezetésének és -tisztításának lehetıségei Környezetvédelmi

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens 3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA, REKONSTRUKCIÓJA Dr. Dulovics Dezsõ PhD. egyetemi docens 1. Bevezetés A felszíni és felszínalatti vizek védelme ökológialag elfogadható terhelésük biztosítása,

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek Zsámbék 1016.04.20. Mészáros József csatornázási ágazat, műszaki vezető

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft. 1 Szennyvíztisztítási eljárások Intenzív technológiák Eleveniszapos

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV

KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE KONFERENCIA, 2010, LAJOSMIZSE SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOLV SZENNYVÍZ A KISTELEPÜLÉSEKEN QUO VADIS? BUZÁS KÁLMÁN NEMZETI VÍZTECHNOL V Mi tekinthetı kistelepülésnek? MI A MEGHATÁROZÓ KRITÉRIUM: LAKOSEGYENÉRTÉK VAGY LAKÓSŐRŐSÉG 1 Kistelepülés: < 2000 LE (?) 2335

Részletesebben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak CSONGRÁD VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A TÚLTERHELTSÉG HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A CSONGRÁDI SZENNYVÍZTELEPEN Témavezető: Balogh Pál, ügyvezető igazgató (Csongrádi Közmű

Részletesebben

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia MHT Vándorgyűlés Szeged 2014. 07. 2-4. technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból Megújuló energia a szennyvíztisztításból ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500 Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek,

Részletesebben

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Dr. Lakatos Gyula ny.egyetemi docens, UNESCO szakértő Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2015 A

Részletesebben

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az technológia rövid bemutatása Perényi Gábor Iroda: H-1031 Budapest, Nánási út 42/B. Székhely: H-9985 Felsőszölnök, Alsó-Jánoshegy 6. Tel/Fax:

Részletesebben

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser Szennyvíziszapból trágyát! A jelenlegi szennyvízkezelési eljárás terheli a környezetet! A mai szennyvíztisztítók kizárólag a szennyvíz

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató Először is mik azok a mikroorganizmusok? A mikroorganizmusok vagy mikrobák mikroszkopikus (szabad szemmel nem

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia Vegyipari és Biomérnöki Műveletek Szennyvíztisztítási biotechnológia http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/vebimanager Bakos Vince, Dr. Tardy Gábor Márk (Dr. Jobbágy Andrea ábráival) BME Alkalmazott

Részletesebben

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése 3 AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK TERVEZÉSI ALAPADATAINAK MEGHATÁROZÁSA II. Dr. Dulovics Dezsõ, PhD. egyetemi docens, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízi Közmû és Környezetmérnöki

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények

Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények Egyedi szennyvíztisztítás Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények Környezettechnika a Frühwaldtól Egyedi szennyvíztisztítás Biológiai, csepegtetôtestes házi szennyvíztisztító. Megoldás a

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás 1. A gyakorlat célja Két azonos össz-reaktortérfogatú és azonos műszennyvízzel egyidejűleg üzemeltetett, bioreaktor elrendezésében azonban eltérő modellrendszeren keresztül

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Települések szennyvízhálózattal történő ellátása

Települések szennyvízhálózattal történő ellátása Talajvíz szennyeződése csatornázatlan település alatt Szennyvíz szikkasztása BMEVKKT Városi környezetvédelem, 2012/2013/I. Települések szennyvízhálózattal történő ellátása Közüzemi szennyvízgíűjtő hálózattal

Részletesebben

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A DEMO technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

Részletesebben

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42 A /007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre vonatkozó jogi környezet: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre vonatkozó jogi környezet: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról Az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre vonatkozó jogi környezet: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásának

Részletesebben

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p A vízgazdálkodás aktuális kérdései B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p bemutatása Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Ökológia, környezetvédelem,

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

KVI-PLUSZ Kft. Egyedi szennyvízkezelő kisberendezések alkalmazhatóságának és hatásfokának vizsgálata a gyakorlatban, a Balaton térségében

KVI-PLUSZ Kft. Egyedi szennyvízkezelő kisberendezések alkalmazhatóságának és hatásfokának vizsgálata a gyakorlatban, a Balaton térségében Egyedi szennyvízkezelő kisberendezések alkalmazhatóságának és hatásfokának vizsgálata a gyakorlatban, a Balaton térségében Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina, Török Ildikó KVI-PLUSZ Kft. A Nemzeti Települési

Részletesebben

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával Prókai Péter Előzmények - rekonstrukció szükségessége - technológia kiválasztása, feltételek Konvencionális eleveniszapos

Részletesebben

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE KÁLÓCZY ANNA OKTVF KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Budapest, 2007. 06.

Részletesebben

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása MaSzeSz Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapest, 2016. február 11. Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása Tóth Gábor Nyírségvíz Zrt. A probléma felvetése

Részletesebben

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról Frissítve: 2012. május Figyelmeztetés! A jogszabályok kivonatolását munkatársaink készítették. Esetleges hiányosságokért, tévedésekért felelősséget nem vállalunk, kérjük Ön is olvassa el a hivatkozott

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása Szennyvíztisztítás nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása FIZIKAI TISZTÍTÁS oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása BIOLÓGIAI

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás. Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 7. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák 2. Bodáné Kendrovics Rita ÓE RKK KMI 2010 III. Fokú tisztítási technológia N és P eltávolítása Természetes és mesterséges

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató

Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével. Böcskey Zsolt műszaki igazgató Kis települések szennyvízkezelésének megoldása az üzemeltetési szempontok figyelembevételével Böcskey Zsolt műszaki igazgató Témavázlat: Szennyvíztisztításról általánosságban Egyedi szennyvíztisztítók

Részletesebben

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái Kárpáti Árpád Veszprémi Egyetem, 8200 Veszprém, Pf.:158 Összefoglalás A hazai szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító kapacitások reális felmérése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10%

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% SZENNYVÍZTISZTÍTÁS Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) A közműolló időbeli változása Magyarországon ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10% 1 2 nem hasznosítható víz Közvetlen kár:

Részletesebben

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések univerzális szennyvíztisztító kisberendezések Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók

Részletesebben

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen Bakos Vince, vízminőség osztályvezető Deák Attila, üzemeltetési és technológus

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése

Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Szennyvíztisztító telepek tervezése, rekonstrukciója, intenzifikálása, üzemeltetése Gilián Zoltán okl. építőmérnök vízmérnöki tervező, szakértő 1 Áttekintő 1. A szennyvízhelyzetről általában 2. A befogadó

Részletesebben

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család HUNTRACO- ORM 50-2000 biológiai szennyvíztisztító berendezés-család (50-2000 LE. között) Működési leírás 1. A szennyvíztisztítás technológiája A HUNTRACO Zrt. környezetvédelmi üzletága 2000 LE. alatti

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével Bognár Ferenc EMVIR Nonprofit

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette:

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére Kutatási összefoglaló Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére a Krisna-völgyi nádgyökérzónás szennyvíztisztító példáján Összeállította: Kun András Öko-völgy Alapítvány

Részletesebben

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 )

jellemzése 602,4 km 2 7,85 millió m 3 ) Közép-dunántúli KörnyezetvK rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály A Velencei-tó vízgyűjtője je a Víz V z Keretirányelv tükrt krében Előad adó: : Horváth Angéla Velencei-tó

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé Működési leírás Készítette: Bárdosi Péter Resys Mérnöki és Szolgáltató Kft. Budapest, 2011. november 18. 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A tisztítás

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Alépítményi és felszíni vízelvezetések

Alépítményi és felszíni vízelvezetések Alépítményi és felszíni vízelvezetések A vízelvezetésről általában A talajban és a felszínen megtalálható különbözõ megjelenési formájú vizek veszélyt jelenthetnek az épületeinkre. Az épületet érõ nedvességhatások

Részletesebben

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal ProMinent ProLySys eljárás Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal Vizkeleti Zsolt értékesítési vezető ProMinent Magyarország Kft. 2015. szeptember 15. Szennyvíztisztító telep ProMinent Cégcsoport

Részletesebben

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00 6. ÉVFOLYAM 9.SZÁM 1999. December A KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG belső információs kiadványa Szolnok város szennyvíztisztító telepe Szolnok város szennyvíztisztító telepének megépítésével,

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium SEGÉDLET A KORSZER EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ Budapest, 2005. december Bevezet A keletkez szennyvizek ártalommentes

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás Szennyvíztisztítási technológiák Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010 Főbb csoportjai: 1.

Részletesebben

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: 1. Palicska János (Szolnoki Vízmű) megfigyelése: A hagyományos technológiai elemekkel felszerelt felszíni vízmű derítőjében érdemi biológia volt megfigyelhető.

Részletesebben

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét.

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt! Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. 2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét. A GREENPRO Zrt. célkitűzése,

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, 2014. szeptember 18-19. Pintér Anett Rita Fejlesztési Főmérnökség A kísérletek célja Alap

Részletesebben

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Részletesebben

Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása

Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása Környezetvédelem A szennyvíztisztítás célja Technológiai rendszerek 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása 2008/2009-as tanév, I. félév Horváth Balázs SZE MTK BGÉKI

Részletesebben

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin Analitikai Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetes vizeink védelme sűrűn lakott területek

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás Települési szennyvíz tisztítás alapsémája A szennyvíziszap általános összetétele 1. Hasznosítható anyagok Iszapvíz Ásványi anyagok Szerves anyagok Tápanyagok

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben