Köszönöm szépen, hogy hazajöttek. Köszönöm, hogy van lehetőségünk Budapesten találkozni, szót váltani arról, hogy hol tartunk, mik a szándékaink,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönöm szépen, hogy hazajöttek. Köszönöm, hogy van lehetőségünk Budapesten találkozni, szót váltani arról, hogy hol tartunk, mik a szándékaink,"

Átírás

1 Köszönöm szépen, hogy hazajöttek. Köszönöm, hogy van lehetőségünk Budapesten találkozni, szót váltani arról, hogy hol tartunk, mik a szándékaink, miben tudunk Önökre számítani. Köszönöm Önöknek a Magyar Köztársaság szolgálatát. Köszönöm, hogy képviselik az országot, Köszönöm, hogy egyformán értjük, hogy ez az ország képviselete, az ország polgárainak képviselete, az ország intézményeinek képviselete és a kormány képviselete együtt. Önök ebben jó kollégák, jó munkatársak voltak az elmúlt években. Hálás vagyok ezért. Közös dolgainkról: 2008 Magyarországon a trendforduló éve. Hozzáteszem, ha nem úgy sikerülnek majd a dolgok az európai politikában, ahogyan mi szeretnénk - erről a külpolitikában fogok majd még később szólni akkor, rossz esetben, Európában is a fordulat éve. Magyarország számára a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tud sebességet váltani, és mindeközben hogyan képes együtt tartani az országot. A rendszerváltozás óta eltelt időszak talán legbonyolultabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai és politikai átalakulása ez. Sok tekintetben az eszmélés időszaka. Az eszmélés időszaka, hogy hogyan lesz a XX. század Magyarországából XXI. századi ország; egy, a világba integrálódó, de hazafias büszkeséggel önmagára tekintő Magyarország, amelyben az erős polgári teljesítményalapú büszkeség és a közösségi szolidaritás jól megfér egymás mellett. Magyarország alapvitái erről szólnak. A felszín mindig politikai, pártpolitikai természetű, de a mélyben a kérdés az, hogy a polgári modernizáció, a hazafias, nemzeti gondolkodás, az európai és globális nyitottság hogyan fér meg egymás mellett. Én azt szeretném, ha az a kormány, amelyet vezetek, abban tudna sikereket és perspektívát mutatni Magyarország számára, hogy képes ezeket a szempontokat összeegyeztetni. Rengeteg vita, nem kevés konfliktus kísérte az elmúlt két év átalakulásait. Ezek nagyobb részét megkerülhetetlennek gondolom. Ezeknek a vitáknak az izgalmasabb része nem politikai, hanem társadalmi. Évtizedes megszokások, megrögzött társadalmi, kulturális hagyományok csaptak össze a változtatás elengedhetetlen szükségszerűségével. Nem magyar jelenség ez. Önöknek végképp nem kell mondanom. Romano Prodi, akit én sokra tartok, igazi européer, sokat tett Európáért, sokat tett Olaszországért, mégis csak, lássuk be, a magyarországinál lényegesen enyhébb, volumenében, mélységében kisebb átalakulási folyamat végén kénytelen volt beadni kormányának lemondását. A jobbközép cseh politikus, Topolánek nagyjából ugyanazokkal a reformdilemmákkal néz szembe, mint Magyarország. A reakciók a Cseh Köztársaságban ugyanazok. Hatalmas tüntetések, alkotmánybírósági viták, viták a kormányon belül is, küzdelem a cselekvőképesség fenntartásáért, a többség megőrzéséért.

2 Az éppen most elnökséget adó Franciaország köztársasági elnöke - aki azzal nyerte el a választók bizalmát, hogy Franciaországnak változásokra van szüksége - azzal szembesült, hogy mihelyst a változások elérik a francia választókat, rendkívül komoly belföldi kihívással kell, hogy szembe nézzen. Pedig a nagyobb változások még el sem kezdődtek. Még csak megígérte őket az elnök. Jól látják, hogy hogyan zajlanak a százezres demonstrációk Lisszabonban, hogyan tépázza meg az új keletű globális bizonytalanság és annak összes hatása Gordon Brown miniszterelnök kormányát, és hogy milyen nehéz összeegyeztetni, mondjuk, európai és nemzeti szempontokat jó néhány országban. Bizonyos értelemben a régi Európa küzd azzal, hogy miképpen nyerhet többségi társadalmi támogatást az elkerülhetetlennek tűnő változásokhoz. Én ezt történelmi küzdelemnek látom. Ez bonyolult útválasztás. Nem tudja ez alól kivonni magát szinte senki. Két napja Athénban voltam, akár említhetném az ottani reformfolyamatok iszonyatos ellentmondásosságát, azokat a nehézségeket, amelyek ott a nyugdíjreform, az oktatási reform körül vannak. Ez a dilemma nem két vagy négy éves dilemma. Ez végig fogja kísérni az előttünk álló évtizedet. Az ír választók többségének nem szavazata ugyanebből a bizonytalanságból származik. Nem az Európai Unió lisszaboni reformszerződéséről szól, már csak azért sem, mert azt nagyjából tudjuk, hogy az abban foglaltakkal a választók jelentős része, legalábbis részleteiben biztosan nincsen tisztában. Szerintem nem is lehet ezt tőlük elvárni. A választókban van egy fajta aggodalom, hogy milyen ez az új világ. Hogy ebben az új világban ők mit őrizhetnek meg abból, amit az elmúlt éveikben, évtizedeikben már megszereztek. Hogy megvédhető-e a korábbi élet, vagy kell-e változás. Hogy igaza van-e az uniónak és az egyes országoknak, amikor azt mondják, hogy muszáj felvenni a kesztyűt, mert, ha nem vesszük fel a kesztyűt, akkor lehet, hogy ma megspóroljuk változás konfliktusait, de el fogjuk veszíteni a jövőt az Atlanti térséggel szemben, Délkelet-Ázsiával szemben, és Európa - saját történelmi szerepének és kényelmének foglyává válva - a globális versenyben a harmadik helyre fog szorulni. És lehet, hogy megspórolhatóak a viták, még az is lehet, hogy ez ideig-óráig nem lesz látható, de majd sok év múlva, úgy fognak majd tekinteni ránk, nem elsősorban politikusokra, hanem ennek az időszaknak a társadalmaira, mint olyanokra, amelyek nem találták meg a hatékony választ arra a kihívásra, amelyet a globális viszonyok között is versengő regionális világ jelent. Amikor nem napi politikával foglalkozunk, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy szerintem ez a legbonyolultabb kihívás. Ez a legnehezebb. Saját kormányomat, magamat személy szerint ebben az ügyben hezitálás nélkül arra az oldalra sorolom, amely azt az utat keresi, hogy hogyan lehet a többséget rávenni, hogy fogadja el a változásokat. Hogy legyen értője és támogatója. Látom, hogy lényegesen nehezebb mindenhol, mint ahogyan mi ezt reméltük. Látom, hogy egyre nagyobb a távolság a különböző elitek, a politikai, gazdasági, kulturális elitek megértése és a változásokat támogató attitűdje illetve a változásoktól félő sokaság között. Ez hatalmas dilemma. Hozzáteszem, hogy ez innentől kezdve a demokratikus rendszereket érintő, egyik legnagyobb kihívás is. Ezzel együtt, szerintem a történelemben nincsen más út. Minden olyan út, amely ezzel szembefordul, nemzeti bezárkózás, nacionalizmus; Európában Európa-

3 ellenesség, populizmus, szembefordulás a demokratikus eszményekkel, eljárásokkal. Ez tévút. Egyszerre kell több türelem, és egyszerre kell több határozottság. Ezt így elvileg persze könnyű mondani. Nagyon keskeny a mezsgye. A kort magát, ebben az értelemben történelminek fogják tartani. És el fog dőlni, hogy ki ebben az ember. Európa és nemzeti progresszió az egyik oldalon, a másik oldalon visszahúzó cselekvőképtelenség és félelem. Ezzel együtt nem lehet félretenni ezeket a társadalmi aggodalmat és félelmet. Nem lehet elitista módon félretenni - ebben én magam is sokat tanultam az elmúlt időszakban. Nem lehet felülről lefelé azt mondani, hogy márpedig nektek ez kell és higgyétek el, mert nektek ez jó lesz. Amíg nem tudjuk megszerezni hozzá a többség támogatását, addig a mi, bármennyire meglévő, bár vitatható történelmi igazságaink nem válhatnak a többség igazságává. És ha nem válik a többség igazságává, akkor az igazság önmagában semmit nem fog érni. Akkor legfeljebb megnyugtathatjuk a lelkiismeretünket, hogy mi jól láttuk, hogy mi a helyes történelmi út. De nem ez a felelőssége politikusoknak és kormányoknak. A magunk elmúlt kettő évét is csak ebben a keretben tudom értelmezni. Abban a keretben, hogy Magyarország modernizációs politikát folytatott, alapvetően nemzeti, hazafias karakterrel és döntően európai nyitottsággal. Ez küzdelmes időszak volt. Amit ebben el kellett érnünk, nagyobb részt elértük. Két nagy pillére volt a kihívásoknak. Az egyik költségvetési természetű, ezen nagyobbrészt túl vagyunk. Az ország közpénzügyei egyensúly közelében vannak. Ezen a pályán maradunk. Szerintem a rendszerváltozás óta először - a választások felé közeledve - közpénzügyeinkben nem az egyensúlytalanság felé fogunk elmozdulni, hanem tovább is az egyensúly felé fogunk menni. Ebben ez a kormány nem fog pardont ismerni. Nem lesz ezzel szemben gazdaságpolitikai, költségvetéspolitikai akarat. A reformok területén a folyamat másik nagy pillérét illetően nem tudtunk olyan messze elérni, mint szerettünk volna. Megszerveződött egy rendkívül erős, reformellenes politikai és társadalmi többség. Nagyon tanulságos ez, nekünk meg kell érteni ezt a folyamatot; megmutatták, hogy meddig engednek bennünket elmenni a változásokban. Ezzel együtt a reformfolyamat jó néhány elemét sikeresnek és visszafordíthatatlannak tartom. Csak jelzem, hogy ma, Magyarországon mindenki számára világos, hogy az egészségügy biztosításelvű. Azaz: biztosítottnak kell lennem. Ezzel Magyarország 20 év után végképp eldöntötte, hogy - mondjuk - a brit állami típusú egészségügy irányába mozdul el, ahol az egészségügy finanszírozása döntően a közpénzekből történik, vagy a biztosításelvű egészségügy felé indul el, ahol a finanszírozás alapvetően a biztosítottak által fizetett biztosítási díj, ha úgy tetszik, járulék. És aki pedig nem tud járulékot fizetni, helyette az adófizetők pénzéből a költségvetés személyre szólóan fizeti meg ezt a biztosítást. Vagyis: van biztosítási kötvényed, amely alapja lehet ennek a szolgáltatásnak. Ez a 40-es évek végétől átépült magyar egészségügyben a legnagyobb változás és a legnagyobb átalakulás. Ez megtörtént. Három éves hosszú folyamat volt.

4 Rendkívül fontosnak gondolom, ami a felsőoktatásban történt. A minőségelv és a teljesítményelv minden korábbinál egyértelmű megjelenése; a döntően állami fenntartású felsőoktatás és a döntően alapítványi, vagy magánfenntartású felsőoktatás összenyitása ; azt, hogy a felsőoktatás világában kinek mennyi lehetősége van, hogy a felsőoktatási intézmények egymáshoz viszonyított pozíciója milyen, elsősorban az dönti el, hogy a hallgatók hogyan igazolják vissza a felsőoktatási intézmények teljesítményét. Hogy verseny folyik a hallgatókért, verseny folyik a hallgatók között, hogy a teljesítmény, a minőség összekapcsolódik a finanszírozással, összekapcsolódik azzal, hogy kinek hány férőhelye van. Nem állami hivatalnokok osztják szét bürokratikus eszközökkel, hogy kinek mennyi van a felsőoktatásban, hanem a hallgatók. A hallgatók döntését pedig elsősorban az befolyásolja, hogy melyik diplomát tartják értékesebbnek. Ez nagy dolog. Ez elindít egy olyan átalakulást a magyar felsőoktatásban, amelynek az lehet a vége, hogy a magyar felsőoktatás feljebb kapaszkodik az európai és világranglétrán. Úgy gondolom, legjobban az példázza, hogy valami történt az országban, hogy egyre többször lehet normál hétköznapi beszélgetéseken azt hallani, hogy ez a mi adóforintjainkból van. Hogy értik, hogy az övék az, ami történt. Hogy ők azok, akik minden állami kifizetés mögött ott állnak saját teljesítményükkel. Ez maga a kívánt polgárosodás. Ez annak a polgári felelősségnek a megélése, ami rendkívül fontos. Ami előttünk van, annak a legfontosabb része az, hogy hogyan lehet ösztönözni a munkahelyteremtést, a munkavállalást, a beruházást, a munkára épülő sikert. Az adó- és járulékrendszer, a szociális rendszer alapvető átalakításával, fontos hangsúlyok megváltoztatásával abba az irányba kell ösztönözni Magyarország minden polgárát, hogy saját személyes boldogulásának elsődleges forrását abban lássa, hogy ő személy szerint, munkája, teljesítménye által sikeres. Munkára bátorító, munkát jobban ösztönző adó- és járulékrendszer, a munkavállalással szemben ellenösztönző szociális rendszer átalakítása - ez a legbonyolultabb kérdés. Ez a feladat önmagában is nehéz lenne; akkor sem lenne könnyű, ha Magyarország minden tekintetben a nyugalom szigete lenne, ha a költségvetési hiány csak 1 százalék lenne. Ez a kihívás többszörösen is nehéz. Egyik oldalról azért, mert éles politikai viták vannak. Ezeknek a politikai vitáknak az éle, indulati tartalma indokolatlan. Abban az európai politikai kultúrában, amelyet a magunk számára mértékadónak tekintek, a politikai riválisok nem ellenségként tekintenek egymásra. Abban mindenki számára világos, hogy a demokratikus versengésben az ember időnként többséget szerez, máskor pedig nem szerez többséget. Az természetes, hogy ettől még mindenki többséget akar szerezni. Én is. Azt is hiszem, hogy képes vagyok a többséget megszerezni és megtartani. Egyetlenegy fordulópontja van ennek a vitának, és ez szerintem - messze túl mutat a pártpolitikai választáson. Az, hogy elfogadjuk-e, hogy létezik egy megbonthatatlan, oszthatatlan, nemzeti, demokratikus közösség. És ennek mindenki tagja. És hogy ezt a politikai viták, a politikai ellentétek nem érinthetik, tabu, hogy mindenki az alkotmányosság kereteit megtartva, ennek a közös nemzeti demokratikus közösségnek a tagja. A mai viták leginkább azon dőlnek el, hogy kinek mi a viszonya ehhez az állításhoz. Az én viszonyom, vagy azok viszonya, akihez én közel érzem magamat, ebben egyértelmű. Nekem ezernyi vitám van nagyon sok politikussal. Legtöbb azokkal, akik a Parlament másik oldalán ülnek. De soha egyetlen pillanatig nem gondolnám úgy, hogy ők akár az én ellenségeim, akár

5 Magyarország ellenségei lennének. Ezen az alapon azt kell, hogy elvárja mindenki, hogy más se gondolja ugyanezt. Ha az ország jövőjéről szóló viták, a szakpolitikai viták, a demokratikus értelemben lenni, vagy nem lenni vitává transzformálódnak, akkor ott nem a kormány, hanem az ország cselekvőképessége kerül veszélybe. Akkor az ország megfosztja magát egy rendkívül fontos erőforrástól. Az ország egyik felének erőforrásától. Ezért politikai értelemben ezt tartom a perdöntőnek értelmesen, okosan, felelősen meg kell küzdeni. Úgy látom, hogy ez küzdelem tárgya. Meg kell küzdeni érte. Ezt nem szabad ennyiben hagyni. És ott van a másik ok is: az idén 4 százaléknál kisebb költségvetési hiányt tervezünk, de annál jobb eredmény várható, jövőre pedig a maastrichti feltételek szerinti hiány már 3 százalék alatt lesz. Úgy könnyebb lenne az adó- és járulékrendszert átalakítani, hogy ha tudnám, hogy tele van a padlás pénzzel, költségvetési mozgástérrel. Így viszont egyszerre az kell adó- és járulékrendszert, a szociális rendszert átalakítani, hogy közben csökkenteni kell a hiányt, azaz itt a mozgástér nem nagy. Az adórendszer átalakításában nem kétséges, hogy a munkára rakódó terheket kell csökkenteni és egyszerűsíteni. Javítani kell az üzleti környezetet, amelyben Magyarországon - Portugália után talán másodikként Európában - pár napja egy órán belül be lehet jegyeztetni céget elektronikus úton. Talán ezeknek a lépéseknek is köszönhető, hogy a legutóbbi felmérésben, amely az üzleti környezetnek a vállalkozást bátorító hatását vizsgálta, Magyarország a negyvenegynéhányadik helyről a harmincegynéhányadik helyre ugrott előre, vagy tíz helyet javított pozícióján. Sajátos ütemkülönbség van az unió gazdasági mozgása és Magyarország között. Az unióban és a legtöbb országban növekszik a költségvetés hiánya. Magyarországon csökken. Az unióban csökken a gazdasági növekedés üteme, Magyarországon az utolsó negyedévben már növekedett, és arra számítunk, hogy negyedévről negyedévre növekedni fog. És nagyon fontos, hogy a jövedelmek és a fogyasztás is már nőhet idén. Kétségtelen, hogy van egy közös problémánk. Az infláció az elmúlt jó egy évtizedben nem volt ilyen magas az Európai Unióban, az euró-övezetben. Ez nyomaszt mindegyikünket. Az energiaárak és az élelmiszerárak növekedése mögött alapvetően átfogó, globális problémák vannak. Hozzá teszem, leginkább az, hogy felborult egy korábbi egyensúly elsősorban azért, mert jó néhány, fejlődőnek mondott ország, elsősorban India és Kína, a maguk brutális növekedéséhez hihetetlen mennyiségű energiát használnak fel, és az ottani életszínvonal-növekedés okán hatalmas kereslet jelent meg a globális élelmiszerpiacon. Felborult a kereslet-kínálat egyensúlya, ráadásul ezt tovább árnyalja a magas energiaárak miatt is megjelent és más okokból is preferált bioenergia termelés gabonaigénye, és egy sor más hatás. Ebben nekünk egy dolgot kell tenni: amikor most, a francia elnökség alatt elkezdődik az európai mezőgazdasági politika felülvizsgálata, azt a magyar megközelítést kell megpróbálni többségivé fordítani, hogy az Európai Unióban az agrárterületen nem a termelés visszafogása, hanem a termelés bővítése a cél. Magyarország ezt mondta két éve is. Továbbra is az a nemzeti cél, hogy a következő években 30 százalékkal növekedjék a mezőgazdasági kibocsátás. Magyarország

6 számára ez hatalmas erőforrást jelent. Magyarország olyan tudással, olyan termelési feltételekkel rendelkezik, amely kiemeli Európa átlagából. Nekünk érdekünkben áll a mezőgazdasági politika ilyen átalakítása. Ez olyan jövedelmet hoz, nem egyszerűen a magyar gazdaságnak, hanem a magyar vidéknek, a magyar falunak, amely átrajzolhatja a magyar vidék, a magyar falu térképét. Természetesen önök megkérdezhetik tőlem, hogy: jó-jó, de hát megcsinálható-e mindez kisebbségben? Azt gondolom, hogy igen. Arra számítok, hogy 2010-ig ez a kormány kitölti a mandátumát. Arra számítok, hogy nyugodt reformpolitikával, sok-sok kezdeményezéssel, az elmúlt két évben megépített erős fundamentumokra támaszkodva, a korábban legfontosabbnak mondott területeken érdemi átalakítások kezdődnek - sok konzultációval, nyitott folyamatban, és mert nem hajt bennünket a tatár olyan módon, mint az első kettő évben, nyugodt, egyeztető, párbeszédre hívó környezetben. Erősnek és stabilnak látom ennek a politikának a támogatottságát, a fő irányokat tekintve a kormánypártban. Azt gondolom, hogy a május június bebizonyította a Parlamentben: szaktörvényekben széles parlamenti többséggel lehet törvényt alkotni. Tessék végiggondolni a büntetőtörvénykönyvtől a Balaton-törvényen át a földtörvényig: százalékos többséggel ment át minden törvény. Egyetlenegy törvényt nem kellett visszahoznunk a Parlamentből. Ez azt mutatja, hogy szakpolitikai ügyekben jó minőségű párbeszéd zajlik kormány és ellenzék között, és meg lehet hozni ezeket a törvényeket. Költségvetési és adókérdésekben, amelyek jelentőségüknél fogva természetesen kiemelkednek a szaktörvények sorából, miután a fő stratégiai irányokban lehet egyetértésre jutni a liberálisokkal, azt gondolom, hogy elérhető a szükséges parlamenti többség. Úgy látom, hogy ez az országnak is az érdeke. A külpolitikáról, amit tegnap miniszter asszony, államtitkár asszony elmondott, azzal egyetértek, az a kormány politikája. Most egyetlenegy kérdésről szeretnék őszintén beszélni. Ez pedig az unió és a lisszaboni reformszerződés dolga. Azt mondtam az elején, hogy Magyarország trendfordulónál van, és ha nem jól alakul a sorsunk, akkor egy más irányú trendforduló lehet az Európai Unióban. Tisztázzuk először is a mi pozíciónkat. Magamat és a kormányomat eltökélt, megrögzött Európa- pártinak tartom. Én ezt úgy élem meg, hogy 1526 óta, lassan fél évezrede a magyar progresszió legnemzetibb törekvése az volt, aztán majd később, a XX. század elején, hogy komp Magyarország kikössön, ha lehet, akkor a nyugatos Európa partjainál. Ez mozgatta Széchenyit. Azok az élmények rázták meg, hogy milyen messze van egymástól Párizs, London világa és a magyar ugaron tapasztalható világ. Akiket a magyar történelemben, a hazafias, nemzeti politikában elkötelezett példaképnek tartunk, mind ebbe az irányba keresték az utat. Magyarország számára az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való tartozás fél évezredes progresszív történelmi törekvéseink betetőzését jelenti. Súlyos történelmi érv emellett, hogy Magyarország, amelynek nemzeti függetlensége, önállósága időnként igazi veszélyben volt, most újra egy erős, a világ dolgai szempontjából meghatározó, demokratikus, progresszív nemzetközi közösségben tudhatja magát. Azt kívánom, hogy az Európai Unió mielőbb jusson el odáig, hogy a Nyugat-Balkán már nem fehér folt a testén. Ebben különösen fontos a horvát csatlakozás mielőbbi

7 lezárása. Azt gondolom, hogy elkötelezetten, szenvedélyesen kell támogatnunk Horvátországot ebben az ügyben. Nyilván nekik kell teljesíteni, és sokat kell azért dolgozni, hogy Horvátország után ne rekedjen meg az uniós bővítés. Ez iszonyatosan nehéz lesz. Szenvedélyesen elkötelezett vagyok amellett, hogy Magyarország vegyen részt minél több elmélyített együttműködésben, megerősített együttműködésben. Keressük, hogy ezeket a megerősített együttműködéseket hol lehet minél több területen alkalmazni! Amit Magyarország számára fontosnak gondolok, erősen különbözik attól, amit néhány régióbeli ország gondol. Én azt gondolom, hogy Magyarország ezáltal nem veszít szuverenitásából, mert nagyon okosan szuverenitásának egy részét másokkal közösen hatékonyabban gyakorolja. Ezzel nem veszít, hanem nyer. Az összesített szuverenitás tartalmazza olyan országok szuverenitásának egy-egy darabját is, mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország és folytathatnám. Ez nagy erő. Ez a magatartás összeegyeztethető azzal az egyébként természetes jelenséggel, hogy az Európai Unió nemcsak történelmi, baráti összejövetel, hanem a nemzeti érdekérvényesítés fő terepe. Azaz küzdeni, helyenként harcolni kell azért, hogy az unió abba az irányba menjen, amerre mi akarjuk. De ahhoz tudni kell, milyen irányba akarjuk, hogy ne menjen az unió. Ez nem védekező alapállás. Magyarországnak progresszív Európa-képének kell lennie, amely alapvetően az integráció elmélyítésére vonatkozik, és ha ez a mi nemzeti érdekünk, akkor ennek érdekében kell küzdenünk. Nem egy sekélyesebb, hanem egy mélyebb, együttműködő Európát szeretnénk. Önök közül vannak néhányan, akik többet tapasztaltak nálam az uniós együttműködésből. Én bonyolultabbnak látom a helyzetet, mint diplomatáink. És nem elsősorban azért, mert az ír népszavazás végkimenetele, Kaczynski elnök úr és Klaus elnök úr minapi nyilatkozata önmagában lehetetlenné teheti, hogy hatályba lépjen a Lisszaboni Szerződés. Ennek a kockázata minden korábbinál nagyobb. Magyarországnak világosan azt kell mondania, hogy nekünk az az érdekünk, hogy a szerződés hatályba lépjen. Mi azt gondoljuk, hogy fel kell hívni barátaink figyelmét Írországban, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Németországban arra, hogy ahogyan ők képviselik saját nemzeti érdekeiket, az gátolhat több, mint kéttucatnyi európai országot abban, hogy ők a maguk választotta úton képviselhessék a saját érdeküket. Ezért nagyon intenzív párbeszédre kell készülni ezekkel az országokkal, és amit lehet, meg kell tenni, hogy ezek az országok végül ratifikálják a szerződést. Ebben a francia elnökségnek és Sarkozy elnök úrnak minden segítséget meg kell adni. Minden segítséget. Ha ezt nem tesszük meg, számon fogják majd rajtunk kérni a fiaink meg az unokáink. Azt szeretném Önöktől kérni, hogy állomáshelyeiken ebben minden hezitálás nélkül, nagyon erőteljes és határozott támogatást nyújtsanak francia kollégáiknak és a francia elnökségnek. Nem csak az a kérdés, hogy ezen túljutunk-e ezen a problémán, hanem a történelmi perspektíva is: az utóbbi években egyre világosabban látható kétfajta európai vízió. Hogyan lehet együtt tartani azt az Európát, amelyben néhányan ennél még sokkal gyorsabban mennének, néhányan pedig még ilyen gyorsan sem.

8 Én nem szeretném, ha Magyarország ebben a se hús, se hal - álláspontot foglalná el. Hogy nekünk így is jó, meg úgy is jó. Hogy azt gondolnánk magunkról, jó, hát mi kis ország vagyunk, nekünk nincs ebben dolgunk, majd hagyjuk a nagyokra, majd ők elintézik. Nincs ez rendjén. Ez a mi dolgunk, kérem szépen. Ebből - ha beszélünk róla, ha nem - nagyon könnyen kirajzolódhat egy másként együttműködő európai integrációnak a képe. Magyarországnak arra kell felkészülnie mostantól, hogy ez a vita elindulhat. És Magyarországnak azon államok között kell lennie, amelyek a többiekkel mélyebb együttműködést kívánnak. Magyarországnak ebben az ügyben nem a lemaradók között, hanem az elől haladók között kell lennie. Ha elkerülhetetlen lesz a differenciálódás az unióban, akkor nekünk ott kell lenni, ahol - kimondom - a legnagyobb sebességgel közlekedő európai vonat halad. Ott kell lenni. Ebben elég erős a rendszer támogatottsága, hiszen legelsőként, talán 100 százalékos támogatással szavaztuk meg a Lisszaboni Szerződés ratifikálását. Ebben nincsenek erős viták a magyar parlamenti pártok között. Ma még nem beszélünk vészforgatókönyvről, elfogadjuk a közös európai álláspontot, de már gondolkodunk róla. Tessék rajta gondolkodni. Nem azért, mert ilyent szeretnénk, hanem azért, mert mostanra kiderült, hogy ez valóságos kockázat és veszély. Ha az eredeti úton nem lehet tovább menni, akkor nem lehet úgy viselkedni, hogy meg vagyunk lepődve. Magyarország nem lepődhet meg. A következő egy év ebben fordulópont lehet, és Magyarországnak felkészülten kell várnia ennek a folyamatnak a végét, bármi is lesz az. Ez egy bonyolult intellektuális feladat és először ezt kell megoldani, hogy megoldjuk utána a politikai feladatot. Kezembe adták a Foreign Affairs legfrissebb számát, amelyben a washingtoni Külkapcsolatok Tanácsának elnöke, Richard N. Haass egy olyan világról elmélkedik, amely már nem kétpólusú, egypólusú, hanem amelyben már nincsenek pólusok. The Age of Nonpolarity a címe. Nekünk, magyaroknak érdekünkben áll egy ilyen világ. Mi akarunk egy ilyen világot, mert Magyarország számára ez nagyobb mozgásteret jelent. Több, lehetséges együttműködést. Összetettebb szövetségesi rendszert. A nemzeti érdekérvényesítés tágabb keretét. Ezt a víziót lehet és érdemes hosszú távon támogatni. Szerintem barátkozzunk vele együtt, mert ugyan nem biztos, hogy a következő néhány évben meg fog valósulni, nem úgy tűnik egyelőre a globális hatalmi erőviszonyoknak a szerkezete. De az nem baj, hogy egy akkora országnak, mint Magyarország, van ebben az értelemben a globális erőviszonyokra vonatkozó víziója. Önök között nagyon sok kiváló elemző és külpolitikai gondolkodó van; azt mondanám Önöknek, hogy érdemes megfontolni: ha kell globális vízió az erőviszonyok tekintetében, akkor a nonpolaritás talán a magyar érdekekkel a legjobban összeegyeztethető lenne. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (2008. július 3.)

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21.

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21. Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása Martin József Péter Szeged, 2011. április 21. Témák Válság előtti helyzet AZ EU a válságban A válságra adott válasz: újraszabályozás Dilemmák Válság előtti

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés SZKA208_11 Az EU a nemzetközi együttműködés terepe tanulói AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE 8. évfolyam 103 11/1 SZÓKÁRTYÁK Az activity játékhoz Tagállam Bizottság Parlament Euró Zászló Szerződés

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. december 10 12 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP-reform AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, 2011.02.25. Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu Mi a Közös Agrárpolitika (KAP)? A KAP olyan működő közösségi politika,

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika

Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Nagy Attila Tibor Az EU-elnökség és a magyar belpolitika Rendkívüli volt a magyar európai uniós elnökség fél éve abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy Magyarország először töltötte be az Európai

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Zalaszentgrót, 2014. február 18. Vállalkozás Világos cél (kisérlet, kiegészítő vagy fő jövedelem) Milyen igényre

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban

Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Udvarhelyi Szabolcs: Két választás Csehországban Néha a közhely is lehet igaz, hiszen nagyon is igazuk van azoknak, akik történelminek minősítették a Csehországban 1996-ban tartott két szavazást, a parlament

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10.

Elnöki beszéd. Moszkva 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva, Olimpiai Stadion - 2014. augusztus 10. Elnöki beszéd Moszkva 2014. augusztus 10. 1 Köszönetnyilvánítás Minden munkatárs nevében köszönetet mondunk Papp Gulnára, Arany Oroszlán szintű felsővezetőnknek és férjének, Papp Mihálynak (8*), akik a

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók Egyre nagyobbra fújódik a tőzsdei lufi 2016.07.22 10:48 Eddig sem volt olcsó az amerikai részvénypiac, az árfolyamok legutóbb látott meredek emelkedése pedig még inkább feszítetté tette az értékeltséget.

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN Gyulavári Tamás - - Szikra Dorottya A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN * *1= Budapest, 1998 ^ h Hl I. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAINAK

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben